Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

2 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens landsrådsmøde Årsrapport Vallensbæk Torvevej Albertslund Telefon: Hjemmeside: / CVRnr.: Stiftet: 1896 Hjemsted: Brøndby Regnskabsår: 1. januar 31. december Indhold Ledelsens forord... 4 Coopkoncernen trimmer forretningen... 4 fokus på medejerskab, innovation og uddannelse forening og forretning skal være en god forretning... 5 den / 2013 (dirigent) Økonomiske fordele... 6 Coop Danmark A/S... 7 CoopPlus... 8 Coop Invest A/S... 8 Republica A/S... 8 Severin Kursuscenter A/S... 9 Samvirke... 9 Bogudgivelser... 9 Severin A/S 100% Republica A/S 100% Holdingselskabet af 4/ A/S 100% Coop Invest A/S 100% FDB datterselskab af 13. december A/S 100% Samfundsnytte Sundhed...11 Klima og miljø...12 Etisk handel...13 CSRrapportering for Coopkoncernen...14 Ejendomsaktieselskabet af 22. juni % Fakta A/S 100% Fakta GmbH 100% Coop Danmark A/S 100% (koncern) Coop Denmark Asia Ltd. 100 % Coop Trading A/S 33% Rugkobbelcenteret A/S 31 % Ejerandel anført i % Indflydelse Medlemsvalgte skaber rammerne...29 Butikken som forsamlingshus...29 Savannah Storytellers og aktivitetsguider...29 Øget digital involvering...30 Fremtidens forening og forretning...30 Regnskab Udvikling i økonomiske forhold...32 Foreningens driftsmæssige og finansielle risici...34 Forventninger til Hoved og nøgletal for koncernen...36 Ledelsespåtegning...37 Den uafhængige revisors erklæringer...38 Anvendt regnskabspraksis...39 opgørelse...46 Balance 31. december...47 Egenkapitalopgørelse, koncernen...49 Egenkapitalopgørelse, foreningen...50 Pengestrømsopgørelse...51 Noter...52 Bag om årsrapporten God foreningsledelse...60 Præsentation af bestyrelse, direktion og landsråd...62

3 Ledelsens forord Ledelsens forord Coopkoncernen trimmer forretningen Coopkoncernen har i haft fokus på at optimere og trimme forretningen i lyset af den økonomiske krise, der har bidt sig fast i dansk dagligvarehandel. Med et samlet resultat på 46,6 mio. kr. før skat har koncernen leveret et resultat, der er 477,6 mio. kr. mindre end i et er negativt påvirket med i alt 189,5 mio. kr., som vedrører hensættelse til dækning af forventet efterbetaling af skat og renter i forbindelse med de svenske skattemyndigheders genoptagelse af skatteansættelse for Coop Norden. Desuden er resultatet negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger i Coop Danmark A/S til lukning af butikker og omstrukturering af organisationen med i alt 177,0 mio. kr. Coop Danmark A/S leverede et overskud på 227,5 mio. kr. før skat og en samlet omsætning på 40,5 mia. kr. et er mindre end sidste år og afspejler en generel stagnation i markedet samt ovenstående omstruktureringsomkostninger. På trods af et presset marked er det lykkedes at forøge markedsandele, bl.a. ved at tilpasse forretningen til danske forbrugeres søgen mod discount. Udover at trimme og effektivisere har Coop brugt året på at udvikle forretningen sammen med foreningens ca. 1,3 mio. medlemmer. Det resulterede bl.a. i, at FDB og Coop Danmark A/S i januar 2013 blev samlet under navnet Coop. Den nye organisation tydeliggør medlemmernes ejerskab og forstærker ansvarlighedsindsatsen, samtidig med at forretningens kommercielle fokus bliver fastholdt. Sammenlægningen skal sikre, at Coop også i fremtiden er Danmarks største og mest ansvarlige dagligvareforretning. fokus på medejerskab, innovation og uddannelse Coop har fortsat indsatsen med at udvikle foreningens særlige medlems og ejerstruktur. De 1,3 mio. medlemmer er kernen i alle vores aktiviteter. Medlemmerne er medejere af Danmarks største dagligvarehandel, og dette unikke ejerforhold har Coop arbejdet på at integrere yderligere i måden, forretningen drives på. Her har et styrket samarbejde mellem medlemmer, butikker og Coop været i fokus. Fortællingen om medlemmernes medejerskab, både internt blandt ansatte og aktive medlemmer samt i eksterne tvspots har også i været en prioriteret indsats. Således ved over 70 % af de adspurgte i en repræsentativ måling, at det er medlemmerne, der ejer Coop, og over 60 % ved også, at det er medlemmerne, der får del i overskuddet. Fælles, styrket uddannelsesindsats Forening og forretning skal nu og i fremtiden være en god forretning. Derfor blev der i igangsat en uddannelsesindsats, der gælder bl.a. efteruddannelse af ledere, uddannelse af butikschefer og aktive medlemmer med det formål at gøre butikken til lokalsamfundets omdrejnings og samlingspunkt, der styrker medlemmernes og kundernes loyalitet over for butikken. Butikken tættere på medejeren Den tråd har SuperBrugsen taget op i gennemførelsen af pilotprojektet "Koncept 15", hvor en række testbutikker arbejdede med at forankre butikken i lokalsamfundet og styrke forbindelsen til medlemmerne og dermed medejerne. Coop udruller konceptet i alle SuperBrugsens butikker i Også Dagli Brugsen gik nye veje i. Butikschefer fra hele landet deltog i de såkaldte Borgmesterse Mærkesagerne satte rekorder Coop har fortsat det systematiske arbejde med at integrere CSR i koncernens datterselskaber. I begyndelsen af lancerede Coop det nye varemærke Savannah. Allerede i sommerferien nåede Coop årsmålet, nemlig en omsætning på 40 mio. kr. Årsresultatet blev en samlet omsætning for året på ca. 70 mio. kr. Også GoCook, som er Danmarks største skoleevent, satte rekord i. Over skoleelever lavede mad med dagligvarer fra de smagekasser, der blev uddelt fra butikkerne til lokale skoler. GoCook vil blive udviklet yderligere i de kommende år forening og forretning skal være en god forretning Coop fortsætter i 2013 udviklingen af forretningsområder med fokus på langsigtede investeringer, der giver maksimal værdi tilbage til medlemmerne, og som øger koncernens konkurrencedygtighed og markedsandele. En strategisk prioritet for den indsats er at bringe foreningen tættere på forretningen og forretningen tættere på foreningen. Medlemmernes medejerskab er et unikt Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme A/S) opnåede et godt resultat på 41,3 mio. kr. før skat. Selskabet oplevede en fremgang fra året før som følge af stabil udlejning og en positiv effekt af finansresultatet, der kan tilskrives det fortsat meget lave renteniveau. minarer, der satte fokus på butikken som det lokale forsamlingshus. Seminarerne har bidraget til at skabe et nyt fundament for Dagli Brugsens forankring i lokalsamfundet. Brugerdreven innovation redskab, der skal bruges mere offensivt i fremtiden. Coop ønsker at øge værdien af medlemskabet og CoopPlustilbud, styrke medlemmernes tilknytning til Coops butikker og tiltrække nye medlemmer. Republica A/S oplevede endnu et vanskeligt år, men formåede at holde omkostningerne nede og sikrede en stabil udvikling i et fortsat presset marked. Selskabet leverede et fornuftigt resultat, som udgør 5,9 mio. kr. før skat mod 5,4 mio. kr. i Innovation i samarbejde med kunder og medlemmer stod også centralt, da bl.a. Kvickly i uge 39 lancerede det nye produkt "Hakket kød med grøntsager". Idéen bag produktet kom oprindeligt fra Kathrine Iversen fra Esbjerg, der vandt FDB s Grønne Forbrugerpris sidste Severin Kursuscenter A/S havde fortsat fremgang i besøgstal på 7 % og opnåede en lille fremgang i omsætningen. Øgede omkostninger betød imidlertid, at selskabet kom ud med et resultat på 1,3 mio. kr. før skat. Det er 0,9 mio. kr. mindre end året før. år. Idéen blev efterfølgende gjort til virkelighed på Coops slagteri, Hilton Food, og produktet kom godt fra start og solgte over pakker de første 10 uger. I 2013 vil flere forbrugeridéer blive testet og afprøvet i butikkerne landet over. Lasse Bolander Bestyrelsesformand, Coop 5 Coop årsrapport 6

4 Økonomiske fordele Coop Danmark A/S Coop Danmark A/S driver butikskæderne Kvickly, markedssituationen sig, hvilket har bevirket et Økonomiske fordele Coop ejer virksomhederne Coop Danmark A/S, Coop Invest A/S, Republica A/S samt Severin Kursuscenter A/S. et på 46,6 mio. kr. før skat for er ikke tilfredsstillende, men afspejler de meget svære vilkår, som ikke mindst dagligvarebranchen opererer under. Forudsætningen for at kunne tilbyde medlemmerne attraktive økonomiske fordele er, at Coop driver sine virksomheder, så de løbende udbygger deres konkurrenceevne og dermed skaber solidt, langsigtet økonomisk afkast. Dette tilgodeses via Coops ejerstruktur, som gennem en langsigtet ejer og investeringsstrategi giver mulighed for at sikre, at forretning og ansvarlighed går hånd i hånd for Coopkoncernen før skat (i mio. kr.) Coops udgangspunkt er, at hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ikke er begrænsende for virksomhedernes succes, men derimod et væsentligt aktiv for virksomhedernes langsigtede konkurrenceevne og markedsposition. 192, , , ,6 SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Fakta og Irma. Stadig hårdere konkurrence i dansk dagligvarehandel gjorde til et vanskeligt år med store investeringer i lavere priser og mere markedsføring et har været vigende avance, vækst for discountsektoren og tilbagegang for den øvrige handel. Derfor opnåede Coop Danmark A/S ikke et tilfredsstillende resultat. Pr. 1. oktober blev lukkeloven, der regulerer butikkernes åbningstider, helt fjernet og erstattet af en helligdagslovgivning. Det betød, at alle de større dagligvarebutikker supermarkeder og varehuse måtte holde åbent alle søndage, hvor de hidtil har skullet være lukket cirka halvdelen af søndagene. Det havde den effekt, at omsætning blev flyttet fra de mindre butikker til de større. I løbet af året er der gennemført effektiviseringer og reduktion af omkostninger. Således blev der i 2. halvår gennemført den hidtil største organisationsomlægning af hovedkontoret, hvor hver 6. stilling, svarende til 200, blev skåret væk. På trods af udviklingen har Coop fastholdt en langsigtet strategi, hvor der investeres massivt i moderniseringer af eksisterende butikker og etablering af helt nye. Dertil kommer, at organisationen har iværksat relativt stort fald i Faktas omsætning om søndagen i 4. kvartal. SuperBrugsen Kæden blev forstærket med især to nye store supermarkeder, da Slangerup Brugsforening efter 20 år uden for Coopfamilien valgte at vende tilbage og åbnede som SuperBrugsen ved årets begyndelse. Derudover blev et købmandsejet supermarked i Matthæusgade på Vesterbro i København købt og bygget om til en af de største SuperBrugser i hovedstadsområdet. I 2013 vender yderligere to brugsforeninger tilbage til SuperBrugsen, nemlig Tune og Hornslet. I slutningen af året indledte kæden en test af det såkaldte "Koncept 15" i to butikker. Det går ud på at differentiere supermarkedet klart fra discount under nøgleordene: Lækkert, enkelt og engageret. Målet er at gøre SuperBrugsen mere attraktiv ved at gøre det hurtigere, mere inspirerende og lidt billigere at købe ind, samtidigt med at SuperBrugsen tydeliggør sit lokale engagement. Kvickly Et nyt varehus og seks meget store moderniseringer blev gennemført i. Indsatsen som Danmarks ansvarlige varehuskæde blev belønnet igen, da kæden for 3. år i træk vandt Fødevareministeriets Nøglehulskonkurrence om, hvem der gør det nem sit største uddannelsesprojekt, der skal udvikle mest for danskerne at leve sundere. kompetencerne hos såvel de ledere som menige Kvickly åbnede et helt nyt varehus i Grindsted og medarbejdere i løbet af de næste 2 år. gennemførte meget store ombygninger og moderniseringer af varehusene i Nr. Sundby, Slagelse, Den samlede omsætning blev 44,8 mia. kr. for Coop Hadsten, Farum, Otterup og Haslev. Danmark A/S og de selvstændige brugsforeninger. Danmark Der blev realiseret et EBITresultat på 432 mio.kr. Det fordeler sig med 287 mio. kr. til Coop Danmark A/S mod 544 millioner kr. i 2011 og 145 mio. kr. i brugsfor Dagli'Brugsen og LokalBrugsen Ny lukkelov øgede presset mod kæden af nærbutikker i lokalområder. eningerne mod 229 millioner kr. året før. Dagli Brugsen har åbnet otte nye butikker, mo Fakta A/S derniseret 19 og lukket otte butikker. I alt består Markedsføringen blev fornyet, mange nye butikker Dagli Brugsen og LokalBrugsen af 378 butikker. indviet og nyt vareunivers blev lanceret. blev året, amba hvor Fakta gjorde klar til stor ekspansion. Sortimentet er udvidet med flere økologiske og sunde Kæden fejrede i sit 20 års jubilæum, hvilket blev markeret over for kunderne med en omfattende kampagne og overfor medarbejderne med en stor fest varer, og der er introduceret et nyt varekoncept for i Dronning Margrethe Hallerne i Fredericia, hvor spotvarer, Bazaren, der består af 150 nye varer, der deltog. kun er i butikkerne i et begrænset tidsrum. I løbet af året har kæden implementeret sin såkald I modsætning til en række af discountkonkurren te borgmesterstrategi, der går ud på at tilføre Invest terne har Fakta hidtil haft den konkurrencefordel mange steder at kunne holde søndagsåbent. Da lukkeloven bortfaldt 1. oktober, ændrede butikkerne flere aktiviteter, der i endnu højere grad gør dem til det lokale omdrejnings og samlingspunkt. Fra 1. oktober mistede Dagli Brugsen den 7 Coop årsrapport 8

5 sidste fordel af lukkeloven, da alle store butikker også fik lov til at holde åbent alle søndage. Det indeholder aktive medlemmer, der bruger medlemskortet, når de handler eller på anden måde gør brug er ca. 80% af prioritetsgælden renteafdækket og således i princippet fastforrentet. som et nyt tiltag. Disse ophold har primært været solgt gennem operatør og har været en succes hvad var mærkbart på omsætningen i årets sidste 3 af medlemsskabet. I alt blev medlemstallet opgjort Årets resultat for før skat udgør 41,3 millioner angår belægning og gæsternes tilfredshed. Økonomiske fordele måneder. Irma A/S Irma flyttede i juli fra sit mangeårige domicil i Rødovre til Coops hovedkontor i Albertslund. Jesper Uggerhøj tiltrådte som direktør for kæden pr. 1. september. Tendensen mod det nordiske køkken og øget brug af råvarer fra vores nærområde styrkede Irma gennem en aftale med den økologiske ø Livø, der er beliggende i Limfjorden. Aftalen betyder, at alt, der dyrkes på til 1,3 mio. Skarpere medlemstilbud Indsatsen for at skærpe og styrke medlemmernes individuelle tilbud fortsatte i, bl.a. blev segmenteringen af tilbud forbedret, og der blev indført ny infrastruktur og teknologi, der gør det muligt at få tilbud fra flere kæder. PlusPoint i butikken Også i havde medlemmer mulighed for at bruge deres CoopPluspoint i butikken. I alt blev der handlet for 94,0 mio. kr. samt 16,7 mio. kr. på coop.dk. Det har kroner mod 32,6 millioner kroner i Byggeriet af 0energihus til Århus Erhvervsakademi er som planlagt igangsat i og forventes klar til indflytning medio Der er i arbejdet på at tilvejebringe en ny lokalplan for området omkring Ringvej Syd/Sønderhøj i Århus med det formål at skabe plads til yderligere detailbutikker i området omkring MEGASyd. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i starten af Der har allerede på nuværende tidspunkt været megen interesse fra potentielle lejeres side. Salg og markedsføring er forløbet fornuftigt i. Trods et meget presset marked er det forsat muligt for Severin at tiltrække nye konferencekunder, som bliver til faste kunder. Forventningerne til markedet i 2013 er på niveau med. I 2013 investeres i en væsentlig ombygning af Severin, herunder reception, restaurant og renovering af værelser. Samvirke Samvirkes læsertal steg til læsere i Livø, vil blive solgt i Irmas butikker. Aftalen med Livø vist sig at være et attraktivt medlemstilbud, hvorfor mod en mio. i Det er en meget tilfredsstillende er også et led i Irmas strategi om at støtte de lokale ildsjæle og de mindre danske producenter, som arbejder på at skabe kvalitetsprodukter. brugen af PlusPoint i butikken i udvalgte perioder fremover vil være en integreret del af CoopPlusfordelsprogrammet. Republica A/S Året har budt på fremgang på eksisterende udvikling i et mediemarked med stadig flere tilbud. Fremgangen er bl.a. opnået ved at optimere distributionen samt målrette de journalistiske formater til kunder, kombineret med at der i 2. halvår har været læsere i alderen 3045 år samtidig med, at bladet har Irma åbnede ny butik i Ørestaden i december. en god tilgang af nye kunder. bevaret respekten for den brede læserskare. Også samvirke.dk oplevede en god udvikling i antal af må Selskabet fusioneredes ind i Coop med virkning fra Republica har i fået tilført nye kompetencer som nedlige besøgende, fra gennemsnitligt i 2011 årets begyndelse. gør, at bureauet er endnu bedre rustet til at indfri til i. Samvirke.dk blev i nomineret til Internetaktiviteter forretningsmæssige potentialer på eksisterende og nye kunder. Anders Bordings digitale pris. Coop investerer i disse år markant i internethan Samvirke har fortsat meget høje tilfredsheds og del både inden for food og nonfood. I blev En generel tilbageholdenhed på omkostningssiden er i troværdighedsmålinger på niveau med førende, lands internetaktiviteterne samlet i et selvstændigt for med til at sikre et resultat før skat på 5,9 mio. kr. dækkende dagblade. retningsområde på linje med de fysiske butikker, mod 5,4 mio. kr. i og Gregers WedellWedellsborg tiltrådte som ny internetdirektør. Der vil i 2013 være fokus på en fortsat satsning på det digitale område, implementering af en endnu Samvirkes læsertal Irmatorvet.dk er Coops internetsatsning på dagligvarer. Siden 2010 har Irmatorvet leveret dagligvarer til mere effektiv salgsorganisation for at sikre fortsat tilgang af nye kunder samt løbende effektiviseringer * døren. Sortimentet er det samme som i en stor Irma med egen slagter, frugt & grønt og vinafdeling. En ny terminal for Irmatorvet.dk blev etableret i Vallensbæk, hvor der er gjort klar til en betydelig Coop Invest A/S Igen i år har Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme) opnået tilfredsstillende resultater. Årets lejeindtægter udgør 100,3 mio. kr. svarende til en i den basale drift. Severin Kursuscenter A/S var et vanskeligt år i branchen, i lighed med de ekspansion i nethandel med levering af dagligvarer til døren over hele Danmark. Samtidig blev stigning på 5,6 mio. kr. (5,9%) i forhold til Stigningen skyldes primært, at centret MEGASYD blev tidligere år. Dette skyldes flere faktorer. Markedet er særdeles prisfølsomt, idet virksomheder, organisa sortimentsudvalget udvidet betydeligt og leveringen forbedret. færdig i efteråret 2011 og dermed fik fuld lejeindtægt i hele. tioner og foreninger har stort fokus på omkostninger, når de booker eksterne møder. Dette har skærpet konkurrencen yderligere og medført lavere priser * læsertallet er jvf. Gallups opgørelse for første halvår. Coop.dk er Coops nonfoodnetbutik. var et over Tomgangsprocenten udgør 1,6% mod 1,7% i samt kortere bookinghorisont. gangs og investeringsår for coop.dk. Selskabets driftsomkostninger udgør i ca. 9,3 I blev det muligt at betale med PlusPoint, mærkevaresortimentet blev styrket, og der blev etableret mio. kr. og omfatter vedligehold af ejendommene, skatter og afgifter m.v.. Der er i realiseret et overskud før skat på 1,3 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 0,9 mio. kr. i forhold til Bogudgivelser Coop har igennem de sidste år udgivet kogebøger et nyt og mere omkostningseffektivt logistiksetup. Finansresultatet er forbedret markant i forhold til med udgangspunkt i mærkesagerne til salg i Coops I starten af blev selskabets renteafdækning Omsætningen steg i med ca. 3% i forhold til butikker og i boghandlere. Bøgerne har opnået pæn CoopPlus I forbindelse med evaluering af CoopPlus blev omlagt, hvorved en større del af prioritetsgælden er variabelt forrentet. Som konsekvens af det lave renteniveau har dette betydet en besparelse på de 2011, idet der har været flere gæster i, både hvad angår dag og døgnmøder. succes. På den baggrund har Coop i udgivet kogebøgerne Rig på rester samt Ny Nordisk Hverdagsmad Spis efter årstiderne, der begge har medlemsdatabasen trimmet, så den udelukkende finansielle omkostninger i året. Med udgangen af Der har i sommeren været åbent for feriegæster opnået pæne salgstal. 9 Coop årsrapport 10

6 Samfundsnytte Samfundsnytte Udover at skabe værdi for medlemmerne søger Coop at skabe værdi for samfundet ved hvert år at bruge en del af overskuddet til at drive aktiviteter, der fremmer ansvarlighed og bæredygtighed i samfundet. I brugte Coop således 15,5 mio. kr. på mærkesagerne klima og miljø, sundhed samt etisk handel, der på baggrund af et nyt strategisk sigte nu er samlet i rammeprogrammerne: Forbrug i balance, GoCook samt Savannah. Datterselskaberne har derudover gennemført en række samfundsnyttige indsatser. Coop Danmark A/S har bl.a. udviklet og implementeret nye initiativer, der har bidraget til målet om, at Coop Danmark A/S skal være dagligvarehandlens mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Udover Savannah blev den sunde vareserie Dit valg lanceret med succes. Hvorfor vælger du økologi? Hvem tilberedte din aftensmad i går? Og hvad fik du til morgenmad? Det er nogle af de spørgsmål, Coop Analyse har stillet til mere end danskere i løbet af. Svarene er samlet i en database, der kaldes MadOMeter, som bruges til at følge udviklingen i danskernes vaner og holdninger til indkøb og madlavning. Med denne viden kan Coop Analyse være med til at udvikle forretningen og det sunde, ansvarlige og bæredygtige forbrug. MadOMeter blev etableret i 2009 og indeholder i dag oplysninger om mere end danskers mad og drikkevaner. Det svarer til ca. en million måltider. Sundhed Coopkoncernen har bidraget til at forbedre folkesundheden gennem aktiviteter i datterselskaberne samt under rammeprogrammet GoCook lavede mad fra Smagekassen GoCook er Coops strategiske rammeprogram, der har børn og unge i alderen 813 år som målgruppe. Målet er at gøre de unge til den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Den vigtigste indsats i GoCook er Smagekassen (tidligere Mad eller hvad?). Her laver elever fra 4. til 7. klasse sund mad i skolekøkkenet. I alt deltog over elever fordelt på 1380 skoler, svarende til 84 % af alle grundskoler i Danmark. Dermed oplevede GoCook fortsat fremgang i antallet af deltagere og er landet største skolearrangement. Årets Nøglehulsbutik Coop har igennem en årrække arbejdet fokuseret på at øge salget af nøglehulsmærkede varer samt øge kendskabet til Nøglehullet blandt kunder og medlemmer. Den indsats resulterede i kåringen af årets "Nøglehulsbutik" for tredje år i træk i Coop. Kvickly modtager prisen af Fødevarestyrelsen, fordi flest forbrugere stemte på Kvicklys nøglehulsopskrift. Alt udsolgt på restaurant GoCook I blev det mål nået med den landsdækkende aktivitet restaurant GoCook. Kogebogsforfatter Anne W. Ravn lavede sund mad i skolekøkkenet sammen med over elever i 5. og 6. klasse, der efterfølgende inviterede forældrene til spisning. Arrangementerne blev til i samarbejde mellem Coop, den lokale butik og skole. I alt var 120 medlemsvalgte sammen med uddelere værter for 30 restaurantarrangementer i hele landet. Der er planlagt 60 nye restaurant GoCookarrangementer i Coop årsrapport 12

7 Klima og miljø Coops klima og miljøindsats har i, sammen Flaskepant skaber udvikling Etisk handel Målet med koncernens indsats for etisk handel er at FairTrade med rammeprogrammet Forbrug i balance, bidraget Siden 2010 har kunder haft mulighed for at donere øge udbuddet og salget af afrikanske varer. I har Coop Samarbejder med FairTrade Danmark om at Samfundsnytte til koncernens mål om at øge efterspørgslen efter og udbuddet af bæredygtige varer samt at udvikle en bæredygtig dagligvarehandel. FDB s Grønne Idépris For andet år i træk uddelte Coop priser til de bedste grønne idéer i tre priskategorier. FDB s Grønne Idépris er den vigtigste indsats under Forbrug i balance. Coop modtog over idéer fra forbrugere over hele landet. Coop afprøver de tre finaleidéer i butikkerne hele eller dele af deres flaskepant til Red Barnet og WWF Verdensnaturfonden. I indbragte velgørenhedspanten 6,7 mio. kr. Sammen med de øvrige aktiviteter og indtægterne fra 2010 og 2011 har samarbejdet indtil nu skaffet de to organisationer ca. 22 millioner kr. Fra 2013 går indtægterne fra velgørenhedspanten til CARE og Børns Vilkår. Fremgang til Svanen i Irma I steg salget af varer, der har det fælles nordiske Coop udviklet og implementeret en række indsatser, der bidrog til det formål. Salget oversteg forventningerne I begyndelsen af lancerede Coop den nye afrikanske vareserie Savannah det bedste fra Afrika. Serien omfatter en række kvalitetsvarer fra afrikanske lande og sætter fokus på øget samhandel med Afrika. Allerede i sommerferien nåede Coop en omsætning på 40 mio. kr., hvilket var målsætningen for hele året. udbrede kendskabet og udvikle markedet for salg af FairTradevarer. Derfor distribuerer butikkerne magasinet FairNok tre gange om året og gennemfører kampagner på tværs af alle butikkerne. Grundet stagneret dagligvarehandel er salget af FairTrade varer faldet med 2% fra 2011 til. i Derudover afholdt Coop i samarbejde med miljømærke Svanen, med 7% i Irma. Dermed overgik Den samlede omsætning oversteg forventningerne og Landbrug & Fødevarer konferencen Grøn omstilling og salget af svanemærkede varer salget af ikkemærkede landede på ca. 70 mio. kr. nye forretningsmuligheder, hvor ca. 200 leverandører, producenter, politikere, forskere og NGO er diskuterede muligheder og udfordringer ved en grøn omstilling varer. Det udgør nu 56% af salget af produkterne til personlig pleje i Irma. Strategiske udviklingsprojekter og partnerskaber af dagligvarehandlen. Der blev i igangsat tre udviklingsprojekter i samarbejde med bl.a. CARE og med støtte fra Danida. Änglamark når milepæl Projekterne fokuserer på at optimere produktion, Salget af ansvarlige dagligvarer har været svært i forretningsgange og samhandel for at øge handlen. På trods af det rundede Coop en milepæl, da for små producenter. Det resulterede bl.a.i, at grønne salg af Änglamark produkter i for første gang bønner, sukkerærter og minimajs fra Kenya, kakao fra nåede en omsætning på én mia. kr. Ghana og oksekød fra Namibia landede på hylderne i Änglamark omfatter økologiske, miljøvenlige og Coops butikker. allergivenlige produkter. Formål er bl.a. at øge efterspørgslen efter miljømærkede varer. Endvidere lykkedes det at spare 10 ton emballage alene ved at ændre indpakningen af Änglamark opvasketabs. 13 Coop årsrapport 14

8 Samfundsnytte CSRrapportering for Coopkoncernen Her følger en oversigt over Coopkoncernens CSRrapportering for. Coop Danmark A/S I har Coop Danmark A/S implementeret første fase af en ny CSRstrategi, som afløser for 1440planen, der var gældende fra 2009 til Visionen er fortsat at være det mest ansvarlige sted at handle og arbejde i dansk dagligvarehandel. Forud for udarbejdelsen af den nye strategi er gået en omfattende evaluering af 1440planen, der bl.a. har medført et fornyet og større fokus på at forankre CSRindsatsen blandt medarbejdere. I strategiens første fase har Coop således gennemført organisatoriske ændringer både på koncern og kædeniveau samt igangsat kompetenceopbygning for at sikre, at arbejdet med CSR i højere grad end tidligere forankres i de enkelte kæder og forretningsområder. Kæderne har bl.a. udarbejdet selvstændige handlingsplaner, der beskriver mål og indsatser for de enkelte CSRområder. Således er centrale elementer i SuperBrugsens "Koncept 15", at butikkerne bidrager til det lokale liv ved at markedsføre lokaltproducerede varer og støtte det lokale foreningsliv. Dagli'Brugsen har ligeledes udviklet "Borgmesterstrategien", hvor butikkerne udvider deres aktiviteter for at styrke lokalsamfundet med butikken som det naturlige omdrejningspunkt. Målet er, at den øgede forankring skal øge medejerskabet til CSRindsatsen i kæder og forretningsområder. Det er et langsigtet mål, hvor opbygning af nye kompetencer vil være en kerneindsats og prioritering i 2013 og frem. har været et hårdt år for dansk dagligvarehandel, og det kan mærkes på salget af ansvarlige varer, som har taget et lille dyk i forhold til tidligere år. Krisen samt en forbrugertillidsindikator, der har været i bund, betyder, det har været store udfordringer i at fremme de ansvarlige varer, og på trods af en stor indsats er omsætningen i mange tilfælde stagneret. Dog er der også positive tendenser. Forbrugerne er så småt ved at tage MSCcertificerede fisk til sig, og også Coops egne vareserier som Savannah og Änglamark oplever øget omsætning. Som den første dagligvarekoncern i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar. Redegørelsen for Coops CSRindsats ifølge Global Compact kan læses på: fra juli Her følger en oversigt over den samlede, lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jvf. årsregnskabslovens 99a. Klima og miljø u Vi har det mest attraktive sortiment af ansvarlige varer Fremme salget af Änglamarkserien I løbet af året har der været 8 tværgående kampagner med fokus på Änglamarkserien Coop rundede en milepæl i, da Änglamarkserien havde en omsætning på mere Klima og miljø end 1 milliard kr. u Coop har øget antallet af varer med 34% ift Vi har det mest attraktive sortiment af ansvarlige varer Markedsføre økologiske og miljøvenlige varer Salget af økologi er faldet med 3% ift Økologiske varer udgør 6% af omsætningen af fødevarer Markedsføre og højne kendskabet til MSCmærket og bæredygtige fisk Markedsføre og udvikle nye FSCmærkede varer Understøtte et klimavenligt forbrug Irma ligger fortsat i front med en økologiandel på 21% af omsætningen af fødevarer Salget af Irmas miljøvenlige vareserie, Tusindfryd, er steget med 4% I Irma overgår salget af svanemærkede varer til personlig pleje nu salget af konventionelle. 56% af varerne til personlig pleje er nu svanemærkede SuperBrugsen har i løbet af året afholdt 3 kampagner med 20% rabat på økologi og Änglamarkvarer Salget af Faktas økologiske og miljøvenlige vareserie, Minirisk, er steget med knap 30% I uge 36 deltog Coop i en tværgående MSCkampagne sammen med den øvrige detailhandel, producenter og MSC Coop har fjernet den udrydningstruede ål fra sortimentet Antallet af MSCmærkede varer er steget med 28% ift Coop har lanceret 3 nye FSCvarer fra Honduras FSCmærket har været markedsført 13 gange i Kvicklys tilbudsavis Salg af FSCmærkede varer er steget med 10% Coop har udviklet og lanceret vinderidéen fra FDB s Grønne Idepris "Hakket oksekød med grøntsager" kan nu købes i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen Coop har sat fokus på madspild og gennemført 2 oplysningskampagner rettet mod forbrugerne i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen FDB's Holdbarhedsapp er blevet markedsført i butikkerne og online Coop har udviklet restekogebogen Rig på rester, som er blevet markedsført og solgt i butikkerne 15 Coop årsrapport 16

9 Samfundsnytte Sundhed u Vi vil gøre det let at handle sundt Markedsføre og gøre Nøglehullet kendt i Danmark Markedsføre fuldkornsmærket Minimere saltindholdet i udvalgte egne varemærker Etisk handel u Vi arbejder aktivt for at skabe udvikling gennem handel Udvide sortimentet af varer fra Afrika Indsamle midler til vores humanitære samarbejdspartnere via velgørenhedsknappen og Danmarksindsamlingen Markedsføre og øge salget af FairTradevarer Alle kæder har vist Nøglehullet i tilbudsavisen næsten hver uge Alle kæder deltog i Fødevarestyrelsens konkurrence om årets nøglehulsopskrift, som Kvickly vandt for tredje år i træk Omsætningen af Nøglehulsmærkede varer er uforandret ift % af forbrugerne kender Nøglehulsmærket i følge Coop Analyse Coop er medlem af Fuldkornspartnerskabet, og kæderne deltog i den nationale kampagne fuldkorn til dig i maj! Alle Kvicklys bagere satte fokus på den nationale fuldkornsdag d. 24. oktober Kvickly har markedsført fuldkornsmærket 35 gange i tilbudsaviserne Der er kommet 41% flere fuldkornsmærkede varer på hylderne ift På trods af dette har der været en svag tilbagegang i omsætningen Coop blev i medlem af Saltpartnerskabet. Coop er gået i gang med at udvikle en baseline for saltindholdet i egne varemærker Der blev gennemført 3 Savannahkampagner i alle kæder Målet om en omsætning på 40 mio. kr. blev nået i juni. Årets omsætning blev 70 mio. kr. 45% af forbrugerne genkender Savannahmærket ifølge Coop Analyse Under overskriften Udvikling igennem handel har Coop i samarbejde med CARE, Danmark igangsat et udviklingsprojekt blandt grøntsagsoutgrowers i Kenya. I samarbejde med Meatco Foundation støttes også et udviklingsprojekt i Namibia, der skal hjælpe små kvægavlere til en større og mere bæredygtig produktion Der er i alt blevet indsamlet 6,7 mio. kr. til WWF Verdensnaturfonden og Red barnet via velgørenhedsknappen Der er blevet indsamlet knap 1,8 mio. kr. via posesalg i Coops butikker i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Coop rundede beløbet op til 2 mio. kr. Kæderne har deltaget i tre Fairtradekampagner Salg af Fairtradevarer er faldet med 2% ift Ansvarlig butiksdrift og leverandørstyring u Vi vil arbejde aktivt for at reducere miljøbelalstningen fra vores drift samt stille etiske krav til vores leverandører Reducere klimabelastningen fra vores butikker Reducere emballageforbruget på egne varemærker Reducere ressourceforbruget fra tilbudsaviser Reducere madspild/kassationer i butikkerne Have kontinuerlig dialog med vores interessenter Kontrollere vores leverandører i Fjernøsten for at undersøge efterlevelsen af vores etiske retningslininer (Code of Conduct) I forbindelse med løbende renovering sætter SuperBrugsen låg på alle kølemontrer. Der forventes en betydelig energibesparelse, idet energiforbruget næsten kan halveres, når der sættes låg på. Ca. 65% af alle SuperBrugsenbutikker har låg på montrene På trods af øgede åbningstider samt ombygning af butikker er elforbruget fra butikkerne målt i kwh pr. omsat kr. kun steget med knap 1% fra 2011 til. Coop vil i de kommende år sætte yderligere fokus på elbesparelser i koncernen Coop har sparet 10 ton emballage ved at ændre indpakningen af Änglamark opvasketabs. Den nye, mindre emballage betyder også, at der skal transporteres 240 færre paller opvasketabs, svarende til 8 lastbiler. Fremadrettet vil Coop gennemgå over varer og se på mulighederne for at reducere emballage Dagli Brugsen har introduceret et mobilsite, som er første skridt på vejen til at reducere eller helt afskaffe tilbudsavisen Irma og SuperBrugsens tilbudsaviser er FSCcertificerede, mens Faktas tilbudsavis er PFECcertificeret SuperBrugsen arbejder på at skabe politisk opbakning til, at forbrugerne kun får reklamer, hvis de aktivt har sat ja tak og opfordrer forbrugerne til at sige nej tak til reklamer Irma har systematisk sat fokus på madspild og har opstillet konkrete mål. et er en reduktion på 12% ift I 2013 sættes der yderligere fokus på at minimere madspild i alle butikker Coop har igangsat årligt grønt dialogforum med producenter, NGO er, forskere og virksomheder. Formålet er at sætte fokus på, hvordan der skabes et grønnere forbrug og en grøn omstilling Coop meldte sig i ind i BSCI (Business Social Compliance Initiative) Der blev udarbejdet en database over alle nonfoodleverandører i Fjernøsten og alle auditresultater er blevet evalueret. I tilfælde, hvor der blev fundet alvorlige afgivelser fra BSCIretningslinjerne, har Coop været i dialog med leverandørerne Der er hentet ordrer hos ca. 385 fabrikker i Fjernøsten i løbet året. 188 af disse havde en gyldig auditrapport. 142 leverandører blev auditeret efter BSCI eller SA8000kriterier. Af disse blev 98 klassificeret som "good", 27 som "improvement needed", mens 17 ikke levede op til BSCI's krav. 46 blev auditeret efter andre anerkendte retningslinjer 17 Coop årsrapport 18

10 Samfundsnytte HR Kontrollere vores leverandører i Fjernøsten for at undersøge efterlevelsen af vores etiske retningslininer (Code of Conduct) Offentliggøre årlig rapport om Coops arbejde med Global Compacts 10 principper u Vi vil være en ansvarlig arbejdsplads Sikre at uddannelsesprogrammer for medarbejderne i højere grad afspejler koncernens værdier og ansvarlighedskultur Være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Vi vil gennemføre projekter, der integrerer og aktiverer medarbejdere med særlige behov Inden udgangen af 2015 skal mindst 2/3 af leverandørerne have en BCSIaudit og mindst 1/3 skal klassificeres som "good" eller "improvement needed". Coop er allerede ved at være tæt på det niveau Der bliver offentliggjort Global Compactrapport i juli måned 2013 Coop har formuleret et nyt ledelsesgrundlag, som omfatter en værdipolitik og ansvarlighedsagenda. I 2013 vil Coop implementere dette i eksisterende ledelsesprogrammer. Målet er, at medarbejderne fremover i højere grad bliver bærere af ansvarlighedskulturen og af koncernens øvrige værdier Kvickly i Prøvestenscentret vandt rummelighedsprisen fra det lokale beskæftigelsesråd for deres indsats for at få ledige i virksomhedspraktik Coop Invest A/S I har Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme) udviklet en CSRstrategi. Coop Invest ønsker herigennem at minimere den forretningsmæssige risiko og reducere negative miljøpåvirkning både på de administrerede ejendomme, egne aktiviteter og hos eksterne samarbejdspartnere. Vi ønsker at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunderne og med respekt for kundernes ønsker og egne politikker på området. Klima og miljø u Vi ønsker at reducere CO2udledningen på de udlejede ejendomme. Det er målsætningen at bringe andelen af bygninger med energimærke E ellere ringere ned på under 5 % af de samlede bruttoetage m 2 inden 2018 Vi har udviklet en CSRstrategi for Coop Invest A/S. Udover en række leverandørkrav har strategien også fokus på at tilbyde lejerne de mest miljø og klimavenlige løsninger ved renovation og nybyg. Vi vil derfor aktivt identificere og investere i bygninger, hvor lejere deler samme visioner Der er i påbegyndt byggeri af Oenergihus for Erhversakademi Aarhus. Der er udarbejdet en handlingsplan for at bringe andelen af bygninger med energimærke E ellere ringere ned på under 5% af de samlede bruttoetage m 2 inden 2018 Have fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsulykker Irma blev nr. 6 i Danmarks bedste arbejdspladsmåling Fakta og Coop har indgået et samarbejde med Unges Uddannelsescenter samt Landsforeningen Autisme. På baggrund af samarbejdet tilbydes unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse et uddannelses og praktikforløb og tilbydes herefter job i en af Coops butikker Der er gennemført årlige trivsels og APVundersøgelser, besvaret af over medarbejdere. Mere end 80% af medarbejderne er tilfredse med trivslen. På en score fra 15 er den generelle score mht. medarbejderloyalitet og tilfredshed 4,23 u I forbindelse med nybyg ønsker vi at sætte fokus på klima og miljø og vil derfor gå i dialog med kunderne om mulighederne for integrere disse hensyn Vi har sikret løbende energirenovering af alle bygninger og haft kontinuerlig dialog med lejere for at identificere energiforbedringer Alle ejendomme blev energimærkede i. 93 % af ejendomsporteføljens etageareal ligger inden for energimærke A til D. Det resterende etageareal er energimærke E Der er i påbegyndt udskiftningen af cirkulationspumper, der ikke er Amærket. Disse udskiftes til tilsvarende Amærket pumper. Denne udskiftning vil være gennemført i 2013 Antallet af arbejdsulykker var 863 i hele Coop. Det er en stigning ift 2011, hvor tallet var 807. Stigningen skyldes især, at der er blevet rapporteret flere ulykker i Dagli'Brugsen. Det er primært arbejdsulykker uden fravær, der er steget. I ansvarlighedsrapporten 2011 fremgik det, at der i 2011 havde været 639 arbejdsulykker. Dette tal inkluderer ikke brugsforeningsbutikkerne og Irma. Sætte sundhed på dagsordenen for alle medarbejdere i Coop Coop har i samarbejde med Aalborg Universitet arbejdet med sundhedsfremme i fire butikker i det treårige projekt OMIC Overskuds Medarbejdere i Coop. I har butikkerne i samråd med forskergruppen iværksat sunde aktiviteter som bl.a. madværksted, løbeklubber, sundhedstjek og bageworkshops tilpasset hverdagen i butikken. Projektets resultater skal fremover bruges til at inspirere medarbejdere i hele Coopkoncernen Coopalliancen tilbyder firmaidræt inden for forskellige idrætsgrene 19 Coop årsrapport 20

11 Samfundsnytte Republica A/S Reklamebureauet Republicas mål er at være en attraktiv, ansvarlig arbejdsplads, hvor udfordrende arbejdsopgaver kombineres med udvikling og handlefrihed, og hvor arbejds og privatliv er i balance. Republica har iværksat en række nye tiltag i. På miljø og klimaområdet har virksomheden fokuseret særligt på rådgivningen af kunder samt arbejdet med at tilbyde kunderne miljøvenlige alternativer. På det sociale område har Republica fokuseret på medarbejdertrivsel både i Danmark og Bangladesh. Klima og miljø u Republica vil være en aktiv partner for kunder i forbindelse med rådgivning inden for klima og miljø Sikre alle kunder information om miljørigtige alternativer i forhold til trykning og papirvalg u Republica vil reducere miljøpåvirkningen fra driften Reducere affald og papirforbrug ved at printe på begge sider. Der er i sat målere på printere, så man kan følge papirforbruget og de initiativer der bliver iværksat for at mindske det år for år. Denne målemetode kan anvendes fra næste år. Indtil da måles papirforbruget på indkøb af papir I 2013 vil Republica i samarbejde med Coop iværksætte tiltag for at mindske energiforbruget på lokalerne Republica har gennem rådgivning til alle kunder bragt klarhed over de tilgængelige miljømærkninger, der findes på papir, og kommet med en klar anbefaling om at anvende mærkningen Ecolabel, da denne er den bredeste af mærkningsordningerne og forventes at være den mest anvendte i fremtiden u Republica vil reducere miljøpåvirkningen fra kantinen Gøre kantinen til en aktiv medspiller for at reducere madspild, bl.a. ved at udnytte råvarerne mest muligt Fokusere på at øge andelen af økologiske fødevarer i kantinen Fra september 2011 til september er papirforbruget reduceret med ca 33% i forhold til året før. Hvor meget det har reduceret affaldsmængden, er der desværre ingen tal på, men det antages, at det svarer til ca. samme reduktion Det har ikke været muligt at foretage kvantitative målinger på, hvor meget madspildet har været reduceret, men Republica vil i 2013 finde en kvantitativ målemetode samt fortsætte arbejdet med at reducere madspild Det estimeres, at man i opnåede en økologisk andel på ca 40% (mod 20% i 2011). Republica vil i 2013 afsøge mulighederne for at kunne måle mere kvantitativt på den økologiske fødevareandel Etisk handel u Republica vil sikre optimale CSRforhold i forbindelse med vores produktion i Bangladesh Republica har implementeret et omfattende CSRprogram blandt medarbejderne i Bangladesh Programmet omfatter bl.a. flg. forhold: Lønnen efter bengalske standarder i den øvre ende af normen i branchen Arbejdstid efter danske standarder (37 t) Sygeforsikring efter bengalske standarder Ferie i henhold til den danske ferielovgivning Barsel (6 mdr betalt barsel normen er 4 ugers barsel) Tilbud om gratis transport til og fra kontoret Fuld forplejning på kontoret Efter et års ansættelse opnår de ansatte en pensionsordning (5% egenbetaling og 15% virksomhedsbetaling) Human Resource Der har været foretaget 2 virksomhedsbesøg i løbet af. På baggrund af disse og den løbende dialog med kontoret vurderes det, at CSRprogrammet efterleves u Republica vil igangsætte og vedligeholde tiltag, der maksimerer trivsel og arbejdsglæde Der er i udviklet en standard for undersøgelse af medarbejdertrivsel på bureauet. Denne standard vil blive anvendt årligt fra og fremad, så vi vil være i stand til at sammenligne udviklingen fra år til år APV foretages hvert 4. år og vil være en del af den generelle trivselsmåling i Q Der er ultimo gennemført en revitalisering af bureauet og bureauets ånd med det mål at skabe engagement, arbejdsglæde og fælles mål. Der er desuden investeret i at forbedre de fysiske rammer også for at øge trivslen på bureauet Der er i formuleret følgende HRmål: Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere Følgende indsatser bliver målt gennem den årlige trivselsundersøgelse: Bedre introduktion, integration og fastholdelse af nye kompetencer Bedre udvikling af nøglemedarbejderes personlige og faglige kompetencer Fremme en kultur med bedre vidensdeling Ledelsen vil i 2013 blive målt på fastholdelse af nøglemedarbejdere Første trivselsmåling fandt sted i og vil være sammenlignelig med den måling, der finder sted i erne vil fremgå af næste års afrapportering Fra rapporten er det værd at fremhæve følgende resultater, som vi fortsat arbejder på at fastholde på samme flotte niveau for at sikre optimal trivsel og arbejdsglæde: 81,2 % er meget eller helt enig i, at "ledelsen har klare strategier for, hvor arbejdspladsen skal hen, og hvordan den kommer derhen" 85,1% er meget eller helt enig i, at "mit arbejde har betydning det er ikke bare et arbejde" 79,1% er meget eller helt enig i, at "jeg er stolt over det resultat, vi opnår på arbejdspladsen" 21 Coop årsrapport 22

12 Samfundsnytte Severin Kursuscenter A/S Kursus og konferencecenteret Severin har i fortsat indsatsen for miljø, klima og medarbejderforhold. Blandt centrets særlige fokusområder har været reduktion af madspild samt indførelsen af nye sundhedstiltag, som bl.a. betyder, at Severin vil arbejde for at blive svanemærket i Derudover har centret genoptaget trivselsmålingerne. Selskabet har udarbejdet en CSRstrategi med det formål at sikre en systematisk CSRindsats fremadrettet. Klima og miljø u Severin vil kontinuerligt reducere miljøbelastningen fra centerets drift Der indkøbes og anvendes så vidt muligt miljøvenlige varer, og der arbejdes på at minimere spild og genbruge affald Der anvendes kun svanemærkede rengøringsmidler Knap 30% af fødevarerne i køkkenet er økologiske. Severin vil søge om at få det økologiske bronzemærke i 2013 Sodavand og vin er i videst mulig udstrækning økologiske I er der gennemført indsatser med henblik på at reducere madspild fra restauranten. Køkkenprocenten er herved hævet ca. 2% ift u Severin vil kontinuerligt reducere klimabelastningen fra centerets drift Severin vil arbejde med de områder, der skal løftes for i løbet af 2013 at kunne blive Svanemærket Centret anvender kun certificeret klimavenlig strøm fra naturenergi Der er energirigtig belysning i 90 % af alle lokaler. Målet er at skifte belysning i de sidste lokaler i 2013 Duge i restauranten er udskiftet med miljøvenlige alternativer med en min. levetid på 5 år. Herved spares vask og transport af tusinder af duge hvert år HR og medarbejderforhold u Severin driver centeret ud fra målrettet dialog og værdibaseret ledelsesfilosofi Der er afsat ressourcer til udvikling og uddannelse på leder og medarbejderniveau for at skabe sammenhæng mellem mål og værdier for virksomheden og medarbejderne Interessentrelationer u Severin støtter op om sociale projekter i kommunen Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads Alle medarbejdere/ledere har deltaget i medarbejderkursus i Der arbejdes i grupper med opgaver inden for kommunikation, arbejdsgange og motivation blandt medarbejderne i perioden oktober til juni 2013 Trivselsmålingerne er genoptaget og gennemført på ny Der er massageordning til personalet Der er mulighed at træne fitness for personalet på Severin u Severin er i kontinuerlig dialog med kunderne for at sikre sig, at centret kan tilbyde kunderne den bedste oplevelse Gennemførelse af analyse og kundeundersøgelse Der er ansat 2 personer i skånejob. Severin har fået skabt et brand samt en synlig identitet, som understøtter centerets historie og rødder u Severin stiller miljøkrav til leverandører Severin vil udbygge arbejdet med miljøvenlige leverandører Der indkøbes kun FSCmærkede produkter, hvor det findes inden for kategorien Der samarbejdes kun med leverandører, der har kvalitets og miljøcertifikater hvad angår linned, rengøring og rengøringsprodukter Sundhed u Severin ønsker at servere sund og veltillavet mad til gæsterne og for personalet Maden laves som udgangspunkt altid fra bunden uden tilsætningsstoffer Der bliver tilbudt et sundt alternativ til mødeforplejning på buffeten Personalemaden er også altid sund 23 Coop årsrapport 24

13 Samfundsnytte Foreningen Foreningen Coop arbejder med mærkesagerne klima, miljø, etisk handel og sundhed i det daglige. Mærkesagerne udgør således rammen for hovedparten af foreningens aktiviteter i for ansvarlighedsprojekter, for stofområderne i Samvirke, for forbrugeranalyser gennemført i regi af Coop Analyse m.v. Rapporteringen af mål, handling og resultater for mærkesagerne kan ses i nedenstående oversigt, markeret med fuld farve. Således er mærkesagen klima og miljø markeret med grøn, mærkesagen sundhed med grå og mærkesagen etisk handel med rød farve. I forhold til driften af foreningen er der også gennemført en række CSRtiltag. I er der blevet udarbejdet en CSRstrategi. CSRstrategien gør det muligt at arbejde systematisk med CSR og samtidig følge udviklingen. CSRstrategien omfatter alle de områder, hvor foreningens virke har betydelige påvirkninger. Strategien og handleplanen, der ligger bag den, træder i kraft fra 2013, men på mange områder er den allerede godt i gang med at blive implementeret. Klima og miljø u Vi ønsker at blive klimaneutral. Målet for 2020 er en CO2reduktion på 30 procent ift. u Vi vil involvere forbrugerne i hvordan vi skaber et grønt forbrug u Gennemføre kampagnen FDB s Grønne Idépris med fokus på madspild Vi vil skabe nye muligheder for et grønt forbrug Realisere og afprøve finalisterne til Forbrugerprisen under FDB s Grønne Idépris Udvikle og markedsføre FSCcertificerede varer Etablere og formidle dialog mellem producent, dagligvarehandel og forbrugerne med fokus på grøn omstilling Ca forbrugeridéer om minimering af madspild, derhjemme og i butikken Øget offentlig fokus på og debat om madspild, herunder ca. 150 presseklip Hakket kød med grøntsager vinderindéen til Forbrugerprisen 2011 blev lanceret i Coops butikker Lancering af restekogebogen Rig på Rester i Coops butikker og boghandlere Lancering af resterådsapp en Holdbarhed Lancering af tre nye FSCcertificerede varer fra Honduras i Kvickly Afholdt konferencen Grøn omstilling og nye forretningsmuligheder Aftale med naturenergi om levering af grøn el Varmeforsyning overgår fra olie til fjernvarme primo 2013 Elforbruget er klimaneutralt Elforbruget er faldet fra kwh i 2011 til kwh i u Vi vil skabe ny viden om forbrugernes handlinger og holdninger til det grønne forbrug Fra 2013 skal flåden af firmabiler hvert år udlede 5% mindre CO2 pr. kørt kilometer end året før. Der skal i firmabilprogrammet tilbydes Amærkede biler Alle indkøbte computere og skærme skal fra 2013 opfylde energikrav som beskrevet i Center for Energibesparelsers vejledning splan for firmabilpolitik udformes i primo 2013 Udvikle et nyt analyseredskab til at følge udviklingen i danskernes holdninger og handlinger i forhold til grønt forbrug Udbrede viden om det miljøpositive forbrug Udvikling af FDB s Grønne Indeks Udvikling af et site om positivt grønt forbrug på samvirke.dk, et site der giver tips og viden om, hvordan man gør en positiv forskel for miljøet i hverdagen u Vi ønsker at minimere miljøbelastningen fra papir og rengøring Vi tager aktivt stilling til, på hvilke områder vi kan reducere miljøbelastningen Samvirke er Svane og FSCmærket Det vurderes fra kampagne til kampagne, om foreningsmaterialer og foldere skal være Svaneog FSCmærket, idet ikke alle leverandører endnu kan levere dette Vi anvender kun Svanemærkede rengøringsmidler Vi indkøber kun Svane og FSCmærket printer og kopipapir og konvolutter u Der lejes kun lokaler fra udbydere, som har en certificeret miljøvenlig drift Vi tager aktivt stilling til, på hvilke områder vi kan reducere miljøbelastningen Fra og med 2013 bookes og lejes der kun lokaler/ steder med Horestas Grønne Nøgle eller Svanemærket 25 Coop årsrapport 26

14 Samfundsnytte Sundhed u Vi vil gøre det lettere for børn at lave mad derhjemme Udvikle website og app en GoCook, som børnene kan anvende derhjemme u Vi vil give børn lyst og kompetencer til at lave mad App en blev downloadet gange, og sitet blev besøgt mere end gange Gennemføre aktiviteten Smagekassen smagekasser blev udleveret til i alt 1380 skoler og skoleklasser elever deltog 565 butikker udleverede smagekasser u Vi vil afdække vaner, holdninger, barrierer og muligheder for det sunde valg Indhentning af data fra repræsentativt udvalgte danskere om deres kost om måneden via Coop s MadOMeter Der er etableret en unik database over danskernes kostvaner Der er indsamlet information om danskeres kost og væskeindtag, svarende til en mio. måltider u Vi vil skabe det største og mest indbydende opskriftsunivers i Danmark Udvikling af app til ipad med mere end opskrifter samt madleksikon Over danskere besøgte hver måned viskalspise.dk på web, mobil, tablet eller via app Etisk handel u Vi vil øge handlen med Afrika Udvikle varer Gennemføre salgskampagner Vareserien Savannah lanceret uge seks 32 varer i sortiment ved udgangen af Omsætning på 70 mio. kr. u Vi vil indgå strategiske partnerskaber for at sikre maksimal effekt Løbende dialog og samarbejde med interesseorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer Afdække sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i produktioner samt udviklingsmuligheder Indgå samarbejdsaftaler med udviklingsorganisationer og leverandører u Vi vil sætte udvikling gennem handel på den offentlige dagsorden Lancering af hjemmesiden handelmedafrika.dk Offentliggørelse af debatindlæg Udvikling af kampagnematerialer Udvikling og rekruttering af Savanna Storytellers 3årig samarbejdsaftale med CARE etableret 3årig samarbejdsaftale med Toms chokolade indgået 3årigt udviklingsprojekt med MeatCo og Solidaridad Godkendt Danidaansøgninger til projekter i Kenya og Ghana Mere end unikke besøgende på Handelmedafrika.dk 95% er positive over for initiativet og Savannahvarerne, 45% svarer, at de kender vareserien Uddannelse af 8 Savannah Storytellers igangsat HR u Foreningens ambition er at blive blandt de bedste og mest innovative arbejdspladser i Danmark Fastholde foreningen som attraktiv arbejdsplads ved at sikre: uddannelse af medarbejderne og målrettet kompetenceudvikling, trivsel, god ledelse, faglige udfordringer samt godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vi har i gennemført en trivselsundersøgelse. I forhold til 2011 er det samlede billede, at medarbejdertilfredsheden er steget med 1%. For at opnå fuld tilfredshed og arbejdsglæde er der på baggrund af undersøgelsen blevet udarbejdet en handlingsplan for både fælles og afdelingsvise indsatsområder, som vi fremover skal arbejde målrettet med 27 Coop årsrapport 28

15 Indflydelse Indflydelse Coop ønsker at give medlemmer og dermed medejere værdi i hverdagen via medlemsfordelene i CoopPlus samt gennem fondspuljemidlerne. Derudover arbejder Coop sammen med medlemmerne for at øge deres indflydelse på udviklingen af Coop. Den formelle indflydelse er Coops demokratiske medlemsrepræsentation. Her har medlemmerne indflydelse på den lokale butik via butiksråd og brugsforeningsbestyrelser samt på Coops bestyrelse og landsråd, der er foreningens øverste besluttende organ. I var ca medlemmer valgt til en tillidspost i Coop. Den uformelle indflydelse består af en række lokale og digitale aktiviteter, Coop igangsætter sammen med aktive medlemmer og medlemsvalgte, fra den lokale torvedag til at hente hverdagsinspiration på samvirke.dk, finde en opskrift på viskalspise.dk eller give sit besyv med på Coops facebook. Således er målet i 2013 at involvere nye medlemmer og komme i kontakt med brugere på Coops digitale sites. Forbruger Forretning Forening Fælles mening Tilsammen danner den formelle og uformelle involvering en mangfoldig kontaktflade, der udgør den demokratiske medlemspræsentation. Det øger medlemmernes tilknytning til Coop og giver mulighed for at udvikle fremtidens dagligvarehandel i tæt samarbejde og sparring med medlemmerne. Landsråd og bestyrelse Lokalt engagement Digital involvering Butiksråd og brugsforeningsbestyrelser Medlemsvalgte skaber rammerne Coop har over de sidste år investeret i en række uddannelsesprogrammer til de medlemsvalgte, og i deltog i alt ca medlemsvalgte og ansatte i uddannelser med fokus på forening og forretning. Indsatsen har bl.a. bestået i et seminar på Severin Kursuscenter, hvor 166 medlemsvalgte i er blevet uddannet til at udvikle og gennemføre aktiviteter i lokalområdet. Severinseminarerne vil være en af hjørnestenene i Coops uddannelsesindsats i årene frem. Uddannelsen fokuserer på at give de medlemsvalgte redskaber til at udvikle og gennemføre aktiviteter, der passer til netop dem og deres lokalområde. Målet er, at de medlemsvalgte skaber rammerne og gennemfører aktiviteten, mens Coop fx bidrager med viden om en mærkesag eller input til, hvordan en aktivitet kan forløbe. Butikken som forsamlingshus 340 uddelere fra Dagli Brugsen deltog i Borgmesterseminarerne i, der blev en stor succes og resulterede i mange nye lokale arrangementer, der øgede medlemmernes og medlemsvalgtes tilknytning til butikken. Udover at øge Dagli Brugsens forankring i lokalsamfundet blev seminarerne startskuddet til en ny samarbejdsstruktur mellem medlemmerne, butikken og Coop, som i 2013 og frem vil danne grundlag for flere og nye indsatser, der vil fokusere på, hvordan butikken kan blive mere end det sted, medlemmer og kunder handler dagligvarer. Savannah Storytellers og aktivitetsguider Coop søsatte i flere aktiviteter, der gør det muligt for medlemmer at engagere og involvere sig i Coop, fx ud fra interesse i mærkesagerne. På den baggrund blev Savannah Storytellers til. Coop modtog omkring 90 henvendelser fra medlemmer og medlemsvalgte, der ville være med til at sætte fokus på handel med Afrika gennem vareserien Savannah. I alt blev otte storytellers uddannet, bl.a. på en studietur til Afrika. De skal i 2013 og frem fortælle historien om, hvorfor og hvordan handel kan gøre en positiv forskel for udviklingen i Afrika, bl.a. på årsmøder og generalforsamlinger i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen. I efteråret igangsatte Coop også uddannelsen af en række aktivitetsguider. Guiderne er både medlemsvalgte og interesserede medlemmer, der med udgangspunkt i mærkesagerne arbejder sammen med butiksråd og brugsforeningsbestyrelser om at skabe oplevelser og aktiviteter, som gør det nemmere for danskerne at leve og handle sundt og bæredygtigt i hverdagen. Coop vil i 2013 uddanne guider inden for alle mærkesagerne. 29 Coop årsrapport 30

16 Indflydelse Øget digital involvering Coop har i fortsat prioriteringen af den digitale involvering og det at være aktiv i Coop, både for medlemsvalgte og medlemmer generelt. Det har bl.a. resulteret i en fordobling af antallet af mennesker, Coop har været i kontakt med om måneden. Dermed blev kontaktfladen udvidet til brugere om måneden, og flere nye platforme så dagens lys, bl.a. i form af apps med udgangspunkt i mærkesagerne: Holdbarhed og GoCook, der vandt en pris i kategorien Science and Education ved Danish App Awards. Bl.a. oplevede viskalspise.dk en fremgang fra besøgende om måneden i 2011 til i, hvilket er en markant fremgang, der gør viskalspise.dk til et af de største opskriftsites i Danmark. Fremtidens forening og forretning Det unikke ejerforhold bidrager til at styrke Coops konkurrenceevne, og Coop ønsker at bruge dette som et offensivt redskab. Coop etablerede derfor i "Projekt 2025", der gennem seks pilotprojekter sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem medejerne og Coop. Projekt 2025 er sammen med bl.a. uddannelsesindsatsen en del af en strategisk indsats, der skal styrke Coops konkurrenceevne gennem foreningsarbejdet. Coop vil derfor skabe stærke og forpligtende relationer med flere frivillige via involvering af nye frivillige og styrket digital dialog i Også samvirke.dk havde fremgang i. Således læste ca besøgende om måneden nyheder, tips og historier om forbrug og sundhed, mens omkring abonnerede på Samvirkes nyhedsbrev. Digital involvering vil være en strategisk indsats i 2013, hvor Coop vil fokusere på at skabe nye rammer for involvering af brugere, forbedre de eksisterende kontaktflader samt skabe nye, værdifulde services for medlemmerne. Otte Savannah Storytellers har været i Afrika for at hente anderledes indtryk med hjem. Gennem de næste to år skal de fortælle om det nye Afrika i vækst. 31 Coop årsrapport 32

17 Regnskab Regnskab Udviklingen i økonomiske forhold Foreningen har i realiseret indtægter på i alt 38,0 mio. kr. mod 32,4 mio. kr. i 2011 svarende til en stigning på 5,6 mio. kr. (17%). Stigningen skyldes dels aktiviteter er reduceret med 0,9 mio. kr. og udgør samlet 2,2 mio. kr. Reduktionen er en konsekvens af beslutningen om ændret rollefordeling vedrørende butiksaktiviteterne. De samlede foreningsomkostninger, som bl.a. omfat ITomkostningerne er reduceret med 1,6 mio. kr. i forhold til 2011, da der er et væsentligt lavere forbrug af ITudviklingsmidler end året før. Omkostning til drift af IT herunder netværk, servere, hosting af hjemmesider og udsendelse af nyhedsbreve samt indkøb af hardware og software udgør ca. 1,9 mio. kr. Afskrivningerne er på niveau med året før og udgør 0,3 mio. kr. Øvrige indtægter udgør 6,4 mio. kr., der vedrører sletning af gamle medlemmer, som har været udmeldt i mere end 3 år. indtægter fra produktionen af Coops kundemagasin ter omkostninger til afholdelse af landsrådsmøder, af de samlede ITomkostninger. OM, dels indtægter fra salg af bogudgivelser samt distriktsmøder og andre foreningsmøder, udgjorde af tilknyttede virksomheder udgør i indtægter fra management fee for ydelser som leve 7,6 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i Der blev i Der er i anvendt 1,8 mio. kr. til evaluering af 129,9 mio. kr. Coop Danmarkkoncernens andel (inkl. res til datterselskaber. afholdt 2 landsrådsmøder, heraf et 2dagsmøde, og CoopPlus under omkostninger til eksterne konsu datterselskaber) udgør 156,5 mio.kr. Coop Invest 20 distriktsmøder. Stigningen kan henføres til 2 for lenter. Evalueringen er foretaget af eksterne kon A/S (tidligere FDB Ejendomme A/S), Republica A/S Annonceindtægterne i Samvirke ligger i på index hold; dels at foreningen i har givet julegaver til sulenter og i samarbejde med Coop Danmark og og Severin A/S bidrager med henholdsvis 23,2 mio. 98 i forhold til året, hvilket anses for tilfredsstillende i alle medlemsvalgte, dels omkostninger i forbindelse brugsforeningerne for at sikre et så validt og entydigt kr., 4,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Finansielle udgifter og et overordentlig presset annoncemarked. med 2025projektet dvs. kortlægningen af, hvordan grundlag som muligt, der kan danne grundlag for den koncernreguleringer i holdingselskaber udgør samlet samarbejdet mellem butik og de medlemsvalgte fremtidige udvikling af fordelsprogrammet. Endvidere 50,4 mio. kr. (udgift). Udviklingen i de enkelte selska Abonnementsindtægterne er som de forrige år skal se ud i fremtiden. Der er i projektet gennemført indgår omkostninger til advokat i forbindelse med den ber beskrives nærmere nedenfor. fortsat i tilbagegang, idet flere læsere fortsat vælger fokusgruppeinterviews, interviews med kædedirektø verserende skattesag i Sverige med 0,3 mio. kr. (0,2 at hente magasinet i butikken. Faldet er i på 0,5 rer og spørgeskemaundersøgelser blandt medlems mio. kr. i 2011). af tidligere associerede virksomheder udgør mio. kr. valgte samt afholdt inspirationsoplæg med eksterne i en hensættelse på 166,9 mio. kr. til dækning indlægsholdere. Konsulentassistance omfatter derudover assistance af krav fra de svenske skattemyndigheder i medfør Vareforbruget omfatter omkostninger til produk og analyser til brug for (FDB) Analyses af den verserende skattesag jf. omtalen under tion af Samvirke og Coops kundemagasin OM samt Også i har foreningens distriktsmøder været godt arbejde. Omkostningen hertil udgjorde i 0,3 mio. Skattesag i Sverige nedenfor. Kravet anses for at foreningens bogudgivelser. Heri indgår trykning, besøgt. På forårets og efterårets distriktsmøder har kr. (2011: 0,6 mio. kr.). være en korrektion til den avance som blev opgjort provision til mediebureau, honorarer til eksterne mere end deltagere hørt om foreningens aktivi i 2007 i forbindelse med salget af andelen i Coop fotografer og forfattere m.v. og for Samvirkes vedkom teter, Dagli Brugsens Borgmesterseminar, mærkesa Personaleomkostningerne udviser en stigning på 3,6 Norden AB og det samtidige tilbagekøb af Coop mende omkostninger til udsendelse til abonnenter. gerne, madspild, samarbejde og motivation m.v. mio. kr. i alt. Danmark A/S og er derfor omkostningsført under Omkostningerne er samlet set steget med 2,7 mio. posten Andel af resultat i tidligere associerede kr., som kan henføres til opgaven med at producere Der har igen i været fokus på uddannelsesakti Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte udgjorde i virksomheder. OM og produktion af årets bogudgivelser. Omkostnin viteterne. Omkostninger til uddannelse af medlems 60 mod 56 i Heri indgår også projektansat gerne til produktionen og udsendelse af Samvirke er valgte er som følge heraf i steget til 1,4 mio. kr. te, hvor lønnen indgår i Andre eksterne omkostninger Finansresultatet udgør 16,2 mio. kr. mod 10,1 mio. reduceret med 0,5 mio. kr. (3%), som kan henføres til fra 1,1 mio. kr. i Som tidligere indgår der heri som en del af projektomkostningerne. Antal fastan kr. i Nedgangen på 26,3 mio. kr. skyldes væsent reducerede portoomkostninger. ikke omkostningsgodtgørelser i forbindelse med satte medarbejdere udgjorde gennemsnitlig 53 i ligst, at der er afsat 22,6 mio. kr. i forbindelse med deltagelse i kurserne og lønninger til de involverede mod 50 i den verserende skattesag i Sverige. Den resterende Andre eksterne omkostninger er samlet set steget medarbejdere i foreningen. del skyldes i al væsentlighed færre renteindtæg med 7,6 mio. kr. i forhold til 2011, hvilket er i tråd med Stigningen i antal ansatte ligger i direkte forlængelse ter af mellemværender med datterselskaber, idet det forventede baseret på den vedtagne strategi og Omkostninger i forbindelse med foreningens lejemål af den handlingsplan, som blev godkendt for året og lån til Holdingselskabet blev indfriet i maj 2011, og handlingsplan for året. husleje, vedligehold og drift udgør 2,1 mio. kr. og er er en konsekvens af, at der i er løst en række nye provenuet dermed skulle placeres til den gældende dermed en smule lavere end 2011 (2,3 mio. kr. ). opgaver, som delvist har været finansieret gennem markedsrente. Der er i anvendt 15,5 mio. kr. til FDB s ansvarlig øgede indtægter. hedsaktiviteter. I 2011 udgjorde beløbet 13,4 mio. kr.. Administrationsomkostninger udviser en stigning Skat af årets resultat udgør en indtægt på 14,4 mio. De økonomisk væsentligste projekter vedrører Afrika fra 2011 til på 3,2 mio. kr. I denne post indgår Udviklingen i personaleomkostningerne kan forklares kr. Foreningens skattepligtige indkomst er negativ, puljen, indsatsen indenfor bæredygtig skovforvaltning bl.a. udgifter til telefoni og internet, kontorhold i bred med en række forhold. Gennemførte lønstigninger til hvorfor der ikke vil være betalbar skat for året. i Honduras, Grøn Pris, madsitet Viskalspise.dk og GoCook, som samlet set udgør ca. 10 mio. kr. forstand, anskaffelse af inventar, rejse og repræsentationsomkostninger og drift af firmabiler. Stigningen medarbejdere og medlemsvalgte tegner sig for 0,4 mio. kr. Meromkostninger i forbindelse med omstruk Skattesag i Sverige kan henføres til 2 specifikke forhold. For det første turering af Samvirke udgør 0,9 mio. kr. Opnormeringer I perioden 2002 til 2007 var (FDB) medejer Markedsføringsomkostningerne er steget med 0,8 indgik i 2011 en indtægt (tilbageført hensættelse) på i overensstemmelse med handlingsplan som omtalt af Coop Nordenkoncernen sammen med de svenske mio. kr. i forhold til Der er igen i anvendt 0,8 mio. kr., som følge af at de samlede omkostninger ovenfor udgør 1,6 mio. kr. og endelig en nettoeffekt og norske søsterorganisationer KF og NKL. Som om væsentlige ressourcer på fortællingen om COOP amba i forbindelse med tilbagebetaling af overskydende af andre forhold herunder ændret klassifikation af talt i årsregnskabet for 2011 (note 18, side 58) solgte (FDB) i TVspots. Dertil kommer udarbejdelsen af nye andelskapital blev mindre end forudset i For det modtaget bestyrelseshonorar fra datterselskaber, Coop Nordenkoncernen i 2005 en række svenske velkomstfoldere, foldere til butiksråd og bestyrelser, andet har en sanering af medlemsdatabasen i medarbejdere på barsel i 2011, øgede omkostninger ejendomme for at styrke kapitalgrundlaget i Coop arbejde med design af indmeldelsesflow m.v. medført øgede omkostninger til bl.a. porto og dataud til befordringsgodtgørelse til medarbejdere samt Nordenkoncernen. Salget skete efter en model, som træk som udgør 2,2 mio. kr., idet der i den forbindelse færre kursusomkostninger m.v. som samlet set på daværende tidspunkt blev anvendt af en lang række Omkostningerne til aktivitetsmidlerne og lokale skulle skrives ud til mere end medlemmer. udgør 0,7 mio. kr. virksomheder. 33 Coop årsrapport 34

18 Ved opløsningen af Coop Nordenkoncernen og Coop amba s (FDB s) tilbagekøb af Coop Danmark A/S påtog at ske yderligere investering i ejendomme i de kommende år i takt med, at der genereres overskud i Forventninger til 2013 Forventninger til foreningen Forventninger til Severin A/S Forventningerne til markedet i 2013 er på niveau med de tre ejere sig en proratarisk hæftelse for de skat koncernens selskaber. Der er efter regnskabsårets afslutning gennemført. Regnskab tekrav, som måtte vedrøre den fælles ejerperiode. I december 2007 anfægtede de svenske skattemyndigheder den model, som CoopNorden koncernen havde anvendt ved salget af de svenske faste ejendomme i 2005, og som følge heraf blev Coop Nordens skattepligtige indkomst forhøjet med mio. sv. kr. Der er i udbetalt 14,6 mio. kr. i afdrag på foreningens ansvarlige lånekapital. I 2011 udgjorde tilbagebetalingen 15,0 mio. kr. Der er også i konstateret en negativ regulering af værdien af foreningens renteswap som følge en omstrukturering i foreningen, som har medført væsentlige ændringer i fordelingen af opgaver mellem og Coop Danmark A/S ikke mindst på ansvarlighedsområdet. Der er i den forbindelse sket en reduktion i antallet af medarbejdere i foreningen. Tilpasningen af organisationen har medført en række omkostninger til fratrædelse m.v., som vil påvirke Der investeres i 2013 i en væsentlig ombygning af Severin for så vidt angår reception, administration, restaurant samt igangsættelse af renovering af samtlige værelser. Ombygningen forventes ikke at påvirke driften, men vil Denne afgørelse blev påklaget. af det meget lave renteniveau. I forbindelse med resultatet negativt i påvirke resultatet for udskillelsen af ejendomsaktiviteten i et selvstændigt I årsregnskabet for 2011 blev den verserende skat aktieselskab er foreningen udset til at fungere som Der budgetteres også for 2013 med et negativt re tesag omtalt i note 18, side 58. På daværende tids koncernbank for så vidt angår renteafdækningen sultat. Det negative resultat finansieres dels gennem punkt var vurderingen fra Coop Nordens eksterne af prioritetsgælden i hhv. Coop Invest A/S (tidl. FDB foreningens likvider og kortfristede placeringer, dels skatterådgiver, at det var overvejende sandsynligt, at Ejendomme A/S) og Severin A/S. Det er dermed gennem yderligere udbytte fra datterselskaberne i de svenske skattemyndigheder ikke ville få med foreningen, som indgår renteafdækningsaftalerne,. hold i det fremsatte skattekrav. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet blev tillige indhentet et juridisk og disse fordeles efterfølgende til datterselskaberne efter foruddefinerede principper. Forventninger til Coop Danmark A/S responsum fra en uafhængig svensk skatteadvokat For 2013 forventes en markedssituation som i. til at understøtte vurderingen fra Coop Nordens eksterne skatterådgiver. Det blev også i dette juridiske responsum anset for overvejende sandsynligt, at Coop Norden (og dermed /FDB) ville Foreningens driftsmæssige og finansielle risici Forbrugerne forventes fortsat at være meget fokuseret på lave priser, og det forventes at skiftet fra supermarkeder til discount fortsætter. Konkurrencen på markedet vil fortsat blive skærpet. Det vil stille vinde sagen og dermed ikke blive pålagt en ekstra Som medlemsforening vurderes at have store krav til effektivisering i alle dele af koncernen og skattebetaling. Som følge heraf blev der ikke fore en relativt begrænset forretningsmæssig ekspone til en stram styring af omkostningerne. taget hensættelse til dækning af dette skattekrav i ring. Den overvejende del af koncernens driftsmæs årsregnskabet. sige risici relateres således til erhvervsaktiviteterne i De senere års store investeringer i moderniseringer datterselskaberne Coop Danmark A/S, Coop Invest og i nyetableringer vil fortsætte. Samlet forventes et I maj er der imidlertid afsagt dom i en lignende A/S, Republica A/S og Severin A/S. bedre resultat end i. skattesag ved Högste Forvaltningsdomstolen. Det kan ikke udelukkes, at dommen trods visse forskelle i Der er ligeledes risici forbundet med investeringen af Forventninger til Coop Invest A/S forhold til Coop Nordensagen vil få negativ afsmit s overskudslikviditet. Ejendomsdriften forventes også i 2013 at generere et tende effekt på denne, og der vurderes således nu at solidt kontant overskud. være en væsentlig forøget risiko for, at Coop Norden Relevante risici er søgt kortlagt i den af bestyrelsen taber den verserende sag, hvorved s vedtagne finanspolitik og udmøntet i en investerings Der arbejdes til stadighed med at holde udlejnings (FDB s) forpligtelse bliver aktuel. I konsekvens heraf strategi. procenten på et højt niveau gennem proaktiv dialog har ledelsen hensat 189,5 mio. kr. inkl. renter til med lejere om ønsker og behov. Der er imidlertid imødegåelse af kravet i regnskabet for. Sagen Finanspolitikken og investeringsstrategien udstikker fortsat en risiko for, at den tomgang, som opleves i forventes afgjort i løbet af retningslinjerne for dels den langsigtede plan med andre kontorejendomme og områder, vil have en ne placeringen af s overskudslikviditet, dels gativ afsmittende effekt på lejeniveauet ved indgåelse Såfremt Coop Norden måtte ende med at tabe sagen, rammerne for de daglige dispositioner, herunder af nye lejeaftaler. vil selskabet og dermed de tre tidligere ejere være afgrænsningen mellem direktionens og bestyrelsens stillet som om ejendommene var blevet beskattet på beføjelser. Der er således konkret taget stilling til Der er derudover igangsat flere initiativer som for salgstidspunktet. eksempelvis ventes at bidrage positivt til resultatet på lidt længere Balancen Bestyrelsen har vedtaget en investeringsstrategi og hvilke modparter kan vælge til sine finansielle transaktioner sigt. Forventninger til Republica A/S finanspolitik, som fastsætter retningslinjer for place omfanget af engagementerne Republica forventer et resultat, der er på niveau med ringen af foreningens likviditet. Der sker således en afbalanceret placering i obligationer, aftaleindlån og koncerninterne lån. Den i 2011 foretagne udskillelse af ejendomspor hvilke placeringsmuligheder direktionen kan vælge imellem den maksimale varighed for placeringerne, hvor dette er relevant eller lidt bedre end resultatet for. Forventningen baseres på en kombination af fortsat pristilpasning på et stærkt konkurrencepræget marked for produktion af tilbudsaviser, en forventet volumenreduktion på tilbudsaviserne som konsekvens af reklameafgiften teføljen i et selvstændigt selskab er ligeledes en konsekvens af investeringsstrategien. Der forventes hvilke krav, der stilles til den løbende afrapportering til bestyrelsen og øget dækningsbidrag på nye forretningsområder og kunder. 35 Coop årsrapport 36

19 Noter Regnskab Hoved Hoved og og nøgletal nøgletal for for koncernen koncernen Hovedtal (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Nettoomsætning , , , , ,0 af primær drift 242,8 496,2 477,1 306,6 37,3 af associerede virksomheder 171,7 13,5 0,9 0,7 22,3 af øvrige finansielle poster 124,1 78,7 100,8 121,8 142,8 før skat 46,6 431,0 379,1 192,4 127,8 Årets resultat 104,2 332,5 289,3 169,0 183,6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til Landsrådets godkendelse. Albertslund den 28. februar 2013 Anlægsaktiver 7.159, , , , ,3 Omsætningsaktiver 5.645, , , , ,3 Aktiver i alt , , , , ,6 Andelskapital 161,9 155,9 156,3 157,2 236,9 Egenkapital 2.266, , , , ,8 Hensatte forpligtelser 751,8 491,0 480,0 372,3 283,0 Langfristet gæld 2.591, , , , ,1 Kortfristet gæld 7.191, , , , ,3 Direktion Jesper Lien Administrerende direktør Per Toelstang CFO Nøgletal Overskudsgrad 0,6% 1,2% 1,2% 0,8% 0,1% Afkastningsgrad 1,9% 3,8% 3,9% 2,7% 0,3% Likviditetsgrad 78,5% 80,0% 79,7% 75,6% 74,8% Egenkapitalandel (soliditet) 17,7% 18,5% 18,2% 16,9% 17,1% Egenkapitalforrentning 4,4% 13,9% 13,3% 8,6% 9,9% Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Bestyrelse Lasse Bolander Torben Larsen Bjarne Dybdahl Andersen Formand Næstformand Thorkild Fink Nicolai Houe Ole Juel Jakobsen Stig Kjærgaard Jakobsen Hanne Grethe Johnsen Tage Rosenmeier Birgitte Hesselbjerg 37 Coop årsrapport 38

20 Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Regnskab Til medlemmerne i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Årsrapporten for for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C virksomheder. Årsregnskabet og koncernregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter () modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 28. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Virksomhedserhvervelser Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under periodeafgrænsningsposter (negativ goodwill) og indtægtsføres systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. I det omfang negativ goodwill kan henføres til en opskrivning af afskrivningsberettigede, materielle anlægsaktiver indtægtsføres beløbet i takt med afskrivningerne på opskrivningen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Mie StrygMadsen Statsautoriseret revisor Per Erik Johannessen Statsautoriseret revisor Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 39 Coop årsrapport 40

Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact, der er FNs initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact, der er FNs initiativ for virksomheders samfundsansvar. Global Compact Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact, der er FNs initiativ for virksomheders samfundsansvar. Global Compact er i dag verdens største frivillige

Læs mere

Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact der er FNs initiativ for virksomheders sociale ansvar.

Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact der er FNs initiativ for virksomheders sociale ansvar. Global Compact Som den første dagligvarevirksomhed i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compact der er FNs initiativ for virksomheders sociale ansvar. Global Compact er i dag verdens største frivillige

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Indhold FDB. Årsrapport. FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund

Indhold FDB. Årsrapport. FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund Årsrapport (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund Telefon: 39 47 00 00 Hjemmeside: www.fdb.dk E-mail: fdb@fdb.dk CVR-nr.: 43 63 65 10 Stiftet: 1896 Hjemsted:

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klimamærkning af fødevarer?

Klimamærkning af fødevarer? Klimamærkning af fødevarer? Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark A/S Änglamark Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der sammen med de selvstændige brugsforeninger driver

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen ERHVERVSKLIMAPANELET Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen Oplæg til mødet i Erhvervsklimapanelet Marts 2009 Baggrund Det strategiske partnerskab for klimaansvar

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Det er stort at være medlem af FDB FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed, og det er vores medlemmer, som ejer os. I hver dagen møder du os som Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk BERETNING 2014 Indledning Året 2014 er slut, og det er igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2014. Det er naturligt

Læs mere

14. OVERSIGT OVER BILAG

14. OVERSIGT OVER BILAG 14. OVERSIGT OVER BILAG Bilag 1: Spørgeskema... 2 Bilag 2: Resultat af spørgeskemaet... 5 Bilag 3: Sekundæe data... 10 Bilag 4: Syv stadier i det kvalitative interview... 14 Bilag 5: Interviewguide...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Coop. Hvordan forener vi det at gøre ServiceDesken mere effektiv med at give brugerne en bedre service

Coop. Hvordan forener vi det at gøre ServiceDesken mere effektiv med at give brugerne en bedre service Coop Hvordan forener vi det at gøre ServiceDesken mere effektiv med at give brugerne en bedre service Julie Schaldemose og Lisbeth Smed SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Forberedelsen Effekt Hvad

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen REMA 1000 Marketing og CSR strategi Anders Jensen Scenen 2005 3,6 mia. kr. i omsætning en af de mindste dagligvarekæde 136 butikker Markedsandel 3,2% Blandt de laveste image-scorer i dagligvaresektoren

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Klik for at redigere i masteren Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Thomas Roland Afdelingschef, Coop Ansvarlighed Danskerne Klik for at bruger redigere få penge i masteren på mad Modsætninger

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Weekend. Nr. 15/11. årgang/fredag 20. april 2012

Weekend. Nr. 15/11. årgang/fredag 20. april 2012 Weekend Nr. 15/11. årgang/fredag 20. april 2012 Danmarks største cykelhandler op i gear på Mustang Coops cykelteam: fra venstre Dorthe Pedersen, Christian Gellner, Dorthe Vetterstein og Lasse Haakonsson.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Agenda. 1. Introduktion 2. Fra CoopPlus til Coop kortet 3. Fremtidens muligheder og udfordringer

Agenda. 1. Introduktion 2. Fra CoopPlus til Coop kortet 3. Fremtidens muligheder og udfordringer 2 Agenda 1. Introduktion 2. Fra CoopPlus til Coop kortet 3. Fremtidens muligheder og udfordringer 3 Agenda 1. Introduktion 2. Fra CoopPlus til Coop kortet 3. Fremtidens muligheder og udfordringer Hvem

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere