Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg."

Transkript

1 Side 1 Fra: Karin og Peter Brun Sendt: 3. maj :02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked Videresendte meddelelser Fra: Karin og Peter Brun Dato: 3. maj 2015 kl Emne: Center for Arbejdsmarked Til: Attn.2.viceborgmester Annette Wienchen Flygtningeboliger på Hannebjerg Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. I forbindelse med overgang til den tredje alder har vi gennem længere tid indstillet os på at skulle afhænde vor nuværende bolig til fordel for noget mindre. Siden der blev truffet beslutning om at rømme Hannebjerg har vi fulgt udviklingen med interesse, herunder planerne for at ændre lokalplanen således at der kunne opføres boliger. Vi har bl.a. sat vores lid til at borgmesteren personligt har udtrykt interesse for at erhverve en parcel. Vi har afventet at der forelå en ændret lokalplan således at vi kunne sætte vort hus til salg uden at en mulig køber skulle have usikkerhed om den fremtidige anvendelse. Dette kan vi nu skyde en hvid pil og tidligst sætte i værk om fem år og hvad skal der ske derefter? Har kommunen indhentes redegørelse om den afsmittende effekt på prisdannelse for ejendomme? Er der gjort overvejelser om midlertidig nedsættelse af ejendomsværdien? Vores situation er ikke enestående. I området finder der mange huse, der har haft samme ejer siden 1970-erne. Kommunen har således haft et stort skattegrundlag gennem en lang årrække. Mange ejendomme må således forventes at skulle sælges indenfor en overskuelig tidshorisont. Et tjek af CPR-nr. på beboerne i nærområdet vil helt sikkert kunne bekræfte dette. At placere flygtninge i et velfungerende område med udelukkende privatboliger kan få markant indflydelse på den enkelte borgers hverdag og privatøkonomi. Den effekt vil kunne afbødes såfremt det fandtes et egnet sted, der i væsentligt omfang var karakteriseret af udlejningsejendomme. Vi har på trods af den sene fremkomst af jeres skrivelse,som I sendte op til en Bededags ferie, talt med flere af beboerne på vejen som er fuldstændig enig i denne her skrivelse og de er dybt rystede og ulykkelig over det i nu vil trække ned over vores liv.

2 Side 2 Grønt område mellem Hannebjerg og Esbern Snares Vej I februar måned fældede Center for Teknik uden varsel en række træer på dette område. Ved mail af fik vi meddelelse om at arbejdet vil blive afsluttet efter 14 dage der er intet sket siden. Fra Hannebjerg er der nu frit udsyn til vort hus, der hidtil har ligget ugeneret. Hvad er planen med denne rydning? Opsætter kommunen hegn i skel mod vores ejendom? Vores mail til Center for Teknik af 10. april 2015 er stadig ubesvaret. Med venlig hilsen Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst Karin og Peter Brun Esbern Snares Vej Rungsted Kyst

3 Side 3 Hørsholm, d Hørsholm kommune Center for Teknik Ådalsparkvel 2, DK-2970 Hørsholm Attn. Rune Munch Christensen og for den sags skyld den samlede kommunalbestyrelse! Indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, sags nr Det er med stor bekymring, at vi har modtaget kommunens brev d , hvori det meddeles, at Hørsholm kommune påtænker at give dispensation til anvendelsen af Hannebjerg til omdannelse til indkvarteringscenter for flygtninge. Vi er dybt rystede, rasende og i chok over udsigten til at vores fredelige beboelseskvarter invaderes specielt i dagtimerne, hvor kvarteret stort set er forladt, da vi skal passe skole og arbejde og vores hus og grund ligger eksponeret uden opsyn. Efter vores opfattelse stiger risikoen for indbrud og uønsket indtrængen markant. Da jeg arbejder regelmæssigt i udlandet står jeg nu med en familie, som er utryg ved udsigten til en invasion af flygtninge, hvilket betyder vi skal installere alarmer i vores hus, og tilstedeværelsen af så mange fremmede, der ikke har noget at give sig til og intet at gøre i kvarteret skaber stor utryghed i vores nærområde. Det er aldeles utåleligt og urimeligt, at påtvinge beboerne i området endnu et asylcenter. Hørsholm kommune er ved at blive omdannet til en stor flygtningecentral vi er rasende, skuffede, vrede og gale. Vi føler os svigtet ikke bare af landspolitikerne, men nu også af lokalpolitikerne, som åbenbart er mere interesserede i udlændinges ve og vel end at sørge for egne borgere, som har travlt med at tjene penge, så vi kan betale for en konservativ kommunes stigende skatter og afgifter herunder ikke mindst grundskylden, som er steget med mere end kr. på de blot ganske få år, vi har ejet vores hus. Det er rystende borgmesteren skulle skamme sig! At han kalder sig konservativ er ubegribeligt. Vi gør på det kraftigste indsigelse mod kommunens hensigt om at omdanne Hannebjerg til flygtningecenter. Med venlig hilsen, Niels Brock Ulrich Constantiavej 17, Dk-2960 Rungsted

4 Side 4 Fra: Bo Selko Sendt: 5. maj :03 Til: KOMMUNEN; Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team Integration -Annette Wienckens Rungsted 4. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg Da jeg for 4 år siden ventede mig, solgte jeg min lejlighed i byen, lånte alt hvad jeg kunne i banken for at flytte til Hørsholm for at skabe et trygt og godt sted for mit barn at vokse op. Jeg købte et hus lige ved siden af Hannebjerg plejehjem, og jeg kunne ikke forestille mig, at det en dag ville skulle blive til et flygtningecenter. Jeg håber, at kommunalpolitikerne forstår, at det ikke giver mening at placere op til 80 flygtninge midt i et villakvarter i Hørsholm. Statistisk set er der desværre stor sandsynlighed for øget kriminalitet blandt flygtninge, som gør, at kvarteret højst sandsynligt vil opleve en stigning i antallet af indbrud. Jeg har ikke lyst til at skulle leve et sted, hvor der ikke er trygt. Uheldigvis er jeg i den ulykkelige situation, at huspriserne vil blive påvirket af en så stor befolkning af flygtninge, og derfor har jeg formentligt ikke mulighed for at sælge mit hus for at give mit barn en tryg opvækst et andet sted uden store tab. Jeg må derfor sætte min lid til, at kommunalpolitikerne i Hørsholm handler fornuftigt og lader være med at koncentrere flygtningene på én adresse. Hvis ikke, håber jeg, at I vil holde løftet om at der kun er tale om en tidsbegrænset periode, indtil grundene er udstykket. Dette burde ikke tage mere end et halvt år.

5 Side 5 Jeg vil også bede til, at jeg i den periode ikke får indbrud, og at jeg er i stand til at tilbyde mit barn en tryg opvækst i Hørsholm uden ubehagelige oplevelser med naboer, som måske er blevet psykisk syge af krig og fattigdom. Venlig hilsen Marie-Louise Bjerl Nielsen Louis Petersensvej Rungsted Kyst

6 Side 6 Fra: Michael Kemp Sendt: 4. maj :43 Til: KOMMUNEN; Cc: Dorte Buck Kemp Emne: Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Center for Arbejdsmarked Ådalsparkvej Hørsholm Att.: Team intergration Annette Wienckens Rungsted 3. maj 2015 Protest mod at lave flygtningeboliger i det tidligere Hannebjerg plejecenter Området omkring Hannebjerg plejecenter er et gammelt velfungerende villakvarter med primært ældre beboere. Jeg ved ikke hvad I tænker på i kommunen, når I kan finde på at placere et flygtningecenter midt i et gammelt villakvarter. Der må kunne findes andre steder i kommunen, som kan huse flygtninge, der ikke vil have samme negative effekt på huspriser og dermed beboers privatøkonomi samt beboers tryghed. Ved at have et flygtningecenter i baghaven vil samtlige boligpriser i området omkring Hannebjerg plejecenter falde betydeligt, dette vil have store privatøkonomiske konsekvenser for områdets beboere. Vi vil på det kraftigste protestere mod, at Hannebjerg anvendes til husning af flygtninge og anmode kommunen om at finde et mere passende sted, der ikke ødelægger beboeres privatøkonomi. Med venlig hilsen Michael og Dorte Buck Kemp

7 Side 7 From: Bent Ulrich Andersen Sent: 8 May :47: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Indsigelse vedr. Hannebjergs benyttelse Importance: Normal Vedr. Hannebjerg som flytningecenter Jeg mener at flygtninge på Hannebjerg er en fejlplacering og helt uforståeligt at et så lille isoleret villakvarter skal rumme et flygtningecenter. Grænsen på 5 år tror jeg ikke på, det ændrer man bare når den tid er gået. Problemet er ikke en midlertidig krig og midlertidige flytninge, problemet er en voldsom overbefolkning i Afrika og derfor er der ingen udsigt til at dette pres aftager, tværtimod, det er at stikke blår i øjene på folk at bilde dem ind at det er en midlertidig løsning. Det vil fremover blive et fastmodtage center for flygtninge og dermed vil kommunen påfører kvarterets beboer kraftigt faldende huspriser, da enhver ved, at der ikke er nogen der vil være naboer til et sådant center. Hvem betaler det værditab???. Det eneste rigtige vil være at indkvartere flygtninge i hunderevis om det skal være på Hørsholm Sygehus. Det ligger ikke i et isoleret villakvarter og der er masser af plads og tilmed faciliteter. Det er også centralt for flygtningen med hensyn til indkøb og offentlig transportmidler. Alt i alt den bedste løsning for alle parter. Inger Andersen Bent Ulrich Andersen Højskolevej Rungsted Kyst

8 Side 8 From: Ove Nesdam Sent: 10 May :21: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsmummet Importance: Normal Det er med glæde at jeg har fået meddelelsen om at Hørsholm kommune vil påtage sig et ansvar overfor de mennesker som af ulykkelige årsager er blevet flygtninge. Jeg har intet at indvende imod planerne om at indkvartere flygtninge på det tidligere plejehjem Hannebjerg. Mvh. Ove Nesdam, Opnæsgård 73, 1. tv Hørsholm.

9 Side 9 From: Charlotte Lucas Østerlund Sent: 10 May :05: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Hannebjerg Tak for den tilsendte information, vedr. brug af Hannebjerg til flygtningeboliger. Jeg synes det er en god ide at tilbyde ejendommen til boliger for flygtninge, og håber at vi som et resoursestærkt område kan byde disse mennesker velkommen til en tryg tilværelse i Danmark. Jeg vil også håbe, at vi kan etablere en form for støtte i nærområdet for at hjælpe med en vellykket integration og en god fremtid for flygtningene her i Hørsholm. Med venlig hilsen Charlotte Østerlund Bel Colle Parken 15

10 Side 10 Fra: Troels Falkenberg Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Flygtninge i Hørsholm Dato: 11. maj :29:22 Vedhæftede filer: Planer%20om%20flygtningeboliger%20i%20det%20tidligere%20plejecenter%20Hannebjerg%20(3).pdf ATT00001.htm Attention Annette Wiencken. Jeg bor på Doktorvænget 5, 2960 Rungsted. Få hundrede meter fra Hannebjerg. Og jeg har med stor interesse læst den briefing vi alle har modtaget i Eboks.dk i sidste uge, omkring Plejehjemmet, som laves om til midlertidig flytningeboliger, for maximalt 20 personer der har fået asyl i danmark, og maximalt 5 år. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i borgermødet den 18. Maj, derfor denne mail med mine kommentarer. Jeg er oprigtigt bekymret, måske mest af alt fordi jeg er underinformeret fra kommunen. Vi har en pligt til at hjælpe. Når det så er sagt, er der nogle foranstaltninger som jeg, som nabo, mener vi er nød til at vægte højt i beslutningsprocessen: 1. Jeg forestiller mig et krav til at de 20 personers straffeattest i DK er ren. Årsagen er at vi skal undgå flygtninge der har levet en kriminel tilværelse i perioden under deres asyl ansøgning. Vi har alle oplevet disse situationer i Sandholmlejren: (http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/s127/index.htm? showscroll=1) (http://newsbreak.dk/minister-skal-forklare-narko-iasylcenter/) personer på Hannebjerg, virker som meget plads til 20 personer. Hvad skal resten af pladsen bruges til? 3. Ved et eventuelt brug af Hannebjerg til fortsat plejehjem (eller andet), og samtidig bolig for 20 flygtninge, som arbejder på Hannebjerg, så kan disse personer aktiveres fra day-1. Er dette en reel mulighed, enten ved brug til plejehjem eller andet for de ældre i kommunen? 4. Jeg kender ikke detaljerne omkring modkrav til personer der modtager kontanthjælp. Og jeg vil gerne høre hvilke modydelser kommunen får, når der betales kontanthjælp, og personen ikke får et arbejde. Ganske bredt formuleret: Hvilke muligheder har kommunen for at bruge den arbejdskraft, som den betaler for? 5. Er de 20 personer arbejdsdygtige? I så fald mener jeg at vi bør lave en præsentation af hver person og efterfølgende invitere lokale virsomheder til at lave

11 Side 11 interviews, med så mange af de 20 flygtninge som muligt. Blot en tanke. Det er utrolig vigtigt at du ikke misforstår min mail. Jeg er ikke modstander. Men i kraft af mit naboskab med Hannebjerg, forventer jeg en præsentation af en minutiøs plan for disse 20 personer, som er lavet med succes for øje. MVH Troels Falkenberg

12 Side 12 From: Margit Rannes Sent: 12 May :17: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: sagsnummer Importance: Normal Til Hørsholm kommune. Flygtningeboliger på Hannebjerg. Vi har i den periode, hvor Hannebjerg har stået tomt, undret os over, at der ikke blev fundet anvendelse for bygningerne. I den senere tid, hvor flygtningestrømmen er spidset til, har vi talt om, at der her da var en oplagt mulighed for indkvartering af flygtninge. Derfor er vi positive overfor, at der meddeles dispensation for den eksisterende byplan. Venlig hilsen Stig og Margit Rannes Rypevej Hørsholm

13 Side 13 From: Jørgen Brask Sent: 12 May :02: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Subject: Sagsnummer Hannebjerg Til Hørsholm Kommune Tak for informationen til vores virksomhed af 6. maj Vi foreslår følgende i forbindelse med etablering af midlertidige boliger for op til 20 flygtninge i ejendommen Hannebjerg: 1. At kommunen fastholder sin beslutning om at ejendommen sælges med henblik på udstykning af villagrunde, herunder at der fortsat gøres en synlig indsats derfor. 2. At kommunen, med en rimelig frekvens, offentliggør status på resultatet af indsatsen, f.eks. gennem den lokale presse, og via e-post til de naboer, der aktuelt er blevet orienteret om den midlertidige benyttelse af ejendommen. 3. At der ikke etableres skiltning ved hjørnet af Rungstedvej og Sanskevej eller andet steds, der henviser til "Flygtningecenter" eller lignende. Der er jo tale om boliger på lige fod med områdets øvrige boliger. 4. At Hannebjerg skiltet, der blev fjernet ved plejecentrets nedlæggelse ikke genetableres. Med venlig hilsen Jørgen Brask Executive Management Consultant Brask Management Consulting Peder Oxes Vej 3 DK-2960 Rungsted Kyst Denmark Mobile: Web: Brask Management Consulting This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

14 Side 14 Keld Andreasen Gl. Vallerødvej 30 A 2960 Rungsted Hørsholm Kommune Center for Teknik (Team Byg) Ådalsparkvej Hørsholm Rungsted Kyst, d. 12. maj 2015 Indsigelser vedr. sagsnummer flygtninge på Hannebjerg Jeg vil hermed gøre en række indsigelser over Hørsholm Kommunes planer om at omdanne Hannebjerg til midlertidige boliger for flygtninge. Jeg har modtaget en foreløbig orientering fra Hørsholm Kommune d. 30. april 2015, hvor det fremgår, at Hannebjerg muligvis bliver omdannet til midlertidige boliger for flygtninge. Herefter har jeg modtaget en skrivelse dateret d. 6. maj 2015 (fra Center for Teknik), hvor Hørsholm Kommune foretager en naboorientering om, at ejeren af Hannebjerg (Hørsholm Kommune) har ansøgt Hørsholm Kommune om at indrette boliger på Hannebjerg for op til 20 flygtninge. I skrivelsen henvises til ejerens ansøgning om dispensation, der oplyses vedhæftet som bilag. Selve bilaget er en skrivelse dateret samme dato d. 6. maj 2015 fra Center for Arbejdsmarked. Hvem skrivelsen er stilet til er uklart. Modtagerfeltet er således helt blankt. I skrivelsen, som altså er oplyst til at være en ansøgning, skrives, at nu er det besluttet, at der skal være flygtninge på Hannebjerg. Det oplyses også at der vil blive afholdt borgermøde og du kan tilmelde dig på følgende mail osv. Samtidig beskrives, hvordan man kan skrive bemærkninger og indsigelser - igen med tiltaleformen du. Jeg har således svært ved at se, at denne skrivelse kan være selve ansøgningen om dispensation. Den har således mere karakter af en skrivelse til naboerne om, at beslutningen er taget og nu går processen med nabohøring i gang. Jeg finder således det modtagne materiale mangelfuldt og utilstrækkeligt, idet der angiveligt mangler en konkret ansøgning fra ejerne af Hannebjerg. Når det så er sagt, synes jeg det er problematisk, at Hørsholm Kommune skal behandle en ansøgning fra sig selv. Hvis en anden ejer havde ansøgt om et anvendelsesformål af bygningerne, som i den grad vil kunne betyde gener og værditab for naboerne, ville kommunen ganske givet straks afslå en sådanne ansøgning. Den dobbeltrolle kommunen har i denne sag, gør efter min mening Hørsholm Kommune inhabil. Når kommunen både ejer bygningerne, og derved har en økonomisk interesse i at få dispensationen, og kommunen samtidig skal have løst problemet omkring placeringen af flygtningene, vil der efter min mening være inhabilitet og manglende interesse i at finde andre løsninger. Derfor bør kommunen ikke godkende dispensationen og placeringen af flygtningene må derfor afvises.

15 Side 15 Jeg kan se at 17, stk. 4-udvalget, så vidt jeg kan vurdere, har overvejet en anden placering lidt for overfladisk. Udvalget har udarbejdet et bilag til et af deres møder, hvor flere muligheder bliver afvist, med en for mig uforståelig begrundelse. Erhvervsejendomme og erhvervslejemål bliver f.eks. afvist med begrundelse i at disse ejes af private og generelt er støjbelastede. Nebberødgaard med begrundelse i at det ligger i landzone og indretning af boliger ikke er mulig. Sygehusgrunden bliver alene afvist med begrundelsen omkring ejerforhold (region). For alle disse 3 muligheder bør der kunne udvikles og etableres rigtig gode boliger til flygtninge - både midlertidige og permanente. Det vil være gavnligt for ejerne af disse tomme bygninger, for borgerne i kommunen, som derved ikke skal se på disse spøgelsesbygninger, og for flygtningene, som ikke vil blive placeret i et villakvarter, hvor naboerne grundlæggende ikke ønsker dem. Jeg kan ikke tro, at der ikke kan indrettes boliger på den gamle Tvind Højskole, hvor der har boet en del elever. Bygningerne har karakter af en mindre landsby og der må være masser af muligheder. Også det gamle sygehus må meget hurtigt kunne indrettes, så flygtningene kan opholde sig der. Også løsningen med mandskabsvogne på forskellige matrikler, vil være mindre forstyrrende for kommunens borgere, end en placering midt i et villaområde. Det har været fremme at denne løsning vil koste en del i kloakring. Til det vil jeg gerne bemærke og stille spørgsmålet, hvordan tror forvaltningen at salgsværdien af naboernes ejendomme vil udvikle sig ved en placering af flygtninge på Hannebjerg? Den samme, lavere eller højere salgspris. Jeg tror den bliver lavere. Jeg tror også den bliver så meget lavere, at den samlede værdiforringelse vil blive over 100 mio. kr. for hele området. Det finder jeg ikke rimeligt. Mange vil sikkert blive boende, men en del vil sikkert skulle sælge af helt private årsager (nyt job, dødsfald, skilsmisse, andre ændringer i livet). Er det rimeligt at de så indirekte kommer til at betale for Hørsholms Kommunes manglende vilje til at betale for andre løsninger, hvor det ikke vil påvirke borgerne. Jeg mener det må være hele Hørsholm, der skal betale for en løsning. Vi må derfor finde en løsning, som alle betaler til via vores skat, og som ikke påvirker den enkelte borgers hverdag og økonomi helt vilkårligt. Med hensyn til anvendelsen af Hannebjerg, har jeg i forbindelse med nedlæggelsen af plejehjemmet, forstået det således, at bygningerne er inficeret/angrebet af skimmelsvamp. Dette i sådan en grad, at hele komplekset er totalt ubrugeligt til beboelse. Derfor kan det ikke være rigtigt, at Hørholm Kommune vil lade flygtninge bo her, og lade dem være udsat for påvirkningen af disse svampe. Det vil kunne resultere i alvorlig kronisk allergi, hvilket vi ikke kan være bekendt at udsætte flygtningene for. Det vil også kunne betyde et større berettigede erstatningskrav fra beboerne. Efter at have fulgt sagen, hvor Hørsholm Kommune kæmpede imod placeringen af et udrejsecenter på Sjælsmark Kasserne, virker det meget underligt, at samme kommune nu vil placere et bosted for flygtninge mit inde i kommunen. Jeg er bekendt med, at der er tale om 2 forskellige typer af beboere. Men vi må forvente, at flygtningene, kommunen skal finde bolig til, har forskellige ubehagelige oplevelser med sig. Kommunen må således også forstå, at det skaber utryghed omkring, hvad der kan komme til at ske i vores nærmiljø, hvis en større del af dem skal bo samlet og meget tæt på kommunens borgere fra den 1. dag. Mest bekymret er man naturligvis for sine børn, der både færdes alene og er alene hjemme en stor del af dagen. Hvis bare én flytning har en alvorlig afvigende adfærd, kan det resultere i en alvorlig situation, der kan være

16 Side 16 forfærdelig for den enkelte. Nu skal jeg ikke gøre alle flygtninge til syge eller forbrydere, men jeg ved at kulturen og menneskesynet hos flygtninge, kan være meget forskellig fra vores. Endelig frygter jeg at Hannebjerg ikke alene vil være bosted for de 20 flygtninge, men også vil blive samlingssted for rigtig mange flygtninge i kommunen. Pladsen foran Hannebjerg, og arealerne omkring, vil kunne tiltrække mange flygtninge i forbindelse med fælles sociale aktiviteter, med tilhørende støj og andre gener for de nuværende beboere i området. Et eksempel på disse gener kan opleves på Kokkedal Station, hvor en større forsamling af borgere med anden etnisk oprindelse jævnligt mødes om aftenen. Hvilket skaber problemer og stor utryghed. Med venlig hilsen Keld Andreasen

17 Side 17 From: GVH (Grethe Vittrup Hestbæch) Sent: 13 May :45: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Subject: Midlertidige flygtningebolig Hej, Jeg har med stor interesse læst om de midlertidige boliger til flygtningen, som Hørsholm skal etablere, og jeg forventer, at der vil blive kraftig modstand mod Hannebjerg som hjemsted for flygtningene. Jeg kom derfor på den tanke, at Kommunen, ligesom Holte Kommune har købt et kloster, kunne overveje at købe vores gård, Damgård, Segnerøddalsvej 1, 2970 Hørsholm. Vi har 800m2 under tag, hvoraf de 383m2 er hovedhuset, og herudover er der 3 længer og 1 separat hus på 180m2 + fuld loftetage. Ydermere er der en trælade på 200m2, som vi tidligere fik en forhåndsgodkendelse til at kunne istandsætte til bolig (nedlagt driftsbygning). Ejendommen ligger naturskønt og uden tætte naboer og er udbudt til en pris af kr Dette var bare mit forslag, da protesterne her formentlig ikke vil være overvældende. Tak. Best Regards Grethe Vittrup Hestbæch PA to VP of Emerging Platforms Novozymes A/S Krogshoejvej Bagsvaerd Denmark Phone: Mobile: Web: Follow Novozymes on: LinkedIn Twitter Novozymes A/S (reg. no.: ). Registered address: Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, Denmark This (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e- mail or use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this immediately. Thank you.

18 Side 18 From: Lone Falck Jørgensen Sent: 13 May :42: To: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Cc: Lars Falck Jørgensen;Henrik;Hørsholm Lilleskole Subject: Sagsnr Plejehjemmet Hannebjerg Kære Kommunalbestyrelse Vi har nu været Hannebjergs naboer mod syd i snart 21 år og var kede af at miste det gode naboskab med plejehjemmet. Vi har forstået, at grunden skal udstykkes i et antal individuelle parceller til beboelse, hvilket vi er interesseret i at høre mere om. I mellemtiden kan vi forstå, at det er planen at huse nyankomne flygtninge i kommunen i max. 5 år. Vi formoder: 1. At der ved valg af beboerne tages hensyn til, at vi har et meget fredeligt villaområde med en masse skolebørn i området. 2. At Hørsholm Kommune fortsat vil stå for hækklipning m.m. - vi har nemlig fælles hæk med Hannebjerg. I modsat fald beder vi jer venligst oplyse, hvem vi evt. skal tale med. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen Lone & Lars Falck Jørgensen Højskolevej Rungsted Kyst

19 Side 19 Fra: Merete Dueholm Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Hannebjerg. Dato: 17. maj :57:27 Hej. Jeg kan desværre ikke deltage i mødet på Hannebjerg d 18/5-15, har fået henvendelse som naboorientering. Jeg håber, og vil gerne selv deltage i, at vi får taget godt imod "vores" kommende flygtninge og medborgere. Vi er mange ressource stærke borgere her i kommunen, som burde kunne yde hver vores til at sikre et godt forløb, måske kunne vi endda foregå med et godt eksempel. Kunne vi måske lave en velkomst seance for dem? Har set på TV hvordan små danske samfund har gjort en virkelig hjertevarm indsats for at få de stakkels mennesker til at føle sig godt tilpas fra første færd.. Vi kunne måske efterligne det? Måske kunne man lave en Mentor ordning eller lignende.. Håber det bliver et konstruktivt møde. Jeg vil gerne medinddrages i evt tiltag. Venlig hilsen Merete Dueholm Rungstedhave 13D, st 2960 Rungsted Kyst tlf Denne indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette en med det samme uden at videresende eller kopiere den.

20 Side 20 Fra: Peter Rixen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Re: Vedr flygtninge på Hannebjerg Dato: 18. maj :31:04 Hej igen Jeg glemte sagsnumret som er Mh Peter Rixen Original Message From: Peter Rixen To: Sent: Monday, May 18, :24 PM Subject: Vedr flygtninge på Hannebjerg Til Annette Wiencken Tak for din skrivelse vedr. flygtningeboliger i det tidligere plejehjem Hannebjerg. Først vil jeg gerne hjælpe til med at disse borgere/medmennesker kan få det bare lidt bedre her hos os i Hørsholm. Jeg er klar. Jeg ser dog også mange problemer og vanskelligheder, som det er meget vigtig, at vi tør og har mod til at tale med hinanden om, uden at beskylde hinanden for urent trav. De skal foreløbigt være her l år. Hvad så hvis krigen ikke er slut? Hvad med de flygtninge der er begyndt at blive mere assimileret og ikke ønsker at vende tilbage.? Hvad med komne familie sammenføringer.? Dem vi tager os nu, er blot begyndelsen. Der vil løbende komme i tusindvis. Disse ulykkelige medmennesker kommer fra en helt anden kulturbaggrund. Med Islam i ryggen. Som kristen er jeg bekymret ved at vide, at mens vi sidder her, så dræbes kristene, voldtages og tvinges til at konvertere til Islam. Jeg ved at der er kristne bådflygtninge, der er blevet smidt overbord og dræbt af af muslimer Jeg ved at der er tidligere muslimer der er konverteret til kristendommen her i Danmark, men bliver udsat for vold af herboende muslimer Så min medmenneskellige holdning er virkelig sat på prøve. Jeg kan se, at vi gennem de sidste 30 år, må erkende, at vi ikke har været så dygtige til at integrerer de mange familier, unge som gamle. Vi har forsøgt så godt vi kunne. Opgaverne har været større end vi regnede med. Så måske er tiden til en " Time out" og så prøve at forbedre de flygtninge og indvandrer vi allerede har, så der opnås et bedre resulat, end at åbne mere op???. Den flygtningestrøm vi ser nu, er kun begyndelsen. Det bliver langt værre fremover. Er tiden måske kommet, hvor vi skal se på de mennekseretskonventioner, der blev lavet efter 2 verdenskrig. Hvor det var en anden tid og problemerne anderledes. Skal vi erkende, at vi ikke kan leve op til dise smukke hensigts erklæringer mere???. Vi står overfor en folkevandring som hverken hele Europa eller lille Danmark kan rumme hverken socialt eller økonomisk. Kimen til en borgerkrig ligger i horisonten og lurer, hvis vi ikke ser helt klar og har modet til det. Vi står alle overfor nogle meget ubehagelige valg En broderlig Hilsen Peter Rixen Kirstineparken 47

21 Side 21 Fra: Bent Christensen Til: Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post Emne: Sagsnummer indsigelse mod ændret anvendelse af ejendommen Hannebjerg Dato: 19. maj :35:25 I forlængelse af fremsendte skrivelser og borgermøde, den 18. maj 2015, skal jeg hermed gøre indsigelse mod ændret anvendelse af Hannebjerg. Indsigelsen er begrundet i den manglende plan for anvendelsen og gennemførelsen af den ændret benyttelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Hørsholm, med henvisning til planloven, vil gennemføre en ændret anvendelse til flygtningeboliger, når der netop ikke er en plan for, hvordan dette skal gennemføres. Konkrete mangler ved planen for gennemførelsen: 1. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange flygtninge det drejer sig om. 2. Den køns- og aldersmæssige sammensætning af flygtningene kendes ikke. 3. Den tidsbegrænsede anvendelse af Hannebjerg kunne ikke fastslås. 4. Konkrete planer for integrationen forelå ikke. 5. Kommunen kunne ikke garantere, at flygtningeboligerne ikke ville blive til et flygtningecenter, da kommunen ikke kendte til antallet af flygtninge i de kommende år. 6. Kommunen har ikke andre egnede boliger til flygtningene, hvorfor Hannebjerg kan blive en permanent løsning. 7. Staten kan reelt sætte kommunens beslutninger ud af kraft og dermed bestemme anderledes. Der foreligger således ingen konkrete planer for gennemførelsen af den ændret benyttelse af det tidligere plejehjem Hannebjerg, hvorfor dispensationen ikke kan tiltrædes. Med venlig hilsen BENT CHRISTENSEN Constantiavej Rungsted Kyst

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost

1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost 1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost Udvikling af innovationskraften og sparepotentialet ved bevarelse af fuldt Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg i forbindelse med spareplanen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Dansk Fængselsforbund Oktober 2008 Nr. 10-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny justitsminister vil sætte fokus på de ansatte 15 Fængselsbetjente i kamp mod terror 6 Salg af

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere