Studieordning 2014 Fælles del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2014 Fælles del"

Transkript

1 Studieordning 2014 Fælles del IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret august 2014 Side 0 af 22

2 Fælles del Fælles del Uddannelsens struktur Uddannelsens kerneområder og læringsmål for kerneområdet: Elektroniske systemer (fælles for de to studieretninger) og læringsmål for kerneområdet: Kommunikationstekniske systemer (fælles for de to studieretninger) og læringsmål for kerneområdet: Virksomheden (fælles for de to studieretninger) og læringsmål for kerneområdet: Softwareudvikling (fælles for de to studieretninger) og læringsmål for kerneområdet: Elektroniske systemer (studieretningen Elektronik) og læringsmål for kerneområdet: Embeddede systemer (studieretningen Elektronik) og læringsmål for kerneområdet: Netværkstekniske systemer (studieretningen Netværksteknik) og læringsmål for kerneområdet: Rådgivning og konsulentfunktion (studieretningen Netværksteknik) Obligatoriske uddannelseselementer Studieretning Elektronik, indhold og læringsmål: Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer Studieretning Elektronik, indhold og læringsmål: Elektroniske systemer og Embeddede systemer Studieretning Netværksteknik, indhold og læringsmål: Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Studieretning Netværksteknik, indhold og læringsmål: Netværkstekniske systemer samt Rådgivning og konsulentfunktion Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Elektronik Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Netværksteknik Praktik Det afsluttende eksamensprojekt , studieretning Elektronik , studieretning Netværk Side 1 af 22

3 6. Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Meritaftaler Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen Dispensationsregler Godkendelse Side 2 af 22

4 1. Uddannelsens struktur Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik (IT-teknolog AK), BEK nr. 916 af 25/09/2009. Valgfri uddannelseselementer Praktik Afsluttende eksamensprojekt Kerneområde 1. studieår 2. studieår Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS Kommunikationstekniske 7,5 ECTS systemer 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS 5 ECTS Virksomhed 10 ECTS 10 ECTS Elektroniske systemer 10 ECTS 10 ECTS 20 ECTS Embeddede systemer 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS Netværkstekniske 25 ECTS 10 ECTS systemer 35 ECTS Rådgivning og 5 ECTS 5 ECTS konsulentfunktion 10 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS Fælles for de to studieretninger Studieretning Elektronik Studieretning Netværk I alt ECTS 60 ECTS 60 ECTS 120 ECTS 2. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder nedenstående kerneområder: Fælles for de to studieretninger 1. Elektroniske systemer (7,5 ECTS) 2. Kommunikationstekniske systemer (7,5 ECTS) 3. Virksomheden (10 ECTS) 4. Softwareudvikling (5 ECTS) I alt 30 ECTS Side 3 af 22

5 For studieretningen Elektronik 1. Elektroniske systemer (20 ECTS) 2. Embeddede systemer (25 ECTS) I alt 45 ECTS) For studieretningen Netværk 1. Netværkstekniske systemer (35 ECTS) 2. Rådgivning og konsulentfunktion (10 ECTS) I alt 45 ECTS 2.1. og læringsmål for kerneområdet: Elektroniske systemer (fælles for de to studieretninger) Vægt: 7,5 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for elektroniske systemer, herunder basal elektronik, interfaces, tekniske matematik og embeddede systemer. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test. Endelig skal kerneområdet medvirke til at den studerende kan dokumentere og formidle. Interfaceteknik Teknisk matematik Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave Formidle og dokumentere opgaver og løsninger for virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af hardware Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for elektroniske systemer Side 4 af 22

6 2.2. og læringsmål for kerneområdet: Kommunikationstekniske systemer (fælles for de to studieretninger) Vægt: 7,5 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for kommunikationstekniske systemer, herunder grundlæggende modeller, protokoller og operativsystemer. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med design og test. Endelig skal kerneområdet medvirke til, at den studerende kan dokumentere og formidle. Den studerende skal have viden om og forståelse for: Kommunikationsteknik Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaven til dem, der skal udføre den tekniske opgave Formidle og dokumentere opgaver og løsninger for virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design og test af kommunikationstekniske systemer. Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for kommunikationstekniske systemer 2.3. og læringsmål for kerneområdet: Virksomheden (fælles for de to studieretninger) Vægt: 10 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for virksomhedsområdet, herunder innovation, projektledelse, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring, rådgivnings- og konsulentfunkton. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende innovative metoder. Endelig skal kerneområdet medvirke til, at den studerende kan dokumentere og formidle. Side 5 af 22

7 Innovation Projektledelse Forretningsforståelse Rådgivnings- og konsulentfunktion Kommunikere skriftligt og mundtligt Anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov Håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for virksomhedsområdet Selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver 2.4. og læringsmål for kerneområdet: Softwareudvikling (fælles for de to studieretninger) Vægt: 5 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for softwareudvikling, herunder at omsætte en konkret opgave til en teknisk løsning. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af software. Endelig skal kerneområdet medvirke til, at den studerende kan dokumentere og formidle. Programmeringsteknik Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af software Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for softwareudvikling Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Side 6 af 22

8 2.5. og læringsmål for kerneområdet: Elektroniske systemer (studieretningen Elektronik) Vægt: 20 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår viden om elektronikteknologi samt færdigheder i designprocessen for elektroniske systemer. Desuden skal kerneområdet medvirke til, at den studerende opnår viden om produktionsteknik og produktionsstyring af et elektronikapparat. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer. Elektronikteknologi og elektronikdesign Produktionsteknik og produktionsstyring Anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Opbygge og anvende testsystemer Håndtere design, udvikling, konstruktion, test og afprøvning af prototyper Håndtere produktmodning af prototyper Håndtere dokumentation af elektroniske systemer Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav og læringsmål for kerneområdet: Embeddede systemer (studieretningen Elektronik) Vægt: 25 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår viden om og færdigheder i embeddede systemer, herunder design, konstruktion, programmering og test. Embeddede systemer Side 7 af 22

9 Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Opbygge og anvende testsystemer Håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning og dokumentation af embeddede systemer Håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav 2.7. og læringsmål for kerneområdet: Netværkstekniske systemer (studieretningen Netværksteknik) Vægt: 35 ECTS Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for kommunikationstekniske systemer, herunder serverteknologier, databasesystemer og netværkssikkerhed. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende værktøjer til opbygning, test og vedligeholdelse af databasesystemer. Serverteknologier Databasesystemer Netværkssikkerhed Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse netværksløsninger Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger Anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer Håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, udarbejdelse af kravspecifikation af netværks- og sikkerhedsløsninger i alle projektfaser Håndtere projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger 2.8. og læringsmål for kerneområdet: Rådgivning og konsulentfunktion (studieretningen Netværksteknik) Vægt: 10 ECTS Side 8 af 22

10 Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for netværksprojektering. Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan anvende den netværksteknologiske viden i forbindelse med rådgivnings- og konsulentopgaver. Netværksprojektering Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med projektering og estimering af omkostninger af komplekse netværksløsninger Vurdere og formidle tekniske netværksløsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden Håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk Lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring af netværks- og sikkerhedsløsninger Lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk 3. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: Indenfor studieretningen Elektronik 1. Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer (60 ECTS) 2. Elektroniske systemer og Embeddede systemer (15 ECTS) I alt 75 ECTS. De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med en prøve. Indenfor studieretningen Netværksteknik 1. Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer (60 ECTS) 2. Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulent funktion (15 ECTS) I alt 75 ECTS De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med en prøve. Side 9 af 22

11 3.1. Studieretning Elektronik, indhold og læringsmål: Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer Vægt: 60 ECTS Heraf: 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Elektroniske systemer 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Kommunikationstekniske systemer 5 ECTS fra fælles kerneområde Softwareudvikling 10 ECTS fra fælles kerneområde Virksomhed 10 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Elektroniske systemer 20 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Embeddede systemer Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til: At konstruere og teste interface-systemer At kunne designe, konstruere og teste simple netværkstekniske systemer At lave softwareudvikling, hvor en konkret opgave omsættes til tekniske løsning At anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test At inddrage virksomhedsområdet, herunder projektledelse, økonomi, kvalitetsog ressourcestyring At udvikle basale elektroniske systemer på prototype niveau At udvikle basale embeddede systemer Fra fælles del: Projektledelse og forretningsforståelse Interfaceteknik Kommunikationsteknik Programmeringsteknik Fra studieretnings del: Elektronikteknologi og elektronikdesign Embeddede systemer Fra fælles del: Vurdere tekniske løsninger Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med udvikling og test af elektroniske systemer og netværkstekniske systemer Fra studieretnings del: Arbejde med design, konstruktion, test og dokumentation af elektroniske og embeddede systemer, herunder anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Fra fælles del: Side 10 af 22

12 Dokumentere og præsentere projekter Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for basale elektroniske systemer, kommunikationstekniske systemer, softwareudvikling og virksomhedsområdet Fra studieretnings del: Designe, udvikle, konstruere samt afprøve elektroniske prototyper og embeddede systemer. Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer (1), Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer(2) og Embeddede systemer afsluttes med en prøve. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 60 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (Førsteårsprøven). For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen Studieretning Elektronik, indhold og læringsmål: Elektroniske systemer og Embeddede systemer Vægt: 15 ECTS Heraf: 10 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Elektroniske systemer 5 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Embeddede systemer Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til: At udvikle elektroniske og embeddede systemer, herunder produktmodning At anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test Produktionsteknik og produktionsstyring Arbejde med design, konstruktion, test produktmodning og dokumentation af elektroniske og embeddede systemer, herunder anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Analysere, konstruere, diagnosticere, teste og servicere den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske, datatekniske og embeddede systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. Side 11 af 22

13 Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer og Embeddede systemer afsluttes med en prøve. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 15 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (teknologiprøve). For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen Studieretning Netværksteknik, indhold og læringsmål: Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Vægt: 60 ECTS Heraf: 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Elektroniske systemer 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Kommunikationstekniske systemer 5 ECTS fra fælles kerneområde Softwareudvikling 10 ECTS fra fælles kerneområde Virksomhed 25 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Netværkstekniske systemer 5 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Rådgivning og konsulentfunktion Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til: At konstruere og teste interface-systemer At kunne designe, konstruere og teste simple netværkstekniske systemer At lave softwareudvikling, hvor en konkret opgave omsættes til tekniske løsninger At anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test At inddrage virksomhedsområdet, herunder projektledelse, økonomi, kvalitetsog ressourcestyring At opbygge og teste databasesystemer At lave netværksløsninger fra analyse, projektering, implementering til indkøring Fra fælles del: Projektledelse og forretningsforståelse Interfaceteknik Kommunikationsteknik Side 12 af 22

14 Programmeringsteknik Fra studieretnings del: Serverteknologier Databasesystemer Netværksprojektering Fra fælles del: Vurdere tekniske løsninger Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med udvikling og test af elektroniske- og netværkstekniske systemer Fra studieretnings del: Anvende værktøjer til opbygning, test og vedligeholdelse af databasesystemer Vælge hensigtsmæssige netværksløsninger Anvende den netværksteknologiske viden i forbindelse med design og projektering af netværksløsninger Fra fælles del: Dokumentere og præsentere projekter Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for basale elektroniske-, kommunikationstekniske systemer, softwareudvikling og virksomhedsområdet Fra studieretnings del: Arbejde netværksløsninger i alle projektets faser, fra analyse til indkøring Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion afsluttes med en prøve (Førsteårsprøven). Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 60 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (Førsteårsprøven). For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Studieretning Netværksteknik, indhold og læringsmål: Netværkstekniske systemer samt Rådgivning og konsulentfunktion Vægt: 15 ECTS Heraf: 10 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Netværkstekniske systemer 5 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Rådgivning og konsulentfunktion Side 13 af 22

15 Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til: At lave komplekse netværksløsninger fra analyse, projektering, implementering til indkøring og drift At rådgive og levere konsulentydelser på komplekse netværksløsninger, spændende fra strategi til teknik Netværkssikkerhed Rådgivning og konsulentfunktion Anvende den netværkstekniske viden i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger Anvende den netværkstekniske viden i forbindelse med rådgivnings- og konsulentopgaver Arbejde med netværksløsninger i alle projektets faser, fra analyse til indkøring herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementeringen Lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk Arbejde med rådgivning og konsulentydelser på komplekse netværksløsninger, spændende fra strategi til teknik Det obligatoriske uddannelseselement Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion afsluttes med en prøve (Teknologiprøve). Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 15 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (Teknologiprøven). For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Elektronik De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i kapitel 7. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer: Side 14 af 22

16 Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområder fælles for de to studieretninger Elektroniske systemer, Netværkstekniske systemer, Softwareudvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer Elektroniske systemer og Embeddede systemer ECTS i alt Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Netværkstekniske 7,5 ECTS 7,5 ECTS systemer 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Virksomhed 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS Kerneområder studieretning Elektroniske systemer 10 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 20 ECTS Embeddede systemer 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS 25 ECTS I alt ECTS 60 ECTS 15 ECTS 75 ECTS 3.6. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Netværksteknik De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i kapitel 7. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer. Elektroniske systemer, Netværkstekniske systemer, Netværkstekniske systemer Softwareudvikling, Obligatoriske Virksomhed, og Rådgivning ECTS i alt uddannelseselementer Netværkstekniske og konsulentfunktion systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Kerneområder fælles for de to studieretninger Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Netværkstekniske 7,5 ECTS 7,5 ECTS systemer 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Virksomhed 10 ECTS 10 ECTS Side 15 af 22

17 10 ECTS Kerneområder studieretning Netværkstekniske 10 ECTS 10 ECTS 20 ECTS systemer 20 ECTS Rådgivning og 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS konsulentfunktion 25 ECTS I alt ECTS 60 ECTS 15 ECTS 75 ECTS 4. Praktik Vægt: 15 ECTS Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for netværksteknik og/eller elektronik. Den daglige drift i hele praktikvirksomheden Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder Håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Praktikken afsluttes med en prøve. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 16 af 22

18 5. Det afsluttende eksamensprojekt Vægt: 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt. Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven, skal minimum indeholde: Forside med titel sfortegnelse Indledning inkl. problemformulering Metode Analyse Evt. løsningsforslag Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkludér kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 20 normalsider + 20 normalsider pr. studerende. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling. 5.1., studieretning Elektronik Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i BEK for IT-teknologuddannelsen, studieretning Elektronik: Side 17 af 22

19 Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en IT-teknolog skal opnå i uddannelsen. Den uddannede har viden om og forståelse for: Kommunikations- og interfaceteknik Programmeringsteknik Innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion Teknisk matematik Indlejrede systemer Elektronikteknologi og design Produktionsteknik og styring Den uddannede kan: Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software Kommunikere skriftligt og mundtligt Anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov Anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Opbygge og anvende testsystemer Den uddannede kan: Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter Håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet Selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver Deltage i praksisnære udviklingsprocesser, håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning, produktmodning og dokumentation af elektroniske systemer, produkter og prototyper Håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske og datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav 5.2., studieretning Netværk Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i BEK for IT-teknologuddannelsen, studieretning Netværk: Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en IT-teknolog skal opnå i uddannelsen. Den uddannede har viden om og forståelse for: Kommunikations- og interfaceteknik Side 18 af 22

20 Programmeringsteknik Innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion Teknisk matematik Klient- og serverteknologier Databasesystemer Netværkssikkerhed Netværksprojektering Den uddannede kan: Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software Kommunikere skriftligt og mundtligt Anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger Vurdere og formidle tekniske netværksløsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden Anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer Den uddannede kan: Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter Håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet Selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk Håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, estimering af omkostninger, udarbejdelse af kravspecifikation, projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger, herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring i alle projektfaser Lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at den afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse m.v. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 19 af 22

21 6. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer: Prøve 120 ECTS fordelt på Bedømmelse prøverne 1. Førsteårsprøve 60 7 trins skala 2. Teknologiprøve 15 7 trins skala 3. Valgfagsprøve/er trins skala 4. Praktikprøve 15 7 trins skala 5. Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trins skala 7. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfrie uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 1. Valgfag med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. Side 20 af 22

22 7.3. Meritaftaler Se institutionens hjemmeside. 8. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Studieordningen træder i kraft den 1. august 2014 og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademiet Lillebælt Københavns Erhvervsakademi Professionshøjskolen University College Nordjylland Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. august 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Eventuelle overgangsbestemmelser for studerende indskrevet før august 2014, findes i institutionsdelen. Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. juli Optagelse på uddannelsen 9.1. Krav til uddannelsen Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr af 16. december 2013 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk. Side 21 af 22

23 10. Dispensationsregler Institutionen kan dispensere fra reglerne i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 11. Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for IT-teknolog uddannelsen. På vegne af netværket: Uddannelseschef Gert Simonsen For Erhvervsakademi Aarhus Side 22 af 22

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

IT Teknolog AK (AP Graduate in IT Technology)

IT Teknolog AK (AP Graduate in IT Technology) Studieordning for uddannelsen IT Teknolog AK (AP Graduate in IT Technology) Erhvervsakademi Dania Viborg August 2017 sfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato... 5 1.2. Overgangsordninger...

Læs mere

IT-teknolog. Studieordning

IT-teknolog. Studieordning IT-teknolog Studieordning August 2015 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)1.1

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer... 3 2.1. Branchekendskab... 3 2.2. Privatøkonomisk rådgivning... 5 2.3. Erhvervsøkonomi...

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012 Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen September 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indhold 1 Forord... 3 2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 3 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration STUDIEORDNING (national del) for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Revideret 16. august 2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1.1. Studieretningen It og elektronik har

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer... 4 2.1. Erhvervsøkonomi... 4 2.2. Samfundsøkonomi... 5 2.3. Erhvervsjura... 6 2.4. Data og metode... 7 2.5.

Læs mere

STUDIEORDNING. IT Teknolog

STUDIEORDNING. IT Teknolog STUDIEORDNING for IT Teknolog National del Revideret 01.05.2018 Godkendt den 15.8.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Revideret 20.06.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer...

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2018 National del 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning for IT Teknolog. Erhvervsakademi Dania Randers

Studieordning for IT Teknolog. Erhvervsakademi Dania Randers Studieordning for IT Teknolog Erhvervsakademi Dania Randers Gældende fra 1.09.2018 l^a^tjh, Studieordning for uddannelsen til ITTeknologved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor pé vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) National del Revideret 15.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2018 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Side 0 af 23 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigner

STUDIEORDNING. Multimediedesigner STUDIEORDNING for Multimediedesigner National del Revideret 01.08.2018 Godkendt den 15.08.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/18 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2016 Side 0 af 20 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning del 1- fællesdel

Studieordning del 1- fællesdel Studieordning del 1- fællesdel Autoteknolog (AK) Automotive Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2016 Revideret 26. marts 2017 - fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1 Prøve:

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen STUDIEORDNING for Serviceøkonomuddannelsen Revideret 20. august 2017 Side 1 af 10 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel Ikrafttrædelse 15.08.18 Revideret 13.07.18 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder seks

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service & Oplevelser... 4 2.2. Forretningsforståelse...

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2017

Multimediedesigner. Studieordning 2017 Studieordning 2017 Indhold Fælles del Indhold 1 1. Uddannelsens struktur... 2 1.1 Uddannelsens rammer... 2 1.2 Oversigt... 2 1.3 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 2 1.4 Uddannelsens navn

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2018 Revideret 31. juli 2018 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK STUDIEORDNING for Automationsteknolog AK Revideret 22.08.2018 1 Indhold 1 Studieordningens rammer... 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Fælles del Studieordning Datamatiker

Fælles del Studieordning Datamatiker Fælles del Studieordning Datamatiker 2014 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2014 0/14 Studieordning Datamatiker uddannelsen - Fælles del

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2016 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology November 2016 Side 0 af 21 Indhold Indhold...1 1. Studieordningens rammer...2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2

Læs mere

Studieordning, januar 2018

Studieordning, januar 2018 Studieordning, januar 2018 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2017 revideret januar 2018 Fælles del Indhold Fælles del Indhold 1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Studieordning Institutionsdel Bygningskonstruktøruddannelsen E2016

Studieordning Institutionsdel Bygningskonstruktøruddannelsen E2016 Studieordning Institutionsdel Bygningskonstruktøruddannelsen E2016 University College Nordjylland 0/13 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen som bygningskonstruktør

Læs mere

STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK)

STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK) STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK STUDIEORDNING for BYGGEKOORDINATOR AK National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 12.07.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder syv nationale fagelementer... 5 2.1.

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Studieordning del 1 fællesdel

Studieordning del 1 fællesdel Studieordning del 1 fællesdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2015 Revideret november 2017 Indhold - fællesdel 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog

Studieordning for IT-teknolog Ikrafttrædelse 01-09-2018 Studieordning for IT-teknolog Del II: Institutionsdelen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 1 2. Lokale fagelementer, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 STUDIEORDNING for Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 Revideret 15.12.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 5 nationale fagelementer...

Læs mere

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator EKSAMENSKATALOG for Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk Indhold 1. Indledning... 3

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2016

Teknisk manager offshore. Studieordning 2016 Teknisk manager offshore Studieordning 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 5 DEL 1: FÆLLES DEL 5 1. Uddannelsen 5 1.1 Formål 5 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang. 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK)

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK) STUDIEORDNING for Miljøteknologuddannelsen (AK) Revideret 01.06.2018 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Prøvetagning og laboratorieteknik...

Læs mere