LDE MINDFULNESS I ORGANISATIONER. Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LDE MINDFULNESS I ORGANISATIONER. Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN"

Transkript

1 PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN MINDFULNESS I ORGANISATIONER TIL LANMELDELSE LDE Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

2

3 MINDFULNESS I ORGANISATIONER ONER

4

5 PERNILLE HIPPE BRUN OG CLARISSA CORNELIUSSEN MINDFULNESS I ORGANISATIONERIONER Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation

6 Pernille Hippe Brun og Clarissa Corneliussen MINDFULNESS I ORGANISATIONER Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation 2013 Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Inger Lomholdt Vange Illustrationer og layout: Louises design/louise Glargaard Perlmutter Grafisk tilrettelæggelse og sats: Louises design/lone Bjarkow Omslag: Nete Banke, Imperiet Illustration side 67 af Jens Hage Bogen er sat med Minion Pro og Conduit ITC Pro 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet A/S Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på åinstitutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLDSFORTEGNELSE FORFATTERNES FORORD TAK OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER, DER UDTALER SIG TIL BOGEN...19 INDLEDNING Nye boller på suppen Nye organiseringsstrukturer og motivationsformer nødvendige Formål før formue CSV Creating Shared Value Mindfulness breder sig Myter om mindfulness Lad os komme i gang FØRSTE DEL: BAGGRUND OG FORSTÅELSE 1. MINDFULNESS NESS HVAD TALER VI OM? Mindfulness ness som tilstand og som træning Formel og uformel træning Definition af begrebet mindfulness...43 Kendetegn ved et mindful individ...44 Mindfulness opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons SLÅ AUTOMATPILOTEN FRA NYE VEJE TIL ROM Vi lukker ned under pres. Inviter bevidst ro ind Vi glemmer at skabe balance mellem sympaticus og parasympaticus. Husk at lade batterierne op Vi har en tendens til mest at spotte det negative. Inviter bevidst positive følelser ind...65

8 4. Vi vægter intellektet højere og går glip af vigtig information. Brug sanserne aktivt Vi mister nysgerrigheden, når vi tror, vi ved. Hold dig årvågen Vi ser ikke verden, som den er. Sæt spørgsmålstegn ved tolkninger og antagelser Afrunding af kapitlet DEN MEDITATIVE VEJ TIL MINDFULNESS Rødderne i buddhismen Mindfulness vej ind i vestlige organisationer Definition af mindfulness og mindlessness ud fra den meditative tilgang Mindfulness-træningens tre grundelementer Afrunding af kapitlet SKIFT PERSPEKTIV Ellen Langers bidrag til forståelsen af mindfulness og mindlessness Pas på med for fastlåste forventninger er Giv plads til tvivl Mindfulness i højt pålidelige organisationer Hvad kan vi lære af HPO er? Afrunding af kapitlet DEN MINDFUL ORGANISATION Hvad er kendetegnene etegnene ved en mindful organisation? Princip #1: En langsigtet, god og bæredygtig intention Princip #2: En bevidst fokuseret og disciplineret opmærksomhed Princip #3: Et åbent og kærligt sind som grundindstilling Hvor meget skal der til Afrunding af kapitlet CASE: EDLUND A/S EN MINDFUL VIRKSOMHED Afrunding af kapitlet

9 ANDEN DEL: HØJNELSE AF MINDFULNESS I ORGANISATIONEN 7. GØR JER MINDFUL OG ETISKE OVERVEJELSER Er organisationens intentioner i orden? Er der plads til skepsis? Hvor går grænsen mellem den professionelle, personlige og private sfære? Er grundindstillingerne i overensstemmelse med kulturen i organisationen? Hvordan introducerer man til paradigmet på en måde, der vækker nysgerrighed uden at man slagter nogle hellige køer? Afrunding af kapitlet ETABLER EN MINDFUL ORGANISATIONSKULTUR Sådan lykkes man med varige kulturforandringer Topledelsens engagement i kulturforandringen er afgørende TTT Ting tager tid Bred involvering En mindful, kulturforandrende de proces: U-processen Afrunding af kapitlet LAD LEDELSEN GÅ FORREST Følelsesmæssigt intelligente ledere Forny jer selv og forbliv resonante som ledere Autenticitet itet Ledelsesmæssig elsesmæssig effektivitet = graden af mindfulness Velfungerende lederteams Afrunding af kapitlet SÆT I VÆRK KONKRETE IMPLEMENTERINGSTILTAG Indledende spørgsmål Princip #1: En langsigtet, god og bæredygtig intention Princip #2: En bevidst fokuseret og disciplineret opmærksomhed Princip #3: Et åbent og kærligt sind Afrunding af kapitlet

10 11. ETABLER EN UNDERSTØTTENDE STRUKTUR Fra samlebånd til mindfulness Søstjerneorganisationer som inspiration Moralsk improvisation, dyder og grundindstillinger Afrunding af kapitlet VÆR VEDHOLDENDE OG OPFØLGENDE Forandringens hjul at etablere nye rutiner og bryde gamle vaner De to mest kraftfulde krigere er tålmodighed og tid EFTERSKRIFT NOTER OVERSIGT OVER BOGENS ØVELSER OG FIGURER Øvelser Øvelser indtalt på lydfil Figurer APPENDIKS Moon Shots for Management ent OMI Organisatorisk Mindfulness Indikator LITTERATURLISTE TE

11 FORFATTERNES FORORD Vi har i de sidste mange år næret et dybtfølt ønske om, at mindfulness må sprede sig ud på danske arbejdspladser. Ikke som en teknik eller et redskab men som en tilstand. En tilstand kendetegnet ved, at mennesker møder hinanden, deres arbejdsopgaver, kunder, samarbejdspartnere og kollegaer med en klar og gavnlig intention, fokuseret og disciplineret opmærksomhed og et åbent og kærligt sind. Hvor automatpiloten er slået fra, og hvor selve arbejdet er båret af en forståelse og omsorg for, at det, man gør, og det arbejde, man udfører, har konsekvenser for en selv og andre, for dem, man er sat i verden for at betjene, for miljøet, for kloden. Og at man derfor ud fra et helhedssyn vælger at handle ansvarsfuldt, årvågent og ja mindful i det daglige organisatoriske liv og arbejde. For at bidrage til dette kastede vi os ud i at skrive denne bog. Skriveprocessen skulle vise sig at blive en lang mindfulness rejse for os. Vi troede naivt, da vi startede med at skrive, at vi vidste, hvad der skulle stå i bogen, og hvad den ville komme til at handle om. Det gjorde vi ikke. Vi troede, vi havde svarene e på de spørgsmål, vi selv gik og tumlede med men det havde vi ikke. Vi troede ikke, vi kunne lære så forfærdelig meget nyt om mindfulness, da vi allerede havde beskæftiget os med emnet i en årrække. Men der tog vi også fejl. Alt det, vi troede, vi vidste, er blevet udfordret og kvalificeret igennem den proces, det har været at skrive denne bog. Og hvor er det vidunderligt, når nu bogen handler om netop mindfulness. Bedst som vi tror, vi ved, så kommer der nye nuancer og perspektiver frem, hvis bare man ser efter igen eller lytter til andre menneskers syn på sagen hvis bare man forholder sig mindful. Bedst som vi var klar til at sætte et punktum i bogen, foldede der sig et nyt tema ud en ny forsker eller teoretiker eller case dukkede op, der kunne være med til at perspek- FORFATTERNES FORORD < 9

12 tivere vores forståelse af mindfulness i organisationer. Eller vi fik en tilbagemelding fra en leder, som udfordrede en konklusion, vi havde draget. Emnet blev ved med at folde sig ud foran os. Nye kategorier kom til, gamle røg ud. Vi har mange gange undervejs i forløbet følt os fortabt og helt ude af stand til at konkludere eller perspektivere noget som helst, vi har følt os i tvivl ja, på dybt vand. En trøst har været Ellen Langers skønne udsagn om, at tvivl er vejen en til mindfulness. At det netop er, når vi tvivler, at vi levner plads til nye måder at anskue verden på. At det er, når vi tvivler, at vi kan lære noget. Eller Weick og Sutcliffes råd om, at forvirring, overraskelse, undren n og angst alle er tegn eller varsler, om I vil, om, at noget bør udfordres res eller udforskes yderligere. Hvor automatreaktionen, når man føler sig i tvivl eller angst, som oftest er at lede efter det velkendte og falde tilbage til gamle reaktioner, så nævner alle de teoretikere, vi er stødt på undervejs i processen, at disse følelser er mindfulness-gaver hvis du tør at udforske dem. Hvis du tør at blive lidt i dem og lade dem holde dig åben over for, at verden måske ikke er helt, som du forventede, og at det netop er nu, du har mulighed for at lære noget nyt. Med André Gides ord: Man opdager ikke et nyt land uden at acceptere, at man taber kysten af syne i meget lang tid. På et tidspunkt var vi imidlertid nødt til at sætte et punktum, så bogen kunne udgives. Den bog, du nu sidder med i hænderne, er et produkt af den mindfulness-rejse, vi forfattere har været på, ikke kun i den tid, det har taget os at skrive bogen, men lige siden 1990 erne (og måske endda før det), hvor vi første gang stiftede bekendtskab med mindfulness. Som erhvervspsykologer arbejder vi med udvikling af mennesker og organisationer i forskellige former. Mindfulness er uden tvivl den stærkeste og mest effektive metode, vi i vores virke er stødt på til at skabe forandring, nye vaner og udvikling hos enkeltpersoner, i teams og i organisationer. Det er muligvis ikke mindfulness i den forstand, de fleste mennesker forbinder med tilgangen, vi har skrevet om i denne bog. Vores vej ind i mindfulness gik godt nok igennem det, vi senere i bogen beskriver som 10 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

13 den meditative vej, og som vi formoder, er den form for mindfulness, de fleste mennesker kender. Den form for mindfulness, vi senere hen i vores virke som erhvervspsykologer (også) har introduceret i organisationer, kan snarere beskrives som en årvågenhedstilgang eller en hverdagstilgang. Den minder om det, der inden for den meditative tilgang kaldes uformel træning, frem for den mere formelle træning, hvor du sætter dig ned og mediterer. Den uformelle tilgang er kendetegnet ved, at du hele tiden leder efter nye kategorier og perspektiver på tingene, forholder dig åbent og undersøgende. Og kendetegnet ved, at du bestemt ikke er på automatpilot, men hele tiden holder din opmærksomhed skærpet omkring det, du foretager r dig. Også selvom det måske er rutinearbejde, du er i gang med. Den uformelle tilgang er mindfulness i praksis i hverdagslivet hvor du er mindful omkring dine arbejdsopgaver, arbejdsprocesser, kollegaer, dig selv, helheden. Vores definition på mindfulness i et organisatorisk perspektiv er den form for årvågenhed, en virksomhed udøver, når den vedvarende har: En langsigtet, god og bæredygtig intention En bevidst disciplineret og fokuseret opmærksomhed > Et åbent og kærligt sind som grundindstilling. Vi vil i løbet af bogen folde ud, hvordan vi er nået frem til lige præcis disse tre ufravigelige principper for en mindful organisation, samt eksemplificere, hvordan en konkret organisation, it-virksomheden Edlund A/S, efter vores bedste vurdering er et rigtig godt eksempel på en mindful organisation i praksis. Du får en nærmere præsentation af Edlund A/S i kapitel 6. Der vil også være referencer til historier eller cases fra andre organisatio- ner, der kan være med til at illustrere, hvordan de tre mindfulness-prin- cipper beskrevet ovenfor konkret kan udleves i en organisatorisk kontekst. Vi har ud over case-referencer og citater fra litteraturen igennem hele bogen strøet med citater fra ledere og medarbejdere, som vi har interviewet til bogen. Fælles for de citerede interviewpersoner er, at de har været en del af mindfulness-forløb i en organisatorisk kontekst, hvor vi har været involveret. De deler ud af konkrete erfaringer med deres forsøg på at træne og implementere mindfulness på arbejdspladsen og kan forhåbentlig være med til at vække til eftertanke og refleksion om emnet. FORFATTERNES FORORD < 11

14 Sidst, men ikke mindst, har vi indsat øvelser og refleksionsbokse undervejs i teksten, så du indimellem kan stoppe op og fordøje det, du har læst. Det er vores erfaring og overbevisning, at man har brug for at mærke, reflektere over og erfare mindfulness ikke bare læse om det hvis man for alvor vil fornemme og vide, hvad det handler om, også i en organisatorisk kontekst. Derfor øvelserne, og derfor refleksion undervejs. Vi vil opfordre dig til at prøve dem af og se, hvad der sker. Mindfulness handler om at leve livet bevidst, at gøre sig konkrete erfaringer og så justere ind ter. Derfor har man også mulighed for at downloade og lytte til udvalgte mindfulness-øvelser på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside: eside: deref- dpf.dk Både disse øvelser og de øvrige, vi beskriver i bogen, kan du med fordel lave sammen med dine kollegaer. Vi håber, at øvelser, refleksionsbokse, se, cases og citater kan inspirere dig til at kaste dig ud i arbejdet med at bringe mere mindfulness ind i din organisation. Vi mener, at mindfulness ness ikke bare er nice to have, men snarere need to have for nutidens og fremtidens organisationer. Det skulle gerne være helt tydeligt hvorfor, når du har læst hele bogen, men lad os allerede nu slå fast, at tre af de afledte effekter af mindfulness i organisationer: bæredygtighed, ed, handlekraft og innovation (som bogens undertitel henviser til), er tre konkurrenceparametre, som vi mener, er altafgørende for organisationers evne til at løse de udfordringer, de (og det omgivende samfund) står over for i dag og i fremtiden. Og de tre ting kommer ikke af sig selv. Med vores automatpilot slået til og hjernen slået fra er det vores erfaring som erhvervspsykologer, at vi let kommer til at presse os selv og hinanden på en ukonstruktiv måde i det organisatoriske liv med mange uønskede og uhensigtsmæssige konsekven- ser til følge. En måde, der bestemt ikke er befordrende for, at vi evner at løse de problemer, vi står over for snarere tværtimod. Vi mener, at der er brug for nye boller på suppen i forhold til den måde, vi lever, tænker, leder og strukturerer os på i organisationer i fremtiden. Det er, som om vi mange steder i verden og i organisationer i dag har mistet kontakten med vores menneskelighed, forstået på den måde at vi forsøger at klemme mere ud 12 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

15 af mindre og tror, at vi kan løse organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger ved bare at knokle endnu mere på. Det tror vi ikke, vi kan. Vi tror, der skal et helt andet mindset til end det, vi opererer med i dag, hvor vi tror, vi vinder ved at holde andre ude og give ansatte fornemmelsen af, at de står på en brændende platform, for at få dem til at yde mere og være omstillingsparate. Vi vil mene, at dette ikke er den bedste vinderopskrift men snarere at man gør det modsatte: vinder, fordi man samarbejder, har givet de ansatte et brændende ønske eller et højere formål at arbejde hen imod, og ved at man lærer, hvordan man kan fokusere og disciplineret holde sin opmærksomhed i nuet. Alt sammen noget, som mindfulness styrker. Gennem mindfulness kan man også finde ind til kernen i sin organisation (og i sig selv). Her opdager man, hvad det er, man hver især særligt har at bidrage med og at man ikke skal kunne det hele e for at vinde. En mand, der virkelig forstod dette, og som formåede at sætte poetiske ord på det, var Piet Hein. Derfor vil vi gerne slutte vores forord med et af hans digte, der på forunderlig vis indsnævrer, hvad mindfulness i organisationer (også) handler om (se næste side). Vi vil meget gerne høre fra læsere, der selv har gjort sig erfaringer med, eller som er stødt på interessant sant litteratur om mindfulness i organisationer. Er du en af dem, er du meget velkommen til at henvende dig til os via mail: (Clarissa) eller (Pernille) FORFATTERNES FORORD < 13

16 Du skal ikke ville det hele. Du er kun en enkelt del. Du ejer en verden i verden. Den skal du gøre hel. Een eneste vej skal du vælge, og være identisk med den. De andre veje må vente. Vi kommer altid igen. Du skal ikke spare din møje. Men ofre den nu og her. Det er netop endeligheden, som gør det det alt sammen værd. Det er dette NU, du skal være, skal virke og gi dig hen. Det er uendeligheden. Vi kommer aldrig igen. (Hein, 1965) 14 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

17 TAK Vi vil gerne sige tak til alle vores kunder, samarbejdspartnere ere og kursipå effekterne af ster, som har givet os kontinuerlig og værdifuld feedback mindfulness i relation til det organisatoriske liv igennem em de sidste ti år. Vi vil gerne særligt takke dem, der stillede op til interviews i forbindelse med denne bog. Jeres input, tanker og overvejelser om mindfulness i en organisatorisk kontekst har været med til at skærpe og kvalificere vores forståelse af muligheder og udfordringer ved at introducere mindfulness i organisationer, og det har strukket vores tanker om emnet. Vi tror og håber, at de af jer, der er blevet citeret i bogen, også vil bidrage til at strække tankerne (et begreb, vi har lånt af vores kollega Jacob Lindeblad tak) for læserne. Vi vil også gerne takke vores familie og venner. Det har været en gave at opdage, hvordan det afgørende for at kunne opdyrke og vedligeholde en mindful kultur, nemlig gode intentioner, fokuseret og disciplineret opmærksomhed og et åbent og kærligt sind, netop er alt det, vi er blevet mødt med i forbindelse med denne skriveproces. I har båret over med os, lavet mad til os og i det hele taget bare været der som altid! Vi er meget taknemmelige. Men også kollegaer, kunder, samarbejdspartnere og ved bogens begyn- delse endnu helt ukendte personer har hjulpet os på vej med deres nysger- rige, åbne og venlige tilgange og gode intentioner. Vi vil her særlig gerne takke de tre, der har læst med undervejs og givet os uvurderlige kommen- tarer rm med på vejen. Henrik Kongsbak, vores mangeårige og skønne kollega fra Resonans A/S. At vi bad dig om feedback, var selvfølgelig ikke tilfældigt. Du er skarp, klog, analytisk og samtidig et følende menneske. Du har stor viden inden for det organisatoriske felt, og det var fuldt fortjent, at du tilbage i 2009 vandt Konsulentprisen med et projekt i Novo Nordisk A/S, hvor du som TAK < 15

18 konsulent havde stået i spidsen for en succesfuld turn-around i en lukningstruet fabrik. Du er en fantastisk inspirator og læremester for os, Henrik. Med din åbne og nysgerrige indstilling er du altid parat til at udfordre vores perspektiv, hvad du også gjorde med denne bog. Vi bliver ved med at lære af dig. Og så er det jo ikke mindst i virkeligheden din fortjeneste, at vi i det hele taget kom i gang med at introducere mindfulness til erhvervslivet. Dit mod, din evne til at se ind i fremtiden, og hvad der er og kan være af behov for tiltag i organisationer, er eminent. Martin Gert Hansen, dig skylder vi også en stor tak. Med din baggrund som afdelingsleder i Novo Nordisk A/S havde du et glimrende udgangspunkt for at udtale dig og komme med dine reaktioner r på bogen ud fra en ledelsesmæssig synsvinkel. Vi tror, at vi fik mere end det vi fik nemlig personen Martins betragtninger, og sådan er det altid med dig. Du giver af dig selv fuldt og helt samtidig med at du forholder dig mindful til dit ståsted. Du er meget opmærksom på, at den vinkel, du lægger ned over noget, er dit perspektiv og ét blandt mange. Dit perspektiv har været guld værd for os, og vi er sikre på, at det også vil være det for læserne. At din person så også er det (guld værd), gør os endnu mere ydmyge i forhold til dine bidrag tusind tak! Claes Hvilsted. Du kom ind som rosinen i pølseenden i forhold til at læse og forholde dig til denne (da du læste den endnu ufærdige) bog. Og hvilken rosin! Du var fuldstændig uvidende om mindfulness, da du kastede dig ud i at læse manuskriptet, og med en baggrund inden for finansverdenen, en, som finansiel rådgiver om aktier, havde du absolut ingen forudsætninger for at vide, hvilken opgave du kastede dig ud i. Alligevel gjorde du det med et åbent sind. Du lærte os, hvordan man, set fra dit perspektiv, så vidt muligt bør underbygge med tal, men også at mindfulness i organisationer vil være relevant for alle. At du lod dig rive med og begejstre undervejs, lover godt for mindfulness i organisationer. Du undrede dig og lod dig forundre og det er jo mindfulness i praksis. Tak. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sige mange gange tak til ledelsen i Edlund A/S for at stille op til interviews og som case til denne bog. Line Find, Tue Albertsen og Allan Mathorne Rasmussen stillede deres tid og tanker til rådighed for os en tidlig fredag morgen i slutningen af 2012, og så udfoldede der sig foran os en mindfulness-scene af rang: Tre mennesker, der holder af tør man sige elsker? hinanden, der vil det bedste for fir- 16 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

19 maet, dets ansatte, kunder og danske pensionskunder, der lytter og giver plads til refleksion, flere perspektiver og nye vinkler, i forhold til hvordan man leder og agerer i en moderne virksomhed, der strategisk er på vej ind i helt nyt land. Og modigt forsøger at opfinde nye veje at navigere og lede på i en moderne verden og en moderne virksomhed. Det var simpelthen mindfulness in action at være til møde med jer. Hvad det er, I gør i Edlund A/S, har vi forsøgt at folde ud her i bogen, som aldrig var blevet den samme me uden jeres medvirken. Tak! I er et eksempel for omverdenen. TAK < 17

20

21 OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER Martin Gert Hansen: Afdelingsleder i Novo Nordisk A/S, Device & Supply Chain Management for afdelingen Caps Production med 36 medarbejdere. Martin har løbende været involveret i at udvikle sin egen lederstil bl.a. gennem principperne i 7 gode vaner og Den 8. vane (Steven R. Covey), mindfulness og styrkebaserede tiltag. Martin Gert Hansen deltog i foråret 2011 i et internt lederudviklingsforløb af to dages varighed med hele Device & Supply Chain Management (i alt 120 ledere) under overskriften Present & Authentic Leadership. Martin udtaler sig bl.a. om forløbet: I ledelsessfæren oplever jeg, at mange sammenhænge bliver målstyrede vi sætter mål, allokerer r ressourcer, måler ikke kun på effektivitet, men forsøger også at måle effektfuldhed og det ligger implicit, at den mest knappe ressource rce for vores organisation og egen formåen er tid. Derfor synes jeg at kunne blive fanget ind i en ond spiral af at tro, at målingen for at gøre det rigtig godt er at nå meget på kort tid. Forud for lederudviklingsforløbet Present & Authentic Leadership havde jeg stiftet bekendtskab end med bl.a. meditation og mindfulness og også introduceret det i min egen organisation men syntes ofte at opleve en fornemmelse af at: Nåh, nu må vi vist hellere se at komme tilbage til arbejdet og få noget fra hånden! Da Susanne står frem i spidsen for dette helt anderledes lederforløb står det fantastisk stærkt! Hun står forrest og giver noget af sig selv som menneske og viser vej til et nyt paradigme i organisationen. Det er o.k. at have travlt og nå en masse men vi skal nå at have os selv med i det. Wow det var stærkt og modigt. Den mest værdifulde ressource er ikke tiden men os selv og de mennesker, som vi omgiver os med. I min egen ledergruppe talte vi efterfølgende om, at forløbet rent faktisk havde legaliseret at prioritere OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER < 19

22 tid til aktiviteter, hvor vi lærer at være mindful at bruge tid på at lære at skynde sig langsomt og i bund og grund sikre en nemmere, sjovere og mere meningsfuld måde at nå til at være langt mere effektfulde. Susanne Hundsbæk: Senior Vice President (SVP) i Novo Nordisk A/S for Device & Supply Chain Management (i alt ca medarbejdere). Susanne igangsatte i foråret 2011 et lederudviklingsforløb for i alt 120 ledere under overskriften Present & Authentic Leadership. Susanne udtaler om forløbet: På det tidspunkt, hvor vi igangsatte forløbet, var vi i forretningsmæssig god gænge og oplevede gode effekter af at have uddannet lederne i vores Lean-værktøjskasse. Men jeg oplevede samtidig, at vi havde travlt, og at ledelsesdisciplinen på nogle punkter kunne blive for mekanisk vi talte meget om templates og mindre om det personlige lederskab. Jeg besluttede, at vores næste investering ering i ledelsesudvikling skulle skabe en balance, hvor vi kunne få sat fokus på måden, man leder på, og på, at hver enkelt leder skal være leder på sin egen autentiske måde, og at dette er muligt også inden for en rimelig fastlagt ramme. Lederne er hver især rigtige mennesker med rigtige meninger, og de skal turde være der sammen med deres medarbejdere. Nærvær-delen kom til i vores dialog (i dialogen med konsulenterne, red.), men det er måske i virkeligheden eden den del, jeg tror, jeg kom til at holde mest af undervejs. Jeg syntes, s, både træningen i beginner s mind (nybegynders sind, red.) og focused mind (fokuseret og disciplineret sind, red.) var god, men the calm mind -delen (det rolige sind, red.) kom faktisk til at blive noget af det, hvor jeg tænkte: Hold da op, her har vi faktisk fat i noget, som peger i en ny retning af mindfulness. Jeg oplever, at vi værdsætter det høje tempo så meget, at vi glemmer værdien af at få ro på og få en pause indimellem. Forløbet gav os et element af eftertænksomhed. Jeg tænker, at enhver første forandring starter med opmærksomhed på nye muligheder eller nye veje. Og vi fik overraskende bred opbakning til paradigmet, synes jeg. Jeg troede, at flere ville have lænet sig tilbage og sagt: Det var dog en mærkelig fluffy ting, jeg har så travlt, hvad skal vi det her for? Jeg synes, den brede tilbagemelding 20 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

23 i hele organisationen var anerkendelse af, at det havde en værdi også at stoppe op og kigge på sig selv som leder samt få nogle redskaber til at bringe ro og overblik ind i sin hverdag. Så det startede med det. Og det har givet en fælles erkendelse og et fælles referencepunkt, som jeg oplever, vi kan referere til, bl.a. når vi har brug for at minde hinanden om værdien af pauser og tålmodighed. Lene Vejrum: HR-chef og kontorchef i staben for HR og Intern Service i Udlændingestyrelsen. Lene og HR tog i foråret 2010 initiativ til at udbyde et mindfulness-baseret lederudviklingsforløb under navnet Nærværende ledelse samt et åbent mindfulness-kursus for medarbejdere. ere. Lene udtaler om forløbene: Vi gennemførte kurserne for at undersøge, om mindfulness skulle være et fast medarbejder- og ledelsesværktøj hos os. Vi var meget glade for de forløb, vi gennemførte. Vi har besluttet, at mindfulness er et spændende værktøj, der indgår i paletten over forskellige værktøjer, vi kan gøre brug af, når vi taler om at sikre det gode arbejdsmiljø og nærværende ledelse. Malene Torup: Kontorfuldmægtig i HR og Intern Service i Udlændingestyrelsen. Deltog på et åbent mindfulness-kursus for medarbejdere med start i efteråret Malene udtaler om forløbet: Min deltagelse else på mindfulness-kurset lærte mig ved hjælp af simple teknikker at fokusere på at være til stede i nuet, trække vejret og holde koncentrationen. Øvelserne tog afsæt i kursisternes egne fortællinger om dagligdagens mange udfordringer og krav om såvel evnen til at overskue mange ting på en gang som nærvær. Jeg vender til stadighed tilbage til teknikkerne og føler mig overbevist om, at øvelse gør mester ud i den svære kunst at mestre roen og overskuddet. Søren Grenaae: HR-konsulent i HR-Centret i Høje Taastrup Kommune, som i efteråret 2010 startede med at tilbyde åbne kurser i mindfulness for ledere. Det blev en stor succes, og mange medarbejdere begyndte at efterspørge at få samme tilbud, som blev startet i foråret Siden har ca. 70 OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER < 21

24 ledere og 140 medarbejdere været på kurserne, som stadig udbydes. Søren udtaler om forløbet: Vi har arbejdet med udvikling, arbejdsmiljø, trivsel og nedbringelse af sygefravær over længere tid. Vi ønskede at klæde vores ledere på til at forebygge og håndtere stress og mange forandringer. At en så stor del af organisationen blev interesseret i dette kursus og vedvarende efterspørger det, tror jeg, er, fordi det er et meningsfuldt pusterum for folk. De får større forståelse for deres situation og deciderede værktøjer og redskaber at tage med sig derfra. Alene de fire halve dage er pusterum i en travl hverdag, men værktøjerne gør også, at man kan lave de her pusterum i sit liv og ikke bare inden for arbejdsdagen agen nødvendigvis. Mindfulness er en blomst i en buket, vi tilbyder, af forebyggende indsatser, og sammen med andre indsatser har denne blomst formentlig bidraget til, at vi fra 2009 til 2012 har fået nedbragt vores sygefravær fra 6,6 % til under 5 %. Marie Zelander: Direktør i Dansk Psykolog Forening, der i gennemgik et forløb, hvor mindfulness var en ingrediens. Forløbet bestod af et kompetenceudviklingsmodul ngsmodul for samtlige ansatte under navnet Fokus og overblik i et engageret sekretariat og et særskilt modul for ledelsen under navnet Klar ledelse. Marie udtaler om forløbet: Det var godt for os, fordi det gav os nogle værktøjer og et sprog for, hvor vigtigt det er i en travl hverdag på en arbejdsplads med mange engagerede vidensarbejdere at kunne stoppe op og mærke efter. Og at anerkende pausens betydning, for at vi kan levere så gode resultater, som vi gerne vil. Jeg synes, at forløbet generelt gjorde os bedre til at forstå os selv og hinanden, og at det på den måde har været med til at fremme trivslen på arbejdspladsen. Sonja Andersen: Regnskabsmedarbejder og tillidsrepræsentant, Dansk Psykolog Forening. Deltog i efterår/forår 2011/2012 i et internt mindfulness-forløb i Dansk Psykolog Forenings Sekretariat under overskriften Fokus og overblik i et engageret sekretariat. Sonja udtaler om forløbet: 22 > MINDFULNESS I ORGANISATIONER

25 Mindfulness-kurset var en god oplevelse ( ) fokus på nuet, hvor bl.a. arbejdsopgaverne bliver opdelt i haster / haster ikke, er stadigvæk et godt arbejdsredskab. Line Find, Tue Albertsen og Allan Mathorne Rasmussen: Ledelsen i Edlund A/S (se nærmere beskrivelse af denne virksomhed i kapitel 6). Line Find er administrerende direktør. Tiltrådte i sin nuværende stilling i september Line har arbejdet i Edlund A/S siden 1996, først som aktuar og softwareudvikler og siden som projektleder og projektdirektør. ektør. Tue Albertsen er projektdirektør for pensionsprojekterne. Tiltrådte te i sin nui Har bl.a. værende stilling i september Startede i Edlund A/S arbejdet som softwareudvikler, projektleder og it-direktør tør i virksomheden. Allan Mathorne Rasmussen er projektdirektør for forsikringsprojekterne. Har fungeret som sådan siden Startede i Edlund A/S i 2006, hvor Allan har arbejdet som softwareudvikler og senere projektleder for kundeprojekter. Ud over ovenstående interviewpersoner, ersoner, der er citeret i bogen, har vi også interviewet: Jimmy Andreasen: Chefkonsulent i forsvaret, Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling. Trine Østergård: rd: Specialkonsulent i forsvaret, Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling. Ulrich Kirk: : Research ea Assistant Professor på Virginia Tech Carilion Re- search Institute. Human Neuroimaging Lab., Roanoke. Virginia. USA. Forfatter til flere artikler om de kognitivt-neurologiske effekter af mind- fulness træning (se litteraturlisten). Bauback Yeganeh: Ph.d., Principal everidian. Bauback arbejder med mindfulness i organisationer og mindful leadership og har i en årrække introduceret mindfulness på Case Western Business Schools Executive Leadership Certificate Program samt på University of North Carolina. OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER < 23

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 MINDFULNESS OG HEARTFULNESS Opmærksomhed på, hvad der foregår i vores hjerner, hvad den opfanger omkring os,

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere