Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som starter på Science studiet på Københavns Universitet i september Formålet med projektet er bl.a. at sikre gode overgange mellem ungdoms- og videregående uddannelse for elever med udviklingsforstyrrelser og at udvikle relevante og kvalitetssikrede støtteformer til målgruppen. Den del vi deltager i, er at lave en afdækning af den unges styrker og Vi har igen haft en stor tilgang af elever på vores STU og heldigvis er vi begyndt at få flere piger, men størstedelen af vores elever er stadig unge mænd. begrænsninger, som vil have indflydelse på hvordan han/hun klarer et universitetsstudie. At udvikle en rapportskabelon, som den unge og støtte og mentorpersonerne omkring den unge ift. studiet, kan få gavn af. Derudover gives der mulighed for at give den unges støtte og mentorpersoner supervision ud fra den afdækning vi har lavet. Vi er glade for at der er blevet sat fokus på det gab, der er for mange studerende på videregående uddannelser, Den kønsfordeling præger selvfølgelig også den fagrække vi tilbyder, men for at kompensere for det har vi pigeværksted to dage om ugen og en samtalegruppe for pigerne hver anden uge. Som noget nyt har vi i år startet et hold for unge, der ikke er blevet tilbudt en STU, men og håber, at projektet kan medvirke til at give de unge bedre støtte på studiet. Vi er glade for at der er blevet sat fokus på det gab, der er for mange studerende på videregående uddannelser. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper som har brug for boglig opkvalificering i et beskyttet miljø, så de på sigt eventuelt kan starte ordinær ungdomsuddannelse. Målet er at de skal til 9. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag efter et år. Fortsættes Årgang 1, Nummer 3 September 2012 Center for Autisme Herlev Hovedgade Herlev Telefon: Mail: Spændende Mindfulness konference side 4 I dette nummer: Pilotprojekt Københavns Universitet Flere piger /yngre kvinder på STU/netværksgrupper ADOS Toddler test 2 Ny certificeret træner på ADOS At finde ressourcer 3 Konference om Mindfulness samt temaaften om problemskabende adfærd Om Center for Autisme

2 Side 2 Nyhedsbrev Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper (fortsat) Der er i øjeblikket stor interesse for vores afdæknings- og afklaringsforløb. Flere af de nye deltagere er yngre kvinder. Vi har derfor oprettet et værksted, der specifikt henvender sig til dem og som indeholder forskellige aktiviteter. Deltagerne er selv med til at præge indholdet. Vi vil fortsat arbejde med at målrette afdækningsforløbene, så de bedst muligt tilgodeser deltagernes behov, samtidig med at forløbene skal afdække den enkeltes ressourcer og udfordringer. Specialpædagogisk støtte og vejledning påtager sig at støtte og guide den enkelte i hjem, fritid, uddannelse og arbejde. Nogle gange kan denne støtte med fordel suppleres med deltagelse i en netværksgruppe, hvor samværet og den gensidige sparring kan gøre en stor forskel i forhold til de udfordringer deltagerne møder i deres hverdag. Netværksgrupperne mødes et par gange om måneden og da vi har flere grupper, også på samme alder, kan vi ofte tilgodese behov for at være sammen omkring særlige interesser. Ny test til diagnosticering af småbørn Vi mangler lige nu piger i alderen 13 til 15 år til vores yngste pigegruppe. Der er p.t. fire piger i gruppen, som meget gerne vil have mulighed for at lære nogle flere piger på samme alder at kende. Solveij Steen, afdelingsleder tlf.: / Bente Larsen Johnsen, afdelingssekretær tlf.: / Der er nu udgivet en ny test til undersøgelse af småbørn i alderen 12 til 30 mdr., hvor der er mistanke om en autismespektrumsforstyrrelse og hvor barnet endnu ikke har udviklet et fleksibelt talesprog. Der er tale om Toddler ADOS, som er et nyt modul i den meget anvendte test ADOS, som er standard i udredning af børn på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark. Psykologerne Lennart Pedersen og Mette Kyung, Center for Autisme er begge certificerede trænere, der kan uddanne andre fagfolk i redskabet her i Danmark. Dette vil starte op i løbet af 2013, når rettighederne til udgivelse af redskabet er indgået mellem det danske forlag Hogrefe og det amerikanske forlag Western Psychological Services. Vi søger børn i alderen mdr., hvor der er mistanke om autismespektrumsforstyrrelse Vi vil gerne tilbyde gratis udredning af et mindre antal af børn i alderen mdr., hvor forældrene har mistanke om at barnet har autisme. Vi ønsker at indhente erfaringer i brugen af Toddler ADOS. Vi vil gerne bruge nogle af disse undersøgelser som en del af vores undervisningsmateriale i uddannelsen af psykologer og børnepsykiatere i Danmark og vil derfor bede om lov til at optage undersøgelsen på video. Hvis du/i er forælder til et barn i denne alder og dit barn endnu ikke har et udviklet talesprog (dvs. endnu ikke taler i 3-ords sætninger) kan du skrive til undertegnede, og vi vil kunne informere dig nærmere om vores tilbud. Lennart Pedersen

3 Årgang 1, Nummer 3 Side 3 Ny certificeret træner til uddannelsen af fagfolk i ADOS Psykolog Mette Kyung fra Center for Autisme er blevet certificeret til at uddanne fagfolk i anvendelsen af Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) i udredningen af autismespektrumsforstyrrelser. Mette har gennemgået trænerkurset ved Center for Autism and the Developing Brain (CADB), Weill Cornell Medical College, Psychiatry Dept., New York-Presbyterian Hospital/Westchester Bard House. Center for Autisme har siden slutningen af 1990 erne varetaget uddannelsen af psykologer og psykiatere i Danmark i brugen af det diagnostiske redskab. Vores chefpsykolog Lennart Pedersen har hidtil været den eneste certificerede træner i Danmark der har kunnet varetage ansvaret for disse kurser. Ud over Danmark har Lennart Pedersen også i de senere år varetaget træning af fagfolk i Norge i både psykiatrien og i Habiliteringstjenesten. Man kan læse mere om ADOS i artiklen som du finder i Autismebladet nr 1, Du kan downloade den fra følgende side: collections/born-og-unge/products/ autismebladet Mette Kyung, psykolog Center for Autisme. Har du og måske din ægtefælle - behov for at træde et skridt væk fra dagligdagen? Har du/i brug for nye perspektiver på hvordan I får prioriteret jer selv bedst muligt i en belastet hverdag som forældre til et barn med autisme? Så kunne kurset At finde ressourcer i familien med et barn med autismespektrumsforstyrrelse måske være et tiltrængt kursus for dig Som forælder til et barn med ASF lever man ofte en tilværelse, hvor man konstant er på og 10 skridt foran, hvilket ofte er nødvendigt for at tackle de behov og vanskeligheder, ens barn med ASF har, og for at få hverdagen til at hænge sammen i familien. For at undgå kortsigtede uhensigtsmæssige strategier kan det være vigtigt, at få mere fokus på de langsigtede, opbyggende strategier, så man også husker at drage omsorg for sig selv, og nedsætter risikoen for at brænde ud. Som forælder til et barn med ASF lever man ofte en tilværelse, hvor man konstant er på og 10 skridt foran Kurset er et to-dages internat kursus (8-9/ ), der foregår på det lille, hyggelige Hotel Avenue på Frederiksberg. Det er et øvelsesbaseret kursus, hvor I arbejder med jeres egne erfaringer og får mulighed for at afprøve Mindfulness, som metode til at stoppe op og mærke sig selv. Det handler også i høj grad om at mødes med andre forældre til børn med ASF, som man kan dele og udveksle erfaringer med. Kurset er ikke et kursus i pædagogiske redskaber, men et kursus med fokus på, at arbejde med sig selv, derfor anbefales det, at man allerede har været på et grundkursus i autisme. Tilmeld dig kurset på vores STU), job og

4 Side 4 Mindfulness i psykologien, forskningen og praksis Konference på Herlev Hospital Center for Autisme åbner endnu en gang dørene den 19. marts 2013, for en spændende konference på Herlev Hospital. Denne gang om Mindfulness med udgangspunkt i psykologien, forskningen og i praksis. Anvendelsen af Mindfulness er et hastigt voksende område. Den kognitive terapi har taget denne metode til sig og bruger den i den kognitive terapeutiske ramme. Mindfulness bruges også i mange andre sammenhænge. Lige nu tegner der sig et marked, hvor meget bliver kaldt for Mindfulness, men taler vi egentlig om det samme, og hvordan kan man sikre sig en vis form for kvalitetssikring ved anvendelsen af denne metode? I første del af konferencen vil cand.psych, Antonia Sumbundu, belyse og diskutere hele Mindfulnessbegrebet og hvordan vi skal forstå og definere dette? Hvad er den historiske kontekst og forskellen på buddhistisk og vestlig psykologi? Hvordan træner man Mindfulness og hvad er de psykologiske mekanismer bag? Derefter vil PhD, Jacob Piet Jakobsen, fortælle om hvad forskningen viser, og hvilke muligheder såvel som begrænsninger der er i brugen af Mindfulness i behandling såvel som i forhold til stress-reduktion og andet? Begge oplægsholdere praktiserer og forsker i Mindfulness. Første del af konferencen afsluttes med en paneldiskussion ledet af psykolog, Mette Kyung, Center for Autisme, med de to oplægsholdere samt spørgsmål fra salen. Anden halvdel af konferencen vil være oplæg ved englænderen og forfatteren Chris Mitchell der har Aspergers syndrom og skrevet bogen Asperger s Syndrome and Mindfulness om det at have Aspergers syndrom og praktisere Mindfulness, og hvordan det har hjulpet ham til et indholdsrigt liv. Læs mere om konferencen og oplægsholderne på vores hvor tilmelding også kan finde sted. Center for Autisme byder velkommen til Chris Mitchell, der for første gang holder oplæg om Mindfulness og autisme i Danmark. Problemskabende adfærd - temaaften v/bo Hejlskov Elvén Nyhedsbrev Center for Autisme byder den 23. oktober 2012 kl velkommen til Bo Hejlskov Elvén, som holder oplæg om hvordan vi som forældre og fagpersoner kan afværge og undvige konflikter i samspillet med personer med ASF. For at forstå konflikter hos unge/ voksne med Aspergers syndrom er man nødt til at forholde sig til de anderledes forudsætninger, mennesker med autismespektrumsforstyrrelse har. Temaaftenen vil handle om disse forudsætningers konsekvenser i konfliktsituationer, og hvilke konsekvenser det bør have for vor måde at håndtere disse konflikter på. Bo Hejlskov Elvén vil i sit oplæg komme ind på, hvordan man som pårørende eller personale kan tage ansvar for konflikterne og dermed påvirke udfaldet, og hvordan man kan afværge og undvige konflikter. Læs mere om temaaftenen på vores hvor tilmelding også kan finde sted. For at forstå konflikter hos unge/voksne med Aspergers syndrom er man nødt til at forholde sig til de anderledes forudsætninger, mennesker med autismespektrumsforstyrrelse har

5 Årgang 1, Nummer 3 Side 5 C e n t e r f o r Au t i s m e Herlev Hovedgade Herlev Telefon: Fax: Besøg vores Muligheder for dig Telefonrådgivning for forældre og andre pårørende Når man har et barn med ASF eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning. For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende. Det er Center for Autismes interne faglige medarbejdere, som varetager rådgivningen. Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv. Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden om principper og metoder til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/den unge. Telefontid: Der er telefonrådgivning hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på tlf.: Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de er kommet ind. I fald du ikke er blevet kontaktet inden kl. 15, vil du blive ringet op dagen efter eller efterfølgende tirsdag. Nogle fotos anvendt i dette nyhedsbrev er modelfotos fra Dreamstime. De spørgsmål, Center for Autisme kan besvare, er primært af pædagogisk og psykologisk art. C e n t e r f o r Au t i s m e o g d e g o d e v æ r d i e r Center for Autisme er et af de steder i Danmark, hvor der findes mest viden om og konkret erfaring i forhold til personer med autismespektrumsforstyrrelse (ASF). Vores arbejde er at hjælpe personer med ASF til at opnå god trivsel på alle punkter, høj livskvalitet, selvstændighed og inklusion i samfundet, herunder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Vi lægger stor vægt på, at alle medarbejdere har særlig uddannelse og erfaring i forhold til ASF. Derudover lægger vi vægt på, at medarbejderne er empatiske, fleksible, og at de har en god etik. Ingen andre steder er så mange aktiviteter omkring ASF samlet på ét og samme sted som hos Center for Autisme, der består af fire afdelinger. 1. Ungdomsuddannelse (STU), job & praktik 2. Netværksgrupper & vejledning 3. Rådgivning, undersøgelser & kurser 4. Forskning & udvikling Ingen andre steder er så mange aktiviteter omkring ASF samlet på ét og samme sted som hos Center for Autisme Marianne Tankred Luckow, Centerleder for Center for Autisme

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere