Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness"

Transkript

1 Re Rethink Kulturturisme Porten til Nissum Fjord Havet bag havet - en ny verden af mindfullness Slutrapport Re September 2014 Rethink Kulturturisme

2 Indhold 1. Indledning Segmentanalyse... 5 De uldne sweatre... 5 Guldhornene Brandorientering... 7 Brandmodel... 7 Markedsperspektivering Produkterne Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Fjordens events Produktionsbudgetter Forretningsmodellen Markedsføring og salg Markedsførings koncept Liste over adgang til kanaler Tekster og pay off s Konklusion Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness 2

3 1. Indledning I denne rapport præsenterer Pluss Leadership (Pluss) resultatet af testpro- jektet: Porten til Nissum Fjord. Projektet: Porten til Nissum Fjord har opnået status som testprojekt i regi af socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme. Rethink Kulturturisme har til formål at understøtte turisme- og kulturaktø- rerne i at skabe øget vækst i regi af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Rethink Kulturturisme satser nemlig på at styrke turisme- og kulturaktører i Region Midtjylland med kompetenceudvikling, netværk og viden, som er designet så det kan udløse de deltagende aktørers potentiale. Det er de udenlandske kulturturister, som er den endelige målgruppe for testprojektets resultater. Porten til Nissum Fjord handler således om at skabe nogle natur- og kultur- oplevelser med internationalt perspektiv og om at skabe porten som det primære touchpoint eller begyndelsessted for vandrerturen rundt om fjor- den. Målet er også med afsæt heri at kunne brande Porten til Nissum Fjord som et internationalt oplevelsesfyrtårn. Der ligger et solidt erfaringsgrundlag og en stærk organisation bag Porten til Nissum Fjord. Det har bl.a. derfor været ambitionen at udvikle et koncept for kulturoplevelser, guidede ture/events, bagagetransport, forskellige overnat- ningsformer samt forplejning rundt omkring fjorden baseret på de styrker som der allerede er i området. Målgruppen for konsulentopgaven er Enheden for Erhvervs- og Turismeud- vikling i Holstebro Kommune(projektejer) og samarbejdspartnerne, som er De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune, Fonden Nørre Vosborg, Nissum Fjord Netværket, Thorsminde Camping, Feriehusudlejere og Hotel Nørre Vosborg. Formålet med konsulentopgaven har været at Bistå med at løse konkrete udviklingsorienterede opgaver indenfor konceptudvikling, forretningsudvik- ling og markedsforberedelse i forbindelse med testprojektet Porten til Nissum Fjord. Konkret har det været konsulenternes opgave at bistå projektejer og den nævnte samarbejdskreds med at: Skabe natur- og kulturoplevelser med et internationalt perspektiv Brande Porten til Nissum Fjord som et internationalt oplevelsesfyr- tårn Skabe pakketering i et værdikædeperspektiv og omkring Porten som touchpoint Skabe mærk- og målbar forretningsudvikling for kulturaktører og turismevirksomheder Sikre sammenhæng på tværs af aktører og bygge videre på eksiste- rende styrker og erfaringer Arbejde lærende og dokumentere next practise. Det har med andre ord handlet om at arbejde med at udvikle produkter, kvalitet og værdikæder, styrke processer, samarbejdsrelationer, forret- ningsmodeller og netværk, og at skabe synlighed markedsforberede, af- dækning af kanaler, strategi for indrykning mv. 3

4 Aktiviteterne i projektet har i hovedtræk bestået i: Opstartsworkshop i Holstebro Research på baggrundsmateriale Feltstudier 1. Segmentanalyse Workshop 2. på Ledgaard landboturisme Markedsanalyse 1. i felten Feltstudier 2. Markedsanalyse Produktbeskrivelse og udarbejdelse af forretningsmodel Workshop 3. på Nr. Vosborg Udarbejdelse af markedsføringsplan Workshop 4. på Nr. Vosborg Projektet startede den 23. maj og er blevet afsluttet den 27. august Chefkonsulent Ole Bisleth fra Pluss er kontaktperson i forbindelse med den- ne rapport. Ole s kontaktoplysninger fremgår herunder: Chefkonsulent Ole Bisleth Telefon: E- mail: 4

5 2. Segmentanalyse Det vurderes at der er to primære segmenter til Porten til Nissum Fjord i regi af Århus som Kulturby Det drejer sig om segmenterne De Uldne Sweatre og Guldhornene.(Kilde: Midtjysk Turismes arbejde med persona- er). De to segmenter gennemgås kort i de følgende afsnit. DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre kommer primært fra Tyskland eller Holland og er en mål- gruppe med hang til det autentiske og som elsker at opleve det lokale sær- præg, når de rejser. Denne målgruppe har enten voksne, udeboende børn eller har ingen børn. De rejser alene som par og kan godt lide afslapning, velvære og sommerhusferie i uforstyrret natur, hvor de på egen hånd kan udforske nærområdet til fods eller på cykel. Før ferien: Uforstyrret afslapning, hvile og velvære Parret er velbevandret online og bruger derfor internetsøgning til at finde deres næste ferie. Parret vil også få inspiration fra blogs og Facebook- sider og vil på den måde afsøge destinationen inden der bookes en rejse. Målgrup- pen forbereder sig grundigt hjemmefra og bruger således ikke meget tid online under deres ferie. På ferien fordyber de sig i stedet i nuet og har fokus på afslapning, fordybelse, hygge og velvære. Under ferien: Fri i det fri med blik for lokale perler Parret sætter pris på naturoplevelser og elsker at være aktive i det fri. De begiver sig gerne ud i området med kort og cykel. Parret vil ofte gerne udfor- ske naturen på egen hånd. Parret forestår som oftest selv madlavningen i sommerhuset med gode råva- rer eller med råvarer, som de selv har hentet hos en bondemand i området. De kan dog også godt lide at gå på restaurant for at få en gastronomisk ople- velse. Desuden viser denne målgruppe ofte interesse for eksempel lokal ølsmagning og lignende. Denne målgruppe bruger ikke meget tid på onlinesøgning under rejsen, men interagerer i stedet med befolkningen og finder inspiration til at finde lokale perler, som eksempelvis lokalforretninger, markeder og restauranter. For parret, som sætter pris på uforstyrret ferie i naturen, er fordybelse i bøger også en væsentlig del af ferien. Efter ferien: Den unikke historie om det autentiske fortælles videre Denne målgruppe fortæller om deres ferie til familie og venner og deler ud- valgte feriebilleder på Facebook. Parret vil øjensynligt købe små gaver med hjem til venner og familie i form af eksempelvis kopper fra et lille keramisk værksted. De vigtigste ting i uldsweatrenes kufferter: Gode vandresko Tøj til forskelligt slags vejr Bøger Det er en udfordring hvis rejsemålet er overrendt af turister eller plaget af larm og støj fra maskiner, så målgruppen ikke føler, at de kan holde ferie i uforstyrrede, afslappende og naturskønne omgivelser. 5

6 GULDHORNENE Guldhornene er primært turister fra Tyskland og Holland i aldersgruppen år. Det er enten par, venner og veninder, der rejser sammen. Guldhor- nene rejser meget og besøger mange europæiske store og små byer og sæt- ter stor pris på at opleve og få ny viden om andre kulturer, historie og natur. Før ferien: Planlægning og dét at rejse sammen er succeskriterier for en god ferie Guldhornene sætter pris på en ubekymret ferie og derfor enten planlægger Guldhornene alt nøje hjemmefra lige fra transport til hotel og guidede ture eller de booker en pakkerejse, hvor store dele af programmet er fastlagt på forhånd. De ved på forhånd, hvad der er must see og har på forhånd noteret sig, hvad de ønsker at opleve. En del af Guldhornene vil købe guidebøger, hvorimod andre vil bruge internettet til at opsøge og planlægge turen, så de kan lære mere om den danske kultur og historie. Guldhornene vil i mange tilfælde være pensionister med voksne børn, hvor- for de også rejser uden for sæson. Under ferien: Planlagte aktiviteter for turister med tjeklister Guldhornene er meget kultur- og historieinteresserede og selvom de har undersøgt en del på forhånd er der stadig meget de vil se på turen. Det er vigtigt for Guldhornene at nå de planlagte aktiviteter, hvorfor de nærmest medbringer tjeklister på rejsen. Nogle vil også sørge for at lave tidsrum til afstikkere og hvor destinationen kan opleves spontant og på egen hånd. Guldhornene møder ofte hinanden på destinationerne og vil dele oplevelser og få relevante oplysninger af hinanden, som kan føre til nye aktiviteter. Guldhornene er ofte meget betagede af dansk design og kultur, hvorfor de vil elske forretninger og turistbutikker, der forhandler keramik og design. Det er også væsentligt for Guldhornene at holde sig i kontakt med familierne derhjemme og de vil sørge for at sende postkort hjem og købe souvenirs under rejsen. Efter ferien: Eksperter i dansk kultur vender hjem med nye fotografier til albummet Guldhornene foreviger deres rejse i fysiske billeder, som de kan bruge til at give venner, børn og børnebørn detaljerede historier om deres ophold i Danmark. På deres rejse har Guldhornene opnået stor viden om historie og kultur og holder gerne foredrag om de begivenheder, som de har oplevet. Guldhornene vil også glædeligt dele deres rejseoplevelser med andre Guld- horn, som kunne have Danmark som destination. De vigtigste ting i Guldhornenes kufferter: Praktisk tøj Kamera til billeder af attraktioner og natur Guidebøger Det er en udfordring hvis det er besværligt at komme frem til attraktionerne. Nogle Guldhorn bruger de sociale medier og deler rejsebilleder. 6

7 3. Brandorientering Som det fremgår af analysen kendetegner det segmenterne Guldhornene og De uldne Sweatre, at storytelling før, under og efter en rejse er en vigtig præference. Det handler om at fortælle på facebook eller på anden vis, at man holder ferie med indhold at ferien underbygger den livsstil og de vær- dier, som man repræsenterer. Det er helt tydeligt at oplevelsesmulighederne og selve turen rundt om Nis- sum Fjord er til stede og er helt unikke historiefortællingspotentialet er med andre ord til stede - udfordringen er, at kendskabet hertil ikke er tilsva- rende stort. Værdierne rundt fjorden opsummerer vi i brandet: Porten til Nissum Fjord Havet bag havet en ny verden af mindfulness. Brandet er troværdigt. Det kan tages i eet billede og det kan eksekveres der er en port: Nørre Vosborg, samt flere relevante touchpoints: Thorsminde, Høvsøre, Bøvling, Felsted Kog, mv. Der er et hav bag havet fjorden Og der er først og fremmest mind- fullness en ramme om at blive stille og rolig indeni og ikke mindst nærvæ- rende i en stresset hverdag. Tilgangen til produktudviklingen kan sammenfattes i denne model. Model: Porten til Nissum Fjord I forhold til produktudvikling omkring Porten til Nissum Fjord finder vi det i forlængelse heraf kritisk at turene får et indhold der er om man så må sige: værd at skrive hjem om. Det giver både indhold til selve turene og det giver indhold i forhold til at øge kendskab. Det handler om brand. BRANDMODEL I en branding tilgang til udvikling omkring Nissum Fjord skal der bygges på de herligheder der allerede er omkring Nissum Fjord og så om at give det lidt ekstra. Vi har valgt en produkttilgang der som fundament har et oplevelsesrum, som består af dels vandrerruterne rundt om fjorden, altså selve adgangen og dels de små og store kulturevents der er så mange af ved fjorden. Vi har bygget ovenpå med guides, madoplevelser, mindre kurser(yoga som eksempel), flere dages forløb og god overnatning. Jo mere der er bygget på desto større brandværdi og mere niche men højere pris. 7

8 MARKEDSPERSPEKTIVERING Med afsæt i modellen Porten til Nissum Fjord præsenterede vi fire produkt- varianter i prototype for turister i målgruppen. Vi mødte 90 turister. Deres nationaliteter var sammensat på følgende vis: 6 hollændere 1 nordmand 1 amerikaner 44 tyskere 38 danskere Turisterne fordelte sig aldersmæssigt således: 04 med med med med med med Mødesteder med turisterne foregik følgende steder: Thorsminde Camping Klitferie feriehusudlejning Feriehusudlejning Ulfborg/Vedersø I/S Strandingsmuseet Vedersø Klit Camping Fjand Camping Hornmuseet Lemvig Havn Thisted Havn I det følgende præsenteres turisternes kommentarer/statements til de en- kelte turforslag i modellen. 4- dages og 5- dages turen Spændende indhold med fokus på havnene og det u- opdagede Afveksling i overnatningsmulighederne er godt Aktiviteterne er gode godt med en overraskelse såsom yoga Fint med grupper af ca Godt med indlagt tid til at opdage på egen hånd Ønsker kort/oversigt over selve udflugten og ruten med distance- forhold Bussen skal være god og rummelig Ønsker beklædningsliste ift. vandreturene. Weekendudflugt Oplagt til par Spændende indhold godt med et kursustema, som fx yoga Hunde skal kunne komme med Der er noget at fortælle om efter hjemkomst Der kan slappes af og tænkes nogle tanker Less is more. En dages turen Spændende indhold Aktiviteterne er gode specielt fortællingerne Selvom ferien er planlagt, kan en sådan tur komme på tale Store børn kan være med Et udpluk af aktiviteterne ville fungere godt som ½ dags ture Turen må ikke være for kompakt og for lang Hunde skal kunne komme med 8

9 Kulturevents Spændende aktiviteter Vil gerne have endnu flere oplevelser og events, som der kan delta- ges i Vil have fleksibilitet, så man kan planlægge selv De enkeltstående events skal kunne planlægges på egen hånd Godt med de mange kombinationsmuligheder Mulighed for at medbringe hund på enkelte events. Konklusionen er at der er stor interesse for og opbakning til konceptet. 9

10 4. Produkterne Med afsæt i den brandorienterede tilgang om markedsperspektiveringen præsenteres her 5 produktforslag. Det er: Fjordvandring som fem- dages tur: Porten til Nissum fjord Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger og Yoga og forkælelse ved fjorden FJORDVANDRING SOM FEM- DAGES TUR: PORTEN TIL NISSUM FJORD Denne fem- dages vandretur er til dig, der elsker at opleve naturen og den ro, det giver at færdes i den. Turen er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sæd- vanlige. Med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et for- friskende åndeligt pust. Turen byder på udendørs madlavning og overnat- ning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg Dag 1 Fjorden på nært hold Ankomst til Nørre Vosborg Introduktion til guide, der fortæller om turen og kultur og natur omkring Nissum fjord Vandring til Sandbæknæs Under vandring er der lækker frokostmadpakke fra Nørre Vosborg Mulighed for badning ved Damhus Havn og Harpøt Havn Mulighed for deltagelse i Yoga Middag der tilberedes udendørs ved bål med kød og grøntsager fra Nissum Fjords gårdbutikker Overnatning i shelters eller telt ved Sandbæknæs Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Dag 2 - Sansning og solnedgang Mulighed for deltagelse i Yoga Vandring fra Sandbæknæs til Høvsøre Mulighed for at krydse Bøvlingbjerg, hvor man kan besøge Hornva- refabrikken eller Maagaard Glas Udendørs middag og samtale ved bålet Overnatning i shelters/telt ved Høvsøre Dag 3 Mellem hav og fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Vandring fra Høvsøre til Thorsminde. Stop undervejs ved fjordhale fugletårn Evt. Frokost på Restaurant St. George i Thorsminde Fri leg i Thorsminde. Hop i Vesterhavet, besøg Strandingsmuseet; forbi den lille kirke eller fiskerne i havnen Færge til Helmklink Havn (findes ikke endnu) Vandring til Fjand Camping Middag på Fjand Gårdbutik med grøntsager fra fjorden og is fra Sta- by Ismejeri Overnatning i hytter eller telt på Fjand Camping 10

11 Dag 4 Havnerundfart uden mage Vandring fra Fjand Camping til Kloster Jollehavn Middag og overnatning i shelters/telt ved Kloster Jollehavn Dag 5 På landevejen med is Vandring fra Kloster Jollehavn til Nørre Vosborg. Undervejs vandrer man til Staby Ismejeri, hvor der spises is og samtales om yogaens betydning for krop og sjæl Mulighed for rundvisning på Nørre Vosborg Kaffe og farvel Ankomst til Nørre Vosborg Introduktion til guiden, der introducerer turen og fortæller om kul- tur og natur omkring Nissum Fjord Vandring til Kloster Havn Frokost i Kloster Havn, hvor der serveres lækker mad fra Nørre Vosborg - køres ud efter aftale Vandring til Staby Ismejeri - her samtale om yogaens betydning for krop og sjæl Bus til Fjand Camping Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Overnatning i hytter på Fjand Camping FJORDVANDRING SOM FIRE- DAGES TUR: MINIFERIE VED FJOR- DEN Denne miniferie med fordybelse, yoga og fire- dages vandring er til dig, der elsker at opleve naturen og den personlige ro, det giver at færdes i den. Tu- ren er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sædvanlige. Kulturaktiviteter krydret med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et au- tentisk billede af Nissum Fjord. Skønt for sjælen og kroppen. Turen byder på udendørs madlavning og overnatning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg. Der er en guide med på hele turen. Dag 1 Introduktion til Nissum Fjord Fortælling ved ankomst om afvandingen (Felsted Kog), anekdoten om Mouselspillet Mulighed for deltagelse i Yoga Middag på Fjand Gårdbutik med grøntsager og lækkerier fra fjorden Dag 2 Mellem hav og fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Fjand Gårdbutik Vandring til Thorsminde, evt. omkring Helmklink Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg ved vandet undervejs - køres ud ef- ter aftale Kaffe og kage på Restaurant St. George Guidet tur på Strandingsmuseet ved formidler fra museet Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Middag fra Nørre Vosborg på Thorsminde Camping Overnatning i hytter på Thorsminde Camping 11

12 Dag 3 Kunst og kajak Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Thorsminde Camping efter aftale med campingplad- sen Bus til Bøvlingbjerg Hornvarefabrikken i Bøvling med rundvisning og fortælling ved Olav Mulighed for besøg hos Maagaard Glas Vandring til Bøvling Havn Frokost fra Nr. Vosborg i Bøvling Havn køres ud efter aftale Mulighed for at se fjorden fra vandspejlet i Kajak med Per Henriksen i Indfjorden eller vandring langs Indfjorden Bus til Sandbæknæs shelterplads Udendørs madlavning ved bål med råvarer fra Nørre Vosborg Evt. overraskelse under middagen. (Besluttes af guiden, ikke med i budget) Overnatning i shelters eller i telt - telte køres ud efter aftale - arran- geres af guiden Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Dag 4 Fjorden på nært hold Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad ved shelterpladsen - køres ud efter aftale fra Nørre Vosborg Vandring til Harpøt Havn og videre til Damhus Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg - køres ud efter aftale Mulighed for badning Vandring videre til Gørding fugletårn Bus til Nørre Vosborg Rundvisning på Nørre Vosborg Afsluttende gourmetmiddag på Nørre Vosborg Overnatning på Nørre Vosborg 12

13 FJORDVANDRING SOM WEEKENDTUR: YOGA OG FORKÆLELSE VED FJORDEN Denne weekendtur er til dig, der sætter pris på en intens og varieret oplevel- se med tid og plads til mindfullness. Turen indebærer en god blanding af vandring, kulturelle særarrangementer med fortællinger, events og guidet yoga. Kort sagt en tur, der giver et kæmpe knus som optakt til eller afslut- ning på din ferie ved Vesterhavet. Fredag Porten byder velkommen Ankomst til Nørre Vosborg Kaffe og kage Introduktion til guiden, fjordens natur og kultur samt til yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Mulighed for deltagelse i Yoga Middag og overnatning på Nørre Vosborg Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Lørdag Nissum Fjords perler Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Nr. Vosborg Bus til Gørding fugletårn Vandring til Damhus Havn og videre til Harpøt Havn Lækker frokost fra Nr. Vosborg ved en af de to havne krydret med lokal fortælling frokost køres ud efter aftale Bus til Bøvlingbjerg Hornvarefabrikken i Bøvling med rundvisning og fortælling ved Olav Mulighed for besøg på Maagard Glas Vandring til Høvsøre shelterplads Udendørs madlavning ved bål og middag med råvarer fra Nørre Vosborg Bus til Nørre Vosborg Overnatning på Nørre Vosborg Søndag Landet mellem havene Mulighed for deltagelse i Yoga Morgenmad på Nr. Vosborg Bus til Thorsminde Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Frokost på Restaurant St. George i Thorsminde Strandingsmuseet. Guidet tur ved formidler fra museet Bus til Nørre Vosborg 13

14 FJORDVANDRING SOM EN- DAGES TUR: FJORDENS FORTÆLLIN- GER Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Ankomst til Nørre Vosborg På Nørre Vosborg introduceres gæsten for natur og kultur ved Nis- sum Fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Bus til Damhus Havn Lækker frokost fra Nørre Vosborg Mulighed for badning i fjorden Vandring til Harpøt Havn og videre til historiefortæller Emanuels bondegård en fortælling om livet før og nu ved fjorden. Kaffe og kage hos Emanuel Bus til Nørre Vosborg. Mulighed for tilkøb af middag på Nørre Vos- borg FJORDENS EVENTS FJORDVANDRING SOM EN- DAGES TUR: FJORDENS PERLER Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Ankomst til Nørre Vosborg På Nørre Vosborg introduceres gæsten for natur og kultur ved Nis- sum Fjord Mulighed for deltagelse i Yoga Rundvisning på Nørre Vosborg Rapport vedr.: testprojekt: Porten til Nissum Fjord havet bag havet en ny verden af mindfulness Bus til Kytterup Havn Vandring til Kloster Havn Frokost i Kloster Havn, hvor der serveres lækker mad fra Nørre Vosborg - køres ud efter aftale Fortælling om afvandingen (Felsted Kog) og anekdoten om Mousel- spillet Bus til Thorsminde Guiding i Thorsminde, livet ved havnen, besøg i kirken mv. Bus til Nørre Vosborg. Mulighed for tilkøb af middag på Nørre Vos- borg Fortælling om Felsted Kog og Mouselspil Besøg hos Emanuel med fortælling om livet ved fjorden Byvandring og fortælling med Olav fra Bøvling- bjerg/hornvarefabrikken Korte kurser i yoga, tegning, fortællekunst, mindfullness mv. Poesigården ved Else Husted Kjær Fiskerfortælling i Thorsminde Staby ismejeri Rundvisning på Nørre Vosborg Maagaard Glas 14

15 PRODUKTIONSBUDGETTER Da det er blevet prioriteret at sælge fire- dages turen, weekendturen samt en- dagsturene er der blevet udarbejdet et produktionsbudget herfor. Forud- sætning for budgettet er et salg på mellem 10 og 15 ture. Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Emne Udgifter DKK Emne Udgifter DKK Overnatning 8000 Overnatning 5900 Fortæring 9000 Fortæring Rundvisning 1000 Rundvisning 3000 Transport 7000 Transport 5000 Guide 3000 Guide 3500 Yoga 3000 Yoga 3000 I alt I alt Pr. person 3100 Pr. person

16 Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Emne Udgifter DKK Emne Udgifter DKK Overnatning Overnatning Fortæring 1750 Fortæring 1750 Rundvisning 1000 Rundvisning 1000 Transport 3500 Transport 7000 Guide 1000 Guide 1000 Yoga 1000 Yoga 1000 I alt Pr. person I alt Pr. person

17 5. Forretningsmodellen Porten til Nissum Fjord er et testprojekt som kræver en forretningsmodel, som afspejler solid opbakning og bæredygtighed. Med forretningsmodel mener vi i derfor i denne sammenhæng model for den forretning, der skal drive projektet i en testfase. I den model er der tre parter. Det er henholdsvis 1) Enheden For Turisme og Erhverv i Holstebro Kommune i rollen som Producent, det er 2) Hotel Nr. Vosborg i rollen som Operatør og det er 3) Medlemmer af projektgruppen, som er Salgsled. Figur: Forretningsmodel Producent/ tovholder ETE Operatør/ forhandler Hotel Nr. Vosborg Distribu4on/ salgsled Medlemmer af projektgruppen Med henblik på første fase i salget af de udviklede produkter nedsættes der på initiativ af ETE en markedsføringsgruppe og en gruppe blandt de aktører der udgør produkterne desuden etableres der en salgsstyregruppe bestå- ende af: Hotel Nr. Vosborg, ETE, Ulfborg Vemb turistforening, - Bjørn turist- chef i Lemvig og et medlem fra Nissum Fjord Netværket. I følgende oversigt beskrives henholdsvis roller, ansvar og opgaver i forret- ningsmodellen. Rolle Ansvar Opgaver Producent/ETE Tovholder på den videre proces står for aftaler om leverancer i de respektive produkter Fastholder projektgrup- pen som et referencefo- rum for det videre forløb - Nedsætter en markeds- føringsgruppe Nedsætter en aktørgrup- pe omkring produkterne Etablerer en styregruppe Klæder sælgerne på Videreudvikling og inno- vation af nye produkter Udarbejde kort over ru- terne Ansvarlig for projektøko- nomi Skaffe guider og yogalæ- rere og skabe rammerne om deres virke Udarbejde materialer til markedsføringsmaterialer til projektgruppen i samarbejde med mar- kedsføringsgruppen Lave markedsføringsplan og koordinere med dead- lines hos medlemmer af projektgruppen 17

18 Operatør/Hotel Nr. Vosborg Forhandler, dvs. står på mål for pro- dukterne og står for ho- vedsalg og koordination heraf. Distribution/projektgruppen Salgsled, dvs. udgør et net af sælgere via hjemmesider, foldere mv. Afklare bæredygtighed og fremtiden for projektet Holde styr på aktørerne i produktet Sikre at materiale sprog- versioneres Eksekverer markedsfø- ring og salg af produkter- ne på egne medier Definerer sammenhæng mellem eget salg og salg fra underleverandører Giver feedback fra mar- kedet til innovation Publicerer salgsmateriale fra ETE. Er aktive i salget. 18

19 6. Markedsføring og salg Målet er at sælge 7 respektive ture 1- dags-, weekend-, og 4- dagsturen til afvikling i perioden juni- oktober Forsalget og markedsføring starter i oktober MARKEDSFØRINGS KONCEPT Salgsstyregruppen koordinerer sammen med markedsføringsgrup- pen og aktørgruppen, at der bliver lagt en plan for, at der udarbejdes et markedsførings- og salgskampagnemateriale Materialet anvendes i alle projektgruppemedlemmers kanaler se liste dvs. i nyhedsbreve, kataloger, hjemmesider, facebook opdate- ringer mv. Hotel Nr. Vosborg og ETE går forrest Produkterne lægges også op på Visitnordjyllands og VDK s booking site Herudover prioriteres af salgsstyregruppen sammen med markedsførings- gruppen følgende aktiviteter: Ambassadør guiding incl. Peter Bastian og artikler Pressemeddelelser Journalisttur Turistmesser Personaleforeninger fx Holstebro Kommune Interesseorganisationer fx vandrerlauget TripAdvisor kampagne FB kampagne Andre ideer kunne være: Nyhedsbroker Indrykning i Ide nyt Indrykning i natur og friluftsmagasiner Lave DVD med ruterne Invitere blocker fra Femina, yogamiljøer mv. iil at tage med på turen TV reklamer Indrykning i Metroexpress Partner op med busselskab på sjælland Etablere samarbejde med Sweet deal klubber LISTE OVER ADGANG TIL KANALER Her følger en liste over de kanaler som projektgruppens medlemmer stiller til rådighed for førstegangssalget: Ulla - Hjerl Hede: Hjemmeside og FaceBook(FB) Jørgen: Annonce og beskrivelse i Guide og Katalog i ex. på dansk og tysk, Samt landsdækkende distribution. Nyhedsbreve 4x årligt. Hjemmeside og on- line katalog Thomas Nr. Vosborg: Hjemmeside og nyhedsbrev samt FB med 3200 likes Susanne: FB, Holstebro kommune personaleforening, oplevelses- netværk, visitholstebro.com, app, kulturspot, turistaviser, fordels- klub, enjoy Limfjorden, Vestkystturisme- samarbejdet, touchskær- me, højsæsonprogram og nyhedsbrev. Helle: Nyhedsbrev, FB, arrangementer, pressekontakter og realda- nia- distribution Ulla: Min by Holstebro, mailadresser på borgerforeninger, kultur- spot samt hjemmeside Lene: Nyhedsbrev Kultur/Fritid, FB profil, Kommunikations Team Holstebro Kommune samt borgerservice Kristine: NF s netværk netværk, Kunstnernetværk i Europa, FB pro- fil, Nissum Fjord Dagen og presseliste Thomas Rasmussen: LinkedIn profil og FB profil Dagmar: TripAdvisor, VisitDk, MidtJysk Turisme, Aarhus 2017 net- værk, Marinaguide.dk samt Colorline/Stenaline Ingeborg: Museumsnetværk, Alumni netværk AU Samt Stenalder Netværk. 19

20 TEKSTER OG PAY OFF S Produktbeskrivelserne fra denne rapport anvendes. Herudover kan der i kommunikationen tages afsæt i følgende pay offs: Ubetrådte stier Mere end du forventer Nuets kraft Mærk dit indre menneske Nissum Fjords sjæl Ved foden af Nissum Fjord Eventyrlige Nissum Fjord Rejs med variation og fordybelse Dage ud over det sædvanlige Oplev Danmark fra en helt ny side Rejs med sjælen og kroppen Yoga- retreat og vandring i Danmarks smukkeste omgivelser Helhed og fordybelse der rammer Forkæl din ferie med et åndeligt pust Forkæl din ferie på en ny måde Porten til din sublime ferieoplevelse Porten til et forfriskende åndeligt pust Fjordvandring som fem- dages tur: Porten til Nissum Fjord Denne fem- dages vandretur er til dig, der elsker at opleve naturen og den ro, det giver at færdes i den. Turen er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sæd- vanlige. Med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et for- friskende åndeligt pust. Turen byder på udendørs madlavning og overnat- ning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg Fjordvandring som fire- dages tur: Miniferie ved fjorden Denne miniferie med fordybelse, yoga og fire- dages vandring er til dig, der elsker at opleve naturen og den personlige ro, det giver at færdes i den. Tu- ren er samtidig tilrettelagt som en intens og kulturelt orienteret tur med fokus på oplevelser, der ligger ud over det sædvanlige. Kulturaktiviteter krydret med unikke fortællinger om livet ved fjorden giver denne tur et au- tentisk billede af Nissum Fjord. Skønt for sjælen og kroppen. Turen byder på udendørs madlavning og overnatning og slutter af med skøn luksus på Nørre Vosborg. Der er en guide med på hele turen. Fjordvandring som weekendtur: Yoga og forkælelse ved fjorden Denne weekendtur er til dig, der sætter pris på en intens og varieret oplevel- se med tid og plads til mindfullness. Turen indebærer en god blanding af vandring, kulturelle særarrangementer med fortællinger, events og guidet yoga. Kort sagt en tur, der giver et kæmpe knus som optakt til eller afslut- ning på din ferie ved Vesterhavet. Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens fortællinger Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. Fjordvandring som en- dages tur: Fjordens perler Denne endagstur er en introduktion til et udvalg af Nissum Fjords bedste kultur- og naturoplevelser. Vi har sammensat en varieret og intensiv dag, hvor du er aktiv i det fri ved Nissum Fjords bedste spots. Aktiviteterne er smukt integreret med autentiske fortællinger om livet ved fjorden. 20

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

YOGA RETREAT MAROKKO. 7 dage i fortryllende Marrakech og de smukke Atlasbjerge 14.11-21.11 2015. Læs mere

YOGA RETREAT MAROKKO. 7 dage i fortryllende Marrakech og de smukke Atlasbjerge 14.11-21.11 2015. Læs mere YOGA RETREAT MAROKKO 7 dage i fortryllende Marrakech og de smukke Atlasbjerge 14.11-21.11 2015 Læs mere Tag med på luksus Yoga retreat til eventyrlige Marrakech og området i de smukke Atlasbjerge Velkommen

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Dagens program 09.00 09.25 10.00 12.15 15.00 Velkommen Dagens program og siden sidst Om markedsføring i Destinationsprojektet,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Besøg Beatles gamle gennembruds-by og kom tæt på en storby i rivende udvikling. Hamburg er en af Tysklands ældste og mest velhavende byer, men det

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Nissum Fjord Liv og Nye Veje. Natur - Kultur - Kunst

Nissum Fjord Liv og Nye Veje. Natur - Kultur - Kunst Nissum Fjord Liv og Nye Veje Natur - Kultur - Kunst Vissionspapir for Nissum Fjord Satsningen: Liv og Nye Veje Udarbejdet af Fonden Nørre Vosborg og Nissum Fjord Netværket. Juni, 2013 Kontaktoplysninger:

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

have det skønt og præcis, som du vil

have det skønt og præcis, som du vil Paradise Lost Kunsten at gøre absolut ingenting En gang var vi bare de bedste til at servere præcis den morgenmad, som en rigtig skiløber har brug for at kunne fokusere på det, han eller hun elsker mest.

Læs mere

International markedsanalyse. Scenarier. Udvikling af lejemål. Hedens Colosseum

International markedsanalyse. Scenarier. Udvikling af lejemål. Hedens Colosseum International markedsanalyse Scenarier Udvikling af lejemål Hedens Colosseum Udgangspunkt i forretningsmuligheder identificeret under analysen af fremtidens forbrugerbehov Fremtidige forbrugerbehov Grupperinger

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

GOA / 29.1-6.2 / 2015. Læs hele programmet

GOA / 29.1-6.2 / 2015. Læs hele programmet GOA / 29.1-6.2 / 2015 Læs hele programmet Velkommen til et magisk Yogaretreat med Yogamood & Mette Ernst i Indien, hvor du har mulighed for at lade op med sol og varme, og fordybe dig i yogaens univers

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere