GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014"

Transkript

1 GLOBAL 1 FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

2 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen, Trine Marqvard Nymann Jensen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/ Tobin Jones ISSN: GLOBAL udkommer fire gange i 2015, næste gang i marts 2015 Artikler, der er underskrevet med navn, er ikke nødvendigvis udtryk for FN-forbundets holdning. GLOBAL s rødder kan føres tilbage til 1885 til Dansk Fredsforenings skrift Freden. Siden 1892 er bladet jævnligt udkommet. Formatet og navnet er skiftet, fra Fredsbladet til FN-orientering til FNbladet til FN-forbundets Nyhedsbrev. Men ambitionen har altid været den samme: at udgive et skrift til støtte for en bedre verden, for mellemfolkelig fred og forståelse. FN-forbundet blev dannet i 1970, da Den Danske FN-forening blev sammensluttet med Dansk Samråd for de Forenede Nationer og Een Verden. Forbundet går dog helt tilbage til Foreningen til Danmarks Neutralisering, der blev stiftet af den danske modtager af Nobels Fredspris, Frederik Bajer, i FN-forbundet er en medlemsorganisation, uafhængig af FN, der har til formål at styrke interessen for FN og forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar. Du kan vise din støtte til vores arbejde ved at blive medlem af FNforbundet. Se mere på vores hjemmeside FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K. Danmark og menneskerettighederne et uforpligtet forhold Det står ikke helt skidt til med respekten for menneskerettigheder i Danmark. Myndighederne forvalter i de fleste tilfælde efter de principper, der er udviklet i FN og Europarådet. Der er bestemt store skønhedspletter i behandlingen af afviste asylsøgere, med fængsling af mindreårige og med manglende dansk accept af, at racistiske vold skal straffes både for vold og for racisme. Jeg er også forundret over den hårde linje på digitaliseringsområdet, hvor det ikke er spor nemt at være borger uden IT-kompetencer. Det er almindeligt at anse menneskerettighederne for universelle, og det er en tankegang, som Danmark energisk kæmper for ude i den store verden. Mange embedsmænd og politikere har været aktivt med, når borgernes rettigheder i verden skulle konsolideres, eller de skulle formuleres på nye områder. På den hjemlige side af grænsen ser det imidlertid helt anderledes ud. Her er menneskerettigheder indenrigspolitik og en altid nærværende kampplads. Der bliver lagt vægt på at profilere sig på at være skeptisk over for globale rettigheder, uanset om argumentet er, at der er tale om noget udefra påtvunget, eller om at der kan peges uoverensstemmelse med lokale forhold. Regeringen bebudede ved sin tiltræden i 2011, at den ville se på inkorporering af menneskerettighederne og igangsatte et større udredningsarbejde i lighed med det, som blev afsluttet i I starten af efteråret 2014 forelå der en kogebog og en anbefaling fra et flertal til at få 6 konventioner (om bl.a. børn, kvinders og handicappedes forhold) skrevet ind i dansk lov. En syvende, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, blev ikke anbefalet til inkorporering. Men nej, regeringen mente ikke, at der skulle ske en inkorporering med henvisning til bekymring for at danske og internationale domstole ville (over) fortolke menneskerettighederne og slå ind på en aktivistisk vej til skade for de folkevalgtes beslutninger. Der var svært at finde konkret dækning for en sådan analyse, men konklusionen må være, at flertallet i regeringen og Folketinget ikke fuldt ud ønsker at være en del af det globale fællesskab om menneskerettigheder. Et andet punkt, hvor Danmark ikke er meget for at orientere sig efter de internationale anbefalinger, er på asylområdet. Her har regeringen foreslået, i tillæg til at der alene gives midlertidig asyl, at krigsflygtninge skal vente et år på at have mulighed for familiesammenføring. Det er et hjemmestrikket dansk initiativ uden dækning i den værktøjskasse, som Flygtningehøjkommissariatet UNHCR tilråder at bruge. De peger bl.a. på at karensåret forsinker den rehabilitering, som alle flygtninge har hårdt brug for. FN s slogan for menneskerettighedsdagen er: Menneskerettigheder 365 dage om året. Det kan man ikke sanddru sige, at Danmark lever op til. Regering tager sig unægtelig sine fridage på dette felt! Ole Olsen FN-forbundets menneskerettighedsudvalg 2

3 Indhold Det er #dinverden SIDE 4 Nyt fra FN-forbundet SIDE 6 Danske bidrag til global våbenkontrol SIDE 7 I Kina bekæmpes korruption SIDE 9 Internationalt overblik SIDE 11 Henrik Døcker anmelder SIDE 13 3

4 Det er #dinverden Under den overskrift begyndte en intensiv weekend i FN og multilateralismens tegn fredag den 24. oktober med markeringen af FN-dagen i FN-byen. En veloplagt Mogens Lykketoft startede debatten om FN i Fremtiden, som Camilla Brückner, UNDP, Pernille Fenger, UNFPA, Clair Jones, UNICEF, Vitaly Vanshelboim, UNOPS, Anne Poulsen, WFP og Petra Auer, UN Women diskuterede under kyndig ledelse af Kirsten Larsen fra P1/Orientering. Dagen efter gik vores landsmøde i gang. Dagligt konfronteres vi med skræmmende globale udfordringer [ ]. Listen er uden ende og kalder på globalt ansvar og handling i fællesskab, hvis vi skal finde holdbare løsninger. Accept af, at multilateralisme med FN i centrum og ikke national enegang eller snævre bilaterale løsninger, er vejen frem. Sådan startede Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand, sin beretning til FN-forbundets landsmøde i weekenden den oktober FN-forbundets arbejde og Verdens fremtid blev ivrigt diskuteret af deltagerne; også på Twitter på #dinverden ikke mindst, da FN's undergeneralsekretær og leder af UNECE, Christian Friis Bach, indtog scenen. Det efter at Christian Juhl (EL), Anne Poulsen (WFP), Jørgen Estrup, Camilla Brückner (UNDP) og Lone Loklindt (RV) havde diskuteret dansk bistandspolitik med landsmødets deltagere. En debat, der ikke gik stille af i lyset af de aktuelle nedskærings- og omfordelingsforslag. Men det stoppede ikke der. Debatten og engagementet er fortsat lige siden på studieturen til Geneve, som vi afholdt sammen med UNYA Denmark. Under træningsweekend for vores Skoletjenester. Til debatmøder i Aalborg og København. Vi bliver flere og flere i FN-forbundet, og stemmen for globalt ansvar stærkere og stærkere, takket være vores medlemmer. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil være flere. Jo flere vi er, jo stærkere bliver vores stemme. Se, hvordan du bliver medlem på vores hjemmeside: fnforbundet.dk/bliv-medlem Torleif Jonasson Generalsekretær 4

5 5

6 Nu kan du også følge os på Twitter! Find os facebook.com/fnforbundet.dk Nyt fra FN-forbundet Kom med til fredagsbar Du er inviteret, når vores Københavnskreds endnu en gang holder fredagsbar på fredag den 12. december. Det sker på Café Den Blå Time - i stuen ved indgangen til Forbundets opgang, Store Kongensgade 36, København K. - fra kl Kom med til en uformel og uforpligtende fredagsøl - og få serveret 5 skarpe om menneskerettighederne. Alle er velkomne! Forsiden denne gang: Fra Hawa Abdi Centeret i Afgooye i Somalia. En skole for internt fordrevne. Vi søger praktikanter Så er det igen blevet tid for os til at søge nye praktikanter til at hjælpe os på sekretariatet med vores arbejde med FN-forbundets kommunikation, Globalis og Skoletjenesten. Vi søger en kommunikationspraktikant og en informationspraktikant med start den 2. februar Ansøgningsfristen er den 10. januar Sekretariatet holder julelukket fra den 22. december - den 2. januar Vi ønsker alle sammen en glædelig jul & et godt nytår! Find begge opslag på vores hjemmeside 6

7 Danske bidrag til global våbenkontrol Af Maj Rørdam Nielsen Medlem af FN-forbundets repræsentantskab og frivillig i Fred og Konfliktløsningsudvalget Tirsdag den 30. september i år afholdt FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed et fyraftensseminar under titlen Global våbenkontrol hvordan kan Danmark bidrage? Blandt talerne var Danmarks nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup, Amnestys vice-generalsekretær Trine Christensen, Programme and Operations Coordinator Rune Bech Persson fra Danish Demining Group og John Kierulf, pensioneret diplomat med speciale i nedrustning og våbenkontrol. Omkring 60 nysgerrige havde fundet vej til PH-caféen i København. Temaet for seminaret var kontrol med konventionelle våben i lyset af den nye våbenhandelstraktat. Seminaret blev afholdt mindre end en uge efter, at stat nummer 50 ratificerede traktaten, hvilket gjorde emnet ekstra aktuelt for med ratifikationen kommer traktaten til at træde i kraft præcis juleaften. Det bliver en historisk dag, fordi det er første gang, verdenssamfundet får et samlet regelsæt for handel med konventionelle våben, og fordi traktaten vil begrænse salg af våben til krigsforbrydelser og grove menneskerettighedskrænkelser. Paneldeltagerne diskuterede også det adfærdskodeks for dansk våbentransport, som Udenrigsministeriet p.t. er ved at færdigforhandle med bl.a. rederibranchen og Amnesty. Og endelig blev der talt om, hvordan våbenkontrol foregår helt lavpraktisk i konfliktområder rundt omkring i verden. John Kierulf (JK) indledte med at fortælle om baggrunden og konteksten for våbenhandelstraktaten. JK fortalte, at Folkeforbundet allerede i 1925 lavede et udkast til en international traktat, der skulle kontrollere konventionelle våben. Udkastet blev aldrig vedtaget, og vi måtte vente næsten et århundrede, før bestræbelserne på at få en traktat bar frugt. JK opridsede indholdet i traktaten, og nævnte også et par af de væsentligste problemer ved den. Blandt svaghederne er, at traktaten ikke nævner våbenoverførsler som gave, lån eller udlejning leje og traktatens bestemmelser kan derved omgås. Derudover er det problematisk, at nogle af de største eksportører af konventionelle våben som Kina og Rusland ikke har underskrevet traktaten. Våbenhandelstraktaten dækker kampvogne, artilleri, kampfly, angrebshelikoptere, krigsskibe, missiler og håndvåben og lette våben. Desuden dækker traktaten ammunition samt dele og komponenter, som våbnene kan samles af. Traktaten forpligter deltagerstater til at opsætte nationale kontrolsystemer og indsende årlige rapporter om deres våbenhandel til et internationalt sekretariat. Traktaten forbyder overførsel af våben, hvis en stat har kendskab til at våbnene vil blive anvendt til folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige krænkelser af Genevekonventionerne eller angreb mod civile. Danmark ratificerede traktaten i april Der er pt. 125 lande, der har underskrevet traktaten. Heraf har 55 ratificeret. Traktaten træder i kraft d. 24. december i år. Nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup (SH) fra Udenrigsministeriet holdt derefter oplæg om, hvordan Danmark fra officielt hold bidrager til international kontrol med våben og våbenhandel. SH understregede, at det er positivt, at traktaten er blevet til virkelighed men tilføjede at den hellige grav ikke er velforvaret for nøglen til traktatens succes nu ligger i, hvordan den bliver implementeret. Danmark har givet 6 mio. kr. til den multilaterale UNSCAR-fond, som er oprettet til at støtte implementeringen. SH nævnte, at blandt de store emner, der p.t. forhandles om, er, hvordan det sekretariat, der skal oprettes under traktaten, kommer til at operere. Derudover forhandles der om, hvordan landenes årlige indrapportering skal foregå. Som SH sagde, vil Danmark gerne være en duks i klassen af lande, og give et godt eksempel i forhold til indrapporteringen. SH talte desuden om Danmarks arbejde med at få andre lande til at tiltræde traktaten. Danmark arbejder bl.a. med at få våbenhandelstraktaten på dagsordenen i en række lande i Afrika, som vi giver bistand til. Endelig fortalte SH, at det er begrænset, hvor meget våbenhandelstraktaten kommer til at ændre på vores eget våbenkontrolsystem her i Danmark, fordi vi allerede laver en ret grundig våbenkontrol men blandt andet betyder traktaten, at våbeneksporter fra Forsvaret nu også underlægges de samme regler, som gælder for øvrig våbeneksport. 7

8 156 lande stemte for den historiske traktat den 2. april Stemte for Afstod Stemte imod Ingen oplysninger Vicegeneralsekretær Trine Christensen (TC) fra Amnesty talte om vigtigheden af våbenkontrol og om Amnestys forhåbninger til effekten af traktaten. TC fortalte, at der hver dag dræbes mere end 2000 mennesker om dagen med konventionelle våben mere end ét menneske i minuttet. Amnesty ser traktaten som en game changer, der kan ændre på dette. TC understregede, at traktaten kan få stor betydning, selv om nogle af de store våbeneksportører ikke har tiltrådt og dermed ikke formelt bindes af dens regler. Hun henviste til anti-minetraktaten fra De stærke internationale normer, som denne traktat har dannet, har ført til, at mange stater helt er holdt op med at bruge miner, selv om de ikke har tiltrådt traktaten. TC fortalte også om Amnestys arbejde for et dansk adfærdskodeks for våbentransport. Danmark har en særlig rolle at spille, fordi vi, qua vores store rederibranche, spiller vi en stor rolle i våbentransport. Desværre har Danmark en kedelig placering som verdens 6. største transportør af destabiliserende våbenlaster til konfliktzoner i verden. Amnesty har sammen med bl.a. Rederiforeningen, 3F Sømænd og Udenrigsministeriet været med til at forhandle et adfærdskodeks for våbentransport. TC understregede, at selvom Amnesty hellere ville have set bindende regler, er kodekset et godt sted at starte. De sidste forhandlinger er p.t. i gang, og håbet var, at man ville kunne melde ud med et færdigt kodeks indenfor få måneder. Rune Bech Persson fra Danish Demining Group (DDG) gav i det sidste oplæg perspektiver fra felten og talte om, hvordan DDG som ngo arbejder med våbenkontrol i praksis i konflikthærgede lande. Bl.a. arbejder man med mærkning og registrering af håndvåben og lette våben, ligesom man sikrer kontrol med våbenlagre fra gamle konflikter. Derudover arbejder ngo en med fredelig konfliktløsning og støtter nationalstaters udvikling af lovgivning på våbenområdet noget der ofte kræver en teknisk ekspertise, som mange udviklingslande ikke har. Efter oplæggene var der en længere debat, der sluttede af med Trine Christensens ord: Vi kommer til at se virkningen af traktaten med tiden. Det er et vigtigt first step, men det hårde arbejde er først lige begyndt. I efteråret 2014 er FN-forbundet blevet medlem af paraplyorganisationen Control Arms. Control Arms er en koalition af ngo'er og enkeltpersoner, der kæmper for en skudsikker våbenhandelstraktat, der vil sætte et stop for at de menneskelige lidelser, der forårsages af den uansvarlige våbenhandel. 8

9 I Kina bekæmpes korruption nu som det mest skadelige uvæsen, man nogensinde har mødt Næsten daglige afsløringer og strenge straffe til vigtige samfundsspidser. Henrik Døcker skriver fra Beijing Det var FN's Antikorruptionsdag 9. december. Og hurra for det vil mange måske sige og højest trække på skuldrene. FN har utallige mærkedage for høje idealer og imod almindeligt udbredte onder. Men i Kina lige nu kan man knap åbne en avis uden at blive mindet om den officielle yndlingsaversion: Bekæmpelsen af korruptionen. Tilbage til Mao Tsetungs storhedstid var Kina kendt for store kampagner. Det gik lige fra bekæmpelse af fluer og gråspurve til pålæg til alle kinesere om at konstruere smelteovne over folkekommunerne og frem til den gruvækkende kulturrevolution, der lammede nationen i mindst fem år i 1960'erne. Millioner døde som følge heraf af sult. 200 millioner yuan fundet i embedsmands hjem Grådighed er fulgt med Kinas formidable økonomiske fremgang i de sidste omkring en snes år. Det nye er, at de brådne kar klart erkendes. Men afsløringerne kan tage pippet fra den mest forhærdede: Som da politiet i Beijing foretog ransagning hos vicedirektøren for Kinas energiforvaltnings kulforsyning og fandt kontanter til en samlet værdi af over 200 mio. yuan (knap 200 mio. kr.). Den 56-årige Wei Pengyu, der bestred sin magtfulde post fra 2008 til maj i år, satte dermed rekord, thi siden Den kinesiske Folkerepubliks grundlæggelse i 1949 er der ikke fundet så stort et beløb i noget kinesisk hjem. 16 pengetællemaskiner blev taget i brug for at få optalt de mange sedler, der var både i kinesisk, amerikansk og canadisk valuta. Fire af dem måtte tages ud af brug, fordi de blev overophedet under arbejdet. Sedlerne vejede 1,15 tons og ville, stablet ovenpå hinanden, kunne danne en 230 meter høj bunke. Med Wei blev flere andre højtstående embedsmænd sigtet for at skaffe sig enorme beløb ved at lokke eller presse firmaer og enkeltpersoner i kulsektoren. Seks personer sigtes for, ulovligt at have tilvendt sig beløb på op til 10 mio. yuan. I de første ni måneder af 2014 blev personer sigtet for at have modtaget bestikkelse, og i omkr. 85 pct. af tilfældene androg det ulovligt modtagne beløb yuan eller derover er blevet formelt tiltalt, foreløbig dømt. Strafferammen er til revision, men ti års fængsel er allerede nu ikke ualmindeligt, i exceptionelle tilfælde falder der dødsstraf. Korrupte kinesere er i stort tal flygtet til udlandet Kinas indædte kamp mod korruptionen har ligefrem fået sit eget navn: Operation Rævejagt. Og den er ikke begrænset til Kinas territorium. Det blev tydeligt under den årlige konference i APEC, samarbejdsorganisation for stater i Asien og Stillehavsområdet, der fandt sted under mit besøg i Beijing i november. De i alt 21 medlemsstater, der bl.a. omfatter Kina, Japan, Vietnam, Australien, Rusland og USA underskrev ligefrem, hvad der blev kaldt Beijing-erklæringen til bekæmpelse af korruption. Om det ikke før har været klart, at korruptionen i videst muligt omfang skal bekæmpes internationalt, så blev det i Beijing slået fast, at ingen stater må danne fristeder for korrupte lovunddragere, så meget mere som Kina kunne påpege, at over 2000 korrupte kinesiske statsansatte opholder sig i USA, Canada, Australien og en række europæiske lande. Ministeriet for offentlig sikkerhed kunne dog samtidig oplyse, at Kina i år har haft held til at få udleveret 180 af disse formastelige bedragere. Men generelt er problemet, at Kina ikke har udleveringstraktater med de just nævnte stater. Udlevering af fremmede statsborgere til diktaturstater er ikke nogen enkelt affære. Særligt når det er en diktaturstat, der begærer det. Mistanken, om at jagten på korruptionssynderne undertiden kan være løbet løbsk, således at mistanken om korruption i virkeligheden er et skalkeskjul for ønsket om at bemægtige sig en dissident, melder sig. Men også det er der taget højde for i det nye Kina, som på mange måder optræder så moderne, at man må knibe sig i armen. Anklagemyndigheden skal vare sig for falske anmeldelser En talsmand for den øverste anklagemyndighed citerer fra en rapport til den kinesiske Nationalkongres stående udvalg, at alle medlemmer af den kinesiske anklagemyndighed må være på vagt over for falske anklager. Dette udsagn underbygges en statistik for 2013, der viser, at statsadvokater i kinesiske provinsbyer afviste at udstede arrestordrer mod 750 mistænkte og at tiltale 257 andre, efter at det viste sig, at grundlaget for anmeldelsen var falsk. 9

10 Gamle sager om justitsmord som hidtil oftest har været rapporteret fra USA dukker nu også op fra Kina: I Guangdong-provinsen blev en mand således i 2001 dødsdømt for voldtægt, men takket være hans vedholdende appelleren til højere domstole og fornyet politiefterforskning, blev han renset for anklagen, som var tilvejebragt på usikre og usande beviser, og løsladt nu i september. Myndighederne er blevet opmærksomme på, at mange tilståelser er fremtvunget ved tortur, og at anklagere eller politifolk, der har overtrådt loven, skal retsforfølges, hedder det. En vicedirektør for Renmin Universitets særlige center for juridiske reformer påpeger, at anklagemyndigheder over alt i landet bør standardisere deres arbejde for at identificere ulovligt tilvejebragt bevismateriale i større respekt for retsplejeloven. Det virker næsten, som om Kina har indledt en jagt på retsstaten. Med afsæt i, hvad man kan kalde klapjagten på korruptionsforbryderne, er der nu under den kinesiske rigsadvokatur oprettet et særligt antikorruptionsorgan, som skal bistå efterforskning og tiltalerejsning i provinserne. Præsident Xi Jinping har offentlig udstedt bandbuller mod de korrupte statens tjenere, og, mod den nu tidligere chef for Kinas sikkerhedstjeneste Zhou Yongkang, vil der efter al sandsynlighed også blive indledt en proces. Lettere for kinesiske borgere at sagsøge staten Det er dog alment kendt, at selv de bedste love kan få karakter af døde bogstaver, hvis de ikke føres ud i livet, og der ikke er mulighed for borgerne at føre retssager mod deres egen stat i Danmark kalder vi det prøvelsesretten, nemlig dette at den udøvende magts beslutninger (forvaltningsakter) kan indbringes for domstolene. Hertil kommer, at love skal være i overensstemmelse med grundloven (forfatningen). I Kina har Folkekongressens stående udvalg vedtaget en ændring af retsplejeloven, hvorefter det bliver lettere for enkeltpersoner at sagsøge myndighederne og kræve erstatning fx i sager om huskøb eller landafståelse. I modsætning til tidligere skal øvrigheden i sådanne sager sørge for at være repræsenteret i retssalen sker det ikke, fx ved at der blot sendes en advokat, vanker der bøde til den udeblevne. Opmærksomheden rettes mod det pres, myndighederne hidtil har rettet mod enkeltpersoner i sådanne kontroversielle sager: Hvis en borger tvinges til at trække et søgsmål tilbage, kan embedsmanden straffes. Det er et udtrykkeligt ønske fra højeste sted, at borgere ikke skal afvises med henvisning til bureaukratiske kneb, så som at de ikke kan henvise helt præcis til de anfægtede bestemmelser i loven. Det kinesiske samfund er i et vældigt skred: Den økonomiske fremgang og opkomsten af en kolossal rig overklasse, af private firmaer og institutioner har skabt spændinger og mange uløste problemer. Megabyerne med en mio. eller flere indbyggere er ved at sprænges indefra, det private initiativ, undertiden altså godt hjulpet af korrupte embedsmænd, når tøjlesløse højder. Der er brug for masser af lovgivning, inspireret af fairness og retsstatsidealer. Spændende, om Kina vedholdende og overbevisende vil efterspørge disse dyder, af mange betragtet som vestlige. 10

11 INTERNATIONALT OVERBLIK ved Henrik Døcker FN bekymret over titusinder af uopklarede sager om tvunge forsvindinger FN's særlige Arbejdsgruppe om Tvunge Forsvindinger oplyser, at den sidder med uopklarede sager fra 88 forskellige lande. De fleste af sagerne er af nyere dato, men enkelte går flere tiår tilbage. Forsvindingen anses for en kontinuerlig forbrydelse og tillige en forbrydelse mod menneskeheden, hvorved den aldrig forældes. Arbejdsgruppen blev oprettet i 1980, især foranlediget af de mange politiske modstandere af Argentinas militærdiktatur, der som led i den såkaldt beskidte krig lod mennesker rådne op i hemmelige fængsler sager fra den tid er fremdeles ikke opklaret. I seneste beretningsperiode fra nov til maj 2014 registreredes 418 tilfælde af tvungen forsvinding fra 42 lande. Flest, , fra Sri Lanka. Fra Algeriet over 3000, fra El Salvador, Guatemala og Peru over Danmark har stadig ikke ratificeret den særlige FN-konvention om bekæmpelse af disse forsvindinger. Genopbygningen af Gaza styrket ved stor donation fra Malala Sidste års Nobel-fredsprismodtager, den pakistanske pige Malala Yousafzai, har skænket $ til Gazas genopbygning af skoler, som blev ødelagt under efterårets heftige kampe mellem Israel og palæstinensiske enheder. 65 skoler blev beskadiget under den 51 dage lange krig, som lagde hele bydele i ruiner og gjorde en tredjedel af Gazas befolkning hjemløse. Det væbnede opgør krævede 2100 palæstinenske og 70 israelske menneskeliv. FN's særlige hjælpeorganisation for Palæstina-flygtningene (UNRWA) skaffer mad og mad til mennesker. UNRWA's generalkommissær, Pierre Krähenbühl, sagde på 65 års dagen for Palæstina-flygtningeorganisationens oprettelse, at det i dag er bydende nødvendigt, at det palæstinensiske selvstyre får international støtte for at få lettet byrderne for i alt 5,1 mio. flygtninge en tredjedel af verdens totale flygtningebefolkning. UNRWA søger 1,68 mia. $ til at få genopbygget ødelagte flygtningeboliger og få repareret andre foruden 118 af UNRWA's egne bygninger. (UN Photo/ Shareef Sarhan) Midlertidig stop for FN-fødevarestøtte til syriske flygtninge FN s fødevareprogram WFP har midlertidigt måttet indstille fødevarehjælp til over 1,7 mio. syriske flygtninge på grund af manglende bevillinger. Flygtningene, spredt på nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkiet Irak og Egypten, bor i lejre, telte eller nødtørftigt indrettede herberger og mangler også tøj og sko. WFP har her og nu behov for 64 mio. $ til denne indsats. Indtil nu har organisationen formidlet hjælp for 800 mio. $. Med en forestående vinter er situationen særlig kritisk. Det mærkes ikke mindst ved den helt igennem utilstrækkelige hygiejne, flygtningene udsættes for. Marchordre til udenlandske eksperter i Østtimor vækker bekymring hos FN Fem udenlandske dommere, to anklagere og en juridisk rådgiver, som var tilført den unge, vakkelvorne stat Østtimors retsvæsen, er blevet udvist af landet, efter at statens parlament og regering med 48 timers varselopsagde deres kontrakter. FN's særlige rapportør til sikring af dommeres og advokaters uafhængighed, den brasilianske jurist Gabriela Knaul, har udtrykt dyb bekymring for forestående retsopgør fra østatens voldelige fortid, herunder forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået i Årsagen til udlændingenes udvisning antages af eksperter at ligge i udfaldet af i alt seks retssager, som det amerikanske olieborefirma Conoco Phillip har ført mod Østtimor. De har drejet sig om beskatningen af selskabets virksomhed og blev alle vundet af selskabet. 13 lande har fået udryddet sult forud for lande fik anerkendelse af FAO, FN's særorganisation for fødevarer og landbrug, da de i november kunne meddele, at de har halveret antallet af kronisk underernærede i deres befolkninger. FN er dermed kommet sit 2015 Mål, at få udryddet sulten eller i hvert kraftigt reduceret hos 805 millioner inden 2015, nærmere. Det drejer sig om Brasilien, Cameroun, Etiopien, Gabon, Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauritanien, Mauritius, Mexico, Filippinerne og Uruguay. Det er stadig penge at tjene ved at sende breve Der sendes stadig færre breve i denne verden, men de udgør alligevel fortsat halvdelen af al indtægt ved postbesørgelse, fremgår det af en opgørelse fra Den Internationale Postunion (UPU). For dem, der sværger til denne form for kommunikation, er der trøst at hente i at pakkeforsendeler blev øget med 5,8 pct. i det meste af verden i Alt i alt var indtægten ved postbesørgelse 234 milliarder $, hvoraf indtægter ved breve skrev sig for 43,4 pct. I alt er fem mio. mennesker beskæftiget ved postvæsener, som globalt betjener postkontorer. Verdenspostomsætningen androg sidste år 368 mia. breve og 6,4 mia. pakker. Kun tre pct. af verdens befolkning står uden for postbetjening, flest (13 pct.) i Afrika. 11

12 Afganistans opiumsproduktion steget Afghanistans opiumsproduktion har i år nået nye højder. Ifølge FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) steg den 17 pct., således at det dyrkede areal muliggjorde en narkotikaproduktion på 6400 tons. 90 pct. af verdens heorinforsyning stammer herfra. Heraf kan sluttes, at de hidtidige forsøg på at begrænse dyrkningen af opium har slået fejl. Den afghanske minister for narkotikaregulering, Din Mohammed Rashedi, mener, at det langstrakte præsidentvalg i landet i år førte til en stigning i valmuedyrkningen, fordi politiet skulle varetage sikkerhedsopgaver ved valget og derfor ikke kunne deltage i planlagt destruktion af valmuemarker. USA har i de sidste ti år brugt 8 mia. $ i forsøg på at få afghanske landmænd til at skifte afgrøder til hvede og frugt. (UN Photo/ NJ) Hundredetusinder på flugt fra DR Congo Væbnede sammenstød i den congolesiske provins Katanga (tidl. Shaba) har siden 2012 drevet på flugt, således at det samlede antal hjemstavnsfordrevne her er steget til , hvorfor UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat har appelleret til såvel de congolesiske myndigheder som FN's egen indsatsstyrke om at gribe ind. Huse bliver brændt ned, kvinder voldtaget, børn tvangsudskrevet til soldatertjeneste listen over overgreb er endeløs. Områdernes utilgængelighed bevirker, at det er vanskeligt at få et sikkert overblik over de mange voldshandlinger. En del af dem skyldes et langvarigt modsætningsforhold mellem lubaer (bantuer) og twa (pygmæer). Hver dollar, der investeres i vand og sanitet, kommer firefold tilbage Hver gang, der investeres én dollar i vand og sanitet, kan der forventes at komme 4,3 $ som udbytte i form af reducerede udgifter til lægehjælp, hedder det i en oversigt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. 2,5 mia. mennesker savner stadig adgang til basalt sundhedsvæsen, idet en milliard forretter deres nødtørft i det fri. Denne mangel på hygiejne har medvirket til spredningen af den frygtede sygdom ebola i Vestafrika. 748 mio. har ikke adgang til rent drikkevand, og mange sygdomme har sin rod i den manglende hygiejne. Den internationale støtte til vandforsyning og sanitet steg med 30 pct. mellem 2010 og 2012 fra 8,3 mia. $ til 10,9 mia. $ i (UN Photo/ Mark Garten) Tre gange så mange eritreanske asylsøgere som for et år siden Antallet af asylsøgere fra repubikken Eritrea på Afrikas horn er i de første ti måneder af 2014 steget med tre gange, sammenlignet med sidste år, oplyser UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat. Dvs. at der i 2013 var , som søgte asyl, mens det i år er pct. af dem er mellem 18 og 24 år, de fleste er på flugt fra en militærtjeneste, der aldrig vil tage nogen ende. Turen er for det meste gået via Etiopien og Sudan, hvor der i dag befinder sig eritreanere. De fleste eritreanere, som er kommet til Europa, har fået asyl i Sverige, Tyskland eller Schweiz. FN's flygtningekonvention af 1951 definerer flygtninge (som antages at have et asylgrundlag) som personer, der er blevet forfulgt eller har frygtet forfølgelse af politiske eller dermed beslægtede grunde i deres hjemland og tog ikke højde for en stituation, som den eritreanerne oplever. Staternes villighed til at give asyl til folk, som er flygtet fra militærtjeneste, har siden Vietnamkrigens dage været højest forskellig. I Eritreas tilfælde er der tale om ekstreme forlængelser af militærtjenesten, som efter eksperters skøn reelt er tvangsarbejde. Sydsudan rystet af heftigste kampe siden maj Yderligere 4000 sydsudanere blev i december drevet på flugt under heftige kampe mellem tilhængere af præsident Salva Kiir og hans tidligere vicepræsident RiekMachar, hvorved nu op mod 1,5 mio. indbyggere er flygtninge i eget land. Omkr har søgt tilflugt i baser, beskyttet af FN's mission i landet, forkortet UNMISS. Generalsekretærens særlige repræsentant for Sydsudan, danskeren Ellen Margrethe Løj, rapporterede i efteråret til FN's Sikkerhedsråd om den alarmerende situation i landet. Godt sydsudanere er flygtet til nabolandet Sudan, hvor der i forvejen bor landsmænd, som har været der siden Sydsudan blev udskilt fra Sudan som selvstændig stat i Jordens befolkning på 11 milliarder i næste århundrede Ved overgangen til næste århundrede i år 2100 vil jordens befolkning være oppe på 11 milliarder, fremgår det af en FN-rapport. Det er især i Afrika at befolkningerne stiger fra nu 3,5 mia. til 5,3 mia. i løbet af de næste 85 år. Brugen af præventive midler er ikke øget som forventet, gennemsnitslevealderen stiger stadig i en række lande, hvortil kommer, at rigtig mange unge kvinder i Afrika er analfabeter og derfor intet ved om børnebegrænsning. I takt med stigende velstand mange steder på kloden, indgår familieplanlægning sjældnere i staternes politiske målsætninger. 12

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane?

Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Af Fréderike Geerdink. 8. Maj 2015. Prøver Tyrkiet igen at kvæle livet i Kobane? Vi kan ikke gøre noget for at stoppe dem i at vende tilbage, siger Fayza Abdi til mig, hun er med-præsident i Kobanes lovgivende

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Mini Model United Nations

Mini Model United Nations Mini Model United Nations UN Photo/Paulo Filgueiras Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Mini Model United Nations (MiniMun) er et rollespil,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere