Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600 Køge Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Vi er siden starten den 1. april 2012 kommet godt fra land via et positivt og konstruktivt samarbejde mellem de to hovedpartnere i projektet: Svenstrup Gods og Det Grønne Hus. Stærke og langtidsholdbare relationer er skabt med SundZone, Køge Boligselskab, Køge Kyst, Lev Godt med Psykisk Sygdom, Køge Vandreforening, Køge Atletik og Projektcenter Køge Bugt. Signatur-begivenheder i 2012 er Den Udendørs Madskole i april på Køge Havn, Popuphaverne i juni, Nyttehaverne i Hastrupparken, Walkaton 2012 i oktober samt naturturene med patientholdene og foreningen Lev godt med Psykisk Sygdom. Delmål 1: Mental og fysisk sundhed gennem naturvejledning. Vægtstoppere fra Ellemarken/ SundZone Der har været 2 vægtstopper hold i år, et forårs og et efterårs hold. Holdene har gået ugentlige ture på Køge ås 4-6 gange/hold. Der skete en forbedring fra forårsholdet til efterårsholdet, idet efterårsholdet startede umiddelbart i forlængelse af kommunens vægtstopperkursus og blev holdt på samme ugedag og tidspunkt. Dette gav et større fremmøde og bedre sammenhæng i kurset, men det kan stadig diskuteres om der er nok deltagere. Der blev introduceret nogle temaer på turene: Køge ås historier, geocaching, og mindfulness. Nyttehaver i Hastrupparken Der er afholdt 2 naturformidlingsarrangementer samt løbende rådgivning i forbindelse med nyttehaverne i Hastrupparken, Køge Boligselskab. Første arrangement hjalp naturvejlederen børn og unge med at tilplante deres nye højbede og introducerede bæredygtigheds begreber indenfor havebrug både til børn og voksne. Andet naturvejledningsarrangement handlede om Mad over bål med råvarer og høst fra egne bede. Arrangementet var super til at få børn, unge og voksne til at føle tilknytning til de nye nyttebede og få øjnene op for at det kan være skønt at være udenfor i den fri natur. Køge Boligselskab vil nu købe båludstyr, så de selv kan lave flere af disse arrangementer. 1

2 Geocaching Der er udviklet en introduktionstur til geocaching på Køge ås. Der er afholdt 9 geocaching ture i år fra april til november med henholdsvis cancerhold, diabeteshold og hjertehold fra Køge Kommune. Det har været en succes. Forløbet er let at gå til, nu da det er udviklet. Der er desuden udviklet en offentlig geocaching rute ved Skovbo Naturskole, som kan benyttes af alle. Ruten har også et naturformidlingsaspekt med spørgsmål om skoven, som man møder undervejs. Udendørs Madskole Der er udviklet et nyt koncept for en udendørs madskole, hvor lokale råvarer, urter, fisk, borgere og gourmetkokke er i centrum. Første udendørs madskole blev afholdt 29. april på Sdr. Havn i Køge i samarbejde med Køge Kyst, Restaurant Horizonten og Stevns Urter. Der var 120 deltagere, med flere på venteliste og mange der bare kiggede på. Arrangementet var en stor succes, som mange gerne ser gentaget. På Sdr. Havnedag 25. august afholdtes den anden udendørs madskole i en lidt anderledes version, hvor man kunne gå lidt til og fra. Vi skønner at ca. 200 gæster besøgte madskolen denne dag. Det er nu aftalt med Køge Kyst og Restaurant Horizonten, at der bliver 4 udendørs madskoler i 2013 Gåture og mindfulness I september/ oktober har der været ugentlige ture på Køge ås med en gruppe mennesker fra Foreningen Lev godt med psykisk sygdom. Der var 6 ture i alt, hvor hver tur havde et tema, som mindfulness, spiselige urter, Køge ås historier, geocaching etc. Hele forløbet var yderst vellykket, set i forhold til at denne målgruppe ellers er svær at få fat i. Gruppen var meget glad for forløbet og går nu selv på Køge ås om mandagen, indtil der igen kommer naturvejleder på hver anden mandag marts- oktober Delmål 2: Udvikle støttepunkter for naturformidling og friluftsaktiviteter i kommunen. Motionsruten på Sdr. havn Vi har haft et tæt samarbejde med Køge Kyst og Køge Atletik om udviklingen af en motionsrute med forskellige friluftsfitness-aktiviteter på Sdr. Havn. Ruten er på 2.5 km og et testløb på ruten blev gennemført i oktober I løbet af foråret 2013 bliver ruten permanent mærket med skilte på asfalt og pæle. Herefter vil Køge Atletik introducere en række serieløb. Havnebier I tæt samarbejde med Køge Kyst og Projektcentret (aktivering af unge ledige) er vi godt på vej med et projekt, der handler om at sætte bistader op i på Sdr. Havn i nærheden af strandengene. Der er nu opsat 2 bistader på havnen. Projektet giver basis for naturformidling på havn og strand, og der er oprettet et bi-selskab med indtil videre 24 andelshavere, der ejer bistaderne. Selskabet, der mødes en gang imellem, skal sikre at der kommer flere bier i løbet af Sundheds og bæredygtig livsstil marked Der blev 15. september afholdt miljø og sundhedsdag på Køge torv i samarbejde med Køge Kommune. Der var mange forskellige boder og mange mennesker besøgte foreninger og boder, der bød på forskellige tilbud indenfor sundhed og bæredygtig livsstil. 2

3 Delmål 3: Udbyde kurser omkring naturformidling, klima og friluftsliv. Lærerkursus Der er udviklet et lærerkursus med fokus på bæredygtig livsstil. Kurset handler om bæredygtig mad og solenergi i form af solceller, solfangere og solovn. Første kursus blev holdt på en naturskole i Svendborg, hvor 15 lærere deltog i kurset. Andet kursus blev afholdt på Skovbo Naturskole, hvor 14 lærere deltog. Kurset blev udviklet og afholdt i samarbejde med Skolernes Energiforum. Undervisning i udskolingen på Sjælland Der blev undervist i solenergi og vedvarende energi på solar days d maj, samt rundt om på Sjælland i løbet af året i alt 11 undervisningsforløb i samarbejde med Skolernes Energi Forum. Materialet fra Lærerkurset om bæredygtig mad er blevet videreudviklet og brugt til undervisning for en HTX klasse. Skolernes Energi Forum har sat materialet flot op grafisk, så det let kan bruges i andre sammenhænge. PopUpHaver: Meget mere end et kursus. Sammen med Institut for Skov & Landskab (KU) gennemførte vi i maj og juni 2012 et kursus med bud på friluftsliv, naturformidling og sundhed i de fremtidige grønne byrum på Sdr. Havn. Kurset havde en plandel, hvor eleverne arbejdede med deres skitser, som senere blev vurderet af interesserede borgere på et arrangement. Så kom selve opbygningen hvor grupperne byggede deres pop-up haver. Det blev en særdeles farverig og spændende proces, med masser af borgere, virksomheder og institutioner indblandet. De færdige haver stod klar sidst i juni, hvor de blev præsenteret for offentligheden ved en velbesøgt fernisering. Haven refleksioner har tilmed fået lov til at blive stående ud over udstillingsperioden, der sluttede i september. Delmål 4: Udbyde frilufts-/adventure aktiviteter for at nå nye målgrupper. Vandrefestival samarbejde med Køge Vandreforening Der er opstartet et nyt samarbejde med Køge Vandreforening, hvor første skud på stammen var Geocaching på Køge ås i forbindelse med Region Sjællands Vandrefestival 19. august Arrangementet var åbent for alle borgere i Køge og omegn. Der blev kun reklameret via vandrefestival avisen, hvilket åbenbart ikke var nok, da der kun dukkede 5 op på dagen. Der er desuden aftalt, at lave en march på Køge Å stien; ca. 25 km fra Dyndet til Køge. Køge Vandreforening har en stor ekspertise indenfor dette område og har sagt ja til i samarbejde med sundhedsnaturvejlederne at gøre deres til at dette bliver en større begivenhed. Walk-A-Ton Walk-A-Ton blev afholdt 14. okt. på Svenstrup Gods. Der var 272 deltagere, hvilket var rigtig flot, da dagen bød på regnvejr. Walk-A-Ton blev i år forenklet, idet der kun blev sat en 5 og 10 km rute op (dvs. 15 og 22 km ruten blev sløjfet). Til evalueringen var der bred enighed om, at forenklingen fungerede godt. Endvidere var der fokus på at få flere sponsorer på arrangementet, hvilket lykkedes og bevirkede, at der var flere sponsorpenge og lidt større spillerum til materiel til arrangementet. 3

4 Delmål 5: Udvikling af naturvejledning i forbindelse med oplevelsesøkonomi. Naturvejledning i forbindelse med Svenstrup Gods I efteråret har der været møde med de forskellige interessenter, hvorfra et konceptudkast er udviklet. Svenstrups ledelse overvejer pt. hvordan disse aktiviteter kan prioriteres. Svenstrup Gods har indkøbt 14 mountainbikes i Der er ved at blive udviklet et forløb, fundet trailer, booket instruktør kursus etc, så disse bikes kan blive en del af den kommende oplevelsesøkonomi. Delmål 6: Bidrage til videreudvikling af naturvejlederindsatsområdet omkring sundhed. Herunder til aktiviteter og udvikling af sundhedsnetværket. Sundhedsnetværket indenfor naturvejledere og Kommunen Deltagelse i styregruppen i kommunenetværket. I løbet af efteråret 2012 blev det dog besluttet at nedlægge kommunenetværket som selvstændigt netværk og overføre medlemmerne derfra til Sundhedsnetværket. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Sundhedsnetværket indenfor naturvejledere og Kommunen Deltagelse i styregruppen i kommunenetværket. I løbet af efteråret 2012 blev det dog besluttet at nedlægge kommunenetværket som selvstændigt netværk og overføre medlemmerne derfra til Sundhedsnetværket. Deltagelse i 3 dags kursus for fagfolk på Odsherred Terapihave. Kurset var arrangeret af sundhedsnetværket og handlede om haveterapi (naturens indvirken på mennesket via mindfullness øvelser i naturen). Kurset gav faglig indsigt i feltet samt et stærkt netværk til andre naturvejledere og sundhedspersonale, der arbejder med dette område. Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 4

5 5

6 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Der er sendt link til tips til en dropboxfolder, der indeholder en kavalkade af materialer fra vores arrangementer i Hvis ikke andet er nævnt er fotografen: Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Henrik Lerdorf Dato: 11/01/2013 6

7 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere og interesserede. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Når man modtager naturvejlederløntilskud er det obligatorisk at indberette sin årsstatistik i det fælles indberetningssystem for naturvejledere i Danmark. Diagrammerne, som genereres i indberetningssystemet på baggrund af dine indtastninger, sættes ind i årsrapporten. Du kan læse mere om indberetningssystemet på Friluftsrådets webside. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 7

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april 2014 2 2.1

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området.

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området. Til Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E-2-tv. 1610 København V 28. januar 2014 Hermed afrapportering for bevilling B201205 til et pilotprojekt til at afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere