ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING"

Transkript

1 ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF EPINION SAIGON 11 TH FLR. DINH LE BUILDING - 1 DINH LE STR., DIST. 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM TLF

2 INDHOLD 1. BAGGRUND OG FORMÅL Kort om analysens fremgangsmåde Antal pladser og belægning 5 2. HOVEDKONKLUSION 6 3. ANALYSE AF DEN ØKONOMISKE EFFEKT AF ESBJERG DØGNREHABILITERING Omkostninger Økonomiske gevinster Fald i visiteret tid fra start- til slutvisitering Yderligere fald i visiteret tid fra start- til opfølgningsvisitering Cost-benefit analyse BILAG Oversigt over etablerings- og driftsomkostninger Datagrundlag Datakvalitet 15 2 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL Som reaktion på ændringer i opgaveansvar i sundhedsvæsenet har Esbjerg Kommune i perioden 15. marts 2010 til 31. marts 2011 gennemført projektet Esbjerg Døgnrehabilitering. I forbindelse med projektet har Esbjerg Kommune samlet 20 midlertidige boliger på Områdecenter Højvang, som en ny specialenhed, der udelukkende har til formlå at rehabilitere borgere. Esbjerg Døngrehabilitering forløber sådan, at borgere i målgruppen defineret som ældre borgere i Esbjerg Kommune med træningsbehov - visiteres til en af de 20 pladser på Højvang. Efter en given periode med rehabilitering på Højvang flytter borgeren tilbage i eget hjem eller i en plejebolig og er nu bedre i stand til at tage vare på sig selv. Der er en forventning om, at der vil være en række kvalitative og økonomiske fordele forbundet med det nye tiltag. Dette notat indeholder en økonomisk evaluering af indsatsen, som kan bidrage med relevant input i relation til at træffe beslutninger om fremtidens midlertidige boliger og pleje- og rehabiliteringsindsats i Esbjerg Kommune. I afsnit 1.1. beskrives kort, hvordan og med hvilke data analysen er gennemført, mens afsnit 1.2 definerer, hvordan belægningsprocenterne i Esbjerg Døgnrehabilitering er inddraget i analysen, da dette har væsentlig betydning for analysens resultater. I afsnit 2 opsummeres hovedkonklusionerne på analysen, mens selve analysen beskrives i afsnit 3. Af bilagene fremgår uddybninger af datagrundlaget og datakvaliteten. 1.1 KORT OM ANALYSENS FREMGANGSMÅDE Analysen er gennemført af Epinion i april og maj 2011 på baggrund af data fra Esbjerg Kommune. Den økonomiske evaluering af projektet Esbjerg Døgnrehabilitering foretages som en business-case analyse, som indeholder de økonomiske konsekvenser af projektet. De økonomiske konsekvenser omfatter omkostninger til drift af Esbjerg Døgnrehabilitering samt de økonomiske gevinster, som projektet genererer i kraft af fald i visiterede ydelser til borgeren efter rehabiliteringsopholdet. 3 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

4 Der foretages en disponering af ydelser til borgeren, når denne påbegynder forløb hos Esbjerg Døgnrehabilitering startvisitering og ved endt ophold på Højvang slutvisitering. Cirka 3 måneder efter opholdet på Højvang registreres den tid, som borgeren på daværende tidspunkt er visiteret til: opfølgningsvisitering 1. Antagelsen bag projektet er, at der kan skabes en økonomisk besparelse ved, at borgeren gennem den rehabiliterende indsats i Esbjerg Døgnrehabilitering oplever et fald i visiteret tid i forhold til, hvis borgeren ikke havde modtaget den rehabiliterende indsats i Esbjerg Døgnrehabilitering. Formålet med analysen er dermed at undersøge om og i hvilket omfang, der er økonomiske besparelser i forhold til et forløb uden indsatsen i Esbjerg Døgnrehabilitering. Forskellen mellem startvisitering og slutvisitering er således et udtryk for denne økonomiske effekt. For at sikre, at den økonomiske analyse inddrager risikoen for tilbagefald hos borgeren (stigning i visiteret tid), vil også forskellen mellem startvisitering og opfølgningsvisitering blive udregnet som et mål for projektets økonomiske besparelse. Figuren nedenfor illustrerer projektindsatsen, hvor borgeren efter opdaget træningsbehov visisteres til Esbjerg Døgnrehabilitering for derefter at vende tilbage til eget hjem og den tidligere indsats, hvor borgeren trods et opstået træningsbehov ikke tilbydes ophold på Esbjerg Døgnrehabilitering. Figuren viser samtidig, at den visiterede tid, som analysen foretages på baggrund af, vurderes ved borgerens start i Esbjerg Døgnrehabilitering (startvisitering), ved afslutning i Esbjerg Døgnrehabilitering (slutvisitering) og ved efterfølgende opfølgning (opfølgningsvisitering). Figur 1. Tidligere indsats, projektindsats og visiteringstidspunkter 1 Se bilag Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

5 Den økonomiske effekt af ændringerne i den visiterede tid udregnes på baggrund af fritvalgstimeprisen for personlig pleje (hverdagstimer) på 324 kr ANTAL PLADSER OG BELÆGNING Denne økonomiske evaluering dækker perioden fra 15.marts 2010 til 31. marts 2011(i alt 382 dage) og indbefatter således projektets første måneder. I opstartsfasen af et sådan projekt udnyttes ressourcerne af flere årsager ikke optimalt. Eksempelvis kan man ikke fra start forvente optimal udnyttelse (belægning) af de 20 pladser i Esbjerg Døgnrehabilitering. I projektets første måneder ses således også en relativ lav belægning, hvor kun 35 % og 51 % af pladserne blev benyttet i marts og april 2010, mens den gennemsnitlige belægning for hele perioden er 64 %. Projektet har en målsætning om en højere belægningsprocent på 75 %, som med en belægning på over 80 % i de første 3 måneder af 2011 må siges at være realistisk. I perioden var der pladser i alt på Esbjerg Døgnrehabilitering 3. Hvis projektets målsætning om en belægningsprocent på 75 % var opfyldt i perioden ville det betyde, at pladser ville være blevet brugt (0,75 *7.640). I perioden blev reelt brugt pladser. For at tage højde for manglende optimal udnyttelse udregnes foruden den reelle også en potentiel økonomisk besparelse for projektet. Dette gøres ved at omregne den økonomiske besparelse, der er opnået i perioden (på grund af fald i visiteret tid) til besparelse per benyttet plads. Dvs. besparelsen divideres med det antal pladser, der har været besat af de borgere, som beregningerne bygger på. Dette tal kan derefter ganges med det antal pladser, projektet ifølge målsætningen skal benytte (5.730). Resultatet vil være et udtryk for de økonomiske besparelser, som projektet potentielt kan generere på lang sigt. 2 Epinion har fået oplyst tre fritvalgstimepriser: Praktisk hjælp på 303 kr./time, Personlig pleje, hverdagstimer på 324 kr./time og Personlig pleje, øvrig tid på 384 kr./time. Til analysen er taksten for Personlig pleje, hverdagstimer valgt i samråd med Esbjerg Kommune, idet denne vil være den hyppigst forekommende visitering boliger gange 382 (antal dage i perioden) 5 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

6 2. HOVEDKONKLUSION Esbjerg Kommune har opgjort etableringsomkostningerne for Esbjerg Døgnrehabilitering til kr og driftsomkostningerne i projektperioden fra 15. marts 2010 til 31. marts 2011 til kr. De økonomiske gevinster ved den nye rehabiliteringsindsats på Esbjerg Døgnrehabilitering er opgjort ved beregninger på start-, slut- og opfølgningsvisitering. Udviklingen fra start- til slutvisitering er foretaget på baggrund af data på 78 borgere og udviklingen fra start- til opfølgningsvisitering er foretaget på baggrund af data på 38 borgere. Basisalternativet, som de økonomiske gevinster ved Esbjerg Døgnrehabilitering sammenlignes med, er fastsat som den fiktive visitering ved borgerens start på Esbjerg Døgnrehabilitering og bygger således på antagelsen om, at denne ville være stabil, hvis borgeren ikke modtog indsatsen på Esbjerg Døgnrehabilitering. For at tage højde for dels at beregningerne ikke kan foretages på alle borgere i Esbjerg Døgnrehabilitering, og dels at opstartsperioden er påvirket af en lavere belægning end det kan forventes fremadrettet, er der både fortaget beregninger af de reelle økonomiske gevinster og af de potentielle økonomiske gevinster ved en gennemsnitlig belægning på 75 %, som er projektets målsætning og som i øvrigt vurderes realistisk. Beregningerne fra start- til slutvisitering for perioden 15. marts 2010 til 31. marts 2011 (382 dage) viser en reel økonomisk besparelse på kr., mens den potentielle økonomiske besparelse er på kr. Beregninger fra start- til opfølgningsvisitering for samme periode viser en reel økonomisk besparelse på kr., mens den potentielle økonomiske besparelse er på kr. Sammenholdt med driftsomkostningerne viser analysen fra starts- til slutvisitering et potentielt økonomisk underskud på kr. i projektperioden, mens analysen fra start- til opfølgningsvisitering viser et potentielt økonomisk overskud på kr. i en periode på 382 dage, hvilket svarer til godt 6.3 mio. kr. årligt. Den samlede vurdering er således, at indsatsen på Esbjerg Døgnrehabilitering i værste fald er stort set omkostningsneutral, mens den i bedste fald genererer et overskud på godt 6.3 mio. kr. årligt. Det har grundet datas kvalitet ikke været muligt at lave en afskrivningsanalyse af etableringsomkostningerne. Men hvis man jævnfør analysen fra start- til slutvisitering fremadrettet generer det potentielle økonomisk overskud på kr. i projektperioden, vil etableringsomkostningerne blive tjent ind efter knap 75 dage, hvorefter indsatsen vil generere ren profit. 6 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

7 3. ANALYSE AF DEN ØKONOMISKE EFFEKT AF ESBJERG DØGNREHABILITERING I dette afsnit beskrives først de omkostningstal, der indgår i analysen (afsnit 3.1), dernæst beskrives de økonomiske gevinster ved Esbjerg Døgnrehabilitering (afsnit 3.2), og til sidst beskrives costbenefit analysen, hvor omkostninger og gevinster sammenholdes. 3.1 OMKOSTNINGER I opgørelsen af omkostningerne ved det nye alternativ tages udgangspunkt i de faktiske etableringsomkostninger og de faktiske driftsomkostninger til Esbjerg Døgnrehabilitering. Etablerings- og driftsomkostningerne for projektperioden vedrørende Esbjerg Døgnrehabilitering oplyst til Epinion af Esbjerg Kommune fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Etablerings- og driftsomkostninger Etableringsomkostninger Driftsomkostninger kr kr. Det er driftsomkostningerne, der i første omgang skal sammenholdes med udviklingen i visiteret tid. Herefter beregnes, hvor lang tid der går før etableringsomkostningerne er tjent ind i besparelser. En oversigt over omkostningerne kan ses i bilag ØKONOMISKE GEVINSTER Som nævnt er de økonomiske gevinster værdien af de besparelser, der opnås i visiteret tid ved projektet. Epinion har modtaget data for visiteret tid fra Esbjerg Døgnrehabilitering. Ud af de 96 borgere, der er visiteret ved start er 78 også visiteret ved afslutning i Esbjerg Døgnrehabilitering, mens kun 38 borgere er visteret både ved start og opfølgning. 7 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

8 Tabel 2. Oversigt over antallet af borgere, der indgår i analysen Antal borgere med startvisitering 96 Antal borgere med start og slutvisitering 78 Antal borgere med start-, slut- og opfølgningsvisitering 38 Analysen af økonomisk effekt ved afslutning i Esbjerg Døgnrehabilitering foretages således på 78 borgere, mens analysen af den økonomiske effekt ved opfølgningen foretages på 38 borgere. Da vi ikke har fuld information omkring alle borgeres visiterede tid er det ikke muligt at udregne den præcise realiserede gevinst ved projektet, men kun den realiserede økonomiske besparelse for de registrerede tilfælde. Se bilag 4.2 for illustration og beskrivelse af årsager til frafaldet i antal brugbare cases Fald i visiteret tid fra start- til slutvisitering Vi har som nævnt 78 cases, der kan bruges til at udregne den økonomiske besparelse ved projektet fra start til slut. I tabellen nedenfor ses den samlede visiterede tid for de 78 borgere, for hvem der både er start- og slutvisitering. Den visiterede tid er opgjort som antal minutter i døgnet. Tabel 3. Visiteret tid ved borgerens start og afslutning i "Esbjerg Døgnrehabilitering", opgjort i minutter i døgnet i alt for de 78 borgere. Startsvisitering Slutvisitering Gevinst i visiteret tid Det ses, at opholdet på Højvang har resulteret i et samlet fald i visiteret tid på minutter i døgnet for de 78 borgere. De 78 borgere har i alt optaget pladser på Højvang, hvilket svarer til 44 % af de tilgængelige pladser i Esbjerg Døgnrehabilitering. De økonomiske effekter af faldet i visiteret tid kan ses i tabellen nedenfor. 8 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

9 Tabel 4. Den økonomiske gevinst af faldet i visiteret tid fra start- til slutvisitering Gevinst i visiteret tid min/døgnet timer/perioden Realiseret besparelse (timer*timepris på 324 kr) kr/perioden Antal pladser Realiseret antal pladser Realiseret belægning* 44 % Målsætning (75 %) Besparelse per realiseret plads kr/perioden Potentiel besparelse ved belægning på 75 % (kr. per real. Plads * 5730) kr/perioden *Reelt har belægningen været markant højere. Tallet er udtryk for, at der kun er visiteret tid ved både start og slutning for 78 borgere. Disse 78 borgere udgør samlet en belægningsprocent på 44 % Det samlede fald på visiterede minutter i døgnet svarer til i alt timer i perioden fra 15. marts 2010 til 31. marts Med en timepris på 324 kr. svarer faldet i visiteret tid for de i alt 78 borgere til en økonomisk besparelse på kr. i perioden. Da perioden inkluderer projektets opstart, er perioden ikke fuldt ud repræsentativ for projektets fremtid. Det er derfor interessant at omregne den realiserede besparelse til en potentiel besparelse under antagelse af, at målsætningen om en belægning på 75 % opnås. I perioden 15. marts 2010 til 31. marts 2011 har faldet i visiteret tid medført en besparelse på kr. per realiseret plads ( kr /3.378 realiserede pladser). Med en belægning på 75 % (5.730 pladser) er den potentielle økonomiske besparelse kr. for perioden 15.marts 2010 til 31. marts Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

10 3.2.2 Yderligere fald i visiteret tid fra start- til opfølgningsvisitering Samme beregninger er også lavet for faldet i visiteret tid fra start og til opfølgningstidspunktet. På denne måde inddrages effekten efter endt ophold i Esbjerg Døgnrehabilitering. Den samlede visiterede tid for de 38 cases fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Visiteret tid ved borgerens start i "Esbjerg Døgnrehabilitering" og ved opfølgning efter borgeren er afsluttet i projektet. Opgjort i minutter i døgnet i alt for de 38 borgere. Startsvisitering Opfølgningsvisitering Gevinst i visiteret tid De 38 borgere har i alt optaget pladser på Højvang, hvilket svarer til 21 % af de tilgængelige pladser. I denne periode ses altså et yderligere fald i den samlede visiterede tid til borgerne. Samlet falder den visiterede tid med minutter i døgnet for de 38 borgere. Den økonomiske gevinst ved dette fald ses af tabellen nedenfor. Tabel 6. Den økonomiske effekt af faldet i visiteret tid fra start- til opfølgningsvisitering Gevinst I visiteret tid min/døgnet timer/perioden Realiseret besparelse (timer*timepris på 324 kr) kr/perioden Antal pladser Realiseret antal pladser Realiseret belægning* 21 % Målsætning (75 %) Besparelse per realiseret plads kr/perioden Potentiel besparelse ved belægning på 75 % (kr. per real. Plads * 5.730) kr/perioden *Reelt har belægningen været markant højere. Tallet er udtryk for, at der kun er visiteret tid ved både start og opfølgning for 38 borgere. Disse 38 borgere udgør samlet en belægningsprocent på 21 % 10 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

11 Det samlede fald på visiterede minutter i døgnet svarer til i alt timer i perioden fra 15. marts 2010 til 31. marts Ganges dette med timeprisen på 324 kr. ses, at Esbjerg Døgnrehabilitering gennem faldet i visiteret tid giver en økonomisk besparelse på kr. Også denne besparelse omregnes til en potentiel besparelse. I perioden har faldet i visiteret tid medført en besparelse på kr. per realiseret plads ( kr. /1587 realiserede pladser). Med en belægning på 75 % er den potentielle økonomiske besparelse kr. for perioden 15. marts 2010 til 31. marts COST-BENEFIT ANALYSE Den økonomiske vurdering af Esbjerg Døgnrehabilitering sammenholder driftomkostningerne og de økonomiske gevinster ved tilbuddet for perioden. Af tabellen nedenfor fremgår resultatet ved udregninger af gevinster ud fra start- og slutvisitering. Tabel 7. Økonomisk gevinst i perioden fra 15. marts 2010 til 31. marts 2011 ved beregning baseret på start- og slutvisitering. Økonomiske gevinster ved tilbuddet Omkostninger ved tilbuddet Økonomisk effekt i perioden kr kr kr. Umiddelbart viser tallene, at projektet vil give underskud på kr. i en periode på 382 dage. Det skal dog bemærkes, at disse tal bygger på projektets første år, hvor man på længere sigt må forvente, at projektøkonomien vil ændre sig til den positive side. Det skyldes, at der i en opstartsfase ofte vil være udgifter, som senere hen kan mindskes eller bliver unødvendige samtidig med, at det er realistisk at forvente, at gevinsterne (faldet i visiteret tid) også vil øges i takt med, at personalet får erfaring med projektet og mulighederne herved. Ud fra disse beregninger er vurderingen, at projektets økonomi i værste fald er udgiftsneutral, og at alle yderligere gevinster og omkostningsbesparelser i fremtiden vil være positivt udbytte af projektet, som kan bidrage til indtjeningen af etableringsomkostningerne. Af nedenstående tabel fremgår resultatet ved udregning af gevinster ud fra start- og opfølgningsvisitering. 11 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

12 Tabel 8. Økonomiske gevinster i perioden fra 15. marts 2010 til 31. marts 2011 ved beregninger baseret på start- og slutvisitering Økonomiske gevinster ved tilbudet kr. Omkostninger ved tilbudet Økonomisk effekt i perioden kr kr. Med udregninger baseret på start- og opfølgningsvisitering genererer projektet en økonomisk besparelse på kr., svarende til kr om dagen ( kr/382 dage). Med disse tal ville etableringsomkostningerne være tjent ind efter knap 75 dage, hvorefter projektet genererer ren profit. Disse tal er dog forbundet med en vis usikkerhed, som dels skyldes, at beregningerne foretages på et relativt lille antalt borgere, at vi ikke har viden om, hvordan udviklingen i visiteret tid ville være, hvis borgerne ikke modtog indsatsen i Esbjerg Døgnrehabilitering, og at beregningerne foretages på en relativt kort tidsperiode. 12 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

13 4. Bilag 4.1 OVERSIGT OVER ETABLERINGS- OG DRIFTSOMKOSTNINGER Nedenfor fremgår en oversigt over de etablerings- og driftsomkostninger, Esbjerg Kommune har oplyst i forbindelse med den økonomiske evaluering af Esbjerg Døgnrehabilitering. Tabel 9. Oversigt over etablerings- og driftsomkostninger Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger opgjort pr kr. Efterfølgende opgørelse over kr. etableringsomkostninger Etableringsomkostninger i alt kr. Driftsomkostninger i perioden 15. marts marts 2011 Løn (fagpersonale/vikar) kr. Personaleudgifter kr. Adm. Personale kr. Pedel kr. Materiale og aktivitetsudgifter kr. Grunde og bygninger kr. Driftsomkostninger i alt kr. Eftersom det ikke har været muligt for Epinion at få oplyst en yderligere specificering af omkostningerne, samt hvordan de er opgjort, er det ikke muligt at gennemføre en mere detaljeret økonomisk analyse, herunder fremskrivning af omkostninger over en periode på fx 5 år, som foreslået i Epinions oprindelige oplæg til den økonomiske evaluering. 13 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

14 4.2 DATAGRUNDLAG Jævnfør data fra Esbjerg Døgnrehabilitering har i alt 138 borgere påbegyndt forløb hos Esbjerg Døgnrehabilitering. Da man først påbegyndte den fiktive visitering ved borgerens start i forløbet i juli 2010, er der i alt 96 borgere, som er visiteret ved start i Esbjerg Døgnrehabilitering. For 78 heraf er der også gennemført slutvisitering det svarer til 81 % af de borgere, der er visiteret ved start. Ud af de 18 borgere, der mangler slutvisitering er 10 endnu ikke afsluttet i Esbjerg Døgnrehabilitering, hvilket er årsagen til, at der endnu ikke er foretaget en disponering. De resterende borgerne er enten blevet indlagt, er kommet hjem uden en registreret disponering eller også er årsagen til den manglende visitering ikke kendt. Ud af de 96 borgere, der er visiteret ved start i Esbjerg Døgnrehabilitering, er der kun foretaget opfølgende visitering for 38 svarende til 40 %. Årsagerne til det lave antal er bl.a. at nogle borgere har valgt ikke at deltage i opfølgningen, fx fordi de vurderer transporttiden for lang, mens andre er indlagt igen mv. Samtidig er der også en del af borgerne, hvor opfølgningsdatoen er senere end denne evaluerings afslutningstidspunkt (31. marts 2011). Figuren nedenfor illustrerer antallet af brugbare cases ved de forskellige disponeringer. Figur 2. Brugbare cases ved de forskellige disponeringer. 96 visiteret ved start 100 % 81 % 78 visiteret ved slut 38 visiteret ved opfølgning 40% 14 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

15 4.3 DATAKVALITET Det har været hensigten, at den opfølgende disponering skulle ske 3 måneder efter borgeren blev afsluttet i Esbjerg Døgnrehabilitering. Data viser dog, at der er stor spredning på, hvornår opfølgningen finder sted. Af de 38 cases, hvor der er gennemført både start- og opfølgningsvisitering, spænder tiden fra afslutning i Esbjerg Døgnrehabilitering til opfølgningen mellem 43 og 145 dage. Gennemsnitlig er opfølgningen sket efter 72 dage. Mod forventningen ses et fald i visiteret tid ved opfølgningen (både i forhold til start- og slutvisiteringen). Evalueringens resultater bygger på antagelsen om, at dette fald skyldes Esbjerg Døgnrehabilitering, men det kan fx også skyldes, at det er de borgere for hvem, det går godt, der har valgt at deltage i opfølgningen. Borgere, som oplever, at de efterhånden får brug for mere hjælp er muligvis mere tilbøjelige til ikke at ville deltage i en opfølgning. I så fald kan der være tale om en skævvridning af resultaterne. Analysen ville kunne tage højde herfor, hvis vi havde tilsvarende data om den visiterede tid for sammenlignelige borgere, som ikke modtog indsatsen på Esbjerg Døgnrehabilitering. Det ville dog samtidig kræve en fastere ramme for, hvornår opfølgningen finder sted således, at der skabes et solidt sammenligningsgrundlag. 15 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

16 OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. 16 Økonomisk evaluering af Esbjerg døgnrehabilitering

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser,

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune April 2016 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET I DANMARK Anders Valentiner-Branth 26. november 2015 KOMPLEKSITETEN ER FOR OVERVÆLDENDE side 2 Vores fornemmelse

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019

Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores dagtilbud, SFOer og klubber. Forslagene om tidlig børnehavestart,

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen Ungeindsats Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet d. 22. juni at jobcentrets forslag om udvidelse af projekt Styrkeprøven

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Leder af Visitationen: Hanne Rasmussen Program: Oplæg Spørgerunde myndighed Spørgerunde

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Analyse af genoptræningsområdet ( 140)

Analyse af genoptræningsområdet ( 140) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til FL Kopi til Myndighedssekretariatet og Økonomiafsnittet Fra Rasmus Henius Thomasen Sagsnr./Dok.nr. 2015-060057 / 2015-060057-2 Myndighedssekretariat

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 BAGGRUND OG FORMÅL I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEKLINIKKER LEJRE KOMMUNE

EVALUERING AF SYGEPLEJEKLINIKKER LEJRE KOMMUNE EVALUERING AF SYGEPLEJEKLINIKKER LEJRE KOMMUNE december 2013 1 Forord I efteråret 2011 blev der i Lejre kommune færdigetableret tre sygeplejeklinikker på henholdsvis Bøgebakken, Hvalsø og Grønnehave ældrecentre,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Opgaver til kapitel 7, Arbejdsmarkedet Opgave 1 På en lille ø er følgende tal opgjort i et givent år KVINDER Alder Antal medio Antal fødte året 15 19 år 30 2 20 24 år

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere