Angstkursus. Efterår Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angstkursus. Efterår 2013. Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus"

Transkript

1 Angstkursus Efterår 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus

2 Program 1: Præsentation, forskellige angstformer, perspektiv på angstreaktioner 2: Angstmodel, forståelse af angstens fysiologi, eksponeringsøvelse 3: Forståelse og planlægning af eksponering og responshindring 4: Værdier 5: Pårørendetema 6: Evt. medicin og anden behandling 7: 8: Opsamling og plan for fortsat at arbejde med angsten

3 1. gang Tavshedspligt Præsentation Nærværstræning Angstformer Omkostninger ved angst Kognitiv diamant Hjemmeopgave/-øvelse

4 Tavshedspligt Præsentation kurset deltagere Hvordan har jeg haft det med at komme her i dag Hvem er jeg (civilstand, arbejde, uddannelse etc) Hvordan kender jeg til angst Hvad ønsker jeg af kurset Nærværstræning

5 Angstformer

6 Fobier, enkle Velafgrænsede højder, katte, edderkopper, små rum, blod osv. Sjældent invaliderende

7 Panikangst Erfaring med panikanfald præget af tanker om at være ved at dø eller at blive sindssyg Forsøg på undgåelse af nye panikanfald i en grad, der virker invaliderende (kan føre til agorafobi)

8 Agorafobi Frygt for at forlade hjemmet (betyder egentligt frygt for åbne pladser)

9 Social fobi Overdrevet opmærksomhed på andres tanker Frygt for andres kritiske vurdering Frygt for at nervøsitet/frygt opdages af andre

10 Generaliseret angst Overdrevet bekymringstendens Hyppigt også bekymringstendens over bekymringstendensen

11 OCD Obsessiv (tvangstanker) compulsiv (tvangshandlinger) tilstand Invaderende tanker, hyppigt om risiko for katastrofe og tanker om at katastrofe let kan forårsages af egne handlinger eller udeladelse af handlinger. Tvangstanker altid i fht. noget der er vigtigt for en. Ritualiserede, gentagelsesprægede tvangshandlinger

12 Helbredsangst Øget opmærksomhed på kropslige fornemmelser Overdrevet fokus på eller undgåelse af viden om sygdomme Hyppig forsøg på beroligelse ved helbredsundersøgelser

13 Generelle kendetegn Overdrevet følelse af frygt i fht. forventet trussel Overdrevet/ufleksibel opmærksomhed i fht. forventet trussel Levet liv besværliggøres/invalideres af sikkerhedsstrategier eller undgåelse Fysiske autonome reaktioner Erkendelse af at reaktionerne er ude af proportioner med reel trussel

14 Omkostninger ved angsten

15 Den kognitive diamant Tanke Krop Følelse Adfærd

16 Hjemmeopgave Analyser situationer med angst i den kognitive diamant (Træning i at overskue angsten) Nærværstræning - gerne dagligt PS: Hjemmeopgaver forældes ikke

17 2. gang Nærværstræning, 5.sanser Transdiagnostisk angstmodel Eksponeringsøvelse Fysiologiske reaktioner ved angst Hjemmeopgave

18 Opsamling Fokus på læring, spørgsmål og evt. ønske om at overkomme forhindringer for hjemmeøvelser. Hjemmeopgave og spørgsmål til sidste gang Analyser situationer med angst i den kognitive diamant (Træning i at overskue angsten) Nærværstræning - gerne dagligt

19 Transdiagnostisk angstmodel Farerelaterede kerneantagelser Situation Konklusion Vedligeholdende adfærd sikkerhedsadfærd undgåelse flugt Perceptionsforvrængning Følelser Fysiologi Katastrofetanker -overvurdering af sandsynlighed og omfang -undervurdering af evne til coping og mulighed for hjælp fra andre

20 Autonome fys.reaktioner Almindelige reaktioner ved angst: Tørhed i mund Maveonde/diarré/kvalme Rystelser Hjertebanken Sved Anspændthed i muskler Pupiludvidelse Vejrtrækningsbesvær Kulde i ekstremiteter (Besvimelse ved blodfobi) Oplevelser af: vejrtrækningsbesvær kvælningsfornemmelse trykken i brystet kvalme, maveuro svimmelhed uvirkelighedsfølelse frygt for tab af selvkontrol frygt for at dø hedeture/kuldegysninger dødhedsfølelse

21 Isterningeøvelse

22 Hjemmeøvelser Nærværstræning Isterningeøvelse i fht. ubehagelig oplevelse Registrering af angstsituationer i model

23 3. gang Nærværstræning (Blade på strøm) Fortsat arb.m. angstmodellen Neurofysiologisk forklaringsmodel Hyperventilation Eksponering og responshindring

24 Transdiagnostisk angstmodel Farerelaterede kerneantagelser Situation Konklusion Vedligeholdende adfærd sikkerhedsadfærd undgåelse flugt Perceptionsforvrængning Følelser Fysiologi Katastrofetanker -overvurdering af sandsynlighed og omfang -undervurdering af evne til coping og mulighed for hjælp fra andre

25

26 Det limbiske system lærer ikke af fornuft og ord, men af erfaringer og af ikke at blive belønnet

27 Hyperventilationsøvelse 2.min. fokus på at opleve/bemærke fysiske reaktioner tanker indskydelser/impulser

28

29 Hjemmeøvelser Nærværstræning (blade på strøm) Eksponerings- og responshindringsplan

30 4. gang Nærværstræning (rosin) Matrix Værdier

31 Nærværstræning Rosinøvelsen -som godt kan laves med andre fødevarer end rosiner i hverdagen

32 Alice: Kunne du fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra? Filurkatten: Det afhænger af, hvor du skal hen. Alice: Det ved jeg faktisk ikke. Filurkatten: Så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger. (Alice i eventyrland)

33 Hvad driver os? Aversive stimuli Appetive stimuli Væk fra Hen mod

34 ACT$matrix$$ ( The$grid )$ Mental$opleve$ Lidelse;$$ det%jeg%tænker/føler%og%ikke% ønsker% Værdier;$ Det%der%er%virkelig% %vig<gt%for%mig% Bevægelse$væk$ Jeg$ bemærker$$ Bevægelse$i$mod$ Løsninger;$$ Hvad%Jeg%gør%for%at%undgå/ reducere/flygte%fra%min% lidelse%% Engageret$handling;$$ de%skridt%jeg%tager% mod%værdier% Sanse$opleve$ Camilla%Grønlund%2010%/%fra%Polk,%% Hambright%&%Webster%%"The%grid"%

35

36 Værdiafklaring Vælg et livsområde Arb./udd. Fritid Personlig udvikl./helbred Relationer Hvad vil du gerne stå for i dette livsområde? Hvad vil du gerne huskes for? Hvilke hindringer støder du på? Ydre/indre? Hvad kan du gøre for at bevæge dig i retning af dine værdier?

37 Hjemmeøvelse Bevidstgørelse af værdier skydeskiveøvelse Eksponering og responshindring Nærværstræning

38 5. gang Nærværstræning Pårørende Hvad kan virke vedligeholdende på angst? Hvad kan være hjælpsom i relationen? Hjemmeøvelse

39 Nærværstræning 3-minutters åndehul

40 Hvordan øges forståelse Forklar om limbiske system og frontallapper Træk paralleller til pårørendes erfaringer med fobier eller dårlige vaner Hvordan kan man forklare børn om angst? Tilstræb tålmodighed og medfølelse (begge parter)

41

42 Pårørende - vedligehold Beroligelse Forsikring Distraktion/afledning Bliver inddraget i sikkerhedsadfærd Bliver inddraget i undgåelsesadfærd

43 Vedligeholdende pårørendereaktioner Situationer Beroligelse/Forsikring Sikkerhedsadfærd Undgåelsesadfærd Plan for at reducere/stoppe pårørendes vedligeholdende adfærd: Jens Wraa Laursen, 2013

44 Villighed til at føle bange giver plads til værdibaserede handlinger. Hvad skal pårørende være villige til at rumme eller føle? Husk at din pårørende også har et limbisk system Lav aftalerne mens du er i ro! Lær din pårørende ikke at gå på indholdet af din angst.

45 6. gang Nærværstræning Værdiarbejde fortsat (skydeskiveøvelse) Medicin og anden behandling Hjemmearb: Eksponering og responshindring

46 Alm. medicintyper Antidepressiva (SSRI regulerer serotoninniveau) måske tilvænning over længere tids brug Benzodiazepiner (angstdæmpende, søvnfremkaldende) psykomotorisk hæmmende, toleransudvikling (1-2 mdr.), risiko for abstinenser Betablokkere (behandling for arytmi) Antipsykotika (virker beroligende)

47 Nogle andre behandlingstyper Samtaleterapi (ACT, kognitiv adfærdsterapi, korttids dynamisk terapi m.m.m.) Hypnose Mindfulness Meditation Afspænding EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) Tanke Felts Terapi...

48

49 Hjemmeøvelse Nærværstræning Eksponering og responshindring

50 7. gang Øvelse: Eyes on ACT-modellen (Hexaflex) Hvad mangler du for at kunne arbejde med eksponering- og responshindring? 2 og 2: Eksponering- og responshindringsplan Næste gang: 31. oktober

51 Eyes on øvelse

52 Tigeren

53 Accept og mindfulness processer Engagement og handlingsprocesser Kontakt til nuet < > manglende nærvær, opmærksomhed bundet i fortid og fremtid Accept < >Oplevelsesmæssig undgåelse Værdier < > Mangel på klarhed over værdier Defusion < > kognitiv fusion Engageret handling < > Vedholdende handlingslammelse, impulsivitet eller undgåelse, regelstyret adfærd Det observerende selv< > Tanker om selvet Oversættelse fra Luoma et.al. 2007: Jens Wraa Laursen

54 Planlæg eksponering- og responshindring Øvelse 2 og 2 A interviewer B om en eller to områder, som B vil eksponere sig for hvilke responshindringer der kan blive nødvendige hvilke udfordringer (løsningsforslag) der kan komme Roller byttes

55 8. gang Nærværstræning: Benævn private oplevelser Opsamling Eksamen Afslutning/evaluering

56 Opsamling 1: Forskellige angstformer, perspektiv på angstreaktioner 2: Angstmodel, forståelse af angstens fysiologi 3: Forståelse og planlægning af eksponering og responshindring 4: Værdier og engagerede skridt 5: Pårørendetema 6: Medicin og anden behandling 7: ACT-modellen (Hexaflex-model) 8: Opsamling og plan for fortsat at arbejde med angsten

57 3 eksempler til brug til eksamen hyperventilation eksamenssituationen egen angst

58 Transdiagnostisk angstmodel Farerelaterede kerneantagelser Situation Konklusion Vedligeholdende adfærd sikkerhedsadfærd undgåelse flugt Opmærksomhedsfokus Følelser Fysiologi Katastrofetanker -overvurdering af sandsynlighed og omfang -undervurdering af evne til coping og mulighed for hjælp fra andre

59 2 og 2 drøftelse Hvad har du været i stand til at tage til dig? Hvad kan du nu, som du ikke kunne før og hvad har bidraget til det? Hvad ved du nu som du ikke vidste før, og hvad kan du bruge det til? Hvad har hjulpet dig til at flytte dig på den måde? Hvad vil du holde dig for øje i fremtiden, for at vedligeholde eller udvikle dine færdigheder i angsthåndtering? Er du klar til at gå videre på egen hånd, eller har du behov for yderligere hjælp - og hvor vil du hente den?

60 3 ting Hvis du blev spurgt om 5 år Hvad var vigtigst? Hvad har du holdt ved? Hvad har du trænet/udviklet? hvad vil du så svare?

61 Diplomoverrækkelse

62 Evaluering

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden

ANGST. Program dag 6. Hvorfor får vi angst? INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden Program dag 6 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 3. modul, dag 6 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Angst 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Angstøvelser Stress, angst og depression 12.00

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4

Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 Indhold BAGGRUND 1 MÅLGRUPPE 1 FORM OG LÆNGDE 1 KOMPETENCE- OG RESSOURCEKRAV 2 INDHOLD 2 EMNER OG METODER 4 PSYKOEDUKATION 4 AT VÆRE GOD NOK 5 REGISTRERINGSSKEMA/LOGBOG 6 FORDELE-ULEMPE SKEMA 7 SKALERINGSMODELLER

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere