Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012"

Transkript

1 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Del III: Del IV: Del V: Appendiks Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på HF og VUC FYN Svarprocenten på HF og VUC FYN er på %. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 på HF og VUC FYN. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU Er den mindre end +/- 1 angives det som. Vurdering [+1] [-2] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 0 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på HF og VUC FYN. Analysen af undersøgelsens svar på HF og VUC FYN viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioriteringsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på HF og VUC FYN. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [3]

4 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [4]

5 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 100 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Vurdering [+1] [-2] 20 0 Elevtrivsel 100 Vurdering [+1] [-1] [+2] [-2] [-4] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [5]

6 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor mange svar, der falder i den pågældende kategori. 100 Køn "Er du kvinde eller mand?" Vurdering [+1] [-1] [+3] 20 0 HF og VUC FYN Kvinde (%) Mand (44%) 100 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" Vurdering [+1] [+4] [+2] [-1] [+1] [+1] [+1] [+2] 20 0 HF og VUC FYN En af de bedste (16%) Få, der er bedre (%) Mange, der er bedre (27%) For svært (2%) Svært, men jeg klarer mig (37%) Passende (%) For Let (7%) 100 Har du pjækket? Undladt at aflevere opgaver? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgave indenfor den seneste måned?" Vurdering [+1] [+1] [+1] [+2] [+6] [+2] [-1] [+3] [+1] [+1] "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 20 0 HF og VUC FYN Nej Slet ikke (47%) Ja, nogle få timer (33%) Ja, 1-3 dage (13%) Ja, 4 dage eller mere (7%) Nej (%) Ja, en gang imellem (27%) Ja, flere gange (7%) Ja (14%) Nej (%) [6]

7 Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spø rgerammen. Vurdering [-1] [+2] [-2] Elevtrivsel [-4] 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU 100 Vurdering [-1] [-2] [-4] [-3] [-1] [-3] [+4] [-2] [-2] [-1] [+4] [+9] [+1] [-3] [+4] [-1] [-2] [+5] [-8] [+2] [-3] 20 0 Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Elevtrivsel I hvilken grad har Hvordan vurderer uddannelsen levet I hvilken grad vil du HF og VUC FYN som helhed? op til dine forventninger? du anbefale HF og VUC FYN til andre? HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 3-årig HF 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 97* 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) AVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [8]

9 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Elevtrivsel I hvilken grad har Hvordan vurderer uddannelsen levet I hvilken grad vil du HF og VUC FYN som helhed? op til dine forventninger? du anbefale HF og VUC FYN til andre? FVU Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) * * * Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [9]

10 Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan HF og VUC FYN som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre lignende skoler. 1. HF og VUC FYN Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Skolens størrelse (målt på elever) [10]

11 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 3% 11% % [+1] 20% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk HF og VUC FYN % [+1] 20% 3% 11% Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) % 21% 4% 13% Landsgennemsnit VUC % [-4] 21% [+2] 4% 13% [+3] [11]

12 Vurdering af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spø rgerammen. Vurdering [-3] [-3] [-3] [+7] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [-1] [-1] [-5] Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på HF og VUC FYN. 20% Organisering 39% Undervisere 21% Undervisning 8% Socialt miljø 10% Fysisk miljø 1% Egen motivation 1% Udstyr & materialer [12]

13 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 30 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 44 2.R (FYNs HF-kursus) 38 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 46 3-årig HF 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) * 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) årgang 3.D () 3.P (Ærø) 41 3.Q (Ærø) AVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [13]

14 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af HF og VUC FYN Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer FVU Aften (FVU) * * 100* * * 100* Dag (FVU) Faaborg 50 Middelfart * Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg 95 * Dag (HF-enkeltfag) Faaborg 45 Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg 98* * Middelfart Nyborg 46 Odense >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [14]

15 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Undervisere Undervisning Udstyr & materialer Organisering Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index 0, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 100, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [15]

16 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering. Vurdering 100 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+4] [-2] [+2] [-1] 20 0 Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på HF og VUC FYN. Vurdering 100 [-4] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+1] [-1] [-5] [-4] [-4] [-3] 20 0 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på HF og VUC FYN. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 114. Uddannelsens studieadministration 115. Uddannelsens ledelse VEDLIGEHOLD 116. Uddannelsens studievejledning 119. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 120. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 117. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 118. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 121. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering 100 Vurdering 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [18]

19 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 1. årgang 2-årig HF AVU 1. årgang 3-årig HF 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø Organisering, Uddannelsens studieadministrati on, Uddannelsens ledelse, Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [19]

20 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF FVU Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense Organisering,0223 * * 46 Uddannelsens studieadministrati on,3311 * * Uddannelsens ledelse,87 * * 50 Uddannelsens studievejledning * * 48 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 37 * 50 Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 37 96* Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 100* 100* 43 Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst 100* 100* Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r * * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [20]

21 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere. Vurdering 100 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-1] [-2] [-3] [-3] [-4] 20 0 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på HF og VUC FYN. Vurdering 100 [-2] [-1] [-2] [-4] [-1] [-5] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+2] 20 0 Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 100 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-2] [-2] [-2] [+1] [-3] [-1] Vurdering 20 0 Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [21]

22 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på HF og VUC FYN. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet. Lærerne/underviserne motiverer mig VEDLIGEHOLD. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen. Lærerne/underviserne er godt forberedte TILPAS. Lærerne/underviserne overholder aftaler. Lærerne/underviserne kommer til tiden. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen OBSERVER. Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats [22]

23 Undervisere 100 Vurdering [-2] [-1] [-3] [-4] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [23]

24 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 3-årig HF 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Undervisere, Lærernes/un dervisernes faglige dygtighed,3317 Lærernes/un dervisernes engagement i undervisning en, Lærernes/un dervisernes evne til at formidle stoffet 35 Lærerne/und erviserne er godt forberedte Lærerne/und erviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/und erviserne motiverer mig Lærerne/und erviserne giver ofte tilbagemeldi nger på mine præsentationlærerne/und er og min erviserne arbejdsindsa overholder ts aftaler Lærerne/und erviserne kommer til tiden Lærerne/und erviserne giver plads til humor i undervisning en 46 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF AVU FVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense Undervisere, * Lærernes/un dervisernes faglige dygtighed, * Lærernes/un dervisernes engagement i undervisning en, * Lærernes/un dervisernes evne til at formidle stoffet 98* Lærerne/und erviserne er godt forberedte * 100* 95 Lærerne/und erviserne anvender opdateret viden og materialer * 95* Lærerne/und erviserne motiverer mig * * 41 Lærerne/und erviserne giver ofte tilbagemeldi nger på mine præsentationlærerne/und er og min erviserne arbejdsindsa overholder ts aftaler * 100* 100* 100* Lærerne/und erviserne kommer til tiden 100* 100* 100* 100* * 95 Lærerne/und erviserne giver plads til humor i undervisning en * 100* >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [25]

26 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning. Vurdering 100 [-3] [-2] [+2] [-2] [+1] [-3] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-2] [-4] [-2] [-6] 20 0 Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på HF og VUC FYN. * Spørgsmålet er kun stillet til AVU FVU og OBU Vurdering 100 [-1] [-7] [-1] [-1] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-2] [-6] 20 0 Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Undervisningen forbedrer mine muligheder for job * Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Vurdering 100 [-3] [-4] [+1] [+3] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-1] 27 0 Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne [26]

27 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på HF og VUC FYN. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD. Den undervisning du modtager. Variationen i de undervisningsformer du modtager. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse. Undervisningen forbereder mig til at læse videre. Undervisningen forbedrer mine muligheder for job TILPAS. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse OBSERVER. Der er arbejdsro i undervisningen. Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [27]

28 Undervisning 100 Vurdering [-3] [-1] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [28]

29 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 1.A () 1.N (FYNs HFkursus) 1.O (FYNs HFkursus) 1.P (FYNs HFkursus) 1.Q (FYNs HFkursus) 1.R (FYNs HFkursus) 1.S (FYNs HFkursus) 1.T (FYNs HFkursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HFkursus) 2.O (FYNs HFkursus) 2.P (FYNs HFkursus) 2.Q (FYNs HFkursus) 2.R (FYNs HFkursus) 2.S (FYNs HFkursus) 2.T (FYNs HFkursus) 3-årig HF 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Den 50 Variationen i de Jeg oplever sammenhæ ng mellem undervisnin undervisnin fagene i Undervisnin g du gsformer du min g modtager modtager uddannelse,0224,3317, Vi har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre 39 Undervisnin gen forbedrer mine muligheder for job Lærerne/un dervisere koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursiste r bruger bærbar pc i timerne >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Langkær Gymnasium og HF AVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø FVU Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Den Variationen i de Jeg oplever sammenhæ ng mellem undervisnin undervisnin fagene i Undervisnin g du gsformer du min g modtager modtager uddannelse,0224,3317, Vi har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse * Der er arbejdsro i undervisnin gen * Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre 100* Undervisnin gen forbedrer mine muligheder for job 100* 100* Lærerne/un dervisere koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer * Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet 48 * Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen 48 Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursiste r bruger bærbar pc i timerne * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [30]

31 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Langkær Gymnasium og HF Ordblindeundervisni ng Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense * Den * Variationen i de 95* Jeg oplever sammenhæ ng mellem undervisnin undervisnin fagene i Undervisnin g du gsformer du min g modtager modtager uddannelse,0224,3317, * Vi har indflydelse på undervisnin gen * Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Undervisnin gen forbedrer mine muligheder for job Lærerne/un dervisere koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet * Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen * 44 Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursiste r bruger bærbar pc i timerne >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [31]

32 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø. Vurdering 100 [-3] [+3] [-1] [-3] [-1] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-4] [-1] [-3] 20 0 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på HF og VUC FYN. Vurdering 100 [+3] [-1] [+1] [-3] [+3] [-2] [+9] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+3] [+4] Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [32]

33 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på HF og VUC FYN. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 101. Skolens sociale miljø VEDLIGEHOLD 103. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 106. Skolen er et rart sted at være 109. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 110. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 111. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 107. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 112. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 113. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [33]

34 Socialt miljø 100 Vurdering [-2] [-1] [-2] [+4] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [34]

35 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 3-årig HF 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Socialt miljø, Det sociale sammenhold i klassen/på holdet, Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold, Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt Skolen er et tilpas, da vi rart sted at startede på være uddannelsen 50 96* Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [35]

36 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF AVU FVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense Socialt miljø,0224 * * Det sociale sammenhold i klassen/på holdet,3317 * Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold, 100* 100* 100* 100* * 96 Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 97 98* Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø 100* 95 * 43 98* Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt Skolen er et tilpas, da vi rart sted at startede på være uddannelsen 95 Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden * 35 * Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [36]

37 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på HF og VUC FYN. Vurdering 100 [+7] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+1] [+8] [+8] [-1] [+7] 20 0 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på HF og VUC FYN. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD 125 PRIORITER 126. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 125. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER Lav 124 EFFEKT AF EN FORBEDRING 126 PRIORITER Høj OBSERVER 124. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [37]

38 Fysisk miljø 100 Vurdering [+7] [+1] [+9] [+4] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [38]

39 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af HF og VUC FYN V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 3-årig HF 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Fysisk miljø, * Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder), Skolens vedligeholdel se og rengøring, 45 Skolens indretning og udseende >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [39]

40 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af HF og VUC FYN V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF AVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø FVU Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense Fysisk miljø,0224 * 45 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder),3317 * * Skolens vedligeholdel se og rengøring, * 50 Skolens indretning og udseende * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) []

41 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på HF og VUC FYN. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation. Vurdering 100 [-1] [-1] [-1] [-2] [-2] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [+1] [-1] [-2] 20 0 Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på HF og VUC FYN. 100 [-1] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-2] Vurdering 20 0 Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [41]

42 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på HF og VUC FYN. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Jeg kommer til tiden. Jeg afleverer mine opgaver til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne OBSERVER. Din egen indsats i undervisningen. Din motivation til at lære nyt. Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for HF og VUC FYN 100% Andel af elever % Vurdering % % 39% 20% 0% 28% 15% 6% 11% 0-4 timer 5-9 timer timer timer 20 timer eller mere [42]

43 Egen motivation 100 [+4] [-2] [-1] [-3] Vurdering 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [43]

44 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF AVU 1. årgang 3-årig HF 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø Egen motivation,0224 V48 Din egen indsats i undervisning en,3317 V49 Din motivation til at lære nyt, Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne 100* Jeg kommer til tiden 96 Jeg afleverer mine opgaver til tiden 95 98* Jeg overholder aftaler med lærerne/unde rviserne * 95 Jeg er med til at skabe arbejdsro * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [44]

45 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 resultater på tværs af HF og VUC FYN Langkær Gymnasium og HF FVU Aften (FVU) Dag (FVU) Faaborg Middelfart Odense HF-enkeltfag Aften (HF-enkeltfag) Nyborg Dag (HF-enkeltfag) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Buchwaldsgade (17.48)) Odense (Enggade) Odense (Jernbanegade) Odense (Odense Fagskole) Odense (Rugårdsvej 5 og 9) Ordblindeundervisning Aften (OBU) Dag (OBU) Faaborg Middelfart Nyborg Odense Egen motivation,0224 * V48 Din egen indsats i undervisning en,3317 * V49 Din motivation til at lære nyt, * Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne 100* 95 Jeg kommer til tiden * 100* Jeg afleverer mine opgaver til tiden 96 Jeg overholder aftaler med lærerne/unde rviserne Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [45]

46 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på HF og VUC FYN. Vurdering 100 [-1] [-5] [-3] HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole [-3] [-6] 20 0 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [46]

47 Udstyr & materialer 100 Vurdering [-1] [+2] [-3] [-8] [+5] 20 0 HF og VUC FYN 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [47]

48 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName resultater på tværs af HF og VUC FYN V47 V48 V49 Langkær Gymnasium og HF HF og VUC FYN 2-årig HF 1. årgang 1.A () 1.N (FYNs HF-kursus) 1.O (FYNs HF-kursus) 1.P (FYNs HF-kursus) 1.Q (FYNs HF-kursus) 1.R (FYNs HF-kursus) 1.S (FYNs HF-kursus) 1.T (FYNs HF-kursus) 2. årgang 2.B () 2.N (FYNs HF-kursus) 2.O (FYNs HF-kursus) 2.P (FYNs HF-kursus) 2.Q (FYNs HF-kursus) 2.R (FYNs HF-kursus) 2.S (FYNs HF-kursus) 2.T (FYNs HF-kursus) 3-årig HF 1. årgang 1.P (Ærø) 1.Q (Ærø) 2. årgang 2.D () 2.O (Ærø) 2.P (Ærø) 2.Q (Ærø) 3. årgang 3.D () 3.P (Ærø) 3.Q (Ærø) AVU Dag (AVU) Faaborg Langeland Middelfart Nyborg Odense (Holsedore) Odense (Vindegade) Odense (Åbent VUC) Søndersø Udstyr & materialer, Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det, Skolens itudstyr fungerer godt, >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 50-: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [48]

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (335 besvarelser ud af 346 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (3 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 79% (561 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (2 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 78% (62 besvarelser ud af 795 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (146 besvarelser ud af 248 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 74% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 938 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere