Den eksterne marketingafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den eksterne marketingafdeling"

Transkript

1

2 Om os

3 Den eksterne marketingafdeling External Marketing er en ny måde at tænke marketing. En effektiv genvej til at etablere eller fuldende sin marketingfunktion for opnåelse af absolut fleksibilitet, bedre udnyttelse af ressourcer, og knivskarp fokus på egne kernekompetencer. Konceptet er enkelt Skabt til den moderne leder med ansvar for salg, marketing eller kommunikation. Vi fungerer som din eksterne marketingafdeling, der altid er tilpasset den kapa citet og de kompetencer du har brug for. Du kan placere hele din markedsføring hos os, eller bruge os som et stærkt supplement til den interne marketingfunktion. Filosofien er klar Du slipper for at binde store faste omkostninger, men har alligevel en komplet marketingafdeling til rådighed, klar i beredskab. Motiverede og dedikerede marke tingmedarbejdere på flere niveauer, og en bred vifte af markedets dygtigste specia lister til udførende discipliner. Ressourcer du kun betaler for, når der trækkes på dem. Samarbejdsformen, der er en videreudvikling af traditionel outsourcing, er ideel til ambitiøse vækstvirksomheder, som ønsker at give sig selv en markant konkurrencefordel. External Marketing - marketing på en ny måde! 3

4 Den bedste til opgaven Nu og i fremtiden er kompetence en vigtig faktor. Det er afgørende at have medarbejdere der er dygtige til det de beskæftiger sig med, og som har forudsætningerne for at prioritere det de er bedst til. For ingen kan være lige god til det hele, og skal man ansætte specialister til at dække alle de discipliner en marketingplan indeholder, bliver det både dyrt og besværligt. Og dog...

5 Kvalificerede folk, uanset opgave og niveau Hos External Marketing er vi en fast stab af marketingfolk: Marketingledere, -projektledere, -koordinatorer og assistenter. Vi suppleres af kontraktansatte Free Agents, der dækker en bred palette af fagspecialer. Tilsammen udgør vi din disponible marketingafdeling, med vidtstrakte spidskompetencer, du kan trække på efter behov. Vi varetager næsten alle opgaver en komplet marketingafdeling skal rumme. Store som små, og på alle niveauer. Det afgøres ene og alene af dine ønsker og behov. Og vi arbejder såvel strategisk, kreativt som operationelt. Fra A-Z eller blot enkelte faser Træk på os når du ønsker en intelligent marketingplan eller sparring til dine strategier. Eller har du allerede har en plan, og ønsker dygtige operationelle kompetencer til at føre den ud i livet, står vi til rådighed. Vi assisterer også i delopgaver der blot kræver ekstra hoveder eller hænder. Læs mere om vores kompetencer under Marketing Management og Aktivitetstyper. 5

6 Marketing på en ny måde Der er klare fordele ved at fastansætte medarbejdere, og etablere sin egen interne marketingfunktion. Men alle erfarne ledere kender også til ulemperne. På samme vis er der indlysende fordele og ulemper ved at hyre eksterne konsulenter og bureauer. Det bedste fra to verdener External Marketing har podet de to grene af ressourcer, og skabt en helt ny art af marketingsamarbejde. Et koncept, der trækker det bedste ud af to verdener, og kombinerer fordelene. Vi kalder det outsourcing-ansættelse. I et samarbejde med os får du tilknyttet et fast team, der fungerer som dine ansatte. Dedikerede marketingmedarbejdere der arbejder for dig, kender dine udfordringer og værdier, og er med til at trække mod dine mål og visioner. Samtidigt får du en yderst fleksibel kapacitet og let adgang til mange spids kompetencer. Men du sparer ledertid til medarbejderpleje og udvikling, og fjerner de faste omkostninger. For nogen er outsourcing en ledelsesfilosofi og et strategisk valg om hvordan virksomheden skal opbygges og drives. For andre drejer det sig om at sikre nytænk ning og fremdrift. Andre igen bruger outsourcing som et praktisk og effektivt middel til at få løst konkrete opgaver, når egne ressourcer ikke slår til. Uanset hvilken kategori du tilhører, vil External Marketing og vores særlige sam arbejdsform tilføre handlekraft og dynamik, og med dygtighed, profes sionalisme og forretningsforståelse, være en betydende faktor i at styrke din virksomheds markedsposition og øge dens markedsværdi. Læs mere under Kundefordele. 6

7

8 Konceptet Den supplerende marketingfunktion - For virksomheder med intern marketingfunktion Godt 40% af vores kunder har egen intern marketingfunktion. Enten en egentlig marke tingafdeling eller én marketingansvarlig, der anvender os som understøttende bagland. For nogle virksomheder er der logik og god fornuft i at have en intern marketingfunktion. Det gælder fx brand orienterede firmaer, hvor marketing skal være en essentiel kerne kompetence. 8

9 Den supplerende marketingfunktion Her fungerer External Marketing som supplerende marketingfunktion, der træder til når de interne ressourcer ikke rækker. Og vi tilfører de kompe tencer vores kunder ikke selv ønsker at etablere internt. Tilknytning af External Marketing medfører også øget motivation og effek tivitet for interne marketingfolk, da de får: Ligesindede kolleger med samme faglig interesseområde. Løbende sparring, inspiration og nye impulser. Tilførsel og udveksling af kompetencer og værktøjer. Kolleger der tager fra, og aflaster med det man vil nedprioritere for bedre udnyttelse af egen tid og egne kvalifikationer. Fast samarbejdspartner der betyder let gangsætning og koordinering af opgaver. Omfattende netværk af dygtige specialister og associerede leverandører (rabataftaler). Med External Marketing kan du, fra dag 1, styrke nogle af de vigtigste parametre for din virksomhed, og dermed straks opnå øget konkurrenceevne. Læs mere under kundefordele. 9

10 Den komplette marketingfunktion - For virksomheder uden intern marketingfunktion Ca. 60% af vores kunder har valgt strategisk outsourcing, og anvender External Marketing som komplet marketingfunktion. 10

11 Den komplette marketingfunktion Her fungerer External Marketing typisk som stabsfunktion, og refererer til direk tøren eller den salgsansvarlige. Efter en kort introproces, hvor vi får virksom hedens sjæl, ånd og puls ind under huden, og briefes om ledelsens mål, strategier og ambitioner, er vi klar til at tage fat. Dermed har virksomheden straks en komplet marketingfunktion til rådighed. En absolut fleksibel funktion med dedikerede medarbejdere og en lang række specia lister, der kun betales for når behov opstår. Du slipper for at binde store faste omkostninger, men før følgende fordele: Ingen eller beskedne etableringsomkostninger. Slipper for rekruttering, minimal risiko for fejlansættelse. Får medarbejdere med basis i orden, som forstår salgsprocesserne og kender markedsføringsprincipperne. Som selv har netværket og sørger for de rette værktøjer. Medarbejdere som selv sørger for uddannelse og udvikling. Slipper for at tænke på hvor og hvordan en opgave skal løses, men nøjes med at bedømme slutprodukt, pris og effekt. Markant handlekraft og dermed øget konkurrencefordel. 11

12 7 markante kundefordele Med External Marketing kan du, fra dag 1, styrke nogle af de vigtigste parametre for din virksomhed, og dermed straks opnå øget konkurrenceevne. Fordelene er mange, her de 7 mest markante. Absolut fleksibilitet Dit marketingbehov kan svinge fra måned til måned, fra år til år. Med External Marketing sparer du de faste omkostninger når aktivitetsniveauet er lavt, og tager presset af spidsbelastningsperioder. Du har absolut fleksibilitet, både hvad angår kapacitet og kompetencer. Hvor meget mandskab der skal til, og hvilke kompeten cer de skal have. Og du betaler kun når der arbejdes. Spidskompetencer Rette person til rette opgave betyder kvalitet og ressourcebesparelse. Det er umuligt, eller i hvert fald omkostningstungt, at etablere en marketingafdeling med alle nødvendige kompetenceniveauer. Eller er det? Hos External Marketing har vi marketingfolk på flere niveauer og mange tilknyttede fagspecialister. Du har derfor let adgang til spidskompetencer, til stort set alle dele af marketingmixet. Unik handlekraft Vi er selvstartende, proaktive og gode til at få tingene til at ske. Naturligvis inden for de rammer der aftales. Qua vores faste stab og omfattende marketingnetværk, kan vi mobilisere det der skal til, for at tingene rykker. Det giver dig en unik hand le kraft når idéer skal undersøges og vurderes, og planer skal realiseres. 12

13 Kontinuitet Hos External Marketing tænker vi helhedsorienteret. Vi sørger for at de fastlagte aktiviteter hænger sammen med de overordnede strategier, og har en rød tråd. Med struktur og kontinuitet trænger dine budskaber bedre gennem støjen, og dine målgrupper rammes med skarpe skud i stedet for med spredehagl. Inspiration, viden og værktøjer Viden er magt. External Marketing er et rendyrket marketingmiljø med fingeren på pulsen. Vi ved, hvad der rører sig, og overvåger konstant markedet for best-pratice og nye muligheder. Denne viden deler vi gerne med dig og din organisation, så nye metoder kan vælges... hvis de er bedre. Engagement og positiv indflydelse Hos External Marketing oplever du et fantastisk engagement, der giver en positiv afsmittende effekt på din organisation. Sådan er vores kultur, måden vi tænker på og måden vi arbejder på. Og vi tager selv ansvar for at vedligeholde dette, og du sparer ledertid til daglig medarbejderpleje og motivation. Gode priser Da External Marketing varetager markedsførings- og reklameindkøb for mange virksomheder, har vi status som storkunde hos mange leverandører. Noget du som kunde nyder godt af. Bl.a. får du særrabat hos vores associerede leverandører. I et samarbejde med External Marketing slipper du for at tænke på, hvor en opgave bedst placeres. Brief os, og vi finder en god løsning og de rigtige til opgaven. Du skal blot fokusere på slutproduktet hvad det koster og hvilken effekt, det giver. 13

14 Hvordan kommer du igang? Samarbejdsformer External Marketing tilbyder 3 samarbejdsformer. Valget tager ene og alene udgangspunkt i dine ønsker og behov. Om det drejer sig om enkeltstående opgaver eller tidsbegrænsede projekter og kampagner. Eller om det er periodevis assistance, fx ved spidsbelastning, eller der ønskes fast tilknytning. 14

15 Klippekort Køb klippekort à tidsenheder. Gyldighed 6-24 mdr. Faktureres ved køb af klippekort. Outsourcing-ansættelse Mdl. basisengagement aftales, løbende justering efter ønske. Fast mdr. fakturering, nem at budgettere. Men absolut fleksibilitet og variabel træk på efter behov. Altid den rigtige pris External Marketing s model for afregning sikrer retfærdighed for kunden, idet der altid betales for specifik opgavetype, frem for fast højere timepris for den enkelte medarbejderfunktion. Baggrunden for modellen er ønsket om præcis differentiering trods de mange forskellige opgavetyper vi tilbyder, så du altid er sikret den rigtige pris uanset opgavetype. Kontakt os for materiale om samarbejdsformer og priser. 15

16 Marketingfunktion på alle niveauer

17 Marketing Management Der findes lige så mange definitioner på marketing, som der findes af marketingeksperter. For os drejer marketing sig om at definere og efterkomme markedets behov på en rentabel måde. Det holistiske marketingsyn Vi ved, at markedsføring ikke blot skal skabe synlighed og erindring. Først og fremmest gælder det om at sælge en vare, en ydelse eller en holdning. Derfor hænger salg, marketing og kommunikation nøje sammen. Det er det, marketingfunktionen skal sikre og tage ansvar for. Det er marketingfunktionens vigtigste opgave at støtte salget, og gøre vejen til ordren så kort som muligt. At skabe de bedste forudsætninger for at den enkelte sælger kan få succes. Marketing skal gøde markedet med kendskab og præferencer, så virksomhedens profil og signalering matcher målgruppens købsmotiver og beslutningskriterier - såvel de tænkte, de sagte som de ubevidste. Og motivere og hjælpe salgsstaben til at høste frugterne. Markedsføring går begge veje Marketing er i høj grad også indadrettet. Organisationen og den enkelte medarbejder bør altid være primær målgruppe i en marketingplan. Ikke blot fordi de repræsenterer virksomheden udadtil og er vigtige ambassadører for værdierne, men fordi det er vigtigt at de kan levere varen effektivt og rentabelt. For i sidste ende skal marketing være en betydende faktor for at styrke virksom hedens markedsposition og øge dens markedsværdi. 17

18 Aktivitetstyper - Giv dine planer effekt Gør det rigtigt og i rette tid Med External Marketing har du kapacitet, knowhow og værktøjer til den nødvendige operationelle slagkraft. Vi ved hvad det kræver af tid, personale at gennemføre effektive marketing projekter. Vi ikke bare planlægger, men styrer og gennemfører også dine projekter og produk tioner, så de giver størst mulig effekt. Vores erfarne projektledere har mange års erfaring med en lang række marketingdiscipliner. Læs mere under aktivitetstyper på for eksempler på aktiviteter vi arbejder med. Finder du ikke det, du søger, kontakt os for yderligere information. 18

19

20 Kontakt os External Marketing Fruebjergvej 3 DK-2100 København Ø (Danmark) T: F:

21 21

22

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

News. På toppen... GRENKE nyhedsbrev 2015. GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver

News. På toppen... GRENKE nyhedsbrev 2015. GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver GRENKE nyhedsbrev 2015 News by På toppen... GRENKE Rammeaftale Ambivalens Leasing skaber fordele for alle parter Unge alfaledere Specialister kræver hl-repro får lynhurtig og fleksibel finansiering På

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere