Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud."

Transkript

1 Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1

2 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6 Værdier...7 Metoder...8 Tiltag...12 Tiltag...15 Mad/ernæring...15 Fysisk aktivitet...16 Rygestop...17 Pintas frivilligordning...18 Resultater fra arbejdsseminaret

3 Indledning Denne udviklingsplan er blevet til dels på baggrund af Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri og dels vores eget ønske om en udviklingsplan for Pinta. Udviklingsplanen er vores redskab til at sætte tiltag og indsatsområder fremadrettet i spil sammen med brugere af Pinta, således at disse fremspringer på baggrund af brugernes ønsker og ikke kun medarbejdernes. Det er vores klare opfattelse, at dette virker bedst, og at det skaber et fundament om ligeværdighed, som gør at tingene som regel lykkes, og at den nødvendige opbakning er til stede. Vi har løbende gennem hele 2010, haft disse tiltag som omdrejningspunkt i mange af vores aktiviteter. Vi anså det derfor som nærliggende at uddybe og udbygge disse tiltag i forhold til vores udviklingsplan for Samtidig syntes vi, at det hele hænger godt sammen med vores fortsatte implementering af recovery og vores værdigrundlag. Udviklingsplanen indhold og opbygning Vores overordnede indsats går i tråd med de langsigtede effektmål, som Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri opstiller som ønsker for deres psykisk sårbare borgere: Et mere værdigt liv. Skal have en øget livskvalitet. I størst mulige omfang at tage vare på eget liv. Mere aktivt medborgerskab. Pinta har valgt at have særlig fokus på at arbejde med følgende mellemlange effektmål fra Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri : At bidrage til at brugerens psykiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugerens fysiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugeren opnår bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. At Pinta tilbyder interesserede brugere at arbejde med recoverystjernen. Herunder også følgende temaer som knytter sig til psykiatriplanen, men som vi har kaldt: Psykisk sundhed. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens relationer. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens psykosociale situation. 3

4 Samt temaer som brugerne specifikt har ønsket understøttet og som knytter sig til ovenstående. At skabe struktur i hverdagen. Hjælp og støtte til mestring af modstand. Personlig udvikling og udvikling af kompetencer. Mening i livet. Tryghed. Udviklingsplanen er således bygget op omkring Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri , samt hvad brugere af Pinta finder relevant og værdifuldt at arbejde og beskæftige sig med i de kommende 2 år. Præsentation Rammerne for samværs- og aktivitetstilbudet opgavevaretagelse er fastlagt dels af lovgivningen (etableret i henhold til Lov om Social Service 88) og dels af politisk vedtagne mål og rammer i Københavns Kommune. De politisk vedtagne mål og rammer omfatter særligt kommunens værdigrundlag, det fælles ledelsesgrundlag, principperne for mål - og rammestyring, samt politisk vedtagne plangrundlag: Sektorplanen, bruger- og pårørendepolitik. Ressourcemæssige rammer: Pintas årlige driftsbudget for 2011 er kroner, finansieret ved kr. som SATS puljemidler og resterende kr. som kommunalt tilskud. Fra 1. januar 2011 er der ansat 6 medarbejdere, svarende til 4,3 fuldtidsstillinger samt leder. De faste medarbejdere har følgende tværfaglige baggrund: 1 socialpædagog, 2 pædagoger, 1 ernærings- og husholdningsøkonom og 1 kok, folkeskolelærer (job med løntilskud for FP) og servicemedarbejder (job med løntilskud for FP) Åbningstiden fra 1. januar 2011: Den samlede ugentlige åbningstid er på 53 timer, fordelt på følgende åbningstider: Mandag, onsdag, fredag og søndag kl Tirsdag og torsdag kl Pinta har lukket på helligdage. 4

5 Samarbejdspartnere Voksenenheden NV bestående af sagsbehandlere, SKP, hjemmevejledere og boligsociale rådgivere. Samarbejdet foregår, når en bruger henvender sig og beder os om at tage kontakt. Vi kan også formidle kontakt til voksenenheden, hvis en bruger henvender sig og har brug for hjælp. Samarbejdet sker kun ifølge aftale med den pågældende bruger. Region hovedstaden bestående af DPC, hospitalspsykiatrien og opsøgende psykiatriteam. Her bliver vi ofte kontaktet i forhold til patienter, som er under udskrivning eller, som en del af behandlingen, har brug for at skabe et indhold i hverdagen og have mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre. Vi samarbejder også med andre samværs- og aktivitetstilbud og botilbud gennem aktiviteter på tværs og som faglige sparringspartnere. Fysiske rammer De fysiske rammer består af lejede lokaler i stueplan på ca. 170 m, samt en gårdhave i direkte forbindelse med lokalerne. Lokalerne består af et stort lokale m. åbent køkken og cafe, kombineret edb -, møde - og undervisningslokale, musik- og fjernsynsstue, kontor, samtalerum, handicaptoilet og almindeligt toilet samt vaske og - badefaciliteter. Fra 1. januar 2007 er Pinta blevet røgfrit, da kravet om, at medarbejdere skal undgå at komme i kontakt med tobaksrøg skal kunne efterleves. Der kan ryges på matriklen og i gårdhaven er der opsat et læskur med lys og varme, hvor der kan ryges. Målgruppe Pinta henvender sig til mennesker som har en sindslidelse eller, som er ved at komme sig efter en sindslidelse. Samt til mennesker som har eller har haft psykiske problemer af en eller anden karakter, og som af den grund ikke kan benytte sig af andre almindelige offentlige og private tilbud. Herunder også sindslidende med anden etnisk baggrund og sindslindende med misbrugsproblematikker. Pinta henvender sig til alle, der identificerer sig med ovenstående, uanset køn, alder og etnicitet. Som målgruppen har tegnet sig i løbet af de 5 år Pinta har eksisteret, så ser fordelingen af mænd og kvinder således ud: ca. 60 % mænd og ca. 40 % kvinder. Den brede gruppe estimeres at være centreret i aldersgruppen år. Der er ca. 3-4 %, der er yngre og ca. 10 %, der er ældre og ca. 5 % med anden etnisk baggrund. 5

6 Politikker Brugerinddragelse /indflydelse: I Pinta er det muligt at få indflydelse på såvel små som store beslutninger, og vores mål er inddrage så mange brugere som muligt i hverdagslivet i Pinta. Alle har mulighed for at deltage i det ugentlige Pintamøde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her drøftes stort og småt, og alle kan komme med ønsker og input. Det er nedsat et budget- og aktivitetsudvalg bestående af minimum 2 brugere og 1 medarbejder. Dette udvalg kommer med forslag til ture og aktiviteter samt sikrer, at vi holder os indenfor den økonomiske udmeldte ramme til diverse brugeraktiviteter. Pårørende politik: Pårørende er, hvis de bliver inviteret af brugerne, altid velkomne i Pinta, samt velkomne til at deltage i diverse arrangementer. 1 gang årligt afholder vi et særligt pårørendearrangement, hvor pårørende kan komme og høre om stedet og møde andre pårørende, brugere af stedet og medarbejderne. Alkohol/stoffer: Alkohol og stoffer må ikke medbringes, indtages eller handles i Pinta. Pinta er et alkohol- og stoffrit miljø. 2 gange årligt ved vores sommerfest og Halloweenfest dispenseres der for denne regel, og man kan købe 3 genstande. Ved beruselse eller anden påvirkning af stoffer, som er til gene for andre i Pinta, kan vedkommende afvises på stedet, men få tilbud om at komme igen en anden gang. Rygepolitik: Det er ikke tilladt, at ryge indendørs på Pinta, men man kan ryge i et indrettet rygeskur eller i gårdhaven. Kost politik: I Pinta tilbydes man hver dag et til flere måltider mad, som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. 75 % af vores råvarer er økologiske. Vi tilbyder gratis frugt, som varierer alt efter årstiden. Der serveres også agurk - og gulerodsstænger. Motionspolitik: I Pinta har vi 2 3 faste tilbud om motion om ugen. Dette varierer alt efter interesse. Vi samarbejder med det lokale fitnesscenter og benytter flere af de tilbud, der er der. Det omhandler zumba, fitness, spinning mm. Vi har dagligt et tilbud om en gå tur på en halv til en hel times varighed alt efter lyst og formåen. 6

7 Værdier Pintas værdigrundlag som det også er beskrevet i den tidligere udviklingsplan, og som stadig er gældende: Give den enkelte mest mulig indflydelse på egen hverdag. Støtte den enkelte i udviklingen af personlige ressourcer og sociale kompetencer. Støtte den enkelte i at realisere og forfølge drømme for fremtiden. Støtte den enkelte i at opbygge et bæredygtigt netværk. Tilbyde mulighed for aktiv deltagelse i hverdagen i samspil med andre mennesker. Tilbyde mulighed for socialt samvær med andre mennesker. Støtte den enkelte i processen i at komme sig efter en sindslidelse. I fællesskab have fokus på sundhed og fysisk og psykisk velvære. Være gensidigt inspirerende, igangsættende og idebank for aktiviteter. Skabe et trygt miljø med gensidig empati og omsorg for hinanden. Vi har med brugerne på temadage og på arbejdsseminaret gennemgået, hvad brugerne finder værdifuldt ved Pinta. Her følger hvad brugerne har suppleret værdigrundlaget med: At have noget at stå op til og et sted at komme. At føle sig hjemme og have lov at være den man er. Opbakning og støtte omkring ens identitet. At følge med i den enkeltes liv. Få hjælp til at mestre modstand. Humor. At få ros. At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system. At kunne gøre nytte. At være til gavn for andre. At gøre en forskel. At møde ligestillede. Gensidig hjælpsomhed. Et pusterum. Medarbejderne stoler på os. Ingen bagtalelse og negativ snak. Positiv stemning. 7

8 Metoder Pinta har fokus på at skabe et miljø, således at brugeren oplever at få støtte til sin recoveryproces. Et miljø hvor der er plads til, at den enkelte bruger kan boltre sig i flere arenaer sammen med andre og derved udvikle eller genopdage iboende kompetencer. En vigtig del af Pinta er, at brugerne har størst mulig indflydelse i hverdagen og på de overordnede mål og beslutninger. Der er mulighed for indflydelse på flere planer: I dialogen i hverdagen, på det ugentlige Pintamøde, i faste og ad hoc udvalg og ved at engagere sig i aktiviteter og arrangementer. At have indflydelse på egen hverdag kan være med til at udvikle den enkeltes evner til at opstille mål for fremtiden og til at udvikle selvtillid og selvværd således, at det bliver muligt at realisere mål og drømme. Stedet søger at skabe et åbent og ligeværdigt miljø, hvor alle bliver hørt og set, og hvor medarbejdere og brugernes stemmer tæller lige meget. Det er vigtigt at kunne afprøve sig selv i samspil med andre og kunne indgå i et fællesskab, hvor man føler sig anerkendt, som det menneske man er. Dette virker fordrende på evnen til at skabe relationer til andre mennesker og til at kunne skabe bæredygtige og varige venskaber. Pinta er et aktivt miljø med mange forskellige praktiske gøremål. Disse gøremål giver mulighed for fast frivilligt arbejde eller ad hocopgaver i dagligdagen, som alle kan byde ind på efter behov og formåen og derved indgå i et aktivt samspil og samarbejde med medarbejdere og andre brugere. Dette virker stimulerende i forhold til at udvikle personlige ressourcer og sociale kompetencer. Der er fokus på sundhed i fællesskab, hvilket virker inspirerende på alle og giver mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige vaner. At kunne indtage et sundt måltid hver dag samt have muligheden for fysisk aktivitet sammen med andre kan bevirke, at det psykiske velvære optimeres, og at der derved kan skabes overskud til andre aktiviteter og gøremål i hverdagen. At være sammen med andre mennesker som har mærket, hvad det vil sige at have en sindslidelse eller andre psykiske problematikker, samt at være i et rummeligt og støttende miljø kan virke befordrende for den enkeltes proces i at komme sig. Vi har fokus på personen og ikke på lidelsen, så det at være syg kommer til at fylde mindre og mindre, og det bliver muligt at udvikle sig yderligere personligt. Vi ønsker at kunne understøtte den enkeltes personlige udvikling så meget som muligt. 8

9 Beskrivelse af udviklingsplanens tilblivelse og proces Det har været vigtigt at inddrage brugerne af stedet så tidligt som muligt i processen. Vi startede derfor i feb med at holde en temadag, hvor den gamle udviklingsplan blev evalueret, og hvor Pintas værdigrundlag blev taget op til revision. Samtidig begyndte vi at drøfte Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri Vi startede med kost- og motionspolitikken, som blev lagt ud til brugerne, og der blev lavet oplæg om det på 2 Pintamøder(1). Dette blev efterfølgende drøftet på yderligere 2 Pintamøder, således at så mange brugere som muligt kunne få indflydelse på udformningen. Disse debatter skabte grundlaget for vores tema om bedre fysisk sundhed i udviklingsplanen. I juni 2010 tog vi på arbejdsseminar i Tisvildeleje i 3 dage. Vi var 5 ansatte og 7 brugere afsted. Her drøftede vi Plan for Københavns kommunes socialpsykiatris effektmål på mellemlang sigt med undtagelse af temaet: mindre kriminalitet, da dette ikke umiddelbart er vores målgruppes problematik. Oplægget på arbejdsseminariet var følgende: 1. Hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 2. Hvad skal der til for dig for, at opnå bedre fysisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 3. Hvad skal der til for dig, for at opnå bedre tilknytning til arbejdslivet? Og hvilken indsats skal der til i Pinta. 4. Oplæg om recoverystjernen. Hvad kan den? Og hvorfor arbejde med den? Der blev arbejdet med oplægget i 3 grupper, og der blev løbende samlet op i plenum. Disse opsamlinger blev udarbejdet til et fælles materiale, som blev råmaterialet til det videre arbejde med udviklingsplanen. Resultatet var en masse gode forslag til nye indsatsområder, som Pinta skal arbejde med i de kommende 2 år. Da vi kom hjem blev dette råmateriale gennemgået af alle medarbejdere, hvor vi kunne trække det ud, som pegede i en ny retning. Det vil sige, at der var flere områder, hvor vi tidligere på året havde sat nye tiltag i værk. Blandt andet havde vi startet en daglig gågruppe op, så det blev muligt at give tilbud om en halv times motion dagligt til alle. Restmaterialet blev skrevet sammen, og der blev lavet et samlet oplæg. 9

10 I november 2010 afholdt vi en temaeftermiddag, hvor alle kunne deltage. Her skulle restmaterialet gennemarbejdes, og der skulle aktører og interessenter på de forskellige tiltag. I januar 2011 afholdt vi den sidste temadag, således at flere brugere kunne melde sig som aktører på de nye tiltag. Opsamlingsmaterialet fra denne dag udgør de nye tiltag og indsatsområder i udviklingsplanen for (1) Pintamødet er vores ugentlige møde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her træffes beslutninger om både stort og småt, og her informeres om alt nyt udefra, som vi skal tage stilling til. Arbejdsseminar Tisvildeleje Indsatsområde 1 Bedre psykisk sundhed. I Pinta lægger vi stor vægt på den psykiske trivsel. At vores miljø er rummelig,t og at der er plads til alle uanset baggrund, værdier og holdninger. At vi har et ligeværdigt miljø, hvor alle er lige meget værd, og hvor ingens meninger er vigtigere end andres. Vi har et trygt miljø, hvor vi alle tør ytre vores meninger til hinanden. Vi søger løsninger og ikke problemer. Psykisk sundhed er et meget bredt begreb og det er meget forskelligt fra individ til individ, hvad psykisk sundhed betyder, og hvad psykisk sundhed er. Den psykiske sundhed knytter sig stærkt til den fysiske sundhed. Det kræver et psykisk overskud at kunne overskue de barrierer, der ofte er forbundet med psykiske lidelser. Alt peger derfor i retning af, at hvis man føler velvære og trivsel i sin hverdag, så er overskuddet til at forfølge ønsker om forandringer og forbedringer af egen situation væsentlig større. Den psykiske sundhed ses derfor som et grundlæggende fundament i den enkeltes livskvalitet og selvopfattelsen af samme. Vi fandt det derfor væsentligt at få spurgt ind til, hvordan den enkelte opfatter begrebet, og hvad der er vigtigt i dagligdagen for at opnå psykisk sundhed. 10

11 Da vi spurgte brugerne på arbejdsseminariet i Tisvildeleje om, hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? og hvilken indsats skal der til i Pinta?, kom der nedenstående på tavlen bestående af 6 overskrifter og en masse underpunkter, som repræsenter, hvad brugerne opfatter som det essentielle. Struktur på hverdagen: Have noget at stå op til Et sted at komme Tryghed: At føle sig hjemme At have lov til at være den man er syg/rask Et sted man kan mødes med andre i lignende situation Anonymitet Respekteret for den man er Plads til fejltagelser Føle sig velkommen Ligeværdighed Omsorg At følge med i den enkeltes liv Mestring af modstand: Have styr på de ting der giver modstand/ vil igennem det og komme videre Være bedre til at klare modstand uden at gå ned Have mere vilje/ lyst til at gøre ting og overskride barrierer der forhindrer en i at være med. Humor Sociale relationer: Føler man kan fungere socialt Socialt samvær Netværk Samtaler / dialog Ros At følge med i den enkeltes liv Åbenhed Professionel støtte og hjælp: Samtaler / terapi Rådgivning At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system Personlig udvikling og udvikling af kompetencer: Opbakning/støtte omkring ens identitet Rum/plads til psykisk udfoldelse Lære noget kurser øget viden selvtillid/selvværd Netværksgruppe udvikling af iboende ressourcer Fælles oplevelser som kan omsættes til kompetencer 11

12 Mening: Meningsfulde aktiviteter: At have noget meningsfuldt at stå op til Gøre nytte Få lov til at hjælpe til Ansvarsfølelse/indflydelse Være til gavn for andre Gøre en forskel Dette er nogle rigtig gode bud på, hvad psykisk sundhed er, og hvad der skal til for at opnå en bedre psykisk sundhed, og på hvad der opfattes som livskvalitetsforbedrende. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Forskellige Netværksgrupper: Mandemadgruppe: Onsdag aften 1 gang/mdr. som Daniel, Morten og Peter E. arrangerer i februar Kvindeaften: Helle, Kathrine arrangerer 2 gange årligt. Pårørendeaften: Margrethe og Joan arrangerer i Juni Litteraturgruppe/bogklub: Isabelle og Annette er tovholdere. Hver 2. måned. 1. gang i oktober Socialt netværk/ recovery /find dine ressourcer gruppe: Helle arrangerer gruppen, der starter i oktober Åbent hus arrangement, hvor man kan finde interessefællesskaber: Marts

13 Udviklings samtaler individuelle / recovery stjernen. Have et fast opslag hængende på tavlen med tilbud om, at arbejde med recovery stjernen. Evt. lave en folder. Helle og Isabelle er ansvarlige og har deadline 1. juli Kurser lære noget/øget viden: Vigtigt at komme ud blandt andre. Også vigtigt med kurser, der ikke kun omhandler psykiatri. Bruge psykiatrifonden, Videnscenter for Socialpsykiatri, bedre psykiatri, jobsøgnings kurser (Idrætshuset), foto kursus og skrivekursus, Mindfulness, div. foredrag, It-undervisning, mad kurser, rejse/kulturelle kurser og supervision. Margrethe og Helle finder løbende relevante kurser. Mindfulness: Margrethe uddanner sig som instruktør i mindfulness og er klar til at instruere i maj Recovery kurser ude i byen: FAB vendepunkter. Margrethe informerer løbende, når der bliver udbudt kurser. Sy kursus, smykkekursus og kreativ gruppe: Da vi pt. har en teaterskrædder i etårig virksomheds praktik kan følgende udbydes: Lave smykker, male, lave papmache, lave postkort, strikke, syning og rep. af tøj. Flere ting kan bygges på alt efter interesse. June har kreativt værksted hver fredag eftermiddag. 13

14 Pinta Nyt blad starte med at etablere en interesse gruppe og slås sammen med fotogruppe: Ide gruppe: Helle, Isabelle og Henrik L finder interesserede i november og indkalder til stiftende generalforsamling. Bladet skal udkomme første gang i medio januar Joan er med i fotogruppe. Lilleskole hold ugen der gik! Hvad sker der i verden? Samtaler ud fra blade: Morten: Ugen der gak. Hver 14. dag. Opstart september Kreativ udfoldelse Indsatsområde 2 Bedre fysisk sundhed Den fysiske sundhed har siden vi startede Pinta været et indsatsområde. Vi har fra starten haft en kostpolitik, der garanterer brugerne, at der er varieret sund kost til måltiderne, og vi har hele tiden haft motionstilbud. Det er hårdt og begrænsende at have en sindslidelse, og det er endnu hårdere og mere begrænsende samtidig at døje med et dårligt fysisk helbred. Samtidig viser statistikker, at gruppen af sindslidende har dårligere fysisk helbred sammenlignet med befolkningen som helhed. Derudover har sund kost og rigelig motion gunstig virkning på den generelle sindstilstand. Der er altså god grund til, at et samværs- og aktivitetstilbud som Pinta har fokus på den fysiske sundhed. 14

15 Det er samtidig et område, der vedvarende skal diskuteres og udvikles, dels for at fastholde engagement og ejerskab i brugergruppen, dels for at tilpasse kost- og motionstilbud til en skiftende brugergruppe og skiftende trends indenfor området. Det er som de andre indsatsområder et emne, vi har diskuteret på udviklingsplanseminaret, med henblik på at gøre det endnu bedre. Her tog vi udgangspunkt i materiale vi havde fra 2 Pintamøder, hvor emnet allerede var behandlet. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Nogle tiltag er allerede startet, da det var muligt at påbegynde dem umiddelbart efter seminaret. Tiltagene er indenfor de 3 områder: Mad, Fysisk aktivitet og Rygestop. Mad/ernæring Det er enkelt og ligetil at holde udbuddet af mad i Pinta ernæringsmæssigt rigtigt, men vi skal også inspirere, motivere og inddrage brugerne til at tage del i og selv praktisere sunde madvaner ved at være det gode eksempel. Et eksempel vi viser med en bred variation i udbuddet af måltider, der kan give brugerne erfaringer og smagsoplevelser, som de ønsker at kopiere derhjemme. Vi skal også drøfte sundhed i hverdagen og hjælpe brugerne med at kende sundt fra usundt samt kende forskel på myter og fakta. Og ikke mindst skal vi tale om, hvordan man skal forholde sig, til alle de forskellige budskaber, der kommer ud i medierne. De tiltag vi sætter i værk på kort sigt er: Udarbejde menuplan efter temaer 1 gang hver 3. måned (ex. diabetes uge): Daniel, Joan, Helle, Isabelle, Michael L, Henrik L. vil gerne være med i udvalget, der holder første møde inden udgangen af februar Daniel indkalder til møde. 15

16 Oplysninger på fællesmøder evt. ud fra beskrivelser fra medierne. 1. Pintamøde i måneden: Alle kan byde ind på møderne. Isabelle og June undersøger nyt og oplyser på 1. Pintamøde i måneden. Første gang vil være det første Pintamøde i februar. Oprettelse af madudvalg, som beslutter menuplan: Henrik L, Isabelle og Daniel er i udvalget. Der bliver holdt menuplansmøde efter Pintamødet, hver 4 uge, den næstsidste uge på menuplanen. Fysisk aktivitet Der findes et utal af måder, hvorpå man kan være fysisk aktiv. Det er bl.a. præference, fysisk form og sindstilstand, der afgør, hvorvidt en bruger kan deltage i en fysisk aktivitet eller ej. Det er vores opgave at motivere og skabe aktiviteter, der rammer flest muligt. Med tiden har vores udbud indenfor fysiske aktiviteter ændret sig i takt med, at interesser og brugergruppe er ændret. For tiden har vi et virksomhedsmedlemskab i det lokale fitnesscenter, hvor der både er mulighed for selvstændig motions- og styrketræning, samt medvirken på hold. I fitnesscentret har vi også et lukket zumba hold, hvor det kun er brugere af Pinta, der kan deltage. Derudover tilbyder vi en gåtur, hver dag kl. 13. Denne gåtur blev vedtaget på udviklingsseminaret og var mulig at påbegynde med det samme. Det blev yderligere besluttet at sætte følgende i værk: At købe sjippetove, hulahopringe, bløde bolde og stor gymnastikbold: Annette og Isabelle indkøber redskaberne senest 1. marts Annette, Isabelle og Kathrine vil starte aktiviteter med redskaberne i løbet af foråret. Find din favoritsport (Det kan være en sportsuge eller måned, hvor man f.eks. tager i Grøndalscentret og prøver nye sportsgrene.): Morten, Stephan, Peter E og Gitte er sportsudvalg, der planlægger forløb og aktiviteter. Udvalget holder stiftende møde senest 1. juni

17 Opstart af løbegruppe: Morten laver opslag i april Billard: Michael og Henrik L finder træningssted og tid senest februar Bowling 1 gang månedligt: Michael og Morten finder træningssted og tid senest oktober Mormor gymnastik, - skånsom gymnastik, der ikke kan forårsage skader og ikke kræver en stærk og veltrænet fysik. Helle, Annette og Jette finder træningssted og tid senest september 2011 Rygestop På udviklingsseminar har vi diskuteret, hvordan vi i Pinta motiverer til rygestop og bedst støtter brugerne i den svære proces. Flere med rygeerfaring fandt, at det vil være gavnligt at have en rygestop-instruktør i huset, som kan hjælpe til rygestop, når motivationen er der. På udviklingsplanseminar blev vi enige om følgende: Isabelle skal uddannes som rygestopinstruktør: Isabelle deltager i uddannelsen i maj Rygestop kurser efter behov. Der kan både oprettes hold og være individuel rådgivning: Isabelle laver opslag med tilbud om rygestop, når hun har været på kursus ved udgangen Maj Have sunde tilbud i hverdagen som kan indtages i stedet for at ryge: (gulerodsstænger, agurkestænger, lakridsrod og lakridsrods te.) Frivillige, Daniel og June sørger for dette. Opstart Februar

18 Røgfrie dage med erstatnings præparater (Det skal være absolut frivilligt om man vil prøve): Isabelle undersøger om man kan få startpakker gratis, og om Pinta mod brugerbetaling kan udbyde nikotin præparater. Senest juni Det aktive liv og sund mad Indsatsområde 3 Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Førtidspensionen er debatteret meget i medierne, og der er politisk opbakning til en reform af førtidspensionssystemet, der bl.a. vil gøre førtidspensionen for folk under 40 midlertidig. I Plan for Københavns Kommunes Psykiatriplan står der: Det er særlig vigtigt at sætte øget fokus på fleksible og beskæftigelsesrettede tilbud til psykisk syge, som et redskab i den recovery-orienterede indsats, da det vil øge psykisk syges muligheder for at opbygge socialt netværk, give dem selvværd og tro på at kunne komme sig, og samtidig vil kunne styrke inklusionen af psykisk syge i samfundet. I Pinta ser vi dagligt, at der er brugere, der ønsker at være aktive og gøre nytte. Vi ser også, hvordan nogle brugere vokser og bliver gladere, når de får ansvar og udfordringer. For mange brugere er der alligevel lang vej fra ønsket om beskæftigelse til rent faktisk at kunne bestride et job, selvom det er på særlige vilkår. Der er endnu længere vej for de brugere, der ikke føler, at de nogensinde får ressourcer hertil. Pintas frivilligordning I Pinta har vi en frivilligordning for Pintas brugere. Frivilligarbejdet består i en fast ugentlig cafevagt, af 5 timers varighed. Her er man med til at tilberede frokost eller aftensmad, brygge kaffe og te, vaske op og passe cafeen. 18

19 Den frivillige kan få større eller mindre ansvar alt afhængig af, hvad han/hun ønsker og magter. Frivilligordningen har mange funktioner. De frivillige er en nødvendig ressource i Pinta, hvor vi i løbet af en uge har en bred åbningstid og mange måltider at tilberede. Ordningen øger brugernes fornemmelse af ejerskab overfor Pinta, og samtidig finder de frivillige brugere en masse forskellige ressourcer i dem selv, som de enten mente at have mistet, eller ikke var klar over, at de havde. De oplever at kunne lære og øge deres kompetencer og selvværd via arbejdet i Pinta. Så frivilligordningen kan være et vigtigt led i en brugers recoveryproces. Set i arbejdsmarkedsperspektiv er frivilligordningen et sted, man kan øve sig i den ansvarlighed, man skal udvise som ansat, såsom at møde til tiden, ringe ved sygdom og forsinkelse og passe sine arbejdsopgaver. Man kan øve sig i at samarbejde og lære sig selv at kende i en arbejdssituation, så man kan sige, hvad man kan, og hvad man har svært ved, og hvilke skånehensyn, man har behov for i en given ansættelse. Resultater fra arbejdsseminaret Der er stor tilfredshed med den eksisterende frivilligordning, og på arbejdsseminaret kom det frem, at der også var ønsker om, at medarbejderne i Pinta er en mere aktiv del i at hjælpe brugerne videre til udfordringer uden for Pinta. Men samtidig var der også et ønske om at kunne bidrage med frivilligt arbejde i meget mindre målestok og i mindre forpligtende og formaliseret form. Whiteboardtavle hvor ad-hoc opgaver skrives, således at de brugere der har lyst, kan udføre frivillige arbejdsopgaver. Der kan være opgaver som: aflevere flasker, ordne vasketøj, smide gamle aviser ud m.m: Isabelle hænger whiteboard-tavle op med det samme, d. 27/1. Regnskab: 1 gang ugentligt (onsdag) hvor kassen gøres op: Skrives på opgavetavlen fremover af Margrethe. 19

20 Regler og lovgivning omkring skånejob og uddannelse (Isabelle). Hvordan viderebringes denne viden? : Både medarbejdere og brugere, har på nuværende tidspunkt indhentet en del viden om området, men før vi producerer foldere om emnet afventer vi, at der foreligger en strategi på området i socialpsykiatrisk center Nord-Vest. Personlige handleplaner i forhold til tilknytning til arbejdsmarked / livet: Det skal være et løbende tilbud til brugerne, at kunne få støtte til at udforme en handleplan i forhold til bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse, vil Margrethe og Isabelle sætte sig ind i den recoverystjerne, der omhandler arbejdslivet og vil senest 1. februar 2012 være klar til at kunne tilbyde støtte til handleplaner. Hygiejne kursus: Udbydes til alle interesserede. Gratis for frivillige. Isabelle finder kurser, til interesserede og sender næste hold af sted senest 1. april Netværk stederne imellem vedr. frivilligt arbejde så man kan prøve sig selv af: Margrethe tager det op på ledermøde. Annette og Isabelle vil gerne være med i en opstartsfase og besøge div. væresteder. Dette vil være foregå senest november Brugere i frivilligt arbejde 20

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere