Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)"

Transkript

1 Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske Kvindeforening, se dér. Se også P 428: amtslæge L.B.Lauritzen. P 365: rektor Bodil Dyhre. Arbejdsudvalg - Sundhedsråd - forretningsudvalg Forhandlingsprotokoller og udvalg... 1 pk Forhandlingsprotokol Sundhedsrådet og forretningsudvalget, protokoller og breve /60. Fællesudvalgsmøder og udvalgsmøder: Referater og breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve Sundhedsråds- og arbejdsudvalgmøder: Referater, breve og mødedeltagerlister Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Sundhedsråd og Arbejdsudvalg... 1 pk ,13/2. Referater, breve og mødedeltagerlister, fortegnelse over Sundhedsrådets medlemmer Referater (1 bd.) Fortegnelser over sundhedsrådets medlemmer, breve. 3a Beretninger fra udvalgene... 1 pk Beretninger, referater og regnskab fra arbejdsudvalget, sygeplejeforeningen, sundhedsrådet, breve vedr. sammenlægning af Dansk Menighedspleje og D.S Vedtægter, referater fra Sundhedsrådet, sygeplejerforeninger, oversigter over virksomheden i distrikterne 1

2 Månedsrapporter, referater og regnskab fra sundhedsrådet, sygeplejeforeningen, oversigter over virksomheden i distrikterne Breve: Sygeplejernes ferie- og vikarmeddelelser, fortegnelse over sundhedsrådets medlemmer. 5. Ca Håndbog for Sydslesvigsk Sundhedstjeneste Årsberetninger Dansk Røde Kors- Fælles- og Femmandsudvalget... 1 pk Mødereferater Mødereferater Avisudklip vedr. grænsepas, visumsordningen Kladdehefte med håndskrevne kopier af Sundhedstjenestens breve til direktoratet for vareforsyningen Budgetansøgning for Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe Korrespondance ordnet efter emnejournal gruppe pk. Nemlig: Emnejournal nr pk. 1. U.år. Oversigt over kartotek/emnegrupper (1 bd.) Arbeitsamt. Lister over dansk ansat personale Baupolizei: Anbringelse af nummerskilt på bygningen Bespisningen: Korrespondance, lister over pakkemodtagere Besøg ude fra og besøg i Danmark (j. nr. 66). 6 Se nr Intet A. Bygninger, brændsel, lys m.m B. Byningsvurdering. j. nr. 108 Vurdering af Sundhedstjenestens ejendomme, byggebeskrivelse vedr. ombygning af træbarakken, Stuhrsallee 16. byggetegninger af Frueskovvej og Skovgade Emnejournal nr pk Danske Sekretariater Direktoratet for vareforsyning Distrikterne. Landsbyerne med medlemsfortegnelser, poliklinikken Slesvig, kort over distriktssygeplejers- 2

3 kernes virkeområder, generelle sager. 12. Intet Ferie: Korrespondance vedr. ferie og fridagsregler Fester: Personalefester, invitationer, deltagerlister, sange Emnejournal nr pk Folketælling: Breve Forplejning: Kostplaner, lister med varepriser Danske forsikringer. Korrespondance vedr. brand- og de ansattes forsikringer (se også pk. 21) Tyske forsikringer: Familienausgleichskasse, Berufgenossenschaft o.s.v. (se også pk. 21) Garantibeviser: Støvsuger, radio, reparation af Wächterkontroluhr Gaver og takkebreve vedr. tøjpakker, sygehusophold, indsamlinger m.m Emnejournal nr pk Gesundheitsamt Inventar, optællingslister, salg af værktøj fra garagen. 2. Varebeholdning og optælling (jr. nr. 97): optællingslister over inventar og beklædning, varebeholdning 31/ Lagerbeholdninger (jr. nr. 68), inventaroptælling 4. Dansk Sundhedstjenestes linnedstue (jr. nr. 121), vareoptælling 31/ Emnejournal nr pk Julemappen: Lister over modtagere af julehilsenen Klagesager Krankenhausgesellschaft: Medlemskab Kvindeforeningen /58. Landesregierung: Breve vedr. Bekämpfung von Suchtgefahren og sygetransport. Ministerium des Inneren (j. nr. 93): Abort regler. Ministerium für Arbeit, Wohlfahrt und Gesundheitswesen, forskelligt Landesversicherungsanstalt (L.V.A.): Regler for indlæggelse af sygepatienter ved TBC Lejemål hos Dansk Sundhedstjeneste Medicin og rekvisitter: Indkøb, returnering, udlevering og anvendelse, toldspørgsmål. 3

4 Møder og konferencer: Deltagelse i Gesundheitswoche 1956, indvielse af DRK s skolehjem Nattevagt: Vagtselskaber, tilbud og retssager Emnejournal nr pk Omveksling: Kronelønnede medarbejdere til DM Personaleboliger (leje m.v.). Meddelelser til Wohnungsamt, opvarmning af personaleboliger, Arkitekt Rieve: Tildeling af byggematerialer, håndværkertilbud Røngtenvognen: Korrespondance vedr. køreplaner og udlejning af røntgenvognen til tuberkulosehospitaler og fængsler i Danmark Sundhedsstyrelsen: Lægeberetninger over patientbevægelsen, pjece: barnets ernæring og pleje Sygekasser. Betaling for patienter (j. nr. 54) Takster for patienters ophold (j. nr. 87) Emnejournal nr pk Telegrafenbauamt (Fernmeldeamt). Telefontilslutninger. 40. Tom Vask og rengøring: Breve vedr. tøjmængden til vask på Aabenraa sygehus. 42. Mangler Findes ikke j. nr Sygepakker: Bespisningen Helsehjemmet Sdr. Vilstrup Strand. 45. Mangler (Lønninger + j. nr. 42 personale). 46. Mangler. (Anskaffelse af nyt røntgenanlæg) Revisionsbemærkninger Foreningen af yngre læger: Korrespondance vedr. lægestillinger Emnejournal nr pk Pensionsordning: Korrespondance, lister over pensionsforsikrede medarbejdere Dansk sygeplejeråd: Korrespondance vedr. ansættelse og løn af sygeplejersker Indenrigsministeriet: Cirkulære vedr. løn, brev ang. indlagte patienter i Danmark Grænseforeningen: Korrespondance vedr. køb af personvægte og kørselspenge Invalidenævnet, Sønderborg: Korrespondance vedr. 4

5 selvkørende sygevogn. 54. Se jr. nr Stadtverwaltung: Forskelligt Uddannelse af sygeplejersker: Uddannelse af elever, opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, sygeplejeelevernes aflønning, sygemedhjælpere, elevlister Mangler Bedriftsværn Presse: Artikler til pressen Emnejournal nr pk Hjemmesyge- Dansk Menighedspleje: Oversigter over arbejdet i Kvindeforeningen og Menighedsplejen Dansk Alderdomshjem: Ansøgning om optagelse, udstyr. 63. Arbeitsamt: Mangler Abonnement af fagtidsskrifter og aviser Den norske Officers Club: Ansøgning om medlemsoptagelse i Clubben. 66. Se jr. nr Fripladser: Oversigter. 68. Se jr. nr Privatkørsel Retssager Testament og boligsag Retssag vedr. lejligheden Flensborggade 50 i Rendsborg - Søster Karen/Lobien Erstatningssag: Frk. Elisabeth Maas, indlagt på Amtssygehuset i Gram i tiden Emnejournal nr pk Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Ny toldlov af 27. april Korrespondance med toldvæsenet. Fortegnelser over indførte varer Samariterkursus. Korrespondance vedr. kurser til skoleelever og ansatte Skoleforeningen: Anmodning om et sydslesvigsk feriebarn, økonomisk støtte til lærer Runz Spedition: Kontor-lagerleje og spedition vedr. tysklandsbespisningen Tuberkoloseafdelingen for børn: Byggeplaner Waldstrasse og Marienhölzungsweg, budget. 75. Mangler: Dansk Sundhedstjenestes oprettelse (henligger i arkivet), 5

6 76. Tom 77. Tom Sukkerafgift: Korrespondance vedr. afgiften Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse: korrespondance vedr lommepenge og tøj til indlagte patienter Emnejournal nr pk Licitation. Tyske priser på kolonialvarer Licitationer: Priser på kartofler, øl, brød, æg, mælk, smør og ost Højfjeldssol: Anskaffelse Fuldmagter Landesgesundheitsbeirat: Pressemeddelelse vedr. første sammenkomst. 84. Mangler Sydslesvigsk Forening. Forskellig korrespondance Emnejournal nr pk Dodge lastvogn, Chevrolet ambulance Blød ambulance. Udskiftning af Ford Anskaffelse af F.V.-ambulance Udskiftning af 8 stk. folkevogne (VW brochurer), salg af de brugte Chevrolet lastvogn 1946 (Elefanten) Tomt læg Salg af 2 stk. Ford Prefect 1948, 1 stk. Morris 1946, klausulering af Ford Prefect Udskiftning af Opel Blitz madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Ford Prefekt N Salg af Ford Prefekt N Køb af 4 stk. folkevogne Salg af D.S. folkevogne nr Køb af 5 stk. folkevogne Salg af folkevogn nr. 27 og Salg af Vauxhall personvogn N Salg af Ford Prefekt N Salg af Vauxhall personvogn N Køb af 3 stk. folkevogne Salg af Ford Prefekt N Salg af folkevogn nr Salg af folkevogn nr Salg af Vauxhall personvogn N

7 Salg af Ford Prefekt N Salg af Chevrolet lastvogn - ambulancen Emnejournal nr pk Køb og salg af biler: Brochurer på biler og knallerter, afgifts- og forsikringspapirer Salg af vognene nr madvogn Salg af folkevogn nr Salg af Lambtetta Scoter + brochure Køb af 6 stk. nye VW Standard Automobilernes drift, Chevrolet brochure. 87. Se jr. Nr Oversigt over indkøbte varer i jan Uniformer: Korrespondance vedr. pristilbud fra forskellige firmaer på uniformer og kapper Syn af Automobiler: Undersøgelsesrapporter Sagen Karl Christian Larsen Nielsen, I.P., Dynt pr. Broager, dødsfald. 93. Se jr. nr Konsulentsekretær Bruno Bach: Møbelkøb. 95. Se jr.nr Sydslesvigsk studie- og hjælpefond: Uddannelse Adolf Krambeck. 97. Se jr.nr Sydslesvigsk Kultursamfund: Vedtægter, årsberetning, medlemskort Driftsråd (Betriebsrat) Mangler Kornkontoret: Rugbrødspriser Attestpenge: Korrespondance Forbrugsartikler statistik for april-juni Skole-tandlæge og sundhedsplejerskes arbejde Emnejournal nr pk Finanzamt: Korrespondance vedr. skat for ejendomme og personale Se jr. nr Benzin og dansk-engelsk-tysk indregistrering Se jr. nr Mangler Mangler Tysk Røde Kors: Breve vedr. møde med tysk Røde Kors Sydslesvigske lægers studieophold i Danmark: Udtalelser Mangler. 7

8 Diagnosestationerne: Breve og statistik Mangler Tyske statsborgeres indlæggelse på hospitaler i DK. Danske statsborgeres indlæggelse og amb. behandling på Dansk Sundhedstjeneste. Betaling for patienter (jr. nr. 6) Rekreationsophold i Danmark af sydslesvigere (jr. nr. 115). Efterbetaling for sydslesvigske patienter på epidemi- Sygehuset i Sønderborg (jr.nr. 95) Vandrekurve: Babyudstyr til låns Salg af inventar Mangler Sygehusforeningen i Danmark Se jr. nr Høreapparater: Korrespondance Adolph Lorenzen (regnemaskiner, brochurer) Elektrocardiograf Schwerkriegsbeschädigte: Korrespondance vedr. ansættelse af Schwerbeschädigte Emnejournal nr pk Reparationer m.m. af D.S. tjenestevogne Julegratiale - DM- lønnede medarbejdere: Forskelligt vedr. julen, julehilsener, pynt, maden, tilbudsbrochurer m.m Indkøb af bogføringsmaskine Gigtsanatoriet i Graasten Annoncer Rådmand S. Münchow: Godkendelse af referater fra Arbejdsudvalgsmøderne Retningslinier ved evtl. katastrofer Vedr. poliovaccination: Korrespondance med forskellige, skolernes elevtal, vaccinationslister Diverse: Leje af personaleværelser, Arag Rechtsschutz, forespørgsler, pasregler til danske og tyske statsborgere m.m Emnejournal nr pk Hovedrevisorat, København: Breve Mælkebespisningen Duplikator: Brochurer. Sagligt ordnede sager - Tillæg til emnejournal 8

9 Forskelligt... 3 pk. Nemlig: pk Samtlige forsikringer, danske og tyske jr. nr (se også pk. 7) S. Münchow/H. Fischer. Brev vedr. D.S. overgang til en sydslesvigsk organisation Herm. G. Detlefsen vedr. telefonamt Benzintankanlæg hos Neubauer Købekort: lister over Sundhedstjenesten personale, vedr. tysklandsbespisningen Administrator Konsul P.F. Bagge ( ), fuldmagt, breve fra statsministeriet og vedr. Bagges død Sydsl. Lægers studieophold i Danmark: Ansøgninger vedr. Studiestøtte Advokat Johannsen: Breve vedr. byggeri Stuhrs Allee 16, og sagen firma Gosch Gamle bilpapirer: Håndskrevne lister over bilparken med oplysninger om forsikringer, anvendelse o.s.v Bilparken... 1 pk Kørsel: Diverse anmodning om bil Diverse forskelligt vedr. Bilerne Vognparken - fortegnelser og brug af bilerne Diverse forskelligt vedr. bilerne BZ. indregistrering af Dansk Sundhedstjenestes vogne Cirkulærer vedr. kørsel Forsikringer Kørselsuheld Benzin Kørselsrapporter Benzinforbrug Kørselsstatistik Kørselsstatistik pk Tysk sygehusvæsen Mitteilungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein e.v Møder og konferencer (se også pk. 9 læg 31) Danske Sekretariater (se også pk.6 læg 9). 9

10 Breve Udgåede breve... 1 pk Lister over rekreationsophold Løbende sager Månedsrapporter Månedsrapporter og oversigter over virksomheden i distrikterne... 3 pk. Nemlig: pk Rapporter fra by og landdistrikterne pk marts. Rapporter Bilag til rapporterne Statistik over patienter på hospitaler, sanatorium og til rekreation jan. Regnskabsbog for hospitals-og sanatoriumsophold pk Oversigter over virksomheden og gennemførte undersøgelser Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne Lister fra sundhedsplejerskerne til månedsrapporterne pk Sundhedsplejernes arbejde, tilsyn med småbørn og skolebørn, skolernes elevtal Skolelægearbejdet, kort over Schl-Hol. med indtegninger 10

11 Skoletandlægearbejdet Distrikssygeplejearbejdet, løn og boligforhold, distriksinddelinger, personantal m.m. Personalesager Personalesager... 1 pk Fratrådt personale: Tollefsen, Sigrid Ellen Margrethe (1917- ),, sygeplejerske Jensen, Inger Leth g. Bak Sørensen (1917- ), hjemmesygeplejerske Hammer, Kai (1893- ), overlæge Andersen, Anna Vium (1901- ), distriktssygeplejerske Jørgensen, Solveig (1938- ), hjemmesygeplejerske Gregersen, Alma (1926- ), Nielsen, Karen (1934- ), distriktssygeplejerske Hansen, Hanne (1938- ), hjemmesygeplejerske Mogensen, Margrit (1930- ), sundhedsplejerske Flyger, Edith Margrethe (1925- ), sundhedsplejerske 11. (Tomt læg) Petersen, Gunda, husmedhjælper Math, Augusta, vikar f. hjemmesygepl Ross, Marianne (1934- ), sundhedsplejerske Hansen, Christine (1911- ), husmedhjælper Petersen, Ingrid gift Bordel (1942- ), husmedhjælper Sørensen, Gerda, husmedhjælper Wriedt, Ingrid f. Herbst (1940- ), husmedhjælper Ankersen, Günta f. Nielsen (1932- ), lægesekretær Schlüter, Ingrid g. Haase (1934- ), kontorist Asmussen, Ingrid f. Löck (1930- ), husmedhjælper Keuchel, Otto (1927- ), forretningsfører Thiess, Anna (1912- ), husmedhjælper Afslag på ansøgninger Afslag på ansøgninger. Enkelte institutioner - byggesager Byggesager... 3 pk. Nemlig: Huskøb m.m.... 1pk Flensborg, Frueskovvej 60, børnehospitalet og tuberkolosestationen, køb, ombygning, regnskab, inventar Læk, Heinrichstr. 23, køb, istandsættelse, lejemål, byggetegninger 11

12 Slesvig, tjenestebolig, korrespondance vedr. Lejemålet, inventaroptælling Tarp, Jaruplund-Røhsminde, tjenestebolig, Sørup + Sterup, tjenestebolig Tønning, tjenestebolig Süderbrarup, tjenestebolig Før-Amrum, tjenestebolig Bredsted, tjenestebolig Katrott-Pommerby, korrespondance vedr. køb og salg af frk. Marie Petersen grund Lyksborghjemmet... 1 pk Rejsning af børnehjemmet, omkostningsoverslag Byggetegninger Byggemyndighedssager med tegninger Tegninger, inventar, budget Byggemøder Skovgade 45, Flensborg, Nibøl... 1 pk Byggetegninger og omkostningsoverslag Håndværkertilbud vedr. ombygningen af Skovgade Omkostningsoverslag og inventar Flensborg by, Bauschein for Carport Baubesprechungen, Wochenrapport Nibøl: Tilbygning af udestue, Ullebüllerstr. 11 tegning, regnskab, korrespondance Byggesager, varmeanlæg i Skyttehuset o.a. Inventar Optællingslister og fordeling... 3 pk. Nemlig: pk Inventarlister over den komplette beholdning af DS, personaleliste på engelsk, lister over inventar lånt af fru Heitmann Inventarlister Inventarlister, 1 liste med varebeholdning Linnedbeholdning Inventaroptælling. 12

13 / pk Fordelingslister over inventaret Forandringer i fordelingen. 3. U.år Inventaroptælling fra stationerne, alfabetisk Lister over inventar på stationerne, ønskesedler til inventar, udlån af materiale til kursus Inventarfordeling... 1 pk Ønskelister til inventarfordelingen efter nedlæggelsen af hospitalsafdelingen Fordelingslister Varebeholdningen Takkebreve Korrespondance... 1 pk. med Dansk Røde Kors, København revisionsdepartement Dansk Sundhedstjeneste København Kur og pleje: Regnskab, Sønderborg Løve Apotek, regnskab for husholdningen i Trøjborg Lejere og Grundstückslasten. Kontrakter Løbende kontrakter... 1 pk Overenskomst med R. K. ambulancen, Sønderborg, lejemålsforhøjelser, Frueskovvej 39, Flensborg Frueskovvej 60 og Skovgade 41, Flbg. Junkerhohlweg, Dansk Kørselstjeneste, Stuhrsallee 16, Flbg. Nattevagt Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., vedtægter, lister over personale og sundhedsrådets medlemmer Overgangsdokumenter fra Dansk Røde Kors til Sydslesvigsk 13

14 Sundhedstjeneste e.v., G.m.b.H. eller e. V., brev til personalet ang. overdragelsen, optællingslister. Korrespondance med hospitaler og hjem i Danmark Korrespondance med hospitaler i Danmark... 4 pk. Nemlig: Patienter... 1 pk Kysthospital Juelsminde Rigshospitalet København Statshospitalet Sønderborg Sindssygehospitalet Augustenborg Aarhus Kommunehospital Aarhus Radiumstation Finseninstitut København Red barnets hjem for sukkersyge børn, Kbh Ort. Hospital, Aarhus Folkekuranstalt ved Hald Hørecentralen i Odense og Aarhus Patienter... 1 pk Augustenborg Sanatorium Hjerting Sanatorium Kystsanatoriet Kalø Vig, pr. Skødstrup Kystsanatoriet Frederikshavn Skørping Sanatorium Nakkebølle Sanatorium Nervesanatorium Dianalund Gigtsanatoriet Graasten Patienter... 1 pk Blindeinstitut, Refsnæs. Statens institut for talelidende By- og Amtssygehuset, Haderslev. Invalidenævnet Sønderborg Folkekuranstalt i Hald Børnenes helsehjem, Sdr. Vilstrup, lister over børn til og fra Helsehjemmet. 14

15 Sønderjydsk fonds Børnehjem, Haderslev, Børnehjemmet Lyshøj, Sønderborg, Højer Børnehjem Ehlershjemmet Erlev Børnehjem Frk. Maren Jacobsen, Sønderborg, kautionsbreve for patienterne til rekreationsophold Forskelligt... 1 pk Silkeborg sanatorium Korrespondance vedr. forskellige sager Byggetegninger af børnehjemmet, lister over inventar og beklædning Diverse: Liste over sygedagene for indlagte patienter Nationalforeningen til Tuberkolosens bekæmpelse. Hjemmesygepleje - sygeplejeforeninger Henlæggelse af Sygepleje-Husmoder og Kvindeforeningens arbejde under Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk Lønspørgsmål, regnskab, mødenotitser Forhandlingsprotokol, referater af arbejdsudvalgs- og fællesmøder, vedtægter, Forhandlingsprotokoller fra vælgerforsamlingen med deltagerlister Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjeneste... 1 pk. Indhold Oplysninger vedr. Dansk Sundhedstjenste (Grundmateriale med fotos og tryksager indsendt til CD-rom Lille Klaus ) Forretningsudvalget, støttekredsen, Sundhedsrådet, protokoller Forretningsudvalget, Sundhedsrådet, protokoller. Sygejournaler Patienters sygejournaler pk. Nemlig: pk. 15

16 Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler pk Sygejournaler. 16

17 pk Sygejournaler pk Sygejournaler: pk Sygejournaler pk Sygejournaler Navneliste til sygejournalerne i pakke Anm.: Journalerne er anlagt under de anførte navne. Sagerne er henlagt kronologisk efter sagsoprettelsesår. Den enkelte journal indeholder alle familiemedlemmer. Navn År/sagsoprettelse Pakke + læg Albrecht, Anna, Flensborg Andersen, Maren K.L., f. Petersen, Flensborg Andresen, Kristian, Flensborg Andresen, Johanne, Flensborg Andresen, Christian, Maasbüll, Rüllschau Andresen Gustav, Flensborg Andresen, Andreas, Flensborg Asmussen, Rolf, Flensborg Asmussen, Manfred, Flensborg Auerbach, Getha Helene, Flensborg Bandow, Jørgen Peter, Flensborg

18 Barckmann, Karl, Flensborg Bartoldsen, Helmuth, Glücksborg Bergner, Karl, Flensborg Bernack, Karl-Heinrich, Flensborg Beth, Friedrich, Flensborg Bock, Franz, Flensborg Boeller, Hannelore, Flensborg Boisen, Heinrich + Ruth, Flensborg Brodersen, Marie, Wimmersbüll Brodersen, Johanne, Flensborg Brodersen, Willi, Flensborg Brumme, Wilhelm, Flensborg Bublitz, Werner, Frederiksstad Budde, Adolf August, Klixbüll, Flensborg Butt, Paul, Flensborg Büchert, Erich, Weding Bär, Albert Heinrich, Kobbermølle Christensen, Adolf, Flensborg Christiansen, Lorenz Carl, Flensborg Conradt, Bruno, Flensborg Damm, Christian, Ellund Delfs, Edith, Rendsborg Drehse, Johannes, Flensborg Duhm, Elsabe, Flensborg Dunker, Annemarie, Flensborg Ebel, Kostka (Karp), Flensborg Engel, Marianne, Egernførde Engel, Magda, Winnemark-Egernförde Eriksen, Nikolaus, Flensborg Fischer, Bruno Eugen, Flensborg Gerster, Elke f. Schultz, Flensborg Gmeinwieser, Walter, Flensborg Goldberg, Friedrich W. K., Flensborg Görtz, Erika g. Swoboda, Flensborg Hamann, Karl, Flensborg Hansen, Kjeld, Flensborg, Vojens Hansen, Herbert, Flensborg Hansen, Helene g. Mehlschau Hansen, Hans Heinrich Alvin Hansen, Thomas, Tarup-Flensborg Heeschen, Ingeline Christine, Flensborg Hein, Annemarie + Jürgen, Flensborg Held, Nikolaus, Flensborg Helmer, Wilhelm (Hansen), Flensborg Helmer, Helmut H., Flensborg Hermes, Gustav, Flensborg

19 Hinrichsen, Viggo, Flensborg Hinrichsen, Viggo, Flensborg Holst, Anni, Flensborg Jacobs, Thomas, Flensborg Jacobsen, Inger Marie f. Toustrup Jacobsen, Werner, Flensborg Jahn, Peter, Flensborg Jensen, Ella, Flensborg Jensen, Fritz, Kiel-Suchsdorf Jensen, Johannes, Flensborg Jensen, Willi, Flensborg Jensen, Sofie Bothilde, Flensborg Jensen, Elfriede Elisabeth, Harreslev Jessen, Anna, Flensborg Jessen, Andreas, Flensborg Joerdens, Ewald, Flensborg Johannsen, Heinrich, Büdelsdorf Juhl, Kathrine, Husby Jürgensen, Arthur, Harreslev Jürgensen, Theodor, Flensborg Jørgensen, Wilhelmine + Helmuth, Flensborg Jørgensen, Paul + Christine, Flensborg Karstens, Lucie, Harreslev Kjems, Niels, Harreslev Klaus, Oskar, Flensborg Klein, Ernst, Eckernförde Knutzen, Jürgen Hinrich, Rendsborg Koch, Johannes, Fahrdorf, Flensborg Kracht, Ida Maria, Flensborg Krüger, Anita g. Jurtzig+ Balow, Slesvig Kuhn, Otto, Flensborg Kuhn, Ferdinand, Flensborg Köpcke, Emmy, Flensborg Ladendorf, Ernst, Flensborg Lange, Walther, Flensborg Lassen, Dagmar, Jardelund Lisker, Walter, Flensborg Litzenroth, Käthe und Lilli, Eckernförde Lorenz, Paul, Flensborg Lorenzen, Elke f. Schrøder, Husby Lund Rasmussen, Hans, Kruså Lund, Søren, Synderupfeld Lund, Mathilde, Flensborg Marquardsen, Jacob, Flensborg Matthiesen, Johannes H., Flensborg Mikkelsen, Heinrich, Flensborg

20 Müller, Anni, Flensborg Mählitz, Theodor, Flensborg Møller, Bruno, Flensborg Neukirchen, Elsa, Flensborg Nielsen, Walter Adolf, Flensborg Nissen, Flensborg + fam. Schrøder, Flensborg Nöhrenberg, Tienchen, Frederiksstad Ohl, Anni, Flensborg Ohlsen, Else, Flensborg Pardey, Josephine, Slesvig Paulsen, Harald, Flensborg Paulsen, Wilhelm, Flensborg Paulsen, Peter, Flensborg Petersen, Matthias, Flensborg Petersen, Horst, Flensborg Petersen, Hildegard f. Niemeyer, Flensborg Petersen, Karl, Harrislee Petersen, Egon, Flensborg Petersen, Günther, Flensborg Petersen, Jacob, Flensborg Pokørn, Hans Bernhard, Flensborg Rau, Hilde, Flensborg Rautenstrauch, Hermann, Flensborg Redlich, Olga, Flensborg Rettig, Friedrich, Flensborg Richter, Hans Joachim, Flensborg Runz, Herbert, Husum Scharfe, Friedrich Wilhelm, Flensborg Scheppach, Edwin, Flensborg Schlueter, Hans, Flensborg Schmidt, Jacob, Frederiksstad Schmidt, Herbert, Flensborg Schrøder, Hans + fam. Nissen, Flensborg Schuldt, Johannes (Henske), Gettorf Schultz, Joachim, Flensborg Schwarzer, Christiane, Harreslev Schönherr, Emil, Flensborg Schöning, Harald Günther Semper, Herbert Erwin, Flensborg Stange, Johan + Emma, Husum Stegh, Christel, Flensborg Thomsen, Arnold, Flensborg Tüxen, Traute f. Scharfe, Flensborg Unger, Käthe, Flensborg Voss, Detlef, Flensborg Vrolichs,. Ingrid f. Ohls, Flensborg

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Udgivet af Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Dansk Skoleforening for Sydslesvig december 2009

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse

Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse - 1 - Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2 0 0 7 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30

Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem 12-13.30 DUBORG-SKOLEN 2002-2003 Duborg-Skolen Ritterstraße 27 24939 Flensborg Skolens telefonnummer: tlf. 04 61 / l 44 39-0 fax 04 61 / 2 24 30 Rektor Ebbe Benedikt Rasmussen (træffes efter aftale) Ledende inspektor

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere