Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)"

Transkript

1 Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske Kvindeforening, se dér. Se også P 428: amtslæge L.B.Lauritzen. P 365: rektor Bodil Dyhre. Arbejdsudvalg - Sundhedsråd - forretningsudvalg Forhandlingsprotokoller og udvalg... 1 pk Forhandlingsprotokol Sundhedsrådet og forretningsudvalget, protokoller og breve /60. Fællesudvalgsmøder og udvalgsmøder: Referater og breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve og mødedeltagerlister Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk ,13/2. Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Referater (1 bd.) Fortegnelser over sundhedsrådets medlemmer, breve. 3a Beretninger fra udvalgene... 1 pk Beretninger, referater og regnskab fra arbejdsudvalget, sygeplejeforeningen, sundhedsrådet, breve vedr. sammenlægning af Dansk Menighedspleje og D.S Vedtægter, referater fra Sundhedsrådet, sygeplejerforeninger, oversigter over virksomheden i distrikterne 1

2 Månedsrapporter, referater og regnskab fra sundhedsrådet, sygeplejeforeningen, oversigter over virksomheden i distrikterne Breve: Sygeplejernes ferie- og vikarmeddelelser, fortegnelse over sundhedsrådets medlemmer. 5. Ca Håndbog for Sydslesvigsk Sundhedstjeneste Årsberetninger Dansk Røde Kors- Fælles- og Femmandsudvalget... 1 pk Mødereferater Mødereferater Avisudklip vedr. grænsepas, visumsordningen Kladdehefte med håndskrevne kopier af Sundhedstjenestens breve til direktoratet for vareforsyningen Budgetansøgning for Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe pk. Nemlig: Emnejournal nr pk. 1. U.år. Oversigt over kartotek/emnegrupper (1 bd.) Arbeitsamt. Lister over dansk ansat personale Baupolizei: Anbringelse af nummerskilt på bygningen Bespisningen: Korrespondance, lister over pakkemodtagere Besøg ude fra og besøg i Danmark (j. nr. 66). 6 Se nr Intet A. Bygninger, brændsel, lys m.m B. Byningsvurdering. j. nr. 108 Vurdering af Sundhedstjenestens ejendomme, byggebeskrivelse vedr. ombygning af træbarakken, Stuhrsallee 16. byggetegninger af Frueskovvej og Skovgade Emnejournal nr pk Danske Sekretariater Direktoratet for vareforsyning Distrikterne. Landsbyerne med medlemsfortegnelser, poliklinikken Slesvig, kort over distriktssygeplejers- 2

3 kernes virkeområder, generelle sager. 12. Intet Ferie: Korrespondance vedr. ferie og fridagsregler Fester: Personalefester, invitationer, deltagerlister, sange Emnejournal nr pk Folketælling: Breve Forplejning: Kostplaner, lister med varepriser Danske forsikringer. Korrespondance vedr. brand- og de ansattes forsikringer (se også pk. 21) Tyske forsikringer: Familienausgleichskasse, Berufgenossenschaft o.s.v. (se også pk. 21) Garantibeviser: Støvsuger, radio, reparation af Wächterkontroluhr Gaver og takkebreve vedr. tøjpakker, sygehusophold, indsamlinger m.m Emnejournal nr pk Gesundheitsamt Inventar, optællingslister, salg af værktøj fra garagen. 2. Varebeholdning og optælling (jr. nr. 97): optællingslister over inventar og beklædning, varebeholdning 31/ Lagerbeholdninger (jr. nr. 68), inventaroptælling 4. Dansk Sundhedstjenestes linnedstue (jr. nr. 121), vareoptælling 31/ Emnejournal nr pk Julemappen: Lister over modtagere af julehilsenen Klagesager Krankenhausgesellschaft: Medlemskab Kvindeforeningen /58. Landesregierung: Breve vedr. Bekämpfung von Suchtgefahren og sygetransport. Ministerium des Inneren (j. nr. 93): Abort regler. Ministerium für Arbeit, Wohlfahrt und Gesundheitswesen, forskelligt Landesversicherungsanstalt (L.V.A.): Regler for indlæggelse af sygepatienter ved TBC Lejemål hos Dansk Sundhedstjeneste Medicin og rekvisitter: Indkøb, returnering, udlevering og anvendelse, toldspørgsmål. 3

4 Møder og konferencer: Deltagelse i Gesundheitswoche 1956, indvielse af DRK s skolehjem Nattevagt: Vagtselskaber, tilbud og retssager Emnejournal nr pk Omveksling: Kronelønnede medarbejdere til DM Personaleboliger (leje m.v.). Meddelelser til Wohnungsamt, opvarmning af personaleboliger, Arkitekt Rieve: Tildeling af byggematerialer, håndværkertilbud Røngtenvognen: Korrespondance vedr. køreplaner og udlejning af røntgenvognen til tuberkulosehospitaler og fængsler i Danmark Sundhedsstyrelsen: Lægeberetninger over patientbevægelsen, pjece: barnets ernæring og pleje Sygekasser. Betaling for patienter (j. nr. 54) Takster for patienters ophold (j. nr. 87) Emnejournal nr pk Telegrafenbauamt (Fernmeldeamt). Telefontilslutninger. 40. Tom Vask og rengøring: Breve vedr. tøjmængden til vask på Aabenraa sygehus. 42. Mangler Findes ikke j. nr Sygepakker: Bespisningen Helsehjemmet Sdr. Vilstrup Strand. 45. Mangler (Lønninger + j. nr. 42 personale). 46. Mangler. (Anskaffelse af nyt røntgenanlæg) Revisionsbemærkninger Foreningen af yngre læger: Korrespondance vedr. lægestillinger Emnejournal nr pk Pensionsordning: Korrespondance, lister over pensionsforsikrede medarbejdere Dansk sygeplejeråd: Korrespondance vedr. ansættelse og løn af sygeplejersker Indenrigsministeriet: Cirkulære vedr. løn, brev ang. indlagte patienter i Danmark Grænseforeningen: Korrespondance vedr. køb af personvægte og kørselspenge Invalidenævnet, Sønderborg: Korrespondance vedr. 4

5 selvkørende sygevogn. 54. Se jr. nr Stadtverwaltung: Forskelligt Uddannelse af sygeplejersker: Uddannelse af elever, opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, sygeplejeelevernes aflønning, sygemedhjælpere, elevlister Mangler Bedriftsværn Presse: Artikler til pressen Emnejournal nr pk Hjemmesyge- Dansk Menighedspleje: Oversigter over arbejdet i Kvindeforeningen og Menighedsplejen Dansk Alderdomshjem: Ansøgning om optagelse, udstyr. 63. Arbeitsamt: Mangler Abonnement af fagtidsskrifter og aviser Den norske Officers Club: Ansøgning om medlemsoptagelse i Clubben. 66. Se jr. nr Fripladser: Oversigter. 68. Se jr. nr Privatkørsel Retssager Testament og boligsag Retssag vedr. lejligheden Flensborggade 50 i Rendsborg - Søster Karen/Lobien Erstatningssag: Frk. Elisabeth Maas, indlagt på Amtssygehuset i Gram i tiden Emnejournal nr pk Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Samariterkursus. Korrespondance vedr. kurser til skoleelever og ansatte Skoleforeningen: Anmodning om et sydslesvigsk feriebarn, økonomisk støtte til lærer Runz Spedition: Kontor-lagerleje og spedition vedr. tysklandsbespisningen Tuberkoloseafdelingen for børn: Byggeplaner Waldstrasse og Marienhölzungsweg, budget. 75. Mangler: Dansk Sundhedstjenestes oprettelse (henligger i arkivet), 5

6 76. Tom 77. Tom Sukkerafgift: Korrespondance vedr. afgiften Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse: korrespondance vedr lommepenge og tøj til indlagte patienter Emnejournal nr pk Licitation. Tyske priser på kolonialvarer Licitationer: Priser på kartofler, øl, brød, æg, mælk, smør og ost Højfjeldssol: Anskaffelse Fuldmagter Landesgesundheitsbeirat: Pressemeddelelse vedr. første sammenkomst. 84. Mangler Sydslesvigsk Forening. Forskellig korrespondance Emnejournal nr pk Dodge lastvogn, Chevrolet ambulance Blød ambulance. Udskiftning af Ford Anskaffelse af F.V.-ambulance Udskiftning af 8 stk. folkevogne (VW brochurer), salg af de brugte Chevrolet lastvogn 1946 (Elefanten) Tomt læg Salg af 2 stk. Ford Prefect 1948, 1 stk. Morris 1946, klausulering af Ford Prefect Udskiftning af Opel Blitz madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Ford Prefekt N Salg af Ford Prefekt N Køb af 4 stk. folkevogne Salg af D.S. folkevogne nr Køb af 5 stk. folkevogne Salg af folkevogn nr. 27 og Salg af Vauxhall personvogn N Salg af Ford Prefekt N Salg af Vauxhall personvogn N Køb af 3 stk. folkevogne Salg af Ford Prefekt N Salg af folkevogn nr Salg af folkevogn nr Salg af Vauxhall personvogn N

7 Salg af Ford Prefekt N Salg af Chevrolet lastvogn - ambulancen Emnejournal nr pk Køb og salg af biler: Brochurer på biler og knallerter, afgifts- og forsikringspapirer Salg af vognene nr madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Lambtetta Scoter + brochure Køb af 6 stk. nye VW Standard Automobilernes drift, Chevrolet brochure. 87. Se jr. Nr Oversigt over indkøbte varer i jan Uniformer: Korrespondance vedr. pristilbud fra forskellige firmaer på uniformer og kapper Syn af Automobiler: Undersøgelsesrapporter Sagen Karl Christian Larsen Nielsen, I.P., Dynt pr. Broager, dødsfald. 93. Se jr. nr Konsulentsekretær Bruno Bach: Møbelkøb. 95. Se jr.nr Sydslesvigsk studie- og hjælpefond: Uddannelse Adolf Krambeck. 97. Se jr.nr Sydslesvigsk Kultursamfund: Vedtægter, årsberetning, medlemskort Driftsråd (Betriebsrat) Mangler Kornkontoret: Rugbrødspriser Attestpenge: Korrespondance Forbrugsartikler statistik for april-juni Skole-tandlæge og sundhedsplejerskes arbejde Emnejournal nr pk Finanzamt: Korrespondance vedr. skat for ejendomme og personale Se jr. nr Benzin og dansk-engelsk-tysk indregistrering Se jr. nr Mangler Mangler Tysk Røde Kors: Breve vedr. møde med tysk Røde Kors Sydslesvigske lægers studieophold i Danmark: Udtalelser Mangler. 7

8 Diagnosestationerne: Breve og statistik Mangler Tyske statsborgeres indlæggelse på hospitaler i DK. Danske statsborgeres indlæggelse og amb. behandling på Dansk Sundhedstjeneste. Betaling for patienter (jr. nr. 6) Rekreationsophold i Danmark af sydslesvigere (jr. nr. 115). Efterbetaling for sydslesvigske patienter på epidemi- Sygehuset i Sønderborg (jr.nr. 95) Vandrekurve: Babyudstyr til låns Salg af inventar Mangler Sygehusforeningen i Danmark Se jr. nr Høreapparater: Korrespondance Adolph Lorenzen (regnemaskiner, brochurer) Elektrocardiograf Schwerkriegsbeschädigte: Korrespondance vedr. ansættelse af Schwerbeschädigte Emnejournal nr pk Reparationer m.m. af D.S. tjenestevogne Julegratiale - DM- lønnede medarbejdere: Forskelligt vedr. julen, julehilsener, pynt, maden, tilbudsbrochurer m.m Indkøb af bogføringsmaskine Gigtsanatoriet i Graasten Annoncer Rådmand S. Münchow: Godkendelse af referater fra Arbejdsudvalgsmøderne Retningslinier ved evtl. katastrofer Vedr. poliovaccination: Korrespondance med forskellige, skolernes elevtal, vaccinationslister Diverse: Leje af personaleværelser, Arag Rechtsschutz, forespørgsler, pasregler til danske og tyske statsborgere m.m Emnejournal nr pk Hovedrevisorat, København: Breve Mælkebespisningen Duplikator: Brochurer. Sagligt ordnede sager - Tillæg til emnejournal 8

9 Forskelligt... 3 pk. Nemlig: pk Samtlige forsikringer, danske og tyske jr. nr (se også pk. 7) S. Münchow/H. Fischer. Brev vedr. D.S. overgang til en sydslesvigsk organisation Herm. G. Detlefsen vedr. telefonamt Benzintankanlæg hos Neubauer Købekort: lister over Sundhedstjenesten personale, vedr. tysklandsbespisningen Administrator Konsul P.F. Bagge ( ), fuldmagt, breve fra statsministeriet og vedr. Bagges død Sydsl. Lægers studieophold i Danmark: Ansøgninger vedr. Studiestøtte Advokat Johannsen: Breve vedr. byggeri Stuhrs Allee 16, og sagen firma Gosch Gamle bilpapirer: Håndskrevne lister over bilparken med oplysninger om forsikringer, anvendelse o.s.v Bilparken... 1 pk Kørsel: Diverse anmodning om bil Diverse forskelligt vedr. Bilerne Vognparken - fortegnelser og brug af bilerne Diverse forskelligt vedr. bilerne BZ. indregistrering af Dansk Sundhedstjenestes vogne Cirkulærer vedr. kørsel Forsikringer Kørselsuheld Benzin Kørselsrapporter Benzinforbrug Kørselsstatistik Kørselsstatistik pk Tysk sygehusvæsen Mitteilungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein e.v Møder og konferencer (se også pk. 9 læg 31) Danske Sekretariater (se også pk.6 læg 9). 9

10 Breve Udgåede breve... 1 pk Lister over rekreationsophold Løbende sager Månedsrapporter Månedsrapporter og oversigter over virksomheden i distrikterne... 3 pk. Nemlig: pk Rapporter fra by og landdistrikterne pk marts. Rapporter Bilag til rapporterne Statistik over patienter på hospitaler, sanatorium og til rekreation jan. Regnskabsbog for hospitals-og sanatoriumsophold pk Oversigter over virksomheden og gennemførte undersøgelser Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne pk Sundhedsplejernes arbejde, tilsyn med småbørn og skolebørn, skolernes elevtal Skolelægearbejdet, kort over Schl-Hol. med indtegninger 10

11 Skoletandlægearbejdet Distrikssygeplejearbejdet, løn og boligforhold, distriksinddelinger, personantal m.m. Personalesager Personalesager... 1 pk Fratrådt personale: Tollefsen, Sigrid Ellen Margrethe (1917- ),, sygeplejerske Jensen, Inger Leth g. Bak Sørensen (1917- ), hjemmesygeplejerske Hammer, Kai (1893- ), overlæge Andersen, Anna Vium (1901- ), distriktssygeplejerske Jørgensen, Solveig (1938- ), hjemmesygeplejerske Gregersen, Alma (1926- ), Nielsen, Karen (1934- ), distriktssygeplejerske Hansen, Hanne (1938- ), hjemmesygeplejerske Mogensen, Margrit (1930- ), sundhedsplejerske Flyger, Edith Margrethe (1925- ), sundhedsplejerske 11. (Tomt læg) Petersen, Gunda, husmedhjælper Math, Augusta, vikar f. hjemmesygepl Ross, Marianne (1934- ), sundhedsplejerske Hansen, Christine (1911- ), husmedhjælper Petersen, Ingrid gift Bordel (1942- ), husmedhjælper Sørensen, Gerda, husmedhjælper Wriedt, Ingrid f. Herbst (1940- ), husmedhjælper Ankersen, Günta f. Nielsen (1932- ), lægesekretær Schlüter, Ingrid g. Haase (1934- ), kontorist Asmussen, Ingrid f. Löck (1930- ), husmedhjælper Keuchel, Otto (1927- ), forretningsfører Thiess, Anna (1912- ), husmedhjælper Afslag på ansøgninger Afslag på ansøgninger. Enkelte institutioner - byggesager Byggesager... 3 pk. Nemlig: Huskøb m.m.... 1pk Flensborg, Frueskovvej 60, børnehospitalet og tuberkolosestationen, køb, ombygning, regnskab, inventar Læk, Heinrichstr. 23, køb, istandsættelse, lejemål, byggetegninger 11

12 Slesvig, tjenestebolig, korrespondance vedr. Lejemålet, inventaroptælling Tarp, Jaruplund-Røhsminde, tjenestebolig, Sørup + Sterup, tjenestebolig Tønning, tjenestebolig Süderbrarup, tjenestebolig Før-Amrum, tjenestebolig Bredsted, tjenestebolig Katrott-Pommerby, korrespondance vedr. køb og salg af frk. Marie Petersen grund Lyksborghjemmet... 1 pk Rejsning af børnehjemmet, omkostningsoverslag Byggetegninger Byggemyndighedssager med tegninger Tegninger, inventar, budget Byggemøder Skovgade 45, Flensborg, Nibøl... 1 pk Byggetegninger og omkostningsoverslag Håndværkertilbud vedr. ombygningen af Skovgade Omkostningsoverslag og inventar Flensborg by, Bauschein for Carport Baubesprechungen, Wochenrapport Nibøl: Tilbygning af udestue, Ullebüllerstr. 11 tegning, regnskab, korrespondance Byggesager, varmeanlæg i Skyttehuset o.a. Inventar Optællingslister og fordeling... 3 pk. Nemlig: pk Inventarlister over den komplette beholdning af DS, personaleliste på engelsk, lister over inventar lånt af fru Heitmann Inventarlister Inventarlister, 1 liste med varebeholdning Linnedbeholdning Inventaroptælling. 12

13 / pk Fordelingslister over inventaret Forandringer i fordelingen. 3. U.år Inventaroptælling fra stationerne, alfabetisk Lister over inventar på stationerne, ønskesedler til inventar, udlån af materiale til kursus Inventarfordeling... 1 pk Ønskelister til inventarfordelingen efter nedlæggelsen af hospitalsafdelingen Fordelingslister Varebeholdningen Takkebreve Korrespondance... 1 pk. med Dansk Røde Kors, København revisionsdepartement Dansk Sundhedstjeneste København Kur og pleje: Regnskab, Sønderborg Løve Apotek, regnskab for husholdningen i Trøjborg Lejere og Grundstückslasten. Kontrakter Løbende kontrakter... 1 pk Overenskomst med R. K. ambulancen, Sønderborg, lejemålsforhøjelser, Frueskovvej 39, Flensborg Frueskovvej 60 og Skovgade 41, Flbg. Junkerhohlweg, Dansk Kørselstjeneste, Stuhrsallee 16, Flbg. Nattevagt Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., vedtægter, lister over personale og sundhedsrådets medlemmer Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk 13

14 Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., brev til personalet ang. overdragelsen, optællingslister. Korrespondance med hospitaler og hjem i Danmark Korrespondance med hospitaler i Danmark... 4 pk. Nemlig: Patienter... 1 pk Kysthospital Juelsminde Rigshospitalet København Statshospitalet Sønderborg Sindssygehospitalet Augustenborg Aarhus Kommunehospital Aarhus Radiumstation Finseninstitut København Red barnets hjem for sukkersyge børn, Kbh Ort. Hospital, Aarhus Folkekuranstalt ved Hald Hørecentralen i Odense og Aarhus Patienter... 1 pk Augustenborg Sanatorium Hjerting Sanatorium Kystsanatoriet Kalø Vig, pr. Skødstrup Kystsanatoriet Frederikshavn Skørping Sanatorium Nakkebølle Sanatorium Nervesanatorium Dianalund Gigtsanatoriet Graasten Patienter... 1 pk Blindeinstitut, Refsnæs. Statens institut for talelidende By- og Amtssygehuset, Haderslev. Invalidenævnet Sønderborg Folkekuranstalt i Hald Børnenes helsehjem, Sdr. Vilstrup, lister over børn til og fra Helsehjemmet. 14

15 Sønderjydsk fonds Børnehjem, Haderslev, Børnehjemmet Lyshøj, Sønderborg, Højer Børnehjem Ehlershjemmet Erlev Børnehjem Frk. Maren Jacobsen, Sønderborg, kautionsbreve for patienterne til rekreationsophold Forskelligt... 1 pk Silkeborg sanatorium Korrespondance vedr. forskellige sager Byggetegninger af børnehjemmet, lister over inventar og beklædning Diverse: Liste over sygedagene for indlagte patienter Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse. Hjemmesygepleje - sygeplejeforeninger Henlæggelse af Sygepleje-Husmoder og Kvindeforeningens arbejde under Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk Lønspørgsmål, regnskab, mødenotitser Forhandlingsprotokol, referater af arbejdsudvalgs- og fællesmøder, vedtægter, Forhandlingsprotokoller fra vælgerforsamlingen med deltagerlister Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk. Indhold Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjenste (Grundmateriale med fotos og tryksager indsendt til CD-rom Lille Klaus ) Forretningsudvalget, støttekredsen, Sundhedsrådet, protokoller Forretningsudvalget, Sundhedsrådet, protokoller. Sygejournaler Patienters sygejournaler pk. Nemlig: pk. 15

16 Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler. 16

17 pk Sygejournaler pk Sygejournaler: pk Sygejournaler pk Sygejournaler Navneliste til sygejournalerne i pakke Anm.: Journalerne er anlagt under de anførte navne. Sagerne er henlagt kronologisk efter sagsoprettelsesår. Den enkelte journal indeholder alle familiemedlemmer. Navn År/sagsoprettelse Pakke + læg Albrecht, Anna, Flensborg Andersen, Maren K.L., f. Petersen, Flensborg Andresen, Kristian, Flensborg Andresen, Johanne, Flensborg Andresen, Christian, Maasbüll, Rüllschau Andresen Gustav, Flensborg Andresen, Andreas, Flensborg Asmussen, Rolf, Flensborg Asmussen, Manfred, Flensborg Auerbach, Getha Helene, Flensborg Bandow, Jørgen Peter, Flensborg

18 Barckmann, Karl, Flensborg Bartoldsen, Helmuth, Glücksborg Bergner, Karl, Flensborg Bernack, Karl-Heinrich, Flensborg Beth, Friedrich, Flensborg Bock, Franz, Flensborg Boeller, Hannelore, Flensborg Boisen, Heinrich + Ruth, Flensborg Brodersen, Marie, Wimmersbüll Brodersen, Johanne, Flensborg Brodersen, Willi, Flensborg Brumme, Wilhelm, Flensborg Bublitz, Werner, Frederiksstad Budde, Adolf August, Klixbüll, Flensborg Butt, Paul, Flensborg Büchert, Erich, Weding Bär, Albert Heinrich, Kobbermølle Christensen, Adolf, Flensborg Christiansen, Lorenz Carl, Flensborg Conradt, Bruno, Flensborg Damm, Christian, Ellund Delfs, Edith, Rendsborg Drehse, Johannes, Flensborg Duhm, Elsabe, Flensborg Dunker, Annemarie, Flensborg Ebel, Kostka (Karp), Flensborg Engel, Marianne, Egernførde Engel, Magda, Winnemark-Egernförde Eriksen, Nikolaus, Flensborg Fischer, Bruno Eugen, Flensborg Gerster, Elke f. Schultz, Flensborg Gmeinwieser, Walter, Flensborg Goldberg, Friedrich W. K., Flensborg Görtz, Erika g. Swoboda, Flensborg Hamann, Karl, Flensborg Hansen, Kjeld, Flensborg, Vojens Hansen, Herbert, Flensborg Hansen, Helene g. Mehlschau Hansen, Hans Heinrich Alvin Hansen, Thomas, Tarup-Flensborg Heeschen, Ingeline Christine, Flensborg Hein, Annemarie + Jürgen, Flensborg Held, Nikolaus, Flensborg Helmer, Wilhelm (Hansen), Flensborg Helmer, Helmut H., Flensborg Hermes, Gustav, Flensborg

19 Hinrichsen, Viggo, Flensborg Hinrichsen, Viggo, Flensborg Holst, Anni, Flensborg Jacobs, Thomas, Flensborg Jacobsen, Inger Marie f. Toustrup Jacobsen, Werner, Flensborg Jahn, Peter, Flensborg Jensen, Ella, Flensborg Jensen, Fritz, Kiel-Suchsdorf Jensen, Johannes, Flensborg Jensen, Willi, Flensborg Jensen, Sofie Bothilde, Flensborg Jensen, Elfriede Elisabeth, Harreslev Jessen, Anna, Flensborg Jessen, Andreas, Flensborg Joerdens, Ewald, Flensborg Johannsen, Heinrich, Büdelsdorf Juhl, Kathrine, Husby Jürgensen, Arthur, Harreslev Jürgensen, Theodor, Flensborg Jørgensen, Wilhelmine + Helmuth, Flensborg Jørgensen, Paul + Christine, Flensborg Karstens, Lucie, Harreslev Kjems, Niels, Harreslev Klaus, Oskar, Flensborg Klein, Ernst, Eckernförde Knutzen, Jürgen Hinrich, Rendsborg Koch, Johannes, Fahrdorf, Flensborg Kracht, Ida Maria, Flensborg Krüger, Anita g. Jurtzig+ Balow, Slesvig Kuhn, Otto, Flensborg Kuhn, Ferdinand, Flensborg Köpcke, Emmy, Flensborg Ladendorf, Ernst, Flensborg Lange, Walther, Flensborg Lassen, Dagmar, Jardelund Lisker, Walter, Flensborg Litzenroth, Käthe und Lilli, Eckernförde Lorenz, Paul, Flensborg Lorenzen, Elke f. Schrøder, Husby Lund Rasmussen, Hans, Kruså Lund, Søren, Synderupfeld Lund, Mathilde, Flensborg Marquardsen, Jacob, Flensborg Matthiesen, Johannes H., Flensborg Mikkelsen, Heinrich, Flensborg

20 Müller, Anni, Flensborg Mählitz, Theodor, Flensborg Møller, Bruno, Flensborg Neukirchen, Elsa, Flensborg Nielsen, Walter Adolf, Flensborg Nissen, Flensborg + fam. Schrøder, Flensborg Nöhrenberg, Tienchen, Frederiksstad Ohl, Anni, Flensborg Ohlsen, Else, Flensborg Pardey, Josephine, Slesvig Paulsen, Harald, Flensborg Paulsen, Wilhelm, Flensborg Paulsen, Peter, Flensborg Petersen, Matthias, Flensborg Petersen, Horst, Flensborg Petersen, Hildegard f. Niemeyer, Flensborg Petersen, Karl, Harrislee Petersen, Egon, Flensborg Petersen, Günther, Flensborg Petersen, Jacob, Flensborg Pokørn, Hans Bernhard, Flensborg Rau, Hilde, Flensborg Rautenstrauch, Hermann, Flensborg Redlich, Olga, Flensborg Rettig, Friedrich, Flensborg Richter, Hans Joachim, Flensborg Runz, Herbert, Husum Scharfe, Friedrich Wilhelm, Flensborg Scheppach, Edwin, Flensborg Schlueter, Hans, Flensborg Schmidt, Jacob, Frederiksstad Schmidt, Herbert, Flensborg Schrøder, Hans + fam. Nissen, Flensborg Schuldt, Johannes (Henske), Gettorf Schultz, Joachim, Flensborg Schwarzer, Christiane, Harreslev Schönherr, Emil, Flensborg Schöning, Harald Günther Semper, Herbert Erwin, Flensborg Stange, Johan + Emma, Husum Stegh, Christel, Flensborg Thomsen, Arnold, Flensborg Tüxen, Traute f. Scharfe, Flensborg Unger, Käthe, Flensborg Voss, Detlef, Flensborg Vrolichs,. Ingrid f. Ohls, Flensborg

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening Private foreningsarkiver Arkiv nr. F 99 Den slesvigske Kvindeforening Anm.: Arkivet er afleveret 1985, 1990, 1996, 2002 og 2006 af foreningens formand Edith Sigaard-Madsen, Hardes-Eiche 8, D 24891 Struxdorf.

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein, naturalisation, anbefalinger, koncessioner, hædersgavebreve, Führerschein.

3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein, naturalisation, anbefalinger, koncessioner, hædersgavebreve, Führerschein. Diversearkiver 3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein,. Pas, legitimitationsbevis, Ausweis, Kennkarte, Passierschein 7200-7250 D 7200 1951. Personalausweis, Flensborg, for Erika

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom FT 1845 1 Hans Christian Carstensen G? 1802 43 Jaruplund husfader kaadner og krovært nr 1 2 Anna Sophia Mejer G 02.04 1812 33 Sønderborg husmoder hans kone 3 Hans Christian Carstensen U 26.05 1835 10 søn

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Dai Syddanmark Regionsmesterskab 2012 Gennemsnitlisten

Dai Syddanmark Regionsmesterskab 2012 Gennemsnitlisten 101 Niels Brodersen 30 33 38 32 37 36 34,33 102 ru 103 Johannes Nielsen Løgumkloster 36 38 37 38 46 42 40 38 44 35 39,40 104 105 Preben Andersen Vester Sottrup 31 34 32 34 35 34 37 35 34,00 106 Gerda Thomsen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 til 1921 nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk Private personarkiver Arkiv P 17 Dall, Jens, arkitekt, Aabenraa, f.1916. af l. nr. 1993/P 407. Arkivet omfatter arbejder udført 1946-48/49 for Dansk Bygningstjeneste under Grænseforeningen og derefter

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha FT 1921 01.10.1918 Gammel- 1 Hynding, Boy Jørgensen G 12.04 1873 48 Bovlund/Agerskov husfader Ketting forpagter gift 06.05 gaard 2 Jacobsen, Anna G 16.07 1877 44 Gammelgaard husmoder Ketting hans kone

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning Arkiv I 78 se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 afl. jr. 1998/I 112. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Haderslev Idræts Forening.

Haderslev Idræts Forening. Rangliste - Alle tiders bedste HIF-ere INDHOLD Baneløb kvinder 2 100 meter: 2 200 meter: 2 400 meter: 2 800 meter: 2 1500 meter: 3 Gadeløb. kvinder: 3 20 km. Landevej 3 ½ Marathon 3 Marathon 3 Atletik,

Læs mere

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46.

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46. Private personarkiver Arkiv P 183 Keil, Hans, vandrelærer, Løjt og Slesvig, f. 1931. Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene,

Læs mere

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799 Topografica 8. Kreis Schleswig/ og amt 8700-8799 T 8700 og amt Fr. Rudbecks samlinger... 1 pk. Indehold: avisudklip, turistmateriale vedr., Arnæs, Brodersby- Mysunde, Bøl-Mårkær, Dannevirke, Hedeby, Kappel,

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk.

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk. Private personarkiver Arkiv P 725 Afl. Jr. 2012/P968 (1931-2008), skoleleder, formand for SSF amt 1971-1981, næstformand i SSF 1975-1986, fra 1983 byformand SSF i Flensborg og hustru Kunigunde f. Schnack

Læs mere

Nyt fra Birkelund Plejecenter, Kobbermøllevej 50 A, Kollund

Nyt fra Birkelund Plejecenter, Kobbermøllevej 50 A, Kollund Birkebladet Nr. 1 2016 Nyt fra Birkelund Plejecenter, Kobbermøllevej 50 A, Kollund Birkelund Plejecenter Kobbermøllevej 50 A, Kollund 6340 Kruså Telefon: 73 76 86 10 Driftsleder: Jytte Mougaard Løbner

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Efterårsløb , Fløjstrup skov, Aarhus :28:47 H-20 8,95 km. Crash Test Dummy

Efterårsløb , Fløjstrup skov, Aarhus :28:47 H-20 8,95 km. Crash Test Dummy H-20 8,95 km Startet : 1 Udgået : 0 Disk.: 1 Crash Test Dummy Disk. H21-8,95 km Startet : 7 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Steiwer Gaute Hallan Lillomarka OL, Nor 51:54 2. MacLassen Chr. Peter Mariager Fjord OK

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Horsens Open 15m 2015

RESULTATLISTE Horsens Open 15m 2015 05-12-2015 16:05:46 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Horsens Open 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/14 200/10 400/24 2 117015

Læs mere

IF Jarl Arden, Badminton

IF Jarl Arden, Badminton abc Aalborg Anders Ulrich Pedersen (HS+HD+MD) Caroline Lind Husum (DS+DD+MD) Elisabeth Tran (DS+DD+MD) Johannes Tran (HS+HD) Kristian Ødum Nielsen (HS+HD) Mads Sørensen (HS+HD) Oliver Callac (HS+HD) Rasmus

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Hans Petersen #1, * 14 dec 1939 i Ulkebøl Sogn, Sygehus, Kongevej, døbt 28 jan 1940 i Ulkebøl Sogn, konfirmeret 26 mar 1955 i Ulkebøl Sogn, Salme 103 v. 13, stilling: 1965-2005 Elektroniktekniker. Han

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Resultatliste - Billund Vorbasse Skytteforning 2016

Resultatliste - Billund Vorbasse Skytteforning 2016 Side 1 af 8 23-01-2016 14:48:06 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Billund Vorbasse Skytteforning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 108250 Henrik Madsen 11-381 Sdr. Omme Skytteforening 199/10 200/09

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere