Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013"

Transkript

1 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6 Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte/7 Leder: Balance mellem travlhed og trivsel/8

2 Kompetenceudvikling Bliv stærkere Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt for en meget beskeden betaling Af journalist Carsten Jørgensen Foto: Jasper Carlberg Få inspiration til, hvordan du styrer din tid bedre og bliver mere effektiv. Bliv klogere på mindfulness og positiv psykologi. Lær at læse hurtigere og at huske det, du læser. Og sug til dig af de karrieretips, nogle af landets bedste foredragsholdere serverer. Sådan lyder en kort appetitvækker til Finansforbundet FOKUS, som er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, som forbundet mod et beskedent deltagergebyr tilbyder medlemmerne. Alle arrangementer har til formål at klæde dig på fagligt og personligt, så du får bedre mulighed for at lykkes med dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Finansforbundet FOKUS så dagens lys i 2012, og ikke færre end medlemmer deltog i de godt 200 FOKUSarrangementer, der blev afholdt i løbet af året. I 2013 er tilstrømningen fortsat, og det gælder om at melde sig til i god tid, hvis man vil være sikker på at få en plads på det weekendkursus, fyraftensmøde eller dagsseminar, man har udset sig, og som finder sted i nærheden af din bopæl. På forbundets hjemmeside Finansforbundet.dk/fokus kan du læse mere om arrangementerne og tilmelde dig. 7 stærke tilbud 21/9 kl /9 kl. 15: Weekendkursus. Karriereudvikling Aarhus 22/10 kl : Update. Vi er bedst, når vi er glade Aarhus 25/10 kl. 9-12: Update. Styrk dit talent til glæde for karrieren - København 5/11 kl. 9 16: Personlig effektivitet og tidsstyring København 12/11 kl : Dagsseminar. Mindfulness - Aalborg 20/11 kl : Dagsseminar. Positiv psykologi Silkeborg 30/11 kl. 10 1/12 kl. 14: Weekendkursus. Positiv psykologi - Kolding Læs mere og tilmeld dig på Finansforbundet.dk/fokus Husk, at du har ret til tilskud på 500 kr. fra Sydbank til de fleste kurser! Læs mere om tilskuddet i HR-Portal/Uddannelse. 2 / sydbank kreds / August 2013

3 Medlemstilbud Synlighed betaler sig 130 ud af cirka 600 ansatte på Peberlyk troppede op for at høre tillidsmænd fortælle om Finansforbundets medlemsfordele Af journalist Carsten Jørgensen Foto: Palle Peter Skov Omkring 90 procent af medarbejderne i Sydbank er medlem af Finansforbundet og nyder godt af at være en del af et fællesskab, der hjælper og støtter en i arbejdslivet. Men medlemskabet giver også adgang til en række kontante fordele. Mange er dog ikke klar over, hvilke medlemsfordele forbundet tilbyder og på vegne af de tillidsvalgte inviterede Majbritt Grøtner og Solveig Rasmussen deres kolleger på Peberlyk til orienteringsmøde om netop det emne onsdag den 19. juni. For ikke at affolke de enkelte afdelinger i hovedsædet blev mødet holdt fire gange i løbet af dagen for deltagere ad gangen, og mødet var også åbent for de kolleger, der ikke er medlem af Finansforbundet. På mødet fortalte Majbritt Grøtner om Finansforbundets attraktive forsikringstilbud, man har forhandlet sig frem til hos Tryg, og om den prisberegner på forsikringer, man kan bruge på forbundets hjemmeside Finansforbundet.dk. Muligheden for at få rabatter på indkøb i tusindvis af butikker via Forbrugsforeningen blev også præsenteret, ligesom leje af feriehuse via Finanssektorens Feriefond, rabat på køb af ferie hos Folkeferie og de aktuelle ferietilbud på forbundets kursuscenter Kobæk Strand ved Skælskør. Mødet var også åbent for de kolleger, der ikke er medlem af Finansforbundet. Anders Rønnebæk deltog af nysgerrighed for at få et overblik over de medlemstilbud Finansforbundet har. Senior Porteføljemanager Anders Rønnebæk var en af deltagerne til arrangementet. Jeg deltog af nysgerrighed. Jeg har tidligere været medlem af Finansforbundet men meldte mig ud for nogle år siden. Det var en meget kort præsentation med plancher fra forbundets hjemmeside, hvor det kunne have virket bedre, hvis man klikkede sig rundt på hjemmesiden fra en tilsluttet computer. Men man fik et udmærket overblik over de tilbud, der er. Og efter mødet var jeg inde og kigge mere på tilbuddene på hjemmesiden, siger Anders Rønnebæk. Majbritt Grøtner er godt tilfreds med forløbet af møderne. Det var anden gang i år, de tillidsvalgte og Sydbank Kreds inviterede til møde, og ideen udspringer af, at Solveig Rasmussen og jeg begge er forholdsvis nye som tillidsmænd, som gerne vil være synlige og vise, at man som medarbejder godt kan bruge sin tillidsmand, uden at det er i en kedelig situation, fortæller Majbritt Grøtner. Emnet på det første møde i foråret var Finansforbundets hjemmeside og FOKUS-arrangementer, mens man senere i år har planlagt møder om henholdsvis kompetenceafklaring og LinkedIn. Planlagte medlemsmøder med bl.a. vinsmagning 6/1 Slagelse 7/1 Esbjerg 8/1 Odense 13/1 Aarhus 20/1 Vejle 21/1 Herning 22/1 København 27/1 Sønderborg 28/1 Aabenraa 29/1 Kolding 3/2 Peberlyk sydbank kreds / August 2013 / 3

4 Beskæftigelsespolitik og velfærd Dine kompetencer kan give dig jobtryghed Kim Holmer og Erik Jepsen brænder for beskæftigelse og uddannelse og repræsenterer derfor Sydbank Kreds i Finansforbundets politiske ansvarsområde Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) Af journalist Carsten Jørgensen Tryghed i ansættelsen, som sektoren var kendt for, før finanskrisen brød ud i 2008, findes ikke længere i ordets oprindelige forstand. Den skal rédefineres, og det kan for eksempel ske via employability hvilket vil sige en løbende kompetenceudvikling af den enkelte, som sikrer, at vedkommende forbliver en attraktiv medarbejder både inden for og også udenfor den finansielle sektor. Sådan lyder en af de væsentlige problemstillinger, som ansvarsområdet Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) i Finansforbundet arbejder med. 19 personer fra kredsene sidder i kredsteamet, som cirka mødes en gang i kvartalet til et heldagsmøde, og blandt dem er Sydbank Kreds næstformand Kim Holmer og sagskoordinator og økonomiansvarlig Erik Jepsen. Beskæftigelses- og uddannelsespolitik er mine helt store interesseområder. Derfor indgår jeg også i et andet ansvarsområde nemlig Arbejdsliv og Karriere (AOK), hvor jeg også sidder i det politiske team. Begge ansvarsområder spiller på mange måder sammen, og som medlem af forbundets hovedbestyrelse giver det mening at være repræsenteret i begge ansvarsområder. De resultater, der skabes i disse ansvarsområder, har en direkte indflydelse på vores medlemmers hverdag og for mig er medarbejderne virksomhedernes vigtigste ressource. Ansvarsområderne BOV og AOK var således et helt naturligt valg for mig, siger Kim Holmer, der har siddet i kredsbestyrelsen i knap to år. Mit hjerte banker for kompetenceudvikling. Det har jeg beskæftiget mig med i mange år, både i det tidligere ansvarsområde Kompetenceudvikling og som medlem af bestyrelsen/uddannelsesudvalget på International Business College (IBC) og uddannelsesudvalget på International Business Academy (IBA). Jeg er kredsens sagskoordinator, og i den forbindelse har jeg blandt andet ansvaret for uddannelsespuljer i forbindelse med afskedigelser, fortæller Erik Jepsen, der har siddet i kredsbestyrelsen i 24 år. Forslag om Uddannelsesbank Et andet meget aktuelt emne for arbejdet i BOV er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne, der skal finde sted i begyndelsen af Der er ingen tvivl om, at kravet om mere i løn prioriteres højest blandt medlemmerne. Men under forhandlingerne med arbejdsgiverne kan et emne som sikring af beskæftigelsen igennem et bedre og bredere formuleret koncept for kompetenceudvikling komme i spil, vurderer Kim Holmer og Erik Jepsen. Sydbank Kreds er fortaler for, at der etableres en uddannelsesbank, som en pendant til timebanken. Derudover har vi lyttet os til, at lønsikring via overenskomsten måske også vil blive bragt i spil, som et forslag fra andre kredse på Finansforbundets aftalekonference i september Her fastlægger Finansforbundet sine krav til overenskomstforhandlingerne. Vi kan godt lide denne tanke og tror, at en kobling af disse elementer måske kan fjerne noget af den utryghed, der er blandt ansatte i vores sektor, siger Kim Holmer og Erik Jepsen. Hjælp til langtidsledige Begge repræsentanter fra Sydbank Kreds peger på, at de har været med til at skabe synlige resultater. Erik Jepsen har i foråret siddet i to arbejdsgrupper, som har arbejdet med oplæg til forbedringer til bestemmelserne i overenskomsten om afbødeforanstaltninger og oplæg til forbedring af kompetencebestemmelser. Kim Holmer peger på det glædelige i, at Sydbank skiller sig positivt ud i forhold til sektoren, når det handler om at få nedskrevet en karriereplan for udvikling og vedligeholdelse af ens kompetencer. Jeg tror, at det kan henføres til, at kredsen og uddannelsesafdelingen har haft en god dialog og et godt samarbejde omkring implementeringen af bestemmelserne fra den seneste overenskomst i Men der er altid plads til forbedringer specielt for kolleger i centrale funktioner, sekretariater og kundeservicecentrene, siger næstformanden. BOV har også gjort en stor indsats for at hjælpe langtidsledige medlemmer. Siden 2012 har forbundet haft 79 langtidsledige med i et projekt, hvor succeskriteriet var, at alle skulle nå en jobsamtale, og at ingen skulle falde ud af dagpengesystemet. 45 af deltagerne er i dag kommet i job, mens en person er røget ud af dagpengesystemet. 4 / sydbank kreds / August 2013

5 Fakta om BOV Ansvarsområdet Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) udgør et af fire ansvarsområder i Finansforbundet. Det sammensættes af et-to kredsbestyrelsesmedlemmer fra forbundets 10 finans- og virksomhedskredse, der samles i såkaldte kredsteams. Kredsteamet referer til et politisk team, som bedst kan betegnes som en styregruppe bestående af fire medlemmer fra hovedbestyrelsen, der referer til den samlede hovedbestyrelse. Kredsteamet mødes fire-seks gange om året for, at udvikle og udmønte Finansforbundets strategi indenfor området beskæftigelse og velfærd, som er dannet på baggrund af de indsatsområder, som Finansforbundet fastsætter på landsmødet, der afholdes hvert andet år. Fakta Kim Holmer blev valgt ind i Sydbank Kreds bestyrelse i september 2011, og ved konstitueringen i marts 2013 blev han valgt til næstformand i bestyrelsen og kredsens repræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse. I hovedbestyrelsen er han med til at udstikke linjerne for Finansforbundets udvikling og at være helt tæt på de centrale overenskomstforhandlinger med videre. Han sidder også i bankens SU. Kim er uddannet tillidsmand, certificeret sagsbehandler og har gennemført Finansforbundets politiske kredsbestyrelsesuddannelse samt coaching i organisationer. Vidste du, at Kim: Er golfmakker med Erik i Sydbank s Greensome-matcher Er materialemester i rytterkomiteen v. Ringriderfesten i Sønderborg med Erik som assistent og frokostdeltager ved festen herrefrokost, Har altid gang i mindst en bog (senest Verdens vinter (Kenn Follet) og Politi (Jo Nesbø) Bruger en del fritid som medlem af Alssund Golfklubs juniorafdeling sammen med med datter Andrea Erik Jepsen blev valgt ind i Sydbank Kreds bestyrelse i 1989, hvor han i dag er økonomiansvarlig. Desuden er han sagsbehandler for tillidsmændene i Område Kolding og Område Sønderborg samt sagskoordinator for de øvrige sagsbehandlere i kredsbestyrelsen. Han sidder også i bankens SU. Erik er valgt til kritisk revisor i Finansforbundet og sidder i bestyrelsen/uddannelsesudvalg på IBC i Fredericia, Kolding, Aabenraa og Middelfart og i uddannelsesudvalget på erhvervsakademiet IBA. Samtidig er han kredsens fleksjob-ansvarlige. Vidste du, at Erik: Danner et stærkt par med Kim i golf i Sydbank s Greensom-matcher Hjælper Kim ved Ringriderfesten i Sønderborg og er aktiv frokostdeltager ved herrefrokosten i teltet Går ikke af vejen for en god dessert (spiser ofte desserten først) Motionerer dagligt (syv dage om ugen). Cykler km (undtagen når det regner) sydbank kreds / August 2013 / 5

6 OK-2014 Gode debatter om ny overenskomst Sommeren igennem har Sydbank Kreds gennemført morgenmedlemsmøder i afdelingerne med krav og ønsker til den nye overenskomst på dagsordenen Af Poul Erik Ravn Pedersen Sydbank Kreds har i løbet af sommeren afholdt 23 medlemsmøder rundt i hele Danmark, hvor emnet har været den kommende overenskomst, der skal forhandles i begyndelsen af Møderne har været holdt som morgenmøder i afdelingerne, hvor et kredsbestyrelsesmedlem indledningsvis har præsenteret resultaterne af en medlemsundersøgelse fra foråret 2013 om ønsker til den nye overenskomst. Ved den efterfølgende debat på møderne blev der sat ekstra fokus på fire områder: Kompetence De nye arbejdstidsbestemmelser, flekstid og timebank Forandringer, arbejdsglæde og trivsel Tillidsvalgte Især vigtigheden af kompetenceudvikling var der meget debat om. Passer de aftalte uddannelser i uddannelsesplanen til de udfordringer, som du møder i dit job i dagligdagen? Sikrer din plan, at du har de nødvendige kompetencer til at bestride dit nuværende job om tre-fem år? Hvor god er din uddannelsesplan, hvis du gerne vil udvikle dig hen mod et nyt job? Fokusområdet om forandringer, arbejdsglæde og trivsel var også til debat mange steder. Hvad skal der til for at bevare arbejdsglæden og trivsel, når vi løbende udsættes for forandringer? Hvad kan vi gøre for at færre bliver stressramte? Hvordan sikrer vi, at stressramte kommer tilbage på arbejdet på en så god måde som muligt? Den store interesse for disse møder har givet kredsbestyrelsen et signal om vigtigheden af at komme ud til medlemmerne. Der vil derfor i primo 2014 blive afholdt flere medlemsmøder. Disse kommer til at foregå som aftenmøder, se datoerne på side 3. De højest prioriterede ønsker blandt medlemmerne i Sydbank er: 1. Løn 2. Pensionsordning 3. Ferietillæg 4. Uddannelse 5. Vilkår for ansættelse i bestemte livssituationer 6. Ugentlig arbejdstid 7. Fridage 8. Sundhedsfremmende tiltag 9. Fratrædelsesordninger 6 / sydbank kreds / August 2013

7 Kort nyt Tillykke til syv nyuddannede tillidsvalgte I første halvår af 2013 har følgende afsluttet sin tillidsmandsuddannelse: Charlotte Trap Hansen - Aarhus Mette Elkjær Nielsen - Hørsholm Betina Goldberg - Slagelse Solvejg Rasmussen - Peberlyk Stephan Skov - Odense Betina Pedersen Blicher - Ringsted Majbritt F. Grøtner Peberlyk sudoku Konkurrence Og vinderne er.. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Lisbeth Møldrup, Erhvervsafdeling Herning, Midtjylland Per Schönfeld, Flensborg, Tyskland Søren B. Johansen, IT, Peberlyk Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen senest mandag d. 23. september 2013 til sydbank.dk eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Palle Peter Skov Layout: Hans Munk, Kommunikation Tryk: Sydbank Oplag: Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. sydbank kreds / August 2013 / 7

8 leder Balance mellem travlhed og trivsel Jarl Oxlund Kredsformand Vi er mennesker og at finde en passende rytme mellem at arbejde og at holde pauser er den eneste vej, der holder i længden Vi har lagt ferietiden bag os og sikke en dansk sommer i år. Ferien er muligheden for den lange pause fra hverdagens forpligtelser og tidspres. For mange er det også tiden til opbyggende refleksion, nye oplevelser og opladning. Men hvis du hører til blandt de 17 procent i finanssektoren, som er stressede i en helbredstruende grad eller de yderligere 25 procent, som er noget stressede, så kan det være, at du ser tilbage på en ferie med skænderier med ægtefælle, børn og venner, dårlig nattesøvn, irritabilitet, isolation, rastløshed eller måske for meget alkohol. Det kan også være, at du har vanskeligt ved at komme i gang med arbejdsopgaverne her efter ferien - at det er svært at finde energien. Vær opmærksom på de signaler og tænk over, hvordan du kan ændre din adfærd og opnå en bedre balance. Prøv for eksempel at sige nej tak til opgaver, som du ikke overkommer, hold små pauser flere gange i løbet af dagen, hvor du kobler hjernen fra, snak med dine kolleger og sørg for at holde din frokostpause væk fra skrivebordet. Vi er mennesker og at finde en passende rytme mellem at arbejde og at holde pauser er den eneste vej, der holder i længden. Et råd der er nemt at give, men svært for mange af os at leve efter. Vi er nemlig til i en verden, hvor vi gerne vil opstille mål og gå efter de gode resultater. Det er ofte også det, der giver mening og jobtilfredshed men pas på, at det ikke går udover trivslen. I kredsbestyrelsen vil vi være mere synlige, og der er vi kommet et godt skridt videre på begge sider af sommerferien, hvor vi har afholdt 23 medlemsmøder om OK Vi havde et mål om 5 til 10 møder, men blev mødt med så stor interesse, at jeg har svært ved at få armene ned. På Peberlyk er der med stor succes afholdt medlemsmøder om Finansforbundets medlemstilbud. I januar 2014 har vi planlagt en række medlemsmøder med vinsmagning og debat på programmet. I forhold til alle tillidsvalgte har vi været rundt i landet og holde netværksmøder. Herfra får vi også nogle af de input fra hverdagen i banken, som er så vigtige for at vi kan udfylde den samarbejdsrolle vi har overfor HR og bankens ledelse. Vi kan ikke gøre en forskel uden at være i dialog, og det kræver at vi kender kredsens tillidsvalgte godt, og at de er fortrolige med os. Derfor har vi et behov for at mødes med passende mellemrum. Jeg glæder mig personligt til at mødes med alle tillidsvalgte under fire øjne henover det næste års tid, hvor vi sammen vender verdenssituationen og får lært hinanden bedre at kende.

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Gode ledere kan man ikke få for mange af

Gode ledere kan man ikke få for mange af MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg Beretningsblad for spar nord kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg 2 Beretning Af Ole Skov, kredsformand

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Den 23. maj 2012, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011 Kirsten vil til OL i London/3 Årets største medlemsmøde/5 Klare budskaber og god debat/6 Kamp om at sidde i bestyrelsen/8

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015 R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015 2 Af journalist Carsten Jørgensen Ærgerligt at det glippede med Nørresundby Bank Fra Spar Nord blev

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Mere fleksibilitet i overenskomsten

Mere fleksibilitet i overenskomsten medlemsblad for NYKREDS / Personalekredsen i nykredit / april 2013 Med kurs mod OK 2014 Overenskomsten 2012 gav både medarbejdere og virksomhed mere enkle arbejdstidsregler, og der er kommet øget fleksibilitet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere