Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb"

Transkript

1 Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer

2 BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde

3 Basen STU & EUA Basen har etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, og et 1-årigt erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb, EUA, som henvender sig til unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen STU & EUA tilbyder et professionelt og helhedsorienteret uddannelsesforløb på Østerbro med uddannede lærer, pædagoger og autoriserede psykolog og psykiater. Uddannelsens indhold og mål bliver individuelt tilrettelagt på baggrund af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Disse målsætninger bliver etableret og evalueret løbende i samråd med den unge, relevante netværkspersoner, UU-vejleder, sagsbehandler, Basens psykolog, psykiater og behandlere. Basen STU & EUA tilbyder uddannelsesforløb af 1 til 3 års varighed, hvor formålet er, at den unge udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt med henblik på at mestre eget liv.

4 Metode Vores erfaringer på Basen viser os, at det kræver solide behandlingsmæssige kompetencer at tilrettelægge og gennemføre et uddannelsesforløb for netop denne målgruppe, og derfor tilbyder Basen STU & EUA en struktureret undervisnings- og behandlingsplan med klare og veldefinerede mål samt løbende evaluering. Undervisningsforløbet og behandlingsarbejdet er funderet i den systemiske tænkning, og benytter meningsfulde elementer fra bl.a. psykodynamisk og kognitiv adfærdsterapi. Den systemiske tankegang er implementeret ved, at vi på Basen betragter den unge som en del af et system, hvor vi samskaber udvikling med den unges familie, venner og øvrige betydningsfulde personer. Behandlerne forholder sig nysgerrigt og udforskende i relationen til den unge for at opnå en meningsfuld og tillidsfuld relation, som grundlag for behandlingen. Relationen skal bruges som værktøj til at understøtte og bevidne den unges udviklingsproces i zonen for den nærmeste udvikling. Samarbejdet mellem den unge, forældre, netværk, sagsbehandler og Basen tager udgangspunkt i metoden Signs of Safety og den løsningsfokuserede metode. I fællesskab udforskes de ressourcer og bekymringer, der kan være i forhold til den unge. Ud fra dette opstilles troværdige og meningsfulde mål, som den unge kan tage ejerskab for. Basen STU & EUA arbejder bl.a. med HOT 1 ; hukommelses- og opmærksomhedstræning, kognitiv terapi, kostvejledning og motion og strukturerede ungesamtaler. 1 Hukommelses- og Opmærksomheds Træning (HOT) er målrettet børn og unge med specifikke kognitive vanskeligheder. Et træningsforløb pågår i 20 skoleuger, og forudsætter daglig træning i 3 kvarter sammen med en lærer.

5 Uddannelseslinjer Basen STU tilbyder 2 uddannelseslinjer, der begge tilrettelægges fleksibelt med henblik på et individuelt uddannelsesforløb med mulighed for at sammenstykke uddannelsen med særskilt praktikforløb. Uddannelsen er opdelt i moduler, hvor det på hver modul er muligt at tage certifikater, der bevidner personlige kompetencer, som den studerende har trænet i at opnå. Den studieforberedende linje Målet er at gøre den studerende studieparat til en videregående uddannelse, eks. HF, Gymnasium, Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), m.m. På denne linje kan der tages enkeltfags HF, samt særlig tilrettelagt undervisning i de fag, hvor den studerede har behov for at forbedre sit faglige standpunkt. Den kreative, kulturelle og sundhedsfremmende linje Denne linje er for studerende, som er i tvivl om egne kvalifikationer og kompetencer. Der vil være fokus på at undersøge og afklare muligheder for den studerende, samt fokus på udvikling af den studerendes kreative, kulturelle, kognitive og mentale kompetencer med henblik på at øge den studerendes livskvalitet og skabe personlig og faglig udvikling.

6 Skema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Frivillig morgenmad Træning/Mindfulness IT & medier Individ & samfund Litteraturcafé Træning/Mindfulness Pause Pause Pause Pause Pause Sundhed & Kostvejl. IT & medier Individ & samfund Litteraturcafé Sundhed & Kostvejl Pause Pause Pause Pause Pause Sundhed & Kostvejl. Kognitiv terapi Kunst og kreativitet Økonomi Sundhed & Kostvejl Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Tur Ugens nyt! Kend dit samfund Strukturerede ungesamtaler Pause Pause Opsamling & info om resten af ugen Kunst og kreativitet

7 Kend dit samfund Dette fag skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at den studerende forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Desuden lærer den studerende at benytte borger.dk og e-boks. Sundhed og Kostvejledning Her lærer den studerende om madlavning og kostvejledning, og hvordan krop og psyke hænger sammen. Formålet er, at den studerende skal få viden om ernæring med henblik på at forebygge depressive tilstande. Dette foregår i samråd med en kostvejleder. IT og Medier Emne og projektorienteret undervisning hvor den studerende opnår en bred forståelse for brugen af IT og medier. Ex. kan studerende med social fobi, som ofte benytte de sociale medier, få viden om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation på nettet. Kognitiv terapi Den studerende får mulighed for at lære strategier til at mestre deres vanskeligheder. Ved hjælp af kognitiv terapi og adfærdsterapi får den studerende mulighed for at håndtere sin angst på en hensigtsmæssig måde. Oplæg ved Basens psykolog samt evt. individuelle samtaler. Økonomi Et fag hvor vi gennemgår Nem id, Netbank, Skat, samt hvordan man lægger et budget for egen økonomi. Individ & samfund Et fag hvor vi sammen diskuterer og reflekterer over forskellige samfundsrelevante og kulturelle dokumentarfilm og podcasts. Et fag hvor den studerende får en øget forståelse for individets placering ift. det omgivende samfund. Træning/Mindfulness Formålet med mindfulness er, at det kan benyttes som et konkret løsningsværktøj i angst- og stressfyldte situationer. Mindfulness øvelser giver en ny form for bevidsthed, en koncentration om livet her og nu. Mindfulness kan hjælpe de studerende til at være til stede i deres liv på en ny og sund måde, så angst og depression kan forebygges. Kunst og Kreativitet Et fag der introducerer den unge til kunstens forskellige tidsperioder, genrer og aktuelle kunstnere. Her vil vi besøge kunstmuseer, gallerier og kunstnerens værksted. Her vil vi bl.a. have fokus på kunsten som udtryksform for følelser og stemninger, mhp. at skabe en bevidsthed om muligheden for udvikling af sit eget følelsesliv. Litteraturcafé Her vil forskellige relevante bøger blive læst og analyseret i fællesskab, mhp. at øge den studerendes almene viden. Eleverne får tildelt certifikater, diplomer og afgangsbeviser efter hvert endt modul. Certifikaterne beskriver hvilke kompetencer, eleverne har erhvervet sig inden for det givne modul.

8 Basen STU Certifikat I personlig selvsikkerhed og personlig fremtoning Amalie Christensen Har gennemført og deltaget aktivt i: Rollespil om jobsamtaler, optaget på video og efterfølgende analyseret det i samarbejde med Basens psykolog Aktivt Mindfulness forløb Kropssprog kursus ved gæstelærer Marianne Skovsen Har opnået følgende kompetencer: 2 konkrete værktøjer til jobsamtaler og lign. og kan implementere disse: Elevatortalen hvorfor ansætte mig på 3 min. Tips & Tricks, Emma Gad, høflighed, tøj, hilseformer Vejrtrækning og ro Fysisk og mentalsynergi Opmærksomhed og forståelse for kropssprogets betydning kendskab til Mindfulness program, og kan udføre dette Dato Underskrift

9

10 Basen STU starter med et afklaringsforløb, hvor den unges kompetencer og ressourcer afklares. Afklaringsforløbet tager 12 uger. I denne periode vil der, hvis det skønnes relevant, også kunne foretages en neuropsykologisk screening for at afdække eventuelle neurokognitive vanskeligheder. Basen STU tilbyder et trygt og overskueligt miljø, hvor den studerende har ro til at arbejde på egen udvikling. Tillægsydelser Kollegieværelser Der er mulighed for at tilbyde kollegieværelse med pædagogisk støtte i sammenhæng med STU en og EUA en. Den pædagogiske støtte er til rådighed i tidsrummet mellem kl Kørselsordning Basen STU har ligeledes etableret en kørselsordning, da mange af vores studerende har vanskeligt ved offentlig transport til og fra Basen STU & EUA. For yderligere information eller et uforpligtende besøg, kontakt venligst Basen STU & EUA på Basen STU & EUA har løbende optag året rundt. Læs mere om Basen STU & Basen EUA på basen.dk.

11 Formålsbeskrivelse jf. Vejledningen om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Formålet med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse og at Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er et planlagt og koordineret uddannelsesforløb beskrevet i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsesforløbet. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

12 Kontaktinfo Basen STU & EUA Nygårdsvej 16, over gården 3. sal 2100 København Ø T E W basen.dk

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere