Mindfulness læringens emotionelle forudsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness læringens emotionelle forudsætninger"

Transkript

1 Mindfulness læringens emotionelle forudsætninger Gymnasiedage Syddansk Universitet, Odense Onsdag d. 25. september 2013 Lisbeth Pedersen, Lektor og kursusleder ved IBC Kolding Mindfulnessinstruktør Tilknyttet IKV (kurser/ teo.pæd.)

2 Mindfulness læringens emotionelle forudsætninger n Indhold Ø Hvad er mindfulness? Ø Hvorfor mindfulness på IBC? Ø Hvordan mindfulness: Værktøjskassen Ø Mindfulness og hjernen Ø Mindfulness og læreren Ø Erfaringer med mindfulness n Form Ø Oplæg med dialog Ø Øvelser Ø Drøftelse: Mindfulness i gymnasiet??

3 Hvad er mindfulness? n Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: bevidst, i det nuværende øjeblik og uden at dømme n Jon Kabat-Zinn

4 Mindfulness - læringens emotionelle forudsætninger n Afspændt koncentration n Viljestyret opmærksomhed n Positivt, afslappet læringsorienteret klima - og ro - i klassen

5 Fra elev til studerende n Hvad vil det sige at være studerende? n Studiekompetencer faglige, almene, personlige, sociale Mindfulness n Grundkursus for alle 1.g-klasser i mindfulness: september og januar n Lærerne følger op i undervisningen (frivilligt) n Lærerkurser n Frivilligt tilbud til 2. og 3. g ere n Eksamenstræning for nervøse elever n På tegnebrættet: Et mindfulness-rum

6 Hvorfor mindfulness på hhx på IBC? Fra elev til studerende - omfatter bl.a.: n At kunne være til stede (i klassen) med opmærksomhed og nærvær n At kunne koncentrere sig og holde fokus på det faglige n At have en opmærksomhed på egne tanke-processer - herunder også hvordan, hvornår og hvorfor man lærer bedst (metakognition) n At kunne håndtere pressede perioder og situationer (bl.a. eksamen) og undgå stress Vedholdenhed er evnen til at: Ø koncentrere sig Ø styre overspringshandlinger Ø få tingene gjort Ø blive ved, til man er færdig Ø ikke give op Ø være tålmodig Ø blive ved, når det bliver svært eller kedeligt Ø tro på egne evner Allervigtigste studiekompetence!

7 Vedholdenhed Og så er der vedholdenhed. Den er måske det vigtigste element i formlen for dygtighed. Man er nødt til at have evnen til at blive ved, selvom der er modvind, og man ikke har lyst. n Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen n In: Gymnasieskolen nr. 20, 2013

8 Hjernebølger og indlæring Beta (frekvens Hz) n Normal koncentration n Højt stressniveau Alfa (frekvens 13-9 HZ) n Afslapning i krop og sind, fravær af stress og spændinger n Væsentlig forøget koncentration Theta (frekvens 8-4) n Accelereret indlæring (6 Hz) n Meditation og indsovning n Drømme Delta (frekvens 3,5-1 Hz) n Dyb søvn

9 Hjernen er på overarbejde PC: Mac:

10 Hvordan? Værktøjskassen består af flere typer øvelser: Ø Åndedrætsøvelser Ø Bevidsthedsøvelser Ø Kropsøvelser Ø Afspændingsøvelser

11 Øvelse i åndedrætsopmærksomhed n Sæt dig til rette på din stol, evt. med lukkede øjne og rank, afslappet ryg n Vend opmærksomheden til indåndingen og udåndingen. Følg opmærksomt med i indåndingen og udåndingen n Du skal ikke ændre på åndedrættet. Forsøg ikke at gøre det dybere n Observer blot åndedrættet, som det er, fra øjeblik til øjeblik Kombinér evt. åndedrætsøvelsen med at tælle Det dybe åndedræt

12 Elevatorøvelsen n Styrker nærvær og opmærksomhed n Man danner ankerpunkt og centrering i sig selv Øvelsen: n Forestil dig et punkt inde i centrum af hovedet n Placer opmærksomheden dér n Lad opmærksomheden glide ned til tyngdepunktet i bugmidten i indåndingen og i udåndingen tilbage til centrum i hovedet n Vejrtrækningen bestemmer elevatorens fart n Slut evt. af med at ånde ud gennem benene og fødderne

13 Daglig opmærksomhedsøvelse Du kan træne dig i at blive mere bevidst opmærksom : n Vælg en daglig rutine (tage brusebad, tørre kroppen, børste tænder, tage tøj på, spise morgenmad, cykle i skole ) n Udfør rutinen på en mindful måde ved bevidst at bringe opmærksomhed til den fra øjeblik til øjeblik n Forestil dig, du nulstiller din viden om det, du gør, mens du faktisk gør det vær opmærksom på aktiviteten

14 At lytte med opmærksomhed n Lyt, lyt, lyt n Ti stille n Lad den anden tale n Vær nærværende n Signalér åbent imødekommende kropssprog n (nikke, øjenkontakt, smile imødekommende) Lille øvelse i opmærksom lytning Fortæl 1½ minut om en ferieoplevelse

15 Opmærksomhed Krop Tanker Følelser 15

16 Opmærksomhed på kroppen n Sæt dig godt til rette på stolen n Observér dit åndedræt, og mærk roen brede sig n Observér nu, hvordan din krop har det n Er der noget, der mærkes ømt, varmt, koldt eller kildrer, snurrer, prikker? n Lad opmærksomheden bevæge sig rundt til forskellige kropsområder og undersøg, hvordan kroppen har det i bryst, mave, fødder, hals osv

17 Opmærksomhed på følelser n Sæt dig godt tilrette på stolen n Observer dit åndedræt og mærk roen brede sig n Observer nu, hvordan du har det her og nu n Er der glæde, tristhed, kedsomhed, irritation, utålmodighed, tilfredshed? n Registrer følelsen uden at ville ændre den n Øv dig i ikke at identificere dig med følelsen

18 Opmærksomhed på tanker n Sæt dig godt tilrette på din stol med lukkede øjne n Flyt din opmærksomhed til indånding og udånding n Observer, hvad du tænker på her og nu n Læg mærke til, når en tanke er skiftet til en anden tanke

19 Pusterummet En 3-minutters øvelse med 3 trin: n Trin 1: Opmærksomhed vend opmærksomheden indad og undersøg åbent og nysgerrigt din sinds-stemning (oplevelse lige nu: Tanker, følelser, krops-fornemmelser). Anerkend og accepter din oplevelse - også selv om det er en oplevelse, du ikke ønsker n Trin 2: Saml opmærksomheden vend din opmærk-somhed mod åndedrættet n Trin 3: Udvid opmærksomheden spred sammen med åndedrættet din opmærksomhed til at omfatte hele kroppen. Åben og venlig opmærksomhed registrer nysgerrigt, hvad der er n

20 Energizers/ brain breaks og mindfulness n Fysisk aktivitet giver pause og forbedrer kognitiv funktion n Alle brain breaks efterfølges af øvelser med opmærksomhed på, hvad der sker i kroppen, i tankerne eller følelserne lige nu Eksempler n Lykkespring n Klappeleg n Regnvejr: Knipse med fingrene (dråber), klappe på lår (regne), hoppe (tordne), klappe på lår (regne), knipse (dryppe)

21 Mindfulness og hjernen n Hjerneforsker Peter Vestergaard Poulsen: Hvad der sker fysiologisk, kognitivt og emotionelt, når vi laver mindfulness-øvelser i 20 min pr. dag i 5 dage? Ø Kognitivt: Bedre koncentration, kan hurtigere tage information ind; afbryde automatisk reaktion og blive bevidst om automatpilot -reaktioner Ø Fysiologisk: Nedsat hjerterytme, åndedrætsfunktion, blodtryk afslapningsrespons i kroppen Ø Emotionelt: Mindre vrede, angst, depression; mere rolig, bedre koncentration Kilder: Mindfulness og empati i skolen

22 Mindfulness og læreren Lærerens mindfulness-faglighed n Skal selv være fortrolig med øvelser n Skal have erfaring med, hvordan de virker n Daglig træning!!! n Give sig pauser i løbet af dagen Pædagogikken: n Instruktioner og forklaringer n Træning, øvelser i timerne n Udveksling og feed-back, inquiry Sidegevinst: n Styrker lærerens relationskompetence n Styrker lærerens klasseledelseskompetence n Reducerer stress i løbet af arbejdsdagen

23 Mindfulness-øvelser i timerne n Morgentimer: Ø Komme til stede: Krop + åndedræt Ø Pusterummet n Formiddagstimer også: Ø Åndedrætsopmærksomhed Ø Elevatorøvelsen Ø Hvor er din opmærksomhed nu? n Ud på eftermiddagen - også: Ø Krop i bevægelse (energizers) Ø Let skuldermassage Ø At gå/ spise mindful Eller: Start evt. hver time med 2 min. Stilhed, hvor ingen siger noget, og alle sidder med lukkede øjne. Ro er det bedste udgangspunkt for læring.

24 Gør mindre, vær mere! Som underviser har jeg det sikkert som mange andre; jeg kan godt lide at være forberedt til fingerspidserne. Selvom jeg har mange års erfaring, har jeg det bedst med at have styr på stoffet. Efter 2½ måneds daglig praksis ( ) havde jeg en oplevelse i en undervisningssituation, jeg har lyst til at beskrive. ( )Jeg hørte mig selv tale langsommere, lytte mere intenst og glæde mig i situationen. Jeg oplevede et overskud og en tryghed, som jeg bedst kan beskrive som at komme hjem i mig selv, som gjorde mig fuldstændig rolig og tillidsfuld. Anne Marie Andersen, lærer og skolebibliotekar, Frederiksværk Skole

25 Eleverne er positive over for mindfulness n Fase 1: Overraskelse over de uvante aktiviteter n Fase 2: Det er sjovt og hyggeligt så går tiden også så godt J n Fase 3: Det bliver en naturlig del af klassekulturen eleverne mærker roen, koncentrationen og den skærpede opmærksomhed n Fase 4: Eleverne bruger også øvelserne hjemme

26 Erfaringer fra Sverige Metoder för Gymnasiet Våra metoder utformades ursprungligen för gymnasieelever, som visade sig hungra efter lugn och ro. Lärarna var alltid lika förvånade över elevernas entusiasm, när de fick pröva på Drömmen om det goda-metoderna. Stilhed Berøring Refleksion Bevægelse Frivillighed

27 Erfaringer fra Sverige n Yvonne Terjestam är övertygad om att framtidens kunskapsväg kommer att handla precis om det här att balansera yttre kunskap med inre kunskap. Stillhetsträning av god kvalitet baserad på forskning tror hon blir ett självklart inslag både i lärarutbildningen och i förskolan och skolan. n Inåtvänd stillhet är en omistlig kunskapsskapande faktor. Därför är skolan ett naturligt forum för att lära sig denna process. Stillhetsstunder fördjupar både perception och tänkande. Övningarna påverkar inte bara hur man tar till sig utan också hur man producerar kunskap. n

28 Mindfulness i gymnasieundervisningen?

29 Litteratur om mindfulness n Morten Sveistrup Hecksher m.fl, Mindfulness manual til træning i bevidst nærvær (Hans Reitzels Forlag 2011) n n Jon Kabat-Zinn, Find hjem til dig selv (Dansk Psykologisk Forlag 2008) n Jon Kabat-Zinn m. fl., Bevidst nærvær en vej ud af nedtrykthed (Akademisk Forlag 2008) n Sakyong Mipham, Slip sindet fri med mindfulness (Klims Lotusbøger 2010) n Susanne Møberg, Mindfulness for særligt sensitive mennesker (Møbergs Forlag 2010) n Bjarne Nybo, Mindfulness. Nærvær i nuet (woliba 2011) n n Jens-Erik Risom, Nærværsmeditation. Enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode (Soma, 2007) n Jens-Erik Risom, Mindfulness og meditation i liv og arbejde (Hans Reitzels Forlag, 2013)

30 Litteratur om mindfulness og pædagogik n Mindfulness og empati i skolen (Filmkompagniet 2011) n Ro og nærvær i skolen (Filmkompagniet 2012) n Helle Jensen m.fl., Empati, det der holder verden sammen (Rosinante, 2012) n Ola Schenström, Mindfulness i din hverdag. Veje til nærvær (Schønberg 2009) n Kognition & Pædagogik nr. 77 n Kognition & Pædagogik nr. 84 (Langsommelighedens pædagogik) n Lone Svinth (red), Nærvær i pædagogisk praksis (Akademisk Forlag 2010) n Helle Jensen m. fl., Empati det der holder verden sammen (Rosinante 2012) n Nicolai og Didde Flor Rotne, Mindfulness i pædagogikken (Hans Reitzels Forlag 2011) n - gratis e-bog

31 Tak for nu!

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

Hvad giver mest ro i kroppen? VI TESTER 3 PUSTERUM I HVERDAGEN

Hvad giver mest ro i kroppen? VI TESTER 3 PUSTERUM I HVERDAGEN Selvom Caroline altid har dyrket meget sport, har hun aldrig før prøvet yoga. VI TESTER 3 PUSTERUM I HVERDAGEN Hvad giver mest ro i kroppen? Hvis du aldrig stopper op, kan stress og jag pludselig udvikle

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere