Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009"

Transkript

1 Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter

2 Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation og specialist og supervisor i psykoterapi. Forfatter til fagbøger. Har arbejdet med terapi, klinisk børnepsykologi, supervision og undervisning for psykologer og andre faggrupper, især vedr. familieterapi og udvikling af relationskompetence. Kurt Rasmussen Socialpædagog. Medlem af psykoterapeutforeningen MPF. Efteruddannelse: Bl.a. familieterapi, chok traumeterapi, mindfulness baseret kognitiv terapi. Arbejdet som chef og konsulent i amt og kommune, og som underviser og supervisor. Ruth Hansen Cand.psych. med autorisation og specialist og supervisor i psykoterapi. Har arbejdet som klinisk psykolog indenfor børne, ungdoms- og voksenpsykiatrien og med supervision, relationskompetence og teambuilding. Har efteruddannet div. faggrupper i familierådgivning, familieterapi og supervision på The Kempler Institute of Scandinavia. Neel Fasting Lektor, cand. mag. forfatter. Underviser i seksualitet, tantra og selvudvikling i Danmark og i udlandet. Uddannet bl.a. hos dr. phil. Jes Bertelsen og i bodynamic kropsterapi. Arbejder også med rådgivning og supervision i eksistentielle temaer.

3 Velkommen til Elbjerg Kursuscenters program for 2009 Vi tilbyder igen efteruddannelse i psykoterapi, som er tilrettelagt ud fra Dansk Psykologforenings kriterier for specialistgodkendelse i psykoterapi. Det vil sige, at ud af de 12 pladser på uddannelsen skal de 9 besættes af psykologer eller psykiatere. Herudover er der plads til 3 personer med anden relevant faglig baggrund. Vi tilbyder ligeledes supervision i gruppe, som også er tilrettelagt, så den tilgodeser kravene til autorisation og specialistgodkendelse for psykologer. Der vil også være mulighed for at modtage egenterapi i gruppe - et forløb, der også tæller i kvalificeringen til autorisation som psykolog og til optagelse i Psykoterapeutforeningen. Vi er samme team af meget erfarne og kompetente undervisere som i 2008, der nyder at kunne arbejde i rammer, hvor det er muligt at tilrettelægge uddannelse, supervision og egenterapi, så der er de bedste muligheder for fordybelse, træning og tilegnelse af nyt stof. Alle undervisere er trænede i procesorienteret undervisning, hvorfor arbejdet med relationelle processer kan foregå såvel praktisk som teoretisk. Såfremt du skulle have ønske om andre undervisnings eller supervisionsforløb er vi parat til at skræddersy forløb, f.eks. for arbejdspladser, eller til at oprette nye grupper med henblik på supervision eller andet. Se også hjemmesiden Elbjerg Kursuscenter Helle Jensen Cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Medlem af Psykoterapeutforeningen Højtoftevej Skanderborg. Tlf , mobil

4 Supervisionsgruppe 2009 Med udgangspunkt i eksistentiel psykoterapi og oplevelsesorienteret familieterapi og med særligt fokus på træning af nærvær og opmærksomhed i det terapeutiske møde. Supervisionen er godkendt i forhold til autorisation eller specialistgodkendelse. Der er plads til 5 deltagere i gruppen, der mødes 10 gange á 6 timer, i alt 60 timer. Supervisor: Helle Jensen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Datoer: Mandagene d , , , , , , , , og Alle dage kl Sted: Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, 8660 Skanderborg. Tilmelding: Senest Optagelse sker i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. Pris: ,- kr. Betalingsbetingelser: 5000,- kr. ved tilmelding, resten betales i 3 rater á 5000,- kr. den , den og den

5 Egenterapi i gruppe Januar 2009 starter ny gruppe i egenterapi. Gruppen henvender sig til psykologer og terapeuter og herunder også de, der er i gang med terapeutisk efteruddannelse. Formålet med egenterapien er at udvikle sig professionelt som terapeut ved at reflektere over sin egen stil, samt ved at skabe en solid forbindelse mellem det faglige og det personlige. Gruppeforløbet strækker sig over 6 gange à 4 timer. Bindende tilmelding for hele forløbet. Forløbet tæller i forhold til autorisation som psykolog og i forhold til optagelse i Psykoterapeutforeningen, hvor der kræves 250 timers egenterapi. Psykoterapeuter: Helle Jensen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi og Kurt Rasmussen, socialpædagog, psykoterapeut, MPF. Datoer: Tirsdagene d , 17.02, 17.03, og Alle dage fra kl Sted: Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, 8660 Skanderborg. Tilmelding: Senest Optagelse sker i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. Pris: 6500,- kr. for hele forløbet. Betalingsbetingelser: 3.500,- kr. ved tilmelding og 3.000,- kr. den

6 2 årig efteruddannelse i psykoterapi Terapiformen har rod i den eksistentielle og humanistiske tænkemåde, hvorfor fokus er på det terapeutiske møde og på terapeutens personlige og faglige forudsætninger. Psykoterapien kaldes for oplevelsesorienteret og er kendetegnet ved den relationelle og familieorienterede forståelse af udvikling og ved interventionsmåder, som er baseret på her-og-nu processer og på terapeutens empati og autenticitet. (Centrale forfattere er Fog, Kempler, Schibbye, Spinelli, Stern, Yalom). Nedenstående områder anses for at være fundamentet i psykoterapi, og uddannelsen vil være centreret omkring disse: - Personligt, autentisk nærvær i terapien - Empati for og interesse i klienterne - Faglig viden om eksistens, relationer og terapi 1. år vil fokus være på personligt udviklingsarbejde (egenterapi) med udgangspunkt i deltagernes livshistorie, hvor den enkeltes udviklingspunkter vil blive afdækket. Grundlagsteorien vil blive gennemgået, og der vil være supervision af de enkelte terapeutiske samtaler, som deltagerne har med hinanden. Øvelser, der træner evnen til nærvær (mindfulness) vil blive inddraget. Der vil således blive arbejdet med 2 foci: personligt udviklingsarbejde med udganspunkt i livshistorien, og med direkte supervision af terapeuten, der træner det personlige, autentiske nærvær i samtalen. Der vil ofte være et større behov for egenterapi end den, der kan gives gennem uddannelsen. Der vil dog være mulighed for at kursisterne kan invitere egen familie eller andre i nær relation til at deltage i terapien. 2. år er fokus på arbejdet med klienter udefra, individuelle, par- og familiesamtaler, hvor der ydes direkte og indirekte supervision, og hvor grundlagsteorien suppleres med klinisk teori. Der vil blive lagt vægt på at lære at indgå i den terapeutiske relation, og der vil blive arbejdet med øvelser og teknikker, der styrker terapeutens evne til at arbejde med empati, interesse og personligt nærvær, samtidig med, at der er tydelige grænser mellem dig og mig og dit og mit. Der vil på 2. år være undervisning ved gæstelærer Neel Fasting i seksualitet instinkt, emotion og kærlighed, bl.a. med fokus på polariteten mellem det mandlige og det kvindelige i individet og i de mellemmenneskelige relationer. Form: Der undervises proces- og oplevelsesorienteret med vægt på direkte supervision af deltagernes terapeutiske arbejde. Første år ved deltagernes arbejde med hinanden,

7 For psykologer og psykiatere. Herudover er der adgang for andre faggrupper i begrænset omfang. andet år ved arbejde med eksterne klienter. Terapien superviseres direkte og efterfølgende arbejdes der med uddybende respons til terapeuten og med metodeanalyse. Deltagerne vil få mulighed for at fremlægge den til specialistgodkendelsen obligatoriske skriftlige opgave eller det obligatoriske oplæg. Undervisere: Ruth Hansen, aut. cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi Helle Jensen, aut. cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi Deltagerantal: 12 (max. 25% fra andre faggrupper) Omfang: 45 dage, fordelt på 15 moduler à 3 dages varighed. Hertil lægges møder i arbejdsgrupper mellem modulerne: 14 møder à 3 timers varighed, i alt 42 timer. Undervisningen udgør 282 timer, fordelt med 90 timer i grundlagsteori og klinisk teori, 60 timer supervision, 30 timer livesupervision eller supervision af videooptagelser samt 102 timers personligt udviklingsarbejde (egenterapi) i gruppe. Sted: Elbjerg kursuscenter, Ormedamsvej 5, 8660 Skanderborg. Se Kurset er et externatkursus. Til møderne i arbejdsgrupperne mellem undervisningsmodulerne finder deltagerne selv mødested, grupperne forsøges etableret, så møderne så vidt muligt kan afholdes i nærheden af deltagernes bopæl. Se moduloversigten på de næste sider.

8 Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Modul 7: Modul 8: Modul 9: Introduktion til uddannelsen, opbygning, dannelse af arbejdsgrupper, elementer, litteratur. De relationelle eksistentielle grundvilkår, det grundlæggende behov for at være af værdi, og konflikten mellem integritet og samarbejde, set i et terapeutisk, udviklingsmæssigt perspektiv. Påbegynde arbejdet med livshistorier, afdækning af den enkeltes udviklingspunkter. RH og HJ. Fortsat arbejde med livshistorie og udviklingspunkter. Træning af nærvær og opmærksomhed, dels med øvelser, dels som terapeut. Der arbejdes både med nærvær i krop, åndedræt, emotion og tanke. Retningslinjer for den terapeutiske samtale. RH Første runde af arbejdet med livshistorier og udviklingspunkter afsluttes. Såfremt der ønskes tid til at holde oplæg eller få feedback på skriftligt arbejde (obligatorisk i den samlede uddannelse til specialist i psykoterapi) aftales tidspunkt for fremlæggelse og/eller feedback. HJ Tab eller trussel om tab som udløser af udvikling, stagnation eller regression. Sorg og krise. Med udgangspunkt i kursisternes egne tab arbejdes der med temaet. RH og HJ. Opsamling sorg og krise. Yaloms 4 eksistentielle grundvilkår. HJ. Det autentiske nærvær i relationen. Med udgangspunkt i kursisternes indbyrdes relationer trænes det at være autentisk i kontakt med sig selv og med den anden. RH Evaluering, hvor 1. års primært personlig arbejde evalueres, og næste års fagpersonlige arbejde planlægges med udgangspunkt i de erfaringer, den enkelte har gjort sig som terapeut for medkursister i det forløbne år. HJ Seksualitet instinkt, emotion og kærlighed. Polariteten mellem det mandlige og det kvindelig i individet og i mellemmenneskelige relationer. HJ og Neel Fasting Empati og interesse. At arbejde terapeutisk i balance, uden at overinvolvere eller distancere sig. Fokus på begreberne, personlig contra privat, overføring, modoverføring, projektion og projektiv identifikation. At lade sig røre, og indimellem at blive rystet eller ramt. Øvelse spejling. RH

9 Modul 10: Modul 11: Modul 12: Modul 13: Modul 14: Modul 15: Empati og interesse. Det venlige, empatiske nærvær. Arbejde med åbenhed i hjertet og terapeutisk overblik. Anerkendelse og afstemning. Familieperspektivet, familien som symptomskabende, symptomvedligeholdende eller symptomhelbredende. RH Supervision som metode. Øvelser i modellering og tuning-in. HJ Kontakt. Opmærksomhedstræning. Hvordan bringer jeg mig til stede med autentisk nærvær, så det bliver en del af det virksomme i den terapeutiske relation? RH Træne terapi og faglig perspektivering. Plads til opsamling af oplæg/feedback på skriftlig opgave. HJ Træne terapi og faglig perspektivering. Plads til opsamling af oplæg/feedback på skriftlig opgave. RH Evaluering, afslutning. RH og HJ Alle dage kl Tilmelding til / Yderligere oplysninger eller på tlf Tilmeldingsfrist: Pris: ,- kr. heraf kost (incl. moms) kr. Depositum på kr. betales ved tilmelding, resten betales i 4 rater à ,- kr., heraf 2 rater i 2009 og to rater i 2010.

10 Elbjerg Kursuscenter Elbjerg Kursuscenter ligger i et naturskønt område nær Danmarks tre højeste punkter, Møllehøj, Yding Skovhøj og Ejer Baunehøj. Centret er indrettet med kursuslokale på 1. sal og køkken/café og toiletter i underetagen. Der er plads til 22 kursister. I de perioder, hvor der ikke afholdes kurser, er det muligt at leje sig ind på centret på dagsbasis. Mulighed for overnatning: Der findes gode overnatningsmuligheder i nærheden i forskellige prisklasser. Yderligere oplysninger på tlf.: eller på

11 Tilmelding til Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2 årig efteruddannelse i psykoterapi Navn: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: EANnr.: Underskrift Sidste tilmeldingsfrist: 1. december 2008

12 Elbjerg Kursuscenter v/ psykolog Helle Jensen Højtoftevej Skanderborg Porto

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

Relationspsykologisk specialistuddannelse

Relationspsykologisk specialistuddannelse Relationspsykologisk specialistuddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Relationspsykologisk

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i VILBAS Uddannelsen Ring Idag og hør nærmere om VILBAS Uddannelsen VILBAS Uddannelsen - til professionelle der arbejder på opholdssteder, døgninstitutioner, skoler og dagbehandlingstilbud, samt for sagsbehandlere

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere