Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg."

Transkript

1 Side 1 Fra: Karin og Peter Brun Sendt: 3. maj :02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked Videresendte meddelelser Fra: Karin og Peter Brun Dato: 3. maj 2015 kl Emne: Center for Arbejdsmarked Til: Attn.2.viceborgmester Annette Wienchen Flygtningeboliger på Hannebjerg Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. I forbindelse med overgang til den tredje alder har vi gennem længere tid indstillet os på at skulle afhænde vor nuværende bolig til fordel for noget mindre. Siden der blev truffet beslutning om at rømme Hannebjerg har vi fulgt udviklingen med interesse, herunder planerne for at ændre lokalplanen således at der kunne opføres boliger. Vi har bl.a. sat vores lid til at borgmesteren personligt har udtrykt interesse for at erhverve en parcel. Vi har afventet at der forelå en ændret lokalplan således at vi kunne sætte vort hus til salg uden at en mulig køber skulle have usikkerhed om den fremtidige anvendelse. Dette kan vi nu skyde en hvid pil og tidligst sætte i værk om fem år og hvad skal der ske derefter? Har kommunen indhentes redegørelse om den afsmittende effekt på prisdannelse for ejendomme? Er der gjort overvejelser om midlertidig nedsættelse af ejendomsværdien? Vores situation er ikke enestående. I området finder der mange huse, der har haft samme ejer siden 1970-erne. Kommunen har således haft et stort skattegrundlag gennem en lang årrække. Mange ejendomme må således forventes at skulle sælges indenfor en overskuelig tidshorisont. Et tjek af CPR-nr. på beboerne i nærområdet vil helt sikkert kunne bekræfte dette. At placere flygtninge i et velfungerende område med udelukkende privatboliger kan få markant indflydelse på den enkelte borgers hverdag og privatøkonomi. Den effekt vil kunne afbødes såfremt det fandtes et egnet sted, der i væsentligt omfang var karakteriseret af udlejningsejendomme. Vi har på trods af den sene fremkomst af jeres skrivelse,som I sendte op til en Bededags ferie, talt med flere af beboerne på vejen som er fuldstændig enig i denne her skrivelse og de er dybt rystede og ulykkelig over det i nu vil trække ned over vores liv.

2 Side 2 Grønt område mellem Hannebjerg og Esbern Snares Vej I februar måned fældede Center for Teknik uden varsel en række træer på dette område. Ved mail af fik vi meddelelse om at arbejdet vil blive afsluttet efter 14 dage der er intet sket siden. Fra Hannebjerg er der nu frit udsyn til vort hus, der hidtil har ligget ugeneret. Hvad er planen med denne rydning? Opsætter kommunen hegn i skel mod vores ejendom? Vores mail til Center for Teknik af 10. april 2015 er stadig ubesvaret. Med venlig hilsen Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst

3 Side 3 Hørsholm, d Hørsholm kommune Center for Teknik Ådalsparkvel 2, DK-2970 Hørsholm Attn. Rune Munch Christensen og for den sags skyld den samlede kommunalbestyrelse! Indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, sags nr Det er med stor bekymring, at vi har modtaget kommunens brev d , hvori det meddeles, at Hørsholm kommune påtænker at give dispensation til anvendelsen af Hannebjerg til omdannelse til indkvarteringscenter for flygtninge. Vi er dybt rystede, rasende og i chok over udsigten til at vores fredelige beboelseskvarter invaderes specielt i dagtimerne, hvor kvarteret stort set er forladt, da vi skal passe skole og arbejde og vores hus og grund ligger eksponeret uden opsyn. Efter vores opfattelse stiger risikoen for indbrud og uønsket indtrængen markant. Da jeg arbejder regelmæssigt i udlandet står jeg nu med en familie, som er utryg ved udsigten til en invasion af flygtninge, hvilket betyder vi skal installere alarmer i vores hus, og tilstedeværelsen af så mange fremmede, der ikke har noget at give sig til og intet at gøre i kvarteret skaber stor utryghed i vores nærområde. Det er aldeles utåleligt og urimeligt, at påtvinge beboerne i området endnu et asylcenter. Hørsholm kommune er ved at blive omdannet til en stor flygtningecentral vi er rasende, skuffede, vrede og gale. Vi føler os svigtet ikke bare af landspolitikerne, men nu også af lokalpolitikerne, som åbenbart er mere interesserede i udlændinges ve og vel end at sørge for egne borgere, som har travlt med at tjene penge, så vi kan betale for en konservativ kommunes stigende skatter og afgifter herunder ikke mindst grundskylden, som er steget med mere end kr. på de blot ganske få år, vi har ejet vores hus. Det er rystende borgmesteren skulle skamme sig! At han kalder sig konservativ er ubegribeligt. Vi gør på det kraftigste indsigelse mod kommunens hensigt om at omdanne Hannebjerg til flygtningecenter. Med venlig hilsen, Niels Brock Ulrich Constantiavej 17, Dk-2960 Rungsted

4 Side 4 Fra: Bo Selko Sendt: 5. maj :03 Til: KOMMUNEN; Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team Integration -Annette Wienckens Rungsted 4. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Da jeg for 4 år siden ventede mig, solgte jeg min lejlighed i byen, lånte alt hvad jeg kunne i banken for at flytte til Hørsholm for at skabe et trygt og godt sted for mit barn at vokse op. Jeg købte et hus lige ved siden af Hannebjerg plejehjem, og jeg kunne ikke forestille mig, at det en dag ville skulle blive til et flygtningecenter. Jeg håber, at kommunalpolitikerne forstår, at det ikke giver mening at placere op til 80 flygtninge midt i et villakvarter i Hørsholm. Statistisk set er der desværre stor sandsynlighed for øget kriminalitet blandt flygtninge, som gør, at kvarteret højst sandsynligt vil opleve en stigning i antallet af indbrud. Jeg har ikke lyst til at skulle leve et sted, hvor der ikke er trygt. Uheldigvis er jeg i den ulykkelige situation, at huspriserne vil blive påvirket af en så stor befolkning af flygtninge, og derfor har jeg formentligt ikke mulighed for at sælge mit hus for at give mit barn en tryg opvækst et andet sted uden store tab. Jeg må derfor sætte min lid til, at kommunalpolitikerne i Hørsholm handler fornuftigt og lader være med at koncentrere flygtningene på én adresse. Hvis ikke, håber jeg, at I vil holde løftet om at der kun er tale om en tidsbegrænset periode, indtil grundene er udstykket. Dette burde ikke tage mere end et halvt år.

5 Side 5 Jeg vil også bede til, at jeg i den periode ikke får indbrud, og at jeg er i stand til at tilbyde mit barn en tryg opvækst i Hørsholm uden ubehagelige oplevelser med naboer, som måske er blevet psykisk syge af krig og fattigdom. Venlig hilsen Marie-Louise Bjerl Nielsen Louis Petersensvej Rungsted Kyst

6 Side 6 Fra: Michael Kemp Sendt: 4. maj :43 Til: KOMMUNEN; Cc: Dorte Buck Kemp Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team intergration Annette Wienckens Rungsted 3. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Området omkring Hannebjerg plejecenter er et gammelt velfungerende villakvarter med primært ældre beboere. Jeg ved ikke hvad I tænker på i kommunen, når I kan finde på at placere et flygtningecenter midt i et gammelt villakvarter. Der må kunne findes andre steder i kommunen, som kan huse flygtninge, der ikke vil have samme negative effekt på huspriser og dermed beboers privatøkonomi samt beboers tryghed. Ved at have et flygtningecenter i baghaven vil samtlige boligpriser i området omkring Hannebjerg plejecenter falde betydeligt, dette vil have store privatøkonomiske konsekvenser for områdets beboere. Vi vil på det kraftigste protestere mod, at Hannebjerg anvendes til husning af flygtninge og anmode kommunen om at finde et mere passende sted, der ikke ødelægger beboeres privatøkonomi. Med venlig hilsen Michael og Dorte Buck Kemp

7 Side 7 From: Bent Ulrich Andersen Sent: 8 May :47: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Indsigelse vedr. Hannebjergs benyttelse Importance: Normal Vedr. Hannebjerg som flytningecenter Jeg mener at flygtninge på Hannebjerg er en fejlplacering og helt uforståeligt at et så lille isoleret villakvarter skal rumme et flygtningecenter. Grænsen på 5 år tror jeg ikke på, det ændrer man bare når den tid er gået. Problemet er ikke en midlertidig krig og midlertidige flytninge, problemet er en voldsom overbefolkning i Afrika og derfor er der ingen udsigt til at dette pres aftager, tværtimod, det er at stikke blår i øjene på folk at bilde dem ind at det er en midlertidig løsning. Det vil fremover blive et fastmodtage center for flygtninge og dermed vil kommunen påfører kvarterets beboer kraftigt faldende huspriser, da enhver ved, at der ikke er nogen der vil være naboer til et sådant center. Hvem betaler det værditab???. Det eneste rigtige vil være at indkvartere flygtninge i hunderevis om det skal være på Hørsholm Sygehus. Det ligger ikke i et isoleret villakvarter og der er masser af plads og tilmed faciliteter. Det er også centralt for flygtningen med hensyn til indkøb og offentlig transportmidler. Alt i alt den bedste løsning for alle parter. Inger Andersen Bent Ulrich Andersen Højskolevej Rungsted Kyst

8 Side 8 From: Ove Nesdam Sent: 10 May :21: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsmummet Importance: Normal Det er med glæde at jeg har fået meddelelsen om at Hørsholm kommune vil påtage sig et ansvar overfor de mennesker som af ulykkelige årsager er blevet flygtninge. Jeg har intet at indvende imod planerne om at indkvartere flygtninge på det tidligere plejehjem Hannebjerg. Mvh. Ove Nesdam, Opnæsgård 73, 1. tv Hørsholm.

9 Side 9 From: Charlotte Lucas Østerlund Sent: 10 May :05: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Hannebjerg Tak for den tilsendte information, vedr. brug af Hannebjerg til flygtningeboliger. Jeg synes det er en god ide at tilbyde ejendommen til boliger for flygtninge, og håber at vi som et resoursestærkt område kan byde disse mennesker velkommen til en tryg tilværelse i Danmark. Jeg vil også håbe, at vi kan etablere en form for støtte i nærområdet for at hjælpe med en vellykket integration og en god fremtid for flygtningene her i Hørsholm. Med venlig hilsen Charlotte Østerlund Bel Colle Parken 15

10 Side 10 Fra: Troels Falkenberg Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Flygtninge i Hørsholm Dato: 11. maj :29:22 Vedhæftede filer: Planer%20om%20flygtningeboliger%20i%20det%20tidligere%20plejecenter%20Hannebjerg%20(3).pdf ATT00001.htm Attention Annette Wiencken. Jeg bor på Doktorvænget 5, 2960 Rungsted. Få hundrede meter fra Hannebjerg. Og jeg har med stor interesse læst den briefing vi alle har modtaget i Eboks.dk i sidste uge, omkring Plejehjemmet, som laves om til midlertidig flytningeboliger, for maximalt 20 personer der har fået asyl i danmark, og maximalt 5 år. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i borgermødet den 18. Maj, derfor denne mail med mine kommentarer. Jeg er oprigtigt bekymret, måske mest af alt fordi jeg er underinformeret fra kommunen. Vi har en pligt til at hjælpe. Når det så er sagt, er der nogle foranstaltninger som jeg, som nabo, mener vi er nød til at vægte højt i beslutningsprocessen: 1. Jeg forestiller mig et krav til at de 20 personers straffeattest i DK er ren. Årsagen er at vi skal undgå flygtninge der har levet en kriminel tilværelse i perioden under deres asyl ansøgning. Vi har alle oplevet disse situationer i Sandholmlejren: (http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/s127/index.htm? showscroll=1) (http://newsbreak.dk/minister-skal-forklare-narko-iasylcenter/) personer på Hannebjerg, virker som meget plads til 20 personer. Hvad skal resten af pladsen bruges til? 3. Ved et eventuelt brug af Hannebjerg til fortsat plejehjem (eller andet), og samtidig bolig for 20 flygtninge, som arbejder på Hannebjerg, så kan disse personer aktiveres fra day-1. Er dette en reel mulighed, enten ved brug til plejehjem eller andet for de ældre i kommunen? 4. Jeg kender ikke detaljerne omkring modkrav til personer der modtager kontanthjælp. Og jeg vil gerne høre hvilke modydelser kommunen får, når der betales kontanthjælp, og personen ikke får et arbejde. Ganske bredt formuleret: Hvilke muligheder har kommunen for at bruge den arbejdskraft, som den betaler for? 5. Er de 20 personer arbejdsdygtige? I så fald mener jeg at vi bør lave en præsentation af hver person og efterfølgende invitere lokale virsomheder til at lave

11 Side 11 interviews, med så mange af de 20 flygtninge som muligt. Blot en tanke. Det er utrolig vigtigt at du ikke misforstår min mail. Jeg er ikke modstander. Men i kraft af mit naboskab med Hannebjerg, forventer jeg en præsentation af en minutiøs plan for disse 20 personer, som er lavet med succes for øje. MVH Troels Falkenberg

12 Side 12 From: Margit Rannes Sent: 12 May :17: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: sagsnummer Importance: Normal Til Hørsholm kommune. Flygtningeboliger på Hannebjerg. Vi har i den periode, hvor Hannebjerg har stået tomt, undret os over, at der ikke blev fundet anvendelse for bygningerne. I den senere tid, hvor flygtningestrømmen er spidset til, har vi talt om, at der her da var en oplagt mulighed for indkvartering af flygtninge. Derfor er vi positive overfor, at der meddeles dispensation for den eksisterende byplan. Venlig hilsen Stig og Margit Rannes Rypevej Hørsholm

13 Side 13 From: Jørgen Brask Sent: 12 May :02: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsnummer Hannebjerg Til Hørsholm Kommune Tak for informationen til vores virksomhed af 6. maj Vi foreslår følgende i forbindelse med etablering af midlertidige boliger for op til 20 flygtninge i ejendommen Hannebjerg: 1. At kommunen fastholder sin beslutning om at ejendommen sælges med henblik på udstykning af villagrunde, herunder at der fortsat gøres en synlig indsats derfor. 2. At kommunen, med en rimelig frekvens, offentliggør status på resultatet af indsatsen, f.eks. gennem den lokale presse, og via e-post til de naboer, der aktuelt er blevet orienteret om den midlertidige benyttelse af ejendommen. 3. At der ikke etableres skiltning ved hjørnet af Rungstedvej og Sanskevej eller andet steds, der henviser til "Flygtningecenter" eller lignende. Der er jo tale om boliger på lige fod med områdets øvrige boliger. 4. At Hannebjerg skiltet, der blev fjernet ved plejecentrets nedlæggelse ikke genetableres. Med venlig hilsen Jørgen Brask Executive Management Consultant Brask Management Consulting Peder Oxes Vej 3 DK-2960 Rungsted Kyst Denmark Mobile: Web: Brask Management Consulting This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

14 Side 14 Keld Andreasen Gl. Vallerødvej 30 A 2960 Rungsted Hørsholm Kommune Center for Teknik (Team Byg) Ådalsparkvej Hørsholm Rungsted Kyst, d. 12. maj 2015 Indsigelser vedr. sagsnummer flygtninge på Hannebjerg Jeg vil hermed gøre en række indsigelser over Hørsholm Kommunes planer om at omdanne Hannebjerg til midlertidige boliger for flygtninge. Jeg har modtaget en foreløbig orientering fra Hørsholm Kommune d. 30. april 2015, hvor det fremgår, at Hannebjerg muligvis bliver omdannet til midlertidige boliger for flygtninge. Herefter har jeg modtaget en skrivelse dateret d. 6. maj 2015 (fra Center for Teknik), hvor Hørsholm Kommune foretager en naboorientering om, at ejeren af Hannebjerg (Hørsholm Kommune) har ansøgt Hørsholm Kommune om at indrette boliger på Hannebjerg for op til 20 flygtninge. I skrivelsen henvises til ejerens ansøgning om dispensation, der oplyses vedhæftet som bilag. Selve bilaget er en skrivelse dateret samme dato d. 6. maj 2015 fra Center for Arbejdsmarked. Hvem skrivelsen er stilet til er uklart. Modtagerfeltet er således helt blankt. I skrivelsen, som altså er oplyst til at være en ansøgning, skrives, at nu er det besluttet, at der skal være flygtninge på Hannebjerg. Det oplyses også at der vil blive afholdt borgermøde og du kan tilmelde dig på følgende mail osv. Samtidig beskrives, hvordan man kan skrive bemærkninger og indsigelser - igen med tiltaleformen du. Jeg har således svært ved at se, at denne skrivelse kan være selve ansøgningen om dispensation. Den har således mere karakter af en skrivelse til naboerne om, at beslutningen er taget og nu går processen med nabohøring i gang. Jeg finder således det modtagne materiale mangelfuldt og utilstrækkeligt, idet der angiveligt mangler en konkret ansøgning fra ejerne af Hannebjerg. Når det så er sagt, synes jeg det er problematisk, at Hørsholm Kommune skal behandle en ansøgning fra sig selv. Hvis en anden ejer havde ansøgt om et anvendelsesformål af bygningerne, som i den grad vil kunne betyde gener og værditab for naboerne, ville kommunen ganske givet straks afslå en sådanne ansøgning. Den dobbeltrolle kommunen har i denne sag, gør efter min mening Hørsholm Kommune inhabil. Når kommunen både ejer bygningerne, og derved har en økonomisk interesse i at få dispensationen, og kommunen samtidig skal have løst problemet omkring placeringen af flygtningene, vil der efter min mening være inhabilitet og manglende interesse i at finde andre løsninger. Derfor bør kommunen ikke godkende dispensationen og placeringen af flygtningene må derfor afvises.

15 Side 15 Jeg kan se at 17, stk. 4-udvalget, så vidt jeg kan vurdere, har overvejet en anden placering lidt for overfladisk. Udvalget har udarbejdet et bilag til et af deres møder, hvor flere muligheder bliver afvist, med en for mig uforståelig begrundelse. Erhvervsejendomme og erhvervslejemål bliver f.eks. afvist med begrundelse i at disse ejes af private og generelt er støjbelastede. Nebberødgaard med begrundelse i at det ligger i landzone og indretning af boliger ikke er mulig. Sygehusgrunden bliver alene afvist med begrundelsen omkring ejerforhold (region). For alle disse 3 muligheder bør der kunne udvikles og etableres rigtig gode boliger til flygtninge - både midlertidige og permanente. Det vil være gavnligt for ejerne af disse tomme bygninger, for borgerne i kommunen, som derved ikke skal se på disse spøgelsesbygninger, og for flygtningene, som ikke vil blive placeret i et villakvarter, hvor naboerne grundlæggende ikke ønsker dem. Jeg kan ikke tro, at der ikke kan indrettes boliger på den gamle Tvind Højskole, hvor der har boet en del elever. Bygningerne har karakter af en mindre landsby og der må være masser af muligheder. Også det gamle sygehus må meget hurtigt kunne indrettes, så flygtningene kan opholde sig der. Også løsningen med mandskabsvogne på forskellige matrikler, vil være mindre forstyrrende for kommunens borgere, end en placering midt i et villaområde. Det har været fremme at denne løsning vil koste en del i kloakring. Til det vil jeg gerne bemærke og stille spørgsmålet, hvordan tror forvaltningen at salgsværdien af naboernes ejendomme vil udvikle sig ved en placering af flygtninge på Hannebjerg? Den samme, lavere eller højere salgspris. Jeg tror den bliver lavere. Jeg tror også den bliver så meget lavere, at den samlede værdiforringelse vil blive over 100 mio. kr. for hele området. Det finder jeg ikke rimeligt. Mange vil sikkert blive boende, men en del vil sikkert skulle sælge af helt private årsager (nyt job, dødsfald, skilsmisse, andre ændringer i livet). Er det rimeligt at de så indirekte kommer til at betale for Hørsholms Kommunes manglende vilje til at betale for andre løsninger, hvor det ikke vil påvirke borgerne. Jeg mener det må være hele Hørsholm, der skal betale for en løsning. Vi må derfor finde en løsning, som alle betaler til via vores skat, og som ikke påvirker den enkelte borgers hverdag og økonomi helt vilkårligt. Med hensyn til anvendelsen af Hannebjerg, har jeg i forbindelse med nedlæggelsen af plejehjemmet, forstået det således, at bygningerne er inficeret/angrebet af skimmelsvamp. Dette i sådan en grad, at hele komplekset er totalt ubrugeligt til beboelse. Derfor kan det ikke være rigtigt, at Hørholm Kommune vil lade flygtninge bo her, og lade dem være udsat for påvirkningen af disse svampe. Det vil kunne resultere i alvorlig kronisk allergi, hvilket vi ikke kan være bekendt at udsætte flygtningene for. Det vil også kunne betyde et større berettigede erstatningskrav fra beboerne. Efter at have fulgt sagen, hvor Hørsholm Kommune kæmpede imod placeringen af et udrejsecenter på Sjælsmark Kasserne, virker det meget underligt, at samme kommune nu vil placere et bosted for flygtninge mit inde i kommunen. Jeg er bekendt med, at der er tale om 2 forskellige typer af beboere. Men vi må forvente, at flygtningene, kommunen skal finde bolig til, har forskellige ubehagelige oplevelser med sig. Kommunen må således også forstå, at det skaber utryghed omkring, hvad der kan komme til at ske i vores nærmiljø, hvis en større del af dem skal bo samlet og meget tæt på kommunens borgere fra den 1. dag. Mest bekymret er man naturligvis for sine børn, der både færdes alene og er alene hjemme en stor del af dagen. Hvis bare én flytning har en alvorlig afvigende adfærd, kan det resultere i en alvorlig situation, der kan være

16 Side 16 forfærdelig for den enkelte. Nu skal jeg ikke gøre alle flygtninge til syge eller forbrydere, men jeg ved at kulturen og menneskesynet hos flygtninge, kan være meget forskellig fra vores. Endelig frygter jeg at Hannebjerg ikke alene vil være bosted for de 20 flygtninge, men også vil blive samlingssted for rigtig mange flygtninge i kommunen. Pladsen foran Hannebjerg, og arealerne omkring, vil kunne tiltrække mange flygtninge i forbindelse med fælles sociale aktiviteter, med tilhørende støj og andre gener for de nuværende beboere i området. Et eksempel på disse gener kan opleves på Kokkedal Station, hvor en større forsamling af borgere med anden etnisk oprindelse jævnligt mødes om aftenen. Hvilket skaber problemer og stor utryghed. Med venlig hilsen Keld Andreasen

17 Side 17 From: GVH (Grethe Vittrup Hestbæch) Sent: 13 May :45: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Subject: Midlertidige flygtningebolig Hej, Jeg har med stor interesse læst om de midlertidige boliger til flygtningen, som Hørsholm skal etablere, og jeg forventer, at der vil blive kraftig modstand mod Hannebjerg som hjemsted for flygtningene. Jeg kom derfor på den tanke, at Kommunen, ligesom Holte Kommune har købt et kloster, kunne overveje at købe vores gård, Damgård, Segnerøddalsvej 1, 2970 Hørsholm. Vi har 800m2 under tag, hvoraf de 383m2 er hovedhuset, og herudover er der 3 længer og 1 separat hus på 180m2 + fuld loftetage. Ydermere er der en trælade på 200m2, som vi tidligere fik en forhåndsgodkendelse til at kunne istandsætte til bolig (nedlagt driftsbygning). Ejendommen ligger naturskønt og uden tætte naboer og er udbudt til en pris af kr Dette var bare mit forslag, da protesterne her formentlig ikke vil være overvældende. Tak. Best Regards Grethe Vittrup Hestbæch PA to VP of Emerging Platforms Novozymes A/S Krogshoejvej Bagsvaerd Denmark Phone: Mobile: Web: Follow Novozymes on: LinkedIn Twitter Novozymes A/S (reg. no.: ). Registered address: Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, Denmark This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e- mail or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

18 Side 18 From: Lone Falck Jørgensen Sent: 13 May :42: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Lars Falck Jørgensen;Henrik;Hørsholm Lilleskole Subject: Sagsnr Plejehjemmet Hannebjerg Kære Kommunalbestyrelse Vi har nu været Hannebjergs naboer mod syd i snart 21 år og var kede af at miste det gode naboskab med plejehjemmet. Vi har forstået, at grunden skal udstykkes i et antal individuelle parceller til beboelse, hvilket vi er interesseret i at høre mere om. I mellemtiden kan vi forstå, at det er planen at huse nyankomne flygtninge i kommunen i max. 5 år. Vi formoder: 1. At der ved valg af beboerne tages hensyn til, at vi har et meget fredeligt villaområde med en masse skolebørn i området. 2. At Hørsholm Kommune fortsat vil stå for hækklipning m.m. - vi har nemlig fælles hæk med Hannebjerg. I modsat fald beder vi jer venligst oplyse, hvem vi evt. skal tale med. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen Lone & Lars Falck Jørgensen Højskolevej Rungsted Kyst

19 Side 19 Fra: Merete Dueholm Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Hannebjerg. Dato: 17. maj :57:27 Hej. Jeg kan desværre ikke deltage i mødet på Hannebjerg d 18/5-15, har fået henvendelse som naboorientering. Jeg håber, og vil gerne selv deltage i, at vi får taget godt imod "vores" kommende flygtninge og medborgere. Vi er mange ressource stærke borgere her i kommunen, som burde kunne yde hver vores til at sikre et godt forløb, måske kunne vi endda foregå med et godt eksempel. Kunne vi måske lave en velkomst seance for dem? Har set på TV hvordan små danske samfund har gjort en virkelig hjertevarm indsats for at få de stakkels mennesker til at føle sig godt tilpas fra første færd.. Vi kunne måske efterligne det? Måske kunne man lave en Mentor ordning eller lignende.. Håber det bliver et konstruktivt møde. Jeg vil gerne medinddrages i evt tiltag. Venlig hilsen Merete Dueholm Rungstedhave 13D, st 2960 Rungsted Kyst tlf Denne indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette en med det samme uden at videresende eller kopiere den.

20 Side 20 Fra: Peter Rixen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Re: Vedr flygtninge på Hannebjerg Dato: 18. maj :31:04 Hej igen Jeg glemte sagsnumret som er Mh Peter Rixen Original Message From: Peter Rixen To: Sent: Monday, May 18, :24 PM Subject: Vedr flygtninge på Hannebjerg Til Annette Wiencken Tak for din skrivelse vedr. flygtningeboliger i det tidligere plejehjem Hannebjerg. Først vil jeg gerne hjælpe til med at disse borgere/medmennesker kan få det bare lidt bedre her hos os i Hørsholm. Jeg er klar. Jeg ser dog også mange problemer og vanskelligheder, som det er meget vigtig, at vi tør og har mod til at tale med hinanden om, uden at beskylde hinanden for urent trav. De skal foreløbigt være her l år. Hvad så hvis krigen ikke er slut? Hvad med de flygtninge der er begyndt at blive mere assimileret og ikke ønsker at vende tilbage.? Hvad med komne familie sammenføringer.? Dem vi tager os nu, er blot begyndelsen. Der vil løbende komme i tusindvis. Disse ulykkelige medmennesker kommer fra en helt anden kulturbaggrund. Med Islam i ryggen. Som kristen er jeg bekymret ved at vide, at mens vi sidder her, så dræbes kristene, voldtages og tvinges til at konvertere til Islam. Jeg ved at der er kristne bådflygtninge, der er blevet smidt overbord og dræbt af af muslimer Jeg ved at der er tidligere muslimer der er konverteret til kristendommen her i Danmark, men bliver udsat for vold af herboende muslimer Så min medmenneskellige holdning er virkelig sat på prøve. Jeg kan se, at vi gennem de sidste 30 år, må erkende, at vi ikke har været så dygtige til at integrerer de mange familier, unge som gamle. Vi har forsøgt så godt vi kunne. Opgaverne har været større end vi regnede med. Så måske er tiden til en " Time out" og så prøve at forbedre de flygtninge og indvandrer vi allerede har, så der opnås et bedre resulat, end at åbne mere op???. Den flygtningestrøm vi ser nu, er kun begyndelsen. Det bliver langt værre fremover. Er tiden måske kommet, hvor vi skal se på de mennekseretskonventioner, der blev lavet efter 2 verdenskrig. Hvor det var en anden tid og problemerne anderledes. Skal vi erkende, at vi ikke kan leve op til dise smukke hensigts erklæringer mere???. Vi står overfor en folkevandring som hverken hele Europa eller lille Danmark kan rumme hverken socialt eller økonomisk. Kimen til en borgerkrig ligger i horisonten og lurer, hvis vi ikke ser helt klar og har modet til det. Vi står alle overfor nogle meget ubehagelige valg En broderlig Hilsen Peter Rixen Kirstineparken 47

21 Side 21 Fra: Bent Christensen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Sagsnummer indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg Dato: 19. maj :35:25 I forlængelse af fremsendte skrivelser og borgermøde, den 18. maj 2015, skal jeg hermed gøre indsigelse mod ændret anvendelse af Hannebjerg. Indsigelsen er begrundet i den manglende plan for anvendelsen og gennemførelsen af den ændret benyttelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Hørsholm, med henvisning til planloven, vil gennemføre en ændret anvendelse til flygtningeboliger, når der netop ikke er en plan for, hvordan dette skal gennemføres. Konkrete mangler ved planen for gennemførelsen: 1. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange flygtninge det drejer sig om. 2. Den køns- og aldersmæssige sammensætning af flygtningene kendes ikke. 3. Den tidsbegrænsede anvendelse af Hannebjerg kunne ikke fastslås. 4. Konkrete planer for integrationen forelå ikke. 5. Kommunen kunne ikke garantere, at flygtningeboligerne ikke ville blive til et flygtningecenter, da kommunen ikke kendte til antallet af flygtninge i de kommende år. 6. Kommunen har ikke andre egnede boliger til flygtningene, hvorfor Hannebjerg kan blive en permanent løsning. 7. Staten kan reelt sætte kommunens beslutninger ud af kraft og dermed bestemme anderledes. Der foreligger således ingen konkrete planer for gennemførelsen af den ændret benyttelse af det tidligere plejehjem Hannebjerg, hvorfor dispensationen ikke kan tiltrædes. Med venlig hilsen BENT CHRISTENSEN Constantiavej Rungsted Kyst

Planen om midlertidige flygtningeboliger kræver dispensation fra lokalplan 88.

Planen om midlertidige flygtningeboliger kræver dispensation fra lokalplan 88. Fra: Fuglemosevej@mail.dk Til: Emne: Planer om midlertidige flygtningeboliger på græsplænen ved Dato: 13. juni 2015 07:50:23 Planen om midlertidige flygtningeboliger kræver dispensation fra lokalplan 88.

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Udgående Vedr.: Vedr. sagsnr P Jakob Nøddesbo. Mail indhold: Hej Jakob. Tak for din henvendelse.

Udgående   Vedr.: Vedr. sagsnr P Jakob Nøddesbo. Mail indhold: Hej Jakob. Tak for din henvendelse. Fra: 1 - Bemærkning Sussi til naboorientering Munch Jensen [Sussi Munch Jensen/TFV/Herning Kommune] Til: Jakob Nøddesbo [Jakob Nøddesbo ] Sendt dato: 30-06-2016 10:14 Modtaget Dato: 30-06-2016 10:14 Vedrørende:

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian Fra: Lene Andersen (Miljø og teknik) [/O=RANDERS/OU=LAKSEN/CN=RECIPIENTS/CN=LENE ANDERSEN] Til: 'randers@cafetoscana.dk' [randers@cafetoscana.dk] Kopi: Rune Asmussen [ra@randers.dk];lars Bolander [Lars.Bolander@randers.dk]

Læs mere

Fwd: Kommunen orienterer om status vedr. støjmåling på borepladsen

Fwd: Kommunen orienterer om status vedr. støjmåling på borepladsen Maria Klitgaard Fra: Anne-Marie Kristensen Sendt: 18. november 2014 20:30 Til: Tilsynet Emne: Fwd: Kommunen orienterer om status vedr. støjmåling på borepladsen Hej Vi vil gerne

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring midlertidige flygtningeboliger. Placering: Skolevej, Stenløse

Velkommen til informationsmøde omkring midlertidige flygtningeboliger. Placering: Skolevej, Stenløse Velkommen til informationsmøde omkring midlertidige flygtningeboliger Placering: Skolevej, Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40 Borgmesteren

Læs mere

Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø

Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø Fra: Louise Kruse Hansen [] Til: Marius Reese [CN=Marius Reese/OU=BEK/O=Herning Kommune@Herning Kommune] Dato: 26-10-2012 09:24 Vedrørende: Vs: Yllebjerg Bakkeø Hej Marius Ang. vindmøller ved Tvis, Holstebro

Læs mere

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 From: Barbara Fromberg Møller Sent: 17 Aug 2015 12:35:23 +0200 To: Barbara Fromberg Møller Subject: VS: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 Fra: Asger Larsen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

NOTAT. Høringsbilag for flygtningeboliger i Det gamle Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 9, 4100 Ringsted. Resume af de indkomne høringssvar:

NOTAT. Høringsbilag for flygtningeboliger i Det gamle Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 9, 4100 Ringsted. Resume af de indkomne høringssvar: NOTAT Dato: 12. april 2016. Høringsbilag for flygtningeboliger i Det gamle Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 9, 4100 Ringsted Resume af de indkomne høringssvar: Der er bekymring for, at børnene i kvarteret

Læs mere

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen 02-02-2009 Page 1 of 3 Liz T. Johannesen Fra: Kirsten Ravnkilde Nielsen Sendt: 7. januar 2009 08:04 Til: 'kkv@pbs.dk' Cc: Jette Deltorp; Per Frydendal Emne: VS: Til dagsorden - skoloeudvalgsmøde d. 14.01.09

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40

Læs mere

Side 1 af 5. Kære Medlem, Jeg skal hermed svare på din fremsendte mail. DCU er helt afklaret i denne sag.

Side 1 af 5. Kære Medlem, Jeg skal hermed svare på din fremsendte mail. DCU er helt afklaret i denne sag. Kære Medlem, Jeg skal hermed svare på din fremsendte mail. DCU er helt afklaret i denne sag. DCU har ikke fremsat krav om nedtagelse af SB telte. Tværtimod. Jeg har indsat de faser som SB sagen generelt

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Degnebakken, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45 Borgmesteren

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården.

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Dette notat forsøger at beskrive en række praktisk forhold i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Helsingør er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Vi bør leve op til udvælgelsen også ved nogle store præstationer.

Helsingør er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Vi bør leve op til udvælgelsen også ved nogle store præstationer. From: Jens Bertram (BY) Sent: 11 Apr 215 18:31:16 + To: Betina Svinggaard (BY);Katrine Vendelbo Dencker (BY);Jan Ryberg (BY);Peter Poulsen (BY);Mette Lene Jensen (BY);Morten Westergaard (BY) Cc: Stella

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081 awl@hvidovre.dk oes@hvidovre.dk www.hvidovre.dk

Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081 awl@hvidovre.dk oes@hvidovre.dk www.hvidovre.dk Unnie Knutsen Fra: Sendt: 10. august 2015 11:41 Til: Unnie Knutsen Emne: VS: SV: SV: Brev vedr. byggeriet på Gammel Køge Landevej 479 Sekretariatschef Hvidovre Kommune Telefon: 3639 3007 Mobil: 5077 5081

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Rina Erstad 04-05-2011

Rina Erstad 04-05-2011 Page 1 of 1 Rina Erstad Fra: (Funktionspostkasse) Sendt: 14. marts 2011 09:29 Til: Rina Erstad Emne: VS: Lokalplan 040 docid: http://esdh/sj07/dok883142 SJ: -1 Administrativ sagsbehandler Frederikssund

Læs mere

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Notat Vedrørende: Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Sagsnavn: Ansøgning om etablering af bodega på Søvej 1C, 8870 Langå Sagsnummer: 01.02.03-P16-4-13

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Jeg har ingen kommentarer, da jeg ikke har hørt fra nogen, der har benyttet flextur.

Jeg har ingen kommentarer, da jeg ikke har hørt fra nogen, der har benyttet flextur. Fra: Steen Mortensen Til: Cc: Brunella Vejbæk; Palle Kristoffersen; Sonja Schultz; Kai Brorson Emne: Re: Høring vedrørende forsøgsordning med udvidet kørsel for Flextur Dato: 10. februar 2016 14:18:27

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup.

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup. Niels-Kristian Balle Fra: Iben Koch Sendt: 20. februar 2014 22:57 Til: Ole Ørnbøl; Andreas Duus; Niels-Kristian Balle Emne: Svar på nabohøring om dispensationssag på ejendommen Klitten

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Akt oversigt: Svar: Sagsnummer Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer Chr. VII alle

Akt oversigt: Svar: Sagsnummer Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer Chr. VII alle Akt oversigt: Svar: Sagsnummer 2013-357 - Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer 2013-357 - Chr. VII alle Svar: Chr VII`s Alle (703946) Svar: Chr VII`s Alle Brevdato 26-02-2013 Afsender Modtagere Akttitel

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk

Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335 Dorte Dudeck PEC/DOD Dir. tlf. 87282521 Email:dod@lmo.dk Juridisk Afdeling Asmildklostervej 11 8800 Viborg Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Byggeri - att. Vibeke B. Pedersen Dato: J.nr.: Deres j.nr.: Sekretær: 31. marts 2014 30-20383 14/18335

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C Edgar Duque Emne: Sagnr 14/7714 Guldagergårdsvej 53B Dato: 4. april 2014 17:07:46 Dear sirs, In regard to the dispensation request for the project at Guldagergårdsvej 53B (Sagsid 14/7714), we hereby oppose

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil.

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil. Fra: Mathiesen Anne Blak Eskjær. ADM Til: Kjær Hans. HANKJ Cc: Lunde Søren. SOLU Emne: VS: Landbrugssag om bl.a. gylletank ved Øster Vedsted Dato: 15. april 2010 13:24:00 Vedhæftede filer: image001.jpg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project Manager

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni

Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni Venligbolig Plus projektet består af tre boligkuber med i alt 37 boliger. Ud mod kirkegården plantes en høj hæk med Thuja, som

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen Oplæg fra Kriminalforsorgen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Skebjergvej

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Skebjergvej Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vi har tidligere givet tilladelse til de skilte I måske har set i Rønde, Kolind og andre steder.

Vi har tidligere givet tilladelse til de skilte I måske har set i Rønde, Kolind og andre steder. From: Peter Sandell Sent: 10 Nov 2017 10:17:05 +0100 To: '8550dk@gmail.com' Subject: VS: Forespørgsel på skiltning Attachments: 2017-11-02 22.04.36.png, 2017-11-02 22.03.51.png Hej Martin Vi har tidligere

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Erik Andersen Munkebakken 15 DK 8400 Ebeltoft

Erik Andersen Munkebakken 15 DK 8400 Ebeltoft Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 26-04-2016 08:27:09 To: Team Byggeri Subject: Munkebakken - skiltning, nabohjælp, ansøgning om tilladelse Hej Vil I oprette denne sag for mig. Syddjurs Kommune, Byggeri Landzone

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

blive ret høj, men til gengæld være til at betale af de stærkt reducerede ydelser flygtningene modtager.

blive ret høj, men til gengæld være til at betale af de stærkt reducerede ydelser flygtningene modtager. NOTAT Dato: 12. april 2016. Høringsbilag for flygtningeboliger i Søholmhus, Skjoldenæsvej 67, 4174 Jystrup Resume af de indkomne høringssvar: Der er indkommet et høringssvar, hvor en række borgere fra

Læs mere

Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet

Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet Kære naboer, Først og fremmest, vil jeg starte med at sige at jeg aldrig har hørt andre båltaler end dem jeg selv har holdt. Så egentlig ved jeg slet ikke hvad der hører sig til i en båltale. Det kan være

Læs mere

Samlede henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen for lokalplanforslag 048 for Kulhusgården og Kommuneplantillæg nr. 010

Samlede henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen for lokalplanforslag 048 for Kulhusgården og Kommuneplantillæg nr. 010 Samlede henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen for lokalplanforslag 048 for Kulhusgården og Kommuneplantillæg nr. 010 Henvendelse nr. 1 Henvendelse nr. 2 Fra: Søren Dahlin [mailto:dahlin@dcu.dk]

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere