Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning"

Transkript

1 Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud på C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

2 Dagsorden 2 Tinglysningen i dag og i fremtiden Opbygningen af elektronisk tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis - Udvalgte sikkerhedsovervejelser - Beskedorienterede webservices - Elementvis kryptering og signering - Single sign on i et webservicemiljø - Underskrifter Underskrift i tredje parts miljø Underskift af udvalgte dele af dokumentet

3 Tinglysningens opgaver 3 Rettigheder over objekter skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om objektet - Rettigheder der ikke tinglyses udsætter sig for at blive fortrængt af senere tinglyst rettighedshavere - Ejendom, biler, andelsbolig, personer, testamenter, fuldmagter Typer af dokumenter (eksempler) - Overdragelse af ejendom (Skøde) - Pantstiftning (Pantebreve) - Rettigheder over ejendom (Servitutter) Omfang i dag millioner anmeldelser pr. år - Værdi af 6 mia. kr. Tingbogens troværdighed skyldes statens erstatningsansvar - Brugeren skal kunne indrette sig i tillid til tingbogens oplysninger Enten opnå den angivne retsstilling Eller modtage økonomisk kompensation for tab forårsaget af fejlagtigt registreret data : 1,1 mio, 2003 : 0,5 mio, 2004 : 1,7 mio Grundlæggende ret at oplysninger er offentligt tilgængelige

4 Overordnet arbejdsgang i dag 4 Modtagelse af dokument - Papirbaseret - Indførsel i dagbogen Prøvelse - Er formkrav overholdt? - Kan dokumentet efter sin natur overhovedet tinglyses? - Er den åbenbart overflødig? - Er udstederen berettiget til at råde over ejendommen eller den pågældende ret? - Opfylder rettigheden diverse lovkrav? - Kan den opnå ønsket prioritetsstilling? Indførsel i tingbogen - Alene summariske oplysninger registreres i it-system - Påtegning på dokumentet Sidenummer samt oplysning om at dokumentet er tinglyst og datoen for tinglysningen Efterbehandling - Genpart sættes i aktmappe Papirbaseret genpart af samtlige gældende dokumenter for hver enkelt fast ejendom - Tinglyste dokument returneres til anmelderen

5 Fundamentale ændringer indenfor tinglysning 5 Centralisering - Fra 82 embeder til én Tinglysningsret i Hobro Digitalisering - Udelukkende tinglysning af digitale dokumenter Traditionelle dokumenter kan vedhæftes i elektronisk form - Digital signatur er omdrejningspunktet CPR og CVR nummer kræves til den helt grundlæggende prøvelse om ret til at disponere Man kan kun tinglyse med digital signatur - Nuværende akt digitaliseres ved indskanning i PDF-dokumenter Automatisering - Prøvelsen foretages af 200 automatiske kontroller Følger de hidtil gældende regler - Fokuserer på at automatisere 70% af tinglysningerne Det er de vanskelige 30% der resterer Manuel behandling

6 Forventede forbedringer i serviceniveauet 6 Bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter - Realkredit, Banker, Advokater, Ejendomsmægler, Kommuner, SKAT, Landinspektører, Kort og Matrikelstyrelsen, Borgere, mindre virksomheder Professionelle aktører (banker, realkreditinstitutter, advokater og ejendomsmæglere) - Kan integrere med e-tl fra egne systemer - kan foretage anmeldelser og straks modtage svar fra Tinglysningen om resultatet af den automatiserede prøvelse på egen skærm. - Grundlag for at digitalisere den samlede sagsbehandling Det papirløse huskøb Automatisere administrative og rutineprægede opgaver Borgerne - Oplevelsen af en hurtigere tinglysningsproces - Bedre rådgivning på det tidsmæssige forløb - Forenkling af en ejendomshandel Lettere at se, hvilke rettigheder der er tinglyst på ens ejendom Ensartet service. - Sagsbehandlingstiden vil være ens i hele landet - Fortolkning af formalia vil være den samme Mindre følsomt over for perioder med særligt mange tinglysninger - f.eks. ved konverteringsbølger

7 Business casen vedr. elektronisk tinglysning 7 Digitaliseringen af tinglysningen vil medføre væsentlige besparelser hos Domstolene - Fra ca. 400 medarbejdere til 150 medarbejdere Samfundsmæssige besparelser er højere - Ekspeditionstiden for tinglysning falder fra op til 14 dage til få sekunder Gennemsnit i dag er 5 dage - Anslået til millioner kr. om året Et reduceret tidsforbrug for medarbejderne hos de professionelle aktører - Automatisk indhentning af informationer - Automatisk udfyldelse af elektroniske dokumenter/formularer. - Færre afbrudte arbejdsprocesser og kundemøder - Bortfald af kopiering, kuvertering, udarbejdelse af følgebreve m.m.. - Ingen ekspeditioner til og fra arkivet En reduktion i direkte omkostninger (materialer og porto m.m.) Sparede finansielle omkostninger for borgeren ved en hurtigere tinglysningsekspedition (estimeret til 100 mio kr). - Bankgaranti i kortere tid - Rentetab på deponering af salgsprovenue Samlet pris for e-tl indtil 2012 er ca. 250 millioner kr.

8 Generisk arbejdsgang i e-tl 8 Anmelder Eget System Signer e-tl-dok Modtag besked fra e-tl Opbyg tinglysningsdokument (e-tl-dok) Send e-tl-dok e-tl XML Afvisning Hent information i e-akten Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information E-TL akten Manuel prøvelse Abonnent

9 Orkestering - Praksis 9 Private processer Aktør 1 Aktør 2 Aktør n Offentlig proces Finansielle processer (Papirløs bolighandel) Private processer Elektronisk Tinglysning (e-tl) Private processer KMS CPR CVR DMR ESR SKAT Beliggenhedskom. Hændelsesmod. Hændelsesmod. Hændelsesmod.

10 Sikkerhed i teori og praksis C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

11 Dagsorden 11 Tinglysningen i dag og i fremtiden Opbygningen af elektronisk tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis - Udvalgte sikkerhedsovervejelser - Beskedorienterede webservices - Elementvis kryptering og signering - Single sign on i et webservicemiljø - Underskrifter Underskrift i tredje parts miljø Underskift af udvalgte dele af dokumentet

12 Udvalgte sikkerhedsovervejelser ved serviceorientering 12 Web Services vil tilføje hundredvis af enkelte services til virksomhedens it-miljø, - Web Services distribuerede natur vil gøre det endnu mere vanskeligt at håndhæve sikkerhedspolitikker. Sikkerhedsløsningen skal understøtte fleksibiliteten i at kunne samarbejde med den rette partner på det rette tidspunkt. - Målet er, at deltagere i et Web Service-miljø let kan bygge interoperable og sikre løsninger ved brug af heterogene systemer. - Løses på en omkostningseffektiv facon både for virksomheden såvel som for partnerne. Fundamentale sikkerhedsprincipper kræver, at en service autentificerer en forbruger. - Servicen og dets forbruger risikerer derved at blive tæt koblet, medmindre sikkerheden selv kan håndteres på en løst koblet facon. - Hvis hver Web Service og applikation udviklet i værdikæden kræver en unik tilgang, vil potentielle fordele blive tabt på grund af omkostningerne til at bygge og styre den krævede infrastruktur.

13 Forbindelsesorienterede webservices 13 Traditionelle applikationer er forbindelsesorienterede, - Tillader, at mange sikkerhedsdetaljer implementeres på forbindelsesniveauet - Kræver en direkte forbindelse mellem serviceleverandøren og forbrugeren. I dag er de fleste Web Services synkrone punkt til punkt-løsninger, som bruger SOAP over HTTP. Mange virksomheder beskytter Web Services med veletablerede internetbaserede sikkerhedsværktøjer såsom SSL/TLS - Fungerer i en sikkerhedssammenhæng, der er den samme som på internettet. Data krypteret, mens det transporteres TEKST Krypter Fz7y8 Dekrypter TEKST Forbruger Leverandør

14 Beskedorienterede webservices 14 Mere avancerede Web Services er beskedorienterede, - uden sikkerhed for at der er en direkte forbindelse mellem serviceleverandøren og forbrugeren. - Traditionelle tilgange til at imødegå sikkerhedsudfordringerne er ikke velegnede eller er utilstrækkelige for en Web Service-sikkerhedsarkitektur. - SOAP er som udgangspunkt uafhængig af de underliggende kommunikationslag. - Forskellige kommunikationsteknologier kan bruges i forbindelse med en SOAP-besked, der bevæger sig over mange led. Sikkerhedsinformation tilgængelig efter der ikke mere er forbindelse til afsenderen - Sikkerhedsinformation vedligeholdes over en længere periode - Kan verificeres på et vilkårligt tidspunkt i den periode. Bank enettet Elektronisk Tinglysning TEKST Krypter Fz7y8 Dekrypter TEKST Krypter X45Yd Dekrypter TEKST Hul mellem dekryptering og kryptering

15 Sikkerhed hele vejen 15 En komplet Web Service-sikkerhedsmekanisme skal tilbyde sikkerhed hele vejen fra leverandør til forbruger Flytte sikkerheden væk fra netværkslaget og ind i højere lag, hvor selve beskeden bevæger sig. - Tillader sikkerhedskoncepter at blive implementeret uafhængigt af en speciel netværkseller transportprotokol. - Kryptering forblive uafhængigt af, om beskeden sendes ved brug af HTTP, SMTP eller andre protokoller. - Netværks- og transportuafhængig sikkerhed er krævet for alle beskeder, der transporteres via mere end én protokol på dets vej til den endelige modtager. WS-Security beskriver, hvordan webservice-sikkerhed opnås hele vejen fra afsender til modtager. Bank enettet Elektronisk Tinglysnin TEKST g Fz7y8 Krypter Fz7y8 Dekrypt er TEKST Sikkerhed hele vejen

16 Elementvis kryptering og signering 16 Sikkerhedsindhold 2 Sikkerhedsindhold 4 Sikkerhedsindhold 1 Sikkerhedsindhold 3 Bank som Anmelder Advokat Adkomsthaver Ægtefælle E-TL

17 Flere underskrifter på et dokument - XML Signatur 17 Underskrift skal kunne påføres i forskellige systemer på forskellige tidspunkter E-TL bruger XML Digital Signatur - Man kan signere et komplet XML-dokument - Man kan signere et enkelt element i et XMLdokument - Man kan signere indholdet i et XML-element - Man kan signere ikke-xml-data (f.eks. jpgbilleder) - Underskriften er en del af XML-dokumentet - Flere kan tilføje informationer, der underskrives individuelt Anmeldelses- og afgiftsinformation tilføjes efter debitors underskrift Al information signeres med Tinglysningsrettens digitale signatur - Dokumentet kan sendes rundt mellem uafhængige interessenter Alle kan kontrollere signaturen Man kan tilføje egen information og beholde tinglysningens signatur <Anmeldelse> <Anmelder>Bank A/S</Anmelder> <Afgift> <Beløb> 1000 kr </Beløb> <Erklæring> Signeret A54 af </Erklæring> anmelder </Afgift> <VedhæftetDok>hkjk </VedhæftetDok> <Adkomsthaver> <Navn>Peter </Navn> <Adr> Egevej 1 </Adr> <By>. </By> <Postnr> </Postnr> <Land> </Land> </Adkomsthaver> <Realkreditpantebrev> <Hovedstol> </Hovedstol> <Rente> 5% </Rente> <Løbetid> 360</Løbetid> </Realkreditpantebrev> Signeret af adkomsthaver, ægtefælle, myndighed osv. <Underskrifter> <ds:signatur /> <ds:signatur /> </Underskrifter> </Anmeldelse>

18 Problemer ved digital signatur 18 Digital signatur er ikke mobil Ikke alle har en Digital signatur Imødegås ved tre initiativer - Fuldmagtsordningen - Anmelderordningen - Underskriftmappen

19 Fuldmagtsordningen 19 Fuldmagt indsendes på papir til Tinglysningsretten - Kan også dannes på portalen - Fuldmagten indskannes og OCR-læses - Fuldmagten kontrolleres og lagres i fuldmagtsbogen Fuldmagten er designet til at være generel elektronisk fuldmagt - Fuldmagtshaver CPR/CVR - Fuldmagtsgiver CPR/CVR - Omfang af fuldmagten XML-dokument der kan defineres af enkelte myndigheder Separat ekstern webservice kan kaldes til kontrol - Tildeles et unikt nummer - Kan hentes via webservice-kald En anmeldelse skal angive, at der tinglyses i henhold til fuldmagt - CPR-nummer på den digitale signatur kontrolleres

20 Anmelderordningen Den valgte løsning 20 Virksomheder med specielt forretningsformål kan anmelde uden kundens signatur - De garanterer, at de har den rette aftale med kunden - Erstatningsansvar Overtager statens objektive erstatningsansvar Medarbejder- eller virksomhedscertifikat oprettes i e-tl - Virksomheden udnævner en digital signatur til administrator Opretter hvilke certifikater der har lov til at anvende anmelderordning - Medarbejder- eller virksomhedscertifikat Kan angive beløbsgrænse Antal krævede underskrifter

21 Den rigtige webservice-løsning Fælles forståelse Autentifikation og autorisation over flere led 21 Adgang til en Web Service skal besluttes, baseret på informationer om slutbrugeren Web Service må have adgang til information, der gør den i stand til at træffe autorisationsbeslutning. - hver enkelt virksomheds unikke relationer med brugeren beskyttes. - Oplysninger om identiteten på brugeren er ikke nødvendig, relevant autorisationsinformation er tilstrækkeligt. Hvert led i en Web Services orkestrering kan være ejet af forskellige enheder, - det forventes, at de har hver deres modeller, systemer og standarder for autentificering. - Troværdige mekanismer, hvormed disse adskilte modeller kan udveksle identiteter. - Da autentifikationsmodeller kan variere, må et sådan system også være løst koblet. - Godt designede Web Services skal være fleksible i forhold til deres forventninger omkring andre systemers autentifikationsmodeller. Autentifikations- og autorisationsinformationen følger kaldet på tværs af applikationer, netværk og organisationer - Videresende autorisationsinformation om, at anmelderen er en autoriseret medarbejder og derfor skal have adgang til at anmelde via anmelderordningen

22 Billetter i SAML 22 Udtrykker information omkring autorisation og autentifikation såvel som attributter omkring slutbrugeren - Information om en autentifikations- eller autorisationshandling, der er sket tidligere Bruger X er autentificeret ved brug af password klokken Y. - Ved at autentificere én gang og genbruge denne autorisation for efterfølgende Web Services kan single-sign-on for Web Services opnås. Autentifikationspåstand - Udstedt af en autentifikationsservice, der erklærer, at identiteten af en bruger eller en Web Service er blevet autentificeret til at tilgå beskyttede ressourcer - Autentifikationspåstanden drejer sig kun om identiteten af entiteten. - Behøver ikke indeholder ikke nogen information om emnet. Attributpåstande er genereret af en attributservice. - Verificerer, at en bruger eller Web Service besidder statiske attributter f.eks. jobposition eller tilknytning til en virksomhed dynamiske attributter såsom en forbrugers bankkontosaldo eller en forhandlers kvartalsvise salg. - Kræver fælles forståelse for, hvad f.eks. en indkøbschef er mellem de involverede parter - SAML specificerer ikke selv nogen sikkerhedsattributter. - SAML-brugere skal designe deres egne sikkerhedsattribut-namespace En autorisationsbeslutningsservice - samler autentifikationspåstande, attributpåstande og autorisationspolitikker og genererer autorisationspåstande, som definerer, hvilke ressourcer en bruger/web Service har tilladelse til at tilgå.

23 Underskriftmappen 23 Anmeldelser der kræver flere underskrifter, kan placeres i underskriftmappen - Angiver hvilke roller som et CPR/CVR nummer skal underskrive for Underskrivere kan besøge underskriftmappen uafhængigt for at påføre sin digitale signatur - Besked til opretter om hver ny påført underskrift - Dokument ugyldigt hvis signatur trækkes tilbage Hvis tegningsregler for virksomhed kræver flere underskrifter - Anmelder ved ikke hvem som vil underskrive F.eks. 2 underskrifter fra direktionen eller direktør sammen med et medlem fra bestyrelsen - Opretter antal roller med korrekt CVR-nummer - Vælger rolle og påfører medarbejder eller personligt signatur Stillet krav om at medarbejder signatur skal indeholde CPR - Tinglysningsretten kontrollerer korrekt CPR-nummer i henhold til tegningsregler Manuel kontrol sker gennem automatisk opslag på rigtig hjemmeside hos CVR CVR har ikke tegningsregler i struktureret format, så ingen webservice er mulig - Ca manuelle opslag om dagen - Ingen mulighed for automatisk tinglysning af virksomheders dispositioner over egne aktiver CVR som en Trust-service? Designet til at være en fælles offentlig underskriftmappe

24 Opsummering 24 Sikkerhed afgørende for virksomhedens fleksibilitet Sikkerhed skal være løst koblet Sikkerhed på tværs af teknologier, netværk og organisationer bliver en nødvendighed Sikkerhedsstandarder en nødvendige for at bygge bro mellem heterogene sikkerhedsmiljøer

25 Mere information på Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud på C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

26 Den rigtige webservice-løsning afkoblet 26 Nuværende autentificerings- og autorisationsløsninger fokuserer primært på menneske til maskine-interaktion. - Med Web Services vil maskine til maskine-interaktionen vokse - kræver mekanismer til at etablere tillid mellem Web Services. Hver virksomhed udnævner Trust-webservice Når e-tl modtager en anmeldelse med brug af anmelderordningen - Spørger Trust-webservice om den pågældende signatur gerne må dette Medfører - Ingen brugeroprettelse hos e-tl - Kontrollen sker hos virksomheden E-TL

27 Signering i e-tls miljø 27 Det er XML-dokumentet som man underskriver Men det er en tekst-repræsentation som underskriveren ser E-TL kan ikke stole på at en anmelder loyalt har vist XML-dokumentet - Objektivt erstatningsansvar Al underskrift skal foretages i e-tl s miljø - Anmelder kalder en webservice hos e-tl - E-TL viser en tekst-repræsentation af XML-dokumentet - Brugeren underskriver - E-TL bekræfter at det er i dets miljø underskriften er foretaget - Det underskrevne dokument returneres til anmelder

28 Identifikation af systemer 28 Systemer identificeres ved digital signatur - Godkendte systemers signatur er påført i SOAP-header - WS-Security standarden anvendes Al information signeres med Tinglysningsrettens digitale signatur - XML Signatur - Dokumentet kan sendes rundt mellem uafhængige interessenter Alle kan kontrollere signaturen Man kan tilføje egen information Ingen kryptering nødvendig når e-tl sender information ud - Information er offentlig <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:soap="..." xmlns:wsse="..." xmlns:wsu="..." xmlns:ds="..."> <soap:header> <wsse:security> <ds:signature> </ds:signature> </wsse:security> </soap:header> <soap:body wsu:id="soapbody"> <etl:anmeldelse> <etl:anmeldelsedokument id= dokument > </etl:anmeldelsedokument> <etl:attachmentbinarydata id= bilag1 /> <etl:attachmentbinarydata id= bilag2 /> <etl:underskrifter> <ds:signature /> <ds:signature /> </etl:underskrifter> </etl:anmeldelse> </soap:body> </soap:envelope>

29 Andre beslutninger 29 Ugyldig signatur ved modtagelsen - Ingen afvisning - Udtages til manuel behandling Samme i tilfælde af udenlandsk signatur - EU-regler betyder, at der ikke er lovhjemmel til at kræve udelukkende OCES Medarbejdercertifikat skal være med CPR

30 Kommunikation fra e-tl 30 På portalen - Ingen oprettelse af brugere - Digital certifikat bruges til identifikation Giver adgang til egne tinglysninger uden afgift - Medarbejdercertifikat giver adgang til virksomheders egne tinglysninger Kan påføre virksomheden udgifter ved forespørgselsafgift Uberettiget brug er et problem mellem virksomheden og den ansatte

31 Elementvis kryptering og signering 31 Når en SOAP-besked skal transporteres over multiple SOAP-stationer mellem afsenderen og slutpunktet, kan det ikke forventes, at systemerne har andet til fælles end muligheden for at parse og dirigere en SOAP-besked. Det må derfor forventes, at et sådant scenarium involverer mere end én form af sikkerhedsindhold Alt sikkerhedsindholdet skal indgå i det samme SOAP-dokument, men skal være rettet til forskellige parter. Web Services kan opsamle information fra mange forskellige kilder, hvilket giver mere komplekse sikkerhedsudfordringer. - For eksempel når dokumenter er flyttet mellem forskellige stadier af elektronisk godkendelse, skal dokumenter opsamle digitale signaturer, men det oprindelige indhold må ikke blive ændret. - XML understøtter dette, ved at man kan opdele dokumentet i individuelle elementer. - Der kræves derfor en digital signaturløsning til understøttelse af dette.

32 Andet vedr. sikkerhed 32 Vi opretter ikke brugere - Alle har lov til at se alt (mod betaling) - Alle kan anmelde en tinglysning (mod betaling) Vi overlader det til partnerne at sikre at medarbejderne overholder deres interne regler - Vi har godkendt alle system-system virksomheders servercertifikat Hvem de tillader at bruge deres services er deres problem - Alle medarbejdere med et certifikat kan se virksomhedens tinglysninger! Men det kan de jo alligevel - De kan også påføre udgifter ved køb af tinglysningsattester! Virksomhedens interne procedure må kontrollere regninger fra e-tl - Hvor speciel tilladelse kræves (Anmelderordning og enkelte offentlige myndigheder) Billet sendes med anmeldelsen (SAML-Token) - Virksomhedens portvagt udsteder - E-TL kontrollere billetten Vi signerer al information der udsendes fra e-tl Vi krypterer ikke tinglyst information Krav om at notarfunktionen kan bruges som generel offentlig notarfunktion - Tidsstempling og opbevaring af kopi af dokumentet

33 Den fremtidige elektroniske tinglysningsmodel 33 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Ansatte i Tinglysningen Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere