Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14"

Transkript

1 Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

2 Susanne Nørgaard Fra: Anlæg Sendt: 28. juni :00 Til: Susanne Nørgaard Emne: VS: Ang.: Østbrovej 14 Hej Susanne Jeg har fået nedenstående mail og jeg vil derfor lige høre dig hvor langt planerne er for udvidelse af p pladsen til Rema 1000, når jeg skal svare ham. Mvh Dorthe Fra: Center for Miljø og Teknik Sendt: 28. juni :00 Til: Anlæg Emne: VS: Ang.: Østbrovej 14 Fra: Sendt: 27. juni :16 Til: Center for Miljø og Teknik Emne: Ang.: Østbrovej 14 Ang. Kirkebjerg Alle 1 og Østbrovej 12. Jeg har et par bemærkninger ang ovenstående. 1. Det er en rigtig god ide med et større parkeringsareal, behovet er der. 2. Hvis det bliver en realitet med et større parkeringsareal. Foreslår jeg en ændring af indkørelsen fra Østbrovej. På nuværende tidspunkt kører der mange biler ud på Østbrovej på trods af en færdselstavle som forbyder det. Hvis det skal være tilladt, at køre ud på Østbrovej. Er mit foreslag at indkørselen ændres. Måske skal den flyttes i retning mod Park Alle, så blever større afstand til T krydset Østbrovej/Stationsparken. 3. I øvrigt køres der usandsynligt stærkt på Østbrovej. Måske en sag for kommunerne og politiet M.V.H. 1

3 Susanne Nørgaard Fra: Center for Miljø og Teknik Sendt: 12. juli :49 Til: Plan Emne: VS: Forudgående høring GL87-1 Kategorier: Journaliseret på 17/ Forudgående høring - GL87.1 Fra: Sendt: 11. juli :52 Til: Center for Miljø og Teknik Emne: Forudgående høring GL87-1 Kære Glostrup Kommune, hermed høringssvar vedr. forudgående høring vedr. udvidelse af parkeringsareal på Østbrovej 14. Kommunens beslutning om at tillade opførelse af en storbutik i vores villaområde, har som bekendt ført til betydelige problemer med trafik, parkering og støj på Kirkebjerg Allé og Linde Allé. Med muligheden for at inddrage Østbrovej 14, er der mulighed for effektivt at reducere generne i området. Vi er derfor positive over for at inddrage Østbrovej 14 (og Kirkebjerg Allé 3 og 5, som efter vores vidende har stillet deres ejendomme til rådighed) til parkering UNDER FORUDSÆTNING AF, at der lukkes af for AL motoriseret trafik fra Kirkebjerg Allé til REMA 1000 og at AL motoriseret adgang til og fra REMA 1000 sker fra Østbrovej. Det gælder i særdeleshed de store lastbiler som bringer varer til REMA I modsat fald er vi imod udvidelsen, der uden denne restriktion blot vil føre til yderligere trafik på Kirkebjerg Allé og Linde Allé. Med venlig hilsen Linde allé 1 1

4 Glostrup Indsigelse mod ændring af lokalplanen vedrørende ændring af boligområde for Østbrovej 14. Vi er som naboer til Rema1000 kede af planerne om udvidelse af parkeringsarealet, hvor Rema1000 ønsker at inddrage grunden Østbrovej 14 til anlæggelse af flere p pladser. Rema1000 har i 2016 ønsket at opkøbe ejendommene Kirkebjerg Alle 5 og 7, for at inddrage disse til p plads og en udbygning på 300kvm af forretningen. Her var vi og vores naboer også ganske uforstående overfor, at man i Glostrup kommune ønskede at omdanne vores dejlige villa kvarter til endnu mere forretning og p plads og vi henviste dengang til de mange halvtomme forretninger, der er bygget og forladte i Glostrup og Brøndby kommune. Vi var meget glade, da kommunalbestyrelsen i Glostrup kommune i december måned 2016, enstemmigt afviste dette forslag. Flere af dagligvarebutikkerne i området giver hinanden hård konkurrence og det er til at se med egne øjne, når man bl.a. besøger Netto på Østbrovej og det store tomme lejemål ved siden af. Senest er Kiwi ved Kirkebjerg Centeret lukket og rygterne vil vide, at der er planer om, at Netto skal åbne en ny forretning. Vi har også fulgt med i planerne om den store byfornyelse i Glostrup og kan læse fra tegningerne, at der vil blive bygget et parkeringshus langs banen, hvilket lyder spændende. Vi har i Folkebladet fra d læst en udtalelse fra Rema1000 hovedkontor, at man fortsat har tanker om, med tiden, at kunne inddrage flere grunde på Kirkebjerg Alle, således at man vil have mulighed for, at udvide butikken. Vi ønsker under ingen omstændigheder en udvidelse af Rema1000 butikken eller p pladsen, der i forvejen fylder rigeligt på vores dejlige vej. En udvidelse af p pladsen vil gøre området mindre attraktivt for beboelse og påvirke huspriserne for de omkringliggende boliger. Rema1000 behov for at udvide parkeringsarealet, finder vi heller ikke relevant, idet vi til dagligt oplever, at parkeringspladsen ikke bliver fuldt udnyttet. Der er af og til kunder der parkerer på Kirkebjerg Alle, men disse er ikke til gene. Det vores opfattelse, efter nøje observationer af disse parkerede biler, at der ofte er tale om enkelte pendlere, der af og til parkerer deres biler på Kirkebjerg Alle, eller ældre billister, der har svært ved at navigere rundt på p pladsen. Disse billister vil nok fortsat parkere på Kirkebjerg Alle, uanset om p pladsen bliver udvidet eller ej. Måske pendlerne ville gøre brug af det nye p hus langs banen? På egne vegne og naboerne på Kirkebjerg Alle og Østbrovej, Kirkebjerg Alle 8, Kirkebjerg Alle 7, Kirkebjerg Alle 10, Kirkebjerg Alle 11 Kirkebjerg Alle 12, Kirkebjerg Alle 14 Kirkebjerg Alle 21, Østbrovej 16

5 28. august 2017 Til Miljø & Teknik, Glostrup Kommune Vi har modtaget brev fra Miljø & Teknikforvaltningen om Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14. Vi bor selv i nr. 16 på Østbrovej og er således naboer til den grund, det drejer sig om. Sammen med de nærmeste naboer på Kirkebjerg Allé har vi indsendt en fælles indsigelse til lokalplanen for omtalte område, idet vi ikke finder det relevant med større parkeringsarealer og flere butikker. Her på Østbrovej er vi de eneste (i hvert fald i énfamiliehusene), som har fået brev om den forudgående høring, så vi ønsker på egne vegne at tilføje nedenstående bekymring: Ud over at vi ville være meget kede af at få en parkeringsplads til nabo, ville vi være endnu mere ked af, hvis Rema 1000 ude i fremtiden søger om at BYGGE på grunden i nr. 14 (man kunne forestille sig, at der sker det samme med Rema 1000, som er sket for andre butikker i området; nemlig at den må lukke). Hvis der bygges flere etager på disse evt. nye bygninger, ville det blive med direkte kig ned i vores have! Det ville være frygtelig ærgerligt, idet vi er del af en lille enklave af villaer på Østbrovej/Kirkebjerg Allé, som har opretholdt et godt naboskab trods det, at vi bor i et trafikeret område. Vi sætter en ære i at vedligeholde vores huse og at opholde os i og dyrke vores haver. Det ville være en stor skam at udvide med flere områder til erhverv. Vi vil derfor slutteligt konkludere, at vi har rigeligt med butikker og andet erhverv i området; der er vitterligt ikke behov for yderligere og der er tilstrækkeligt med P pladser til Rema Vores forslag vil derfor være fortsat at anvende grunden Østbrovej 14 til boligformål med åben lav boligbebyggelse (= énfamiliehus). På denne måde vil hensynet til naboerne på Østbrovej/Kirkebjerg Allé kunne tilgodeses. Da der allerede findes tilstrækkeligt med indkøbsmuligheder og tilhørende P pladser, er der ingen som helst grund til ikke at vise naboerne dette hensyn. Med håbet om at kommunen er lydhør over for de nærmeste naboers synspunkter. Venlig hilsen Østbrovej 16

6 Glostrup d. 28/ Vedr Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kære Miljø og Teknikudvalg, Glostrup kommune Vi takker for modtagelsen af forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej 14. Et område som vi nu i 14 år (siden Glostrup kommune i 2003 tog beslutning om at nedlæge den daværende parkeringplads på hjørnet af Kirkebjerg Alle og Stationsparken), har kæmpet en kamp for at der blev/bliver taget de for området og dets beboer, rigtige beslutninger. Efter vores overbevisning er der stadig så store udfordringer for området, specielt efter åbningen af dagligvare butikken Rema 1000, at det nu pålægger Glostrup kommune at endelig få taget de nødvendige beslutninger så området kan fungere på en sikker måde for beboerne og de mange der færdes i området. Specielt parkeringsforhold for handlende samt tilkørselsforhold for lastbiler er dagligt et kæmpe problem for området. Kunder til Rema 1000 parkerer i stadig stigende grad på Kirkebjerg Alle for at handle, da tilkørsels og parkeringsforholdene langt fra er optimale. Dette til stor gene for beboerne på Kirkebjerg Alle. At inddrage Østbrovej 14 til parkeringsplads vil IKKE løse problemet med kunder der parkerer på Kirkebjerg Alle, da der dagligt parkeres på Kirkebjerg Alle (samt Linde Alle) på trods af at der er ledige P pladser på Rema s grund. En anden daglig udfordring er lastbiler der parkerer ulovligt på Kirkebjerg Alle i en af vognbanerne ud for Skrædderen (Kirkebjerg Alle 2) mens de afventer at der bliver plads hos Rema til de kan køre ind og læse deres varer af til butikken. Parkerede lastbiler på Kirkebjerg Alle udsætter cyklister for unødvendig stor fare, da lastbilerne fylder hele den ene vognbane og svingende bilister fra Stationsparken derfor er tvunget over i modsatte vejbane med stor fare for cyklisterne. Færdselsreglerne er meget klare på det område. Det er forbudt at parkere mindre end 10 meter fra lyskryds samt mindre end 5 meter fra sidevej (i dette tilfælde Linde Alle). Dette har Vestegnens politi tidligere bekræftet hvilket er sent til Glostrup kommune. Ligeledes er tilkørselsforholdene for lastbilerne når de skal ind og læsse af, meget kritisable da chaufføren har meget lidt plads at bakke deres lastbil til, til butikkens varelevering. Vi har adskillige gange snakket med flere chauffører som frygter de en dag rammer en fodgænger ved butikken, og flere af dem mener at det desværre kun er et spørgsmål om tid før det sker. Vi er stærk modstander af kun at inddrage Østbrovej 14 i Rema s grundareal da vi som tidligere nævnt ikke mener det løser de problemer der er. Tværtimod mener vi at inddragelse af Østbrovej 14 vil forvære den nuværende infrastruktur på Rema s grund, da udkørselsforholdene for de P pladser der vil blive etableret på Østbrovej 14 vil være meget besværligt tilgængelig især i spidsbelastnings perioder, og disse P pladser vil blive fravalgt af kunderne. I dag ser vi allerede at de P pladser der ligger på det tidligere Østbrovej 12 bliver fravalgt af kunderne da det er besværligt at komme ud igen.

7 Vi mener den rigtige løsning for at løse de udfordringer der er i området er i første omgang at inddrage Kirkebjerg Alle 3 i Rema 1000 s grund, da det vil give et mere reelt område at lave en ordentlig indfrastruktur i. Hvis både Kirkebjerg Alle 3 og Østbrovej 14 bliver inddraget i Rema s grund, vil der kunne etableres langt bedre tilkørsels og udkørselsforhold, ikke kun for kunderne, men også for de mange chauffører der dagligt kommer med varer til butikken. Et foreslag vil være at etablere et lyskryds ved Østbrovej 14 over for Brøndbyvestervej, så specielt udkørsel vil blive markant forbedret. Vi håber at Glostrup kommune vil se positivt på vores foreslag og vi stiller gerne på til yderligere afklaring så vi endelig kan få en god løsning for områdets beboer og trafikanter. Med venlig hilsen Kirkebjerg Alle 3

8 Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 Seniorrådet Formand Erik Busch Erdalsvej 45 tlf Sekretær Marianne Madsen Glostrup Kommune Rådhusparken 2 tlf Høringssvar Forudgående høring om ændring af boligområdet ved Østbrovej august /6603 Seniorrådet har med tak modtaget ovennævnte debatoplæg, om forudgående høring omkring udvidelse af parkeringsarealet ved REMA Seniorrådet har på sit møde den 28. august behandlet forslaget. Seniorrådet finder også at der er for få parkeringspladser ved REMA 1000, og at pladsen er meget trang at bevæge sig rundt på. Vi henstiller til, at der etableres flere handicap pladser, end den ene der er i dag. Ud over dette har Seniorrådet ingen bemærkninger til forslaget. På Seniorrådets vegne Søren Brandis Udvalgsformand, Trafikudvalget

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 , Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 Debatoplægget har været i høring fra den 15. maj 2018 til den 29. maj 2018 Ved høringsfristens

Læs mere

Høringssvar: Fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3

Høringssvar: Fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Høringssvar: Fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Juli 2018 Indsigelse mod ændring af lokalplanen vedrørende ændring af boligområde for Østbrovej 14. Vi er som

Læs mere

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik Marts Forhøring Ændring af afgræsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik Marts Forhøring Ændring af afgræsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Høringssvar: Center for Miljø og Teknik Marts 2018 - Forhøring Ændring af afgræsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Susanne Nørgaard Fra: Stig Maale Sendt: 31. januar

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017 Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides

Læs mere

Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017

Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017 Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017 Forslag til - Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen - Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Glostrup, den 12. august 2017 Forslag

Læs mere

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 12 Hvad er en rammeændring? Kommuneplan 2013 2025 for Glostrup Kommune blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur

Læs mere

Høringssvar - Forhøring - Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Høringssvar - Forhøring - Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Høringssvar - Forhøring - Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Center for Miljø og Teknik august 2016 Seniorrådet Til Dato: 25/5 2016 Center for Teknik og

Læs mere

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Høringssvar Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan 2009 2013 Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: Alex Hansen

Læs mere

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B Jacob Franch Christensen Fra: Casper Idrizovic Sendt: 29. januar 2016 08:48 Emne: Indsigelse til sagsnr. : B2016/00037 Vedhæftede filer: Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift

Læs mere

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Forhøring Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholsvej

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Vedrørende forslag til lokalplan Blokland - høringssvar

Vedrørende forslag til lokalplan Blokland - høringssvar Albertslund Kommune Kultur, Plan og Digitalisering Boligsamarbejdet på Vestegnen plan@albertslund.dk Vedrørende forslag til lokalplan 13.6 - Blokland - høringssvar 24. august 2017 Bestyrelsen for Vridsløselille

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017 Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre (sendt til kmv@hvidovre.dk) 1 Mandag den 2. januar 2017 Høringssvar på ændring af kommuneplan for erhvervsområdet 1E3 Jeg har modtaget

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019 Områdeafgrænsning (vist med stiplet) med eksisterende bebyggelse. Kommunegrænsen er vist med sort. Forhøring Omdannelse af erhvervsejendommen Glosemosevej 18-28

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar.

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvar Høringsnotat vedrørende lokalplan 095 og kommuneplantillæg nr. 10. I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. 1. Til Næstved Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sagsnr.: Dato: 27. Nov 2016

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sagsnr.: Dato: 27. Nov 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sagsnr.: 2016-0326608 Dato: 27. Nov 2016 Høringssvar til forslag til lokalplan Kristineberg II I forbindelse med udsendelse af brev af 28.09.2016

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

København, den 22. februar Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Njalsgade 13 Postboks København V

København, den 22. februar Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Njalsgade 13 Postboks København V København, den 22. februar 2017 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Njalsgade 13 Postboks 416 1504 København V Att.: Laila Saabye samt Torben Kjærgaard Høj Indsendt via den digitale høringsportal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan 3.35 Centerområde ved Munkholmvej i Holbæk

Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan 3.35 Centerområde ved Munkholmvej i Holbæk Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan 3.35 Centerområde ved Munkholmvej i Holbæk 1. Beboerne i Baggesens Have 1A- 7B, matr. Nr. 21 cv Holbæk Markjorder, Keld Skjerning, Baggesens Have 7A og Mads

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117.

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Lindved, den 10. juni 2018. Ændringsforslag til lokalplan 1117. Efter vi har modtaget høringsbrev med forslag om udvidelse af Thyras Vænge i Lindved,

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

FORSLAG april 2018 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 8

FORSLAG april 2018 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 8 FORSLAG april 2018 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 8 Hvad er en rammeændring? Glostrup Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur for kommunen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525... file:///c:/adlib%20express/work/20190314t133215.718/20190314t133215.898/6863689_525... Page 2 of 2 14-03-2019 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. januar 2019 08:01

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård Dato: :01:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård Dato: :01:00 . Indsigelse Sent: 30. marts 209 8:0 Dato: 30-03-209 8:0:00 Name: Randi Nattestad Address: GOLFPARKEN 29. By: Aalborg Tlf: 5250537 Email: randi953@hotmail.com Emne: Rema 000 Jeg glæder mig virkelig meget

Læs mere

Til: Dato: Vedrørende: VS: Helle Bay

Til: Dato: Vedrørende: VS: Helle Bay Fra: 1 - VS: Helle Bay [Helle.Bay@skanderborg.dk] Pernille Falborg Helmer [Pernille.Falborg.Helmer@skanderborg.dk];Mikkel Lindskov Petersen Udskrevet den 07-12-2017 [Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk]

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på Skovsletten Center for Miljø og Teknik September 2017 Center for Miljø og Teknik miljo.teknik@glostrup.dk Glostrup den 14. juni

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og

Læs mere

Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler

Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler Klage over den planlagte vendeplads for lastbiler Vi har ved den tidligere høring klaget over især det fact at der skal laves en vendeplads direkte i vores haver ud mod Thoravej. Og denne klage står med

Læs mere

Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 Lokalcentre og lokale butikker, 2. behandling

Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 Lokalcentre og lokale butikker, 2. behandling Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 Lokalcentre og lokale butikker, 2. behandling Beslutning Ad 1. at: Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til 2. at: At muligheden

Læs mere

Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: P )

Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: P ) Den 4. august 2017 Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: 02.34.00-P19-1213-15) Vi forudser at udvidelsen af Rema 1000, som præsenteret i materialet sendt

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Lilian Poulsen Sendt: 23. september :08 Til: Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne:

Lilian Poulsen Sendt: 23. september :08 Til: Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Lilian Poulsen Sendt: 23. september 2016 19:08 Etablering af detailbutik Jeg håber der bliver taget højde for os der bor i Golfparken, med hensyn til trafikken ud derfra, for det

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2015-013212 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Noget vil være en gentagelse af tidligere fremsendte høringssvar, noget vil være nyt.

Noget vil være en gentagelse af tidligere fremsendte høringssvar, noget vil være nyt. København 22. december 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Vedr. revideret lokalplan for Amagerbanen Syd. Vi har følgende kommentarer til det reviderede lokalplansforslag

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr Parkeringsplads ved Filosofhaven

Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr Parkeringsplads ved Filosofhaven Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr. 0-793 Parkeringsplads ved Filosofhaven Afsender Uddrag af høringssvar Forslag til besvarelse 1 Jacob Frank Hansen Kræmmermarken 139 5000 Odense C 1. Mener,

Læs mere

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT Side 1 af 10 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til nr. 317.3, Fasanvej HØRINGSNOTAT Maj 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til 317.3, Fasanvej har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Mikkel Lindskov Petersen

Mikkel Lindskov Petersen Mikkel Lindskov Petersen Fra: Harvey Shaw Sendt: 10. oktober 2011 07:41 Til: Mikkel Lindskov Petersen Emne: Lokalplan 3.39 Kommuneplantillæg 29 Kategorier: Journaliseret Hej Mikkel Lindskov

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

FORSLAG april 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14

FORSLAG april 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 FORSLAG april 2019 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 14 Hvad er en rammeændring? Glostrup Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur for kommunen

Læs mere

BARFOED GROUP P/S EJENDOMSADMINISTRATION. Indsigelser vedrørende lokalplansforslag 0793 Parkeringsplads ved Filosofhaven.

BARFOED GROUP P/S EJENDOMSADMINISTRATION. Indsigelser vedrørende lokalplansforslag 0793 Parkeringsplads ved Filosofhaven. Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Byudvikling Byplan Nørregade 36 5000 Odense C. Odense, den 2. november 2016 Indsigelser vedrørende lokalplansforslag 0793 Parkeringsplads ved Filosofhaven. Hermed

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Mvh. Christel Worm Mikkelsen, Hvissingevej 29, St. tv Glostrup

Mvh. Christel Worm Mikkelsen, Hvissingevej 29, St. tv Glostrup Fra: Christel Mikkelsen [mailto:christel.mikkelsen@udeoghjemme.dk] Sendt: 15. oktober 2017 18:42 Emne: Ang. forslag til ny lokalplan Jeg er meget imod, at der skal køre tungt køretøj på Hvissingevej modsat

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

FORSLAG februar 2017 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2

FORSLAG februar 2017 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 FORSLAG februar 2017 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 2 Hvad er en rammeændring? Kommuneplan 2013-2025 for Glostrup Kommune blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan. Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september 2017 12:29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-112 Vedhæftede filer:

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

Med venlig hilsen John Rasmussen Sct Peders Gade Randers.

Med venlig hilsen John Rasmussen Sct Peders Gade Randers. Hej Jeg har lige et par spørgsmål ang. det mulige elevhus man har tænkt sig at bygge på tradium / vester alle/sct Peders gade, for det første har jeg svært ved at se hvor man har tænkt sig det skal bygges,

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Astrid Viskum. Fra: BBE. Til: Jim Bengtsen

Astrid Viskum. Fra: BBE. Til: Jim Bengtsen Astrid Viskum Fra: Jim Bengtsen Sendt: 23. oktober 2017 13:39 Til: Astrid Viskum Emne: VS: Høring Rammeområde 3.C.1 Bymidten Nord Vedhæftede filer: SUC Frederikberg.docx Journaliseret: X JournaliseretInfo:

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Lad "Motorola"-bygningen være en enlig svale til skræk og advarsel for byfornyelsen langs Sydvestvej.

Lad Motorola-bygningen være en enlig svale til skræk og advarsel for byfornyelsen langs Sydvestvej. Fra: Center for Miljø og Teknik Til: Plan Emne: VS: Bemærkninger til : Lokalplan GL80.5 Dato: 20. april 2018 12:29:56 Fra: Sendt: 20. april 2018 12:29 Til: Center for Miljø og Teknik

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00 1. Indsigelse 2. Indsigelse Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Dkplan automailer Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-110 9. oktober

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016 Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily Den 22. december 2016 Naboorientering vedr. nyt enfamiliehus i to etager, Hvidovre Strandvej 59 Tak for det tilsendte

Læs mere

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole.

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelserne og bemærkningerne kommer fra følgende: I offentlighedsperioden: 1. Jessie og Preben Wandall, Hundegade

Læs mere

Indsigelse mod lokalplanforslag for Fredensvej 14 samt tillæg nr. 27 til kommunalplan 2014.

Indsigelse mod lokalplanforslag for Fredensvej 14 samt tillæg nr. 27 til kommunalplan 2014. Til Teknik- og Miljøcenter CC. Borgmester Michael Ziegler & 1. Viceborgmester & formand Teknisk udvalg Lars Prier Fra Grundejerforeningen Fredensvænges bestyrelse (Fredensvej, Lille Digevej, Vesterengen)

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Vivi Maagaard Fra: Helle Bay Sendt: 15. september 2015 07:48 Til: Vivi Maagaard Emne: VS: Indsigelser mv. til forslag til lokalplan nr. 1091 - Vessøvejs forlængelse SUPPLERENDE HØRING Vedhæftede filer:

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Sara Studsgaard. Til Teknik og miljøcenter, Høje Taastrup kommune. Indsigelse. Vedr. Udhus ved Bygade 36

Sara Studsgaard. Til Teknik og miljøcenter, Høje Taastrup kommune. Indsigelse. Vedr. Udhus ved Bygade 36 Robin de Nijs Sendt: 28. oktober 2017 20:31 Cc: Maria Vedel Emne: Indsigelse Vedr. Udhus ved Bygade 36 Til Teknik og miljøcenter, Høje Taastrup kommune Indsigelse Vedr. Udhus ved

Læs mere

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!.

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. december

Læs mere

Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083

Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083 Til Hedensted Kommune Att: Leni Petersen Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Hornsyld 18.01.2014 Følgende henstillinger, spørgsmål og overvejelser til Lokalplan 1083 Side 1 Umiddelbart er vi glade for,

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

april 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 8

april 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 8 april 2019 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 8 Hvad er en rammeændring? Glostrup Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur for kommunen dels

Læs mere

København 26. september Teknik- og Miljøforvaltningen. Byens Udvikling. Postboks København V. Vedr. Lokalplan for Amagerbanen Syd.

København 26. september Teknik- og Miljøforvaltningen. Byens Udvikling. Postboks København V. Vedr. Lokalplan for Amagerbanen Syd. København 26. september 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Vedr. Lokalplan for Amagerbanen Syd. Vi har følgende kommentarer til lokalplansforslaget for Amagerbanen

Læs mere

Høringssvar fra Jens Peter Kildevang, Jordbærvej 133, 2400 Kbh. Nv. Kontakt:

Høringssvar fra Jens Peter Kildevang, Jordbærvej 133, 2400 Kbh. Nv. Kontakt: Høringssvar fra Jens Peter Kildevang, Jordbærvej 133, 2400 Kbh. Nv. Kontakt: jph2200@gmail.com Hermed indsender jeg høringssvar vedr. ansøgning om byggetilladelse på Rabarbervej 2 og 10-12. 1. Parkering

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Notat Modtager: MBU, ØU, KB Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Baggrund I dagsordenspunkt om trafikbestilling 2017 indstiller forvaltningen, at der indgås aftale med Movia

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere