Buskørsel i Herning Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Buskørsel i Herning Kommune"

Transkript

1 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A

2 UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag A, skema 2: dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Bilag B, Gældserklæring ( Tro og love ) Bilag C, Garantistillelse Bilag 1, Tilbudsskema A-kontrakt Bilag 4, Oplysning om organisation og ressourcer A KONTRAKT BILAG TIL A KONTRAKT: Bilag 3, Oversigt over kontraktbusser Bilag 3, Busoplysningsskema Bilag 5, Regulering for pris- og lønudvikling ( 17) Bilag 6, Køreplansamarbejdet Bilag 7, Beregning af køreplantimer Bilag 8, Procedure ved genudbud Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 10, Udgår Bilag 11, Busforskrifter Bilag 12, Busudskiftningsplan Bilag 13, Indtægtsopgørelses skemaer Bilag 14, Dubleringsaftale Bilag 15, Chaufføraftale 2008 Midttrafik

3

4 UDBUDSBETINGELSER Oversigt over den udbudte A-kontraktkørsel Pakke Kontrakt- Bilags- Pakkebeskrivelse Timer Busser form nr. 1 A Aulum-Feldborg-Haderup under 12 år 2 A Herning-Vildbjerg-Ørnhøj under 12 år A A+B Aulum-Feldborg-Haderup Haderup-ormårdet B A+B Herning-Vildbjerg-Ørnhøj Vildbjerg-området A B 809 A B under 12 år+ 1 under 18 år 3 under 12 år+ 3 under 18 år 2008 Midttrafik

5

6 UDBUDSBETINGELSER UDBUDSVILKÅR A KONTRAKT 2008 Midttrafik

7

8 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDBUDSGRUNDLAG DEN UDBUDTE KØRSEL HVEM KAN BYDE? TILBUDDETS FORM PRISNIVEAU TIDSFRISTER HENVENDELSER KØREPLANÆNDRINGER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OVERTAGELSE AF BUSSER KRAV TIL BUSSER KONTRAKTLØBETID VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE UNDERENTREPRENØRER PERSONALEFORHOLD RUTEBILSTATION OG GODSBEFORDRING DUBLERINGSAFTALE KVALITETSKRAV KOMMUNIKATION MELLEM MIDTTRAFIK OG BUSSELSKABET FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD SIKKERHEDSSTILLELSE AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE BETINGELSER FOR AT KUNNE DELTAGE KRITERIER FOR VALG AF TILBUD KONTRAKTINDGÅELSE AFREGNING BORTFALD AF REFUSION AF BRÆNDSTOFAFGIFTER Midttrafik Side 1 7. udbud, Herning lokalruter

9 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag til udbudsvilkår: Bilag A: Skema A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Skema A2: Dokumentation fra Færdselsstyrelsen Bilag B: Gældserklæring (Tro og love erklæring) Bilag C: Garantistillelse Bilag 1: Tilbudsblanket Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse Oversigt over vigtige datoer: Emne Dato Orienteringsmøde Den 7. februar 2008, kl Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Den 20. februar 2008 Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Den 27. februar 2008 Afleveringsfrist Den 6. marts 2008, kl Åbning af indkomne tilbud Den 6. marts 2008, kl Sidste frist for fremsendelse af tilladelse til buskørsel Den 19. marts 2008 Forventet afgørelse Den 4. april 2008 Vedståelsesfrist Den 30. april 2008 Kontraktstart Den 29. juni 2008 Ordinært kontraktudløb Den 31. juli 2012 Seneste kontraktudløb Den 31. juli 2014 Oversigt over den udbudte kørsel: Pakke Kontrakt- Bilags- Pakkebeskrivelse Timer Busser form nr. 1 A Aulum-Feldborg-Haderup under 12 år 2 A Herning-Vildbjerg-Ørnhøj under 12 år A A+B Aulum-Feldborg-Haderup Haderup-ormårdet B A+B Herning-Vildbjerg-Ørnhøj Vildbjerg-området A B 809 A B under 12 år+ 1 under 18 år 3 under 12 år+ 3 under 18 år Bemærk kontrakt start er følgende. Pakke 1 samt pakke A har kontraktstart 1. august 2008 Pakke 2 samt pakke B har kontraktstart 29. juni Bemærk at pakke A og pakke B indeholder kørsel efter såvel A som B-kontrakt. For B- kontrakt henvises til Udbudsvilkår, B-kontrakt Midttrafik Side 2 7. udbud, Herning lokalruter

10 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 1. Udbudsgrundlag Det samlede udbudsmateriale består af 3 dele: Udbudsbetingelser (Udbudsvilkår og kontrakten), Bilag med beskrivelse af den udbudte kørsel, Eventuelle rettelsesblade. Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen og indeholder vejledning og krav til byderen ved afgivelse af tilbud. Kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for udførelsen af kørslen og angiver, hvorledes forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af den udbudte kørsel indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, oplysninger om personale, der skal overtages i følge lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der oplysninger om vejforhold og andre forhold, som byderen skal være opmærksom på. Kontraktmaterialet består af det samlede udbudsmateriale, som nævnt ovenfor, og det vindende tilbud, inkl. bilag. Materialet er prioriteret på følgende måde, hvor ovenstående har forrang for nedenstående: Udfyldt tilbudsblanket, Rettelsesblade, Øvrigt udbudsmateriale, inkl. bilag, Andet tilbudsmateriale fra byder. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU s direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Der er en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er nærmere beskrevet i bilaget Beskrivelse af den udbudte kørsel. 3. Hvem kan byde? Aftale kan indgås med såvel enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ( Grundtilladelse ) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen Midttrafik Side 3 7. udbud, Herning lokalruter

11 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentation indhentes ved, at byderen indsender Skema A1 og A2 til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, udfyldte skema A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der er fra 2 6 ugers ekspeditionstid hos Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelse skal angives ved fremsendelse af tilbuddet. Dokumentationen skal være Midttrafik i hænde senest den 19. marts Byder skal endvidere - i henhold til Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom. Bilag B (Gældserklæring) udfyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om supplerende oplysninger om byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på en særlig tilbudsblanket (Bilag 1), som er vedlagt udbudsmaterialet. Bemærk at bilag 1 og 4 samt A og B skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de angivne pakker enkeltvis, jf. oversigten forrest i dette bind. Herudover kan der alene afgives tilbud på de i oversigten anførte kombinationer. Der skal altid udfyldes en tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. For tilbud på pakke A eller B skal der udfyldes tilbudsblanket for kørsel efter A-kontrakt og en for kørsel efter B- kontrakt. Byder kan ikke betinge, at der opnås en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Der kan ikke afgives tilbud med forbehold om, at andre pakker vindes. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som den samlede betaling pr. år, og pr. gennemsnitlig køreplantime, beregnet på grundlag af de i udbudsmaterialet anførte køreplantimer 2008 Midttrafik Side 4 7. udbud, Herning lokalruter

12 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT og kontraktbusser. De specificerede priser angives som betaling pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betaling pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betaling pr. busmåned pr. kontraktbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19 og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Det antal køreplantimer og kontraktbusser, som tilbudsprisen er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 5. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet pr. 1. marts 2008 (indeks 162,9). Priserne reguleres i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag Tidsfrister Tilbuddet skal være Midttrafik i hænde senest den 6. marts 2008, kl på følgende adresse: Midttrafik Bredgade Videbæk Tilbud skal afleveres i den særlige tilbudskuvert, som er mærket Tilbud på buskørsel i Midttrafik, og som er vedlagt udbudsmaterialet. Byders navn, samt det udbudsnummer tilbuddene omfatter, skal anføres på kuverten. Åbning af tilbud vil ske samme dag på Vestergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk kl Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, samlet pris pr. år og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Andre vigtige datoer er anført forrest i dette bind. 7. Henvendelser Der afholdes informationsmøde for interesserede bydere den 7. februar 2008, kl i kantinen ved Herning kommune, Teknik og miljø, Enghavevej 10, 7400 Herning Midttrafik Side 5 7. udbud, Herning lokalruter

13 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til Midttrafik, att. Karin Sørensen på telefon nummer Spørgsmål til udbudsmaterialet rettes skriftligt til Midttrafik enten pr. mail til med kopi til eller pr. brev til Midttrafik, Bredgade 1, 6920 Videbæk. Alle skriftlige spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar sendes til alle registrerede modtagere af udbudsmaterialet, idet det ikke angives, hvem der har stillet spørgsmålet. Bydere, som har hentet udbudsmaterialet på Midttrafiks hjemmeside, kan ved henvendelse til Midttrafik komme med på udsendelseslisten, så de kan få fremsendt spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål og svar vil også blive lagt på Midttrafiks hjemmeside. Dette gælder også eventuelle rettelsesblade. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest den 20. februar 2008, kl Der vil ikke blive udsendt svar senere end den 27. februar Køreplanændringer I foråret 2008 træffes der endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde fra sommeren Køreplanerne i dette udbudsmateriale er således ikke endelige køreplaner og der kan ske ændringer i køreplanerne. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, vil blive udsendt som rettelsesblade. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelt fremsendte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid, ændret tidsforbrug til pauser samt ændret fordeling på døgnets timer og hverdage/søndage jf. kontraktens 20 og bilag 7. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle fremsendte ændringer, vil også være udgangspunktet for beregning af ændringer i kørselsomfanget i henhold til kontraktens 4. I følge denne kan Midttrafik frit ændre antallet af køreplantimer op til 20 % i kontraktperioden i både op og nedadgående retning. Køreplanomfanget kan dog altid reduceres med en daglig dobbelttur pr. år uden økonomisk kompensation. Midttrafik kan jf. bilag 7 til kontrakten, pålægge busselskabet at ændre tomkørsel, der er et resultat af en anden busstationering end forudsat i udbudsmaterialet, til køreplanlagt kørsel, mod at det ekstra tidsforbrug ved ændringen indregnes som køreplantid. 9. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil 2008 Midttrafik Side 6 7. udbud, Herning lokalruter

14 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at byder umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede det tidligere busselskab, i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Opmærksomheden henledes på, at efter lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som licitationen indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler byder selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at efter lovens 5, stk. 2 skal byderen, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af de nuværende busselskaber og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning, såfremt byderen ønsker at blive kompenseret herfor. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og eventuelt supplerende oplysninger, der fremsendes til byderne. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. Overtagelse af busser Der er ingen busser, der skal overtages i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Kontrakten er udformet, så Midttrafik ikke er forpligtiget til at overtage busselskabets busser ved kontraktudløb. 11. Krav til busser Kontraktbusser skal opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet i bilag 11 til kontrakten, samt i bilag. Kontraktbusser skal opfylde de i bilag Beskrivelse af den udbudte kørsel anførte krav. De for den enkelte pakke anførte krav vedr. maksimal gennemsnitsalder og maksimal absolut alder gælder for busserne i pakken uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som 2008 Midttrafik Side 7 7. udbud, Herning lokalruter

15 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT kombination af pakker. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilag 11 og Beskrivelse af den udbudte kørsel, er det Beskrivelse af den udbudte kørsel, der gælder. Kontraktbusser skal være malet i Midttrafiks blå farve, jf. busforskrifterne, bilag 11, punkt 17. Midttrafik ønsker mulighed for alternativt at indsætte 13,7 m busser i stedet for 12 m busser ved fremtidige busudskiftninger. I de tilfælde hvor Midttrafik benytter sig af denne mulighed, betaler Midttrafik en merpris på kr. (prisniveau 1. marts ,9) pr. måned for de busafhængige omkostninger ( 19.4). Der ydes ikke anden merbetaling. Merprisen er fastsat under forudsætning af, at indsættelse af 13,7m busser sker i forbindelse med planlagt busudskiftning. Alderskravene til den indsatte 13,7 m bus er de samme som til den 12 m bus, der skulle have været indsat. Midttrafik meddeler i god tid, hvis en 12 m bus ønskes udskiftet med en 13,7 m bus i forbindelse med en planlagt busudskiftning. Ved udregningen af den samlede tilbudspris skal merprisen for 13,7m bus ikke indregnes. Midttrafik kan i kontraktperioden jf. kontraktens 15, stk. 2 ændre kravene til bustype i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Busselskabet skal råde over tilstrækkelige reservebusser. Busselskaber med over 6 kontraktbusser skal have mindst 1 reservebus pr. påbegyndt 8 kontraktbusser malet i Midttrafiks blå farve. Reservebusser skal opfylde busforskrifterne på linje med kontraktbusser, dog kan mindre betydende afvigelser accepteres. Afvigelser skal godkendes af Midttrafik. Der er IKKE krav om, at tilbuddet vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal laves for hver pakke og der benyttes det samme skema som i Oversigt over kontraktbusser ved kontraktstart som anført i bilag 3 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og skal indsendes i januar måned. Hvis kontrakten forlænges gælder følgende i forlængelsesperioden: For kontraktbusser må den maksimale gennemsnitsalder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. For kontraktbusser må den maksimale absolutte alder ikke overskrides. For reservebusser må den maksimale absolutte alder overskrides med længden af den forløbne forlængelsesperiode. Kontraktbusser må ikke anvendes til kørsel til andre formål, med mindre andet forudgående aftales. Destinations- og linjenummerskiltning sker ved brug af diodeskilte. Tidligere har der været krævet matrixskiltning Midttrafik Side 8 7. udbud, Herning lokalruter

16 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 12. Kontraktløbetid Kontrakterne gælder i 4 år. Ved enighed mellem partnerne kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår ad én eller flere gange i op til i alt 2 år. Pakke 1 og pakke A har kontraktstart dato den 1. august Pakke 2 og pakke B har kontraktstart dato den 29. juni Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en redegørelse for sin organisation og ressourcer, jf. bilag 4 (Virksomhedsbeskrivelse). Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere byderens evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsbetingelserne. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag 4 til kontrakten. 14. Underentreprenører Byderen skal på tilbudsblanketten oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af deres kørsel. Underentreprenøren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde som for bydere, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik og har dermed det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenører, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Midttrafik, jf. kontraktens Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. I henhold til Bekendtgørelse om lov om buskørsel, nr. 107 af 19. februar 2003, 18, stk. 3 skal indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster - jf. endvidere punkt. 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Midttrafik Side 9 7. udbud, Herning lokalruter

17 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Herudover skal busselskabet sikre, at køre- og hviletidsbestemmelser, der er omfattet af de almindelige danske arbejdsregler, overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (Rådets forordning 3820/85 EØF). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. Virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøpolitik skal beskrives som angivet i Oplysning om organisation og ressourcer (bilag 4 punkt 4). Oplysningerne vil indgå i Midttrafiks vurderinger i forbindelse med valg af tilbud. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet redegør for arbejdsmiljøet i virksomheden. Såfremt tider i en køreplan indebærer, at kørslen ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal Midttrafik straks underrettes. 16. Rutebilstation og godsbefordring Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og aftaler om postbefordring m.v. påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. 17. Dubleringsaftale Ekstra- og dubleringskørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale jf. kontraktens 6, stk. 8. Dubleringsaftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen overfor kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og efteruddannelse af chauffører, busselskabets miljøforanstaltninger, kørslens udførelse, betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. 19. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskaberne, baseret på dialog. Busselskaberne skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg 2008 Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

18 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængeligt for og kendt af personalet (for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse). Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet redegør for, hvordan ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at indberette til Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk afregning med digital signatur fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. Det er et krav, at busselskabet er koblet på internet med mail-adresse. 20. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger i tilbuddet. Forbehold på disse områder betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 21. Alternative tilbud Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud. Alternative tilbud skal overholde samtlige vilkår i udbuddet som nævnt i punkt 20. Overholdes de nævnte vilkår ikke, vil tilbuddet blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Alternative løsninger kan vedrøre forskellige løsninger vedrørende kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel. Det skal klart fremgå, hvad det alternative tilbud omfatter, ligesom det klart skal fremgå, hvilke dele af det primære tilbud alternativet erstatter/supplerer. Der skal indleveres tilbudsblanket for hvert enkelt tilbud. 22. Sikkerhedsstillelse Der forlanges ingen sikkerhedsstillelse ved tilbudsgivningen. Ved kontraktindgåelse skal som sikkerhed for busselskabets opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. kontraktbus Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

19 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT I bilag C er der en standardformulering af garantistillelsen. Garantien er nærmere beskrevet i 1, stk. 8 til kontrakten. Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. 23. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har afgivet tilbud, hvilken pakke tilbuddet omfatter, antal kontraktbusser, den samlede tilbudspris og om der er taget forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 24. Betingelser for at kunne deltage Midttrafik vil se bort fra urealistiske tilbud eller bud fra bydere, som skønnes ikke at kunne udføre kørslen tilfredsstillende. Følgende materiale skal vedlægges tilbuddet: Dokumentation for tilladelser (bilag A) Tro og love erklæring (bilag B) Tilbudsskema (bilag 1) Virksomhedsbeskrivelse (bilag 4) I redegørelse for organisation og ressourcer er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik vil anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere om busselskabet kan udføre opgaven tilfredsstillende. 25. Kriterier for valg af tilbud Hvis der er taget forbehold, jf. punkt 20, vil Midttrafik opgøre værdien heraf med udgangspunkt i byderens eventuelle prisfastsættelse. Den af Midttrafik opgjorte værdi vil indgå ved opgørelsen af tilbudsprisen. For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbud på pakke A og B vil blive vurderet således at tilbud på A-kørsel vurderes efter nedenstående og kørsel efter B-kontrakt vil blive vurderet efter vilkår for B-kontrakt. De enkelte vurderinger samles sidst, til en samlet vurdering Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

20 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Tilbuddene evalueres på baggrund af følgende vægtede delkriterier: Pris 70% Kvalitet af drift 20%. Kvalitet af busmateriel 10%. De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering således: De karakterer, der jævnfør nedenstående gives for henholdsvis pris, kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel, vægtes med de anførte procentsatser og indgår herefter i den samlede vurdering. Karaktererne for de 3 delkriterier afrundes til 1 decimal inden sammenvejningen til den samlede karakter. Den samlede karakter afrundes ikke. Metoden illustreres med følgende eksempel: Karakter for kvalitet drift. Byder A. Organisation B. Arbejdsmiljø og uddannelse Vægt 35% Vægt 35% Vægt 15% Vægt 15% , , ,8 Vedligeholdelse af busser D. Miljø Samlet karakter for drift Karakter for kvalitet af busmateriel. Byder A. Alder af driftsbusser B. Indretning, design, særligt og C. Bussernes emissioner D. Reservebusser komfort Vægt 45% Vægt 20% Vægt 20% Vægt 15% , , ,5 Samlet karakter for busser Karakter for pris og samlet karakter. Karakter for drift og busser er overført fra ovenstående 2 skemaer. Byder Pris Karakter - pris Karakter - drift Karakter - busser Samlet karakter Vægt 70% Vægt 20% Vægt 10% kr. 100,0 80,8 51,5 91, kr. 99,0 90,0 62,0 93, Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

21 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT kr. 95,2 70,8 68,5 87,65 Kontrakt tildeles byder med den højeste samlede karakter. Midttrafik kan ved vurdering af, hvilke tilbud/hvilket tilbud der er det/de økonomisk mest fordelagtige, foretage denne vurdering i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under et. Midttrafik vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud og under hensyn til ovennævnte kriterier antage de tilbud, som Midttrafik finder økonomisk mest fordelagtige. Midttrafik vil indgå aftale på grundlag af de kombinationer af de udbudte pakker, som er de økonomisk mest fordelagtige betragtet samlet for alle pakker. 1. Pris Den samlede tilbudspris pr. år danner grundlag for vurderingen: Ved vurderingen anvendes en skala, hvor karakteren 100 gives til det laveste tilbud. De øvrige tilbud gives karakterer efter hvor meget de afviger i procent fra det laveste tilbud. For hver procent de øvrige tilbud afviger fra det billigste gives 1 point mindre. Der kan gives negativ karakter. 2. Kvalitet af drift Følgende forhold vil indgå i vurderingen af delkriteriet kvalitet af drift og med vægte som angivet: A. Tilbudsgivers organisation 25% B. Arbejdsmiljø og uddannelse 40% C. Vedligeholdelse af busser 20% D. Miljø 15% Der vil ved vurderingen blive anvendt følgende karakterskala: Karakter Betegnelse 0 Uacceptabelt uden dog at være ukonditionsmæssigt 40 Delvis acceptabelt 60 Acceptabelt 75 Godt 85 Tilfredsstillende 100 Meget tilfredsstillende Midttrafik kan anvende alle pointtal mellem 0 og 100, som er delelige med 5 (dvs. 0, 5,10,15 osv). Vurderingen vil blive baseret på de oplysninger om organisation og ressourcer tilbudsgiveren giver i tilbuddet (i oplysning om organisation og ressourcer - bilag 4) Vurderingen vil gå på, om og i givet fald, i hvilket omfang tilbudsgiver forpligter sig til at yde mere end krævet i udbudsmaterialet. Bemærkninger til de enkelte forhold med beskrivelse af de elementer der vil indgå i Midttrafiks vurdering af forholdene: 2008 Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

22 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Ad A Tilbudsgivers organisation. Hvorledes driftsledelsen konkret vil blive organiseret, herunder hvorledes der vil blive etableret lokal driftsledelse og hvilken kompetence den vil blive udstyret med. Driftsorganisationens kvalitet herunder, bemanding, placering samt åbningstider for kundehenvendelser. Særlige og konkrete tiltag til sikring af kvalitet af drift Ad B Arbejdsmiljø og Uddannelse Arbejdsmiljøcertificering Arbejdspladsvurderinger (APV`ere) Forebyggelse mod vold og trusler Andre tiltag beskrevet i tilbuddet af betydningen for arbejdsmiljøet Tilbudsgivere som ved opgaveløsningen vil anvende en stor andel af faglærte chauffører og opretholde en høj efteruddannelsesfrekvens vil blive tildelt højere karakter end tilbudsgivere med lav andel og lav efteruddannelse. Rekruttering og uddannelse af nye chauffører, efteruddannelse af chauffører og øvrigt personale Ad C Ad D Vedligeholdelse af busser Vedligeholdelsesprogram. Rengøringsprogram. Miljø Miljøcertificering Anvendelse af miljømærkede rengøringsmidler på vaskeanlæg Anvendelse af genbrugsvand på vaskeanlæg Anvendelse af særlig svovlfattig diesel eller biobrændstof Kursusaktiviteter i miljørigtig kørsel Andre tiltag af miljømæssig betydning beskrevet i oplysning om organisation og ressourcer (bortset fra forhold vedr. busmateriel, som evalueres under pkt. 3 herunder) 3. Kvalitet af busmateriel Følgende forhold vil indgå i vurderingen af delkriteriet kvalitet af busmateriel og med de angivne vægte: A. Alder af driftsbusser 45% B. Indretning, designs, særligt udstyr og komfort 20% C. Bussernes emissioner 20% D Reservebusser 15% Ved evalueringen vil der blive anvendt samme karakterskala som under pkt Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

23 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Midttrafik kan anvende alle pointtal mellem 0 og 100, som er delelige med 5 (dvs. 0, 5,10,15 osv.). Vurderingen vil blive baseret på de oplysninger om busmateriel tilbudsgiveren giver i tilbuddet. (i oplysning om organisation og ressourcer - bilag 4) Vurderingen vil gå på, om og i givet fald, i hvilket omfang tilbudsgiver forpligter sig til at yde mere end krævet i udbudsmaterialet. Bemærkninger til der enkelte forhold: Ad A Alder af buspark Busalder - driftsbusser Karakter tildeles i forhold til, om og i givet fald, i hvilket omfang byder tilbyder lavere maksimale aldre for busserne end krævet i udbuddet. Ad B Indretning, design, særligt udstyr og komfort Karakter tildeles i forhold til, om og i givet fald, i hvilket omfang byder tilbyder en højere standard end krævet i udbuddet. Eksempelvis benyttes stole af en højere komfort end beskrevet. Ad C Bussernes emission Karakter tildeles i forhold til, om og i givet fald i hvilket omfang byder tilbyder en højere standard end krævet i udbuddet. Eksempelvis kan der tilbydes en hurtigere overgang til overholdelse af EURO V normen. Ad D Reservekapacitet. Karakter tildeles i forhold til, om og i givet fald, i hvilket omfang byder tilbyder en bedre ydelse end krævet i udbuddet. 26. Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil Midttrafik sende udfyldt kontrakt og garantiformular til byder til underskrift. Efter modtagelse af underskrevet kontrakt samt garantiformular fra byder tilbagesendes kontrakten med Midttrafiks underskrift. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 27. Afregning Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i et nyt 20. stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

24 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT 28. Bortfald af refusion af brændstofafgifter Der er fremsat lovforslag om bortfald af refusion af brændstofafgifter. Et sådant bortfald henhører under 23 i kontrakten, hvorfor en regulering af betalingens størrelse i givet fald vil blive forhandlet. Midttrafik forventer, at der kan blive tale om en ekstraordinær forhøjelse af det indeks, der ligger til grund for betalingsreguleringen. Denne forhøjelse vil også være gældende for dette udbud, uanset at bortfald af afgiftsrefusionen måtte være vedtaget, inden tilbud afgives. Tilbudsgivningen skal således være baseret på den gældende situation med afgiftsrefusion Midttrafik Side udbud, Herning lokalruter

25

26 UDBUDSVILKÅR Bilag A Skema 1 Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af entreprenøren (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke). Entreprenørens navn: Adresse: Der afgives tilbud til: 7. udbud, Midttrafik Entreprenøren har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring sæt X ID nr.: Gyldig til: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til færdselsstyrelsens behandling vedlægger vognmanden: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Entreprenøren har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring sæt X Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Entreprenøren vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på færdselsstyrelsens hjemmeside ( Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Hvis entreprenøren allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis entreprenøren ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Entreprenørens underskrift Ovenstående skema sendes til: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K 2008 Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

27 UDBUDSVILKÅR Bilag A Skema 2 Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Udfyldes af Færdselsstyrelsen Entreprenøren: Ansvarlig leder: opfylder i forbindelse med udbuddet i Midttrafik betingelserne for at være godkendt som indehaver af tilladelser til erhvervsmæssig befordring. Godkendelse gælder indtil / år: Kravene til økonomi er opfyldt ved antal tilladelser ( ) Skatteregnskab ( ) Sikkerhedsstillelse ( ) Revisorerklæring Bemærkninger: Færdselsstyrelsens underskrift og stempel Skemaet returneres til entreprenøren, som vedlægger det sammen med tilbudsblanketten Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

28 UDBUDSVILKÅR Bilag B Gældserklæring Tro og love erklæring på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, lovbekendtgørelse nr. 336 af skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver:, erklærer herved på tro og love, ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel I tilfælde af forfalden gæld til det offentlige: Hvor stor er gælden? Tilbudsgiver:, erklærer på tro og love, kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel 2008 Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

29 Garantierklæring UDBUDSVILKÅR Bilag C Garantidebitor: Garantikreditor: Busselskab Midttrafik, Søren Nymarksvej 4, 8270 Højberg Garanti kontonummer: Arbejde: Udførelse af kontraktkørsel i perioden Kontraktdato: XX 2008 På foranledning af garantidebitor holder (bank) til rådighed for Midttrafik et beløb af Dkr. Skriver: der skal tjene som sikkerhed for Midttrafik i tilfælde af, at busselskabet misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Midttrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 3 måneder efter kontraktens udløb, med mindre Midttrafik forinden skriftligt meddeler busselskabet, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Midttrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give busselskabet udsættelse af lempelser med hensyn til opfyldelsen af busselskabets forpligtelser. Garantien skal på anfordring af Midttrafik frigives til Midttrafik, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Midttrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage efter en skriftlig anfordring er modtaget. Garantien er med maskinstempling eller 2 underskrifter gyldig jvf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (bank). Underskrift: Bank: Hvis dette garantiforhold er stempelpligtigt, er regarantien stemplet Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

30 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag 1 Tilbudsblanket (side 1) - Midttrafik Der udfyldes en blanket for hver pakke eller kombination af pakker, der afgives særskilt tilbud på. Byder Navn: Adresse: Telefon: Telefax: Kontaktperson: Ansvarlig leder: Tilbudets omfang: Kontraktløbetid Tilbudet omfatter pakke/kombination I tilbudet indgår Byder kan højst påtage sig at køre år jvf. udbudsvilkår køreplantimer driftsbusser driftsbusser Tilbudspris (ekskl. eventuelle forbehold) Tilbuddet angives i prisniveau for marts 2008 (1) Betaling til dækning af chaufføromk kr./kpl.t (2) Betaling øvrige variable omk kr./kpl.t (3) Betaling busafhængige omk kr./busmd. (4) Samlet gennemsnitlig timepris kr./kpl.t (5) Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr Merpris pr. måned pr. bus for busafhængige omk ved indsættelse af 13,7 m bus i stedet for som planlagt en 12 m bus ,00 kr. (skal ikke indregnes i den samlede pris for tilbuddet) Merprisen er angivet ved indeks 162,9 marts Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

31 UDBUDSVILKÅR, A KONTRAKT Bilag 1 Tilbudsblanket (side 2) - Midttrafik Evt. forbehold (herunder prisfastsættelse heraf) Busoplysninger I tilbudet indgår (antal som anført på side 1) Byderen råder tillige over (antal) Eventuel anden stationering for driftsbusser reservebusser og ekstra busser reservebusser og ekstra busser Vognløb Er tilbuddet baseret på udbuddets vognløb? JA NEJ Hvis nej vedlægges en beskrivelse af vognløb med samme detaljeringsgrad som i udbudsmaterialet. Underentreprenør Påregnes anvendt underentreprenør? JA NEJ Hvis ja: Andel % af kpl. timer Navn på eventuel(le) underentreprenør(er) Bemærkninger: Tilbudet skal være Midttrafik, Bredgade 1, 6920 Videbæk i hænde senest den 6. marts 2008 kl Følgende skal vedlægges. Gældserklæring Kopi af tilladelse fra Færdselsstyrelsen... Redegørelse for organisation og ressourcer vedlægges Medsendte bilag i øvrigt Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af kontrakten om buskørsel samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbudet er bindende indtil 30. april Underskrift 2008 Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

32 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag 4 Oplysning om organisation og ressourcer Beskrivelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet ressourceforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition bør så vidt muligt følges. 1. Beskrivelse af busselskabets organisation 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. Hvis kørslen skal udføres af et datterselskab eller en enhed under den samlede virksomhed, beskrives kompetencefordelingen mellem moderselskab og den udførende enhed. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis byderen får den kørsel, der er afgivet tilbud på, herunder hvis og hvordan der vil blive etableret lokal driftsledelse, og hvilken kompetence den vil blive udstyret med. 1.4 Det beskrives, hvordan det daglige samarbejde med Midttrafik tilvejebringes. Det angives særskilt, hvorledes de interne forretningsgange for håndtering af indtægtsafregningen for chaufførerne er. 2. Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af, hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde udenfor normal kontortid overvåges. Det ønskes endvidere angivet, hvordan kravet i kontraktens 6, stk. 1 om, at Midttrafiks skal kunne komme i kontakt med busselskabet eller en repræsentant for denne i hele driftsperioden, vil blive opfyldt. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og chaufførerne i busserne vil foregå, både i og uden for kontortiden. 2.4 Beskrivelse af hvordan kravene i kontraktens 6 stk. 5 til håndtering af glemte sager og kundehenvendelser vil blive opfyldt. 2.5 Åbningstider for kundehenvendelser. 2.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af stabil drift Midttrafik 1

33 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag 4 3. Busmateriellet 3.1 Oplysning om forventede garageringssteder, og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 3.2 Beskrivelse af forhold vedrørende kontraktbusserne hvis byder tilbyder højere ydelse end de i udbudsmaterialet anførte minimumskrav. 3.3 Oplysning om antal reservebusser mv. og beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus. 3.4 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 3.5 Oplysning om evt. planlagt anvendelse af kontraktbusser til andre kørselsopgaver, hvor Midttrafik har tilladt det. 4. Miljøforhold og arbejdsmiljø 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. 4.2 Beskrivelse af virksomhedens planer og løbende opfølgning for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 4.3 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn. 4.4 Beskrivelse af virksomhedens forebyggende indsats i forbindelse med vold og trusler. 4.5 Beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 4.6 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til fremme af godt arbejdsmiljø. 5. Uddannelse 5.1 Beskrivelse af hvordan nye chauffører oplæres. 5.2 Beskrivelse af hvordan kravet i kontraktens 7, stk. 6 til efteruddannelse vil blive opfyldt. 5.3 Beskrivelse af i hvilket omfang, der vil blive benyttet faglærte chauffører Midttrafik 2

34 UDBUDSVILKÅR, A - KONTRAKT Bilag 4 6. Kvalitet 6.1 Oplysning om virksomhedens uniformsprogram. 6.2 Beskrivelse af, hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelsen af kørslen, herunder af et evt. kvalitetssikringssystem. 6.3 Beskrivelse af hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 6.4 Beskrivelse af eventuelle særlige tiltag til sikring af god kundeservice. 7. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet og busselskabets personale 7.1 Beskrivelse af hvordan det sikres, at information fra Midttrafik bliver tilgængeligt og kendt af personalet 8. Referencer 8.1 Anfør navne på relevante kontraktgivere (f.eks. xx kommune) for hvem byder de seneste 2 år har udført rutekørsel med bus. Omfang angives f.eks. ved antal kontraktbusser. Kørselsarten angives f.eks som bybuskørsel, regional kørsel, lokalkørsel eller skolekørsel. Oplysning om de kontrakter der er overført til Midttrafik kan udelades. 9. Andre oplysninger 9.1 Andet som byderen finder relevant for Midttrafiks vurdering af selskabets tilbud Midttrafik 3

35

36 UDBUDSBETINGELSER A KONTRAKT 2008 Midttrafik

37 A KONTRAKT OM BUSKØRSEL.. (I det følgende kaldet busselskabet) og Midttrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. Generelt 1 Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af denne kontrakt med bilag. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, indgår som bilag 1. Stk. 2 Stk.3 Stk.4 Stk.5 Stk. 6 Stk. 7 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Midttrafik skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, med mindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaber senest 14 dage efter regnskabernes underskrivelse med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravet i aktieselskabsloven. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Midttrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Busselskabet kan klage over afgørelsen, jf. paragraf 30 stk. 3. Busselskabet udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for busselskabet kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Midttrafik foregår på dansk. Busselskabet skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af 2008 Midttrafik 1 7. udbud, Herning lokalruter

38 A KONTRAKT OM BUSKØRSEL underentreprenørers kørsel skal godkendes af Midttrafik. Busselskabet er eneansvarlig overfor Midttrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførelse af buskørsel efter busloven. Stk. 8 Ved kontraktindgåelse forlanges en sikkerhedsstillelse på kr. pr. kontraktbus. Sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af en garanti fra et anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab. Garantien skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, med mindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Garantien fremgår af bilag C til udbudsvilkårene. 2 Busselskabet leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personale anliggende afgøres af busselskabet. Stk. 2 Busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. lov om buskørsel 18, stk Køreplanlægning 3 Midttrafik fastlægger linjeføring og køreplan. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Midttrafik fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Påtænkte ændringer af linjeføring, køreplan og vognløb drøftes mellem Midttrafik og busselskabet, inden Midttrafik træffer beslutning herom. Busselskabet skal deltage aktivt i dette samarbejde og via prøvekørsler og drift medvirke til at sikre, at tiderne kan overholdes. Busselskabet skal sikre, at forslag og kommentarer fra kunder kommer videre til Midttrafik. Busselskabet skal ligeledes sikre, at chaufførernes synspunkter indgår i busselskabets forslag til ændringer. Den endelige køreplan sendes sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden til busselskabet. Hvis væsentlige ændringer gennemføres med kortere varsel end tre måneder, drøftes konsekvenserne heraf mellem parterne. Busselskabet er forpligtet til af egen drift at give Midttrafik oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true busselskabets opfyldelse af den indgåede kørselskontrakt. Busselskabet har pligt til at orientere Midttrafik om forhold, der kan have eller vil få betydning for valg af ruteføring og/eller køreplanlægning. Midttrafik har pligt til tidligst muligt at orientere busselskabet om ændringer for dettes arbejdstilrettelæggelse Midttrafik 2 7. udbud, Herning lokalruter

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere