Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs"

Transkript

1 MINDFULNESS KVALITET, DYBDE OG TILKNYTNING Tekst : Helle Dueholm Foto: S. van Deurs Når mindfulness er blevet så populært og mainstream, som vi ser i disse år, er der altid en risiko for, at det bliver almindeliggjort, og at det, i ønsket om at gøre det tilgængeligt for de mange, forfladiges på bekostning af dybde og integritet. I denne artikel vil jeg dele nogle af mine tanker om, hvordan vi sikrer kvaliteten og fagligheden, samt dele nogle af mine erfaringer med anvendelsen af principperne i det terapeutiske arbejde med tilknytningstraumer. Mindfulness og meditation er grundlæggende for min robusthed og følelsesregulering som psykoterapeut og har bidraget til min kapacitet til at være til stede med empati og i resonans. At mindfulness kan føre til dette bekræftes indirekte af forskning fra bl.a. Richard Davidson (2003, s ). Det er min forbindelse til det dybe menneskelige nærvær, jeg netop kan tilbyde i kontakten til min klient i et rum, som ellers er fyldt op med traumatiske oplevelser og historier. Mindfulness indgår i det terapeutiske rum såvel direkte som indirekte, nemlig i min egen meditationspraksis i formel mindfulnesstræning som en forståelsesramme, et teoretisk/filosofisk grundlag for de terapeutiske interventioner og min adfærd i kontakten. I denne artikel vil jeg anvende mindfulness i betydningen: en bevidsthed/opmærksomhed på oplevelsen i dette øjeblik med ikke-bedømmelse og accept, med alle elementer til stede samtidigt. FORMEL MEDITATIONSTRÆNING FOR KLIENTEN Inden for de seneste år er behandlingsprotokoller for stresshåndtering og kognitiv terapi blevet udviklet. Kurser som mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) og mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) er allerede ved at glide naturligt ind i de offentlige behandlingstilbud for stress, depression, angst, kroniske smerter og funktionelle sygdomme. I deres teknikker baserer de sig på nogle af de oprindelige mindfulnessteknikker og -forståelser, men de adskiller sig samtidig på grundlæggende punkter fra traditionel mindfulness, som vi finder den i buddhistisk tradition. De grundlæggende meditationer i MBSR er, hvad man traditionelt ville kalde koncentrationsmeditationer med et snævert fokus på oplevelsen af åndedrættet, krop eller mentale konstruktioner. De udvides gradvist til et bredere opmærksomhedsfelt, men uden at blive objektfri (Sveistrup et al. 2010, s.84). Mindfulnessmeditationer er traditionelt forankret i bredere buddhistiske forståelser. Dels en forankring i 'læren', herunder værdier og moral, samt forankring i evnen og viljen til at indgå i et forpligtende fællesskab. En forståelse af, at åbningen af min bevidsthed til at se hvad der er, uanset hvad der er ikke handler om en indadvendt praksis om mig, mig og mig. Tværtimod understreges det relationelle aspekt og hensigten til at bidrage til andres trivsel. I modsætning til den 'moderne' version, som med rette kan opfattes som meget selv-optaget, er der altså tale om en dobbeltrettet op- 30 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

2 mærksomhed på mig og det/dem, som jeg er omgivet af og i relation til. Dette er en relevant skelnen i den terapeutiske praksis, hvor måske netop denne genopbygning/styrkelse af det relationelle felt kan være yderst central, fx som fremhævet i neuroaffektiv terapi (Bentzen 2014). MBSR og MBKT er fantastiske behandlingsprotokoller, men i et psykoterapeutisk arbejde bør meditationer gå videre end primært koncentrations- og fokusmeditationer, fx med inddragelse af objektfri meditationer, accept- og medfølelsesmeditationer. RAKETBRÆNDSTOF På baggrund af de mange positive forskningsresultater til støtte for værdien af meditationer kan vi forvente at se stadig flere psykoterapeuter inddrage mindfulness i den individuelle psykoterapeutiske praksis. Det kan være inden for et spektrum gående fra at introducere enkeltstående meditationsteknikker, åndedrætsmeditation, gå-meditation eller andre mentaltræningsmetoder, fx til at fremme evnen til mentalisering eller kropskontakt/-bevidsthed. I det meget varierede udbud af mindfulness-instruktørkurser er der dog meget lidt fokus om overhovedet på, at meditationer kan være et kraftigt 'raketbrændstof'. At introducere mindfulness meditationer kan være en dårlig idé, hvis det er en ikke-passende meditation for den konkrete person eller en passende praksis, men på et forkert tidspunkt i personens proces (Germer 2005, s ). I tilfælde af en psykiatrisk diagnose, der viser en ustabil ego-dannelse, tendens til psykose, samt hvor psykotiske tilstande er til stede, bør meditation undgås. Disse klienter dukker sjældent op min private praksis, men vil ind imellem stikke hovedet indenfor til et offentligt program. Uden for disse tilfælde skal jeg som terapeut / mindfulnessinstruktør afveje, hvad der skal trænes (intention for meditationen), og hvordan. Der, hvor min erfaring virkelig kommer i spil, er med socialt velfungerende mennesker, hvis ego-stabilitet eller evne til følelsesregulering trods deres funktionalitet alligevel er stærkt udfordret. Ofte dukker ikke-erkendte og/eller ikkeintegrerede traumatiske oplevelser, inkl. kropsreaktioner, op til overfladen. For mennesker med angstproblematikker, fx som stresssymptom, kan blot den fokuserede opmærksomhed på åndedrættet udløse en fysisk og psykisk reaktion. For psykisk sunde mennesker, i modsætning til mennesker med deciderede psykiatriske diagnoser, vil dette ikke i sig selv være 'farligt', omend det for det enkelte menneske kan blive en skræmmende og ubehagelig oplevelse, som vil kræve støtte og måske både psykologiske og fysiologiske forklaringsmodeller. Som mindfulnessinstruktør på kurser er det godt at kende til, at dette kan forekomme, og have strategier på plads til at håndtere det i situationen. 1 Ved længere kurser 1 Med baggrund i Somatic Experience underviser jeg ofte i naturlige reaktioner i kroppen: gab, bøvs, for Hvis man konkluderer, at det primære formål med mindfulness er at håndtere psykoterapeutiske udfordringer, rammer pilen langt uden for skiven. Det ville svare til at anvende raketbrændstof til at tænde et lejrbål og derefter konkludere, at dette var brændstoffets grundlæggende funktion. (Parafrasering af Charles Styron, psykolog og buddhist. I Germer et al s.263). Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

3 tema: MINDFULNESS I eller retrætelignende meditationsforløb er det især vigtigt at overveje doseringen for at undgå en potentiel retraumatisering gennem lange og intense meditationer (Epstein 2013, s.174. Kornfield1993, s.28). TILPASNINGER Det er vigtigt at tilpasse meditationstræningen, så den tager højde for klientens samlede livssituation og motivation. Det er svært at få grundlagt nye vaner, og det tager tid og disciplin at opbygge mindfulness. Når der er brug for konkrete tilpasninger, så det pågældende menneske kan træne en meditation, der passer til hende/ham på dette tidspunkt i livet, kan der ske tilpasninger på et kontinuum fra blot at holde øjnene åbne under meditationen eller begynde med en generel kropsbevidsthedstræning, gå-meditationer, mindful spisning, meditationer i naturen, sansemeditationer, berøring eller lyd. 2 Til klienter, hvor den kropslige sansning i begyndelsen vil vække snarere end berolige nervesystemet, fx klienter med angst, panikangst, akutte traumer, vrede- eller grådlabilitet, vil jeg foreslå meditationer med et eksternt fokus. Hvis jeg skønner, at personen foran mig ikke blot oplever et midlertidigt, naturligt ubehag, som vil kunne rummes og passere, foreslår jeg ikke at begynde med formelle meditationer. I stedet introducerer jeg meditationer mere på kropsbaserede oplevelser eller eksternt fokus 3 (Epstein 2013, s ). bigående kvalme og svimmelhed, små rystelser i kroppen, rokken fra rygsøjlen m.m. Jeg inviterer til at møde disse fænomener med venlighed og nysgerrighed på samme måde, som vi i meditationer møder alt andet, som opstår. 2 Uden for mindfulnesstraditionen vil guidede visualiseringer også kunne komme på tale her. Et klassisk eksempel fra Somatic Experience er visualisering af et trygt sted med tilstrækkelig beskyttelse, med forankring i den kropslige oplevelse heraf. 3 I min individuelle praksis sender jeg aldrig en klient hjem med en formel meditation, som vi ikke først har trænet sammen. Jeg beder ofte klienten om selv at optage den guidning, som foregår, mens vi er sammen, på tablet eller smartphone, så de har deres egen helt individuelle meditation med hjem. Med mere stabilitet vil det næste skridt være klassiske koncentrationsmeditationer og meditationer med et vist symbolsk element, som fx bjerg-meditation (Jon Kabat-Zinn 1990, s ) eller mindful bevægelser (Thich Nhat Hanh 2008) for styrkelse af jordforbindelse. Struktur kan også være en måde at tilpasse på. Med nye klienter uden meditationserfaring skaber jeg ofte en struktur omkring træningen derhjemme. Hvad trænes, hvornår, hvad sker der og ikke mindst, når aftalen med sig selv om at meditere ryger, hvad var så den 'tilladende tanke'/dårlige undskyldning. Sådanne informationer kan være et godt udgangspunkt for virkelig at drage nytte af klientens hjemmetræning, og de afspejler samtidig den grundlæggende tilgang om, at alt kan være objekt for selvindsigt, og at dette ikke handler om at være 'perfekt' eller at 'mestre noget'. Det vil også bidrage til en klarhed over udfordringerne, og om niveauet og retningen for træningen er passende. FORSKNING I SUCCES VED PRAKSIS Den forskning, jeg kender til vedrørende fastholdelse af en meditationspraksis, kommer fra MBSR-programmerne, som har en integreret træningsdel hele vejen gennem 8-ugers programmet. Og den taler sit tydelige sprog om, hvor svært det er at etablere en fast meditationspraksis. I en undersøgelse fra 1995 havde kun 39 % af deltagerne efter tre år en regelmæssig eller sporadisk meditationspraksis. Dvs. at 61 % ikke fortsatte formel meditationstræning. Til gengæld brugte 83 % af dem fortsat uformelle opmærksomhedsøvelser på åndedrættet (Miller et al. 1995, s ). En undersøgelse fra 1988 viste, at 24 måneder efter afslutningen af et program med minutters koncentrationsmeditationer to gange dagligt var 54 % af deltagerne stoppet med træningen. Blandt de deltagere, som var indlagt under forsøget, var der imidlertid en større andel, der fortsatte, i modsætning til de udefrakommende deltagere (Delmonte 1988, s ). 32 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

4 En undersøgelse fra 1987, hvor deltagerne havde svære, kroniske smerter, som træningen lindrede ubehaget ved, bekræftede betydningen af motivation og strukturel støtte for at gennemføre træningen, hvor MBSR anvendtes til håndtering af smerter. 75 % af deltagerne fastholdt formel praksis fire år efter programmets afslutning (Kabat-Zinn et al. 1987, s ). MINDFULNESSPERSPEKTIVET I TERAPIEN Mine klienter ønsker alle det samme: at få det bedre. De tager ofte initiativ til psykoterapi, fordi der er en konkret anledning et problem som de ønsker min hjælp til at få løst. Det er præmissen i en markedsstyret efterspørgsel/udbud terapiverden. I mange traditionelle retninger inden for psykoterapi søger vi at imødekomme vores klienters ønske om 'at få det bedre' ved at tage fat i deres problemstilling. Vi tager ofte udgangspunkt i den narrative fortælling om, hvem de er, og hvad der er gået forud for vores møde. Men ofte beder jeg om ikke at skulle høre hele historien. I stedet beder jeg mennesket foran mig beskrive, hvordan de oplever dette øjeblik, siddende her over for mig. Ved at vende bøtten og i stedet tage udgangspunkt i deres kontakt til væren mhp. at styrke indsigten i hvem de er, ikke hvilke problemer de har, har jeg allerede lagt en terapeutisk tilgang, der viser mit menneskesyn. Det er min opfattelse, at jeg som psykoterapeut selv bør søge en vis klarhed over, hvordan mit menneskesyn er. Om jeg anskuer min klient som et menneske behæftet med 'fejl', der skal rettes op på, og så er han/hun okay eller som et grundlæggende godt og fuldkomment menneske, som kæmper med at komme overens med hvad livet bringer. Med et udtryk lånt fra den spirituelle verden kan man tale om, at vi i traditionel psykoterapi går den 'positive vej' ved at tilføre, lære klienten nogle strategier eller teknikker kommunikation, grænsesætning m.m. Den buddhistiske psykologi vælger 'den negative vej', hvor vi fjerner det, som står i vejen for indsigten i egen fuldkommenhed og væren (Gerner et al. 2013, s.243). Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

5 Tænk, hvis jeg kunne møde mennesket over for mig som et medmenneske, der ikke grundlæggende adskiller sig fra mig. Altså et møde i øjenhøjde eller, som Susan Hart så smukt udtrykker det, en symmetrisk relation i et asymmetrisk ansvar (2015, s.17) jeg er jo trods alt blevet bedt om at yde en service. Et møde vel vidende, at intet foregår i hende/ham, som jeg ikke har mødt i mig selv, eller som jeg ikke selv søger at lære bedre at kende. Et møde i et rum, inden for hvilket min klient kan se sig selv fuldkommen, som han er, og kan søge sin væren frem for identifikation med reaktive følelser og impulser. HOLDING ENVIRONMENT Udgangspunktet i buddhistisk psykologi er at se, hvad der er, kaldet realistic view (Epstein 2013 s.2), uanset hvad der er. En tilgang, som jeg skal kigge nøje efter for at finde i moderne mindfulness, der ofte sætter mål, der søges opnået, som fx MBSR, der fokuserer på opnåelse af afstressning, ro og harmoni. I et interview på den amerikanske radiostation PBS blev Jon Kabat-Zinn, skaberen af MBSR-programmet, spurgt om formålet med meditation. Kabat-Zinn svarede, at der ikke er noget formål med en meditation. Ligeså snart, du har sat et formål, er det blevet til en aktivitet for at komme et sted hen eller opnå et vist mål. Foreholdt, at deltagerne i det på det tidspunkt endnu meget nye MBSR-program jo netop havde det mål at mindske stress, svarede Kabat-Zinn: Det er sandt. Paradoksalt nok vil de sandsynligvis opnå det største resultat ved at give slip på at skulle opnå noget. (Moyers 1993, s , min oversættelse). Udover individuelle terapiklienter har jeg i årenes løb introduceret mere end 6000 kursister til mindfulness, der så godt som alle er kommet med det meget menneskelige og yderst genkendelige ønske om at komme væk fra ubehag og smerte. Men mindfulness er som indsigtsmeditation netop det modsatte. Det er en vej til at få indsigt i, hvad jeg rummer, alt hvad jeg rummer uanset hvad øjeblikket bringer til at kunne rumme min oplevelse anderledes end at ville flygte eller forandre den. Til at forholde sig til tanker, følelser og kropslige sansninger som fænomener, der opstår og forsvinder. Med denne observerende kvalitet kan der skabes, hvad der med Winnicotts ord kunne kaldes et holding environment (Gregory 1987, s.273). I første omgang er det muligvis primært min opgave som terapeut at skabe og holde denne observerende bevidsthed, men gradvist vil klientens kapacitet udvikles. Ved på denne måde at arbejde med afsæt i væren og vidnebevidsthed skabes, hvad vi kunne kalde et terapeutisk split i egoet med én del, som er iagttagende, og en anden del, som har en oplevelse. Som en mor, der ser barnet reagere, men ikke selv overreagerer og derved tilvejebringer den spejlende/støttende holding for barnets oplevelse (Epstein 2013, s.140ff). HVORDAN, IKKE HVORFOR Den indsigt og visdom, som mindfulness fostrer, er ikke så meget viden om min personlige historie, som det er et kropsligt, intuitivt glimt ind i, hvem jeg er og derfor også indsigt i, hvad jeg ikke er. Ikke defineret af mine oplevelser, min barndom, mine forældre etc. Når jeg lægger fokus på hvordan, bringer jeg også terapiens fokus på nu. Det, som er til stede lige nu. Når fokus lægges på 'hvorfor' historien, det narrative glider terapien let over i spørgsmål om kausalitet/skyld. Dette kan være mindre konstruktivt i fx arbejde med udviklingstraumer. Dér kan det være let at glide over i de ikke-perfekte forældre, som dog måske alligevel for at lægge sig op af Winnicotts tænkning kan have været 'tilstrækkeligt gode' (Epstein 2013, s.25+29; Germer 2013, s.106). Jeg arbejder altså med en vægtning af, hvorledes jeg som menneske kan holde/rumme oplevelsen af fx et traume på en måde, som tillader mit nervesystem at integrere oplevelsen, snarere end at blive optaget af narrativer eller spørgsmål om 'hvorfor' (Epstein 2013, s.17; Siegel 2012, kap.3-3). 34 Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI 2015

6 Det menneskelige sind først i relationen mellem mig som terapeut og min klient, dernæst i min klients eget sind bliver det indre relationelle rum, som er nødvendigt for at fremme neural integration, øget affekttolerance og relationel heling. Den terapeutiske vej går gennem fokus på krop, følelser og det relationelle rum. Mindfulness som en grad af nærvær og ubetinget venlighed skal holde sindet som en tilstrækkeligt god mor holder sit barn og derved støtte, styrke og hjælpe til en sund ego-funktion, så klientens selv mærker egen kapacitet til at tage vare på sig (Epstein 2013, s.140ff). Når mindfulness danner grundlag for det terapeutiske arbejde, udvikles og styrkes villigheden og kapaciteten i min klient til at være med det, som er til stede, og derved forandres hendes oplevelse af at være hende (ibid., s.201). KOMMET FOR AT BLIVE Mindfulness oplever en stor og bred popularitet i disse år. Ud over interessen i det etablerede sundhedssystem, støttet bl.a. af Aarhus Universitets Dansk Center for Mindfulness, har også militæret, virksomheder, aftenskoler, feriearrangører og stresscoaches taget nogle af teknikkerne til sig som et relevant bud på nogle af de udfordringer, som det moderne menneske i informationsalderen står overfor. Mindfulness vil i nogle af dens nuværende former formentlig svinde ind. Det er ikke en genvej til ret meget, og for at give' holdbare resultater' på den præstationsfremmende / stressregulerende front forudsætter det en vedholdende og substantiel træningsindsats. Lidt på samme måde som fitness-bølgen i sin tid skulle finde sit naturlige leje ved en holdningsændring i den almindelige befolkning fra fx mine forældres generation, hvor gymnastik var for de få, til at træning ansås for en naturlig ting for at passe sin krop. For mange vil meditation blive det modsvarende tilbud for at holde sindet sundt og i 'god form'. Mindfulnesstilgangen til det terapeutiske arbejde støttes i disse år i stigende grad af betydelig neuropsykologisk forskning under både betegnelsen mindfulness og mentalisering. Det er denne brede og omfattende forskning, som efter min opfattelse vil sikre, at mindfulness er kommet ind i det terapeutiske rum for at blive. LITTERATUR Bentzen, M: Den neuroaffektive billedbog. Hans Reitzel Davidson, R: Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 40 (5) Delmonte, MM: Personality correlates of meditation practice: Frequency and dropout in an outpatient population. Journal of Behavioral Medicine, 11 (6) Epstein, M: The Trauma of Everyday Life. Penguin Press Germer CK, RD Siegel, PR Fulton: Mindfulness and Psychotherapy. The Guilford Press; Second Edition Gregory, Richard L: The Oxford Companion to The Mind. Oxford University Press Hart, Susan: Inklusion, leg og empati. Hans Reitzel Kabat-Zinn, J: Full Catastrophy Living. Random House Kabat-Zinn, J et al.: Four-Year Follow-Up of a Meditation-Based Program for the Self-Regulation of Chronic Pain: Treatment Outcomes and Compliance. Clinical Journal of Pain, Kornfield, J: Path with a Heart: A Guide Through the Perils and Promises of Spiritual Life. Bantam Books Miller, Fletcher & J Kabat-Zinn:Three-year follow-up and clinical implications of a MBSR intervention in the treatment of anxiety disorders. General Hospital Psychiatry, 17, Moyers, Bill: Healing and the Mind. New York: Broadway Books Siegel, Daniel: Interpersonal neurobiology. Norton Sveistrup, M et al.: Mindfulness. Manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzel Thera, Nyanaponika: The Power of Mindfulness. Unity Press Teasdale JD, Z Segal, JM Williams: How does cognitive therapy prevent depressive relapse Behaviour Research and Therapy 1995, 33(1): Vriezen, Wietske & Thich Nhat Hanh: Mindful Movements. Pgw Helle Dueholm, privatpraktiserende psykoterapeut MPF, Somatic Experience Practitioner og cert. mindfulnessinstruktør. Afholder mindfulnesskurser for terapeuter, børn og voksne samt mindfulnessferier. Har siden 2011 ledet en fast mindfulness træningsgruppe. Tidsskrift for psykoterapi Nr. 2 JUNI

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II Institut-for-stress.dk Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II d. 6.oktober 2013 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-lærer fra CFM Copyright Det danske Institut for Stress 2013

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence I det følgende kan du læse en kort beskrivelse om mindfulness, hvor begrebet stammer fra, hvad mindfulness indebærer og hvad tilgangen anvendes

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Overblik Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv undervisning og efteruddannelse for mennesker der ønsker at anvende

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Rejseholdsarbejde i Grønland i forhold til behandling af voksne med senfølger efter seksuelt misbrug.

Rejseholdsarbejde i Grønland i forhold til behandling af voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Rejseholdsarbejde i Grønland i forhold til behandling af voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Med fokus på behandlingsarbejde i senfølgerperspektiv ved overgangen fra kollektivistisk samfund til

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov. 2015 Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk og www.teachingyoga.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk og www.teachingyoga. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk og www.teachingyoga.dk Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Mindfulness og mentalt helbred Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Lille kom-til-stede-øvelse Hvor er du lige nu? Hvor er din krop? Hvor er dine tanker? Ann Ostenfeld-Rosenthal Mindfulness

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere