Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger til fremtiden 18 Påtegninger 20 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 27 Noter 28 Generelle oplysninger 37 Filialoversigt 39

3 spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

4 Råd til livet 2006 har været præget af den dynamiske ekspansion som spartrelleborg er midt i, og der har været mange spændende oplevelser både for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Der sker virkelig noget i spartrelleborg og målt på de økonomiske aspekter, har vi haft et rekordår. Vi har opnået et resultat før skat på 94 mio. kr. og har dermed oplevet en stigning på 77 % i forhold til resultatet fra Årets resultat er meget tilfredsstillende, og når man har in mente, at vi, igennem året, har foretaget investeringer i fremtiden og har oplevet faldende rentemarginaler, er det virkelig flot, at vi har kunnet opnå et så tilfredsstillende resultat. Det er dog ikke blot økonomisk vækst, vi har oplevet i Igennem året har spartrelleborg haft glæden af at kunne byde mere end 80 nye medarbejdere velkommen. Det er den dynamiske vækst, som foregår i spartrelleborg, der er medvirkende til, at der er blevet behov for flere kompetente medarbejdere. Med den store tilgang af medarbejdere har vi endnu bedre mulighed for at kunne yde personlig og kvalificeret rådgivning til vores kunder, og dermed blive endnu bedre til at tage udgangspunkt i kundernes situation og behov bød også på udfordringer og investeringer i fremtiden. Det blev året, hvor vi besluttede at arbejde for at blive omdannet til aktieselskab. Året har derfor været præget af de udfordringer, den fremtidige omdannelse og notering på Københavns Fondsbørs fører med sig. Beslutningen om at blive omdannet til aktieselskab er blandt andet begrundet i, at spartrelleborg, igennem de seneste år, har opnået en betydelig vækst, og at aktieselskabsformen kan være med til at sikre en konkurrencedygtig fremdrift. Et andet aspekt af omlægningen er, at de loyale garantkunder, ved at konvertere deres garantindskud til aktier, kan blive medejere af spartrelleborg og dermed vil få del i det overskud, der kan skabes i spartrelleborg i fremtiden. I 2006 oplevede vi en stor stigning både i antallet af garanter og i garantikapital. Det er glædeligt, at så mange har tillid til den kurs, vi har sat for fremtiden. Jeg er overbevist om, at vores garantkoncept er kraftigt medvirkende til stigningen i antallet af loyale kunder. Vi har meget konkurrencedygtige koncepter og placerede os i 2006 i toppen af bl.a. Bankguide 2006 som et af de billigste pengeinstitutter i Danmark. En undersøgelse senere på året fra Berlingske Tidende viste, at spartrelleborg er blandt de lokale pengeinstitutter, hvis gebyrer er steget allermindst i løbet af året. 4

5 2007 vil også blive året, hvor spartrelleborg planlægger at skifte navn til banktrelleborg a/s. Med udgangspunkt i den udvikling spartrelleborg gennemgår, har vi fundet det relevant at skifte til et navn, der signalerer de nye strømninger. Til at understøtte denne udvikling vil vi i løbet af 2007 introducere en ny kommunikationsplatform, der støtter op om arbejdet og grundideen med spartrelleborg. Den nye kommunikationsplatform er centreret omkring budskabet: Råd til livet. Med dette vil vi vise, at vi tager udgangspunkt i vores kunder og hjælper dem med at få det bedste ud af deres muligheder. Ekspansionen har ført store begivenheder med sig i løbet af året. I foråret åbnede vi en ny filial i Odense, og den har allerede vist sig at være en god investering. I efteråret blev der desuden ansat de første medarbejdere til den kommende filial i Køge og en filialdirektør til spartrelleborgs første filial i Jylland. Filialen i Århus er dermed også under etablering, og jeg glæder mig til at følge udviklingen i de nye områder. Jeg håber, vi bliver lige så godt modtaget i Århus og Køge, som vi er blevet i de øvrige områder, hvor vi er repræsenteret. Med den forstående etablering af Fondsmæglerselskabet, fmstrelleborg a/s, sker der desuden en udvikling i de forretningsområder, spartrelleborg opererer indenfor. Fondsmæglerselskabet skal betjene formuende kunder med investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Vi håber, at det nye forretningsområde vil blive et godt supplement til vores kerneområder. Vi forventer os meget af 2007 og glæder os til at følge udviklingen i spartrelleborgs historie. Tak for et godt år til alle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. På de kommende sider vil du kunne læse meget mere om vores økonomiske resultater og aktiviteter i God læselyst. Mange hilsner Carlo Chow Adm. direktør Det kommende år kan ses som en milepæl i spartrelleborgs 152-årige historie bliver året, hvor vi bliver omdannet til aktieselskab og noteret på Københavns Fondsbørs. Vi har allerede lagt mange kræfter i arbejdet med at blive klar til børsintroduktionen, og der ligger mange spændende oplevelser foran os i spartrelleborg 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Råd til livet Privatkunder: Michael, 36 år, sælger & Heidi, 34 år, indkøber Bopæl: Skælskør Tilknytning til spartrelleborg: Familien er privatkunder i spartrelleborg i Slagelse. Heidi har været kunde siden 1997, hvor hendes faste rådgiver har fulgt hende gennem alle ti år. Inden for de sidste tre år har banken hjulpet Heidi og Michael med finansiering af huskøb, bil og senest bryllup i spartrelleborg er en bank, der både er der, når man er i nød, og når man har penge. 6

7 Hoved- og nøgletal Stigning i resultat før skat på 77 % Meget høj vækst i forretningsomfang på 42 % i 2006 Egenkapital forøget med 132 mio. kr. Faldende rentemarginal Godt resultat udløser bonus til medarbejderne Positive forventninger til fremtiden Omdannelse til aktieselskab og børsnotering Resultat før skat Forretningsomfang Egenkapital spartrelleborg 7

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Sparekassen spartrelleborg femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehavender, mv Res. af kap.andele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance, Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 184,2 160,3 148,3 134,6 118,7 Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 11,40% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 1,31 1,19 1,4 1,37 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 135,90% 117,40% 111,40% 106,60% 106,00% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,00% 23,60% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,40% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. 8

9 spartrelleborg koncern femårsoversigt Hovedtal, DKK Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Basisindtjening 1) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immat. og mat. aktiver Nedskr. på udlån og tilgodehav. mv Resultat før skat Skat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat Balance Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Ikke balanceførte poster i alt Nøgletal Årets gns. antal beskæftigede 191,30 167,70 158,10 141, Solvensprocent 13,30% 13,20% 14,70% 14,80% 16,70% Kernekapitalprocent 9,40% 11,20% 13,40% 14,40% 16,70% Egenkapitalforrentning før skat 14,80% 10,00% 7,00% 13,10% 10,70% Egenkapitalforrentning efter skat 10,80% 7,30% 7,10% 11,40% 7,40% Indtjening pr. omkostningskrone 1,50 1,31 1,18 1,38 1,35 Renterisiko 1,40% 2,40% 1,70% 2,30% 4,50% Valutaposition 12,90% 12,60% 0,30% 0,40% 0,40% Valutarisiko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udlån i forhold til indlån 138,80% 117,80% 111,50% 106,60% 106,10% Udlån i forhold til egenkapital 6,40 5,00 4,50 4,10 3,90 Årets udlånsvækst 58,80% 26,20% 24,30% 18,40% 12,80% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 129,70% 77,10% 103,90% 116,50% 71,20% Summen af store engagementer 187,90% 256,80% 214,90% 164,70% 77,50% Årets nedskrivningsprocent 0,20% 0,50% 1,20% 1,10% 0,60% Pr. 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de nye danske regnskabsregler for finansielle virksomheder. Tallene for år 2004 er omregnet efter ny regnskabspraksis, bortset fra indregning og måling af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og regnskabsmæssig sikring. Tallene for årene er ikke omregnet efter ny regnskabspraksis. 1) Netto rente- og gebyrindtægter ekskl. renteudgifter, garantikapital, andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. spartrelleborg 9

10 Ledelsens beretning Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. 10

11 Resultat før skat på 94 mio. kr. spartrelleborg har i 2006 realiseret et resultat før skat på 94 mio. kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14,8 %. Resultatet for 2006 er højere end det resultat, der blev forventet ved årets begyndelse, og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Ved aflæggelse af årsrapporten for 2005 forventede ledelsen en stigning i basisindtjeningen på 25 %, når der blev korrigeret for udgifter til jubilæumsaktiviteter og medarbejderbonus. Der er i 2006 realiseret en stigning i basisindtjening på 27 %, når der korrigeres for medarbejderbonus og udgifter til opstart af fondsmæglerselskab og nye filialer. Resultatet er præget af spartrelleborgs vækststrategi, som er baseret på en organisk vækst med fokus på nye forretningsområder og en fortsat udvikling af filialnettet med etablering af nye filialer. Overordnet mål og strategi Det overordnede mål er at sikre spartrelleborgs selvstændighed over tid. Væksten er med til sikre muligheden for at opretholde spartrelleborg som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. Det er vores målsætning at sikre en vækst, der overstiger udviklingen inden for gruppen af lokale pengeinstitutter. For at opnå dette prioriteres lønsom vækst. Vurderingen er, at der stadig er gode muligheder for organisk vækst, men at det kræver et skærpet forretningsmæssigt fokus. På den baggrund er det konkurrencemæssige fokus skærpet på de forretningsområder, hvor vi kan udnytte eksisterende kompetencer og kapacitet samtidig med, at der udvikles og opdyrkes nye værdifulde forretningsområder og nicher. Den hidtidige udvikling af markedsområdet med etablering af nye filialer i attraktive byer vil fortsætte. Filialerne vil primært have fokus på erhvervs- og formuende kunder. Derudover vil distributionen i det eksisterende markedsområde løbende blive optimeret. Råd til livet Erhvervskunder: Alex Dreijer, direktør, partner, 48 Arne Andersen, direktør, partner, 50 Virksomhed: Fjerring A/S Tilknytning til banken: spartrelleborg varetager bankforretning for det rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S, der i dag har 27 ansatte og er en af spartrelleborgs aktive erhvervskunder. Vi valgte at skifte bank i forbindelse med overtagelsen af vores virksomhed, fordi spartrelleborg kunne indfri samtlige af de krav, vi på forhånd havde opsat. spartrelleborg 11

12 Ledelsesberetning Forretningsomfang Den grundlæggende strategi for spartrelleborg er at tilbyde værdifulde og konkurrencedygtige produkter med relevante kundefordele på de udvalgte markedsområder. Desuden ønskes det, at der sker en fravælgelse af urentable segmenter for derved at opnå konkurrencekraft på markedet. Vores rådgivning, serviceydelser og beslutningskraft tilrettelægges, så kunden altid oplever en merværdi i kontakten med os. Merværdien skabes ved, at vi yder kompetent rådgivning, der giver kunderne overblik over deres muligheder. Det gør vi ved at tage hensyn til den enkeltes situation og formidle mulighederne på en let forståelig måde. Opbygning og vedligeholdelse af gode kunderelationer er et afgørende element både for kunden og for os. For kunden betyder det, at vi altid er tæt på, og dermed har overblik over kundens situation, planer og ønsker. Gode relationer til kunderne skaber loyalitet og opbakning, som igen er med til at skabe lønsomhed. I denne forbindelse er det værd at nævne, at der er truffet en strategisk beslutning om, at vores markedsføring skal bevæge sig fra produktmarkedsføring til branding af virksomheden spartrelleborg. I forbindelse med omdannelsen til aktieselskab og børsintroduktionen vil anledningen blive brugt til at markedsføre den nye kommunikationsplatform, som sammenfattes i kundeløftet Råd til livet. Pay-off et udtrykker vores ønske om at skabe værdi for kunden og yde rådgivning, der giver råd til livet. Vi har oparbejdet en solid kompetence inden for finansiering af velbeliggende erhvervsejendomme i Danmark og andre udvalgte lande. Der er endvidere blevet opdyrket en niche i relation til finansiering af private formuendes ejerboliger i primært Frankrig og Spanien. I 2006 besluttede bestyrelsen desuden at etablere et generelt forretningsområde med fokus på meget formuende kunder. Dette område fik en succesfuld introduktion, og det er på meget kort tid lykkedes at opnå et meget betydeligt forretningsomfang. På den baggrund er der primo januar 2007 indleveret ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i et separat datterselskab. Ved oprettelsen af et decideret fondsmæglerselskab vil det være muligt at udnytte de synergier, der vil opstå mellem fondsmæglerselskabet og spartrelleborg omkring serviceringen af de kundegrupper, der efterspørger formuerådgivning, ejendomsfinansiering m.m. spartrelleborg henvender sig på erhvervssiden i høj grad til ejerledede virksomheder på grundlag af skræddersyede løsninger til denne type virksomheder. På boligområdet ønsker vi at udvikle og tilbyde et unikt rådgivningskoncept, som giver værdifulde boligkunder mulighed for en løbende optimering af gældssammensætningen. Konceptet skal være velegnet til at blive markedsført over for alle værdifulde boligkunder i Danmark. Strategien i forhold til kunder inden for investeringsområdet er at tilbyde kompetent rådgivning og service for privatkunder samt udvalgte private investorer. Rådgivningen skal give kunderne mulighed for en aktiv og sammenhængende styring af deres finansielle aktiver og passiver. Strategien på pensionsområdet er dels fokuseret på at sikre, at kundernes grundlæggende behov er dækket ved pensionsalderen, dels at virke som katalysator og fødekanal for generering af ekstra forretninger til bolig- og investeringsområdet. Vi tilstræber med forsikringsprodukterne at give kunderne mulighed for at blive helkunder. På den baggrund planlægges det at give kunderne bedre kreditvilkår i spartrelleborg ved tilkøb af udvalgte forsikringsprodukter. Vi mener, at kvaliteten i rådgivningen er afgørende for et godt kundeforhold. Vi er overbeviste om, at medarbejdernes kvalifikationer og holdninger er vigtige faktorer for succes. Gennem kompetent og individuel rådgivning skal kunderne føle, at der bliver taget hånd om dem. Denne opfattelse af kunderne og rådgivningen starter i kernen af, hvem vi er, og vi har derfor etableret et fælles værdisæt. Værdisættet bygger på vores grundlæggende opfattelse, at vi skal agere i overensstemmelse med SMILET. SMILET betyder, at vi lægger vægt på at skabe merværdi, udvise menneskelighed, vise initiativ, være loyale, udvise engagement og være troværdige. Samtidig har vi fokus på udviklingen af medarbejdernes faglige som ledelsesmæssige kompetencer. I spartrelleborg arbejder vi kontinuerligt på at optimere forretningsprocesserne. Det er strategien at tilrettelægge kreditprocesserne, så kunderne oplever en smidig, hurtig og proaktiv låneudmåling og dermed oplever en service, der tilfredsstiller deres behov og ønsker. De interne forretningsprocesser effektiviseres og optimeres løbende med henblik på dels at øge kvaliteten af og give mere tid til rådgivning og salg, dels at sikre en tidssvarende styringsinformation samt risikostyring. Det er desuden en del af strategien, at likviditeten og egenkapitalen i spartrelleborg kan understøtte den til enhver tid gældende forretningsmæssige strategi, herunder at kunne opfylde lovgivningens minimumskrav. Fortsat høj vækst i forretningsomfang vækst på 42 % i 2006 Aktivitetsniveauet i spartrelleborg har været højt i år 2006, og det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er i løbet af 2006 steget med 42 % og udgør ved udgangen af år ,9 mia. kr. 12

13 Vi har især oplevet en høj vækst i udlånet, som er steget med 59 % i forhold år Udlånet udgør nu 4,5 mia. kr. Dette er et klart udtryk for, at spartrelleborgs vækststrategi, med åbning af nye filialer og fokus på nye forretningsområder, har været succesfuld. Væksten udspringer i særlig høj grad af et øget udlån til erhverv. Dette er steget med 77 % i Erhvervskunderne har ud over finansiering af deres virksomhedsdrift behov for finansiering af deres ejendomme. Vores samarbejde med DLR Kredit er desuden vokset ganske pænt igennem spartrelleborg har igennem 2006 også oplevet en høj vækst på privatområdet. Her har specielt de meget fleksible og kassekreditlignende boliglån stået for en pæn del af stigningen. På indlånssiden er der ikke oplevet samme vækst som på udlånssiden. Indlånet er dog vokset med 35 % i forhold til Vi har fokus på at skabe yderligere indlån og tilbyder en attraktiv rentesats på større aftaleindlån. Garantierne er steget med 25 % i forhold til 2005, hvilket er udtryk for et generelt højere aktivitetsniveau. Nettorenteindtægterne vokser pænt Nettorenteindtægterne er vokset pænt i år 2006, hvilket bl.a. skyldes en vækst i det samlede forretningsomfang. Stigningen i nettorenteindtægter udgør 34 mio. kr. i Rentemarginalen har været faldende hen over år Dette skyldes, at vi fortsat i år 2006 har rettet fokus mod nye forretningsområder med et generelt lavere renteniveau end de forretningsområder, der tidligere har været primære. Et af de områder, der har været sat fokus på i 2006, er udlån til ejerledede virksomheder og andre erhvervsprojekter. Vi har bl.a. satset på udlån til erhvervsejendomme med langtidslejekontrakter samt byggeprojekter. Samtidig er der de senere år blevet fokuseret mere på investeringsområdet. En del af udlånsvæksten relaterer sig til investeringskreditter med et lavere renteniveau end spartrelleborgs gennemsnitlige renteniveau. Dette medfører en faldende rentemarginal. I sidste halvår af 2006 har der desuden været fokus på at skabe indlån. Det har medført, at der tilbydes en attraktiv rentesats på større aftaleindlån, hvilket ligeledes medfører en faldende rentemarginal. Gebyrindtægter De samlede gebyrindtægter i spartrelleborg er steget med 16,5 % i forhold til år Gebyrindtægterne er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette er der flere årsager til: Aktivitetsniveauet for omlægning af boliglån har været lavere end forudsat. Renteniveauet er desuden fortsat relativt lavt, hvilket medfører, at det fortsat ikke er attraktivt for boligejere at konvertere deres boliglån til fastforrentede lån. Der opleves dog stadig en høj vækst i nye lån til boliger, hvor boligejere belåner deres friværdi. Vi formidlede i 2006 realkreditprodukter til private kunder for mere end 1,2 mia. kr. I foråret 2006 relancerede vi garantkonceptet. Det betyder, at garanterne får et fribeløb og dermed reelt bliver fritaget for at betale en række gebyrer. Dette medfører et fald i de samlede gebyrindtægter. Aktivitetsniveauet inden for fonds- og udlånsområdet har været højere end sidste år. I 2006 tegnede vores kunder garanterede investeringsprodukter for mere end 300 mio. kr. Det svarer til det dobbelte af tegningen i Baggrunden for kundernes store interesse for denne type investeringer har været den lave forrentning på traditionelle obligationer. Dette har resulteret i større provisions- og gebyrindtægter relateret til tegning af garanterede investeringsprodukter og handel med værdipapirer. Gebyr- og provisionsindtægter på dette område har været højere end forventet ved årets begyndelse. Kursreguleringer højere end forventet I år 2006 har spartrelleborg solgt den sidste andel af aktierne i Totalkredit, hvilket har medført en fortjeneste på 11 mio. kr. Denne fortjeneste var budgetteret ved årets begyndelse. Herudover har vi opnået positive kursreguleringer på beholdningen af strategisk erhvervede aktier i bl.a. DLR-kredit, PRAS m.fl. På renteswap-kontrakterne har der i 2006 være positive kursreguleringer, hvorimod der på obligationsbeholdningen har været negative kursreguleringer. Samlet set betyder det, at kursreguleringerne er højere end forventet. spartrelleborg 13

14 Ledelsesberetning Egenkapital Driftsudgifter inkl. afskrivninger Driftsudgifterne inkl. afskrivninger er steget med 12 % i 2006, hvilket er højere end forventet. Vi besluttede medio 2006 at etablere et selvstændigt forretningsområde med fokus på professionel og uafhængig rådgivning af meget formuende kunder i partnerskab med en gruppe af Danmarks førende fondsmæglere. Der var ved årets begyndelse ikke budgetteret med denne etablering, da dette først blev besluttet af bestyrelsen i foråret Det har derfor medført en række ikke-budgetterede udgifter i forbindelse med etableringen og opstarten af det nye forretningskoncept. Endvidere var der ved årets start ikke budgetteret med etablering af de nye filialer i Køge og Århus, som allerede i år 2006 belaster resultatet med udgifter i form af allerede ansat personale samt rekruttering af yderligere personale til de 2 filialer. Der er igen i år 2006 afsat bonus til medarbejderne som følge af, at vi har opnået et højere resultat end budgetteret. Stigningen i udgifterne hænger sammen med vækststrategien, der, ud over rekruttering af personale til de nye filialer, tillige medfører behov for ekstra ressourcer i de interne supportfunktioner. Dette ses i, at antallet af ansatte i 2006 i gennemsnit udgjorde 184 ansatte, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til året før. Fald i nedskrivninger på udlån m.m. Nedskrivninger på udlån m.m. udgjorde i ,5 mio. kr. svarende til 0,2 % af de samlede udlån og garantidebitorer. Nedskrivningerne er faldet de seneste 2 år til trods for, at vi har haft en stor udlånsvækst. Dette er bl.a. en følge af de generelle gode konjunkturer i det danske samfund med et lavt renteniveau, lav arbejdsløshed og stigende ejendomspriser. Resultat af kapitalandele Resultat af dattervirksomheder udgør i alt 4,9 mio. kr., hvor spartrelleborg Finans bidrager med en resultatandel på 4,2 mio. kr. Den samlede indtjening i dattervirksomhederne anses som tilfredsstillende. Fokus på likviditeten spartrelleborg har et klart defineret mål for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt. Dette mål skal sikre, at vi har den tilstrækkelige likviditet både i forhold til at opfylde lovgivningens krav, men også for at sikre, at likviditeten er tilstrækkelig til at finansiere den forventede udvikling i forretningsomfang og aktiviteter. Ledelsen foretager løbende en vurdering af, om den tilgængelige likviditet udnyttes på de forretningsområder og aktiviteter, der bidrager til størst mulig indtjening i spartrelleborg. Det seneste års markante vækst i forretningsomfanget har stillet betydelige krav til likviditetsressourcerne. I løbet af 2006 har vi således styrket likviditetsberedskabet ved optagelse af seniorlån for sammenlagt 1 mia. kr. Disse seniorlån er fordelt på flere fundingkilder i såvel ind- som udland og med en diversificering i løbetider på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Gennemsnitlig antal ansatte spartrelleborg har en likviditetsoverdækning på 130 % pr. 31. december 2006, og der er ledelsens vurdering en pæn likviditetsoverdækning i forhold til lovgivningens krav. Stigning på 15 % 14

15 Kapitalen styrket væsentligt i år 2006 spartrelleborgs egenkapital er ved udgangen af år 2006 forøget med 132 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen i egenkapitalen er sammensat af en tilvækst i garantikapitalen med 60 mio. kr. og en stigning som følge af nettoresultatet på 72 mio. kr. Tilvæksten i garantikapitalen er først og fremmest et udtryk for, at det relancerede garantkoncept i foråret 2006 udgør et konkurrencedygtigt alternativ for kunderne på det danske marked. Der blev her introduceret en ny garantklasse Platin. Med denne blev der indført et fribeløb for brug af serviceydelser, der ofte resulterer i gebyrfrihed for platingaranterne. Dette er blevet meget positivt modtaget af kunderne. Herudover har de seneste måneders presseomtale vedrørende den forestående børsnotering medført en stor interesse for at blive garant i spartrelleborg. I 2006 steg antallet af garanter med 13 % til i alt ved udgangen af regnskabsåret. For at styrke kapitalen er der ultimo 2006 optaget ansvarlig lånekapital for i alt 200 mio. kr. Basiskapitalen efter fradrag udgør herefter 971,4 mio. kr. Det betyder, at spartrelleborgs solvens udgør 13,3 % ved udgangen af 2006, hvilket understreger, at vi fortsat har et solidt kapitalgrundlag. Korrektion af tidligere offentliggjort regnskabsinformation Skønnet af gruppevis nedskrivning i årsrapporten for 2005 er blevet revurderet, da grundlaget for dette skøn er ændret. Derfor er der foretaget en rettelse i regnskabstallene for 2005 samt i åbningsbalancen pr. 1. januar I åbningsbalancen pr. 1 januar 2005 er de gruppevise nedskrivninger reguleret med 12,0 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,0 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. og Egenkapital + 8,6 mio. kr. I balancen pr. 31. december 2005 er de gruppevis nedskrivninger reguleret med 12,4 mio. kr., hvilket betyder, at regnskabsposterne Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris er reguleret med + 12,4 mio. kr., Aktuelle skatteforpligtelser + 3,4 mio. kr. og Egenkapital + 9,0 mio. kr. I resultatopgørelsen for 2005 er regnskabsposten Nedskrivninger på udlån mv. reguleret med + 0,4 mio. kr. og beregnet skat med - 0,1 mio. kr., hvilket betyder en positiv resultatpåvirkning på + 0,3 mio. kr. Sammenligningstallene for år 2005 er rettet i overensstemmelse med ovenstående. spartrelleborg 15

16 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditrisici I spartrelleborgs kreditpolitik lægges der vægt på, at kreditgivning sker på et forsvarligt grundlag. I vores kreditgivning, hvad enten dette omfatter kreditgivning til privatkunder eller til erhvervskunder, sikrer vi således, at der foretages en nøje vurdering af kundens evne og vilje til at overholde indgåede forpligtelser. Dette sker blandt andet ved, at vi, som udgangspunkt, altid kræver fuld indsigt i kundens økonomiske forhold. Det tilstræbes at sikre en passende spredning på kunder og brancher, så enkelte brancher eller kunder ikke kan medføre store tab for spartrelleborg og dermed komme til at udgøre en trussel for eksistensgrundlaget. spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig med 36,7 % på privatkunder, 62,0 % på erhvervskunder og 1,3 % på offentlige myndigheder. Udlånet til erhvervskunder er steget væsentligt mere end udlån til privatkunder de senere år. spartrelleborgs eksponering inden for branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice udgør 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet, hvoraf de største andele er kategoriseret inden for udlejning af erhvervsejendomme og bolig. Henset til den traditionelle kreditvurdering ved finansiering af erhvervsejendomme og boliger, og den sikkerhedsmæssige afdækning spartrelleborg fordrer, vurderer ledelsen ikke, at spartrelleborgs kreditrisici er større på denne branche sammenlignet med kreditrisiciene på andre brancher. Summen af store engagementer udgør pr. 31. december 2006 i alt 188 % af basiskapitalen. Niveauet anses som værende relativt højt sammenlignet med sammenlignelige pengeinstitutter, men henset til engagementernes karakteristika, anses kreditrisiciene som værende moderate. En del af de større engagementer kan i øvrigt relateres til branchen Ejendomsadministration og handel, forretningsservice. I løbet af år 2007 sker der en udvikling og udbygning af et kreditscoringssystem for privatkunder, således at dette, i større grad, kan anvendes i kreditstyringen af privatkundeporteføljen. På erhvervskundeområdet arbejdes der også målrettet på at udvikle systemer og modeller for risikoklassificering af kunderne. Det forventes, at udbygningen af disse systemer vil kunne forbedre vores overblik over udviklingen i udlånsporteføljen på tværs af kundeprofiler og brancher m.m. For at sikre en god bonitet i vores udlånsportefølje foretages der en kontinuerlig opfølgning på udviklingen i udlånsporteføljen og på udviklingen i de enkelte kunders økonomi. Portefølje af udlån og garantier spartrelleborgs portefølje af udlån og garantier fordeler sig på erhvervskunder, privatkunder og offentlige myndigheder. Fordelingen af erhvervskunder Vores eksponering på Ejendomsadministration og handel og forretningsservice udgør, jf. ovenfor, 47 % af den samlede udlåns- og garantiportefølje til erhvervssegmentet. Erhvervskunder 62 % Offentlige myndigheder 1,3 % Privatkunder 36,7 % Landbrug, jagt og skovbrug 1,9 % Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el, gas, vand og varemærker 2,5 % Bygge- og anlægsvirksomhed 8,7 % Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 5,2 % Transport, post og telefon1,0 % Kredit- og finansieringsvirksomhed 9,6 % Ejendomsadministration og handel, forretningsservice 29,1 % Øvrige erhverv 1,9 % 16

17 Opfølgningen sker blandt andet ved: daglig overvågning og opfølgning på restancer og overtræk årlige genforhandlingsmøder med erhvervskunder årlig gennemgang af større engagementer For at vurdere kreditboniteten og kreditkvaliteten i vores udlånsportefølje aflægger kreditafdelingen løbende besøg hos alle filialerne i spartrelleborg. Vurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af filialernes restance- og overtrækslister samt en stikprøvevis gennemgang af nye bevillinger foretaget i filialerne. Der foretages jf. ovenstående en løbende overvågning af kreditsvage engagementer, som udviser en uhensigtsmæssig udvikling. I de situationer hvor det vurderes, at udviklingen er dårligere end forventet, og der kan opstå risiko for, at kunden ikke kan overholde indgåede forpligtelser, skærpes vores opmærksomhed. Som en konsekvens heraf udarbejdes der en konkret handlingsplan for engagementet. Formålet hermed er at sikre en udvikling i samarbejdet med kunden hen imod en acceptabel kreditrisiko for spartrelleborg. Viser det sig, at dette ikke er muligt eller sandsynligt, skal handlingsplanen i stedet indeholde initiativer til afvikling af engagementet. Afviklingsengagementer uden forretningsmæssigt perspektiv håndteres af vores kreditafdeling. Nedskrivninger på kundeengagementer sker med udgangspunkt i Finanstilsynets udstedte retningslinier jf. regnskabsbekendtgørelsen. Nedskrivninger på udlån foretages, når der er opstået objektive indikatorer på værdiforringelse. Markedsrisici Markedsrisici er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsværdien af spartrelleborgs aktiver og forpligtelser forårsaget af ændringer i markedsforholdene, eksempelvis ændringer i markedsrenterne, aktie- og valutakurserne. En negativ udvikling i markedsværdierne kan have indflydelse på spartrelleborgs fremtidige indtjeningsmuligheder og økonomiske stilling. spartrelleborgs bestyrelse og direktion har fastsat klare retningslinier for, hvilke risici spartrelleborg ønsker at påtage sig, herunder beløbsgrænser. Det er den grundlæggende strategi ikke at påtage sig væsentlige risici, som ligger uden for det almindelige forretningsgrundlag. Renterisici spartrelleborg har fortrinsvis en renterisiko på obligationsbeholdningen. Obligationsbeholdningen består primært af danske obligationer, som forvaltes af eksterne porteføljemanagere med udgangspunkt i fastsatte retningslinier for benchmarkingen. Renterisikoen på obligationsbeholdningen er pr. 31. december 2006 opgjort til 7,6 mio. kr. Herudover har spartrelleborg renterisiko på en række fastforrentede udlån. Denne risiko er, så vidt det er muligt, afdækket ved finansielle instrumenter i form af renteswaps. Nettorenterisikoen på fastforrentede udlån og renteswaps er pr. 31. december opgjort til 4,6 mio. kr. Renterisikoen begrænses herudover ved hovedsagligt at indgå variabelt forrentede ind- og udlån, ligesom optagelse af lån og tilførsel af kapital udelukkende sker som variabelt forrentede lån. Aktierisici spartrelleborg har en aktiebeholdning dels i børsnoterede aktier og investeringsbeviser, dels i unoterede aktier i en række sektorselskaber (strategiske samarbejdspartnere i sektoren). Kursrisikoen på de unoterede aktier i en række sektorselskaber er relativt begrænset. På beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser, er det vores strategi, at investeringerne skal ske i aktier og investeringsforeninger med fokus rettet mod Danmark og Skandinavien. Samtidigt skal der være en passende spredning på brancher samt selskaber og investeringsforeninger. Den samlede beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser udgjorde pr. 31. december mio. kr. Et kursfald på 10 % vil således medføre et tab i størrelsesorden mio. kr. Valutarisiko Valutarisikoen afdækkes i videst muligt omfang ved løbende at have aktiver i udenlandskvalutaer svarende til forpligtelserne i udenlandsk valuta. Endvidere er de væsentligste valutapositioner i euro, hvor risikoen for større valutaudsving anses for relativ lav. Vores positioner og omsætning i udenlandsk valuta har dog været stigende de senere år, hvorfor valutarisikoen, målt ved valutaindikatoren jf. Finanstilsynets retningslinier, har været stigende. Dette er dog ikke et udtryk for, at vores reelle valutarisiko har været stigende i samme omfang, da risikoen i denne forbindelse bør vurderes med baggrund i nettopositionerne. spartrelleborg 17

18 Ledelsesberetning Forventninger til fremtiden Forventninger til fremtiden I løbet af første halvår af 2007 forventer spartrelleborg at blive omdannet til aktieselskab. Dette sker med henblik på børsnotering i løbet af sommeren For en uddybende beskrivelse heraf henvises til særskilt afsnit om omdannelsen og børsnoteringen. I 2007 fortsættes strategien om at investere i en organisk vækst med etablering af filialer i henholdsvis Køge og Århus. Dette skal ses som en naturlig udvidelse af vores markedsområde og i forlængelse af vores filialetableringer gennem de sidste år. Vi forventer fortsat vækst i forretningsomfanget og som følge heraf en pæn vækst i de samlede nettorente- og gebyrindtægter. Basel II Basel II reglerne, som trådte i kraft pr. 1 januar 2007, medfører nye krav og metoder til opgørelsen af pengeinstitutters kapitaldækning. I forhold til de tidligere regler forventes det ikke, at de nye regler vil medføre væsentlige ændringer i spartrelleborgs nødvendige kapital og solvensbehov. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets udløb, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Vi tilstræber at fastholde nuværende niveau for rentemarginalen i år En forventning om vækst i udlån til erhverv samt lånefinansierede investeringer er nogle af de forhold, som indikerer, at rentemarginalen ikke vil stige. Udgifterne til personale og administration, afskrivninger og andre driftsudgifter forventes endvidere at stige på grund af et højere aktivitetsniveau. I udgifterne er der budgetteret med investeringer i forbindelse med åbning af filialer i henholdsvis Århus og Køge. Der er forventninger om, at de overordnede konjunkturer i Danmark fortsat udvikler sig pænt. På denne baggrund forventes det, at nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. vil være på cirka samme niveau som i år Vi forventer en pæn udvikling i det samlede forretningsomfang både i form af udlån, indlån og garantier, men væksten forventes dog ikke at blive på samme niveau som i år Resultatet for år 2007 forventes at ligge i niveauet mio. kr. før skat. 18

19 spartrelleborg står foran en meget betydningsfuld ændring af selskabsformen fra garantsparekasse til bankaktieselskab. Aktieselskabsformen vil kunne tiltrække nye kundegrupper, der sætter muligheden for medejerskab højt. Omdannelse til aktieselskab og børsnotering spartrelleborg står foran en meget betydningsfuld ændring af selskabsformen fra garantsparekasse til bankaktieselskab. Der ligger langvarige og grundige overvejelser til grund for beslutningen om at blive omdannet fra garantsparekasse til aktieselskab. Dette forventes endeligt besluttet på repræsentantskabsmødet den Den samlede vurdering er, at fordelene ved at lade sig omdanne til aktieselskab med efterfølgende børsnotering på Københavns Fondsbørs, OMX i stor udstrækning overstiger fordelene ved at være organiseret i form af en sparekasse. I den noget mere tidssvarende selskabsform, som aktieselskabet repræsenterer, har aktionærerne en klar interesse i at virksomheden tjener penge. I en sparekasse har garanterne en tendens til at have en begrænset forståelse for, og accept af, at det er påkrævet at tjene penge til fortsat forretnings- og produktudvikling mv. Ved børsnoteringen vil der, for de nuværende garanter, blive mulighed for at opnå et bedre afkast, idet der ikke er mulighed for værdiregulering af garantbeviser. Udover afholdelse af en række omkostninger samt et krævende tidsforbrug i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab og børsnoteringen, herunder udarbejdelse af børsprospekt, vil der optræde en række nye forpligtelser under den nye selskabsform. Det vil indebære andre krav til ledelsen, og der skal bruges ressourcer på at opfylde den større informationspligt til omverdenen via børsmarkedet. spartrelleborg 19

20 Ledelsesberetning Påtegninger Påtegninger Ledelsespåtegning Vi aflægger hermed spartrelleborgs årsrapport for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af såvel koncernens som sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Slagelse, den 14. februar 2007 Direktion Carlo Chow Administrerende direktør Bestyrelse Flemming Holm Jens Lundgaard Nielsen Steen Bohl Formand Næstformand Thomas Vang Christensen Ulrik Dahl Gitte Demant Vibeke Toft Müller Kim Thanning Olsen Hans Erik Sonn 20

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 16 Årsrapport 2006

Bilag 16 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere