Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud."

Transkript

1 Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1

2 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6 Værdier...7 Metoder...8 Tiltag...12 Tiltag...15 Mad/ernæring...15 Fysisk aktivitet...16 Rygestop...17 Pintas frivilligordning...18 Resultater fra arbejdsseminaret

3 Indledning Denne udviklingsplan er blevet til dels på baggrund af Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri og dels vores eget ønske om en udviklingsplan for Pinta. Udviklingsplanen er vores redskab til at sætte tiltag og indsatsområder fremadrettet i spil sammen med brugere af Pinta, således at disse fremspringer på baggrund af brugernes ønsker og ikke kun medarbejdernes. Det er vores klare opfattelse, at dette virker bedst, og at det skaber et fundament om ligeværdighed, som gør at tingene som regel lykkes, og at den nødvendige opbakning er til stede. Vi har løbende gennem hele 2010, haft disse tiltag som omdrejningspunkt i mange af vores aktiviteter. Vi anså det derfor som nærliggende at uddybe og udbygge disse tiltag i forhold til vores udviklingsplan for Samtidig syntes vi, at det hele hænger godt sammen med vores fortsatte implementering af recovery og vores værdigrundlag. Udviklingsplanen indhold og opbygning Vores overordnede indsats går i tråd med de langsigtede effektmål, som Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri opstiller som ønsker for deres psykisk sårbare borgere: Et mere værdigt liv. Skal have en øget livskvalitet. I størst mulige omfang at tage vare på eget liv. Mere aktivt medborgerskab. Pinta har valgt at have særlig fokus på at arbejde med følgende mellemlange effektmål fra Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri : At bidrage til at brugerens psykiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugerens fysiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugeren opnår bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. At Pinta tilbyder interesserede brugere at arbejde med recoverystjernen. Herunder også følgende temaer som knytter sig til psykiatriplanen, men som vi har kaldt: Psykisk sundhed. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens relationer. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens psykosociale situation. 3

4 Samt temaer som brugerne specifikt har ønsket understøttet og som knytter sig til ovenstående. At skabe struktur i hverdagen. Hjælp og støtte til mestring af modstand. Personlig udvikling og udvikling af kompetencer. Mening i livet. Tryghed. Udviklingsplanen er således bygget op omkring Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri , samt hvad brugere af Pinta finder relevant og værdifuldt at arbejde og beskæftige sig med i de kommende 2 år. Præsentation Rammerne for samværs- og aktivitetstilbudet opgavevaretagelse er fastlagt dels af lovgivningen (etableret i henhold til Lov om Social Service 88) og dels af politisk vedtagne mål og rammer i Københavns Kommune. De politisk vedtagne mål og rammer omfatter særligt kommunens værdigrundlag, det fælles ledelsesgrundlag, principperne for mål - og rammestyring, samt politisk vedtagne plangrundlag: Sektorplanen, bruger- og pårørendepolitik. Ressourcemæssige rammer: Pintas årlige driftsbudget for 2011 er kroner, finansieret ved kr. som SATS puljemidler og resterende kr. som kommunalt tilskud. Fra 1. januar 2011 er der ansat 6 medarbejdere, svarende til 4,3 fuldtidsstillinger samt leder. De faste medarbejdere har følgende tværfaglige baggrund: 1 socialpædagog, 2 pædagoger, 1 ernærings- og husholdningsøkonom og 1 kok, folkeskolelærer (job med løntilskud for FP) og servicemedarbejder (job med løntilskud for FP) Åbningstiden fra 1. januar 2011: Den samlede ugentlige åbningstid er på 53 timer, fordelt på følgende åbningstider: Mandag, onsdag, fredag og søndag kl Tirsdag og torsdag kl Pinta har lukket på helligdage. 4

5 Samarbejdspartnere Voksenenheden NV bestående af sagsbehandlere, SKP, hjemmevejledere og boligsociale rådgivere. Samarbejdet foregår, når en bruger henvender sig og beder os om at tage kontakt. Vi kan også formidle kontakt til voksenenheden, hvis en bruger henvender sig og har brug for hjælp. Samarbejdet sker kun ifølge aftale med den pågældende bruger. Region hovedstaden bestående af DPC, hospitalspsykiatrien og opsøgende psykiatriteam. Her bliver vi ofte kontaktet i forhold til patienter, som er under udskrivning eller, som en del af behandlingen, har brug for at skabe et indhold i hverdagen og have mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre. Vi samarbejder også med andre samværs- og aktivitetstilbud og botilbud gennem aktiviteter på tværs og som faglige sparringspartnere. Fysiske rammer De fysiske rammer består af lejede lokaler i stueplan på ca. 170 m, samt en gårdhave i direkte forbindelse med lokalerne. Lokalerne består af et stort lokale m. åbent køkken og cafe, kombineret edb -, møde - og undervisningslokale, musik- og fjernsynsstue, kontor, samtalerum, handicaptoilet og almindeligt toilet samt vaske og - badefaciliteter. Fra 1. januar 2007 er Pinta blevet røgfrit, da kravet om, at medarbejdere skal undgå at komme i kontakt med tobaksrøg skal kunne efterleves. Der kan ryges på matriklen og i gårdhaven er der opsat et læskur med lys og varme, hvor der kan ryges. Målgruppe Pinta henvender sig til mennesker som har en sindslidelse eller, som er ved at komme sig efter en sindslidelse. Samt til mennesker som har eller har haft psykiske problemer af en eller anden karakter, og som af den grund ikke kan benytte sig af andre almindelige offentlige og private tilbud. Herunder også sindslidende med anden etnisk baggrund og sindslindende med misbrugsproblematikker. Pinta henvender sig til alle, der identificerer sig med ovenstående, uanset køn, alder og etnicitet. Som målgruppen har tegnet sig i løbet af de 5 år Pinta har eksisteret, så ser fordelingen af mænd og kvinder således ud: ca. 60 % mænd og ca. 40 % kvinder. Den brede gruppe estimeres at være centreret i aldersgruppen år. Der er ca. 3-4 %, der er yngre og ca. 10 %, der er ældre og ca. 5 % med anden etnisk baggrund. 5

6 Politikker Brugerinddragelse /indflydelse: I Pinta er det muligt at få indflydelse på såvel små som store beslutninger, og vores mål er inddrage så mange brugere som muligt i hverdagslivet i Pinta. Alle har mulighed for at deltage i det ugentlige Pintamøde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her drøftes stort og småt, og alle kan komme med ønsker og input. Det er nedsat et budget- og aktivitetsudvalg bestående af minimum 2 brugere og 1 medarbejder. Dette udvalg kommer med forslag til ture og aktiviteter samt sikrer, at vi holder os indenfor den økonomiske udmeldte ramme til diverse brugeraktiviteter. Pårørende politik: Pårørende er, hvis de bliver inviteret af brugerne, altid velkomne i Pinta, samt velkomne til at deltage i diverse arrangementer. 1 gang årligt afholder vi et særligt pårørendearrangement, hvor pårørende kan komme og høre om stedet og møde andre pårørende, brugere af stedet og medarbejderne. Alkohol/stoffer: Alkohol og stoffer må ikke medbringes, indtages eller handles i Pinta. Pinta er et alkohol- og stoffrit miljø. 2 gange årligt ved vores sommerfest og Halloweenfest dispenseres der for denne regel, og man kan købe 3 genstande. Ved beruselse eller anden påvirkning af stoffer, som er til gene for andre i Pinta, kan vedkommende afvises på stedet, men få tilbud om at komme igen en anden gang. Rygepolitik: Det er ikke tilladt, at ryge indendørs på Pinta, men man kan ryge i et indrettet rygeskur eller i gårdhaven. Kost politik: I Pinta tilbydes man hver dag et til flere måltider mad, som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. 75 % af vores råvarer er økologiske. Vi tilbyder gratis frugt, som varierer alt efter årstiden. Der serveres også agurk - og gulerodsstænger. Motionspolitik: I Pinta har vi 2 3 faste tilbud om motion om ugen. Dette varierer alt efter interesse. Vi samarbejder med det lokale fitnesscenter og benytter flere af de tilbud, der er der. Det omhandler zumba, fitness, spinning mm. Vi har dagligt et tilbud om en gå tur på en halv til en hel times varighed alt efter lyst og formåen. 6

7 Værdier Pintas værdigrundlag som det også er beskrevet i den tidligere udviklingsplan, og som stadig er gældende: Give den enkelte mest mulig indflydelse på egen hverdag. Støtte den enkelte i udviklingen af personlige ressourcer og sociale kompetencer. Støtte den enkelte i at realisere og forfølge drømme for fremtiden. Støtte den enkelte i at opbygge et bæredygtigt netværk. Tilbyde mulighed for aktiv deltagelse i hverdagen i samspil med andre mennesker. Tilbyde mulighed for socialt samvær med andre mennesker. Støtte den enkelte i processen i at komme sig efter en sindslidelse. I fællesskab have fokus på sundhed og fysisk og psykisk velvære. Være gensidigt inspirerende, igangsættende og idebank for aktiviteter. Skabe et trygt miljø med gensidig empati og omsorg for hinanden. Vi har med brugerne på temadage og på arbejdsseminaret gennemgået, hvad brugerne finder værdifuldt ved Pinta. Her følger hvad brugerne har suppleret værdigrundlaget med: At have noget at stå op til og et sted at komme. At føle sig hjemme og have lov at være den man er. Opbakning og støtte omkring ens identitet. At følge med i den enkeltes liv. Få hjælp til at mestre modstand. Humor. At få ros. At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system. At kunne gøre nytte. At være til gavn for andre. At gøre en forskel. At møde ligestillede. Gensidig hjælpsomhed. Et pusterum. Medarbejderne stoler på os. Ingen bagtalelse og negativ snak. Positiv stemning. 7

8 Metoder Pinta har fokus på at skabe et miljø, således at brugeren oplever at få støtte til sin recoveryproces. Et miljø hvor der er plads til, at den enkelte bruger kan boltre sig i flere arenaer sammen med andre og derved udvikle eller genopdage iboende kompetencer. En vigtig del af Pinta er, at brugerne har størst mulig indflydelse i hverdagen og på de overordnede mål og beslutninger. Der er mulighed for indflydelse på flere planer: I dialogen i hverdagen, på det ugentlige Pintamøde, i faste og ad hoc udvalg og ved at engagere sig i aktiviteter og arrangementer. At have indflydelse på egen hverdag kan være med til at udvikle den enkeltes evner til at opstille mål for fremtiden og til at udvikle selvtillid og selvværd således, at det bliver muligt at realisere mål og drømme. Stedet søger at skabe et åbent og ligeværdigt miljø, hvor alle bliver hørt og set, og hvor medarbejdere og brugernes stemmer tæller lige meget. Det er vigtigt at kunne afprøve sig selv i samspil med andre og kunne indgå i et fællesskab, hvor man føler sig anerkendt, som det menneske man er. Dette virker fordrende på evnen til at skabe relationer til andre mennesker og til at kunne skabe bæredygtige og varige venskaber. Pinta er et aktivt miljø med mange forskellige praktiske gøremål. Disse gøremål giver mulighed for fast frivilligt arbejde eller ad hocopgaver i dagligdagen, som alle kan byde ind på efter behov og formåen og derved indgå i et aktivt samspil og samarbejde med medarbejdere og andre brugere. Dette virker stimulerende i forhold til at udvikle personlige ressourcer og sociale kompetencer. Der er fokus på sundhed i fællesskab, hvilket virker inspirerende på alle og giver mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige vaner. At kunne indtage et sundt måltid hver dag samt have muligheden for fysisk aktivitet sammen med andre kan bevirke, at det psykiske velvære optimeres, og at der derved kan skabes overskud til andre aktiviteter og gøremål i hverdagen. At være sammen med andre mennesker som har mærket, hvad det vil sige at have en sindslidelse eller andre psykiske problematikker, samt at være i et rummeligt og støttende miljø kan virke befordrende for den enkeltes proces i at komme sig. Vi har fokus på personen og ikke på lidelsen, så det at være syg kommer til at fylde mindre og mindre, og det bliver muligt at udvikle sig yderligere personligt. Vi ønsker at kunne understøtte den enkeltes personlige udvikling så meget som muligt. 8

9 Beskrivelse af udviklingsplanens tilblivelse og proces Det har været vigtigt at inddrage brugerne af stedet så tidligt som muligt i processen. Vi startede derfor i feb med at holde en temadag, hvor den gamle udviklingsplan blev evalueret, og hvor Pintas værdigrundlag blev taget op til revision. Samtidig begyndte vi at drøfte Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri Vi startede med kost- og motionspolitikken, som blev lagt ud til brugerne, og der blev lavet oplæg om det på 2 Pintamøder(1). Dette blev efterfølgende drøftet på yderligere 2 Pintamøder, således at så mange brugere som muligt kunne få indflydelse på udformningen. Disse debatter skabte grundlaget for vores tema om bedre fysisk sundhed i udviklingsplanen. I juni 2010 tog vi på arbejdsseminar i Tisvildeleje i 3 dage. Vi var 5 ansatte og 7 brugere afsted. Her drøftede vi Plan for Københavns kommunes socialpsykiatris effektmål på mellemlang sigt med undtagelse af temaet: mindre kriminalitet, da dette ikke umiddelbart er vores målgruppes problematik. Oplægget på arbejdsseminariet var følgende: 1. Hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 2. Hvad skal der til for dig for, at opnå bedre fysisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 3. Hvad skal der til for dig, for at opnå bedre tilknytning til arbejdslivet? Og hvilken indsats skal der til i Pinta. 4. Oplæg om recoverystjernen. Hvad kan den? Og hvorfor arbejde med den? Der blev arbejdet med oplægget i 3 grupper, og der blev løbende samlet op i plenum. Disse opsamlinger blev udarbejdet til et fælles materiale, som blev råmaterialet til det videre arbejde med udviklingsplanen. Resultatet var en masse gode forslag til nye indsatsområder, som Pinta skal arbejde med i de kommende 2 år. Da vi kom hjem blev dette råmateriale gennemgået af alle medarbejdere, hvor vi kunne trække det ud, som pegede i en ny retning. Det vil sige, at der var flere områder, hvor vi tidligere på året havde sat nye tiltag i værk. Blandt andet havde vi startet en daglig gågruppe op, så det blev muligt at give tilbud om en halv times motion dagligt til alle. Restmaterialet blev skrevet sammen, og der blev lavet et samlet oplæg. 9

10 I november 2010 afholdt vi en temaeftermiddag, hvor alle kunne deltage. Her skulle restmaterialet gennemarbejdes, og der skulle aktører og interessenter på de forskellige tiltag. I januar 2011 afholdt vi den sidste temadag, således at flere brugere kunne melde sig som aktører på de nye tiltag. Opsamlingsmaterialet fra denne dag udgør de nye tiltag og indsatsområder i udviklingsplanen for (1) Pintamødet er vores ugentlige møde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her træffes beslutninger om både stort og småt, og her informeres om alt nyt udefra, som vi skal tage stilling til. Arbejdsseminar Tisvildeleje Indsatsområde 1 Bedre psykisk sundhed. I Pinta lægger vi stor vægt på den psykiske trivsel. At vores miljø er rummelig,t og at der er plads til alle uanset baggrund, værdier og holdninger. At vi har et ligeværdigt miljø, hvor alle er lige meget værd, og hvor ingens meninger er vigtigere end andres. Vi har et trygt miljø, hvor vi alle tør ytre vores meninger til hinanden. Vi søger løsninger og ikke problemer. Psykisk sundhed er et meget bredt begreb og det er meget forskelligt fra individ til individ, hvad psykisk sundhed betyder, og hvad psykisk sundhed er. Den psykiske sundhed knytter sig stærkt til den fysiske sundhed. Det kræver et psykisk overskud at kunne overskue de barrierer, der ofte er forbundet med psykiske lidelser. Alt peger derfor i retning af, at hvis man føler velvære og trivsel i sin hverdag, så er overskuddet til at forfølge ønsker om forandringer og forbedringer af egen situation væsentlig større. Den psykiske sundhed ses derfor som et grundlæggende fundament i den enkeltes livskvalitet og selvopfattelsen af samme. Vi fandt det derfor væsentligt at få spurgt ind til, hvordan den enkelte opfatter begrebet, og hvad der er vigtigt i dagligdagen for at opnå psykisk sundhed. 10

11 Da vi spurgte brugerne på arbejdsseminariet i Tisvildeleje om, hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? og hvilken indsats skal der til i Pinta?, kom der nedenstående på tavlen bestående af 6 overskrifter og en masse underpunkter, som repræsenter, hvad brugerne opfatter som det essentielle. Struktur på hverdagen: Have noget at stå op til Et sted at komme Tryghed: At føle sig hjemme At have lov til at være den man er syg/rask Et sted man kan mødes med andre i lignende situation Anonymitet Respekteret for den man er Plads til fejltagelser Føle sig velkommen Ligeværdighed Omsorg At følge med i den enkeltes liv Mestring af modstand: Have styr på de ting der giver modstand/ vil igennem det og komme videre Være bedre til at klare modstand uden at gå ned Have mere vilje/ lyst til at gøre ting og overskride barrierer der forhindrer en i at være med. Humor Sociale relationer: Føler man kan fungere socialt Socialt samvær Netværk Samtaler / dialog Ros At følge med i den enkeltes liv Åbenhed Professionel støtte og hjælp: Samtaler / terapi Rådgivning At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system Personlig udvikling og udvikling af kompetencer: Opbakning/støtte omkring ens identitet Rum/plads til psykisk udfoldelse Lære noget kurser øget viden selvtillid/selvværd Netværksgruppe udvikling af iboende ressourcer Fælles oplevelser som kan omsættes til kompetencer 11

12 Mening: Meningsfulde aktiviteter: At have noget meningsfuldt at stå op til Gøre nytte Få lov til at hjælpe til Ansvarsfølelse/indflydelse Være til gavn for andre Gøre en forskel Dette er nogle rigtig gode bud på, hvad psykisk sundhed er, og hvad der skal til for at opnå en bedre psykisk sundhed, og på hvad der opfattes som livskvalitetsforbedrende. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Forskellige Netværksgrupper: Mandemadgruppe: Onsdag aften 1 gang/mdr. som Daniel, Morten og Peter E. arrangerer i februar Kvindeaften: Helle, Kathrine arrangerer 2 gange årligt. Pårørendeaften: Margrethe og Joan arrangerer i Juni Litteraturgruppe/bogklub: Isabelle og Annette er tovholdere. Hver 2. måned. 1. gang i oktober Socialt netværk/ recovery /find dine ressourcer gruppe: Helle arrangerer gruppen, der starter i oktober Åbent hus arrangement, hvor man kan finde interessefællesskaber: Marts

13 Udviklings samtaler individuelle / recovery stjernen. Have et fast opslag hængende på tavlen med tilbud om, at arbejde med recovery stjernen. Evt. lave en folder. Helle og Isabelle er ansvarlige og har deadline 1. juli Kurser lære noget/øget viden: Vigtigt at komme ud blandt andre. Også vigtigt med kurser, der ikke kun omhandler psykiatri. Bruge psykiatrifonden, Videnscenter for Socialpsykiatri, bedre psykiatri, jobsøgnings kurser (Idrætshuset), foto kursus og skrivekursus, Mindfulness, div. foredrag, It-undervisning, mad kurser, rejse/kulturelle kurser og supervision. Margrethe og Helle finder løbende relevante kurser. Mindfulness: Margrethe uddanner sig som instruktør i mindfulness og er klar til at instruere i maj Recovery kurser ude i byen: FAB vendepunkter. Margrethe informerer løbende, når der bliver udbudt kurser. Sy kursus, smykkekursus og kreativ gruppe: Da vi pt. har en teaterskrædder i etårig virksomheds praktik kan følgende udbydes: Lave smykker, male, lave papmache, lave postkort, strikke, syning og rep. af tøj. Flere ting kan bygges på alt efter interesse. June har kreativt værksted hver fredag eftermiddag. 13

14 Pinta Nyt blad starte med at etablere en interesse gruppe og slås sammen med fotogruppe: Ide gruppe: Helle, Isabelle og Henrik L finder interesserede i november og indkalder til stiftende generalforsamling. Bladet skal udkomme første gang i medio januar Joan er med i fotogruppe. Lilleskole hold ugen der gik! Hvad sker der i verden? Samtaler ud fra blade: Morten: Ugen der gak. Hver 14. dag. Opstart september Kreativ udfoldelse Indsatsområde 2 Bedre fysisk sundhed Den fysiske sundhed har siden vi startede Pinta været et indsatsområde. Vi har fra starten haft en kostpolitik, der garanterer brugerne, at der er varieret sund kost til måltiderne, og vi har hele tiden haft motionstilbud. Det er hårdt og begrænsende at have en sindslidelse, og det er endnu hårdere og mere begrænsende samtidig at døje med et dårligt fysisk helbred. Samtidig viser statistikker, at gruppen af sindslidende har dårligere fysisk helbred sammenlignet med befolkningen som helhed. Derudover har sund kost og rigelig motion gunstig virkning på den generelle sindstilstand. Der er altså god grund til, at et samværs- og aktivitetstilbud som Pinta har fokus på den fysiske sundhed. 14

15 Det er samtidig et område, der vedvarende skal diskuteres og udvikles, dels for at fastholde engagement og ejerskab i brugergruppen, dels for at tilpasse kost- og motionstilbud til en skiftende brugergruppe og skiftende trends indenfor området. Det er som de andre indsatsområder et emne, vi har diskuteret på udviklingsplanseminaret, med henblik på at gøre det endnu bedre. Her tog vi udgangspunkt i materiale vi havde fra 2 Pintamøder, hvor emnet allerede var behandlet. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Nogle tiltag er allerede startet, da det var muligt at påbegynde dem umiddelbart efter seminaret. Tiltagene er indenfor de 3 områder: Mad, Fysisk aktivitet og Rygestop. Mad/ernæring Det er enkelt og ligetil at holde udbuddet af mad i Pinta ernæringsmæssigt rigtigt, men vi skal også inspirere, motivere og inddrage brugerne til at tage del i og selv praktisere sunde madvaner ved at være det gode eksempel. Et eksempel vi viser med en bred variation i udbuddet af måltider, der kan give brugerne erfaringer og smagsoplevelser, som de ønsker at kopiere derhjemme. Vi skal også drøfte sundhed i hverdagen og hjælpe brugerne med at kende sundt fra usundt samt kende forskel på myter og fakta. Og ikke mindst skal vi tale om, hvordan man skal forholde sig, til alle de forskellige budskaber, der kommer ud i medierne. De tiltag vi sætter i værk på kort sigt er: Udarbejde menuplan efter temaer 1 gang hver 3. måned (ex. diabetes uge): Daniel, Joan, Helle, Isabelle, Michael L, Henrik L. vil gerne være med i udvalget, der holder første møde inden udgangen af februar Daniel indkalder til møde. 15

16 Oplysninger på fællesmøder evt. ud fra beskrivelser fra medierne. 1. Pintamøde i måneden: Alle kan byde ind på møderne. Isabelle og June undersøger nyt og oplyser på 1. Pintamøde i måneden. Første gang vil være det første Pintamøde i februar. Oprettelse af madudvalg, som beslutter menuplan: Henrik L, Isabelle og Daniel er i udvalget. Der bliver holdt menuplansmøde efter Pintamødet, hver 4 uge, den næstsidste uge på menuplanen. Fysisk aktivitet Der findes et utal af måder, hvorpå man kan være fysisk aktiv. Det er bl.a. præference, fysisk form og sindstilstand, der afgør, hvorvidt en bruger kan deltage i en fysisk aktivitet eller ej. Det er vores opgave at motivere og skabe aktiviteter, der rammer flest muligt. Med tiden har vores udbud indenfor fysiske aktiviteter ændret sig i takt med, at interesser og brugergruppe er ændret. For tiden har vi et virksomhedsmedlemskab i det lokale fitnesscenter, hvor der både er mulighed for selvstændig motions- og styrketræning, samt medvirken på hold. I fitnesscentret har vi også et lukket zumba hold, hvor det kun er brugere af Pinta, der kan deltage. Derudover tilbyder vi en gåtur, hver dag kl. 13. Denne gåtur blev vedtaget på udviklingsseminaret og var mulig at påbegynde med det samme. Det blev yderligere besluttet at sætte følgende i værk: At købe sjippetove, hulahopringe, bløde bolde og stor gymnastikbold: Annette og Isabelle indkøber redskaberne senest 1. marts Annette, Isabelle og Kathrine vil starte aktiviteter med redskaberne i løbet af foråret. Find din favoritsport (Det kan være en sportsuge eller måned, hvor man f.eks. tager i Grøndalscentret og prøver nye sportsgrene.): Morten, Stephan, Peter E og Gitte er sportsudvalg, der planlægger forløb og aktiviteter. Udvalget holder stiftende møde senest 1. juni

17 Opstart af løbegruppe: Morten laver opslag i april Billard: Michael og Henrik L finder træningssted og tid senest februar Bowling 1 gang månedligt: Michael og Morten finder træningssted og tid senest oktober Mormor gymnastik, - skånsom gymnastik, der ikke kan forårsage skader og ikke kræver en stærk og veltrænet fysik. Helle, Annette og Jette finder træningssted og tid senest september 2011 Rygestop På udviklingsseminar har vi diskuteret, hvordan vi i Pinta motiverer til rygestop og bedst støtter brugerne i den svære proces. Flere med rygeerfaring fandt, at det vil være gavnligt at have en rygestop-instruktør i huset, som kan hjælpe til rygestop, når motivationen er der. På udviklingsplanseminar blev vi enige om følgende: Isabelle skal uddannes som rygestopinstruktør: Isabelle deltager i uddannelsen i maj Rygestop kurser efter behov. Der kan både oprettes hold og være individuel rådgivning: Isabelle laver opslag med tilbud om rygestop, når hun har været på kursus ved udgangen Maj Have sunde tilbud i hverdagen som kan indtages i stedet for at ryge: (gulerodsstænger, agurkestænger, lakridsrod og lakridsrods te.) Frivillige, Daniel og June sørger for dette. Opstart Februar

18 Røgfrie dage med erstatnings præparater (Det skal være absolut frivilligt om man vil prøve): Isabelle undersøger om man kan få startpakker gratis, og om Pinta mod brugerbetaling kan udbyde nikotin præparater. Senest juni Det aktive liv og sund mad Indsatsområde 3 Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Førtidspensionen er debatteret meget i medierne, og der er politisk opbakning til en reform af førtidspensionssystemet, der bl.a. vil gøre førtidspensionen for folk under 40 midlertidig. I Plan for Københavns Kommunes Psykiatriplan står der: Det er særlig vigtigt at sætte øget fokus på fleksible og beskæftigelsesrettede tilbud til psykisk syge, som et redskab i den recovery-orienterede indsats, da det vil øge psykisk syges muligheder for at opbygge socialt netværk, give dem selvværd og tro på at kunne komme sig, og samtidig vil kunne styrke inklusionen af psykisk syge i samfundet. I Pinta ser vi dagligt, at der er brugere, der ønsker at være aktive og gøre nytte. Vi ser også, hvordan nogle brugere vokser og bliver gladere, når de får ansvar og udfordringer. For mange brugere er der alligevel lang vej fra ønsket om beskæftigelse til rent faktisk at kunne bestride et job, selvom det er på særlige vilkår. Der er endnu længere vej for de brugere, der ikke føler, at de nogensinde får ressourcer hertil. Pintas frivilligordning I Pinta har vi en frivilligordning for Pintas brugere. Frivilligarbejdet består i en fast ugentlig cafevagt, af 5 timers varighed. Her er man med til at tilberede frokost eller aftensmad, brygge kaffe og te, vaske op og passe cafeen. 18

19 Den frivillige kan få større eller mindre ansvar alt afhængig af, hvad han/hun ønsker og magter. Frivilligordningen har mange funktioner. De frivillige er en nødvendig ressource i Pinta, hvor vi i løbet af en uge har en bred åbningstid og mange måltider at tilberede. Ordningen øger brugernes fornemmelse af ejerskab overfor Pinta, og samtidig finder de frivillige brugere en masse forskellige ressourcer i dem selv, som de enten mente at have mistet, eller ikke var klar over, at de havde. De oplever at kunne lære og øge deres kompetencer og selvværd via arbejdet i Pinta. Så frivilligordningen kan være et vigtigt led i en brugers recoveryproces. Set i arbejdsmarkedsperspektiv er frivilligordningen et sted, man kan øve sig i den ansvarlighed, man skal udvise som ansat, såsom at møde til tiden, ringe ved sygdom og forsinkelse og passe sine arbejdsopgaver. Man kan øve sig i at samarbejde og lære sig selv at kende i en arbejdssituation, så man kan sige, hvad man kan, og hvad man har svært ved, og hvilke skånehensyn, man har behov for i en given ansættelse. Resultater fra arbejdsseminaret Der er stor tilfredshed med den eksisterende frivilligordning, og på arbejdsseminaret kom det frem, at der også var ønsker om, at medarbejderne i Pinta er en mere aktiv del i at hjælpe brugerne videre til udfordringer uden for Pinta. Men samtidig var der også et ønske om at kunne bidrage med frivilligt arbejde i meget mindre målestok og i mindre forpligtende og formaliseret form. Whiteboardtavle hvor ad-hoc opgaver skrives, således at de brugere der har lyst, kan udføre frivillige arbejdsopgaver. Der kan være opgaver som: aflevere flasker, ordne vasketøj, smide gamle aviser ud m.m: Isabelle hænger whiteboard-tavle op med det samme, d. 27/1. Regnskab: 1 gang ugentligt (onsdag) hvor kassen gøres op: Skrives på opgavetavlen fremover af Margrethe. 19

20 Regler og lovgivning omkring skånejob og uddannelse (Isabelle). Hvordan viderebringes denne viden? : Både medarbejdere og brugere, har på nuværende tidspunkt indhentet en del viden om området, men før vi producerer foldere om emnet afventer vi, at der foreligger en strategi på området i socialpsykiatrisk center Nord-Vest. Personlige handleplaner i forhold til tilknytning til arbejdsmarked / livet: Det skal være et løbende tilbud til brugerne, at kunne få støtte til at udforme en handleplan i forhold til bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse, vil Margrethe og Isabelle sætte sig ind i den recoverystjerne, der omhandler arbejdslivet og vil senest 1. februar 2012 være klar til at kunne tilbyde støtte til handleplaner. Hygiejne kursus: Udbydes til alle interesserede. Gratis for frivillige. Isabelle finder kurser, til interesserede og sender næste hold af sted senest 1. april Netværk stederne imellem vedr. frivilligt arbejde så man kan prøve sig selv af: Margrethe tager det op på ledermøde. Annette og Isabelle vil gerne være med i en opstartsfase og besøge div. væresteder. Dette vil være foregå senest november Brugere i frivilligt arbejde 20

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere