Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

2 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens landsrådsmøde Årsrapport Vallensbæk Torvevej Albertslund Telefon: Hjemmeside: / CVRnr.: Stiftet: 1896 Hjemsted: Brøndby Regnskabsår: 1. januar 31. december Indhold Ledelsens forord... 4 Coopkoncernen trimmer forretningen... 4 fokus på medejerskab, innovation og uddannelse forening og forretning skal være en god forretning... 5 den / 2013 (dirigent) Økonomiske fordele... 6 Coop Danmark A/S... 7 CoopPlus... 8 Coop Invest A/S... 8 Republica A/S... 8 Severin Kursuscenter A/S... 9 Samvirke... 9 Bogudgivelser... 9 Severin A/S 100% Republica A/S 100% Holdingselskabet af 4/ A/S 100% Coop Invest A/S 100% FDB datterselskab af 13. december A/S 100% Samfundsnytte Sundhed...11 Klima og miljø...12 Etisk handel...13 CSRrapportering for Coopkoncernen...14 Ejendomsaktieselskabet af 22. juni % Fakta A/S 100% Fakta GmbH 100% Coop Danmark A/S 100% (koncern) Coop Denmark Asia Ltd. 100 % Coop Trading A/S 33% Rugkobbelcenteret A/S 31 % Ejerandel anført i % Indflydelse Medlemsvalgte skaber rammerne...29 Butikken som forsamlingshus...29 Savannah Storytellers og aktivitetsguider...29 Øget digital involvering...30 Fremtidens forening og forretning...30 Regnskab Udvikling i økonomiske forhold...32 Foreningens driftsmæssige og finansielle risici...34 Forventninger til Hoved og nøgletal for koncernen...36 Ledelsespåtegning...37 Den uafhængige revisors erklæringer...38 Anvendt regnskabspraksis...39 opgørelse...46 Balance 31. december...47 Egenkapitalopgørelse, koncernen...49 Egenkapitalopgørelse, foreningen...50 Pengestrømsopgørelse...51 Noter...52 Bag om årsrapporten God foreningsledelse...60 Præsentation af bestyrelse, direktion og landsråd...62

3 Ledelsens forord Ledelsens forord Coopkoncernen trimmer forretningen Coopkoncernen har i haft fokus på at optimere og trimme forretningen i lyset af den økonomiske krise, der har bidt sig fast i dansk dagligvarehandel. Med et samlet resultat på 46,6 mio. kr. før skat har koncernen leveret et resultat, der er 477,6 mio. kr. mindre end i et er negativt påvirket med i alt 189,5 mio. kr., som vedrører hensættelse til dækning af forventet efterbetaling af skat og renter i forbindelse med de svenske skattemyndigheders genoptagelse af skatteansættelse for Coop Norden. Desuden er resultatet negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger i Coop Danmark A/S til lukning af butikker og omstrukturering af organisationen med i alt 177,0 mio. kr. Coop Danmark A/S leverede et overskud på 227,5 mio. kr. før skat og en samlet omsætning på 40,5 mia. kr. et er mindre end sidste år og afspejler en generel stagnation i markedet samt ovenstående omstruktureringsomkostninger. På trods af et presset marked er det lykkedes at forøge markedsandele, bl.a. ved at tilpasse forretningen til danske forbrugeres søgen mod discount. Udover at trimme og effektivisere har Coop brugt året på at udvikle forretningen sammen med foreningens ca. 1,3 mio. medlemmer. Det resulterede bl.a. i, at FDB og Coop Danmark A/S i januar 2013 blev samlet under navnet Coop. Den nye organisation tydeliggør medlemmernes ejerskab og forstærker ansvarlighedsindsatsen, samtidig med at forretningens kommercielle fokus bliver fastholdt. Sammenlægningen skal sikre, at Coop også i fremtiden er Danmarks største og mest ansvarlige dagligvareforretning. fokus på medejerskab, innovation og uddannelse Coop har fortsat indsatsen med at udvikle foreningens særlige medlems og ejerstruktur. De 1,3 mio. medlemmer er kernen i alle vores aktiviteter. Medlemmerne er medejere af Danmarks største dagligvarehandel, og dette unikke ejerforhold har Coop arbejdet på at integrere yderligere i måden, forretningen drives på. Her har et styrket samarbejde mellem medlemmer, butikker og Coop været i fokus. Fortællingen om medlemmernes medejerskab, både internt blandt ansatte og aktive medlemmer samt i eksterne tvspots har også i været en prioriteret indsats. Således ved over 70 % af de adspurgte i en repræsentativ måling, at det er medlemmerne, der ejer Coop, og over 60 % ved også, at det er medlemmerne, der får del i overskuddet. Fælles, styrket uddannelsesindsats Forening og forretning skal nu og i fremtiden være en god forretning. Derfor blev der i igangsat en uddannelsesindsats, der gælder bl.a. efteruddannelse af ledere, uddannelse af butikschefer og aktive medlemmer med det formål at gøre butikken til lokalsamfundets omdrejnings og samlingspunkt, der styrker medlemmernes og kundernes loyalitet over for butikken. Butikken tættere på medejeren Den tråd har SuperBrugsen taget op i gennemførelsen af pilotprojektet "Koncept 15", hvor en række testbutikker arbejdede med at forankre butikken i lokalsamfundet og styrke forbindelsen til medlemmerne og dermed medejerne. Coop udruller konceptet i alle SuperBrugsens butikker i Også Dagli Brugsen gik nye veje i. Butikschefer fra hele landet deltog i de såkaldte Borgmesterse Mærkesagerne satte rekorder Coop har fortsat det systematiske arbejde med at integrere CSR i koncernens datterselskaber. I begyndelsen af lancerede Coop det nye varemærke Savannah. Allerede i sommerferien nåede Coop årsmålet, nemlig en omsætning på 40 mio. kr. Årsresultatet blev en samlet omsætning for året på ca. 70 mio. kr. Også GoCook, som er Danmarks største skoleevent, satte rekord i. Over skoleelever lavede mad med dagligvarer fra de smagekasser, der blev uddelt fra butikkerne til lokale skoler. GoCook vil blive udviklet yderligere i de kommende år forening og forretning skal være en god forretning Coop fortsætter i 2013 udviklingen af forretningsområder med fokus på langsigtede investeringer, der giver maksimal værdi tilbage til medlemmerne, og som øger koncernens konkurrencedygtighed og markedsandele. En strategisk prioritet for den indsats er at bringe foreningen tættere på forretningen og forretningen tættere på foreningen. Medlemmernes medejerskab er et unikt Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme A/S) opnåede et godt resultat på 41,3 mio. kr. før skat. Selskabet oplevede en fremgang fra året før som følge af stabil udlejning og en positiv effekt af finansresultatet, der kan tilskrives det fortsat meget lave renteniveau. minarer, der satte fokus på butikken som det lokale forsamlingshus. Seminarerne har bidraget til at skabe et nyt fundament for Dagli Brugsens forankring i lokalsamfundet. Brugerdreven innovation redskab, der skal bruges mere offensivt i fremtiden. Coop ønsker at øge værdien af medlemskabet og CoopPlustilbud, styrke medlemmernes tilknytning til Coops butikker og tiltrække nye medlemmer. Republica A/S oplevede endnu et vanskeligt år, men formåede at holde omkostningerne nede og sikrede en stabil udvikling i et fortsat presset marked. Selskabet leverede et fornuftigt resultat, som udgør 5,9 mio. kr. før skat mod 5,4 mio. kr. i Innovation i samarbejde med kunder og medlemmer stod også centralt, da bl.a. Kvickly i uge 39 lancerede det nye produkt "Hakket kød med grøntsager". Idéen bag produktet kom oprindeligt fra Kathrine Iversen fra Esbjerg, der vandt FDB s Grønne Forbrugerpris sidste Severin Kursuscenter A/S havde fortsat fremgang i besøgstal på 7 % og opnåede en lille fremgang i omsætningen. Øgede omkostninger betød imidlertid, at selskabet kom ud med et resultat på 1,3 mio. kr. før skat. Det er 0,9 mio. kr. mindre end året før. år. Idéen blev efterfølgende gjort til virkelighed på Coops slagteri, Hilton Food, og produktet kom godt fra start og solgte over pakker de første 10 uger. I 2013 vil flere forbrugeridéer blive testet og afprøvet i butikkerne landet over. Lasse Bolander Bestyrelsesformand, Coop 5 Coop årsrapport 6

4 Økonomiske fordele Coop Danmark A/S Coop Danmark A/S driver butikskæderne Kvickly, markedssituationen sig, hvilket har bevirket et Økonomiske fordele Coop ejer virksomhederne Coop Danmark A/S, Coop Invest A/S, Republica A/S samt Severin Kursuscenter A/S. et på 46,6 mio. kr. før skat for er ikke tilfredsstillende, men afspejler de meget svære vilkår, som ikke mindst dagligvarebranchen opererer under. Forudsætningen for at kunne tilbyde medlemmerne attraktive økonomiske fordele er, at Coop driver sine virksomheder, så de løbende udbygger deres konkurrenceevne og dermed skaber solidt, langsigtet økonomisk afkast. Dette tilgodeses via Coops ejerstruktur, som gennem en langsigtet ejer og investeringsstrategi giver mulighed for at sikre, at forretning og ansvarlighed går hånd i hånd for Coopkoncernen før skat (i mio. kr.) Coops udgangspunkt er, at hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ikke er begrænsende for virksomhedernes succes, men derimod et væsentligt aktiv for virksomhedernes langsigtede konkurrenceevne og markedsposition. 192, , , ,6 SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Fakta og Irma. Stadig hårdere konkurrence i dansk dagligvarehandel gjorde til et vanskeligt år med store investeringer i lavere priser og mere markedsføring et har været vigende avance, vækst for discountsektoren og tilbagegang for den øvrige handel. Derfor opnåede Coop Danmark A/S ikke et tilfredsstillende resultat. Pr. 1. oktober blev lukkeloven, der regulerer butikkernes åbningstider, helt fjernet og erstattet af en helligdagslovgivning. Det betød, at alle de større dagligvarebutikker supermarkeder og varehuse måtte holde åbent alle søndage, hvor de hidtil har skullet være lukket cirka halvdelen af søndagene. Det havde den effekt, at omsætning blev flyttet fra de mindre butikker til de større. I løbet af året er der gennemført effektiviseringer og reduktion af omkostninger. Således blev der i 2. halvår gennemført den hidtil største organisationsomlægning af hovedkontoret, hvor hver 6. stilling, svarende til 200, blev skåret væk. På trods af udviklingen har Coop fastholdt en langsigtet strategi, hvor der investeres massivt i moderniseringer af eksisterende butikker og etablering af helt nye. Dertil kommer, at organisationen har iværksat relativt stort fald i Faktas omsætning om søndagen i 4. kvartal. SuperBrugsen Kæden blev forstærket med især to nye store supermarkeder, da Slangerup Brugsforening efter 20 år uden for Coopfamilien valgte at vende tilbage og åbnede som SuperBrugsen ved årets begyndelse. Derudover blev et købmandsejet supermarked i Matthæusgade på Vesterbro i København købt og bygget om til en af de største SuperBrugser i hovedstadsområdet. I 2013 vender yderligere to brugsforeninger tilbage til SuperBrugsen, nemlig Tune og Hornslet. I slutningen af året indledte kæden en test af det såkaldte "Koncept 15" i to butikker. Det går ud på at differentiere supermarkedet klart fra discount under nøgleordene: Lækkert, enkelt og engageret. Målet er at gøre SuperBrugsen mere attraktiv ved at gøre det hurtigere, mere inspirerende og lidt billigere at købe ind, samtidigt med at SuperBrugsen tydeliggør sit lokale engagement. Kvickly Et nyt varehus og seks meget store moderniseringer blev gennemført i. Indsatsen som Danmarks ansvarlige varehuskæde blev belønnet igen, da kæden for 3. år i træk vandt Fødevareministeriets Nøglehulskonkurrence om, hvem der gør det nem sit største uddannelsesprojekt, der skal udvikle mest for danskerne at leve sundere. kompetencerne hos såvel de ledere som menige Kvickly åbnede et helt nyt varehus i Grindsted og medarbejdere i løbet af de næste 2 år. gennemførte meget store ombygninger og moderniseringer af varehusene i Nr. Sundby, Slagelse, Den samlede omsætning blev 44,8 mia. kr. for Coop Hadsten, Farum, Otterup og Haslev. Danmark A/S og de selvstændige brugsforeninger. Danmark Der blev realiseret et EBITresultat på 432 mio.kr. Det fordeler sig med 287 mio. kr. til Coop Danmark A/S mod 544 millioner kr. i 2011 og 145 mio. kr. i brugsfor Dagli'Brugsen og LokalBrugsen Ny lukkelov øgede presset mod kæden af nærbutikker i lokalområder. eningerne mod 229 millioner kr. året før. Dagli Brugsen har åbnet otte nye butikker, mo Fakta A/S derniseret 19 og lukket otte butikker. I alt består Markedsføringen blev fornyet, mange nye butikker Dagli Brugsen og LokalBrugsen af 378 butikker. indviet og nyt vareunivers blev lanceret. blev året, amba hvor Fakta gjorde klar til stor ekspansion. Sortimentet er udvidet med flere økologiske og sunde Kæden fejrede i sit 20 års jubilæum, hvilket blev markeret over for kunderne med en omfattende kampagne og overfor medarbejderne med en stor fest varer, og der er introduceret et nyt varekoncept for i Dronning Margrethe Hallerne i Fredericia, hvor spotvarer, Bazaren, der består af 150 nye varer, der deltog. kun er i butikkerne i et begrænset tidsrum. I løbet af året har kæden implementeret sin såkald I modsætning til en række af discountkonkurren te borgmesterstrategi, der går ud på at tilføre Invest terne har Fakta hidtil haft den konkurrencefordel mange steder at kunne holde søndagsåbent. Da lukkeloven bortfaldt 1. oktober, ændrede butikkerne flere aktiviteter, der i endnu højere grad gør dem til det lokale omdrejnings og samlingspunkt. Fra 1. oktober mistede Dagli Brugsen den 7 Coop årsrapport 8

5 sidste fordel af lukkeloven, da alle store butikker også fik lov til at holde åbent alle søndage. Det indeholder aktive medlemmer, der bruger medlemskortet, når de handler eller på anden måde gør brug er ca. 80% af prioritetsgælden renteafdækket og således i princippet fastforrentet. som et nyt tiltag. Disse ophold har primært været solgt gennem operatør og har været en succes hvad var mærkbart på omsætningen i årets sidste 3 af medlemsskabet. I alt blev medlemstallet opgjort Årets resultat for før skat udgør 41,3 millioner angår belægning og gæsternes tilfredshed. Økonomiske fordele måneder. Irma A/S Irma flyttede i juli fra sit mangeårige domicil i Rødovre til Coops hovedkontor i Albertslund. Jesper Uggerhøj tiltrådte som direktør for kæden pr. 1. september. Tendensen mod det nordiske køkken og øget brug af råvarer fra vores nærområde styrkede Irma gennem en aftale med den økologiske ø Livø, der er beliggende i Limfjorden. Aftalen betyder, at alt, der dyrkes på til 1,3 mio. Skarpere medlemstilbud Indsatsen for at skærpe og styrke medlemmernes individuelle tilbud fortsatte i, bl.a. blev segmenteringen af tilbud forbedret, og der blev indført ny infrastruktur og teknologi, der gør det muligt at få tilbud fra flere kæder. PlusPoint i butikken Også i havde medlemmer mulighed for at bruge deres CoopPluspoint i butikken. I alt blev der handlet for 94,0 mio. kr. samt 16,7 mio. kr. på coop.dk. Det har kroner mod 32,6 millioner kroner i Byggeriet af 0energihus til Århus Erhvervsakademi er som planlagt igangsat i og forventes klar til indflytning medio Der er i arbejdet på at tilvejebringe en ny lokalplan for området omkring Ringvej Syd/Sønderhøj i Århus med det formål at skabe plads til yderligere detailbutikker i området omkring MEGASyd. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i starten af Der har allerede på nuværende tidspunkt været megen interesse fra potentielle lejeres side. Salg og markedsføring er forløbet fornuftigt i. Trods et meget presset marked er det forsat muligt for Severin at tiltrække nye konferencekunder, som bliver til faste kunder. Forventningerne til markedet i 2013 er på niveau med. I 2013 investeres i en væsentlig ombygning af Severin, herunder reception, restaurant og renovering af værelser. Samvirke Samvirkes læsertal steg til læsere i Livø, vil blive solgt i Irmas butikker. Aftalen med Livø vist sig at være et attraktivt medlemstilbud, hvorfor mod en mio. i Det er en meget tilfredsstillende er også et led i Irmas strategi om at støtte de lokale ildsjæle og de mindre danske producenter, som arbejder på at skabe kvalitetsprodukter. brugen af PlusPoint i butikken i udvalgte perioder fremover vil være en integreret del af CoopPlusfordelsprogrammet. Republica A/S Året har budt på fremgang på eksisterende udvikling i et mediemarked med stadig flere tilbud. Fremgangen er bl.a. opnået ved at optimere distributionen samt målrette de journalistiske formater til kunder, kombineret med at der i 2. halvår har været læsere i alderen 3045 år samtidig med, at bladet har Irma åbnede ny butik i Ørestaden i december. en god tilgang af nye kunder. bevaret respekten for den brede læserskare. Også samvirke.dk oplevede en god udvikling i antal af må Selskabet fusioneredes ind i Coop med virkning fra Republica har i fået tilført nye kompetencer som nedlige besøgende, fra gennemsnitligt i 2011 årets begyndelse. gør, at bureauet er endnu bedre rustet til at indfri til i. Samvirke.dk blev i nomineret til Internetaktiviteter forretningsmæssige potentialer på eksisterende og nye kunder. Anders Bordings digitale pris. Coop investerer i disse år markant i internethan Samvirke har fortsat meget høje tilfredsheds og del både inden for food og nonfood. I blev En generel tilbageholdenhed på omkostningssiden er i troværdighedsmålinger på niveau med førende, lands internetaktiviteterne samlet i et selvstændigt for med til at sikre et resultat før skat på 5,9 mio. kr. dækkende dagblade. retningsområde på linje med de fysiske butikker, mod 5,4 mio. kr. i og Gregers WedellWedellsborg tiltrådte som ny internetdirektør. Der vil i 2013 være fokus på en fortsat satsning på det digitale område, implementering af en endnu Samvirkes læsertal Irmatorvet.dk er Coops internetsatsning på dagligvarer. Siden 2010 har Irmatorvet leveret dagligvarer til mere effektiv salgsorganisation for at sikre fortsat tilgang af nye kunder samt løbende effektiviseringer * døren. Sortimentet er det samme som i en stor Irma med egen slagter, frugt & grønt og vinafdeling. En ny terminal for Irmatorvet.dk blev etableret i Vallensbæk, hvor der er gjort klar til en betydelig Coop Invest A/S Igen i år har Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme) opnået tilfredsstillende resultater. Årets lejeindtægter udgør 100,3 mio. kr. svarende til en i den basale drift. Severin Kursuscenter A/S var et vanskeligt år i branchen, i lighed med de ekspansion i nethandel med levering af dagligvarer til døren over hele Danmark. Samtidig blev stigning på 5,6 mio. kr. (5,9%) i forhold til Stigningen skyldes primært, at centret MEGASYD blev tidligere år. Dette skyldes flere faktorer. Markedet er særdeles prisfølsomt, idet virksomheder, organisa sortimentsudvalget udvidet betydeligt og leveringen forbedret. færdig i efteråret 2011 og dermed fik fuld lejeindtægt i hele. tioner og foreninger har stort fokus på omkostninger, når de booker eksterne møder. Dette har skærpet konkurrencen yderligere og medført lavere priser * læsertallet er jvf. Gallups opgørelse for første halvår. Coop.dk er Coops nonfoodnetbutik. var et over Tomgangsprocenten udgør 1,6% mod 1,7% i samt kortere bookinghorisont. gangs og investeringsår for coop.dk. Selskabets driftsomkostninger udgør i ca. 9,3 I blev det muligt at betale med PlusPoint, mærkevaresortimentet blev styrket, og der blev etableret mio. kr. og omfatter vedligehold af ejendommene, skatter og afgifter m.v.. Der er i realiseret et overskud før skat på 1,3 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 0,9 mio. kr. i forhold til Bogudgivelser Coop har igennem de sidste år udgivet kogebøger et nyt og mere omkostningseffektivt logistiksetup. Finansresultatet er forbedret markant i forhold til med udgangspunkt i mærkesagerne til salg i Coops I starten af blev selskabets renteafdækning Omsætningen steg i med ca. 3% i forhold til butikker og i boghandlere. Bøgerne har opnået pæn CoopPlus I forbindelse med evaluering af CoopPlus blev omlagt, hvorved en større del af prioritetsgælden er variabelt forrentet. Som konsekvens af det lave renteniveau har dette betydet en besparelse på de 2011, idet der har været flere gæster i, både hvad angår dag og døgnmøder. succes. På den baggrund har Coop i udgivet kogebøgerne Rig på rester samt Ny Nordisk Hverdagsmad Spis efter årstiderne, der begge har medlemsdatabasen trimmet, så den udelukkende finansielle omkostninger i året. Med udgangen af Der har i sommeren været åbent for feriegæster opnået pæne salgstal. 9 Coop årsrapport 10

6 Samfundsnytte Samfundsnytte Udover at skabe værdi for medlemmerne søger Coop at skabe værdi for samfundet ved hvert år at bruge en del af overskuddet til at drive aktiviteter, der fremmer ansvarlighed og bæredygtighed i samfundet. I brugte Coop således 15,5 mio. kr. på mærkesagerne klima og miljø, sundhed samt etisk handel, der på baggrund af et nyt strategisk sigte nu er samlet i rammeprogrammerne: Forbrug i balance, GoCook samt Savannah. Datterselskaberne har derudover gennemført en række samfundsnyttige indsatser. Coop Danmark A/S har bl.a. udviklet og implementeret nye initiativer, der har bidraget til målet om, at Coop Danmark A/S skal være dagligvarehandlens mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Udover Savannah blev den sunde vareserie Dit valg lanceret med succes. Hvorfor vælger du økologi? Hvem tilberedte din aftensmad i går? Og hvad fik du til morgenmad? Det er nogle af de spørgsmål, Coop Analyse har stillet til mere end danskere i løbet af. Svarene er samlet i en database, der kaldes MadOMeter, som bruges til at følge udviklingen i danskernes vaner og holdninger til indkøb og madlavning. Med denne viden kan Coop Analyse være med til at udvikle forretningen og det sunde, ansvarlige og bæredygtige forbrug. MadOMeter blev etableret i 2009 og indeholder i dag oplysninger om mere end danskers mad og drikkevaner. Det svarer til ca. en million måltider. Sundhed Coopkoncernen har bidraget til at forbedre folkesundheden gennem aktiviteter i datterselskaberne samt under rammeprogrammet GoCook lavede mad fra Smagekassen GoCook er Coops strategiske rammeprogram, der har børn og unge i alderen 813 år som målgruppe. Målet er at gøre de unge til den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Den vigtigste indsats i GoCook er Smagekassen (tidligere Mad eller hvad?). Her laver elever fra 4. til 7. klasse sund mad i skolekøkkenet. I alt deltog over elever fordelt på 1380 skoler, svarende til 84 % af alle grundskoler i Danmark. Dermed oplevede GoCook fortsat fremgang i antallet af deltagere og er landet største skolearrangement. Årets Nøglehulsbutik Coop har igennem en årrække arbejdet fokuseret på at øge salget af nøglehulsmærkede varer samt øge kendskabet til Nøglehullet blandt kunder og medlemmer. Den indsats resulterede i kåringen af årets "Nøglehulsbutik" for tredje år i træk i Coop. Kvickly modtager prisen af Fødevarestyrelsen, fordi flest forbrugere stemte på Kvicklys nøglehulsopskrift. Alt udsolgt på restaurant GoCook I blev det mål nået med den landsdækkende aktivitet restaurant GoCook. Kogebogsforfatter Anne W. Ravn lavede sund mad i skolekøkkenet sammen med over elever i 5. og 6. klasse, der efterfølgende inviterede forældrene til spisning. Arrangementerne blev til i samarbejde mellem Coop, den lokale butik og skole. I alt var 120 medlemsvalgte sammen med uddelere værter for 30 restaurantarrangementer i hele landet. Der er planlagt 60 nye restaurant GoCookarrangementer i Coop årsrapport 12

7 Klima og miljø Coops klima og miljøindsats har i, sammen Flaskepant skaber udvikling Etisk handel Målet med koncernens indsats for etisk handel er at FairTrade med rammeprogrammet Forbrug i balance, bidraget Siden 2010 har kunder haft mulighed for at donere øge udbuddet og salget af afrikanske varer. I har Coop Samarbejder med FairTrade Danmark om at Samfundsnytte til koncernens mål om at øge efterspørgslen efter og udbuddet af bæredygtige varer samt at udvikle en bæredygtig dagligvarehandel. FDB s Grønne Idépris For andet år i træk uddelte Coop priser til de bedste grønne idéer i tre priskategorier. FDB s Grønne Idépris er den vigtigste indsats under Forbrug i balance. Coop modtog over idéer fra forbrugere over hele landet. Coop afprøver de tre finaleidéer i butikkerne hele eller dele af deres flaskepant til Red Barnet og WWF Verdensnaturfonden. I indbragte velgørenhedspanten 6,7 mio. kr. Sammen med de øvrige aktiviteter og indtægterne fra 2010 og 2011 har samarbejdet indtil nu skaffet de to organisationer ca. 22 millioner kr. Fra 2013 går indtægterne fra velgørenhedspanten til CARE og Børns Vilkår. Fremgang til Svanen i Irma I steg salget af varer, der har det fælles nordiske Coop udviklet og implementeret en række indsatser, der bidrog til det formål. Salget oversteg forventningerne I begyndelsen af lancerede Coop den nye afrikanske vareserie Savannah det bedste fra Afrika. Serien omfatter en række kvalitetsvarer fra afrikanske lande og sætter fokus på øget samhandel med Afrika. Allerede i sommerferien nåede Coop en omsætning på 40 mio. kr., hvilket var målsætningen for hele året. udbrede kendskabet og udvikle markedet for salg af FairTradevarer. Derfor distribuerer butikkerne magasinet FairNok tre gange om året og gennemfører kampagner på tværs af alle butikkerne. Grundet stagneret dagligvarehandel er salget af FairTrade varer faldet med 2% fra 2011 til. i Derudover afholdt Coop i samarbejde med miljømærke Svanen, med 7% i Irma. Dermed overgik Den samlede omsætning oversteg forventningerne og Landbrug & Fødevarer konferencen Grøn omstilling og salget af svanemærkede varer salget af ikkemærkede landede på ca. 70 mio. kr. nye forretningsmuligheder, hvor ca. 200 leverandører, producenter, politikere, forskere og NGO er diskuterede muligheder og udfordringer ved en grøn omstilling varer. Det udgør nu 56% af salget af produkterne til personlig pleje i Irma. Strategiske udviklingsprojekter og partnerskaber af dagligvarehandlen. Der blev i igangsat tre udviklingsprojekter i samarbejde med bl.a. CARE og med støtte fra Danida. Änglamark når milepæl Projekterne fokuserer på at optimere produktion, Salget af ansvarlige dagligvarer har været svært i forretningsgange og samhandel for at øge handlen. På trods af det rundede Coop en milepæl, da for små producenter. Det resulterede bl.a.i, at grønne salg af Änglamark produkter i for første gang bønner, sukkerærter og minimajs fra Kenya, kakao fra nåede en omsætning på én mia. kr. Ghana og oksekød fra Namibia landede på hylderne i Änglamark omfatter økologiske, miljøvenlige og Coops butikker. allergivenlige produkter. Formål er bl.a. at øge efterspørgslen efter miljømærkede varer. Endvidere lykkedes det at spare 10 ton emballage alene ved at ændre indpakningen af Änglamark opvasketabs. 13 Coop årsrapport 14

8 Samfundsnytte CSRrapportering for Coopkoncernen Her følger en oversigt over Coopkoncernens CSRrapportering for. Coop Danmark A/S I har Coop Danmark A/S implementeret første fase af en ny CSRstrategi, som afløser for 1440planen, der var gældende fra 2009 til Visionen er fortsat at være det mest ansvarlige sted at handle og arbejde i dansk dagligvarehandel. Forud for udarbejdelsen af den nye strategi er gået en omfattende evaluering af 1440planen, der bl.a. har medført et fornyet og større fokus på at forankre CSRindsatsen blandt medarbejdere. I strategiens første fase har Coop således gennemført organisatoriske ændringer både på koncern og kædeniveau samt igangsat kompetenceopbygning for at sikre, at arbejdet med CSR i højere grad end tidligere forankres i de enkelte kæder og forretningsområder. Kæderne har bl.a. udarbejdet selvstændige handlingsplaner, der beskriver mål og indsatser for de enkelte CSRområder. Således er centrale elementer i SuperBrugsens "Koncept 15", at butikkerne bidrager til det lokale liv ved at markedsføre lokaltproducerede varer og støtte det lokale foreningsliv. Dagli'Brugsen har ligeledes udviklet "Borgmesterstrategien", hvor butikkerne udvider deres aktiviteter for at styrke lokalsamfundet med butikken som det naturlige omdrejningspunkt. Målet er, at den øgede forankring skal øge medejerskabet til CSRindsatsen i kæder og forretningsområder. Det er et langsigtet mål, hvor opbygning af nye kompetencer vil være en kerneindsats og prioritering i 2013 og frem. har været et hårdt år for dansk dagligvarehandel, og det kan mærkes på salget af ansvarlige varer, som har taget et lille dyk i forhold til tidligere år. Krisen samt en forbrugertillidsindikator, der har været i bund, betyder, det har været store udfordringer i at fremme de ansvarlige varer, og på trods af en stor indsats er omsætningen i mange tilfælde stagneret. Dog er der også positive tendenser. Forbrugerne er så småt ved at tage MSCcertificerede fisk til sig, og også Coops egne vareserier som Savannah og Änglamark oplever øget omsætning. Som den første dagligvarekoncern i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar. Redegørelsen for Coops CSRindsats ifølge Global Compact kan læses på: fra juli Her følger en oversigt over den samlede, lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jvf. årsregnskabslovens 99a. Klima og miljø u Vi har det mest attraktive sortiment af ansvarlige varer Fremme salget af Änglamarkserien I løbet af året har der været 8 tværgående kampagner med fokus på Änglamarkserien Coop rundede en milepæl i, da Änglamarkserien havde en omsætning på mere Klima og miljø end 1 milliard kr. u Coop har øget antallet af varer med 34% ift Vi har det mest attraktive sortiment af ansvarlige varer Markedsføre økologiske og miljøvenlige varer Salget af økologi er faldet med 3% ift Økologiske varer udgør 6% af omsætningen af fødevarer Markedsføre og højne kendskabet til MSCmærket og bæredygtige fisk Markedsføre og udvikle nye FSCmærkede varer Understøtte et klimavenligt forbrug Irma ligger fortsat i front med en økologiandel på 21% af omsætningen af fødevarer Salget af Irmas miljøvenlige vareserie, Tusindfryd, er steget med 4% I Irma overgår salget af svanemærkede varer til personlig pleje nu salget af konventionelle. 56% af varerne til personlig pleje er nu svanemærkede SuperBrugsen har i løbet af året afholdt 3 kampagner med 20% rabat på økologi og Änglamarkvarer Salget af Faktas økologiske og miljøvenlige vareserie, Minirisk, er steget med knap 30% I uge 36 deltog Coop i en tværgående MSCkampagne sammen med den øvrige detailhandel, producenter og MSC Coop har fjernet den udrydningstruede ål fra sortimentet Antallet af MSCmærkede varer er steget med 28% ift Coop har lanceret 3 nye FSCvarer fra Honduras FSCmærket har været markedsført 13 gange i Kvicklys tilbudsavis Salg af FSCmærkede varer er steget med 10% Coop har udviklet og lanceret vinderidéen fra FDB s Grønne Idepris "Hakket oksekød med grøntsager" kan nu købes i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen Coop har sat fokus på madspild og gennemført 2 oplysningskampagner rettet mod forbrugerne i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen FDB's Holdbarhedsapp er blevet markedsført i butikkerne og online Coop har udviklet restekogebogen Rig på rester, som er blevet markedsført og solgt i butikkerne 15 Coop årsrapport 16

9 Samfundsnytte Sundhed u Vi vil gøre det let at handle sundt Markedsføre og gøre Nøglehullet kendt i Danmark Markedsføre fuldkornsmærket Minimere saltindholdet i udvalgte egne varemærker Etisk handel u Vi arbejder aktivt for at skabe udvikling gennem handel Udvide sortimentet af varer fra Afrika Indsamle midler til vores humanitære samarbejdspartnere via velgørenhedsknappen og Danmarksindsamlingen Markedsføre og øge salget af FairTradevarer Alle kæder har vist Nøglehullet i tilbudsavisen næsten hver uge Alle kæder deltog i Fødevarestyrelsens konkurrence om årets nøglehulsopskrift, som Kvickly vandt for tredje år i træk Omsætningen af Nøglehulsmærkede varer er uforandret ift % af forbrugerne kender Nøglehulsmærket i følge Coop Analyse Coop er medlem af Fuldkornspartnerskabet, og kæderne deltog i den nationale kampagne fuldkorn til dig i maj! Alle Kvicklys bagere satte fokus på den nationale fuldkornsdag d. 24. oktober Kvickly har markedsført fuldkornsmærket 35 gange i tilbudsaviserne Der er kommet 41% flere fuldkornsmærkede varer på hylderne ift På trods af dette har der været en svag tilbagegang i omsætningen Coop blev i medlem af Saltpartnerskabet. Coop er gået i gang med at udvikle en baseline for saltindholdet i egne varemærker Der blev gennemført 3 Savannahkampagner i alle kæder Målet om en omsætning på 40 mio. kr. blev nået i juni. Årets omsætning blev 70 mio. kr. 45% af forbrugerne genkender Savannahmærket ifølge Coop Analyse Under overskriften Udvikling igennem handel har Coop i samarbejde med CARE, Danmark igangsat et udviklingsprojekt blandt grøntsagsoutgrowers i Kenya. I samarbejde med Meatco Foundation støttes også et udviklingsprojekt i Namibia, der skal hjælpe små kvægavlere til en større og mere bæredygtig produktion Der er i alt blevet indsamlet 6,7 mio. kr. til WWF Verdensnaturfonden og Red barnet via velgørenhedsknappen Der er blevet indsamlet knap 1,8 mio. kr. via posesalg i Coops butikker i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Coop rundede beløbet op til 2 mio. kr. Kæderne har deltaget i tre Fairtradekampagner Salg af Fairtradevarer er faldet med 2% ift Ansvarlig butiksdrift og leverandørstyring u Vi vil arbejde aktivt for at reducere miljøbelalstningen fra vores drift samt stille etiske krav til vores leverandører Reducere klimabelastningen fra vores butikker Reducere emballageforbruget på egne varemærker Reducere ressourceforbruget fra tilbudsaviser Reducere madspild/kassationer i butikkerne Have kontinuerlig dialog med vores interessenter Kontrollere vores leverandører i Fjernøsten for at undersøge efterlevelsen af vores etiske retningslininer (Code of Conduct) I forbindelse med løbende renovering sætter SuperBrugsen låg på alle kølemontrer. Der forventes en betydelig energibesparelse, idet energiforbruget næsten kan halveres, når der sættes låg på. Ca. 65% af alle SuperBrugsenbutikker har låg på montrene På trods af øgede åbningstider samt ombygning af butikker er elforbruget fra butikkerne målt i kwh pr. omsat kr. kun steget med knap 1% fra 2011 til. Coop vil i de kommende år sætte yderligere fokus på elbesparelser i koncernen Coop har sparet 10 ton emballage ved at ændre indpakningen af Änglamark opvasketabs. Den nye, mindre emballage betyder også, at der skal transporteres 240 færre paller opvasketabs, svarende til 8 lastbiler. Fremadrettet vil Coop gennemgå over varer og se på mulighederne for at reducere emballage Dagli Brugsen har introduceret et mobilsite, som er første skridt på vejen til at reducere eller helt afskaffe tilbudsavisen Irma og SuperBrugsens tilbudsaviser er FSCcertificerede, mens Faktas tilbudsavis er PFECcertificeret SuperBrugsen arbejder på at skabe politisk opbakning til, at forbrugerne kun får reklamer, hvis de aktivt har sat ja tak og opfordrer forbrugerne til at sige nej tak til reklamer Irma har systematisk sat fokus på madspild og har opstillet konkrete mål. et er en reduktion på 12% ift I 2013 sættes der yderligere fokus på at minimere madspild i alle butikker Coop har igangsat årligt grønt dialogforum med producenter, NGO er, forskere og virksomheder. Formålet er at sætte fokus på, hvordan der skabes et grønnere forbrug og en grøn omstilling Coop meldte sig i ind i BSCI (Business Social Compliance Initiative) Der blev udarbejdet en database over alle nonfoodleverandører i Fjernøsten og alle auditresultater er blevet evalueret. I tilfælde, hvor der blev fundet alvorlige afgivelser fra BSCIretningslinjerne, har Coop været i dialog med leverandørerne Der er hentet ordrer hos ca. 385 fabrikker i Fjernøsten i løbet året. 188 af disse havde en gyldig auditrapport. 142 leverandører blev auditeret efter BSCI eller SA8000kriterier. Af disse blev 98 klassificeret som "good", 27 som "improvement needed", mens 17 ikke levede op til BSCI's krav. 46 blev auditeret efter andre anerkendte retningslinjer 17 Coop årsrapport 18

10 Samfundsnytte HR Kontrollere vores leverandører i Fjernøsten for at undersøge efterlevelsen af vores etiske retningslininer (Code of Conduct) Offentliggøre årlig rapport om Coops arbejde med Global Compacts 10 principper u Vi vil være en ansvarlig arbejdsplads Sikre at uddannelsesprogrammer for medarbejderne i højere grad afspejler koncernens værdier og ansvarlighedskultur Være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Vi vil gennemføre projekter, der integrerer og aktiverer medarbejdere med særlige behov Inden udgangen af 2015 skal mindst 2/3 af leverandørerne have en BCSIaudit og mindst 1/3 skal klassificeres som "good" eller "improvement needed". Coop er allerede ved at være tæt på det niveau Der bliver offentliggjort Global Compactrapport i juli måned 2013 Coop har formuleret et nyt ledelsesgrundlag, som omfatter en værdipolitik og ansvarlighedsagenda. I 2013 vil Coop implementere dette i eksisterende ledelsesprogrammer. Målet er, at medarbejderne fremover i højere grad bliver bærere af ansvarlighedskulturen og af koncernens øvrige værdier Kvickly i Prøvestenscentret vandt rummelighedsprisen fra det lokale beskæftigelsesråd for deres indsats for at få ledige i virksomhedspraktik Coop Invest A/S I har Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme) udviklet en CSRstrategi. Coop Invest ønsker herigennem at minimere den forretningsmæssige risiko og reducere negative miljøpåvirkning både på de administrerede ejendomme, egne aktiviteter og hos eksterne samarbejdspartnere. Vi ønsker at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for kundernes ønsker og egne politikker på området. Klima og miljø u Vi ønsker at reducere CO2udledningen på de udlejede ejendomme. Det er målsætningen at bringe andelen af bygninger med energimærke E ellere ringere ned på under 5 % af de samlede bruttoetage m 2 inden 2018 Vi har udviklet en CSRstrategi for Coop Invest A/S. Udover en række leverandørkrav har strategien også fokus på at tilbyde lejerne de mest miljø og klimavenlige løsninger ved renovation og nybyg. Vi vil derfor aktivt identificere og investere i bygninger, hvor lejere deler samme visioner Der er i påbegyndt byggeri af Oenergihus for Erhversakademi Aarhus. Der er udarbejdet en handlingsplan for at bringe andelen af bygninger med energimærke E ellere ringere ned på under 5% af de samlede bruttoetage m 2 inden 2018 Have fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsulykker Irma blev nr. 6 i Danmarks bedste arbejdspladsmåling Fakta og Coop har indgået et samarbejde med Unges Uddannelsescenter samt Landsforeningen Autisme. På baggrund af samarbejdet tilbydes unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse et uddannelses og praktikforløb og tilbydes herefter job i en af Coops butikker Der er gennemført årlige trivsels og APVundersøgelser, besvaret af over medarbejdere. Mere end 80% af medarbejderne er tilfredse med trivslen. På en score fra 15 er den generelle score mht. medarbejderloyalitet og tilfredshed 4,23 u I forbindelse med nybyg ønsker vi at sætte fokus på klima og miljø og vil derfor gå i dialog med kunderne om mulighederne for integrere disse hensyn Vi har sikret løbende energirenovering af alle bygninger og haft kontinuerlig dialog med lejere for at identificere energiforbedringer Alle ejendomme blev energimærkede i. 93 % af ejendomsporteføljens etageareal ligger inden for energimærke A til D. Det resterende etageareal er energimærke E Der er i påbegyndt udskiftningen af cirkulationspumper, der ikke er Amærket. Disse udskiftes til tilsvarende Amærket pumper. Denne udskiftning vil være gennemført i 2013 Antallet af arbejdsulykker var 863 i hele Coop. Det er en stigning ift 2011, hvor tallet var 807. Stigningen skyldes især, at der er blevet rapporteret flere ulykker i Dagli'Brugsen. Det er primært arbejdsulykker uden fravær, der er steget. I ansvarlighedsrapporten 2011 fremgik det, at der i 2011 havde været 639 arbejdsulykker. Dette tal inkluderer ikke brugsforeningsbutikkerne og Irma. Sætte sundhed på dagsordenen for alle medarbejdere i Coop Coop har i samarbejde med Aalborg Universitet arbejdet med sundhedsfremme i fire butikker i det treårige projekt OMIC Overskuds Medarbejdere i Coop. I har butikkerne i samråd med forskergruppen iværksat sunde aktiviteter som bl.a. madværksted, løbeklubber, sundhedstjek og bageworkshops tilpasset hverdagen i butikken. Projektets resultater skal fremover bruges til at inspirere medarbejdere i hele Coopkoncernen Coopalliancen tilbyder firmaidræt inden for forskellige idrætsgrene 19 Coop årsrapport 20

11 Samfundsnytte Republica A/S Reklamebureauet Republicas mål er at være en attraktiv, ansvarlig arbejdsplads, hvor udfordrende arbejdsopgaver kombineres med udvikling og handlefrihed, og hvor arbejds og privatliv er i balance. Republica har iværksat en række nye tiltag i. På miljø og klimaområdet har virksomheden fokuseret særligt på rådgivningen af kunder samt arbejdet med at tilbyde kunderne miljøvenlige alternativer. På det sociale område har Republica fokuseret på medarbejdertrivsel både i Danmark og Bangladesh. Klima og miljø u Republica vil være en aktiv partner for kunder i forbindelse med rådgivning inden for klima og miljø Sikre alle kunder information om miljørigtige alternativer i forhold til trykning og papirvalg u Republica vil reducere miljøpåvirkningen fra driften Reducere affald og papirforbrug ved at printe på begge sider. Der er i sat målere på printere, så man kan følge papirforbruget og de initiativer der bliver iværksat for at mindske det år for år. Denne målemetode kan anvendes fra næste år. Indtil da måles papirforbruget på indkøb af papir I 2013 vil Republica i samarbejde med Coop iværksætte tiltag for at mindske energiforbruget på lokalerne Republica har gennem rådgivning til alle kunder bragt klarhed over de tilgængelige miljømærkninger, der findes på papir, og kommet med en klar anbefaling om at anvende mærkningen Ecolabel, da denne er den bredeste af mærkningsordningerne og forventes at være den mest anvendte i fremtiden u Republica vil reducere miljøpåvirkningen fra kantinen Gøre kantinen til en aktiv medspiller for at reducere madspild, bl.a. ved at udnytte råvarerne mest muligt Fokusere på at øge andelen af økologiske fødevarer i kantinen Fra september 2011 til september er papirforbruget reduceret med ca 33% i forhold til året før. Hvor meget det har reduceret affaldsmængden, er der desværre ingen tal på, men det antages, at det svarer til ca. samme reduktion Det har ikke været muligt at foretage kvantitative målinger på, hvor meget madspildet har været reduceret, men Republica vil i 2013 finde en kvantitativ målemetode samt fortsætte arbejdet med at reducere madspild Det estimeres, at man i opnåede en økologisk andel på ca 40% (mod 20% i 2011). Republica vil i 2013 afsøge mulighederne for at kunne måle mere kvantitativt på den økologiske fødevareandel Etisk handel u Republica vil sikre optimale CSRforhold i forbindelse med vores produktion i Bangladesh Republica har implementeret et omfattende CSRprogram blandt medarbejderne i Bangladesh Programmet omfatter bl.a. flg. forhold: Lønnen efter bengalske standarder i den øvre ende af normen i branchen Arbejdstid efter danske standarder (37 t) Sygeforsikring efter bengalske standarder Ferie i henhold til den danske ferielovgivning Barsel (6 mdr betalt barsel normen er 4 ugers barsel) Tilbud om gratis transport til og fra kontoret Fuld forplejning på kontoret Efter et års ansættelse opnår de ansatte en pensionsordning (5% egenbetaling og 15% virksomhedsbetaling) Human Resource Der har været foretaget 2 virksomhedsbesøg i løbet af. På baggrund af disse og den løbende dialog med kontoret vurderes det, at CSRprogrammet efterleves u Republica vil igangsætte og vedligeholde tiltag, der maksimerer trivsel og arbejdsglæde Der er i udviklet en standard for undersøgelse af medarbejdertrivsel på bureauet. Denne standard vil blive anvendt årligt fra og fremad, så vi vil være i stand til at sammenligne udviklingen fra år til år APV foretages hvert 4. år og vil være en del af den generelle trivselsmåling i Q Der er ultimo gennemført en revitalisering af bureauet og bureauets ånd med det mål at skabe engagement, arbejdsglæde og fælles mål. Der er desuden investeret i at forbedre de fysiske rammer også for at øge trivslen på bureauet Der er i formuleret følgende HRmål: Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere Følgende indsatser bliver målt gennem den årlige trivselsundersøgelse: Bedre introduktion, integration og fastholdelse af nye kompetencer Bedre udvikling af nøglemedarbejderes personlige og faglige kompetencer Fremme en kultur med bedre vidensdeling Ledelsen vil i 2013 blive målt på fastholdelse af nøglemedarbejdere Første trivselsmåling fandt sted i og vil være sammenlignelig med den måling, der finder sted i erne vil fremgå af næste års afrapportering Fra rapporten er det værd at fremhæve følgende resultater, som vi fortsat arbejder på at fastholde på samme flotte niveau for at sikre optimal trivsel og arbejdsglæde: 81,2 % er meget eller helt enig i, at "ledelsen har klare strategier for, hvor arbejdspladsen skal hen, og hvordan den kommer derhen" 85,1% er meget eller helt enig i, at "mit arbejde har betydning det er ikke bare et arbejde" 79,1% er meget eller helt enig i, at "jeg er stolt over det resultat, vi opnår på arbejdspladsen" 21 Coop årsrapport 22

12 Samfundsnytte Severin Kursuscenter A/S Kursus og konferencecenteret Severin har i fortsat indsatsen for miljø, klima og medarbejderforhold. Blandt centrets særlige fokusområder har været reduktion af madspild samt indførelsen af nye sundhedstiltag, som bl.a. betyder, at Severin vil arbejde for at blive svanemærket i Derudover har centret genoptaget trivselsmålingerne. Selskabet har udarbejdet en CSRstrategi med det formål at sikre en systematisk CSRindsats fremadrettet. Klima og miljø u Severin vil kontinuerligt reducere miljøbelastningen fra centerets drift Der indkøbes og anvendes så vidt muligt miljøvenlige varer, og der arbejdes på at minimere spild og genbruge affald Der anvendes kun svanemærkede rengøringsmidler Knap 30% af fødevarerne i køkkenet er økologiske. Severin vil søge om at få det økologiske bronzemærke i 2013 Sodavand og vin er i videst mulig udstrækning økologiske I er der gennemført indsatser med henblik på at reducere madspild fra restauranten. Køkkenprocenten er herved hævet ca. 2% ift u Severin vil kontinuerligt reducere klimabelastningen fra centerets drift Severin vil arbejde med de områder, der skal løftes for i løbet af 2013 at kunne blive Svanemærket Centret anvender kun certificeret klimavenlig strøm fra naturenergi Der er energirigtig belysning i 90 % af alle lokaler. Målet er at skifte belysning i de sidste lokaler i 2013 Duge i restauranten er udskiftet med miljøvenlige alternativer med en min. levetid på 5 år. Herved spares vask og transport af tusinder af duge hvert år HR og medarbejderforhold u Severin driver centeret ud fra målrettet dialog og værdibaseret ledelsesfilosofi Der er afsat ressourcer til udvikling og uddannelse på leder og medarbejderniveau for at skabe sammenhæng mellem mål og værdier for virksomheden og medarbejderne Interessentrelationer u Severin støtter op om sociale projekter i kommunen Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads Alle medarbejdere/ledere har deltaget i medarbejderkursus i Der arbejdes i grupper med opgaver inden for kommunikation, arbejdsgange og motivation blandt medarbejderne i perioden oktober til juni 2013 Trivselsmålingerne er genoptaget og gennemført på ny Der er massageordning til personalet Der er mulighed at træne fitness for personalet på Severin u Severin er i kontinuerlig dialog med kunderne for at sikre sig, at centret kan tilbyde kunderne den bedste oplevelse Gennemførelse af analyse og kundeundersøgelse Der er ansat 2 personer i skånejob. Severin har fået skabt et brand samt en synlig identitet, som understøtter centerets historie og rødder u Severin stiller miljøkrav til leverandører Severin vil udbygge arbejdet med miljøvenlige leverandører Der indkøbes kun FSCmærkede produkter, hvor det findes inden for kategorien Der samarbejdes kun med leverandører, der har kvalitets og miljøcertifikater hvad angår linned, rengøring og rengøringsprodukter Sundhed u Severin ønsker at servere sund og veltillavet mad til gæsterne og for personalet Maden laves som udgangspunkt altid fra bunden uden tilsætningsstoffer Der bliver tilbudt et sundt alternativ til mødeforplejning på buffeten Personalemaden er også altid sund 23 Coop årsrapport 24

13 Samfundsnytte Foreningen Foreningen Coop arbejder med mærkesagerne klima, miljø, etisk handel og sundhed i det daglige. Mærkesagerne udgør således rammen for hovedparten af foreningens aktiviteter i for ansvarlighedsprojekter, for stofområderne i Samvirke, for forbrugeranalyser gennemført i regi af Coop Analyse m.v. Rapporteringen af mål, handling og resultater for mærkesagerne kan ses i nedenstående oversigt, markeret med fuld farve. Således er mærkesagen klima og miljø markeret med grøn, mærkesagen sundhed med grå og mærkesagen etisk handel med rød farve. I forhold til driften af foreningen er der også gennemført en række CSRtiltag. I er der blevet udarbejdet en CSRstrategi. CSRstrategien gør det muligt at arbejde systematisk med CSR og samtidig følge udviklingen. CSRstrategien omfatter alle de områder, hvor foreningens virke har betydelige påvirkninger. Strategien og handleplanen, der ligger bag den, træder i kraft fra 2013, men på mange områder er den allerede godt i gang med at blive implementeret. Klima og miljø u Vi ønsker at blive klimaneutral. Målet for 2020 er en CO2reduktion på 30 procent ift. u Vi vil involvere forbrugerne i hvordan vi skaber et grønt forbrug u Gennemføre kampagnen FDB s Grønne Idépris med fokus på madspild Vi vil skabe nye muligheder for et grønt forbrug Realisere og afprøve finalisterne til Forbrugerprisen under FDB s Grønne Idépris Udvikle og markedsføre FSCcertificerede varer Etablere og formidle dialog mellem producent, dagligvarehandel og forbrugerne med fokus på grøn omstilling Ca forbrugeridéer om minimering af madspild, derhjemme og i butikken Øget offentlig fokus på og debat om madspild, herunder ca. 150 presseklip Hakket kød med grøntsager vinderindéen til Forbrugerprisen 2011 blev lanceret i Coops butikker Lancering af restekogebogen Rig på Rester i Coops butikker og boghandlere Lancering af resterådsapp en Holdbarhed Lancering af tre nye FSCcertificerede varer fra Honduras i Kvickly Afholdt konferencen Grøn omstilling og nye forretningsmuligheder Aftale med naturenergi om levering af grøn el Varmeforsyning overgår fra olie til fjernvarme primo 2013 Elforbruget er klimaneutralt Elforbruget er faldet fra kwh i 2011 til kwh i u Vi vil skabe ny viden om forbrugernes handlinger og holdninger til det grønne forbrug Fra 2013 skal flåden af firmabiler hvert år udlede 5% mindre CO2 pr. kørt kilometer end året før. Der skal i firmabilprogrammet tilbydes Amærkede biler Alle indkøbte computere og skærme skal fra 2013 opfylde energikrav som beskrevet i Center for Energibesparelsers vejledning splan for firmabilpolitik udformes i primo 2013 Udvikle et nyt analyseredskab til at følge udviklingen i danskernes holdninger og handlinger i forhold til grønt forbrug Udbrede viden om det miljøpositive forbrug Udvikling af FDB s Grønne Indeks Udvikling af et site om positivt grønt forbrug på samvirke.dk, et site der giver tips og viden om, hvordan man gør en positiv forskel for miljøet i hverdagen u Vi ønsker at minimere miljøbelastningen fra papir og rengøring Vi tager aktivt stilling til, på hvilke områder vi kan reducere miljøbelastningen Samvirke er Svane og FSCmærket Det vurderes fra kampagne til kampagne, om foreningsmaterialer og foldere skal være Svaneog FSCmærket, idet ikke alle leverandører endnu kan levere dette Vi anvender kun Svanemærkede rengøringsmidler Vi indkøber kun Svane og FSCmærket printer og kopipapir og konvolutter u Der lejes kun lokaler fra udbydere, som har en certificeret miljøvenlig drift Vi tager aktivt stilling til, på hvilke områder vi kan reducere miljøbelastningen Fra og med 2013 bookes og lejes der kun lokaler/ steder med Horestas Grønne Nøgle eller Svanemærket 25 Coop årsrapport 26

14 Samfundsnytte Sundhed u Vi vil gøre det lettere for børn at lave mad derhjemme Udvikle website og app en GoCook, som børnene kan anvende derhjemme u Vi vil give børn lyst og kompetencer til at lave mad App en blev downloadet gange, og sitet blev besøgt mere end gange Gennemføre aktiviteten Smagekassen smagekasser blev udleveret til i alt 1380 skoler og skoleklasser elever deltog 565 butikker udleverede smagekasser u Vi vil afdække vaner, holdninger, barrierer og muligheder for det sunde valg Indhentning af data fra repræsentativt udvalgte danskere om deres kost om måneden via Coop s MadOMeter Der er etableret en unik database over danskernes kostvaner Der er indsamlet information om danskeres kost og væskeindtag, svarende til en mio. måltider u Vi vil skabe det største og mest indbydende opskriftsunivers i Danmark Udvikling af app til ipad med mere end opskrifter samt madleksikon Over danskere besøgte hver måned viskalspise.dk på web, mobil, tablet eller via app Etisk handel u Vi vil øge handlen med Afrika Udvikle varer Gennemføre salgskampagner Vareserien Savannah lanceret uge seks 32 varer i sortiment ved udgangen af Omsætning på 70 mio. kr. u Vi vil indgå strategiske partnerskaber for at sikre maksimal effekt Løbende dialog og samarbejde med interesseorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer Afdække sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i produktioner samt udviklingsmuligheder Indgå samarbejdsaftaler med udviklingsorganisationer og leverandører u Vi vil sætte udvikling gennem handel på den offentlige dagsorden Lancering af hjemmesiden handelmedafrika.dk Offentliggørelse af debatindlæg Udvikling af kampagnematerialer Udvikling og rekruttering af Savanna Storytellers 3årig samarbejdsaftale med CARE etableret 3årig samarbejdsaftale med Toms chokolade indgået 3årigt udviklingsprojekt med MeatCo og Solidaridad Godkendt Danidaansøgninger til projekter i Kenya og Ghana Mere end unikke besøgende på Handelmedafrika.dk 95% er positive over for initiativet og Savannahvarerne, 45% svarer, at de kender vareserien Uddannelse af 8 Savannah Storytellers igangsat HR u Foreningens ambition er at blive blandt de bedste og mest innovative arbejdspladser i Danmark Fastholde foreningen som attraktiv arbejdsplads ved at sikre: uddannelse af medarbejderne og målrettet kompetenceudvikling, trivsel, god ledelse, faglige udfordringer samt godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vi har i gennemført en trivselsundersøgelse. I forhold til 2011 er det samlede billede, at medarbejdertilfredsheden er steget med 1%. For at opnå fuld tilfredshed og arbejdsglæde er der på baggrund af undersøgelsen blevet udarbejdet en handlingsplan for både fælles og afdelingsvise indsatsområder, som vi fremover skal arbejde målrettet med 27 Coop årsrapport 28

15 Indflydelse Indflydelse Coop ønsker at give medlemmer og dermed medejere værdi i hverdagen via medlemsfordelene i CoopPlus samt gennem fondspuljemidlerne. Derudover arbejder Coop sammen med medlemmerne for at øge deres indflydelse på udviklingen af Coop. Den formelle indflydelse er Coops demokratiske medlemsrepræsentation. Her har medlemmerne indflydelse på den lokale butik via butiksråd og brugsforeningsbestyrelser samt på Coops bestyrelse og landsråd, der er foreningens øverste besluttende organ. I var ca medlemmer valgt til en tillidspost i Coop. Den uformelle indflydelse består af en række lokale og digitale aktiviteter, Coop igangsætter sammen med aktive medlemmer og medlemsvalgte, fra den lokale torvedag til at hente hverdagsinspiration på samvirke.dk, finde en opskrift på viskalspise.dk eller give sit besyv med på Coops facebook. Således er målet i 2013 at involvere nye medlemmer og komme i kontakt med brugere på Coops digitale sites. Forbruger Forretning Forening Fælles mening Tilsammen danner den formelle og uformelle involvering en mangfoldig kontaktflade, der udgør den demokratiske medlemspræsentation. Det øger medlemmernes tilknytning til Coop og giver mulighed for at udvikle fremtidens dagligvarehandel i tæt samarbejde og sparring med medlemmerne. Landsråd og bestyrelse Lokalt engagement Digital involvering Butiksråd og brugsforeningsbestyrelser Medlemsvalgte skaber rammerne Coop har over de sidste år investeret i en række uddannelsesprogrammer til de medlemsvalgte, og i deltog i alt ca medlemsvalgte og ansatte i uddannelser med fokus på forening og forretning. Indsatsen har bl.a. bestået i et seminar på Severin Kursuscenter, hvor 166 medlemsvalgte i er blevet uddannet til at udvikle og gennemføre aktiviteter i lokalområdet. Severinseminarerne vil være en af hjørnestenene i Coops uddannelsesindsats i årene frem. Uddannelsen fokuserer på at give de medlemsvalgte redskaber til at udvikle og gennemføre aktiviteter, der passer til netop dem og deres lokalområde. Målet er, at de medlemsvalgte skaber rammerne og gennemfører aktiviteten, mens Coop fx bidrager med viden om en mærkesag eller input til, hvordan en aktivitet kan forløbe. Butikken som forsamlingshus 340 uddelere fra Dagli Brugsen deltog i Borgmesterseminarerne i, der blev en stor succes og resulterede i mange nye lokale arrangementer, der øgede medlemmernes og medlemsvalgtes tilknytning til butikken. Udover at øge Dagli Brugsens forankring i lokalsamfundet blev seminarerne startskuddet til en ny samarbejdsstruktur mellem medlemmerne, butikken og Coop, som i 2013 og frem vil danne grundlag for flere og nye indsatser, der vil fokusere på, hvordan butikken kan blive mere end det sted, medlemmer og kunder handler dagligvarer. Savannah Storytellers og aktivitetsguider Coop søsatte i flere aktiviteter, der gør det muligt for medlemmer at engagere og involvere sig i Coop, fx ud fra interesse i mærkesagerne. På den baggrund blev Savannah Storytellers til. Coop modtog omkring 90 henvendelser fra medlemmer og medlemsvalgte, der ville være med til at sætte fokus på handel med Afrika gennem vareserien Savannah. I alt blev otte storytellers uddannet, bl.a. på en studietur til Afrika. De skal i 2013 og frem fortælle historien om, hvorfor og hvordan handel kan gøre en positiv forskel for udviklingen i Afrika, bl.a. på årsmøder og generalforsamlinger i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen. I efteråret igangsatte Coop også uddannelsen af en række aktivitetsguider. Guiderne er både medlemsvalgte og interesserede medlemmer, der med udgangspunkt i mærkesagerne arbejder sammen med butiksråd og brugsforeningsbestyrelser om at skabe oplevelser og aktiviteter, som gør det nemmere for danskerne at leve og handle sundt og bæredygtigt i hverdagen. Coop vil i 2013 uddanne guider inden for alle mærkesagerne. 29 Coop årsrapport 30

16 Indflydelse Øget digital involvering Coop har i fortsat prioriteringen af den digitale involvering og det at være aktiv i Coop, både for medlemsvalgte og medlemmer generelt. Det har bl.a. resulteret i en fordobling af antallet af mennesker, Coop har været i kontakt med om måneden. Dermed blev kontaktfladen udvidet til brugere om måneden, og flere nye platforme så dagens lys, bl.a. i form af apps med udgangspunkt i mærkesagerne: Holdbarhed og GoCook, der vandt en pris i kategorien Science and Education ved Danish App Awards. Bl.a. oplevede viskalspise.dk en fremgang fra besøgende om måneden i 2011 til i, hvilket er en markant fremgang, der gør viskalspise.dk til et af de største opskriftsites i Danmark. Fremtidens forening og forretning Det unikke ejerforhold bidrager til at styrke Coops konkurrenceevne, og Coop ønsker at bruge dette som et offensivt redskab. Coop etablerede derfor i "Projekt 2025", der gennem seks pilotprojekter sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem medejerne og Coop. Projekt 2025 er sammen med bl.a. uddannelsesindsatsen en del af en strategisk indsats, der skal styrke Coops konkurrenceevne gennem foreningsarbejdet. Coop vil derfor skabe stærke og forpligtende relationer med flere frivillige via involvering af nye frivillige og styrket digital dialog i Også samvirke.dk havde fremgang i. Således læste ca besøgende om måneden nyheder, tips og historier om forbrug og sundhed, mens omkring abonnerede på Samvirkes nyhedsbrev. Digital involvering vil være en strategisk indsats i 2013, hvor Coop vil fokusere på at skabe nye rammer for involvering af brugere, forbedre de eksisterende kontaktflader samt skabe nye, værdifulde services for medlemmerne. Otte Savannah Storytellers har været i Afrika for at hente anderledes indtryk med hjem. Gennem de næste to år skal de fortælle om det nye Afrika i vækst. 31 Coop årsrapport 32

17 Regnskab Regnskab Udviklingen i økonomiske forhold Foreningen har i realiseret indtægter på i alt 38,0 mio. kr. mod 32,4 mio. kr. i 2011 svarende til en stigning på 5,6 mio. kr. (17%). Stigningen skyldes dels aktiviteter er reduceret med 0,9 mio. kr. og udgør samlet 2,2 mio. kr. Reduktionen er en konsekvens af beslutningen om ændret rollefordeling vedrørende butiksaktiviteterne. De samlede foreningsomkostninger, som bl.a. omfat ITomkostningerne er reduceret med 1,6 mio. kr. i forhold til 2011, da der er et væsentligt lavere forbrug af ITudviklingsmidler end året før. Omkostning til drift af IT herunder netværk, servere, hosting af hjemmesider og udsendelse af nyhedsbreve samt indkøb af hardware og software udgør ca. 1,9 mio. kr. Afskrivningerne er på niveau med året før og udgør 0,3 mio. kr. Øvrige indtægter udgør 6,4 mio. kr., der vedrører sletning af gamle medlemmer, som har været udmeldt i mere end 3 år. indtægter fra produktionen af Coops kundemagasin ter omkostninger til afholdelse af landsrådsmøder, af de samlede ITomkostninger. OM, dels indtægter fra salg af bogudgivelser samt distriktsmøder og andre foreningsmøder, udgjorde af tilknyttede virksomheder udgør i indtægter fra management fee for ydelser som leve 7,6 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i Der blev i Der er i anvendt 1,8 mio. kr. til evaluering af 129,9 mio. kr. Coop Danmarkkoncernens andel (inkl. res til datterselskaber. afholdt 2 landsrådsmøder, heraf et 2dagsmøde, og CoopPlus under omkostninger til eksterne konsu datterselskaber) udgør 156,5 mio.kr. Coop Invest 20 distriktsmøder. Stigningen kan henføres til 2 for lenter. Evalueringen er foretaget af eksterne kon A/S (tidligere FDB Ejendomme A/S), Republica A/S Annonceindtægterne i Samvirke ligger i på index hold; dels at foreningen i har givet julegaver til sulenter og i samarbejde med Coop Danmark og og Severin A/S bidrager med henholdsvis 23,2 mio. 98 i forhold til året, hvilket anses for tilfredsstillende i alle medlemsvalgte, dels omkostninger i forbindelse brugsforeningerne for at sikre et så validt og entydigt kr., 4,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Finansielle udgifter og et overordentlig presset annoncemarked. med 2025projektet dvs. kortlægningen af, hvordan grundlag som muligt, der kan danne grundlag for den koncernreguleringer i holdingselskaber udgør samlet samarbejdet mellem butik og de medlemsvalgte fremtidige udvikling af fordelsprogrammet. Endvidere 50,4 mio. kr. (udgift). Udviklingen i de enkelte selska Abonnementsindtægterne er som de forrige år skal se ud i fremtiden. Der er i projektet gennemført indgår omkostninger til advokat i forbindelse med den ber beskrives nærmere nedenfor. fortsat i tilbagegang, idet flere læsere fortsat vælger fokusgruppeinterviews, interviews med kædedirektø verserende skattesag i Sverige med 0,3 mio. kr. (0,2 at hente magasinet i butikken. Faldet er i på 0,5 rer og spørgeskemaundersøgelser blandt medlems mio. kr. i 2011). af tidligere associerede virksomheder udgør mio. kr. valgte samt afholdt inspirationsoplæg med eksterne i en hensættelse på 166,9 mio. kr. til dækning indlægsholdere. Konsulentassistance omfatter derudover assistance af krav fra de svenske skattemyndigheder i medfør Vareforbruget omfatter omkostninger til produk og analyser til brug for (FDB) Analyses af den verserende skattesag jf. omtalen under tion af Samvirke og Coops kundemagasin OM samt Også i har foreningens distriktsmøder været godt arbejde. Omkostningen hertil udgjorde i 0,3 mio. Skattesag i Sverige nedenfor. Kravet anses for at foreningens bogudgivelser. Heri indgår trykning, besøgt. På forårets og efterårets distriktsmøder har kr. (2011: 0,6 mio. kr.). være en korrektion til den avance som blev opgjort provision til mediebureau, honorarer til eksterne mere end deltagere hørt om foreningens aktivi i 2007 i forbindelse med salget af andelen i Coop fotografer og forfattere m.v. og for Samvirkes vedkom teter, Dagli Brugsens Borgmesterseminar, mærkesa Personaleomkostningerne udviser en stigning på 3,6 Norden AB og det samtidige tilbagekøb af Coop mende omkostninger til udsendelse til abonnenter. gerne, madspild, samarbejde og motivation m.v. mio. kr. i alt. Danmark A/S og er derfor omkostningsført under Omkostningerne er samlet set steget med 2,7 mio. posten Andel af resultat i tidligere associerede kr., som kan henføres til opgaven med at producere Der har igen i været fokus på uddannelsesakti Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte udgjorde i virksomheder. OM og produktion af årets bogudgivelser. Omkostnin viteterne. Omkostninger til uddannelse af medlems 60 mod 56 i Heri indgår også projektansat gerne til produktionen og udsendelse af Samvirke er valgte er som følge heraf i steget til 1,4 mio. kr. te, hvor lønnen indgår i Andre eksterne omkostninger Finansresultatet udgør 16,2 mio. kr. mod 10,1 mio. reduceret med 0,5 mio. kr. (3%), som kan henføres til fra 1,1 mio. kr. i Som tidligere indgår der heri som en del af projektomkostningerne. Antal fastan kr. i Nedgangen på 26,3 mio. kr. skyldes væsent reducerede portoomkostninger. ikke omkostningsgodtgørelser i forbindelse med satte medarbejdere udgjorde gennemsnitlig 53 i ligst, at der er afsat 22,6 mio. kr. i forbindelse med deltagelse i kurserne og lønninger til de involverede mod 50 i den verserende skattesag i Sverige. Den resterende Andre eksterne omkostninger er samlet set steget medarbejdere i foreningen. del skyldes i al væsentlighed færre renteindtæg med 7,6 mio. kr. i forhold til 2011, hvilket er i tråd med Stigningen i antal ansatte ligger i direkte forlængelse ter af mellemværender med datterselskaber, idet det forventede baseret på den vedtagne strategi og Omkostninger i forbindelse med foreningens lejemål af den handlingsplan, som blev godkendt for året og lån til Holdingselskabet blev indfriet i maj 2011, og handlingsplan for året. husleje, vedligehold og drift udgør 2,1 mio. kr. og er er en konsekvens af, at der i er løst en række nye provenuet dermed skulle placeres til den gældende dermed en smule lavere end 2011 (2,3 mio. kr. ). opgaver, som delvist har været finansieret gennem markedsrente. Der er i anvendt 15,5 mio. kr. til FDB s ansvarlig øgede indtægter. hedsaktiviteter. I 2011 udgjorde beløbet 13,4 mio. kr.. Administrationsomkostninger udviser en stigning Skat af årets resultat udgør en indtægt på 14,4 mio. De økonomisk væsentligste projekter vedrører Afrika fra 2011 til på 3,2 mio. kr. I denne post indgår Udviklingen i personaleomkostningerne kan forklares kr. Foreningens skattepligtige indkomst er negativ, puljen, indsatsen indenfor bæredygtig skovforvaltning bl.a. udgifter til telefoni og internet, kontorhold i bred med en række forhold. Gennemførte lønstigninger til hvorfor der ikke vil være betalbar skat for året. i Honduras, Grøn Pris, madsitet Viskalspise.dk og GoCook, som samlet set udgør ca. 10 mio. kr. forstand, anskaffelse af inventar, rejse og repræsentationsomkostninger og drift af firmabiler. Stigningen medarbejdere og medlemsvalgte tegner sig for 0,4 mio. kr. Meromkostninger i forbindelse med omstruk Skattesag i Sverige kan henføres til 2 specifikke forhold. For det første turering af Samvirke udgør 0,9 mio. kr. Opnormeringer I perioden 2002 til 2007 var (FDB) medejer Markedsføringsomkostningerne er steget med 0,8 indgik i 2011 en indtægt (tilbageført hensættelse) på i overensstemmelse med handlingsplan som omtalt af Coop Nordenkoncernen sammen med de svenske mio. kr. i forhold til Der er igen i anvendt 0,8 mio. kr., som følge af at de samlede omkostninger ovenfor udgør 1,6 mio. kr. og endelig en nettoeffekt og norske søsterorganisationer KF og NKL. Som om væsentlige ressourcer på fortællingen om COOP amba i forbindelse med tilbagebetaling af overskydende af andre forhold herunder ændret klassifikation af talt i årsregnskabet for 2011 (note 18, side 58) solgte (FDB) i TVspots. Dertil kommer udarbejdelsen af nye andelskapital blev mindre end forudset i For det modtaget bestyrelseshonorar fra datterselskaber, Coop Nordenkoncernen i 2005 en række svenske velkomstfoldere, foldere til butiksråd og bestyrelser, andet har en sanering af medlemsdatabasen i medarbejdere på barsel i 2011, øgede omkostninger ejendomme for at styrke kapitalgrundlaget i Coop arbejde med design af indmeldelsesflow m.v. medført øgede omkostninger til bl.a. porto og dataud til befordringsgodtgørelse til medarbejdere samt Nordenkoncernen. Salget skete efter en model, som træk som udgør 2,2 mio. kr., idet der i den forbindelse færre kursusomkostninger m.v. som samlet set på daværende tidspunkt blev anvendt af en lang række Omkostningerne til aktivitetsmidlerne og lokale skulle skrives ud til mere end medlemmer. udgør 0,7 mio. kr. virksomheder. 33 Coop årsrapport 34

18 Ved opløsningen af Coop Nordenkoncernen og Coop amba s (FDB s) tilbagekøb af Coop Danmark A/S påtog at ske yderligere investering i ejendomme i de kommende år i takt med, at der genereres overskud i Forventninger til 2013 Forventninger til foreningen Forventninger til Severin A/S Forventningerne til markedet i 2013 er på niveau med de tre ejere sig en proratarisk hæftelse for de skat koncernens selskaber. Der er efter regnskabsårets afslutning gennemført. Regnskab tekrav, som måtte vedrøre den fælles ejerperiode. I december 2007 anfægtede de svenske skattemyndigheder den model, som CoopNorden koncernen havde anvendt ved salget af de svenske faste ejendomme i 2005, og som følge heraf blev Coop Nordens skattepligtige indkomst forhøjet med mio. sv. kr. Der er i udbetalt 14,6 mio. kr. i afdrag på foreningens ansvarlige lånekapital. I 2011 udgjorde tilbagebetalingen 15,0 mio. kr. Der er også i konstateret en negativ regulering af værdien af foreningens renteswap som følge en omstrukturering i foreningen, som har medført væsentlige ændringer i fordelingen af opgaver mellem og Coop Danmark A/S ikke mindst på ansvarlighedsområdet. Der er i den forbindelse sket en reduktion i antallet af medarbejdere i foreningen. Tilpasningen af organisationen har medført en række omkostninger til fratrædelse m.v., som vil påvirke Der investeres i 2013 i en væsentlig ombygning af Severin for så vidt angår reception, administration, restaurant samt igangsættelse af renovering af samtlige værelser. Ombygningen forventes ikke at påvirke driften, men vil Denne afgørelse blev påklaget. af det meget lave renteniveau. I forbindelse med resultatet negativt i påvirke resultatet for udskillelsen af ejendomsaktiviteten i et selvstændigt I årsregnskabet for 2011 blev den verserende skat aktieselskab er foreningen udset til at fungere som Der budgetteres også for 2013 med et negativt re tesag omtalt i note 18, side 58. På daværende tids koncernbank for så vidt angår renteafdækningen sultat. Det negative resultat finansieres dels gennem punkt var vurderingen fra Coop Nordens eksterne af prioritetsgælden i hhv. Coop Invest A/S (tidl. FDB foreningens likvider og kortfristede placeringer, dels skatterådgiver, at det var overvejende sandsynligt, at Ejendomme A/S) og Severin A/S. Det er dermed gennem yderligere udbytte fra datterselskaberne i de svenske skattemyndigheder ikke ville få med foreningen, som indgår renteafdækningsaftalerne,. hold i det fremsatte skattekrav. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet blev tillige indhentet et juridisk og disse fordeles efterfølgende til datterselskaberne efter foruddefinerede principper. Forventninger til Coop Danmark A/S responsum fra en uafhængig svensk skatteadvokat For 2013 forventes en markedssituation som i. til at understøtte vurderingen fra Coop Nordens eksterne skatterådgiver. Det blev også i dette juridiske responsum anset for overvejende sandsynligt, at Coop Norden (og dermed /FDB) ville Foreningens driftsmæssige og finansielle risici Forbrugerne forventes fortsat at være meget fokuseret på lave priser, og det forventes at skiftet fra supermarkeder til discount fortsætter. Konkurrencen på markedet vil fortsat blive skærpet. Det vil stille vinde sagen og dermed ikke blive pålagt en ekstra Som medlemsforening vurderes at have store krav til effektivisering i alle dele af koncernen og skattebetaling. Som følge heraf blev der ikke fore en relativt begrænset forretningsmæssig ekspone til en stram styring af omkostningerne. taget hensættelse til dækning af dette skattekrav i ring. Den overvejende del af koncernens driftsmæs årsregnskabet. sige risici relateres således til erhvervsaktiviteterne i De senere års store investeringer i moderniseringer datterselskaberne Coop Danmark A/S, Coop Invest og i nyetableringer vil fortsætte. Samlet forventes et I maj er der imidlertid afsagt dom i en lignende A/S, Republica A/S og Severin A/S. bedre resultat end i. skattesag ved Högste Forvaltningsdomstolen. Det kan ikke udelukkes, at dommen trods visse forskelle i Der er ligeledes risici forbundet med investeringen af Forventninger til Coop Invest A/S forhold til Coop Nordensagen vil få negativ afsmit s overskudslikviditet. Ejendomsdriften forventes også i 2013 at generere et tende effekt på denne, og der vurderes således nu at solidt kontant overskud. være en væsentlig forøget risiko for, at Coop Norden Relevante risici er søgt kortlagt i den af bestyrelsen taber den verserende sag, hvorved s vedtagne finanspolitik og udmøntet i en investerings Der arbejdes til stadighed med at holde udlejnings (FDB s) forpligtelse bliver aktuel. I konsekvens heraf strategi. procenten på et højt niveau gennem proaktiv dialog har ledelsen hensat 189,5 mio. kr. inkl. renter til med lejere om ønsker og behov. Der er imidlertid imødegåelse af kravet i regnskabet for. Sagen Finanspolitikken og investeringsstrategien udstikker fortsat en risiko for, at den tomgang, som opleves i forventes afgjort i løbet af retningslinjerne for dels den langsigtede plan med andre kontorejendomme og områder, vil have en ne placeringen af s overskudslikviditet, dels gativ afsmittende effekt på lejeniveauet ved indgåelse Såfremt Coop Norden måtte ende med at tabe sagen, rammerne for de daglige dispositioner, herunder af nye lejeaftaler. vil selskabet og dermed de tre tidligere ejere være afgrænsningen mellem direktionens og bestyrelsens stillet som om ejendommene var blevet beskattet på beføjelser. Der er således konkret taget stilling til Der er derudover igangsat flere initiativer som for salgstidspunktet. eksempelvis ventes at bidrage positivt til resultatet på lidt længere Balancen Bestyrelsen har vedtaget en investeringsstrategi og hvilke modparter kan vælge til sine finansielle transaktioner sigt. Forventninger til Republica A/S finanspolitik, som fastsætter retningslinjer for place omfanget af engagementerne Republica forventer et resultat, der er på niveau med ringen af foreningens likviditet. Der sker således en afbalanceret placering i obligationer, aftaleindlån og koncerninterne lån. Den i 2011 foretagne udskillelse af ejendomspor hvilke placeringsmuligheder direktionen kan vælge imellem den maksimale varighed for placeringerne, hvor dette er relevant eller lidt bedre end resultatet for. Forventningen baseres på en kombination af fortsat pristilpasning på et stærkt konkurrencepræget marked for produktion af tilbudsaviser, en forventet volumenreduktion på tilbudsaviserne som konsekvens af reklameafgiften teføljen i et selvstændigt selskab er ligeledes en konsekvens af investeringsstrategien. Der forventes hvilke krav, der stilles til den løbende afrapportering til bestyrelsen og øget dækningsbidrag på nye forretningsområder og kunder. 35 Coop årsrapport 36

19 Noter Regnskab Hoved Hoved og og nøgletal nøgletal for for koncernen koncernen Hovedtal (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Nettoomsætning , , , , ,0 af primær drift 242,8 496,2 477,1 306,6 37,3 af associerede virksomheder 171,7 13,5 0,9 0,7 22,3 af øvrige finansielle poster 124,1 78,7 100,8 121,8 142,8 før skat 46,6 431,0 379,1 192,4 127,8 Årets resultat 104,2 332,5 289,3 169,0 183,6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til Landsrådets godkendelse. Albertslund den 28. februar 2013 Anlægsaktiver 7.159, , , , ,3 Omsætningsaktiver 5.645, , , , ,3 Aktiver i alt , , , , ,6 Andelskapital 161,9 155,9 156,3 157,2 236,9 Egenkapital 2.266, , , , ,8 Hensatte forpligtelser 751,8 491,0 480,0 372,3 283,0 Langfristet gæld 2.591, , , , ,1 Kortfristet gæld 7.191, , , , ,3 Direktion Jesper Lien Administrerende direktør Per Toelstang CFO Nøgletal Overskudsgrad 0,6% 1,2% 1,2% 0,8% 0,1% Afkastningsgrad 1,9% 3,8% 3,9% 2,7% 0,3% Likviditetsgrad 78,5% 80,0% 79,7% 75,6% 74,8% Egenkapitalandel (soliditet) 17,7% 18,5% 18,2% 16,9% 17,1% Egenkapitalforrentning 4,4% 13,9% 13,3% 8,6% 9,9% Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Bestyrelse Lasse Bolander Torben Larsen Bjarne Dybdahl Andersen Formand Næstformand Thorkild Fink Nicolai Houe Ole Juel Jakobsen Stig Kjærgaard Jakobsen Hanne Grethe Johnsen Tage Rosenmeier Birgitte Hesselbjerg 37 Coop årsrapport 38

20 Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Regnskab Til medlemmerne i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Årsrapporten for for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C virksomheder. Årsregnskabet og koncernregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter () modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 28. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Virksomhedserhvervelser Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under periodeafgrænsningsposter (negativ goodwill) og indtægtsføres systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. I det omfang negativ goodwill kan henføres til en opskrivning af afskrivningsberettigede, materielle anlægsaktiver indtægtsføres beløbet i takt med afskrivningerne på opskrivningen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Mie StrygMadsen Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen Statsautoriseret revisor Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 39 Coop årsrapport 40

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Det er stort at være medlem af FDB FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed, og det er vores medlemmer, som ejer os. I hver dagen møder du os som Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer Coop Danmark ServicePortal Implementering og erfaringer Julie, Peter og Lisbeth SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Lisbeth Projektet og erfaringer Peter Arbejdet i ServiceDesk Julie Effekt i ServiceDesk

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Koncernoversigt 3 Forord fra formanden 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 8 CSR - Ansvarlighed 9 Segmenterne 15 God

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere