GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014"

Transkript

1 GLOBAL 1 FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

2 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen, Trine Marqvard Nymann Jensen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/ Tobin Jones ISSN: GLOBAL udkommer fire gange i 2015, næste gang i marts 2015 Artikler, der er underskrevet med navn, er ikke nødvendigvis udtryk for FN-forbundets holdning. GLOBAL s rødder kan føres tilbage til 1885 til Dansk Fredsforenings skrift Freden. Siden 1892 er bladet jævnligt udkommet. Formatet og navnet er skiftet, fra Fredsbladet til FN-orientering til FNbladet til FN-forbundets Nyhedsbrev. Men ambitionen har altid været den samme: at udgive et skrift til støtte for en bedre verden, for mellemfolkelig fred og forståelse. FN-forbundet blev dannet i 1970, da Den Danske FN-forening blev sammensluttet med Dansk Samråd for de Forenede Nationer og Een Verden. Forbundet går dog helt tilbage til Foreningen til Danmarks Neutralisering, der blev stiftet af den danske modtager af Nobels Fredspris, Frederik Bajer, i FN-forbundet er en medlemsorganisation, uafhængig af FN, der har til formål at styrke interessen for FN og forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar. Du kan vise din støtte til vores arbejde ved at blive medlem af FNforbundet. Se mere på vores hjemmeside FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K. Danmark og menneskerettighederne et uforpligtet forhold Det står ikke helt skidt til med respekten for menneskerettigheder i Danmark. Myndighederne forvalter i de fleste tilfælde efter de principper, der er udviklet i FN og Europarådet. Der er bestemt store skønhedspletter i behandlingen af afviste asylsøgere, med fængsling af mindreårige og med manglende dansk accept af, at racistiske vold skal straffes både for vold og for racisme. Jeg er også forundret over den hårde linje på digitaliseringsområdet, hvor det ikke er spor nemt at være borger uden IT-kompetencer. Det er almindeligt at anse menneskerettighederne for universelle, og det er en tankegang, som Danmark energisk kæmper for ude i den store verden. Mange embedsmænd og politikere har været aktivt med, når borgernes rettigheder i verden skulle konsolideres, eller de skulle formuleres på nye områder. På den hjemlige side af grænsen ser det imidlertid helt anderledes ud. Her er menneskerettigheder indenrigspolitik og en altid nærværende kampplads. Der bliver lagt vægt på at profilere sig på at være skeptisk over for globale rettigheder, uanset om argumentet er, at der er tale om noget udefra påtvunget, eller om at der kan peges uoverensstemmelse med lokale forhold. Regeringen bebudede ved sin tiltræden i 2011, at den ville se på inkorporering af menneskerettighederne og igangsatte et større udredningsarbejde i lighed med det, som blev afsluttet i I starten af efteråret 2014 forelå der en kogebog og en anbefaling fra et flertal til at få 6 konventioner (om bl.a. børn, kvinders og handicappedes forhold) skrevet ind i dansk lov. En syvende, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, blev ikke anbefalet til inkorporering. Men nej, regeringen mente ikke, at der skulle ske en inkorporering med henvisning til bekymring for at danske og internationale domstole ville (over) fortolke menneskerettighederne og slå ind på en aktivistisk vej til skade for de folkevalgtes beslutninger. Der var svært at finde konkret dækning for en sådan analyse, men konklusionen må være, at flertallet i regeringen og Folketinget ikke fuldt ud ønsker at være en del af det globale fællesskab om menneskerettigheder. Et andet punkt, hvor Danmark ikke er meget for at orientere sig efter de internationale anbefalinger, er på asylområdet. Her har regeringen foreslået, i tillæg til at der alene gives midlertidig asyl, at krigsflygtninge skal vente et år på at have mulighed for familiesammenføring. Det er et hjemmestrikket dansk initiativ uden dækning i den værktøjskasse, som Flygtningehøjkommissariatet UNHCR tilråder at bruge. De peger bl.a. på at karensåret forsinker den rehabilitering, som alle flygtninge har hårdt brug for. FN s slogan for menneskerettighedsdagen er: Menneskerettigheder 365 dage om året. Det kan man ikke sanddru sige, at Danmark lever op til. Regering tager sig unægtelig sine fridage på dette felt! Ole Olsen FN-forbundets menneskerettighedsudvalg 2

3 Indhold Det er #dinverden SIDE 4 Nyt fra FN-forbundet SIDE 6 Danske bidrag til global våbenkontrol SIDE 7 I Kina bekæmpes korruption SIDE 9 Internationalt overblik SIDE 11 Henrik Døcker anmelder SIDE 13 3

4 Det er #dinverden Under den overskrift begyndte en intensiv weekend i FN og multilateralismens tegn fredag den 24. oktober med markeringen af FN-dagen i FN-byen. En veloplagt Mogens Lykketoft startede debatten om FN i Fremtiden, som Camilla Brückner, UNDP, Pernille Fenger, UNFPA, Clair Jones, UNICEF, Vitaly Vanshelboim, UNOPS, Anne Poulsen, WFP og Petra Auer, UN Women diskuterede under kyndig ledelse af Kirsten Larsen fra P1/Orientering. Dagen efter gik vores landsmøde i gang. Dagligt konfronteres vi med skræmmende globale udfordringer [ ]. Listen er uden ende og kalder på globalt ansvar og handling i fællesskab, hvis vi skal finde holdbare løsninger. Accept af, at multilateralisme med FN i centrum og ikke national enegang eller snævre bilaterale løsninger, er vejen frem. Sådan startede Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand, sin beretning til FN-forbundets landsmøde i weekenden den oktober FN-forbundets arbejde og Verdens fremtid blev ivrigt diskuteret af deltagerne; også på Twitter på #dinverden ikke mindst, da FN's undergeneralsekretær og leder af UNECE, Christian Friis Bach, indtog scenen. Det efter at Christian Juhl (EL), Anne Poulsen (WFP), Jørgen Estrup, Camilla Brückner (UNDP) og Lone Loklindt (RV) havde diskuteret dansk bistandspolitik med landsmødets deltagere. En debat, der ikke gik stille af i lyset af de aktuelle nedskærings- og omfordelingsforslag. Men det stoppede ikke der. Debatten og engagementet er fortsat lige siden på studieturen til Geneve, som vi afholdt sammen med UNYA Denmark. Under træningsweekend for vores Skoletjenester. Til debatmøder i Aalborg og København. Vi bliver flere og flere i FN-forbundet, og stemmen for globalt ansvar stærkere og stærkere, takket være vores medlemmer. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil være flere. Jo flere vi er, jo stærkere bliver vores stemme. Se, hvordan du bliver medlem på vores hjemmeside: fnforbundet.dk/bliv-medlem Torleif Jonasson Generalsekretær 4

5 5

6 Nu kan du også følge os på Twitter! Find os facebook.com/fnforbundet.dk Nyt fra FN-forbundet Kom med til fredagsbar Du er inviteret, når vores Københavnskreds endnu en gang holder fredagsbar på fredag den 12. december. Det sker på Café Den Blå Time - i stuen ved indgangen til Forbundets opgang, Store Kongensgade 36, København K. - fra kl Kom med til en uformel og uforpligtende fredagsøl - og få serveret 5 skarpe om menneskerettighederne. Alle er velkomne! Forsiden denne gang: Fra Hawa Abdi Centeret i Afgooye i Somalia. En skole for internt fordrevne. Vi søger praktikanter Så er det igen blevet tid for os til at søge nye praktikanter til at hjælpe os på sekretariatet med vores arbejde med FN-forbundets kommunikation, Globalis og Skoletjenesten. Vi søger en kommunikationspraktikant og en informationspraktikant med start den 2. februar Ansøgningsfristen er den 10. januar Sekretariatet holder julelukket fra den 22. december - den 2. januar Vi ønsker alle sammen en glædelig jul & et godt nytår! Find begge opslag på vores hjemmeside 6

7 Danske bidrag til global våbenkontrol Af Maj Rørdam Nielsen Medlem af FN-forbundets repræsentantskab og frivillig i Fred og Konfliktløsningsudvalget Tirsdag den 30. september i år afholdt FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed et fyraftensseminar under titlen Global våbenkontrol hvordan kan Danmark bidrage? Blandt talerne var Danmarks nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup, Amnestys vice-generalsekretær Trine Christensen, Programme and Operations Coordinator Rune Bech Persson fra Danish Demining Group og John Kierulf, pensioneret diplomat med speciale i nedrustning og våbenkontrol. Omkring 60 nysgerrige havde fundet vej til PH-caféen i København. Temaet for seminaret var kontrol med konventionelle våben i lyset af den nye våbenhandelstraktat. Seminaret blev afholdt mindre end en uge efter, at stat nummer 50 ratificerede traktaten, hvilket gjorde emnet ekstra aktuelt for med ratifikationen kommer traktaten til at træde i kraft præcis juleaften. Det bliver en historisk dag, fordi det er første gang, verdenssamfundet får et samlet regelsæt for handel med konventionelle våben, og fordi traktaten vil begrænse salg af våben til krigsforbrydelser og grove menneskerettighedskrænkelser. Paneldeltagerne diskuterede også det adfærdskodeks for dansk våbentransport, som Udenrigsministeriet p.t. er ved at færdigforhandle med bl.a. rederibranchen og Amnesty. Og endelig blev der talt om, hvordan våbenkontrol foregår helt lavpraktisk i konfliktområder rundt omkring i verden. John Kierulf (JK) indledte med at fortælle om baggrunden og konteksten for våbenhandelstraktaten. JK fortalte, at Folkeforbundet allerede i 1925 lavede et udkast til en international traktat, der skulle kontrollere konventionelle våben. Udkastet blev aldrig vedtaget, og vi måtte vente næsten et århundrede, før bestræbelserne på at få en traktat bar frugt. JK opridsede indholdet i traktaten, og nævnte også et par af de væsentligste problemer ved den. Blandt svaghederne er, at traktaten ikke nævner våbenoverførsler som gave, lån eller udlejning leje og traktatens bestemmelser kan derved omgås. Derudover er det problematisk, at nogle af de største eksportører af konventionelle våben som Kina og Rusland ikke har underskrevet traktaten. Våbenhandelstraktaten dækker kampvogne, artilleri, kampfly, angrebshelikoptere, krigsskibe, missiler og håndvåben og lette våben. Desuden dækker traktaten ammunition samt dele og komponenter, som våbnene kan samles af. Traktaten forpligter deltagerstater til at opsætte nationale kontrolsystemer og indsende årlige rapporter om deres våbenhandel til et internationalt sekretariat. Traktaten forbyder overførsel af våben, hvis en stat har kendskab til at våbnene vil blive anvendt til folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige krænkelser af Genevekonventionerne eller angreb mod civile. Danmark ratificerede traktaten i april Der er pt. 125 lande, der har underskrevet traktaten. Heraf har 55 ratificeret. Traktaten træder i kraft d. 24. december i år. Nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup (SH) fra Udenrigsministeriet holdt derefter oplæg om, hvordan Danmark fra officielt hold bidrager til international kontrol med våben og våbenhandel. SH understregede, at det er positivt, at traktaten er blevet til virkelighed men tilføjede at den hellige grav ikke er velforvaret for nøglen til traktatens succes nu ligger i, hvordan den bliver implementeret. Danmark har givet 6 mio. kr. til den multilaterale UNSCAR-fond, som er oprettet til at støtte implementeringen. SH nævnte, at blandt de store emner, der p.t. forhandles om, er, hvordan det sekretariat, der skal oprettes under traktaten, kommer til at operere. Derudover forhandles der om, hvordan landenes årlige indrapportering skal foregå. Som SH sagde, vil Danmark gerne være en duks i klassen af lande, og give et godt eksempel i forhold til indrapporteringen. SH talte desuden om Danmarks arbejde med at få andre lande til at tiltræde traktaten. Danmark arbejder bl.a. med at få våbenhandelstraktaten på dagsordenen i en række lande i Afrika, som vi giver bistand til. Endelig fortalte SH, at det er begrænset, hvor meget våbenhandelstraktaten kommer til at ændre på vores eget våbenkontrolsystem her i Danmark, fordi vi allerede laver en ret grundig våbenkontrol men blandt andet betyder traktaten, at våbeneksporter fra Forsvaret nu også underlægges de samme regler, som gælder for øvrig våbeneksport. 7

8 156 lande stemte for den historiske traktat den 2. april Stemte for Afstod Stemte imod Ingen oplysninger Vicegeneralsekretær Trine Christensen (TC) fra Amnesty talte om vigtigheden af våbenkontrol og om Amnestys forhåbninger til effekten af traktaten. TC fortalte, at der hver dag dræbes mere end 2000 mennesker om dagen med konventionelle våben mere end ét menneske i minuttet. Amnesty ser traktaten som en game changer, der kan ændre på dette. TC understregede, at traktaten kan få stor betydning, selv om nogle af de store våbeneksportører ikke har tiltrådt og dermed ikke formelt bindes af dens regler. Hun henviste til anti-minetraktaten fra De stærke internationale normer, som denne traktat har dannet, har ført til, at mange stater helt er holdt op med at bruge miner, selv om de ikke har tiltrådt traktaten. TC fortalte også om Amnestys arbejde for et dansk adfærdskodeks for våbentransport. Danmark har en særlig rolle at spille, fordi vi, qua vores store rederibranche, spiller vi en stor rolle i våbentransport. Desværre har Danmark en kedelig placering som verdens 6. største transportør af destabiliserende våbenlaster til konfliktzoner i verden. Amnesty har sammen med bl.a. Rederiforeningen, 3F Sømænd og Udenrigsministeriet været med til at forhandle et adfærdskodeks for våbentransport. TC understregede, at selvom Amnesty hellere ville have set bindende regler, er kodekset et godt sted at starte. De sidste forhandlinger er p.t. i gang, og håbet var, at man ville kunne melde ud med et færdigt kodeks indenfor få måneder. Rune Bech Persson fra Danish Demining Group (DDG) gav i det sidste oplæg perspektiver fra felten og talte om, hvordan DDG som ngo arbejder med våbenkontrol i praksis i konflikthærgede lande. Bl.a. arbejder man med mærkning og registrering af håndvåben og lette våben, ligesom man sikrer kontrol med våbenlagre fra gamle konflikter. Derudover arbejder ngo en med fredelig konfliktløsning og støtter nationalstaters udvikling af lovgivning på våbenområdet noget der ofte kræver en teknisk ekspertise, som mange udviklingslande ikke har. Efter oplæggene var der en længere debat, der sluttede af med Trine Christensens ord: Vi kommer til at se virkningen af traktaten med tiden. Det er et vigtigt first step, men det hårde arbejde er først lige begyndt. I efteråret 2014 er FN-forbundet blevet medlem af paraplyorganisationen Control Arms. Control Arms er en koalition af ngo'er og enkeltpersoner, der kæmper for en skudsikker våbenhandelstraktat, der vil sætte et stop for at de menneskelige lidelser, der forårsages af den uansvarlige våbenhandel. 8

9 I Kina bekæmpes korruption nu som det mest skadelige uvæsen, man nogensinde har mødt Næsten daglige afsløringer og strenge straffe til vigtige samfundsspidser. Henrik Døcker skriver fra Beijing Det var FN's Antikorruptionsdag 9. december. Og hurra for det vil mange måske sige og højest trække på skuldrene. FN har utallige mærkedage for høje idealer og imod almindeligt udbredte onder. Men i Kina lige nu kan man knap åbne en avis uden at blive mindet om den officielle yndlingsaversion: Bekæmpelsen af korruptionen. Tilbage til Mao Tsetungs storhedstid var Kina kendt for store kampagner. Det gik lige fra bekæmpelse af fluer og gråspurve til pålæg til alle kinesere om at konstruere smelteovne over folkekommunerne og frem til den gruvækkende kulturrevolution, der lammede nationen i mindst fem år i 1960'erne. Millioner døde som følge heraf af sult. 200 millioner yuan fundet i embedsmands hjem Grådighed er fulgt med Kinas formidable økonomiske fremgang i de sidste omkring en snes år. Det nye er, at de brådne kar klart erkendes. Men afsløringerne kan tage pippet fra den mest forhærdede: Som da politiet i Beijing foretog ransagning hos vicedirektøren for Kinas energiforvaltnings kulforsyning og fandt kontanter til en samlet værdi af over 200 mio. yuan (knap 200 mio. kr.). Den 56-årige Wei Pengyu, der bestred sin magtfulde post fra 2008 til maj i år, satte dermed rekord, thi siden Den kinesiske Folkerepubliks grundlæggelse i 1949 er der ikke fundet så stort et beløb i noget kinesisk hjem. 16 pengetællemaskiner blev taget i brug for at få optalt de mange sedler, der var både i kinesisk, amerikansk og canadisk valuta. Fire af dem måtte tages ud af brug, fordi de blev overophedet under arbejdet. Sedlerne vejede 1,15 tons og ville, stablet ovenpå hinanden, kunne danne en 230 meter høj bunke. Med Wei blev flere andre højtstående embedsmænd sigtet for at skaffe sig enorme beløb ved at lokke eller presse firmaer og enkeltpersoner i kulsektoren. Seks personer sigtes for, ulovligt at have tilvendt sig beløb på op til 10 mio. yuan. I de første ni måneder af 2014 blev personer sigtet for at have modtaget bestikkelse, og i omkr. 85 pct. af tilfældene androg det ulovligt modtagne beløb yuan eller derover er blevet formelt tiltalt, foreløbig dømt. Strafferammen er til revision, men ti års fængsel er allerede nu ikke ualmindeligt, i exceptionelle tilfælde falder der dødsstraf. Korrupte kinesere er i stort tal flygtet til udlandet Kinas indædte kamp mod korruptionen har ligefrem fået sit eget navn: Operation Rævejagt. Og den er ikke begrænset til Kinas territorium. Det blev tydeligt under den årlige konference i APEC, samarbejdsorganisation for stater i Asien og Stillehavsområdet, der fandt sted under mit besøg i Beijing i november. De i alt 21 medlemsstater, der bl.a. omfatter Kina, Japan, Vietnam, Australien, Rusland og USA underskrev ligefrem, hvad der blev kaldt Beijing-erklæringen til bekæmpelse af korruption. Om det ikke før har været klart, at korruptionen i videst muligt omfang skal bekæmpes internationalt, så blev det i Beijing slået fast, at ingen stater må danne fristeder for korrupte lovunddragere, så meget mere som Kina kunne påpege, at over 2000 korrupte kinesiske statsansatte opholder sig i USA, Canada, Australien og en række europæiske lande. Ministeriet for offentlig sikkerhed kunne dog samtidig oplyse, at Kina i år har haft held til at få udleveret 180 af disse formastelige bedragere. Men generelt er problemet, at Kina ikke har udleveringstraktater med de just nævnte stater. Udlevering af fremmede statsborgere til diktaturstater er ikke nogen enkelt affære. Særligt når det er en diktaturstat, der begærer det. Mistanken, om at jagten på korruptionssynderne undertiden kan være løbet løbsk, således at mistanken om korruption i virkeligheden er et skalkeskjul for ønsket om at bemægtige sig en dissident, melder sig. Men også det er der taget højde for i det nye Kina, som på mange måder optræder så moderne, at man må knibe sig i armen. Anklagemyndigheden skal vare sig for falske anmeldelser En talsmand for den øverste anklagemyndighed citerer fra en rapport til den kinesiske Nationalkongres stående udvalg, at alle medlemmer af den kinesiske anklagemyndighed må være på vagt over for falske anklager. Dette udsagn underbygges en statistik for 2013, der viser, at statsadvokater i kinesiske provinsbyer afviste at udstede arrestordrer mod 750 mistænkte og at tiltale 257 andre, efter at det viste sig, at grundlaget for anmeldelsen var falsk. 9

10 Gamle sager om justitsmord som hidtil oftest har været rapporteret fra USA dukker nu også op fra Kina: I Guangdong-provinsen blev en mand således i 2001 dødsdømt for voldtægt, men takket være hans vedholdende appelleren til højere domstole og fornyet politiefterforskning, blev han renset for anklagen, som var tilvejebragt på usikre og usande beviser, og løsladt nu i september. Myndighederne er blevet opmærksomme på, at mange tilståelser er fremtvunget ved tortur, og at anklagere eller politifolk, der har overtrådt loven, skal retsforfølges, hedder det. En vicedirektør for Renmin Universitets særlige center for juridiske reformer påpeger, at anklagemyndigheder over alt i landet bør standardisere deres arbejde for at identificere ulovligt tilvejebragt bevismateriale i større respekt for retsplejeloven. Det virker næsten, som om Kina har indledt en jagt på retsstaten. Med afsæt i, hvad man kan kalde klapjagten på korruptionsforbryderne, er der nu under den kinesiske rigsadvokatur oprettet et særligt antikorruptionsorgan, som skal bistå efterforskning og tiltalerejsning i provinserne. Præsident Xi Jinping har offentlig udstedt bandbuller mod de korrupte statens tjenere, og, mod den nu tidligere chef for Kinas sikkerhedstjeneste Zhou Yongkang, vil der efter al sandsynlighed også blive indledt en proces. Lettere for kinesiske borgere at sagsøge staten Det er dog alment kendt, at selv de bedste love kan få karakter af døde bogstaver, hvis de ikke føres ud i livet, og der ikke er mulighed for borgerne at føre retssager mod deres egen stat i Danmark kalder vi det prøvelsesretten, nemlig dette at den udøvende magts beslutninger (forvaltningsakter) kan indbringes for domstolene. Hertil kommer, at love skal være i overensstemmelse med grundloven (forfatningen). I Kina har Folkekongressens stående udvalg vedtaget en ændring af retsplejeloven, hvorefter det bliver lettere for enkeltpersoner at sagsøge myndighederne og kræve erstatning fx i sager om huskøb eller landafståelse. I modsætning til tidligere skal øvrigheden i sådanne sager sørge for at være repræsenteret i retssalen sker det ikke, fx ved at der blot sendes en advokat, vanker der bøde til den udeblevne. Opmærksomheden rettes mod det pres, myndighederne hidtil har rettet mod enkeltpersoner i sådanne kontroversielle sager: Hvis en borger tvinges til at trække et søgsmål tilbage, kan embedsmanden straffes. Det er et udtrykkeligt ønske fra højeste sted, at borgere ikke skal afvises med henvisning til bureaukratiske kneb, så som at de ikke kan henvise helt præcis til de anfægtede bestemmelser i loven. Det kinesiske samfund er i et vældigt skred: Den økonomiske fremgang og opkomsten af en kolossal rig overklasse, af private firmaer og institutioner har skabt spændinger og mange uløste problemer. Megabyerne med en mio. eller flere indbyggere er ved at sprænges indefra, det private initiativ, undertiden altså godt hjulpet af korrupte embedsmænd, når tøjlesløse højder. Der er brug for masser af lovgivning, inspireret af fairness og retsstatsidealer. Spændende, om Kina vedholdende og overbevisende vil efterspørge disse dyder, af mange betragtet som vestlige. 10

11 INTERNATIONALT OVERBLIK ved Henrik Døcker FN bekymret over titusinder af uopklarede sager om tvunge forsvindinger FN's særlige Arbejdsgruppe om Tvunge Forsvindinger oplyser, at den sidder med uopklarede sager fra 88 forskellige lande. De fleste af sagerne er af nyere dato, men enkelte går flere tiår tilbage. Forsvindingen anses for en kontinuerlig forbrydelse og tillige en forbrydelse mod menneskeheden, hvorved den aldrig forældes. Arbejdsgruppen blev oprettet i 1980, især foranlediget af de mange politiske modstandere af Argentinas militærdiktatur, der som led i den såkaldt beskidte krig lod mennesker rådne op i hemmelige fængsler sager fra den tid er fremdeles ikke opklaret. I seneste beretningsperiode fra nov til maj 2014 registreredes 418 tilfælde af tvungen forsvinding fra 42 lande. Flest, , fra Sri Lanka. Fra Algeriet over 3000, fra El Salvador, Guatemala og Peru over Danmark har stadig ikke ratificeret den særlige FN-konvention om bekæmpelse af disse forsvindinger. Genopbygningen af Gaza styrket ved stor donation fra Malala Sidste års Nobel-fredsprismodtager, den pakistanske pige Malala Yousafzai, har skænket $ til Gazas genopbygning af skoler, som blev ødelagt under efterårets heftige kampe mellem Israel og palæstinensiske enheder. 65 skoler blev beskadiget under den 51 dage lange krig, som lagde hele bydele i ruiner og gjorde en tredjedel af Gazas befolkning hjemløse. Det væbnede opgør krævede 2100 palæstinenske og 70 israelske menneskeliv. FN's særlige hjælpeorganisation for Palæstina-flygtningene (UNRWA) skaffer mad og mad til mennesker. UNRWA's generalkommissær, Pierre Krähenbühl, sagde på 65 års dagen for Palæstina-flygtningeorganisationens oprettelse, at det i dag er bydende nødvendigt, at det palæstinensiske selvstyre får international støtte for at få lettet byrderne for i alt 5,1 mio. flygtninge en tredjedel af verdens totale flygtningebefolkning. UNRWA søger 1,68 mia. $ til at få genopbygget ødelagte flygtningeboliger og få repareret andre foruden 118 af UNRWA's egne bygninger. (UN Photo/ Shareef Sarhan) Midlertidig stop for FN-fødevarestøtte til syriske flygtninge FN s fødevareprogram WFP har midlertidigt måttet indstille fødevarehjælp til over 1,7 mio. syriske flygtninge på grund af manglende bevillinger. Flygtningene, spredt på nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkiet Irak og Egypten, bor i lejre, telte eller nødtørftigt indrettede herberger og mangler også tøj og sko. WFP har her og nu behov for 64 mio. $ til denne indsats. Indtil nu har organisationen formidlet hjælp for 800 mio. $. Med en forestående vinter er situationen særlig kritisk. Det mærkes ikke mindst ved den helt igennem utilstrækkelige hygiejne, flygtningene udsættes for. Marchordre til udenlandske eksperter i Østtimor vækker bekymring hos FN Fem udenlandske dommere, to anklagere og en juridisk rådgiver, som var tilført den unge, vakkelvorne stat Østtimors retsvæsen, er blevet udvist af landet, efter at statens parlament og regering med 48 timers varselopsagde deres kontrakter. FN's særlige rapportør til sikring af dommeres og advokaters uafhængighed, den brasilianske jurist Gabriela Knaul, har udtrykt dyb bekymring for forestående retsopgør fra østatens voldelige fortid, herunder forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået i Årsagen til udlændingenes udvisning antages af eksperter at ligge i udfaldet af i alt seks retssager, som det amerikanske olieborefirma Conoco Phillip har ført mod Østtimor. De har drejet sig om beskatningen af selskabets virksomhed og blev alle vundet af selskabet. 13 lande har fået udryddet sult forud for lande fik anerkendelse af FAO, FN's særorganisation for fødevarer og landbrug, da de i november kunne meddele, at de har halveret antallet af kronisk underernærede i deres befolkninger. FN er dermed kommet sit 2015 Mål, at få udryddet sulten eller i hvert kraftigt reduceret hos 805 millioner inden 2015, nærmere. Det drejer sig om Brasilien, Cameroun, Etiopien, Gabon, Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauritanien, Mauritius, Mexico, Filippinerne og Uruguay. Det er stadig penge at tjene ved at sende breve Der sendes stadig færre breve i denne verden, men de udgør alligevel fortsat halvdelen af al indtægt ved postbesørgelse, fremgår det af en opgørelse fra Den Internationale Postunion (UPU). For dem, der sværger til denne form for kommunikation, er der trøst at hente i at pakkeforsendeler blev øget med 5,8 pct. i det meste af verden i Alt i alt var indtægten ved postbesørgelse 234 milliarder $, hvoraf indtægter ved breve skrev sig for 43,4 pct. I alt er fem mio. mennesker beskæftiget ved postvæsener, som globalt betjener postkontorer. Verdenspostomsætningen androg sidste år 368 mia. breve og 6,4 mia. pakker. Kun tre pct. af verdens befolkning står uden for postbetjening, flest (13 pct.) i Afrika. 11

12 Afganistans opiumsproduktion steget Afghanistans opiumsproduktion har i år nået nye højder. Ifølge FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) steg den 17 pct., således at det dyrkede areal muliggjorde en narkotikaproduktion på 6400 tons. 90 pct. af verdens heorinforsyning stammer herfra. Heraf kan sluttes, at de hidtidige forsøg på at begrænse dyrkningen af opium har slået fejl. Den afghanske minister for narkotikaregulering, Din Mohammed Rashedi, mener, at det langstrakte præsidentvalg i landet i år førte til en stigning i valmuedyrkningen, fordi politiet skulle varetage sikkerhedsopgaver ved valget og derfor ikke kunne deltage i planlagt destruktion af valmuemarker. USA har i de sidste ti år brugt 8 mia. $ i forsøg på at få afghanske landmænd til at skifte afgrøder til hvede og frugt. (UN Photo/ NJ) Hundredetusinder på flugt fra DR Congo Væbnede sammenstød i den congolesiske provins Katanga (tidl. Shaba) har siden 2012 drevet på flugt, således at det samlede antal hjemstavnsfordrevne her er steget til , hvorfor UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat har appelleret til såvel de congolesiske myndigheder som FN's egen indsatsstyrke om at gribe ind. Huse bliver brændt ned, kvinder voldtaget, børn tvangsudskrevet til soldatertjeneste listen over overgreb er endeløs. Områdernes utilgængelighed bevirker, at det er vanskeligt at få et sikkert overblik over de mange voldshandlinger. En del af dem skyldes et langvarigt modsætningsforhold mellem lubaer (bantuer) og twa (pygmæer). Hver dollar, der investeres i vand og sanitet, kommer firefold tilbage Hver gang, der investeres én dollar i vand og sanitet, kan der forventes at komme 4,3 $ som udbytte i form af reducerede udgifter til lægehjælp, hedder det i en oversigt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. 2,5 mia. mennesker savner stadig adgang til basalt sundhedsvæsen, idet en milliard forretter deres nødtørft i det fri. Denne mangel på hygiejne har medvirket til spredningen af den frygtede sygdom ebola i Vestafrika. 748 mio. har ikke adgang til rent drikkevand, og mange sygdomme har sin rod i den manglende hygiejne. Den internationale støtte til vandforsyning og sanitet steg med 30 pct. mellem 2010 og 2012 fra 8,3 mia. $ til 10,9 mia. $ i (UN Photo/ Mark Garten) Tre gange så mange eritreanske asylsøgere som for et år siden Antallet af asylsøgere fra repubikken Eritrea på Afrikas horn er i de første ti måneder af 2014 steget med tre gange, sammenlignet med sidste år, oplyser UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat. Dvs. at der i 2013 var , som søgte asyl, mens det i år er pct. af dem er mellem 18 og 24 år, de fleste er på flugt fra en militærtjeneste, der aldrig vil tage nogen ende. Turen er for det meste gået via Etiopien og Sudan, hvor der i dag befinder sig eritreanere. De fleste eritreanere, som er kommet til Europa, har fået asyl i Sverige, Tyskland eller Schweiz. FN's flygtningekonvention af 1951 definerer flygtninge (som antages at have et asylgrundlag) som personer, der er blevet forfulgt eller har frygtet forfølgelse af politiske eller dermed beslægtede grunde i deres hjemland og tog ikke højde for en stituation, som den eritreanerne oplever. Staternes villighed til at give asyl til folk, som er flygtet fra militærtjeneste, har siden Vietnamkrigens dage været højest forskellig. I Eritreas tilfælde er der tale om ekstreme forlængelser af militærtjenesten, som efter eksperters skøn reelt er tvangsarbejde. Sydsudan rystet af heftigste kampe siden maj Yderligere 4000 sydsudanere blev i december drevet på flugt under heftige kampe mellem tilhængere af præsident Salva Kiir og hans tidligere vicepræsident RiekMachar, hvorved nu op mod 1,5 mio. indbyggere er flygtninge i eget land. Omkr har søgt tilflugt i baser, beskyttet af FN's mission i landet, forkortet UNMISS. Generalsekretærens særlige repræsentant for Sydsudan, danskeren Ellen Margrethe Løj, rapporterede i efteråret til FN's Sikkerhedsråd om den alarmerende situation i landet. Godt sydsudanere er flygtet til nabolandet Sudan, hvor der i forvejen bor landsmænd, som har været der siden Sydsudan blev udskilt fra Sudan som selvstændig stat i Jordens befolkning på 11 milliarder i næste århundrede Ved overgangen til næste århundrede i år 2100 vil jordens befolkning være oppe på 11 milliarder, fremgår det af en FN-rapport. Det er især i Afrika at befolkningerne stiger fra nu 3,5 mia. til 5,3 mia. i løbet af de næste 85 år. Brugen af præventive midler er ikke øget som forventet, gennemsnitslevealderen stiger stadig i en række lande, hvortil kommer, at rigtig mange unge kvinder i Afrika er analfabeter og derfor intet ved om børnebegrænsning. I takt med stigende velstand mange steder på kloden, indgår familieplanlægning sjældnere i staternes politiske målsætninger. 12

GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER

GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/

Læs mere

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012...

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... 6 Aktiviteter 2013... 7 Presse- og medieomtale 2013...

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35 CUBA bladet Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría CubaBladet 2/11 1 Juni 2011 Årgang 35 Få Cubabladet som pdf! Alle medlemmer af Dansk-

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 /

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / EU OG PALÆSTINA NYTTER HJÆLPEN? Vi kan ikke lade selvstyret kollapse, siger Villy Søvndal s.6 / ERHVERV ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / FOREIGN AFFAIRS

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan.

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. AFGHANISTAN Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. OKTOBER 2003 NR. 65 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX

Læs mere

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19.

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19. IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 1 1. UDGAVE IPMONOPOLET TEMA: DARFUR EN OVERSET KONLIKT? IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ DEN VEDVARENDE KONFLIKT I SUDAN OG HERUNDER I SÆRDELESHED KONFLIKTEN I

Læs mere

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008 HOLGER BERNT HANSEN: DERFOR VIRKER BISTANDEN. HAN HAR GODKENDT FLERE BISTANDSPROGRAMMER END NOGEN ANDEN, OG KENDER GUD OG HVER MAND I AFRIKA. I 20 ÅR HAR HAN SAT SIT PRÆG PÅ DANSK BISTAND SOM MEDLEM AF

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER!

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER! George W. Bush har næsten tredoblet USA s bistand til Afrika i løbet af sin embedsperiode. Motivet går fra terrorbekæmpelse til kristen næstekærlighed. Læs side 9. Tilgiv mig, Sydafrika Interview med den

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 189» marts 2013 samfundsfagsnyt Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Indhold Deadline: Blad nr. 190: 15.04.2013 Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad NR. 49 FORÅR 2011 chineseposters.net Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad Et kinesisk kunstværk KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året

Læs mere

626 MASSAKRER 200.000 MYRDET BLEV. GUATEMALA: LATINAMERIKAS GLEMTE FOLKEMORD s.18 / BEGÅET AF HÆR OG POLITI DRABENE BLEV 93 PROCENT AF 83 PROCENT

626 MASSAKRER 200.000 MYRDET BLEV. GUATEMALA: LATINAMERIKAS GLEMTE FOLKEMORD s.18 / BEGÅET AF HÆR OG POLITI DRABENE BLEV 93 PROCENT AF 83 PROCENT MIT U-LAND VILD MED MYANMAR Mogens Lykketoft har fået det tidligere og benhårde diktatur i Burma under huden s. 14 / SUNDHED FØDENDE UNDER KNIVEN Kejsersnit er blevet populært i Sri Lanka og andre u-lande,

Læs mere

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene Operation Dagsværk 2006 Unge i Sydafrikas slumkvarterer får glæde af årets indsamling BLANDT DANSKE GYMNASIE ELEVER. SIDE 8 Foto: Helle L. Severinsen / OD. CongoS LILLE MIRAKEL Millioner af vælgere stemte

Læs mere

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER?

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER? BLODBAD I UGANDA Fremragende, skriver tegneserieguruen Jakob Stegelmann om Unknown Soldier en ny, amerikansk tegneserie om borgerkrigen i Uganda i 2002. Læs anmeldelse på side 19. NY KURS FOR DANIDA Når

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere