Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat før skat opjusteres 8 % Højdepunkter i 1. kvartal 2007 Forsikringsteknisk resultat på 533 mio. DKK, en forbedring på 137 mio. DKK Bruttopræmieindtægter på mio. DKK, en stigning på 1,7 % i lokal valuta Positiv udvikling i antallet af solgte forsikringer på hovedprodukter, men gennemsnitspræmier er faldet som følge af præmiejusteringer i 2006 Combined ratio på 89,6 i forhold til 92,0 i 1. kvartal begge opgjort efter ny metode Resultat før skat på 683 mio. DKK i forhold til 700 mio. DKK i 1. kvartal Udviklingen er drevet af et bedre forsikringsteknisk resultat og et lavere investeringsresultat. Egenkapitalforrentning før skat på 30 % Forventningerne til årets resultat før skat opjusteres med 8 % DKK til ca. 2,7 mia. DKK Webcast og telekonference TrygVesta afholder webcast og telekonference den 9. maj kl CET. Telekonferencedeltagere skal ringe på eller Præsentationsmaterialet ligger på

2 Side 2 af 24 Koncernens hoved- og nøgletal

3 Side 3 af 24 Koncernens overordnede udvikling Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2007 svarende til en vækst på 1,7 % (1,0 % i DKK) i forhold til samme periode Præmievæksten var påvirket af en række præmiejusteringer, som er blevet implementeret i løbet af Justeringerne er foretaget med henblik på at tilpasse præmierne med den risiko, der påtages i forsikringsmæssig sammenhæng, og for i højere grad at belønne loyale flervarekunder. Præmiejusteringer, nye dækninger samt forbedrede salgsværktøjer har resulteret i forbedret nysalg af forsikringer samt øget kundeloyalitet, hvilket vi har kunnet konstateret siden midten af I den resterende del af 2007 ser vi fortsat godt momentum i både salgsudvikling og kundeloyalitet. Nettovækst af forsikringer på ca i 1. kvartal Udviklingen i Finland og Sverige er i denne sammenhæng værd at fremhæve, idet disse stod for over halvdelen af tilgangen. Præmievæksten var i 1. kvartal 2007 fordelt med en vækst på 0,7 % (0,2 % efter bonus) i Privat & Erhverv Danmark, et fald på 1,4 % (fald på 3,3 % i DKK) i Privat & Næringsliv Norge, en vækst på 5,4 % (3,9 % efter bonus) i Industri og 39 % i Finland. Godt erstatningsforløb Erstatningsprocenten brutto udgjorde 69,0 i 1. kvartal 2007, hvilket var 5 procentpoint bedre end samme periode I 1. kvartal 2006 var erstatningsprocenten negativt påvirket af betydelige udgifter til storskader på 342 mio. DKK, mens storskader i 1. kvartal 2007 udgjorde 79 mio. DKK. I 1. kvartal 2007 udgjorde afløbsgevinster netto 127 mio. DKK, hvilket påvirkede erstatningsprocenten positivt med 3,2 procentpoint. I samme periode i 2006 var afløbsgevinsterne på 207 mio. DKK eller 5,2 procentpoint på erstatningsprocenten. Det positive afløbsresultat opstod på trods af, at hensættelserne på arbejdsskade er styrket blandt andet som følge af lovændringer i Danmark. Stigning i omkostninger på kun 1,5 % En stigning i de nominelle omkostninger på kun 1,5 % til 690 mio. DKK er et resultat af de betydelige effektiviseringer, som koncernen løbende foretager. I 1. kvartal 2007 lå bruttoomkostningsprocenten på 17,2 på samme niveau som 1. kvartal Niveauet er tilfredsstillende set i lyset af udgifter til værdiskabelse såsom investeringer i nye markeder og produktivitetsforbedrende tiltag i Norge. I de danske og norske aktiviteter sammenlagt er omkostningsprocenten faldet 0,5 til 16,3, hvilket er opnået på trods af at de nominelle omkostninger indeholder en glidende lønindeksering på ca. 4 %. Investeringsafkast på 152 mio. DKK Koncernens samlede investeringsafkast efter overførsel af forsikringsteknisk rente udgjorde 152 mio. DKK mod 308 mio. DKK i samme periode Aktiebeholdningen havde et positivt afkast i 1. kvartal 2007 på 83 mio. DKK eller 1,5 %. Den positive effekt fra den stigende rente giver en gevinst via diskonteringen af erstatningshensættelserne på 79 mio. DKK. Dette skal ses i sammenhæng med den negative påvirkning af obligationsafkastet.

4 Side 4 af 24 Solidt combined ratio niveau Combined ratio udviklede sig positivt til 89,6 i forhold til 92,0 i samme periode sidste år. Fra og med 2007 er combined ratio påvirket af nye regnskabsprincipper, hvilket betyder, at det hidtidige niveau af den overførsel, der sker fra erstatninger til forsikringsteknisk rente som følge af løbetidsforkortelse, øges. Ændringen påvirkede combined ratio positivt med 1,4 % for helåret 2006, men er uden betydning for resultatet efter skat. Det forsikrings-tekniske resultat ændres ikke nævneværdigt af regnskabsændringen, fordi den positive påvirkning af erstatningerne modsvares af en negativ effekt på den forsikringstekniske rente. På side 14 findes en oversigt over ændringerne siden For yderligere oplysninger besøg Resultat før skat Koncernens samlede resultat før skat var 683 mio. DKK i 1. kvartal 2007 i forhold til 700 mio. DKK i samme periode sidste år. Udviklingen sammensættes af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 137 mio. DKK og et investeringsafkast, der ligger 156 mio. DKK. lavere end 1. kvartal Egenkapitalforrentningen før skat var 30 % for perioden. Resultat efter skat Resultat efter skat udgjorde i 1. kvartal mio. DKK svarende til en effektiv skatteprocent på 26 %. I forventningsafsnittet omtales den positive effekt af den foreslåede skatteændring i Danmark. Geografiske segmenter TrygVesta er organisatorisk og driftsmæssigt opdelt i de enheder, der er nævnt tidligere i rapporten. For at give et billede af udviklingen i Danmark og Norge har vi udarbejdet en segmentering, hvor hovedtrækket er, at Industris aktiviteter er delt i Danmark og Norge, og at de respektive aktiviteter P&E Danmark og P&N Norge er lagt sammen med disse. Fordelt på geografiske segmenter steg præmievæksten i Danmark i 1. kvartal ,4 %, og det forsikringstekniske resultat var 348 mio. DKK i forhold til 231 mio. DKK året før. Combined ratio for den danske forretning udgjorde 87,3, skadeforløbet 71,3 %, og omkostningsprocenten var 16,0. Resultatforbedringen skyldtes især et positivt storskadeforløb i 2007, mens 1. kvartal 2006 var hårdt ramt af storskader. Tilsvarende udviklede præmieindtægterne i Norge sig positivt med 0,7 % i NOK (-1,2 % i DKK) 1. kvartal 2007, og det forsikringstekniske resultat udgjorde 211 mio. DKK i forhold til 172 mio. året før. Combined ratio for den norske forretning udgjorde 90,8, skadeforløbet 73,8 %, og omkostningsprocenten var 17,0. Kapitalisering Ved udgangen af 1. kvartal 2007 havde koncernen en egenkapital på 8,2 mia. DKK i forhold til 7,3 mia. DKK samme periode sidste år. Inklusiv hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 9,3 mia. DKK. I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel (Capital Adequacy Ratio eller CAR model) ligger CAR ratio ved udgangen af 1. kvartal 2007 på 132,5 %. TrygVesta anser et interval på %, som et passende niveau for kapital og basis for den årlige udlodning til aktionærer.

5 Side 5 af 24 På under Investor Relations og under menupunktet Data Room findes en forenklet CAR model, som er opdateret med regnskabstallene fra 1. kvartal Balancen TrygVestas erstatningshensættelser er faldet ca. 1,0 mia. DKK siden 1. kvartal Dette skyldes hovedsagelig frasalget af Chevanstell, der blev gennemført i slutningen af Voldgiftssag Tryg Forsikring A/S er part i en verserende voldgiftssag, der er berammet til maj Tvisten vedrører genforsikring købt i perioden

6 Side 6 af 24 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Distributionen foregår primært gennem fem regionale kundecentre og 16 lokale servicecentre samt gennem interesseorganisationer og Nordeas 340 filialer. Privat & Erhverv Danmark har ca medarbejdere. Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK, hvilket svarer til en vækst på 0,7 % i forhold til 1. kvartal Efter bonus udgjorde væksten 0,2 %. Bonus var i 1. kvartal 2007 opjusteret som følge af et godt skadeforløb på flere gruppeaftaler. Præmievæksten var påvirket af de præmiejusteringer, der blev gennemført i Fornyelsesprocenten lå på samme niveau som i slutningen af En positiv nettotilgang af nye forsikringer var i 1. kvartal 2007 drevet af 62 % vækst i Health Care samt de mere traditionelle produktområder. Gennemsnitspræmien på Auto faldt med ca. 6 % i forhold til 1. kvartal 2006 som følge af de segmenterede tiltag, der blev iværksat i 2006, mens gennemsnitspræmien på øvrige forsikringer var uændret eller stigende. Det forsikringstekniske resultat lå i 1. kvartal 2007 på samme høje niveau som i Omkostningerne var fortsat i fokus i 1. kvartal og blev fastholdt på samme nominelle niveau som året før trods en løbende lønstigningstakt på ca. 4 %. Erstatningerne blev mio. DKK og indeholder udgifter til vejrrelaterede skader på 41 mio. DKK, hvor 1. kvartal 2006 til sammenligning ikke var påvirket af lignende udgifter. Frekvensen af mindre autoskader steg og gennemsnitsskaden på Auto er steget pga. flere personskader i 1. kvartal 2007 i forhold til de foregående kvartaler. Afløbsgevinster påvirkede resultatet positivt med netto 82 mio. DKK i 1. kvartal 2007 mod 64 mio. DKK i samme periode 2006.

7 Side 7 af 24 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Norge under Vesta- og Enter-brandene. Distributionen foregår gennem 85 franchisekontorer, 3 regionale kundecentre, 35 lokale servicecentre, bilforhandlere samt Nordeas 140 bankfilialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere. Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2007 svarende til et fald på 1,4 % (3,3 % i DKK) i forhold til 1. kvartal Præmievæksten er påvirket af øget salg af loyalitetsskabende tryghedskoncepter. Dette har medført faldende gennemsnitspræmier med 4,1 % på Auto og 2,5 % på Villa i forhold til 1. kvartal Præmievæksten vil fortsat være påvirket af dette tiltag indtil midten af Tiltaget har som planlagt skabt højere kundeloyalitet, hvilket ses af fornyelsesprocenten, der steg 1 procentpoint i 1. kvartal Markedsandelen i Norge steg 0,2 % i 1. kvartal Nettovæksten af forsikringer har udviklet sig positivt siden 2. halvår 2006, og denne udvikling fortsatte i 1. kvartal I starten af 2. kvartal 2007 er en målrettet indsats blevet implementeret i Oslo-regionen, hvor markedsandelen ligger under Vestas gennemsnitlige markedsandel i Norge. Salgsaktiviteterne i Oslo-regionen forventes at øge netto tilgangen af forsikringer allerede i 2. kvartal 2007 og vil dermed være med til at underbygge en bredere geografisk spredning samt understøtte det nysalgsmomentum, som Privat & Næringsliv Norge har oplevet siden midten af Omkostningsprocenten udviklede sig positivt i 1. kvartal De nominelle omkostninger lå under niveauet i 1. kvartal 2006 trods lønstigninger på ca. 4 %. Det forsikringstekniske resultat udgjorde i 1. kvartal mio. DKK mod 98 mio. DKK i samme periode Det lavere resultat skyldtes ekstraordinært mange mellemstore skader i 1. kvartal Disse skader påvirkede erstatnings-procenten negativt med 3,6 procentpoint. Erstatningsudgifterne er desuden påvirket af stigende materiale- og lønomkostninger i skadeudbedringen.

8 Side 8 af 24 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, der leverer skadeforsikringsprodukter til større virksomheder under TrygVesta-brandet. Industri servicerer kunderne gennem eget salgskorps og gennem mæglere. Vi definerer industrikunder som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 medarbejdere. Industri har cirka kunder og cirka 500 medarbejdere. Dansk Kaution indgår i Industri og er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden. Uden for Danmark markedsfører Dansk Kaution sig under brandet TrygVesta Garanti. Bruttopræmieindtægterne steg 5,4 % (3,9 % efter bonus) sammenlignet med 1. kvartal Væksten skyldes en positiv fornyelse 1. januar 2007 samt en god tilgang af nye kunder og er tilfredsstillende trods tabet af en større kunde. Desuden er et tiltag omkring risikorådgivning blevet godt modtaget af markedet. Konceptet styrker kunderelationen og giver endnu mere nøjagtig prissætning af risikoen. De nominelle omkostninger faldt i forhold til 1. kvartal 2006, og omkostningsprocenten blev forbedret med 0,7 procentpoint til 11,3. Det forsikringstekniske resultat udviklede sig meget positivt i 1. kvartal med et resultat på 243 mio. DKK, hvilket er 211 mio. DKK højere end samme periode Udviklingen skyldes primært, at storskadeniveauet lå betydeligt lavere end 1. kvartal 2006.

9 Side 9 af 24 Finland I Finland leverer vi skadeforsikringsprodukter til private og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Distributionen foregår primært gennem Nordeas cirka 440 filialer samt gennem eget call center, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder 117 medarbejdere. Samlet set oplevede den finske forretning en bruttopræmieindtægt på 57 mio. DKK, hvilket er en stigning på 39 % i forhold til 1. kvartal Den finske forretning opnåede i 1. kvartal en netto tilgang af nye forsikringer på ca Gennemsnitspræmierne på det finske marked var stabile gennem 2006 og i 1. kvartal 2007, og konkurrencesituationen var kun påvirket af enkelte periodebegrænsede kampagner fra konkurrenterne på markedet. I 1. kvartal 2007 startede salget af erhvervsforsikringer til nystartede og mindre virksomheder. I løbet af kvartalet blev salgsorganisationen implementeret, og momentum i salget har været stigende. Præmieindtægterne fra Erhverv er dog fortsat meget begrænsede, idet forsikringerne først træder i kraft og indtægtsføres løbende over året. Privatforretningen har nu reduceret omkostningsprocenten fra 39 % til 27 %. Den samlede forretning (Privat og Erhverv) havde i 1. kvartal 2007 en omkostningsprocent på 45,6 og disse omkostninger omfatter investeringer i et større fundament for fremadrettet vækst. Skadeforløbet endte på 73,7 % og synliggør en god risikoselektion og effektivitet i skadebehandlingen.

10 Side 10 af 24 Sverige I Sverige leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Vesta Skadeforsäkring, som vi lancerede i sommeren Distributionen foregår primært gennem Nordeas cirka 260 filialer og parallelt hermed i eget call center og via internettet. I Sverige arbejder cirka 40 medarbejdere, men antallet af medarbejdere vil stige kraftigt i 2007 i takt med den fortsatte etablering af den svenske forretning. Den svenske forretning har kun eksisteret i markedet i 9 måneder og har præsteret et netto salg af nye forsikringer i 1. kvartal på Nordea står for den primære distribution, men med 38 % af nysalget bidrager den svenske forretnings eget callcenter og kundeservicemedarbejdere godt til væksten i 1. kvartal Ved udgangen af 1. kvartal passerede porteføljen 100 mio. SEK, og kundebasen består nu af kunder i Sverige. Omkostningerne på 18 mio. DKK går hovedsageligt til salgs- og markedsføringsprovisioner. Denne post må forventes at forblive på et relativt højt niveau, så længe forretningen vokser i et accelererende tempo.

11 Side 11 af 24 Investeringsvirksomhed En god udvikling på obligationsbeholdningen var med til at løfte det samlede afkast over forventning. Næsten 80 % af aktiverne er placeret i obligationer m.v., mens de øvrige aktiver er placeret i aktier og ejendomme. Afkast på obligationer m.v. var 307 mio. DKK svarende til 1,0 %, mens afkastet på aktier og ejendomme var på henholdsvis 83 mio. DKK og 36 mio. DKK eller 1,5 % og 1,5 %. Diskonteringen af erstatningshensættelserne har givet en kursgevinst på 79 mio. DKK, hvilket skal ses i sammenhæng med renteudviklingens negative påvirkning af obligationsafkastet i perioden. Det samlede investeringsafkast før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel af forsikringsteknisk rente udgjorde i 1. kvartal mio. DKK svarende til et afkast på 1,1 %. Det samlede afkast er 7 mio. DKK højere end samme periode i Efter posten andre finansielle indtægter og udgifter, der blandt andet indeholder effekten af ændringer i renten, som anvendes ved diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser, er afkastet 69 mio. DKK lavere end samme periode i 2006.

12 Side 12 af 24 Forventninger til 2007 Vi opjusterer de finansielle forventninger til helåret Resultat før skat opjusteres med 8 % til ca. 2,7 mia. DKK. Mio. DKK Realiseret 2006 Forventet 28. feb 2007 Forventet Gunstigt forløb Negativt forløb Præmievækst 2%* 3%* 3%* Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Resultat før skat og ophørte aktiviteter Resultat efter skat og ophørte aktiviteter Combined ratio (%)** 86, * Målt i lokal valuta ** Påvirket af ændring i regnskabspraksis For helåret 2007 forventer vi et resultat før skat på mio. DKK, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til de forventninger, der blev kommunikeret sammen med årsrapporten Præmieindtægterne forventes at stige cirka 3 % i lokal valuta under forudsætning af, at konkurrence-forholdene ikke ændrer sig markant. For helåret 2007 vurderes combined ratio at ligge på niveauet 88-90, hvilket skal ses i forhold til 88,1 % før afløb for helåret En ny regnskabspraksis omkring løbetidsforkortelse på diskontering påvirker combined ratio, hvilket omtales yderligere på side 14. Forventningerne til combined ratio er forbedret med 2 procentpoint i forhold til forventninger afgivet i årsrapporten Forbedringerne skyldes primært afløb i 1. kvartal 2007 I 2007 forventer vi en mindre reduktion i omkostningsprocenten i forhold til de 16,8 % i Disse forventninger indeholder fortsat ekspansion i Finland og Sverige. Eksklusiv aktiviteterne i de nye markeder ville forventningerne til omkostningsprocenten være cirka 1 procentpoint lavere for Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk rente forventes at blive 500 mio. DKK, hvilket er uændret i forhold til forventningerne afgivet i forbindelse med årsrapporten Investeringsafkastet før overførsel ventes højere grundet et højere renteniveau. Det højere rente niveau øger den forsikringstekniske rente. Forventningerne er baseret på investeringsafkastet pr. ultimo marts 2007 samt en forudsætning om et afkast i de resterende 9 måneder af 2007 på 7,0 % p.a. for aktier, 6,0 % p.a. for fast ejendom og 4,6 % p.a. på obligationer. Skat I forventningerne er indarbejdet en effektiv skatteprocent på 26 svarende til gældende skatteregler. Den 18. april 2007 har folketinget fremsat et lovforslag omkring ændring af selskabsskattereglerne i Danmark. Lovforslaget indeholder blandt andet en nedsættelse af selskabsskatten fra 28 til 25 % gældende fra 1. januar Vedtages lovforslaget i den nuværende udformning forventes TrygVestas effektive skatteprocent for 2007 at udgøre 23 % og 24 % fremadrettet, da der i 2007 vil være en effekt på ca. 1 % vedrørende engangsregulering af

13 Side 13 af 24 den udskudte skat. Vedtages det fremsatte forslag i sin nuværende form vil det betyde en reduktion af skatteudgiften på ca. 80 mio. DKK i Forbehold Udsagn om TrygVesta er baseret på den information, som var til rådighed på tidspunktet for udarbejdelsen af kvartalsrapporten. Udsagn, der omfatter fremtiden, er forbundet med usikkerhed. En række faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling vil afvige betydeligt i forhold til udtalelserne om fremtiden i regnskabsmeddelelsen. Disse faktorer kan være konjunkturudvikling, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen i de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som naturkatastrofer eller terror, ændrede lovregler, retspraksis eller genforsikringsforhold. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan vores faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i regnskabsmeddelelsen. Vi henviser til årsrapporten 2006 og for en detaljeret gennemgang af risikofaktorer.

14 Side 14 af 24 Anvendt regnskabspraksis TrygVestas kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at rapporten er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS erne). Ændringer i anvendt regnskabspraksis ny unwinding-metode Udover de nedenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten 2006 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. TrygVesta anvender fra 1. januar 2007 en mere enkel model for unwinding. Unwinding er den opskrivning af erstatningshensættelsen, der skyldes løbetidsforkortelse og som overføres fra erstatninger til forsikringsteknisk rente i resultatopgørelsen. Den nye metode er i overensstemmelse med markedspraksis og udmærker sig ved alene at bero på markedsrenten samt hensættelser i periodens begyndelse. Metoden giver således et mere stabilt og forudsigeligt resultat. Ændringen indebar i 2006 en reduktion af combined ratio på 1,4 % (i 2005 i alt 0,9 %), og i 2007 forventes en tilsvarende effekt. Ændringen har ingen effekt på årets resultat, balance eller egenkapital. En uddybende forklaring af den ændrede regnskabspraksis findes under menupunktet Presentations and webcasts under Investor Relations-området på Alle sammenligningstal er tilrettede, og effekten vises i tabellen nedenfor.

15 Side 15 af 24 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ikke-reviderede kvartals-rapport for 1. kvartal Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabsmeddelelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. kvartal Ballerup, den Direktion: Christine Bosse Koncernchef Morten Hübbe Koncernfinansdirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Trond Christiansen John R. Frederiksen Håkon J. Huseklepp Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Per Skov

16 Side 16 af 24

17 Side 17 af 24

18 Side 18 af 24 EGENKAPITALOPGØRELSE Mio. DKK Reserve Aktie- Opskrivnings vedr. val.- Udjævnings- Andre Overført Foreslået kapital henlæggelser kursregl. reserve henlæggelser resultat udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2006 Periodens resultat Periodens ændring i udjævningshensættelse 0 Periodens omvurdering af domicilejendomme 0 Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder -9-9 Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier 0 Køb af egne aktier Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2006, i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Årets ændring i udjævningshensættelse Årets omvurdering af domicilejendomme 3 3 Årets valutakursregulering af udenlandske enheder Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier 5 5 Køb af egne aktier Udstedelse af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner 3 3 Egenkapitalbevægelser i 2006, i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2007 Periodens resultat Periodens ændring i udjævningshensættelse 0 Periodens omvurdering af domicilejendomme 0 Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Udstedelse af medarbejderaktier 9 9 Udstedelse af aktieoptioner 1 1 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2007, i alt Egenkapital 31. marts

19 Side 19 af 24

20 Side 20 af 24

21 Side 21 af 24

22 Side 22 af 24 Geografiske segmenter Sammenligningstal for 1. kvt samt for året 2006 er ændret for Dansk skadeforsikring. Aktiviteterne i TrygVesta IT A/S, Tryg Ejendomme A/S samt moderselskabet indgår under øvrige.

23 Side 23 af 24 Kvartalsoversigt

24 Side 24 af 24 Yderligere information Investor Relations: Investor Relations-direktør Ole Søeberg Telefon Investor Relations Manager Lars Møller Telefon Kommunikation: Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen Telefon Daglig leder af Kommunikation Morten Brøndum Telefon Besøg også Finansiel kalender 2007 Kapitalmarkedsdag 21. juni kvartal august kvartal november 2007 TrygVesta består af Danmarks største skadeforsikringsselskab, Tryg, og Vesta, som er det tredjestørste skadeforsikringsselskab i Norge. Siden henholdsvis 2002 og 2006 har koncernen haft forsikringsaktiviteter i Finland og Sverige og er i dag den næststørste skadeforsikringskoncern i Norden. Godt 3,800 medarbejdere arbejder i TrygVesta. Vores forsikringsprodukter sikrer hver dag tryghed for mere end 2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder i Norden. Langt størstedelen af produkterne distribueres via egne stærke distributionskanaler. Vi har desuden et godt strategisk samarbejde med Nordea, som er en af Nordens største finansielle servicevirksomheder. Nordea forhandler vores forsikringer gennem deres filialer i hele Norden, samtidig med at vi sælger Nordeas livsforsikrings- og pensionsprodukter.

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere