Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund"

Transkript

1 Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og uberørt hen bg krt, buske og træer, der fylder lidt for meget. Forskønnelsesplnen åbner op, forskønner og skber grobund for nye vner og liv. Målet er t skbe et bedre liv for lle. Fr småbørnsfmilier til fmilier med hlvstore børn. Fr prret, hvor ungerne er flyttet hjemmefr, til pensionisterne - med eller uden børnebørn. For fodgængere, cyklister og folk i bil. Tiden er moden til t bryde ned og bygge op. Forskønnelsesudvlget foreslår, t vi investerer 9,8 millioner kroner eller c kroner pr. husstnd. Vi håber, t vi smmen hr modet.

2 HVAD SKER DER NU? FFU og bestyrelsen udrbejder efter info-mødet det endelige forslg. Det fremsættes på den ekstrordinære generlforsmling 8. februr. Forslgets vedtgelse kræver, t 2/3 f grundejerne er repræsenteret, og t mindst 2/3 f de fgivne stemmer er for forslget. Hvis færre end 2/3 f medlemmerne er repræsenteret, men mindst 2/3 f de fgivne stemmer er for forslget, kn det i uændret form vedtges på generlforsmlingen 29. februr, hvis mindst 2/3 f de fgivne stemmer er for forslget, unset ntllet f repræsenterede medlemmer. Kære nbo i Furesølund Du sidder nu med Forskønnelsesplnen for Furesølund. Indhold Forord side 2-3 Stierne side 4-5 Legepldserne side 6-9 Prkering og rbt side Vestengen side 12 Mgnoliengen side 13 Lommeprker side 14 Oversigtskort side 15 Økonomi side 16 Formålet med plnen er t sikre, t det også i fremtiden er ttrktivt t bo i Furesølund. Plnen skl øge værdien f vores huse, og den skl skbe grobund for nye vner og liv. Vi hr bestræbt os på t tænke lle fmilier ind i plnen. Fr småbørnsfmilier til fmilier med hlvstore børn. Fr prret uden hjemmeboende børn til pensionister med eller uden børnebørn. Arbejdet begyndte i 2014, d generlforsmlingen stemte for et forslg om få en smlet, smmenhængende og lngsigtet udviklingspln f Furesølund. Forskønnelsesudvlget blev nedst og fik mndt til t bruge kr. på t fremlægge en strtegi. Det skete på GF 2015, hvor et overvældende flertl gv FFU et nyt mndt. Plnen er lvet i smrbejde med lndskbsrkitekt Steen Bisgrd og interesserede grundejere. Plnen hr seks områder: Alterntivet til plnen er t fortsætte som hidtil med t lppe på det eksisterende og renovere en legeplds hvert fjerde-femte år, når der er råd. 1) Nyt liv på stierne, som bliver til livlige rmbler. 2) De fire nedslidte legepldser vest for Lngger Allé bliver totlrenoveret. 3) Bedre P-forhold og flottere græsrbt på stmvejene. 4) Smukkere område mod øst med Mgnoliengen. 5) Mere nvendelig rel på Vestengen. 6) Midler til bedre udnyttelse f lommeprkerne på stmvejenes vestlige ende. 2 FFU foreslår t øge det årlige budget til drift og vedligehold f de grønne reler

3 Når stierne bliver til levende rmbler med livlig ktivitet, som mn hr lyst til t opleve og opholde HVEM sig på, tror ER vi, MED? t beboerne i højere grd vil gå rundt inde i området og Forskønnelsesudvlget besøge de (FFU) små er oser, en rbejdsgruppe, som vi skber der på blev nedst f generlforsmlingen legepldserne i 2014 med og stierne. det formål Fremfor t fremlægge t ltiden udviklingspln for Furesølund. gå FFU ned fik og fornyet se Furesøen mndtet gennem i 2015 til træerne. t gå videre med den skitse, der blev fremlgt. FFU hr brugt kroner på rbejdet. Medlemmer f FFU: Andy Rolnd Hnsen (M30)*, Aske Olsson (K34)*, Michel Colding- Jørgensen (K47), Cuthbert Telesford (K116), Mrgit Kristensen (K78), Elsebeth Lssen (K162), Rikke Sørensen (K160) og Ole Wejse Svrrer (K24). Ull Tønnes og Jkob Herring er løst tilknyttet. *) Medlem f bestyrelsen. med kroner til kroner, for t sikre t de renoverede områder bliver vedligeholdt. Pengene kommer fr færre henlæggelser. Plnen er ikke endelig. Den er vores forslg, som vi glæder os til t diskutere på informtionsmødet den 13. jnur. Herefter skruer vi det endelige forslg smmen, som bliver st til debt og fstemning på den ekstrordinære generlforsmling den 8. februr. Prisen for hele pkken er 9,8 millioner kroner inkl. moms. FFU foreslår, t grundejerforeningen låner størstedelen f beløbet i bnken, og t vi derudover nvender en del f foreningens opspring og reducerer henlæggelserne til vedligeholdelse. Derved får vi den fulde effekt på én gng og sikrer, t fremtidige grundejere er med til t betle. Det betyder, t hver grundejer skl betle kroner mere om året i de næste 15 år. Det skl ses i smmenhæng med, t plnen ifølge områdets ejendomsmæglere vil betyde værdistigninger på mellem tre og syv procent - en gevinst, som kun de nuværende grundejere kn hente hjem. Men det kræver, t forndringerne kommer på én gng og er krftige. Alterntivet til plnen er t fortsætte som hidtil med t lppe på det eksisterende og renovere en legeplds hvert fjerde-femte år, når der er råd. Det giver hverken prisstigninger på husene eller forskønnelse. FFU vurderer, t der er et renoveringsefterslæb på to til tre millioner kroner - svrende til mellem og kroner pr. husejer. Vi håber, t du synes om plnen og intentionen med den. Vi glæder os til t debttere den, så vi kn få et smukkere Furesølund. Forskønnelsesudvlget i Furesølund. Kontkt Ole Wejse Svrrer Andy Rolnd Hnsen Michel Colding-Jørgensen

4 KIELSHØJSTIEN + MAGLEHØJSTIEN Kielshøjstien og Mglehøjstien er i dg trnsportkorridorer for cyklister, hundeluftere og børn på vej til skole og fritidsinteresser. Stierne er mørke og slidte med ødelgte sten og hundelorte. De indbyder ikke til gåture og fslpning og er ikke rre t opholde sig op på. Formålet med t omdnne stierne til moderne rmbler er t give Furesølund et nyt udtryk. Stierne bliver ikonet for Det Nye Furesølund. Vi tger også det grønne tilbge på stierne, som vi mistede, d kædehusejerne fik tilskødet relet ud til stien. Stierne omdnnes til livlige rmbler med blndet trfik, snoet forløb og integrtion med legepldsernes grønne oser Tre forslg til t gøre stien grønnere. Lv beplntning på selve stien, træ eller krvleplnter på enderækkehusets fcde og træ mod kædehusenes hve. Træerne bliver individuelt tilpsset, så de ikke generer nboerne. Stien hælder let nedd i et V, hvor vndet opsmles i en rende. 4

5 HVAD SKAL DER SKE? HVORFOR Vi er inspireret f stierne omkringbliver CBS itil Københvn, hvor cyklende Når stierne levende rmbler med og gående færdes på smme sti. som detsom skermn på hr stierne i Frum Midtpunkt. Vi livligogktivitet, lyst til t opleve ophæver grænsen mellem cykelsti og gngsti. Der plntes mindre og opholde sig på, tror vi, t beboerne i træer på stierne og op d enderækkehusene. giver et let og snoet forløb. højere grd vil gå Det rundt indestien i området Belysningen tilpsses. Belægningen kn være store støbte betonplder i besøge de små oser, som vi skber på forskellige forme og frver - men sflt eller klinker er også muligt. Stierne legepldserne og stierne. Fremfor t ltid bliver integreret med legepldserne og dér, hvor ftensolen rmmer, sætter gåder nedtog se Furesøen gennem vi en bænk. Der plejer være færre hundelorte påtræerne. en flot sti. Vi håber Sti med blndet færdel og snoet forløb på cmpus ved CBS i Københvn. Til højre en opdelt sti i Arhus med ens belægning. Foto: CF Møllers Tegnestue 5

6 LEGEPLADSERNE VAND + BALANCE De fire legepldser er nedslidte med lv legeværdi. De er ikke ttrktive for kvrterets børn og åbner ikke for børns umiddelbre kretivitet. Smtidig er de uinteressnte for voksne t opholde sig på. De står lle for udskiftning og skl mere eller mindre bygges op fr bunden. Børnene og deres forældre skl opleve hele Furesølund som et godt sted t lege. Børnenes kretivitet skl udfordes og de voksne skl opleve legepldsturen som en rr oplevelse, fordi mn kn ndet end stå t skubbe til en gynge. Vi vil hve liv på de grønne reler - også en lmindelig tirsdg formiddg. Vndtrpper og sluser og gemmeleg i tørvejr. Fægte som Robin Hood eller strække ud efter løbeturen. Legeplds: Vnd Regnvndet løber igennem et et knlsystem med vndpost, soppebssin, vndspejl, trædesten, vndtrppe og sluser på legepldsen. En stor vndsilo opsmler vndet fr rækkehusene. Små pilebede/hytter skber gode muligheder for gemmeleg i tørvejr. 6

7 HVAD SKAL HVORFOR DER SKE? De gmle legepldser Vi tror, rives t ned, og krt, busk og store træer ryger med. Legepldserne får hver et tem: VAND, UDELIV, BALANCE og SCENE, som henvender sig til forskellige grupper. På lle legepldser kommer der små oser til voksne, der kn slppe f fx under en blomstrende pergol eller esplier. Én f legepldserne på hver sti får en plds med legeredskber til de mindste børn. Alle legepldser bliver integreret med rmblerne, så det fremstår som en smlet helhed. Stmmer og blncebomme skber et legeunivers, hvor mn gå på line, fægte som Robin Hood eller bre sidde og snkke med vennerne. Her strækker løberne ud efter løbeturen og bruger bommen til 10 kropshævninger. Esplier og træer lver små nturlige kroge til en rolig stund med en god bog. Legeplds: Blnce 7

8 LEGEPLADSERNE UDELIV + SCENE De fire legepldser er nedslidte med lv legeværdi. De er ikke ttrktive for kvrterets børn og åbner ikke for børns umiddelbre kretivitet. Smtidig er de uinteressnte for voksne t opholde sig på. De står lle for udskiftning og skl mere eller mindre bygges op fr bunden. Børnene og deres forældre skl opleve hele Furesølund som et godt sted t lege. Børn og voksne vil møde nye mennesker - eller bekendte, som vi ellers ikke støder ind i. Forældrene skl opleve legepldsturen som en rr oplevelse, fordi mn kn ndet end stå t skubbe til en gynge. Et kninlegelnd med huler og gnge. En pilehytte. En grillplds. En lille scene til dgens forestilling og en plint til prkour. Legeplds: Udeliv 8 Et indhegnet kninlegelnd er centrum på legepldsen. Her kn børnene komme på besøg med deres kniner og lege med dem. Her kommer der også fire kninbure, så børnene i området kn dele en knin. Pile-hegn og -hytter skber små oser til store hemmeligheder. En grill-plds i midten skber rmmen om godt nboskb. Frugttræer giver en godbid om efteråret.

9 HVAD SKAL DER SKE? De gmle legepldser Vi tror, rives t ned og krt, busk og store træer ryger med. Legepldserne får hver et tem: VAND, UDELIV, BALANCE og SCENE, som henvender sig til forskellige grupper. På lle legepldser kommer der små oser til voksne, der kn slppe f fx under en blomstrende pergol eller esplier. Én f legepldserne på hver sti får en plds med legeredskber til de mindste børn. Alle legepldser bliver integreret med rmblerne, så det fremstår som en smlet helhed. Her er kretiviteten st højest. Du kn hoppe på plintene - eller bre sidde. I et lille gymområde kn bruge redskberne til miniprkour, udstrækning eller picnic. Alt efter temperment og kretivitet. En lille scene er en cirkusmnege den ene dg og scene for Furesølunds mtørbnd den næste. Legeplds: Scene LEGEPLADS: BALANCE 9

10 PARKERING + RABAT Fremkommeligheden på stmvejene er til tider vnskelig, d prkerede biler er til gene for beboerne på stmvejene og forbipsserende. Snerydning er vnskelig på grund f holdende biler. Buskene er mnge steder syge og forskønner efter FFUs holdning ikke området. Formålet er, t sikre t prkerede biler på stmvejene giver færre gener - uden t der kommer færre P-pldser. Smtidig ønsker vi t lette udtrykket ved t fjerne det ret store rel f busk og krt lngs stmvejene. Græsrbt som på Tornehøj giver bedre P-forhold med smme ntl pldser. Udtrykket på stmvejenes bliver lettere. Lommeprkering Armeret græs-prkering 10

11 FÅR MAN P-BØDER HER? I dg prkerer mngevigæster tror, tog beboere ulovligt, fordi de ikke overholder 10 meters-reglen. Men hverken Furesø Kommune eller politiet sender prkeringsvgter ud. Men hvis vi etblerer prkeringslommer, skl vi leve op til loven. Det vil føre til færre prkeringspldser, fordi de ulovlige pldser forsvinder. FFU nbefler derfor den mindst vidtgående løsning med ryddet rbt og kntstensprkering. Vi kn ltid efterfølgende stille forslg om t søge dispenstion til 10 meters-reglen og etblere lommeprkering. Kntstensprkering Alt busk fjernes og træerne bliver stående. Der plntes græs i stedet. Bilerne kn prkere helt tæt på kntstenen. Det vil øge fremkommeligheden smtidig med, t der er plds til lige så mnge biler som i dg. FFU nbefler denne løsning. Skønnet pris: kr. inkl. rådgiver og moms. Alt busk fjernes og træerne bliver stående. Der er etbleres rmeret græsrbt, så bilerne kn holde med et hjulpr på græsset. P-forholdene bliver mrknt forbedret, d bilerne kn prkere oppe på rbtten. Der bliver plds til to biler ud for hver rækkehus-række - 46 i lt. Skønnet pris: kr. inkl. rådgiver og moms. Alt busk fjernes og træerne bliver måske flyttet. Der etbleres lommeprkering, hvor bilerne kn holde uden t være til gene. Det giver den bedste fremkommelighedder bliver plds til to biler ud for hver rækkehus-række - 46 i lt. Skønnet pris: kr. inkl. rådgiver og moms. 11

12 VESTENGNEN OG MAGNOLIAENGEN Rndområderne mod øst er lukkede, uofficielle hundetoiletter, som få opholder sig i og færre synes er indbydende. De er omkrnset f 40 år gmmelt krt, der ikke hører hjemme i en tidssvrende bebyggelse. Mod vest ligger et skønt rel ubrugt hen. Furesølund bliver lettere og mere indbydende, når krt og busk fjernes. Det gør, t beboere og gæster gerne vil gå på opdgelse i Furesølund og finde deres fvoritsted til en stille stund. en mgnolilund, picnicpldser, blomstrende eng, bænke, skiftende bunddække og pldser til leg og spil. Vestengen 12 Vilde blomster får lov t gro på Vestengen. I det smlle område mod Dybedlsstien grver vi en lvning til et pr picnicborde, så hn sidder mere uforstyrret fr lrmen på motorvejen. Midt på det store stykke nlægger vi en lvning til leg og spil. Birketræene bliver skiftet ud med lunde med frugttræer.

13 HVAD SKAL DER SKE? Vi Krt, tror, buske t og udvlgte store træer fjernes. På græsrelerne plnter vi Mgnolitræer med skiftende bunddække og bænke hist og her. Løvtræer skiftes ud med frugttræer, det sydlige område får nedænkede picnicområder, mens det brede stykke mod nord får en let nedgrvet plds til leg og spil og opholdsområder i lundene. Mgnolistien bliver måske Frums smukkeste sted, når Mgnoli-træerne blomstrer. Når vi fjerner 40 år gmmelt krt og busk, får vi pludselig lyst til t bruge og nyde de små grønne plæner. Nogle bliver med bunddække - ndre med græs, så børnene kn lege under træerne. Hist og her sætter vi en bænk - lige dér, hvor ftensolen rmmer. Og så håber på, t kommunen vil renovere Furesøstien Mgnoliengen Hist og her på Mgnoliengen sætter vi en bænk op. 13

14 LOMMEPARKERNE Beboerne rundt om lommeprkerne kn selv bestemme, hvd der skl ske med relet: En rosenlund, fodboldbne, prkeringsplds eller noget helt fjerde. Vi håber, t lommeprkerne kn blive små gdekær, der kn smle de nærmeste beboere. Vi hr st kroner f i budgetter til hver f de tre prker. FFU vil nturligvis fcilitere processen i smrbejde med nboerne til lommeprkerne kroner til en rosenlund, fodboldbne, en P-plds eller? Lommeprkerne Håbet er, t lommeprkerne bliver til gdekær i Furesølund, hvor nboer finder smmen om t skbe et rrt miljø. Det er også fint, hvis nboerne mest f lt hr brug for flere prkeringspldser. Men hvis nboer ikke hr lyst til t mødes om opgven, hr FFU nogle plner i lommen. Det kn være en hve, der er flot om vinteren, en hve med frugttræer og bærbuske eller en lbyrint. 14

15 OVERSIGTSKORT Vi tror, t Fire nye Legepldser Vestengen Lommeprkerne Kielshøjstien og Mglehøjstien Prkering og rbt Mgnoliengen 15

16 ØKONOMI FFU nbefler, t vi låner pengene til Forskønnelsesplnen over 15 år. Vi ser en del fordele og kun få ulemper. Vi sprer penge på byggepldsudgifter, fordi skurvogne mv. kun skl etbleres én gng og får bedre priser, når lt sendes i udbud på én gng. Vi får en hurtigere forskønnelse, som sender huspriserne op med tre-syv procent if. områdets mæglere - en gevinst, som kun nuværende husejere kn trække hjem. Smtidig sikrer vi, t fremtidige husejere kommer til t betle. Ulemperne er, t ydelsen er usikker med en vrible rente. Vi hænger på regningen for plnens indhold i 15 år og giver dermed os selv et mindre råderum. Forskønnelsesplnen koster 9,8 mio. kr.* eller kroner pr. grundejer om året *inkl. moms < Budgettet er udrbejdet f Michel Colding- Jørgensen (cnd.polit) fr FFU på bggrund f tl fr lndskbs-rkitekt Steen Bisgrd. Budgettet gælder for bsisprojektet, som det er beskrevet i dette prospekt. I figuren herunder kn du se, hvd ndre løsninger koster. <FFU nbefler t øge den årlige post til drift og vedligehold med kroner - men til gengæld spre kroner på henlæggelser. <FFU nbefler, t grundejerforeningen låner pengene. Vi hr fået et positivt svr fr en bnk på et lån over 15 år til en vrible rente på p.t. 5%. Den enkelte grundejer kn ikke få frdrg for renteudgiften. <Herunder kn du se, hvd ydelsen vil stige med, hvis renten stiger til det dobbelte. 16

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Loklpln 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Forslg til Loklpln 22-2 feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd. Udrbejdet f Hderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice.

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen.

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen. Beskrivelse Luftfoto f Ørnevejens skole 1945-50, Frederikshvn Stdsrkiv. Boliger ved Ørnevejens Skole i Frederikshvn Frederikshvn Boligforening ønsker t erhverve Ørnevejens Skole med omkringliggende reler

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center Arhus Universitet, Lortoriekompleks inno Center Skitseprojekt. 16. septemer 2010 Beskrivelse se fde udsnit nord Udsmykningen indeftter: 2 stk. udsmykkede glsprtier á 2 x 12,62 x 4,40 m. 3 stk. emlede srør

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen

Årets gang i Grundejerforeningen Årets gang i Grundejerforeningen 2015. Julehilsen Da året 2015 nu synger på sidste vers, udsender bestyrelsen hermed Info-hæfte berettende om aktiviteterne i det forgangne år. Som I kan læse af de forskellige

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

Formandens beretning for 2015

Formandens beretning for 2015 Hermed følger min beretning for året der gik i 2015, og et kig ind i 2016. Arealpleje Arealpleje omhandler de aktiviteter som primært udføres af vore 3 gartnere. Aktiviteterne er sæsonbestemte, og mange

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 1915-2010

Referat af generalforsamling d. 1915-2010 Refert f generlforsmling d. 1915-2010 Hej Her er et forsinket refert fr generlforsmlingen, der blev fholdt den l9 mj 2010. Som det ogsi fremgir f refertet, blev soen og vores kloknleg tget op pi generlforsmlingen.

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Matematikprojekt. Integralregning. Lavet af Arendse Morsing Gunilla Olesen Julie Slavensky Michael Hansen. 15 Oktober 2010

Matematikprojekt. Integralregning. Lavet af Arendse Morsing Gunilla Olesen Julie Slavensky Michael Hansen. 15 Oktober 2010 Mtemtikprojekt om Integrlregning Lvet f Arendse Morsing Gunill Olesen Julie Slvensky Michel Hnsen 15 Oktober 21 Indhold I Del 1................................ 3 I Generelt om stmfunktioner og integrler........

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30

Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Struer feb. 2004 Grundejerforeningen KILENs general forsamling 26. februar 2004 på Parkskolen lokale 28 kl. 19.30 Velkomst: Præsentation af den siddeende bestyrelse: Bo Christensen: Grønne områder Forssavej

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Det Nye Furesølund. Helhedsplanen

Det Nye Furesølund. Helhedsplanen Helhedsplanen Det Nye Furesølund Helhedsplanen er et idéoplæg, der skitserer de overordnede tanker og idéer for, hvordan Furesølund kan se ud i fremtiden. Vi har ikke taget stilling til detaljer som gynger

Læs mere

Kommuneplan

Kommuneplan Forslg f 1.december 2016 Hornbæk Ålsgårde Sunte Skibstrup Hellebæk Hvreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Lngesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Esrumvej 145 i

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive)

Et udvalg af funktionerne tegnet på grafregneren (eller her med Derive) GDS, opgve 85 En strt på opgven (undervisnings- og tvleprotokol): En milie unktioner hr orskrit 4 ( ) + R, Et udvlg unktionerne tegnet på grregneren (eller her med Derive) Værdier tllet, or hvilke hr henholdsvis

Læs mere

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 minus 18 grtis mgsin o Opskrifter på lækker og hurtig md Friske frosne grøntsger & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 En frisk verden på frost 2 Let middgsmden med frosne grøntsger Md med mnge

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul PotenssmmenhÄnge y b y k k 009 Krsten Juul Dette häfte er en fortsättelse f häftet "Eksponentielle smmenhänge, 009". Indhold 4. Hvd er en potens-smmenhäng?... 83 5. Hvordn ser grfen ud for en potens-smmenhäng...

Læs mere

Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen:

Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen: Beskrivelse og materialeliste for løbsledelsen: Start: Hvert hold får sin egen farve, så vi kan kende holdene fra hinanden. Holdets farve males på kinderne af deltagerne og alles næser males røde med sminke-

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Udgve 014 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde... 1. VÄkstrte.... Gennemsnitlig procent... LineÄr väkst 4.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen Nr. 3 januar 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: OBS Generalforsamling: 27. marts i Kedelhuset ved Klaverfabrikken Først ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00, derefter Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Rettet for beregningsfejl

Rettet for beregningsfejl Forslag 4.2.1 Særlig vedligeholdelse grønne områder Grundejerforeningen har indtil den ekstraordinære generalforsamling i april 2009, stået for al den udvendige vedligeholdelse af medlemmernes huse. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Espegårdens Grundejerforening Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7

Espegårdens Grundejerforening Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7 Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7 Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte

Læs mere

Referat. Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland

Referat. Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland Møde indkaldt af: Carsten, for bestyrelsen Deltagere: 19 husstande repræsenteret Valg

Læs mere

Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse

Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse Att.: Borgmester Ole Bondo Cc: Børne- og Skoleudvalget Baunehøjpark GF Formand Erling Jensen Mosestedet 61 3500 Værløse 2874 8817 29erling11@gmail.com 15. januar 2015

Læs mere