Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013"

Transkript

1 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6 Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte/7 Leder: Balance mellem travlhed og trivsel/8

2 Kompetenceudvikling Bliv stærkere Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt for en meget beskeden betaling Af journalist Carsten Jørgensen Foto: Jasper Carlberg Få inspiration til, hvordan du styrer din tid bedre og bliver mere effektiv. Bliv klogere på mindfulness og positiv psykologi. Lær at læse hurtigere og at huske det, du læser. Og sug til dig af de karrieretips, nogle af landets bedste foredragsholdere serverer. Sådan lyder en kort appetitvækker til Finansforbundet FOKUS, som er den samlede betegnelse for kurser, seminarer, gåhjemmøder og netværk, som forbundet mod et beskedent deltagergebyr tilbyder medlemmerne. Alle arrangementer har til formål at klæde dig på fagligt og personligt, så du får bedre mulighed for at lykkes med dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Finansforbundet FOKUS så dagens lys i 2012, og ikke færre end medlemmer deltog i de godt 200 FOKUSarrangementer, der blev afholdt i løbet af året. I 2013 er tilstrømningen fortsat, og det gælder om at melde sig til i god tid, hvis man vil være sikker på at få en plads på det weekendkursus, fyraftensmøde eller dagsseminar, man har udset sig, og som finder sted i nærheden af din bopæl. På forbundets hjemmeside Finansforbundet.dk/fokus kan du læse mere om arrangementerne og tilmelde dig. 7 stærke tilbud 21/9 kl /9 kl. 15: Weekendkursus. Karriereudvikling Aarhus 22/10 kl : Update. Vi er bedst, når vi er glade Aarhus 25/10 kl. 9-12: Update. Styrk dit talent til glæde for karrieren - København 5/11 kl. 9 16: Personlig effektivitet og tidsstyring København 12/11 kl : Dagsseminar. Mindfulness - Aalborg 20/11 kl : Dagsseminar. Positiv psykologi Silkeborg 30/11 kl. 10 1/12 kl. 14: Weekendkursus. Positiv psykologi - Kolding Læs mere og tilmeld dig på Finansforbundet.dk/fokus Husk, at du har ret til tilskud på 500 kr. fra Sydbank til de fleste kurser! Læs mere om tilskuddet i HR-Portal/Uddannelse. 2 / sydbank kreds / August 2013

3 Medlemstilbud Synlighed betaler sig 130 ud af cirka 600 ansatte på Peberlyk troppede op for at høre tillidsmænd fortælle om Finansforbundets medlemsfordele Af journalist Carsten Jørgensen Foto: Palle Peter Skov Omkring 90 procent af medarbejderne i Sydbank er medlem af Finansforbundet og nyder godt af at være en del af et fællesskab, der hjælper og støtter en i arbejdslivet. Men medlemskabet giver også adgang til en række kontante fordele. Mange er dog ikke klar over, hvilke medlemsfordele forbundet tilbyder og på vegne af de tillidsvalgte inviterede Majbritt Grøtner og Solveig Rasmussen deres kolleger på Peberlyk til orienteringsmøde om netop det emne onsdag den 19. juni. For ikke at affolke de enkelte afdelinger i hovedsædet blev mødet holdt fire gange i løbet af dagen for deltagere ad gangen, og mødet var også åbent for de kolleger, der ikke er medlem af Finansforbundet. På mødet fortalte Majbritt Grøtner om Finansforbundets attraktive forsikringstilbud, man har forhandlet sig frem til hos Tryg, og om den prisberegner på forsikringer, man kan bruge på forbundets hjemmeside Finansforbundet.dk. Muligheden for at få rabatter på indkøb i tusindvis af butikker via Forbrugsforeningen blev også præsenteret, ligesom leje af feriehuse via Finanssektorens Feriefond, rabat på køb af ferie hos Folkeferie og de aktuelle ferietilbud på forbundets kursuscenter Kobæk Strand ved Skælskør. Mødet var også åbent for de kolleger, der ikke er medlem af Finansforbundet. Anders Rønnebæk deltog af nysgerrighed for at få et overblik over de medlemstilbud Finansforbundet har. Senior Porteføljemanager Anders Rønnebæk var en af deltagerne til arrangementet. Jeg deltog af nysgerrighed. Jeg har tidligere været medlem af Finansforbundet men meldte mig ud for nogle år siden. Det var en meget kort præsentation med plancher fra forbundets hjemmeside, hvor det kunne have virket bedre, hvis man klikkede sig rundt på hjemmesiden fra en tilsluttet computer. Men man fik et udmærket overblik over de tilbud, der er. Og efter mødet var jeg inde og kigge mere på tilbuddene på hjemmesiden, siger Anders Rønnebæk. Majbritt Grøtner er godt tilfreds med forløbet af møderne. Det var anden gang i år, de tillidsvalgte og Sydbank Kreds inviterede til møde, og ideen udspringer af, at Solveig Rasmussen og jeg begge er forholdsvis nye som tillidsmænd, som gerne vil være synlige og vise, at man som medarbejder godt kan bruge sin tillidsmand, uden at det er i en kedelig situation, fortæller Majbritt Grøtner. Emnet på det første møde i foråret var Finansforbundets hjemmeside og FOKUS-arrangementer, mens man senere i år har planlagt møder om henholdsvis kompetenceafklaring og LinkedIn. Planlagte medlemsmøder med bl.a. vinsmagning 6/1 Slagelse 7/1 Esbjerg 8/1 Odense 13/1 Aarhus 20/1 Vejle 21/1 Herning 22/1 København 27/1 Sønderborg 28/1 Aabenraa 29/1 Kolding 3/2 Peberlyk sydbank kreds / August 2013 / 3

4 Beskæftigelsespolitik og velfærd Dine kompetencer kan give dig jobtryghed Kim Holmer og Erik Jepsen brænder for beskæftigelse og uddannelse og repræsenterer derfor Sydbank Kreds i Finansforbundets politiske ansvarsområde Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) Af journalist Carsten Jørgensen Tryghed i ansættelsen, som sektoren var kendt for, før finanskrisen brød ud i 2008, findes ikke længere i ordets oprindelige forstand. Den skal rédefineres, og det kan for eksempel ske via employability hvilket vil sige en løbende kompetenceudvikling af den enkelte, som sikrer, at vedkommende forbliver en attraktiv medarbejder både inden for og også udenfor den finansielle sektor. Sådan lyder en af de væsentlige problemstillinger, som ansvarsområdet Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) i Finansforbundet arbejder med. 19 personer fra kredsene sidder i kredsteamet, som cirka mødes en gang i kvartalet til et heldagsmøde, og blandt dem er Sydbank Kreds næstformand Kim Holmer og sagskoordinator og økonomiansvarlig Erik Jepsen. Beskæftigelses- og uddannelsespolitik er mine helt store interesseområder. Derfor indgår jeg også i et andet ansvarsområde nemlig Arbejdsliv og Karriere (AOK), hvor jeg også sidder i det politiske team. Begge ansvarsområder spiller på mange måder sammen, og som medlem af forbundets hovedbestyrelse giver det mening at være repræsenteret i begge ansvarsområder. De resultater, der skabes i disse ansvarsområder, har en direkte indflydelse på vores medlemmers hverdag og for mig er medarbejderne virksomhedernes vigtigste ressource. Ansvarsområderne BOV og AOK var således et helt naturligt valg for mig, siger Kim Holmer, der har siddet i kredsbestyrelsen i knap to år. Mit hjerte banker for kompetenceudvikling. Det har jeg beskæftiget mig med i mange år, både i det tidligere ansvarsområde Kompetenceudvikling og som medlem af bestyrelsen/uddannelsesudvalget på International Business College (IBC) og uddannelsesudvalget på International Business Academy (IBA). Jeg er kredsens sagskoordinator, og i den forbindelse har jeg blandt andet ansvaret for uddannelsespuljer i forbindelse med afskedigelser, fortæller Erik Jepsen, der har siddet i kredsbestyrelsen i 24 år. Forslag om Uddannelsesbank Et andet meget aktuelt emne for arbejdet i BOV er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne, der skal finde sted i begyndelsen af Der er ingen tvivl om, at kravet om mere i løn prioriteres højest blandt medlemmerne. Men under forhandlingerne med arbejdsgiverne kan et emne som sikring af beskæftigelsen igennem et bedre og bredere formuleret koncept for kompetenceudvikling komme i spil, vurderer Kim Holmer og Erik Jepsen. Sydbank Kreds er fortaler for, at der etableres en uddannelsesbank, som en pendant til timebanken. Derudover har vi lyttet os til, at lønsikring via overenskomsten måske også vil blive bragt i spil, som et forslag fra andre kredse på Finansforbundets aftalekonference i september Her fastlægger Finansforbundet sine krav til overenskomstforhandlingerne. Vi kan godt lide denne tanke og tror, at en kobling af disse elementer måske kan fjerne noget af den utryghed, der er blandt ansatte i vores sektor, siger Kim Holmer og Erik Jepsen. Hjælp til langtidsledige Begge repræsentanter fra Sydbank Kreds peger på, at de har været med til at skabe synlige resultater. Erik Jepsen har i foråret siddet i to arbejdsgrupper, som har arbejdet med oplæg til forbedringer til bestemmelserne i overenskomsten om afbødeforanstaltninger og oplæg til forbedring af kompetencebestemmelser. Kim Holmer peger på det glædelige i, at Sydbank skiller sig positivt ud i forhold til sektoren, når det handler om at få nedskrevet en karriereplan for udvikling og vedligeholdelse af ens kompetencer. Jeg tror, at det kan henføres til, at kredsen og uddannelsesafdelingen har haft en god dialog og et godt samarbejde omkring implementeringen af bestemmelserne fra den seneste overenskomst i Men der er altid plads til forbedringer specielt for kolleger i centrale funktioner, sekretariater og kundeservicecentrene, siger næstformanden. BOV har også gjort en stor indsats for at hjælpe langtidsledige medlemmer. Siden 2012 har forbundet haft 79 langtidsledige med i et projekt, hvor succeskriteriet var, at alle skulle nå en jobsamtale, og at ingen skulle falde ud af dagpengesystemet. 45 af deltagerne er i dag kommet i job, mens en person er røget ud af dagpengesystemet. 4 / sydbank kreds / August 2013

5 Fakta om BOV Ansvarsområdet Beskæftigelsespolitik og Velfærd (BOV) udgør et af fire ansvarsområder i Finansforbundet. Det sammensættes af et-to kredsbestyrelsesmedlemmer fra forbundets 10 finans- og virksomhedskredse, der samles i såkaldte kredsteams. Kredsteamet referer til et politisk team, som bedst kan betegnes som en styregruppe bestående af fire medlemmer fra hovedbestyrelsen, der referer til den samlede hovedbestyrelse. Kredsteamet mødes fire-seks gange om året for, at udvikle og udmønte Finansforbundets strategi indenfor området beskæftigelse og velfærd, som er dannet på baggrund af de indsatsområder, som Finansforbundet fastsætter på landsmødet, der afholdes hvert andet år. Fakta Kim Holmer blev valgt ind i Sydbank Kreds bestyrelse i september 2011, og ved konstitueringen i marts 2013 blev han valgt til næstformand i bestyrelsen og kredsens repræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse. I hovedbestyrelsen er han med til at udstikke linjerne for Finansforbundets udvikling og at være helt tæt på de centrale overenskomstforhandlinger med videre. Han sidder også i bankens SU. Kim er uddannet tillidsmand, certificeret sagsbehandler og har gennemført Finansforbundets politiske kredsbestyrelsesuddannelse samt coaching i organisationer. Vidste du, at Kim: Er golfmakker med Erik i Sydbank s Greensome-matcher Er materialemester i rytterkomiteen v. Ringriderfesten i Sønderborg med Erik som assistent og frokostdeltager ved festen herrefrokost, Har altid gang i mindst en bog (senest Verdens vinter (Kenn Follet) og Politi (Jo Nesbø) Bruger en del fritid som medlem af Alssund Golfklubs juniorafdeling sammen med med datter Andrea Erik Jepsen blev valgt ind i Sydbank Kreds bestyrelse i 1989, hvor han i dag er økonomiansvarlig. Desuden er han sagsbehandler for tillidsmændene i Område Kolding og Område Sønderborg samt sagskoordinator for de øvrige sagsbehandlere i kredsbestyrelsen. Han sidder også i bankens SU. Erik er valgt til kritisk revisor i Finansforbundet og sidder i bestyrelsen/uddannelsesudvalg på IBC i Fredericia, Kolding, Aabenraa og Middelfart og i uddannelsesudvalget på erhvervsakademiet IBA. Samtidig er han kredsens fleksjob-ansvarlige. Vidste du, at Erik: Danner et stærkt par med Kim i golf i Sydbank s Greensom-matcher Hjælper Kim ved Ringriderfesten i Sønderborg og er aktiv frokostdeltager ved herrefrokosten i teltet Går ikke af vejen for en god dessert (spiser ofte desserten først) Motionerer dagligt (syv dage om ugen). Cykler km (undtagen når det regner) sydbank kreds / August 2013 / 5

6 OK-2014 Gode debatter om ny overenskomst Sommeren igennem har Sydbank Kreds gennemført morgenmedlemsmøder i afdelingerne med krav og ønsker til den nye overenskomst på dagsordenen Af Poul Erik Ravn Pedersen Sydbank Kreds har i løbet af sommeren afholdt 23 medlemsmøder rundt i hele Danmark, hvor emnet har været den kommende overenskomst, der skal forhandles i begyndelsen af Møderne har været holdt som morgenmøder i afdelingerne, hvor et kredsbestyrelsesmedlem indledningsvis har præsenteret resultaterne af en medlemsundersøgelse fra foråret 2013 om ønsker til den nye overenskomst. Ved den efterfølgende debat på møderne blev der sat ekstra fokus på fire områder: Kompetence De nye arbejdstidsbestemmelser, flekstid og timebank Forandringer, arbejdsglæde og trivsel Tillidsvalgte Især vigtigheden af kompetenceudvikling var der meget debat om. Passer de aftalte uddannelser i uddannelsesplanen til de udfordringer, som du møder i dit job i dagligdagen? Sikrer din plan, at du har de nødvendige kompetencer til at bestride dit nuværende job om tre-fem år? Hvor god er din uddannelsesplan, hvis du gerne vil udvikle dig hen mod et nyt job? Fokusområdet om forandringer, arbejdsglæde og trivsel var også til debat mange steder. Hvad skal der til for at bevare arbejdsglæden og trivsel, når vi løbende udsættes for forandringer? Hvad kan vi gøre for at færre bliver stressramte? Hvordan sikrer vi, at stressramte kommer tilbage på arbejdet på en så god måde som muligt? Den store interesse for disse møder har givet kredsbestyrelsen et signal om vigtigheden af at komme ud til medlemmerne. Der vil derfor i primo 2014 blive afholdt flere medlemsmøder. Disse kommer til at foregå som aftenmøder, se datoerne på side 3. De højest prioriterede ønsker blandt medlemmerne i Sydbank er: 1. Løn 2. Pensionsordning 3. Ferietillæg 4. Uddannelse 5. Vilkår for ansættelse i bestemte livssituationer 6. Ugentlig arbejdstid 7. Fridage 8. Sundhedsfremmende tiltag 9. Fratrædelsesordninger 6 / sydbank kreds / August 2013

7 Kort nyt Tillykke til syv nyuddannede tillidsvalgte I første halvår af 2013 har følgende afsluttet sin tillidsmandsuddannelse: Charlotte Trap Hansen - Aarhus Mette Elkjær Nielsen - Hørsholm Betina Goldberg - Slagelse Solvejg Rasmussen - Peberlyk Stephan Skov - Odense Betina Pedersen Blicher - Ringsted Majbritt F. Grøtner Peberlyk sudoku Konkurrence Og vinderne er.. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Lisbeth Møldrup, Erhvervsafdeling Herning, Midtjylland Per Schönfeld, Flensborg, Tyskland Søren B. Johansen, IT, Peberlyk Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen senest mandag d. 23. september 2013 til sydbank.dk eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Palle Peter Skov Layout: Hans Munk, Kommunikation Tryk: Sydbank Oplag: Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. sydbank kreds / August 2013 / 7

8 leder Balance mellem travlhed og trivsel Jarl Oxlund Kredsformand Vi er mennesker og at finde en passende rytme mellem at arbejde og at holde pauser er den eneste vej, der holder i længden Vi har lagt ferietiden bag os og sikke en dansk sommer i år. Ferien er muligheden for den lange pause fra hverdagens forpligtelser og tidspres. For mange er det også tiden til opbyggende refleksion, nye oplevelser og opladning. Men hvis du hører til blandt de 17 procent i finanssektoren, som er stressede i en helbredstruende grad eller de yderligere 25 procent, som er noget stressede, så kan det være, at du ser tilbage på en ferie med skænderier med ægtefælle, børn og venner, dårlig nattesøvn, irritabilitet, isolation, rastløshed eller måske for meget alkohol. Det kan også være, at du har vanskeligt ved at komme i gang med arbejdsopgaverne her efter ferien - at det er svært at finde energien. Vær opmærksom på de signaler og tænk over, hvordan du kan ændre din adfærd og opnå en bedre balance. Prøv for eksempel at sige nej tak til opgaver, som du ikke overkommer, hold små pauser flere gange i løbet af dagen, hvor du kobler hjernen fra, snak med dine kolleger og sørg for at holde din frokostpause væk fra skrivebordet. Vi er mennesker og at finde en passende rytme mellem at arbejde og at holde pauser er den eneste vej, der holder i længden. Et råd der er nemt at give, men svært for mange af os at leve efter. Vi er nemlig til i en verden, hvor vi gerne vil opstille mål og gå efter de gode resultater. Det er ofte også det, der giver mening og jobtilfredshed men pas på, at det ikke går udover trivslen. I kredsbestyrelsen vil vi være mere synlige, og der er vi kommet et godt skridt videre på begge sider af sommerferien, hvor vi har afholdt 23 medlemsmøder om OK Vi havde et mål om 5 til 10 møder, men blev mødt med så stor interesse, at jeg har svært ved at få armene ned. På Peberlyk er der med stor succes afholdt medlemsmøder om Finansforbundets medlemstilbud. I januar 2014 har vi planlagt en række medlemsmøder med vinsmagning og debat på programmet. I forhold til alle tillidsvalgte har vi været rundt i landet og holde netværksmøder. Herfra får vi også nogle af de input fra hverdagen i banken, som er så vigtige for at vi kan udfylde den samarbejdsrolle vi har overfor HR og bankens ledelse. Vi kan ikke gøre en forskel uden at være i dialog, og det kræver at vi kender kredsens tillidsvalgte godt, og at de er fortrolige med os. Derfor har vi et behov for at mødes med passende mellemrum. Jeg glæder mig personligt til at mødes med alle tillidsvalgte under fire øjne henover det næste års tid, hvor vi sammen vender verdenssituationen og får lært hinanden bedre at kende.

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14

Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2008 Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund fornuft/6 Motion på firmaets regning/8 Løb for livet/10 Sunde tilbud til

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Hvor skal jeg sidde i dag?

Hvor skal jeg sidde i dag? MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 Hvor skal jeg sidde i dag? Medarbejderne i Hermes Hus i Høje Taastrup putter deres computere og personlige ejendele i nummererede

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere