OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret u3dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk"

Transkript

1 OneRemote INT Converter Type Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret u3dk

2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast Funktion Tast Funktion OO OK Q*1 EPG E*1 Forrige kanal W*1*2 P+, kanal + R*1*2 P-, kanal - e Exit o o0 qq oq Play/ pause tryk 1 sekund Play/ pause alternativ Stop afspilning Pause oas Spole frem og tilbage odf Forrige/ næste kapitel o8 Start optagelse Time Shift hvis USB-enhed er monteret Andre funktioner Oq Oq Sæt live udsendelse på pause Genoptag visning o1 o2 o4 o6 TV/ radio Favoritlister Tekst TV i modtager Info A Vol - S Vol + m Menu *1 Da de farvede taster er tildelt nye funktioner, skal der tastes et O foran farven for at opnå tastens oprindelige funktion. Specielle eller alternative funktioner OQ OE OW OR Grøn funktion. Sleep. Rød funktion. Mosaik. Gul funktion. Lyd. Grøn funktion. List. o5 o7 o9 oe Menu alternativ Lyd Power manuel AV *2 Det er muligt at flytte programstep til pil op og ned ved at lægge en option ind. Se side 5. q1 q2 q3 Forrige program Zoom Billedformat Betjening med BeoLink 1000 Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink P svarer tilo på nyere B&O fjernbetjeninger. g Tilbage x Exit Px Find hz Grøn hx Gul hc Blå hv Rød Side 1

3 Indhold Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6, BeoLink 1000 side 1 Introduktion side 3 Installation Kom godt igang side 3 OneRemote s INT converter system side 3 B&O betjening side 4 Farvede funktionstaster side 4 Programstep / zap mode side 4 Shiftede taster side 4 Optionsprogrammering side 5 Menu-tast option side 5 Sluk-option side 5 Tilslutning af antenne og TV side 6 Oversigt, modtager side 7 Opsætning side 8 Grundlæggende opsætning side 8 Kanalredigering side 9 Sortering af kanaler side 9 LCN side 9 Slet alle kanaler side 9 Opsætningsguide side 9 Automatisk søgning side 9 Manuel søgning side 9 Network search side 9 System Setup side 10 TV indstillinger side 10 Scart/HDMI side 10 Audioindstillinger side 10 Tidsindstillinger side 10 Auto standby side 11 Børnesikring side 11 Gendan standardindstillinger side 11 Værktøjer side 12 Information side 12 Skift kode side 12 USB opgradering/frakobling af USB-enhed side 12 Timere side 13 Optag side 13 Video liste side 13 USB enhed information side 13 Optage Setup side 13 Afspilning side 14 Fotokonfiguration side 14 Filmkonfiguration side 14 Knappen audio side 14 TV-kanalliste og radio-kanalliste side 14 Andre funktioner side 15 Programoplysninger side 15 Favoritlister side 15 EPG, Electronic Program Guide side 15 Time Shift side 16 Side 2

4 Introduktion Tillykke med den nye OneRemote DVB-C III modtager, der installeret I forbindelse med et Bang & Olufsen TV giver adgang til digitale kanaler modtaget via kabel TV installationen. Installation - Kom godt igang OneRemote DVB-C III modtageren er efter korrekt tilslutning til el-nettet, antenneanlægget og Bang & Olufsen TV et klar til brug. Tilslutning til TV et foretages med et helt normalt scartkabel til TV ets scartindgang. Specielt gælder for scartindgangen, at den skal udsende linkdata, og TV et skal programmeres som beskrevet i dets brugervejledning. Hvis scartindgangen på B&O TV et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Vælges Decoder udsendes der ikke linkdata. Læs mere om dette i TV ets vejledning. OneRemote DVB-C III tændes, når dens indgang på TV et vælges, og den skal ikke programmeres, men kanaler skal ved første installation søges via menu-systemet. Visse specialfunktioner kan dog tilpasses via optioner. Læs mere under Optionsprogrammering, side 5. OneRemote s INT converter system OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget. Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang. Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet. Derfor kan OneRemote DVB-C III udelukkende benyttes monteret på et B&O TV. Har B&O TV et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-C III for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/ DVI kablet billede og digital lyd. Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV ets brugervejledning. Hvis OneRemote DVB-C III modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV ets brugervejledning. Side 3

5 B&O betjening Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat, der skal betjenes, har OneRemote tildelt nogle af B&O fjernbetjeningens taster to eller flere funktioner. For at opnå et betjeningslayout, der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, er nogle af de eksisterende tasters funktioner blevet redefineret. B&O fjernbetjeninger med farvede funktionstaster er anvendt som basis. Farvede funktionstaster For at give plads til vigtige direkte funktioner er den oprindelige funktion af de farvede taster flyttet et betjeningslag ned, dvs. der skal foretages 2 tastetryk for at opnå den oprindelige funktion. For at sende en farvet funktion skal der således først tastes et O. Ønskes det at sende kommandoen rød, skal der således tastes O E. Q OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide eller lignende. E OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return eller lignende. W OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep. R OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep. Programstep/ zap mode De fleste apparaters fjernbetjeninger er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærmmenuer. Derudover har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen s fjernbetjeninger har kun 4 piletaster at gøre godt med. OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt naturligt, når man betjener alle sine apparater via en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et ikke B&O TV. Har man en opstilling, hvor der indgår et B&O TV og blot et enkelt apparat, der er B&O-styret via en OneRemote løsning, vil man måske foretrække at have programstep på piletasterne op og ned, som er normalt i B&O sammenhæng. Derfor er det gjort muligt via en option at bytte om på funktionerne pil op/ned og gul/blå. Ved hjælp af en option, kan der byttes om på pil op/ ned og gul/blå tasterne. Se afsnittet Optionsprogrammering, side 5. Shiftede taster Nogle taster har fået tildelt 2 eller flere funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes O. Tastes eksempelvis O efterfulgt af 9,vælges typisk funktionen manuel power. Side 4

6 Optionsprogrammering Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse. En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres. Menu-tast option B&O fjernbetjeningens menu-tast kan direkte benyttes som menu-tast for det tilsluttede apparat, men i forbindelse med nogle B&O TV giver det konflikt, idet TV et åbner egen menu samtidig med, at det tilsluttede apparats menu åbnes. Menu-tastens direkte funktion kan de-aktiveres via denne option. Som alternativ benyttes en anden tastefunktion, se side 1. 0qqqqq 0qqqqq 80 De-aktiverer menu-tast 81 Aktiverer menu-tast Sluk-option Apparatet slukker normalt samtidig med TV et, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan deaktivere automatisk slukning. Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges. 0qqqqq 0qqqqq 70 De-aktiverer auto sluk 71 Aktiverer auto sluk Side 5

7 Tilslutning af antenne og TV Modtagerens ANT IN indgang forbindes til antenne vægdåsen. TV SCART forbindes med B&O TV et med et almindeligt scart kabel og eventuelt et HDMI kabel. Har TVet en indgang for digital lyd, kan den benyttes. Side 6

8 Oversigt, modtager Forside 1 Tænd og sluk Tænder og slukker for modtageren. Benyttes normalt ikke, da modtageren automatisk tænder og slukker sammen med B&O TV et. 2 Kontrollampe Lyser grøn, når modtageren er tændt, og rød, når den er slukket. 3 IR modtager Benyttes ikke, da styring af modtageren sker via scart kabel fra B&O TV et. Bagside 1 ANT IN Antenneindgang. 2 LOOP OUT Antenneudgang til TV. Gennemsløjfning af antennesignal. 3 USB USB indgang for tilslutning af USB-stik, USB-Harddisk eller andet. 4 HDMI HDMI udgang til et B&O TV, der har enten en DVI eller en HDMI indgang, der giver bedre billede og lydkvalitet. 5 S/PDIF Optisk lydudgang til digitalt lydanlæg. 6 TV SCART 7 AUDIO L, R Stereo lydudgang til analogt lydanlæg. 8 7 AC V~50/60 Hz, MAX.18W Nettilslutning 230 volt. Side 7

9 Opsætning Et apparat med monteret OneRemote INT converter er klar til brug. Det skal blot tilsluttes et B&O TV med et helt almindeligt scartkabel. Der skal dog på TV et benyttes en indgang, der udsender linkdata, og TV et skal programmeres ifølge dets brugervejledning. Når DVB-C-modtageren tændes første gang, vises hovedmenuen på TV-skærmen. Herefter vælges: Sprog for skærm menuer. Land, hvor modtageren er placeret. Søgning efter tilgængelige TV programmer på den tilsluttede fællesantenne. Efter søgning skiftes straks til visning af TV program. Grundlæggende opsætning Tast o5 eller eventuelt m for at åbne hovedmenuen. Under menuen Kanal Manager kan der ændres i kanal opsætninger. Benyt pile til at flytte rundt og vælg en indstilling ved at taste OO. Forlad en menu ved at taste e. Side 8

10 Kanalredigering Programpræferencer kan redigeres (lås, spring over, favorit, flyt eller slet) i menuen Program Edit. Menuen åbnes ved indtastning af standardkoden '0000'. Sortering af kanaler Der kan sorteres kanaler efter følgende kriterier: [LCN] - Sorterer kanalerne i stigende rækkefølge. [Service Name] - Sorterer kanalerne i alfabetisk rækkefølge. [Service ID] - Sorterer kanalerne efter station. LCN (Logisk kanalnummer) Her kan LCN indstilles til on eller off. Slet alle kanaler Slet alle kanaler ved at indtaste koden "0000". Opsætningsguide Automatisk søgning. Tasto5 for at åbne hovedmenuen. I denne menu vises automatisk søgning og lagring af kanaler. Når en autosøgning gennemføres, overskrives alle tidligere gemte kanaler. Udfyld de forskellige parametre og: Start søgning med OO. Afbryd med e. Manuel søgning. Her kan nye kanaler indsættes manuelt. Nye kanaler tilføjes uden at ændre den allerede eksisterende kanalliste. Udfyld de forskellige parametre og: Start søgning med OO. Afbryd med e. Side 9

11 Hvis der under søgning findes en kanal, gemmes den og føjes til kanallisten. Hvis ingen kanaler findes, lukker menuen. Network search Der kan søges efter kanaler ud fra netværk. Indtast det lokale netværks-id, som kan findes på programudbyderens hjemmeside. System Setup Tasto5 for at åbne hovedmenuen og vælg herefter System Setup. Her kan blandt andet vælges sprog til skærmmenuer (OSD) og lyd. TV-indstillinger Skærm-modus Her vælges aspektrate for visning af billedet på skærmen. Der kan vælges imellem 4:3 Full, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen eller Auto. I forbindelse med et B&O TV SKAL der vælges Auto. SCART Her foretages indstillinger for video udgangssignalet. HDMI Hvis video ikke vises korrekt, skal denne indstilling ændres. Vælg den indstilling, der passer bedst til visning af HDMI udgangssignalet. [576i]: For TV med systemet PAL. [576P]: For TV med systemet PAL. [720P]: For TV med systemet NTSC eller PAL. [1080i]: For TV med systemet NTSC eller PAL. Side 10

12 Audioindstillinger Her vælges indstillinger for output til Digital Audioforstærker. Tidsindstillinger I denne menu kan der foretages indstillinger for tid. Brug piletasterne og vælg det punkt, der skal ændres. Tidsoffset: Vælg Auto eller Manuel for at angive, hvordan justeringer for GMT offset skal foretages. Region: Her vises navnet på hovedstaden i landet, her København. Punktet kan ikke ændres! Tidszone: Her vælges offset for tidszone, når [Tidsoffset] er indstillet til Manuel. Auto Standby Vælg periode for auto-sluk. Med auto-sluk aktiveret slukker apparatet automatisk, når den valgte tid er forløbet uden brugeraktivitet. Børnesikring Man kan begrænse adgangen til kanaler, der er uegnede for børn. Hvis en kanal skal begrænses/låses, skal standardkoden '0000' eller en tidligere valgt personlig kode indtastes. Gendan standardindstillinger Under dette punkt kan alle modtagerens oprindelige indstillinger vælges gendannet. Vælg punktet [Restore Factory Default] i hovedmenuen og tast OO. Indtast den personlige kode eller standardkoden '0000' og tast OO for at bekræfte. Hvis en nulstilling udføres, vil alle faste stationer og brugerdefinerede indstillinger blive slettet. Side 11

13 Værktøjer Tasto5og vælg undermenuen. I denne menu kan systemindstillingerne justeres. Information Her ses oplysninger om model, hardware og softwareversioner Skift kode Her skiftes koden for låste kanaler. Indtast den gamle kode eller standardkoden '0000'. En ny kode skal indtastes og bekræftes. Når koden er bekræftet, lukkes menuen ved at taste e USB opgradering Med denne funktion kan modtagerens software opdateres med en fil fra producenten: Frakobling af USB-enhed Sikker fjernelse af USB-enhed. Timere I denne menu tastes OE for at tilføje den ønskede optagelse. I det nye vindue vælges nummeret på den kanal, der skal optages, og der indsættes startdato, start og varighed samt hyppighed for hændelsen (enkelt, dagligt eller ugentligt), og der afsluttes med at vælge Optag og taste OO. Se også afsnittet EPG. Side 12

14 Optag Denne menu indeholder Videoliste, oplysninger om USB-enhed, opsætning af optagelse samt fjernelse af USB-enhed (dette punkt vises kun, når USB-enhed er tilsluttet). Videoliste Her oplistes alle video-optagelser, og afspilning af dem startes ved at taste oo og scrolle igennem listen til den valgte, der startes ved at taste oo.. USB enhed information USB enheden kan formatteres til FAT 32 Og NTFS. Her anbefales kun NTFS. Optage Setup Her indstilles time shift s mulige max. længde ved angivelse af lagerstørrelsen i Gb. Side 13

15 Afspilning Der kan afspilles musik, vises billeder eller ses film og foretages optagelser. Multimedieafspilleren er en integreret del af modtageren. Understøttede filformater findes i tabellen herunder. I skrivende stund understøttes filsystemerne NTFS, FAT32 og FAT16. Billedtype Foto Musik Film Understyttede filformater JPEG, BMP, PNG *.wma, *.m4a, *.aac *.AVI, *.MKV, *.XviD, *.mpeg, *.dat, *.vob, *.ts, *.mp4(gmc not supported), *.motion JPEG Foto konfiguration Der kan vælges Slide Time (hastighed), Slide Mode (billedovergang) og Aspect Ratio (aspektrate). Film konfiguration I denne menu indstilles Subtitle Specific (undertekster), Subtitle BG (baggrund) og Subtitle Fontcolor (skriftfarve). Knappen Audio En udsendelse kan have lydspor på flere sprog, eller der sendes måske flere forskellige lydkanaler, som stereo, venstre eller højre kanal. Alle tilgængelige audiosprog vises i vinduet Audio Language, der vises på skærmen, når der tastes o7. Se illustrationen til højre. Hvis der ingen lyd høres, når der er valgt sprog, betyder det, at ingen audio er tilgængelig på den valgte lydkanal, så der må vælges en anden indstilling. TV kanalliste og radio kanalliste Tast OO for at kalde listen over alle TV-kanaler eller alle radio-kanaler frem på skærmen. Følg anvisningerne nederst i vinduet for at vælge den ønskede kanal. Side 14

16 Andre funktioner Programoplysninger Tast o6 én gang for at vise en infobjælke nederst i skærmbilledet, og tast endnu engang for at få vist oplysninger om den aktuelle kanal. Favoritliste Tast o2for at få vist favoritgrupperne på skærmen. Vælg en gruppe og tast oo for at åbne den tilhørende list over favoritkanaler. EPG EPG er en TV guide, der kan vises på skærmen. Guiden viser de programsatte udsendelser syv dage frem i tiden for hver enkelt kanal. Tast Q på fjernbetjeningen for at kalde guiden frem på skærmen. Tast D,, F,S eller A for at vælge kanalen og det ønskede program. Hvis der er mere end én side med oplysninger, tast OWfor side ned og ORfor side op. TastOO for at optage det valgte program på USB mediet via timer. Tast e for at se denne kanal. Det tager tid at indlæse EPG information, og det kan tage op til 2 minutter at opdatere EPG fuldt ud, hver gang der skiftes kanal. Side 15

17 Time Shift (udsendelsesforskydning) med monteret USB-enhed Med en korrekt formateret USB-enhed, stick eller harddisk, er det muligt at foretage et såkaldt time shift, altså sætte visning af en udsendelse på pause ved at optage udsendelsen i pausens længde og derefter vise det optagne forskudt. Bemærk at forskellen imellem time shift og en almindelig optagelse er, at alle informationer slettes, når time shift stoppes. Time shift egner sig kun til etablering af pauser, kortere eller længere afhængigt af USB-mediet og indstillingen, se under Optag Setup, side 13. Oq Oq Start time shift/udsendelse på pause Stop time shift/udsendelse genoptages Bemærk, at qq sletter aktiviteten time shift og alle informationer. Side 16

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk OneRemote INT Converter Type 30012657 Brugervejledning OneRemote DVB-C II Kabel-TV Modtager B&O styret 30012657u4dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille Tast Funktion Tast Funktion

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk OneRemote Internet Radio iradio2 Type 30012645 un til betjening med &O rugervejledning 30012645u3dk Daglig betjening eo4, eo5, eo6 eolink 1000 O Vælg P Vælg FD AS Manøvrering I menuer Manøvrering I menuer

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

OneRemote iradio4. Brugervejledning

OneRemote iradio4. Brugervejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio - Bluetooth - UPnP Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012009u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere