SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere"

Transkript

1 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Heste- og rideterapi /// 4 Entreprenør med passion /// 7 Også i dette nummer Nyt fra Redaktionen, Rubrikannoncer Årshoroskoper. 234/2014

2 HUSK! Sæt lørdag d. 18. april 2015 af til generalforsamling i foreningen Bestyrelsen glæder sig til at se jer! sund livsstil giver styrke året rundt Mere end varer på helsam.dk danmarks største udvalg af specialprodukter til forebyggelse og behandling. MAGASIN FOR SIND. KROP. ÅND Vil du ha et nyt aspekt i dit liv? Find dine brikker til livets puslespil i Nyt Aspekt & Guiden landets ældste holistiske magasin. Du får: Nyt Aspekt & annoncetillægget Guiden ind ad din dør hver 3. måned. Alsidige artikler og nyheder fra både ind- og udland. Rabat på 100 kr. ved oprettelse på Et eller mange gratis frieksemplarer til vennerne, klinikken... Og meget mere. Nyt Aspekt & Guiden: 4 numre Kun 275 kr. Spar 100 kr. Tilbuddet gælder, hvis du ikke har været abonnent i 2012 Bestil Nyt Aspekt & Guiden: eller tlf Få tilsendt et gratis frieksemplar: tlf

3 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E /// Alt det med småt... SABs telefonnummer: Sekretariat: SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Telefontid: mandag-fredag, Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: , Formand og ansvarshavende redaktør / tlf / sabnyt.dk Redaktion, layout, horoskoper og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Peter Bangs Vej th., 2000 Frederiksberg, tlf / ellen. Website; SAB-NYT udgives af Sammenslutningen af Alternative behandlere i Danmark. Oplag Bladet udkommer elektronisk 6 gange årligt og lægges på SAB-nyts hjemmeside til download. Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. SAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS og manuvision. Alle SABs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen. En eventuel klage over et af SABs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for SABs Etiske Råd, Mette Stauning, se adressen under SABs tillidsfolk. /// Leder v. SABs formand Formandens leder Dagene er blevet korte, og vi nærmer os årets korteste dag. Vintertøjet er i brug og samtidig må vi glædes over det milde efterår vi har haft. Vi ser forretningerne julepynte og tankerne går mod vore nærmeste hvilke julegaver vil glæde? Så kom udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen. Og den er positiv. Den korte version er, at e-learning nu godkendes i teoretiske fag, og det pointeres at e-learning kan godkendes med op til 100% i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære. Det er fortsat sådan, at e-learning skal udgøre en mindre del af uddannelsen, og det kan tolkes som op til 49 % deraf. Vi er godt tilfredse og takker Sundhedsrådet for et godt stykke arbejde og jeg er sikker på, at den holdning deles både af skolerne og deres studerende. Der kommer fortsat nye behandlingsformer! Og SAB er en rummelig forening. Sidste skud på stammen er Rideterapi, der netop er godkendt af bestyrelsen. Vi byder kommende rideterapeut-medlemmer velkommen i SAB. Se beskrivelsen af rideterapi et andet sted i dette nummer af SABnyt. Desværre er der ikke nyt om de autoriserede sundhedspersoner. Vi afventer svar fra Sygesikringen Danmark og håber naturligvis at svaret giver plads, så også sundhedspersoner med autorisation kan fortsætte deres arbejde uden økonomiske tab. Bestyrelsen har nu besluttet, at alle medlemmer, der er Registrerede Alternative Behandlere, skal have et ajourført førstehjælpskursus inden udgangen af Som tidligere beskrevet anser vi viden og kunnen omkring førstehjælp som en naturlig og nødvendig færdighed hos alternative behandlere. Mange har allerede taget førstehjælp nogle mangler måske vedligeholdelsen? Det første kursus man tager skal holdes vedlige med opfølgningskursus hvert 3. år! I begyndelsen af 2015 kommer der udmeldinger om førstehjælpskurser i SAB s regi både grundlæggende og opfølgning! De bliver fordelt over hele landet og bliver udbudt til en yderst fornuftig pris. Kurserne kan søges af alle medlemmer, men lige nu er der kun krav til alle RAB-medlemmerne om at have det inden Derfor vil jeg allerede nu anmode alle RABmedlemmer der har taget førstehjælp om så hurtigt som muligt at sende gyldigt kursusbevis (eller kopi) til Laila på vores kontor, så vi kan danne os et velkvalificeret bud på behovet. Ligesom julen nærmer sig, kan vi også øjne afslutningen af Det har været et travlt år, med både ønskede og uønskede forandringer. Bestyrelsen har til tider haft svært ved at følge med, men det ser ud til at det meste falder på plads.jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god jul og et godt nytår. En særlig tak for året, der nu rinder ud, til sekretær Laila, redaktør Ellen-Birgitte, alle i Etisk Råd og ikke mindst til alle i SAB s bestyrelse. Tak for et godt SAB-år jeg ser frem til at tage hul på det nye. Peter Madsen 3

4 /// Pressemeddelelse Heste- og RIDETERAPI vækker menneskets egen indre natur på et dybt plan. Vi afstemmer og afspejler hinandens nervesystem og da hesten ikke ved tankens kraft kan stresse sig selv, men altid er nærværende, sansende og følende med sin krop og sit kropssprog, kræver den umiddelbart menneskets bevidste nærvær. Dette nærvær giver balance i sind og krop. Det er en nødvendig og god start på behandlingen, for nogen mennesker, selve behandlingen. Dette på en gang enkle og meget anvendelige koncept, kontakt mellem menneske og hest, fysisk, psykisk og sjæleligt, kan anvendes indenfor de fleste fagområder, der i forvejen beskæftiger sig med mennesker. Det kan være lærere, pædagoger, psykoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, præster, sygeplejersker og psykologer. Denne form for behandling med hest skal man uddanne sig til, og koble på sin allerede eksisterende uddannelse og praksis. De helende kræfter, som samværet med hesten tilbyder at aktivere, kan tilpasses enkelte faggruppers mål og ønsker og rideterapeutens egne ressourcer. Marie-Louise Demant og Gerd Weber Skolen for Rideterapi Hesten har, fra før vores tidsregning, været menneskets hjælper og støtte i dagliglivets gøremål. Der har været en gensidig afhængighed, som har ført til kærlighed. Denne gensidige afhængighed har forandret og udviklet sig, én af udviklingsvej er brugen af hesten i arbejdet med mennesker, der har hjælp behov. At arbejde med en hest terapeutisk kan foregå såvel fra jorden, som fra ryggen af hesten. Eller blot ved at betragte en enkelt hest eller en hel hesteflok. Hvad er så essensen af denne behandling? Hvad er det, der gør det så udbredt og populært? Hesten repræsenterer den ydre natur, noget ældgammelt og oprindeligt, og mødet med denne ydre natur Nærværet betyder, at vi bl.a. mærker vores krop. Det bliver derved muligt at ændre og korrigere adfærd. Psykisk og sjæleligt kan vi opleve, hvad der hindrer os i at være i kontakt med os selv i dagligdagen. Børn oplever at blive mødt og mestre opgaver, de måske ikke synes at mestre i skolen. Unge, selv med alvorlige diagnoser af psykisk art, kan hjælpes til at opleve meningsfyldt opmærksomhed og nærvær på en enkelt opgave sammen med hesten. Udviklingshæmmede kan opleve kroppens intelligens hjælper dem til livsmestring, glæde og ro. Det giver selvtillid. Autister kan opleve kontakt, der er ufarlig og helende. Stressramte oplever, at der bliver fred i krop og sjæl sammen med hesten. 4

5 /// Artikel Kort referat fra -Fedtsyrekonference i København I begyndelsen af november var jeg til fedtsyrekonference i København. Her blev det slået fast, at de gode fedtsyrer er vigtige og sunde for vores krop. Mange dygtige forskere og undervisere var tilstede. Her iblandt Arne Astrup, der nu også mener -, at vi skal skrue ned for de hurtige kulhydrater og op for indtagelse af mere fedt. Balancen mellem omega 3 og omega6 fedtsyre er helt afgørende. Det blev anbefalet, at forholdet skulle være 1.2. Det blev nævnt, at det er vigtigt at vælge en fiskeolie af god kvalitet. Man kan tjekke oliens harskhedsværdi, også kaldet TOTOX ved at se på pakken eller spørge hos sin forhandler. Hvis maden skal steges må det meget gerne være i kokosolie eller gammeldagssmør, da de ikke danner sundhedsskadelige brankningsstoffer under opvarmningen. En svensk forsker havde lavet et studie, hvor det har vist sig, at tilskud af fiskeolie under graviditet og amning mindsker risikoen for, at barnet senere i liver udvikler astma, eksem og allergier. Det blev også nævnt, at fiskeolie har en god effekt på barnets kognitive funktioner, som fx hukommelse og forståelse. På konferencen blev der henvist til en undersøgelse foretaget med grise. Grisene blev markant mere rolige når der blev tilført fedt til deres mad. Det får mig til at tænke på, om det mon også gælder for mennesker der er jo påstande ude om, at vi ligner hinanden Alt i alt en god konference, men en meget lang dag. Kærlig hilsen og ønsket om en fed og dejlig december. Ulla Andrews Næstformand l 5

6 /// Pressemeddelelse Mangel på D-vitamin forårsager tidlig død Danske forskere har fundet en sammenhæng mellem lavt D-vitaminindhold i blodet og øget risiko for tidlig død. Den alarmerende observation er offentliggjort i det ansete tidsskrift British Medical Journal. Hvis du har lavt indhold af D- vitamin i blodet, øger det din risiko for tidlig død med procent, viser en stor dansk undersøgelse, som i denne uge er blevet offentliggjort i det ansete lægetidsskrift British Medical Journal. Ifølge forskningsleder Børge Nordestgaard, som er klinisk professor ved Københavns Universitet samt overlæge ved Herlev Hospital, vil en person med 30 nanomol D-vitamin pr. liter blod (hvilket er 20 nanomol under det anbefalede niveau) have 40 procent større risiko for at dø af kræft. Personens risiko for tidlig død totalt set vil være 30 procent forhøjet. Vi kan nu dokumentere, at et lavt niveau af D-vitamin er farligt i sig selv. Det alene øger dødeligheden med 30 procent og det er altså vildt meget«, har forskningsleder, klinisk professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev Hospital, Børge Nordestgaaard, udtalt til Politiken. Ifølge ham, er det første gang, der foreligger bevis på en årsagssammenhæng imellem mangel på D-vitamin og øget dødelighed. deres blodtryk. Samtlige medvirkende blev fulgt i op til 19 år. Bakkes op af tidligere forskning Tidligere undersøgelser har ligeledes vist, at folk med lavt D-vitaminindhold i blodet er mere tilbøjelige til at dø tidligt, men forskerne har ikke kunnet forklare, om den øgede dødelighed skyldtes sygdomme, der førte til lav D-vitaminstatus, eller om det var det lave indhold af D-vitamin i blodet, som forårsagede sygdom og tidlig død. På samme måde viste undersøgelserne ikke, om rygning, usund kost, for lidt sollys og mangel på motion sænkede vitamin-niveauet og dermed førte til sygdom og tidlig død. Hvad med kosttilskud? Uanset hvordan man ser på sagen, er det ret tydeligt, at de gængse anbefalinger ikke har virket efter hensigten. Ifølge den nye undersøgelse er et omfattende antal danskere i kritisk mangel på D-vitamin, og spørgsmålet er, hvad der skal til, for at sundhedsmyndighederne vil ændre deres syn på kosttilskud. Det virkelig bekymrende ved denne nye viden er, at mangel på D-vitamin måske ikke giver problemer på kort sigt, men i det lange løb altså fører til sygdom og tidlig død. Flere og flere tager D-vitamin som kosttilskud allerede nu, og med et præparat som D-Pearls, som indeholder 38 mikrogram biologisk aktivt D-vitamin, er det let at sikre kroppen et tilpas højt indtag af det vigtige vitamin. Det virker til at være en oplagt løsning på problemet, men trods det står sundhedsmyndighederne i venteposition til det endegyldige bevis på, at D-vitamin-tilskud gavner. I betragtning af hvad den nyeste undersøgelse afslører, kan man spørge sig selv, om det er nødvendigt at vente længere? Overvåget i op til 19 år Forskerne fra Herlev Hospital og Københavns Universitet inkluderede ialt deltagere i undersøgelsen. De korrigerede for faktorer som rygning, alkoholforbrug, vægt, blodtryk og motionsvaner. Derudover fik af forsøgsdeltagerne målt 6

7 /// Portræt af behandler Entreprenør med passion Af Catrine Zorn, journalist og fotograf Fra det øjeblik man træder ind i Coaching Peoples lokaler er det tydeligt at drivkraften bag stedet her er både professionel og passioneret. Heidie Graversen og hendes team har formået at få lokalerne i de ellers beskedne omgivelser på Herlev Bygade til at fremstå varme, rummelige og farverige - ligesom Heidie selv. Hun fungerer i dag som administrerende direktør for Coaching People sundhedscenter, og drivkraft bag forskellige projekter der alle handler om at skabe helhed og hjælpe mennesker der er sårbare. I sin tid startede Heidie som stewardesse hos SAS, og har mødt mennesker og kulturer over hele verden. Den erfaring har hun taget med sig i hele sit arbejdsliv, og entusiasmen for menneskers forskellighed og appetitten på livet er tydelig når man ser hvor hun er i dag. Der står rigtig mange uddannelser på CVet indenfor mange forskellige discipliner, flere af dem taget i SAS regi. Blandt andet har hun arbejdet med eksperter på Rigshospitalet i krisehåndtering, kundskaber som er blevet brugt i beredskabsgruppen hos SAS, og lige siden. Jeg har rigtig mange uddannelser - lærer jeg EN ny ting på en uddannelse, så synes jeg at jeg er heldig - og det gør jeg hver gang! Åbenhed overfor ny læring og forandring er karakteristisk for Heidies vej gennem livet, der har budt på lidt af hvert. Børns trivsel I 2012 stiftede Heidie foreningen Børns Trivsel, der har til formål at støtte børn gennem sårbare perioder i deres liv. Skønt hun ikke selv havde været berørt af problematikkerne mødte hun ofte voksne i sin praksis, hvis kriser berørte eller omfattede børn, og det kom til at fylde mere og mere i samtalen med de voksne. Heidie, der allerede var engageret i at støtte de lokale børn gennem en fodboldklub, besluttede sig for at der måtte kunne gøres noget for skoleog børnehavebørn på en anden og bedre måde en de eksisterende tilbud. Sådan opstod yoga-mindfulness i børnehøjde som Heidie laver i samar- 7

8 8 Børn er jo små sjæle. Jeg har det sådan at hvis jeg kan bidrage med at få tændt de her lys og de får denne her styrke indefra, så de står stærkt i sig selv og kan få en glad skolegang, som jeg synes alle børn har fortjent, så synes jeg det er det fedeste arbejde!

9 /// Portræt af en behandler, fortsat... bejde med Gladsaxe kommune som et tilbud til overvægtige behovsbørn. Det handler om at bygge selvet op for børn og arbejde med dem på en måde der er let tilgængelig og sjov for børnene. Heidie oplever, at børnene gennem forløbet finder deres fundament, får styrket selvværdet og rykket grænserne for, hvad de troede de kunne - positive oplevelser som giver genklang både i skolen og derhjemme. Der er samarbejde med sundhedsplejerskerne med mulighed for bl.a. diætist eller fysioterapeut mulighed for at samarbejde diætist, fysioterapeut eller sundhedsplejerske, og gennem denne tværfaglighed er der mulighed for at støtte sårbare børn til at føle sig hele og få en glad skolegang. Dette frigiver ressourcer hos lærere og pædagoger, og den positive effekt spreder sig således som ringe i vandet. Heidie pointerer at en tidlig indsats med sårbare børn i sidste ende har en positiv effekt på samfundsplan, og således kommer os alle til gode; og netop dette er en af grundtankerne i Børns Trivsel. I arbejdet med voksne i sundhedscenteret oplever Heidie at alle mennesker har mere eller mindre hensigtsmæssige mønstre som popper op - som en badebold - på forskellige tidspunkter gennem livet. Arbejdet handler om at forstå disse mønstre og se sig selv som et helt menneske. Dette rimer for Heidie fantastisk godt på netop arbejdet med børn - det er meningsfyldt at gøre en tidlig indsats, så der ikke er så meget at bokse med når individet når op i voksenalderen. Børn er jo små sjæle. Jeg har det sådan at hvis jeg kan bidrage med at få tændt de her lys og de får denne her styrke indefra, så de står stærkt i sig selv og kan få en glad skolegang, som jeg synes alle børn har fortjent, så synes jeg det er det fedeste arbejde! Man skal yde før man kan nyde Forebyggende indsats er en central del af Heidies arbejde, der bla. omfatter stress-spotting, trivselsarbejde og in-house coaching hos virksomheder. Filosofien er at hvis man kan spotte problemerne tidligt og sætte ind kan der spares meget arbejde og omkostninger på den lange bane, både for individet og arbejdspladsen og samfundet. F.eks. at have en stresscoach på arbejdspladsen skaber tryghed og giver mulighed for at sætte ind før eventuelle problemer eskalerer. Heidie understreger at en sund arbejdskultur kan ses på resultaterne lynhurtigt, idet medarbejdere som har det godt er mere proaktive, kreative og mere tilstede på arbejdspladsen. For Heidie handler det om at holde det tilgængeligt og give nogle værktøjer til at skabe en positiv og sund kultur på den enkelte arbejdsplads. Heidie har udfordret det gamle ordsprog - nu skal der nydes før der ydes, trivsel og arbejdsglæde skal danne basis for en ligeledes sund arbejdsplads og bundlinie. Ligesom i arbejdet med skolebørn er denne positive effekt naturligvis også en der giver afkast i alle aspekter af livet, som f.eks. når det bliver muligt at hente børnene med overskud efter en lang arbejdsdag, det handler om work life balance. Ekstrovert - Introvert - der er jo plads til os allesammen, for der er behov for begge dele! Mange af de introverte tror jo de er forkerte fordi alle de udafreagerende fylder rigtig meget, men i virkeligheden er det balancen mellem det ekstroverte og det introverte som er vigtig. Det stille øjeblik Den tværfaglige tilgang til behandling, som også bruges til arbejdet med skolebørn, er kentegnende for Heidies arbejde som leder for Coa- Navn: Heidie Graversen Titel: Adm. direktør for Coaching People samt stress coach & psykoterapeut; formand og stifter for foreningen Børns Trivsel Erhvervsbaggrund y 2012 Formand og stifter af Børns-Trivsel.dk y Partner i ZHG Partners y Adm. direktør i Coaching People Sundhedscenter y Forfatter af enneagram bog y HR business coach, Axcess y Stifter af Coaching People ApS y Projekt ansvarlig for beredskabsgruppen, SAS y HR rekrutterings gruppen, SAS y Teamleder, SAS 9

10 /// Portræt af en behandler, fortsat... ching People. Som hun siger er der ingen mennesker der kan fikse alting selv. I sundhedscenteret inddrages medarbejdere med mange forskellige kompetencer for at sikre at den enkelte kan få behandlet hele systemet på den bedst mulige måde, af folk er dygtige til lige netop det der er brug for. Og det er vigtigt, når mange af de klienter der kommer i centeret er mennesker der har oplevet eller står midt i svære kriser, og måske frygter for om de nogensinde kan få deres liv på ret køl igen. Her er det vigtigt for Heidie at stresscoaches og kropsbehandlere er til stede med nærvær og autenticitet, og går vejen sammen med klienten. Hun betragter det som et privilegium at få lov til at være med sammen med en klient gennem den store udvikling og livsoplevelse det er at arbejde sig igennem en svær krise. Hvis du er ude for et stressnedbrud eller oplever feks. kritisk sygdom, så stopper øjeblikket lige der, og alt bliver stille. Og det chok er egentlig hvad jeg går ind og arbejder tværfagligt med, der genskaber trygheden, og får folk helt igennem tunellen. Heidie har selv erfaring med hvordan en sådan krise kan ramme en midt i livet. For hende var en trafikulykke og piskesmæld afslutningen på en karriere i SAS, men markerede også begyndelsen på arbejdet med alternativ behandling og en selvstændig karriere. Hun fik erfaring for hvor sårbart livet kan være på egen krop, og måtte pludselig arrangere sit liv på en anden måde, da kroppen ikke længere kunne holde til det fysisk krævende arbejde hos SAS. I denne periode opdagede hun også yoga, som ellers tidligere var blevet afskrevet som værende for stillesiddende i Heidies meget aktive liv. Efter ulykken fandt hun en yogi der lige var landet i Danmark, og opdagede herigennem en ny måde at arbejde med sig selv. Jeg måtte sande at yogaen med daglig meditation skabte en transformation for mig, den ændrede mig som menneske. Jeg fik en hel åbenbaring kan man vel kalde det i yogaens filosofi. Det har gjort en verdensforskel at arbejde med det. Entreprenør med passion Når man taler med Heidie er det tydeligt at arbejdet drives af passion, og der banker et ægte entreprenørhjerte under den elegante grå jakke. Her er pigen der som 17-årig ventede i seks stive timer for at komme til at snakke med personalechefen hos SAS, fordi hun nu engang havde besluttet sig til at det var stewardesse hun ville være. Den samme vedholdende entusiasme er tydelig i de projekter hun arbejde med i dag, 10

11 /// Portræt af en behandler, fortsat... mange år senere. Hun har øje for de behov der findes, og kæmper med liv og sjæl for at realisere sine løsninger til gavn for sårbare mennesker. Endnu en af disse, som står hendes hjerte nær, er stadig på tegnebordet, men Heidie får ikke desto mindre lys i øjnene når hun taler om det. Det drejer sig om et projekt for brystkræft-overlevere, der kan tage hånd om den svære proces, der følger med sygdommen, selv efter en raskmelding. Jeg har tænkt det fuldstændig igennem via min viden som pårørende og mit professionelle arbejde, så projektet favner alt hvad de måtte komme ud i af udfordringer med en helhedsorienteret effektiv og tidlig indsats, og jeg vil bare ønske at det kommer ud i hele landet. I arbejdet med kræftramte i sundhedscentret og på arbejdspladser har Heidie erfaret at der eksisterer et behov i systemet for netop et sådant projekt, der på en tværfaglig og helhedsorienteret måde kan arbejde med at få balancen tilbage hos kvinder der har haft brystcancer. Der skal sættes ind både fysisk, følelsesmæssigt og i forhold til hjemmeliv og arbejdsplads, som alle bliver så påvirket af sygdommen. Her er naturligvis også ofte en familie eller børn involveret, og målet er at få genskabt balancen og helheden under et koncept som Heidie kalder Krop, Kræft, Kærlighed og Kampklar. Heidie har indtil videre brugt to år på at forberede projektet og samle det rigtige hold, samt sætte sig i de store mængder viden der er nødvendig. Planen er at køre et pilotprojekt næste år, og med tiden kunne gøre det landsdækkende. Karakteristisk for Heidie har hun gået hele vejen, og har endda været forbi sundhedsministeriet på vejen mod målet. Vi afslutter interviewet med knus og latter, og jeg går hjem med et smil, og fornemmelsen af at have mødt et menneske med hjertet på rette sted, og viljen til at gøre en forskel, hver gang chancen viser sig. Det er inspirerende. Uddannelser: y 2012 Enneagram tritype seminar y 2011 Intergral coaching seminar y 2009 Børne ennagrammet kursus y 2008 Enneagram master coach y 2007 Erhverspsykologisk overbygning, EPU y 2006 Mindfulness kursus y 2005 Stress coach y 2004 Coach og mentaltræner y 2003 NLP-master coach y 2002 Hypnoterapeut hypnose RAB godkendt af sundhedsstyrrelsen y 19 Erhvervspsykologisk overbygning i chok/traume & krisehåndtering i SAS y 17 Psykoterapeut speciale stress & krise y 1987 Merkonom i ledelse og samarbejde 11

12 /// Fra redaktionen SAB-NYT Om dette blad Foreningen har godkendt rideterapi som terapiform, så vi er så heldige at kunne bringe en artikel fra Skolen for Rideterapi, der videreuddanner terapeuter, lærere, socialrådgivere osv til at arbejde med rideterapi. Jeg glæder mig til at forhåbentlig med ti- den at se flere artikler om rideterapi, som jeg synes er meget spændende. Vores journalist, Bo Østlund, lagde sig desværre syg da han skulle lave den første artikel, så han har ikke kunne bidrage til dette nummer. Men vi var så heldige at Catrine Zorn, der er uddannet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup kunne træde til, så hun har skabt et portræt af et af SABs medlemmer, Heidie Graversen, der har et sundhedscenter i Herlev. Heidie er en spændende kvinde, der har skabt et velfungerende center, og redaktionen tror på, at stof om medlemmerne er det, man gerne vil læse i dette blad, Catrine arbejder som fotograf, bl.a. indenfor portrætter, som du nok kan se. Hendes er gmail.com. Horoskoperne i dette blad er årshoroskoper for hele Der er 2 af de store planeter, Saturn og Jupiter, der skifter tegn i år, det er en markant begivenhed, når det handler om astrologi, så jeg ville give et overblik over hvad der sker i de forskellige tegn i løbet af året. HUSK: Om materialet til bladet Alt materiale skal sendes til ellen. Illustrationsmaterialet må gerne være i farver, og det er ok, at billederne bruger det farvesystem, der hedder RGB, der bruges på nettet. Men det er ulovlig at finde pæne ting på nettet og sende ind i sit eget navn - alt materiale på nettet er omfattet af copyrightloven, også når det ikke står der. Husk at lade os vide på hvis du flytter adresse, får nyt telefonnummer osv. God fornøjelse med SAB-NYT nr Med venlig hilsen Ellen-Birgitte Zorn, Redaktør 12

13 /// Rubrikannoncer Kan du nikke genkendende til et eller flere udsagn: Stress eller mgl. energi Smerter uanset diagnose Søvnproblemer, snorken KOL / andre lungeproblemer Fibromyalgi eller piskesmæld Gigt/ Parkinsons/ sclerose 1. konsultation er gratis Smerte- og Energiterapeut Karin Maria tlf Astrolog, healer & zoneterapeut Indre handling - ydre forvandling Kurser Foredrag Undervisning Læs mere på Zoneterapeut + massøruddannelse, nu kr Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Hot Stone massage m.m. Den Danske Zoneterapeutskole Tlf.: Zoneterapeut + massøruddannelse - Spar 10 % RAB-Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Homøopati m.m. Den Danske Zoneterapeutskole - Tlf.: Rytmisk Massage Grundkursus og Uddannelse. Kig ind på dk Hanne Kjemtrup Kropsterapeut Jeannette Johnsen udd. v/ Body SDS Helkropsmassage, coaching og theta healing og grundtræning i Haslev Lymfedrænage Terapeutuddannelse og behandling Uddannelse tilbydes i København og Silkeborg. Behandlingen er effektiv ved væskeophobninger er immunstyrkende, udrensende og afstressende Lymfedrænage er en fjerlet massage der er min foretrukne behandling til klienter med pande- og bihuleprobl. musearme, hælsporer, uro i benene mm, Se mere på Erna Troels, Tlf Bedre Helbred Ny energi Cirklen v/ Ulla Andrews Zoneterapi Allergi og Stress behandlinger Akupressur-massage Mindfulness-meditation Kurser Kontakt Ulla for nærmere info på telefon: Bliv Smerte- og Energiterapeut hvis du lyst til at hjælpe andre til en bedre livskvalitet Stress eller mgl. energi Smerter uanset diagnose Søvnproblemer, snorken KOL / andre lungeproblemer Fibromyalgi eller piskesmæld Gigt/ Parkinsons/ sclerose Uddannelsen henvender sig til både nye behandlere samt til akupunktører, zoneterapeuter, fysioterapeuter, sportscoachs og massører m.f. Smerte- og Energiterapeut Karin Maria Telefon

14 SABS Bestyrelse 2014 Formand, Peter Madsen Kåstrup Holmevej Kalundborg Tlf Næstformand Ulla Andrews Marielystvej 1, st.th Frederiksberg C Tlf Bestyrelsesmedlem Dortebet Suel Rødegårdsvej Helsingør Tlf Kasserer Shila Jensen Røsnæsvej Kalundborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem Søren Hansen Turpinsvej Brøndby Tlf Bestyrelsesmedlem Pia Mariah Hansen Margrethevej Haslev Tlf Suppleant til bestyrelsen Sekretariat Suppleant Dorte Merete Malmgren Hillerødvej Frederiksværk Tlf Sekretariat: Laila Sonnichsen Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg Tlf. nr Kære medlemmer! Vi støder jævnligt på, at medlemmer glemmer at give Laila besked om tilføjelse af webadresse, ændring af klinikadresse etc., så jeres data på behandlerlisten er up to date og vigtigst: Så kunderne kan få fat i dem. Det er altså RIGTIGT vigtigt for dig selv og din klinik, at du kontakter Laila (helst pr. mail), hvis du har ændringer til dine data på behandlerlisten. 14

15 /// Datoer & priser SAB-NYT, datoer i 2015 Udgivelse og deadline: SAB-NYT nr. 235/2015 udkommer i uge 8. Deadline d. 1/2 SAB-NYT nr. 236/2015 udkommer i uge 16. Deadline d. 1/4 SAB-NYT nr. 237/2015 udkommer i uge 25. Deadline d. 1/6 SAB-NYT nr. 238/2015 udkommer i uge 34. Deadline d. 1/8 SAB-NYT nr. 239/2015 udkommer i uge 42. Deadline d. 1/10 Såfremt der er rettelser til navn eller adresseregistrering bedes disse sendt til: SAB - Sekretariat Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg Tlf.: , Medlemspriser Annoncepriser, SAB-NYT Pr. maj /1 side (15.8 x 22.3 cm) kr. 1/2 side (15.8 x 11.1 cm) kr. 1/4 side (7,9 x 11,1 cm) kr. 1/3 side (15,8 x 7,4 cm) 950 kr. 1/6 side (7,9 x 7,4 cm) 550 kr. 1/9 side (4,9 x 7,4 cm) 450 kr. Annoncepriserne er excl. moms og gælder for trykklart materiale. Gentagelsesrabat: Ved 3 fortløbende og enslydende annoncer gives 10% rabat. Ved 6 fortløbende og enslydende annoncer gives 20% rabat. Aktive medlemmer får 50% rabat på annonceprisen. Der kan maximalt opnås 50% rabat på annonceindrykninger. SAB-NYT udkommer medio januar, marts, maj, juli, september og november. Deadline for indlevering af annoncer: Se ved siden af. Tekniske specifikationer for levering af trykklart materiale: Filformat: PSD, EPS eller PDF. Farvemodel: CMYK. Opløsning: 150 DPI. Er du flyttet? Indmeldelsesgebyr: Kr. 350 Aktive medlemmer: Halvårligt kontingent: Kr Elevmedlemmer: Halvårligt kontingent: Kr Har du fået ny , ny adresse eller nyt telefonnummer? Husk at give besked til sekretariatet! Sekretariatet RAB registrering: Årligt kontingent pr. terapiform: Kr. 400 (pr. 1/2-15: 350,- kr., uanset hvor mange behandlingsformer, man er RAB registreret i via SAB) Passive medlemmer, skoler/støttemedlemmer: Årligt kontingent: Kr NB! Husk: Alt er fradragsberettiget. Bestyrelsesmøder i 2015 y 19. januar y 26. februar y 23. marts y 18. april - generalforsamling Emner der ønskes behandlet på SABs bestyrelsesmøder, bedes indsendt til formanden, senest 14 dage inden mødet afholdes. 15

16 /// Årshoroskoper 2015 Vædderen 20/3 19/4 Tyren 20/4 20/5 Tvillingerne 21/5 21/ lover både nyskabelse og tilfredshed for dig, kære Vædder, både i dit privatliv og dit arbejdsliv I det mindste indtil august, hvor Jupiter går ud af dit 5 hus - kærlighedshuset - og ind i dit 6. hus, huset for arbejde og daglige rutiner. Det vil også blive et år med intens passion og følelse, som meget vel kan udtrykkes på det kreative område i dit liv. Så du har muligheden for at forstærke hvilke kunstneriske talenter du nu måtte have og omsætte dem til virkelighed - det kan både være indenfor kunst men også dine ideer kan omsættes til virkelighed. Året vil få et stærkt socialt præg, da Merkur vil stå retrograd i dine sociale huse - det 3., 7., og 11. hus - og vil inspirere dig til at grunde over, hvordan dine sociale relationer hænger sammen, om de passer til dig og om de skal rydde op i dem. Du lever i et ildtegn og i 2015 er disse oplyst af Jupiter, Saturn og Uranus - regn med stor udviklling i løbet af året. Sidst i 2014 slap du endelig for Saturn i dit parforholdshus og Saturn er nu rejst ind i dit 8. hus, hvor den arbejder på dit værdisystem, men mere i underbevidstheden Så 2014 har nok ikke været helt nemt, og muligvis har du foretaget radikale ændringer i dit parforhold - lige fra at møde den rette til at blive skilt fra en, der viste sig ikke at være den rette alligevel. Den vender tilbage 3 måneder i foråret, så du kan få endeligt afsluttet de ændringer, du har gjort. Og derefter bliver energien i dit parforhold lettere. i august rykker Jupiter ind i dit kærlighedshus, så lidenskab, flirt, glæde og ekspansion i det hele taget varsler nye og meget bedre muligheder for kærlighed. Men husk - Jupiter en stor overdriver, så alt vil se godt ud - se godt efter hvis du vil have et længerevarende forhold. Pluto står stadig i dit 9. hus og Uranus i dit 12. i en rum tid, og arbejder på din visdom - det er nok tiden for mange Tyre til at få sig nogle nye uddannelser, interessere sig for filosofi og spiritualitet og langsomt lære at få et helt nyt syn på livet. I 2014 har Saturn rejst gennem dit 6, hus, der handler om arbejde og du har sikkert både mødt begrænsninger og problemer med autoriteter, men har nok også gennem den proces fået mere ansvar på dit arbejde. Nu går Saturn ind i dit parforholdshus og de næste 2 år hersker Saturniske principper her - d.v.s. at alt, der er overfladisk i dine relationer vil dø, for Saturns energi forstærker det dybe, ægte og realistiske. Det er ikke en let proces, men man ender med de ægte, dybe relationer, når man er igennem den. Hold fast i din jordforbindelse og i kærligheden i dit hjerte - så kommer du stærkere ud af processen om 2 år. I den første halvdel af 2015 kan der dukke nye personer op i dit liv - nye venner, samarbejdspartnere, støtter eller mentorer og måske endda nye partnere. men du tager ikke alle ind. Du har en række sorteringskriterier, som folk skal leve op til, og du er mest interesseret i intelligente, aktive og originale mennesker. Dette er ikke noget nyt, men tendensen vil blive forstærket. Nu, med Saturn i 7. hus, kigger du også efter seriøse mennesker, du kan skabe forandring med. Det bliver et spændende år! Krebsen 22/6 22/7 Løven 23/7 22/8 Jomfruen 23/8 22/9 Indtil august vil Jupiter stadig kaste lys over dit arbejde med værdier - det har den gjort et stykke tid, så mon ikke Krebsene har fået det bedre med sig selv de sidste par år? I august går den ind i kommunikationshuset og den sidste halvdel af året vil dit liv blive mere muntert, du vil opleve flere muligheder for at have det sjovt sammen med andre og du vil nok udvikle mere optimistiske holdninger. Saturn går ud af dit kærlighedshus, så du drager nok et lettelsens suk - kærligheden kan have været fuld af misforståelser og begrænsninger de sidste 2 år. Til gengæld går den ind i dit arbejdshus, så vær forberedt på autoriteter, der vil noget andet end du vil, begrænsninger i dit arbejde, men også muligheder for at tage mere ansvar og avancere. Det vigtigste er nok, at Saturn går ind i huset for helbred, så du går ind i en periode, hvor du aktivt skal passe på dit helbred for ikke at blive syg. Med Jupiter i 1. hus vil den første halvdel af 2015 handle om ekspansion, optimisme og held. Din moral er høj og du har følelsen af at kunne overkomme alting. Du ser tingene fra den lyse side og bruger din humor til at komme igennem ting. Du er åben for nye mennesker og ideer og din medfødte generøsitet er forstærket. Alle disse gode egenskaber bruger du nok på arbejde, som der også er et stort fokus på. Du får mulighed for at bruge dine administrative og organisatoriske evner til at fuldføre projekter med held. Saturn går ud af dit 4. hus, hvor den har påvirket dine relationer - muligvis til dine forældre og der, hvor du kommer fra - og ind i 5. hus, dit kærlighedshus. Der vil den lægge begrænsninger på din udfoldelse af livets leg - kærlighed, erotik, og børn, som huset står for - du kommer til at arbejde med, hvad der er vigtigt indenfor disse emner. En trigon til Uranus og en til Jupiter i løbet af 2015 vil forstærke dette aspekt. I den første halvdel af 2015 vil Saturn på vej gennem 4. hus støtte konsolidering af Jomfruens hjem, hvad enten det gælder at indrette sin bolig eller at købe et hus eller en lejlighed. Transitten kan ovenikøbet betyde, at der tilfalder dig en arv. Men Saturn er aldrig en nem rejsekammerat, og der vil nok tilfalde dig nogle ekstra, måske uønskede ansvar og besværligheder eller bekymringer omkring forældre og hjemmet. I din familie kan der opstå en atmosfære af isolation og ensomhed. Dette hjælper dog ganske meget, når Jupiter i august går ind i Jomfruens tegn i dit 1. hus. Med Jupiter ved din side vil du ikke mangle noget og du vil nok have et skarpere blik for de gode sider i livet. Dit arbejdsliv vil være i fuld sving lige fra starten af Ting, du ikke troede, du kunne overkommer, glider lettere og lettere efterhånden som året skrider frem. Hav tålmodighed og disciplin, så får du hvad du ønsker! 16

17 /// Årshoroskoper 2015 Vægten 23/9 22/10 Skorpionen 23/10 21/11 Skytten 22/11 21/12 Dit 2015 vil i høj grad komme til at handle om relationer af alle slags. Uranus står stadig i dit parforholdshus og sender energi til din forkærlighed for nyskabelse, frihed og originalitet. Uranus kan lide relationer bygget på gensidig forståelse, respekt og uafhængighed. Saturn er netop gået ind i dit 3. hus, hvor den giver energi til dyb tænkning, koncentration, metodisk og objektiv tænkning analyse, studier og højere uddannelse. Så det bliver et godt år til at studere - især til at færdiggøre et studie på en tilfredsstillende måde. Jupiter oplyser dit 11. hus, der står for dit sociale liv, så forvent mere af det - både på den festlige side, men 11. hus står også for livsformål og socialt engagement, så indtil august er der stadig tid til at engagere dig i projekter, der kan gøre en forskel for andre - helst sammen med ligesindede. Til august går Jupiter over i dit 12. hus og giver der energi til udforskning af religion, spiritualitet og sammen med Neptun i 6. hus udforskning af hvad den mere overordnede kærlighed til andre betyder i dit liv vil blive et godt år til at være åben for det uventede, til at kommunikere og dele.. Stenbukken 22/12 19/1 Du kan også ånde lettet op, kære Skorpion, for Saturn går nu ud af dit tegn og dit 1. hus, hvor den har stået et par år. Det har nok medført begrænsninger i din livsudfoldelse, måske især fysisk - du kan have været syg eller have pådraget dig skader på knogler eller tænder. Til gengæld går Saturn nu ind i dit 2. hus, så det kan blive tungt at føle sig værdifuld - det kommer du nok til at skulle arbejde med - og hvis du har forsømt at drage ansvar for din økonomi, bliver du bare nødt til det nu bliver et godt år for din karriere - indtil august står Jupiter i dit karrierehus, som den har gjort i et års tid. Denne position forstærker muligheder, der leder til forfremmelse og succes, så dit arbejdsliv har nok været godt i Det bliver ved lidt endnu. I august går Jupiter over i dit 11. hus og socialisering får meget fokus. Du får flere venner, der bliver mere fest og ballade, men det er også en mulighed for at engagere dig i mere seriøst arbejde, der har til formål at gøre verden bedre. Uranus står stadig i dit 6. hus så du er i en årelang proces, hvor du har mulighed for at vende dit arbejde til at handle om kreative, humanitære ting. Eller finde et andet. Vandmanden 20/1 18/2 Den største astrologiske begivenhed i 2015 er uden tvivl at Saturn går ind i dit tegn og 1. hus. Saturn har et dårligt ry, fordi han kan handle om begrænsninger, hæmninger, begrænset frihed osv, men den har faktisk en meget smuk og dyb side, der handler om visdom, dybde, perfektionisme, klogskab og tålmodighed. Det er ikke rigtigt Skyttekvaliteter, men med disciplin kan denne transit hjælpe dig til at bygge et solidt fundament i din tilværelse, nå et højere niveau af visdom og modenhed og forstå dine behov. Men disciplin er kodeordet. Jupiter står i dit 9. hus, der hvor dit tegn hører hjemme, og forstærker dine naturlige, positive tendenser til visdom, nysgerrighed og intuition, Så den første del vil være god til at studere, til kulturelle kontakter, gerne med udlandet eller udlændinge og til at rejse i embeds medfør. Den sidste halvdel af året går Jupiter over i dit karrierehus og der bliver fokus på succes, anerkendelse, udvikling og forfremmelse. Uranus fortsætter sin rejse gennem dit 5. hus og indflydelsen vil være spændende, innovativ, regenererende og ofte overraskende for dit kærlighedsliv. Fiskene 19/2 20/3 Saturn bevæger sig ud af dit 11. hus, hvor den har sat fokus på dit sociale liv og ind i 12. hus, hvor den ikke kan mærkes nær så meget. Det betyder ikke, at den ikke arbejder, men det sker på de dybe planer, så der bliver sået frø, der vil kunne høstes, når den om 2 år går ind i dit 1. hus. Så 2015 bliver roligere end sidste år, selvom Pluto stadig står i dit 1. hus og arbejder på den dybeste forandring af sin personlighed vil blive et godt år til at skabe forandringer i din familie eller dit hjem. Du kan flytte sammen med din elskede og hvis i allerede bor sammen, flytter i måske til noget større og bedre eller smukkere - måske i en anden by eller ovenikøbet til et andet land. Energien i det parforhold vil også blive lettere - det har ikke været nemt at have Saturn stående i opposition til dit 7. hus i 2 år. Din sexualitet kan finde nye udtryk i 2015 og du vil kunne finde nye måder at regenerere din sexuelle energi på. Pluto vil lære dig at håndtere din energi og have fokus på dit helbred. Saturn har forladt dit 10. hus, hvor den - hvis du har gjort et godt stykke arbejde - har bragt dig mere ansvar og udvikling i din karriere. Det har ikke været nemt, men det har nok været berigende på flere områder. Nu går den ind i dit 11. hus og påvirker dine sociale relationer. I de næste par år retter Saturn sin interesse mod grupper, venskab, partnerskab og social og måske endda politisk aktivisme. Det kan være en hård tur for dg, en byrde at bære eller en lektie du skal lære, men du kan komme ud på den anden side med langvarige belønninger. Hvis du altså danser til Saturns melodi. Jupiter står i dit parforholdshus til august og det er dejligt - her giver den energi til kærlighed og ægteskab, men også til samarbejdsrelationer og forretningspartnerskaber. I anden halvdel af 2015 vil Jupiter give energi til dine pengesager på en positiv måde: gode kontakter indenfor finansielle miljøer, gaver osv. Det vil dog være klogt at holde dig på afstand af uærlige mennesker og illegale situationer! 2015 vil blive et vigtigt år i dit arbejdsliv, kære Fisk. Saturn går ind i dit karrierehus og Uranus står i dit pengehus og danner en positiv forbindelse i løbet af Dette vil være et glimrende aspekt til at strukturere og organisere din karriere, hvis det er sådan en du vil have. Din økonomi vil blive stabil efter en ret kaotisk periode, når Saturn kommer ind i billedet med sin stabiliserende energi. Jupiter er i dit arbejdshus indtil august og giver energi til at du arbejder effektivt og er glad for at arbejde. Den vil bringe muligheder for udvikling og du vil have mulighed for at opnå en god pris for dine tjenester. Hele 2015 vil blive produktiv, men stortrigonen mellem Jupiter, Saturn og Uranus i Fiskenes arbejdshuse - og i ildtegnene - lover succes for din karriere og stabil indtjening i det første halve år. I august går Jupiter ind i dit parforholdshus og det bliver gode tider for alle former for relationer - parforhold, venskaber og partnerskaber. 17

18 SABs tillidsfolk Intern Kritisk Revisor Redaktør Intern kritisk revisor Britta Andersen Vestergade Haslev tlf Redaktør Ellen-Birgitte Zorn Peter Bangs Vej 198, 3.th Frederiksberg Tlf.: E.mail: com Etisk Råd Formand Mette Stauning Risagervej Vanløse Tlf ER-medlem Bodil Møbjerg Valløvej Brønshøj ER-medlem, Kirsten Warburg Kirkevej 6 B 5772 Kværndrup Tlf.: / Mobil: ER-medlem Karin Køie Gammelmosevej Kongens Lyngby (bedst 9-13) Suppleant Vibeke Poulsen Rudmevej Ringe Tlf SAB-Nyt udgives digitalt af Sammenslutningen af Alternative Behandlere (SAB) og udkommer 6 gange årligt. Da der er mange involverede i produktionen af SAB-NYT, kan det ikke altid forventes, at bladet udkommer i samme måned, hvor deadline for annoncer, rubrikannoncer, indlæg etc. er sat til. Ofte måneden efter. På websiden finder du ligeledes tidligere udgaver. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse og efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktion. 18

19 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg Tlf.: Indmeldelsesblanket til alternative behandlere, der søger Aktivt/passivt/elevmedlemskab i SAB Aktivt medlemskab: Elevmedlemskab: Passivt medlemskab: Navn: Tlf.: Mobil: Tlf.tid: Evt. Kliniknavn: Evt klinikadresse: CPR.nr.: Web.adresse: www. adresse: Hvilke terapiformer vil du optages med: (Max. 5) Hvor længe har du arbejdet med behandling? Jeg arbejder fuldtid: deltid: fritid: Jeg ansøger om aktivt/personligt medlemskab af SAB. Jeg medsender eksamensbeviser/kursusbeviser. Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med SAB s etiske regler, og vil overholde disse. Underskrift: 19

20 20

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Integral Coaching - et valg /// 5 Om lykke... /// 7 Hjertestart /// 9 Også i dette nummer ER SAM M E Nyt fra Redaktionen, Årshoroskoper for

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere