TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark"

Transkript

1 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg, Sverige Residential park, Bielany, Warszawa, Polen

2 Selskabsoplysninger TK Development A/S CVR % Euro Mall Holding A/S CVR % TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm T: (+46) Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki T: (+358) Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg T: (+45) Riga Duntes str. 6 LV-1013 Riga T: (+371) København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S T: (+45) Vilnius Gynėjų str. 16 LT Vilnius T: (+370) Berlin Ahornstraße 16 D Berlin T: (+49) Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa T: (+48) Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 T: (+420) Sofia Sterling Office 2a Saborna Street, 7 th fl. BG-1000 Sofia T: (+359) Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 2/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Selskabsoplysninger

3 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2008/09 Resumé TK Development har siden koncernens halvårsrapport ultimo september 2008 konstateret en forværret markedssituation hvor særligt finansierings- og investorsiden må betegnes som vanskeligere. TK Development har i december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark i Uppsala, Sverige. Projektet er solgt til tyske IVG Funds på basis af forward funding. For regnskabsåret 2008/09 forventes fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 200 mio. Hovedparten af de nødvendige salg er realiseret. Der forhandles om yderligere projektsalg for at realisere de samlede årsforventninger. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon Markedsforhold TK Development har siden koncernens halvårsrapport ultimo september 2008 konstateret en forværret markedssituation hvor særligt finansierings- og investorsiden må betegnes som vanskeligere. De finansielle markeder er præget af usikkerhed, og på investorsiden er markedet præget af tilbageholdenhed. Den internationale kreditkrise med stigende finansieringsomkostninger og stigende udbud af ejendomme til salg har øget investorernes krav til afkast og medført faldende priser på fast ejendom. Derudover har kreditmarkedernes krav om yderligere egenkapital i projekterne betydet et lavere antal investorer i markedet ligesom kreditmarkederne i al almindelighed er yderst tilbageholdende med at yde lån til finansiering af bl.a. fast ejendom. Alt i alt har det betydet en stigning i udbuddet af ejendomme til salg, en stigning i afkastkrav samt en afventende holdning blandt investorerne. De makroøkonomiske nøgletal i form af BNP, privatforbrug og arbejdsløshed på koncernens markeder viser en forventning om en lavere vækst end tidligere, jf. koncernens halvårsrapport 2008/09, dog med betydelig variation fra land til land. Tallene giver forventning om lav vækst i de nordeuropæiske markeder og bedre, men afdæmpet vækst på de centraleuropæiske markeder. Udlejningsmarkedet inden for butikssegmentet er fortsat stabilt om end med en mere træg efterspørgsel. Dette giver forventning om et uforandret til lettere faldende lejeniveau i den nærmeste periode, dog med geografiske udsving. Som følge af den dæmpede vækst og tilbageholdenhed med igangsætning af nye projekter er det ledelsens vurdering at priser på jord og entrepriser fortsat vil være faldende. Markedsforholdene har medført en priskorrektion på fast ejendom, og det er ledelsens vurdering at koncernens indtjeningsmargin i det nuværende marked vil være under pres. Faldende grundpriser og faldende entrepriseomkostninger kan dog delvis kompensere for dette. Som konsekvens af markedsforholdene fastholder TK Development derfor fokus på konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Samtidig øger ledelsen kravet til kvaliteten af forhåndsudlejningen inden påbegyndelse af byggeri hvilket har medført udskydelse af enkelte projekter. Et stærkt fundament i form af en god forhåndsudlejning vil gå forud for igangsætning af projekter. Det vanskeligere marked kan medføre at konkurrenternes udviklingsprojekter bliver bremset på et fremskredent tidspunkt. Er der tale om solide projekter der ligger inden for koncernens kompetenceområde, er TK Development interesseret i at overtage den videre udvikling og dermed tilføre indtjening fra nye projekter til delvis kompensation for den manglende indtjening som udskydelse af projekter medfører. Fremdrift i koncernens projekter På lejersiden oplever koncernen fortsat interesse hvilket bidrager til at hovedparten af koncernens projekter forløber planmæssigt. I koncernens projekt i Ringsted, Premier Outlets Center, er der indgået lejeaftale med Hugo Boss som i begyndelsen af marts 2009 dermed åbner sin første factory outlet-butik i Skandinavien. I Barkarby i Sverige er fjerde og sidste etape på m² færdigopført. Lejer er elektronikkæden Media Markt. Dermed er den samlede retailpark på m² fuldt udbygget og solgt til den tyske investeringsfond Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbh på basis af forward funding. Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 3/13

4 I Nyköping i Sverige udvikler koncernen en retailpark på i alt m². De m² er fuldt udlejet, færdigopført og i december 2008 afleveret til en privat investor. De resterende ca m² er solgt til en dagligvareenhed, baseret på forward funding, og forventes afleveret i januar I Tjekkiet åbnede første fase af Liberec Retail Park i september 2008 og Kolin Shopping Centre i oktober Begge projekter er solgt til GE Real Estate Central Europe. I Polen er koncernens første boligprojekt, Tivoli Residential Park, færdigopført. 89 % af lejlighederne er solgt og afleveres løbende til de nye ejere. TK Development har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m² i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Aktuel udlejningsgrad udgør 92 %, og den færdige retailpark forventes afleveret i marts Koncernens samlede projektportefølje er siden 31. januar 2008 reduceret med m². Faldet kan henføres dels til aflevering af projekter, dels til det ledelsesmæssige fokus på konsolidering og gennemførelse af comittede projekter i porteføljen hvorfor enkelte projektmuligheder ikke længere indgår i porteføljen. Enkelte projekter er udskudt i en kortere periode for at sikre en bedre forhåndsudlejning inden opstart af byggeri. for udvikling af shoppingcentre og retailparker i Bulgarien. Det er ledelsens vurdering at projektmulighederne ikke er tilstrækkeligt attraktive hvorfor ledelsen har besluttet at lukke kontoret. For at matche det aktuelle aktivitetsniveau har ledelsen gennemført en reduktion af bemandingen med ca. 10 %. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er herudover ikke indtrådt andre, væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger 2008/09 Baseret på de økonomiske forventninger og de beskrevne markedsforhold udgør forventningen til resultat efter skat for regnskabsåret 2008/09 fortsat i niveauet DKK 200 mio. Hovedparten af de nødvendige salg er realiseret. Der forhandles om yderligere projektsalg for at realisere de samlede årsforventninger. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikoforhold i koncernens årsrapport for 2007/08. Koncernen har gennem en periode undersøgt muligheden TK Development overtager udviklingen af en retailpark i Uppsala, Sverige 4/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Periodemeddelelse

5 Koncernens projektportefølje Koncernens projektportefølje udgør pr. 31. oktober m² hvilket er et fald i forhold til 31. juli Projektporteføljen udgjorde pr. 31. januar m². Af koncernens projektportefølje pr. 31. oktober 2008 vedrører m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 1 I efterfølgende tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt mellem de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i moderselskabet. Projekter pr. 31. oktober 2008 TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt ( 000) m² Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,5 % Ikke påbegyndte ,5 % Total ,0 % Øvrige Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,4 % Ikke påbegyndte ,6 % Total ,0 % Projektportefølje ,0 % Tabel 2 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet vedrørende projektporteføljen under hver af de respektive forretningsenheder. TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet, er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding samt de bulgarske aktiviteter. Endvidere er projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. Koncernen har i første halvår 2008/09 solgt og afleveret en af koncernens tyske grunde til en dagligvarekæde. For en nærmere beskrivelse af koncernens tyske investeringsejendomme henvises til koncernens halvårsrapport for 2008/09 idet der ikke er sket væsentlige ændringer i relation hertil. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Der er i første halvår af 2008/09 afleveret projekter på knap m 2. Projekterne omfatter blandt andet retailparker og grunde på koncernens nordeuropæiske markeder. Der er ikke afleveret projekter i 3. kvartal 2008/09. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. juli m² og pr. 31. januar m². Projekter Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med Miller Developments der har erfaring med udvikling af factory outlets. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 58 %. Der er indgået lejeaftale med Hugo Boss som dermed i begyndelsen af marts 2009 åbner sin første factory outlet-butik i Skandinavien. Der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 5/13

6 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/Forventet åbning Danmark Premier Outlets Center Ringsted Detail % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/Bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % 2009 Ultimo 2011/Primo 2012 Amerika Plads, felt A København Kontor % 2009 Ultimo 2011/Primo 2012 Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Shoppingcenter, Frederikssund Frederikssund Detail/Bolig % Medio 2008 Primo 2010 Århus Syd, etape II Århus Detail % Medio 2009 Primo 2010 Ejby Industrivej København Kontor % Medio 2009 Primo 2010 Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Neptunvej Randers Mix % Efterår 2009 Efterår 2010 Retailpark, Anelystparken, etape IV Århus Detail % Primo 2008 Medio/efterår 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Detail % Efterår 2008 Medio 2009/Primo 2010 Retailpark, Brønderslev Brønderslev Detail % Efterår 2008 Medio 2009 Kontorprojekt, Vejle Vejle Kontor % 2009 Løbende Vasevej Birkerød Mix % Forår 2009 Medio 2010 Sverige Entré, multifunktionelt center Malmø Mix % Medio 2006 Marts 2009 Bazaar, Gøteborg Gøteborg Mix % Primo Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Barkarby, etape IV Barkarby Detail % Ultimo 2007 Efterår 2008 Retailpark, Marieberg, etape II Örebro Detail % Medio 2008 Januar 2009 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Medio 2009 Primo 2010 Retailpark, Nyköping Nyköping Detail % Efterår 2007 Efterår 2008/Januar 2009 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Detail % Medio 2008 Primo 2010 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Detail % Primo 2009 Efterår 2009 Retailpark, Uppsala Uppsala Detail % Primo 2009 Forår 2010 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Ultimo 2009 Ultimo 2010 Shoppingcenter, Hyvinkää Hyvinkää Mix % Junttan, Kuopio Kuopio Detail % Baltikum DomusPro Retail Park, Vilnius Detail % Primo 2009 Ultimo 2009 Milgravja Street Riga Bolig/Detail % Ulmana Retail Park Riga Detail % Primo 2009 Ultimo 2009 TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 6/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Periodemeddelelse

7 bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse og forventes at foreligge medio Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: Felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen, og der pågår forhandlinger med flere potentielle lejere. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført og drives af Europark. Efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa ejer flere ejendomme i Frederikssund hvor der opføres et projekt på i alt ca m². Projektet vil bestå af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² er udlejet til dagligvareoperatører, og ca m² udlejes til specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 60 %, og ankerlejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik og Skoringen. Der er indgået entreprisekontrakt, og byggeriet er påbegyndt. Åbning af centret forventes primo I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Århus Syd, etape II, Danmark I Århus udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² er færdigopført og i november 2007 afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Anden etape er solgt til et ejendomsselskab baseret på forward funding. Byggeriet igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Der arbejdes aktuelt med en ændring af lokalplanen hvorved ca m² konverteres fra kontorer til boliger. Planarbejdet forventes afsluttet primo Der pågår forhandlinger med en investor til disse boliger. Retailpark, Anelystparken, etape IV, Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvoraf ca m² p.t. er udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Retailpark, Brønderslev I Brønderslev udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Der er indgået aftale med Dansk Supermarked om etablering af en Føtex på ca m² og med OK Benzin om etablering af en benzinstation. Det resterende areal er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. Byggeriet er påbegyndt, og det samlede projekt forventes færdigopført medio Føtex-delen er solgt til Dansk Supermarked baseret på forward funding. I forbindelse med aflevering af projektet overtager koncernen den eksisterende Føtex-ejendom i Brønderslev på ca m². Kontorprojekt, Vejle, Danmark I Vejle har TKD Nordeuropa option på et areal til brug for opførelse af kontorfaciliteter på ca m². Lokalplanen for området er nu vedtaget. Der er mulighed for etapeopdeling af projektet. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa har i første kvartal 2008/09 erhvervet en eksisterende ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der er mulighed for nybyggeri på ca m² således at det samlede projekt udgør ca m². Der er indgået lejekontrakt med Lidl om ca m². Det samlede projekt vil omfatte en kombination af butikker, kontorer og boliger. Byggestart forventes i foråret 2009 med åbning medio Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige TKD Nordeuropa har i tidligere år solgt det multifunktionelle center Entré i Malmø til CGI Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbh. Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt medio 2006, og udlejningsgraden udgør 81 %. Ankerlejerne er bl.a. Hennes & Mauritz, Lindex, Hemköp, Intersport, SF Bio (Svensk Film) og fitnesskæden Sats. Centret forventes at åbne i marts Centret udvikles som et multifunktionelt projekt på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Bazaar, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i løbet af Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 7/13

8 Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa 8/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Periodemeddelelse

9 Kolin Shopping Centre, Tjekkiet Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 9/13

10 Retailpark, Barkarby, Stockholm, Sverige Denne retailpark der nu er fuldt udbygget, er på m² fordelt på syv butikker. De første tre etaper der omfatter i alt m², er færdigopført og afleveret til investor i tidligere regnskabsår. Fjerde og sidste etape på m² der er lejet ud til elektronikkæden Media Markt, er færdigopført og afleveret til investor i december Det samlede projekt er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbh på basis af forward funding. Retailpark, Marieberg, Sverige Retailparkprojektet i Örebro, Sverige, på m² opføres i to etaper. Første etape der omfatter ca m², er fuldt udlejet og afleveret til IVG Funds (tidl. Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh) i oktober Anden etape på m² er fuldt udlejet og i første halvår 2008/09 ligeledes solgt til denne investor baseret på forward funding. Projektet forventes afleveret til investor i januar Retailpark, Nyköping, Sverige Projektet omfatter i alt m² retailpark. Ca m² er udlejet og i første kvartal 2008/09 solgt til en privat investor baseret på forward funding, og ca m² er i andet kvartal 2008/09 solgt til en dagligvareenhed, ligeledes baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt ultimo 2007 med løbende åbning af de enkelte lejemål. Retailparken er afleveret i december 2008, og dagligvareenheden forventes afleveret i januar Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er tæt på fuldt udlejet, og renoveringen heraf er igangsat. Det samlede projekt forventes færdigt primo Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa er gennem en kvalifikationsrunde blevet udpeget til at opføre et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt forventes at omfatte ca m² retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m². Der er aktuelt indgået lejeaftaler på 57 % af arealet. Byggestart forventes i foråret 2009 med åbning i efteråret Retailpark, Uppsala, Sverige TK Development har med virkning fra 15. december 2008 overtaget udviklingen af en retailpark på ca m² i den svenske by Uppsala. Retailparken er solgt til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds på basis af forward funding hvor køber betaler i takt med at TK Development opfører byggeriet. Den samlede salgspris udgør ca. SEK 200 mio. Projektet overtages fra Fastighets AB Velocipeden ved Lars Backemar, Backemarconsulting, der har stået for den hidtidige udvikling. Der foreligger byggetilladelse til projektet. Aktuel udlejningsgrad udgør 92 %. Byggeriet af retailparken begynder i februar TK Development forventer at aflevere den færdige retailpark til IVG Funds i marts Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland TKD Nordeuropa har option til at erhverve et areal i Hyvinkää i Finland med henblik på opførelse af et ca m² kombineret shoppingcenter, hotel og kontorhus. Herudover omfatter projektet ca m² boliger og et parkeringshus med ca. 420 p-pladser. Projektet er koncernens første shoppingcenterprojekt i Finland. Lokalplanen forventes vedtaget i løbet af foråret Projektet forventes færdiggjort i løbet af DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Byggetilladelse til projektet foreligger. Byggeriet forventes påbegyndt primo 2009 med åbning ultimo Der er indgået lejeaftaler med lejere på knap 55 % af arealet. Milgravja Street, Riga, Letland I Riga i Letland er koncernens projekt Milgravja Street efter myndighedsbehandlingen reduceret til nu at omfatte ca m² boligbyggeretter. Der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Ulmana Retail Park, Riga, Letland I Riga ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der planlægges opført en retailpark på m². Udlejningen er påbegyndt, og der er indgået bindende lejekontrakter på knap halvdelen af arealet. Der er nu opnået byggetilladelse til projektet. Byggeriet forventes påbegyndt primo 2009 med åbning ultimo Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding. Euro Mall Holding fokuserer sin aktivitet på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, herunder multifunktionelle projekter samt i Polen tillige boligsegmentet. Efter at TK Development i juni 2008 udnyttede sin option til at erhverve den resterende del af IØ Fondens ejerandel af Euro Mall Holding A/S, ejer TK Development nu de centraleuropæiske aktiviteter 100 %. Som nævnt i koncernens halvårsrapport for 2008/09 har joint venturet Euro Mall Ventures S.à.r.l., Luxembourg hvoraf Euro Mall Holding ejer 20 %, i juni 2008 solgt og overdraget shoppingcentrene Futurum Ostrava og Haná Shopping Centre i Tjekkiet. TK Developments ejerandel af de nu solgte shop- 10/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Periodemeddelelse

11 pingcentre har hidtil indgået i koncernens portefølje som investeringsejendomme. I Polen er koncernens første boligprojekt, Tivoli Residential Park, færdigopført. 89 % af lejlighederne er solgt, og en mindre del heraf er afleveret til de nye ejere i 3. kvartal 2008/09. De resterende lejligheder afleveres løbende. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. oktober m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. juli m² og pr. 31. januar m 2. For en nærmere beskrivelse af delkoncernens tjekkiske investeringsejendom henvises til koncernens halvårsrapport for 2008/09 idet der ikke er sket væsentlige ændringer i relation hertil. Projekter Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate (tidl. Meinl European Land Ltd.). Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m², et kontortårn på ca m² samt to boligtårne på i alt ca m². Arealet til brug for projektet er erhvervet af Baltic Property Trust gruppen der ligeledes bliver langsigtet investor på kontordelen. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Boligenhederne forventes solgt til private brugere. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt så byggeriet kan igangsættes medio 2009 med åbning primo Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/ Forventet åbning Polen Multifunktionelt center Stocznia, Young City Gdansk Mix % Medio 2009 Primo 2012 Residential park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Forår 2009 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Boliger % Forår 2007 Efterår 2008 Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Service % Medio 2009 Primo 2010 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % Shoppingcenter, Tarnów Tarnów Detail % Efterår 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Nowy Sącz Nowy Sącz Detail % Medio 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail ) Bytom Retail Park Bytom Detail % 2009 Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Sterboholy Retail Park Prag Detail % Liberec Retail Park Liberec Detail % Efterår 2007 Etape 1: November Etape 2: Etape 1: September Etape 2: Forår Kolin Shopping Centre Kolin Detail % Efterår 2007 Oktober 2008 Most Retail Park Most Detail % Efterår 2008 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Etape 1: Forår Etape 2: Efterår Detail ) 20 % Forår 2009 Efterår 2010 Retailpark, Teplice Teplice Detail % Efterår 2009 Forår 2010 Slovakiet Retailpark, Prešov Prešov Detail % Forår 2009 Efterår 2009 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 11/13

12 Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape forventes igangsat i foråret 2009 med aflevering medio De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, udvikles koncernens første boligprojekt i Polen. Fuldt udbygget vil projektet bestå af 280 boligenheder samt ca m² serviceerhverv. Boligenhederne sælges som ejerlejligheder, og 89 % af enhederne er p.t. solgt. Byggeriet af boligenhederne er afsluttet i efteråret Bygningerne til serviceerhverv forventes færdigopført primo Shoppingcenter, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów ejer Euro Mall Holding et areal til brug for opførelse af et shoppingcenter. Som følge af stor lejerinteresse er projektet udvidet og vil bestå af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 80 %. Byggeriet er påbegyndt i september 2008, og åbning af centret forventes i efteråret Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den polske by Nowy Sącz med henblik på opførelse af et shoppingcenter. Projektet er i kraft af stor lejerinteresse forøget og udgør nu ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Aktuel udlejningsgrad udgør 88 %. Byggeriet er påbegyndt i august 2008, og åbning af centret forventes i efteråret Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate (tidl. Meinl European Land Ltd.) med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Som en del af arbejdet med at sikre byggetilladelsen til projektet pågår der forhandlinger med myndighederne om infrastrukturen til projektet. Tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Der er indgået betinget salgsaftale på en del af arealet. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Den aktuelle udlejningsgrad vedrørende første etape udgør ca. 80 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle, tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Med baggrund i stor lejerinteresse efter mindre lejemål i projektet påbegyndtes udlejningen af projektets anden etape på ca m² i oktober Byggestart forventes i 2009 med åbning i Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Liberec Retail Park, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark der opføres i etaper. Første etape udgør ca m² og består af 13 enheder. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 85 %. Første etape åbnede den 17. september Åbning af anden etape forventes i foråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Kolin Shopping Centre, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² shoppingcenter der er fuldt udlejet. Centret åbnede i oktober Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den tjekkiske by Most med henblik på etablering af en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Aktuel udlejningsgrad på første etape udgør 77 %. Byggeriet af første etape er påbegyndt og forventes færdigopført i foråret 2009, og anden etape i efteråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2009 med åbning i efteråret Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der er opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i efteråret 2009 med åbning i foråret /13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 Periodemeddelelse

13 Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Det planlagte projekt ligger inden for lokalplanen for området, og byggetilladelse forventes at foreligge i foråret Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2009 med åbning i efteråret Øvrige forhold For en nærmere beskrivelse af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold, henvises til koncernens årsrapport for 2007/08 samt koncernens halvårsrapport for 2008/09 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside dk. Denne periodemeddelelse er ligeledes tilgængelig på TK Developments hjemmeside. Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 TK Development A/S 13/13

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 CVR 24256782 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark DomusPro

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 PERIODEMEDDELELSE KONSOLIDERING I ET SVAGT MARKED ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 Årsrapport 2004/05 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TK DEVELOPMENT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. 1. KVARTAL 2009/2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. FORTSAT LAV AKTIVITET BÅDE INVESTERINGS OG UDLEJNINGSMARKEDET LIDER ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn Årsrapport 2003/04 Indholdsfortegnelse Københavns Havn Hoved og nøgletal 2 Hovedtendenser 3 Ledelsesberetning 4 Projektbeholdning 12 Risikoforhold 13 Aktionærforhold 16 Organisation 18 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet 13. juni 2016 TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet CapMan Nordic Real Estate-fonden har erhvervet en 50-%-ejerandel af Ringsted Outlet fra Miller Developments og indgår i et partnerskab

Læs mere

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 Dansk byplanmøde Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 1 TK Development Idégrundlag og kernekompetence Idégrundlag: At skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Kernekompetence:

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. 3. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. FORTSAT TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 FOTO: ÅBNING, BROEN SHOPPING, ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 16. JUNI 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 (1.2.2017-30.4.2017) RESUMÉ

Læs mere

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2016 15. SEPTEMBER 2016 D E L Å

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København Mellem de i l nævnte parter er der dags dato indgået aftale om etablering af en oplukkelig vejbro over Frederiksholmsløbet mellem Teglholmen og Enghave Brygge l. Aftalens parter Aftalens parter (herefter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17 ILLUSTRATION: DOMUS VISTA, UNGDOMSBOLIGER, FREDERIKSBERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 15. DECEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. 3. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. MEGET LAV AKTIVITET MARKEDET FORTSAT UNDER AFMATNING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 PERIODEMEDDELELSE BEGRÆNSET AKTIVITET MARKEDET FORTSAT I LIMBO ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere