Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND"

Transkript

1 NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning... 5 A-kassen orienterer... 8 Efterløns- og Pensionistklubben... 1 Generalforsamling 3f Odense Ungdom maj Eventyrløbet Jubilarfest Fodboldstævnet Faglige sager Hanoi - Ho Chi Minh City Bangkok Få styr på privatøkonomien... 2 Receptioner Hjemmeside:

2 PRAKTISK Info AFDELINGENS BESTYRELSE: Poul Erik Jessen, formand, tlf Ellen B. Hoffmann, pol. næstformand, tlf Evy Andersen, org. næstformand, tlf Knud Detlevsen, kasserer, tlf Preben Wolthers, Sauer Danfoss, tlf Jan Eriksen, Fynsværket, tlf Palle Knudsen, Wittenborg, tlf Lars Storm, AXA Power, tlf Mogens Madsen, Micro Matic, tlf Kim Skovlund, Glud & Marstrand, tlf Ulla Hansen, Plus Pack, tlf Berit Nielsen, Wittenborg, tlf Inge-Lise H. Hansen, Kwintet Kansas, tlf Peter Henningsen, Damixa, tlf Kent Harboe Nielsen, Roulunds Braking, tlf Kirsten Liisberg, Albani, tlf Kirsten Nielsen, Glud & Marstrand, tlf Susan Madsen, Kwintet Kansas, tlf TOP FEM 4. KVARTAL 27 Fynsværket ,26 Albani/Faxe Depoter ,95 Wittenborg ,15 Dalum Papir ,42 AXA Power ,45 EFTERLØNS- OG PENSIONISTKLUBBEN Vi mødes i klublokalet på Tolderlundsvej 7A, 5 Odense C, onsdag fra kl Program for klubben finder du i dette blad og på afdelingens hjemmeside. Yderligere henvendelse kan ske til: Formand Kjeld Madsen, tlf Næstformand Torben Jacobsen, tlf Kasserer Verner Jensen, tlf Sekretær Tonny Petersen, tlf Bestyrelsesmedlem Laurits Jørgensen, tlf BLADREDAKTIONEN: Poul Erik Jessen, ansv. Søren Hansen, red. Preben Wolthers (Sauer-Danfoss) Inge-Lise Hansen (Kwintet Kansas) Allan Christoffersen (Wittenborg) Tejs Lund (Albani) Stof, der ønskes optaget i næste nr. af bladet må være indsendt til kontoret senest den 7. juli 28. Artikler og indlæg i bladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller bestyrelsens mening. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. AFDELINGENS ÅBNINGSTIDER: ÅBNINGSTIDER: Mandag og Tirsdag-onsdag Torsdag Fredag TELEFONTIDER: TLF Mandag-tirsdag og Onsdag Torsdag og Fredag DØGNVAGT: TLF Ingen skeletter i skabet i 3f! Igennem de seneste måneder har der i den borgerlige presse verseret den ene historie efter den anden om aflønningerne i fagbevægelsen, herunder 3f. Det hele startede med at HK s tidligere forbundsformand John Dahl, selv valgte at sige op til fordel for et nyt job uden for HK - i den anledning blev det oplyst at han efter reglerne i HK, ville få en halv årsløn på ca. 5. kr. som gyldent håndtryk. Min egen umiddelbare reaktion var derfor en naturlig undren over at noget sådant kan lade sig gøre, på baggrund af at han selv ønskede skifte job, men nuvel jeg kender ikke til HK s interne regler. Oveni dette kom det frem, at LO s tidligere næstformand Tina Aurvig- Huggenberger efter at hun ikke blev valgt til formandsposten i LO og ikke selv ønskede at genopstille til næstformandsposten, fremkom med krav om indbetaling til sin tilsagnspension i årene fremover indtil pensionsalderen, et krav på flere millioner. Jeg kan godt forstå de mange der var ved at gå bagover af forbløffelse og harme. Om disse begivenheder er rimelige og aftalt mellem parterne i forvejen vil jeg overlade til eksperterne og jer selv at forholde sig jer til. Men glædeligvis kan jeg oplyse, at hverken valgte eller ansatte i 3f forbundet har sådanne gode ordninger. Forlader du selv jobbet, hvad enten du er valgt eller ansat, så udløser det ingen ekstra gyldne håndtryk. Bliver du derimod ikke genvalgt eller afskediget pga. indskrænkning af personalet, følger man de regler der er aftalt overenskomstmæssigt. For afdelingens vedkommende betyder det at hvis du ikke bliver genvalgt, så følger man funktionærlovens bestemmelser der max. kan betyde op til 6 mdr. løn afhængig af din anciennitet. For de ansattes vedkommende følger man samme regler. JyllandsPostens erhvervstillæg bragte for nylig en større artikel om fagbevægelsens pensionsordninger, herunder en kritik af 3f forbundets tilsagnspensionsordninger. Årsagen skulle være, at man sammenlignede disse ordninger med den omtalte sag om Tina Aurvigs tilsagnspension fra LO. Også her kan jeg berolige. I 3f er en sådan sag udelukket. Forlader en person med en gammel tilsagnsordning forbundet inden pensionsalderen, kan vedkommende kun få overført egen opsparing. I øvrigt er disse ordninger stærkt på retur. De blev for begge tidligere forbund KAD og SiD oprettet for forbundsvalgte og ansatte tilbage i 193 erne. For KAD ophørte disse ordninger i 1991 og for SID s vedkommende i Det er klart, at for dem der indgået disse aftaler, vil der blive udbetalt i henhold til disse ordninger. For øvrige der er kommet til siden gælder, at man fra da af og også ved fusionen til 3f har fået en normal arbejdsmarkedspension med indbetaling afhængig af den enkeltes overenskomtaftale. Så glædeligvis var der ikke fugls føde på disse udsagn om 3f, og vi kan så bruge tiden til mere fornuftige gøremål, på de mange store spørgsmål, der er i vort samfund. SYNS PUNKT Af formand Poul Erik Jessen 2 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 3

3 4 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 29. MARTS 28 KL. 9. I KANTINEN - 3F, SKIBHUSVEJ 52B, ODENSE C DAGSORDEN: Pkt. 1. Godkendelse af forretningsorden Pkt. 2. Valg af dirigenter Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg Pkt. 4. Beretning v/ formanden Pkt. 5. Regnskab/budget Pkt. 6. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen Pkt. 7. Valg af (= nuværende der genopstiller): a. Formand (Poul Erik Jessen) b. Organisatorisk næstformand (Evy Andersen) c. Politisk næstformand til efterfølger for Ellen Hoffmann pr d. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer Tidligere KAD (2): Ulla Hansen, Plus Pack samt nyvalg Tidligere SiD (4): Preben Wolthers, Sauer Danfoss Jan Eriksen, Fynsværket Ingelise Hansen, Kansas Susan Madsen, Kansas e. Valg af 3 Bestyrelsessuppleanter Tidligere KAD (1): Nyvalg Tidligere SID (3): Erik Vad Nielsen, Dalum Edwin Christoffersen, Micro Matic samt nyvalg f. 1 bilagskontrollant Tidligere SiD: Rita Kjeldsen, Dalum Papir g. 1 suppleant for bilagskontrollant Tidligere KAD: Jytte Hansen, Micro Matic Tidligere SID: Nyvalg h. 1 fanebærersuppleant Tidligere KAD: Kirsten Nielsen, Glud & Marstrand i. Revisionsselskab - Revisionsinstituttet Pkt. 8. Bevillinger Pkt. 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være kontoret i hænde senest tirsdag den 25. marts 28 kl. 8.. Forslagene vil ligge til gennemsyn i afdelingen fra onsdag den 26. marts kl. 8.. Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises på forlangende. Tilmelding til spisning skal ske til afdelingen på tlf , senest tirsdag 2. marts 27 kl P.b.v. Poul-Erik Jessen Formand SKRIFTLIG BERETNING for 3f Odense Industri i perioden april 26 til februar 27 Året der nu er gået siden sidste generalforsamling har været karakteriseret af en række begivenheder og konkrete tiltag, der alle sammen har været med til at sætte præg på afdelingens aktiviteter og arbejde. På baggrund af et dårligt økonomisk resultat i 26 med deraf følgende tiltag for at bedre økonomien og tilpasse bemandingen i afdelingen, har vi været utrolig spændte på forløbet i 27. Og resultatet har nu vist sig ved, at vi har fået vendt det alt for store underskud til et ganske pænt overskud i perioden. Baggrunden for det gode resultat, skal ses i at vi dels har mærket effekten af de sparede lønkroner og de øvrige økonomiske stramninger vi indførte ved starten af året 27, men også ved at medlemstilbagegangen har ligget langt fra til det forventede eller frygtede. I en stor del måneder af perioden har vi faktisk haft medlemsfremgang. Årsagen til det skal findes ved den øgede beskæftigelse og heraf rekordlave ledighed blandt vore medlemmer. Til tider har det såmænd knebet med at kunne skaffe den relevante arbejdskraft som virksomhederne har ønsket. Ledigheden blandt vore A-kassemedlemmer har i perioden svinget mellem min. 5% og max. 8% dvs. at ca af vore medlemmer har været ledige. På en række virksomheder som Sauer Danfoss, Micro Matic, Damixa og Wittenborg har vi i afdelingen mærket denne beskæftigelsesmæssige fremgang. Desværre må vi på nuværende tidspunkt konstatere at der er kommet en voldsom opbremsning i beskæftigelsen inden for Industrien med deraf følgende medlemstilbagegang til følge. I bestyrelsen følger vi spændt udviklingen i beskæftigelsen i afdelingen, som dog fortsat er relativ stor. En anden årsag til medlemsfremgangen i 27 kan ligeledes ligge i, at vi i de år hvor der forhandles overenskomst kan mærke en øget tilgang på baggrund af faren for en evt. konflikt. Desværre er vi fortsat vidne til at virksomheder eller produktioner lukker eller flytter, såvel til udlandet eller andre steder i Danmark. Det tidligere Roulunds Fabrikker, der tidligere var en af Odenses allerstørste industrivirksomheder, men som for år tilbage er blevet solgt og opsplittet i flere mindre virksomheder, heraf er Roulund Rubber ved at blive afviklet, mens Roulund Roshield er flyttet til Vissenbjerg området. Det samlede antal beskæftigede er således faldet drastisk gennem de seneste 1 år. Med hensyn til den megen omtale om brugen af udenlandsk arbejdskraft, især østeuropæisk, som vi erfarer inden for en lang række områder; har vi indtil videre været forskånet for det problem. Vi følger dog på nærmeste hold når eks. vikarbureauer søger om opholdstilladelse for her igennem at få færten af dem der beskæftiges inden for vores område. Overenskomstfornyelsen 27 Afdelingen stemte med et snævert flertal ja til overenskomsten ved urafstemningen sidste år. 51,6% stemte ja og 48,4% stemte nej til resultatet. I selve afstemningen deltog blot 46,9% af afdelingens stemmeberettigede, hvilket var en skuffelse i forhold til et mål om at mere end 5% af afdelingens medlemmer ville deltage i afstemningen. I såvel 3f Forbundet som i afdelingens bestyrelse har vi diskuteret afstemningsformen og fremgangsmåden, for at få flere gjort aktive i forhold til at det dog gælder deres egne forhold, og derfor vil vi til næste overenskomstforhandling i 21 arbejde for at stemmeprocenten øges. Om selve overenskomsternes resultater er disse jo på en lang række punkter allerede trådt i kraft, og blevet en del af vor hverdag, eller vil blive det i nærmeste fremtid. Hovedresultaterne blev: Forhøjelse af mindstelønnen med 8 kr. i overenskomstperioden Forhøjelse af satsen for skifteholdsarbejde med kr. 1,5 pr. time Indførelse af fritvalgskonto for den enkelte lønmodtager, der ud over SH-beløbet, beløbet til feriefridag i perioden frem til 29 får yderligere 1 % af den ferieberettigede løn, som han/hun råder over Forhøjelse af pensionsbidraget i en periode frem til 1. marts 29 med 1,2%, heraf betaler arbejdsgiveren,8% Indførelse af forhøjet pensionsbidrag for kvinder under barselsorlov Indførelse af retten til selvvalgt uddannelse i 2 uger med løn udvidelse med 3 uger af perioden med betalt forældreorlov Lokale lønforhandlinger De lokale lønforhandlinger på virksomhederne har vist sig at give pæne resultater. I såvel 27 samt for de foreløbige meldinger for 28, ser det ud til at der bliver givet mellem 4 kr. og 6 kr. som følge af at en del virksomheder fik sig forhandlet til flerårige aftaler om lønstigning. Overenskomstforhandlinger i år Det offentlige område, kommunerne, staten og regionerne forhandler i øjeblikket deres overenskomster, og her forsøger de faglige organisationer at opnå en tilsvarende lønstigning eller mere end det der blev opnået på det private område ved forhandlingerne sidste år. I skrivende stund er der sammenbrud i en del af forhandlingerne. Det vil vise sig om forligsmanden kan bringe parterne frem til et resultat eller om landet vil blive kastet ud i konflikt på det offentlige eller dele af det offentlige område. Inddrevne midler Afdelingen har i 27 været medlemmerne behjælpelig med inddrivelse af kr ,62 til faglige-, juridiske-, forsikrings- og arbejdsskadessager. Heraf vedrører alene 1 millioner kr. fra arbejdsulykkes- og sygdomssager. Det vidner fortsat om at arbejdsmiljøet langt fra kan siges at være acceptabelt på vore virksomheder. Det samlede beløb er ganske vist faldet med 6 millioner kr. fra året før; men dette skyldes blandt andet en ny form at opgøre beløbene på. Forbundet Kongres i september 27 Under mottoet meget mere fagforening afholdt 3f sin første ordinære kongres efter sammenlægningen i 24 i Ålborg i dagene fra den 15. til den 21. september. Det blev en forholdsvis fredelig kongres. Der var dog optræk til lidt dramatik i forhold til formandens mundtlige beretning, hvor Poul Erik Skov Christensen med baggrund i en medlemsundersøgelse i en eller anden udstrækning forsøgte at gøre sig til talsmand for koncerntanken, som bl.a. 3F ODENSE INDUSTRI 5

4 indebærer, at afdelingerne opgiver deres suverænitet, og at magten centraliseres i forbundet, og endvidere at ydelserne og servicen strømlines i stil med f. eks. store banker og forsikringsselskaber. Der blev i forbindelse med diskussionen om beretningen fremført en del kritik af disse visioner fra en lang række talere og i sin replicering glattede forbundsformanden da også ud i forhold til den rejste kritik, således at beretningen kunne vedtages af kongressen. Endelig vedtog kongressen et forslag om ny lønregulering for valgte i forbundet samt endvidere et kontroversielt forslag om afskaffelse af honorarer for de valgt i forbundet. LO Kongres i oktober 27 Under mottoet ind i kampen afholdt LO ordinær kongres i perioden oktober i København. Også denne kongres blev afviklet i en ånd af konsensus og fordragelighed, og der var ikke optræk til dramatik og sværdslag og heller ikke mange kontroversielle og sprængfarlige forslag til behandling. Al opmærksomheden var i overvejende grad denne gang samlet om det forestående formandsvalg, idet fungerende forbundsformand Hans Jensen grundet alder skulle overgå til pension. Som bekendt var der 2 kandidater til formandsposten nemlig på det tidspunkt fungerende LO-næstformand Tine Aurvig-Huggenberger og LO-sekretær Harald Børsting, der har en fortid i SiD som uddannelsessekretær. Som bekendt vandt Harald Børsting dette kampvalg med en forholdsvis snæver margen på 16 stemmer, og Tine Aurvig-Huggenberger ønskede ikke at genopstille til næstformandsposten eller andre LO-poster, hvorfor Lizette Risgaard fra HK Storkøbenhavn blev valgt som ny næstformand. Folketingsvalget november 27 Folketingsvalget den 13. november betød ikke det nødvendige politiske skifte, der set med fagbevægelsens øjne var hårdt brug for. Den borgerlige liberale fløj opnåede, trods tilbagegang for VKO-flertallet, et flertal til højre med hjælp fra en enkelt færing og under fortsat stor indflydelse fra Dansk Folkeparti. For socialdemokraterne betød valget skuffende tab af yderligere 2 mandater; men det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med SF s gigantiske fremgang på 12 mandater og de Radikales tab af den gevinst de tog hjem ved valget i 25. Det positive, der kan siges om valget, er at samarbejdet mellem SF, De Radikale og Socialdemokraterne udviklede sig positivt under selve valgkampen. Hvis de 3 partier havde besluttet sig for en politisk platform i god tid før valget kunne resultatet måske have været meget anderledes, en model der har været anvendt i Norge med stor succes.. For det nye parti Ny Alliance blev debuten noget mat i forhold til, hvad pressen havde proklameret. Naser Khader og hans parti kom aldrig på banen i forhold til, hvad der var udmeldt af diverse såkaldte valgforskere, men afslørede sig undervejs som erhvervslivets forlængede arm, fra hvem de da også har fået de fleste af deres valgmidler fra. Valget kom som et lyn fra en klar himmel, formodentlig fordi statsminister Anders Fogh Rasmussen havde fået øje på 3 alvorlige bump forude på den politiske landevej: Genforhandling af kommuneaftalerne, overenskomstforhandlingerne på det offentlige område primo 28 samt endelig spørgsmålet om en folkeafstemning om EU s såkaldte Reformtraktat - Lissabon traktaten og afskaffelsen af de 4 forbehold. For fagbevægelsen og 3f s vedkommende skal tiden fremover bl.a. bruges til at stille krav til en forbedring af uddannelsespolitikken for vore medlemmer, og at kæmpe mod yderligere stramninger for vore ledige medlemmer på dagpengeområdet. Vi ved, at der blandt VKO-flertallet er partier der ønsker at begrænse dagpengeperioden yderligere, og stille krav til yderligere skærpelse af rådighedsbegrebet over for de ledige, der i forvejen er presset nok i den nuværende situation. Inden for arbejdsmiljøet skal der arbejdes med at nedbringe den stigende mængde arbejdsulykker og erhvervsbetingede psykiske lidelser der bliver anmeldt, som en rapport fra Arbejdsskadestyrelsen i oktober har bragt for dagen. Alt i alt kan det vise sig at blive en hård prøve for regeringen at finde flertal til løsninger af alle disse problemer, så det bliver nødvendigt at udskrive folketingsvalg i utide. Her kan vi så håbe på - den næste regering ikke bliver en Foghregering, men en regering, der i langt højere grad arbejder for vore medlemmers behov, en regering med Helle Thorning Schmidt i spidsen. Tilbage står frygten for hvad VKO-flertallet kan nå at forvolde af skade over for velfærdssamfundet. Finanslovsforhandlingerne er i gang og trods sine udmeldinger om at der var råd til både skattelettelser og velfærd under valgkampen har Anders Fogh s pibe fået en anden lyd nu, kun ganske kort tid efter at han proklamerede sine valgløfter. Den såkaldte Vaxholm-sag, et spørgsmål om faglige rettigheder Den 18. december 27 afsagde EFdomstolen dom i den såkaldte Vaxholm-sag. De svenske fagforeningers konflikt imod det lettiske firma Laval u Partneri blev dømt ulovlig. Domstolen siger, at konflikten stred imod det indre markeds regler om fri bevægelighed og om udstationering af arbejdere i EU. Den mener ikke, det er lovligt at stille krav til en arbejdsgiver om løn- og arbejdsforhold, der går ud over det, som er beskrevet i lovgivningen på baggrund af EU s direktiv om udstationering. Domstolen slår samtidig fast, at ganske vist må kollektive forhandlinger og konfliktret betragtes som grundlæggende rettigheder. Men det er op til EF-domstolen at vurdere, om disse rettigheder anvendes, så de følger spillereglerne for EU s indre marked. Dom truer danske faglige rettigheder Afgørelsen rejser også stor usikkerhed om de faglige rettigheder i Danmark. Det er kun et spørgsmål om tid, førend et af de mange firmaer fra Østeuropa, der i disse tider opererer i Danmark, forsøger sig med en lignende sag. Denne usikkerhed kan vi ikke leve med. Vi står i fare for at miste det vigtigste redskab, vi har til at dæmme op for det pres, som vore løn- og arbejdsvilkår udsættes for i disse år - nemlig vores ret til at kræve overenskomst og til at bruge konfliktvåbnet. Sagen betragtes som en direkte trussel mod den såkaldte Danske Model, derfor følger vi udviklingen med største interesse. Klar til konflikt mod kristelige virksomheder I skrivende stund overvejer LO s hovedbestyrelse om hvorvidt man skal igangsætte en regulær konflikt mod Kristelig Arbejdsgiverforening og dens medlemsvirksomheder. Baggrunden for en evt. konflikt, skal søges i at 3 frisørkæder sammen med Kristelig Arbejdsgiverforening, forsøger at presse 9 frisørsvende, der er medlem af LO-forbundet, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund ud af deres hidtidige fagforening og væk fra deres tidligere overenskomst- og arbejdsforhold og over på en billigere overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. Hvis de skulle få held med det, vil KA kunne æde sig ind på os branche efter branche, hvilket vil betyde ringere løn og dårligere arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked. En af årsagerne til de forringede overenskomster skyldes at de kristelige altid har frasagt sig retten til strejke. Hvis konflikten bryder ud vil det bl.a. betyde at der igansættes blokade og sympatikonflikter mod Kristelige Arbejdsgiveres 8 medlemsvirksomheder. Det kan f.eks. betyde at der ikke vil blive leveret varer eller hentet skrald til disse virksomheder. LO har i debatten fået en uventet støtte fra Dansk Arbejdsgiverforening, der har meldt klart ud til regeringen om ikke at gribe ind i en evt. konflikt. Også her følger vi sagen med største interesse. Vi ved endnu ikke hvad konflikten vil betyde for vore medlemmer; men vi er parate til at forsvare vore faglige rettigheder. Uddannelse Når man ser på én af de mærkesager, alle politikere uanset partifarve er enige om, nemlig kompetenceløft, er den borgerlige regerings aktuelle politik på området ikke fremmende. Regeringen har gennem flere år på trods af at den påstår det modsatte skåret ned på de økonomiske midler til uddannelse især uddannelsesområder, der er væsentlige for 3 F fagforeningen og dens medlemmer, nemlig arbejdsmarkedsog erhvervsuddannelserne; de er på det nærmeste blevet udsultet. I forhold til erhvervsuddannelserne - som primært er rettet mod yngre mennesker - kan vi se, at regeringen med hård hånd ønsker at styre de unges valg af erhvervsuddannelse ud fra en snæversynet her-og-nu-betragtning. Man har simpelthen fjernet uddannelsesgarantien ved at afskaffe skolepraktikordningerne og ved at indføre adgangsbegrænsning inden for bestemte erhvervsuddannelser. Samtidig bebrejder regeringen de unge mennesker, at de ikke færdiggør deres uddannelser hurtigt nok. Et andet paradoks i denne sammenhæng er, at alle for længst har erkendt, at det er de færreste mennesker, der gennem hele deres erhvervsaktive del af livet kan nøjes med at beskæftige sig med det fag, de oprindeligt er uddannet i, fordi det nudanske arbejdsmarked kræver en stor grad af parathed til omstilling og tilegnelse af ny viden, for at man kan tilpasse sig arbejdsmarkedets udvikling. Vi må simpelthen kræve, at vi som skatteborgere i dette land også bliver tilgodeset med muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi vil ikke finde os i, at vore medlemmer skal marginaliseres ud af arbejdsmarkedet på grund af mangel på uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder! Det må helt klart fortsat være en statslig opgave at sørge for en skattebetalt finansiering også af disse grund- og efteruddannelsesforløb. Vore medlemmer betaler også skat! TR-repræsentanterne Tillidsrepræsentanterne er fagforeningens forlængede arm ude på arbejdspladserne. For at disse kan fungere bedst muligt og opnå de bedste resultater og løsninger i de mange forskelligartede opgaver de stilles over for i hverdagen; er det nødvendigt at uddanne sig. Derfor er der i 3F mulighed for at deltage i kurser på en lang række forskellige områder og discipliner. Deltagelsen sker uden tab af arbejdsfortjeneste. Igennem årene har i hundredevis deltaget i disse kurser og mange været glade for det, idet det har udviklet deres færdigheder og deres personlighed. Desværre har der gennem de senere år været en afmatning på området. Det er en unik chance for at komme videre med sig selv og i modsætning til andre såkaldte "fagforeninger" dækker vi solidarisk for at det kan lade sig gøre. Derfor en opfordring til vore valgte tillidsrepræsentanter om at melde sig i rækkerne. Klubarbejdet De faglige klubber er lige som TR-erne fundamentet for det faglige arbejde i hverdagen på virksomhederne. I perioden har vi kunnet fejre, at den ældste af afdelingens klubber, nemlig klubben på Sauer Danfoss (oprindeligt Thomas B. Thrige) har kunnet holde et 1års jubilæum samt Fynsværket, der netop har afholdt deres 5 års jubilæum. Omvendt har vi også været vidne til at man andre steder har forsøgt at opløse de faglige klubber, dette vil vi på det stærkeste advare imod, og til alt held har man efter dialog med afdelingen valgt at bevare klubberne. Vi vil gerne opfordre til at slutte op og bevare de faglige klubber som et vigtigt forum for at sikre debatten på arbejdspladsen og som støtte til tillidsrepræsentanterne i hverdagen. Ungdomsarbejdet Det fælles ungdomsarbejde i ungdomsudvalget for de 3 3F-afdelinger i bofællesskabet hhv. GOPS, Industri og Transport, har gennem perioden oplevet en afmatning i opbakningen fra de unge. Vi opfatter det som et midlertidigt fænomen og vi vil sammen med udvalget arbejde for at få nye unge til at deltage i arbejdet. Vi vil gerne skabe en dynamisk fagforening med en ungdommelig profil, og vi mener derfor, at der er behov for øget fokus på ungdomsindsatsen. Målet må være flere unge mennesker som medlemmer og flere aktive unge, der deltager i udvalgets ungdomsforum. Afdelingen vil i den kommende tid forsøge at opprioritere ungdomsindsatsen. Vi skal blive bedre til at tiltrække de unge, og derfor er det nødvendigt at besøge de tekniske skoler noget oftere. Der er helt klart behov for yderligere støtte til ungdomsudvalget i forhold til udvalgets aktiviteter, således at det både indadtil og udadtil kan blive et stærkt omdrejningspunkt i det faglige arbejde. Ungdomsudvalget fortsætter i det kommende år med løbende at afholde diverse aktiviteter og skabe fokus på udvalgets ungdomsforum. Arbejdsløshedskassen Her skal vi henvise til orienteringen fra A-kassen andetsteds i afdelingsbladet, og vil blot knytte et par enkelte kommentarer til udviklingen for A-kasserne og de ledige. Udviklingen de seneste år hvor beskæftigelsen har været i top har også betydet en udvikling inden for A-kassernes område. En udvikling hvor beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har sat sig for, ved at pålægge A-kasserne betydelig mængder ekstra administrative opgaver bl.a. i form af yderligere samtaler med de ledige og yderligere rådighedsvejledning, at tynge os med ekstraarbejde og påpege vores utilstrækkelighed med det formål at fratage fagforeningerne deres A-kasser. Senest har ministeren været ude med krav om at de ledige skal søge mindst 4 jobs hver uge, samtidig med at man en gang om ugen skal tjekke sit CV. Alt det sker med baggrund i den voldsomme mangel på arbejdskraft, men man har konstateret at de tal ministeren fremkommer med på ledige jobs, ikke er i overensstemmelse med det faktiske antal ledige jobs. Derfor kæmper vi en kamp for at opfylde de krav ministeren stiller, for at han ikke skal få held med at flytte A-kasserne væk fra fagforeningen over i statsligteller kommunalt regi. Derfor udfører vore A-kassemedarbejdere en stor indsats for at få overholdt de stillede krav. Vi synes hellere at regeringen skulle gøre en langt større indsats for de mange på sygedagpenge i vores samfund. I øjeblikket er der ca. 1. flere der modtager sygedagpenge end på arbejdsløshedsdagpenge, hvilket er katastrofalt for de enkelte berørte som samfundet som helhed. Her burde regeringen gøre en ihærdig indsats for at nedbringe antallet af syge og bringe langt flere af disse tilbage på arbejdsmarkedet. Har du lyst til at høre mere om afdelingens arbejde, eller vil debattere dele af denne beretning, så mød op til afdelingens generalforsamling, lørdag den 29. marts kl. 9. på Fagforeningen og vær med til at præge demokratiet. Afslutningsvis vil bestyrelsen takke alle medlemmer, ansatte og valgte i afdelingen samt ikke mindst de tillidsvalgte på arbejdspladserne for et godt samarbejde i perioden. Sammen har vi alle medvirket til at gøre 3f Odense Industri til en fagforening, der kan regnes med. Bestyrelsen 6 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 7

5 8 3F ODENSE INDUSTRI A Politisk Endte det jo med at blive et interessant år. Vi fik det folketingsvalg som statsministeren til det sidste nægtede var på vej. Vi i de faglige a-kasser havde jo håbet på et magtskifte. Mest for at få en ny beskæftigelsesminister, der havde lidt forståelse for vores problemer. Det fik vi så ikke, den danske befolkning går mere op i skattelettelser og fremmedhad end velfærd, suk. Men sådan skal det så være. Enhver er sin egens lykkes smed, og lykkes det ikke tager Fanden de uheldige. Vi fik Claus Hjort tilbage med nye kræfter og en stålfast mening om at a-kasser er et onde der bør gøres op med. Han er allerede i gang med at afskaffe reglerne om supplerende dagpenge. Sker det vil det være et hårdt slag for mange af vores medlemmer. Mere om det længere nede i beretningen. De nye regler om efterløn har igen medført en masse arbejde for vores kasserer i de faglige afdelinger. De sidder jo med til- og frameldinger, og der skal kontrolleres en masse om hvor længe medlemmerne har været medlem. Ikke kun hos os men også i andre a-kasser. Og så er der jo den nye fortrydelsesordning og pause ordning. En regel der siger at nogle medlemmer kan undlade at betale til efterlønnen i en periode. Den er meget svær at forstå og ikke mindst at administrerer. Ellers er alt ved det gamle, politisk. Jo, for resten det nye folketing har da vedtaget hvor meget dagpengesatserne skulle stige med i 28. Det blev til fantastiske 2,8%. Hvilket betyder at købekræften igen er faldet for alle på overførselsindkomster. I 27 steg prisen på frugt og grønt med 4,5%. Stigningen betyder i kroner at den maximale dagpengesats bliver på 73 kr. pr. dag i 28, mod 683 kr. i 27. De nye Jobcenter Kom som ventet skidt fra start. Alle vores bange anelser gik i opfyldelse. De fik problemer med EDB og telefoner. Der kom først lidt gang i dem sidst i 27. Først her i 28 har de rigtigt fået gang i aktiveringen af ledige igen. De er nu i gang med at lave kontrakter med andre aktører, som jo som noget nyt også må lave jobplaner med ledige. Det - KASSEN ORIENTERER Af JOHNNY ESLYKKE kan give os nogle problemer, men det er uklart hvad der sker på dette område. Vi har fået vores samarbejdsaftaler i stand med de 8 jobcenter der er på Fyn, det er også besværligt, at vi nu skal kontakte 8 steder når vi skal lave kurser for vores ledige. Før skulle vi kun kontakte AF. De nye jobcenter skal også varetage aktiveringen af kontanthjælpsmodtagerne, det er meget resurse krævende, og kan ikke undgå at påvirke indsatsen for vores forsikrede medlemmer. Nye regler i 27 Efter et par år med få ændringer i vores lovgivning tog tingene fart i 27. Reglen om at ledige der havde ret til efterløn kunne få dagpenge til de blev 6 år, også ud over de 4 år man normalt har ret til, blev ophævet 1. januar 27. Der er dog den overgangsordning, at ledige der var fyldt 54 år inden den 31. december 26, og havde dagpengeret, kunne forsat opnå denne ret. Ledige skal nu aktiveres (jobtræning eller uddannelse) efter 9 måneders sammenlagt ledighed. Det var før efter 12 måneder. Ledige under 3 år skal aktiveres efter 6 måneders ledighed. Den store ændring i 27 er de nye rådighedsregler. Ledige skal nu til en samtale i a-kassen hver gang de har været ledige i 3 måneder. Men som en jurist i Arbejdsdirektoratet har sagt "så vil det komme meget bag på Arbejdsdirektoratet hvis en ledig opnår at komme til 2 samtaler". Underforstået at så mener Direktoratet ikke den ledige er til rådighed mere. Ved samtalen skal vi undersøge om den ledige har været aktivt arbejdssøgende, og har søgt de job de automatisk får lagt ind på deres CV. Der skal også søges job fra Og så skal vi kontrollere at de har søgt de 2 job de blev bedt om at søge ved CV samtalen. Sammen med de nye rådighedssamtaler fik vi også et nyt straffesystem. Første gang men udebliver fra en samtale, det kan være hos Jobcentret, a- kassen eller en "anden aktør", mister man dagpenge for de dage der går fra man skulle havde mødt til man kontakter den der har indkaldt til mødet. Anden gang men "glemmer" at møde til en samtale mister man også dagpenge for de dage der går A - inden man kontakter indkalderen, men oveni får man også lige 14 dages karantæne. Udebliver man fra 3 samtaler inden for et år mister man helt retten til dagpenge, og kan først få dagpenge igen hvis man har haft 3 arbejdstimer inden for 1 uger. Så husk nu at komme, der er kun meget få undskyldninger for ikke at møde. Undskyldninger som: Bussen var forsinket, min bil ville ikke starte, min cykel var flad, min kanariefugl havde spist indkaldelsen. Er ikke undskyldninger der fritager for straf. Det er derimod undskyldninger som: Jeg er syg, min familie blev indlagt på sygehuset på mødedagen, jeg er død. Vi og de ledige føler os efterhånden som jaget vildt. Vi, fordi alle disse nye tiltag medfører en masse administrativt bøvl, det er ikke kun belastningen med at afholde en masse samtaler. Men hver samtale medfører en lavine af arbejde med at udfærdige notater, indberette på EDB og arkivere. De ledige bliver stresset over alle de samtaler de skal rende til, indplaceringssamtale, CV samtale, kontakt samtale på Jobcentret og rådighedssamtaler hos os. Den amerikanske komiker W. C. Fidels sagde en gang: Jeg elsker børn, bare de er ordentligt tilberedt. Jeg kan sagtens forestille mig Beskæftigelsesministeren sige jeg elsker ledige, bare de er ordentligt tilberedt. KASSEN ORIENTERER Af JOHNNY ESLYKKE Godkendelserne af lediges CV blev flyttet fra det gamle AF til a-kasserne. Det ville åbenbart være en for stor belastning for de nye Jobcenter. Så ministeren mente så, at det kunne vi da også klare. Behøver jeg at sige at der ikke fulgte penge med! Samme med godkendelsen blev det også indført at ledige ved CV samtalen skal tilbydes 2 konkrete job som de skal søge. Vi har derfor et stort arbejde med at finde relevante job som vi kan tilbyde de cirka 1 ledige vi har CV samtaler med hver måned. Fra den 1. oktober 27 blev det indført at ledige mindst en gang om ugen skulle besøge deres CV på Jobnet. Det blev ikke til noget. Det Statslige EDB system var ikke stort nok til den belastning dette ville medføre, så det blev udsat til 1. januar 28. I skrivende stund (januar 28) er alt kaos. Det gamle CV system skal erstattes af en slags hjemmeside, og det er foreløbigt endt med at der er lukket en masse CV og der er slettet oplysninger som mailadresser, telefonnummer og andre oplysninger. Mange CV er blevet gjort ikke tilgængelige, og de ledige oplever at deres kodeord ikke virker mere, og de kan derfor ikke komme ind på deres CV. De kan heller ikke få et nyt kodeord. De ledige kontakter så os, men vi kan intet stille op, da vi ikke ved mere end de selv gør. En meget frustrerende situation. Samtidigt blev der lukket for at vi kunne tilmelde og afmelde medlemmer. Ideen med det nye krav er, at den ledige skal bekræfte sin tilmelding til Jobcentret en gang om ugen. Gøres det ikke vil medlemmet blive afmeldt, og mister så dagpenge hvis det er en fejl. Så husk at du mindst en gang om ugen er nødt til at låne ungernes PC er. Supplerende dagpenge Beskæftigelsesministeren har igen taget fat på opgaven: Afskaf reglen om supplerende dagpenge. Det har han jo prøvet før, uden held. Sidste gang blev han stoppet af arbejdsgiverne, som jo er dem der ønsker disse regler. Denne gang går han så efter de ledige. Han vil ændre du nuværende regler om ret til supplerende dagpenge i 52 uger inden for 1 1/2 år, til ret til 26 uger inden for 3 år. En væsentlig stramning, som vil ramme 1. medlemmer i 3F. Reglerne vil også komme til at gælde for områder der i dag er fritaget for begrænsningen på 52 uger. Det vil ramme de der arbejder inden for hotel og restaurant og hos vikar firmaer. I skrivende stund, her midt i januar, ser det dog ud som om der ikke er et flertal i folketinget til dette vanvittige forslag, men Dansk Folkeparti er jo før blevet overtalt. Efterløn, feriepenge Sagen om de feriepenge der er blevet modregnet i efterlønnen i 24 og 25 har nu endeligt fundet en løsning. Ministeren har erkendt at han har tabt sagen. Vi er nu i gang med at sende breve ud til de efterlønsmodtager der skal havde tilbagebetalt penge. Desværre har ministeren valgt, nok for at genere a-kasserne, at der skal laves en masse administrativt papirarbejde i forbindelse med udbetalingen. De der skal have penge tilbage, skal først skriftligt bekræfte at de også ønsker at få pengene efterbetalt, rent pjat. Men som den gode minister siger " så kan der jo være nogle der ikke ønsker pengene, fordi de gerne vil vise samfundssind". Den mand har et alvorligt problem. 3f ODENSE INDUSTRI 9

6 3F ODENSE INDUSTRI s EFTERLØNS- OG PENSIONISTKLUB Forår PROGRAM: Fredag den 28. marts kl. 16. underholder Kertemindefiskerne med sang og musik i en god times tid. Derefter er der fællesspisning med musik og dans, hvor Joan spiller. Fredag den 25. april kl. 16. kommer Niels Sindal, som er folketingsmand for Socialdemokraterne, og er opstillet i Nyborg kredsen. Han er bl.a. erhvervspolitisk ordfører. Han vil fortælle om livet på Christiansborg, Bruxelles og Grønland. Derefter er der fællesspisning med musik og dans til Joans toner. Fredag den 3. maj kl Læg mærke til at tidspunktet er rykket 1 time frem. Bjergbankens Cabaret underholder med sang og musik i en times tid. Derefter fællesspisning med musik og dans, hvor Joan spiller op. Fredag den 27. juni kl. 8.. Afgang fra Dannebrogsgade. Denne dag går turen ud i det blå med medbragt mad m.m. Vi slutter på Tolderlundsvej ca. kl. 17., med biksemad, øl og vand. Pris pr. person kr. 175,-. Tilmelding til vores kasserer senest onsdag den 18. juni. Fra og med denne dato er tilmeldingen bindende. Fredag den 29. august kl afholder vi HØSTFEST på Tolderlundsvej 7A, med noget dejligt mad og vin, øl og vand ad libitum, kaffe, småkager, cognac og likør. Musik under spisningen og den efterfølgende dans ved Joan. Pris pr. person kr. 175,-. Tilmelding og betaling til vores kasserer senest onsdag den 2. august. Fra og med denne dato er tilmeldingen bindende. Fredag den 26. september kl. 16. underholder Jordløse Gårdmusikanter med diverse instrumenter til ca. kl Derefter spisning med medbragt mad og efterfølgende dans. Tilmelding og betaling til arrangementerne skal ske til kassereren i klubben om onsdagen mellem kl , og senest to dage før arrangementet, hvis andet ikke er anført. Klubbens aktuelle program kan ses på afdelingens del af hjemmesiden: Program kan også ses på opslagstavlen i klubhuset på Tolderlundsvaj 7, Odense C. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. P.b.v. Kjeld Madsen FAGLIG FÆLLES UNGDOM Generalforsamling for 3f Odense Ungdom Søndag den 3. marts 28 kl. 13. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. 3F Odense Ungdoms fremtid 5. Beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 8. Åbent 9. Eventuelt For at vide hvor mange der kommer, bedes man tilmelde sig ved Tejs Lund på tlf eller på mail senest fredag den 21. marts 28 Generalforsamlingen holdes i 3F Odense s lokaler på Skibhusvej 52B. LO Odenses gratis advokatordning I samarbejde med Advokatselskabet Per Jørgensen tilbyder LO Odense alle LO-medlemmer gratis advokatrådgivning. Advokat Per Jørgensen vil være til stede fra kl tre til fire gange om måneden efter behov, i LO s lokaler. Der skal aftales tid, enten ved henvendelse til LO Odense eller gennem din 3F afdeling. Det gratis tilbud omfatter kun rådgivning på LO s kontor. Eventuel videre sagsbehandling skal aftales med advokat Per Jørgensen. Rådgivningen vil eksempelvis kunne omfatte: 1. Mangler ved huset i forbindelse med køb. 2. Tvister mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejerforhold. 3. Tvister mellem andelsboligforeninger og andelsboligtagere i andelsboligforeninger. 4. problemer af skattemæssig karakter. 5. Forholdet til det offentlige eller til naboer. 6. Vigtige overvejelser forinden beslutningen om køb eller salg af fast ejendom. 7. Salg af ejendom. 8. Erstatning for såvel personskader som skader på ting i forbindelse med trafikuheld, sportsskader eller skader forvoldt ved vold eller lignende. 9. Hvornår er det vigtigt at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt. Hvad er konsekvensen af at undlade. 1. Rådgivning omkring separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed. 11. Rådgivning i forbindelse med dødsfald i nær familie. Odense Rugårdsvej 9, Odense C Tlf Advokatselskabet PER JØRGENSEN ApS Filosofgangen Odense C Tlf F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 11

7 28 Kl. 1. Talere: Carsten Hansen, MF Arne Grevsen, formand for den grønne gruppe Underholdning ved HOT DOGS BAND Kl går vi samlet til Flakhaven Kl. 12. samles vi på Flakhaven, hvor der er talere... Jens Galtsjøt, kunstner Rune Lund, Enhedslisten Ungdomstaler Kl går vi samlet til Ansgar Anlæg, hvor der hele eftermiddagen er talere og underholdning Talerne er bl.a.: Bente Sorgenfrey, FTF Dennis Christensen, FOA Mette Frederiksen, MF Socialdemokraterne Underholdning: PETER ABRAHAMSEN & BELLE PEPPER BOYS Kl UNGDOMSBAND Vi følger succesen op fra Kl. 9.3 starter 3f Odenses fælles 1. maj arrangement hos 3f Odense, Skibhusvej 52B. Der vil være ungdomstelt - børneaktiviteter salg af vand, is og pølser. Eventyrløbet 28 1 eller 5 km Eventyrløbet afholdes Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 1. maj 28 kl. 1.3 og Startnr. giver gratis adgang til koncert med ZIDIDADA på Odense Cykelbane fra kl Også i år deltager 3f Odense helt sikkert med et stort hold. 3f Odense betaler deltagergebyr for medlemmer og deres børn - forudsat at I tilmeldes gennem afdelingen. Deltagerne får en T- shirt med 3f logo, som der selvfølgelig skal løbes i. Startnummer og T-shirt kan afhentes i afdelingen en uge før løbet. Vigtigt! Seneste tilmelding: Tirsdag d. 25. marts 28 TILMELDING til Eventyrløbet 27: Navn Da Eventyrløbet i år finder sted den 1. maj, kan vi ikke være til stede på pladsen med et telt. Alle deltagere vil sammen med T-shirt og startnummer få udleveret bonner til øl/vand samt en pølse med brød. Bonnerne kan indløses ved 1. maj arrangementet i Ansgar Anlæg. (Bemærk det tidlige tidspunkt). CPR nr. 5/1 km Forventet tid i min. Medbr. hund/ barnevogn/ stavgang Danmarks største motionsløb de sidste 6 år i træk. Startnr. 25 Str. T-shirt Alle felter skal udfyldes! T-shirt får i str.: S - M - L - XL - XXL Børnestr.: år 12 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 13

8 Jubilarfest for 4. kvartals jubilarer 27 afholdt 31. januar 28 Charlotte M. Pedersen, 25 år Poul Hansen, 25 år Axel Thingberg, 25 år Jørgen R. Hansen, 25 år Poul Sørensen, 25 år Kurt Jacobsen, 25 år Bente Knudsen, 25 år Jan B. Rasmussen, 25 år Poul Erik Mogensen, 25 år Erik Rasmussen, 25 år Jørgen Jørgensen, 25 år Hanne M. Pedersen, 25 år Claus V. Andersen, 25 år Anita Hansen, 25 år Bente M. Egelund 25 år Inger M. Jensen, 4 år Jonna M. Christensen, 4 år Finn Anker Jørgensen, 4 år Alice Nørregaard, 4 år Lis Simonsen, 4 år Ellen B. Andersen, 4 år Johannes Andersen, 5 år Mary Gram, 5 år 25 års jubilarer 4 års jubilarer Nyt arbejde eller ny adresse... Hvis I får nyt arbejde eller ny adresse, så husk at give os besked. På den måde er I med til at hjælpe os i vores arbejde med at få jer registreret rigtigt i vores kartoteker. Udfyld slippen og aflever/send den til afdelingen eller mail til os på med de oplysninger vi beder om på slippen. På forhånd - tak for hjælpen! Ny arbejdsgiver: Dit CPR-nr.: Virksomhed: Virksomhedens adresse: Postnr.: Timer pr. uge: Startdato for arbejdet: Din funktion/titel: Dit navn: By: Evt. slutdato: Arbejdsstedets adresse (hvis arbejdsstedet ikke er på samme adresse som arbejdsgiveren: Arbejdsstedets adresse: Postnr.: By: Afdelingen ønsker alle jubilarerne hjertelig tillykke! 5 års jubilar Ny privat adresse: JUBILÆUM PÅ FYNSVÆRKET Tirsdag den 19. februar, kunne Arbejdsmændenes Klub på Fynsværket fejre 5 års jubilæum, hvor mange tidligere og nuværende kolleger, samt repræsentanter fra afdelingen og arbejdspladser i byen, var mødt frem i Fynsværkets kantine for at hilse på. Dit CPR-nr.: Tlf.: Ny adresse: Postnr.: Med virkning fra: Dit navn: By: Hyggen spredte sig hurtig og mangen en god historie blev genopfrisket. På billedet ses det legendariske bord 34 som hurtig fandt sammen. Forrest fra venstre: Erik Tribler, Mogens Holck, Jørgen Elkær, Mogens Knudsen og Poul Hansen. Med venlig hilsen Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 14 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 15

9 Endnu engang blev det en kæmpe succes for vores årlige indefodboldstævne. Der var i alt tilmeldt 26 hold. Fordelingen af holdene var som flg.: Herrerækken 1 hold. Mixrækken 6 hold. Old Boys 1 hold. (Super Old Boys hold). Der var ellers tilmeldt 2 hold I Super Old Boys, men det er jo for lidt, derfor kontaktede jeg de to hold og spurgte om de ville spille I Old Boys rækken istedet. Det ville de godt. Ærgerligt at der ikke er flere af de lidt ældre der vil spille. Det er ellers hyggeligt. Jeg håber næste år at der er flere af de gamle der vil komme og spille. I alle rækkerne blev der spillet alle mod alle i en á 6 min. varighed, dette bevirkede selvfølgelig at der var nogle der blev meget trætte. Men der blev virkeligt gået til den og der var en rigtig god stemning uden for banen. Det var dejligt at se, at der var mange tilskuere som ikke skulle spille, men alligevel kom ud og heppede på deres hold fra virksomheden, eller fra familien. Det var utrolig spændende i Herre finalepuljen, og intet kunne siges på forhånd hvem der ville vinde stævnet. I den sidste kamp mellem Falck og Sauer Danfoss, kunne alt ske: Vandt Falck ville de vinde stævnet, og Sauer Danfoss blev nr. 4. Vandt Sauer Danfoss ville de blive nr. 2. Men vandt Sauer Danfoss med 4 mål, ville de vinde stævnet. Uafgjort ville Coop Danmark 1 blive nr. 1. Falck nr. 2 og Sauer Danfoss nr. 3. Så mere Fodboldstævnet den 2. februar 28 spændende kan det ikke blive. Det endte med at Falck vandt kampen 4-3. Derved følgende stilling: I Herre-rækken - finalepuljen: Målscore: Nr. 1 Falck 12 point 17-1 Nr. 2 Coop Danmark 1 12 point Nr. 3 Stilladsklubben 1 9 point 13-6 I Mix rækken var Wittenborg helt urørlig, da de gik ubesejret igennem turneringen. Derved vandt Wittenborg for 2. år i træk. Godt gået! Der var virkelig kamp om 2 og 3 pladsen. Da 3 hold sluttede med 7 point (Sauer Danfoss - Coop Danmark - Albani). Så det var målforskellen der blev afgørende, der måtte Albani se sig overhalet, da de sluttede med en minus målscore på 5 mål. Så også i denne række var det utrolig spændende. I Mix rækken: Målscore: Nr. 1 Wittenborg 15 point 24-1 Nr. 2 Sauer Danfoss 7 point Nr. 3 Coop Danmark 7 point I Old Boys rækken var Sauer Danfoss igen i år helt ustyrlig, de gik igennem med maksimum point. At det er Sauer Danfoss der vinder Old Boys rækken er jo ikke noget nyt, de har jo snart helt patent på vores pokal. De har nemlig vundet Old Boys pokalen i 7 år i træk.. Virkelig flot.. I Old Boys rækken: Målscore: Nr. 1 Sauer Danfoss. 15 point 26-6 Nr. 2 Albani 12 point 14-8 Nr. 3 Falck. 9 point 9-1 FAGLIGE SAGER FAGLIGE Faglig sag på Kansas i Odense Af STIG MØLLER, faglig sekretær Afdelingen blev kontaktet af tillidsrepræsentanten på Kansas, som fortalte at ledelsen havde talt med 2 medarbejdere angående noget overarbejde lørdag den 24. februar 27. De 2 medarbejdere som arbejder på lageret skulle hjælpe en konsulent med noget nyt IT. De 2 medarbejdere mødte på arbejde den pågældende lørdag (det var den lørdag hvor der var isslag, og det var næsten umuligt at bevæge sig udendørs). Men vores 2 medlemmer mødte op alligevel, der var ingen konsulent til stede, så de ventede ca. 1 time, der kom der så en fra Kansas interne IT medarbejder, og spurgte om vores medlemmer ikke havde hørt at overarbejdet var aflyst. Det havde man fra ledelsens side altså lige "glemt" at fortælle vores 2 medlemmer. De 2 medarbejdere fik efterfølgende en betaling for indstemplet tid. Afdelingen valgte at kører sagen videre i det fagretslige system. Med begrundelse: Ledelsen havde ikke forhandlet overarbejdet med Tillidsrepræsentanten forinden (dette er en rigtig stærk paragraf man kun har i Textil & Beklædningsoverenskomsten). Medarbejderne fik kun for indstemplet tid (hvor der står i B&T overenskomsten står at ingen arbejdsdag kan være under 5 timer). Efter både et mæglingsmøde og et organisationsmøde hvor vi ikke kunne blive enige med Kansas, valgte vi at kører sagen videre til Faglig Voldgift. (Faglig Voldgift er sidste instans hvor afgørelsen falder, og sagen kan ikke ankes fra nogen af parterne). Den 13. februar 28 kom sagen i Faglig Voldgift, hvor højesteretsdommer Børge Dahl skulle dømme. Vi vandt sagen. Kansas skal betale vores medlemmer for yderligere 4 timers overarbejde. Denne sag er et klart bevis på at 3F Odense Industri, også kører mindre sager helt til tops, så vores medlemmer får den bedst mulige service kr. til afdelingens medlemmer sidste år Sidste år blev der udbetalt ialt kr til afdelingens medlemmer i de sager vi arbejdede med for afdelingens medlemmer. Da det er første år vi sammentæller erstatningsbeløbene elektronisk, er vi ikke sikre på at alle beløb er kommet med, så det rigtige tal er nok noget større. Her er en oversigt over hovedtallene: Faglige sager Arbejdsmarkeds pensionssager Arbejdsulykker og -sygdomme Juridiske sager Forsikringssager Øvrige sager Nye arveregler Hvis jeg dør i morgen, hvem skal så have forsikringen udbetalt? Det er ikke et rart spørgsmål, men du skylder dine nærmeste at tage stilling - før det måske er for sent! Den 1. januar 28 er der sket ændringer i lovgivningen, der har betydning for, hvem der får udbetalt gruppelivs- og gruppeulykkesforsikringen ved død. 3f og Alka har tilrettet gruppelivs- og gruppeulykkesaftalen, så den følger de nye lovregler om, hvem der er dine nærmeste pårørende. Hvem får udbetalingen? Hvis du ikke har indsendt en begunstigelseserklæring til Alka, udbetales hovedsummerne og eventuelle børnesummer til dine nærmeste pårørende. Udbetaling til nærmeste pårørende betyder, at den samlede sum udbetales til den/de personer du efterlader, og som er nævnt først ud fra denne rækkefølge: 1. Ægtefælle/registreret partner, ellers 2. Samlever, ellers Betingelse: 1) Enten at du og din samlever har fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn sammen. 2) Eller at du og din samlever har levet sammen på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Livsarvinger, ellers Forklaring: livsarvinger er dine børn, børnebørn og deres børn. 4. Efter testamente, og ellers 5. Efter arveloven Hvis du for eksempel ønsker, at summen skal udbetales til andre eller skal deles mellem flere personer, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Vi ses igen næste år, lørdag den 7. februar 29, som samtidig er 25. år, hvor vi afholder vores indefodboldstævne. 16 3F ODENSE INDUSTRI Stig Møller, Faglig sekretær 3F ODENSE INDUSTRI 17

10 HANOI - HO CHI MINH CITY - BANGKOK På studietur fra det kommunistiske Vietnam til det ultra-liberalistiske Thailand Af METTE WEHNER Jeg har gennem flere år været i gang med Den røde linie i 3f s kursusrække. Den sluttes af med en studierejse hvor de ting, vi har lært undervejs skal afprøves. Vi var 6 kvinder og 8 mænd samt vores underviser, som mødtes i Kastrup d for at drage mod Asien på en oplevelse for livet. Inden da havde vi været samlet på Smålandshavet i en forlænget weekend, for at forberedte os på turen. Vel ankommet til Vietnams hovedstad Hanio, blev vi modtaget af vores 2 tolke, som kort præsenteret byen for os. Hanio fylder 1 år i 21 og har 4 millioner indbygger. Trafikken består hovedsageligt af knallerter og motorcykler, det er nærmest livsfarligt at bevæge sig rundt i, der dræbes ca. 1. personer om året i trafikken i Vietnam. Den første dag i Hanio besøgte vi LO, som i Vietnam er en pudsig størrelse. Landet er kommunistisk, det betyder at regeringen og fagbevægelsen fastsætter mindstelønnen og arbejdstiden. Landet var for 2 års siden underlagt planøkonomi, men er nu på vej mod markedsøkonomi. Vietnam har en enorm vækst i disse år faktisk kun overgået af Kina, og i 26 blev de optaget i WTO. Herefter havde vi møde på den Danske ambassade, hvor vi fik en gennemgang af Danmarks interesser i Vietnam. På mange af vores møder afsluttede vi med at give en gave til værterne, men ikke på ambassaden, for der skulle vi nemlig betale den nette sum, af 35 kr. for mødet! Dagen efter blev vi delt op i 2 grupper. Vi kvinder skulle besøge Kvindernes Fagforening, og mændene skulle besøge et bryggeri. Kvindernes Fagforening har eksisteret i 77 år, og har en masse projekter i gang. De har specielt 6 som de har udvalgt. 1: Udannelse af kvinder 2: Sundhed for kvinder 3: familien 4: Organisering af kvinderne på arbejdsplasderne 5: Ligestilling 6: International arbejde Formanden fortalte, at de gør meget for at støtte loyalt op omkring regeringen, og at de tager deres ansvar meget alvorligt. Hun fortalte yderligere, at fra den 1. juli 27 har man fået indført loven om ligestilling. De gør også meget for at hjælpe kvinder, der på en eller anden måde er kommet galt afsted. Vi så det faktisk mere som et krisecenter end en fagforening. Senere på dagen tog vi ud til Silkebyen. Silkebyen er en hel landsby, hvor hele familier bor. De bor, arbejder og har deres butik i samme hus der er meget gammelt og faldefærdigt, men man kunne se på dem at de kunne lide deres job, måske fordi det er deres eget. Torsdag var den ene af de 2 dage på turen, hvor vi kunne slappe lidt af. Det foregik med en udflugt til Ha Long Bay, hvor vi sejlede rundt hele dagen. På vejen ud besøgte vi et marked, hvor efterkommere af ofre fra amerikanernes plantegifte producerede og solgte souvenirs. Fredagen gik med et besøg hos landarbejderforbundet, de er meget kommuniske og vi blev modtaget meget højtidligt, med fanfare. Det var en af de oplevelser som jeg sent vil glemme. Lørdag gik det så mod Ho Chi Minh City, eller Saigon som de lokale stadig kalder deres by. Vel ankommet kørte vi søndag mod Cho Chi tunnellerne, vi vi fik en grundig gennemgang af, hvordan Vietcong-soldaterne havde gravet og lavet fælder, for amerikanerne under krigen. 215 km tunneller havde de gravet, de boede simpelthen dernede og havde hospitaler osv. Det er et fantasisk stolt folk, som ikke bære nag. Forståeligt nok, for de har jo både smidt kineserne, franskmændene og amerikanerne på porten. Mandag var det så tid til endnu et møde. Vi kørte mod Long An provinsen, hvor vi mødte den lokale fagforening. Vi skulle derefter besøge en stor tekstilvirsomhed, der fik vi alle vores fordomme sat på plads. Det var skræmmende at opleve støjen, varmen og de øvrige forhold på en af de gode virksomheder. Mandag var også den dag, hvor vi skulle ud og sejle på Mekong floden, det var endnu en af de store oplevelser. Forstil dig at sejle inde i junglen, hvor du er så tæt på kokuspalmerne og banantræerne at du kan røre ved dem, for ikke at snakke om vores frokost, der bestod af kobraslange. Tirsdag skulle vi flyve mod Bangkok. Efter at være blevet inkvarteret på vores hotel, blev vi hentet og kørt ned mod floden. Her blev vi sat i små både og så gik det ellers der ud af, ind bag byen hvor vi så hvorledes de lokale boede. Det var ikke rart at se, hvordan de fattige mennesker bor, især ikke i et land så rigt. Thailand må være enhver liberalists drøm. Der en ingen regulering og stort set intet socialt sikkerhedsnet. De få ejer det meste, og resten må klare sig så godt som de nu kan. Onsdag skulle vi besøge et af Thailands 1 LO er, de dækkede 99 virksomheder og havde ca. 33 medlemmer. Mindstelønnen er 33 kr. om dagen, og arbejdstiden er 8 timer om dagen, 6 dage om ugen. Torsdag var det tid til at vende næsen mod Danmark igen, mætte af opleveler og en lang rejse hjem, ankom vi fredag morgen til Kastrup. Herefer skulle der gå 4 uger, før vi igen mødtes for at skrive det endelige projekt, samt finde billeder til foredrag m.m. HUSK FOREDRAG den 1. april 28 kl. 19. i afdelingens mødelokale. Tilmelding senest den 7. april. 18 3F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 19

11 Fagbevægelsen tilbyder medlemmer støtte til at få styr på privatøkonomien Af EVY ANDERSEN Nyt banebrydende kursus giver fagforeningsmedlemmer mulighed for at udnytte sine økonomiske muligheder optimalt. Vi kender det alle sammen. Der er en milliard ting at tage økonomisk stilling til hele vejen gennem livet: Løn, budget, betalingsservice, kassekredit, lån, huskøb, leje af lejlighed, forsikring, pensionsordning, skilsmisse og sidst - men ikke mindst: arv og begravelsesudgifter. Alt dette og mere til tilbydes medlemmer hjælp til at få styr på hos 3f Odense Industri dette forår. 2 3F ODENSE INDUSTRI Resultatet af kurset skal være, at man får bedre mulighed for at følge med i de ofte meget kringlede transaktioner, der sker i et livsforløb. Alle er velkomne. Man skal bare have lyst til at afsætte en enkelt aften i 6 uger til at blive klogere på livets økonomi. Alle der er medlem af et forbund under LO kan bede deres fagforening om at være med. Brochure kan hentes hos 3F-Odense Industri eller hos AOF-Odense. Yderligere oplysninger om kursets indhold kan fås hos: Din afdeling eller Betina Jonassen på adressen De seks aftner er delt op på følgende emner: Lønsedler og Bank Forstå din egen lønseddel, hvordan opstilles et privat budget, forskellige lånetilbud og opsparingsordninger. Realkreditinstitutioner Flytning, køb af lejlighed eller hus. Hvilke finansieringsmuligheder er der, forskellige lånetyper og gebyrer. Forsikringer Hvilke forsikringer er nødvendige, forskellige forsikringstyper og begunstigelser. Pensionsforsikringer Arbejdsmarkedspensionerne, hvad dækker de. Hvad skal man gøre hvis man bliver syg eller arbejdsløs. Dødsfald Hvem er arvinger, hvor går opsparinger som ATP, pension og livsforsikringer hen. Hvad er skifteretten. Opfølgning Her samles op på de emner der har været op i kursusforløbet. Kurset afholdes i perioden fra 15. april til 18. juni. De seks aftner er fra 17. til 21.3 incl. spisning. Første aften er tirsdag den 15. april, og tilmelding skal ske gennem afdelingen. ANSVARLIG FOR 3f ODENSES FÆLLES A-KASS (tidligere SiD Odense Industri) Jørn Christensen fylder 6 år den 3. marts og har efter mange år på jobbet valgt at gå på efterløn pr. 11. juni 28. I den anledning afholdes reception for forretningsforbindelser, kolleger, venner og familie m.fl. FREDAG DEN 4. APRIL 28 KL i afdelingens kantine P.a.v. 3f Odense Industri Poul Erik Jessen NÆSTFORMAND I 3f ODENSE INDUSTRI (tidligere formand for KAD Fyn og KAD Odense) Ellen Hoffmann har ligeledes valgt at gå på efterløn pr. 1. auguat 28. I den anledning afholdes der reception for forretningsforbindelser, kolleger, venner og familie m.fl. FREDAG DEN 2. JUNI 28 KL i afdelingens kantine P.a.v. 3f Odense Industri Poul Erik Jessen RECEPTIONER 3F ODENSE INDUSTRI 21

12 HVIS DU BLIVER VALGT? Bliver du valgt som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant på din arbejdsplads, skal du omgående kontakte afdelingen. Valget er først gyldigt når afdelingen har godkendt det, og efterfølgende meddelt det til virksomheden og eventuel arbejdsgiverforening. Både nyvalg og genvalg skal meddeles til afdelingen. Reglerne for valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter fremgår af overenskomsterne. Er du i tvivl om reglerne, bør du kontakte afdelingen. Personaleoversigt 3F Industri Faglig Afdeling Valgte: Formand: Poul Erik Jessen Politisk næstformand: Ellen Hoffmann Organisatorisk næstformand: Evy Andersen Kasserer: Knud Detlevsen Sekretær: Kirsten Bodebjerg Faglige sekretærer: Stig Møller, Sussi Snerling Søren Hansen Sociale sager og arbejdsskader: Vivianne Vermod Odense FAGLIGT FÆLLES FORBUND Skibhusvej 52B, 2. sal Odense C Tlf. faglig afdeling Fax faglig afdeling Tlf. A-kassen Fax A-kassen Odense (GOPS) Grøn Gruppe Offentlig Gruppe privat Service Gruppe Odense Transport Odense Industri Åbningstider: Mandag og Tirsdag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider: Mandag-tirsdag og Onsdag Torsdag og Fredag Døgnvagt: Tlf LØNSTATISTIK OKTOBER KVARTAL 27 Virksomhed Albani Bryggeri Albani/Faxe AXA-Power Dalum Papir Damixa Fynsværket Glud & Marstrand Kansas Meneta MAST Meneta A/S Micro Matic Nortex Plus Pack Riegens A/S Roulund Braking Roulund Rubber Roulund Tech Sauer-Danfoss Tasso Hjallese Vingården Wittenborg Tilsammen Antal arbejdere Akkord,,,,,,,,,,,,, 144,18,,,, 141,21,, 143,6 Time/tidløn/ bonus 143,96 155,95 149,45 151,42 14,75 169,26 141,45 133,45 124,12 122,74 147,21 121,75 139,52 122,16 139,75 143,25 146,25 136,73 132,87 123,9 155,15 143,83 Gennemsnit 143,96 155,95 149,45 151,42 14,75 169,26 141,45 133,45 124,12 122,74 147,21 121,75 139,52 122,16 139,75 143,25 146,25 136,73 132,87 123,9 155,15 143,83 NB! Næste deadline for aflevering af statistikker er mandag den 7. juli 28. Løsning på kryds & tværs i nr. 3/27 Konfliktret Akkord % De heldige vindere er: Tonny Pedersen, Skipperkrogen 2, 527 Odense N Inge Madsen, Hjulets Kvarter 382B, 522 Odense SØ Bent Lolk Pedersen, Edvard Weies Vænge 35, 522 Odense SØ Gevinsterne kan afhentes ved 3F Odense Industri, Skibhusvej 52B, 5 Odense C. Afdelingen ønsker vinderne tillykke! 52, F ODENSE INDUSTRI 3F ODENSE INDUSTRI 23

13 3F ODENSE INDUSTRI Skibhusvej 52 B 5 Odense C Løsningen (kodeordet) findes ved at sammensætte bogstaverne i de nummererede felter. Skriv ordene på nedenstående kupon og send den til 3F ODENSE INDUSTRI, Skibhusvej 52 B, 5 Odense C, inden den 7. juli 28. Blandt de rigtige løsninger trækkes der lod om 3 x 3 fl. vin. 3F ODENSE INDUSTRI K R Y D S & T V Æ RS KODEORD: NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: PERSON NR.: Kun medlemmer af 3F Odense Industri, kan deltage i konkurrencen. Man kan kun deltage med 1 kupon pr. person!

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Høje Taastrup Nr. 1 marts 2006 Borgmester vil samarbejde med fagbevægelsen Side 6-7 Generalforsamling 29. april for hele familien! Side 14-15 Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne 3F Høje

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere