10. JUNI end 90 pct. af tiden. I alt er der nu marginaliserede, nye tal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. JUNI 1999. end 90 pct. af tiden. I alt er der nu 129.000 marginaliserede, nye tal."

Transkript

1 10. JUNI MARGINALISERING Opsvinget er ikke kommet de mest ledige til gode. På et år er der blevet knap flere dybt marginaliserede, der i tre år har været væk fra det ordinære arbejdsmarked mere end 90 pct. af tiden. I alt er der nu marginaliserede, viser nye tal flere dybt marginaliserede Det danske ledighedsbillede bliver mere og mere polariseret, modsat hvad regeringen hævder: Mens et faldende antal danskere rammes af lettere, mere forbigående ledighed, vokser gruppen af dybt marginaliserede, der ikke har haft et almindeligt arbejde i blot 10 pct. af tiden de seneste tre år, svarende til mindre end fire af 36 måneder. På kun et år er gruppen vokset med næsten , og det samlede antal dybt marginaliserede når nu op på knap fuldtidspersoner. Især er mange flere kvinder blevet ramt af dyb marginalisering. Det viser ArbejdsMarkedsPolitisk Agendas analyse på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik og DA s analyse i ArbejdsMarkedsRapport Analysen medregner, modsat regeringens officielle tal, også ledige, der på opgørelsestidspunktet var i aktivering eller på orlov fra ledighed. Samtidig tager den fuldt højde for perioder med aktivering eller orlov, når varigheden af den enkelte persons ledighed gøres op (se faktaboks) marginaliserede i 1998 Ifølge Finansministeriets nyeste skøn var der i 2. halvår 1998 i alt marginaliserede på det danske arbejdsmarked - personer, der i gennemsnit over de seneste tre år har været ledige eller i aktivering i mindst 70 pct. af tiden. Ifølge ministeriet er det et fald på ca personer eller 30 pct. i forhold til året før. Det reelle antal marginaliserede er imidlertid langt højere, viser den nye analyse: I 2. kvartal 1998 havde fuldtidspersoner været ledige, i aktivering eller på orlov fra ledighed i mindst 70 pct. af tiden de sidste tre år. Set i forhold til samme tidspunkt 1997 er tallet kun faldet 4 pct., svarende til ca fuldtidspersoner. Dermed går det markant langsommere med at afvikle marginaliseringen end den øvrige ledighed, der faldt hele 18 pct. i den samme periode. Mens ledigheden er faldet for alle grupper med korrigerede ledighedsgrader på 0,9 eller derunder beregnet over tre år, er næsten flere havnet i dyb marginalisering. Direkte modstrid Den udvikling er i direkte modstrid med bl.a. Finansministeriets udsagn, hvor det fx i den nye finansredegørelse hedder: En række undersøgelser anvender forskellige afgrænsninger [af marginalgruppen, red.), men fremviser samme udvikling over tid blot med proportionale forskydninger i niveauet. UDDANNELSE Computernørderne går en følsom tid i møde; de hårde kvalifikationer er ikke nok. Side 3 MARGINALISERING Et stigende antal unge bliver marginaliseret, men på kontanthjælp, ikke dagpenge. Side 4 FLASKEHALSE Billedet af flaskehalsproblemerne er sløret: Kun én region opgør antallet af ledige. Side 5

2 10. JUNI 1999 SIDE 2 Andelen af dybt marginaliserede kvinder er på et år steget fra 22 til 31 pct. på grund af en kombination af ca flere dybt marginaliserede og knap færre med lavere ledighedsgrader. Især springer det i øjnene, at marginaliseringen ligefrem er voksende, når man ser på den mest udsatte gruppe, der ikke har haft et ordinært job i 10 pct. af tiden de seneste tre år (dvs. har en korrigeret ledighedsgrad over 0,9, når aktivering og orlov fra ledighed er medregnet). Hvornår er man marginaliseret? Også hvis man forsøgsvis lægger grænsen for marginalisering ved en korrigeret ledighedsgrad på 0,8 over de seneste tre år (passiv ledighed, aktivering eller orlov i mere end 80 pct. af tre år) er antallet af marginaliserede steget, fra fuldtidspersoner i 1997 til i Isoleret set er gruppen med en korrigeret ledighedsgrad fra 0,8 til 0,9 reduceret ca personer i perioden, men det mere end opvejes af, at den tungeste gruppe med korrigerede ledighedsgrader over 0,9 altså er vokset næsten fuldtidspersoner fra 1997 til Kvinder bærer stigningen Især er der blevet flere dybt marginaliserede kvinder. Fra 97 til 98 steg antallet af dybt marginaliserede kvinder med en korrigeret ledighedsgrad over 0,9 med mere end fuldtidspersoner, mens totaltallet for mænd gik beskedent ned. Bag totaltallene skjuler sig et faldende antal dybt marginaliserede blandt mænd i alderen år og årige af begge køn. Stigningen koncentrerede sig hos årige af begge køn, årige ARBEJDSMARKEDSPOLITISK F A K T A Om analysen Udgangspunktet for analysen er særkørsler fra Danmarks Statistik. Der var 2. kvartal 1998 i alt fuldtidspersoner i enten passiv ledighed, aktivering eller orlov fra ledighed. Det tilsvarende tal 2. kvartal 1997 var Marginaliserede er i analysen defineret som personer med en korrigeret ledighedsgrad på over 0,7 over de seneste tre år, svarende til mere end 70 pct. af tiden. I den korrigerede ledighedsgrad indgår både de perioder, hvor ledige er i passiv forsørgelse, i aktivering eller på orlov fra ledighed, ligesom personer, der på opgørelsestidspunktet er i disse ordninger, er talt med. Dybt marginaliserede er i analysen defineret som personer med en korrigeret ledighedsgrad på mere end 0,9 over de seneste tre år. Analysen omfatter både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, dog kun kontanthjælpsmodtagere med ledighed som problem. Summen af ledige, aktiverede og ledige på orlov overvurderes begge år en smule, da der kan være tidsmæssige overlap mellem grupperne. kvinder og årige af begge køn. Set i forhold til kvinders samlede ledighed, der samtidig faldt knap fra 1997 til 1998, øgede det tyngden af kvindeledigheden, så andelen af dybt marginaliserede steg fra 22 til 31 pct. Flere i aktivering Den nye analyse viser også, at en stigende del af de marginaliserede er kommet i aktivering. Fra 1997 til 1998 steg aktiveringsandelen blandt marginaliserede med en korrigeret ledighedsgrad på over 0,7 fra 36 pct. til 44 pct. Og også blandt de dybt marginaliserede med korrigerede ledighedsgrader over 0,9 steg aktiveringsandelen. For kvinders vedkommende steg andelen af aktiverede fra 45 pct. i 1997 til 51 pct. i og for mænd steg aktiveringsandelen samtidig fra 43 pct. til 53 pct. fla

3 10. JUNI 1999 SIDE 3 UDDANNELSE Virksomhederne ønsker først og fremmest folk, der kan samarbejde IT-kundskaber gør det ikke alene. Det rammer ledige uden erfaring. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Svend Bie Redaktør Flemming Andersen Journalist Jesper Holdflod Poulsen Studentermedhjælper Klaus Langhoff-Roos Administration: Birgit Rasmussen Internet: (under gruppen Nyheder ) Årsabonnement på trykt udgave: 450 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis e- mail udgave, der bestilles på Oplag: ISSN: IT-kundskaber alene er ikke nok IT-nørder, der ikke forstår samarbejdets ædle kunst, er ikke dem, virksomhederne først og fremmest jagter, når de søger medarbejdere, som skal arbejde med IT. Derimod vægtes samarbejdsevner og lyst til at lære nyt ofte højere end de specifikke IT-kvalifikationer. To ud af tre virksomheder vurderer samarbejdsevner som meget væsentlige. Kun halvdelen af dem ser derimod de specifikke IT-kvalifikationer som meget væsentlige. De teknisk-faglige kvalifikationer er ikke nok, mener virksomhederne. Det er især vigtigt, at nye medarbejdere er parate til at lære nyt og kan samarbejde. Ét VEU-system, én lov - viden for hver krone ARBEJDSMARKEDSPOLITISK Af Jørn Neergaard Larsen, L E D E R Dansk Arbejdsgiverforening Inden sommeren er ovre, forventes regeringen at have barslet med en rapport, der skal danne udgangspunkt for en reform af voksen- og efteruddannelsesområdet. Reformer af det uoverskuelige, men meget vigtige område er der bestemt brug for. Men det er bekymrende, at der allerede nu har været flere tilløb til at drøfte, hvordan man skaffer flere penge til det allerede meget kostbare system - i stedet for at drøfte, hvordan man kan sikre, at voksen- og efteruddannelsessystemet bliver effektivt, så samfundet enten får mere for de 14 mia. kr., systemet koster årligt, eller får reduceret omkostningerne. Det er oplagt, at netop voksen- og efteruddannelserne må være i konstant forandring, så kurserne hele tiden retter sig mod virksomhedernes og lønmodtagernes behov. Det er en vigtig forudsætning for at sikre virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne. Det gælder ikke mindst AMU-kurserne under Arbejdsministeriet. Der er behov for langt større evne til at omstille sig i dette system end i grunduddannelserne. Et andet problem er, at uddannelserne under Arbejdsministeriet er ved at få en utidig særstatus i forhold til uddannelserne under Tallene stammer fra en undersøgelse af IT-området, som Teknologisk Institut har udarbejdet for Vejle amt. At kunne arbejde med IT ses mere og mere som en selvfølgelig kvalifikation noget i stil med at kunne køre bil, siger Kaj Olesen, der er centerchef på Teknologisk Institut. Vores analyse viser, at virksomhederne bliver mere og mere interesserede i, at deres medarbejdere også kan samarbejde og er villige til at lære nyt. De sociale kvalifikationer spiller altså en stadig større rolle, siger Kaj Olesen og gør opmærksom på, at den udvikling også kan have konsekvenser for de ledige: Deres personlige kvalifikationer der ikke mindst stammer fra deres joberfaring skal derfor i højere grad også ses i sammenhæng med deres formelle kvalifikationer, fx viden om IT, siger Kaj Olesen. jhp Undervisningsministeriet. Der har været gjort mange tilløb til en mere effektiv evaluering af, hvad samfundet får ud af de mange uddannelsesmilliarder. Og det er nu besluttet, at alle uddannelser under Undervisningsministeriet skal evalueres af det nye nationale evalueringsinstitut. Men det skal ikke evaluere uddannelserne under Arbejdsministeriet. Denne forunderlige beslutning har regeringen truffet samtidig med, at et udvalg under Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet i nu mere end et år har kulegravet hele det danske voksen- og efteruddannelsessystem. Målet må være at kaste lys over det samlede system og sikre, at samfundet ikke spilder penge på overlappende og tungt styrede uddannelser. Man bør ikke skjule problemerne i et nyt bureaukratisk vildnis, men benytte lejligheden til at rydde op. Der er brug for ét sammenhængende voksen- og efteruddannelsessystem, der er samlet under én lov og ét ministerium, Undervisningsministeriet. Effektivisering og viden for hver krone bør være målet for det system, der skal være med til at sikre grundlaget for fremtidens videnssamfund.

4 10. JUNI 1999 SIDE 4 MARGINALISERING En ud af fem ledige unge er marginaliseret fra arbejdsmarkedet - sidste år var det kun en ud af syv. Tallet stiger trods mindre ungdomsårgange og særlig indsats mod ungdomsarbejdsløsheden. Flere marginaliserede unge Trods mindre ungdomsårgange og regeringens særlige indsats mod ungdomsarbejdsløshed stiger antallet af marginaliserede unge: Fra 1997 til 1998 er antallet af marginaliserede unge fra 16 til 24 år vokset fra til fuldtidspersoner en vækst på næsten 25 pct. Det er lykkedes at reducere antallet af marginaliserede unge på dagpenge, men det mere end opvejes af, at antallet af marginaliserede unge på kontanthjælp er vokset 60 pct. på blot et år. Det viser en analyse, ArbejdsMarkeds- Politisk Agenda har foretaget ud fra særkørsler fra Danmarks Statistik. Totalt set faldt ungdomsarbejdsløsheden fuldtidspersoner fra 2. kvartal 1997 til 2. kvartal 1998, når også aktiverede og ledige på orlov er talt med. Det kom imidlertid primært de stærkeste unge ledige til gode, så tyngden af unges ledighedsproblemer nu er steget: Mere end hver femte af alle ledige unge, 22 pct., var i 1998 marginaliserede, mens tallet tilbage i 1997 lå på 15 pct. Ungeindsatsen omfatter imidlertid kun unge ledige på dagpenge, og den overordnede succeshistorie dækker over en modsatrettet tendens, hvor der på samme tid er færre unge med mere forbigående ledighedsproblemer og flere unge med så tunge ledighedsproblemer, at de må betegnes som marginaliserede. For at få det prædikat skal personen have været borte fra det ordinære arbejdsmarked i mere end 70 pct. af de sidste tre år. Flere på kontanthjælp I 1997 var halvdelen af unge marginaliserede på dagpenge og den anden halvdel på kontanthjælp. På et år er gruppen på kontanthjælp imidlertid vokset fra til fuldtidspersoner og har rykket balancen, så 66 pct. af de marginaliserede unge i 1998 var kommunalt forsørgede. Andelen af aktiverede er dog også steget, både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, så det i 1998 var 59 pct. af unge marginaliserede, der var i aktivering, mod kun 45 pct. i Færre unge arbejdsløse Ungdomsarbejdsløsheden er faldet betydeligt gennem de seneste flere år, et faktum ikke mindst ungeindsatsen har fået æren for. Det korrigerede ledighedstal for unge, der modsat regeringens også medregner personer og perioder i aktivering eller på orlov fra ledighed, faldt fra 1997 til 1998 fra i alt til Ungeindsats og mindre årgange Stigningen i antallet af marginaliserede unge er kommet til trods for, at der samtidig er blevet færre unge. Fra er der blevet færre årige. I 1996 indførte regeringen også ungeindsatsen, der via halverede dagpenge og aktivering efter kun et halvt års ledighed skulle motivere unge uden erhvervskompetence til arbejde eller uddannelse. Indsatsen var kun rettet mod unge på dagpenge, mens det vedblev at være kommunernes opgave at bremse ledigheden blandt unge på kontanthjælp. Man kan ikke følge de enkelte unge fra år til år - og derfor heller ikke afgøre, om nogle er rykket fra dagpenge til kontanthjælp efter ungeindsatsen. Men den økonomiske begrundelse til at være på dagpenge og ikke kontanthjælp forsvandt for unge uden en uddannelse. Først med efterårets reform blev unge dagpengemodtagere med erhvervskompetence også omfattet af en særlig ungeindsats. fla

5 10. JUNI 1999 SIDE 5 FLASKEHALSE Selv om det er teknisk muligt, er der i dag kun én ud af 14 regioner, der udarbejder en detaljeret analyse af de ledige på områder, hvor der er flaskehalsproblemer. Ringe overblik på flaskehalsområder Billedet af de faktiske flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet er kraftigt sløret af, at ledige ikke indgår i opgørelserne af problemets omfang. Kun i én enkelt arbejdsmarkedsredegørelse kan antallet af ledige og ubesatte stillinger sammenlignes i hver af de faggrupper, der er udpeget som flaskehalsområde. Med andre ord er det kun i Vejle-regionen, at antallet af fx ubesatte elektrikerstillinger står side om side med antallet af ledige elektrikere i regionen. Det fremgår af den undersøgelse, som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har foretaget af de seneste Arbejdsmarkedsredegørelser fra de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). I Arbejdsmarkedsredegørelserne fra landets 13 øvrige regioner leder man altså forgæves efter præcise oplysninger om, hvor mange ledige der er på hver af flaskehalsområderne. I stedet fremgår det kun, hvor mange ubesatte job der er inden for de enkelte faggrupper. Med andre ord fokuserer opgørelserne af flaskehalsområder langt overvejende på efterspørgelsen efter arbejdskraft, mens udbuddet hvilket vil sige, hvor mange ledige der er ikke indgår. Mens vi venter på AMANDA I Vejle-regionen har man i godt et års tid udarbejdet en præcis opgørelse over flaskehalsområderne: Vi laver den detaljerede opgørelse for at få så præcise informationer som overhovedet muligt, når vi skal tilrettelægge arbejdsmarkedspolitikken i forhold til bl.a. flaskehalsområderne, siger Svend Aage Hansen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vejle-regionen. Vi kommer et lag længere ned på den måde. I stedet for bare at vide, hvor mange ledige der fx er på metalområdet, får vi at vide, hvor på metalområdet der er ledige for ellers har vi kun en ringe chance for at købe de rigtige kurser. Vi er kommet så langt ned i ledigheden, at de detaljer er helt nødvendige, siger Svend Aage Hansen, der formoder, at flere regioner ville gøre det samme, hvis ellers problemerne med AMANDA var løst. I forhold til det nuværende AF- Match system, er det netop en af målene med AMANDA, at lette det tekniske arbejde med at skabe større overskuelighed over både udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. For unuanceret billede I Ribe-regionen mener regionschef Flemming Illum Vendler ikke, at det er en god idé at konstruere en så detaljeret statistik: Det giver et alt for unuanceret billede af ledighedssituationen at opdele statistikken så hårdt på faggrupper. Det levner ikke plads til de mere personlige kompetencer, der også er en forudsætning for, at de får job, siger Flemming Illum Vendler. Vi har ledige, som har de rent faglige kvalifikationer i orden, men som ikke passer ind i de ledige job og her hjælper det altså ikke med en mere detaljeret statistik, siger Flemming Illum Vendler. Flere oplysninger kan sammenkøres Med den tredje arbejdsmarkedsreform er de ledige blevet forpligtiget til at oplyse langt mere bredt om deres kvalifikationer til AF. De oplysninger lagres sammen med jobordrerne fra virksomhederne i AF-Match, der er AF s elektroniske database. I AF-Match kan de ledige og de ubesatte job parres. Når AMANDA en dag er parat, afløses AF-Match af DISKO-systemet, der er et nyt og langt mere omfattende klassifikationssystem, som vil gøre det lettere for AF at matche ledige med ubesatte job. Det indebærer fx, at også de nye job i IT-branchen i langt højere grad end i dag fremover kan matches med de ledige og deres kvalikationer. jhp

6 10. JUNI 1999 SIDE 6 NOTA BENE Redigeret af Klaus Langhoff-Roos Slut med måske egnede Egnethedserklæringen til de gymnasiale uddannelser blev 25. maj afskaffet ved en lovændring vedtaget i Folketinget. I stedet skal man fremover tage afsæt i elevernes personlige uddannelsesplaner. Fra år 2001 har alle elever krav på at blive optaget, hvis de opfylder de generelle krav til gymnasiet, og skolen er enig i uddannelsesplanen. Hvis lærere og studievejleder er i tvivl om eller uenige med eleven eller elevens forældre om uddannelsesplanen, kan de indstille eleven til en optagelsesprøve. Sigtet med loven har bl.a. været at sikre ens retningslinier for optagelse på alle fire gymnasiale uddannelser, det almene gymnasium, hf, hhx og htx. Danmarks første sociale regnskab Dokumentation og vurdering af virksomhedens sociale indsats over for medarbejderne er grundlaget for det første danske sociale regnskab, som busselskabet Linjebus netop har udarbejdet med økonomisk støtte fra Socialministeriet. Regnskabet gør bl.a. status over personaleudskiftning og medarbejdernes indflydelse og tilfredshed. Ved at fokusere på den sociale indsats over for virksomhedens egne medarbejdere adskiller Linjebus regnskab sig fra andre sociale regnskaber fra internationale virksomheder som Body Shop og Shell, der opgør virksomhedens sociale indsats udadtil, fx i forhold til menneskerettigheder og børnearbejde. Veluddannede indvandrere på bistand To ud af tre højtuddannede ledige indvandrere modtager kontanthjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsministeriet. Der er højtuddannede ledige indvandrere i Danmark. Hver tredie har en højere uddannelse fra Danmark, mens de resterende har en udenlandsk uddannelse. Især indvandrere med udenlandsk eksamen modtager kontanthjælp. Positive forventninger i industrien Industrien forventer nu stigende investeringer i 1999 på otte pct., og ser derved igen lysere på fremtiden. De forventede investeringer er dog kun halvt så store som den skønnede investeringsstigning i 1998 på 16 pct. I oktober sidste år ventede man dog ligefrem et investeringsfald på to pct. i De nye tal stammer fra Danmarks Statistik og er indsamlet i april. Tallene er baseret på oplysninger fra 800 større industrifirmaer, der tilsammen dækker 60 pct. af beskæftigelsen i industrien. Kommuner koordinerer Alle kommuner har nu oprettet de sociale koordinationsudvalg. En opgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse viser, at de fleste kommuner går sammen med andre kommuner om at oprette udvalgene, der fra i år er lovpligtige. 85 kommuner har oprettet deres eget koordinationsudvalg, mens de resterende 190 kommuner er gået sammen i grupper på op til seks. I udvalgene sidder repræsentanter for De Samvirkende Invalideorganisationer, LO, DA, FTF, Praktiserende Lægers Organisation, AF og kommunalbestyrelsen. Udvalgene skal forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet - via fx nye jobtyper til virksomhedsrevalidering, virksomhedsnetværk og samarbejde med læger. Døve skal blive på arbejdsmarkedet Et nyt projekt, der støttes økonomisk af Socialministeriet, skal nu forhindre at døve og hørehæmmede bliver udstødt af arbejdsmarkedet. Projektet hedder IDHA, der er en forkortelse af Informationscenteret for virksomheder med døve og hørehæmmede ansatte. Det primære middel til at undgå udstødning er, at IDHA opretter en handlingsplan for den enkelte virksomhed og medarbejder med problemer med hørelsen. Erfaringerne vil senere blive offentliggjort via internettet. Bag projektet står Castberggårds projektafdeling i Horsens.

Flere kronisk syge beholder deres job

Flere kronisk syge beholder deres job 9. NOVEMBER 2000 SOCIALPOLITIK Siden 1994 er antallet af 28-aftaler, som er med til at fastholde og integrere kronisk syge i beskæftigelse, steget med knap 2.500 eller 37 pct. Flere kronisk syge beholder

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre 13. JUNI 2002 11 ARBEJDSMARKED Ældre ledige, der bliver henvist til en jobsamtale, har nøjagtigt de samme chancer for at komme i arbejde igen som yngre ledige. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002. Ældre

Læs mere

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen 15. APRIL 04 EFTERLØN EU-landene har netop givet hinanden håndslag på, at de vil efterleve henstillingerne fra den ekspertgruppe, der vil have fjernet de danske incitamenter til tidlig tilbagetrækning.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

af de enkelte regioners større varslede afskedigelser siden 1996, hvor man indførte nye regler for virksomhedernes varslinger.

af de enkelte regioners større varslede afskedigelser siden 1996, hvor man indførte nye regler for virksomhedernes varslinger. 21. JANUAR 1999 1 LEDIGHED Især i de jyske industri-regioner varslede virksomhederne i 3. og 4. kvartal 1998 nye og store afskedigelser.... der er ingen tvivl om, at vi ser de første tegn på en stagnation,

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

30. SEPTEMBER 1999 LANGTIDSSYGE

30. SEPTEMBER 1999 LANGTIDSSYGE 30. SEPTEMBER 1999 14 LANGTIDSSYGE Mange flere langtidssyge må vente over 52 uger på en revalideringsplan. Socialministeriet håber, udviklingen snart vender: Det er som at vende en supertanker, siger departementschefen.

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere dropper jobsøgning

Kontanthjælpsmodtagere dropper jobsøgning 24. OKTOBER 2002 RÅDIGHED Alle ledige er forpligtede til at søge aktivt efter job, men især blandt kontanthjælpsmodtagere er aktiviteten lav. 17 Kontanthjælpsmodtagere dropper jobsøgning Hovedparten af

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

på enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

på enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. 29. APRIL 1999 7 UDDANNELSE Unge, der nøjes med ét sabbatår eller mindre, tegner sig kun for to pct. af den samlede forsinkelse for en hel årgang studiestartere. Sen studiestart dræner arbejdsstyrken Arbejdsstyrken

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Svage tilbringer år i projekter uden mål

Svage tilbringer år i projekter uden mål 26. APRIL 2001 8 REVALIDERING Forrevalidering ender ofte i langstrakte forløb uden klare mål og planer. Det er uheldigt, mener forskningschef. Indsatsen kan blive bedre, erkender Socialministeriet. Svage

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført 5. april 2011 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Kvinder vælger lavest lønnede job

Kvinder vælger lavest lønnede job 1. MARTS 2001 LIGESTILLING Man kan ikke ud fra min undersøgelse påvise eller afvise nogen form for løndiskrimination, siger forskeren bag SFI s meget omtalte ligelønsanalyse. Kvinder vælger lavest lønnede

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde

Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde En artikel fra KRITISK DEBAT Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 15. maj 2006 Den aktuelle arbejdsløshed Ledighedsprocenten er faldet fra 5,0 til 4,8 %.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ledige blokerer uddannelse af beskæftigede

Ledige blokerer uddannelse af beskæftigede 27. MAJ 1999 9 AMU-centre, tekniske skoler m.fl. vil senere på året stå med tomme lokaler, ledige lærere og en konto med ubenyttede driftsmidler, selv om der heller ikke vil mangle kursister. Der vil nemlig

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. februar 2010 Centrum-venstre må sætte en ny dagsorden: Der er brug for

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere