17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)"

Transkript

1 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Jeg skal bede landstingsmedlemmerne om at sætte sig på deres pladser. Vi skal have afstemninger, derfor, dem der skal være tilstedeværende her i salen, det skal være her i salen i forbindelse med afstemning. I mødet den 23. oktober 2007 nåede vi ikke at behandle punkterne 139, 115 og 147. Forslagene er sat på dagsordenen umiddelbart efter punkterne, der skal 2. og 3. behandles. 2. behandlingen af punkt 36, Forslag til landstingslov om fredning af kulturminder er udsat i Landstingets møde til senere på denne samling. Punktet foreslås 2. behandlet den 6. november med 3. behandling den 12. november Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har anmodet om at udsætte 2. behandlingen af punkt 12 til senere på denne samling. Anmodningen indstilles imødekommet, således at forslaget 2. behandles den 9. november med 3. behandling den 13. november Landstingets Sundhedsudvalg har anmodet om at udsætte 2. behandlingen af punkt 25 til et senere tidspunkt på denne samling. Udvalget ønsker mere tid til sagsbehandlingen. Anmodningen indstilles imødekommet, således at 2. behandling finder sted den 13. november Udskrivelsen i dag af valg til Folketinget forårsager umiddelbare opgaver for de enkelte partier. Det indstilles derfor, at dagens møde slutter kl , samt at Landstingets møde torsdag den 25. oktober 2007 starter kl

2 Landstingsmedlem Josef Motzfeldt har meddelt fravær den 24. oktober til og med den 25. oktober Der er aftalt clearing mellem Landstingsmedlemmerne Lars-Emil Johansen og Josef Motzfeldt under sidstnævntes fravær, således at Lars-Emil Johansen i denne periode vil undlade at stemme. Og så er det Emilie Olsen, Atassut, og efterfølgende Palle Christiansen, der har bedt om ordet. Emilie Olsen, Landstingsmedlem, Atassut. Tak. For kort tid siden så har vi fundet ud af, at man har taget beslutning i Landstingets formandskab, at dagens møde slutter klokken Og vi har ligeledes konstateret, at mødets start i morgen er blevet fremrykket til klokken 10.00, i stedet for klokken Fra Atassut skal vi indstille, at de sager der er blevet, der er blevet flere. Og vi skal også indstille, at i forbindelse med administrationsarbejdet, så arbejder vi meget hårdt for at nå, og vil gerne indstille, at vi færdiggør samlingen i dag, og starter klokken i morgen. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.... Palle Christiansen, Landstingsmedlem, Demokraterne. Fra Demokraternes landstingsgruppes side kan vi ikke gå ind for, at mødet i dag allerede stopper klokken Mange partier har skrevet sine ordførerindlæg, og vi er klar til at fremlægge dem for den grønlandske befolkning. Fra Demokraternes side mener vi godt, at man både kan behandle sager i salen, og gøre klar til et folketingsvalg. Partierne i Grønland er så store, sekretariaterne i de forskellige partier er så store, at begge ting kan nemt nås sideløbende. Så der er ingen grund til at stoppe tidligere i dag. Lad os fuldføre det arbejde vi er valgt til. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

3 Vi skal have en afstemning, om vi skal slutte klokken 16.30, og møde klokken i dag. Forinden har Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat bedt om ordet. Anthon Frederiksen, Landstingsmedlem, Kattusseqatigiit partiiat. Ja, fra Kattusseqatigiit partiiat følger vi godt med i samtlige punkter, og vi er allerede forberedt til samtlige punkter, og blev færdige med dem. Og med hensyn til at der er udskrevet folketingsvalg, og mødet slutter klokken 16.30, det mener vi, det burde ikke være en forhalelse af arbejdet her i Grønland. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Så er det Landsstyreformanden. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Jeg vil gerne foreslå, at vi holder 5 minutters pause i mødet. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Vi holder 5 minutters pause i samlingen. 5 minutters pause mødet genoptaget kl Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.... Dem der stemmer for at møde som sædvanlig slutter klokken 18, dem der stemmer for, bedes rejse sig. 26 for. Er der nogen der er imod? Nej. Er der nogen der undlod at stemme? Nej. Og dermed fortsætter mødet indtil klokken 18. Jeg skal også lige erindre om, at i henhold til det der sket, så er det at der er blevet aftalt clearing mellem Josef Motzfeldt og Lars Emil Johansen, med hensyn til ikke at skulle afgive stemme. Og nu er vi så nået til at skulle have nogle afstemninger. Først punkt 47. Hvad vedrører punktet? Er det der punkt? Palle Christiansen.

4 Palle Christiansen, Landstingsmedlem, Demokraterne. I redegørelse for dagsordenen blev det nævnt, at vi skal starte klokken 10 i morgen. Jeg synes man skylder til Landstinget, om hvad tid man starter i morgen. Det er der ikke blevet nævnt noget om. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Formandskabet har ellers foreslået at vi starter klokken 10 i morgen, hvis vi sluttede klokken Og nu går vi fuldt ud i dag. Der er ikke mening med at skulle have afstemning om klokken 10 mødet i morgen. Ane Hansen, Landstingsmedlem, Inuit Ataqatigiit. Jeg skal lige præcisere, at vi fra Inuit Ataqatigiit, med hensyn til at vi ikke går ind for at vi slutter mødet tidligere i dag, og med hensyn til, så har vi ikke noget imod at vi starter klokken 10 i morgen, på baggrund af udsatte punkter. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og der er så blevet fremsat ændringsforslag. Inuit Ataqatigiit har ikke noget imod at vi starter klokken 10 i morgen. Og vi skal så have en afstemning, om vi skal have start klokken 10 i morgen. Så er det Emilie Olsen. Emilie Olsen, Landstingsmedlem, Atassut. Ja, først som vi har sagt, så fastholder vi fra Atassut, at vi fastholder at vi starter klokken 13 i morgen, fordi vi slutter klokken 18 i dag, og det fastholder vi. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Er der nogle andre der har bemærkninger? Anthon Frederiksen. Anthon Frederiksen, Landstingsmedlem, Kattusseqatigiit partiiat.... og vi er også parate til i morgen, og vi har ikke noget imod at vi starter klokken 10 i morgen. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

5 Doris Jakobsen, har du markeret dig? Nej. Det blev foreslået, at vi starter klokken 10 i morgen. Hvem går ind for at vi starter klokken 10 i morgen? 11 for. Dem der er imod, bedes rejse sig. 14 imod. Er der nogen der undlod at stemme? Nej. Og dermed starter vi også klokken 13 i morgen. Og det har vi så også fået fastlagt.

6 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober Dagsordenens punkt 47. Forslag til landstingsforordning om vandforsyning. (Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (3. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og nu går i over tilbehandling af punkt 47, det er Forslag til landstingsforordning om forslag til landstingsforordning om overtagelse af hjemmestyrets og... Nå, der er fejl i rækkefølgen af papirerne. Og det er forslag til landstingsforordning, som er blevet fremlagt af Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer. Det er 3. behandling som vi er nået til. Forslaget blev henvist til udvalgsbehandling under 1. behandling, og der blev fremsat en betænkning. Og Landsstyret har fremsat et ændringsforslag, og der er ikke nogen bemærkninger til den. Og ved 2. behandlingen så blev forslaget ikke henvist til udvalgsbehandling. Og der er således ikke til 3. behandlingen afgivet betænkning om forslaget. Jeg spørge, om der er nogen der har bemærkninger? Det er ikke tilfældet. Vi skal derfor til at afslutte 3. behandlingen af forslaget. Altså, som sagt, der er ikke fremsat ændringsforslag. Vi går derfor nu til endelig afstemning om lovforslag i den ved 3. behandlingen foreliggende form. Dem der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 25. Er der nogen der er imod? Er der nogen der undlod at stemme? Nej. Dermed er forslaget blevet vedtaget her ved 3. behandlingen.

7 Der er lidt kaos i mine papirer. Men nu er vi ved at finde dem.

8 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober Dagsordenens punkt 48. Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om energiforsyning. (hjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag) (Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (3. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det er punkt 48, Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om energiforsyning. Det er hjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag, som her er tale om. Det er 3. behandling, og det blev fremsat af Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, som vi skal 3. behandle nu. Forslaget blev ved 2. behandlingen ikke henvist til udvalgsbehandling, og der er ikke fremsat betænkning her ved 3. behandlingen. Jeg skal spørge, om der er nogen der har bemærkninger? Det er ikke tilfældet, og vi skal nu have en afstemning her ved 3. behandlingen. Dem der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 26 for. Det er så samtlige tilstedeværende, der her har vedtaget.

9 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober Dagsordenens punkt 37. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik. (Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke) (2. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og den næste er dagsordenens punkt 37. Og det er forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik. Det er 2. behandling. Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling, og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et flertal i udvalget fra... Landsstyret har fremsat ændringsforslag på opfordring af et flertal i udvalget, bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut. Og der er endvidere fremsat ændringsforslag i udvalgets betænkning. Forslagsstillerne har dog trukket dette ændringsforslag, idet Landsstyrets ændringsforslag imødekommer forslagsstillernes ønsker. Jeg skal spørge, om der er nogen der har bemærkninger? Lene Knüppel, Demokraterne. Lene Knüppel, Forslagsstiller, Demokraterne. Demokraterne er som det fremgik under 1. behandlingen af dette punkt, og som det fremgår af Uddannelsesudvalgets betænkning yderst betænkelige ved det foreliggende lovforslag samt ændringsforslag fremsat af udvalgsflertallet og nu af Landsstyret. Lad mig uddybe vores bekymringer lidt: Definitionen af forskningsbaseret uddannelse Demokraterne er dybt forundrede over, at et flertal i Landstinget er imod, at der indskrives en klar og entydig definition af, hvad forskningsbaseret uddannelse er, i loven. Det burde efter

10 vores opfattelse være i alles interesse, at vi har en fælles opfattelse af, hvad forskningsbaseret uddannelse er, samt at der er tale om en internationalt anerkendt definition. Landsstyret har i et svar til Uddannelsesudvalget i stedet defineret forskningsbaseret uddannelse således: Forskningsbaseret uddannelse betyder, at der er en direkte sammenhæng mellem forskere og praktikere til gavn for begge parter. Det er efter Demokraternes opfattelse en for upræcis definition af forskningsbaseret uddannelse. De professionsrettede bacheloruddannelser. Derudover mener vi ikke at tiden er moden til at indføre forskningsbaserede professionsrettede bacheloruddannelser. Vi anser det for mere hensigtsmæssigt at uddannelserne til sygeplejerske, journalist, socialrådgiver og folkeskolelærer fremover bliver forskningstilknyttede uddannelser, det vil sige, uddannelser fra uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke er forskere ansat, men hvor undervisningen skal være ajour med den nyeste forskning - uanset hvem der i øvrigt forestår undervisningen. De professionsrettede bachelor uddannelser ville således fortsat kunne bevare deres praksisorienterede præg frem for, at disse uddannelser nu skal gøres mere teoretiske og akademiske med risiko for et større frafald af studerende. Lov uden hold i virkeligeheden Demokraterne står endvidere uforstående overfor, at et flertal i Landstinget er parate til at vedtage en lov, som skal træde i kraft 1. januar 2008, velvidende at de ovennævnte uddannelsesinstitutioner slet ikke er klar til at leve op til at levere forskningsbaserede uddannelser pr. 1. januar næste år. Demokraterne skal derfor endnu engang appellere til de øvrige partier om at genoverveje, den af Ilisimatusarfik foreslåede overgangsordning, så alle implicerede parter har mulighed for i løbet af 5-6 år at leve op til lovens intentioner om forskningsbaserede uddannelser. Ilisimatusarfiks ledelse eller forskning uden forskere Demokraterne vil samtidigt gerne bede Landsstyret forklare os og befolkningen, hvorledes man fremover vil sikre den forskningsbaserede undervisning - og forskning på Ilisimatusarfik, når det nu udgår af lovteksten, at rektor og prorektor skal være anerkendte forskere og institutledere ikke længere skal have anerkendt forskererfaring.

11 Konsekvenser af vedtagelse Hvis det fremlagte lovforslag vedtages i sin nuværende form, risikerer vi, efter Demokraternes opfattelse, at sætte Ilisimatusarfiks gode ry og rygte på spil i den internationale universitetsverden, fordi vi indfører såkaldte forskningsbaserede uddannelser uden samtidigt at sikre at vi kan leve op til lovens ordlyd i virkeligheden. IMAKs bekymringer Det er ikke kun Demokraterne som er bekymrede. Lovforslaget efterlader ifølge IMAKs opfattelse nogle uløste problemstillinger både for så vidt angår den fremtidige løsning af Inerisaaviks opgaver, der vedrører folkeskolen samt med hensyn til personalets fremtidige ansættelsesvilkår. Demokraterne deler IMAKs bekymringer og føler sig ikke overbeviste af Landsstyrets svar på de spørgsmål, som er rejst i den forbindelse. Et lyspunkt Der er dog én ting, som Demokraterne glæder sig over. Det er, at et enigt udvalg har fremsat forslag om, at Ilisimatusarfik skal komme med en ikke bindende liste med forslag til kandidater til de medlemmer af Ilisimatusarfiks bestyrelse, som Landsstyret skal udpege. Desværre er denne imødekommelse ikke nok til at ændre vores overordnede skeptiske holdning til det samlede lovforslag, som det nu foreligger. Demokraterne vil derfor på baggrund af ovennævnte bemærkninger stemme imod det foreliggende forslag til 2. behandlingen. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og den næste er Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke. Tommy Marø, Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke, Siumut. Landsstyret takker Landstingets Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkeudvalg for den grundige betænkning afgivet til lovforslagets 2. behandling.

12 Landsstyret er glad for, at et flertal af partier, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit fuldt ud støtter intentionen bag lovforslaget om at skabe udvikling, kvalitet og øget samarbejde mellem alle videregående uddannelser i Grønland. Landsstyret noterer sig, at et enigt udvalg indstiller, at de af Landsstyret udpegede bestyrelsesmedlemmer skal udpeges efter en ikkebindende indstilling fra Ilisimatusarfik. Landsstyret har udarbejdet et ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets indstilling. Landsstyret har taget udvalgets bemærkninger omkring Ilisimatusarfiks ledelse til efterretning. Et flertal af partierne, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit fremsætter et ændringsforslag til lovforslaget. Landsstyret har indarbejdet udvalgets ændringsforslag i deres ændringsforslag. Med disse bemærkninger vil Landsstyret overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var så Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke, og nu er det Kristian Jeremiassen, Atassut. Efterfølgende Anthon Frederiksen. Kristian Jeremiassen, Atassuts ordfører. For en kort bemærkning. Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, deres ændringsforslag, det er det de har fremlagt, og det fremlagte blev taget til efterretning af Landsstyret. Så er det så Landsstyret der har gennemført det der er blevet fremsat af flertallet. Og det er derfor på den baggrund vi vil stemme i Atassut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Den næste der blev nævnt, så skal de sætte sig på ventestolen. Så er det Anthon Frederiksen. Efterfølgende Juliane Henningsen. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiats ordfører. Her, med hensyn til behandlingen af denne sag, hvor der blandt andet også blev reageret på fra IMAK, og med hensyn til at lærerkollegiet i Ilisimatusarfik, hvor de blandt andet meddeler

13 i dag, og at sagen i sin foreliggende form af flertallet, så er man bange for at den vil blive vedtaget. De seneste der blev fremlagt, dem vil jeg lige citere, som er følgende: Det er forslag til landstdingslov om Ilisimatusarfik, så blev den godkendt som et universitet. I løbet af den tid så har man fundet det vigtigt, at uddannelserne skal have baggrund i forskning, således at man kan have tillid i oververdenen, og ikke kan sætte spørgsmålstegn ved for...ordenen har opnået samarbejdspartnere. Med hensyn til Ilisimatusarfiks formål, det er man tilfreds med, således at disse krav der stilles til universiteterne, med hensyn til stillingerne rektor og prorektor som institutionsleder, det er det krav der stilles, at de burde have kvalifikation i forskning. Og det er det krav man har, med hensyn til at de skal være uddannede som forskere. Under Landstingets samling, og det er et flertal der går ind for at det den bliver fastsat som et forsk..., med hensyn til de krav der stilles vedrørende prorektor og rektor, det kan så blive mindre. Og med forslaget lægges der således op til at sætte Ilisimatusarfik tilbage til tiden, før det blev anerkendt som et universitet. Vedtages forslaget i sin nuværende form, vil det helt sikkert have vidtrækkende negative konsekvenser for såvel forskningen som for det faglige niveau på universitetet. Herved vil Ilisimatusarfiks omdømme som forskningsinstitution, og dermed som universitet, være bragt i fare. Det er således en lærergruppe ved Ilisimatusarfik der har reageret. Det er altså en pressemeddelse som jeg læste. Og når vi ser på de reelle forhold, og med hensyn til de reaktioner der har været, og hvis vi kigger på dem og dette lovforslag, at hvis det bliver vedtaget i sin foreliggende form, så er man bekymret for det, af dem der har viden. Og derfor vil Kattusseqatigiit partiiat stemme for mindretallet her i betænkningen. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Den næste er Juliane Henningsen. Efterfølgende Lene Knüppel, Demokraterne.

14 Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Med hensyn til lovudarbejdelsen af lovforslag har været omfattende. Med hensyn til høringssvarene, så har de, nogle af høringssvarene, bedt om at nogle af forslaget bliver taget ud, fordi de ikke stemmer overens med de danske danske forhold. Det første forslag om Ilisimatusarfik, så har vi i Inuit Ataqatigiit taget et standpunkt, at det skal gøres på grønlandsk. Således er der stadigvæk krav om at man skal være kandidat. Samtlige uddannelser til kandidat blev åbnet. Derfor med hensyn til reformen så vi, at det er en tilpasning til grønlandske forhold. Der er mange gode kræfter der styrer uddannelsesstystemet her i dag. Derfor har vi fremsat et ændringsforslag, som også blev vedtaget af Landsstyret, og det fik fuld støtte. Og efterfølgende, så da der så kom et meget klart forslag, så vil vi stemme for dette forslag fra Inuit Ataqatigiit. Også fordi vi mener, at det er et godt skridt mod en bedre uddannelse. Også fordi nogen fik bedre muligheder. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Dernæst er det Lene Knüppel, Demokraterne. Lene Knüppel, Forslagsstiller, Demokraterne. Tak. På Demokraternes vegne så vil jeg takke Anthon Frederiksen for hans tilslutning til mindretallet i den her sag. Jeg vil ikke gentage det som er blevet læst op af pressemeddelelsen fra en lærergruppe på Ilisimatusarfik. Men jeg synes, at det fremgik meget klart af Anthon Frederiksens gengivelse af det, at lærergruppen er bekymret for det faglige niveau, hvis det her forslag vedtages. Man er bekymrede for den fremtidige forskning. Man er bekymret for universitetets fremtid. Og på baggrund deraf, så vil jeg gerne anmode om, på Demokraternes vegne, at forslaget inden 3. behandlingen på ny genbehandles i uddannelsesudvalget, således at uddannelsesudvalget kan tage det her spørgsmål op endnu en gang. Tak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

15 Den næste er Doris Jakobsen. Jeg skal lige erindre om, at dem der blevet nævnt til at skulle være næste taler, skal sætte sig på stolen. Doris Jakobsen, Simuts ordfører. Det er da Demokraterne har fremsat, og har på baggrund af deres mindretalsudtalelse, så er det også flertallet, nemlig Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut, deres udtalelse dem vil jeg prøve på at fremlægge. Først med hensyn til Ilisimatusarfik, omkring intern ordning, at så blev fremsat at den ikke skal godkendes, men at det i lovforslaget indskrives en intern ordning med tidshorisont på 5-6 år, for at sikre et tilstrækkeligt fagligt niveau på alle niveauer, og dermed sikrer en fremtidssikret universitetslov på rette grundlag. Og Landsstyret finder, at interimsordning ikke er hensigtsmæssig. Og Landsstyret finder at den foreslåede interimsordning er fastlåsning af den eksisterende styrelse, hvor de nye uddannelser, herunder forskerundervisere, og studerende ved disse, bliver uden repræsentation i de styrende organer. Og derfor er det et flertal i Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit der støtter Landsstyrets forslag. Landsstyret mener, at man ikke burde sætte spørgsmålstegn ved forskningsbaseret uddannelse. Landsstyret antager, at der ved at gøre de professionsrettede uddannelser forskningsbaserede, bliver studie- og forskningsmiljøet større og bredere, og der opnås faglige synergieffekter samt stordriftfordele. Og så har en fremsat et... Ilisimatusarfik oplyser, at Ministeriet for Videnskab, Teknik og Udvikling i Danmark har foreslået en definition på forskningsbaseret uddannelse, hvor et væsentligt kriterium er, at de studerende undervises i udstrakt grad af aktive forskere. Ilisimatusarfik anslår, at professionsuddannelser bør bringe deres forskningsbaserede grej op på mindst 33 procent, for at leve op til dette krav. Og et udvalgsflertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit anerkender den overordnede set positive idé om at gøre de omtalte uddannelser til forskningsbaserede uddannelser, frem for forskningstilknyttede professionsuddannelser. Og udvalgsflertallet tager Landsstyrets definition på forskningsbaserede uddannelser til efterretning.

16 Et udvalgsflertal. IMAK har på et møde med udvalget den 2. oktober 2007 udtrykt deres bekymring vedrørende sammenlægning af Innerisaavik og Ilisimatusarfik. Landsstyret oplyser, at prioriteringer af Innerisaaviks praktisk knyttede folkeskoleopgaver vil blive sikret i den udviklingskontrakt som Landsstyret vil indgå med Ilisimatusarfik. På denne baggrund havde udvalget den 8. oktober 2007 møder med henholdsvis Ilinniarfissuaq og Innerisaavik. Hverken Ilinniarfissuaq eller Innerisaavik har bekymringer omkring lovforslaget, og ser frem til lovens ikrafttræden. Et udvalgsflertal, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit mener derfor, at Innerisaaviks opgaver vil blive varetaget fuldt ud tilfredsstillende. Et udvalgsflertal, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit fremsætter et ændringsforslag til lovforslaget vedrørende universitetets ledelse. Ændringsforslaget, der blev også fremlagt som meddelelse til formanden, at da Landsstyret allerede har medtaget den i deres ændringsforslag, så er det flertallet der skal godkende dem. Et udvalgsflertal indstiller, som nævnt af Landsstyret, og det er så et flertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, indstiller udvalgets flertal ovennævnte ændringsforslag til vedtagelse. Ja, det er ellers korrekt, at man lovsforslaget, at i 12 og 19 så står der ellers, at ledelsen af prorektor og rektor, de skal være forskeruddannede. Men hvis vi skal henholde os til en forskerbaseret uddannelse, så vil vi udelukke samtlige uddannede grønlændere. Og derfor mener et flertal, bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, at denne mulighed skal også være åben for grønlandske akademikere. Fordi vi mener, at vi arbejdet her ikke kan udføres i henhold til de danske love alene. Og med hensyn til vores lovforslaget, så er det ud fra det vi kan, og den må vi også varetage her. Og det skal være tilpasset til Grønland. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

17 Det er så et flertal i udvalget, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut. Og på baggrund af opfordring, så har Landsstyret fremsat et ændringsforslag. Og vi skal så have en afstemning om det ændringsforslag. Her er det ved 2. behandlingen. Vi skal også huske på, at indtil 3. behandlingen så kan man også fremsætte ændringsforslag, afhængig af flertallet i Landstinget. Det samme med hensyn til Landsstyret, de kan også fremsætte ændringsforslag inden 3. behandlingen. Det jeg har læst, det er Landsstyrets fremsatte ændringsforslag. Dem der stemmer for ændringsforslaget, bedes rejse sig. 20 for. Dem der er imod, bedes rejse sig. 6 er imod. Er der nogen der undlod at stemme? Nej. Dermed har flertallet vedtaget her ved 3. behandlingen. Og i forslaget så indeholder den også andre, som man ikke har nogen tvistigheder om. Og vi skal så fuldt ud godkendelse. Og vi er nu færdige med afstemningen om ændringsforslaget. Og Landstinget har dermed afgjort, i hvilken form lovforslaget skal overgå til 3. behandling. Jeg foreslår, at lovforslaget ikke henvises til fornyet udvalgsbehandling forud for 3. behandling. Og vi, som sagt så kan man op til 3. behandlingen fremsætte ændringsforslag, eller det er så den mulighed Landsstyret også skal have. Og derfor, hvis 3. behandlingen kan ske på et senere tidspunkt, og hvis man ikke har noget imod det, så kan det også ske. Hvis man ikke har noget imod det, så vil 3. behandlingen ske på et senere tidspunkt.

18 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet (Affaldsforebyggelse, herunder indførelse af nye miljøretlige principper, samt præcisering af bemyndigelser) (Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Natur) (2. og 3. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Nu er vi så nået til dagsordenens punkt 42. Det er Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet, og det er affaldsforebyggelse, herunder indførelse af nye miljøretlige principper, samt præcisering af bemyndigelser, og det er 2. behandling. Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling, og der er således afgivet betænkning om forslaget. Landsstyret har fremsat ændringsforslag, på opfordring fra et enigt udvalg. Jeg skal spørge, om der er nogen der har bemærkninger? Arkalo, undskyld, Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, værs'go. Arkalo Abelsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Atassut. Det er med glæde at Landsstyret har modtaget Landstingets Frednings- og Miljøudvalgs betænkning vedrørende ændringsforslag til miljøforordningen, idet et enigt udvalg indstiller at forslaget, med det af Landsstyret fremsætte ændringsforslag, vedtages i Landstinget. Ligesom udvalget, har jeg med glæde noteret mig, at der i Landsstinget er en bred politisk opbakning til forslag om ændring af miljøforordningen.

19 Under 1. behandlingen af ændringsforslaget kom der fra Landstingets talerstol et spændende forslag om, at Landsstyret årligt udgiver en miljøredegørelse, hvori der redegøres for såvel de miljøforbedrende tiltag der er gjort i det forgangne år, som for de tiltag Landsstyret vil arbejde for i det kommende. Landsstyret har taget forslaget op, og har udarbejdet et ændringsforslag til forslag om ændring af landsdtingsforordning om beskyttelse af miljøet. Ændringsforslaget fremsættes hermed for Landstinget. Den nye bestemmelse om miljøredegørelser medfører, at Landsstyret skal udarbejde en samlet beskrivelse af status og planer, for alle de områder der ligger indenfor miljøforordningens rammer. I miljøredegørelsen skal der være fokus på at formidle formål og sammenhænge mellem de udredningsarbejder og miljøforbedrende initiativer der er sat i værk. Det er Landsstyrets målsætning, at den årlige miljøredegørelse skal være med til at skabe synlighed om miljømæssige problematikker, i dag og i fremtiden. Der er Landsstyrets forhåbning, at redegørelsen kan medvirke til at skabe debat om miljø, og viden om det skridt vi alle kan tage, for at undgå at belaste miljøet. Jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til Landstingets Frednings- og Miljøudvalgs betænkning. Landsstyret finder, ligesom udvalget, at det er afgørende at miljøforordningens rammer udfyldes af en konkret og sammenhængende regulering af miljøområdet. Jeg vil positivt medvirke til at opgaven med udarbejde en samlet affaldsbekendtgørelse prioriteres højt. Landstingets Frednings- og Miljøudvalg henstiller til, at der i videst muligt omfang anvendes ensartede affaldsdefinitioner i landet. Landsstyret tager denne henstilling til efterretning, og vil se nærmere på muligheden for at fastsætte generelle kriterier for, hvornår henstillede genstande er at betragte som affald.

20 Landsstyret vil fortsætte arbejdet med at udvikle en sammenhængende miljøpolitik. Hensynet til miljø og en bæredygtig udvikling, skal integreres i alle dele af samfundet. Og derfor er det vigtigt, at miljøforhold tænkes ind i konkret planlægning for de enkelte sektorer. Med hensyn til bygdeforbrændingsanlæggene så kan det nævnes, at Landsstyret under udarbejdelsen af den kommende affaldshandlingsplan, har været lige så opmærksom på bygdernes affaldsproblemer som på byernes. Landsstyret er opmærksom på, at der skal findes sundheds- og miljømæssigt bedre løsninger, til erstatning af de nuværende bygdeforbrændingsanlæg. Affaldshandlingsplanen står for at skulle sendes ud i høring i kommunerne. Det er min forventning, at der i forbindelse med høringen, skabes en konstruktiv debat om indholdet af planen, men også om hvorledes initiativerne skal finansieres. Det vil være naturligt, om denne debat udmøntes i en debat om finansieringen af affaldshandlingsplanen her i Landstingssalen. Afslutningsvis vil jeg gerne takke udvalget for deres konstruktive og grundige behandling af sagen. Jeg vil i forbindelse med det videre arbejde tage det øvrige bemærkninger, udvalget er fremkommet med, til efterretning. Jeg overlader hermed forslaget til Landstingets videre behandling. Tak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og det var så dem der har markeret sig og vil sige noget. Og vi skal så til at afslutte 2. behandlingen af forslaget. Landsstyret har fremsat ændringsforslag på opfordring fra et enigt udvalg. Vi går nu til afstemning om ændringsforslaget. De der stemmer for ændringsforslaget, bedes rejse. 25 for. Og det er så samtlige tilstedeværende der har udvist enighed. Der er ikke nogen der stemte imod eller undlod at stemme. Og dermed er vi færdige med afstemningen, og det er så Landstinget der hermed har afgjort i hvilken form lovforslaget skal overgå til 3. behandlingen. Jeg foreslår, at lovforslaget ikke henvises til fornyet udvalgsbehandling forud for 3. behandlingen. Der er ikke nogen der er imod det.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag:

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag: 18. mødedag, torsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Høring af forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen. IMAKs bestyrelse har følgende bemærkninger:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere