Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness"

Transkript

1 Re Rethink Kulturturisme Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness Slutrapport Re September 2014 Rethink Kulturturisme

2 Indhold 1. Indledning Segmentanalyse... 5 De uldne sweatre... 5 Guldhornene Brandorientering... 7 Brandmodel... 7 Markedsperspektivering Produkterne Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Fjordens events Produktionsbudgetter Forretningsmodellen Markedsføring og salg Markedsførings koncept Liste over adgang til kanaler Tekster og pay off s Konklusion Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness 2

3 1. Indledning I denne rapport præsenterer Pluss Leadership (Pluss) resultatet af testpro- jektet: Porten til Nissum Fjord. Projektet: Porten til Nissum Fjord har opnået status som testprojekt i regi af socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme. Rethink Kulturturisme har til formål at understøtte turisme- og kulturaktø- rerne i at skabe øget vækst i regi af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Rethink Kulturturisme satser nemlig på at styrke turisme- og kulturaktører i Region Midtjylland med kompetenceudvikling, netværk og viden, som er designet så det kan udløse de deltagende aktørers potentiale. Det er de udenlandske kulturturister, som er den endelige målgruppe for testprojektets resultater. Porten til Nissum Fjord handler således om at skabe nogle natur- og kultur- oplevelser med internationalt perspektiv og om at skabe porten som det primære touchpoint eller begyndelsessted for vandrerturen rundt om fjor- den. Målet er også med afsæt heri at kunne brande Porten til Nissum Fjord som et internationalt oplevelsesfyrtårn. Der ligger et solidt erfaringsgrundlag og en stærk organisation bag Porten til Nissum Fjord. Det har bl.a. derfor været ambitionen at udvikle et koncept for kulturoplevelser, guidede ture/events, bagagetransport, forskellige overnat- ningsformer samt forplejning rundt omkring fjorden baseret på de styrker som der allerede er i området. Målgruppen for konsulentopgaven er Enheden for Erhvervs- og Turismeud- vikling i Holstebro Kommune(projektejer) og samarbejdspartnerne, som er De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune, Fonden Nørre Vosborg, Nissum Fjord Netværket, Thorsminde Camping, Feriehusudlejere og Hotel Nørre Vosborg. Formålet med konsulentopgaven har været at Bistå med at løse konkrete udviklingsorienterede opgaver indenfor konceptudvikling, forretningsudvik- ling og markedsforberedelse i forbindelse med testprojektet Porten til Nissum Fjord. Konkret har det været konsulenternes opgave at bistå projektejer og den nævnte samarbejdskreds med at: Skabe natur- og kulturoplevelser med et internationalt perspektiv Brande Porten til Nissum Fjord som et internationalt oplevelsesfyr- tårn Skabe pakketering i et værdikædeperspektiv og omkring Porten som touchpoint Skabe mærk- og målbar forretningsudvikling for kulturaktører og turismevirksomheder Sikre sammenhæng på tværs af aktører og bygge videre på eksiste- rende styrker og erfaringer Arbejde lærende og dokumentere next practise. Det har med andre ord handlet om at arbejde med at udvikle produkter, kvalitet og værdikæder, styrke processer, samarbejdsrelationer, forret- ningsmodeller og netværk, og at skabe synlighed markedsforberede, af- dækning af kanaler, strategi for indrykning mv. 3

4 Aktiviteterne i projektet har i hovedtræk bestået i: Opstartsworkshop i Holstebro Research på baggrundsmateriale Feltstudier 1. Segmentanalyse Workshop 2. på Ledgaard landboturisme Markedsanalyse 1. i felten Feltstudier 2. Markedsanalyse Produktbeskrivelse og udarbejdelse af forretningsmodel Workshop 3. på Nr. Vosborg Udarbejdelse af markedsføringsplan Workshop 4. på Nr. Vosborg Projektet startede den 23. maj og er blevet afsluttet den 27. august Chefkonsulent Ole Bisleth fra Pluss er kontaktperson i forbindelse med den- ne rapport. Ole s kontaktoplysninger fremgår herunder: Chefkonsulent Ole Bisleth Telefon: E- mail: 4

5 2. Segmentanalyse Det vurderes at der er to primære segmenter til Porten til Nissum Fjord i regi af Århus som Kulturby Det drejer sig om segmenterne De Uldne Sweatre og Guldhornene.(Kilde: Midtjysk Turismes arbejde med persona- er). De to segmenter gennemgås kort i de følgende afsnit. DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre kommer primært fra Tyskland eller Holland og er en mål- gruppe med hang til det autentiske og som elsker at opleve det lokale sær- præg, når de rejser. Denne målgruppe har enten voksne, udeboende børn eller har ingen børn. De rejser alene som par og kan godt lide afslapning, velvære og sommerhusferie i uforstyrret natur, hvor de på egen hånd kan udforske nærområdet til fods eller på cykel. Før ferien: Uforstyrret afslapning, hvile og velvære Parret er velbevandret online og bruger derfor internetsøgning til at finde deres næste ferie. Parret vil også få inspiration fra blogs og Facebook- sider og vil på den måde afsøge destinationen inden der bookes en rejse. Målgrup- pen forbereder sig grundigt hjemmefra og bruger således ikke meget tid online under deres ferie. På ferien fordyber de sig i stedet i nuet og har fokus på afslapning, fordybelse, hygge og velvære. Under ferien: Fri i det fri med blik for lokale perler Parret sætter pris på naturoplevelser og elsker at være aktive i det fri. De begiver sig gerne ud i området med kort og cykel. Parret vil ofte gerne udfor- ske naturen på egen hånd. Parret forestår som oftest selv madlavningen i sommerhuset med gode råva- rer eller med råvarer, som de selv har hentet hos en bondemand i området. De kan dog også godt lide at gå på restaurant for at få en gastronomisk ople- velse. Desuden viser denne målgruppe ofte interesse for eksempel lokal ølsmagning og lignende. Denne målgruppe bruger ikke meget tid på onlinesøgning under rejsen, men interagerer i stedet med befolkningen og finder inspiration til at finde lokale perler, som eksempelvis lokalforretninger, markeder og restauranter. For parret, som sætter pris på uforstyrret ferie i naturen, er fordybelse i bøger også en væsentlig del af ferien. Efter ferien: Den unikke historie om det autentiske fortælles videre Denne målgruppe fortæller om deres ferie til familie og venner og deler ud- valgte feriebilleder på Facebook. Parret vil øjensynligt købe små gaver med hjem til venner og familie i form af eksempelvis kopper fra et lille keramisk værksted. De vigtigste ting i uldsweatrenes kufferter: Gode vandresko Tøj til forskelligt slags vejr Bøger Det er en udfordring hvis rejsemålet er overrendt af turister eller plaget af larm og støj fra maskiner, så målgruppen ikke føler, at de kan holde ferie i uforstyrrede, afslappende og naturskønne omgivelser. 5

6 GULDHORNENE Guldhornene er primært turister fra Tyskland og Holland i aldersgruppen år. Det er enten par, venner og veninder, der rejser sammen. Guldhor- nene rejser meget og besøger mange europæiske store og små byer og sæt- ter stor pris på at opleve og få ny viden om andre kulturer, historie og natur. Før ferien: Planlægning og dét at rejse sammen er succeskriterier for en god ferie Guldhornene sætter pris på en ubekymret ferie og derfor enten planlægger Guldhornene alt nøje hjemmefra lige fra transport til hotel og guidede ture eller de booker en pakkerejse, hvor store dele af programmet er fastlagt på forhånd. De ved på forhånd, hvad der er must see og har på forhånd noteret sig, hvad de ønsker at opleve. En del af Guldhornene vil købe guidebøger, hvorimod andre vil bruge internettet til at opsøge og planlægge turen, så de kan lære mere om den danske kultur og historie. Guldhornene vil i mange tilfælde være pensionister med voksne børn, hvor- for de også rejser uden for sæson. Under ferien: Planlagte aktiviteter for turister med tjeklister Guldhornene er meget kultur- og historieinteresserede og selvom de har undersøgt en del på forhånd er der stadig meget de vil se på turen. Det er vigtigt for Guldhornene at nå de planlagte aktiviteter, hvorfor de nærmest medbringer tjeklister på rejsen. Nogle vil også sørge for at lave tidsrum til afstikkere og hvor destinationen kan opleves spontant og på egen hånd. Guldhornene møder ofte hinanden på destinationerne og vil dele oplevelser og få relevante oplysninger af hinanden, som kan føre til nye aktiviteter. Guldhornene er ofte meget betagede af dansk design og kultur, hvorfor de vil elske forretninger og turistbutikker, der forhandler keramik og design. Det er også væsentligt for Guldhornene at holde sig i kontakt med familierne derhjemme og de vil sørge for at sende postkort hjem og købe souvenirs under rejsen. Efter ferien: Eksperter i dansk kultur vender hjem med nye fotografier til albummet Guldhornene foreviger deres rejse i fysiske billeder, som de kan bruge til at give venner, børn og børnebørn detaljerede historier om deres ophold i Danmark. På deres rejse har Guldhornene opnået stor viden om historie og kultur og holder gerne foredrag om de begivenheder, som de har oplevet. Guldhornene vil også glædeligt dele deres rejseoplevelser med andre Guld- horn, som kunne have Danmark som destination. De vigtigste ting i Guldhornenes kufferter: Praktisk tøj Kamera til billeder af attraktioner og natur Guidebøger Det er en udfordring hvis det er besværligt at komme frem til attraktionerne. Nogle Guldhorn bruger de sociale medier og deler rejsebilleder. 6

7 3. Brandorientering Som det fremgår af analysen kendetegner det segmenterne Guldhornene og De uldne Sweatre, at storytelling før, under og efter en rejse er en vigtig præference. Det handler om at fortælle på facebook eller på anden vis, at man holder ferie med indhold at ferien underbygger den livsstil og de vær- dier, som man repræsenterer. Det er helt tydeligt at oplevelsesmulighederne og selve turen rundt om Nis- sum Fjord er til stede og er helt unikke historiefortællingspotentialet er med andre ord til stede - udfordringen er, at kendskabet hertil ikke er tilsva- rende stort. Værdierne rundt fjorden opsummerer vi i brandet: Porten til Nissum Fjord Havet bag havet en ny verden af mindfulness. Brandet er troværdigt. Det kan tages i eet billede og det kan eksekveres der er en port: Nørre Vosborg, samt flere relevante touchpoints: Thorsminde, Høvsøre, Bøvling, Felsted Kog, mv. Der er et hav bag havet fjorden Og der er først og fremmest mind- fullness en ramme om at blive stille og rolig indeni og ikke mindst nærvæ- rende i en stresset hverdag. Tilgangen til produktudviklingen kan sammenfattes i denne model. Model: Porten til Nissum Fjord I forhold til produktudvikling omkring Porten til Nissum Fjord finder vi det i forlængelse heraf kritisk at turene får et indhold der er om man så må sige: værd at skrive hjem om. Det giver både indhold til selve turene og det giver indhold i forhold til at øge kendskab. Det handler om brand. BRANDMODEL I en branding tilgang til udvikling omkring Nissum Fjord skal der bygges på de herligheder der allerede er omkring Nissum Fjord og så om at give det lidt ekstra. Vi har valgt en produkttilgang der som fundament har et oplevelsesrum, som består af dels vandrerruterne rundt om fjorden, altså selve adgangen og dels de små og store kulturevents der er så mange af ved fjorden. Vi har bygget ovenpå med guides, madoplevelser, mindre kurser(yoga som eksempel), flere dages forløb og god overnatning. Jo mere der er bygget på desto større brandværdi og mere niche men højere pris. 7

8 MARKEDSPERSPEKTIVERING Med afsæt i modellen Porten til Nissum Fjord præsenterede vi fire produkt- varianter i prototype for turister i målgruppen. Vi mødte 90 turister. Deres nationaliteter var sammensat på følgende vis: 6 hollændere 1 nordmand 1 amerikaner 44 tyskere 38 danskere Turisterne fordelte sig aldersmæssigt således: 04 med med med med med med Mødesteder med turisterne foregik følgende steder: Thorsminde Camping Klitferie feriehusudlejning Feriehusudlejning Ulfborg/Vedersø I/S Strandingsmuseet Vedersø Klit Camping Fjand Camping Hornmuseet Lemvig Havn Thisted Havn I det følgende præsenteres turisternes kommentarer/statements til de en- kelte turforslag i modellen. 4- dages og 5- dages turen Spændende indhold med fokus på havnene og det u- opdagede Afveksling i overnatningsmulighederne er godt Aktiviteterne er gode godt med en overraskelse såsom yoga Fint med grupper af ca Godt med indlagt tid til at opdage på egen hånd Ønsker kort/oversigt over selve udflugten og ruten med distance- forhold Bussen skal være god og rummelig Ønsker beklædningsliste ift. vandreturene. Weekendudflugt Oplagt til par Spændende indhold godt med et kursustema, som fx yoga Hunde skal kunne komme med Der er noget at fortælle om efter hjemkomst Der kan slappes af og tænkes nogle tanker Less is more. En dages turen Spændende indhold Aktiviteterne er gode specielt fortællingerne Selvom ferien er planlagt, kan en sådan tur komme på tale Store børn kan være med Et udpluk af aktiviteterne ville fungere godt som ½ dags ture Turen må ikke være for kompakt og for lang Hunde skal kunne komme med 8

9 Kulturevents Spændende aktiviteter Vil gerne have endnu flere oplevelser og events, som der kan delta- ges i Vil have fleksibilitet, så man kan planlægge selv De enkeltstående events skal kunne planlægges på egen hånd Godt med de mange kombinationsmuligheder Mulighed for at medbringe hund på enkelte events. Konklusionen er at der er stor interesse for og opbakning til konceptet. 9

10 4. Produkterne Med afsæt i den brandorienterede tilgang om markedsperspektiveringen præsenteres her 5 produktforslag. Det er: Fjordvandring som fem- dages tur: Porten til Nissum fjord Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger og Yoga og forkælelse ved fjorden FJORDVANDRING SOM FEM- DAGES TUR: PORTEN TIL NISSUM FJORD Denne fem- dages vandretur er til dig, der elsker at opleve naturen og den ro, det giver at færdes i den. Turen er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sæd- vanlige. Med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et for- friskende åndeligt pust. Turen byder på udendørs madlavning og overnat- ning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg Dag 1 Fjorden på nært hold Ankomst til Nørre Vosborg Introduktion til guide, der fortæller om turen og kultur og natur omkring Nissum fjord Vandring til Sandbæknæs Under vandring er der lækker frokostmadpakke fra Nørre Vosborg Mulighed for badning ved Damhus Havn og Harpøt Havn Mulighed for deltagelse i Yoga Middag der tilberedes udendørs ved bål med kød og grøntsager fra Nissum Fjords gårdbutikker Overnatning i shelters eller telt ved Sandbæknæs Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Dag 2 - Sansning og solnedgang Mulighed for deltagelse i Yoga Vandring fra Sandbæknæs til Høvsøre Mulighed for at krydse Bøvlingbjerg, hvor man kan besøge Hornva- refabrikken eller Maagaard Glas Udendørs middag og samtale ved bålet Overnatning i shelters/telt ved Høvsøre Dag 3 Mellem hav og fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Vandring fra Høvsøre til Thorsminde. Stop undervejs ved fjordhale fugletårn Evt. Frokost på Restaurant St. George i Thorsminde Fri leg i Thorsminde. Hop i Vesterhavet, besøg Strandingsmuseet; forbi den lille kirke eller fiskerne i havnen Færge til Helmklink Havn (findes ikke endnu) Vandring til Fjand Camping Middag på Fjand Gårdbutik med grøntsager fra fjorden og is fra Sta- by Ismejeri Overnatning i hytter eller telt på Fjand Camping 10

11 Dag 4 Havnerundfart uden mage Vandring fra Fjand Camping til Kloster Jollehavn Middag og overnatning i shelters/telt ved Kloster Jollehavn Dag 5 På landevejen med is Vandring fra Kloster Jollehavn til Nørre Vosborg. Undervejs vandrer man til Staby Ismejeri, hvor der spises is og samtales om yogaens betydning for krop og sjæl Mulighed for rundvisning på Nørre Vosborg Kaffe og farvel Ankomst til Nørre Vosborg Introduktion til guiden, der introducerer turen og fortæller om kul- tur og natur omkring Nissum Fjord Vandring til Kloster Havn Frokost i Kloster Havn, hvor der serveres lækker mad fra Nørre Vosborg - køres ud efter aftale Vandring til Staby Ismejeri - her samtale om yogaens betydning for krop og sjæl Bus til Fjand Camping Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Overnatning i hytter på Fjand Camping FJORDVANDRING SOM FIRE- DAGES TUR: MINIFERIE VED FJOR- DEN Denne miniferie med fordybelse, yoga og fire- dages vandring er til dig, der elsker at opleve naturen og den personlige ro, det giver at færdes i den. Tu- ren er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sædvanlige. Kulturaktiviteter krydret med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et au- tentisk billede af Nissum Fjord. Skønt for sjælen og kroppen. Turen byder på udendørs madlavning og overnatning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg. Der er en guide med på hele turen. Dag 1 Introduktion til Nissum Fjord Fortælling ved ankomst om afvandingen (Felsted Kog), anekdoten om Mouselspillet Mulighed for deltagelse i Yoga Middag på Fjand Gårdbutik med grøntsager og lækkerier fra fjorden Dag 2 Mellem hav og fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Fjand Gårdbutik Vandring til Thorsminde, evt. omkring Helmklink Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg ved vandet undervejs - køres ud ef- ter aftale Kaffe og kage på Restaurant St. George Guidet tur på Strandingsmuseet ved formidler fra museet Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Middag fra Nørre Vosborg på Thorsminde Camping Overnatning i hytter på Thorsminde Camping 11

12 Dag 3 Kunst og kajak Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Thorsminde Camping efter aftale med campingplad- sen Bus til Bøvlingbjerg Hornvarefabrikken i Bøvling med rundvisning og fortælling ved Olav Mulighed for besøg hos Maagaard Glas Vandring til Bøvling Havn Frokost fra Nr. Vosborg i Bøvling Havn køres ud efter aftale Mulighed for at se fjorden fra vandspejlet i Kajak med Per Henriksen i Indfjorden eller vandring langs Indfjorden Bus til Sandbæknæs shelterplads Udendørs madlavning ved bål med råvarer fra Nørre Vosborg Evt. overraskelse under middagen. (Besluttes af guiden, ikke med i budget) Overnatning i shelters eller i telt - telte køres ud efter aftale - arran- geres af guiden Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Dag 4 Fjorden på nært hold Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad ved shelterpladsen - køres ud efter aftale fra Nørre Vosborg Vandring til Harpøt Havn og videre til Damhus Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg - køres ud efter aftale Mulighed for badning Vandring videre til Gørding fugletårn Bus til Nørre Vosborg Rundvisning på Nørre Vosborg Afsluttende gourmetmiddag på Nørre Vosborg Overnatning på Nørre Vosborg 12

13 FJORDVANDRING SOM WEEKENDTUR: YOGA OG FORKÆLELSE VED FJORDEN Denne weekendtur er til dig, der sætter pris på en intens og varieret oplevel- se med tid og plads til mindfullness. Turen indebærer en god blanding af vandring, kulturelle særarrangementer med fortællinger, events og guidet yoga. Kort sagt en tur, der giver et kæmpe knus som optakt til eller afslut- ning på din ferie ved Vesterhavet. Fredag Porten byder velkommen Ankomst til Nørre Vosborg Kaffe og kage Introduktion til guiden, fjordens natur og kultur samt til yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Mulighed for deltagelse i Yoga Middag og overnatning på Nørre Vosborg Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Lørdag Nissum Fjords perler Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Nr. Vosborg Bus til Gørding fugletårn Vandring til Damhus Havn og videre til Harpøt Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg ved en af de to havne krydret med lokal fortælling frokost køres ud efter aftale Bus til Bøvlingbjerg Hornvarefabrikken i Bøvling med rundvisning og fortælling ved Olav Mulighed for besøg på Maagard Glas Vandring til Høvsøre shelterplads Udendørs madlavning ved bål og middag med råvarer fra Nørre Vosborg Bus til Nørre Vosborg Overnatning på Nørre Vosborg Søndag Landet mellem havene Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Nr. Vosborg Bus til Thorsminde Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Frokost på Restaurant St. George i Thorsminde Strandingsmuseet. Guidet tur ved formidler fra museet Bus til Nørre Vosborg 13

14 FJORDVANDRING SOM EN- DAGES TUR: FJORDENS FORTÆLLIN- GER Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Ankomst til Nørre Vosborg På Nørre Vosborg introduceres gæsten for natur og kultur ved Nis- sum Fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Bus til Damhus Havn Lækker frokost fra Nørre Vosborg Mulighed for badning i fjorden Vandring til Harpøt Havn og videre til historiefortæller Emanuels bondegård en fortælling om livet før og nu ved fjorden. Kaffe og kage hos Emanuel Bus til Nørre Vosborg. Mulighed for tilkøb af middag på Nørre Vos- borg FJORDENS EVENTS FJORDVANDRING SOM EN- DAGES TUR: FJORDENS PERLER Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Ankomst til Nørre Vosborg På Nørre Vosborg introduceres gæsten for natur og kultur ved Nis- sum Fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Bus til Kytterup Havn Vandring til Kloster Havn Frokost i Kloster Havn, hvor der serveres lækker mad fra Nørre Vosborg - køres ud efter aftale Fortælling om afvandingen (Felsted Kog) og anekdoten om Mousel- spillet Bus til Thorsminde Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Bus til Nørre Vosborg. Mulighed for tilkøb af middag på Nørre Vos- borg Fortælling om Felsted Kog og Mouselspil Besøg hos Emanuel med fortælling om livet ved fjorden Byvandring og fortælling med Olav fra Bøvling- bjerg/hornvarefabrikken Korte kurser i yoga, tegning, fortællekunst, mindfullness mv. Poesigården ved Else Husted Kjær Fiskerfortælling i Thorsminde Staby ismejeri Rundvisning på Nørre Vosborg Maagaard Glas 14

15 PRODUKTIONSBUDGETTER Da det er blevet prioriteret at sælge fire- dages turen, weekendturen samt en- dagsturene er der blevet udarbejdet et produktionsbudget herfor. Forud- sætning for budgettet er et salg på mellem 10 og 15 ture. Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Emne Udgifter DKK Emne Udgifter DKK Overnatning 8000 Overnatning 5900 Fortæring 9000 Fortæring Rundvisning 1000 Rundvisning 3000 Transport 7000 Transport 5000 Guide 3000 Guide 3500 Yoga 3000 Yoga 3000 I alt I alt Pr. person 3100 Pr. person

16 Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Emne Udgifter DKK Emne Udgifter DKK Overnatning Overnatning Fortæring 1750 Fortæring 1750 Rundvisning 1000 Rundvisning 1000 Transport 3500 Transport 7000 Guide 1000 Guide 1000 Yoga 1000 Yoga 1000 I alt Pr. person I alt Pr. person

17 5. Forretningsmodellen Porten til Nissum Fjord er et testprojekt som kræver en forretningsmodel, som afspejler solid opbakning og bæredygtighed. Med forretningsmodel mener vi i derfor i denne sammenhæng model for den forretning, der skal drive projektet i en testfase. I den model er der tre parter. Det er henholdsvis 1) Enheden For Turisme og Erhverv i Holstebro Kommune i rollen som Producent, det er 2) Hotel Nr. Vosborg i rollen som Operatør og det er 3) Medlemmer af projektgruppen, som er Salgsled. Figur: Forretningsmodel Producent/ tovholder ETE Operatør/ forhandler Hotel Nr. Vosborg Distribu4on/ salgsled Medlemmer af projektgruppen Med henblik på første fase i salget af de udviklede produkter nedsættes der på initiativ af ETE en markedsføringsgruppe og en gruppe blandt de aktører der udgør produkterne desuden etableres der en salgsstyregruppe bestå- ende af: Hotel Nr. Vosborg, ETE, Ulfborg Vemb turistforening, - Bjørn turist- chef i Lemvig og et medlem fra Nissum Fjord Netværket. I følgende oversigt beskrives henholdsvis roller, ansvar og opgaver i forret- ningsmodellen. Rolle Ansvar Opgaver Producent/ETE Tovholder på den videre proces står for aftaler om leverancer i de respektive produkter Fastholder projektgrup- pen som et referencefo- rum for det videre forløb - Nedsætter en markeds- føringsgruppe Nedsætter en aktørgrup- pe omkring produkterne Etablerer en styregruppe Klæder sælgerne på Videreudvikling og inno- vation af nye produkter Udarbejde kort over ru- terne Ansvarlig for projektøko- nomi Skaffe guider og yogalæ- rere og skabe rammerne om deres virke Udarbejde materialer til markedsføringsmaterialer til projektgruppen i samarbejde med mar- kedsføringsgruppen Lave markedsføringsplan og koordinere med dead- lines hos medlemmer af projektgruppen 17

18 Operatør/Hotel Nr. Vosborg Forhandler, dvs. står på mål for pro- dukterne og står for ho- vedsalg og koordination heraf. Distribution/projektgruppen Salgsled, dvs. udgør et net af sælgere via hjemmesider, foldere mv. Afklare bæredygtighed og fremtiden for projektet Holde styr på aktørerne i produktet Sikre at materiale sprog- versioneres Eksekverer markedsfø- ring og salg af produkter- ne på egne medier Definerer sammenhæng mellem eget salg og salg fra underleverandører Giver feedback fra mar- kedet til innovation Publicerer salgsmateriale fra ETE. Er aktive i salget. 18

19 6. Markedsføring og salg Målet er at sælge 7 respektive ture 1- dags-, weekend-, og 4- dagsturen til afvikling i perioden juni- oktober Forsalget og markedsføring starter i oktober MARKEDSFØRINGS KONCEPT Salgsstyregruppen koordinerer sammen med markedsføringsgrup- pen og aktørgruppen, at der bliver lagt en plan for, at der udarbejdes et markedsførings- og salgskampagnemateriale Materialet anvendes i alle projektgruppemedlemmers kanaler se liste dvs. i nyhedsbreve, kataloger, hjemmesider, facebook opdate- ringer mv. Hotel Nr. Vosborg og ETE går forrest Produkterne lægges også op på Visitnordjyllands og VDK s booking site Herudover prioriteres af salgsstyregruppen sammen med markedsførings- gruppen følgende aktiviteter: Ambassadør guiding incl. Peter Bastian og artikler Pressemeddelelser Journalisttur Turistmesser Personaleforeninger fx Holstebro Kommune Interesseorganisationer fx vandrerlauget TripAdvisor kampagne FB kampagne Andre ideer kunne være: Nyhedsbroker Indrykning i Ide nyt Indrykning i natur og friluftsmagasiner Lave DVD med ruterne Invitere blocker fra Femina, yogamiljøer mv. iil at tage med på turen TV reklamer Indrykning i Metroexpress Partner op med busselskab på sjælland Etablere samarbejde med Sweet deal klubber LISTE OVER ADGANG TIL KANALER Her følger en liste over de kanaler som projektgruppens medlemmer stiller til rådighed for førstegangssalget: Ulla - Hjerl Hede: Hjemmeside og FaceBook(FB) Jørgen: Annonce og beskrivelse i Guide og Katalog i ex. på dansk og tysk, Samt landsdækkende distribution. Nyhedsbreve 4x årligt. Hjemmeside og on- line katalog Thomas Nr. Vosborg: Hjemmeside og nyhedsbrev samt FB med 3200 likes Susanne: FB, Holstebro kommune personaleforening, oplevelses- netværk, visitholstebro.com, app, kulturspot, turistaviser, fordels- klub, enjoy Limfjorden, Vestkystturisme- samarbejdet, touchskær- me, højsæsonprogram og nyhedsbrev. Helle: Nyhedsbrev, FB, arrangementer, pressekontakter og realda- nia- distribution Ulla: Min by Holstebro, mailadresser på borgerforeninger, kultur- spot samt hjemmeside Lene: Nyhedsbrev Kultur/Fritid, FB profil, Kommunikations Team Holstebro Kommune samt borgerservice Kristine: NF s netværk netværk, Kunstnernetværk i Europa, FB pro- fil, Nissum Fjord Dagen og presseliste Thomas Rasmussen: LinkedIn profil og FB profil Dagmar: TripAdvisor, VisitDk, MidtJysk Turisme, Aarhus 2017 net- værk, Marinaguide.dk samt Colorline/Stenaline Ingeborg: Museumsnetværk, Alumni netværk AU Samt Stenalder Netværk. 19

20 TEKSTER OG PAY OFF S Produktbeskrivelserne fra denne rapport anvendes. Herudover kan der i kommunikationen tages afsæt i følgende pay offs: Ubetrådte stier Mere end du forventer Nuets kraft Mærk dit indre menneske Nissum Fjords sjæl Ved foden af Nissum Fjord Eventyrlige Nissum Fjord Rejs med variation og fordybelse Dage ud over det sædvanlige Oplev Danmark fra en helt ny side Rejs med sjælen og kroppen Yoga- retreat og vandring i Danmarks smukkeste omgivelser Helhed og fordybelse der rammer Forkæl din ferie med et åndeligt pust Forkæl din ferie på en ny måde Porten til din sublime ferieoplevelse Porten til et forfriskende åndeligt pust Fjordvandring som fem- dages tur: Porten til Nissum Fjord Denne fem- dages vandretur er til dig, der elsker at opleve naturen og den ro, det giver at færdes i den. Turen er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sæd- vanlige. Med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et for- friskende åndeligt pust. Turen byder på udendørs madlavning og overnat- ning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Denne miniferie med fordybelse, yoga og fire- dages vandring er til dig, der elsker at opleve naturen og den personlige ro, det giver at færdes i den. Tu- ren er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sædvanlige. Kulturaktiviteter krydret med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et au- tentisk billede af Nissum Fjord. Skønt for sjælen og kroppen. Turen byder på udendørs madlavning og overnatning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg. Der er en guide med på hele turen. Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Denne weekendtur er til dig, der sætter pris på en intens og varieret oplevel- se med tid og plads til mindfullness. Turen indebærer en god blanding af vandring, kulturelle særarrangementer med fortællinger, events og guidet yoga. Kort sagt en tur, der giver et kæmpe knus som optakt til eller afslut- ning på din ferie ved Vesterhavet. Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. 20

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Cyklistforbundet Februar 2012 1 Materialet er udarbejdet med støtte fra: Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Opgaven... 4 Om cykelturisme...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Fortællinger sælger - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Forord Fortælling er et effektivt redskab i markedsføring og branding. De bedste fortællere har alle dagetiltrukket det største

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere