22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet."

Transkript

1 NR NOVEMBER ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt en skov af sklte - står der Phlps Servce AIS på en vejvser. Stedet Norgesvej 19 - er let at fnde, og her et etplanshus bor Phlps Servce Center. Centret, der blev oprettet 1970 med Kurt Køhn som daglg leder, er nummer fem rækken af Phlps' Servce Centre. I begyndelsen boede Phlps længere nede ad vejen, men 1975 blev pladsen for trang, og man flyttede tl de nuværende lokaler, der er på 280 m2 lgner de "store" servce centre, men... Ved første øjekast lgner stedet de store servce-centre. Udstyret er det samme, varesortmentet lgeledes, værkstedet O.S.v. Men på et punkt adskller dette - og skkert også de øvrge mndre centre - sg væsentlgt fra de store: Der er langt større udstræknng en personlg kontakt med kunderne. Det mærker man hurtgt. Fem medarbejdere servcerer forhandlerne Sønderjylland' og,på Als Der er tre teknkere knyttet tl servcecentret. En af dem, Steen Chrstensen, arbejder marken, hvor han ta'r sg af reparatoner af hvdevarer og mkrobølgeovne. Ham mødte.phlllskopet'' øvrgt allerede på færgen. Steen var højt humør. Han havde været Korsør for at aflevere den gamle servcevogn, som kke kunne mere, og havde nu en splnterny med tlbage. Gerhard Matschke, servceteknker, færd med at reparere en TV-båndoptager fra Sukkertoppen. Den nye hovedomstllng får seks Phlps-omstllngsborde. Ved ndretnngen har fysoterapeut Annelle Prætorus gvet gode råd. Her er det første af de seks borde netop blevet placeret, og resultatet dskuteres med Grethe Blmann fra hovedomstllngen. SNART SIGER VI FARVEL TIL ASTA blver fællesnummer for alle Phlps-selskaber på Industrgården og Jenagade Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt butkken, g'r hun et nap med, som her på blledet. Gunnar Prnds og Gerhard Matschke er statonære på værkstedet. Her ta'r de sg af alle reparatoner af såvel underholdnngsudstyr som husholdnngsmaskner. De har begge været ansat her tre år, og er vældg godt tlfredse med at arbejde for Phlps. En meget stor del af kunde kontakten sker pr. telefon. I den forbndelse er Rona Ryvard helt uundværlg. Hun er sekretær og telefondame. Men er der travlt butkken, så g'r hun også et nap med ved ekspedtonen. Hun kender en masse mennesker og de hende. - Husk nu at rnge hjem tl dn kone, råber Rona efter en forhandler, som er på vej ud af døren... Hun har mange gøremål. Der er en endnu nærmere personlg kontakt (fortsættes Snart har telefonsterne hos KTAS sagt Asta for sdste gang. I mdten af december nedlægges Asta-centralen, og dermed må v sge farvel tl de kendte numre, der er blevet ndarbejdet mange folks bevdsthed. Alle de hdtdge numre erstattes af det nye fuldautomatske , som allerede blev tldelt Phlps Rado AIS og Phlps Elapparat AIS, da dsse selskaber flyttede tl Industrgården. Den eneste undtagelse blver Fnax AIS, der ændrer nummer fra Amager 4646 tl Ny Phlps-central omstllngsborde og nye Phlps- "Asta 2222" blev taget brug for.23 år sden samtdg med nstallerngen af den da helt nye Phlps-central. Nu gentager hstoren sg. Samtdg med det fuldautomatske nurn- sde 2) (fortsættes ADM. DIREKTØR G. HENRIC EGNELL HAR 25 ÅRS KONCERN-JUBILÆUM DEN 2. DECEMBER Fredag den 2. december har drektør G. Henrc EgnelI været ansat Phlps-koncernen 25 år, førs,t Sverge, sden koncern-centret Holland og, nu de sdste halvandet år som øverste chef for de danske Phlps-vrksomheder. Dagen markeres ved en recepton foredrag.ssalen på Prag's Boulevard 80 kl I tdsskrftet "Radobranchen " er G. Henrc EgnelI blevet ntervewet anlednng af jublæet. Hvad han sagde, fremgår af det særtryk af tdsskrftet, som følger med dette nr. af "Ph lskopet". sde 3)

2 I======== ~ sv. LOFT OG A. PI;DINI OM ARBEJDSTID M. M. To ndlæg efter debalaftenen PAP og PPR PAP's og PPR's debataften om bl.a. arbejdstden for funktonærer har affødt to ndlæg - fra Sv. Loft og Alfredo Pedn. Under debataftenen sagde Arne Echart, at en nedsættelse af funktonærernes arbejdstd vlle vrke uheldgt forhold tl de tmelønnede. - I det lange løb bør der tlstræbes ens arbejdstd for alle medarbejdere. Pedn svarede: - V kan som funktonærer kke acceptere en sammenkædnng med de tmelønnede, der får deres arbejdstd forhandlet af organsatonerne. Så meget om forhstoren - og her er så de nye ndlæg debatten: Et svar tl funktonær hr. PednUnder denne overskrft skrver fællestlldsmand Sv. Loft, der er formand for Fællesklubben Jenagade: AI den stund, personaleforenngerne er selskabelge forennger, hvs medlemmer rekrutteres fra såvel HK Metal, SID, Teknsk Landsforbund, Værkstedsfunktonærforen ngen og Ingenørforenngen" - som hver sær har forhandlngsret - så" er hr. Echarts svar korrekt. Gem derfor "skovlen". Brug den hvert fald kke tl at grave dybere grøfter mellem tmelønnede og månedslønnede. Sv. Loft. Ikke "grøftegraver", for medlemmerne - men arbejde Pedn, der er formand forenngen PAP, svarer: for personale- I PAP's formålsparagraf står bl.a., at forenngen skal varetage medlemmernes faglge og fælles økonomske nteresser. Hovedparten af vore medlemmer på Industrgårdsområdet er kontorfunktonærer, og der er mg bekendt kke oprettet nogen overenskomst mellem HK og Phlps, der gver HK forhandlngsret om arbejdstden, som HK øvrgt kke kunne forhandle tl et lavere resultat end 173,33 tmer pr. måned følge landsoverenskomsten af 18. aprl 1977 mellem Dansk Arbejdsgverforenng og Handelsog Kontorfunktonærernes Forbund Danmark. Da en forhandlng om arbejdstden berører andre områder end Industrgården, blev problemet forelagt fællesrådet, der består af formændene for personaleforenngerne. Et engt fællesråd forhandlede med drektonen, der - som alle ved - kke på nuværende tdspunkt kunne mødekomme vore ønsker. Jeg har svært ved at se det berettgede at betegne det som "grøftegraver" mellem tmelønnede og månedslønnede, når v arbejder for at mødekomme medlemmernes ønsker om at dskutere en kortere arbejdstd, så den kommer på lne med eller følger udvklngen andre tlsvarende vrksomheder. Alfredo Pedn. HOLLANDSK AFTEN HOS PHILIPS: Trsdag den 15. november var Dansk-Hollandsk Selskab, Nederlandse Verenngen n Denemarken Dg Zakenled-klubben nvteret tl en hollandsk aften t~s Phlps. Blandt de henved 100 gæster var den hollandske ambassadør P. V. Putman Cramer Dg frue, der her sdder på første række ved sden af drektør G. Henrc EgnelI (t.h.) og fhv. drektør N. B. Sommerfeldt og frue. Yderst tl venstre lytter landsretssagfører Mogens Hess-Petersens frue tl sn mands ntrodukton tl aftenen. Drektør EgnelI fortalte om den nternatonale Dg danske Phlps-koncern, og der blev tllge præsenteret nyheder som teletekst, VCR, VLP og tekstbehandlngsudstyr. Spørgelysten var stor og aftenen det hele meget vellykket. DET SYDJYSKE... (fortsat er så godt, fast- fra forsden) med kunderne her det sydjyske end f. eks. København. Kunderne er radoforhandlere, nstallatører og senkræmmere. - V har ca. 20 ekspedtoner om dagen, hvor de større centre måske har 100, sger Kurt Køhn. Men den personlge kontakt og vejlednng betyder fantastsk meget her på stedet. V kender hnanden og får en snak, mens v handler. Der var da også ndtl flere kunder, som fandt vej ud på værkstedet for at sge daw, mens.phlltskopet" var på besøg. Vdeo-båndoptagere er dejlgt, at samarbejdet slår Kurt Køhn. Ingen vl bytte med en større arbejdsplads Ingen vl bytte med en større arbejdsplads, De har det godt med hnanden og føler, at de får en god opbaknng fra Phlps København. De nye produkter ntroduceres for forhandlerne to gange om året, og dekoratørerne kommer lgeledes et par gange om året for at g' nye deer. - V har nøjagtg de samme mulgheder som de "store", v gør bare tngene på vores måde, slutter Kurt Køhn med et sml. Layla. fra Sukkertoppen - Der er nok at rve, fastslår Kurt Køhn. Området, v dækker, er stort. F. eks. reparerer v vdeo-båndoptagere, der kommer så langt væk fra som Sukkertoppen Grønland. Danskere, som er bosat deroppe, får nyheder fra Danmark på vdeobånd, der så kører over lokal-tv. Og når der er knas med masknerne. så sendes de va Frederca tl os. - Undertden kører v også områder, som lgger uden for vores. Det sker fereperoder. Fanø på Vestkysten hører tl servce-centret Esbjerg. Men sdste sommer, da teknkeren, som normalt varetager dette område, var på fere, blev v tlkaldt tl et hotel derovre for at reparere en sternngsmaskne. Det var, da hedebølgen var på st højeste, trafkken tæt og blkøerne lange. Det.tog Steen fem tmer alt at nå frem tl hotellet - blot for at konstatere, at masknen var den skønneste orden. Jo, der sker Idt af hvert. - V hjælper hnanden, når v kan, servcecentrene mellem. For et stykke td sden, da både Gunnar" og Gerhard var på kursus København, fk v en håndsræknng fra Arhus, som sendte en teknker ned tl os. Det SÅ ER DEl Kk Phlps' julekatalog. og vndl TV-spl Phlps ønsker hele famlen Danmark en katalog, der ndeholder masser af gavede, led Bladet, Famle Journalen og Søndag: mllon eksemplarer - som læses af alt 3,! Da.Phtllskopet" kke ønsker at stlle sne læsere dårlgere end læserne af de omtalte tre blade har v overtalt Phlps Elapparat, Phlps Rado, Phlps Servce og Phlps Lampe tl at udsende deres fællesbrochure som blag tl dette nummer. Redaktonen har samtdg besluttet at lade kataloget danne grundlag for "Phlskopet"s julekonkurrence. Kg julekataloget godt gennem - fnd de rgtge svar på spørgsmålene den med-

3 UDNÆVNELSER KORT NYT I afdelng "Organsaton og EDB" er programmør Anker Bøhm udnævnt tl senorprogrammør, systemplanlægger Jørgen Laursen tl fuldmægtg, cand. scent. Kurt Ludvgsen tl fuldmægtg og systemprogrammør Jan Trampedach tl overassstent, alle med vrknng fra 1. november. I Phlps Elektronk-Systemer AIS, afdelng Professonel Servce, er assstent Jette Andersen udnævnt tl overassstent pr om Phlps v I skarp konkurrence med tyske og amerkanske frmaer har Phlps Elektronk Industr, Afdelng for professonelt TV-måleudstyr, skret sg en ordre på 34 stk. målemodtagere tl det canadske fjernsyn. En målemodtager bruges tl at justere TV-senderne med, så de gver den bedst mulge blled- og lydkvaltet. Det canadske fjernsyn mente altså, at Phlps målemodtager var den bedste på verdensmarkedet. PA PENSION Poul Andersen: Med udgangen af oktober gk glarmestersvend Poul Andersen, Phlps Industr og Handels AIS på penson efter 17 års ansættelse. Ruth Jespersen: Med udgangen af november går overassstent Ruth Jespersen, Phlps Elektronk Industr AIS på penson efter 32 års ansættelse. TAK Tak for den store venlghed, der blev vst mg på mn sdste arbejdsdag hos Phlps. Jeg har været glad for det samarbejde, jeg har haft gennem 17 år med mne kolleger ejendomsforvaltnngen og med de ansatte på Industrgården. Poul Andersen. Mn hjertelgste tak for de dejlge gaver og pæne ord, der blev mg tldelt den sdste dag, jeg tlbragte Phlps. Tak for mange dejlge år, både D.R.T. og hos Phlps. Rgmor Axelsen. DØDSFALD Svend Aage Rchter: Fhv. værkfører Svend Aage Rchter døde den 5. oktober, 76 år. Ramond Damkjær: Fhv. chauffør Ramond Damkjær døde den 11. oktober, 74 år. MINIWATT'S PERSONALEUDVALG Medarbejderne hos Mnwatt har overstået deres årlge valg af medlemmer tl personaleudvalget. Det blev genvalg af N. A. Bjerregaard og John Erk Jensen, mens Helle Cordes afløser Jørgen C. Eskldsen, der har forladt frmaet. I "Phlskopet"s bladudvalg blver det John Erk Jensen, der afløser Jørgen C. Eskldsen. JUL IGEN og gavekort glædelg jul med et farvestrålende sr. Det ndlægges o BT, der netop tlsammen ; mlloner dsse har jule- uger et oplag Blpå 1,2 mennesker. I I følgende I spl opgave-kupon, eller et af de og n vnd gavekort et TVtl per- sonalebutkken. Kuponen senest må være fredag. først udtrukne med TV-spllet. nnger.phllskopet" hænde 2. december. Den den rgtge løsnng Blandt trækkes lod om belønnes alle øvrge et gavekort løspå 100 kr. og' otte på hver 25 kr. tl personalebutkken. Resultatet nr. af.phthskopet". brnges næste Henrk Nørregaard, lokal 372 Afprøvnngsresultatet fra den nye telefoncentrals testpanel drøftes her mellem overmekanker Jørn Bertram Andersen fra KTAS og Swenn Poulsen fra Phlps Telekommunkaton. Bag dem skmtes den store Phlps-central, som KTAS har nstalleret. FARVEL TIL ASTA... (fortsat fra forsden) mer tager v en ny datamatstyret central brug. Den er udvklet og produceret hos Phlps Telekommunkaton Hlversum og er øvrgt af samme type som den, KTAS selv har nstalleret Telefonhuset København. Telefoncentralen er placeret stueetagen 'ved sden af foredragssalen. Men også omstllngsbordene er nye. Hovedomstllngens seks nye Phlps-borde er placeret et smukt ndrettet lokale på fjerde sal Industrgårdens nordfløj. Her modtages opkaldene over de 80 lednnger, der forbnder Phlps og den offentlge central. Sæt 2 eller 3 foran de gamle numre Hovedparten af lokalnumrene vl være de samme, som benyttes dag, blot med et 2-tal foran, hvs apparatet står på Industrgården, og et 3-tal foran, hvs det står Jenagade-området. Se dog for en skkerheds skyld efter nummeret den nye telefonlste, der udsendes begyndelsen af december. Afdelng for Audo-Vsuelle Systemer har spllet med musklerne. De har netop udskftet forstærkeranlægget på Royal Hotel København (SAS), Det nye anlæg har en meget stor effekt watt. o Når startskuddet lyder tl 6-dagesløbet Hernng Hallerne, tændes samtdg den nye belysnng over cykel banen. Den er nstalleret af Phlps Lampe og skal skre, at både rytterne, publkum samt TV-seerne kan se, hvad der sker på banen. For tende gang udskrver Phlps nu sn årlge konkurrence for unge forskere og opfndere. Det er en konku rrence, som har gvet mange unge en chance for at få deres evner nden for naturvdenskab og teknk bedømt. I de europæske fnaler har Danmark klaret sg pænt. I de sdste tre år har v vundet hovedpræme. o I telefonlsten er også omtalt "kortnummervalg", der gver mulghed for at få forbndelse med f. eks. provnsafdelngerne ved blot at dreje fre tal - så sørger teknkken for resten. Bj. 80 TIL ENGELSK-PRØVE: Kursusafdelngen har samarbejde med Folkeunverstetet planlagt sprogkursus engelsk. Der blev sendt ndbydelser ud, så nteresserede kunne melde sg. Interessen var meget stor. Der kom 80, som her sdder tl "engelsk-prøve", hvor de skulle svare på 100 spørgsmål. Skemaet sætter kursusarrangørerne stand tl at sammensætte holdene bedst mulgt. Det var oprndelg tanken kun at gennemføre et enkelt prøvekursus for 12 deltagere. Interessen og behovet har vst sg så stort, at der nu er planlagt 3 kurser hver med 14 deltagere.

4 f i 7-tallet Haves: En personaleforenng med en del medlemmer. Søges: Flere medlemmer. Henvendelse tl PAP's formand, A. Pedn, lok eller dn lokale personaleforenngs formand. "Perfect your Englsh" fra nr er blevet væk for mg. Jeg savner dem en hel del og vl blve glad for at se dem gen. Henvendelse om ovenstående tl Elsa Vachal, Phlps Lampe, Asta 3311, lokal 751. JULEFESTER FOR BØRN Lørdag den 10. december holder PAP og PPR deres julefest for børn henholdsvs Industrgårdskantnen og Jenagade-kantnen. Søndag den 11. følger Kvndernes Klub efter Jenagade, og lørdag den 17. danser børnene om juletræet på centrallageret Glostrup. ANDESPIL MOTION I FROKOSTPAUSEN: Nogle medarbejdere på PCl synes, det er rart at få rørt benene ldt frokostpausen. Når frokosten er sat tl lvs, kommer fodbolden frem, og spllet går.. Her er det fra venstre John Baumgarlen, Maken Wum Krstensen, Tommy Jensen og Leondas Kozaos, der motonerer. SPORTEN I PPR Personaleforenngen PPR holdt st årlge andespl fredag den 4. december. Fru Dora Japsen havde fremtryllet en dejlg mddag tl de 104 medlemmer, og andespllet blev ledet af den uforlgnelge "andrk" Peter Afzelus. Mellem de mange præmer var bi. a. en clock-rado. Festen fortsatte dscoteque "Vldanden ", hvor Helge Svendsen og Poul-Erk Bech dskede op med festlg musk. Et underholdende ndslag var gæste dscjokey'en Mchael Pamer. Festen sluttede på det tdspunkt, hvor det vlle være lyst, hvs det var sommer. Poul-Erk Bech "dsker" under PPR's andespl. v/henrk Nørregaard, lokal 372 Ford Motor Company Amerka har ndgået en aftale med USA's energ-forsknngsog udvklngs-admnstraton om yderlgere udvklng af den Strlng-motor tl prvatbler, som Phlps forsknngslaboratorer Endhoven har udvklet. På det amerkanske blad.fortunevs lste over de største vrksomheder verden er Phlps placeret som nr. 17. Uden for USA er v den femte største vrksomhed og den største elektronk-koncern. Phlps forsknngslaboratorer har samarbejde med Amsterdams Unverstet fundet frem tl et nyt materale, der kan erstatte knogler. Materalet har med held været anvendt tl forsøg med dyr, bl. a. kanner. Forsøgene har vst, at det nye materale kke føles som et fremmedlegeme og kke udstødes, men blver optaget som en del af legemet. PHILISKOPET UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S Prags Boulevard 80, 2300 København S Redgeret af: Nels Jørgensen (ansvarh.), Hennng Bjerno, Layla Enevoldsen og Henrk Nørregaard. Lay-out: Steen Poulsen Bladudvalg : John Jensen, John Erk Jensen, Anne Margr. Jeppesen, P. Laudrup, Sv. Loft, V. K. Nyberg, Vlhelm Nygaard, Swenn Poulsen og Helge Svendsen. Næste nummer udkommer torsdag den 29. december. Stof må være redaktonen hænde senest mandag den 5. december. FORAR I OKTOBER: I sdste måned sprang Bella Centret ud fuldt flor under den store Blomsterog Gartnerudstllng. Og naturlgvs havde blomsterne det særlg godt under de nye specaludvklede "trvsels"-iamper, som Phlps vste for de besøgende. På Phlps-standen blev der også udstllet parklygter og store plante-bestrålngs Iysarmaturer tl drvhuse. Oscars sdste sæson I sdste nummer af.phllskopet" blev det nævnt, at Oscar Clausen den 18. november kan fejre 25 års jublæum som håndboldtræner for Phlps. Hvordan ser Oscar selv på de 25 år, der er gået? Det nåede han lge at fortælle "Phlskopet", nden han startede den ugentlge trænng af Phlps' herrehold en lørdag formddag Sundby Hallen. - Arene har været spændende og sjove med mange turnernger og kampe nd- og udland. Kammeratskabet har altd været på toppen, og der har f. eks. aldrg været klkedannelser. Det har været morsomt, når holdene har vundet mesterskaber nden for KFIU og FKBU. Men frma-drættens de er først og fremmest motonen og samværet med kolleger på tværs af arbejdet. Det må man aldrg glemme. - Hvad fk dg tl at vælge Phlps fremfor andre frmaer. Der har jo været bud efter dg flere steder fra? - Det gode kammeratskab. Og så at Phlpsspllerne har lyttet tl mg og gjort, hvad jeg bad dem om. - De kunne også lge prøve på andet, tlføjer Oscar med et sml. - Du har sagt, at sæsonen 1977/78 er den absolut sdste, du vl træne Phlps-spllerne. Hvorfor? - Mn beslutnng er defntv. Det skyldes, at kræfterne glpper nd mellem. I år er der kommet nye spllere tl, og så er det på tde, der også sker et generatonsskfte på træner-sden. Men det vl gppe mg, når trænngstdspunktet om lørdagen nærmer sg, og jeg skal blve hjemme, slutter Oscar. PHILIPS TRYK

5 PRODUKTION/IMPORT Vor kreatvtet oif' stræben efter en bedre tlværelse skrer fremtden Det danske Phlps koncern-chef, G. Henrc Egnell, lader sg kke skræmme af dommedagsprofeter, men tror på ny opgang - trods energkrse og økonomsk lavkonjunktur Af Lef Ahm Udvklngenstandser kke. Økonomsk stagnaton og truende ressource- og energknaphed kan brnge en øjeblkkelg ubalance systemet, men kke på længere sgt dæmpe vor kreatvtet og fantas arbejdetfor at forbedre tlværelsen for hnanden. Alle venter på opgangen - og den kommer! Således afvser G. Henrc EgnelI, den danske Phlpskoncerns admnstrerende drektør, med optmstsk fasthed stemmen alle dommedagsprofeter, som dagens debat om energkrse og økonomsk lavkonjunktur har skræmt offentlgheden med. Hvs nogen udtalelsen vl læse et hp tl bange poltkere og bekymrede samfundsfædre, tager de fejl. Den slags gver Phlps-folk sg kke af med. Sden bedstefar Phlps sdst 1800-tallet åbnede st hollandske hjem for sn kusnes skrvende ægtemand Karl Marx og gav ham arbejdsro tl at sysle med»das Kaptal«, har det været en uskreven lov, at Phlps-koncernen kke udtaler sg om eller blander sg partpoltk de lande, hvor selskabet har vrksomheder. Og den regel er G. Henrc Egnell alt for gammel gårde tl at forsynde sg mod. Den 2. december år kan han fejre 25 års vrke ndenfor koncernen - de fleste af årene på centrale poster Sverge, Holland og Danmark. Phlps skulle blot være et lærested - Jeg havde afgjort ngen planer om at blve koncern-mand, da jeg 1949 søgte og fk et job den svenske Phlps-koncern, bekender drektør Egnell en samtale med RADIOBRANCHEN. Tværtmod havde jeg den lumske tanke, at jeg efter et par års forløb, når jeg havde begået de dumheder, som en uprøvet mand skal gøre erhvervslvet, vlle forlade foretagendet og nyttggøre mne erfarnger mt eget frma, som jeg agtede at starte... G. Henrc Egnell blev født Malmø den 9. marts I drenge- og ungdomsårene Øresundsbyen var han vrg radoamatør, og da han senere skulle vælge studeretnng på den teknske højskole Stockholm, blev det svagstrøm. Så dukkede planen om eget frma op, og da han 1945 tog eksamen som cvlngenør, var det med ndustrel økonom og organsaton som specale. Lge straks kom han dog kke tl at prøve kræfter erhvervslvet. Marnen kaldte, og først efter fre år som marnengenør gjorde han sn entre hos det svenske Phlps. - Når jeg valgte Phlps, var det ud fra en forestllng om, at man som ungt menneske kunne gøre de fleste og nyttgste erfarnger et stort frma, sger han. En afstkker tl dagspressen Helt efter lnealen blev Egnells karrere dog kke hos svensk Phlps. I 1955 tog han en pause koncernarbejdet for at blve teknsk drektør på»sydsvenska Dagbladet«hjembyen Malmø, hvs bestyrelse han øvrgt stadg har sæde. Men 1958 vendte han tlbage tl folden - og denne gang for at blve. - Svensk Phlps var som alle Phlps-selskaber et særdeles selvstændgt foretagende, sger han. Multnatonal ordets moderne betydnng har Phlpskoncernen jo aldrg været, og det blver den vel næppe heller nogen snde. Holland er lgesom for llle et land tl at kunne huse det mangehoved-uhyre, som en multnatonal koncernledelse med fangarme over hele verden opfattes som. Og det passer mg godt. - Når jeg dag ser tlbage på mne 25 år koncernen, kan jeg konstatere, at mne forventnnger er blevet ndfret. Som nter- natonalt opererende foretagende har Phlps-koncernen gvet mg mulgheder for at prøve kræfter med meget forskellgartede opgaver, samtdg med at jeg de natonale Phlpsselskaber, hvor jeg har haft mt vrke, har kunnet udfolde mg nøjagtg så fr og selvstændg, som mne argumenter har kunnet bære... G. Henrc Egnell smler. Hans opstgen ad karrerestgen Phlps-koncernen afslører, at hans argumenters bæredygtghed har været af usædvanlg art. I 1961 ndtrådte han koncerndrektonen for Svenska AB Phlps, hvor han 1967 avancerede tl vceadmnstrerende drektør."i 1970 tog han turen tl Holland, hvor hap seks år var chef for en af den'nternatonale Phlps-koncerns 14 hovedndustrgrupper, Phlps Data Systemer, nden han august fjor påny satte kursen mod sn barndoms Øresundskyst og blev admnstrerende drektør for Phlps Industr og Handels A/S på Amager, som er hovedselskabet for de forskellge Phlps-selskaber Danmark. Produktonen det centrale er - Selvom Phlps-koncernen har været tro mod såvel st de- --+

6 PRODUKTION/IMPORT, ~..J-.L ndhold som sne koncernprncpper de 25 år, jeg har kunnet følge udvklngen, er der dog sket en ændrng, sger drektør Egnell. I slutnngen af 1940' erne var produktonen lokal. Toldrestrktoner tvang hvert af de natonale selskaber tl først og fremmest at producere tl hjemmemarkedet. - Efterhånden som toldmurene blev nedbrudt, øgedes mulghederne for en mere specalseret og derfor bllgere produkton de enkelte selskaber. Nogle koncentrerede sg om en produktgruppe, andre om en anden. Ændrngerne var mdlertd aldrg resultatet af et dktat fra Holland. I hvert enkelt tlfælde blev beslutnngerne om produktonsændrngerne taget, efter at de natonale selskaber enten havde overbevst koncerncentret, eller koncerncentret havde overbevst de natonale selskaber om dspostonens fornuft... - Og sådan er det stadgvæk. Koncernledelsen Holland er som et nervecenter, som sender mpulser ud tl de natonale selskaber, smler Egnell. Når v modtager dsse mpulser, rykker det ldt os. Men v styres kke af dem, for v har selv med vore argumenter skabt grundlaget for nervecentrets mpulser. - Også den mpuls, som betyder, at dansk Phlps holder op med at producere kanalvælgere tl tv? - Det tror jeg, selvom overvejelserne herom lgger før mn td. løvrgt vl jeg gerne rette den msforståelse, at v standser al produkton. Det gør v langtfra. V producerer jo meget andet. At producere har altd været og vl fortsat være noget centralt for os... På udkg efter nyt produkt - Om kanalvælgerne vl jeg øvrgt sge, at de efter mn opfattelse kke repræsenterer den mest ønskværdge produkton, fortsætter Egnell. Tunerne har v jo eksporteret tl andre fabrkker, hvor de kompletterer en tvprodukton, som v således er afhængg af. Så lang td, der var fuld beskæftgelse overalt, var det naturlgvs tlfredsstllende. Men den nuværende stuaton er det kke særlg heldgt at være afhængg af en aftagerfabrks produkton, som v ngen ndflydelse har på. - Hvad skal dansk Phlps producere stedet for kanalvælgerne? - Hvs der nden for koncernen havde været mangel på produktonskapactet, kunne jeg formentlg havde svaret på dette nu. Men det er der kke. Tværtmod er der uudnyttet kapactet adskllge steder. Derfor er det et nyt produkt, v skal fnde - og det er kke så lge tl... - Danmark har jo mdlertd en lang tradton for produkton af professonel elektronk, hvlket betyder at der nden for dette område vl være en kompetent kundekreds på hjemmemarkedet at hælde hovedet tl under et Særtryk af RADIOBRANCHEN, nummer 11, årgang 4, november 1977, udsendt som blag tl PHILISKOPET, nummer 9, årgang 22, 24. november Koncernledelsen Holland styrer os kke, men udsender mpulser, sger Egnell. udvklngsarbejde. V er her åbne for samarbejde med andre danske frmaer og håber snart at nå et resultat. Grundlaget er frhandel - Skal en ny produkton prmært satse på hjemmemarkedet? - Naturlgvs skal den kke det. Som alle andre ansvarsbevdste danske frmaer vl v naturlgvs først og fremmest lægge vægt på at opretholde en passende eksportprodukton, som kan medvrke tl at bedre vort lands økonom forhold tl udlandet. - Phlps er som nternatonalt opererende selskab naturlgvs tlhænger af frhandel. Intet land kan klare sne økonomske vanskelgheder ved at solere sg. Grundlaget for vestverdenens økonomske udvklng er frhandel. Udvklng modsat retnng er særdeles skuffende. - Men kke desto mndre det mddel, som adskllge lande nu grber tl? - Forhåbentlg kke...! Energmangelen er en udfordrng - Hvlke vrknnger har den økonomske stagnaton haft for dansk Phlps? - Nøjagtg de sanune som for enhver dansk vrksomhed. Det forhold, at vore ejere sdder Holland, gver os kke mulghed for eller anlednng tl at reagere på nogen som helst anden måde end andre danske frmaer. V har vort vrke Danmark, og det kan kun udsplles under danske vlkår. - Den truende energknaphed må splle en ganske særlg rolle for en koncern, der arbejder med elektronk? - Vst så, selvom Phlps altså også arbejder med andet end elektronk. Den kommende brst på energ fra de tradtonelle klder er en stor udfordrng for os. Udvklng af udstyr tl ny energndvndng vl efter mn opfattelse komme tl at splle en stor rolle for os. Jeg tænker her naturlgvs først og fremmest på udstyr tl udvndng og oplagrng af solenerg. Jeg mener mdlertd også, at v må være aktve arbejdet for at udvkle systemer, som kan mulggøre en genndvndng af allerede anvendt energ... - Altså energ-genbrug? Netop. Det rrterer mg grænseløst at se alt det varme vand, der løber ud afløbet, når jeg tager brusebad. Det er energ, som umddelbart kan genndvndes. Prncppet kan bruges på en meget lang række af de områder, hvor v dag kasserer energ, som kke er færdgudnyttet. Energ-debatten har været skæv - I det hele taget mener jeg, at debatten om energproblemerne har værd ldt skæv, fortsætter drektør Egnell. Man har lgesom forudsat, at vor teknologske udvklng nu har toppet, og at v herefter blot skal ndstlle os på at trappe alt ned. - Det er noget vrøvl. Verden går kke under morgen. Udvklngen vl fortsætte. Den menneskelge kreatvtet og fantas vl fortsætte. Vor stræben efter at forbedre tlværelsen for hnanden kan kke standses af en forbgående økonomsk stagnaton eller en brst på tradtonelle energklder. Forudsætnngerne for at drve vrksomhed vl stadg ændre sg. Men v vl også bestandg fnde nye mulgheder, gøre nye fremskrdt. Alle venter nu på opgangen. V har ventet ldt længere, end mange havde forudset. Men fremgangen kommer, slutter G. Henrc Egnell. D

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN NR.1 2. FEBRUAR 1978 23. ARGANG Entusasme og begejstrng præger lvet audo-gruppen. Her dskuteres vrgt reklameaktvteten for de nye produkter, hvoraf et -radoen 794 - står mdt på bordet. Fra venstre: PeterThesen,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Kære studenter! Det er en festlig td I alle er en del af i disse dage, og jeg vil starte med at ønske alle som en hjertelig tllykke med huen! Hvad angår jer 3g-ere skal I

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

KLIK ind på www.hakoah.dk

KLIK ind på www.hakoah.dk jublæumsskrft 1 1 1 2 INDHOLD INDHOLD JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSSKRIFT KLIK nd på www.hakoah.dk KLIK nd på www.hakoah.dk 4 INDLEDNING 4 INDLEDNING 5 EN HILSEN FRA 5 HAKOAHS FORMAND EN HILSEN FRA - MARTIN

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere