Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hundeweb Brugermanual Prøveledere"

Transkript

1 Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse) Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af prøveledere) Før arrangement Opret manuelle tilmeldinger Find tilmeldinger Arbejd med tilmeldinger fra web Arbejd med dommere og hold Katalog og udskrifter Registrer efteranmeldelser Efter arrangementet Registrer efteranmeldelser (bruges ikke) Resultat registrering Ferdigmeld...32 Kapitel 2 - VINDERKLASSE: Arbejd med dommere og hold Resultatregistrering...34 Kapitel 3 Andre prøver...36 DJU s Apporteringsprøve...36 Ræveslæb...36 JUA Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve...36 FUV Fuldbrugsprøve...36 VSA Vand, slæb og apporteringsprøver...36 Kapitel 4 - FAQ...37 Problemer der kan opstå efter at prøven er gjort færdig...37 Dommer har ikke adgang til at skrive kritik...37 Prøveleder har indtastet forkert præmiering...38 Der kan forekomme norske ord i manualen, som dog ligner danske ret meget, hvilket skyldes, at det er et norsk system DKK Hundeweb bruger. Systemet er udviklet til at køre på Windows Internet Browser. Hvis der køres på andre browsere kan det give nogle forskellige problemer, f. eks. ved ombytning af deltagere på holdene eller ved generer katalog. Bemærk at ved generering af materiale bruges pop up vinduer. Ved spørgsmål / problemer ring eller mail til superbrugerne ikke DKK Se hvem superbrugerne er: Side 1 af 38 Opdateret

2 Kapitel 0 - Log på hundeweb Gå på Hundeweb I bunden af billedet ses Klub systemer Klik på Klub systemer, følgende billede fremkommer Side 2 af 38 Opdateret

3 Log på prøvesystemet Prøvenummer og password tilsendes fra organisationernes prøveansvarlige Hundewebbere Første gang man logger sig på, skal man evt. oprettes som ny bruger via Ændre signaturer Side 3 af 38 Opdateret

4 Vælg Legg til ny Side 4 af 38 Opdateret

5 Brugeren oprettes som vist. Afslut med at klikke på OK og på Avbryt Husk at klikke på Luk for at forlade billedet. Herefter vælger du dit brugernavn i feltet Vælg signatur og klikker OK. Fremgår din signatur ikke af listen, kan det være nødvendig at gå ud af systemet (lukke Hundeweb) for at få listen opdateret. Så må der logges på igen. Så er man klar til at gå i gang med selve prøven Hovedmenu Side 5 af 38 Opdateret

6 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse) 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af prøveledere), men af organisationernes Hundewebbere Hvis prøvekataloget senere i forløbet er låst bruges dette punkt til at låse op. Fjern flueben. Side 6 af 38 Opdateret

7 2. Før arrangement Følgende gennemgang viser en kvalitetsprøve (unghunde - og åbenklasse). Vinderklasse se kapitel Opret manuelle tilmeldinger Her indtaster man de deltagere, der har tilmeldt sig prøven via DJU s tilmeldingsblanket. Indtast DKK reg.nr. og brug TAB tasten (tasten med de 2 pile til venstre for Q) herefter bliver Hurtig reg tasten synlig. Oplysningerne om hunden vil ligeledes fremkomme i feltet ud for Regnr. Side 7 af 38 Opdateret

8 For langt de fleste hunde kan man nøjes med at indtaste registreringsnummer, evt. anden fører og klasse. Hurtig reg knappen kan bruges når man er sikker på at oplysningerne om hund og ejer er korrekte, fremkommer når TAB tasten er brugt. Selv om der på billedet står at ejer og fører skal være den samme, er dette ikke korrekt. Der kan angives anden fører (og det virker). I stedet for Hurtig reg knappen kan man efter indtastning af DKK reg.nr. klikke på OK knappen eller Enter og kommer så til nyt indtastningsbillede Side 8 af 38 Opdateret

9 Her kan man yderligere indtaste f. eks. Telefonrummer, bankkontonummer, anden fører samt klasse. Tryk OK Hvis hunden der skal tilmeldes prøven ikke findes i hundedatabasen (en udenlandsk hund der ikke tidligere har været på prøve/udstilling i Danmark). Ved brug af TAB tasten fremkommer ikke nogle oplysninger om hunden, så bruges enten Enter eller OK tasten, så får man et indtastningsbillede hvor man registrerer følgende oplysninger omkring hund og ejer: Vær OBS på at udenlandske reg.nr. skrives f.eks. N xxxxx/2010 med mellemrum efter bogstav N Side 9 af 38 Opdateret

10 Side 10 af 38 Opdateret

11 Data på hund med navn, titler, fødselsdag, race, farve, køn Afstamning på hund med reg.nr., navn og titler på forældre. Oplysning om ejer med navn og adresse Oplysning om opdrætter med navn, postnummer og land Oplysning om fører Oplysning om ønsket klassevalg Oplysning om betaling Disse data om udenlandske hunde accepteres til selve prøven, men gemmes midlertidigt i et særligt register. Før oplysningerne om hunden og dens resultater bliver overført til DKK s hundedatabase skal DKK have tilsendt kopi af hundens stamtavle, så DKK kan verificere oplysningerne. Prøvelederen skal derfor anmode ejere/førere af udenlandske deltagende hunde om at medbringe kopi af stamtavle for indsendelse til DKK. Man har nu manuelt registreret alle de hunde der har tilmeldt via tilmeldingsblanketter. Tilbage til hovedmenu Side 11 af 38 Opdateret

12 2.2. Find tilmeldinger OK til alle. Så fremkommer der en liste over manuelt indtastede hunde. På dette sted kan man ud fra nedenstående søgebillede få en oversigt over udvalgte tilmeldinger med mulighed for at rette i disse. Man kan søge efter tilmeldte hunde ud fra Race, Navn eller registreringsnummer og man kan søge ejere ud fra Navn og adresseoplysninger. Vælg eventuelt race og klik på OK (øverste ok). Herefter kommer alle hunde med den valgte race frem og ved klik på reg.nr. kan oplysningerne for den enkelte hund ses på skærmen. Eventuelle fejl og mangler kan så registreres på hunden. Det er også her du kan slette en fejloprettelse, eller slette en afmelding inden katalog udskrives. Side 12 af 38 Opdateret

13 2.3. Arbejd med tilmeldinger fra web Importer tilmeldinger fra Web tilmeldinger Her kan prøveleder se alle online tilmeldinger til prøven, også før tilmeldingsfristen er slut. Side 13 af 38 Opdateret

14 Når tilmeldingerne skal overføres efter tilmeldingsfristens udløb, markeres de (flueben) og man klikker på overfør. Alle tilmeldte hunde både web tilmeldte og manuelt indtastede hunde ligger nu i et fælles register, klar til at lave hold m.m. Nu skal der sendes en mail til at man gerne vil have overført anmeldelsesgebyrer til prøveleders bankkonto med angivelse af prøvenummer, dato og sted samt arrangør m.m. Eks. På tekst Vil I være rare at overføre anmeldelsesgebyr vedr. prøve nr Korthaarklubbens Int. Vinderklasse på Falster den Pengene bedes overført til konto: Bank reg kto Husk at sende mail ellers modtages der ingen penge fra DKK 2.4. Arbejd med dommere og hold 1. Dommere Her tildeles dommere til prøven. Side 14 af 38 Opdateret

15 Vælg Legg til ny prøvedommer og vælg dommere ud fra listen. Bemærk dommerne står i alfabetisk orden efter efternavn Er det en udenlandsk dommer som ikke findes på listen kan denne tilføjes nederst. Mangler en dansk dommer bedes dette meddelt til DKK og først efter vedkommende er oprettet kan denne tildeles prøven. Ud for den dommer man skal bruge klikkes på Velg. Herefter vælges de øvrige dommere til prøven på samme måde. Side 15 af 38 Opdateret

16 Når alle dommere er oprettet klikkes nederst til højre på Dommere og partier/ekvipasjer. 2. Hold / Ekvipasjer Hvordan holdene skal sammensættes afhænger af tilmeldte hunde og hvilken prøve det er, f.eks. vælges følgende: Side 16 af 38 Opdateret

17 På nedenstående skærmbillede er hundene opdelt i 2 hold, et åben klasse hold og et blandingshold ung og åben. Engelske og kontinentale. Det viste eksempel er på 12 hunde på hvert hold, men kunne indeholde et andet antal hunde. Nu tilkobles også dommere via drop down i Dommer 1 Bemærk Dommer 2 bruges kun i vinderklasser. Har man som prøveleder oprettet holdene forkert eller vil man ændre disse kan man klikke på Endre eller Slet De tilmeldte hunde er der stadig væk, det er ikke hundene man sletter kun holdopdelingen. Der kan også ændres på holdnumrene ved at klikke på Endre Side 17 af 38 Opdateret

18 Her ændres hold nr. 2 til at være hold nr. 1. Terrænleder og terrænsted kan ligeledes påføres her. Man kan se de tilmeldte hunde på de enkelte hold ved at klikke på Hoveder Såfremt unghunde og åben klasse går sammen på et hold pga. dobbeltføring ell. lign., bør der være mindst 3 hunde af enten unghunde eller åben klasse hunde på holdet. Engelske og kontinentale hunde må ikke afprøves sammen, hvorfor der på et blandet hold også bør være mindst 3 og helst flere af den ene slags. (Jf. FMR 20 stk. 9.) Efterfølgende forklares, hvordan man ændrer på den rækkefølge de tilmeldte hunde er fordelt på holdene. Systemet tager ved opdeling i hold hensyn til dobbelt førere. Side 18 af 38 Opdateret

19 Der tages ikke hensyn til unghunde og åben klasse, engelske og kontinentale racer, hvorfor disse må flyttes manuelt. Man skal ligeledes være OBS på at en evt. terrænleder der er hundefører kommer på det rigtige hold mht. terræn. Efterfølgende vises hvordan hunde flyttes manuelt. Man kan bytte om på 2 hunde ved at markere disse 2 hunde (ved hjælp af CTRL) og derefter trykke på bytte om pile NB. Hvis man ikke kan markere en hund, kan det være fordi man ikke bruger Internet Explorer. Efter omrokering Side 19 af 38 Opdateret

20 Man kan markere en enkelt hund og flytte den til et andet hold eller et andet sted på holdet ved at benytte knapperne Flyt ned Flyt op Bytte om Side 20 af 38 Opdateret

21 Efter flytning Indsætte flyttede hund til andet hold, vælg hold i drop down boksen Side 21 af 38 Opdateret

22 Marker hunden (Engelsk setter) og klik på Flyt op Efter flytning Når man er tilfreds med rækkefølgen er man klar til at få generet katalog og udskrevet papirer til prøven. Sker der afmelding af en hund pga. skade eller løbskhed m.m. inden katalog er lavet, skal hunden slettes. Hvilket gøres på følgende måde. Før arrangement Find tilmeldingen Alle OK Klik på stambogsnummer Side 22 af 38 Opdateret

23 Klik på Slette påmeldingen i bunden af billedet Herefter fremkommer dette billede og hertil svares OK Side 23 af 38 Opdateret

24 2.5. Katalog og udskrifter 1. Generer katalog (lav katalog) Hertil svares OK Side 24 af 38 Opdateret

25 Der kan gå lidt tid med at lave katalog, imens vises dette billede Startnummer/kvittering og Opret (nederst i vinduet) bruges i forbindelse med udsendelse af startnumre til prøver. Udskrive katalog Flueben i vis parti nr. (Hold nr.). Der klikkes på generer PDF (katalog) Side 25 af 38 Opdateret

26 Sådan kan billedet se ud afhængig af PDF version på PC og der trykkes på Åbn / Gem Alt efter videre forarbejdning. Side 26 af 38 Opdateret

27 Eksempel på katalog Hvis kataloget ønskes videreforarbejdet i tekstbehandlingsprogram f.eks. Word, Excel eller andre kopieres det ved Ctrl+A (marker alt) derefter Ctrl+C (kopier) og sættes ind i et tomt dokument Ctrl+V (indsæt). Hvis kataloget er genereret og du ønsker at udskrive kataloget igen bruges Hent ut datafiler Side 27 af 38 Opdateret

28 Præmielister findes også ved at klikke på 2. Hent ut datafiler Der trykkes på Generer PDF og præmielisten åbnes i PDF. 1 side er en fast infoside, herefter listerne med deltagerne holdvis. Disse præmielister udskrives, udfyldes og underskrives af dommerne efter prøven og opbevares hos prøveleder / organisationen. Side 28 af 38 Opdateret

29 2.6. Registrer efteranmeldelser Kommer der en efteranmeldelse (efter programmet er udskrevet eller på dagen) registres denne i ovenstående punkt. Registreres som manuel tilmelding, se side 7. Bemærk katalog numre på efteranmeldelser starter ved Herefter kobles hunden på det hold som den skal deltage på via punkt 2. Før arrangementet 4. Arbejd med dommere og hold / ekvipasjer se side 20. Flyt op OBS der må endelig ikke genereres nyt katalog Det er meget vigtigt at disse efteranmeldelser kobles på holdene, ellers er det ikke muligt for dommeren, at skrive kritik på de efteranmeldte hunde. Side 29 af 38 Opdateret

30 3. Efter arrangementet Hundeweb - Brugermanual prøveledere Markprøve stående hunde 1/ Registrer efteranmeldelser (bruges ikke). Dette punkt er det samme som 2. Før arrangementet 6. Registrer efteranmeldelser og bruges derfor ikke. Side 30 af 38 Opdateret

31 2. Resultat registrering Hundeweb - Brugermanual prøveledere Markprøve stående hunde 1/ Klik på Reg.Præmieliste Her registreres de opnåede præmiegrader fra den udskrevne og af dommer underskrevne præmieliste, ved at vælge præmiegraden i drop down boksen. HUSK! I Titel feltet at udfylde med MARKPR når en hund er præmieret uanset grad (1-2-3). Derefter registreres de næste præmielister HUSK! I bunden at sætte flueben i Resultater ferdig registreret ellers vil prøven ikke kunne færdigmeldes til DKK. Side 31 af 38 Opdateret

32 3. Ferdigmeld Hundeweb - Brugermanual prøveledere Markprøve stående hunde 1/ Punktet giver klubben en oversigt over antallet af hunde på prøven, og hvad det koster at registrere prøven i DKK s prøvesystem. Klubben / Organisationen får herefter en faktura på dette beløb. Resultaterne fra prøven overføres først til DKK s database når klubben har færdigmeldt prøven via dette punkt. Fra 2012 er prisen pr. start 15,00 kr. hvis klubben/organisationen selv registrerer resultaterne inden 30 dage og 30 kr. pr. start hvis klubben/organisationen først registrerer resultater efter 30 dage. Hertil kommer et opstartsgebyr på kr. 280,00 pr. prøve. Opstartsgebyret opkræves fra 2012 kun for prøver som har mere end 20 deltagere. Side 32 af 38 Opdateret

33 Kapitel 2 - VINDERKLASSE: Der arbejdes med vinderprøver ligesom kvalitetsprøver (Kapitel 1), Undtagen på efterfølgende punkter: 2.4 Arbejd med dommere og hold Tildeling af dommere og opdeling af hold foregår som i kapitel 1 På nedenstående skærmbillede er hundene opdelt i 2 hold, Det viste eksempel er på 7 hunde på hvert hold, men kunne indeholde et andet antal hunde. Herefter tilkobles dommerne via drop down som vist. Meget vigtigt: Ordførende dommer skal være dommer 1 på alle hold. Dommer 2 er meddommer (formiddagsdommer). Vær OBS på at ordførende dommer er både dommer 1 og dommer 2 på det hold han dømmer om formiddagen. Herefter er fremgangsmåden den samme som kapitel 1, 2.4 Arbejde med dommer og hold/ekvipasjer til og med 3.1 Registrer efteranmeldelser. Side 33 af 38 Opdateret

34 3.2 Resultatregistrering Hundeweb - Brugermanual prøveledere Markprøve stående hunde 1/ Her registreres de opnåede præmiegrader fra den udskrevne og af dommer underskrevne præmieliste, ved at vælge præmiegraden i drop down boksen. Bemærk for hunde der i Vinderklassen Udgår, vælges IP (ikke præmieret) Registrer ligeledes Cacit og Hæderspræmie (HP) fra præmielisten. I Titel feltet udfyldes med MARKPR når en hund er placeret. Husk at sætte flueben i Resultater ferdig registreret Derefter registreres de næste præmielister Side 34 af 38 Opdateret

35 3.3. Ferdigmeld Hundeweb - Brugermanual prøveledere Markprøve stående hunde 1/ Bemærk at antallet der betales for er lig med det antal hunde der er benyttet på prøven via Hundeweb (inklusiv ikke mødte og udgåede). Side 35 af 38 Opdateret

36 Kapitel 3 Andre prøver DJU s Apporteringsprøve Ræveslæb JUA Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve FUV Fuldbrugsprøve VSA Vand, slæb og apporteringsprøver Disse prøver behandles som markprøver dog uden holdinddeling, idet der kun vil være 1 hold på disse prøver. Side 36 af 38 Opdateret

37 Kapitel 4 - FAQ Problemer der kan opstå efter at prøven er gjort færdig. Dommer har ikke adgang til at skrive kritik Dommeren får ikke adgang til at skrive kritik på efteranmeldte hunde eller hunde der har byttet hold. Her skal prøvelederen gå ind og Slet kritik godkendelse på 2. Før arrangementer 4. Arbejde med dommere og hold / ekvipasjer -1. Dommere hvortil der svares OK HUSK! Det er vigtigt, at der tages kontakt til den pågældende dommer enten via mail eller Side 37 af 38 Opdateret

38 telefon, at han skal gå ind via sin Hundewebside og skrive den/de manglende kritikker og herefter Godkende prøvekritikker på ny. Prøveleder har indtastet forkert præmiering Eksempel Prøveleder har indtastet en 2 pr. på en hund i stedet for en 1. pr. Man går ind 3. Efter arrangementet 2 Resultatregistrering Reg. Premieliste. Slet flueben i Resultater ferdig registreret Ændre den pågældende præmiering til det rigtige Sæt flueben i Resultater ferdig registreret Send mail til med oplysninger om prøven, prøvenummer, dato, sted, organisation, stambogsnummer på den hund hvor der er sket ændringer. Side 38 af 38 Opdateret

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Friiikalenderens guide Kom godt i gang

Friiikalenderens guide Kom godt i gang Friiikalenderens guide Kom godt i gang Velkommen til Friiikalenderens guide Systemet hvor du opretter dine arrangementer findes på http://webeventlite.nordjyske.dk. Klik på Registrer og indtast din emailadresse

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere