Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted"

Transkript

1 Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Anno Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782 benævnes den "den danske kirke". Det nyetablerede skipperlaug i bygger Skipperhuset. Da huset står færdigt er laugets kasse tom, og man løser problemet ved at oprette et gæstgiveri og boliger for kaptajnsenker. Flensborg Avis , , Südschleswigsche Heimatzeitung Se også Flensborg Avis den og den Anno Skipperhuset Den svenske general Magnus Stenbock opslår sit hovedkvarer i Skipperhuset. Flensborg Avis , , Südschleswigsche Heimatzeitung Se også Flensborg Avis den og den Anno Skipperhuset Kaptajn Braren flytter fra Pellworm til med sin sømandskole. Man regner med at danske søofficerer fik deres uddannelse her. Flensborg Avis , , Südschleswigsche Heimatzeitung Se også Flensborg Avis den og den Anno Skipperhuset En gammel kronik beretter om omfattende ombygninger på Skipperhuset, der får sit nuværende udseende. Døren i empire-stil stammer fra denne tid. Det er slutningen på havnens mest florissante periode under fastlandsspærringen, hvor handel med England gik via i stedet for via Hamborg. Flensborg Avis , , Südschleswigsche Heimatzeitung Se også Flensborg Avis den og den og Ejdersted Kong Christian den VIII. besøger og Ejdersted. Wochenblatt der Landschaft Eiderstedt den , Juleheftet 1976 pp. 23 ff., 1997 pp Slesvig-holstenerne rebellerer. I mødes borgere foran rådhuset til en "Kundgebung" og der afsløres en fane med indskriften "Hoch lebe unser Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein". Den var i hemmelighed blevet syet i Neustr. 4 af damerne Kerstens Sammann og Walter Mitteilungen der Gesel. f. Tönninger Stadtg. 9/1990 pp Skærtorsdag Ejdersted Mitteilungen der Gesel. f. Tönninger Stadtg. 9/1990 p Da en lille dansk afdeling nærmer sig Ejdersted opløses Ejdersteds nyopretede "Wehrmannschaft". Eneste fægtning i Ejdersted under treårskrigen. 2 halvkompagnier sætter over fra Ditmarsken og fanger den danske besætning i og. Næste dag trækker Slesvig-holstenerne sig igen tilbage. Den danske kommandant, kaptajn Frants Buhl, falder som den eneste. Mitt. der Gesel. f. Tönninger Stadtg. 9/1990 p. 54.; Tönning im Wandel der Zeiten pp Arkivar Henning Heilesens artikel om "s forsvar" i kopisamlingen; Juleheftet Slagelse-egnen H.F.: Petersen: Fra Sydslesvigske Præstegårde p Peter Wilhelm Christensen meddeler på "Sydvestsjællandske Broderkonvent", at han har haft et møde med den kongelige regerings- kommissær Tillisch i Flensborg og er blevet konstitueret som præst i med indsættelse 4. s. i advent Sydslesvig gennem tiderne II, p. 777 f klager sognepræsten i, pastor Clasen, til det tyske kancelli i København over, at der holdtes så mange dansegilder om søndagen, at gudstjenesten næsten ikke besøges. Stalleren svarede, at den manglende kirkegang snarere skyldtes præstens end menighedens værtshusbesøg og dårlige opførsel På denne 4. s. i advent indsættes Peter Wilhelm Christensen som konstitueret i førstepræste- embedet i. Han er ankommet tidligere på måneden og har den sendt Regenburg et brev, hvor han fortæller at han har fået en langt velvilligere H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 201 f. 1

2 H.F.: Petersen: Fra Sydslesvigske Præstegårde p. 202 f Flensborg I et brev til Regenburg beder P.W. Christensen om snarest at få ordnet det fornødne til hans "faste ansættelse" som hovedpastor i - af økonomiske og af af embedsmæssige hensyn. Folk troede at han ville kassere og så forsvinde. Den faste ansættelse forelå onsdag den P.W. Christensen vies i Nikolaj Kirke til Sophie Breinholm, en præstedatter fra Tyrsted. Ægteskabet forbliver barnløst. I præstegården har den senere præst ved Helligåndskirken, Brauneiser (fra ), og den senere forstander for Diakonissestiftelsen i Flensborg og H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p 203; 213. Om Brauneiser: H.F. Petersen: Danske i Sydslesvig pp. 72 f.; Om Wacker kan man læse i RGG og han er nævnt i Sydslesvig gennem tiderne. Sommer Peter Wilhelm Christensen afholder en månedlig dansk gudstjeneste for garnisonen. I 1852 bliver det til to gange månedlig. P.W. Christensen i brev af hos H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p 203. f H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 206; H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 204 f. I et brev til Regenburg fortæller Christensen, at hans søster og mor er flyttet til. Desuden giver han udtryk for at den "milde politik" er højeste klogskab, idet den giver folk mod til at sige deres mening. Iflg. samme brev havde landskabet bedt om at få provst Feddersen genindsat. Provst Heinsen (til 1854) er "sært kejtet". Ernst Ludwig Gosche ( ) indsættes som andenpræst i. Iflg. Christensen er han "ikke af de værste tydskere". Han er andenpræst frem til 1869, og derefter frem til sin død præst i Lyksborg. P.W. Christensen får den kongelige bekræftelse på sin udnævnelse. I et brev den havde han anket over at det tog så lang tid og formodet en bevidst politik bagved H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 205 f H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p Ylvesbøl K.P.P. Billund i Juleheftet 1955, pp Flensborg Illustreret Tidende 4. maj 1992 pp Illustreret Tidende 4. maj 1992 pp H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 213 f. Christensen skriver om forholdet til Ernst Ludwig Gosche og fortsætter brevet den med en beskrivelse af de sociale forhold i. Provst Heinsen er på visitats i. Da han bliver afskediget i 1854 får Christensen tilbudt stillingen, men afslår. I et brev skriver Christensen, at hans danske etymologi går som varmt brød. Han har undervisningen i dansk i øverste klasse.»det går i det hele taget godt med undervisningen i det danske sprog«. Frederiks Kirken i Ylvesbøl indvies på sin navngivers fødselsdag. Frederik den VII. og grevinde Danner får (som altid) en jublende modtagelse i Flensborg, da de ankommer for at indvie jernbanen Flensborg- Frederik VII. og grevinde Danner ankommer med indvielsestoget til.»splendid frokost«på dampskibet»cygnus«i havn, hvor hovedentreprenøren Peto var vært er biskop Boesen på visitats. Han kan ikke lide grundtvigianere, men hans syn på Christensen blev, at han holdt "en god prædiken med temmelig gode gaver". 2

3 H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 214 f. Christensen skriver om dyrtid i Christensen skriver (på trods af meget svær sygdom): Jeg tør nu med god samvittighed love samme stadighed som før på denne min yderste forpost. Peter Wilhelm Christensen dør i en alder af 44 år. Anno Skipperhuset s skipperlaug opløses og Skipperhuset sælges. Frimurerlogen "Eidora zum Schwan" erhverver huset (allerede nu) - og der er formodentlig tillige privatboliger i huset, sådan som det øjensynligt også har været tilfældet før. Kieler-kanalen åbnes dette år og Ejderkanalens store rolle og dermed havns er udspillet. Flensborg Avis , , Südschleswigsche Heimatzeitung Se også Flensborg Avis den og den Ejdersted-Paris I forslag til fredstraktat foreslåes at zone 3 som sydlig grænse får en linie, der til sidst "vender sig mod syd til Ejderfloden, idet den går øst om Frederiksstad, følger Ejderens løb til Vesterhavet" H.F. Petersen: Fra sydslesvigske præstegårde p. 215 Februar Sydslesvig Valg til den grundlovsgivende forsamling for det Nordtyske forbund. Den danske kandidat (Detlef Detlefsen fra Karlum) får 13. % af stemmerne i Witzwort = 27 stemmer, hvilket kan føres tilbage til at læreren og organisten, Tiedje, havde danske sympatier. Hans Schultz Hansen p. 191; Aksel Lassen: Valg mellem dansk og tysk p. 57f August Sønderjylland Sydslesvig H.A. Krüger og Nicolai Ahlmann (forf.) retter en - tyskskrevet - henvendelse til det Nordtyske Forbunds grundlovgivende forsamling, hvori det bl.a. hedder: Vi er danske og vi vil vedblive med at være danske, vi vil behandles som danske og det efter folkerettens forskrifter (citeret over indgangen til Kirkesalen). Valg til det nordtyske forbunds rigsdag. Omlægningen af valgkredsene har den tilsigtede effekt at Ahlmann trods det samme stemmetal mister sit mandat. I Witzwort er stemmetallet steget til 32 (=16 %). I Ejdersted som helhed var den danske stemmeprocent 4,5 % Hans Schultz Hansen p. 192f.; Aksel Lassen: Valg mellem dansk og tysk p. 57f. Juleheftet 1997, pp ; Sommer Willy Schardelmann i Juleheftet 1983 pp AUGUST Larsen Grøn selv hos K. J., Fl. Avis SOMMER Harders Gasthof Larsen Grøn hos K.J. Fl. Avis Den indlemmelse af Ejdersted skyldtes grev Hostein og dr. Collin, der virkede for Mellemslesvigsk Udvalg i Paris. Grev Holsten havde i februar og marts 1919 været i Ejdersted og snakket bl.a. med Hamkens på Hoyerswort og udmøntet de synspunkter han her havde mødt i et memorandum, som blev indgivet på fredskonferencen den Ca. 200 børn fra Sydslesvig deriblandt 6 fra er på ferieophold i Danmark, deriblandt Willy og Ernst Schardelmann, 2 brødre Friedrichsen, (Paul Hansen (?) og Paul Gönnemann (?) (i Struer)). Organiseret af Paul Dölz, Hans Schaumburg, I.P. Nielsen. LARSEN GRØN er på cykel og for første gang og kun ganske kort i og Ejdersted. Næste besøg Via en mand ved navn Petersen, får Larsen Grøn, da han kommer med de første 34 feriebørn tilbage til Slesvig, forbindelse med H. Schaumburg i, som han lover også at tage børn. 3

4 Willi Schardelmann i Juleheftet 1983 pp. 9-11, Juleheftet 1974, p. 5 f Noack p. 364 m. note Ejdersted Lindholm, Oldsens hjem Willy Schardelmann begynder på Faarevejle Højskole, hvor Larsen Grøn har skaffet ham friplads. Larsen Grøn omtaler tillige en tømrer Paul Hansen, som Flemming dog skriver, man ikke ved, hvem var. Han står senere på gratulationslisten til kronprinseparrets bryllup Martha og Hedwig Schardelmann var i Holbæk i sommeren og i vintermånederne. Martha blev konfirmeret i St. Nicolai i Holbæk I abonnementsfortegnelsen står der opført 268 holdere af "Der Schleswiger" i og 90 i. Frisisk-slesvigsk Forening stiftes med Oldsen som formand og W.L. Andresen som næstformand. Ernst Ebsen,, som af Oldsen foreslåes som næstformand, er bestyrelsesmedlem. 250 ejderstedere bliver medlem. Grænsebogen 1923 pp. 147 ff.; W.L. Andresen: Tachendi jor Arbeid, pp. 145 f. Sommer K.J. Fl. Avis August K.J Holbæk W.L. Andresen: Tachendi Jor Arbeid, p. 150; Juleheftet 1992 p. 18 Marta og Hedwig Schardelmann kommer på ferie i Holbæk - og vender tilbage og går i skole der i vintermånederne. Larsen Grøn tager initiativet til en indsamling i DK, der indbringer kr. Anledningen var den nød, han så på et 4-dages ophold i, da han bragte pigerne hjem. Et foredrag i Frisisk-slesvigsk Forening ved W.L. Andresen berammet til denne dag forbydes af borgm. Schlimm. Indsigelser hos landråd og regeringspræs. hjælper ikke bogsamling, som Oldsen og Andresen havde fået til i 1923 (og formodentlig anbragt hos Th. Möller) beslaglægges, men må kort efter tilbageleveres. GV april 1924 p. 330; Cenbtralbibliotekets månedsskrift juli 1991 pp. 48, 72-73; Juleheftet 1992 p. 18 Sommer K.J. Fl. Avis September Slesvig GV sept 1935 p. 292; Fl.Avis Noack p. 365 m. note J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger /Kating 14:00 Larsen Grøn får 15 børn fra og for første gang 8 fra Frederiksstad på ophold i Holbæk. Schaumburg havde besøgt L.Grøn og truffet fru Ramsing i efteråret (1923?) Symmakos gengiver i GV, at Laust Christensen har undervist en gang ugentligt i (oprindeligt 85, men så 35 deltagere). Jutta Skrumsager fortæller den , at hun har sendt en anmodning fra 24 forældre om en lærer videre til GF (????!!) Kriminalassistent Hermannsen meddeler - triumferende - at bogsamlingen er ført tilbage til Slesvig. Vandrelærer Jørgen Jørgensen til W.L. Andresens mors begravelse i Kating. Hans første møde med Grethe Schaumburg (Hansen), som»talte et godt sønderjysk«. Jørgen Jørgensen ser til bogsamlingen hos Th. Möller og mener at bøgerne iflg. forholdene (ingen husmor) bør flyttes til en andet hjem. J.Jørgensen er (på sin fødselsdag) i og Husum for at uddele penge og julehefter fra Larsen Grøn. 4

5 J. og Paula Jørgensen er sammen med Larsen Grøn til julefest for feriebørnene. Husflid J.J. Dagbøger og Juleheftet 1960 p J.J. Dagbog og Protokol J.Jørgensen er til møde for at planlægge en aften for ungdommen Husflid - H.Schaumburg lå meget syg, men Jørgensens sov dog hos Schaumburgs J.J. Dagbøger. J.J. Dagbog og Protokol Jørgen Jørgensen underviser (sammen med Paula) for første gang i husflid. 9 deltagere. Palmesøndag Jørgensens på konfirmationsbesøg i (konfirmand ubekendt) J.J. Dagbøger, deltagerprotokol J.J. Dagbøger :00 Larsen Grøn og Jørgensens er til julefest på "Dichmanns Gasthof". 46 deltagere J.Jørgensen på Husbesøg i hjemmene, da der var sygdom hos Schaumburgs J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger og protokol Husflidsaften (kurve) J.Jørgensen på Husbesøg i hjemmene J.J. protokol og Dagbøger J.J. Dagbøger og protokol Husflidsaften Husflid. 10 deltagere J.J. protokol og Dagbøger J.J. Dagbøger og Protokol J.J. holder lysbilledforedrag om København og Sjælland på Dichmanns Hotel for 11 voksne og 13 børn. Julefest i med 52 deltagere. Der var besøg af Larsen Grøn, red. Lilholt fra Lemvig og Johs. Oldsen, Lindholm J.J. protokol og Dagbøger J.J. protokol og juleheftet 1960, p. 26 5

6 Tøjfordeling (10 pakker) og husflid (12 deltagere) Danskundervisning for børnene (8) og og for voksne (iflg. protokol 9)); husflid for kvinder (5) J.J. Dagbøger og protokol J.J. Protokol og dagbøger Husflid (9 deltagere) Danskundervisning og husflid for voksne (14 deltagere) J.J. protokol J.J. protokol Lysbilledaften, hvor 12 fra husflidsholdet og mange flere deltog. Danskundervisning for voksne (10) J.J. protokol J.J. protokol Danskundervisning for 10 børn - Første gang Danskundervisning for børn (13)og voksne (9) J.J. Protokol J.J. protokol Danskundervisning fra kl. 4-6 for 12 børn og nu første gang også for (9) voksne (med husflid) om aftenen. Danskundervisning for voksne (4) J.J. Dagbøger og protokol J.J. protokol Danskundervisning for børn (11) og voksne (5). (Ingen husflid) Ialt 16 deltagere Danskundervisning for voksne (5) J.J. Protokol J.J. protokol Fredriksstad/ J. og Paula Jørgensen er sammen med skovridder Rabe (?) til Julefest i og Frederiksstad (56 deltagere) Danskundervisning for børn (14) J.J. Dagbøger J.J. protokol 6

7 Danskundervisning for voksne (9) Det første bestyrelsesmøde i Slesvigsk Forening for Ejdersted J.J. protokol Harreslev Kirkebogen Vielse 5/1932 Anders Kølvraa Nielsen og Margaretha Christine Johanna, f. Duggen bliver ægteviet i Harreslev sognekirke af H.F. Petersen Sammendrag af J.J. Dagbog; juleheftet 1992 p Julefest for (45) børn og (70) voksne. H.F. Petersen i (første gang!) sammen med Bernhard Hansen. Jutta Skrumsager og fru pastor Noack var ligeledes med. J.J. Dagbøger. "Der Schleswiger" H.F. Petersen: Danske i Sydslesvig pp. 154 f. J. Jørgensen på cykeltur til Frederiksstad og Ejdersted. Danskundervisning for børn (23) og voksne (41) J.J. Dagbøger J.J. Protokol 1. møde om dannelsen af en Slesvigsk forening mellen J.Jørgensen, Schaumburgs, Nielsens og Möller samt vinterplanlægning. Danskundervisning for børn (11) og voksne (17) J.J. Dagbøger J.J. Protokol 2. møde om dannelsen af en Slesvigsk Forening med Grethe Schaumburg, Nielsen og Möller. Nielsen og Möller vil ikke være i stue sammen. Danskundervisning for børn (23) og voksne (21) J.J. Dagbøger J.J. Protokol Oprettelsen af Slesvigsk Forening for Ejdersted. Bestyrelse efter J. Jørgensens forslag: Th. Möller, formand, Grethe Schaumburg, sekretær J Chr Nielsen kasserer Danskundervisning for børn (27) og voksne (20) J.J. Dagbøger. J.J. Protokol Danskundervisning for børnene (15), for første gang hos Möller. Om aftenen underv. for voksne i Dichmanns hotel. 36 deltagere. Danskundervisning for børn (15) og voksne (25) J.J. Dagbøger og protokol. J.J. Protokol 7

8 J.J. Protokol Carsten Mogensen p. 249 m. note 64 Danskundervisning for børn (26) og voksne (23) s borgmester, Heinrich Altmann (borgm ), anslår medlemstallet i Slesvigsk Forening til Mitteilungen der Gesel. f. Tönninger Stadtg. 12/1993 p. 81 "Hilfspolizisten" fra SA arresterer kommunister og socialdemokrater, deriblandt følgende der havde (+) eller fik (-) forbindelse til den danske forening: Hugo Arps(+), K. Clasen (+), Peter Clasen (-), W. Clasen (-), Otto Gericke (-), Ludwig Hohnsbehn( +), Willi Holst (-), Willi Ingwersen (-), Ravensgard (+), Wilh. Schardelmann (+), Bernhard Wiese (+). Ravensgard blev senere brutalt myrdet i KZ Carsten Mogensen p. 249 m. note 15; Landdagsvalg. Der afgives 25 danske stemmer i Ejdersted, deraf 22 i (ingen selvstændig dansk liste) J.J. Dagbøger Bestyrelsesmøde, hvor Th. Möller og Johs. Runge vælges som deltagere i fællesbestyrelsesmødet i Flensborg. Münser holder et foredrag om at være dansk i Sydslesvig. Flensborg Ejderstedforeningen optages i Slesvigsk Forening ved møde i Flensborg J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger J.J. Protokol Anno 1933 Skipperhuset Günther Gericke i telefonsamtale Danskundervisning for børn (18) og voksne (23) Frimurerlogen opløses. Nazisterne overtager huset som "Parteizentrale" ("Det brune hus"). En del af huset er beboet af enken Ronnebeck. Det ejes muligvis allerede nu af murer-brødrene Hans og Johannes Carstens. Efter krigen er det bolig for ialfald fire familier - samt flygtninge Carsten Mogensen p. 249 med note Borgm. Altmann indberetter til regeringspræsidenten, at der ved en husundersøgelse af andre årsager, er fundet en medlemsfortegnelse for Slesvigsk Forening. Iflg. denne liste var medlemstallet 84, hvoraf 35 skulle være kommunister eller sympatisanter. Borgmesteren foreslår, at der skrides ind. Bestyrelsesmøde, hvor formanden, Th. Möller, ikke er mødt. J.J. Dagbøger 8

9 Denne vinters første danskundervisning, 23 børn og 31 voskne hos Dichmanns. Danskundervisning for børn (11) og voksne (5) hos Dichmann J.J. Dagbøger og protokol J.J. Protokol Danskundervisning for børn (21) og voksne (28) hos Dichmann Danskundervisning for børn (12) og voksne (8) hos Dichmann J.J. Protokol J.J. Protokol Slesvigsk Forenings julefest med 58 børn om eftermiddagen og 75 voksne om aftenen. Larsen Grøn deltog J. Jørgensen er i ang. feriebørnsspørgsmålet og erfarer at bestyrelsen har fået meddelelse fra myndighederne om, at de ikke vil få problemer p.g.a. deres tilhørsforhold. J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger Danskundervisning for børn (21) og voksne (28) hos Dichmann Landråden for Ejdersted, Hamkens, anmoder om et eksemplar af deni maj 1933 beslaglagte medlemsliste, da foreningen nu skulle være ivrig efter at få en dansk skole. J.J. Protokol Carsten Mogensen p. 249 m. note :30 Generalforsamling. J.Chr. Nielsen vælges til formand, Runge til kasserer. Lysbilledforedrag ved H.F. Petersen (om Ægypten) J. Jørgensen i for at hjælpe med beretningerne til årsmødet. De så på ejendomme m.h.på en dansk skole og forsamlingshus. J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger Danskundervisning for børn (10) og voksne (8) hos Dichmann Flensborg Årsmøde. Beretning ved Nielsen i Flensborg J.J. Protokol J.J. Dagbøger, Fl.Avis Danskundervisning for børn (14) og voksne (16) hos Dichmann Sønderborg På Grænseforeningens sendemandsmøde omtaler formanden, rektor H.P. Hansen, skoleønsket og -planerne i. Disse besluttes søgt realiseret. J.J. Protokol GV 1934 pp ; tillægget pp ; Carsten Mogensen pp. 254 f m. note 30 9

10 Flensborg J.J. Dagbøger. Juleheftet 1960 pp. 26 f tønningere deltager i årsmødet i Flensborg. Foreningens første årsmøde. 17 forældre med 25 skolesøgende børn og 11 børn under skolealderen sender en anmodning til Grænseforeningen om en dansk Skole i (efter smædekampagne) fornyet, forpligtende tilsagn fra forældre til 24 skolesøgende børn og 12 andre børn om at ville sende deres børn i dansk skole. General Birke i redegørelse til udenrigsm i Carsten Mogensens kopier, Fl. Avis (Kræmers tale) ; K J Juleheftet p. 26 (årstal må kontrollereres) J.J. Dagbøger :15 Kilde J. i Fl. Avis Børnene fra kan ikke få skolefri et par dage før, så de kan komme til Danmark sammen med de øvrige transporter. Feriebørnene fra kommer afsted med en ekstra transport. Maarssø Christensen får bemyndigelse til at forberede antagelse af en lærer til J.Jørgensen sammen med Maarssø, Lorenzen, Rouhave, Michaelsen (Lunderskov) og Fr. Petersen for at se på og tale om forholdene - og se på lokaler Borgmester Herbert Meußer, borgm , anmoder i et brev til politipræsidenten om, at der må blive grebet ind over for den statsfjendtlige danske agitation. Samtidig omtaler han, at forhandlingerne om et grundkøb med den Slesvigske Forening står foran deres afslutning Carsten Mogensen p. 250 m. note 20; p. 255 med note husundersøgelser i, deraf ca. et dusin hos danske. Jens Chr. Nielsen arresteres, sammen med to mænd, Søncksen og Becker, som ikke havde noget med danskheden atgøre. Razziaen ledes af Kriminalbezirkssekretär Hermannsen, der handlede efter mundtlig ordre fra liti id t i Fl b i "f tå l d Flensburger Nachrichten 1.9.; Flensborg Avis ; GV sept pp. 285 ff. og 300 ff.; Carsten Mogensen p 250 m note J.J. Dagbøger /Flensborg J.J. Dagbøger; Der Schleswiger ; J.Jørgensen, Christensen Maarsø og Fr. Petersen kommer til for at tale om et grundstykke og overraskes af meddelelsen om Nielsens arrestatation. Nielsen er blevet løsladt efter afhøring og blev modtaget på banegården af en "del af befolkningen", som reagerede imod myndighedernes fremfærd. Brev fra DGS til E Schröder med krav om berigtigelse -Holbæk 18 børn fra tager på ferieophold på Holbæk-egnen frem til den 2. august. J.Jørgensen i, for at tale med Nielsen Nielsens åsrberetning iflg. referat i Der Schl J.J. Dagbøger Jørgen Jørgensen i for at indhente oplysninger angående elever til efterskoler J.J. Dagbøger 10

11 Flensborg Carsten Mogensen p. 252 f. /Flensborg J.J. Dagbøger Flensburger Nachrichten bringer en artikel under overskriften "Zurückweisung der eiderdänischen Angriffe" af Ernst Grunow: der fandtes og findes ingen dansker i Ejdersted og Nielsen selv er en statsfjende, Jehova vidne og socialdemokrat. Til slut bringer han en medlemsliste på 29 navne, hvoraf alle skulle være KPD eller SPD (må undersøges!). J.J. Jørgensen er i for se på skoleforholdene og henviser Fr. Petersen til Nielsen, da han ringer for at høre om. Fællesbestyrelsen for de Slesvigske Foreninger holder møde i Fl. Avis ; J.J. Dagbøger J.J. Dagbøger Flensborg Fl. Avis skriver om klager over forulempelser fra tyske børn overfor danske børn og om enkelte læreres danskfjendtlige udtalelser. J.J i for sammen med Maarssø, Fr. Petersen og arkitekt Dall at gennemgå enkeltheder i skolespørgsmålene. Generalkonsul Laurits Larsen giver i en indberetning til udenrigsmin. et historisk rids over foreningen i og tilråder leje af en skole. Carstens Mogensens kopier; Carsten Mogensen p. 256 f.; juleheftet 1992 pp. 21 f Jørgen Jørgensen kører (sammen med Svend Johannsen) til, hvor 40 medlemmer taler med advokat Johannsen og Christensen Maarsø om oprettelsen af en dansk skole. Efteråret I en udateret indberetning til Gestapo giver Hans Hermannsen udtryk for, at materielle lokkemidler (ferierejserne) og muligheden for et dække for statsfjendtlige elementer (tidl. kommunister etc.) var baggrunden for den danske forening i Ejdersted, der blev støttet af kredse i DK, som ikke kendte til foretagendet og forholdene. -Flensborg Carsten Mogensen p. 255 med note 32. Generalsekretariatet meddeler officielt by, at man har udsøgt sig en byggegrund til skole og vil være interesseret i køb. Borgm. Meußer svarer , at byen stiller sig positivt, men måtte forhandle med regeringspræsidenten først om salgsbetingelserne. Carsten Mogensen p. 251 m. note Juleheftet 1960 p. 27 En kvindekreds havde i et godt møde med besøg af fru Anna Kjems, pastor H.F. Petersen, og fra Danmark Hanne Jensen og fru Wriecht J.J. Dagbøger; Juleheftet 1960 p. 27 J.J. i ang. skolespørgsmålet. Danske børn er blevet forulempet, men rektor ved den tyske mellemskole udtalte, at det danske sindelag og skoleønske måtte agtes J.J. Dagbøger J.J. bringer tre børn fra til Padborg, som skal på Salling, Nordborg og Rens ungdomsskole. 11

12 København Arkivet i Fl./Carsten Mogensens kopier; Carsten Mogensen p. 257 Rektor H.P. Hansen afgiver i anledning af Laurits Larsens indberetning en redegørelse for skoleplanerne i. Selvom han indrømmer, at Grænseforeningen har haft betænkeligheder m.h.t. køb af skole, henviser han til at leje eller køb af private ikke har været mulig p.g.a. frygt for tyske "repressalier". Køb var således eneste mulighed J.J. Dagbøger Julefest for børn (45) og voksne (65) med J. og Paula Jørgensen, Fr. Petersen, H.F. Petersen, Larsen Grøn og lærer Damkjær Paulsen og en politibetjent. Hjemmedåb ved H.F. Petersen (Rita Martens), Twiete 7. Faddere: Grethe Schaumburg og J. Jørgensen. Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (13) Kirkebogen K 29/ J.J. Protokol Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (15) :00 Første danske barnedåb ved H.F. Petersen i hjemmene Yurian Ovens 11 (Brockmann - 2 drenge) og Eiderdeich 1 (Klamfuß - 3 piger). Faddere:Paula og J. Jørgensen og Grethe Schaumburg. Sammenkomst om aftenen. Kirkebogen M K 20-22/1934; J.J. Dagbøger; Fl. Avis den J.J. Protokol Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (16) Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (13) og husbesøg J.J. Protokol J.J. Protokol Hjemmedåb hos Wieses, Eiderdeich 1. 4 drenge. Faddere: Jørgensens, Ingeborg Busk Petersen og Anna Kjems. Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (17) Kirkebogen M 2-5/ J.J. Protokol Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (13) Danskundervisning for børnene hos Schaumburg (18) J.J. Protokol og Dagbøger J.J. Protokol J.J. Dagbøger, Der Schleswiger den og Fl. Avis s.dato Generalforsamling og pakkefest efter fordeling af 32 tøj-pakker til familier. 12

13 J.J. Protokol og Dagbøger Danskundervisning for børnene aflyst p.g.a. influenza på den tyske skole, til gengæld undervisning for de voksne på Hotel Viktoria (18). Kvindeforeningen grundlægges (!?) Danskundervisning for børnene (14) og voksne (15)? Statsadvokaturen meddeler Nielsen, at man ikke kan gå videre med hans injuriesag imod Grunow og samtlige 7 redaktører foruden Ernst Schröder, der havde offentliggjort KNS-artiklen "So sieht die dänische Minderheit in Eiderstedt aus". Afvisningen sker med den begrundelse, at beskyldningerne mod Nielsen var blevet bekræftet af politiet J.J. Protokol Danskundervisning for børnene (15) og voksne (?) Danskundervisning for børnene (15) og voksne (22) J.J. Protokol J.J. Protokol Den første kvindeforeningsbestyrelse med 5 medlemmer vælges. Danskundervisning for børnene (13) og voksne (24) Juleheftet 1960 p J.J. Protokol Danskundervisning for børnene (13) og afslutning for de voksne med fælles kaffebord, lysbilledforedrag og en svingom til kl Danskundervisning for børnene (17) og voksne (?) J.J. Protokol; juleheftet 1960 p J.J. Protokol Danskundervisning for børnene (16) og voksne (?) Juleheftet 1960 p. 28 Grænsestenene omkring grundstykket (2500 kvadratm.) for den danske skole sættes. Regeringen i Slesvig har godkendt planerne for en dansk skole. Byggetilladelse J.J. Protokol H.F. Petersen holder lysbilledforedrag om Viborg Domkirke Danskundervisning for børnene (17) og voksne (?) Juleheftet 1960 p J.J. Protokol 13

14 Kronprins Frederiks og kronprinsesse Ingrids bryllup. Slesvigsk Forening for Ejdersted sender en pengegave(?). På gratulationslisten står 72 navne J.J. med Kilde Jensen i for at forberede søndagens indvielse. Listen befinder sig på Arkviet i Flensborg. Juleheftet 1992, sidste side. J.J. Dagbøger Udgravningerne til skolen begynder. Murermestre: H. Voss og Richard Peters under ledelse af arkitekt Dall, Sønderborg. Der gøres fund fra s fæstningstid J. Jørgensen på husbesøg i hjemmene i. I Fl.avis annonceres med fælles buskørsel til skoleindvielsen i den Der Schl. den ; juleheftet 1960 p. 28. Fl. Avis Flensborg Ved aflægningen af beretninger i forbindelse med årsmødet talte Grethe Schaumburg for og kunne bl.a. nævne en fremgang på 8 medlemmer til ialt 68 på trods af modstand J. Jørgensen med Kilde Jensen i Juleheftet 1960 p. 28 J.J. Dagbøger Grundstensnedlæggelse. 1. sten: Jørgen Jørgensen for Grænseforeningen; 2. sten J. Chr. Nielsen for Slesvigsk Forening, 3. sten Grethe Schaumburg for forældrene J. Jørgensen i for at forberede søndagens indvielse. Juleheftet 1960 p. 28 J.J. Dagbøger Rejsegilde på skolen. Over 100 mennesker var mødt. Bagefter spisning på Hotel Victoria og kl kaffebord for foreningens medlemmer. J.J. lægger sidste hånd på forberedelserne Juleheftet 1960 p. 28 J.J. Dagbøger Julehefet 1960 p J.J. Dagbøger -Slesvig Foreningsudflugt til Frederiksstad, Sønderstapel, Danevirke, Hedeby og Slesvig (Domkirken og Ansgar-skolen) ledet af J.Jørgensen, sluttende på Slesvighus. J.J. kører sammen med Svend Johannsen og Kilde Jensen til. SØNDAG Uffeskolen og Viktoria 14:00 UFFE-SKOLENS INDVIELSE. Taler ved: C. Kræmer, H.P. Hansen (indvielsestalen), Kilde Jensen, lykønskninger: Christensen M, Peter Grau, Jutta Skrumsager, Nielsen. På Viktoria: H.F. Petersen, Christensen Maarssø, Jørgen Lorentzen, Larsen Grøn Claus Eskildsen Inger Enemark J.J. Dagbøger; Fl. Avis19/21/22/ ; Der Schl. 22. og ; Kilde Jensen i Fl. Avis den J.J. Dagbøger Første skoledag på Uffeskolen. 30 børn mødt (Charlotte Wiese manglede). H.F. Petersen på besøg ang. konfirmander. 14

15 J.J. rejser hjem til Slesvig om eftermiddagen. Brød og mælk deltes ud til børnene :00 Den danske børnehave i Uffeskolen åbnes (18 børn).taler ved børnehavelederen i Slesvig M. Lassen, der overbragte et Dannebrog, J. Jørgensen og Jens Chr. Nielsen. J.J. Dagbøger Juleheftet 1960 p. 28; Kilde Jensen i Fl. Avis den ; Der Schleswiger K.J. i Fl. Avis ; Fl. Avis ; Juleheftet 1960 p. 28 Rudeknuserier to nætter i træk. Kraftige protester fører til politiopsyn, som ikke hindrer at det gentager sig Første børnehavedag med 15 (18?) børn. Indbretning til København (hos Carsten Mogensen). Tating Kirkebogen K 13/1935 Berlin Carsten Mogensen p. 258 f. m. note 42 14: Hjemmedåb i Tating ved H.F. Petersen (Lene Dorothea Geertsen, datter af Julius Mortensen Geertsen og hustru Pauline) Auswärtiges Amt i Berlin modtager en rapport fra Gestapo, hvor der gives udtryk for antipati mod det danske i, men da det formelle grundlag var iorden, måtte den lades i fred. Kirkesalen i indvies med Asfrid Jørgensens dåb og den første gudstjeneste ved H.F. Petersen (23. s. eft. Trinitatis - Skattens mønt. Ritual: Indgangsbøn - Den signede dag - trosbekendelsen - Lad verden ej (og to vers mere af samme salme) - tale - Op I kristne ruster eder - prædiken og kirkebøn - Gør døren høj - velsignelsen - Alt, hvad som fuglevinger fik - udgangsbøn). Efter en pause sammenkomst med taler ved Jørgen Jørgensen, Jens Chr. Nielsen, P. Lassen, lærer Martin Mortensen, Sønderborg, D. Dirks, Duborgskolen og H.F. Petersen Flensborg- Berlin Carsten Mogensen p. 260 m. note Flensborg- Carsten Mogensens kopier og bogen pp Flensborg Kilde Jensen i Fl.. Avis den ; Der Schleswiger den Generalsekretariatet sender en anbefalet anmodning til rigsindenrigsministeriet om at gribe ind imod chikanen i : fyringen af Carl Naht fra brødr. Carstens, Neuweg 34, "p.g.a. medlem i den danske forening" (9.12.) og Andreas Hans fra en stilling i Rendsborg p.g.a. en "omlægning" (2.12.), samt af forflyttelser af flere (hvem?) til arbejde i Holsten. I Fl. Avis omtaler Fr. Petersen - dokumenterede - overgreb og chikanerier imod de danske i (og mod de tyske håndværkere, som havde bygget skolen). Der Schleswiger gengiver generalsekretariatets henvendelse til indenrigsministeriet. Skolens julefest. Kirkebogen K 15/35; J. Jørgensens dagbog; Kilde Jensen i Fl. Avis Frk. Anna Damkjær Paulsen ankommer til Kilde Jensen i Fl. Avis Kilde Jesen i Fl. Avis

16 Carsten Mogensen p København-Berlin Kilde Jensen i Fl.. Avis den ; Fl. Avis den Den tyske gesandt i København, v. Richthofen, meddeler Auswärtiges Amt at sagen ikke har vagt større opsigt i den danske presse, men beder samtidig om at få de tyske påstande undersøgt. Det sker tilsyneladende aldrig. Den 11-årige skoleelev på den danske skole,hertha Röhr, dør af skarlagensfeber. -Flensborg Carsten Mogensen p. 260 Flensborg-Københav Carsten Mogensen p. 262 Fr. Petersen fremlægger i Fl. Avis dokumentation for planmæssig og overlagt diskrimination af de danske i. Laurits Larsen indberetter, at han ikke har noget at tilføje til tidligere indberetinger m.h.t.. Lohse omtaler han sam en fanatisk nazist, der under et flegmatisk ydre besad en udpræget nazistisk hensynsløs illoyalitet. 2. Juledag :00 Carsten Mogensen p. 260 m. note 45; Kilde Jensen omtaler det ikke!! Kiel Carsten Mogensen p. 261 m. note GV 1936 pp Kiel-København Hertha Röhr begraves fra sygehusets kirkesal af H.F. Petersen (Joh. 14). Det er den første danske begravelse efter 1864; kirkeklokkerne ringede. Julegudstjenesten, der skulle have fundet sted kl. 14, fejres kl Om natten er der igen blevet knust ruder på skolen. Overpræsident Lohse kommer overfor generalkonsulen i Hamborg, Martinus Yde, der var på nytårsvisit i Kiel, med påstand om, at han har materiale, "der vil forfærde i Danmark" om mindretallet i. Wilh. la Cour svarer på et brev fra Dr. Volquart Pauls, Kiel, dateret , hvori denne fastslog, at "Eiderstedt ist deutsch". Dette synspunkt uddybede han i en anonym pjece senere på året med titlen "Dänentum in Eiderstedt". La Cour vedgår (naturligvis?), at i Ejdersted kan "Blut und Boden"-teorier ikke benyttes for danskheden Carsten Mogensen p. 263 f Flensborg Flensborg Arkivet i Fl./Carsten Mogensens kopier Kirkebogen Hamborg Carsten Mogensens kopier, Carsten Mogensen p. 265 f. Laurits Larsen indberetter, at politiet har henlagt undersøgelsen af hærværket i, hvilket har fået Slesvigsk forening til at meddele statsadvokaten, at et vidne (medlem af foreningen) slet ikke var blevet afhørt og at man sad inde med nye oplysnigner. Fr. Petersen gør i en meget grundig og udførlig skrivelse til general Birke rede for det danske mindretal i og afviser samtlige tyske påstande (overpræsident Lohses) om medlemstal, tysk afstamning, tidl. kommunister, manglende danskkundskaber, påstået h k i ) å l h ldb d " Første konfirmation ved H.F. Petersen: Rudolf Wiese ( ), Liselotte Ramm ( ) og Charlotte Wiese (nu Gebert). Efter flere forgæves forsøg lykkes det for Laurits Larsen at træffe Lohse, hvor han referer Fr. Petersens redegørelse af 8. (henh. 27) Lohse fastholdt sine "oplysninger" og taler om "a-deutsche Personen" uden "Volkstum". Lohse foretager sig intet videre, selvom han vil lade Larsen se sit materiale. 16

17 Carsten Mogensen p. 266 Juni Slesvig Lübeck Kronika: Lys i vinduet p. 46; Carsten Mogensen p Visby Kilde Jensen i Fl. Avis ; Flensborg Avis den Oberregierungsrat Ingwersen fra regeringspræsidiet anmoder borgm. Meußer om de danske skolebørns fødselsdatoer (!?), som han får den 18.6.!! På "Nordische Gesellschafts" Lübeckstævne bliver Jacob Kronika "bombarderet med krav om lukning af skolerne i Slesvig og ". Børnehaven er i juni-juli på et tre-ugers ophold i Visby, inviteret af kvindekredsen, til uddybning af den forbindelse, der kom frem, da»alterkarrene«(? Hvad menes der præcist med det?) fra frimenighedssalen blev bragt til kirkesalen i nov GV 1937 p Kirkebogen; Kirkebogen dåb M 5-6/ GV 1937 p Skat Lindhardt begynder som vandrelærer iflg. Kilde Jensens årsberetning. Iflg. samme for året 1936/37 er medlemstallet steget fra 53 til 57, der har hver 14 dag været foredrag, ugentlige aftner med danskundervisning, korsang, underholdnings og syning. Barnedåb i kirkesalen ved H.F. Petersen: Werner Ludwig og Kurt Hohnsbehn (forældre: Broder Ludw. H og hustru Anna, Yurian Oven 11). Ligeledes konfirmation: Hans Werner Wiese og Mariechen Bruhnke ( november 1992 i Stockholm). Uffe-Skolen har 28 elever. Afgang 2. Tilgang Kirkebogen Dåb P 17-18/1936 Kiel-Ejdersted Carsten Mogensen pp. 266 f. m. note 64. Slesvig GV 1937 pp. 49 ff. Dåb i kirkesalen ved H.F. Petersen: Helga Else Arps og Ingrid Dagmar Arps, døtre af Hugo Johann Arps og hustru Ilse. Blandt fadderne: Anna Damkjær Paulsen. Gestapo i Kiel henvender sig hos landråd Hamkens, for at få at vide om mindretallet (også) i Ejdersted udnytter "die volkstümliche Handarbeitskunst" til hvervning af medlemmer. Landrådskontoret sender forespørgslen videre til borgm. Meußer, der svarer den , at der kun er tale om håndarbejde for børn, supplerende den 31.12, at der også er afholdt håndarbejdsaftner for kvinder i mindretallet. "Schleswig-Holst. Tageszeitung" (NSDAP`s organ) kommer med heftige angreb på skolerne i Slesvig og Tating Arkivet i Flensborg, Carsten Mogensens kopier fra udenrigsministeriet Flensborg Arkivet Fl.: Carsten Mogensens kopier Julius Mortensen Geertsen, Tating, klager til "ministeriet i Danmark", at han udsættes for forfølgelse, fordi han har sine børn i Uffe-Skolen og beder om, at der sker henvendelse i Berlin. Den ønskede henvendelse udebliver, da "dette eventuelt vil kunne skade ham (Geertsen)". Dette får Geertsen meddelt gennem Generalsekretariatet. Laurits Larsen referer i indberetning til udenrigsm. en samtale med viceregeringspræsidenten, hvor denne fremførte anklager og klager mod det danske mindretal i, bl.a. fordi skolen ikke ville godtage en overflytning af en enkes børn til tysk skole midt i skoleåret. Iflg. Svend Johannsen var hun blevet truet til dette skridt. Unge piger fra Snoghøj gymnastikhøjskole chikaneres med stokkeslag og stenkast. "Hotel Odefey" og "Hamburger Hof" vil efter pres fra nazistisk side ikke stille lokaler til de danske gæster. GV 1938 pp. 134 og 140 f.; Kilde Jensen i Fl. Avis den ;Fl. Avis

18 Konfirmation i kirkesalen ved H.F. Petersen: Karl-Heins Franck (faldet i Italien ) og Gertrud Ramm ( ) Konfirmation i kirkesalen ved Waage Beck: Georg Hansen ( - faldet i Rusland 1944) og Olga Franck (nu Schuster) Flensborg Årsberetningerne offentliggøres i Fl. Avis, efter at årsmødet 1938 har måttet aflyses p.g.a. mund- og klovsygeepedemi. Nielsen skriver for Ejdersted om et elevtal på 26 (2 børn truet væk - bhvn. 7), 15 møder og sammenkomster, deriblandt Larsen Grøn ved julefesten, 96 timer dansk, sang og dans, en månedlig gudstjeneste, oprettelsen af en spejdertrop (i 1937) med 13 drenge/piger, samt 4 større besøg nordfra. Kirkebogen I anledning af Christian X.`s 70-årsdag afholdes - som andre steder - en sammenkomst, hvor Jens Chr. Nielsen holdt en»varmhjertet«tale for kongen, en kvartet fra Duborgskolen spillede og pastor Beck holdt foredrag om kongen. På forslag af en mand fra Frederiksstad sendtes et lykønskningstelegram til kongen. GV 1938 p. 250; 265. GV 1940 p GV 1938 pp. 279; 291;Kilde Jensen i Fl. Avis Fl.Avis skriver at myndighederne har nægtet både at udstede enkelt og fællespas for medlemmer af mindretallet. I første omgang kan Kilde Jensen ordne sagen (for frøken Ramm), men dernæst måtte Generalsekretariatet girbe ind Kirkebogen Konfirmation i kirkesalen ved Waage Beck: Hans Paul Thomsen ( ) og Elisabeth Geertsen (nu Tranter) GV 1938 p. 370; 377 Ny pasnægtelse. Denne gang for forældre, der vil hente deres børn, der omkr var på en uges udflugt til Sønderborg Kirkebogen Konfirmation i kirkesalen ved Waage Beck: Bernhard Wiese ( ) og Erika Geertsen (nu Bruhn) Årsmøde GV 1939 pp. 357 f.; se også p. 376; 381. Konfirmation i Kirkesalen ved Waage Beck: Claus Peter Wiese ( ) og Hermann Wiese. I forbindelse med årsmødet fortæller beretningen fra Ejdersted om 4 møder, 1 generalforsamling og 8 sammenkomster inkl. julefesten med Larsen Grøn, 33 medlemmer (fragang 8, tilgang 3), 16 elever i skolen (fragang 5, 2 ved konf., 3 vedtrusler (?)) og børneh. 3, 12 kirke- og menighedsmøder, pasnægtelserne og at Kilde Jensen, Anna Damkjær Paulsen og Skat Lindhard er blevet afløst af Kølvraa`s Indberetning fra konsulatet, Fl. Arkiv, Carsten Mogensens kopier Arkivet i Fl. Carsten Mogensens kopier; J.J. Dagbøger. Jens Chr. Nielsen (tillige Jehova Vidne og kirketjener!) træder tilbage som formand (formodentlig p.g.a. alder) og afløses af Bernhard Wiese. Slesvigsk Forening for Ejdersted fejrer sit 10-års-jubilæum. Jørgen Jørgensen viste en film om det danske mindretal i Sydslesvigs arbejde. 18

19 Konfirmation i Kirkesalen ved Martin Nørgaard: Albert Bruhnke og Hans Clasen Der sendes en ansøgning om godkendelse af " danske Ungdomsforening" til Ejdersted Amt (Kreis Eiderstedt) Kirkebogen Erik Johansens afskrift af protokol Kirkebogen. Årsskiftet 45/ Ejdersted, Konfirmation i kirkesalen ved Martin Nørgaard: Heinz Wiese og Hannelore Geertsen (nu Peters) Flemming Møller kommer til Ejdersted og bliver ansat som vandrelærer på landet med udgangspunkt i. Fra marts har han også gudstjenester (sammen med Martin Nørgaard), der fra en gang månedligt forøges til hver anden søndag. Fl. Møller i artikel i Sønderjysk Månedsskrfit januar 1966, p. 19. Ribe Stiftsbog 1987, GV marts 1946, p Erik Johansens afskrift af protokol Astrid Schjødt Pedersen og Emilie Møller. Der indkaldes til "Gründung eines dän. Jugendvereins". Dagsordenen omfatter stiftelse, formål, arrangementer i foreningens regi, valg af bestyrelse og økonomi. Mødet er indkaldt af Flemming Møller, som bliver den første leder/formand? Astrid Schjødt Pedersen og Emilie Lundbjerg møder hinanden på banegården i Padborg. De er begge på vej til, hvor de skal tiltræde som lærere. De følges ad til Flensborg, hvor de overnatter hver for sig. Sammen er de til dåbskaffe hos Ingrid og Martin Nørgaard. I får Astrid bolig Festungstr. 37. Emilie flytter ind i samme værelse som Anna Holmgård, en etage over Flemming Møller i Martje Flohrs Astrid Schjødt Pedersen Erik Johansens afskrift af protokol. Efteråret Kopi af brevet i Erik Johansen papirer Astrid Schjødt Pedersen tiltræder officielt (?) samtidig med Emilie Lundbjerg lærerstilling på Uffe-Skolen. Umiddelbart derefter begynder Astrid også som organist i, hvor hun skiftedes med lærer Thomsen om at spille. Da Astrid var på årskursus 1950 og derefter 7-8 måneder på Skovtofte, spillede han. Lejlighedsvist, men altså ikke hver gang - iflg. årsberetninger i 50`erne - spillede de også ved gudstjenester på landet. Da Astrid blev alvorligt syg overtog Emilie - som indtil da ikke havde spillet - en del. Det havde en ende da hun forulykkede den Hun var på vej på cykel ind til for at øve orgelspil. Oberkreisdirektor og Kreisjugendamt beder i en skrivelse om oplysninger om lederen, Flemming Møllers, erhverv, fødselsdag- og sted. Disse skaffes til veje. Den danske Ungdomsforening anmoder i efteråret 1946 om tilladelse til at oprette en rent dansk gymnastikafdeling indenfor TSV`s rammer. TSV`s bestyrelse afviser dette med henvisning til, at deres forening er rent tysk, og at kravet fra SSV om at måtte drive dansk gymnastik her var barnagtigt. Disse afslag blev anledningen til at SSV selv dannede en sportsafdeling inden for den sydslesvigske ungdomsforening. 19

20 Erik Johansens afskrift af protokol. Dec Ejdersted, Via Landeskreisverwaltung og Kreisjugendamt tildeles militærregeringens godkendelse: "Die er danske Ungdomsforening mit Ihnen (Flemming Møller) als verantwortlichen Leiter ist vom Hauptquartier der Militärregierung Schleswig-Holstein in Kiel genehmigt". Flemming Møller overgår fra Skoleforeningen (vandrelærer) til den danske kirke som præst Erik Johansens afskrift af protokol, hvis forbliven er mig ubekendt. Det danske sekretariet skriver i en beretning til ungdomssekretariatet i Flensborg, at Kreissportverband Husum-Eiderstedt er blevet enige med TSV- om ikke at spille kampe med de nydannede "SSV-sportsforeninger". "Husum 18" måtte som følge af denne beslutning afstå fra en kamp med UF-s hold. Videre forhandlinger førte ikke til resultater og det munder ud i en plakatkrig, hvor hver part offentligt gør rede for sine synspunkter Fl. Møller i artikel i Sønderjysk Månedsskrfit januar :00 Erik Johansens afskrift af protokol Erik Johansens afskrift af protokol. På de sydslesvigske Ungdomsforeningers hovedsendemandsmøde i Borgerforeningen, Flensborg, optages ungdomsforening sammen med alle de andre foreninger, der er dannet efter sidste hovedsendemandsmøde. Mødet var blevet udsat fra den til nævnte dato p.g.a. vejrforholdene. Ordinær generalforsamling i " Ungdomsforening" (muligvis fremrykket til onsdag den ), hvor der bla. er vedtægts/lovændringer på dagsordenen. En meget løst ført klade tyder på følgende bestyrelse: Formand: Ernst Müller (modkandidat Boy Koch), kasserer: Vurkart (?), sekretær: Lisbeth Johannesen (???), sportsformand: Fischer (??), Fodbold: Paul Osterwald (??), Damehåndbold: fru Hans (?), gymnastik: Walter Lorenzen (?), kulturel Afd. Lotte Brandt og Johs. Schjødt Pedersen, revisorer: Hans (?) Höllmer og? Protokolhefte (afleveret til arkivet i Flensborg) :00 Dagbogsoptegnelser Johannes Schjødt Pedersen (kopi i præstegården). Sportversammlung. Mødet åbnedes af hr. Fischer, som bekendtgjorde dagsordenen: valg af ny sekretær, som blev Heinz Sommer, forberedelse af stævne i Flensborg den 6.-7-september, hvor alle hold skulle deltage, beretning ved Boy Koch om "krigene" med TSV, kort beretning om tur til stævne i Odense ved fru Hans, som Heinz Wiese ville aflægge udførlig beretning om ved en senere lejlighed, oprettelsen af et ungdoms-næve-boldhold, som blev udskudt, og sammensætnignen af spilleudvalget, hvor Hans Höllmer, Wulf, Hans Clasen, Paul Bonneß yderligere vælges. Johannes Schjødt Pedersens vender tilbage efter sommerferien sammen med sin søster Astrid. Hans dagbogsoptegnelser fra hans lærertid begynder denne dag og strækker sig frem til den Et meget fint indblik i livet og dagligdagen på den tid. Johannes Schjødt Pedersen var lærer på Uffe-Skolen fra den til den

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning Arkiv I 78 se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 afl. jr. 1998/I 112. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning.

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning. Dato: 11. november 2014 kl. 19.00 Formandens initialer: EJ Protokolfører /: Marianne Borg Valg af sange: Marianne Borg Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 22. Lykke L. M. Sørensen

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 22. Lykke L. M. Sørensen 1. sal: Dagcenteret: 4. årgang 10. udgave 1. marts 2014 22. Lykke L. M. Sørensen 2. sal: 2. Ellen M. L. Knudsen 2.Holger H. Nielsen 2. Henning Møller Hansen 4. Anne Lise Pedersen 14. Elly Margrethe Pedersen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN. 4. maj Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 27. april kl Møde nr. 1 / Konstituerende møde

ROSENVÆNGETS SOGN. 4. maj Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 27. april kl Møde nr. 1 / Konstituerende møde ROSENVÆNGETS SOGN 4. maj 2009 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 27. april kl. 19.30 Møde nr. 1 / Konstituerende møde Anders Kindt Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin Else Juul Green

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Side 2 1 Foreningens navn er Sunds Pensionistforening og har hjemsted i Herning kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010 Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården 5. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Bornholms Regionskommune. CVR nr: Formål

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Bornholms Regionskommune. CVR nr: Formål Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere