GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014"

Transkript

1 GLOBAL 1 FN-forbundets medlemsblad NR. 5 DECEMBER 2014

2 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen, Trine Marqvard Nymann Jensen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/ Tobin Jones ISSN: GLOBAL udkommer fire gange i 2015, næste gang i marts 2015 Artikler, der er underskrevet med navn, er ikke nødvendigvis udtryk for FN-forbundets holdning. GLOBAL s rødder kan føres tilbage til 1885 til Dansk Fredsforenings skrift Freden. Siden 1892 er bladet jævnligt udkommet. Formatet og navnet er skiftet, fra Fredsbladet til FN-orientering til FNbladet til FN-forbundets Nyhedsbrev. Men ambitionen har altid været den samme: at udgive et skrift til støtte for en bedre verden, for mellemfolkelig fred og forståelse. FN-forbundet blev dannet i 1970, da Den Danske FN-forening blev sammensluttet med Dansk Samråd for de Forenede Nationer og Een Verden. Forbundet går dog helt tilbage til Foreningen til Danmarks Neutralisering, der blev stiftet af den danske modtager af Nobels Fredspris, Frederik Bajer, i FN-forbundet er en medlemsorganisation, uafhængig af FN, der har til formål at styrke interessen for FN og forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar. Du kan vise din støtte til vores arbejde ved at blive medlem af FNforbundet. Se mere på vores hjemmeside FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K. Danmark og menneskerettighederne et uforpligtet forhold Det står ikke helt skidt til med respekten for menneskerettigheder i Danmark. Myndighederne forvalter i de fleste tilfælde efter de principper, der er udviklet i FN og Europarådet. Der er bestemt store skønhedspletter i behandlingen af afviste asylsøgere, med fængsling af mindreårige og med manglende dansk accept af, at racistiske vold skal straffes både for vold og for racisme. Jeg er også forundret over den hårde linje på digitaliseringsområdet, hvor det ikke er spor nemt at være borger uden IT-kompetencer. Det er almindeligt at anse menneskerettighederne for universelle, og det er en tankegang, som Danmark energisk kæmper for ude i den store verden. Mange embedsmænd og politikere har været aktivt med, når borgernes rettigheder i verden skulle konsolideres, eller de skulle formuleres på nye områder. På den hjemlige side af grænsen ser det imidlertid helt anderledes ud. Her er menneskerettigheder indenrigspolitik og en altid nærværende kampplads. Der bliver lagt vægt på at profilere sig på at være skeptisk over for globale rettigheder, uanset om argumentet er, at der er tale om noget udefra påtvunget, eller om at der kan peges uoverensstemmelse med lokale forhold. Regeringen bebudede ved sin tiltræden i 2011, at den ville se på inkorporering af menneskerettighederne og igangsatte et større udredningsarbejde i lighed med det, som blev afsluttet i I starten af efteråret 2014 forelå der en kogebog og en anbefaling fra et flertal til at få 6 konventioner (om bl.a. børn, kvinders og handicappedes forhold) skrevet ind i dansk lov. En syvende, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, blev ikke anbefalet til inkorporering. Men nej, regeringen mente ikke, at der skulle ske en inkorporering med henvisning til bekymring for at danske og internationale domstole ville (over) fortolke menneskerettighederne og slå ind på en aktivistisk vej til skade for de folkevalgtes beslutninger. Der var svært at finde konkret dækning for en sådan analyse, men konklusionen må være, at flertallet i regeringen og Folketinget ikke fuldt ud ønsker at være en del af det globale fællesskab om menneskerettigheder. Et andet punkt, hvor Danmark ikke er meget for at orientere sig efter de internationale anbefalinger, er på asylområdet. Her har regeringen foreslået, i tillæg til at der alene gives midlertidig asyl, at krigsflygtninge skal vente et år på at have mulighed for familiesammenføring. Det er et hjemmestrikket dansk initiativ uden dækning i den værktøjskasse, som Flygtningehøjkommissariatet UNHCR tilråder at bruge. De peger bl.a. på at karensåret forsinker den rehabilitering, som alle flygtninge har hårdt brug for. FN s slogan for menneskerettighedsdagen er: Menneskerettigheder 365 dage om året. Det kan man ikke sanddru sige, at Danmark lever op til. Regering tager sig unægtelig sine fridage på dette felt! Ole Olsen FN-forbundets menneskerettighedsudvalg 2

3 Indhold Det er #dinverden SIDE 4 Nyt fra FN-forbundet SIDE 6 Danske bidrag til global våbenkontrol SIDE 7 I Kina bekæmpes korruption SIDE 9 Internationalt overblik SIDE 11 Henrik Døcker anmelder SIDE 13 3

4 Det er #dinverden Under den overskrift begyndte en intensiv weekend i FN og multilateralismens tegn fredag den 24. oktober med markeringen af FN-dagen i FN-byen. En veloplagt Mogens Lykketoft startede debatten om FN i Fremtiden, som Camilla Brückner, UNDP, Pernille Fenger, UNFPA, Clair Jones, UNICEF, Vitaly Vanshelboim, UNOPS, Anne Poulsen, WFP og Petra Auer, UN Women diskuterede under kyndig ledelse af Kirsten Larsen fra P1/Orientering. Dagen efter gik vores landsmøde i gang. Dagligt konfronteres vi med skræmmende globale udfordringer [ ]. Listen er uden ende og kalder på globalt ansvar og handling i fællesskab, hvis vi skal finde holdbare løsninger. Accept af, at multilateralisme med FN i centrum og ikke national enegang eller snævre bilaterale løsninger, er vejen frem. Sådan startede Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand, sin beretning til FN-forbundets landsmøde i weekenden den oktober FN-forbundets arbejde og Verdens fremtid blev ivrigt diskuteret af deltagerne; også på Twitter på #dinverden ikke mindst, da FN's undergeneralsekretær og leder af UNECE, Christian Friis Bach, indtog scenen. Det efter at Christian Juhl (EL), Anne Poulsen (WFP), Jørgen Estrup, Camilla Brückner (UNDP) og Lone Loklindt (RV) havde diskuteret dansk bistandspolitik med landsmødets deltagere. En debat, der ikke gik stille af i lyset af de aktuelle nedskærings- og omfordelingsforslag. Men det stoppede ikke der. Debatten og engagementet er fortsat lige siden på studieturen til Geneve, som vi afholdt sammen med UNYA Denmark. Under træningsweekend for vores Skoletjenester. Til debatmøder i Aalborg og København. Vi bliver flere og flere i FN-forbundet, og stemmen for globalt ansvar stærkere og stærkere, takket være vores medlemmer. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil være flere. Jo flere vi er, jo stærkere bliver vores stemme. Se, hvordan du bliver medlem på vores hjemmeside: fnforbundet.dk/bliv-medlem Torleif Jonasson Generalsekretær 4

5 5

6 Nu kan du også følge os på Twitter! Find os facebook.com/fnforbundet.dk Nyt fra FN-forbundet Kom med til fredagsbar Du er inviteret, når vores Københavnskreds endnu en gang holder fredagsbar på fredag den 12. december. Det sker på Café Den Blå Time - i stuen ved indgangen til Forbundets opgang, Store Kongensgade 36, København K. - fra kl Kom med til en uformel og uforpligtende fredagsøl - og få serveret 5 skarpe om menneskerettighederne. Alle er velkomne! Forsiden denne gang: Fra Hawa Abdi Centeret i Afgooye i Somalia. En skole for internt fordrevne. Vi søger praktikanter Så er det igen blevet tid for os til at søge nye praktikanter til at hjælpe os på sekretariatet med vores arbejde med FN-forbundets kommunikation, Globalis og Skoletjenesten. Vi søger en kommunikationspraktikant og en informationspraktikant med start den 2. februar Ansøgningsfristen er den 10. januar Sekretariatet holder julelukket fra den 22. december - den 2. januar Vi ønsker alle sammen en glædelig jul & et godt nytår! Find begge opslag på vores hjemmeside 6

7 Danske bidrag til global våbenkontrol Af Maj Rørdam Nielsen Medlem af FN-forbundets repræsentantskab og frivillig i Fred og Konfliktløsningsudvalget Tirsdag den 30. september i år afholdt FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed et fyraftensseminar under titlen Global våbenkontrol hvordan kan Danmark bidrage? Blandt talerne var Danmarks nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup, Amnestys vice-generalsekretær Trine Christensen, Programme and Operations Coordinator Rune Bech Persson fra Danish Demining Group og John Kierulf, pensioneret diplomat med speciale i nedrustning og våbenkontrol. Omkring 60 nysgerrige havde fundet vej til PH-caféen i København. Temaet for seminaret var kontrol med konventionelle våben i lyset af den nye våbenhandelstraktat. Seminaret blev afholdt mindre end en uge efter, at stat nummer 50 ratificerede traktaten, hvilket gjorde emnet ekstra aktuelt for med ratifikationen kommer traktaten til at træde i kraft præcis juleaften. Det bliver en historisk dag, fordi det er første gang, verdenssamfundet får et samlet regelsæt for handel med konventionelle våben, og fordi traktaten vil begrænse salg af våben til krigsforbrydelser og grove menneskerettighedskrænkelser. Paneldeltagerne diskuterede også det adfærdskodeks for dansk våbentransport, som Udenrigsministeriet p.t. er ved at færdigforhandle med bl.a. rederibranchen og Amnesty. Og endelig blev der talt om, hvordan våbenkontrol foregår helt lavpraktisk i konfliktområder rundt omkring i verden. John Kierulf (JK) indledte med at fortælle om baggrunden og konteksten for våbenhandelstraktaten. JK fortalte, at Folkeforbundet allerede i 1925 lavede et udkast til en international traktat, der skulle kontrollere konventionelle våben. Udkastet blev aldrig vedtaget, og vi måtte vente næsten et århundrede, før bestræbelserne på at få en traktat bar frugt. JK opridsede indholdet i traktaten, og nævnte også et par af de væsentligste problemer ved den. Blandt svaghederne er, at traktaten ikke nævner våbenoverførsler som gave, lån eller udlejning leje og traktatens bestemmelser kan derved omgås. Derudover er det problematisk, at nogle af de største eksportører af konventionelle våben som Kina og Rusland ikke har underskrevet traktaten. Våbenhandelstraktaten dækker kampvogne, artilleri, kampfly, angrebshelikoptere, krigsskibe, missiler og håndvåben og lette våben. Desuden dækker traktaten ammunition samt dele og komponenter, som våbnene kan samles af. Traktaten forpligter deltagerstater til at opsætte nationale kontrolsystemer og indsende årlige rapporter om deres våbenhandel til et internationalt sekretariat. Traktaten forbyder overførsel af våben, hvis en stat har kendskab til at våbnene vil blive anvendt til folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige krænkelser af Genevekonventionerne eller angreb mod civile. Danmark ratificerede traktaten i april Der er pt. 125 lande, der har underskrevet traktaten. Heraf har 55 ratificeret. Traktaten træder i kraft d. 24. december i år. Nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup (SH) fra Udenrigsministeriet holdt derefter oplæg om, hvordan Danmark fra officielt hold bidrager til international kontrol med våben og våbenhandel. SH understregede, at det er positivt, at traktaten er blevet til virkelighed men tilføjede at den hellige grav ikke er velforvaret for nøglen til traktatens succes nu ligger i, hvordan den bliver implementeret. Danmark har givet 6 mio. kr. til den multilaterale UNSCAR-fond, som er oprettet til at støtte implementeringen. SH nævnte, at blandt de store emner, der p.t. forhandles om, er, hvordan det sekretariat, der skal oprettes under traktaten, kommer til at operere. Derudover forhandles der om, hvordan landenes årlige indrapportering skal foregå. Som SH sagde, vil Danmark gerne være en duks i klassen af lande, og give et godt eksempel i forhold til indrapporteringen. SH talte desuden om Danmarks arbejde med at få andre lande til at tiltræde traktaten. Danmark arbejder bl.a. med at få våbenhandelstraktaten på dagsordenen i en række lande i Afrika, som vi giver bistand til. Endelig fortalte SH, at det er begrænset, hvor meget våbenhandelstraktaten kommer til at ændre på vores eget våbenkontrolsystem her i Danmark, fordi vi allerede laver en ret grundig våbenkontrol men blandt andet betyder traktaten, at våbeneksporter fra Forsvaret nu også underlægges de samme regler, som gælder for øvrig våbeneksport. 7

8 156 lande stemte for den historiske traktat den 2. april Stemte for Afstod Stemte imod Ingen oplysninger Vicegeneralsekretær Trine Christensen (TC) fra Amnesty talte om vigtigheden af våbenkontrol og om Amnestys forhåbninger til effekten af traktaten. TC fortalte, at der hver dag dræbes mere end 2000 mennesker om dagen med konventionelle våben mere end ét menneske i minuttet. Amnesty ser traktaten som en game changer, der kan ændre på dette. TC understregede, at traktaten kan få stor betydning, selv om nogle af de store våbeneksportører ikke har tiltrådt og dermed ikke formelt bindes af dens regler. Hun henviste til anti-minetraktaten fra De stærke internationale normer, som denne traktat har dannet, har ført til, at mange stater helt er holdt op med at bruge miner, selv om de ikke har tiltrådt traktaten. TC fortalte også om Amnestys arbejde for et dansk adfærdskodeks for våbentransport. Danmark har en særlig rolle at spille, fordi vi, qua vores store rederibranche, spiller vi en stor rolle i våbentransport. Desværre har Danmark en kedelig placering som verdens 6. største transportør af destabiliserende våbenlaster til konfliktzoner i verden. Amnesty har sammen med bl.a. Rederiforeningen, 3F Sømænd og Udenrigsministeriet været med til at forhandle et adfærdskodeks for våbentransport. TC understregede, at selvom Amnesty hellere ville have set bindende regler, er kodekset et godt sted at starte. De sidste forhandlinger er p.t. i gang, og håbet var, at man ville kunne melde ud med et færdigt kodeks indenfor få måneder. Rune Bech Persson fra Danish Demining Group (DDG) gav i det sidste oplæg perspektiver fra felten og talte om, hvordan DDG som ngo arbejder med våbenkontrol i praksis i konflikthærgede lande. Bl.a. arbejder man med mærkning og registrering af håndvåben og lette våben, ligesom man sikrer kontrol med våbenlagre fra gamle konflikter. Derudover arbejder ngo en med fredelig konfliktløsning og støtter nationalstaters udvikling af lovgivning på våbenområdet noget der ofte kræver en teknisk ekspertise, som mange udviklingslande ikke har. Efter oplæggene var der en længere debat, der sluttede af med Trine Christensens ord: Vi kommer til at se virkningen af traktaten med tiden. Det er et vigtigt first step, men det hårde arbejde er først lige begyndt. I efteråret 2014 er FN-forbundet blevet medlem af paraplyorganisationen Control Arms. Control Arms er en koalition af ngo'er og enkeltpersoner, der kæmper for en skudsikker våbenhandelstraktat, der vil sætte et stop for at de menneskelige lidelser, der forårsages af den uansvarlige våbenhandel. 8

9 I Kina bekæmpes korruption nu som det mest skadelige uvæsen, man nogensinde har mødt Næsten daglige afsløringer og strenge straffe til vigtige samfundsspidser. Henrik Døcker skriver fra Beijing Det var FN's Antikorruptionsdag 9. december. Og hurra for det vil mange måske sige og højest trække på skuldrene. FN har utallige mærkedage for høje idealer og imod almindeligt udbredte onder. Men i Kina lige nu kan man knap åbne en avis uden at blive mindet om den officielle yndlingsaversion: Bekæmpelsen af korruptionen. Tilbage til Mao Tsetungs storhedstid var Kina kendt for store kampagner. Det gik lige fra bekæmpelse af fluer og gråspurve til pålæg til alle kinesere om at konstruere smelteovne over folkekommunerne og frem til den gruvækkende kulturrevolution, der lammede nationen i mindst fem år i 1960'erne. Millioner døde som følge heraf af sult. 200 millioner yuan fundet i embedsmands hjem Grådighed er fulgt med Kinas formidable økonomiske fremgang i de sidste omkring en snes år. Det nye er, at de brådne kar klart erkendes. Men afsløringerne kan tage pippet fra den mest forhærdede: Som da politiet i Beijing foretog ransagning hos vicedirektøren for Kinas energiforvaltnings kulforsyning og fandt kontanter til en samlet værdi af over 200 mio. yuan (knap 200 mio. kr.). Den 56-årige Wei Pengyu, der bestred sin magtfulde post fra 2008 til maj i år, satte dermed rekord, thi siden Den kinesiske Folkerepubliks grundlæggelse i 1949 er der ikke fundet så stort et beløb i noget kinesisk hjem. 16 pengetællemaskiner blev taget i brug for at få optalt de mange sedler, der var både i kinesisk, amerikansk og canadisk valuta. Fire af dem måtte tages ud af brug, fordi de blev overophedet under arbejdet. Sedlerne vejede 1,15 tons og ville, stablet ovenpå hinanden, kunne danne en 230 meter høj bunke. Med Wei blev flere andre højtstående embedsmænd sigtet for at skaffe sig enorme beløb ved at lokke eller presse firmaer og enkeltpersoner i kulsektoren. Seks personer sigtes for, ulovligt at have tilvendt sig beløb på op til 10 mio. yuan. I de første ni måneder af 2014 blev personer sigtet for at have modtaget bestikkelse, og i omkr. 85 pct. af tilfældene androg det ulovligt modtagne beløb yuan eller derover er blevet formelt tiltalt, foreløbig dømt. Strafferammen er til revision, men ti års fængsel er allerede nu ikke ualmindeligt, i exceptionelle tilfælde falder der dødsstraf. Korrupte kinesere er i stort tal flygtet til udlandet Kinas indædte kamp mod korruptionen har ligefrem fået sit eget navn: Operation Rævejagt. Og den er ikke begrænset til Kinas territorium. Det blev tydeligt under den årlige konference i APEC, samarbejdsorganisation for stater i Asien og Stillehavsområdet, der fandt sted under mit besøg i Beijing i november. De i alt 21 medlemsstater, der bl.a. omfatter Kina, Japan, Vietnam, Australien, Rusland og USA underskrev ligefrem, hvad der blev kaldt Beijing-erklæringen til bekæmpelse af korruption. Om det ikke før har været klart, at korruptionen i videst muligt omfang skal bekæmpes internationalt, så blev det i Beijing slået fast, at ingen stater må danne fristeder for korrupte lovunddragere, så meget mere som Kina kunne påpege, at over 2000 korrupte kinesiske statsansatte opholder sig i USA, Canada, Australien og en række europæiske lande. Ministeriet for offentlig sikkerhed kunne dog samtidig oplyse, at Kina i år har haft held til at få udleveret 180 af disse formastelige bedragere. Men generelt er problemet, at Kina ikke har udleveringstraktater med de just nævnte stater. Udlevering af fremmede statsborgere til diktaturstater er ikke nogen enkelt affære. Særligt når det er en diktaturstat, der begærer det. Mistanken, om at jagten på korruptionssynderne undertiden kan være løbet løbsk, således at mistanken om korruption i virkeligheden er et skalkeskjul for ønsket om at bemægtige sig en dissident, melder sig. Men også det er der taget højde for i det nye Kina, som på mange måder optræder så moderne, at man må knibe sig i armen. Anklagemyndigheden skal vare sig for falske anmeldelser En talsmand for den øverste anklagemyndighed citerer fra en rapport til den kinesiske Nationalkongres stående udvalg, at alle medlemmer af den kinesiske anklagemyndighed må være på vagt over for falske anklager. Dette udsagn underbygges en statistik for 2013, der viser, at statsadvokater i kinesiske provinsbyer afviste at udstede arrestordrer mod 750 mistænkte og at tiltale 257 andre, efter at det viste sig, at grundlaget for anmeldelsen var falsk. 9

10 Gamle sager om justitsmord som hidtil oftest har været rapporteret fra USA dukker nu også op fra Kina: I Guangdong-provinsen blev en mand således i 2001 dødsdømt for voldtægt, men takket være hans vedholdende appelleren til højere domstole og fornyet politiefterforskning, blev han renset for anklagen, som var tilvejebragt på usikre og usande beviser, og løsladt nu i september. Myndighederne er blevet opmærksomme på, at mange tilståelser er fremtvunget ved tortur, og at anklagere eller politifolk, der har overtrådt loven, skal retsforfølges, hedder det. En vicedirektør for Renmin Universitets særlige center for juridiske reformer påpeger, at anklagemyndigheder over alt i landet bør standardisere deres arbejde for at identificere ulovligt tilvejebragt bevismateriale i større respekt for retsplejeloven. Det virker næsten, som om Kina har indledt en jagt på retsstaten. Med afsæt i, hvad man kan kalde klapjagten på korruptionsforbryderne, er der nu under den kinesiske rigsadvokatur oprettet et særligt antikorruptionsorgan, som skal bistå efterforskning og tiltalerejsning i provinserne. Præsident Xi Jinping har offentlig udstedt bandbuller mod de korrupte statens tjenere, og, mod den nu tidligere chef for Kinas sikkerhedstjeneste Zhou Yongkang, vil der efter al sandsynlighed også blive indledt en proces. Lettere for kinesiske borgere at sagsøge staten Det er dog alment kendt, at selv de bedste love kan få karakter af døde bogstaver, hvis de ikke føres ud i livet, og der ikke er mulighed for borgerne at føre retssager mod deres egen stat i Danmark kalder vi det prøvelsesretten, nemlig dette at den udøvende magts beslutninger (forvaltningsakter) kan indbringes for domstolene. Hertil kommer, at love skal være i overensstemmelse med grundloven (forfatningen). I Kina har Folkekongressens stående udvalg vedtaget en ændring af retsplejeloven, hvorefter det bliver lettere for enkeltpersoner at sagsøge myndighederne og kræve erstatning fx i sager om huskøb eller landafståelse. I modsætning til tidligere skal øvrigheden i sådanne sager sørge for at være repræsenteret i retssalen sker det ikke, fx ved at der blot sendes en advokat, vanker der bøde til den udeblevne. Opmærksomheden rettes mod det pres, myndighederne hidtil har rettet mod enkeltpersoner i sådanne kontroversielle sager: Hvis en borger tvinges til at trække et søgsmål tilbage, kan embedsmanden straffes. Det er et udtrykkeligt ønske fra højeste sted, at borgere ikke skal afvises med henvisning til bureaukratiske kneb, så som at de ikke kan henvise helt præcis til de anfægtede bestemmelser i loven. Det kinesiske samfund er i et vældigt skred: Den økonomiske fremgang og opkomsten af en kolossal rig overklasse, af private firmaer og institutioner har skabt spændinger og mange uløste problemer. Megabyerne med en mio. eller flere indbyggere er ved at sprænges indefra, det private initiativ, undertiden altså godt hjulpet af korrupte embedsmænd, når tøjlesløse højder. Der er brug for masser af lovgivning, inspireret af fairness og retsstatsidealer. Spændende, om Kina vedholdende og overbevisende vil efterspørge disse dyder, af mange betragtet som vestlige. 10

11 INTERNATIONALT OVERBLIK ved Henrik Døcker FN bekymret over titusinder af uopklarede sager om tvunge forsvindinger FN's særlige Arbejdsgruppe om Tvunge Forsvindinger oplyser, at den sidder med uopklarede sager fra 88 forskellige lande. De fleste af sagerne er af nyere dato, men enkelte går flere tiår tilbage. Forsvindingen anses for en kontinuerlig forbrydelse og tillige en forbrydelse mod menneskeheden, hvorved den aldrig forældes. Arbejdsgruppen blev oprettet i 1980, især foranlediget af de mange politiske modstandere af Argentinas militærdiktatur, der som led i den såkaldt beskidte krig lod mennesker rådne op i hemmelige fængsler sager fra den tid er fremdeles ikke opklaret. I seneste beretningsperiode fra nov til maj 2014 registreredes 418 tilfælde af tvungen forsvinding fra 42 lande. Flest, , fra Sri Lanka. Fra Algeriet over 3000, fra El Salvador, Guatemala og Peru over Danmark har stadig ikke ratificeret den særlige FN-konvention om bekæmpelse af disse forsvindinger. Genopbygningen af Gaza styrket ved stor donation fra Malala Sidste års Nobel-fredsprismodtager, den pakistanske pige Malala Yousafzai, har skænket $ til Gazas genopbygning af skoler, som blev ødelagt under efterårets heftige kampe mellem Israel og palæstinensiske enheder. 65 skoler blev beskadiget under den 51 dage lange krig, som lagde hele bydele i ruiner og gjorde en tredjedel af Gazas befolkning hjemløse. Det væbnede opgør krævede 2100 palæstinenske og 70 israelske menneskeliv. FN's særlige hjælpeorganisation for Palæstina-flygtningene (UNRWA) skaffer mad og mad til mennesker. UNRWA's generalkommissær, Pierre Krähenbühl, sagde på 65 års dagen for Palæstina-flygtningeorganisationens oprettelse, at det i dag er bydende nødvendigt, at det palæstinensiske selvstyre får international støtte for at få lettet byrderne for i alt 5,1 mio. flygtninge en tredjedel af verdens totale flygtningebefolkning. UNRWA søger 1,68 mia. $ til at få genopbygget ødelagte flygtningeboliger og få repareret andre foruden 118 af UNRWA's egne bygninger. (UN Photo/ Shareef Sarhan) Midlertidig stop for FN-fødevarestøtte til syriske flygtninge FN s fødevareprogram WFP har midlertidigt måttet indstille fødevarehjælp til over 1,7 mio. syriske flygtninge på grund af manglende bevillinger. Flygtningene, spredt på nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkiet Irak og Egypten, bor i lejre, telte eller nødtørftigt indrettede herberger og mangler også tøj og sko. WFP har her og nu behov for 64 mio. $ til denne indsats. Indtil nu har organisationen formidlet hjælp for 800 mio. $. Med en forestående vinter er situationen særlig kritisk. Det mærkes ikke mindst ved den helt igennem utilstrækkelige hygiejne, flygtningene udsættes for. Marchordre til udenlandske eksperter i Østtimor vækker bekymring hos FN Fem udenlandske dommere, to anklagere og en juridisk rådgiver, som var tilført den unge, vakkelvorne stat Østtimors retsvæsen, er blevet udvist af landet, efter at statens parlament og regering med 48 timers varselopsagde deres kontrakter. FN's særlige rapportør til sikring af dommeres og advokaters uafhængighed, den brasilianske jurist Gabriela Knaul, har udtrykt dyb bekymring for forestående retsopgør fra østatens voldelige fortid, herunder forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået i Årsagen til udlændingenes udvisning antages af eksperter at ligge i udfaldet af i alt seks retssager, som det amerikanske olieborefirma Conoco Phillip har ført mod Østtimor. De har drejet sig om beskatningen af selskabets virksomhed og blev alle vundet af selskabet. 13 lande har fået udryddet sult forud for lande fik anerkendelse af FAO, FN's særorganisation for fødevarer og landbrug, da de i november kunne meddele, at de har halveret antallet af kronisk underernærede i deres befolkninger. FN er dermed kommet sit 2015 Mål, at få udryddet sulten eller i hvert kraftigt reduceret hos 805 millioner inden 2015, nærmere. Det drejer sig om Brasilien, Cameroun, Etiopien, Gabon, Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauritanien, Mauritius, Mexico, Filippinerne og Uruguay. Det er stadig penge at tjene ved at sende breve Der sendes stadig færre breve i denne verden, men de udgør alligevel fortsat halvdelen af al indtægt ved postbesørgelse, fremgår det af en opgørelse fra Den Internationale Postunion (UPU). For dem, der sværger til denne form for kommunikation, er der trøst at hente i at pakkeforsendeler blev øget med 5,8 pct. i det meste af verden i Alt i alt var indtægten ved postbesørgelse 234 milliarder $, hvoraf indtægter ved breve skrev sig for 43,4 pct. I alt er fem mio. mennesker beskæftiget ved postvæsener, som globalt betjener postkontorer. Verdenspostomsætningen androg sidste år 368 mia. breve og 6,4 mia. pakker. Kun tre pct. af verdens befolkning står uden for postbetjening, flest (13 pct.) i Afrika. 11

12 Afganistans opiumsproduktion steget Afghanistans opiumsproduktion har i år nået nye højder. Ifølge FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) steg den 17 pct., således at det dyrkede areal muliggjorde en narkotikaproduktion på 6400 tons. 90 pct. af verdens heorinforsyning stammer herfra. Heraf kan sluttes, at de hidtidige forsøg på at begrænse dyrkningen af opium har slået fejl. Den afghanske minister for narkotikaregulering, Din Mohammed Rashedi, mener, at det langstrakte præsidentvalg i landet i år førte til en stigning i valmuedyrkningen, fordi politiet skulle varetage sikkerhedsopgaver ved valget og derfor ikke kunne deltage i planlagt destruktion af valmuemarker. USA har i de sidste ti år brugt 8 mia. $ i forsøg på at få afghanske landmænd til at skifte afgrøder til hvede og frugt. (UN Photo/ NJ) Hundredetusinder på flugt fra DR Congo Væbnede sammenstød i den congolesiske provins Katanga (tidl. Shaba) har siden 2012 drevet på flugt, således at det samlede antal hjemstavnsfordrevne her er steget til , hvorfor UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat har appelleret til såvel de congolesiske myndigheder som FN's egen indsatsstyrke om at gribe ind. Huse bliver brændt ned, kvinder voldtaget, børn tvangsudskrevet til soldatertjeneste listen over overgreb er endeløs. Områdernes utilgængelighed bevirker, at det er vanskeligt at få et sikkert overblik over de mange voldshandlinger. En del af dem skyldes et langvarigt modsætningsforhold mellem lubaer (bantuer) og twa (pygmæer). Hver dollar, der investeres i vand og sanitet, kommer firefold tilbage Hver gang, der investeres én dollar i vand og sanitet, kan der forventes at komme 4,3 $ som udbytte i form af reducerede udgifter til lægehjælp, hedder det i en oversigt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. 2,5 mia. mennesker savner stadig adgang til basalt sundhedsvæsen, idet en milliard forretter deres nødtørft i det fri. Denne mangel på hygiejne har medvirket til spredningen af den frygtede sygdom ebola i Vestafrika. 748 mio. har ikke adgang til rent drikkevand, og mange sygdomme har sin rod i den manglende hygiejne. Den internationale støtte til vandforsyning og sanitet steg med 30 pct. mellem 2010 og 2012 fra 8,3 mia. $ til 10,9 mia. $ i (UN Photo/ Mark Garten) Tre gange så mange eritreanske asylsøgere som for et år siden Antallet af asylsøgere fra repubikken Eritrea på Afrikas horn er i de første ti måneder af 2014 steget med tre gange, sammenlignet med sidste år, oplyser UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat. Dvs. at der i 2013 var , som søgte asyl, mens det i år er pct. af dem er mellem 18 og 24 år, de fleste er på flugt fra en militærtjeneste, der aldrig vil tage nogen ende. Turen er for det meste gået via Etiopien og Sudan, hvor der i dag befinder sig eritreanere. De fleste eritreanere, som er kommet til Europa, har fået asyl i Sverige, Tyskland eller Schweiz. FN's flygtningekonvention af 1951 definerer flygtninge (som antages at have et asylgrundlag) som personer, der er blevet forfulgt eller har frygtet forfølgelse af politiske eller dermed beslægtede grunde i deres hjemland og tog ikke højde for en stituation, som den eritreanerne oplever. Staternes villighed til at give asyl til folk, som er flygtet fra militærtjeneste, har siden Vietnamkrigens dage været højest forskellig. I Eritreas tilfælde er der tale om ekstreme forlængelser af militærtjenesten, som efter eksperters skøn reelt er tvangsarbejde. Sydsudan rystet af heftigste kampe siden maj Yderligere 4000 sydsudanere blev i december drevet på flugt under heftige kampe mellem tilhængere af præsident Salva Kiir og hans tidligere vicepræsident RiekMachar, hvorved nu op mod 1,5 mio. indbyggere er flygtninge i eget land. Omkr har søgt tilflugt i baser, beskyttet af FN's mission i landet, forkortet UNMISS. Generalsekretærens særlige repræsentant for Sydsudan, danskeren Ellen Margrethe Løj, rapporterede i efteråret til FN's Sikkerhedsråd om den alarmerende situation i landet. Godt sydsudanere er flygtet til nabolandet Sudan, hvor der i forvejen bor landsmænd, som har været der siden Sydsudan blev udskilt fra Sudan som selvstændig stat i Jordens befolkning på 11 milliarder i næste århundrede Ved overgangen til næste århundrede i år 2100 vil jordens befolkning være oppe på 11 milliarder, fremgår det af en FN-rapport. Det er især i Afrika at befolkningerne stiger fra nu 3,5 mia. til 5,3 mia. i løbet af de næste 85 år. Brugen af præventive midler er ikke øget som forventet, gennemsnitslevealderen stiger stadig i en række lande, hvortil kommer, at rigtig mange unge kvinder i Afrika er analfabeter og derfor intet ved om børnebegrænsning. I takt med stigende velstand mange steder på kloden, indgår familieplanlægning sjældnere i staternes politiske målsætninger. 12

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0444 Tilfældet Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Vi ses hos Clement: Mette Frederiksen (optaget 29/1 og udsendt 31/1)

Vi ses hos Clement: Mette Frederiksen (optaget 29/1 og udsendt 31/1) Vi ses hos Clement: Mette Frederiksen (optaget 29/1 og udsendt 31/1) CK: Det har været noget af en uge det her. I tirsdags, der stemte også Socialdemokraterne for den pakke med udlændingestramninger, der

Læs mere

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV JOHN KIERULF JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Nedrustning i et folkeretligt perspektiv John Kierulf Nedrustning i et folkeretligt

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø, - der henviser til FN's

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark FN- forbundet finder, at ytringsfrihed er en menneskeret som skal beskyttes, og som kun i helt særlige tilfælde bør begrænses. FN- forbundet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere