MINDFULNESS og MEDITATION. -en introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDFULNESS og MEDITATION. -en introduktion"

Transkript

1 MINDFULNESS og MEDITATION -en introduktion

2 Velkommen Time2be er dedikeret til at lave kurser, workshops og individuelle forløb, hvor du som deltager får inspirationer og redskaber til at opnå det liv, du ønsker ud fra de værdier og visioner, du har. Meditation er efter vores overbevisning et af de mest kraftfulde redskaber til at ekspandere bevidstheden og skabe fundamentet for bedre fysisk og mental sundhed, mere kærlige relationer, større erhvervsmæssig succes og ikke mindst indre fred og balance. Meditation er en bevidsthedstilstand, hvor vi lader sindet hvile. Meditative teknikker tager os bag det mentale fængsel, hvor tanker og ukonstruktive følelser som tvivl, angst, vrede og fordømmelse dræner os for energi, til en ekspanderet bevidsthedstilstand, hvor vi husker vores grundlæggende natur, som er at være fredfyldte, centrerede og kreative. En regelmæssig indadvendt stillesiddende praksis, er fundamentet for at blive mere nærværende i de udadvendte aktiviteter. Dette hæfte introducerer enkle teknikker til din indadvendte praksis og er fyldt med inspirationer til, hvordan du her og nu og helt konkret kan få mere nærvær integreret i de dagligdags gøremål. Hæftet er enkelt at gå til, er overbliksdannende og beskriver kort essensen inden for forskellige væsentlige temaer. Det er derudover rigt illustreret, fordi kroppen husker mere præcist i billeder end i ord. Hæftet understøttes fra tre kanter, hvor vi anbefaler, at du går på opdagelse, når du vil vide mere: På platformen hvor alle materialer ligger til fri afbenyttelse, er alle hæftets temaer uddybende beskrevet under fanebladet Meditation. Der er udviklet et hæfte, der bygger oven på dette hæfte: En regelmæssig praksis. Det er klart en fordel at bruge hæfterne i forbindelse med henholdsvis én gangs introduktionskursus eller et kursus, der forløber over nogle gange hos en veluddannet mindfulnessinstruktør eller meditationslærer. Bogen Meditation af Mette Kold går dybere endnu i alle emner, du præsenteres for her, efter samme systematik som hæftet har, så det er nemt at udvælge sig relevante kapitler i bogen. Læs om Time2be arrangerede mindfulness- og meditationskurser på

3 indhold Hvorfor meditere? 4 Meditationstyper 5 Bevidsthedstilstande 6 Mindfulness i hverdagen 9 Mindful badning 10 Mindful spisning 11 Mindful søvn 12 Bevægelse hen imod meditation Krop og sanser 14 Åndedrættet 15 Meditation med naturen som indgang 16 Praksisforslag 17 Spørgsmål og svar 18

4 Hvorfor meditere Fordelene kan være mange og individuelle så husk at gå til hver ny meditation uden forventning og med et åbent sind... Øget fysisk sundhed - f.eks. Den biologiske alder falder Blodtryk stabiliseres Kolesteroltal forbedres Immunsystem styrkes Færre stresshormoner Udbrændthed reduceres Flere endorfiner (»lykkehormoner«) Øget psykisk sundhed - f.eks. Markant fald i oplevede negative påvirkninger i hverdagen, dvs. reduceret affekt Psykisk stress reduceres Søvnkvalitet forbedres Rumination (negative gentagelsestvangstanker) mindskes Stigning i positive følelser Større selvmedfølelse og taknemmelighedsfølelse (compassion) Større medfølelse med andre Flere endorfiner (»lykkehormoner«) Højere livskvalitet Mentale fordele Bedre koncentrationsevne Mere stabil ressourceprofil dagen igennem, dvs. højere effektivitet Større kreativitet Relationerne forbedres Mere nuancerede og konstruktive kommunikationsmåder udfoldes Sjælsgenkendelse; dvs. man ser det højeste i enhver, man møder Mere fredfyldthed og stilhed mellem én selv og andre Kroniske sygdomme bedres - bl.a. Kroniske smerter ved en lang række sygdomme reduceres, bl.a. ved gigt, endometriose, fibromyalgi Langvarig stress reduceres Kræft: immunsystem styrkes, smerter reduceres, livskvalitet højnes, fordi angst, depression og stress reduceres Højere bevidsthedstilstande udfoldes Man identificerer sig mindre med roller og ydre identitet. Mærker dybere lag i sig, får måske en følelse af at leve mere med sjælen som udgangspunkt. Andres forventninger til en bliver mere ligegyldige; man bliver mere autentisk og lever kompromisløst ud fra egne værdier. Man får større trang til at være givende frem for fokuseret på egne behov. Oplever en dyb forbundethed med andre mennesker, naturen og hele jorden. Alle nævnte punkter er der forskningsmæssig belæg for i både kvantitative og kvalitative studier. 4

5 Meditationstyper When you try the right method, it clicks immediately You try them. Just PLAY with them. Go home and try. Med krop og sanser øret åndedrættet hjertet et mantra chakraer naturen som indgang One day you have to drop the method. And the sooner you drop it, the better. The moment you attain, the moment awareness is released in you, immediately drop the method. Osho (2004): Meditation. S

6 Bevidstheds tilstande Som begynder udi meditation, hvordan lærer man at skelne mellem, hvornår man bare hviler og måske tager et lille powernap, og hvornår man mediterer? Den meditative bevidsthedstilstand er bestemt ikke kun karakteriseret ved at være hvilende. Det er en årvågen bevidsthedstilstand, så den meditative tilstand er balancepunktet, som smukt udtrykt på engelsk er det man kan kalde restful alertness. En præcis måde man kan lære at genkende denne på, er ved at lære hjernens forskellige bevidsthedstilstande at kende, udtrykt som svingningsfrekvens målt i Herz. Når man er i aktivitet, er målrettet og fokuseret, dominerer det sympatiske nervesystem (altså den del af vort autonome nervesystem, der er aktiverende), og så genererer hjernen det, man kalder beta-1 bølger. Er man stresset, angst, anspændt, dannes der beta-2 bølger. Når der er parasympatisk dominans (altså den del af det autonome nervesystem, der skaber hvile og ro), bliver hjernebølgeaktiviteten langsommere og bliver til alfa bølger. Falder personen i søvn og det parasympatiske nervesystem yderligere tager over, danner hjernen theta bølger. Dyb søvn er karakteriseret ved delta bølger. I oversigt udtrykt således: Delta Theta Alfa Smr Beta-1 Beta-2 Gamma 0,5-4 Hz 4-8 Hz 8-12 Hz Hz Hz Hz Hz DYB SØVN MELLEMDYB SØVN MEDITATIV MINDFUL AKTIVT VÅGEN STRESSET VÅGEN OVERBEVIDST Instinkt Emotion Vidne Nærvær Koncentration Stress High performance Overlevelse Drifter Kropsbevidst Afspændt Tænkning Spændt Intens fokus Koma Ubevidst Følelser Trance Drømme Ubevidst Hvilende årvågen Bevidst hvis trænet Subbevidst Fokuseret Integration af følelser Bevidst Mental aktivitet Bevidst Angst Ophidset Ukoncentreret Bevidst Høj energi Exceptionel kombinationsevne Når vores opmærksomhed er rettet mod den ydre verden, er vi typisk i beta-frekvens, og når opmærksomheden er rettet indad, danner vi alfa- og theta bølger. Dette er selvfølgelig et højst simplificeret udtryk, fordi hjernens 20 billioner neuroner genererer alle elektriske impulser hele tiden. Jo mere neuronerne samarbejder og bliver synkrone, jo større amplitude er der. Jo hurtigere de arbejder sammen, jo højere frekvens er der (beskrevet ovenfor). Når det før blev sagt, at alfa bølger hører til i den indre sanseverden, er det kun udtryk for den såkaldt normale ikke trænede hjerne. Opøver man at gå på alfa eller smr når som helst hvor som helst (alt efter karakteren af opgaven, man skal løse), er filosofien inden for bevidsthedsforskningen, at man udover at opøve en bedre balance i nervesystemet, 6

7 foretager high performance træning hvor man kan drage nytte af den indre sanseverdens direkte impulser og kreative informationer til at løse konkrete opgaver ude i verden, selv når man forbliver i alfa, eller skifter mellem at være i alfa og beta. Man lærer med andre ord at forblive afspændt og fokuseret, selv under stress. En person med mange alfa- eller smr-svingninger har en effektiv hjerne og går uden anstrengelse fra én opgave til den næste. Energien flyder frit, stress akkumuleres ikke. Betabølger anses metaforisk for hjernens muskler. Når man belaster og udfordrer sin hjerne meget, fastholder man hjernen i en for permanent opspændingstilstand. Ligesom lang tids opspænding af musklerne giver udmattelse, er det tilfældet, når hjernen fastholdes i beta. Hvor man i starten kan holde beta-bølgerne synkronicerede, bliver de efter en tid usynkronicerede. Det opleves som ufokuserethed og mindsket koncentrationsevne. Hvis man er blevet massivt stresset, er det en god ide til en start såvel at lave alfa og smr-træning og senere i forløbet beta-træning. Et niveau af aktivitet i hjernen, man indtil for nylig ikke har beskæftiget sig med, er gamma aktivitet. Frekvensen går fra Hz (35-42). Det er påvist, at disse frekvenser er associeret med højere niveauer af hjerneorganisering, hvor information fra alle sanser sammenknyttes på et højere bevidsthedsniveau. Gamma er fortrinsvis knyttet til forreste del af hjernen, hvor aktiviteten fra resten af hjernen integreres. Gamma associeres på oplevelsesplanet med højt energiniveau, intens fokus og viljestyrke. Buddhistiske munke foretog ubesværet skiftet mellem gammabølger og alfabølger, og såvel kort- som langsigtede effekter i hjernen kunne måles (Lutz et al, 2004). Det skal understreges, at mental fitness og meditation ikke skal sidestilles. I meditation sker der fysiologisk dette skift i bevidsthedstilstanden, at man danner mange alfabølger og med bestemte teknikker også mange gamma-bølger. Det sker automatisk og er ikke et formål i sig selv, som det er, når man laver hjernebølgetræning. Mental fitness er en værdifuld lær din bevidsthed at kende metode, som kan forudgå etableringen af en velfungerende meditationspraksis. Men mental fitness kan ikke erstatte meditation, da de højere bevidsthedstilstande først udfolder sig, når vi kommer bagom det bevidste sind og får sjælsbevidsthed. I nogle øvelser går man specifikt efter smr- eller alfabølger, mens det er noget, der sker bagom og af sig selv med andre teknikker. Mentaltræning kan således sagtens praktiseres uden måleapparatur, idet man hurtigt lærer at genkende sin bevidsthedstilstand, og man bliver mere og mere nuanceret i genkendelsen. At der i et introhæfte gøres en del ud af at forklare hjernens forskellige bevidsthedstilstande skyldes, at i vores kultur er den største enkeltstående årsag til stress efter vores overbevisning, at vi overforbruger / bruger vores hjernekapacitet forkert. Bevidstheden er sådan indrettet, at den skifter tilstand adskillige gange i løbet af en dag af sig selv. Fra at være i beta-aktivitet hvor man er bevidst, vågen, analyserende og aktiv til at gå ned i smr og/ eller alfa, hvor behovet er at dvæle, blot føle væren og vende opmærksomheden indad. Det skift sker ca. hver time gennem alle vore vågne timer, måske kun nogle minutter ad gangen og op til minutter ad gangen. Når man er i alfa, har man trang til at lukke øjnene og måske lige glide ned og røre ved søvngrænsen. En dagdrømmertilstand hvor alting flyder i én. Man er let i kroppen, hjernen er næsten ekstra-sensorisk, flydende og let. Det er meget fredeligt og behageligt - hvis man ellers kan få lov. Og det er modsat næsten pinefuldt at holde sig vågen, hvis man sidder til et foredrag eller møde, hvor man må undertrykke sin gaben og trangen til at lukke øjnene. Bevidsthedens naturlige flow er altså, at vi en del gange i løbet af en dag synker ned i en lidt mere indadvendt hvilende bevidsthedstilstand, indimellem det udadvendte og aktive liv. Med træning kan man som ovenfor nævnt sagtens have perioder i alfa, hvor man kan have en frit flydende opmærksomhed, hvor man både er indadvendt sansende og fuldt bevidst og sansende i forhold til omgivelserne. Det føles som en hypersansende be- 7

8 vidsthedstilstand, hvor man sanser langt klarere end i normal vågen bevidsthedstilstand. Man er dobbelrettet bevidst. Dét er essensen af mindfulness-træning, når vi følger det naturlige flow. Pauser hører ikke til i det moderne effektive menneskes hverdag. På en arbejdsplads vil det være uhørt at lægge sig i et hjørne af kontoret i f.eks. 15 minutter og meditere. Men denne modstand mod den naturlige hvile i løbet af en dag er dybt ulogisk, fordi hjernens og resten af kroppens behov undertrykkes. Hvad gør vi så egentlig i vores kultur? Vi rejser os og snakker lidt, vi drikker lidt kaffe, spiser lidt sukker og får ad den vej et kick, sluger måske en panodil for at dæmpe kroppens modstand. Ulempen er, at kroppen begynder uden at vi opdager det at producere stresshormoner (bl.a. kortisol), uden at vi som sådan føler os stressede. Det gør kroppen for at tilpasse sig situationen, den tvinges jo op i et gear og i et performanceniveau, der ikke følger den naturlige rytme. Fortsætter vi dette mønster med at undertrykke kroppens og især hjernens naturlige flow i det lange løb, så bliver vi fysisk stressede, også selvom der ikke som sådan er ting i vores liv, der skulle indikere, at vi er det eller bør være det. Vi mister toppen af vores performance-evne, bliver dårligere til at koncentrere os og fokusere, bliver dårlige til at være ægte nærværende i relationen til andre. Ud fra denne common sense betragtning er pauser i løbet af dagen absolut logik og sund fornuft. Og hvis man skifter mellem at tage dem som dels et lille pauserum med lukkede øjne, hvor man lader hjernen løbe i frigear, dels tager et decideret powernap, og dels én gang om dagen mediterer, så gør man det ideelle for sin hjerne og resten af kroppen. 8

9 Mindfulness i hverdagen Du er ikke mindful: - Når du mest er fokuseret på målet, og ikke på processen og rejsen. - Når tankerne bevæger sig i fortiden eller fremtiden. - Når du er rastløs. - Når du er fysisk tilstede men i sindet er et helt andet sted. Badning:...sanselig nydelse, ro, varme, forfriskelse, egenomsorg... Spisning:...en mave der lydhørt fyldes langsomt med det, den har brug for, for at give næring, styrke og kraft til dagens dont... Søvn:...alting folder sig indad til en lang, dejlig pause - for at hjernen opryddes, følelserne bearbejdes, organerne revitaliseres. I morgen bliver en ny god dag, hvor alt er muligt... Motion og bevægelse:...din krop, din følgesvend hele dette liv - fortjener at blive set, hørt og passet på. Den iltes, den styrkes, den balanceres, den får pauser... Vejrtrækning:...livfuldhed, tro og tillid på indånding - overgivelse, hengivelse, væren på udånding... I relationerne:...at se hinanden helt, fornemme essensen, den tidløse sjæl, der er her for at elske og blive elsket... Nøgleord for en mindful oplevelse: Fornemmelsen af tid forsvinder Du sanser mere end du tænker Du sanser at du sanser Selv små indtryk og detaljer opleves Du glædes ved små ting Du føler overskud og kærlighed Du gør én eller få ting ad gangen 9

10 Mindful badning Vort daglige bad er en unik stund, hvad angår at praktisere mindfulness. Du har muligheden for at komme fuldt tilstede og NYDE stunden, frem for bare at overstå den. Badning er en dejlig stund til at sanse, at du sanser, fordi så mange af sanserne er involveret. HØR vandet risle ud af brusehovedet, SE det komme ud af brusehovedet og glide ned i risten. FØL vandet ramme dig på toppen af issen, eller lad vandet ramme dig på brystet og glide ned over kroppen, det kan føles næsten sensuelt. Eller stil dig, så du får en blid skuldermassage. Og føl behaget og dine ekstra modtagelige zoner af kroppen, når du sæber dig ind. Giv dig selv en blid hovedbundsmassage, når du vasker hår. DUFT friskheden af vandet, og eventuelt de dufte du har i shampooen. Når du skal tørre dig selv, så masser dig grundigt tør over det hele med præcis den blødhed eller fasthed, du føler for i situationen. En dag har du måske brug for omsorgsfuld og langsomt tørring. En anden dag en vitaliserende og hurtigere tørring. Se badet som en stund, hvor du kan give dig selv omsorg og kærlighed; en stund hvor nydelse er i forgrund Har du et karbad, kan du fra tid til anden skabe en hel spa-seance for dig selv, med alt du måtte ønske af stearinlys, duftolier, behagelig rolig musik, iskold vand med lime til at skylle dig igennem indvendig, varm the eller måske et køligt glas champagne på kanten af badekarret.

11 Mindful spisning De omgivelser, hvor maden tilberedes og indtages, er vigtige i forhold til, hvordan maden påvirker kroppen. Den svært definerlige»ånd«, følelsen af æstetik og sammenhæng i måltidet, kan udvikles og understøttes ved at følge nogle vejledninger: Spis i en rolig atmosfære. Spis aldrig når du er ophidset eller vred. Sid ned når du spiser. Spis kun når du føler dig sulten. Reducer iskold mad og drikke; det slukker fordøjelsens ild. Snak ikke når du tygger maden. Mellem du spiser, engager dig i en lethjertet og varm samtale med dem, du er sammen med. Spis i et passende tempo, hverken for hurtigt eller for langsomt. Fordøj ét måltid (ca. 4 timer), før du spiser det næste måltid. Sip moderate mængder lunken eller varmt vand til dit måltid. Egentlig indtag af væske vand, the gøres optimalt mellem måltiderne. Spis overvejende frisklavede måltider. Reducer at indtage mad, der har været frosset, levnet, er ikke-tilberedt, tilberedt i mikroovn og konserveret. Minimer at spise helt rå mad. Mad der er kogt let eller wok-svitset er lettere at fordøje. Drik mælk separat fra måltiderne. Foretræk varm og enten alene eller med andre søde fødevarer. Lad maven være minimum ¼ tom når du har spist; det højner fordøjelsestempoet. Sid stille og roligt og start fordøjelsesprocessen efter måltidet. Hvis du kan, tag en gåtur.

12 Mindful søvn Efter en dag med stimulerende aktiviteter for krop og sind, behøves hvile og dyb søvn. Alle mennesker behøver 6-8 timers søvn for maksimal fysiologisk effekt. Cellerne skal have optimale betingelser for fornyelse etc. Søvnen før midnat er generelt den optimale for cellefornyelse, hjerne og nervesystem. Derfor vil du føle dig mere udhvilet, hvis du sover fra 22-6, end fra For den optimale søvn, følg følgende rutine: Spis en let middag. Tag en behagelig gåtur efter middagen. Minimer spændende, aktiverende og mentalt krævende aktiviteter efter Hvis du behøver beroligelse til natten, kan du tage et varm karbad med beroligende dufte tilsat. Giv evt. dig selv en beroligende massage før du lægger dig i karbadet. Spred afslappende dufte i dit soveværelse, f.eks. friske blomster. Drik en kop beroligende the til natten. Hvis dit sind er meget aktivt, så skriv dagbog nogle få minutter før du går i seng.»download«nogle af de gentagende tanker og følelser, så du ikke ruminerer, når du lægger dig til at sove. Læs inspirerende eller spirituel litteratur nogle få minutter før du skal sove. Læs ikke krimier eller andet aktiverende lige før du skal sove. Se ikke tv og arbejd ikke i sengen. Når du lægger dig, så start en rutine, hvor du»mærker dig selv«, gå evt. kroppen igennem led for led, afspænd bevidst hver del af kroppen. Registrer dine tanker og følelser uden at involvere dig. Observer åndedrættet blive dybere og mere afspændt, indtil du glider over i søvnen.

13 Bevægelse hen imod meditation Når du laver motion og bevægelse i din dagligdag, vær eksperimenterende med bevægelsesmønstre. Bevæg dig lige så frit som da du var barn. Når du går eller løber, spænder du unødigt op nogle steder i kroppen? Kan grundspændingsniveauet sænkes, så du genfinder nydelsen ved at bevæge dig? Gå efter at føle dig fri, når du motionerer, så glæde og vitalitet får lov at boble ud af hver eneste sprække i dig. meditation i bevægelse Begin with Catharsis! I never tell people to begin with just sitting. Begin from where beginning is easy. If you begin with sitting, you will feel much disturbance inside. You will become aware of your insane mind and nothing else. I begin with your insanity, not with a sitting posture. I allow your insanity. If you dance madly, the opposite happens within you you begin to be aware of a silent point within you. Osho (2004): Meditation. S ) 13

14 Krop ogsanser Kroppen størkner og ophober ubalancer gennem livet, hvis man ikke gør noget for at modgå det. Og kroppen kalder, når man mediterer; den er den første og største flaskehals for at opnå mere stille bevidsthedstilstande. En del øvelser forbereder kroppen til meditation gennem at kroppen bliver mere afspændt og»larmer«mindre. Andre øvelser vækker sanserne til live, prøv f.eks. nedenstående og tag dig god tid til at mærke efter: Lugt...fornem lugten i rummet. Fornem din egen lugt. Næst: Forestil dig en duft, du kan lide og som giver dig et input, du har brug for lige nu... Smag...fornem smagen i din mund. Du smager sødt forrest, salt på siderne af tungen, sur på siden af tungen lidt længere tilbage, bittert midterst på tungen, umami allerbagerst midt på tungen. Lyd Næst: Forestil dig en frisk smag i munden......lyt til lydene omkring dig, når de rammer indgangen af ørerne. Næst: Forestil dig at lytte til en naturlyd, der gør dig godt... Syn...kig neutralt og registrerende omkring, fornem former, farver, strukturer, rum mellem de ting, der fanger øjet. Næst: Forestil dig at kigge på noget, der behager dit øje... Berøring...mærk tøjet på din krop, luften der rammer dit ansigt. Næst: Forestil dig at blive berørt på din bare hud på en måde, som du virkelig holder af at bliver berørt... 14

15 Åndedrættet Åndedrættet er hele fundamentet for livet. Det er broen mellem krop og sind, mellem bevidst og ubevidst. Åndedrættet er det bedste redskab at benytte for at kunne regulere krop, tanker og følelser. Udviklingen af åndedrættet og bevidstheden om åndedrættet er en af de vigtigste nøgler til en fordybet meditationspraksis. Det normale åndedræt Man trækker vejret normalt, når lungerne ubesværet fyldes med luft, og kroppen giver slip og puster helt ud. Udholdende åndedræt Styrkende åndedræt Åndedrætsspændvidde udvikles, så lungerne kan optage mere ilt, og vejret kan holdes væsentlig længere. Antal åndedræt pr. minut falder væsentligt. Lungerne trænes større, så de får større volumen, såvel som man kan øge kvaliteten af den luft, man trækker ned i lungerne. Lungernes elasticitet og evne til at trække sig sammen udvikles. Helbredende vejrtrækning Lindrende vejrtrækning Der benyttes teknikker, så luftvejssygdomme lindres eller helbredes. Teknikker bruges til at forebygge sygdom og højne energi, blodcirkulation og mental tilstand. Der benyttes teknikker, så det beroligende nervesystem aktiveres, hvilket kan give følgende effekter: Smertereduktion, stressreduktion, reduktion af tankemylder og uro. BLOT 3 FULDKOMNE ÅNDEDRAG ER NOK TIL AT DU FÅR FORNYET ENERGI OG NERVESYSTEMET BALANCERES. Det bliver endnu bedre, hvis du går ud i den friske luft og gør det. Gør sådan her: Træk vejret helt ind, så lungerne spændes op og ud. Hold en lille pause, hvor energien spreder sig i krop og sind. Når du puster helt ud, suges maven lidt ind for at tømme lungerne helt. Hold en lille pause på bunden af åndedraget, hvor du slipper alle unødige muskelopspændinger og bliver fokuseret og afspændt. Gentag to gange mere. 15

16 Meditation med naturen som indgang Jo oftere mennesker besøger grønne områder, og jo længere tid, de tilbringer der, des mindre stressede er de. At udføre meditative øvelser i grønne områder giver en yderligere følelse af ro og harmoni. Afslapning gennem naturens lyde Sid bekvemt, gerne et smukt sted, hvor der overvejende er naturskabte lyde. Ret opmærksomheden mod lydene, lad bevidstheden og sanserne være fuldt åbne Fokuseringsøvelse Find en genstand i naturen, som du kan fokusere på; en smuk blomst, en rislende bæk, en sten, et træ. Giv dig selv lov til at forbinde dig med objektets kvaliteter og farver, uden at analysere eller prøve at forstå. Bare vær med objektet Gående meditation Næste gang du går en tur, så øv dig i at være fuldt tilstedeværende, mens du bevæger dig. Mærk din krop og dens forbindelse med jorden, når du går. Husk også vejrtrækningen Meditation ved solnedgang eller opgang Som travle bymennesker mister vi let fornemmelsen for døgnets naturlige rytme. Du kan genvinde denne fornemmelse ved at stå op sammen med naturen ved solopgang og opleve, hvordan alt liv i naturen vågner. Eller du kan falde til ro efter en lang dags aktiviteter, når solen går ned, og naturen går til ro Meditation på uendeligheden Sæt dig et sted med stort udsyn. Når du er faldet til ro, kig mod himlen eller horisonten. Lad bevidstheden åbne sig for den ubegrænsede himmel. Lad indre og ydre smelte sammen, så du føler dig ét med rummet og himlen. 16

17 Praksis forslag Her opsummeres og beskrives tre øvelser, som det er nemt at gå til. De udføres stillesiddende eller -liggende med lukkede øjne. Brug kun én form for øvelse ad gangen. Brug alt mellem 5 og 20 minutter på øvelsen, gør selv-instruktionen så enkel som mulig for dig selv. Meditation behøver ikke være kompliceret. Kroppen Kropsscanning Sæt dig i en behagelig stilling eller læg dig komfortabelt med et tæppe på. Luk øjnene. Registrer kort det rum, du er i. Lydene, temperaturen, lyset. Træk langsomt vejret dybt ned i maven et par gange - pust helt ud. Gå så din krop igennem på følgende måde: Fokuser opmærksomheden på dine tæer. Mærk på en registrerende måde, hvordan det føles i tæerne er de varme, kolde, snurrer de, eller mærker du andre fornemmelser? Før herefter opmærksomheden til dine lægge og videre til dine lår. Lad din opmærksomhed hvile ved begge ben samtidig. Mærk herefter sæde, lænd og hele ryggen. Før nu opmærksomheden til forsiden af kroppen til underlivet og videre til maven, til brystkassen og videre op til skuldrene og ud i armene, til albuerne, hænderne og fingrene. Ret nu opmærksomheden mod din nakke, videre til baghovedet og ansigtet. Mærk din pande og dine tindinger. Slut kropsskanningen med at rette din opmærksomhed mod hele kroppen samtidig. Vil du lave en grundig guidet kropsscanning (26 min.), forefindes den på under fanebladet video, musik, guidning. Åndedrættet Nærvær på det normale åndedræt Hjertet Registrer kroppens helt naturlige åndedrætsrytme, bestående af 4 faser: Den trækker vejret ind og iltes, der er en kort naturlig pause med en let opspænding i kroppen, den puster ud, hvor den renses for kuldioxid, den holder en lille pause efter udåndingen, hvor kroppen giver slip ned i total afspændthed. Det velfungerende normale åndedræt: Prøv nu, ganske blidt at tilstræbe et jævnt, roligt, dybt åndedræt med ca. lige lange ind- og udåndingsbølger. Ingen forcering på hverken ind- eller udånding. En blød top og en blød bund, der signalerer den lille pause mellem bølgerne. Nogenlunde regelmæssighed. Mærk de positive konsekvenser i krop og sind, mens du lader det normale åndedræt stedfæste sig og blive det fremherskende igen. Vil du guides udi at genkende og bruge det normale åndedræt igen, forefindes en guidning (11 min) på under fanebladet video, musik, guidning. Hjertefokus: Fokuser på dit hjerteområde. Hjerteåndedræt: Træk vejret blødt gennem hjertet. Hjertefølelse: Læg hjertets kvaliteter som små frø, der kan spire og gro i dit hjerte: Fred, harmoni, glæde, taknemmelighed, medfølelse, kærlighed. Vil du guides i en hjertemeditation (18 min), hvor frøene for hjertets kvaliteter lægges, forefindes den på under fanebladet video, musik, guidning. 17

18 Spørgsmål og svar Her får du konkrete svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om mindfulness og meditation fra mennesker, der for nyligt er gået i gang med at udforske meditation. Kan jeg få tankerne til at forsvinde, hvis jeg lærer at meditere? Vores tanker har det med at fjerne os fra nuet, fordi vi dvæler ved fortiden og bekymrer os om fremtiden. I løbet af en travl hverdag oplever vi en strøm af tanker, der dræner os for energi. Kun når vi lader sindet hvile, finder vi tilbage til vores naturlige tilstand af væren, som er en tilstand af fred og tilfredshed. Meditation bringer os i en bevidsthedstilstand, hvor sindet hviler, dvs. typisk kommer færre og færre tanker i løbet af en meditation. Vi kan ikke viljesbestemt få tankeoverflod til at forsvinde. Til gengæld kan vi intentionelt give slip i det at lade vore tanke dominere kroppen og den følelsesmæssige tilstand og når vi gør det, slipper tankerne ofte at komme så intenst og vedvarende. Hvordan kan du konkret gøre, når du sidder med f.eks. en kropsscanning eller åndedrætsnærvær og opdager, at nu faldt du igen i tanker? - Accepter at det skete, lad kroppen hvile, slip eventuel irritation på dig selv, og forestil dig så, at du sætter dine tanker op på svævende skyer over dig. Hver gang der kommer en ny tanke, sættes den op på skyen, og du giver slip og lader den svæve væk, uden at du involverer dig med den. Bliver jeg stress kvit, hvis jeg lærer at meditere? Meditation igangsætter en proces, hvor du genvinder balancen kropsligt og mentalt, så det vil givetvis påvirke stressniveauet positivt. Ved meditation bliver man mere kropsbevidst og bliver dermed mere lydhør overfor, når man overforbruger sine ressourcer. Forskning viser, at kroppens mængde af stresshormoner reduceres hurtigere, når man mediterer. Om end det implicitte formål med meditation kan være stress-reduktion, så er det vigtigt, at man går til hver ny meditation med åbent sind og ingen bestemte forventninger. Udover meditation som redskab til stressreduktion er det for de flestes vedkommende nødvendigt at kigge på hele sin livsstil: Søvn, kost, motion, antal aktiviteter man forlanger af sig selv i løbet af en dag etc. Hvad med depressive følelser, angst eller andre ubehagelige følelser hvad stiller jeg op med dem, når de dominerer under meditationen? Nogle gange sætter meditation os i kontakt med tilstande, der allerede er der, men som vi løber fra at erkende. Andre gange sker der det, at kraftige følelser popper op, når man mediterer. Det kan være negative eller positive følelser. Grundreglen under meditation er at lade det være, der er. Ikke undertrykke nogen del af sig. Men anskue følelser som lige så forbigående som tanker og andre tilstande. Så forholde sig registrerende til følelsen, være vidne til den, anerkende den. Og lade den slippe sit tag i kroppen. Jo mere vi overgiver os til at acceptere den i nu et, jo mere tilbøjelig er den også til at forsvinde af sig selv. Frihed tæmmer sindet. Kan meditation sammenlignes med noget, jeg sædvanligvis gør i løbet af dagen? Meditation er vel nærmest det eneste man gør i løbet af en dag, som er ikke-gøren. Som er en proces hen imod væren. Gør mindre, opnå mere er et gængs ordsprog om meditation. Det kan gøres med mange metoder og redskaber, så på den måde er der mange veje mod målet. Hvert menneske skal finde sine metoder, der fungerer. Men nej, intet andet kan sammenlignes med meditation. Falde i søvn-processen kan ligne, fordi man højst sandsynligt bruger samme give slip redskaber, som når man falder i søvn. Men meditation er at forblive vågen og nærværende og ikke falde ned i en vegetativ tilstand, så derfor er det kun en mindre del af søvn-processen, meditation kan sammenlignes med. 18

19 Kroppen kalder hele tiden på mig; den har konkrete og fysiske smerter, og derfor er det ubehageligt at sidde eller ligge for at meditere. Hvad skal jeg stille op med det? For mennesker med kroniske smerter eller fysisk intens stress, kan det være en god ide at lave bevægelse hen imod meditation, meditation i bevægelse, dvs. lave sin sædvanlige motion med fuldt kropsligt nærvær, et frit flydende åndedrag, være årvågen over for, hvad kroppen har brug for. Udøvelse af yoga er rigtig godt til at optræne at være mindful i bevægelse. Når man bliver lidt mere trænet i at være med sin smerte på en registrerende og afspændt måde, sker der ofte det, at en liggende praksis giver frirummet, hvor man evner intentionelt at reducere graden af smerter. Forskning understøtter, at mindfulness-træning og meditation har positiv indflydelse på smertereduktion og følelse af kontrol med og over smerterne. Hvor tit skal jeg meditere for at det har effekt? Det er vigtigt at gøre det regelmæssigt. Og i starten skal der for de flestes vedkommende bruges lidt disciplin og det skal skrives i kalenderen, for at man får skabt rummet til det. Regelmæssigt kan for nogen være dagligt, for andre 2-3 gange om ugen. Det skal passe ind i det liv, man lever, så derfor skal det heller ikke omgærdes med for megen følelse af besvær. Tidspunkt på dagen bør ligeledes individuelt tilpasses. For de flestes vedkommende vil det ideelle tidspunkt være sidst på eftermiddagen, mens nogen ynder at gøre det om morgenen. Man kan selvfølgelig, hvis man har tid og lyst, gøre det både morgen og eftermiddag. Behøver man overhovedet praktisere stillesiddende meditation? Kan man ikke blot holde sig til at fokusere på at blive mere mindful, mere nærværende i hverdagen i ens gøremål? Siddende med lukkede øjne meditation giver muligheden for at dykke ned i dybere lag af væren, så det kan næppe erstattes af noget andet, heller ikke at blive mere nærværende i gøremålene. Tværtimod så oplever de fleste automatisk at blive mere nærværende i vågen bevidsthed, når de har en velfungerende regelmæssig meditationspraksis. Men gør op med dig selv, hvad du ønsker at prioritere. Det er et rigtig godt sted at starte at blive bevidst om og fokusere på at blive mere nærværende i de dagligdags gøremål. Føler du ikke for siddende med lukkede øjne mindfulness meditation er der i hvert fald ikke noget i vejen for at starte med nærværet i gøremålene som essensen af din mindfulness-praksis. Husk at det ikke skal være endnu et må tage sig sammen til projekt i dit liv. Det skulle gerne udgøre et ægte og behageligt Frirum. Jeg kan ikke finde ro nogen steder i mit hjem til at meditere. Børn og partner forstyrrer Hvad gør jeg? I starten, hvor man indøver en praksis, kan det være nødvendigt og behageligt at skabe sig et privat rum at meditere i. Det er dog en fordel på sigt at vise sine nærmeste, at man mediterer, for roen smitter! Når børnene vises, at det er ok at tage en pause og synke ind i sig selv, at man ikke behøver være on og online hele tiden, så vil de også i stadig højere grad acceptere dit pauserum uden at forstyrre dig. Der skabes en kultur i jeres hjem, at her kan det være rart, stille og fredfyldt at være. Så i princippet skal du med tiden kunne meditere hvor som helst når som helst, uafhængig af graden af støj der givetvis vil mindskes, hvis du ikke stresser over den. Tilladelsen til pauserummet er måske én af de vigtigste værdier, vi kan give vores børn med i forhold til at sikre deres fremtidige trivsel?... 19

20 Dette introduktionshæfte til Mindfulness og Meditation beskriver: Gevinsterne ved og formålene med meditation. De indgange der er til meditation / typer af meditation, der findes. Enkle teknikker til din indadvendte praksis, der tager udgangspunkt i krop, sanser, åndedræt og hjerte. Baggrundsviden om bevidsthedstilstande, så du er i stand til at skelne mellem, hvornår du bare hviler og hvornår du mediterer. Hæftet er derudover fyldt med inspirationer til, hvordan du her og nu og helt konkret kan få mere nærvær integreret i de dagligdags gøremål, såsom: SØVN BADNING SPISNING MOTION SAMT HVORDAN DU KAN BRUGE NATUREN TIL MEDITATION Sluttelige får du korte, konkrete svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om mindfulness og meditation fra mennesker, der netop er gået i gang med at udforske meditation. På møder du realiseringen af en drøm om at skabe en platform, som er et frit tilgængeligt overflødighedshorn indeholdende viden og inspiration om det at være menneske på godt og ondt. For skal det lykkes at leve med et åbent hjerte, kræves det, at vi fra tid til anden kigger indad for at forstå os selv; at være menneske er en farefuld rejse med mange udfordringer og risici for at fare vild i sindets krinkelkroge. Platformen fungerer som et kompas, du kan medbringe på rejsen indad. Mette Kold Cand.Psych., Ph.D. i Sundhedspsykologi

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre

Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre Kære du Håber du er kommet godt i gang med din 10 dages succes, og også gerne har tænkt lidt videre Husk vigtigheden af at overholde aftaler med dig selv det giver selvtillid og energi og endnu flere små

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Det magiske spejl - At elske sig selv og bygge selvværd Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen

Læs mere

Velkommen. Stressreduktion. Bedre søvn. Øget koncentrationsevne. Mere energi. Øget kreativitet. Bedre humør

Velkommen. Stressreduktion. Bedre søvn. Øget koncentrationsevne. Mere energi. Øget kreativitet. Bedre humør Velkommen Når jeg første gang siger til et menneske, at man er i stand til at styre sin TIL- STAND, kropsligt og mentalt, dels via sin forestillingsevne, dels ved sin evne til at slappe dybt af, så bliver

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Den lille sol s rejse

Den lille sol s rejse Den lille sol s rejse - Kropsskanning Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

KOM IGANG Af Mette Kold

KOM IGANG Af Mette Kold MINDFULNESS OG MEDITATION KOM IGANG Af Mette Kold MINDFULNESS OG MEDITATION KOM IGANG 2 3 Mindfulness og meditation - kom igang Af Mette Kold Fotograf: Finn Byrum, Shutterstock og Time2be Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION Sussanne Wexø MINDFULNESS ER EN LIVSSTIL - der handler om at leve med et opmærksomt sind Et sind som ikke flakker mellem fortiden og fremtiden, men som fastholdes

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Havfruernes verden - En sanserejse Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

12. At beskrive et problem specifikt og præcist

12. At beskrive et problem specifikt og præcist 12. At beskrive et problem specifikt og præcist A) Vær specifik, når du beskriver problemet. Hvem var til stede? Hvad skete der nøjagtigt? Hvor var du? Hvornår skete det? Hvordan forløb det? ikke fokusere

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

stress Yoga mod Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser, der forkæler dit nervesystem, afspænder din krop og styrker dit sind.

stress Yoga mod Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser, der forkæler dit nervesystem, afspænder din krop og styrker dit sind. Yoga stress mod Har du en travl hverdag, eller er du decideret stressramt, så hjælper yoga dig med at finde ro og overskud både fysisk og følelsesmæssigt. Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser,

Læs mere

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray Jeg er begejstret for at du nu skal deltage i denne Womb Blessing/velsignelse af livmoderen. Denne velsignelse er lavet, ikke kun for at tilføre dig healing og en ægte forbindelse med din livmoder og femininitet,

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Personligt LEAN LEAN EFFEKTIV SELVLEDELSE Eliminere spild og forbedre kvalitet i produktionsproces Kundens behov i centrum for

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? Lad mig begynde med at stille dig tre spørgsmål: Oplever du, at når du lægger hovedet på puden om aftenen, så er dit hoved fyldt med tanker? Oplever

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

Intensivt Mindfulness Kursus

Intensivt Mindfulness Kursus Intensivt Mindfulness Kursus Redskaber og viden til en hverdag i balance Powerful Mind & Mindsatwork 1 Velkommen 2 Agenda de 4 trin Trin 1: At komme til stede Viden og forskning Mindfulness forståelse

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness er tilstedeværelse Tilstede: i livet, i os selv med andre mennesker, i de ting vi gør på en ikke dømmende måde

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray Jeg er henrykt over at din deltagelse i Livmoder Velsignelsen. Denne velsignelse har til formål at bringe heling og forbindelse til din egen livmoder og femininitet. Den er også designet til at forankre

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Tak for sidst! Bogen jeg omtalte med modellen med de 2 cirkler hedder 7 gode vaner og er skrevet af Stephen Covey. De bedste hilsner Helle

Tak for sidst! Bogen jeg omtalte med modellen med de 2 cirkler hedder 7 gode vaner og er skrevet af Stephen Covey. De bedste hilsner Helle Tak for sidst! Tak for et par gode timer sammen med jer. Jeg håber, at I fik inspiration og idéer med hjem til at skabe endnu mere glæde både på jeres arbejde og privat. Hvis I vil have yderligere inspiration

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

En sund og aktiv hverdag

En sund og aktiv hverdag Der er noget, du skal vide om En sund og aktiv hverdag Til dig der har hukommelsesbesvær Denne pjece er til borgere med hukommelsesbesvær. Pjecen er udarbejdet af Maja Ajslev med inspiration fra Løsninger

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Christfulness: Ingen er glemt af Gud

Christfulness: Ingen er glemt af Gud Christfulness: Ingen er glemt af Gud Om et øjeblik siger jeg en sætning. Du skal bare lytte til den måske gentage den inde i dit hovedet men ellers bare lytte og lade den sætning svæve i luften bare svæve

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges

Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Eksempel på udfyldelse. Skal ikke bruges Kære deltager Formålet med dette skema er, at det skal give et billede af din nuværende fysiske og psykiske tilstand. Vi

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere