Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs"

Transkript

1 MINDFULNESS KVALITET, DYBDE OG TILKNYTNING Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs Når mindfulness er blevet så populært og mainstream, som vi ser i disse år, er der altid en risiko for, at det bliver almindeliggjort, og at det, i ønsket om at gøre det tilgængeligt for de mange, forfladiges på bekostning af dybde og integritet. I denne artikel vil jeg dele nogle af mine tanker om, hvordan vi sikrer kvaliteten og fagligheden, samt dele nogle af mine erfaringer med anvendelsen af principperne i det terapeutiske arbejde med tilknytningstraumer. Mindfulness og meditation er grundlæggende for min robusthed og følelsesregulering som psykoterapeut og har bidraget til min kapacitet til at være til stede med empati og i resonans. At mindfulness kan føre til dette bekræftes indirekte af forskning fra bl.a. Richard Davidson (2003, s ). Det er min forbindelse til det dybe menneskelige nærvær, jeg netop kan tilbyde i kontakten til min klient i et rum, som ellers er fyldt op med traumatiske oplevelser og historier. Mindfulness indgår i det terapeutiske rum såvel direkte som indirekte, nemlig i min egen meditationspraksis i formel mindfulnesstræning som en forståelsesramme, et teoretisk/filosofisk grundlag for de terapeutiske interventioner og min adfærd i kontakten. I denne artikel vil jeg anvende mindfulness i betydningen: en bevidsthed/opmærksomhed på oplevelsen i dette øjeblik med ikke-bedømmelse og accept, med alle elementer til stede samtidigt. FORMEL MEDITATIONSTRÆNING FOR KLIENTEN Inden for de seneste år er behandlingsprotokoller for stresshåndtering og kognitiv terapi blevet udviklet. Kurser som mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) og mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) er allerede ved at glide naturligt ind i de offentlige behandlingstilbud for stress, depression, angst, kroniske smerter og funktionelle sygdomme. I deres teknikker baserer de sig på nogle af de oprindelige mindfulnessteknikker og -forståelser, men de adskiller sig samtidig på grundlæggende punkter fra traditionel mindfulness, som vi finder den i buddhistisk tradition. De grundlæggende meditationer i MBSR er, hvad man traditionelt ville kalde koncentrationsmeditationer med et snævert fokus på oplevelsen af åndedrættet, krop eller mentale konstruktioner. De udvides gradvist til et bredere opmærksomhedsfelt, men uden at blive objektfri (Sveistrup et al. 2010, s.84). Mindfulnessmeditationer er traditionelt forankret i bredere buddhistiske forståelser. Dels en forankring i 'læren', herunder værdier og moral, samt forankring i evnen og viljen til at indgå i et forpligtende fællesskab. En forståelse af, at åbningen af min bevidsthed til at se hvad der er, uanset hvad der er ikke handler om en indadvendt praksis om mig, mig og mig. Tværtimod understreges det relationelle aspekt og hensigten til at bidrage til andres trivsel. I modsætning til den 'moderne' version, som med rette kan opfattes som meget selv-optaget, er der altså tale om en dobbeltrettet op- 30 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

2 mærksomhed på mig og det/dem, som jeg er omgivet af og i relation til. Dette er en relevant skelnen i den terapeutiske praksis, hvor måske netop denne genopbygning/styrkelse af det relationelle felt kan være yderst central, fx som fremhævet i neuroaffektiv terapi (Bentzen 2014). MBSR og MBKT er fantastiske behandlingsprotokoller, men i et psykoterapeutisk arbejde bør meditationer gå videre end primært koncentrations- og fokusmeditationer, fx med inddragelse af objektfri meditationer, accept- og medfølelsesmeditationer. RAKETBRÆNDSTOF På baggrund af de mange positive forskningsresultater til støtte for værdien af meditationer kan vi forvente at se stadig flere psykoterapeuter inddrage mindfulness i den individuelle psykoterapeutiske praksis. Det kan være inden for et spektrum gående fra at introducere enkeltstående meditationsteknikker, åndedrætsmeditation, gå-meditation eller andre mentaltræningsmetoder, fx til at fremme evnen til mentalisering eller kropskontakt/-bevidsthed. I det meget varierede udbud af mindfulness-instruktørkurser er der dog meget lidt fokus om overhovedet på, at meditationer kan være et kraftigt 'raketbrændstof'. At introducere mindfulness meditationer kan være en dårlig idé, hvis det er en ikke-passende meditation for den konkrete person eller en passende praksis, men på et forkert tidspunkt i personens proces (Germer 2005, s ). I tilfælde af en psykiatrisk diagnose, der viser en ustabil ego-dannelse, tendens til psykose, samt hvor psykotiske tilstande er til stede, bør meditation undgås. Disse klienter dukker sjældent op min private praksis, men vil ind imellem stikke hovedet indenfor til et offentligt program. Uden for disse tilfælde skal jeg som terapeut / mindfulnessinstruktør afveje, hvad der skal trænes (intention for meditationen), og hvordan. Der, hvor min erfaring virkelig kommer i spil, er med socialt velfungerende mennesker, hvis ego-stabilitet eller evne til følelsesregulering trods deres funktionalitet alligevel er stærkt udfordret. Ofte dukker ikke-erkendte og/eller ikkeintegrerede traumatiske oplevelser, inkl. kropsreaktioner, op til overfladen. For mennesker med angstproblematikker, fx som stresssymptom, kan blot den fokuserede opmærksomhed på åndedrættet udløse en fysisk og psykisk reaktion. For psykisk sunde mennesker, i modsætning til mennesker med deciderede psykiatriske diagnoser, vil dette ikke i sig selv være 'farligt', omend det for det enkelte menneske kan blive en skræmmende og ubehagelig oplevelse, som vil kræve støtte og måske både psykologiske og fysiologiske forklaringsmodeller. Som mindfulnessinstruktør på kurser er det godt at kende til, at dette kan forekomme, og have strategier på plads til at håndtere det i situationen. 1 Ved længere kurser 1 Med baggrund i Somatic Experience underviser jeg ofte i naturlige reaktioner i kroppen: gab, bøvs, for Hvis man konkluderer, at det primære formål med mindfulness er at håndtere psykoterapeutiske udfordringer, rammer pilen langt uden for skiven. Det ville svare til at anvende raketbrændstof til at tænde et lejrbål og derefter konkludere, at dette var brændstoffets grundlæggende funktion. (Parafrasering af Charles Styron, psykolog og buddhist. I Germer et al s.263). Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

3 tema: MINDFULNESS I eller retrætelignende meditationsforløb er det især vigtigt at overveje doseringen for at undgå en potentiel retraumatisering gennem lange og intense meditationer (Epstein 2013, s.174. Kornfield1993, s.28). TILPASNINGER Det er vigtigt at tilpasse meditationstræningen, så den tager højde for klientens samlede livssituation og motivation. Det er svært at få grundlagt nye vaner, og det tager tid og disciplin at opbygge mindfulness. Når der er brug for konkrete tilpasninger, så det pågældende menneske kan træne en meditation, der passer til hende/ham på dette tidspunkt i livet, kan der ske tilpasninger på et kontinuum fra blot at holde øjnene åbne under meditationen eller begynde med en generel kropsbevidsthedstræning, gå-meditationer, mindful spisning, meditationer i naturen, sansemeditationer, berøring eller lyd. 2 Til klienter, hvor den kropslige sansning i begyndelsen vil vække snarere end berolige nervesystemet, fx klienter med angst, panikangst, akutte traumer, vrede- eller grådlabilitet, vil jeg foreslå meditationer med et eksternt fokus. Hvis jeg skønner, at personen foran mig ikke blot oplever et midlertidigt, naturligt ubehag, som vil kunne rummes og passere, foreslår jeg ikke at begynde med formelle meditationer. I stedet introducerer jeg meditationer mere på kropsbaserede oplevelser eller eksternt fokus 3 (Epstein 2013, s ). bigående kvalme og svimmelhed, små rystelser i kroppen, rokken fra rygsøjlen m.m. Jeg inviterer til at møde disse fænomener med venlighed og nysgerrighed på samme måde, som vi i meditationer møder alt andet, som opstår. 2 Uden for mindfulnesstraditionen vil guidede visualiseringer også kunne komme på tale her. Et klassisk eksempel fra Somatic Experience er visualisering af et trygt sted med tilstrækkelig beskyttelse, med forankring i den kropslige oplevelse heraf. 3 I min individuelle praksis sender jeg aldrig en klient hjem med en formel meditation, som vi ikke først har trænet sammen. Jeg beder ofte klienten om selv at optage den guidning, som foregår, mens vi er sammen, på tablet eller smartphone, så de har deres egen helt individuelle meditation med hjem. Med mere stabilitet vil det næste skridt være klassiske koncentrationsmeditationer og meditationer med et vist symbolsk element, som fx bjerg-meditation (Jon Kabat-Zinn 1990, s ) eller mindful bevægelser (Thich Nhat Hanh 2008) for styrkelse af jordforbindelse. Struktur kan også være en måde at tilpasse på. Med nye klienter uden meditationserfaring skaber jeg ofte en struktur omkring træningen derhjemme. Hvad trænes, hvornår, hvad sker der og ikke mindst, når aftalen med sig selv om at meditere ryger, hvad var så den 'tilladende tanke'/dårlige undskyldning. Sådanne informationer kan være et godt udgangspunkt for virkelig at drage nytte af klientens hjemmetræning, og de afspejler samtidig den grundlæggende tilgang om, at alt kan være objekt for selvindsigt, og at dette ikke handler om at være 'perfekt' eller at 'mestre noget'. Det vil også bidrage til en klarhed over udfordringerne, og om niveauet og retningen for træningen er passende. FORSKNING I SUCCES VED PRAKSIS Den forskning, jeg kender til vedrørende fastholdelse af en meditationspraksis, kommer fra MBSR-programmerne, som har en integreret træningsdel hele vejen gennem 8-ugers programmet. Og den taler sit tydelige sprog om, hvor svært det er at etablere en fast meditationspraksis. I en undersøgelse fra 1995 havde kun 39 % af deltagerne efter tre år en regelmæssig eller sporadisk meditationspraksis. Dvs. at 61 % ikke fortsatte formel meditationstræning. Til gengæld brugte 83 % af dem fortsat uformelle opmærksomhedsøvelser på åndedrættet (Miller et al. 1995, s ). En undersøgelse fra 1988 viste, at 24 måneder efter afslutningen af et program med minutters koncentrationsmeditationer to gange dagligt var 54 % af deltagerne stoppet med træningen. Blandt de deltagere, som var indlagt under forsøget, var der imidlertid en større andel, der fortsatte, i modsætning til de udefrakommende deltagere (Delmonte 1988, s ). 32 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

4 En undersøgelse fra 1987, hvor deltagerne havde svære, kroniske smerter, som træningen lindrede ubehaget ved, bekræftede betydningen af motivation og strukturel støtte for at gennemføre træningen, hvor MBSR anvendtes til håndtering af smerter. 75 % af deltagerne fastholdt formel praksis fire år efter programmets afslutning (Kabat-Zinn et al. 1987, s ). MINDFULNESSPERSPEKTIVET I TERAPIEN Mine klienter ønsker alle det samme: at få det bedre. De tager ofte initiativ til psykoterapi, fordi der er en konkret anledning et problem som de ønsker min hjælp til at få løst. Det er præmissen i en markedsstyret efterspørgsel/udbud terapiverden. I mange traditionelle retninger inden for psykoterapi søger vi at imødekomme vores klienters ønske om 'at få det bedre' ved at tage fat i deres problemstilling. Vi tager ofte udgangspunkt i den narrative fortælling om, hvem de er, og hvad der er gået forud for vores møde. Men ofte beder jeg om ikke at skulle høre hele historien. I stedet beder jeg mennesket foran mig beskrive, hvordan de oplever dette øjeblik, siddende her over for mig. Ved at vende bøtten og i stedet tage udgangspunkt i deres kontakt til væren mhp. at styrke indsigten i hvem de er, ikke hvilke problemer de har, har jeg allerede lagt en terapeutisk tilgang, der viser mit menneskesyn. Det er min opfattelse, at jeg som psykoterapeut selv bør søge en vis klarhed over, hvordan mit menneskesyn er. Om jeg anskuer min klient som et menneske behæftet med 'fejl', der skal rettes op på, og så er han/hun okay eller som et grundlæggende godt og fuldkomment menneske, som kæmper med at komme overens med hvad livet bringer. Med et udtryk lånt fra den spirituelle verden kan man tale om, at vi i traditionel psykoterapi går den 'positive vej' ved at tilføre, lære klienten nogle strategier eller teknikker kommunikation, grænsesætning m.m. Den buddhistiske psykologi vælger 'den negative vej', hvor vi fjerner det, som står i vejen for indsigten i egen fuldkommenhed og væren (Gerner et al. 2013, s.243). Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

5 Tænk, hvis jeg kunne møde mennesket over for mig som et medmenneske, der ikke grundlæggende adskiller sig fra mig. Altså et møde i øjenhøjde eller, som Susan Hart så smukt udtrykker det, en symmetrisk relation i et asymmetrisk ansvar (2015, s.17) jeg er jo trods alt blevet bedt om at yde en service. Et møde vel vidende, at intet foregår i hende/ham, som jeg ikke har mødt i mig selv, eller som jeg ikke selv søger at lære bedre at kende. Et møde i et rum, inden for hvilket min klient kan se sig selv fuldkommen, som han er, og kan søge sin væren frem for identifikation med reaktive følelser og impulser. HOLDING ENVIRONMENT Udgangspunktet i buddhistisk psykologi er at se, hvad der er, kaldet realistic view (Epstein 2013 s.2), uanset hvad der er. En tilgang, som jeg skal kigge nøje efter for at finde i moderne mindfulness, der ofte sætter mål, der søges opnået, som fx MBSR, der fokuserer på opnåelse af afstressning, ro og harmoni. I et interview på den amerikanske radiostation PBS blev Jon Kabat-Zinn, skaberen af MBSR-programmet, spurgt om formålet med meditation. Kabat-Zinn svarede, at der ikke er noget formål med en meditation. Ligeså snart, du har sat et formål, er det blevet til en aktivitet for at komme et sted hen eller opnå et vist mål. Foreholdt, at deltagerne i det på det tidspunkt endnu meget nye MBSR-program jo netop havde det mål at mindske stress, svarede Kabat-Zinn: Det er sandt. Paradoksalt nok vil de sandsynligvis opnå det største resultat ved at give slip på at skulle opnå noget. (Moyers 1993, s , min oversættelse). Udover individuelle terapiklienter har jeg i årenes løb introduceret mere end 6000 kursister til mindfulness, der så godt som alle er kommet med det meget menneskelige og yderst genkendelige ønske om at komme væk fra ubehag og smerte. Men mindfulness er som indsigtsmeditation netop det modsatte. Det er en vej til at få indsigt i, hvad jeg rummer, alt hvad jeg rummer uanset hvad øjeblikket bringer til at kunne rumme min oplevelse anderledes end at ville flygte eller forandre den. Til at forholde sig til tanker, følelser og kropslige sansninger som fænomener, der opstår og forsvinder. Med denne observerende kvalitet kan der skabes, hvad der med Winnicotts ord kunne kaldes et holding environment (Gregory 1987, s.273). I første omgang er det muligvis primært min opgave som terapeut at skabe og holde denne observerende bevidsthed, men gradvist vil klientens kapacitet udvikles. Ved på denne måde at arbejde med afsæt i væren og vidnebevidsthed skabes, hvad vi kunne kalde et terapeutisk split i egoet med én del, som er iagttagende, og en anden del, som har en oplevelse. Som en mor, der ser barnet reagere, men ikke selv overreagerer og derved tilvejebringer den spejlende/støttende holding for barnets oplevelse (Epstein 2013, s.140ff). HVORDAN, IKKE HVORFOR Den indsigt og visdom, som mindfulness fostrer, er ikke så meget viden om min personlige historie, som det er et kropsligt, intuitivt glimt ind i, hvem jeg er og derfor også indsigt i, hvad jeg ikke er. Ikke defineret af mine oplevelser, min barndom, mine forældre etc. Når jeg lægger fokus på hvordan, bringer jeg også terapiens fokus på nu. Det, som er til stede lige nu. Når fokus lægges på 'hvorfor' historien, det narrative glider terapien let over i spørgsmål om kausalitet/skyld. Dette kan være mindre konstruktivt i fx arbejde med udviklingstraumer. Dér kan det være let at glide over i de ikke-perfekte forældre, som dog måske alligevel for at lægge sig op af Winnicotts tænkning kan have været 'tilstrækkeligt gode' (Epstein 2013, s.25+29; Germer 2013, s.106). Jeg arbejder altså med en vægtning af, hvorledes jeg som menneske kan holde/rumme oplevelsen af fx et traume på en måde, som tillader mit nervesystem at integrere oplevelsen, snarere end at blive optaget af narrativer eller spørgsmål om 'hvorfor' (Epstein 2013, s.17; Siegel 2012, kap.3-3). 34 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

6 Det menneskelige sind først i relationen mellem mig som terapeut og min klient, dernæst i min klients eget sind bliver det indre relationelle rum, som er nødvendigt for at fremme neural integration, øget affekttolerance og relationel heling. Den terapeutiske vej går gennem fokus på krop, følelser og det relationelle rum. Mindfulness som en grad af nærvær og ubetinget venlighed skal holde sindet som en tilstrækkeligt god mor holder sit barn og derved støtte, styrke og hjælpe til en sund ego-funktion, så klientens selv mærker egen kapacitet til at tage vare på sig (Epstein 2013, s.140ff). Når mindfulness danner grundlag for det terapeutiske arbejde, udvikles og styrkes villigheden og kapaciteten i min klient til at være med det, som er til stede, og derved forandres hendes oplevelse af at være hende (ibid., s.201). KOMMET FOR AT BLIVE Mindfulness oplever en stor og bred popularitet i disse år. Ud over interessen i det etablerede sundhedssystem, støttet bl.a. af Aarhus Universitets Dansk Center for Mindfulness, har også militæret, virksomheder, aftenskoler, feriearrangører og stresscoaches taget nogle af teknikkerne til sig som et relevant bud på nogle af de udfordringer, som det moderne menneske i informationsalderen står overfor. Mindfulness vil i nogle af dens nuværende former formentlig svinde ind. Det er ikke en genvej til ret meget, og for at give' holdbare resultater' på den præstationsfremmende / stressregulerende front forudsætter det en vedholdende og substantiel træningsindsats. Lidt på samme måde som fitness-bølgen i sin tid skulle finde sit naturlige leje ved en holdningsændring i den almindelige befolkning fra fx mine forældres generation, hvor gymnastik var for de få, til at træning ansås for en naturlig ting for at passe sin krop. For mange vil meditation blive det modsvarende tilbud for at holde sindet sundt og i 'god form'. Mindfulnesstilgangen til det terapeutiske arbejde støttes i disse år i stigende grad af betydelig neuropsykologisk forskning under både betegnelsen mindfulness og mentalisering. Det er denne brede og omfattende forskning, som efter min opfattelse vil sikre, at mindfulness er kommet ind i det terapeutiske rum for at blive. LITTERATUR Bentzen, M: Den neuroaffektive billedbog. Hans Reitzel Davidson, R: Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 40 (5) Delmonte, MM: Personality correlates of meditation practice: Frequency and dropout in an outpatient population. Journal of Behavioral Medicine, 11 (6) Epstein, M: The Trauma of Everyday Life. Penguin Press Germer CK, RD Siegel, PR Fulton: Mindfulness and Psychotherapy. The Guilford Press; Second Edition Gregory, Richard L: The Oxford Companion to The Mind. Oxford University Press Hart, Susan: Inklusion, leg og empati. Hans Reitzel Kabat-Zinn, J: Full Catastrophy Living. Random House Kabat-Zinn, J et al.: Four-Year Follow-Up of a Meditation-Based Program for the Self-Regulation of Chronic Pain: Treatment Outcomes and Compliance. Clinical Journal of Pain, Kornfield, J: Path with a Heart: A Guide Through the Perils and Promises of Spiritual Life. Bantam Books Miller, Fletcher & J Kabat-Zinn:Three-year follow-up and clinical implications of a MBSR intervention in the treatment of anxiety disorders. General Hospital Psychiatry, 17, Moyers, Bill: Healing and the Mind. New York: Broadway Books Siegel, Daniel: Interpersonal neurobiology. Norton Sveistrup, M et al.: Mindfulness. Manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzel Thera, Nyanaponika: The Power of Mindfulness. Unity Press Teasdale JD, Z Segal, JM Williams: How does cognitive therapy prevent depressive relapse Behaviour Research and Therapy 1995, 33(1): Vriezen, Wietske & Thich Nhat Hanh: Mindful Movements. Pgw Helle Dueholm, privatpraktiserende psykoterapeut MPF, Somatic Experience Practitioner og cert. mindfulnessinstruktør. Afholder mindfulnesskurser for terapeuter, børn og voksne samt mindfulnessferier. Har siden 2011 ledet en fast mindfulness træningsgruppe. Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Mindfulness Pauline Voss Romme Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Den nærværende samtale Den professionelle samtale: kommunikation som er egnet til varetagelse af brugere

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

MINDFULNESS OG MENTAL SUNDHED

MINDFULNESS OG MENTAL SUNDHED MINDFULNESS OG MENTAL SUNDHED Folkeuniversitetet forår 2013 Karen Wistoft Professor (mso), Institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU Forelæsningens

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Mindfulness ADHD og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Baggrund Inspireret af Østlig filosofi fx buddhistisk filosofi. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreater i København 1. halvår 2016 Påsken d. 24.-26, marts Pinsen d. 14.-16. maj Nørregade 41, København K. Ved meditationslærer cand.psych. Uffe Damborg De mindfulness baserede psykoterapier,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II KOGNITIV TERAPI 919 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til tilbagevendende depres

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Mindful Company. Hvad vi kan. Praktik. Mindfulness på bundlinjen. Hvad siger deltagerne? Hvorfor vi er gode til det vi gør. Program, pris og praktik

Mindful Company. Hvad vi kan. Praktik. Mindfulness på bundlinjen. Hvad siger deltagerne? Hvorfor vi er gode til det vi gør. Program, pris og praktik Mindful Company oto: Chris Burkard, National Geographic Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Hvorfor vi er gode til det vi gør Hvad siger

Læs mere

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Der er dokumenteret effekt for MBSR, hvad kan vi som behandlere bruge denne viden til? 1. Indledning Mindfulness-baserede programmer generelt og Mindfulness Baseret

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Bliv ven med din angst

Bliv ven med din angst Bliv ven med din angst 10 råd til dit arbejde med angsten Indtilkernen.com 24. juni 2017 Af Matilde Rudolph All Rights Reserved 1. Bevidsthed 2. Erkendelse 3. Forståelse, empati og accept 4. Din indre,

Læs mere

LEADING YOURSELF & Mindfulness

LEADING YOURSELF & Mindfulness LEADING YOURSELF & Mindfulness - Kunsten at lede dig selv 1 25. maj 2010 LEADING YOURSELF Mental spændstighed frihed og fleksibilitet i din tænkning H - et metakognitivt perspektiv 2 h h 3 Leading others

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Behandling af incest og PTSD i gruppe og individuelt

Behandling af incest og PTSD i gruppe og individuelt Behandling af incest og PTSD i gruppe og individuelt Neocortex - tænkende Limbiske -følende Autonome - sansende Amygdala regulerer frygt og aggression. Amygdala har en overvågningsfunktion, den scanner

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Begynder i september 2016 Afsluttes i februar 2017 Opfølgningsdag i august 2017 UNDERVISERE Forfatter Peter Høeg

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? Lad mig begynde med at stille dig tre spørgsmål: Oplever du, at når du lægger hovedet på puden om aftenen, så er dit hoved fyldt med tanker? Oplever

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere