MINDFULNESS og MEDITATION. -en introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDFULNESS og MEDITATION. -en introduktion"

Transkript

1 MINDFULNESS og MEDITATION -en introduktion

2 Velkommen Time2be er dedikeret til at lave kurser, workshops og individuelle forløb, hvor du som deltager får inspirationer og redskaber til at opnå det liv, du ønsker ud fra de værdier og visioner, du har. Meditation er efter vores overbevisning et af de mest kraftfulde redskaber til at ekspandere bevidstheden og skabe fundamentet for bedre fysisk og mental sundhed, mere kærlige relationer, større erhvervsmæssig succes og ikke mindst indre fred og balance. Meditation er en bevidsthedstilstand, hvor vi lader sindet hvile. Meditative teknikker tager os bag det mentale fængsel, hvor tanker og ukonstruktive følelser som tvivl, angst, vrede og fordømmelse dræner os for energi, til en ekspanderet bevidsthedstilstand, hvor vi husker vores grundlæggende natur, som er at være fredfyldte, centrerede og kreative. En regelmæssig indadvendt stillesiddende praksis, er fundamentet for at blive mere nærværende i de udadvendte aktiviteter. Dette hæfte introducerer enkle teknikker til din indadvendte praksis og er fyldt med inspirationer til, hvordan du her og nu og helt konkret kan få mere nærvær integreret i de dagligdags gøremål. Hæftet er enkelt at gå til, er overbliksdannende og beskriver kort essensen inden for forskellige væsentlige temaer. Det er derudover rigt illustreret, fordi kroppen husker mere præcist i billeder end i ord. Hæftet understøttes fra tre kanter, hvor vi anbefaler, at du går på opdagelse, når du vil vide mere: På platformen hvor alle materialer ligger til fri afbenyttelse, er alle hæftets temaer uddybende beskrevet under fanebladet Meditation. Der er udviklet et hæfte, der bygger oven på dette hæfte: En regelmæssig praksis. Det er klart en fordel at bruge hæfterne i forbindelse med henholdsvis én gangs introduktionskursus eller et kursus, der forløber over nogle gange hos en veluddannet mindfulnessinstruktør eller meditationslærer. Bogen Meditation af Mette Kold går dybere endnu i alle emner, du præsenteres for her, efter samme systematik som hæftet har, så det er nemt at udvælge sig relevante kapitler i bogen. Læs om Time2be arrangerede mindfulness- og meditationskurser på

3 indhold Hvorfor meditere? 4 Meditationstyper 5 Bevidsthedstilstande 6 Mindfulness i hverdagen 9 Mindful badning 10 Mindful spisning 11 Mindful søvn 12 Bevægelse hen imod meditation Krop og sanser 14 Åndedrættet 15 Meditation med naturen som indgang 16 Praksisforslag 17 Spørgsmål og svar 18

4 Hvorfor meditere Fordelene kan være mange og individuelle så husk at gå til hver ny meditation uden forventning og med et åbent sind... Øget fysisk sundhed - f.eks. Den biologiske alder falder Blodtryk stabiliseres Kolesteroltal forbedres Immunsystem styrkes Færre stresshormoner Udbrændthed reduceres Flere endorfiner (»lykkehormoner«) Øget psykisk sundhed - f.eks. Markant fald i oplevede negative påvirkninger i hverdagen, dvs. reduceret affekt Psykisk stress reduceres Søvnkvalitet forbedres Rumination (negative gentagelsestvangstanker) mindskes Stigning i positive følelser Større selvmedfølelse og taknemmelighedsfølelse (compassion) Større medfølelse med andre Flere endorfiner (»lykkehormoner«) Højere livskvalitet Mentale fordele Bedre koncentrationsevne Mere stabil ressourceprofil dagen igennem, dvs. højere effektivitet Større kreativitet Relationerne forbedres Mere nuancerede og konstruktive kommunikationsmåder udfoldes Sjælsgenkendelse; dvs. man ser det højeste i enhver, man møder Mere fredfyldthed og stilhed mellem én selv og andre Kroniske sygdomme bedres - bl.a. Kroniske smerter ved en lang række sygdomme reduceres, bl.a. ved gigt, endometriose, fibromyalgi Langvarig stress reduceres Kræft: immunsystem styrkes, smerter reduceres, livskvalitet højnes, fordi angst, depression og stress reduceres Højere bevidsthedstilstande udfoldes Man identificerer sig mindre med roller og ydre identitet. Mærker dybere lag i sig, får måske en følelse af at leve mere med sjælen som udgangspunkt. Andres forventninger til en bliver mere ligegyldige; man bliver mere autentisk og lever kompromisløst ud fra egne værdier. Man får større trang til at være givende frem for fokuseret på egne behov. Oplever en dyb forbundethed med andre mennesker, naturen og hele jorden. Alle nævnte punkter er der forskningsmæssig belæg for i både kvantitative og kvalitative studier. 4

5 Meditationstyper When you try the right method, it clicks immediately You try them. Just PLAY with them. Go home and try. Med krop og sanser øret åndedrættet hjertet et mantra chakraer naturen som indgang One day you have to drop the method. And the sooner you drop it, the better. The moment you attain, the moment awareness is released in you, immediately drop the method. Osho (2004): Meditation. S

6 Bevidstheds tilstande Som begynder udi meditation, hvordan lærer man at skelne mellem, hvornår man bare hviler og måske tager et lille powernap, og hvornår man mediterer? Den meditative bevidsthedstilstand er bestemt ikke kun karakteriseret ved at være hvilende. Det er en årvågen bevidsthedstilstand, så den meditative tilstand er balancepunktet, som smukt udtrykt på engelsk er det man kan kalde restful alertness. En præcis måde man kan lære at genkende denne på, er ved at lære hjernens forskellige bevidsthedstilstande at kende, udtrykt som svingningsfrekvens målt i Herz. Når man er i aktivitet, er målrettet og fokuseret, dominerer det sympatiske nervesystem (altså den del af vort autonome nervesystem, der er aktiverende), og så genererer hjernen det, man kalder beta-1 bølger. Er man stresset, angst, anspændt, dannes der beta-2 bølger. Når der er parasympatisk dominans (altså den del af det autonome nervesystem, der skaber hvile og ro), bliver hjernebølgeaktiviteten langsommere og bliver til alfa bølger. Falder personen i søvn og det parasympatiske nervesystem yderligere tager over, danner hjernen theta bølger. Dyb søvn er karakteriseret ved delta bølger. I oversigt udtrykt således: Delta Theta Alfa Smr Beta-1 Beta-2 Gamma 0,5-4 Hz 4-8 Hz 8-12 Hz Hz Hz Hz Hz DYB SØVN MELLEMDYB SØVN MEDITATIV MINDFUL AKTIVT VÅGEN STRESSET VÅGEN OVERBEVIDST Instinkt Emotion Vidne Nærvær Koncentration Stress High performance Overlevelse Drifter Kropsbevidst Afspændt Tænkning Spændt Intens fokus Koma Ubevidst Følelser Trance Drømme Ubevidst Hvilende årvågen Bevidst hvis trænet Subbevidst Fokuseret Integration af følelser Bevidst Mental aktivitet Bevidst Angst Ophidset Ukoncentreret Bevidst Høj energi Exceptionel kombinationsevne Når vores opmærksomhed er rettet mod den ydre verden, er vi typisk i beta-frekvens, og når opmærksomheden er rettet indad, danner vi alfa- og theta bølger. Dette er selvfølgelig et højst simplificeret udtryk, fordi hjernens 20 billioner neuroner genererer alle elektriske impulser hele tiden. Jo mere neuronerne samarbejder og bliver synkrone, jo større amplitude er der. Jo hurtigere de arbejder sammen, jo højere frekvens er der (beskrevet ovenfor). Når det før blev sagt, at alfa bølger hører til i den indre sanseverden, er det kun udtryk for den såkaldt normale ikke trænede hjerne. Opøver man at gå på alfa eller smr når som helst hvor som helst (alt efter karakteren af opgaven, man skal løse), er filosofien inden for bevidsthedsforskningen, at man udover at opøve en bedre balance i nervesystemet, 6

7 foretager high performance træning hvor man kan drage nytte af den indre sanseverdens direkte impulser og kreative informationer til at løse konkrete opgaver ude i verden, selv når man forbliver i alfa, eller skifter mellem at være i alfa og beta. Man lærer med andre ord at forblive afspændt og fokuseret, selv under stress. En person med mange alfa- eller smr-svingninger har en effektiv hjerne og går uden anstrengelse fra én opgave til den næste. Energien flyder frit, stress akkumuleres ikke. Betabølger anses metaforisk for hjernens muskler. Når man belaster og udfordrer sin hjerne meget, fastholder man hjernen i en for permanent opspændingstilstand. Ligesom lang tids opspænding af musklerne giver udmattelse, er det tilfældet, når hjernen fastholdes i beta. Hvor man i starten kan holde beta-bølgerne synkronicerede, bliver de efter en tid usynkronicerede. Det opleves som ufokuserethed og mindsket koncentrationsevne. Hvis man er blevet massivt stresset, er det en god ide til en start såvel at lave alfa og smr-træning og senere i forløbet beta-træning. Et niveau af aktivitet i hjernen, man indtil for nylig ikke har beskæftiget sig med, er gamma aktivitet. Frekvensen går fra Hz (35-42). Det er påvist, at disse frekvenser er associeret med højere niveauer af hjerneorganisering, hvor information fra alle sanser sammenknyttes på et højere bevidsthedsniveau. Gamma er fortrinsvis knyttet til forreste del af hjernen, hvor aktiviteten fra resten af hjernen integreres. Gamma associeres på oplevelsesplanet med højt energiniveau, intens fokus og viljestyrke. Buddhistiske munke foretog ubesværet skiftet mellem gammabølger og alfabølger, og såvel kort- som langsigtede effekter i hjernen kunne måles (Lutz et al, 2004). Det skal understreges, at mental fitness og meditation ikke skal sidestilles. I meditation sker der fysiologisk dette skift i bevidsthedstilstanden, at man danner mange alfabølger og med bestemte teknikker også mange gamma-bølger. Det sker automatisk og er ikke et formål i sig selv, som det er, når man laver hjernebølgetræning. Mental fitness er en værdifuld lær din bevidsthed at kende metode, som kan forudgå etableringen af en velfungerende meditationspraksis. Men mental fitness kan ikke erstatte meditation, da de højere bevidsthedstilstande først udfolder sig, når vi kommer bagom det bevidste sind og får sjælsbevidsthed. I nogle øvelser går man specifikt efter smr- eller alfabølger, mens det er noget, der sker bagom og af sig selv med andre teknikker. Mentaltræning kan således sagtens praktiseres uden måleapparatur, idet man hurtigt lærer at genkende sin bevidsthedstilstand, og man bliver mere og mere nuanceret i genkendelsen. At der i et introhæfte gøres en del ud af at forklare hjernens forskellige bevidsthedstilstande skyldes, at i vores kultur er den største enkeltstående årsag til stress efter vores overbevisning, at vi overforbruger / bruger vores hjernekapacitet forkert. Bevidstheden er sådan indrettet, at den skifter tilstand adskillige gange i løbet af en dag af sig selv. Fra at være i beta-aktivitet hvor man er bevidst, vågen, analyserende og aktiv til at gå ned i smr og/ eller alfa, hvor behovet er at dvæle, blot føle væren og vende opmærksomheden indad. Det skift sker ca. hver time gennem alle vore vågne timer, måske kun nogle minutter ad gangen og op til minutter ad gangen. Når man er i alfa, har man trang til at lukke øjnene og måske lige glide ned og røre ved søvngrænsen. En dagdrømmertilstand hvor alting flyder i én. Man er let i kroppen, hjernen er næsten ekstra-sensorisk, flydende og let. Det er meget fredeligt og behageligt - hvis man ellers kan få lov. Og det er modsat næsten pinefuldt at holde sig vågen, hvis man sidder til et foredrag eller møde, hvor man må undertrykke sin gaben og trangen til at lukke øjnene. Bevidsthedens naturlige flow er altså, at vi en del gange i løbet af en dag synker ned i en lidt mere indadvendt hvilende bevidsthedstilstand, indimellem det udadvendte og aktive liv. Med træning kan man som ovenfor nævnt sagtens have perioder i alfa, hvor man kan have en frit flydende opmærksomhed, hvor man både er indadvendt sansende og fuldt bevidst og sansende i forhold til omgivelserne. Det føles som en hypersansende be- 7

8 vidsthedstilstand, hvor man sanser langt klarere end i normal vågen bevidsthedstilstand. Man er dobbelrettet bevidst. Dét er essensen af mindfulness-træning, når vi følger det naturlige flow. Pauser hører ikke til i det moderne effektive menneskes hverdag. På en arbejdsplads vil det være uhørt at lægge sig i et hjørne af kontoret i f.eks. 15 minutter og meditere. Men denne modstand mod den naturlige hvile i løbet af en dag er dybt ulogisk, fordi hjernens og resten af kroppens behov undertrykkes. Hvad gør vi så egentlig i vores kultur? Vi rejser os og snakker lidt, vi drikker lidt kaffe, spiser lidt sukker og får ad den vej et kick, sluger måske en panodil for at dæmpe kroppens modstand. Ulempen er, at kroppen begynder uden at vi opdager det at producere stresshormoner (bl.a. kortisol), uden at vi som sådan føler os stressede. Det gør kroppen for at tilpasse sig situationen, den tvinges jo op i et gear og i et performanceniveau, der ikke følger den naturlige rytme. Fortsætter vi dette mønster med at undertrykke kroppens og især hjernens naturlige flow i det lange løb, så bliver vi fysisk stressede, også selvom der ikke som sådan er ting i vores liv, der skulle indikere, at vi er det eller bør være det. Vi mister toppen af vores performance-evne, bliver dårligere til at koncentrere os og fokusere, bliver dårlige til at være ægte nærværende i relationen til andre. Ud fra denne common sense betragtning er pauser i løbet af dagen absolut logik og sund fornuft. Og hvis man skifter mellem at tage dem som dels et lille pauserum med lukkede øjne, hvor man lader hjernen løbe i frigear, dels tager et decideret powernap, og dels én gang om dagen mediterer, så gør man det ideelle for sin hjerne og resten af kroppen. 8

9 Mindfulness i hverdagen Du er ikke mindful: - Når du mest er fokuseret på målet, og ikke på processen og rejsen. - Når tankerne bevæger sig i fortiden eller fremtiden. - Når du er rastløs. - Når du er fysisk tilstede men i sindet er et helt andet sted. Badning:...sanselig nydelse, ro, varme, forfriskelse, egenomsorg... Spisning:...en mave der lydhørt fyldes langsomt med det, den har brug for, for at give næring, styrke og kraft til dagens dont... Søvn:...alting folder sig indad til en lang, dejlig pause - for at hjernen opryddes, følelserne bearbejdes, organerne revitaliseres. I morgen bliver en ny god dag, hvor alt er muligt... Motion og bevægelse:...din krop, din følgesvend hele dette liv - fortjener at blive set, hørt og passet på. Den iltes, den styrkes, den balanceres, den får pauser... Vejrtrækning:...livfuldhed, tro og tillid på indånding - overgivelse, hengivelse, væren på udånding... I relationerne:...at se hinanden helt, fornemme essensen, den tidløse sjæl, der er her for at elske og blive elsket... Nøgleord for en mindful oplevelse: Fornemmelsen af tid forsvinder Du sanser mere end du tænker Du sanser at du sanser Selv små indtryk og detaljer opleves Du glædes ved små ting Du føler overskud og kærlighed Du gør én eller få ting ad gangen 9

10 Mindful badning Vort daglige bad er en unik stund, hvad angår at praktisere mindfulness. Du har muligheden for at komme fuldt tilstede og NYDE stunden, frem for bare at overstå den. Badning er en dejlig stund til at sanse, at du sanser, fordi så mange af sanserne er involveret. HØR vandet risle ud af brusehovedet, SE det komme ud af brusehovedet og glide ned i risten. FØL vandet ramme dig på toppen af issen, eller lad vandet ramme dig på brystet og glide ned over kroppen, det kan føles næsten sensuelt. Eller stil dig, så du får en blid skuldermassage. Og føl behaget og dine ekstra modtagelige zoner af kroppen, når du sæber dig ind. Giv dig selv en blid hovedbundsmassage, når du vasker hår. DUFT friskheden af vandet, og eventuelt de dufte du har i shampooen. Når du skal tørre dig selv, så masser dig grundigt tør over det hele med præcis den blødhed eller fasthed, du føler for i situationen. En dag har du måske brug for omsorgsfuld og langsomt tørring. En anden dag en vitaliserende og hurtigere tørring. Se badet som en stund, hvor du kan give dig selv omsorg og kærlighed; en stund hvor nydelse er i forgrund Har du et karbad, kan du fra tid til anden skabe en hel spa-seance for dig selv, med alt du måtte ønske af stearinlys, duftolier, behagelig rolig musik, iskold vand med lime til at skylle dig igennem indvendig, varm the eller måske et køligt glas champagne på kanten af badekarret.

11 Mindful spisning De omgivelser, hvor maden tilberedes og indtages, er vigtige i forhold til, hvordan maden påvirker kroppen. Den svært definerlige»ånd«, følelsen af æstetik og sammenhæng i måltidet, kan udvikles og understøttes ved at følge nogle vejledninger: Spis i en rolig atmosfære. Spis aldrig når du er ophidset eller vred. Sid ned når du spiser. Spis kun når du føler dig sulten. Reducer iskold mad og drikke; det slukker fordøjelsens ild. Snak ikke når du tygger maden. Mellem du spiser, engager dig i en lethjertet og varm samtale med dem, du er sammen med. Spis i et passende tempo, hverken for hurtigt eller for langsomt. Fordøj ét måltid (ca. 4 timer), før du spiser det næste måltid. Sip moderate mængder lunken eller varmt vand til dit måltid. Egentlig indtag af væske vand, the gøres optimalt mellem måltiderne. Spis overvejende frisklavede måltider. Reducer at indtage mad, der har været frosset, levnet, er ikke-tilberedt, tilberedt i mikroovn og konserveret. Minimer at spise helt rå mad. Mad der er kogt let eller wok-svitset er lettere at fordøje. Drik mælk separat fra måltiderne. Foretræk varm og enten alene eller med andre søde fødevarer. Lad maven være minimum ¼ tom når du har spist; det højner fordøjelsestempoet. Sid stille og roligt og start fordøjelsesprocessen efter måltidet. Hvis du kan, tag en gåtur.

12 Mindful søvn Efter en dag med stimulerende aktiviteter for krop og sind, behøves hvile og dyb søvn. Alle mennesker behøver 6-8 timers søvn for maksimal fysiologisk effekt. Cellerne skal have optimale betingelser for fornyelse etc. Søvnen før midnat er generelt den optimale for cellefornyelse, hjerne og nervesystem. Derfor vil du føle dig mere udhvilet, hvis du sover fra 22-6, end fra For den optimale søvn, følg følgende rutine: Spis en let middag. Tag en behagelig gåtur efter middagen. Minimer spændende, aktiverende og mentalt krævende aktiviteter efter Hvis du behøver beroligelse til natten, kan du tage et varm karbad med beroligende dufte tilsat. Giv evt. dig selv en beroligende massage før du lægger dig i karbadet. Spred afslappende dufte i dit soveværelse, f.eks. friske blomster. Drik en kop beroligende the til natten. Hvis dit sind er meget aktivt, så skriv dagbog nogle få minutter før du går i seng.»download«nogle af de gentagende tanker og følelser, så du ikke ruminerer, når du lægger dig til at sove. Læs inspirerende eller spirituel litteratur nogle få minutter før du skal sove. Læs ikke krimier eller andet aktiverende lige før du skal sove. Se ikke tv og arbejd ikke i sengen. Når du lægger dig, så start en rutine, hvor du»mærker dig selv«, gå evt. kroppen igennem led for led, afspænd bevidst hver del af kroppen. Registrer dine tanker og følelser uden at involvere dig. Observer åndedrættet blive dybere og mere afspændt, indtil du glider over i søvnen.

13 Bevægelse hen imod meditation Når du laver motion og bevægelse i din dagligdag, vær eksperimenterende med bevægelsesmønstre. Bevæg dig lige så frit som da du var barn. Når du går eller løber, spænder du unødigt op nogle steder i kroppen? Kan grundspændingsniveauet sænkes, så du genfinder nydelsen ved at bevæge dig? Gå efter at føle dig fri, når du motionerer, så glæde og vitalitet får lov at boble ud af hver eneste sprække i dig. meditation i bevægelse Begin with Catharsis! I never tell people to begin with just sitting. Begin from where beginning is easy. If you begin with sitting, you will feel much disturbance inside. You will become aware of your insane mind and nothing else. I begin with your insanity, not with a sitting posture. I allow your insanity. If you dance madly, the opposite happens within you you begin to be aware of a silent point within you. Osho (2004): Meditation. S ) 13

14 Krop ogsanser Kroppen størkner og ophober ubalancer gennem livet, hvis man ikke gør noget for at modgå det. Og kroppen kalder, når man mediterer; den er den første og største flaskehals for at opnå mere stille bevidsthedstilstande. En del øvelser forbereder kroppen til meditation gennem at kroppen bliver mere afspændt og»larmer«mindre. Andre øvelser vækker sanserne til live, prøv f.eks. nedenstående og tag dig god tid til at mærke efter: Lugt...fornem lugten i rummet. Fornem din egen lugt. Næst: Forestil dig en duft, du kan lide og som giver dig et input, du har brug for lige nu... Smag...fornem smagen i din mund. Du smager sødt forrest, salt på siderne af tungen, sur på siden af tungen lidt længere tilbage, bittert midterst på tungen, umami allerbagerst midt på tungen. Lyd Næst: Forestil dig en frisk smag i munden......lyt til lydene omkring dig, når de rammer indgangen af ørerne. Næst: Forestil dig at lytte til en naturlyd, der gør dig godt... Syn...kig neutralt og registrerende omkring, fornem former, farver, strukturer, rum mellem de ting, der fanger øjet. Næst: Forestil dig at kigge på noget, der behager dit øje... Berøring...mærk tøjet på din krop, luften der rammer dit ansigt. Næst: Forestil dig at blive berørt på din bare hud på en måde, som du virkelig holder af at bliver berørt... 14

15 Åndedrættet Åndedrættet er hele fundamentet for livet. Det er broen mellem krop og sind, mellem bevidst og ubevidst. Åndedrættet er det bedste redskab at benytte for at kunne regulere krop, tanker og følelser. Udviklingen af åndedrættet og bevidstheden om åndedrættet er en af de vigtigste nøgler til en fordybet meditationspraksis. Det normale åndedræt Man trækker vejret normalt, når lungerne ubesværet fyldes med luft, og kroppen giver slip og puster helt ud. Udholdende åndedræt Styrkende åndedræt Åndedrætsspændvidde udvikles, så lungerne kan optage mere ilt, og vejret kan holdes væsentlig længere. Antal åndedræt pr. minut falder væsentligt. Lungerne trænes større, så de får større volumen, såvel som man kan øge kvaliteten af den luft, man trækker ned i lungerne. Lungernes elasticitet og evne til at trække sig sammen udvikles. Helbredende vejrtrækning Lindrende vejrtrækning Der benyttes teknikker, så luftvejssygdomme lindres eller helbredes. Teknikker bruges til at forebygge sygdom og højne energi, blodcirkulation og mental tilstand. Der benyttes teknikker, så det beroligende nervesystem aktiveres, hvilket kan give følgende effekter: Smertereduktion, stressreduktion, reduktion af tankemylder og uro. BLOT 3 FULDKOMNE ÅNDEDRAG ER NOK TIL AT DU FÅR FORNYET ENERGI OG NERVESYSTEMET BALANCERES. Det bliver endnu bedre, hvis du går ud i den friske luft og gør det. Gør sådan her: Træk vejret helt ind, så lungerne spændes op og ud. Hold en lille pause, hvor energien spreder sig i krop og sind. Når du puster helt ud, suges maven lidt ind for at tømme lungerne helt. Hold en lille pause på bunden af åndedraget, hvor du slipper alle unødige muskelopspændinger og bliver fokuseret og afspændt. Gentag to gange mere. 15

16 Meditation med naturen som indgang Jo oftere mennesker besøger grønne områder, og jo længere tid, de tilbringer der, des mindre stressede er de. At udføre meditative øvelser i grønne områder giver en yderligere følelse af ro og harmoni. Afslapning gennem naturens lyde Sid bekvemt, gerne et smukt sted, hvor der overvejende er naturskabte lyde. Ret opmærksomheden mod lydene, lad bevidstheden og sanserne være fuldt åbne Fokuseringsøvelse Find en genstand i naturen, som du kan fokusere på; en smuk blomst, en rislende bæk, en sten, et træ. Giv dig selv lov til at forbinde dig med objektets kvaliteter og farver, uden at analysere eller prøve at forstå. Bare vær med objektet Gående meditation Næste gang du går en tur, så øv dig i at være fuldt tilstedeværende, mens du bevæger dig. Mærk din krop og dens forbindelse med jorden, når du går. Husk også vejrtrækningen Meditation ved solnedgang eller opgang Som travle bymennesker mister vi let fornemmelsen for døgnets naturlige rytme. Du kan genvinde denne fornemmelse ved at stå op sammen med naturen ved solopgang og opleve, hvordan alt liv i naturen vågner. Eller du kan falde til ro efter en lang dags aktiviteter, når solen går ned, og naturen går til ro Meditation på uendeligheden Sæt dig et sted med stort udsyn. Når du er faldet til ro, kig mod himlen eller horisonten. Lad bevidstheden åbne sig for den ubegrænsede himmel. Lad indre og ydre smelte sammen, så du føler dig ét med rummet og himlen. 16

17 Praksis forslag Her opsummeres og beskrives tre øvelser, som det er nemt at gå til. De udføres stillesiddende eller -liggende med lukkede øjne. Brug kun én form for øvelse ad gangen. Brug alt mellem 5 og 20 minutter på øvelsen, gør selv-instruktionen så enkel som mulig for dig selv. Meditation behøver ikke være kompliceret. Kroppen Kropsscanning Sæt dig i en behagelig stilling eller læg dig komfortabelt med et tæppe på. Luk øjnene. Registrer kort det rum, du er i. Lydene, temperaturen, lyset. Træk langsomt vejret dybt ned i maven et par gange - pust helt ud. Gå så din krop igennem på følgende måde: Fokuser opmærksomheden på dine tæer. Mærk på en registrerende måde, hvordan det føles i tæerne er de varme, kolde, snurrer de, eller mærker du andre fornemmelser? Før herefter opmærksomheden til dine lægge og videre til dine lår. Lad din opmærksomhed hvile ved begge ben samtidig. Mærk herefter sæde, lænd og hele ryggen. Før nu opmærksomheden til forsiden af kroppen til underlivet og videre til maven, til brystkassen og videre op til skuldrene og ud i armene, til albuerne, hænderne og fingrene. Ret nu opmærksomheden mod din nakke, videre til baghovedet og ansigtet. Mærk din pande og dine tindinger. Slut kropsskanningen med at rette din opmærksomhed mod hele kroppen samtidig. Vil du lave en grundig guidet kropsscanning (26 min.), forefindes den på under fanebladet video, musik, guidning. Åndedrættet Nærvær på det normale åndedræt Hjertet Registrer kroppens helt naturlige åndedrætsrytme, bestående af 4 faser: Den trækker vejret ind og iltes, der er en kort naturlig pause med en let opspænding i kroppen, den puster ud, hvor den renses for kuldioxid, den holder en lille pause efter udåndingen, hvor kroppen giver slip ned i total afspændthed. Det velfungerende normale åndedræt: Prøv nu, ganske blidt at tilstræbe et jævnt, roligt, dybt åndedræt med ca. lige lange ind- og udåndingsbølger. Ingen forcering på hverken ind- eller udånding. En blød top og en blød bund, der signalerer den lille pause mellem bølgerne. Nogenlunde regelmæssighed. Mærk de positive konsekvenser i krop og sind, mens du lader det normale åndedræt stedfæste sig og blive det fremherskende igen. Vil du guides udi at genkende og bruge det normale åndedræt igen, forefindes en guidning (11 min) på under fanebladet video, musik, guidning. Hjertefokus: Fokuser på dit hjerteområde. Hjerteåndedræt: Træk vejret blødt gennem hjertet. Hjertefølelse: Læg hjertets kvaliteter som små frø, der kan spire og gro i dit hjerte: Fred, harmoni, glæde, taknemmelighed, medfølelse, kærlighed. Vil du guides i en hjertemeditation (18 min), hvor frøene for hjertets kvaliteter lægges, forefindes den på under fanebladet video, musik, guidning. 17

18 Spørgsmål og svar Her får du konkrete svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om mindfulness og meditation fra mennesker, der for nyligt er gået i gang med at udforske meditation. Kan jeg få tankerne til at forsvinde, hvis jeg lærer at meditere? Vores tanker har det med at fjerne os fra nuet, fordi vi dvæler ved fortiden og bekymrer os om fremtiden. I løbet af en travl hverdag oplever vi en strøm af tanker, der dræner os for energi. Kun når vi lader sindet hvile, finder vi tilbage til vores naturlige tilstand af væren, som er en tilstand af fred og tilfredshed. Meditation bringer os i en bevidsthedstilstand, hvor sindet hviler, dvs. typisk kommer færre og færre tanker i løbet af en meditation. Vi kan ikke viljesbestemt få tankeoverflod til at forsvinde. Til gengæld kan vi intentionelt give slip i det at lade vore tanke dominere kroppen og den følelsesmæssige tilstand og når vi gør det, slipper tankerne ofte at komme så intenst og vedvarende. Hvordan kan du konkret gøre, når du sidder med f.eks. en kropsscanning eller åndedrætsnærvær og opdager, at nu faldt du igen i tanker? - Accepter at det skete, lad kroppen hvile, slip eventuel irritation på dig selv, og forestil dig så, at du sætter dine tanker op på svævende skyer over dig. Hver gang der kommer en ny tanke, sættes den op på skyen, og du giver slip og lader den svæve væk, uden at du involverer dig med den. Bliver jeg stress kvit, hvis jeg lærer at meditere? Meditation igangsætter en proces, hvor du genvinder balancen kropsligt og mentalt, så det vil givetvis påvirke stressniveauet positivt. Ved meditation bliver man mere kropsbevidst og bliver dermed mere lydhør overfor, når man overforbruger sine ressourcer. Forskning viser, at kroppens mængde af stresshormoner reduceres hurtigere, når man mediterer. Om end det implicitte formål med meditation kan være stress-reduktion, så er det vigtigt, at man går til hver ny meditation med åbent sind og ingen bestemte forventninger. Udover meditation som redskab til stressreduktion er det for de flestes vedkommende nødvendigt at kigge på hele sin livsstil: Søvn, kost, motion, antal aktiviteter man forlanger af sig selv i løbet af en dag etc. Hvad med depressive følelser, angst eller andre ubehagelige følelser hvad stiller jeg op med dem, når de dominerer under meditationen? Nogle gange sætter meditation os i kontakt med tilstande, der allerede er der, men som vi løber fra at erkende. Andre gange sker der det, at kraftige følelser popper op, når man mediterer. Det kan være negative eller positive følelser. Grundreglen under meditation er at lade det være, der er. Ikke undertrykke nogen del af sig. Men anskue følelser som lige så forbigående som tanker og andre tilstande. Så forholde sig registrerende til følelsen, være vidne til den, anerkende den. Og lade den slippe sit tag i kroppen. Jo mere vi overgiver os til at acceptere den i nu et, jo mere tilbøjelig er den også til at forsvinde af sig selv. Frihed tæmmer sindet. Kan meditation sammenlignes med noget, jeg sædvanligvis gør i løbet af dagen? Meditation er vel nærmest det eneste man gør i løbet af en dag, som er ikke-gøren. Som er en proces hen imod væren. Gør mindre, opnå mere er et gængs ordsprog om meditation. Det kan gøres med mange metoder og redskaber, så på den måde er der mange veje mod målet. Hvert menneske skal finde sine metoder, der fungerer. Men nej, intet andet kan sammenlignes med meditation. Falde i søvn-processen kan ligne, fordi man højst sandsynligt bruger samme give slip redskaber, som når man falder i søvn. Men meditation er at forblive vågen og nærværende og ikke falde ned i en vegetativ tilstand, så derfor er det kun en mindre del af søvn-processen, meditation kan sammenlignes med. 18

19 Kroppen kalder hele tiden på mig; den har konkrete og fysiske smerter, og derfor er det ubehageligt at sidde eller ligge for at meditere. Hvad skal jeg stille op med det? For mennesker med kroniske smerter eller fysisk intens stress, kan det være en god ide at lave bevægelse hen imod meditation, meditation i bevægelse, dvs. lave sin sædvanlige motion med fuldt kropsligt nærvær, et frit flydende åndedrag, være årvågen over for, hvad kroppen har brug for. Udøvelse af yoga er rigtig godt til at optræne at være mindful i bevægelse. Når man bliver lidt mere trænet i at være med sin smerte på en registrerende og afspændt måde, sker der ofte det, at en liggende praksis giver frirummet, hvor man evner intentionelt at reducere graden af smerter. Forskning understøtter, at mindfulness-træning og meditation har positiv indflydelse på smertereduktion og følelse af kontrol med og over smerterne. Hvor tit skal jeg meditere for at det har effekt? Det er vigtigt at gøre det regelmæssigt. Og i starten skal der for de flestes vedkommende bruges lidt disciplin og det skal skrives i kalenderen, for at man får skabt rummet til det. Regelmæssigt kan for nogen være dagligt, for andre 2-3 gange om ugen. Det skal passe ind i det liv, man lever, så derfor skal det heller ikke omgærdes med for megen følelse af besvær. Tidspunkt på dagen bør ligeledes individuelt tilpasses. For de flestes vedkommende vil det ideelle tidspunkt være sidst på eftermiddagen, mens nogen ynder at gøre det om morgenen. Man kan selvfølgelig, hvis man har tid og lyst, gøre det både morgen og eftermiddag. Behøver man overhovedet praktisere stillesiddende meditation? Kan man ikke blot holde sig til at fokusere på at blive mere mindful, mere nærværende i hverdagen i ens gøremål? Siddende med lukkede øjne meditation giver muligheden for at dykke ned i dybere lag af væren, så det kan næppe erstattes af noget andet, heller ikke at blive mere nærværende i gøremålene. Tværtimod så oplever de fleste automatisk at blive mere nærværende i vågen bevidsthed, når de har en velfungerende regelmæssig meditationspraksis. Men gør op med dig selv, hvad du ønsker at prioritere. Det er et rigtig godt sted at starte at blive bevidst om og fokusere på at blive mere nærværende i de dagligdags gøremål. Føler du ikke for siddende med lukkede øjne mindfulness meditation er der i hvert fald ikke noget i vejen for at starte med nærværet i gøremålene som essensen af din mindfulness-praksis. Husk at det ikke skal være endnu et må tage sig sammen til projekt i dit liv. Det skulle gerne udgøre et ægte og behageligt Frirum. Jeg kan ikke finde ro nogen steder i mit hjem til at meditere. Børn og partner forstyrrer Hvad gør jeg? I starten, hvor man indøver en praksis, kan det være nødvendigt og behageligt at skabe sig et privat rum at meditere i. Det er dog en fordel på sigt at vise sine nærmeste, at man mediterer, for roen smitter! Når børnene vises, at det er ok at tage en pause og synke ind i sig selv, at man ikke behøver være on og online hele tiden, så vil de også i stadig højere grad acceptere dit pauserum uden at forstyrre dig. Der skabes en kultur i jeres hjem, at her kan det være rart, stille og fredfyldt at være. Så i princippet skal du med tiden kunne meditere hvor som helst når som helst, uafhængig af graden af støj der givetvis vil mindskes, hvis du ikke stresser over den. Tilladelsen til pauserummet er måske én af de vigtigste værdier, vi kan give vores børn med i forhold til at sikre deres fremtidige trivsel?... 19

20 Dette introduktionshæfte til Mindfulness og Meditation beskriver: Gevinsterne ved og formålene med meditation. De indgange der er til meditation / typer af meditation, der findes. Enkle teknikker til din indadvendte praksis, der tager udgangspunkt i krop, sanser, åndedræt og hjerte. Baggrundsviden om bevidsthedstilstande, så du er i stand til at skelne mellem, hvornår du bare hviler og hvornår du mediterer. Hæftet er derudover fyldt med inspirationer til, hvordan du her og nu og helt konkret kan få mere nærvær integreret i de dagligdags gøremål, såsom: SØVN BADNING SPISNING MOTION SAMT HVORDAN DU KAN BRUGE NATUREN TIL MEDITATION Sluttelige får du korte, konkrete svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om mindfulness og meditation fra mennesker, der netop er gået i gang med at udforske meditation. På møder du realiseringen af en drøm om at skabe en platform, som er et frit tilgængeligt overflødighedshorn indeholdende viden og inspiration om det at være menneske på godt og ondt. For skal det lykkes at leve med et åbent hjerte, kræves det, at vi fra tid til anden kigger indad for at forstå os selv; at være menneske er en farefuld rejse med mange udfordringer og risici for at fare vild i sindets krinkelkroge. Platformen fungerer som et kompas, du kan medbringe på rejsen indad. Mette Kold Cand.Psych., Ph.D. i Sundhedspsykologi

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Åndedrættet stress, søvn og slank

Åndedrættet stress, søvn og slank Åndedrættet stress, søvn og slank lotte paarup People spress åndedrættet_stress_soevn.indd 1 04/07/12 13.32 ÅndredrætteT stress, søvn og slank Lotte Paarup 2012 Denne udgave People spress 2012 Grafisk

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser Dag 1 Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser 10 De næste 5 dage præsenteres du for 5 meget forskellige øvelser, der på hver deres måde, med krop og sanser som indgang, reducerer uro

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence I det følgende kan du læse en kort beskrivelse om mindfulness, hvor begrebet stammer fra, hvad mindfulness indebærer og hvad tilgangen anvendes

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips:

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips: For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Med en enkelt viden om syre-base balancen i krop og syre-base værdier i kosten, kan

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok.

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn er lige så vigtigt for et godt helbred, som ernæringsrigtig kost og regelmæssig motion. 25-50% af danskerne

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere