Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets"

Transkript

1 Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense

2 Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering Garanterede omkostningsbesparelser -> investeringer med garanteret tilbagebetalingstid Besparelser på andre områder (vedligehold, personale) Ingen prisstigninger i forhold til sparede MWh Beslutninger baseret på levetidsomkostninger Teknologi Udførelse af vedligehold Modernisering/renovering af udstyr, klimaskærm m.v. Værktøjer til opfølgning Lejere Bedre indeklima og lavere energiomkostninger tilfredse lejere Organisationen Uddannelser og træning Outsourcing af energiledelse Tid En klar proces med klare beslutningspunkter der fører til resultater på kort og lang sigt Samlet udbud Lovgivning Energieffektivitetsdirektivet Lovgivning om offentlig udbud Energiydelseskrav (energimærkning m.m.) 2

3 Eliminering af barrierer Generelle barrierer i det europæiske EPC marked: Begrænsede finansieringsmuligheder Begrænset politisk støtte Kompleksitet af begrebet / Manglende information Manglende tillid til ESCO industrien manglende kundeefterspørgsel Administrative og lovmæssige barrierer i den offentlige sektor Komplekse regnskabs-/ bogholderiregler Deling af incitatementmellem udlejer og lejer Mangel på standardiserede retningslinierfor Måling & Verificering 3

4 Bevidsthed omkring EPC potentialet Vigtigt at øgebevidstheden blandt potentielle EPC klienter gennem uddannelse og information Energieffektivitet kan betale sig og bør være på dagsordenen (politisk, kommunalt, bygnings- og virksomhedsejere m.v.) Medregn alle omkostninger, ikke kun investeringsomkostningerne Sammenligning mellem brug af in-house ressourcer og outsourcing : ud over omkostninger, skal også tilgængelige ressourcer, knowhow, projektomfang, motivation, transaktionsomkostninger m.v... tages i betragtning outsourcing til et ESCO medfører typisk en højere grad af besparelser og et større projektomfang EPC kan give en merværdi sammenlignet med in-house implementering, på grund af outsourcing af de tekniske og økonomiske risici til ESCOet samt prisgaranti 4

5 Bevidsthed omkring EPC potentialet In-houseversus Outsourcing Udbudsrådet, januar 2013: Energirenoveringer af offentlige bygninger (Undersøgelse foretaget i 2012) Tid for praktisk udførelse (år) Beløb anvendt 5 seneste år (kr. pr. m2) Besparelser i energiforbruget (pct.) Interne kommunale løsninger ESCOprojekter Andre løsninger / kombinationer af løsninger 6,3 2,2 5, ,8 21,1 11,1 5

6 Bevidsthed omkring EPC potentialet SBI rapport 2013: Erfaringer med ESCO i danske kommuner: ESCO skal ikke betragtes som et mål i sig selv; hvis kommunerne på anden vis gennemfører energibesparelser, er der ikke behov for ESCO Men da dette langtfra opleves som en mulighed for alle kommuner, har ESCO-samarbejdethidtil været værdifuldt til at hjælpe kommuner med at høste de gevinster, der er ved at energirenovere utidssvarende kommunale bygninger, og til at realisere kommunale og nationale klimamålsætninger 6

7 EPC Code of Conduct (1) Sikre accept og brug af EPC codeof conductblandt EPC markedsaktører M.h.p. at øge gennemsigtighed, kvalitet, og troværdigheden af EPC ydelser Og dermed støtte en stigende efterspørgsel efter EPC ydelser EPC Code of Conduct Omfatter grundlæggende principper for den forventede adfærd af ESCOerog klienter i planlægningen og gennemførelsen af EPC projekter Sikre klarhed over hvilke ydelser der købes, klar opgavefordeling der ikke sår tvivl om de gensidige forpligtelser Bidrage til at optimere besparelser og projekternes bæredygtighed 7

8 EPC Code of Conduct (2) EPC Code of Conduct Er en frivillig forpligtigelse og er ikke juridisk bindende handlinger I strid med EPC Code of Conduct kan dog skade ESCOetsog klientens omdømme og føre til juridiske og disciplinære foranstaltninger indledt af den forurettede part Grundlæggende mekanismer til sikring af professionalisme i EPC markedet En indikator for nye ESCOeri relation til kvalitetskrav En kvalitetsindikator for klienter: hvad kan de forvente og kræve af leverandører -og hvilke principper skal de selv overholde for at EPC projekterne kan gennemføres til alle involverede parters tilfredshed 8

9 EPC Support Strategy Support EPC facilitators EPC facilitatorer / Uafhængige bygherrerådgivere Idet projectudvikling og implementering kræver udholdenhed, viden og erfaring (funktionelt udbud, tildeling af kontrakt, model kontrakter ); er det oftest en god ide at samarbejde med erfarne og uafhængige konsulenter som kan fungere som EPC facilitatorer mellem klienter og ESCOer Facilitatorer kan foranledige en fair konkurrence mellem ESCOer 9

10 Implementering af EU s strategi EU s 2020 Strategi EU s Bygningsdirektiv 2010/31/EU- EPBD Implementering af EU-direktivet i dansk lovgivning er sket ved lov nr. 389 af 2. maj 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU (EED) -ophæver servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December 2012 og skal være gennemført senest den 5. Juni 2014 November 2012: M.h.p. implementering af direktivet er lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og lov om kommunal fjernkøling sendt i høring. Forpligtiger EU medlemslande til at støtte energi service markedet / markedet for energitjenester 10

11 Implementering af EU s Energieffektivitetsdirektiv EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU (EED) Etablerer en fælles ramme af foranstaltninger til fremme af energieffektivitet med henblik på at sikre opfyldelsen af EU s 20 % målsætning Direktivet skal medvirke til, at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 pct. I 2020 målt i forhold til en baseline, der blev vedtaget på Det Europæiske Råd i marts 2007 Kommissionen forventer, at direktivet sammen med initiativer på transportområdet vil levere mere end 17 pct. Energibesparelser Medlemslandene skal fastsætte et indikativt nationalt energieffektivitetsmål og årligt rapportere i energiforbruget til Kommissionen 11

12 Implementering af art. 18 (EED) 1. Fremme af energitjenester: Medlemsstaterne skal fremme markedet for energitjenester og små og mellemstore virksomheders adgang hertil bl.a. gennem Information -en liste over energitjenesteleverandører Standardkontrakter (EPC) fremme udbredelsen af frivillige Kvalitetsmærker formidle oplysninger om finansieringsinstrumenter mv. Formidle information om best practise Mulig etablering af en uafhængig instans m.h.p. at sikre en effektiv behandling af klager og bilæggelse af tvister, der opstår fra energitjenestekontrakter (EPC kontrakter) 12

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere