Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)"

Transkript

1 Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske Kvindeforening, se dér. Se også P 428: amtslæge L.B.Lauritzen. P 365: rektor Bodil Dyhre. Arbejdsudvalg - Sundhedsråd - forretningsudvalg Forhandlingsprotokoller og udvalg... 1 pk Forhandlingsprotokol Sundhedsrådet og forretningsudvalget, protokoller og breve /60. Fællesudvalgsmøder og udvalgsmøder: Referater og breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve og mødedeltagerlister Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk ,13/2. Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Referater (1 bd.) Fortegnelser over sundhedsrådets medlemmer, breve. 3a Beretninger fra udvalgene... 1 pk Beretninger, referater og regnskab fra arbejdsudvalget, sygeplejeforeningen, sundhedsrådet, breve vedr. sammenlægning af Dansk Menighedspleje og D.S Vedtægter, referater fra Sundhedsrådet, sygeplejerforeninger, oversigter over virksomheden i distrikterne 1

2 Månedsrapporter, referater og regnskab fra sundhedsrådet, sygeplejeforeningen, oversigter over virksomheden i distrikterne Breve: Sygeplejernes ferie- og vikarmeddelelser, fortegnelse over sundhedsrådets medlemmer. 5. Ca Håndbog for Sydslesvigsk Sundhedstjeneste Årsberetninger Dansk Røde Kors- Fælles- og Femmandsudvalget... 1 pk Mødereferater Mødereferater Avisudklip vedr. grænsepas, visumsordningen Kladdehefte med håndskrevne kopier af Sundhedstjenestens breve til direktoratet for vareforsyningen Budgetansøgning for Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe pk. Nemlig: Emnejournal nr pk. 1. U.år. Oversigt over kartotek/emnegrupper (1 bd.) Arbeitsamt. Lister over dansk ansat personale Baupolizei: Anbringelse af nummerskilt på bygningen Bespisningen: Korrespondance, lister over pakkemodtagere Besøg ude fra og besøg i Danmark (j. nr. 66). 6 Se nr Intet A. Bygninger, brændsel, lys m.m B. Byningsvurdering. j. nr. 108 Vurdering af Sundhedstjenestens ejendomme, byggebeskrivelse vedr. ombygning af træbarakken, Stuhrsallee 16. byggetegninger af Frueskovvej og Skovgade Emnejournal nr pk Danske Sekretariater Direktoratet for vareforsyning Distrikterne. Landsbyerne med medlemsfortegnelser, poliklinikken Slesvig, kort over distriktssygeplejers- 2

3 kernes virkeområder, generelle sager. 12. Intet Ferie: Korrespondance vedr. ferie og fridagsregler Fester: Personalefester, invitationer, deltagerlister, sange Emnejournal nr pk Folketælling: Breve Forplejning: Kostplaner, lister med varepriser Danske forsikringer. Korrespondance vedr. brand- og de ansattes forsikringer (se også pk. 21) Tyske forsikringer: Familienausgleichskasse, Berufgenossenschaft o.s.v. (se også pk. 21) Garantibeviser: Støvsuger, radio, reparation af Wächterkontroluhr Gaver og takkebreve vedr. tøjpakker, sygehusophold, indsamlinger m.m Emnejournal nr pk Gesundheitsamt Inventar, optællingslister, salg af værktøj fra garagen. 2. Varebeholdning og optælling (jr. nr. 97): optællingslister over inventar og beklædning, varebeholdning 31/ Lagerbeholdninger (jr. nr. 68), inventaroptælling 4. Dansk Sundhedstjenestes linnedstue (jr. nr. 121), vareoptælling 31/ Emnejournal nr pk Julemappen: Lister over modtagere af julehilsenen Klagesager Krankenhausgesellschaft: Medlemskab Kvindeforeningen /58. Landesregierung: Breve vedr. Bekämpfung von Suchtgefahren og sygetransport. Ministerium des Inneren (j. nr. 93): Abort regler. Ministerium für Arbeit, Wohlfahrt und Gesundheitswesen, forskelligt Landesversicherungsanstalt (L.V.A.): Regler for indlæggelse af sygepatienter ved TBC Lejemål hos Dansk Sundhedstjeneste Medicin og rekvisitter: Indkøb, returnering, udlevering og anvendelse, toldspørgsmål. 3

4 Møder og konferencer: Deltagelse i Gesundheitswoche 1956, indvielse af DRK s skolehjem Nattevagt: Vagtselskaber, tilbud og retssager Emnejournal nr pk Omveksling: Kronelønnede medarbejdere til DM Personaleboliger (leje m.v.). Meddelelser til Wohnungsamt, opvarmning af personaleboliger, Arkitekt Rieve: Tildeling af byggematerialer, håndværkertilbud Røngtenvognen: Korrespondance vedr. køreplaner og udlejning af røntgenvognen til tuberkulosehospitaler og fængsler i Danmark Sundhedsstyrelsen: Lægeberetninger over patientbevægelsen, pjece: barnets ernæring og pleje Sygekasser. Betaling for patienter (j. nr. 54) Takster for patienters ophold (j. nr. 87) Emnejournal nr pk Telegrafenbauamt (Fernmeldeamt). Telefontilslutninger. 40. Tom Vask og rengøring: Breve vedr. tøjmængden til vask på Aabenraa sygehus. 42. Mangler Findes ikke j. nr Sygepakker: Bespisningen Helsehjemmet Sdr. Vilstrup Strand. 45. Mangler (Lønninger + j. nr. 42 personale). 46. Mangler. (Anskaffelse af nyt røntgenanlæg) Revisionsbemærkninger Foreningen af yngre læger: Korrespondance vedr. lægestillinger Emnejournal nr pk Pensionsordning: Korrespondance, lister over pensionsforsikrede medarbejdere Dansk sygeplejeråd: Korrespondance vedr. ansættelse og løn af sygeplejersker Indenrigsministeriet: Cirkulære vedr. løn, brev ang. indlagte patienter i Danmark Grænseforeningen: Korrespondance vedr. køb af personvægte og kørselspenge Invalidenævnet, Sønderborg: Korrespondance vedr. 4

5 selvkørende sygevogn. 54. Se jr. nr Stadtverwaltung: Forskelligt Uddannelse af sygeplejersker: Uddannelse af elever, opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, sygeplejeelevernes aflønning, sygemedhjælpere, elevlister Mangler Bedriftsværn Presse: Artikler til pressen Emnejournal nr pk Hjemmesyge- Dansk Menighedspleje: Oversigter over arbejdet i Kvindeforeningen og Menighedsplejen Dansk Alderdomshjem: Ansøgning om optagelse, udstyr. 63. Arbeitsamt: Mangler Abonnement af fagtidsskrifter og aviser Den norske Officers Club: Ansøgning om medlemsoptagelse i Clubben. 66. Se jr. nr Fripladser: Oversigter. 68. Se jr. nr Privatkørsel Retssager Testament og boligsag Retssag vedr. lejligheden Flensborggade 50 i Rendsborg - Søster Karen/Lobien Erstatningssag: Frk. Elisabeth Maas, indlagt på Amtssygehuset i Gram i tiden Emnejournal nr pk Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Samariterkursus. Korrespondance vedr. kurser til skoleelever og ansatte Skoleforeningen: Anmodning om et sydslesvigsk feriebarn, økonomisk støtte til lærer Runz Spedition: Kontor-lagerleje og spedition vedr. tysklandsbespisningen Tuberkoloseafdelingen for børn: Byggeplaner Waldstrasse og Marienhölzungsweg, budget. 75. Mangler: Dansk Sundhedstjenestes oprettelse (henligger i arkivet), 5

6 76. Tom 77. Tom Sukkerafgift: Korrespondance vedr. afgiften Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse: korrespondance vedr lommepenge og tøj til indlagte patienter Emnejournal nr pk Licitation. Tyske priser på kolonialvarer Licitationer: Priser på kartofler, øl, brød, æg, mælk, smør og ost Højfjeldssol: Anskaffelse Fuldmagter Landesgesundheitsbeirat: Pressemeddelelse vedr. første sammenkomst. 84. Mangler Sydslesvigsk Forening. Forskellig korrespondance Emnejournal nr pk Dodge lastvogn, Chevrolet ambulance Blød ambulance. Udskiftning af Ford Anskaffelse af F.V.-ambulance Udskiftning af 8 stk. folkevogne (VW brochurer), salg af de brugte Chevrolet lastvogn 1946 (Elefanten) Tomt læg Salg af 2 stk. Ford Prefect 1948, 1 stk. Morris 1946, klausulering af Ford Prefect Udskiftning af Opel Blitz madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Ford Prefekt N Salg af Ford Prefekt N Køb af 4 stk. folkevogne Salg af D.S. folkevogne nr Køb af 5 stk. folkevogne Salg af folkevogn nr. 27 og Salg af Vauxhall personvogn N Salg af Ford Prefekt N Salg af Vauxhall personvogn N Køb af 3 stk. folkevogne Salg af Ford Prefekt N Salg af folkevogn nr Salg af folkevogn nr Salg af Vauxhall personvogn N

7 Salg af Ford Prefekt N Salg af Chevrolet lastvogn - ambulancen Emnejournal nr pk Køb og salg af biler: Brochurer på biler og knallerter, afgifts- og forsikringspapirer Salg af vognene nr madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Lambtetta Scoter + brochure Køb af 6 stk. nye VW Standard Automobilernes drift, Chevrolet brochure. 87. Se jr. Nr Oversigt over indkøbte varer i jan Uniformer: Korrespondance vedr. pristilbud fra forskellige firmaer på uniformer og kapper Syn af Automobiler: Undersøgelsesrapporter Sagen Karl Christian Larsen Nielsen, I.P., Dynt pr. Broager, dødsfald. 93. Se jr. nr Konsulentsekretær Bruno Bach: Møbelkøb. 95. Se jr.nr Sydslesvigsk studie- og hjælpefond: Uddannelse Adolf Krambeck. 97. Se jr.nr Sydslesvigsk Kultursamfund: Vedtægter, årsberetning, medlemskort Driftsråd (Betriebsrat) Mangler Kornkontoret: Rugbrødspriser Attestpenge: Korrespondance Forbrugsartikler statistik for april-juni Skole-tandlæge og sundhedsplejerskes arbejde Emnejournal nr pk Finanzamt: Korrespondance vedr. skat for ejendomme og personale Se jr. nr Benzin og dansk-engelsk-tysk indregistrering Se jr. nr Mangler Mangler Tysk Røde Kors: Breve vedr. møde med tysk Røde Kors Sydslesvigske lægers studieophold i Danmark: Udtalelser Mangler. 7

8 Diagnosestationerne: Breve og statistik Mangler Tyske statsborgeres indlæggelse på hospitaler i DK. Danske statsborgeres indlæggelse og amb. behandling på Dansk Sundhedstjeneste. Betaling for patienter (jr. nr. 6) Rekreationsophold i Danmark af sydslesvigere (jr. nr. 115). Efterbetaling for sydslesvigske patienter på epidemi- Sygehuset i Sønderborg (jr.nr. 95) Vandrekurve: Babyudstyr til låns Salg af inventar Mangler Sygehusforeningen i Danmark Se jr. nr Høreapparater: Korrespondance Adolph Lorenzen (regnemaskiner, brochurer) Elektrocardiograf Schwerkriegsbeschädigte: Korrespondance vedr. ansættelse af Schwerbeschädigte Emnejournal nr pk Reparationer m.m. af D.S. tjenestevogne Julegratiale - DM- lønnede medarbejdere: Forskelligt vedr. julen, julehilsener, pynt, maden, tilbudsbrochurer m.m Indkøb af bogføringsmaskine Gigtsanatoriet i Graasten Annoncer Rådmand S. Münchow: Godkendelse af referater fra Arbejdsudvalgsmøderne Retningslinier ved evtl. katastrofer Vedr. poliovaccination: Korrespondance med forskellige, skolernes elevtal, vaccinationslister Diverse: Leje af personaleværelser, Arag Rechtsschutz, forespørgsler, pasregler til danske og tyske statsborgere m.m Emnejournal nr pk Hovedrevisorat, København: Breve Mælkebespisningen Duplikator: Brochurer. Sagligt ordnede sager - Tillæg til emnejournal 8

9 Forskelligt... 3 pk. Nemlig: pk Samtlige forsikringer, danske og tyske jr. nr (se også pk. 7) S. Münchow/H. Fischer. Brev vedr. D.S. overgang til en sydslesvigsk organisation Herm. G. Detlefsen vedr. telefonamt Benzintankanlæg hos Neubauer Købekort: lister over Sundhedstjenesten personale, vedr. tysklandsbespisningen Administrator Konsul P.F. Bagge ( ), fuldmagt, breve fra statsministeriet og vedr. Bagges død Sydsl. Lægers studieophold i Danmark: Ansøgninger vedr. Studiestøtte Advokat Johannsen: Breve vedr. byggeri Stuhrs Allee 16, og sagen firma Gosch Gamle bilpapirer: Håndskrevne lister over bilparken med oplysninger om forsikringer, anvendelse o.s.v Bilparken... 1 pk Kørsel: Diverse anmodning om bil Diverse forskelligt vedr. Bilerne Vognparken - fortegnelser og brug af bilerne Diverse forskelligt vedr. bilerne BZ. indregistrering af Dansk Sundhedstjenestes vogne Cirkulærer vedr. kørsel Forsikringer Kørselsuheld Benzin Kørselsrapporter Benzinforbrug Kørselsstatistik Kørselsstatistik pk Tysk sygehusvæsen Mitteilungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein e.v Møder og konferencer (se også pk. 9 læg 31) Danske Sekretariater (se også pk.6 læg 9). 9

10 Breve Udgåede breve... 1 pk Lister over rekreationsophold Løbende sager Månedsrapporter Månedsrapporter og oversigter over virksomheden i distrikterne... 3 pk. Nemlig: pk Rapporter fra by og landdistrikterne pk marts. Rapporter Bilag til rapporterne Statistik over patienter på hospitaler, sanatorium og til rekreation jan. Regnskabsbog for hospitals-og sanatoriumsophold pk Oversigter over virksomheden og gennemførte undersøgelser Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne pk Sundhedsplejernes arbejde, tilsyn med småbørn og skolebørn, skolernes elevtal Skolelægearbejdet, kort over Schl-Hol. med indtegninger 10

11 Skoletandlægearbejdet Distrikssygeplejearbejdet, løn og boligforhold, distriksinddelinger, personantal m.m. Personalesager Personalesager... 1 pk Fratrådt personale: Tollefsen, Sigrid Ellen Margrethe (1917- ),, sygeplejerske Jensen, Inger Leth g. Bak Sørensen (1917- ), hjemmesygeplejerske Hammer, Kai (1893- ), overlæge Andersen, Anna Vium (1901- ), distriktssygeplejerske Jørgensen, Solveig (1938- ), hjemmesygeplejerske Gregersen, Alma (1926- ), Nielsen, Karen (1934- ), distriktssygeplejerske Hansen, Hanne (1938- ), hjemmesygeplejerske Mogensen, Margrit (1930- ), sundhedsplejerske Flyger, Edith Margrethe (1925- ), sundhedsplejerske 11. (Tomt læg) Petersen, Gunda, husmedhjælper Math, Augusta, vikar f. hjemmesygepl Ross, Marianne (1934- ), sundhedsplejerske Hansen, Christine (1911- ), husmedhjælper Petersen, Ingrid gift Bordel (1942- ), husmedhjælper Sørensen, Gerda, husmedhjælper Wriedt, Ingrid f. Herbst (1940- ), husmedhjælper Ankersen, Günta f. Nielsen (1932- ), lægesekretær Schlüter, Ingrid g. Haase (1934- ), kontorist Asmussen, Ingrid f. Löck (1930- ), husmedhjælper Keuchel, Otto (1927- ), forretningsfører Thiess, Anna (1912- ), husmedhjælper Afslag på ansøgninger Afslag på ansøgninger. Enkelte institutioner - byggesager Byggesager... 3 pk. Nemlig: Huskøb m.m.... 1pk Flensborg, Frueskovvej 60, børnehospitalet og tuberkolosestationen, køb, ombygning, regnskab, inventar Læk, Heinrichstr. 23, køb, istandsættelse, lejemål, byggetegninger 11

12 Slesvig, tjenestebolig, korrespondance vedr. Lejemålet, inventaroptælling Tarp, Jaruplund-Røhsminde, tjenestebolig, Sørup + Sterup, tjenestebolig Tønning, tjenestebolig Süderbrarup, tjenestebolig Før-Amrum, tjenestebolig Bredsted, tjenestebolig Katrott-Pommerby, korrespondance vedr. køb og salg af frk. Marie Petersen grund Lyksborghjemmet... 1 pk Rejsning af børnehjemmet, omkostningsoverslag Byggetegninger Byggemyndighedssager med tegninger Tegninger, inventar, budget Byggemøder Skovgade 45, Flensborg, Nibøl... 1 pk Byggetegninger og omkostningsoverslag Håndværkertilbud vedr. ombygningen af Skovgade Omkostningsoverslag og inventar Flensborg by, Bauschein for Carport Baubesprechungen, Wochenrapport Nibøl: Tilbygning af udestue, Ullebüllerstr. 11 tegning, regnskab, korrespondance Byggesager, varmeanlæg i Skyttehuset o.a. Inventar Optællingslister og fordeling... 3 pk. Nemlig: pk Inventarlister over den komplette beholdning af DS, personaleliste på engelsk, lister over inventar lånt af fru Heitmann Inventarlister Inventarlister, 1 liste med varebeholdning Linnedbeholdning Inventaroptælling. 12

13 / pk Fordelingslister over inventaret Forandringer i fordelingen. 3. U.år Inventaroptælling fra stationerne, alfabetisk Lister over inventar på stationerne, ønskesedler til inventar, udlån af materiale til kursus Inventarfordeling... 1 pk Ønskelister til inventarfordelingen efter nedlæggelsen af hospitalsafdelingen Fordelingslister Varebeholdningen Takkebreve Korrespondance... 1 pk. med Dansk Røde Kors, København revisionsdepartement Dansk Sundhedstjeneste København Kur og pleje: Regnskab, Sønderborg Løve Apotek, regnskab for husholdningen i Trøjborg Lejere og Grundstückslasten. Kontrakter Løbende kontrakter... 1 pk Overenskomst med R. K. ambulancen, Sønderborg, lejemålsforhøjelser, Frueskovvej 39, Flensborg Frueskovvej 60 og Skovgade 41, Flbg. Junkerhohlweg, Dansk Kørselstjeneste, Stuhrsallee 16, Flbg. Nattevagt Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., vedtægter, lister over personale og sundhedsrådets medlemmer Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk 13

14 Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., brev til personalet ang. overdragelsen, optællingslister. Korrespondance med hospitaler og hjem i Danmark Korrespondance med hospitaler i Danmark... 4 pk. Nemlig: Patienter... 1 pk Kysthospital Juelsminde Rigshospitalet København Statshospitalet Sønderborg Sindssygehospitalet Augustenborg Aarhus Kommunehospital Aarhus Radiumstation Finseninstitut København Red barnets hjem for sukkersyge børn, Kbh Ort. Hospital, Aarhus Folkekuranstalt ved Hald Hørecentralen i Odense og Aarhus Patienter... 1 pk Augustenborg Sanatorium Hjerting Sanatorium Kystsanatoriet Kalø Vig, pr. Skødstrup Kystsanatoriet Frederikshavn Skørping Sanatorium Nakkebølle Sanatorium Nervesanatorium Dianalund Gigtsanatoriet Graasten Patienter... 1 pk Blindeinstitut, Refsnæs. Statens institut for talelidende By- og Amtssygehuset, Haderslev. Invalidenævnet Sønderborg Folkekuranstalt i Hald Børnenes helsehjem, Sdr. Vilstrup, lister over børn til og fra Helsehjemmet. 14

15 Sønderjydsk fonds Børnehjem, Haderslev, Børnehjemmet Lyshøj, Sønderborg, Højer Børnehjem Ehlershjemmet Erlev Børnehjem Frk. Maren Jacobsen, Sønderborg, kautionsbreve for patienterne til rekreationsophold Forskelligt... 1 pk Silkeborg sanatorium Korrespondance vedr. forskellige sager Byggetegninger af børnehjemmet, lister over inventar og beklædning Diverse: Liste over sygedagene for indlagte patienter Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse. Hjemmesygepleje - sygeplejeforeninger Henlæggelse af Sygepleje-Husmoder og Kvindeforeningens arbejde under Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk Lønspørgsmål, regnskab, mødenotitser Forhandlingsprotokol, referater af arbejdsudvalgs- og fællesmøder, vedtægter, Forhandlingsprotokoller fra vælgerforsamlingen med deltagerlister Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk. Indhold Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjenste (Grundmateriale med fotos og tryksager indsendt til CD-rom Lille Klaus ) Forretningsudvalget, støttekredsen, Sundhedsrådet, protokoller Forretningsudvalget, Sundhedsrådet, protokoller. Sygejournaler Patienters sygejournaler pk. Nemlig: pk. 15

16 Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler. 16

17 pk Sygejournaler pk Sygejournaler: pk Sygejournaler pk Sygejournaler Navneliste til sygejournalerne i pakke Anm.: Journalerne er anlagt under de anførte navne. Sagerne er henlagt kronologisk efter sagsoprettelsesår. Den enkelte journal indeholder alle familiemedlemmer. Navn År/sagsoprettelse Pakke + læg Albrecht, Anna, Flensborg Andersen, Maren K.L., f. Petersen, Flensborg Andresen, Kristian, Flensborg Andresen, Johanne, Flensborg Andresen, Christian, Maasbüll, Rüllschau Andresen Gustav, Flensborg Andresen, Andreas, Flensborg Asmussen, Rolf, Flensborg Asmussen, Manfred, Flensborg Auerbach, Getha Helene, Flensborg Bandow, Jørgen Peter, Flensborg

18 Barckmann, Karl, Flensborg Bartoldsen, Helmuth, Glücksborg Bergner, Karl, Flensborg Bernack, Karl-Heinrich, Flensborg Beth, Friedrich, Flensborg Bock, Franz, Flensborg Boeller, Hannelore, Flensborg Boisen, Heinrich + Ruth, Flensborg Brodersen, Marie, Wimmersbüll Brodersen, Johanne, Flensborg Brodersen, Willi, Flensborg Brumme, Wilhelm, Flensborg Bublitz, Werner, Frederiksstad Budde, Adolf August, Klixbüll, Flensborg Butt, Paul, Flensborg Büchert, Erich, Weding Bär, Albert Heinrich, Kobbermølle Christensen, Adolf, Flensborg Christiansen, Lorenz Carl, Flensborg Conradt, Bruno, Flensborg Damm, Christian, Ellund Delfs, Edith, Rendsborg Drehse, Johannes, Flensborg Duhm, Elsabe, Flensborg Dunker, Annemarie, Flensborg Ebel, Kostka (Karp), Flensborg Engel, Marianne, Egernførde Engel, Magda, Winnemark-Egernförde Eriksen, Nikolaus, Flensborg Fischer, Bruno Eugen, Flensborg Gerster, Elke f. Schultz, Flensborg Gmeinwieser, Walter, Flensborg Goldberg, Friedrich W. K., Flensborg Görtz, Erika g. Swoboda, Flensborg Hamann, Karl, Flensborg Hansen, Kjeld, Flensborg, Vojens Hansen, Herbert, Flensborg Hansen, Helene g. Mehlschau Hansen, Hans Heinrich Alvin Hansen, Thomas, Tarup-Flensborg Heeschen, Ingeline Christine, Flensborg Hein, Annemarie + Jürgen, Flensborg Held, Nikolaus, Flensborg Helmer, Wilhelm (Hansen), Flensborg Helmer, Helmut H., Flensborg Hermes, Gustav, Flensborg

19 Hinrichsen, Viggo, Flensborg Hinrichsen, Viggo, Flensborg Holst, Anni, Flensborg Jacobs, Thomas, Flensborg Jacobsen, Inger Marie f. Toustrup Jacobsen, Werner, Flensborg Jahn, Peter, Flensborg Jensen, Ella, Flensborg Jensen, Fritz, Kiel-Suchsdorf Jensen, Johannes, Flensborg Jensen, Willi, Flensborg Jensen, Sofie Bothilde, Flensborg Jensen, Elfriede Elisabeth, Harreslev Jessen, Anna, Flensborg Jessen, Andreas, Flensborg Joerdens, Ewald, Flensborg Johannsen, Heinrich, Büdelsdorf Juhl, Kathrine, Husby Jürgensen, Arthur, Harreslev Jürgensen, Theodor, Flensborg Jørgensen, Wilhelmine + Helmuth, Flensborg Jørgensen, Paul + Christine, Flensborg Karstens, Lucie, Harreslev Kjems, Niels, Harreslev Klaus, Oskar, Flensborg Klein, Ernst, Eckernförde Knutzen, Jürgen Hinrich, Rendsborg Koch, Johannes, Fahrdorf, Flensborg Kracht, Ida Maria, Flensborg Krüger, Anita g. Jurtzig+ Balow, Slesvig Kuhn, Otto, Flensborg Kuhn, Ferdinand, Flensborg Köpcke, Emmy, Flensborg Ladendorf, Ernst, Flensborg Lange, Walther, Flensborg Lassen, Dagmar, Jardelund Lisker, Walter, Flensborg Litzenroth, Käthe und Lilli, Eckernförde Lorenz, Paul, Flensborg Lorenzen, Elke f. Schrøder, Husby Lund Rasmussen, Hans, Kruså Lund, Søren, Synderupfeld Lund, Mathilde, Flensborg Marquardsen, Jacob, Flensborg Matthiesen, Johannes H., Flensborg Mikkelsen, Heinrich, Flensborg

20 Müller, Anni, Flensborg Mählitz, Theodor, Flensborg Møller, Bruno, Flensborg Neukirchen, Elsa, Flensborg Nielsen, Walter Adolf, Flensborg Nissen, Flensborg + fam. Schrøder, Flensborg Nöhrenberg, Tienchen, Frederiksstad Ohl, Anni, Flensborg Ohlsen, Else, Flensborg Pardey, Josephine, Slesvig Paulsen, Harald, Flensborg Paulsen, Wilhelm, Flensborg Paulsen, Peter, Flensborg Petersen, Matthias, Flensborg Petersen, Horst, Flensborg Petersen, Hildegard f. Niemeyer, Flensborg Petersen, Karl, Harrislee Petersen, Egon, Flensborg Petersen, Günther, Flensborg Petersen, Jacob, Flensborg Pokørn, Hans Bernhard, Flensborg Rau, Hilde, Flensborg Rautenstrauch, Hermann, Flensborg Redlich, Olga, Flensborg Rettig, Friedrich, Flensborg Richter, Hans Joachim, Flensborg Runz, Herbert, Husum Scharfe, Friedrich Wilhelm, Flensborg Scheppach, Edwin, Flensborg Schlueter, Hans, Flensborg Schmidt, Jacob, Frederiksstad Schmidt, Herbert, Flensborg Schrøder, Hans + fam. Nissen, Flensborg Schuldt, Johannes (Henske), Gettorf Schultz, Joachim, Flensborg Schwarzer, Christiane, Harreslev Schönherr, Emil, Flensborg Schöning, Harald Günther Semper, Herbert Erwin, Flensborg Stange, Johan + Emma, Husum Stegh, Christel, Flensborg Thomsen, Arnold, Flensborg Tüxen, Traute f. Scharfe, Flensborg Unger, Käthe, Flensborg Voss, Detlef, Flensborg Vrolichs,. Ingrid f. Ohls, Flensborg

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948).

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aabenraa Badminton Club

Aabenraa Badminton Club Herresingle U09 D 1. (P.1) 060512-01 August Emil Clausen Kock (Graasten) 2. (P.2) 071201-01 Josse Krabbenhöft (Slesvig IF) 3. (P.3) 060728-01 Alexander Damsgaard Thomsen (Hjerting IF) Herresingle U11 B

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Varnæs Kirkegård - Gravsten - Fotograferet 2012

Varnæs Kirkegård - Gravsten - Fotograferet 2012 Varnæs Kirkegård - Gravsten - Fotograferet 2012 (rul nedad og find navn) (mail navn og nr. til arkivet for at få billedet) Fornavne Efternavn Pigenavn Født Død Bopæl Afsnit Billede nr. Gravsted Anne Cathrine

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. 2

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere