Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg."

Transkript

1 Side 1 Fra: Karin og Peter Brun Sendt: 3. maj :02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked Videresendte meddelelser Fra: Karin og Peter Brun Dato: 3. maj 2015 kl Emne: Center for Arbejdsmarked Til: Attn.2.viceborgmester Annette Wienchen Flygtningeboliger på Hannebjerg Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. I forbindelse med overgang til den tredje alder har vi gennem længere tid indstillet os på at skulle afhænde vor nuværende bolig til fordel for noget mindre. Siden der blev truffet beslutning om at rømme Hannebjerg har vi fulgt udviklingen med interesse, herunder planerne for at ændre lokalplanen således at der kunne opføres boliger. Vi har bl.a. sat vores lid til at borgmesteren personligt har udtrykt interesse for at erhverve en parcel. Vi har afventet at der forelå en ændret lokalplan således at vi kunne sætte vort hus til salg uden at en mulig køber skulle have usikkerhed om den fremtidige anvendelse. Dette kan vi nu skyde en hvid pil og tidligst sætte i værk om fem år og hvad skal der ske derefter? Har kommunen indhentes redegørelse om den afsmittende effekt på prisdannelse for ejendomme? Er der gjort overvejelser om midlertidig nedsættelse af ejendomsværdien? Vores situation er ikke enestående. I området finder der mange huse, der har haft samme ejer siden 1970-erne. Kommunen har således haft et stort skattegrundlag gennem en lang årrække. Mange ejendomme må således forventes at skulle sælges indenfor en overskuelig tidshorisont. Et tjek af CPR-nr. på beboerne i nærområdet vil helt sikkert kunne bekræfte dette. At placere flygtninge i et velfungerende område med udelukkende privatboliger kan få markant indflydelse på den enkelte borgers hverdag og privatøkonomi. Den effekt vil kunne afbødes såfremt det fandtes et egnet sted, der i væsentligt omfang var karakteriseret af udlejningsejendomme. Vi har på trods af den sene fremkomst af jeres skrivelse,som I sendte op til en Bededags ferie, talt med flere af beboerne på vejen som er fuldstændig enig i denne her skrivelse og de er dybt rystede og ulykkelig over det i nu vil trække ned over vores liv.

2 Side 2 Grønt område mellem Hannebjerg og Esbern Snares Vej I februar måned fældede Center for Teknik uden varsel en række træer på dette område. Ved mail af fik vi meddelelse om at arbejdet vil blive afsluttet efter 14 dage der er intet sket siden. Fra Hannebjerg er der nu frit udsyn til vort hus, der hidtil har ligget ugeneret. Hvad er planen med denne rydning? Opsætter kommunen hegn i skel mod vores ejendom? Vores mail til Center for Teknik af 10. april 2015 er stadig ubesvaret. Med venlig hilsen Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst

3 Side 3 Hørsholm, d Hørsholm kommune Center for Teknik Ådalsparkvel 2, DK-2970 Hørsholm Attn. Rune Munch Christensen og for den sags skyld den samlede kommunalbestyrelse! Indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, sags nr Det er med stor bekymring, at vi har modtaget kommunens brev d , hvori det meddeles, at Hørsholm kommune påtænker at give dispensation til anvendelsen af Hannebjerg til omdannelse til indkvarteringscenter for flygtninge. Vi er dybt rystede, rasende og i chok over udsigten til at vores fredelige beboelseskvarter invaderes specielt i dagtimerne, hvor kvarteret stort set er forladt, da vi skal passe skole og arbejde og vores hus og grund ligger eksponeret uden opsyn. Efter vores opfattelse stiger risikoen for indbrud og uønsket indtrængen markant. Da jeg arbejder regelmæssigt i udlandet står jeg nu med en familie, som er utryg ved udsigten til en invasion af flygtninge, hvilket betyder vi skal installere alarmer i vores hus, og tilstedeværelsen af så mange fremmede, der ikke har noget at give sig til og intet at gøre i kvarteret skaber stor utryghed i vores nærområde. Det er aldeles utåleligt og urimeligt, at påtvinge beboerne i området endnu et asylcenter. Hørsholm kommune er ved at blive omdannet til en stor flygtningecentral vi er rasende, skuffede, vrede og gale. Vi føler os svigtet ikke bare af landspolitikerne, men nu også af lokalpolitikerne, som åbenbart er mere interesserede i udlændinges ve og vel end at sørge for egne borgere, som har travlt med at tjene penge, så vi kan betale for en konservativ kommunes stigende skatter og afgifter herunder ikke mindst grundskylden, som er steget med mere end kr. på de blot ganske få år, vi har ejet vores hus. Det er rystende borgmesteren skulle skamme sig! At han kalder sig konservativ er ubegribeligt. Vi gør på det kraftigste indsigelse mod kommunens hensigt om at omdanne Hannebjerg til flygtningecenter. Med venlig hilsen, Niels Brock Ulrich Constantiavej 17, Dk-2960 Rungsted

4 Side 4 Fra: Bo Selko Sendt: 5. maj :03 Til: KOMMUNEN; Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team Integration -Annette Wienckens Rungsted 4. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Da jeg for 4 år siden ventede mig, solgte jeg min lejlighed i byen, lånte alt hvad jeg kunne i banken for at flytte til Hørsholm for at skabe et trygt og godt sted for mit barn at vokse op. Jeg købte et hus lige ved siden af Hannebjerg plejehjem, og jeg kunne ikke forestille mig, at det en dag ville skulle blive til et flygtningecenter. Jeg håber, at kommunalpolitikerne forstår, at det ikke giver mening at placere op til 80 flygtninge midt i et villakvarter i Hørsholm. Statistisk set er der desværre stor sandsynlighed for øget kriminalitet blandt flygtninge, som gør, at kvarteret højst sandsynligt vil opleve en stigning i antallet af indbrud. Jeg har ikke lyst til at skulle leve et sted, hvor der ikke er trygt. Uheldigvis er jeg i den ulykkelige situation, at huspriserne vil blive påvirket af en så stor befolkning af flygtninge, og derfor har jeg formentligt ikke mulighed for at sælge mit hus for at give mit barn en tryg opvækst et andet sted uden store tab. Jeg må derfor sætte min lid til, at kommunalpolitikerne i Hørsholm handler fornuftigt og lader være med at koncentrere flygtningene på én adresse. Hvis ikke, håber jeg, at I vil holde løftet om at der kun er tale om en tidsbegrænset periode, indtil grundene er udstykket. Dette burde ikke tage mere end et halvt år.

5 Side 5 Jeg vil også bede til, at jeg i den periode ikke får indbrud, og at jeg er i stand til at tilbyde mit barn en tryg opvækst i Hørsholm uden ubehagelige oplevelser med naboer, som måske er blevet psykisk syge af krig og fattigdom. Venlig hilsen Marie-Louise Bjerl Nielsen Louis Petersensvej Rungsted Kyst

6 Side 6 Fra: Michael Kemp Sendt: 4. maj :43 Til: KOMMUNEN; Cc: Dorte Buck Kemp Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team intergration Annette Wienckens Rungsted 3. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Området omkring Hannebjerg plejecenter er et gammelt velfungerende villakvarter med primært ældre beboere. Jeg ved ikke hvad I tænker på i kommunen, når I kan finde på at placere et flygtningecenter midt i et gammelt villakvarter. Der må kunne findes andre steder i kommunen, som kan huse flygtninge, der ikke vil have samme negative effekt på huspriser og dermed beboers privatøkonomi samt beboers tryghed. Ved at have et flygtningecenter i baghaven vil samtlige boligpriser i området omkring Hannebjerg plejecenter falde betydeligt, dette vil have store privatøkonomiske konsekvenser for områdets beboere. Vi vil på det kraftigste protestere mod, at Hannebjerg anvendes til husning af flygtninge og anmode kommunen om at finde et mere passende sted, der ikke ødelægger beboeres privatøkonomi. Med venlig hilsen Michael og Dorte Buck Kemp

7 Side 7 From: Bent Ulrich Andersen Sent: 8 May :47: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Indsigelse vedr. Hannebjergs benyttelse Importance: Normal Vedr. Hannebjerg som flytningecenter Jeg mener at flygtninge på Hannebjerg er en fejlplacering og helt uforståeligt at et så lille isoleret villakvarter skal rumme et flygtningecenter. Grænsen på 5 år tror jeg ikke på, det ændrer man bare når den tid er gået. Problemet er ikke en midlertidig krig og midlertidige flytninge, problemet er en voldsom overbefolkning i Afrika og derfor er der ingen udsigt til at dette pres aftager, tværtimod, det er at stikke blår i øjene på folk at bilde dem ind at det er en midlertidig løsning. Det vil fremover blive et fastmodtage center for flygtninge og dermed vil kommunen påfører kvarterets beboer kraftigt faldende huspriser, da enhver ved, at der ikke er nogen der vil være naboer til et sådant center. Hvem betaler det værditab???. Det eneste rigtige vil være at indkvartere flygtninge i hunderevis om det skal være på Hørsholm Sygehus. Det ligger ikke i et isoleret villakvarter og der er masser af plads og tilmed faciliteter. Det er også centralt for flygtningen med hensyn til indkøb og offentlig transportmidler. Alt i alt den bedste løsning for alle parter. Inger Andersen Bent Ulrich Andersen Højskolevej Rungsted Kyst

8 Side 8 From: Ove Nesdam Sent: 10 May :21: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsmummet Importance: Normal Det er med glæde at jeg har fået meddelelsen om at Hørsholm kommune vil påtage sig et ansvar overfor de mennesker som af ulykkelige årsager er blevet flygtninge. Jeg har intet at indvende imod planerne om at indkvartere flygtninge på det tidligere plejehjem Hannebjerg. Mvh. Ove Nesdam, Opnæsgård 73, 1. tv Hørsholm.

9 Side 9 From: Charlotte Lucas Østerlund Sent: 10 May :05: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Hannebjerg Tak for den tilsendte information, vedr. brug af Hannebjerg til flygtningeboliger. Jeg synes det er en god ide at tilbyde ejendommen til boliger for flygtninge, og håber at vi som et resoursestærkt område kan byde disse mennesker velkommen til en tryg tilværelse i Danmark. Jeg vil også håbe, at vi kan etablere en form for støtte i nærområdet for at hjælpe med en vellykket integration og en god fremtid for flygtningene her i Hørsholm. Med venlig hilsen Charlotte Østerlund Bel Colle Parken 15

10 Side 10 Fra: Troels Falkenberg Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Flygtninge i Hørsholm Dato: 11. maj :29:22 Vedhæftede filer: Planer%20om%20flygtningeboliger%20i%20det%20tidligere%20plejecenter%20Hannebjerg%20(3).pdf ATT00001.htm Attention Annette Wiencken. Jeg bor på Doktorvænget 5, 2960 Rungsted. Få hundrede meter fra Hannebjerg. Og jeg har med stor interesse læst den briefing vi alle har modtaget i Eboks.dk i sidste uge, omkring Plejehjemmet, som laves om til midlertidig flytningeboliger, for maximalt 20 personer der har fået asyl i danmark, og maximalt 5 år. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i borgermødet den 18. Maj, derfor denne mail med mine kommentarer. Jeg er oprigtigt bekymret, måske mest af alt fordi jeg er underinformeret fra kommunen. Vi har en pligt til at hjælpe. Når det så er sagt, er der nogle foranstaltninger som jeg, som nabo, mener vi er nød til at vægte højt i beslutningsprocessen: 1. Jeg forestiller mig et krav til at de 20 personers straffeattest i DK er ren. Årsagen er at vi skal undgå flygtninge der har levet en kriminel tilværelse i perioden under deres asyl ansøgning. Vi har alle oplevet disse situationer i Sandholmlejren: (http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/s127/index.htm? showscroll=1) (http://newsbreak.dk/minister-skal-forklare-narko-iasylcenter/) personer på Hannebjerg, virker som meget plads til 20 personer. Hvad skal resten af pladsen bruges til? 3. Ved et eventuelt brug af Hannebjerg til fortsat plejehjem (eller andet), og samtidig bolig for 20 flygtninge, som arbejder på Hannebjerg, så kan disse personer aktiveres fra day-1. Er dette en reel mulighed, enten ved brug til plejehjem eller andet for de ældre i kommunen? 4. Jeg kender ikke detaljerne omkring modkrav til personer der modtager kontanthjælp. Og jeg vil gerne høre hvilke modydelser kommunen får, når der betales kontanthjælp, og personen ikke får et arbejde. Ganske bredt formuleret: Hvilke muligheder har kommunen for at bruge den arbejdskraft, som den betaler for? 5. Er de 20 personer arbejdsdygtige? I så fald mener jeg at vi bør lave en præsentation af hver person og efterfølgende invitere lokale virsomheder til at lave

11 Side 11 interviews, med så mange af de 20 flygtninge som muligt. Blot en tanke. Det er utrolig vigtigt at du ikke misforstår min mail. Jeg er ikke modstander. Men i kraft af mit naboskab med Hannebjerg, forventer jeg en præsentation af en minutiøs plan for disse 20 personer, som er lavet med succes for øje. MVH Troels Falkenberg

12 Side 12 From: Margit Rannes Sent: 12 May :17: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: sagsnummer Importance: Normal Til Hørsholm kommune. Flygtningeboliger på Hannebjerg. Vi har i den periode, hvor Hannebjerg har stået tomt, undret os over, at der ikke blev fundet anvendelse for bygningerne. I den senere tid, hvor flygtningestrømmen er spidset til, har vi talt om, at der her da var en oplagt mulighed for indkvartering af flygtninge. Derfor er vi positive overfor, at der meddeles dispensation for den eksisterende byplan. Venlig hilsen Stig og Margit Rannes Rypevej Hørsholm

13 Side 13 From: Jørgen Brask Sent: 12 May :02: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsnummer Hannebjerg Til Hørsholm Kommune Tak for informationen til vores virksomhed af 6. maj Vi foreslår følgende i forbindelse med etablering af midlertidige boliger for op til 20 flygtninge i ejendommen Hannebjerg: 1. At kommunen fastholder sin beslutning om at ejendommen sælges med henblik på udstykning af villagrunde, herunder at der fortsat gøres en synlig indsats derfor. 2. At kommunen, med en rimelig frekvens, offentliggør status på resultatet af indsatsen, f.eks. gennem den lokale presse, og via e-post til de naboer, der aktuelt er blevet orienteret om den midlertidige benyttelse af ejendommen. 3. At der ikke etableres skiltning ved hjørnet af Rungstedvej og Sanskevej eller andet steds, der henviser til "Flygtningecenter" eller lignende. Der er jo tale om boliger på lige fod med områdets øvrige boliger. 4. At Hannebjerg skiltet, der blev fjernet ved plejecentrets nedlæggelse ikke genetableres. Med venlig hilsen Jørgen Brask Executive Management Consultant Brask Management Consulting Peder Oxes Vej 3 DK-2960 Rungsted Kyst Denmark Mobile: Web: Brask Management Consulting This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

14 Side 14 Keld Andreasen Gl. Vallerødvej 30 A 2960 Rungsted Hørsholm Kommune Center for Teknik (Team Byg) Ådalsparkvej Hørsholm Rungsted Kyst, d. 12. maj 2015 Indsigelser vedr. sagsnummer flygtninge på Hannebjerg Jeg vil hermed gøre en række indsigelser over Hørsholm Kommunes planer om at omdanne Hannebjerg til midlertidige boliger for flygtninge. Jeg har modtaget en foreløbig orientering fra Hørsholm Kommune d. 30. april 2015, hvor det fremgår, at Hannebjerg muligvis bliver omdannet til midlertidige boliger for flygtninge. Herefter har jeg modtaget en skrivelse dateret d. 6. maj 2015 (fra Center for Teknik), hvor Hørsholm Kommune foretager en naboorientering om, at ejeren af Hannebjerg (Hørsholm Kommune) har ansøgt Hørsholm Kommune om at indrette boliger på Hannebjerg for op til 20 flygtninge. I skrivelsen henvises til ejerens ansøgning om dispensation, der oplyses vedhæftet som bilag. Selve bilaget er en skrivelse dateret samme dato d. 6. maj 2015 fra Center for Arbejdsmarked. Hvem skrivelsen er stilet til er uklart. Modtagerfeltet er således helt blankt. I skrivelsen, som altså er oplyst til at være en ansøgning, skrives, at nu er det besluttet, at der skal være flygtninge på Hannebjerg. Det oplyses også at der vil blive afholdt borgermøde og du kan tilmelde dig på følgende mail osv. Samtidig beskrives, hvordan man kan skrive bemærkninger og indsigelser - igen med tiltaleformen du. Jeg har således svært ved at se, at denne skrivelse kan være selve ansøgningen om dispensation. Den har således mere karakter af en skrivelse til naboerne om, at beslutningen er taget og nu går processen med nabohøring i gang. Jeg finder således det modtagne materiale mangelfuldt og utilstrækkeligt, idet der angiveligt mangler en konkret ansøgning fra ejerne af Hannebjerg. Når det så er sagt, synes jeg det er problematisk, at Hørsholm Kommune skal behandle en ansøgning fra sig selv. Hvis en anden ejer havde ansøgt om et anvendelsesformål af bygningerne, som i den grad vil kunne betyde gener og værditab for naboerne, ville kommunen ganske givet straks afslå en sådanne ansøgning. Den dobbeltrolle kommunen har i denne sag, gør efter min mening Hørsholm Kommune inhabil. Når kommunen både ejer bygningerne, og derved har en økonomisk interesse i at få dispensationen, og kommunen samtidig skal have løst problemet omkring placeringen af flygtningene, vil der efter min mening være inhabilitet og manglende interesse i at finde andre løsninger. Derfor bør kommunen ikke godkende dispensationen og placeringen af flygtningene må derfor afvises.

15 Side 15 Jeg kan se at 17, stk. 4-udvalget, så vidt jeg kan vurdere, har overvejet en anden placering lidt for overfladisk. Udvalget har udarbejdet et bilag til et af deres møder, hvor flere muligheder bliver afvist, med en for mig uforståelig begrundelse. Erhvervsejendomme og erhvervslejemål bliver f.eks. afvist med begrundelse i at disse ejes af private og generelt er støjbelastede. Nebberødgaard med begrundelse i at det ligger i landzone og indretning af boliger ikke er mulig. Sygehusgrunden bliver alene afvist med begrundelsen omkring ejerforhold (region). For alle disse 3 muligheder bør der kunne udvikles og etableres rigtig gode boliger til flygtninge - både midlertidige og permanente. Det vil være gavnligt for ejerne af disse tomme bygninger, for borgerne i kommunen, som derved ikke skal se på disse spøgelsesbygninger, og for flygtningene, som ikke vil blive placeret i et villakvarter, hvor naboerne grundlæggende ikke ønsker dem. Jeg kan ikke tro, at der ikke kan indrettes boliger på den gamle Tvind Højskole, hvor der har boet en del elever. Bygningerne har karakter af en mindre landsby og der må være masser af muligheder. Også det gamle sygehus må meget hurtigt kunne indrettes, så flygtningene kan opholde sig der. Også løsningen med mandskabsvogne på forskellige matrikler, vil være mindre forstyrrende for kommunens borgere, end en placering midt i et villaområde. Det har været fremme at denne løsning vil koste en del i kloakring. Til det vil jeg gerne bemærke og stille spørgsmålet, hvordan tror forvaltningen at salgsværdien af naboernes ejendomme vil udvikle sig ved en placering af flygtninge på Hannebjerg? Den samme, lavere eller højere salgspris. Jeg tror den bliver lavere. Jeg tror også den bliver så meget lavere, at den samlede værdiforringelse vil blive over 100 mio. kr. for hele området. Det finder jeg ikke rimeligt. Mange vil sikkert blive boende, men en del vil sikkert skulle sælge af helt private årsager (nyt job, dødsfald, skilsmisse, andre ændringer i livet). Er det rimeligt at de så indirekte kommer til at betale for Hørsholms Kommunes manglende vilje til at betale for andre løsninger, hvor det ikke vil påvirke borgerne. Jeg mener det må være hele Hørsholm, der skal betale for en løsning. Vi må derfor finde en løsning, som alle betaler til via vores skat, og som ikke påvirker den enkelte borgers hverdag og økonomi helt vilkårligt. Med hensyn til anvendelsen af Hannebjerg, har jeg i forbindelse med nedlæggelsen af plejehjemmet, forstået det således, at bygningerne er inficeret/angrebet af skimmelsvamp. Dette i sådan en grad, at hele komplekset er totalt ubrugeligt til beboelse. Derfor kan det ikke være rigtigt, at Hørholm Kommune vil lade flygtninge bo her, og lade dem være udsat for påvirkningen af disse svampe. Det vil kunne resultere i alvorlig kronisk allergi, hvilket vi ikke kan være bekendt at udsætte flygtningene for. Det vil også kunne betyde et større berettigede erstatningskrav fra beboerne. Efter at have fulgt sagen, hvor Hørsholm Kommune kæmpede imod placeringen af et udrejsecenter på Sjælsmark Kasserne, virker det meget underligt, at samme kommune nu vil placere et bosted for flygtninge mit inde i kommunen. Jeg er bekendt med, at der er tale om 2 forskellige typer af beboere. Men vi må forvente, at flygtningene, kommunen skal finde bolig til, har forskellige ubehagelige oplevelser med sig. Kommunen må således også forstå, at det skaber utryghed omkring, hvad der kan komme til at ske i vores nærmiljø, hvis en større del af dem skal bo samlet og meget tæt på kommunens borgere fra den 1. dag. Mest bekymret er man naturligvis for sine børn, der både færdes alene og er alene hjemme en stor del af dagen. Hvis bare én flytning har en alvorlig afvigende adfærd, kan det resultere i en alvorlig situation, der kan være

16 Side 16 forfærdelig for den enkelte. Nu skal jeg ikke gøre alle flygtninge til syge eller forbrydere, men jeg ved at kulturen og menneskesynet hos flygtninge, kan være meget forskellig fra vores. Endelig frygter jeg at Hannebjerg ikke alene vil være bosted for de 20 flygtninge, men også vil blive samlingssted for rigtig mange flygtninge i kommunen. Pladsen foran Hannebjerg, og arealerne omkring, vil kunne tiltrække mange flygtninge i forbindelse med fælles sociale aktiviteter, med tilhørende støj og andre gener for de nuværende beboere i området. Et eksempel på disse gener kan opleves på Kokkedal Station, hvor en større forsamling af borgere med anden etnisk oprindelse jævnligt mødes om aftenen. Hvilket skaber problemer og stor utryghed. Med venlig hilsen Keld Andreasen

17 Side 17 From: GVH (Grethe Vittrup Hestbæch) Sent: 13 May :45: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Subject: Midlertidige flygtningebolig Hej, Jeg har med stor interesse læst om de midlertidige boliger til flygtningen, som Hørsholm skal etablere, og jeg forventer, at der vil blive kraftig modstand mod Hannebjerg som hjemsted for flygtningene. Jeg kom derfor på den tanke, at Kommunen, ligesom Holte Kommune har købt et kloster, kunne overveje at købe vores gård, Damgård, Segnerøddalsvej 1, 2970 Hørsholm. Vi har 800m2 under tag, hvoraf de 383m2 er hovedhuset, og herudover er der 3 længer og 1 separat hus på 180m2 + fuld loftetage. Ydermere er der en trælade på 200m2, som vi tidligere fik en forhåndsgodkendelse til at kunne istandsætte til bolig (nedlagt driftsbygning). Ejendommen ligger naturskønt og uden tætte naboer og er udbudt til en pris af kr Dette var bare mit forslag, da protesterne her formentlig ikke vil være overvældende. Tak. Best Regards Grethe Vittrup Hestbæch PA to VP of Emerging Platforms Novozymes A/S Krogshoejvej Bagsvaerd Denmark Phone: Mobile: Web: Follow Novozymes on: LinkedIn Twitter Novozymes A/S (reg. no.: ). Registered address: Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, Denmark This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e- mail or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

18 Side 18 From: Lone Falck Jørgensen Sent: 13 May :42: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Lars Falck Jørgensen;Henrik;Hørsholm Lilleskole Subject: Sagsnr Plejehjemmet Hannebjerg Kære Kommunalbestyrelse Vi har nu været Hannebjergs naboer mod syd i snart 21 år og var kede af at miste det gode naboskab med plejehjemmet. Vi har forstået, at grunden skal udstykkes i et antal individuelle parceller til beboelse, hvilket vi er interesseret i at høre mere om. I mellemtiden kan vi forstå, at det er planen at huse nyankomne flygtninge i kommunen i max. 5 år. Vi formoder: 1. At der ved valg af beboerne tages hensyn til, at vi har et meget fredeligt villaområde med en masse skolebørn i området. 2. At Hørsholm Kommune fortsat vil stå for hækklipning m.m. - vi har nemlig fælles hæk med Hannebjerg. I modsat fald beder vi jer venligst oplyse, hvem vi evt. skal tale med. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen Lone & Lars Falck Jørgensen Højskolevej Rungsted Kyst

19 Side 19 Fra: Merete Dueholm Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Hannebjerg. Dato: 17. maj :57:27 Hej. Jeg kan desværre ikke deltage i mødet på Hannebjerg d 18/5-15, har fået henvendelse som naboorientering. Jeg håber, og vil gerne selv deltage i, at vi får taget godt imod "vores" kommende flygtninge og medborgere. Vi er mange ressource stærke borgere her i kommunen, som burde kunne yde hver vores til at sikre et godt forløb, måske kunne vi endda foregå med et godt eksempel. Kunne vi måske lave en velkomst seance for dem? Har set på TV hvordan små danske samfund har gjort en virkelig hjertevarm indsats for at få de stakkels mennesker til at føle sig godt tilpas fra første færd.. Vi kunne måske efterligne det? Måske kunne man lave en Mentor ordning eller lignende.. Håber det bliver et konstruktivt møde. Jeg vil gerne medinddrages i evt tiltag. Venlig hilsen Merete Dueholm Rungstedhave 13D, st 2960 Rungsted Kyst tlf Denne indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette en med det samme uden at videresende eller kopiere den.

20 Side 20 Fra: Peter Rixen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Re: Vedr flygtninge på Hannebjerg Dato: 18. maj :31:04 Hej igen Jeg glemte sagsnumret som er Mh Peter Rixen Original Message From: Peter Rixen To: Sent: Monday, May 18, :24 PM Subject: Vedr flygtninge på Hannebjerg Til Annette Wiencken Tak for din skrivelse vedr. flygtningeboliger i det tidligere plejehjem Hannebjerg. Først vil jeg gerne hjælpe til med at disse borgere/medmennesker kan få det bare lidt bedre her hos os i Hørsholm. Jeg er klar. Jeg ser dog også mange problemer og vanskelligheder, som det er meget vigtig, at vi tør og har mod til at tale med hinanden om, uden at beskylde hinanden for urent trav. De skal foreløbigt være her l år. Hvad så hvis krigen ikke er slut? Hvad med de flygtninge der er begyndt at blive mere assimileret og ikke ønsker at vende tilbage.? Hvad med komne familie sammenføringer.? Dem vi tager os nu, er blot begyndelsen. Der vil løbende komme i tusindvis. Disse ulykkelige medmennesker kommer fra en helt anden kulturbaggrund. Med Islam i ryggen. Som kristen er jeg bekymret ved at vide, at mens vi sidder her, så dræbes kristene, voldtages og tvinges til at konvertere til Islam. Jeg ved at der er kristne bådflygtninge, der er blevet smidt overbord og dræbt af af muslimer Jeg ved at der er tidligere muslimer der er konverteret til kristendommen her i Danmark, men bliver udsat for vold af herboende muslimer Så min medmenneskellige holdning er virkelig sat på prøve. Jeg kan se, at vi gennem de sidste 30 år, må erkende, at vi ikke har været så dygtige til at integrerer de mange familier, unge som gamle. Vi har forsøgt så godt vi kunne. Opgaverne har været større end vi regnede med. Så måske er tiden til en " Time out" og så prøve at forbedre de flygtninge og indvandrer vi allerede har, så der opnås et bedre resulat, end at åbne mere op???. Den flygtningestrøm vi ser nu, er kun begyndelsen. Det bliver langt værre fremover. Er tiden måske kommet, hvor vi skal se på de mennekseretskonventioner, der blev lavet efter 2 verdenskrig. Hvor det var en anden tid og problemerne anderledes. Skal vi erkende, at vi ikke kan leve op til dise smukke hensigts erklæringer mere???. Vi står overfor en folkevandring som hverken hele Europa eller lille Danmark kan rumme hverken socialt eller økonomisk. Kimen til en borgerkrig ligger i horisonten og lurer, hvis vi ikke ser helt klar og har modet til det. Vi står alle overfor nogle meget ubehagelige valg En broderlig Hilsen Peter Rixen Kirstineparken 47

21 Side 21 Fra: Bent Christensen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Sagsnummer indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg Dato: 19. maj :35:25 I forlængelse af fremsendte skrivelser og borgermøde, den 18. maj 2015, skal jeg hermed gøre indsigelse mod ændret anvendelse af Hannebjerg. Indsigelsen er begrundet i den manglende plan for anvendelsen og gennemførelsen af den ændret benyttelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Hørsholm, med henvisning til planloven, vil gennemføre en ændret anvendelse til flygtningeboliger, når der netop ikke er en plan for, hvordan dette skal gennemføres. Konkrete mangler ved planen for gennemførelsen: 1. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange flygtninge det drejer sig om. 2. Den køns- og aldersmæssige sammensætning af flygtningene kendes ikke. 3. Den tidsbegrænsede anvendelse af Hannebjerg kunne ikke fastslås. 4. Konkrete planer for integrationen forelå ikke. 5. Kommunen kunne ikke garantere, at flygtningeboligerne ikke ville blive til et flygtningecenter, da kommunen ikke kendte til antallet af flygtninge i de kommende år. 6. Kommunen har ikke andre egnede boliger til flygtningene, hvorfor Hannebjerg kan blive en permanent løsning. 7. Staten kan reelt sætte kommunens beslutninger ud af kraft og dermed bestemme anderledes. Der foreligger således ingen konkrete planer for gennemførelsen af den ændret benyttelse af det tidligere plejehjem Hannebjerg, hvorfor dispensationen ikke kan tiltrædes. Med venlig hilsen BENT CHRISTENSEN Constantiavej Rungsted Kyst

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Degnebakken, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45 Borgmesteren

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Syddjurs figurerer i dagens medier i bunden som nummer 89 på den Sociale Rangliste over dårlige kommuner.

Syddjurs figurerer i dagens medier i bunden som nummer 89 på den Sociale Rangliste over dårlige kommuner. From: Hans Nyberg Subject: Vedr. Busloven og Taxiloven - Svar på mail af 7. november 2014. Date: December 8, 2014 12:03:59 PM GMT+01:00 To: Cc: jhj@syddjurs.dk, clwis@syddjurs.dk,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere