Mindfulness for ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness for ledere"

Transkript

1 Mindfulness for ledere Af Pernille Hippe Brun. Erhvervspsykolog, coach og facilitator, hippebrun^co (www.hippebrun.com). Introduktion Som leder i dagens Danmark stilles der dagen lang mange krav til din opmærksomhed. Det forventes at du er nærværende, når du går fra møde til møde, fra en til en dialoger, til vigtige telefonopkald med kunder. Og det forventes sikkert også både af dig selv og dine omgivelser at du er nærværende, når du kommer hjem. Ofte har man ikke tid til at omstille sig imellem det ene og det andet. Du taler måske i telefon, svarer s, forholder dig til mennesker, der henvender sig til dig med forskellige problemstillinger i en uafbrudt strøm. I en sådan hverdag er det altafgørende, at man som leder har redskaberne til at kunne foretage prioriterede, bevidste valg og redskaberne til at kunne være nærværende med det, man giver sin opmærksomhed. Tankerne flyver let ud i fremtiden: til det, der skal ske EFTER mødet. Eller tilbage til noget, der er gået forud for mødet, som du ikke helt fik afsluttet eller rundet ordentligt af. Og så er opmærksomheden på sin vis spildt, du er ikke helt tilstede, hører ikke alt, hvad der bliver sagt og opfanger måske ikke alle de små detaljer, der kan give dig vigtig information om trends, stemninger, at noget er ved at køre ud på et sidespor eller lign. Hvordan reagerer du på alt dette? Hvordan møder du hverdagens udfordringer, pres, glæde og udfordringer? Hvordan møder du dine medmennesker, dine børn, dig selv? Hvad giver du din opmærksomhed og kan du være fuldt tilstede i det, du beskæftiger dig med? Og betyder det noget? Mit svar og min erfaring er et stort rungende JA. Det betyder noget! For dig selv, for folk omkring dig (kollegaer, medarbejdere, kunder, interessenter, børn, ægtefæller, venner m.fl.) og for de resultater, du er med til at skabe i din organisation. Det er ikke ligegyldigt, om du er nærværende eller fraværende, forberedt eller ikke forberedt, strategisk på forkant eller ej. Hvordan du engagerer dig i dit daglige (arbejds)liv betyder noget. Hvordan du reagerer, tænker, opfører dig og forholder dig til dig selv og andre. Det betyder noget. I denne artikel vil du blive introduceret for, hvad mindfulness er og hvordan denne metode kan hjælpe dig til at træffe gode, sunde valg om, hvad der vil være det bedste for dig (og dit team/din organisation) at gøre her og nu og fremover. Når du er mindfull stopper du jævnligt op og undersøger, hvad der egentligt foregår indeni dig og omkring dig og hvad du giver din opmærksomhed. Du overvejer, om det er det rigtige, mest strategisk vigtige, du giver din opmærksomhed, og du træner at kunne være tilstede med det, du vælger at give din opmærksomhed. Lad os se nærmere på, hvad mindfulness er, og hvordan det kan trænes.

2 Definition af mindfulness og begrebets vej til vesten At være mindfull betyder at være særligt opmærksom. Overfor en situation, en tankestrøm, en følelse i en selv og/eller andre. Overfor det, der foregår inden i en, rundt om en og med andre. Mindfulness stammer fra Pali 1 ordet sati. Ordet sati kan også oversættes med årvågenhed eller genkendelse. Derfor er det at være mindfull meget mere end at man bare er opmærksom i øjeblikket. Mindfulness er at være i øjeblikket med et åbent sind, hvor du observerer, hvad der foregår indeni og rundt omkring dig, med en nysgerrig, ikke-vurderende indstilling (og hvis du opdager, at du vurderer, at du så ikke dømmer, at du kom til at vurdere!). Og hvor du observerer, hvilken effekt, din egen og/eller andres adfærd har på det, der foregår. Og derudfra træffer sunde valg om, hvad der vil være bedst at gøre eller ikke gøre herfra. Mindfulness stammer fra buddhismen og blev bragt til vesten af Dr. Jon Kabat-Zinn, der tilbage i start 80 erne byggede et kursusforløb op for stress- og smertepatienter med mindfulness som omdrejningspunkt. Jon Kabat-Zinn døbte programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Der er sidenhen blevet lavet et utal af forskningsprojekter ud fra dette forløb, der viser mindfulness positive effekt på vores i immun-forsvar, evne til at fokusere og være nærværende, evne til at se ting i perspektiv, stress- og smertetærskel, søvnkvalitet, emotionelle intelligens, angstniveau, tolerance og glæde overfor sig selv og andre 2. I 1992 barslede Mark Williams og John Segal med et andet mindfulness program: Mindfulness Based Cognitive Therapy (Segal et al., 2002). Dette program henvender sig til depressive, men minder i sin grundstruktur på de fleste områder om MBSR programmet. Sidenhen er en lang række andre programmer med mindfulness som omdrejningspunkt, blevet udviklet og udbredt, bl.a. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og DBT (Dialektisk Behavior Therapy). Mindfulness vinder fra starten af år 2000 lige så stille og roligt frem i erhvervslivet, særligt indenfor stresshåndtering, men også i forbindelse med lederudviklingsforløb. I dag kan du finde et hav af instruktører og undervisere, der udbyder mindfulness kurser. Men da mindfulness instruktør ikke er en beskyttet titel er der ingen garantier for, at den, du henvender dig til, rent faktisk er kompetent og uddannet indenfor paradigmet. Som med alt andet må du her bero dig på din mavefornemmelse, når du møder vedkommende og ud fra dette vurdere, om den person, du står overfor, vil være en god rollemodel i forhold til paradigmet. Største krav til vedkommende bør være, at han/hun har en egen-praksis, tilpas med kurser og retreats bag sig og er rollemodel i forhold til selv at være mindfull. 1 Pali var sproget for Buddhistisk filosofi og psykologi for 2500 år siden og mindfulness er en kernetilgang indenfor denne tradition (Germer et al., 2005). 2 Se f.eks. Germer et al, 2005 eller Shapiro et al., 2009).

3 Mindfulness træning kan tage mange former. Du kan deltage i et klassisk 8 ugers program som f.eks. MBSR programmet, du kan tage på retreat med mindfulness som omdrejningspunkt eller deltage i kortere kurser. Du kan også bede en om at komme og præsentere mindfulness på din arbejdsplads eller holde en workshop for jer. Mulighederne er mange. Der er så mange niveauer, du kan træne på alt efter dit ambitionsniveau, graden af din nysgerrighed, tid og lyst. Noget af det virkeligt vidunderlige ved mindfulness er, at det ikke behøver tage ekstra tid at praktisere. Det er et spørgsmål om at lægge sin fulde opmærksomhed ind i øjeblikket i sin grund essens. Det svære er dog at gøre det uden at have øvet sig, praktiseret, mediteret under former, hvor der var tid og ro til virkeligt at gøre sig umage med, at være opmærksomt, nærværende tilstede i nuet. Det er derfor vi sætter os ned og træner under mere formelle omstændigheder, når vi ønsker at blive bedre til at være nærværende og opmærksomt tilstede i det hele taget. Vi træner, for at komme i form til at kunne møde virkeligheden med disciplineret opmærksomhed, ro og nysgerrighed også under pres. Disciplinering af opmærksomheden Det første skridt i mindfulness træningen er at blive opmærksom på, hvor din opmærksomhed er, hvad der fylder i din bevidsthed, hvad du lægger mærke til indeni og rundt omkring dig. Du øver dig i jævnligt at stoppe op og stille dig selv spørgsmål alla disse: Hvad tænker jeg på? Hvor er min opmærksomhed? Hvilke følelser har jeg? Hvad mærker jeg i min krop, lige nu? Hvad sker der rundt omkring mig? Hvilke følelser har andre omkring mig mon? Hvad mon de er optagede af eller tænker på? Det er det, mindfulness handler om. At du går gennem din (arbejds) dag med fuld opmærksomhed. Ikke på automat pilot, hvor du ikke rigtigt lægger mærke til, hvad der sker indeni eller rundt omkring dig eller hvor livet bringer dig hen. Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og andre menneskers dagsordener på vores vegne kan let tage os væk fra os selv, fra øjeblikket og fra der, hvor vi måske egentlig selv gerne vil hen og vil være og hvor vi mener organisationen skal bevæge sig hen. Og vi ender måske med at føle os ude af trit med os selv og andre, uautentiske og fjerne eller uden for kontrol med den retning, organisationen styrer i. Men det er muligt for os at slukke for automatpiloten hvis vi er mindfulle, stopper op indimellem og forbinder os med os selv og fremtiden og derefter disciplineret bringer vores opmærksomhed derhen, hvor vi gerne vil have den igen og igen. Det er som at træne en muskel opmærksomhedsmusklen. Hver gang du opdager, at din opmærksomhed er vandret væk fra der, hvor du gerne vil have den, bringer du den tilbage igen og igen. For hver gang træner du altså opmærksomhedsmusklen.

4 Du træner at stoppe op, og spørge dig selv: lægger jeg min opmærksomhed det rigtige sted? Hvordan bruger vi vores tid og bruger vi den bedst muligt? Hvad kalder fremtiden på at vi gør i vores organisation og konkret, hvad jeg gør som leder? De strategiske overvejelser kræver, at du tager dig tid til at overveje. At du lytter til og tror på sætningen: If you wanna go fast go slow (Insoo Kim Berg). Det kan jo forekomme som noget af et paradoks. For vi HAR jo ikke tid. Har vi? Pointen her er, at du har 24 timer i døgnet og 100% opmærksomhed i alt. Og er du mindfull, så stopper du jævnligt op og spørger dig selv, hvordan de 24 timer og den 100% opmærksomhed bedst bruges og hvilke konsekvenser det har, for dig selv og andre, hvordan den bliver brugt. Det finder du ikke løsningen på ved at skynde dig. Tværtimod. Når du skynder dig, er du uklog. Mere om det senere, når jeg præsenterer dig for, hvorfor det også er en del af træningen bevidst at bringe ro på kroppen. For nu, så lad os nøjes med at konstatere, at passer du ikke på, så bliver det automatpiloten der bestemmer, hvad din tid og opmærksomhed er optaget af. Det kræver altså en bevidst, viljesbeslutning at disciplinere din opmærksomhed og en bevidst overvågning af dine egne handlinger og de konsekvenser, dine handlinger har for dig selv og andre, at blive klog på, hvad der vil være godt at gøre og give din opmærksomhed nu og fremover. Når du så har besluttet dig for, hvor du vil lægge din opmærksomhed og tid, så kommer næste del af disciplineringstræningen nemlig at kunne holde dig nærværende tilstede, med det, der så er. I begyndelsen er det her en hjælp, hvis du bevidst forsøger kun at gøre en ting ad gangen med fuld opmærksomhed. Du forsøger at lægge al din opmærksomhed ind i de situationer, du allerede befinder dig i til dagligt. Du går, står, spiser, bader, har møder, læser, tager toget med fuld opmærksomhed. Med træningen får du styrket din opmærskomhedsmuskel. Du bliver bedre og bedre til at opdage, når din opmærksomhed er vandret væk fra der, hvor du gerne vil have den, og bedre og bedre til at bringe den tilbage. Alt efter hvor meget du træner. At bringe dig selv til ro Næste skridt i mindfulness træningen er, at du øver dig i at kunne bringe dig selv i en tilstand, hvor der er ro nok til, at du kan se verden som den er. Hvis dit nervesystem er uroligt ser du ikke verden neutralt, men farvet af tidligere erfaringer og ud fra et meget begrænset handlingsrepertoire. Du kan i disse situationer vælge mellem at kæmpe, flygte eller skjule dig groft sagt. For at udvide dit handlingsrepertoire og for at se verden, mennesker, situationer i et mere helhedsorienteret perspektiv, bliver du altså nødt til at kunne bringe dig selv bevidst til ro også i pressede situationer. Der vil nemlig ofte være brug for, at du ikke bare handler på automatpilot, men netop bevarer overblikket og perspektivet. Man træner det, at bringe sig selv til ro ved at fokusere på åndedrættet, tune sig ind på sin krop, ved at tage time-out og sætte en kile ind mellem tanke- og handling. Alt sammen noget,

5 der ikke sker af sig selv og instinktivt, når vi er pressede, men kun hvis vi bevidst øver os i at kunne det. Fordelen ved at bringe sig selv til ro er bl.a., at vi kommer til at respondere frem for at reagere blindt og dermed ofte vil handle mere klogt, velovervejet og afbalanceret. Derudover bringer roen en åbenhed ind, der som vi skal se i det følgende kan medføre øget innovation, livsglæde og styrkede relationer. Sidste skridt i mindfulness træningen er bevidst at invitere åbenheden og nysgerrigheden ind i situationen at øve sig i at se sig selv, omgivelserne, andre mennesker, med begynderens øjne. At træne en bestemt måde at møde verden på Når du har disciplineret din opmærksomhed og bragt dig selv til ro inviterer du bevidst et bestemt mind-set ind. Et mindset, hvor du ser verden, dig selv, andre mennesker, dine omgivelser, dine arbejdsopgaver og forhold med: Nysgerrighed Åbenhed Tålmodighed Tillid Accept (ikke-dømmende) Kærlighed/venlighed Du kan praktisere disse måder, at møde verden på, gennem hele din dag, f.eks.: Hvis du står i køen i supermarkedet og venter i køen og mærker, du bliver utålmodig, så træner du tålmodighed! Hvis du opdager, at du er kommet til at dømme et andet menneske for tidligt, kan du træne åbenhed ved at forsøge at åbne op for, at denne person også er alt muligt andet, end det, du har dømt personen til at være. Hvis du keder dig til et møde kan du træne bevidst at skrue op for nysgerrigheden: hvad er det, jeg ikke har forstået, hørt, fået foldet nok ud her? Det er vigtigt her at bemærke, at det at acceptere ikke er det samme som at lade stå til. Hvis vi, når vi først har accepteret tingene, som de er (fordi sådan er det!) opdager, at noget er galt, skal laves om, ændres, så skal vi selvfølgelig handle på det og gøre noget for, at få ændret tingene. Pointen her er, at vi bliver nødt til at acceptere det udgangspunkt, vi står med, og hvorfra tingene kan ændres, før vi ved, hvad der vil være det rigtige at gøre og ændre. I mindfulness træningen øver du dig i at kunne skelne mellem situationer, hvor du kan gøre noget aktivt for at ændre på situationen og situationer, hvor du bliver nødt til at acceptere tingene som de er lige nu og her. Denne skelnen er vigtig at kunne, og den er vigtig at holde sig for øje, når tingene omkring dig går stærkt, så du kan bruge energien på det rigtige. Det nytter ikke at bekymre sig om ting, der ligger uden for din indflydelsessfære, f.eks.. Men kan du gøre noget aktivt for at forbedre din egen og andres situation, så skal du selvfølgelig gøre det.

6 Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det at dømme er en menneskelig tilbøjelighed, der har bragt os langt og fortsat vil gøre det. Vi kan ikke træffe valg uden at dømme. Men ofte dømmer vi/konkluderer vi for tidligt og før vi har ladet tingene folde sig ud i sin helhed. Og det, at dømme for tidligt, har mange negative konsekvenser: det hæmmer folks udfoldelsesmuligheder, evnen til at se nye ting og muligheder i forhold til det, man står overfor. Fordelene ved at træne ovenstående måde at møde verden på viser sig hen ad vejen. Du kan jo prøve, allerede nu, hvor du har læst denne artikel, at se hvad der sker, hvis DU møder dig selv og/eller andre, med dette mindset i forhold til det modsatte. Lad os i det følgende se videre på, hvad det at disciplinere sit sind, bringe sig selv til ro og møde verden med dette mindset har af mulige fordele og effekter. Fordele og effekter af mindfulness træning I de sidste mange år har det at introducere til og træne folk i mindfulness været en stor del af mit arbejde som konsulent. Jeg har set ledere og medarbejdere bruge det på mange forskellige måder: nogle bruger mindfulness til at blive mere strategisk mindede, andre til at blive mere nærværende under møder og andre igen til at forbinde sig bedre til kollegaer, medarbejdere, ledere. I det følgende vil jeg gennemgå noget af det, som du kan opleve som mulige effekter af at træne mindfulness: Innovation Mindfulness-træningen kan være et effektivt redskab til at gøre dig og dine medarbejdere åben overfor - og i stand til - at se nye idéer og perspektiver. Ved at slå automatpiloten fra og stoppe op åbnes muligheden for at opdage muligheder/nye måder at gøre tingene på, der før gik vores næse forbi. Dette af to årsager: For det første gør selve den handling at bringe kroppen til ro os rent fysiologisk bedre i stand til at lytte og modtage nye indtryk, idéer eller forslag, som jeg var inde på før. Vi kan ikke lytte og se nye perspektiver, når vi kører på højtryk. Kroppen har alt for travlt med at mobilisere energi til at kæmpe eller flygte, og der bliver ingen energi tilbage til hjernen - hvilket er en forudsætning for, at vi kan tage ny information til os. Ved at dyrke mindfulness bringer du ro og dermed mulighed for kreativitet, innovation og nytænkning ind i dit arbejde. For det andet træner du som nævnt grundholdninger såsom åbenhed, nysgerrighed og fordomsfrihed i Mindfulness-træningen. Hjernen er således tunet ind på vedholdende at lede efter muligheder og nye perspektiver, nye måder at gøre tingene på. Autencitet Når du træner mindfulness kommer du bedre i kontakt med dig selv. Ved at være opmærksom på og bedre i kontakt med dine egne værdier, holdninger, tanker, kropslige reaktioner ved at være dig selv, i dig selv kommer du til at fremstå mere autentisk (Goffee et al., 2006). Når du

7 er autentisk får folk tillid til dig og lyst til at følge dig, og det bliver nemmere at være dig selv, fordi du ikke skal leve op til et falsk billede, men blot nøjes med at være ja DIG SELV. Fokus, koncentration og overblik også under pres Mindfulness-træning er oplagt i forhold til at styrke din og medarbejdernes evne til at kunne bevare fokus og koncentration omkring en opgave også når bølgerne går højt. Det at kunne bevare roen og overblikket er altafgørende, hvis vi vil nå vores mål i et arbejdsmiljø, hvor man skal kunne jonglere med mange bolde på en gang. Det at skulle skifte fokus ofte og forholde sig til mange forskellige ting i løbet af en dag er for mange mennesker et arbejdsvilkår, som jeg også var inde på i indledningen. Men de færreste af os er blevet trænet i at KUNNE skifte fokus og stadig bevare roen i en omskiftelig hverdag. Her kommer mindfulness ind i billedet du får konkret træning i at bevare roen og skifte fokus, og jo mere du træner, jo hurtigere vil du kunne finde ind til en tilstand af ro og kunne koncentrere dig igen efter en afbrydelse. Som en leder udtrykte det overfor mig, da han den anden dag prøvede at forklare effekten for ham og hans medarbejdere af at bruge mindfulness i begyndelsen af et møde: Det er et fantastik viskelæder, det bedste viskelæder jeg nogensinde har oplevet. Vi kommer ind til mødet, hver med vores forskellige ting i baghovedet: vi tænker på, hvad der lige er sket, skal ske, på konen derhjemme eller andet. Og vi er ikke fokuserede eller nærværende overhovedet. Så mediterer vi i fem minutter og vi er alle tunet ind på, nærværende overfor og parate til virkeligt at være tilstede til mødet. Det gør møderne langt mere effektive og meningsfulde. Personlig udvikling Ved at være mindful - fuldt til stede og opmærksom - og ved bevidst at træne dig selv i at registrere, hvordan du har det kropsligt og følelsesmæssigt, skærpes dine sanser og din bevidsthed om dig selv og dine egne mønstre hvordan du virker på andre, hvad dine styrker og svagheder er, hvad du behøver at gøre, og hvad du kan gøre. Når du træner mindfulness møder du dig selv. Du møder dine tilbøjeligheder og undersøger nysgerrigt dine personlige reaktioners effekt på andre mennesker. Du møder dig selv med nysgerrighed, men inviterer også muligheden for at ændre på dig selv ind. Hvis du f.eks. opdager, at du aldrig siger godmorgen til dine medarbejdere, og at dette faktisk har en negativ indvirkning på stemningen i kontoret så dømmer du ikke, hvad du opdager, men inviterer dig selv til at prøve andre handlemuligheder af. Du møder på arbejde næste dag, hilser godmorgen, lægger mærke til konsekvensen. For dig selv og andre. Eller hvis du opdager, at du bliver vred over, at en af dine medarbejdere ikke har leveret et ordentligt stykke så arbejde, så i stedet for at blive umiddelbart rasende og lade din vrede få frit løb, så stopper du op og overvejer, hvad der mest sandsynligt fremover vil få denne medarbejder til at levere. Du reagerer ikke bare du responderer. Du handler mere bevidst. Nogle indvender ind imellem, når de hører om dette, om dette ikke er alt for kalkulerende, uautentisk, beregnende. Mit svar er både og. Det er måske beregnende, men ikke med en

8 negativ intention. Intentionen er jo netop, at man overvejer, hvad der vil være bedst for en selv og andre på lang sigt. At kunne det vidner om modenhed, ikke uautencitet. Det er ikke autentisk blot at reagere! Det var det, vi gjorde som børn, men alderen skulle gerne have modnet os og bragt os nærmere en tilstand, hvor vi kan overveje, om vores følelser er rimelige eller ej, om de er hensigtsmæssige at give udtryk for eller ej osv. Vi får med alderen mulighed for at stå ved vores følelser OG leve dem hensigtsmæssigt ud. Det er ikke sådan, at følelserne ikke må være der, men at vi overvejer hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan udtrykke dem. Og at vi spørger os selv: hvorfor reagerer jeg følelsesmæssigt sådan her? Måske handler det om din egen usikkerhed mere end om medarbejderens performance. Eller om manglende overskud på hjemmefronten. Eller noget helt tredje. Måske bliver du trigget af en bestemt opførsel hos et andet menneske, fordi dine tidligere erfaringer har lært dig, at være på vagt overfor dette. Og glemmer, at du nu er i en anden situation, med andre mennesker, hvor det at være på vagt ikke længere giver mening. Er du ikke bevidst, kan sådanne tidlige indlærte mønstre og reaktionsmønstre komme til at præge dig uhensigtsmæssigt. Mindfulness hjælper dig her til at erkende, hvad der er værd at beholde af automat-reaktioner og hvad der skal smides ud med badevandet. Emotionel og social intelligens I Mindfulness-træningen forholder man sig nysgerrigt undersøgende overfor egne automatreaktioner - og bliver bevidst om andres. Det at kunne tune sig ind på sig selv, hurtigt at kunne genkende egne følelser og tanker har vist sig at have en rolle at spille i forhold til, hvor godt man aflæser og tolker andres signaler. Vi er alle udstyret med spejlneuroner, der hurtigt gør os i stand til at kunne sætte os ind i, hvad andre føler i givne situationer. Og her tænkes helt bogstaveligt på føler. Vi har nerveforbindelser, der går direkte fra vores øjne og ned til vores følecenter (amygdala). Disse nerveforbindelser fyres op, så snart du ser på et andet menneskes ansigt. Du spejler bevidst eller ubevidst den andens følelser. Du føler det, den anden føler. Jo bedre man selv er til selv at sætte ord på og genkende bestemte følelser (noget der trænes i Mindfulness-træningen), jo hurtigere og mere præcist har det vist sig, at den enkelte er i stand til at genkende følelser hos andre. Mindfulness styrker altså empati og evnen til virkelig at lytte og vise interesse for andre mennesker, deres behov, underliggende drømme og visioner. Dette er en stor hjælp i social omgang med andre, hvor det at være på bølgelængde har vist sig at have en afgørende betydning i forhold til samarbejdsklima og på, hvor meget energi vi skal bruge på at gå forbi hinanden eller lade os inspirere af og lære af hinanden. Der er også en del forskning, der peger på, at din succes som leder afhænger mere af dine sociale og emotionelle evner, end af din IQ (Goleman, 1997). Forandringsparathed og omstillingsevne Mindfulness-træningen styrker din evne til at begå dig i ukendt territorium til at navigere i et landskab fuld at konstante forandringer. Den åbenhed, fordomsfrihed og nysgerrighed, som opdyrkes, når du lærer at forholde dig mindfull t, er kvaliteter der gør, at du i nye situationer kan holde hovedet højt og fra øjeblik til øjeblik tage stilling til, hvad der nu kan læres - og gøres.

9 Prioriteringer og velovervejede valg At forholde sig mindfull t giver dig mulighed for at træffe velovervejede valg, der bygger på et bredt beslutningsgrundlag. I Mindfulness-træningen opøves din evne til at forholde dig bevidst om og åben overfor den konstante informationsstrøm, som modtages fra forskellige kilder (bl.a. fra andre menneskers kropssprog, fra tendenser i omverdenen, fra alt det usagte, der også foregår på møder) også når tingene går meget stærkt. Disse informationsstrømme kan udnyttes til at træffe velovervejede valg, der tager højde for, hvad der vil være mest rigtigt at gøre set i lyset af de informationer vedkommende har om arbejdsvilkår, organisationens strategi, medarbejderes personlighed m.v. Jeg var i indledningen også inde på, hvor vigtigt det er, at være opmærksom på, hvordan man bruger sin tid og hvor man lægger sin opmærksomhed, og ikke bare køre derud af på automatpilot. Dette understøtter yderligere, at man kommer til at prioritere bevidst og træffe velovervejede valg. At bruge dine styrker og øge livs- og arbejdsglæden Hele styrketilgangen bygger på, at man bevidst lægger mærke til egne energigivere og drænere. Mindfulness udfordrer dig til nysgerrigt at undersøge, bemærke og notere dig, hvad der giver dig energi, livslyst og glæde i dit arbejde og på hjemmefronten. Når dette er kortlagt, kan du bevidst arbejde med at dyrke og opsøge energifremkaldende ting og håndtere drænere. Fremfor at ignorere drænere opfordres du til bevidst at gøre noget ved dem: få hjælp til at løse dem, få opkvalificeret dig selv indenfor området, fjerne dig fra det (hvis det er muligt) eller lign. Når du som leder på denne måde bevidst arbejder med at finde, styrke og dyrke de aktiviteter, der giver dig energi (der hvor du sandsynligvis også er stærk) opstår der efter min erfaring en glæde og livskraft der har stor gavn både for dig selv, men også for dine arbejdsopgaver og de mennesker, der er omkring dig. Kan du yderligere overføre dette til at hjælpe dine medarbejdere med også at spotte deres energigivere og drænere får du skabt en organisation, hvor det at bringe styrker i spil er kendetegnende. Og det har vist sig som værende en af de største indikatorer for high performance (Buckingham, 2007). At forebygge og håndtere stress Når du tuner ind på dig selv mærker din krop, dine følelser, ser dine tanker og reaktionsmønstre udefra, så kan du lettere forebygge og håndtere stress. På grund af mindst tre ting: 1. Ved jævnligt at praktisere mindfulness sørger du for jævnligt at bygge dig selv op og skabe en ro og balance i hele dit system et godt fundament (Boyatzis et al. 2005). 2. Når du stopper op og mærker efter hvordan du føler og har det, kan du opdage tidlige advarselstegn, som din krop giver dig, når du er ved at blive eller allerede føler dig stresset. Det betyder du kan reagere i tide, inden problemet vokser sig for stort. Ofte går vi ud over vores egen grænse, fordi vi ikke lytter til eller overhovedet hører advaselstegnene. Det KAN man ikke, hvis man jævnligt dyrker mindfulness. I hvert fald ikke uden at vide det 3. Ved at lægge mærke til dine egne tanker, kan du bevidst forsøge at tale til dig selv på en stress-fore byggende og positiv måde. Du kan med andre ord tale dig selv til ro fordi du bliver bevidst om din egen indre dialog (Segal et al., 2002).

10 Afrunding Jeg håber du med denne artikel er blevet inspireret til at stifte nærmere bekendtskab med mindfulness. Hvis du ønsker at læse endnu mere om emnet, kan jeg anbefale bøgerne i nedenstående litteraturliste. Hvis du vil vide mere om, hvordan mindfulness kan blive introduceret og trænet i din organisation, er du mere end velkommen til at kontakte mig, Pernille Hippe Brun, enten telefonisk: (+45) eller via mail:

11 Litteraturliste: Boyatzis, Richard et al.: Resonant Leadership. Renewing Yourself and Connecting with Others, through Mindfulness, Hope and Compassion. Harvard Business School Press, Buckingham, Marcus: Go put your strengths to work. Free Press, Carroll, Michael: The Mindful Leader. Ten Principles for Bringing Out the Best in Ourselves and Others. Trumpeter, Everly, George S.: The Human Stress Response. Plenum Press, Gardner, Howard: Five Minds for the Future. Harvard Business School Press, Germer, Christopher K. et al: Mindfulness and Psychotherapy. The Guilford Press, Goffee, Rob et al.: Why Should Anyone be Lead by You? What it takes to be an Authentic Leader. Harvard Business School Press, Goleman, Daniel: Emotional Intelligence. Bantam Books, Goleman, Daniel et al.: The new Leaders. Transforming the art of Leadership into the Science of Results. Little, Brown, Goleman, Daniel: Destructive Emotions. The Mind and Life Institute, Goleman, Daniel: Social Intelligence. Hutchinson, Hecksher, Morten S. et al: Mindfulness Manual til træning af bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag, Hayes, Steven C.: Get Out of Your Mind & Into Your Life. New Harbinger Publications, Inc., His Holiness the Dalai Lama: The LEADER S way. Nicholas Brealey Publishing, Jackson, Phil: Sacred Hoops. Hyperion, Kabat-Zinn, Jon: Wherever You Go, There You Are. Hyperion, Kabat-Zinn, Jon: Coming to our senses. Hyperion, Roberts, Thomas: The Mindfulness Workbook. New Harbinger Publications, Salzberg, Sharon: Loving-Kindness. Shambhala, Scharmer, Otto et al: Presence - Learning from the future while it emerges. Nicholas Brealey Publishing (2005). Scharmer, Otto: Theory U. Leading from the Future as it Emerges. Berrett-Koehler Publishers, Senge, Peter: The Necessary Revolution: How Individuals and Organizations are Working Together to Create a Sustainable World. SoL, Segal, Zindel V. et al: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, Shapiro, Shauna L. et al.: The art and Science of Mindfulness. American Psychological Association, Siegel, Daniel: The Mindful Brain. Norton, Siegel, Daniel: The Mindful Therapist. Norton, 2010.

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Mindfulness og mentalt helbred Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Lille kom-til-stede-øvelse Hvor er du lige nu? Hvor er din krop? Hvor er dine tanker? Ann Ostenfeld-Rosenthal Mindfulness

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

1 Mindfulness: Mirakelmikstur eller fidusmageri?

1 Mindfulness: Mirakelmikstur eller fidusmageri? 1 Mindfulness: Mirakelmikstur eller fidusmageri? Mindfulness har de senere år budt sig til som effektiv hjælp til selvhjælp for fortravlede ledere og professionelle. Men er meditationsøvelser og forsøg

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II Institut-for-stress.dk Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II d. 6.oktober 2013 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-lærer fra CFM Copyright Det danske Institut for Stress 2013

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1 Handlekraft & Ledelse Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Til daglig: Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea, DR,

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere