Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud."

Transkript

1 Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1

2 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6 Værdier...7 Metoder...8 Tiltag...12 Tiltag...15 Mad/ernæring...15 Fysisk aktivitet...16 Rygestop...17 Pintas frivilligordning...18 Resultater fra arbejdsseminaret

3 Indledning Denne udviklingsplan er blevet til dels på baggrund af Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri og dels vores eget ønske om en udviklingsplan for Pinta. Udviklingsplanen er vores redskab til at sætte tiltag og indsatsområder fremadrettet i spil sammen med brugere af Pinta, således at disse fremspringer på baggrund af brugernes ønsker og ikke kun medarbejdernes. Det er vores klare opfattelse, at dette virker bedst, og at det skaber et fundament om ligeværdighed, som gør at tingene som regel lykkes, og at den nødvendige opbakning er til stede. Vi har løbende gennem hele 2010, haft disse tiltag som omdrejningspunkt i mange af vores aktiviteter. Vi anså det derfor som nærliggende at uddybe og udbygge disse tiltag i forhold til vores udviklingsplan for Samtidig syntes vi, at det hele hænger godt sammen med vores fortsatte implementering af recovery og vores værdigrundlag. Udviklingsplanen indhold og opbygning Vores overordnede indsats går i tråd med de langsigtede effektmål, som Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri opstiller som ønsker for deres psykisk sårbare borgere: Et mere værdigt liv. Skal have en øget livskvalitet. I størst mulige omfang at tage vare på eget liv. Mere aktivt medborgerskab. Pinta har valgt at have særlig fokus på at arbejde med følgende mellemlange effektmål fra Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri : At bidrage til at brugerens psykiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugerens fysiske sundhed forbedres. At bidrage til at brugeren opnår bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. At Pinta tilbyder interesserede brugere at arbejde med recoverystjernen. Herunder også følgende temaer som knytter sig til psykiatriplanen, men som vi har kaldt: Psykisk sundhed. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens relationer. At bidrage til at styrke og forbedre brugerens psykosociale situation. 3

4 Samt temaer som brugerne specifikt har ønsket understøttet og som knytter sig til ovenstående. At skabe struktur i hverdagen. Hjælp og støtte til mestring af modstand. Personlig udvikling og udvikling af kompetencer. Mening i livet. Tryghed. Udviklingsplanen er således bygget op omkring Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri , samt hvad brugere af Pinta finder relevant og værdifuldt at arbejde og beskæftige sig med i de kommende 2 år. Præsentation Rammerne for samværs- og aktivitetstilbudet opgavevaretagelse er fastlagt dels af lovgivningen (etableret i henhold til Lov om Social Service 88) og dels af politisk vedtagne mål og rammer i Københavns Kommune. De politisk vedtagne mål og rammer omfatter særligt kommunens værdigrundlag, det fælles ledelsesgrundlag, principperne for mål - og rammestyring, samt politisk vedtagne plangrundlag: Sektorplanen, bruger- og pårørendepolitik. Ressourcemæssige rammer: Pintas årlige driftsbudget for 2011 er kroner, finansieret ved kr. som SATS puljemidler og resterende kr. som kommunalt tilskud. Fra 1. januar 2011 er der ansat 6 medarbejdere, svarende til 4,3 fuldtidsstillinger samt leder. De faste medarbejdere har følgende tværfaglige baggrund: 1 socialpædagog, 2 pædagoger, 1 ernærings- og husholdningsøkonom og 1 kok, folkeskolelærer (job med løntilskud for FP) og servicemedarbejder (job med løntilskud for FP) Åbningstiden fra 1. januar 2011: Den samlede ugentlige åbningstid er på 53 timer, fordelt på følgende åbningstider: Mandag, onsdag, fredag og søndag kl Tirsdag og torsdag kl Pinta har lukket på helligdage. 4

5 Samarbejdspartnere Voksenenheden NV bestående af sagsbehandlere, SKP, hjemmevejledere og boligsociale rådgivere. Samarbejdet foregår, når en bruger henvender sig og beder os om at tage kontakt. Vi kan også formidle kontakt til voksenenheden, hvis en bruger henvender sig og har brug for hjælp. Samarbejdet sker kun ifølge aftale med den pågældende bruger. Region hovedstaden bestående af DPC, hospitalspsykiatrien og opsøgende psykiatriteam. Her bliver vi ofte kontaktet i forhold til patienter, som er under udskrivning eller, som en del af behandlingen, har brug for at skabe et indhold i hverdagen og have mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre. Vi samarbejder også med andre samværs- og aktivitetstilbud og botilbud gennem aktiviteter på tværs og som faglige sparringspartnere. Fysiske rammer De fysiske rammer består af lejede lokaler i stueplan på ca. 170 m, samt en gårdhave i direkte forbindelse med lokalerne. Lokalerne består af et stort lokale m. åbent køkken og cafe, kombineret edb -, møde - og undervisningslokale, musik- og fjernsynsstue, kontor, samtalerum, handicaptoilet og almindeligt toilet samt vaske og - badefaciliteter. Fra 1. januar 2007 er Pinta blevet røgfrit, da kravet om, at medarbejdere skal undgå at komme i kontakt med tobaksrøg skal kunne efterleves. Der kan ryges på matriklen og i gårdhaven er der opsat et læskur med lys og varme, hvor der kan ryges. Målgruppe Pinta henvender sig til mennesker som har en sindslidelse eller, som er ved at komme sig efter en sindslidelse. Samt til mennesker som har eller har haft psykiske problemer af en eller anden karakter, og som af den grund ikke kan benytte sig af andre almindelige offentlige og private tilbud. Herunder også sindslidende med anden etnisk baggrund og sindslindende med misbrugsproblematikker. Pinta henvender sig til alle, der identificerer sig med ovenstående, uanset køn, alder og etnicitet. Som målgruppen har tegnet sig i løbet af de 5 år Pinta har eksisteret, så ser fordelingen af mænd og kvinder således ud: ca. 60 % mænd og ca. 40 % kvinder. Den brede gruppe estimeres at være centreret i aldersgruppen år. Der er ca. 3-4 %, der er yngre og ca. 10 %, der er ældre og ca. 5 % med anden etnisk baggrund. 5

6 Politikker Brugerinddragelse /indflydelse: I Pinta er det muligt at få indflydelse på såvel små som store beslutninger, og vores mål er inddrage så mange brugere som muligt i hverdagslivet i Pinta. Alle har mulighed for at deltage i det ugentlige Pintamøde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her drøftes stort og småt, og alle kan komme med ønsker og input. Det er nedsat et budget- og aktivitetsudvalg bestående af minimum 2 brugere og 1 medarbejder. Dette udvalg kommer med forslag til ture og aktiviteter samt sikrer, at vi holder os indenfor den økonomiske udmeldte ramme til diverse brugeraktiviteter. Pårørende politik: Pårørende er, hvis de bliver inviteret af brugerne, altid velkomne i Pinta, samt velkomne til at deltage i diverse arrangementer. 1 gang årligt afholder vi et særligt pårørendearrangement, hvor pårørende kan komme og høre om stedet og møde andre pårørende, brugere af stedet og medarbejderne. Alkohol/stoffer: Alkohol og stoffer må ikke medbringes, indtages eller handles i Pinta. Pinta er et alkohol- og stoffrit miljø. 2 gange årligt ved vores sommerfest og Halloweenfest dispenseres der for denne regel, og man kan købe 3 genstande. Ved beruselse eller anden påvirkning af stoffer, som er til gene for andre i Pinta, kan vedkommende afvises på stedet, men få tilbud om at komme igen en anden gang. Rygepolitik: Det er ikke tilladt, at ryge indendørs på Pinta, men man kan ryge i et indrettet rygeskur eller i gårdhaven. Kost politik: I Pinta tilbydes man hver dag et til flere måltider mad, som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. 75 % af vores råvarer er økologiske. Vi tilbyder gratis frugt, som varierer alt efter årstiden. Der serveres også agurk - og gulerodsstænger. Motionspolitik: I Pinta har vi 2 3 faste tilbud om motion om ugen. Dette varierer alt efter interesse. Vi samarbejder med det lokale fitnesscenter og benytter flere af de tilbud, der er der. Det omhandler zumba, fitness, spinning mm. Vi har dagligt et tilbud om en gå tur på en halv til en hel times varighed alt efter lyst og formåen. 6

7 Værdier Pintas værdigrundlag som det også er beskrevet i den tidligere udviklingsplan, og som stadig er gældende: Give den enkelte mest mulig indflydelse på egen hverdag. Støtte den enkelte i udviklingen af personlige ressourcer og sociale kompetencer. Støtte den enkelte i at realisere og forfølge drømme for fremtiden. Støtte den enkelte i at opbygge et bæredygtigt netværk. Tilbyde mulighed for aktiv deltagelse i hverdagen i samspil med andre mennesker. Tilbyde mulighed for socialt samvær med andre mennesker. Støtte den enkelte i processen i at komme sig efter en sindslidelse. I fællesskab have fokus på sundhed og fysisk og psykisk velvære. Være gensidigt inspirerende, igangsættende og idebank for aktiviteter. Skabe et trygt miljø med gensidig empati og omsorg for hinanden. Vi har med brugerne på temadage og på arbejdsseminaret gennemgået, hvad brugerne finder værdifuldt ved Pinta. Her følger hvad brugerne har suppleret værdigrundlaget med: At have noget at stå op til og et sted at komme. At føle sig hjemme og have lov at være den man er. Opbakning og støtte omkring ens identitet. At følge med i den enkeltes liv. Få hjælp til at mestre modstand. Humor. At få ros. At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system. At kunne gøre nytte. At være til gavn for andre. At gøre en forskel. At møde ligestillede. Gensidig hjælpsomhed. Et pusterum. Medarbejderne stoler på os. Ingen bagtalelse og negativ snak. Positiv stemning. 7

8 Metoder Pinta har fokus på at skabe et miljø, således at brugeren oplever at få støtte til sin recoveryproces. Et miljø hvor der er plads til, at den enkelte bruger kan boltre sig i flere arenaer sammen med andre og derved udvikle eller genopdage iboende kompetencer. En vigtig del af Pinta er, at brugerne har størst mulig indflydelse i hverdagen og på de overordnede mål og beslutninger. Der er mulighed for indflydelse på flere planer: I dialogen i hverdagen, på det ugentlige Pintamøde, i faste og ad hoc udvalg og ved at engagere sig i aktiviteter og arrangementer. At have indflydelse på egen hverdag kan være med til at udvikle den enkeltes evner til at opstille mål for fremtiden og til at udvikle selvtillid og selvværd således, at det bliver muligt at realisere mål og drømme. Stedet søger at skabe et åbent og ligeværdigt miljø, hvor alle bliver hørt og set, og hvor medarbejdere og brugernes stemmer tæller lige meget. Det er vigtigt at kunne afprøve sig selv i samspil med andre og kunne indgå i et fællesskab, hvor man føler sig anerkendt, som det menneske man er. Dette virker fordrende på evnen til at skabe relationer til andre mennesker og til at kunne skabe bæredygtige og varige venskaber. Pinta er et aktivt miljø med mange forskellige praktiske gøremål. Disse gøremål giver mulighed for fast frivilligt arbejde eller ad hocopgaver i dagligdagen, som alle kan byde ind på efter behov og formåen og derved indgå i et aktivt samspil og samarbejde med medarbejdere og andre brugere. Dette virker stimulerende i forhold til at udvikle personlige ressourcer og sociale kompetencer. Der er fokus på sundhed i fællesskab, hvilket virker inspirerende på alle og giver mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige vaner. At kunne indtage et sundt måltid hver dag samt have muligheden for fysisk aktivitet sammen med andre kan bevirke, at det psykiske velvære optimeres, og at der derved kan skabes overskud til andre aktiviteter og gøremål i hverdagen. At være sammen med andre mennesker som har mærket, hvad det vil sige at have en sindslidelse eller andre psykiske problematikker, samt at være i et rummeligt og støttende miljø kan virke befordrende for den enkeltes proces i at komme sig. Vi har fokus på personen og ikke på lidelsen, så det at være syg kommer til at fylde mindre og mindre, og det bliver muligt at udvikle sig yderligere personligt. Vi ønsker at kunne understøtte den enkeltes personlige udvikling så meget som muligt. 8

9 Beskrivelse af udviklingsplanens tilblivelse og proces Det har været vigtigt at inddrage brugerne af stedet så tidligt som muligt i processen. Vi startede derfor i feb med at holde en temadag, hvor den gamle udviklingsplan blev evalueret, og hvor Pintas værdigrundlag blev taget op til revision. Samtidig begyndte vi at drøfte Plan for Københavns kommunes socialpsykiatri Vi startede med kost- og motionspolitikken, som blev lagt ud til brugerne, og der blev lavet oplæg om det på 2 Pintamøder(1). Dette blev efterfølgende drøftet på yderligere 2 Pintamøder, således at så mange brugere som muligt kunne få indflydelse på udformningen. Disse debatter skabte grundlaget for vores tema om bedre fysisk sundhed i udviklingsplanen. I juni 2010 tog vi på arbejdsseminar i Tisvildeleje i 3 dage. Vi var 5 ansatte og 7 brugere afsted. Her drøftede vi Plan for Københavns kommunes socialpsykiatris effektmål på mellemlang sigt med undtagelse af temaet: mindre kriminalitet, da dette ikke umiddelbart er vores målgruppes problematik. Oplægget på arbejdsseminariet var følgende: 1. Hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 2. Hvad skal der til for dig for, at opnå bedre fysisk sundhed? Og hvilken indsats skal der til i Pinta? 3. Hvad skal der til for dig, for at opnå bedre tilknytning til arbejdslivet? Og hvilken indsats skal der til i Pinta. 4. Oplæg om recoverystjernen. Hvad kan den? Og hvorfor arbejde med den? Der blev arbejdet med oplægget i 3 grupper, og der blev løbende samlet op i plenum. Disse opsamlinger blev udarbejdet til et fælles materiale, som blev råmaterialet til det videre arbejde med udviklingsplanen. Resultatet var en masse gode forslag til nye indsatsområder, som Pinta skal arbejde med i de kommende 2 år. Da vi kom hjem blev dette råmateriale gennemgået af alle medarbejdere, hvor vi kunne trække det ud, som pegede i en ny retning. Det vil sige, at der var flere områder, hvor vi tidligere på året havde sat nye tiltag i værk. Blandt andet havde vi startet en daglig gågruppe op, så det blev muligt at give tilbud om en halv times motion dagligt til alle. Restmaterialet blev skrevet sammen, og der blev lavet et samlet oplæg. 9

10 I november 2010 afholdt vi en temaeftermiddag, hvor alle kunne deltage. Her skulle restmaterialet gennemarbejdes, og der skulle aktører og interessenter på de forskellige tiltag. I januar 2011 afholdt vi den sidste temadag, således at flere brugere kunne melde sig som aktører på de nye tiltag. Opsamlingsmaterialet fra denne dag udgør de nye tiltag og indsatsområder i udviklingsplanen for (1) Pintamødet er vores ugentlige møde, som er vores eneste beslutningsdygtige organ. Her træffes beslutninger om både stort og småt, og her informeres om alt nyt udefra, som vi skal tage stilling til. Arbejdsseminar Tisvildeleje Indsatsområde 1 Bedre psykisk sundhed. I Pinta lægger vi stor vægt på den psykiske trivsel. At vores miljø er rummelig,t og at der er plads til alle uanset baggrund, værdier og holdninger. At vi har et ligeværdigt miljø, hvor alle er lige meget værd, og hvor ingens meninger er vigtigere end andres. Vi har et trygt miljø, hvor vi alle tør ytre vores meninger til hinanden. Vi søger løsninger og ikke problemer. Psykisk sundhed er et meget bredt begreb og det er meget forskelligt fra individ til individ, hvad psykisk sundhed betyder, og hvad psykisk sundhed er. Den psykiske sundhed knytter sig stærkt til den fysiske sundhed. Det kræver et psykisk overskud at kunne overskue de barrierer, der ofte er forbundet med psykiske lidelser. Alt peger derfor i retning af, at hvis man føler velvære og trivsel i sin hverdag, så er overskuddet til at forfølge ønsker om forandringer og forbedringer af egen situation væsentlig større. Den psykiske sundhed ses derfor som et grundlæggende fundament i den enkeltes livskvalitet og selvopfattelsen af samme. Vi fandt det derfor væsentligt at få spurgt ind til, hvordan den enkelte opfatter begrebet, og hvad der er vigtigt i dagligdagen for at opnå psykisk sundhed. 10

11 Da vi spurgte brugerne på arbejdsseminariet i Tisvildeleje om, hvad skal der til for dig for at opnå bedre psykisk sundhed? og hvilken indsats skal der til i Pinta?, kom der nedenstående på tavlen bestående af 6 overskrifter og en masse underpunkter, som repræsenter, hvad brugerne opfatter som det essentielle. Struktur på hverdagen: Have noget at stå op til Et sted at komme Tryghed: At føle sig hjemme At have lov til at være den man er syg/rask Et sted man kan mødes med andre i lignende situation Anonymitet Respekteret for den man er Plads til fejltagelser Føle sig velkommen Ligeværdighed Omsorg At følge med i den enkeltes liv Mestring af modstand: Have styr på de ting der giver modstand/ vil igennem det og komme videre Være bedre til at klare modstand uden at gå ned Have mere vilje/ lyst til at gøre ting og overskride barrierer der forhindrer en i at være med. Humor Sociale relationer: Føler man kan fungere socialt Socialt samvær Netværk Samtaler / dialog Ros At følge med i den enkeltes liv Åbenhed Professionel støtte og hjælp: Samtaler / terapi Rådgivning At medarbejderne har handlemuligheder i forhold til det offentlige system Personlig udvikling og udvikling af kompetencer: Opbakning/støtte omkring ens identitet Rum/plads til psykisk udfoldelse Lære noget kurser øget viden selvtillid/selvværd Netværksgruppe udvikling af iboende ressourcer Fælles oplevelser som kan omsættes til kompetencer 11

12 Mening: Meningsfulde aktiviteter: At have noget meningsfuldt at stå op til Gøre nytte Få lov til at hjælpe til Ansvarsfølelse/indflydelse Være til gavn for andre Gøre en forskel Dette er nogle rigtig gode bud på, hvad psykisk sundhed er, og hvad der skal til for at opnå en bedre psykisk sundhed, og på hvad der opfattes som livskvalitetsforbedrende. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Forskellige Netværksgrupper: Mandemadgruppe: Onsdag aften 1 gang/mdr. som Daniel, Morten og Peter E. arrangerer i februar Kvindeaften: Helle, Kathrine arrangerer 2 gange årligt. Pårørendeaften: Margrethe og Joan arrangerer i Juni Litteraturgruppe/bogklub: Isabelle og Annette er tovholdere. Hver 2. måned. 1. gang i oktober Socialt netværk/ recovery /find dine ressourcer gruppe: Helle arrangerer gruppen, der starter i oktober Åbent hus arrangement, hvor man kan finde interessefællesskaber: Marts

13 Udviklings samtaler individuelle / recovery stjernen. Have et fast opslag hængende på tavlen med tilbud om, at arbejde med recovery stjernen. Evt. lave en folder. Helle og Isabelle er ansvarlige og har deadline 1. juli Kurser lære noget/øget viden: Vigtigt at komme ud blandt andre. Også vigtigt med kurser, der ikke kun omhandler psykiatri. Bruge psykiatrifonden, Videnscenter for Socialpsykiatri, bedre psykiatri, jobsøgnings kurser (Idrætshuset), foto kursus og skrivekursus, Mindfulness, div. foredrag, It-undervisning, mad kurser, rejse/kulturelle kurser og supervision. Margrethe og Helle finder løbende relevante kurser. Mindfulness: Margrethe uddanner sig som instruktør i mindfulness og er klar til at instruere i maj Recovery kurser ude i byen: FAB vendepunkter. Margrethe informerer løbende, når der bliver udbudt kurser. Sy kursus, smykkekursus og kreativ gruppe: Da vi pt. har en teaterskrædder i etårig virksomheds praktik kan følgende udbydes: Lave smykker, male, lave papmache, lave postkort, strikke, syning og rep. af tøj. Flere ting kan bygges på alt efter interesse. June har kreativt værksted hver fredag eftermiddag. 13

14 Pinta Nyt blad starte med at etablere en interesse gruppe og slås sammen med fotogruppe: Ide gruppe: Helle, Isabelle og Henrik L finder interesserede i november og indkalder til stiftende generalforsamling. Bladet skal udkomme første gang i medio januar Joan er med i fotogruppe. Lilleskole hold ugen der gik! Hvad sker der i verden? Samtaler ud fra blade: Morten: Ugen der gak. Hver 14. dag. Opstart september Kreativ udfoldelse Indsatsområde 2 Bedre fysisk sundhed Den fysiske sundhed har siden vi startede Pinta været et indsatsområde. Vi har fra starten haft en kostpolitik, der garanterer brugerne, at der er varieret sund kost til måltiderne, og vi har hele tiden haft motionstilbud. Det er hårdt og begrænsende at have en sindslidelse, og det er endnu hårdere og mere begrænsende samtidig at døje med et dårligt fysisk helbred. Samtidig viser statistikker, at gruppen af sindslidende har dårligere fysisk helbred sammenlignet med befolkningen som helhed. Derudover har sund kost og rigelig motion gunstig virkning på den generelle sindstilstand. Der er altså god grund til, at et samværs- og aktivitetstilbud som Pinta har fokus på den fysiske sundhed. 14

15 Det er samtidig et område, der vedvarende skal diskuteres og udvikles, dels for at fastholde engagement og ejerskab i brugergruppen, dels for at tilpasse kost- og motionstilbud til en skiftende brugergruppe og skiftende trends indenfor området. Det er som de andre indsatsområder et emne, vi har diskuteret på udviklingsplanseminaret, med henblik på at gøre det endnu bedre. Her tog vi udgangspunkt i materiale vi havde fra 2 Pintamøder, hvor emnet allerede var behandlet. Tiltag I det følgende har vi oplistet de tiltag medarbejdere og brugere har besluttet sig for. Nogle kan udføres på ganske kort sigt, andre skal udføres på længere sigt. Nogle tiltag er allerede startet, da det var muligt at påbegynde dem umiddelbart efter seminaret. Tiltagene er indenfor de 3 områder: Mad, Fysisk aktivitet og Rygestop. Mad/ernæring Det er enkelt og ligetil at holde udbuddet af mad i Pinta ernæringsmæssigt rigtigt, men vi skal også inspirere, motivere og inddrage brugerne til at tage del i og selv praktisere sunde madvaner ved at være det gode eksempel. Et eksempel vi viser med en bred variation i udbuddet af måltider, der kan give brugerne erfaringer og smagsoplevelser, som de ønsker at kopiere derhjemme. Vi skal også drøfte sundhed i hverdagen og hjælpe brugerne med at kende sundt fra usundt samt kende forskel på myter og fakta. Og ikke mindst skal vi tale om, hvordan man skal forholde sig, til alle de forskellige budskaber, der kommer ud i medierne. De tiltag vi sætter i værk på kort sigt er: Udarbejde menuplan efter temaer 1 gang hver 3. måned (ex. diabetes uge): Daniel, Joan, Helle, Isabelle, Michael L, Henrik L. vil gerne være med i udvalget, der holder første møde inden udgangen af februar Daniel indkalder til møde. 15

16 Oplysninger på fællesmøder evt. ud fra beskrivelser fra medierne. 1. Pintamøde i måneden: Alle kan byde ind på møderne. Isabelle og June undersøger nyt og oplyser på 1. Pintamøde i måneden. Første gang vil være det første Pintamøde i februar. Oprettelse af madudvalg, som beslutter menuplan: Henrik L, Isabelle og Daniel er i udvalget. Der bliver holdt menuplansmøde efter Pintamødet, hver 4 uge, den næstsidste uge på menuplanen. Fysisk aktivitet Der findes et utal af måder, hvorpå man kan være fysisk aktiv. Det er bl.a. præference, fysisk form og sindstilstand, der afgør, hvorvidt en bruger kan deltage i en fysisk aktivitet eller ej. Det er vores opgave at motivere og skabe aktiviteter, der rammer flest muligt. Med tiden har vores udbud indenfor fysiske aktiviteter ændret sig i takt med, at interesser og brugergruppe er ændret. For tiden har vi et virksomhedsmedlemskab i det lokale fitnesscenter, hvor der både er mulighed for selvstændig motions- og styrketræning, samt medvirken på hold. I fitnesscentret har vi også et lukket zumba hold, hvor det kun er brugere af Pinta, der kan deltage. Derudover tilbyder vi en gåtur, hver dag kl. 13. Denne gåtur blev vedtaget på udviklingsseminaret og var mulig at påbegynde med det samme. Det blev yderligere besluttet at sætte følgende i værk: At købe sjippetove, hulahopringe, bløde bolde og stor gymnastikbold: Annette og Isabelle indkøber redskaberne senest 1. marts Annette, Isabelle og Kathrine vil starte aktiviteter med redskaberne i løbet af foråret. Find din favoritsport (Det kan være en sportsuge eller måned, hvor man f.eks. tager i Grøndalscentret og prøver nye sportsgrene.): Morten, Stephan, Peter E og Gitte er sportsudvalg, der planlægger forløb og aktiviteter. Udvalget holder stiftende møde senest 1. juni

17 Opstart af løbegruppe: Morten laver opslag i april Billard: Michael og Henrik L finder træningssted og tid senest februar Bowling 1 gang månedligt: Michael og Morten finder træningssted og tid senest oktober Mormor gymnastik, - skånsom gymnastik, der ikke kan forårsage skader og ikke kræver en stærk og veltrænet fysik. Helle, Annette og Jette finder træningssted og tid senest september 2011 Rygestop På udviklingsseminar har vi diskuteret, hvordan vi i Pinta motiverer til rygestop og bedst støtter brugerne i den svære proces. Flere med rygeerfaring fandt, at det vil være gavnligt at have en rygestop-instruktør i huset, som kan hjælpe til rygestop, når motivationen er der. På udviklingsplanseminar blev vi enige om følgende: Isabelle skal uddannes som rygestopinstruktør: Isabelle deltager i uddannelsen i maj Rygestop kurser efter behov. Der kan både oprettes hold og være individuel rådgivning: Isabelle laver opslag med tilbud om rygestop, når hun har været på kursus ved udgangen Maj Have sunde tilbud i hverdagen som kan indtages i stedet for at ryge: (gulerodsstænger, agurkestænger, lakridsrod og lakridsrods te.) Frivillige, Daniel og June sørger for dette. Opstart Februar

18 Røgfrie dage med erstatnings præparater (Det skal være absolut frivilligt om man vil prøve): Isabelle undersøger om man kan få startpakker gratis, og om Pinta mod brugerbetaling kan udbyde nikotin præparater. Senest juni Det aktive liv og sund mad Indsatsområde 3 Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Førtidspensionen er debatteret meget i medierne, og der er politisk opbakning til en reform af førtidspensionssystemet, der bl.a. vil gøre førtidspensionen for folk under 40 midlertidig. I Plan for Københavns Kommunes Psykiatriplan står der: Det er særlig vigtigt at sætte øget fokus på fleksible og beskæftigelsesrettede tilbud til psykisk syge, som et redskab i den recovery-orienterede indsats, da det vil øge psykisk syges muligheder for at opbygge socialt netværk, give dem selvværd og tro på at kunne komme sig, og samtidig vil kunne styrke inklusionen af psykisk syge i samfundet. I Pinta ser vi dagligt, at der er brugere, der ønsker at være aktive og gøre nytte. Vi ser også, hvordan nogle brugere vokser og bliver gladere, når de får ansvar og udfordringer. For mange brugere er der alligevel lang vej fra ønsket om beskæftigelse til rent faktisk at kunne bestride et job, selvom det er på særlige vilkår. Der er endnu længere vej for de brugere, der ikke føler, at de nogensinde får ressourcer hertil. Pintas frivilligordning I Pinta har vi en frivilligordning for Pintas brugere. Frivilligarbejdet består i en fast ugentlig cafevagt, af 5 timers varighed. Her er man med til at tilberede frokost eller aftensmad, brygge kaffe og te, vaske op og passe cafeen. 18

19 Den frivillige kan få større eller mindre ansvar alt afhængig af, hvad han/hun ønsker og magter. Frivilligordningen har mange funktioner. De frivillige er en nødvendig ressource i Pinta, hvor vi i løbet af en uge har en bred åbningstid og mange måltider at tilberede. Ordningen øger brugernes fornemmelse af ejerskab overfor Pinta, og samtidig finder de frivillige brugere en masse forskellige ressourcer i dem selv, som de enten mente at have mistet, eller ikke var klar over, at de havde. De oplever at kunne lære og øge deres kompetencer og selvværd via arbejdet i Pinta. Så frivilligordningen kan være et vigtigt led i en brugers recoveryproces. Set i arbejdsmarkedsperspektiv er frivilligordningen et sted, man kan øve sig i den ansvarlighed, man skal udvise som ansat, såsom at møde til tiden, ringe ved sygdom og forsinkelse og passe sine arbejdsopgaver. Man kan øve sig i at samarbejde og lære sig selv at kende i en arbejdssituation, så man kan sige, hvad man kan, og hvad man har svært ved, og hvilke skånehensyn, man har behov for i en given ansættelse. Resultater fra arbejdsseminaret Der er stor tilfredshed med den eksisterende frivilligordning, og på arbejdsseminaret kom det frem, at der også var ønsker om, at medarbejderne i Pinta er en mere aktiv del i at hjælpe brugerne videre til udfordringer uden for Pinta. Men samtidig var der også et ønske om at kunne bidrage med frivilligt arbejde i meget mindre målestok og i mindre forpligtende og formaliseret form. Whiteboardtavle hvor ad-hoc opgaver skrives, således at de brugere der har lyst, kan udføre frivillige arbejdsopgaver. Der kan være opgaver som: aflevere flasker, ordne vasketøj, smide gamle aviser ud m.m: Isabelle hænger whiteboard-tavle op med det samme, d. 27/1. Regnskab: 1 gang ugentligt (onsdag) hvor kassen gøres op: Skrives på opgavetavlen fremover af Margrethe. 19

20 Regler og lovgivning omkring skånejob og uddannelse (Isabelle). Hvordan viderebringes denne viden? : Både medarbejdere og brugere, har på nuværende tidspunkt indhentet en del viden om området, men før vi producerer foldere om emnet afventer vi, at der foreligger en strategi på området i socialpsykiatrisk center Nord-Vest. Personlige handleplaner i forhold til tilknytning til arbejdsmarked / livet: Det skal være et løbende tilbud til brugerne, at kunne få støtte til at udforme en handleplan i forhold til bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse, vil Margrethe og Isabelle sætte sig ind i den recoverystjerne, der omhandler arbejdslivet og vil senest 1. februar 2012 være klar til at kunne tilbyde støtte til handleplaner. Hygiejne kursus: Udbydes til alle interesserede. Gratis for frivillige. Isabelle finder kurser, til interesserede og sender næste hold af sted senest 1. april Netværk stederne imellem vedr. frivilligt arbejde så man kan prøve sig selv af: Margrethe tager det op på ledermøde. Annette og Isabelle vil gerne være med i en opstartsfase og besøge div. væresteder. Dette vil være foregå senest november Brugere i frivilligt arbejde 20

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien

Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien Aktivitets- og Væresteder i Socialpsykiatrien Du er altid velkommen Hvem er vi Aktivitets- og Værestederne er kommunale dagtilbud til voksne over 18 år med sindslidelse eller som på grund af andre livsomstændigheder

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere