Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK)"

Transkript

1 Mandatory Assignment E-project management Projektplan til HK Grafisk Kommunikation (HKGK) Udarbejdet af Sabrina Langvad, Thomas Beck, Nanna Pedersen, Betina Joy & Mikkel Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål med projektplanen... 3 Opgavebeskrivelse... 4 Formål med projektet... 4 E-Konceptetbeskrivelse... 5 Indhold i projektplanen... 5 Milepæle... 5 Stakeholder register... 6 Evalueringsskema af Milepæle... 6 Milepæle der illustrerer arbejdsopgaverne på baggrund af e-konceptet og dets aktiviteter til HK Østjylland SWOT-analyse... 8 PEST-analyse... 9 Scrum... 9 Rollefordeling i Scrum Daglige scrum møder Sprint review meeting Scrum modellens kerneværdier: Afrunding på Scrum SMART goals SMART-modellen

3 Introduktion Denne rapport indikerer HK Grafisk Kommunikation Østjylland s projektplan vedrørende det digitale e- koncept der skal lanceres. Endvidere har rapporten til formål at beskrive de konkrete formål, arbejdsopgaver og den projektstyring, der er dedikeret til projektet. Overordnet indbefatter rapporten således en indledning, hvor bl.a. formålet med projektplanen præsenteres, opgavebeskrivelse, e-konceptet og projektet som helhed. Slutteligt beskriver projektplanen milepæle med dertilhørende arbejdsopgaver, evalueringsskema samt den agile udviklingsmetode, Scrum 1. Formål med projektplanen Denne projektplan er udarbejdet til HK Grafisk Kommunikation Østjylland 2. Planen har til formål at skabe overblik og dermed give en systematisk tilgang til e-konceptudviklingen og realiseringen af projektet. Planen skal således forstås som en proces og et kommunikationsmiddel for de involverede i projektet. Ydermere er projektplanen udarbejdet på denne måde for at skabe struktur, kvalitet, tempo, intensitet samt accept for det overordnede projekt. Projektplanen er til HK Østjylland s projektgruppe og til projektlederen for projektet. Dette bliver ligeledes understøttet ved dette citat The people involved in a project need to know exactly what their role is, what they are expected to produce and when it is wanted. The project plan communicates this information to all concerned 3 Det er derfor særdeles essentielt at udarbejde en projektplan, således at alle de involveret i projektet kender nøjagtigt deres rolle, arbejdsopgaver og deadlines i forbindelse med projektet. Et af de øvrige formål med denne projektplan er, at projektplanen skal op følges og styres på flere niveauer. Det interaktive projekt er således det, man vil betegne som værende horisontal og skal produktudvikles. Ydermere har dette projekt en lineær progression, hvilket indebærer at når man starter på projektet, så får man udleveret information undervejs, og der kan således opstå uenigheder under arbejdsprocessen. Og i en forlængelse heraf, er det vigtigt at tidsaspektet overholdes, således at projektet bliver lavet til tiden og indenfor projektrammen. Eftersom projektet primært skal baseres på frivillig arbejdskraft, er projektet sat til at vare en måned. Dette betyder ligeledes, at de involverede i projektet skal sikre at have deres arbejdsopgaver og materiale klar til input til næste designproces. Hvad angår det interaktive, så kunne det være et forslag, såfremt alle de 8 frivillige primært har grafiske kompetencer. At man eventuelt kan outsource programmeringsdelen til udlandet. Der kan være lidt omkostninger herved, men der kan ligeledes foreligge driftsfordele. 1 Scrum udviklingsmetode der har fokus på projektstyring. Og tager primært udgangspunkt i softwareudvikling og interaktive produkter. 2 Hjemmeside: 3 S. 116 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 3

4 Dette er ligeledes defineret således; A desire to reduce costs, through economies of scale or by taking advantage of lower labour costs elsewhere 4 Såfremt ressourcerne ikke er til, var dette en blot en mulighed. Opgavebeskrivelse Vi skal i gang med at udvikle nyt kursuskatalog til medlemmerne og præsentere aktiviteter for I år valgte vi for første gang at udsende et online katalog, fordi udgifterne til både tryk og porto er en stor post. Selvom vi langt foretrækker at give vores medlemmer noget fysisk i hånden, fortæller bestyrelsen. Formål med projektet I forhold til ovenstående er der udtænkt et e-koncept til kursuskataloget for HK Grafisk Kommunikation Østjyllands medlemmer. Det pågældende e-koncept skal have til hensigt at præsentere og formidle foreningens aktiviteter i Der har tidligere været foretaget digitalisering af konceptet 5, men HKGK, vil gerne fortsætte deres digitale rejse. Der skal udarbejdes følgende: Interaktivitet Interaktiv flash-applikation(online katalog) med dertilhørende grafisk udarbejdelse af applikationen. Implementering af flash-applikationen på HKGK s hjemmeside Valg af mediestrategi Kanal/mediestrategi (Implementering på sociale medier samt hjemmesiden) Udvalg af medier og implementere et integreret medie samt en kommunikationsløsning. Skal være muligt at dele samt implementere på sociale medier. Forretningsmæssige mål og målsætninger Koordinering og udveksling af information til henholdsvis HK Østjylland samt brugerne Inspirere flere besøgende på siden med en mere iøjnefaldende visuel fremtoning Udviklingen af en flash-applikation 4 S. 8 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 5 Et PDF katalog. 4

5 E-Konceptetbeskrivelse E-konceptet begrundes i, at der skal udvikles en interaktiv flash-applikation. Applikationen skal programmeres således, hvor det skal være muligt for brugerne at klikke ind på de pågældende aktivitetstilbud, som HKGK har at tilbyde. Selve E-konceptet skal have en twist af humor, og udvikles som et teater med papirdukker. Ydermere skal det være nemt at implementere på hhv. HK s hjemmeside samt sociale medier, som fx Facebook. Indhold i projektplanen For at projektet kan realiseres i praksis, skal det således udføres, kreeres, administreres, implementeres og koordineres af HKGK s frivillige bestyrelse, som er bestående af 8 medlemmer. Ydermere skal der tages højde for at bestyrelsen arbejder ulønnet samt på frivillig basis, hvilket betyder at der ikke skal belastes med løbende krævende tiltag. Milepæle For at tidsplanen skal overholdes er det vigtigt at lave milepæle 6, som illustrerer sekvensen af de aktiviteter, der skal udvikles. They provide useful control points at which we can evaluate progress and adjust our plans for the rest of the project as necessary 7 Ud fra dette citat, kan vi således konkludere at milepæle er meget relevante og nyttige kontrolpunkter, hvor vi kan evaluere fremskridt (progression) og senere justere planerne, såfremt dette bliver nødvendigt. Det er derfor vigtigt at have milepæle, når man udarbejder projektets forventede udvikling. Yderligere er det vigtigt at, man bør vælge sine milepæle med omhu. Milestones should be chosen carefully. If there are too many, they become rather meaningless and lose their significance as major points in the project. If there are too few, then control is lost 8 Det er derfor en meget hårfin balance, når der skal udarbejdes milepæle. Det er vigtigt at lægge vægten således, at der udarbejdes konkrete arbejdsfaser og udarbejder de mest væsentlige arbejdsopgaver i milepælene indenfor projektet. Nedenfor kommer hhv. stakeholder register samt opstillede milepæle. På den måde kan det anskueliggøre hvilke faktorer, der spiller ind, når projektet skal igangsættes. 6 Oprindelig betegnelse for en sten eller pæl der fortæller hvor mange mil man havde bevæget sig 7 S. 173 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 8 S. 173 Project Management for Information System af Cadle og Yeates 5

6 Stakeholder register Evalueringsskema 9 af Milepæle Opgaver, milepæle, resultater leveret i pågældende periode Afslutnignsdatoer Opgaver, milepæle, resultater Kommentarer Plan Aktuelt 9 Formålet med evalueringsskemaet er, at det skal være muligt at kommenter på de aktuelle arbejdsopgaver og dermed få sat tingene i struktur 6

7 Milepæle der illustrerer arbejdsopgaverne på baggrund af e-konceptet og dets aktiviteter til HK Østjylland. Milepæle: Proces: Dage: Aktiviteter/indsatsområder og problemstillinger(hvad): Grafisk udarbejdelse af flash-applikationen Programmering af flash-applikationen(evt. outsourcing) Med dertilhørende link-building til de øvrige kataloger Usability testing af flash-applikationen (Tænke højt test, fejlfinding vedr. programmeringen) Analyse og valg af mediestrategi/kommunikationsløsning Implementering/realiseringen af mediestrategien/ kommunikationsløsning Implementering af flash-applikationen på hjemmesiden Projektledelse (Ansvar: Kontrollerer at arbejdsopgaverne bliver udarbejdet til tiden, og bliver godkendt.) Revurdering af e-konceptet og evt. ændringer. 7

8 SWOT-analyse SWOT-analysen udarbejdes i forhold til produktet, som er HKGK s nye flash-katalog. Vi bruger derfor SWOT til at vurderes vores strategi. Interne Stærke sider Svage sider 8 frivillig til at udarbejde flashkataloget HKGK nationalt Mange supporter i projektet Udviklingsteam kan ikke belastes. Forandringsparate 9000 medlemmer Den danske kultur Eksterne Muligheder Trusler Udefra kommende udviklingsteam Undervisningsministreret (outsourcing) Aktionærer Sponsorer Ny finanskrise, mere der skal udbetales Internationalisering Ud fra SWOT-analysen kan vi vurdere at projekt har flere fordele end ulemper. En af HKGK s stærke sider er at de har 8 frivillige, der arbejder gratis med kataloget. Ulempen er dog at de 8 frivillige ikke kan belastes med løbende og krævende tiltag. Hvilket dog åbner muligheden for outsourcing samt sponsorering til udgifterne dette måtte føre til. HKGK har 9000 medlemmer, som er forandringsparate, hvilket ledelsen også er. De vil gerne væk fra papir og i stedet reklamere og tiltrække på internettet. Medlemmerne er som sagt klar til dette spring, men det vi ikke sikker på at HKGK nationalt er. HK har mange afdelinger i landet, hvilket kan blokere for projektet, hvis de ikke er med på idéen. På den måde kan HK s aktionærer blive en trussel for hele fagforeningen, hvis de ikke støtter op om projektet, og ser god økonomi heri. HKGK s stærke side er dog heldigvis, at de har mange supportere hos deres interessenter, som støtter projektet. Vi har nu 8

9 kigget på HKGK s eksterne og interne sider ved dette flashkatalog, og vi vil nu udarbejde en PEST-analyse, hvor vi vil inddrage dele fra SWOT-analysen. PEST-analyse I PEST-analysen ser vi på de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Ved det politiske ser vi på undervisningsministeriet, men også på regeringens generelle regler omkring fagforeninger. Regering kan påvirke projektet positivt, negativt eller neutralt, f.eks. kan der gives økonomisk bidrag, der kan lettes for reglerne i markedsføringsloven, eller loven kan blive strammet. Derfor skal HK være opmærksom på eventuelle lovmæssige ændringer. Ser vi på E et i PEST-analysen kigger vi på økonomi og demografi. Udvikling i et lands økonomi har en meget stor indflydelse på forbrugerens købelyst, enten vælger forbrugeren at spare fagforeningen væk, og ellers vælger befolkningen at melde sig ind i fagforeningen pga. frygt for at miste sit arbejde, dette sikrer HK flere medlemmer, men samtidig skal de også betale flere penge, da der er flere arbejdsløse. For projektet betyder økonomi ikke det helt store, da de har frivillige hjælpere til at designe og realisere, men ønsker de at udvide projektet kan økonomi blive et problem, og de kan derfor overveje at modtage sponsoreringer. Ser vi på S et i PEST-analysen behandler vi den sociale og kulturelle omverdens forhold. Vi ved allerede i Danmark, at humor betyder meget for vores kultur. De fleste af os ved også, at det er vigtig at være medlem af en fagforening. Vi er også villige til at udvikle os, mange danskere stræber endda efter at blive klogere og klogere, og hele tiden udfordre sig selv. For HKGK kan det kun være godt, og de skal derfor tænke på hvordan de ønsker at markedsføre deres kurser og foredrag. Det sidste bogstav i analysen er teknologi. Internettet i dag er meget voksende, det du laver i dag er måske forældet i morgen. Da HKGK s medlemmer er grupper med interesse for grafisk kommunikation, design mm. Det er utrolig vigtigt at HK hele tiden er obs på hvad, der er nyt og hvad der er yt, for at deres medlemmer ved det. Scrum Vi fandt Scrum-modellen meget relevant i forhold til udviklingen af denne konkrete opgave, da Scrummodellen indbefatter de basale egenskaber, der gør det fleksibelt for udarbejdelse af softwareprodukter. Endvidere havde vi det frivillige arbejde i mente, hvilket betød at modellen ligeledes er fleksibel i den sammenhæng, eftersom projektgruppen mødes i såkaldte sprints indenfor 2-4 ugers intervaller. Scrum-modellen er baseret på at selvorganiserende teams skal udvikle forretningsværdi på så kort tid som muligt. Den bygger også på empirisk proceskontrol, hvilket betyder at modellen er særdeles fleksibel. Den er fleksibelt på den måde, at modellen er opbygget i såkaldte sprints(intervaller) og den kan tilpasses alle medarbejdere i et projekt 9

10 Scrum bruger, ved brug af disse sprints, iterativ udvikling til at producere software. Dette betyder ligeledes, at der efterfølgende i hvert sprint diskuteres om der skal arbejdes videre på det konkrete produkt, eller om produktet bliver betragtet som værende færdiggjort software, og dermed sættes i produktion. Dette betyder at Scrum giver mulighed for at fokusere på at levere højeste forretningsmæssige værdi på relativ kort tid, og eftersom dette projekt er sat til at vare 30-dage, så er det relevant i den forbindelse. På den måde er Scrum særdeles fleksibel, afhængig af, om der arbejdes med store eller små projekter. Der skal derfor udarbejdes følgende til Scrum i denne projektplan: 1. Selvorganiserende teams fordelt på de 8 frivillige medarbejdere, hvor modellen ligeledes ligger vægt på samarbejde, ansigt til ansigt. 2. Serie på to til fire uger sprints, projektet er sat til 30-dage. Dvs. at der samles op løbende, således at de konkrete arbejdsopgaver færdiggøres til overholdt tid. 3. Generative regler for at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø. 4. Fast længde af iterationer (sprints) 5. Struktur af rollefordelingen, møder, regler og artefakter. Rollefordeling i Scrum Inden man begynder på selve udviklingen og at arbejde med Scrum, er det vigtigt at der bliver uddelegeret nogle roller, hvor hver enkel rolle har hver sit ansvarsområde. Rollerne lyder således; There are only three Scrum roles: the Product Owner, the Team, and the Scrum Master. All management responsibilities in a project are divided among these three roles 10 - endvidere er teamet ansvarlige for at udvikle funktionaliteten. Dette er typisk karakteriseret ved projektets indledende og overordnede krav for Scrum. Ydermere skal der som noget af det første gennemføres en product backlog, som skal indbefatte en prioriteret liste over arbejde, der skal udføres, hvor alle i øvrigt kan bidrage til udformningen heraf. Som nævnt tidligere, så er Scrum bygget op i såkaldte sprints Intervaller, der typisk er placeret i 2-4 uger i en kalendermåned. Disse sprints lægger vægt på konstant varighed. Det er ligeledes i disse sprints, hvor der designes, programmeres og testes. I forhold til disse sprints skal der afholdes sprint planlægningsmøder - i den sammenhæng skal der analyseres og evalueres på produktets backlog. Der skal ligeledes besluttes, hvordan man opnår de konkrete sprints mål, fx designet, og hvad skal der fokuseres på. Desuden skal der oprettes sprint-backlog (opgaver) fra produkt-backloggen, og estimere sprint-backloggen i timer. Endvidere skal der være en Product owner, hvis ansvar er prioriteterne. Dette kan f.eks. være i forhold til hvilke features, der skal udvikles, og dermed prioriterer disse således, at der kommer det optimale forretningsmæssige udbytte af projektet. Product owneren er også ansvarlig for at maksimere afkastet af 10 S.6 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 10

11 investeringen(roi 11 ) af udviklingsindsatsen. Dvs. at der konstant skal prioriteres i Product Backloggen og således justere eventuelle langsigtede forventninger. En af de øvrige, og særdeles vigtige, roller i scrum-modellen, er Scrum Master. Scrum masteren skal repræsentere ledelsen, samt sikre at teamet er fuldt funktionelt og produktivt, og muliggøre et tæt samarbejde. Det er derfor essentielt at; The ScrumMaster is responsible for ensuring that everyone related to a project 12. Endvidere skærmer ScrumMasteren holdet fra eksterne forstyrrelser. Ydermere skal Scrum Masteren faciliterer arbejdet og ligge en dæmper på de eventuelle problemer, der kan opstå indenfor teamet under produktiviteten. Og i forhold til dette projekt, hvor der er 8 frivillige medarbejdere, kræver det en meget fleksibel projektstyring, som samtidig skal relativt stram, eftersom projektet udarbejdes på frivillig basis. Slutteligt er der selve teamet, der typisk består af 5-9 folk. Teamet er alt fra programmører, testere, og designere. Dvs. at i forhold til dette projekt, så skal der udarbejdes arbejde indenfor disse 3 erhverv til realiseringen af flash-applikationen. Det skal grafisk udarbejdes, testes samt gøres interaktivt. Endvidere skal der, som tidligere nævnt, ligeledes være en stram projektstyring i forhold til disse opgaver, eftersom der er mange discipliner, som skal sammensmeltes samt deadlines skal overholdes, så teamet er på den måde meget selvorganiserende. Endvidere har teamet naturligvis planen for sprintet (udviklingscyklus). Teamet skal i samarbejde med Product owner udvælge de konkrete opgaver, der skal udfases til hvert enkelt sprint, og som tilsvarende svarer til arbejdsbyrden til teamet. Daglige scrum møder Normalt afholdes dagligt 15-minutters stand-up møder hvor Scrum Masteren samt Product Owneren opsamler på selve projektet, hvor de fx spørger ind til teamet - Hvad gjorde du i går? Hvad vil du gøre i dag? og om der eventuelt ligger nogle forhindringer i vejen for selve udførelsen. Men eftersom dette projekt skal realiseres på frivillig basis, så kan disse daglige møder meget vel udskydes, således at det fx er hver anden dag at de praktiseres. En overvejelse vil eventuelt være, at de kunne tage møderne over Skype, såfremt det ikke er muligt at koordinere det anderledes, eftersom det skal praktiseres på frivilligbasis. Sprint review meeting I disse møder skal teamet præsentere, hvad der var opnået I løbet af de konkrete sprints. Endvidere skal de demonstrere eventuelle nye funktioner, der er udarbejdet. I dette møde skal det foregå uformelt og med 2 timers forberedelsestid hvor hele holdet deltager. Man tager således et kig på, hvad der er udarbejdet, og 11 Return On Investment 12 Side 133 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 11

12 hvad der ikke fungerer. Dette taget typisk minutter. Endvidere diskuteres der efter sprintet, hvad der skal startes op, og hvad der skal stoppes og hvad der skal fortsættes med. 13 Livscyklus i Scrum-modellen Scrum modellens kerneværdier: Teamet har autoritet og autonomi. Dvs. at de bestemmer selv over egne anliggender til at beslutte hvorledes de konkrete arbejdsopgaver skal udføres. Fokus på målopfyldelse og defineret arbejdsopgaver i hvert sprint. Åbenhed i produkt backloggen og som samtidig er tilgængelig for alle. Gensidig respekt blandt teammedlemmerne. Ledelsen har tillid til holdet, og holdet har brug for ledelsen til at tage ansvar. Fleksibilitet vedr. udviklingen kan tilpasses let. Afrunding på Scrum En afrunding på Scrum vil således være, at det vil være meget oplagt at benytte Scrum til netop vores projekt. Dette er begrundet i, at det skal være en meget fleksibel model, der kan rumme at der arbejdes på frivillig basis, og at modellen samtidig er opbygget i intervaller. Ydermere kan modellen gradbøjes og tilpasses, således at det vil kunne dedikeres til teammedlemmerne. Dette var et af hovedargumenterne for at benytte Scrum modellen til HK Østjylland. 13 S.9 Agile Project Management with Scrum af Ken Schwaber 12

13 SMART goals Nu har vi fået udarbejdet hvilken projektstyringsmodel firmaet skal arbejde med. Endvidere har vi udarbejdet milepæle, samt defineret konceptet. Nu er punktet kommet til at få realiseret de opstillede mål, således at projektet kan realiseres, og i den forbindelse har vi benyttet SMART-modellen. Når man har fået klarlagt sit projekt, så kan det være en fordel at lave SMART goals. Ved udarbejde de række mål, kan det hjælpe os med at gøre projektet til en succes. Modellen kan ligeledes kontrollere om de valgte målbeskrivelser er operationelle. Man kan også beskrive det således; Balance that against the benefits: having people working with commitment towards objectives that are truly relevant to the project will mean good productivity 14 Dvs. At kernen I denne model er at opstille et, eller flere mål som skal realisers og dermed gå målrettet efter dem. SMART-metoden indbefatter følgende elementer: 15 Ovenstående figur beskriver de arbejdsgangen i SMART-modellen og beskæftiger sig med de forskellige faktorer der gør sig gældende, når der skal udvikles realiserbare målsætninger. Værktøjet hjælper virksomheden med at nå målet/målene. 14 S. 368 Project Management for Information System af Cadle og Yeates S. 368, figur vedr. SMART objekter Project Management for Information System af Cadle og Yeates 13

14 SMART-modellen Målsætning: Målsætningen er at udvikle applikationen, samt at få den gjort interaktiv, og slutteligt få den applikation implementeret på hhv. hjemmesiden og integreret på sociale medier. Hvorledes kan ovenstående specifikke arbejdsopgaver udvikles med et team bestående af 8 frivillige fra HK Østjylland samt eventuelt outsourcing af den interaktive del? Overholdning af deadlines Dette gælder ikke blot for arbejdsopgaverne, men samtidigt skal møderne overholdes i de såkaldte sprints. Uddelegering af specifikke arbejdsopgaver til teammedlemmerne, og med vægtning på de rigtige kompetencer medlemmerne besidder - således de er klar over hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Såfremt teammedlemmerne ikke besidder programmeringskompetencer, skal projektet outsources til evt. programmører. Fleksibilitet i teamet, da det er på frivilligbasis Hvordan kan vi se at målene bliver opfyldt? Igennem stramprojektstyring vha. af Scrum (møder) At teammedlemmerne overholder de opstillede milepæle / deadlines At få diskuteret de relevante målopfyldelser i milepæle evalueringsskemaet S Specific M Measurable Er målet i stand til at blive nået? Afsætning af 30 arbejdsdage for realisering af projektet. Relevante frivillige arbejdere i teamet med grafiske kompetencer Evt. outsourcing A Achievable Hvordan kan der opnås relevante målsætninger for teamet? At kende præcist til teamets kompetencer At udnytte ressourcerne bedst muligt. Hvornår er målet opfyldt? (dato, tid, periode) er der delmål eller en deadline undervejs? Afsat 30 dage til at realisere projektet Der er uddelegeret arbejdsopgaver hvor deadlines skal overholdes R Relevant T Time 14

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23.

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. C Y P E R V I E W Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. marts 2010 Konceptbeskrivelse Navnet CyberView henviser til et koncept,

Læs mere

Scrum og agile. Torsdag d. 29. november 2007

Scrum og agile. Torsdag d. 29. november 2007 Projektbar (på vej hjem møde) Scrum og agile Torsdag d. 29. november 2007 Agenda Scrum kort overblik Portefølje og Roadmap pplanlægning g Scrum Implementation Atives produkter Scrum Team Agile coaching:

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT?

ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT? ER FREMTIDENS PROJEKTARBEJDE AGILT? HK SEMINAR 30. APRIL 2017 FOREDRAGSHOLDER Jesper Askov Møller Petersen Mere end 15 års ledelses- og projektledererfaring CMC, Prince2 og IPMA-C certificeret og en masse

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nexus Guide. Den definitive guide til Nexus: Et ydre skelet for skaleret Scrum udvikling. Udarbejdet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Scrum.

Nexus Guide. Den definitive guide til Nexus: Et ydre skelet for skaleret Scrum udvikling. Udarbejdet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Scrum. Nexus Guide Den definitive guide til Nexus: Et ydre skelet for skaleret Scrum udvikling Udarbejdet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Scrum.org August 2015 Indholdsfortegnelse Nexus overblik... 2 Formålet

Læs mere

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com TELEFON MAIL WEB 52 30 20 55 info@sputnik5.com www.sputnik5.com Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool Modtager Ansvarlig Fornavn: Efternavn: Stilling: Virksomhed: Kontakt info: Martin Schorling Overgård

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland I kommer til at arbejde med en del øvelser i jeres egen gruppe. Derfor skal I opstille bordene så I kan sidde sammen gruppevis og så alle kan se tavlen

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Årets Projektdag 2016 Troels Andersen-Lind SEGES AGILE IT - STRICTLY BUSINESS

Årets Projektdag 2016 Troels Andersen-Lind SEGES AGILE IT - STRICTLY BUSINESS Årets Projektdag 2016 Troels Andersen-Lind SEGES AGILE IT - STRICTLY BUSINESS AGENDA Hvem-Hvad-Hvor SEGES Kvæg - strictly business Hvad er agile Hvorfor fungerer KvægIT agile 2... HVEM ER SEGES SEGES er

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Bilag 3. Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode)

Bilag 3. Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode) Bilag 3 Tilbudsevalueringen (tildelingskriterier og evalueringsmetode) 1. TILDELINGSKRITERIET SAMT UNDERKRITERIER Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

The Scrum Guide TM. Den ultimative guide til Scrum : Spillets regler. Juli Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

The Scrum Guide TM. Den ultimative guide til Scrum : Spillets regler. Juli Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland The Scrum Guide TM Den ultimative guide til Scrum : Spillets regler Juli 2016 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum Guiden... 3 Definition af

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN Sikkerhed og Revision 2013 Martin Falk-Hansen & Svend M Er sikkerhed og revision et problem i agil udvikling? Og i givet fald hvorfor?

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015

VÆKSTLEDELSE. Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 VÆKSTLEDELSE Jens Nedergaard Furesø, 23. april 2015 23-04-2015 Børsen 30. januar 2015 LEDELSE afgør alt! Situation +/- Ledelse = Resultat Kilde: S-kurven Vækst Markedsmætning Konkurrence Prisdyk Øget kundesupport

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Introduktion 3. Totale ledelsescore 5

Introduktion 3. Totale ledelsescore 5 Her ser du et uddrag af Ennovas 30 -rapport. Den fulde rapport er på sider og kommer hele vejen rundt om lederens kompetencer. NB: alle navne og resultater er fiktive. 30 ⁰ - ledermåling Rapport for Hans

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere