Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Rettelser Andre meddelelser Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patentdirektoratet ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Yellow Pages Publishers Association (a Delaware corporation), 3773 Cherry Creek North Drive Suite 920 Denver, CO 80209, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske oversigter over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 16: Oversigter i papirform over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed.. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af Yellow Pages Publishers Association. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Retten til at bruge mærket tilkommer alene medlemmer af Yellow Pages Publishers Association, som kun må bruge mærket i trykte medier og kun i forbindelse med reklame for medlemmernes varer og tjenesteydelser og reklame for annoncering, samt for at fremme den af og for foreningen fastlagte reklamestrategi. (300) Prioritetsoplysninger: US USA (730) Indehaver: Yellow Pages Publishers Association (a Delaware corporation), 3773 Cherry Creek North Drive Suite 920 Denver, CO 80209, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske oversigter over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 16: Oversigter i papirform over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, sort og hvidt. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af Yellow Pages Publishers Association. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Retten til at bruge mærket tilkommer alene medlemmer af Yellow Pages Publishers Association, som kun må bruge mærket i trykte medier og kun i forbindelse med reklame for medlemmernes varer og tjenesteydelser og reklame for annoncering, samt for at fremme den af og for foreningen fastlagte reklamestrategi. (300) Prioritetsoplysninger: US USA 2069

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Yellow Pages Publishers Association (a Delaware corporation), 3773 Cherry Creek North Drive Suite 920 Denver, CO 80209, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske oversigter over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 16: Oversigter i papirform over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, sort og hvidt. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af Yellow Pages Publishers Association. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Retten til at bruge mærket tilkommer alene medlemmer af Yellow Pages Publishers Association, som kun må bruge mærket i trykte medier og kun i forbindelse med reklame for medlemmernes varer og tjenesteydelser og reklame for annoncering, samt for at fremme den af og for foreningen fastlagte reklamestrategi. (300) Prioritetsoplysninger: US USA (730) Indehaver: Teknisk Skole Hillerød, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, ; AMU-CENTER NORDSJÆLLAND, Peder Oxes Allé, 3400 Hillerød, ; HILLERØD HANDELSSKOLE, SDR. JERNBANEVEJ 4, 3400 Hillerød, ; VUC-MIDT, NDR. JERNBANEVEJ 6, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Teknisk Skole Hillerød, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende efteruddannelse. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: boligsmart studiestart (730) Indehaver: Kristian Elvang-Gøransson & Peter Vilsøe, Frederiksberggade 30, 1459 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver samt forretningsmæssig rådgivning vedrørende køb og salg, herunder køb og salg af varer, tjenesteydelser og virksomheder. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, herunder vedrørende berigtigelse af ejendomshandler; juridisk rådgivning, herunder vedrørende køb og salg af fast ejendom, varer, tjenesteydelser og virksomheder. 2070

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Florida Ice and Farm Company, S.A., Avenues 4 and 6, streets 12 and 14, san José, Costa Rica (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 32: Øl, ale og porter. (500) Disclaimer: Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet "ice". (730) Indehaver: Musikbranchens Reklamebureau ApS, Strandgade 54, 1401 København K, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager. (511) Klasse 41: Informationsvirksomhed om underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Musikbranchens Reklamebureau ApS, Strandgade 54, 1401 København K, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager. (511) Klasse 41: Informationsvirksomhed om underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Classic by Detlef Kapteina Cosmetik ApS, Strandfogdensvej 11 Rødhus, 9490 Pandrup, (511) Klasse 01: Kemiske behandlingsprodukter mod statisk elektricitet; imprægneringsbehandling til tekstiler og skind. (511) Klasse 03: Flydende og pulverformige vaske, rense- og plejeprodukter til alle former for tekstiler, imprægneringsprodukter, rense- og plejeprodukter til alle former for skind, ruskind og læder; pletfjerningsmidler. (511) Klasse 21: Redskaber til behandling og rengøring af alle former for tekstiler, skind, ruskind og læder, herunder tøjbørster, elektriske tøjshavere, fnugruller vaskbar, fnugruller med papir, pillingbørster, vaskenet; husholdningsartikler til alle former for behandling og opbevaring af tekstiler, skind, ruskind og læder, nemlig bøjler, tøjstativer, tasker, poser. (730) Indehaver: Musikbranchens Reklamebureau ApS, Strandgade 54, 1401 København K, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager. (511) Klasse 41: Informationsvirksomhed om underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SELISA (730) Indehaver: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2 D Konstanz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 01: Kemiske præparater til videnskabelige formål, nemlig produkter til gennemførelse af blodundersøgelser samt til undersøgelse og / eller analyse af fysiske sygdomme og lidelser, alle forannævnte varer til brug in-vitro. (511) Klasse 05: Diagnosepræparater til medicinske formål; kemiske præparater til medicinske formål, nemlig produkter til gennemførelse af blodundersøgelser samt til undersøgelse og/eller analyse af fysiske sygdomme og lidelser, alle forannævnte varer til brug in-vivo. (511) Klasse 10: Strips eller kits til immunologiske tests in-vitro, apparater og instrumenter til brug ved diagnostiske undersøgelser indenfor den medicinske sektor. 2071

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRITT ON & OFF (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, Tyskland 1553 København V, (511) Klasse 16: Lim til kontorbrug, husholdningsbrug og hobbybrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as HONDA MOTOR CO., LTD, No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama Minato-ku Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 12: Motorcykler og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESAT-6 (730) Indehaver: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 01: In vitro og in vivo diagnostika, undtagen til medicinske eller veterinære formål. (511) Klasse 05: In vitro og in vivo diagnostika til medicinske og veterinære formål: vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Natur & Landskab, Druestrupvej 7B, 4632 Bjæverskov, (740/750) Fuldmægtig: V/Søren Wiberg Christensen og Peter Bargiesen, Druestrupvej 7 B, 4632 Bjæverskov, (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke vedrørende forretning), gartnerivirksomhed, konsulentbistand, juridisk bistand, arkitektvirksomhed, skoventreprenør, rådgivning vedrørende skovbrug og landbrug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTEZUMA (730) Indehaver: Barton Brands, Ltd, 55 East Monroe Street Chicago, Illinois 60603,USA, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder tequila.. (730) Indehaver: ORLIK TOBACCO COMPANY A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, 1553 København V, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. 2072

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Enterprise Print ReDirector (730) Indehaver: I-Data International A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, såsom computerhardware og databehandlingssoftware; computerhardware og -software til at betjene printere og til at forbedre printfunktioner; perifert udstyr til computere såsom computerhardware, interfacekort og protokolkonvertere såsom computerhardware og -software til at konvertere data fra ét format til et andet og til at udgøre et interface mellem perifert udstyr, printere, arbejdsstationer, bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, database-servere, personlige computere (PC'ere) og andet computermateriel der frembringer datastrømsoutput og et perifert apparat såsom computerhardware; computerhardware til mainframe, minicomputere, personlige computere (PC'ere), client-servernetværk sammensat af database-servere og arbejdsstationer bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, personlige computere (PC'ere), printere og masseopbevaringsenheder såsom magnetiske databærere i relation til printning. (511) Klasse 16: Tryksager, såsom computermanualer, brugervejledninger for computerhardware og -software, programørreferencer, systembehovspecifikationer, produktspecifikationer, træningsmanualer og -dokumentation inden for computerhardware og -software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, computerprogrammering, opdatering af computersoftware, design af computersoftware, licensgivning vedrørende computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og -software. (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 34: Finskåren tobak til hjemmerullede cigaretter, artikler for rygere, cigaretetuier og -æsker (ikke af ædle metaller), tændstikker, lightere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Enterprise Print Driver (730) Indehaver: I-Data International A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, såsom computerhardware og databehandlingssoftware; computerhardware og -software til at betjene printere og til at forbedre printfunktioner; perifert udstyr til computere såsom computerhardware, interfacekort og protokolkonvertere såsom computerhardware og -software til at konvertere data fra ét format til et andet og til at udgøre et interface mellem perifert udstyr, printere, arbejdsstationer, bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, database-servere, personlige computere (PC'ere) og andet computermateriel der frembringer datastrømsoutput og et perifert apparat såsom computerhardware; computerhardware til mainframe, minicomputere, personlige computere (PC'ere), client-servernetværk sammensat af database-servere og arbejdsstationer bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, personlige computere (PC'ere), printere og masseopbevaringsenheder såsom magnetiske databærere i relation til printning. (511) Klasse 16: Tryksager, såsom computermanualer, brugervejledninger for computerhardware og -software, programørreferencer, systembehovspecifikationer, produktspecifikationer, træningsmanualer og -dokumentation inden for computerhardware og -software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, computerprogrammering, opdatering af computersoftware, design af computersoftware, licensgivning vedrørende computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og -software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Enterprise Print Converter (730) Indehaver: I-Data International A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, såsom computerhardware og databehandlingssoftware; computerhardware og -software til at betjene printere og til at forbedre printfunktioner; perifert udstyr til computere såsom computerhardware, interfacekort og protokolkonvertere såsom computerhardware og -software til at konvertere data fra ét format til et andet og til at udgøre et interface mellem perifert udstyr, printere, arbejdsstationer, bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, database-servere, personlige computere (PC'ere) og andet computermateriel der frembringer datastrømsoutput og et perifert apparat såsom computerhardware; computerhardware til mainframe, minicomputere, personlige computere (PC'ere), client-servernetværk sammensat af database-servere og arbejdsstationer bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, personlige computere (PC'ere), printere og masseopbevaringsenheder såsom magnetiske databærere i relation til printning. (511) Klasse 16: Tryksager, såsom computermanualer, brugervejledninger for computerhardware og -software, programørreferencer, systembehovspecifikationer, produktspecifikationer, træningsmanualer og -dokumentation inden for computerhardware og -software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, computerprogrammering, opdatering af computersoftware, design af computersoftware, licensgivning vedrørende computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og -software. 2073

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Host2Net (730) Indehaver: I-Data International A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, såsom computerhardware og databehandlingssoftware; computerhardware og -software til at betjene printere og til at forbedre printfunktioner; perifert udstyr til computere såsom computerhardware, interfacekort og protokolkonvertere såsom computerhardware og -software til at konvertere data fra ét format til et andet og til at udgøre et interface mellem perifert udstyr, printere, arbejdsstationer, bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, database-servere, personlige computere (PC'ere) og andet computermateriel der frembringer datastrømsoutput og et perifert apparat såsom computerhardware; computerhardware til mainframe, minicomputere, personlige computere (PC'ere), client-servernetværk sammensat af database-servere og arbejdsstationer bestående af databehandlingsudstyr såsom computerhardware og -software, personlige computere (PC'ere), printere og masseopbevaringsenheder såsom magnetiske databærere i relation til printning. (511) Klasse 16: Tryksager, såsom computermanualer, brugervejledninger for computerhardware og -software, programørreferencer, systembehovspecifikationer, produktspecifikationer, træningsmanualer og -dokumentation inden for computerhardware og -software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, computerprogrammering, opdatering af computersoftware, design af computersoftware, licensgivning vedrørende computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og -software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILIX OFFICENET (730) Indehaver: Mobilix A/S, Holmbladsgade 133, 2300 København S, 1553 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel- TV, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTIPEN (730) Indehaver: Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, D Frankfurt am Main, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder insulininjektorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LADIES' MAN (730) Indehaver: Hearst Communications, Inc., a corporation of the State of Delaware, 959 Eighth Avenue New York N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 38: Distribution via kabel eller satellit af fjernsynsprogrammer bestående af quizprogrammer og programmer med spil, lege og konkurrencer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder produktion af fjernsynsprogrammer bestående af quizprogrammer og programmer med spil, lege og konkurrencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILIX BIZZNET (730) Indehaver: Mobilix A/S, Holmbladsgade 133, 2300 København S, 1553 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel- TV, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. 2074

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILIX COMBINET (730) Indehaver: Mobilix A/S, Holmbladsgade 133, 2300 København S, 1553 København V, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel- TV, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SWIFT (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, 1553 København V, (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AXE (730) Indehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, apparater og instrumenter til kontrol, magnetiske og optiske databærere, databehandlingsudstyr og computere, computerprogrammer, perifere enheder til computere, optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til overvågning af telekommunikations- og datakommunikationsnetværk, installationsapparater og -instrumenter til datakommunikations- og telekommunikationsnetværk, instruktions- og undervisningsmateriale, manualer og brochurer, alt tilvejebragt fra et computernetværk eller registreret på databærere. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), manualer og brochurer, fotografier. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af datakommunikations- og telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelse indenfor områderne datakommunikation og telekommunikation, undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af konferencer og seminarer. (511) Klasse 42: Rådgivning indenfor områderne datakommunikation og telekommunikation, programmering af computere, udlejning af databehandlingsudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERGO (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, 1553 København V, (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZORLEX (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue New York N.Y , USA 1553 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAVANA BY ARAMIS (730) Indehaver: Aramis Inc. a corporation of the State of Delaware, 767 Fifth Avenue New York New York 10153, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, eau de cologne, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, kosmetiske hudplejecremer og - lotioner, astringerende midler, ansigtsmasker, hårcremer, hårgeler, hårspray, hårkonditioneringsmidler, hårvolumenpræparater, hårshampoo, deodoranter, talkumpudder, bronzestifter, pre- og after-shavepræparater, barbercremer, barberlotioner, aftershave lotioner, toiletsæbe, ansigtssæbe, hudlotioner, fugtbevarende lotioner, kropssprays, bodyshampoo, badesalte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WANNABE (730) Indehaver: Vision Park Entertainment AB, Linnégatan 6, 3 tr Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Århus, Åboulevarden 31, 5. sal, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Magnetiske databærere; CD-Rom-spil; computerspil. (511) Klasse 16: Tryksager, afficher, spillekort, idolbilleder. (511) Klasse 28: Elektroniske håndholdte spil. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 2075

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjern Fjerkræ I/S, Hammelvej 3, 8883 Gjern, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Fjerkræ, ikke levende.. (511) Klasse 31: Fjerkræ, levende. (511) Klasse 40: Slagterivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: McVITIE S BITES (730) Indehaver: UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Church Road, West Drayton Middlesex UB7 7PR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 30: Brød, biscuits, kager herunder konditorikager og småkager; chokolade herunder fyldt chokolade; konfekturevarer; næringsmidler af korn og af mel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DINAMITE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 30. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carletti A/S, Grenåvej 647, 8541 Skødstrup, Ryesgade 3, 8100 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUR ICE ONLY (730) Indehaver: Mona Lisa, v/jannie Hansen Odensegade 4-2.tv., 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Geleposer til medicinske formål, kompresser, muskelafslappende præparater til farmaceutisk brug, plastre, desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Elastiske bandager, støttebind, massageapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNAK & TOBAK (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Tryksager, tidsskrifter, magasiner. (511) Klasse 34: Artikler for rygere, tændstikker, lightere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORGANICS=LIFE=BEAUTY (730) Indehaver: UNILEVER N.V., Weena AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske oiler, kosmetiske præparater, eau de cologne, eau de toilette, parfumesprays, oiler til rensningsformål, olier til kosmetisk brug, olier til parfumefremstilling, olier til toiletbrug, kosmetiske cremer og lotions til huden, barberskum, barbergele, kosmetiske lotioner til brug før og efter barbering, talkumpudder til personlig brug, kosmetiske bade- og brusepræparater, hårlotions, tandplejemidler, ikke-medicinsk mundvand, desodoriseringsmidler til personlig brug, midler mod transpiration til personlig brug, ikke-medicinske toiletpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UWE (730) Indehaver: BELLCAMI, S.A., Pujades s/n E Masquefa, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 33: Vin. (730) Indehaver: Nordisk Solarie Teknik v/peter Laursen, Søndergade 15, 8500 Grenå, (511) Klasse 11: Solarier. 2076

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOCANO (730) Indehaver: Tocano A/S, Hassellunden 12-16, 2765 Smørum, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, herunder tilbehør til apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede som CD'er, DVD'er samt indspillede video- og kassettebånd. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, herunder trykkeriprodukter som tryksager, pladeomslag og etiketter. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder tjenesteydelser vedrørende indspilning af lyd- og/ eller billede. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser, herunder trykkerivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ODENSE (730) Indehaver: Albani Bryggerierne A/S (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), Tværgade 2, 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 32: Øl. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og instrumenter, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyde eller billede, optagne computerprogrammer, og computere samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration (management); planlægning af forretningsmæssig karakter. (511) Klasse 37: Byggerivirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed herunder i relation til bygning af broer, tunneler, skibe, havne- og marineinstallationer, veje, lufthavne, jernbaner, dæmninger, spildevandssystemer, off-shore olie- og gasfremstillingsfaciliteter, olie- og gasterminaler og raffinaderier, olie- og gasbehandlingsanlæg. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, vandforsyning og -distribution, distribution af energi. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; vandbehandling, destruktion og forbrænding af affald, omdannelse og genbrug af affald, information om behandling af materialer, luftrensning, produktion af energi. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder i forbindelse med industri og energi, byggeri, olie- og gasproduktion, ingeniørkonstruktioner, geoteknik, miljøprojekter, miljøstudier samt udviklingsplanlægning. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed og rådgivningsvirksomhed vedrørende bygningsvirksomhed, tekniske projektstudier og teknisk projektering vedrørende energi, olie- og gasproduktion, geoteknik, miljøprojekter og - studier, konsulentvirksomhed vedrørende ingeniørvirksomhed; rådgivning om miljøbeskyttelse; affaldssortering; kemiske analyser; materialetestning, tekniske tegninger og tekniske projektstudier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MILEX HI & LOW (730) Indehaver: MD FOODS amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mejeriprodukter, nemlig mælk, UHT, kondenseret og steriliseret mælk og fløde; mælke- og flødepulver samt andre mejeriprodukter i pulverform; blandingsprodukter i pulverform, hovedsageligt produceret af mælk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANO HI & LOW (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælkepulver, flødepulver og andre mejeriprodukter i pulverform, blandingsprodukter i pulverform fremstillet hovedsageligt af mælk, UHT behandlet, kondenseret og steriliseret mælk og fløde. 2077

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALEST (730) Indehaver: Biex, Inc., Delaware Corporation 6693 Sierra Lane, Suite F Dublin, California U.S.A., USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, (511) Klasse 05: Medicinske diagnosesæt, der primært består af reagenser og andre kemikalier, og terapeutiske præparater til anvendelse inden for kvindelig sundhedspleje, specielt i forbindelse med obstetrik og gynækologi. (511) Klasse 10: Medicinske diagnosesæt og terapeutisk udstyr til anvendelse inden for kvindelig sundhedspleje, specielt i forbindelse med obstetrik og gynækologi. (730) Indehaver: Helle Bovenius, Rolfs Plads 1.3., t.h., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 16: Kort af papir. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 40: Forarbejdning af billedmaterialer, herunder indramning af billeder og isættelse af billeder i nøgleringe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAYWATCH (730) Indehaver: The Baywatch Production Company, 5433 Beethoven Street Los Angeles California 90066, USA Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSIVA (730) Indehaver: SCHÜLKE & MAYR GMBH, Robert-Koch-Strasse 2, D Norderstedt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 03: Rengøringsmidler til husholdningsbrug; sæbe; kosmetiske præparater til legems- og skønhedspleje (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, præparater til sundhedspleje; desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C.N. Frandsen, Plejlstrupgaard, 9541 Suldrup, (740/750) Fuldmægtig: C.N. Frandsen, Plejlstrupgaard, 9541 Suldrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud og diættilskud baseret på ingefær; plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; færdigretter hovedsageligt bestående af grønsagsholdige og/eller fiskeholdige næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; urter (tørrede krydderier); essenser og ekstrakter fra planter til brug i næringsmidler, kosttilskud og helsokost (ikke til medicinsk brug). 2078

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLGATE FRESH ENERGY (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA 1553 København V, (511) Klasse 03: Tandpasta og mundrensemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Landsudvalget for Svin, DANSKE SLAGTERIER, Axelborg Axeltorv 3, 1609 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annoncering på internettet. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SUN 4 YOU, v/ Kenn Bæch Pedersen Mølleå 16, 9000 Ålborg, (511) Klasse 03: Solcreme. (511) Klasse 11: Solbruningsapparat (solarie). (511) Klasse 42: Solcenter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Landsudvalget for Svin, DANSKE SLAGTERIER, Axelborg Axeltorv 3, 1609 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annoncering på internettet. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Fællesforeningen for s Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (511) Klasse 33: Portvin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2079

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Africaf'e (730) Indehaver: Leif Engström, c/o Box S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: O. Bondo Svane, Att.: Adv. Michael Vilhelm Nielsen Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 30: Kaffe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BON-BON GUFFE-MIX (730) Indehaver: Bon-Bon A/S, Gartnervej 6-8, 4684 Holme-Olstrup, (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer. (730) Indehaver: Fællesforeningen for s Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (511) Klasse 33: Portvin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BON-BON BEN (730) Indehaver: Bon-Bon A/S, Gartnervej 6-8, 4684 Holme-Olstrup, (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZARIS (730) Indehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corporation of the State of Delaware, 2501 Hudson Road St. Paul Minnesota 55144, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 03: Tandplejemidler; tandpasta. (511) Klasse 05: Odontologiske blegegeler; tandskyllemidler. (511) Klasse 10: Dentale blegebakker. (511) Klasse 21: Tandtråd. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/551,855 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YXALAN (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHIPCO (730) Indehaver: RHONE-POULENC AGRO, 14-20, rue Pierre Baizet F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NESTING (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue Miami Lakes Florida, USA 1553 København V, (511) Klasse 10: Medicinske stents og tilbehør hertil. (730) Indehaver: Paul Ecke Poinsettias Europe ApS, Slotsgade 3, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Helle Jørgsholm, Skovbakken 72, 3520 Farum, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, korn, frø, levende planter, herunder julestjerner, dele af planter og blomster egnede til formering, stiklinge og naturlige blomster. 2080

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Elo Holt, Drosselvej 3 Postboks 13, 7000 Fredericia, (511) Klasse 30: Kager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2081

16 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

17 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Marine Stock Limited, 1st Floor, Columbus Centre Building, P.O. Box 901, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Storbritannien 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Houten GmbH & Co. KG, Am Stammgleis 9 D Norderstedt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAIMLER DANMARK ApS, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DHL Operations B.V., Gebouw Office Centre Jozef Israelskade 48G 1072 SB Amsterdam, Holland 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DHL Operations B.V., Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, Holland 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Park Place Entertainment Corporation, 3930 Howard Hughes Parkway Las Vegas, Nevada 89109, USA Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collector N.V., Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, Hollandske Antiller Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Marine Stock Limited, 1st Floor, Columbus Centre Building, P.O. Box 901, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Storbritannien 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, 2083

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Abba Seafood Aktiebolag, Box Göteborg, Sverige 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trodat GmbH, Linzer Str. 156 A-4600 Wels, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trodat GmbH, Linzer Str. 156 A-4600 Wels, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, 2084

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, 2085

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Baars International B.V., Steenovenweg KK Schoonrewoerd, Holland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad 0607 Oslo, Norge 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Basf Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse Ludwigshafen, Tyskland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRUNER CORPORATION, 500 West Oklahoma Avenue Milwaukee Wisconsin 53207, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRUNER CORPORATION, 500 West Oklahoma Avenue Milwaukee Wisconsin 53207, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GOUGH HOLDINGS (ENGINEERING) LIMITED, 158 Bucknall New Road Hanley, Stoke on Trent Staffordshire ST1 1BQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALCATEL CABLE FRANCE, Société Anonyme, 30 rue Pierre Bérégovoy F Clichy, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Antranik Aharounian, Tordenskjoldsgade 25, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Michael Egholm, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen Danisco A/S Juridisk afdeling - Varemærker, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Baars International B.V., Steenovenweg KK Schoonrewoerd, Holland Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 2086

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 119. årgang. 1998-07-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 985 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 120. årgang. 1999-05-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1079 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 37. 120. årgang. 1999-09-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2141 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2101 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 997 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 119. årgang. 1998-11-18 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1663 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 119. årgang. 1998-10-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1463 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 1. 119 årgang. 7.1.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2199 Offentliggørelse af udskilte registreringer... 2234 Afslåede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 122. årgang. 2001-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2895 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 120. årgang. 1999-10-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2431 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 119 årgang. 18.3.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 121. årgang. 2000-11-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3309 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 122. årgang. 2001-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 869 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere