Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt samtaleformer. Endvidere vil der være fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. Modulet vil også være rettet mod den studerendes egen faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om Psykomotorisk teori og metode krop-psyke sammenhænge Psykologi 2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer Fysiologi 3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og Pædagogik (almen) læringsteorier 4. Begrunde og anvende grundlæggende Psykomotorisk behandling psykologiske og psykomotoriske metoder til Ergonomi og sundhedsfremme iagttagelse, Psykologi vurdering og intervention 5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og Psykomotorisk behandling samtaleformer 6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk teori og metode Psykomotoriske basisøvelser Ergonomi og sundhedsfremme 7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Psykomotorisk behandling Psykologi Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS-point på modul 6 Psykomotorisk behandling: 5 Fysiologi: 2 Psykomotorisk teori og metode: 2 Psykologi: 3 Psykomotoriske basisøvelser: 1 Pædagogik: 1 Ergonomi og Sundhedsfremme: 1 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 5 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Begrunde og anvende grundlæggende psykomotoriske metoder til iagttagelse, vurdering og intervention Integrere forskellige metoder i behandlingen: Jf. læringsmål 4) på modul 6 psykomotoriske iagttagelser, øvelser og tests. palpation og iagttagelse - med henblik på muskeltonus bestemmelse. Muskeltest af holdningsmuskulatur. Ebbe, Grete: Oplæg til kursus om Muskelpalpationstesten. 3 sider Ebbe, Grete: Muskeltest. 1 side Ebbe, Grete: Kropsomrids. 1 side Flammild, Manja: Teoretisk oplæg: Test- hvorfor(hvornår), hvad, hvordan? 3 sider Iagttagelse, vurdering og intervention i interaktion med klienten. Ladeby, Karin: Samtale om test, 2 sider Ladeby, Karin: Tolkning og behandlingsplan. Powerpoint, 23 slides Anvende udvalgte interview- og samtaleformer Jf. læringsmål 5) på modul 6 Forskellige interview former og samtaleformer: Dialog om klientens forståelse af kroppsykesammenhænge. Støttende og udforskende samtale. Billedsprog Jürgensen, Carsten: Muskeltest. Skolen for psykomotorik. 6 sider Zachariæ. Bobby. Visualisering og Helbredelse. Munksgaaard, Side Ladeby, Karin: Forskellige spørgsmålstyper. 2 sider Halkjær, Helga: Der er sammenhæng mellem krop og stemme sider Teglbjærg, Åse Stubbe: Lev dine drømme. Klitrose Side 31-47, og Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Integration af behandlingsmetoder, greb og øvelser: Behandling i stående, siddende og liggende Berg, Kim Insoo: Family Preservation- A Brief Therapy Workbook. BT Press. Side Johansen, Birgit Dines: Psykomotorisk behandling. Forlaget for Afspænding og Psykomotorik. 40 sider. 3

4 Jf. læringsmål 6) på modul 6 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af klientens egen krop-psykeforståelse Jf. læringsmål 8) på modul 6 stillinger. Opspændende og afspændende behandling. Personlighedsudviklende og jeg-støttende behandling. Dobbeltsidig behandling Greb til detalje-palpation og behandling. Øvelser: afspændende, opspændende, koordinerende og bevidstgørende øvelser, kredsløbsforbedrende øvelser. Håndtering af forhold der indvirker på relationen: Overføring og modoverføring. Modstand. Magtforhold. Om empati og aktiv lytning. Metoder til arbejde med klientens krop-psykeforståelse. Ladeby, Karin: Repetition af behandling sider Supplerende litteratur (øvelser): Olesen, Anne-Marie: Afspændingkoncentration-sansetræning. Speciale daps Masteruddannelse Side 5-11 og side Johansen, Birgit Dines: Spænd op- Spænd af. Forlag for Aspænding og Psykomotorik, Side Jørgensen, Grete: Har du ondt i ryggen? Rosinante,side Lowen, Alexander: Bioenergetiske øvelser. Borgen Side 18, 22-26, 43,44, 50-52, 54,68-86,88-125, Wiboe, Anne: Venepumpeøvleser, Høst &Søn, side 6-48 Gotved: Bækkenbundens optræning. Munksgaard, 2001 Side Ingrid Røder: Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven Side Lundby, Geir: Narrativ terapi. Socialpædagogisk Bibliotek, Side Perls, Goodman, Hefferline: Grundbog i gestaltterapi. Borgen, Side Reich, Wilhelm: Orgasmens funktion. Rhodos. Side Sørensen, Jesper Brøsted: Motorik og kropsoplevelse. Fra Køppe: Kroppen i psyken. Hans Reitzel, s Damgaard, Kirsten: At leve med 4

5 Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser Jf. læringsmål 9) på modul 6 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsmål 10) på modul 6 Kontekstafklaring Mål Kontrakt Journalføring Evaluering Om feedforward som metode til at arbejde med egne læringsmål. Arbejde med målbeskrivelser til brug i praktikken på 7.modul Supervision: reflekterende teams kropsbevidsthed. 11 sider Ladeby, Karin og Flammild, Manja: Journal, 3 sider Ladeby, Karin: Symboloversigt. 1 side Ladeby, Karin og Zachariassen, Ingeborg: Behandlingsnotat. 4 sider Blumenthal, Bjørn: The Psychotherapist s Body. Norsk institut for vegetoterapi Ladeby, Karin: Refleksion over eget arbejde og egen læring Ladeby, Karin: Feedforward Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Rollespil Praksis- og metodetræning Andersen, Tom: Reflekterende processer. Psykologisk forlag. Side i alt 50 sider 5

6 Modul: 6 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende vurdere psykomotoriske basisøvelsers anvendelsesmuligheder i psykomotorisk behandlings sammenhæng Krop-psyke sammenhæng i arbejdet med psykomotoriske basisøvelser Jf. læringsmål 1 og 6) på modul 6 Analyse af basisøvelser med anvendelse af naturvidenskabelige, humanistiske og psykomotoriske teorier. Vurdering af øvelsernes anvendelsesmuligheder på baggrund af analyse. Refleksion over formidling af øvelserne på baggrund af overvejelser over formål med øvelsen og klientens læringsmæssige forudsætninger og -behov. Selvvalgt litteratur til analyse, fra litteratur tidligere i studiet. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, hjemmeopgaver, skriftlige opgaver, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, IT-baserede undervisnings- og arbejdsformer 6

7 Modul: 6 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Efter modulet kan den studerende formidle psykomotoriske basisøvelser til klient/deltager, verbalt og manuelt, med et klart formål og fokus, og under hensyntagen til klient/deltagers læringsforudsætninger og - behov. Formidle basisøvelser Tilpasse formidling på baggrund af iagttagelser af klient/deltager Jf. læringsmål 6) på modul 6 Indgå i dialog med klient/deltager om dennes kropsoplevelse, samt perspektivere denne i forhold til formål og iagttagelser Reflektere over egne kropsoplevelser med inddragelse af teori. De studerendes analyser i faget Teori og metode, modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver, gruppearbejde, præsentation ved studerende, vejledning og supervision, hjemmeopgaver, praksis og metodetræning 7

8 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 6 Modul: 6 Fag: Ergonomi og sundhedsfremme ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Overordnede mål for faget: At den studerende opnår psykomotorikfaglige kompetencer, teoretisk og praktisk, til at undervise grupper og enkeltpersoner indenfor ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Begrebsafklaring; Ergonomi, forebyggelse og sundhedsfremme Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis Forlaget Philosophia. s Orientere sig i arbejdsmiljølov, og udvalgte arbejdsvejledninger Jf. læringsmål 6) på modul 6 Analysere og redegøre for fysiske, psykiske og sociale belastningsfaktorer ud fra iagttagelse af og dialog med mennesker i konkrete arbejdssituationer Jf. læringsmål 4) og 6) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling, problembaseret læring, Gruppearbejde, Praksis- og metodetræning Arbejdsmiljølov og vejledninger Overvejelser om og metoder til iagttagelse af arbejdsstillinger Analysere egne arbejdsstillinger ved behandling Følgende 5 vejledninger findes på Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*), Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 7. september 2010, Specielt Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, At-meddelelse nr ,Marts 1998 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. At-vejledning d.3.4,maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At-vejledning d.3.2 August 2002 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, At-vejledning d.3.3, Juli 2004 Schwab, Mai Britt: Kompendium til teori og metode 8

9 Modul: 6 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At kunne redegøre for - Reflekser - Neuromuskulær kontrol - Det autonome nervesystems opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 Reflekser - Reflekser generelt - Myotatisk refleks - Antimyotatisk refleks - Andre reflekser Neuromuskulær kontrol - Den stående stilling og postural stabilitet - Koordinering af kendte og ukendte bevægelser Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt At kunne redegøre for - Skeletmusklernes opbygning og funktion - Muskelkontraktioner - Glatte musklers opbygning og funktion Jf. læringsmål 2) på modul 6 At kunne redegøre for - Åndedrætsorganernes opbygning og funktion - Lungeventilation - Åndedrætsregulering Jf. læringsmål 2) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, gruppearbejde, skriftlige opgaver, fremlæggelser Det autonome nervesystem - Opbygning og funktion - sympaticus og parasympaticus - Regulering Skeletmusklernes - Opbygning og funktion - Isometrisk og dynamiske kontraktioner - Muskelfiber energistofskifte - Muskelfibertyper - Naturlige muskelkontraktioner Glatte muskler - Opbygning og funktion - Kontraktion Åndedrætsorganerne - Opbygning - Åndedrætsbevægelser Lungeventilation - I hvile og under arbejde Åndedrætsregulering - I hvile og under arbejde Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Schibye, Bente & Klausen, Klaus (2005): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, 2. Udgave, København, FADL s Forlag. Side , og Evt. supplerende sider fra kapitel 7 Åndedrættet samt artikler, såfremt det vurderes nødvendigt 9

10 Modul: 6 Fag: Psykologi ECTS-point: 3 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kende principielle synsvinkler på krop-psyke sammenhænge Jf. læringsmål 1) på modul 6 Indføring i generelle perspektiver på krop-psyke sammenhænge Nielsen,T. : Begrebet psykosomatik sundhedspsykologi (Kap. 2 p33-37), Munksgaard, Kbh. Kende udvalgte specifikke synsvinkler på krop-psyke sammenhænge Jf. læringsmål 1) på modul 6 Psyken og det muskulære system: Gennemgang af det bioenergetiske perspektiv Psyken og det autonome nervesystem og det hormonelle system: Introduktion til stress-teori Psyken og immunsystemet: Introduktion til psykoneuroimmunologi Elsass,P. : Psyke og soma I Elsass,P.: Sundhedspsykologi (Kap. 4. p ), Gyldendal, Kbh. Lowen,A.: Den guddommelige krop, Borgen, Kbh. Lowen,A. & L.: Bioenergetiske kropsøvelser, Borgen, Kbh. Nielsen,T.: Stress og psykofysiologi sundhedspsykologi (Kap. 7 p61-66), Munksgaard, Kbh. Zachariae,B.: Stress i et biopsykosocialt perspektiv I Damgaard-Sørensen,K. & Madsen,B.: Stress når kroppen siger fra (p 13-32), Kroghs Forlag, Kbh. Netterstøm,B.: Stress fra et biologisk synspunkt I Damgaard-Sørensen,K. & Madsen,B.: Stress når kroppen siger fra (p 33-55), Kroghs Forlag, Kbh. Zachariae,B. & Mehlsen,M. Y.: Hjernen og immunsystemet sundhedspsykologi (Kap. 8 s ), Munksgaard, Kbh. Zacharia,B.: Psyken og immunsystemet: 10

11 Kende udvalgte psykologiske interventionsmetoder Jf. læringsmål 4) på modul 6 Kende nogle principielle former for klientsamtaler Jf. læringsmål 5) på modul 6 Oversigt over nogle principielle tilgange til psykologisk intervention Oversigt over samtaleformer. Rollespil med øvelse i samtaler med forskelligt fokus psykoneuroimmunologi sundhedspsykologi (Kap. 9 p72-78), Munksgaard, Kbh. Mose, A. H.: Rådgivning og patientundervisning sundhedspsykologi (Kap. 24 p ), Munksgaard, Kbh. Nielsen,T.: Adfærdsterapi sundhedspsykologi (Kap. 25 p ), Munksgaard, Kbh. Nielsen,T.: Kognitiv terapi sundhedspsykologi (Kap. 26 p ), Munksgaard, Kbh. Bechgaard,B.: Psykodynamisk terapi sundhedspsykologi (Kap. 27 p ), Munksgaard, Kbh. Bechgaard,B.: Gruppeterapi sundhedspsykologi (Kap. 28 p ), Munksgaard, Kbh. Herz,E. F.: Social støtte som intervention sundhedspsykologi (Kap. 29 p ), Munksgaard, Kbh. Jacobsen,B.: Den eksistentielle samtale sundhedspsykologi (Kap. 30 p ), Munksgaard, Kbh. Ethelberg, E.: Samtaleformer og færdigheder sundhedspsykologi (Kap. 19 p ), Munksgaard, Kbh. Elsass,P.: Anamnese og livshistorie 11

12 Kende nogle typiske aspekter af klient-behandler relationen Jf. læringsmål 7) på modul 6 Gennemgang af typiske aspekter af klient-behandler såsom: Neutralitet og overføring, den terapeutiske alliance, afdækkende eller støttende samtale, forsvarsmekanismer og modstand, selvindsigt og selvbedrag samt forskellen på adfærds- eller psykodynamisk orienteret fokus Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver I Elsass,P.: Sundhedspsykologi (Kap. 7 p ), Gyldendal, Kbh. Elsass,P.: Samtale og psykoterapi I Elsass,P.: Sundhedspsykologi (Kap. 9 p ), Gyldendal, Kbh. 12

13 Modul: 6 Fag: Pædagogik (almen) ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Viden om centrale almenpædagogiske, klassiske og moderne teorier Jf. læringsmål 3) på modul 6 Viden om centrale læringsteorier og læringsteoriernes betydning for pædagogiske praksisformer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Pædagogisk teori i forhold til andre teori- og vidensfelter som psykologi, sociologi, antropologi og filosofi Hovedtræk i pædagogisk filosofihistorie og tænkning, præsentation af centrale pædagogiske filosoffer Grundlæggende forståelse af læringsteoriers betydning og indflydelse på forestillinger og teorier om opdragelse, dannelse, vejledning og undervisning Sprogøe, J.: Pædagogik hvad er det? i: Pecseli m.fl. (red.): Idéhistorie for de pædagogiske fag (Gyldendal, 2003) P.Ø.Andersen: Pædagogik og pædagogiske teorier i Danmark fra I Andersen, P.Ø. m.fl. (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori (Hans Reitzel s Forlag 2007) Scheibel, A.K.: Læring (kap. 3). I Brøbecher og Mulbjerg (red.): Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelserne (Munksgaard 2005) Illeris, K.: Læring, i: Bruun m.fl. (red.): Moderne psykologi (Billesøe og Baltzer ) Færdigheder i at kunne identificere pædagogisk teori, viden og grundsyn i beskrivelse og analyse af pædagogiske principper og målformuleringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 Viden om centrale læringsteorier i relation til pædagogiske forandringsprocesser Færdigheder i at kunne anvende pædagogisk teori og læringsteoretiske positioner i begrundelser og argumentation Sammenhænge mellem menneske- og samfundssyn, pædagogiske teorier og pædagogiske praksisformer Præsentation af og analyse af og refleksion over eksemplariske pædagogiske praksisformer og udviklingstendenser Indsigt i udfordringerne i det pædagogiske paradigme - pædagogiske paradokser Pædagogisk teori og udfordringer i professionelle lærings- og forandringskontekster. Pædagogisk teori, læringsteori og sundhedspædagogik betydninger for mødet med den Henriksen og Vetlesen: Menneskesyn og livssyn kap. 8. I Omsorgens etik grundlag, værdier og etiske teorier i arbejdet med mennesker (Gyldendal 1997/ dansk udgave 2000) Vejlederrollen, kap. 2. i: Løve, Tove: Vejledning ansigt til ansigt teorier og metoder i den individuelle vejledning (Studie og Erhverv, 2. udgave, 2005) 13

14 og i analyse af sundhedspædagogiske problemstillinger og udfordringer Jf. læringsmål 3) på modul 6 anden Forståelse af og refleksion over pædagogisk teori og læringsteori i forhold til psykomotorisk arbejde. Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring, vidensformidling, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, studierelateret læsning 14

15 Modul: 6 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper Supervisions- og erfaringsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til fagene psykomotorisk behandling samt psykologi. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til de to fag, psykomotorisk behandling samt psykologi. Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Anvende udvalgte interview- og At give og modtage supervision. Litteratur fra psykomotorisk samtaleformer Reflekterende teams. behandling og psykologi Jf. læringsmål 5) på modul 6 Identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler Jf. læringsmål 7) på modul 6 Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle. Jf. læringsmål 10) på modul 6 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde Professionelle relationer. Faglige og fagpersonlige læringsmål. Egen professionel rolle. Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi Litteratur fra psykomotorisk behandling og psykologi 15

16 INDSTILLING TIL PRØVEN: For at den studerende kan gå til prøve i modul 6 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene psykomotorisk behandling, ergonomi og basisøvelser. Aflevering af 1 skriftlig analyse i psykomotorisk teori & metode. Der informeres om analysens omfang og indholdskrav i faget Teori og metode ved modulets start. Gennemførelse af behandlingsforløb som beskrevet i undervisningsplanen for faget Psykomotorisk behandling. PRØVEN: Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Det følgende indgår i den samlede prøve: MC spørgsmål inden for læringsmål 1-3. Skriftlig journal over det gennemførte behandlingsforløb inkl. refleksion over eget arbejde. Dette materiale danner baggrund for bedømmelsen af læringsmål

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 28.10 P1.02 9.15-11.00 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål, opbygning, indhold

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere