Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK)"

Transkript

1 Mandatory Assignment E-project management Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK) Udarbejdet af Sabrina Langvad, Thomas Beck, Nanna Pedersen, Betina Joy & Mikkel Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål med projektplanen... 3 Opgavebeskrivelse... 4 Formål med projektet... 4 E-Konceptetbeskrivelse... 5 Indhold i projektplanen... 5 Milepæle... 5 Stakeholder register... 6 Evalueringsskema af Milepæle... 6 Milepæle der illustrerer arbejdsopgaverne på baggrund af e-konceptet og dets aktiviteter til HK Østjylland SWOT-analyse... 8 PEST-analyse... 9 Scrum... 9 Rollefordeling i Scrum Daglige scrum møder Sprint review meeting Scrum modellens kerneværdier: Afrunding på Scrum SMART goals SMART-modellen

3 Introduktion Denne rapport indikerer HK Grafisk Kommunikation Østjylland s projektplan vedrørende det digitale e- koncept der skal lanceres. Endvidere har rapporten til formål at beskrive de konkrete formål, arbejdsopgaver og den projektstyring, der er dedikeret til projektet. Overordnet indbefatter rapporten således en indledning, hvor bl.a. formålet med projektplanen præsenteres, opgavebeskrivelse, e-konceptet og projektet som helhed. Slutteligt beskriver projektplanen milepæle med dertilhørende arbejdsopgaver, evalueringsskema samt den agile udviklingsmetode, Scrum 1. Formål med projektplanen Denne projektplan er udarbejdet til HK Grafisk Kommunikation Østjylland 2. Planen har til formål at skabe overblik og dermed give en systematisk tilgang til e-konceptudviklingen og realiseringen af projektet. Planen skal således forstås som en proces og et kommunikationsmiddel for de involverede i projektet. Ydermere er projektplanen udarbejdet på denne måde for at skabe struktur, kvalitet, tempo, intensitet samt accept for det overordnede projekt. Projektplanen er til HK Østjylland s projektgruppe og til projektlederen for projektet. Dette bliver ligeledes understøttet ved dette citat The people involved in a project need to know exactly what their role is, what they are expected to produce and when it is wanted. The project plan communicates this information to all concerned 3 Det er derfor særdeles essentielt at udarbejde en projektplan, således at alle de involveret i projektet kender nøjagtigt deres rolle, arbejdsopgaver og deadlines i forbindelse med projektet. Et af de øvrige formål med denne projektplan er, at projektplanen skal op følges og styres på flere niveauer. Det interaktive projekt er således det, man vil betegne som værende horisontal og skal produktudvikles. Ydermere har dette projekt en lineær progression, hvilket indebærer at når man starter på projektet, så får man udleveret information undervejs, og der kan således opstå uenigheder under arbejdsprocessen. Og i en forlængelse heraf, er det vigtigt at tidsaspektet overholdes, således at projektet bliver lavet til tiden og indenfor projektrammen. Eftersom projektet primært skal baseres på frivillig arbejdskraft, er projektet sat til at vare en måned. Dette betyder ligeledes, at de involverede i projektet skal sikre at have deres arbejdsopgaver og materiale klar til input til næste designproces. Hvad angår det interaktive, så kunne det være et forslag, såfremt alle de 8 frivillige primært har grafiske kompetencer. At man eventuelt kan outsource programmeringsdelen til udlandet. Der kan være lidt omkostninger herved, men der kan ligeledes foreligge driftsfordele. 1 Scrum udviklingsmetode der har fokus på projektstyring. Og tager primært udgangspunkt i softwareudvikling og interaktive produkter. 2 Hjemmeside: 3 S. 116 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 3

4 Dette er ligeledes defineret således; A desire to reduce costs, through economies of scale or by taking advantage of lower labour costs elsewhere 4 Såfremt ressourcerne ikke er til, var dette en blot en mulighed. Opgavebeskrivelse Vi skal i gang med at udvikle nyt kursuskatalog til medlemmerne og præsentere aktiviteter for I år valgte vi for første gang at udsende et online katalog, fordi udgifterne til både tryk og porto er en stor post. Selvom vi langt foretrækker at give vores medlemmer noget fysisk i hånden, fortæller bestyrelsen. Formål med projektet I forhold til ovenstående er der udtænkt et e-koncept til kursuskataloget for HK Grafisk Kommunikation Østjyllands medlemmer. Det pågældende e-koncept skal have til hensigt at præsentere og formidle foreningens aktiviteter i Der har tidligere været foretaget digitalisering af konceptet 5, men HKGK, vil gerne fortsætte deres digitale rejse. Der skal udarbejdes følgende: Interaktivitet Interaktiv flash-applikation(online katalog) med dertilhørende grafisk udarbejdelse af applikationen. Implementering af flash-applikationen på HKGK s hjemmeside Valg af mediestrategi Kanal/mediestrategi (Implementering på sociale medier samt hjemmesiden) Udvalg af medier og implementere et integreret medie samt en kommunikationsløsning. Skal være muligt at dele samt implementere på sociale medier. Forretningsmæssige mål og målsætninger Koordinering og udveksling af information til henholdsvis HK Østjylland samt brugerne Inspirere flere besøgende på siden med en mere iøjnefaldende visuel fremtoning Udviklingen af en flash-applikation 4 S. 8 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 5 Et PDF katalog. 4

5 E-Konceptetbeskrivelse E-konceptet begrundes i, at der skal udvikles en interaktiv flash-applikation. Applikationen skal programmeres således, hvor det skal være muligt for brugerne at klikke ind på de pågældende aktivitetstilbud, som HKGK har at tilbyde. Selve E-konceptet skal have en twist af humor, og udvikles som et teater med papirdukker. Ydermere skal det være nemt at implementere på hhv. HK s hjemmeside samt sociale medier, som fx Facebook. Indhold i projektplanen For at projektet kan realiseres i praksis, skal det således udføres, kreeres, administreres, implementeres og koordineres af HKGK s frivillige bestyrelse, som er bestående af 8 medlemmer. Ydermere skal der tages højde for at bestyrelsen arbejder ulønnet samt på frivillig basis, hvilket betyder at der ikke skal belastes med løbende krævende tiltag. Milepæle For at tidsplanen skal overholdes er det vigtigt at lave milepæle 6, som illustrerer sekvensen af de aktiviteter, der skal udvikles. They provide useful control points at which we can evaluate progress and adjust our plans for the rest of the project as necessary 7 Ud fra dette citat, kan vi således konkludere at milepæle er meget relevante og nyttige kontrolpunkter, hvor vi kan evaluere fremskridt (progression) og senere justere planerne, såfremt dette bliver nødvendigt. Det er derfor vigtigt at have milepæle, når man udarbejder projektets forventede udvikling. Yderligere er det vigtigt at, man bør vælge sine milepæle med omhu. Milestones should be chosen carefully. If there are too many, they become rather meaningless and lose their significance as major points in the project. If there are too few, then control is lost 8 Det er derfor en meget hårfin balance, når der skal udarbejdes milepæle. Det er vigtigt at lægge vægten således, at der udarbejdes konkrete arbejdsfaser og udarbejder de mest væsentlige arbejdsopgaver i milepælene indenfor projektet. Nedenfor kommer hhv. stakeholder register samt opstillede milepæle. På den måde kan det anskueliggøre hvilke faktorer, der spiller ind, når projektet skal igangsættes. 6 Oprindelig betegnelse for en sten eller pæl der fortæller hvor mange mil man havde bevæget sig 7 S. 173 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 8 S. 173 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 5

6 Stakeholder register Evalueringsskema 9 af Milepæle Opgaver, milepæle, resultater leveret i pågældende periode Afslutnignsdatoer Opgaver, milepæle, resultater Kommentarer Plan Aktuelt 9 Formålet med evalueringsskemaet er, at det skal være muligt at kommenter på de aktuelle arbejdsopgaver og dermed få sat tingene i struktur 6

7 Milepæle der illustrerer arbejdsopgaverne på baggrund af e-konceptet og dets aktiviteter til HK Østjylland. Milepæle: Proces: Dage: Aktiviteter/indsatsområder og problemstillinger(hvad): Grafisk udarbejdelse af flash-applikationen Programmering af flash-applikationen(evt. outsourcing) Med dertilhørende link-building til de øvrige kataloger Usability testing af flash-applikationen (Tænke højt test, fejlfinding vedr. programmeringen) Analyse og valg af mediestrategi/kommunikationsløsning Implementering/realiseringen af mediestrategien/ kommunikationsløsning Implementering af flash-applikationen på hjemmesiden Projektledelse (Ansvar: Kontrollerer at arbejdsopgaverne bliver udarbejdet til tiden, og bliver godkendt.) Revurdering af e-konceptet og evt. ændringer. 7

8 SWOT-analyse SWOT-analysen udarbejdes i forhold til produktet, som er HKGK s nye flash-katalog. Vi bruger derfor SWOT til at vurderes vores strategi. Interne Stærke sider Svage sider 8 frivillig til at udarbejde flashkataloget HKGK nationalt Mange supporter i projektet Udviklingsteam kan ikke belastes. Forandringsparate 9000 medlemmer Den danske kultur Eksterne Muligheder Trusler Udefra kommende udviklingsteam Undervisningsministreret (outsourcing) Aktionærer Sponsorer Ny finanskrise, mere der skal udbetales Internationalisering Ud fra SWOT-analysen kan vi vurdere at projekt har flere fordele end ulemper. En af HKGK s stærke sider er at de har 8 frivillige, der arbejder gratis med kataloget. Ulempen er dog at de 8 frivillige ikke kan belastes med løbende og krævende tiltag. Hvilket dog åbner muligheden for outsourcing samt sponsorering til udgifterne dette måtte føre til. HKGK har 9000 medlemmer, som er forandringsparate, hvilket ledelsen også er. De vil gerne væk fra papir og i stedet reklamere og tiltrække på internettet. Medlemmerne er som sagt klar til dette spring, men det vi ikke sikker på at HKGK nationalt er. HK har mange afdelinger i landet, hvilket kan blokere for projektet, hvis de ikke er med på idéen. På den måde kan HK s aktionærer blive en trussel for hele fagforeningen, hvis de ikke støtter op om projektet, og ser god økonomi heri. HKGK s stærke side er dog heldigvis, at de har mange supportere hos deres interessenter, som støtter projektet. Vi har nu 8

9 kigget på HKGK s eksterne og interne sider ved dette flashkatalog, og vi vil nu udarbejde en PEST-analyse, hvor vi vil inddrage dele fra SWOT-analysen. PEST-analyse I PEST-analysen ser vi på de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Ved det politiske ser vi på undervisningsministeriet, men også på regeringens generelle regler omkring fagforeninger. Regering kan påvirke projektet positivt, negativt eller neutralt, f.eks. kan der gives økonomisk bidrag, der kan lettes for reglerne i markedsføringsloven, eller loven kan blive strammet. Derfor skal HK være opmærksom på eventuelle lovmæssige ændringer. Ser vi på E et i PEST-analysen kigger vi på økonomi og demografi. Udvikling i et lands økonomi har en meget stor indflydelse på forbrugerens købelyst, enten vælger forbrugeren at spare fagforeningen væk, og ellers vælger befolkningen at melde sig ind i fagforeningen pga. frygt for at miste sit arbejde, dette sikrer HK flere medlemmer, men samtidig skal de også betale flere penge, da der er flere arbejdsløse. For projektet betyder økonomi ikke det helt store, da de har frivillige hjælpere til at designe og realisere, men ønsker de at udvide projektet kan økonomi blive et problem, og de kan derfor overveje at modtage sponsoreringer. Ser vi på S et i PEST-analysen behandler vi den sociale og kulturelle omverdens forhold. Vi ved allerede i Danmark, at humor betyder meget for vores kultur. De fleste af os ved også, at det er vigtig at være medlem af en fagforening. Vi er også villige til at udvikle os, mange danskere stræber endda efter at blive klogere og klogere, og hele tiden udfordre sig selv. For HKGK kan det kun være godt, og de skal derfor tænke på hvordan de ønsker at markedsføre deres kurser og foredrag. Det sidste bogstav i analysen er teknologi. Internettet i dag er meget voksende, det du laver i dag er måske forældet i morgen. Da HKGK s medlemmer er grupper med interesse for grafisk kommunikation, design mm. Det er utrolig vigtigt at HK hele tiden er obs på hvad, der er nyt og hvad der er yt, for at deres medlemmer ved det. Scrum Vi fandt Scrum-modellen meget relevant i forhold til udviklingen af denne konkrete opgave, da Scrummodellen indbefatter de basale egenskaber, der gør det fleksibelt for udarbejdelse af softwareprodukter. Endvidere havde vi det frivillige arbejde i mente, hvilket betød at modellen ligeledes er fleksibel i den sammenhæng, eftersom projektgruppen mødes i såkaldte sprints indenfor 2-4 ugers intervaller. Scrum-modellen er baseret på at selvorganiserende teams skal udvikle forretningsværdi på så kort tid som muligt. Den bygger også på empirisk proceskontrol, hvilket betyder at modellen er særdeles fleksibel. Den er fleksibelt på den måde, at modellen er opbygget i såkaldte sprints(intervaller) og den kan tilpasses alle medarbejdere i et projekt 9

10 Scrum bruger, ved brug af disse sprints, iterativ udvikling til at producere software. Dette betyder ligeledes, at der efterfølgende i hvert sprint diskuteres om der skal arbejdes videre på det konkrete produkt, eller om produktet bliver betragtet som værende færdiggjort software, og dermed sættes i produktion. Dette betyder at Scrum giver mulighed for at fokusere på at levere højeste forretningsmæssige værdi på relativ kort tid, og eftersom dette projekt er sat til at vare 30-dage, så er det relevant i den forbindelse. På den måde er Scrum særdeles fleksibel, afhængig af, om der arbejdes med store eller små projekter. Der skal derfor udarbejdes følgende til Scrum i denne projektplan: 1. Selvorganiserende teams fordelt på de 8 frivillige medarbejdere, hvor modellen ligeledes ligger vægt på samarbejde, ansigt til ansigt. 2. Serie på to til fire uger sprints, projektet er sat til 30-dage. Dvs. at der samles op løbende, således at de konkrete arbejdsopgaver færdiggøres til overholdt tid. 3. Generative regler for at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø. 4. Fast længde af iterationer (sprints) 5. Struktur af rollefordelingen, møder, regler og artefakter. Rollefordeling i Scrum Inden man begynder på selve udviklingen og at arbejde med Scrum, er det vigtigt at der bliver uddelegeret nogle roller, hvor hver enkel rolle har hver sit ansvarsområde. Rollerne lyder således; There are only three Scrum roles: the Product Owner, the Team, and the Scrum Master. All management responsibilities in a project are divided among these three roles 10 - endvidere er teamet ansvarlige for at udvikle funktionaliteten. Dette er typisk karakteriseret ved projektets indledende og overordnede krav for Scrum. Ydermere skal der som noget af det første gennemføres en product backlog, som skal indbefatte en prioriteret liste over arbejde, der skal udføres, hvor alle i øvrigt kan bidrage til udformningen heraf. Som nævnt tidligere, så er Scrum bygget op i såkaldte sprints Intervaller, der typisk er placeret i 2-4 uger i en kalendermåned. Disse sprints lægger vægt på konstant varighed. Det er ligeledes i disse sprints, hvor der designes, programmeres og testes. I forhold til disse sprints skal der afholdes sprint planlægningsmøder - i den sammenhæng skal der analyseres og evalueres på produktets backlog. Der skal ligeledes besluttes, hvordan man opnår de konkrete sprints mål, fx designet, og hvad skal der fokuseres på. Desuden skal der oprettes sprint-backlog (opgaver) fra produkt-backloggen, og estimere sprint-backloggen i timer. Endvidere skal der være en Product owner, hvis ansvar er prioriteterne. Dette kan f.eks. være i forhold til hvilke features, der skal udvikles, og dermed prioriterer disse således, at der kommer det optimale forretningsmæssige udbytte af projektet. Product owneren er også ansvarlig for at maksimere afkastet af 10 S.6 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 10

11 investeringen(roi 11 ) af udviklingsindsatsen. Dvs. at der konstant skal prioriteres i Product Backloggen og således justere eventuelle langsigtede forventninger. En af de øvrige, og særdeles vigtige, roller i scrum-modellen, er Scrum Master. Scrum masteren skal repræsentere ledelsen, samt sikre at teamet er fuldt funktionelt og produktivt, og muliggøre et tæt samarbejde. Det er derfor essentielt at; The ScrumMaster is responsible for ensuring that everyone related to a project 12. Endvidere skærmer ScrumMasteren holdet fra eksterne forstyrrelser. Ydermere skal Scrum Masteren faciliterer arbejdet og ligge en dæmper på de eventuelle problemer, der kan opstå indenfor teamet under produktiviteten. Og i forhold til dette projekt, hvor der er 8 frivillige medarbejdere, kræver det en meget fleksibel projektstyring, som samtidig skal relativt stram, eftersom projektet udarbejdes på frivillig basis. Slutteligt er der selve teamet, der typisk består af 5-9 folk. Teamet er alt fra programmører, testere, og designere. Dvs. at i forhold til dette projekt, så skal der udarbejdes arbejde indenfor disse 3 erhverv til realiseringen af flash-applikationen. Det skal grafisk udarbejdes, testes samt gøres interaktivt. Endvidere skal der, som tidligere nævnt, ligeledes være en stram projektstyring i forhold til disse opgaver, eftersom der er mange discipliner, som skal sammensmeltes samt deadlines skal overholdes, så teamet er på den måde meget selvorganiserende. Endvidere har teamet naturligvis planen for sprintet (udviklingscyklus). Teamet skal i samarbejde med Product owner udvælge de konkrete opgaver, der skal udfases til hvert enkelt sprint, og som tilsvarende svarer til arbejdsbyrden til teamet. Daglige scrum møder Normalt afholdes dagligt 15-minutters stand-up møder hvor Scrum Masteren samt Product Owneren opsamler på selve projektet, hvor de fx spørger ind til teamet - Hvad gjorde du i går? Hvad vil du gøre i dag? og om der eventuelt ligger nogle forhindringer i vejen for selve udførelsen. Men eftersom dette projekt skal realiseres på frivillig basis, så kan disse daglige møder meget vel udskydes, således at det fx er hver anden dag at de praktiseres. En overvejelse vil eventuelt være, at de kunne tage møderne over Skype, såfremt det ikke er muligt at koordinere det anderledes, eftersom det skal praktiseres på frivilligbasis. Sprint review meeting I disse møder skal teamet præsentere, hvad der var opnået I løbet af de konkrete sprints. Endvidere skal de demonstrere eventuelle nye funktioner, der er udarbejdet. I dette møde skal det foregå uformelt og med 2 timers forberedelsestid hvor hele holdet deltager. Man tager således et kig på, hvad der er udarbejdet, og 11 Return On Investment 12 Side 133 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 11

12 hvad der ikke fungerer. Dette taget typisk minutter. Endvidere diskuteres der efter sprintet, hvad der skal startes op, og hvad der skal stoppes og hvad der skal fortsættes med. 13 Livscyklus i Scrum-modellen Scrum modellens kerneværdier: Teamet har autoritet og autonomi. Dvs. at de bestemmer selv over egne anliggender til at beslutte hvorledes de konkrete arbejdsopgaver skal udføres. Fokus på målopfyldelse og defineret arbejdsopgaver i hvert sprint. Åbenhed i produkt backloggen og som samtidig er tilgængelig for alle. Gensidig respekt blandt teammedlemmerne. Ledelsen har tillid til holdet, og holdet har brug for ledelsen til at tage ansvar. Fleksibilitet vedr. udviklingen kan tilpasses let. Afrunding på Scrum En afrunding på Scrum vil således være, at det vil være meget oplagt at benytte Scrum til netop vores projekt. Dette er begrundet i, at det skal være en meget fleksibel model, der kan rumme at der arbejdes på frivillig basis, og at modellen samtidig er opbygget i intervaller. Ydermere kan modellen gradbøjes og tilpasses, således at det vil kunne dedikeres til teammedlemmerne. Dette var et af hovedargumenterne for at benytte Scrum modellen til HK Østjylland. 13 S.9 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 12

13 SMART goals Nu har vi fået udarbejdet hvilken projektstyringsmodel firmaet skal arbejde med. Endvidere har vi udarbejdet milepæle, samt defineret konceptet. Nu er punktet kommet til at få realiseret de opstillede mål, således at projektet kan realiseres, og i den forbindelse har vi benyttet SMART-modellen. Når man har fået klarlagt sit projekt, så kan det være en fordel at lave SMART goals. Ved udarbejde de række mål, kan det hjælpe os med at gøre projektet til en succes. Modellen kan ligeledes kontrollere om de valgte målbeskrivelser er operationelle. Man kan også beskrive det således; Balance that against the benefits: having people working with commitment towards objectives that are truly relevant to the project will mean good productivity 14 Dvs. At kernen I denne model er at opstille et, eller flere mål som skal realisers og dermed gå målrettet efter dem. SMART-metoden indbefatter følgende elementer: 15 Ovenstående figur beskriver de arbejdsgangen i SMART-modellen og beskæftiger sig med de forskellige faktorer der gør sig gældende, når der skal udvikles realiserbare målsætninger. Værktøjet hjælper virksomheden med at nå målet/målene. 14 S. 368 Project Management for Information System af Cadle og Yeates S. 368, figur vedr. SMART objekter Project Management for Information System af Cadle og Yeates 13

14 SMART-modellen Målsætning: Målsætningen er at udvikle applikationen, samt at få den gjort interaktiv, og slutteligt få den applikation implementeret på hhv. hjemmesiden og integreret på sociale medier. Hvorledes kan ovenstående specifikke arbejdsopgaver udvikles med et team bestående af 8 frivillige fra HK Østjylland samt eventuelt outsourcing af den interaktive del? Overholdning af deadlines Dette gælder ikke blot for arbejdsopgaverne, men samtidigt skal møderne overholdes i de såkaldte sprints. Uddelegering af specifikke arbejdsopgaver til teammedlemmerne, og med vægtning på de rigtige kompetencer medlemmerne besidder - således de er klar over hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Såfremt teammedlemmerne ikke besidder programmeringskompetencer, skal projektet outsources til evt. programmører. Fleksibilitet i teamet, da det er på frivilligbasis Hvordan kan vi se at målene bliver opfyldt? Igennem stramprojektstyring vha. af Scrum (møder) At teammedlemmerne overholder de opstillede milepæle / deadlines At få diskuteret de relevante målopfyldelser i milepæle evalueringsskemaet S Specific M Measurable Er målet i stand til at blive nået? Afsætning af 30 arbejdsdage for realisering af projektet. Relevante frivillige arbejdere i teamet med grafiske kompetencer Evt. outsourcing A Achievable Hvordan kan der opnås relevante målsætninger for teamet? At kende præcist til teamets kompetencer At udnytte ressourcerne bedst muligt. Hvornår er målet opfyldt? (dato, tid, periode) er der delmål eller en deadline undervejs? Afsat 30 dage til at realisere projektet Der er uddelegeret arbejdsopgaver hvor deadlines skal overholdes R Relevant T Time 14

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Februar 2010 Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland INDLEDNING GENERELT SCRUM ER BASERET PÅ INDUSTRIANERKENDTE PRINCIPPER, DER GENNEM ÅRTIER HAR VÆRET ANVENDT OG VIST SIG NYTTIGE

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Agile udfordringer ved scrum

Agile udfordringer ved scrum Agile udfordringer ved scrum Institut for Marketing og Organisation April 2013 Casestudie af Creuna Vejleder: Forfatter: Charlotte J. Brandt Casper Skjold Nielsen Anslag: 80.115 Abstract The overall objective

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009

Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Velkommen til PLUS Bolig strategi casen for foråret 2009 Hvor var vi da vi startede Hvordan gjorde vi.. Hvad var de første resultater Oplæg til sammenskrivning Hvad skal vi så nu. Eksempler på de næste

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 VÆKSTLEDELSE Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 23-04-2015 Børsen 30. januar 2015 LEDELSE afgør alt! Situation +/- Ledelse = Resultat Kilde: S-kurven Vækst Markedsmætning Konkurrence Prisdyk Øget kundesupport

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere