Mindfulness som kollektiv indsats mod. stress hos unge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness som kollektiv indsats mod. stress hos unge?"

Transkript

1 Mindfulness som kollektiv indsats mod 1. Hvad er MFM? stress hos unge? 2. Egne og andres undersøgelser i skole og uddannelse 3. Diskussion: Hvorvidt og hvordan kan MFN blive en meningsfuld stressreducerende intervention i børn og unges institutioner? AM Nielsen, M.Herskind

2 Egne forskningsprojekter: Efteruddannelseskursus for lærer: Interventionen: meditations- og kropsøvelser mhp empati og nærvær i lærerjobbet Antal deltagere: 17 lærere, Kursuslængde 64 timer, inkl. Supervision ( 8 måneder) US-metode: Deltagende observation, interview og logbøger (AMN, PF, MH) Læreruddannelse: Intervention: meditations- og kropsøvelser mhp empati og nærvær i lærerjobbet, Antal deltagere: 60 første års studerende, Kursuslængde: hele uddannelsen, ca. 36 lektioner/ år, samt samarbejde med lærere og praktiklærere om nærvær og empati under uddannelsen. Deltagende observation, interviews, og logbøger (AMN, MH) MFN i skolen: 5. klasse, MFN aktiviteter 3-5 x ugentlig ( lærere erfaring med MFN), test, video obs, interviews(amn, MK) Socialpædagogers situerede etiske praksis: Om åbenhjertethed i arbejdet med børn med multiple funktionsnedsættelser(mh) AM Nielsen, M.Herskind

3 Forskningsinteressen: Problemer og udfordringer i uddannelse på alle niveauer: At navigere i en kompleks og ofte stressende hverdag At tackle hyperkomplekse problemstillinger. At forberede sig (gennem uddannelse, efteruddannelse, kurser ) for en ukendt fremtid Behov for udvikling af værens- og tilblivelseskompetencer (en ontologisk drejning) AM Nielsen, M.Herskind

4 Et kultur, -krop og affektionssensitivt perspektiv Undersøgelsesspørgsmålene er hvordan særlige forhold og processer har betydning for læreres læring og udvikling af bevidst nærværende opmærksomhed i kursus- og skolepraksis, hvordan kontekst- og erfaringssensitive tilgange kan bidrage til undersøgelse af bevidst nærværende opmærksomhed som pædagogisk intervention. AM Nielsen, M.Herskind

5 1. Mindfulness- et koncept på rejse Individualisering af problemstillinger Ny styringsteknologi Det har unge brug for Undersøgelser viser at det er stress reducerende at meditere AM Nielsen, M.Herskind

6 MFN-debat MFN er alle tiders metode til at behandle mange forskellige psykiske problemer. Syge patienter finder en ro og kommer overens med deres smerte, når de mediterer.. MEN..når teknikkerne bliver brugt for eksempel på en arbejdsplads, indikerer man, at medarbejderne skal have det bedre, få færre symptomer og bedre funktionsduelighed. Det svarer til at give raske mennesker antibiotika. Man sygeliggør raske mennesker (Peter Elsass, professor i sundhedspsykologi) Sundheds- og trivselsperspektiv: Når man giver kurser i meditation, så skubber man ansvaret for trivslen over på medarbejderne- det bliver op til dem selv, at få det godt ved at meditere (Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi). AM Nielsen, M.Herskind

7 1. Mindfulness - hvad er det og hvor kommer det fra Særlige opmærksomhedskvaliteter, der kan kultiveres og udvikles gennem meditation. Mindfulness means paying attention in a particular way; On purpose, in the present moment, and nonjudgmentally. (Kabat Zinn) AM Nielsen, M.Herskind

8 1: Mindfulness en invitation til at tillade os selv at vågne op til det nuværende øjebliks mangfoldige oplevelser af indre og ydre erfaringer- og samtidig erfare at denne mangfoldighed er vredet og mishandlet gennem vores rutiniserede, habituelle og u-undersøgte tanker og emotioner og handlinger. AM Nielsen, M.Herskind

9 1. Mindfulness Potentiel mulighed for forandring gennem meditative praksisser, der beroliger, åbner og klarer (tydeliggør) bevidstheden, åbner hjertet og justerer opmærksomhed og handling an art form that one develops over time it is greatly enhanced through regular disciplined practise, both formally and informally, on a daily basis (Kabat Zinn, 2003 p. 148) DET ER UDFORDRINGEN: den vedvarende praktisering (en måde at være og se på, som er kropsliggjort (ikke træning)). MFN handler ikke om at ville et bestemt sted hen AM Nielsen, M.Herskind

10 1. Inspirationen fra buddhisme Mindfulness er den fundamentale opmærksomhedstilstand som findes i alle buddhistiske meditationspraksisser. På tværs af skoler og traditioner: MFN altid knyttet til en større konceptuelt og praksisforankret etisk ramme: Retter opmærksomheden mod betydningen af nonharming adfærd og mod forståelsen af at en untrained mind kan bidrage til egen og andres lidelse AM Nielsen, M.Herskind

11 1: Mindfulness som vestlig intervention Mindfulness er først og fremmest kendt som en behandlingsform i klinisk og individuel behandling (MBSR, MBCT, ACT, DBT) MBSR 8 ugers træningsprogram indeholdende - Daglig meditation - Yoga - Åndedrætsøvelser - Mindful walking AM Nielsen, M.Herskind

12 1. Målet er - At tilbyde mennesker, hvoraf de fleste kommer med diagnosen stress, et miljø, hvor de kan - Eksperimentere med en række nye og potentielt effektive metoder til at få øje på, udforske og lindre smerte og lidelse gennem en ikke dualistisk forståelse af krop og bevidsthed som (Kabat Zinn, 2003) AM Nielsen, M.Herskind

13 2. Forskning og MFN Dominerende forskning vedrører voksne m. stress og andre sygdomme (Psoreasis, smerter). Der er tale individuel intervention. Positivistisk forskningstradition: Spørgeskemaer med på forhånd givne svarkategorier Resultaterne overvejende positive ( ikke dømmende, ikke reaktiv, at finde ro, velbefindende generelt etc) Mangler: Interventionens betydning for deltagerne over tid Interventionens betydning for deltagernes trivsel i de sociale kontekster de efterfølgende skal fungere i. AM Nielsen, M.Herskind

14 2. Forskning Int. For voksne m. stress og andre sygdomme (Psoreasis, smerter) Positivistisk forskningstradition: Spørgeskemaer med på forhånd givne svarkategorier Int. For børn og unge I klinisk sammenhæng (spiseforstyrrelser, adhd) (test, samtaler, interview) Interventioner i børn og unges kollektiver 1. Stress/trivsel 2. Studiefærdigheder 3. Forskning i hvilke forhold og processer der har betydning for at MFN aktiviteter er meningsfulde AM Nielsen, M.Herskind

15 3 typer af interventioner a. Stillness at school: Intervention= en CD rom b. Social work students: refleksion, MFN øvelser, rollespil etc c. Læreruddannelse: Oplæg, MFN øvelser, kropsøvelser, reflektion i grupper, logbog AM Nielsen, M.Herskind

16 Ad a. MFN som kollektiv indsats i skole Stillness at school:begrundelse for projekt: øget stress og mistrivsel ( diverse undersøgelser) årige børn i svenske skoler ( i alt 18 klasser), incl. Kontrolgrupper.. Design: Intervention: meditationsbaseret teknik for stilhed ( ca 15 min) 3 x ugentlig i 8 uger. CD rom Pre og post test ( SDQ), Becks Youth Inventory, Psychological distress (psykosomatiske symptomer),, Terjestams egne test vedrørende Generel stress (GSC) og well- being at school(wbs) AM Nielsen, M.Herskind

17 Ad a.stillness at school: resultater Efter intervention: I- gruppen: færre vanskeligheder (samlet score). færre emotionelle symptomer (sign) generelt stress niveau: lidt lavere end ktrl grp. KØN: pigerne i i-grp havde færre kammeratproblemer og en generel bedre trivsel Drengene i kontrolgrp. Havde en generel bedre trivsel Nogle test : ingen sign. Forskelle mellem grp. AM Nielsen, M.Herskind

18 Ad b.mindfulness som studiefremmende aktivitet Integration mindfulness and reflection in the teaching and learning of listening skills in education : Problemorienteret ( dårlige vaner i studiet) og tilrettelagt mhp at styrke aktiv lytning og tilstedeværelse i Undervisningen : dårlige vaner i studiet. Intervention: Identifikation af dårlige vaner, rollespil, Mindfulnessøvelser, refleksion. Resultater: øget opmærksomhed på manglende fokusering og opmærksomhed AM Nielsen, M.Herskind

19 Ad b.vandrende opmærksomhed/tanker Because of the various upcoming tight deadlines for projects, I am always thinking about these issues and it has prevented me from listening actively. Not only was my mind wandering off, I was also very reactive to words like school work and projects.. (student 9, in Goh, 2012, s. 595)

20 Ad b : Multi-tasking I was multi-tasking when I listened to her. I had a message in my mobile concerning the details of the upcoming meeting for my projects. As a result, my mind was preoccupied with project and so I could not lend a good listening ear. (student 13, in Goh, 2012, s. 596)

21 C. Læreruddannelsesprojekt Læreruddannelse: Intervention: meditations- og kropsøvelser mhp empati og nærvær i lærerjobbet Antal deltagere: 60 første års studerende Kursuslængde: hele uddannelsen, ca. 36 lektioner/ år, samt samarbejde med lærere og praktiklærere om nærvær og empati under uddannelsen Deltagende observation, interviews, og logbøger AM Nielsen, M.Herskind

22 2.Interventionsansvarliges interesse Mange års erfaring med meditation empati og relationskompetence i skole og BH. Problem: Mange uhensigtsmæssige møder i skolehverdagen, der er uhensigtsmæssige og opslidende for både professionelle og børn MÅL: at give lærerne og de lærerstuderende redskaber til at være til stede i nuet, at være nærværende og empatiske- og dermed udvikle deres relationskompetence., herunder at tage vare på sig selv. MIDDEL: meditations- og krop-sanseøvelser samt supervision af praksissituationer AM Nielsen, M.Herskind

23 Ad C.Dilemmaer uddannelseskontekst Hvad lærer du? Jeg lærer en masse omkring mig selv, hvilket giver mig en mere positiv og bedre forståelse for andre mennesker Hvad er problematisk (3. kursusdag) Jeg føler flere gange frustration efter dagen er slut, fordi der er gået alt for lang tid med at trække vejret og alt for lidt på konkret undervisning med konkrete eksempler og teori AM Nielsen, M.Herskind

24 Ad c. Dilemmaer fortsat( uddannelse) Hvad lærer du Føling med mig selv, selvbevidsthed Hvordan tolkes min udstråling, (mit) kropssprog? Hvad er problematisk Kan stadig være i tvivl om hvad kurset skal bruges til - Kropskontakt- personligt er jeg ikke glad for at fremmede rør mig Da jeg ikke er den store tilhænger af vejrtrækningsøvelser, så synes jeg vi bruger for meget tid på dem at mange er skeptiske hvis man går ½ hjertet ind til det, får man også kun en brøkdel ud af det AM Nielsen, M.Herskind

25 Ad c. Dilemmaer fortsat.. Observationsnoter: Nogle studerende virker meget optaget af hinanden og ikke så meget af undervisningens indhold. Refleksion: Hvad betyder roller og positioner i gruppen for de studerendes oplevelse af interventionen AM Nielsen, M.Herskind

26 OPsamling Overvejelser over MFN som intervention i unges kollektiver 1. Begreb på rejse 2. Stigning i antal af projekter i børn- og unge kontekster 3. Forhandling 1: Konsulenter og institutioner fortolker og forhandler om MFN er relevant og hvordan en given indsats skal se ud: Problemorienteret: hvilket problem skal den være løsningen på gang? Pragmatisk: hvad kan lade sig gøre AM Nielsen, M.Herskind

27 Hvad er begrundelse for stressreducerende intervention Forskningens positive resultater afhjælper stress, depression og angst giver folk redskaber til at tackle hverdagen. overfor unge Unge Problem: Unge, Identitet: Øget krav om at forholde sig refleksivt at træffe rigtige valg oplevelse af selvansvarlighed for de valg, der træffes. selviscenesættelse og kropslig selvfremstilling(æstetisering af selvet) Ensomhed Selvdestruktion AM Nielsen, M.Herskind

28 Mindfulness som intervention i B & U s kollektiver ( skole, gymnasium, andre institutioner) Hvorfor? Hvem skal den rette sig mod? Hvad skal den hjælpe på? Hvordan skal argumentationen for både intervention og forskning bygges op? AM Nielsen, M.Herskind

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Overblik Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv undervisning og efteruddannelse for mennesker der ønsker at anvende

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere