Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER"

Transkript

1 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 7 Apr 1964 i Viby, Ning, Århus, begravet i Viby, Ning, Århus. 2 Ægteskab se Stevns-data nr 1021 (Karen Jensen) (samme reference nr 3) Navneforandring iflg bevilling af fra Ning Herreds kontor fra Ole Peter Olsen. Levned: Ladelund 1899, Silkeborg sem 1909, Randers vikar 1909, Lærer Viby Sygekasse , Sogneråd 1928, Brugsforening Formand (regnskab ) Lærerrådsformand og fælles-fmd. Æresmedlem af lærerforening 1959 (50-års-jubilar). Fritidsaktiviteter: Stor have på Kirkevej og en kolonihave andetsteds til grøntsager. Havde som ung lærer været på husflidsskole i Kerteminde og lært forskelligt såsom at forsåle sko og flikke træsko, havebrug og bedst at han lærte bogbinding. I hans bogsamling havde han en håndbog i forskelligt "Håndværk i hjemmet". Som lærer var han sidst i tyverne på kursus i København i tegning og efterlod sig diverse mapper og de bedste tegninger lod mor indramme og hænge op. (efterladt en notebog med tegnnger fra sløjdskolen 1911, under navnet O.P.Olsen) (ligeledes efterladt en mappe med tegninger fra tegnekurserne)(kælderreolen) Bogsamlingen noterede jeg ned i en læseferie primitivt på tilskårne papirlapper og senere registrerede jeg den pr computer, udskrev den og gav det hele en kontorindbinding. Ordningen både i ti-årsperioder og titals-decimalsystem. hans egne indbindinger noteret! (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER Dåb: Dronninglund 1877 // M 52834, IV, 19, 40 // Ole Peter født /8, døbt i K. 2/12 Forældre Gmd Peder Kr. Olsen og Hustru Marie Pedersen, Try Sandhus Faddere Katrine Karstensen, Marie Nielsen Niels Jacobsen, Niels Olsen. Note: Aug. Navnebemærkning af Ning Herredskontor paa Navnet Ole Peder Asholt (VA 355/1917) Konfirmeret 4.okt Asaa // M 52834, 21, 10 // Vielse /4 (Paaskelørdag) Magleby, Stevns BOPÆL i VIBY 1. Mindevej ved banen som ungkarl Kirkebakken 5 "Fredenshus" (Lejlighed) 3. Kirkebakken 3 "Solhøj" (Matr 25 g købt 1914, solgt 1924 til fabrikant Hj.Lystager. 4. Kirkevej 14 "Solbo" fra 4/ (grunden købt 1917). Solgt Andelslejlighed på Fredensvej FOLKETÆLLING 1916 (Århus a, Ning hrd, Viby sgn, Viby Stationsby) Matr 25 g Ole Peter Asholt f. 19/8 1877, lærer, Viby kmsk (Indkomst 1500, Formue 1000) Karen Asholt 6/ Gunhild Asholt 24/ Helga Asholt 13/ Marie Kirstine Asholt 11/ DANSK SKOLESTAT. Bd , s. 521.: Asholt, Ole Peter (Olsen), Kommunelærer f. 19. aug i Drl. sgn. Søn af Husmand Peder Chr. O. og Hustru Marie f. Pedersen. Gift 15. April 1911 m. Karen f. Jensen f.6.marts 1883 i Magleby. Silkeborg Seminarie Kursus i Gymnastik, Sløjd og Tegn.. 1.Sept 1910 Lærer Viby Kmsk. Formand for Viby Sogns Sygekasse Formand og Regnskabsfører for Viby Brugsforening siden NAVNET ASHOLT antog han 1915 med navnebevilling af 27/ fra Ning Hrds kontor, da der ved skolen var både en gamle Olsen, en unge Olsen, og O.P. som "nye Olsen". Da der så kom en Olsen til sagde O.P.stop! Navnet konstruerede han ved en sammenstilling af bynavnene Asaa og Melholt, som "Aalykke" ligger i nærheden af. (Et husmandssted ved Hals, tæt ved Aalebækhuset, har han ikke vidst havde det navn) (Folketælling 1890 Hals liste 4, ejer Søren Hansen,63 år) AFSKED MED LÆRERGERNINGEN (Avisudklip) Overlærer O.P. Asholt, Viby har på grund af alder taget sin afsked fra Viby Skolevæsen efter at have været lærer ved Viby Skole i 37 Aar. Hr Asholt har gennem alle disse Aar røgtet sin gerning i skolen med flid og dygtighed, og ved sin rolige og venlige færd har han vundet baade børnenes, forældrenes og kollegernes tillid og venskab. Foruden den egentlige undervisning har han gjort et stort arbejde for at lære børnene sparsommelighed, idet han i alle disse aar har forestået salget af sparemærker. Han har været formand for Fælleslærerrådet, og ogsaa uden for skolen har han haft adskillige tillidshverv. Han har saaledes i 35 år været formand for Viby Brugsforening, der under hans ledelse er vokset til et stort og solidt foretagende. Han var i mange Aar formand for Viby Sygekasse, og han var en kort tid Venstres repræsentant i Viby Sogneråd. Den sidste skoledag blev der ved morgensangen talt af Skolekommissionens formand, forretningsfører Jens Juul, og skoleinspektør K. Andreasen, der begge takkede Hr Asholt for godt og trofast arbejde i skolens tjeneste, og om aftenen holdt kolleger fra skolerne i Viby og Kongsvang en smuk afskedsfest for ham. Baade ved afskeden og på 70 aarsdagen blev der i form af blomster og gaver vist Hr. Asholt stor opmærksomhed fra de mennesker og institutioner, han gennem de mange aar har været i berøring med.. OLE PETER ASHOLTS BØRN (Dåb iflg kirkebog Viby C 367) Side 1 1.Gunhild Olsen (rettet til Asholt). født april dbt 27 Maj Forældre: Ole Peter Olsen (rettet til Asholt) Lærer ved Viby Skole og Hustru Karen f. Jensen Faddere: Moderen bar Barnet Pige Helene Christensen, f. i Sønderjylland (g.kemp) 34 Aar 29 Aar

2 Side 2 (også pige hos Lefolii!) Ungkarl Jens Larsen Jensen, Fredericia (Morbroder) Konsulent Marinus Olsen, Højrup (dvs. Farbroder) Dåben er foretaget af Pastor Wagner, res.kapellan v. Aarhus Domkirke Forældrene er ægteviede i Magleby Kirke d. 15 April 1911 /I Henhold til Navnebevilling af 27/ fra Ning Herreds Kontor er familienavn ændret. 2..Helga Olsen (rettet til Asholt) født December dbt 25 jan 1914 døbt af Sognepræsten i Viby (Krarup Hansen) Forældre Lærer Ole Peter Olsen og Hustru 36 Aar Karen Jensen, af Viby 30 Aar Moderen frembar Barnet Faddere: Førstelærer (= Skoleinspektør) Olsen og Hustru Gartner Holger Dahl, alle af Viby Bekendt,datteren lærerinde) /Vielse jfr Nr 12 K 1912 /I Henhold til Navnebevilling af 27/ fra Ning Herreds Kontorer Familienavn ændret.. 3. Marie Kirstine Asholt født August dbt 31 Okt af Sognepræsten i Viby Forældre: Lærer Ole Peter Asholt og Hustru 37 Aar Karen Jensen af Viby Terp 32 Aar Moderen frembar Barnet. Faddere: Træskohandler Mogens Mogensen og Hustru (Sønnen Aksel kendt arkitekt) Marie af Aarhus Gaardejer Peter Just af Dyngby samt (=Soldaterkamm.) Barnets Fader (Samme Note om Vielse og Navneforandring) 4. Johannes Asholt, Viby Terp, Viby Sogn, Ning Herred født jan døbt 1.April af Sognepræsten i Kirken Forældre: Kommunelærer Ole Peter Asholt og Hustru 40 Aar Karen Jensen, Viby Terp 34 Aar Moderen frembar Barnet Faddere: Gaardejer Laur.Peter Laursen og (Soldaterkamm.? Hustru Hansine, Dørup Gaardejer Peter Just, Dyngby (do?) samt Barnets Fader 5. Verner Asholt, Kirkebakken no 3, Viby Sogn, Ning Herred født 31.Oktober 1919, døbt 28 Dec af Sognepræsten i Kirken Forældre: Kommunelærer Ole Peter Asholt 42 Aar og Hustru Karen Jensen, Kirkebakken 36 Aar Moderen frembar Barnet Faddere: Gaardmand Peter Olsen og (=Farbroder) Hustru Kathrine, Dronninglund Telefonmester Jens Thygesen, Kongsvang (=Svoger til P.O.) 6. Olav Johannes Asholt, Kirkebakken, Viby Sogn, Ning Herred Født Juni døbt Aug. af Sognepræsten i Kirken Forældre: Kommunelærer Ole Peter Asholt og 19/8 77 Karen Jensen, Viby Terp 6/3 83 Moderen frembar Barnet Faddere: Lærer Carlsen og Hustru Helga, Viby Terp (=Kollega) Telefonmester Jens Thygesen, Kongsvang DØDSFALD (Udskrift af Viby Kirkebog C 367) Johannes Asholt (1920 lnr 11) død 1920 d. 1. August, Kirkebakken nr 3, Viby S. Ning hrd. begravet 1920 d. 5 August, Viby Kirkegaard. Søn af Kommunelærer Ole Peter Asholt og Hustru Karen Jensen Viby Terp, født samme Sted d. 11 Januar /2 Aar gl. Begravet af Sognepræsten Ligsynsattest 2/ Skifteretsattest 2/ Gunhild Asholt (1935 lnr 10) død April, Ugift Lærerinde af Bropalæ, Aarhus født i Viby S.d.24 April Begravet 10 April 1935, Viby Kirkegaard af Provst T.Rugholm, Maarslet. Datter af Lærer Ole Peter Asholt og Hustru Karen f. Jensen 22 Aar. Orig. Dødsattest af 5/ Attest til Aarhus Skifterer 5/ Marie Kirstine Asholt (1939 lbn 0) dødsdag ubekendt, maaske sept.. Fundet druknet Oktober Bellevue Nordstrand, Taarbæk sogn, Sokkelund Hrd, Kbh. A. begravet Okt. Viby Kirkegaard (Provst T.Rugholm, Maarslet) Ugift Korrespondent af Vejrøgade 14, København. 24 Aar f. 11.August Duplikat af Medico-legal Dødsattest 16/ Attest fra Københavns Amts Nordre Birks Skifteret 18/ Meddelt Taarbæk Sogn 19/ HUSKØB med oversigt over DOKUMENTER 1914 SKØDE af 26 juni på Matr 25 g, sælger Pastor J.C.Zinnn læst 16/ for 5600 kr, hvortil der lånes

3 Side 3 Husmandskredit 2600 kr pålydende tidligere afdrag kommer Husmandshypotek 800 kr paalydende køber til gode. et pant overtages fra Zinn til tdligere ejer Ziegler på 2100 kr Kontant betales derfor 100 kr. (Tidligere ejers pantebreve haves: 1. Pastor J.C.Zinns prioritetslån kr af 24/ med pant i den af lokomotivfører H.J.Ziegler tidl. ejede matr 25g (Hypotekslån. Indfriet 2.okt 1915.) 2. Panteopligation fra Pastor J.C.Zinn til ovennævnte på kr med pant i matr 25g af 1.maj 1909 (Ejendom på 1 1/2 Alb med bygninger, kakkelovne m.v.) Udslettet 16/ Afdragene til Ziegler ved ejerskifte extraordinært 1000 kr og pr termin 100 kr der aftales nedsat til 50 kr Senere er matriklen købt af fabrikant Hj.Lystager (no 5/984) 1917 SKØDE på et engstykke matr 6as og 25aq af 14 juli (læst 12/1 1918) Htk 0 alb og 2 alb for 1385 kr 93 øre (Note påskrevet: Engstykket hvorpå "Solbo" blev bygget) Sælger Gaardejer Karl Andreasen, der udstykker parcellerne af sin ejendom matr 6i og 25i Parcellen overtages pr 1. april 1917, betalt kontant med bemærkning om færdselsret for ejere af fire andre parceller nævnt SKØDE på et hjørne af Knudsens parcel matr 6ci og 25ar Hartk 1/2 alb og 0 Alb med købekontrakt af 17.nov.s.å. Tinglæst 1.juli 1925 for 820,80 kr. Halvdelen betalt straks og resten næste termin. (Samtidig er solgt en parcel til Hj.Lystager. Hæftelse: 2300 kr og 2500 kr til Husmandskredit og 100 kr til Brand. 1. Indfrielse 23/ af obligation på 400 kr og 1300 kr tidligere udstedt (1901) til murer Peter Iversen a. matr 25g 2000 kr af 15/ overgået til O.P.Asholt 23/11 15 b. matr 25g 600 kr 2.prior. af 17/ do do Udslettet 23 Juni PANTEOBLIGATION på 7000 kr med pant i matr 6as og 25aq Hartkorn 2 alb. til enkefru Birgitte Nielsen inclusive bygninger med tilbehør af 19 dec 1924 læst 24 dec juni afdraget 4500 kr. Obligationsrest 2500 kr jan kvittering for udslettelse af pantebogen ANDRE PAPIRER opbevaret 1. Brandforsikring af 1/7 1917, fornyet 1/ for ejendele værdi kr (opgørelsesliste i mappen) 2. Automobilforsikring - brochure dat Familieansvarsforsikring fornyet 26/4 1932, slettet 6/ Sygekasse-genforsikring, med begravelsesforsikring 200 kr af 19/ LEVNEDSLØB (Mors sammenskrivning) O.P.Olsen f. 19/8 77 i Dronninglund Sogn efter Konf. 2 Aar i Melholtsgaard Aar i "Fladkær" Aar i "Klitgaard" Aar i "Vestergaard", Bolle til Ladelund Landbrugsskole 1 Aar 1900 Artillerikasernen i Aarhus i Okt. Foraar 1901 : Trænførerskole i Kbhvn (Underkorporal) Kontrolassistent i Rodskov paa Elev Højskole om Vinteren Bestyrer paa Løndal (Jørgensen Jarl) Kontrolassistent i Faarup v Randers 1906 paa Askov 3 Mdr og paa Silkeborg Sem Lærereksamen - Vikar i Randers til Viby Skole 1913 Revisor i Brugsen 1916 Fmd og Forretningsfører for Sygekassen til 28 - Navneforandring til Asholt Fmd for Brugsf. - til 8/ /4 Aar + Regnskabsfører fra 17 til 35 Afsked 1/10 47 i Sogneraadet efter Voigt 1 Aar som Suppleant Tilføjelse af VA : Skoletiden har hun sprunget over, hvor han blev Lærerrådsformand og da Rosenvang skole blev udskilt tillige fælleslærerrådsformand (Se evt Viby sogns Historie og Viby skoles Jubilæumsskrift) OLE OLSEN DATA (dvs hans erindringer) Peder Chr. Olesen f. 8/ d. 1/ Sønnen Ole Peter O Navneforandring til Asholt.

4 Side 4 født 19/ i Try Sandhus, som Far overtog efter sin Svigermor, der fik tilskrevet Aftægt derfra. Far mageskiftede så Ejendommen 1882 el 83 med Ejend. i V.Melholt, der var udskilt fra Sdr Melholtsgd.ca 12 Tdr Land; nogle Aar senere købte han en Parcel paa 4 Tdr Ld fra en Gaard i Bolle og igen nogle Ar efter det mellemliggende Stykke Jord langs Aaen, ca 9 Tdr Ld, fra den Nrd Melholtsgd. og igen nogle Aar senere ca 18 Tdr Ld mellem Vejen og Skoven fra samme Gd. Da vor Moder døde 8 Dage efter Marinuses Fødsel flyttede Fars Moder, der havde tilskr. Aftægt fra en Gaard, Vester Nejsig i Østerhasing Sogn, til Far, og hun blev saa som Mor for os to Drenge. Der var jo ikke Arb. til os hjemme om Sommeren, da vi kom i ældste Kl. ved 10 Aars Ald., hvorfor vi kom ud at tjene for at passe Køer. De to første Aar tjente jeg i Agerbæk, hvor Kirken nu ligger, og passede 4 Køer m.m. og de næste 2 Aar tjente jeg i Rørholt og passede 32 Køer., hvor St. nu ligger. Den 5.Sommer skulle jeg have været hj. at gaa til Præst, men saa kom Købmand Ramløse og vilde gerne have mig i Forretningen som Lærling,og da jeg syntes det kunde være morsomt, gik jeg ind paa Forslaget, og var saa der om Sommeren, men da Far var blevet gift da jeg var 10 Aar og min Stedmoder ikke syntes om at jeg skulde staa i Lære i 4 Aar uden Løn, sagde jeg, at jeg vilde ud at tjene i Stedet. Jeg tjente saa i Melholtsgaard i 2 Aar, i Fladkær i 2 Aar, i Klitgaard i 2 Aar og i Bollegaard som Forkarl i 2 Aar. Det sidste Aar der var jeg paa Session og blev taget til Trænkonstabel og skulde ind som Soldat Aaret efter d. 8 Oktober. Jeg besluttede saa at tage paa Ladelund Landbrugsskole om Vinteren og blive ved det praktiske Arbejde der om Sommeren til Oktober. Der traf jeg Jarl. Han bad mig komme ud at besøge dem paa Rodskov Strandgd. og da de skulde skifte Kontrolassistent til Nov. 1901, fik han mig til at love at overtage Pladsen til den Tid. Den 8 Oktbr 1899 mødte jeg saa paa Artillerikasernen i Aarhus og 1.Dec. samme Aar, blev jeg udtaget til Befalingsmandselev og gennemgik saa om Vinteren Elevskolen. Om Foraaret skulde der sendes en Menig og en Befalingsmandselev til Trainafd. i Kbh. til Udd. til Trainførere og jeg fik da Lov til at komme med som Befmd. (Underkorporal). Efter Militærtj. kom jeg saa til Rodskov som Kontrolass., men havde tænkt paa at blive Højskolelærer og besluttede at tage paa Elev Højskole en Vinter og derefter paa Askov. Men da Foraaret nærmede sig og jeg besøgte Jarl opfordrede han mig til at overtage Bestyrerpladsen paa Løndal fra 1.Maj, da deres Bestyrer skulde ind som Soldat. Jeg gik ind paa Planen. Var saa der et Aar, men da det ikke passede mig at være der, tog jeg igen Plads som Kontrolass., og det i Faarup & Sdr Onsild, hvor jeg var i 2 Aar inden jeg tog fat paa Læsningen. / brød af og tog paa Silkeborg Sem. for at uddannes til Lærer. Det tog den Gang kun tre Aar. Jeg var saa først i Randers 1 Aar, og derefter kom jeg til Viby 1910, hvor jeg var Lærer, til jeg 1947 faldt for Aldersgrænsen og blev pensioneret som Overlærer. 80 Aar. (Aarhus Amtstidende 18 august 1957) Overskrift: LÆRERNE KØRER LET FAST naar Formerne skal være saa frie. Den gamle Viby Lærer Ole P.Asholt bliver paa Mandag 80. Børnene er mere lige med deres Lærere i Dag. Af og til venter man næsten, at de begynder at sige du til ham. - Jeg vil ikke kritisere eller forsøge at lave om paa noget - det er jeg for gammel til - men jeg vil tro, at det er betydeligt vanskeligere for en Lærer at holde Disciplin, naar Formerne skal være saa frie... Lærer Ole P.Asholt, Viby ved Aarhus, trækker lidt paa Skuldrene for at understrege sin Mening om Tingene. Det er nu ti Aar siden, at han har trukket sig tilbage fra Lærergerningen ved Viby Kommunes Skolevæsen, og paa Mandag bliver han 80 År. KUN FEM LÆRERE DENGANG Da jeg endnu virkede som Lærer, fortæller Asholt, var det almindeligt, at Børnene rejste sig, naar Læreren kom ind i Klassen ved Timens Begyndelse. Jeg ved ikke, om Børnene gør det samme nu om Dage, men jeg har en fornemmelse af, Respekten ikke mere er saa stor. Asholt har sat sig i Stolen ved Spisestuebordet og trommer lidt med Fingrene Han ser et Øjeblik lidt alvorligere ud, men saa bryder Smilet frem under Overskægget. - Ja, ja, der kan siges saa meget om før og nu. Der er sket saa meget i de syvogfyrre Aar jeg har været her i Viby... saa meget, at vi i Dag faktisk har lidt svært ved at følge med. Da jeg kom til Viby i 1910, var der kun den gamle Skole her lige overfor Kirken, og der var fem Lærere og et par Lærerinder I Dag er der tre store Skoler og vist nok nogle og halvfems Lærere! BESTYREDE 700 TDR LAND Lærer Asholt er Vendelbo af Fødsel. Han stammer fra Melholt i det store Dronninglund Sogn. Hans Far var Landmand, og Asholt gik selv ad den Vej, da han kom ud af Skolen. Han havde en lang række Pladser og uddannede sig saa som Kontrolassistent. - Det var noget helt andet dengang, fortæller han. - Det var kun de virkeligt fremskridtsvenlige Landmænd, der sluttede op om det Arbejde, og det var kun tre, fire Gaarde hvert Sted, man havde noget at gøre. Men det var et udviklende Arbejde..... Jeg lærte meget i de Aar, og selv om jeg allerede dengang gik og syslede lidt med tanken om at blive Lærer, tog jeg alligevel Stillingen paa Løndal ved Brædstrup, da jeg blev tilbudt at blive Gaardbestyrer. Dengang arbejdede jeg som Kontrolassistent paa Djursland, og det var Formanden for Foreningen, Aksel Jarl - iøvrigt en Bror til den kendte Billedhugger - der ordnede det hele for mig. Han ejede dengang Rodskov Strandgaard. Til Løndal var der syv hundrede Tønder Land, saa der var noget at se til. Det blev alligevel ikke til mere end et Aars Tid. Saa tænkte jeg paa at gaa tilbage til Virksomheden som Kontrolassistent, men... jeg ved ikke rigtigt... jeg syntes ikke det førte til noget. Som Kontrolassistent kunde man ikke saadan stifte Hjem og gifte sig... jeg fik fem hundrede Kroner om Aaret... og jeg besluttede sa til sidst at gøre

5 Side 5 alvor af det med Lærergerningen. Jeg var niogtyve Aar dengang. Det var godt nok noget sent at begynde, men jeg tænkte ved mig selv, at jeg var saa stærk, at jeg til Gengæld kunde blive ved noget længere! - Asholt snor Skægget, mens et stort Smil lyser op i hans Ansigt. - Næh, jeg føler mig ikke gammel endnu, sandelig ikke. Det kniber lidt med Hørelsen godt nok, men noget følger der jo altid med de mange Aar. Rigtig syg har jeg aldrig været, og jeg glæder mig hver eneste Dag over at være til. Det er dejligt at vaagne op til en ny Dag, komme ud i Haven og sørge for, at det hele staar, som det skal. Asholt kan sammenlignes med Egetræet, der staar i et Hjørne derude. Det staar stærkt og godt, det har kunnet taale Omplantningen fra de sandede vendsysselske Jorder. Den gamle Lærer har selv flyttet det herned fra Hjemgaarden i Dronninglund Sogn! lexa Ole P. Asholt: 1909 Lærer fra Winthers Seminarium i Silkeborg, samme Aar Vikar ved Randers Skolevæsen, i 1910 Lærer og senere Overlærer ved Viby kommunale Skolevæsen, hvorfra han trak sig tilbage i Han har været Formand for Viby Sygekasse i 12 Aar, Formand for Brugsforeningen i 32 Aar, Suppleant i Sogneraadet, Formand for Lærerrådet i Viby Kommune og senere Formand for Fælleslærerudvalget ved de to Skoler. Endvidere har han været med i Grundejerforeningen og Sygeplejeforeningen. 80 AAR (Vendsyssel Tidende 18/8 1957) JEG HAR aldrig brudt mig om at bruge spanskrøret. Men lærere kan let køre fast, fordi formerne skal være saa frie, siger fhv. lærer Ole P.Asholt, Viby ved Arhus Der bliver snakket mere om det, soldaterne ikke lærer i dag, end der blev snakket om det i min tid som lærer - ikke mindst i de første aar. Men dengang var der heller ikke saa mange fag i skolen... der var ikke saa meget til at splitte. Og saa var der ikke saa meget i hverdagen uden for skolen, der tiltrak sig børnenes opmærkssomhed, som der er i dag! Den gamle lærer i Viby ved Aarhus læner sig lidt frem i stolen for lisom at sætte en tyk streg under det, han siger. Han giver overskæggets hvide spidser en lille drejning og trækker sig saa igen tilbage i stolen. MERE RESPEKT DENGANG Lærer Asholt, der i morgen fylder firs aar, stammer fra Melholt ved Asaa i Dronninglund sogn, hvor fødegaarden i dag drives af en bror. - Børnene er mere lige med deres lærer i dag, siger han. - Af og til venter man næsten at de begynder at sige du til deres lærer! Jeg vil ikke kritisere eller lave om - det er jeg blevet for gammel til - men jeg tror det er vanskeligere for en lærer i dag at holde disciplin, naar formerne skal være saa frie.mange lærere kører fast af den grund... - Mens jeg var lærer... ja jeg ved ikke, hvad de gør i dag... rejste eleverne sig, naar læreren kom ind ved timens begyndelse. Jeg tror der var mere respekt dengang..... i hvert fald var det ikke, fordi eleverne var bange for ham. Man havde godt nok spanskrør og lov til at stikke en ud, naar der var grund til det. Men det var ikke noget, jeg har gjort meget brug af. Spanskrøret stod ikke bag katederet, saa det blev brugt i tide og utide.. det stod tilpas langt væk og kom kun frem i de mest grelle tilfælde. Men saa rensede det ogsaa godt op i luften! BESTYREDE GAARD MED 700 tdr Land. Som ung mand gik Ole P.Asholt i faderens fodspor. Han gik ind til landbruget, gennemgik landbrugsskole og højskole og uddannede sig derefter til kontrolassistent. - Det var omkring aarhundredskiftet, siger Asholt, og dengang spillede kontrolforeningerne ikke den rolle, de spiller i dag. Det var kun de mest fremskridtsvenlige landmænd, der var med, og det var kun tre, fire landmænd hvert sted. Det var saadan set et udviklende arbejde, for man kom ud til de folk, der virkelig ville noget og havde begreb om det, de tog fat paa. Alligevel syntes jeg ikke rigtigt, at tilværelsen som kontrolassistent førte til noget. Stillingen rummede ikke de fremtidsperspektiver, jeg kunne ønske mig, og det var paa det tidspunkt, jeg begyndte at sysle med tanken om at blive lærer. Men inden jeg vovede springet, naaede jeg ogsaa at blive bestyrer paa godset Løndal ved Brædstrup, der dengang var paa 700 tønder land - Jeg fik tilbuddet, da jeg var kontrolassistent paa Djursland, af formanden for kontrolforeningen, Aksel Jarl, der dengang ejede Rodskov Strandgaard. Jeg sagde ja, men efter at have været der et aars tid, begyndte jeg for alvor at gaa ind for planerne om at blive lærer. EN EG FRA VENDSYSSEL I HAVEN - Jeg var niogtyve aar dengang... jeg fandt det godt nok lidt sent at komme igang, men dengang som i dag var jeg i besiddelse af et ualmindelig godt helbred, og jeg tænkte, at jeg da til gengæld kunne blive ved lidt længere! Læreruddannelsen tog mig tre aar. Saa hurtigt kunne det gøres dengang. Det var paa Winthers seminarium i Silkeborg, hvor jeg havde en ualmindelig dejlig tid. Efter eksamen blev jeg vikar ved Randers kommunale skolevæsen for den kendte gymnastikmand Trap. Han var paa et kursus i København, og da han vendte tilbage til Randers fik jeg stillingen ved skolevæsenet her i Viby. I dag plejer Asholt sine mange interesser, ikke mindst for højskolen. Asholt er ogsaa lidt politisk interesseret. - ja lidt, siger han selv. - Jeg har da stemt Venstre hver gang, der har været lejlighed til det. Og det var i hvert fald lidt usædvanligt i gamle dage. Da var det nærmest skik og brug, at en lærer var en god radikaler. Men det parti har jeg nu aldrig rigtigt kunnet forlige mig med. Ellers gaar Asholts tid i villaens store have. Her kommer den gamle landmand op i ham, og det er et "mønsterbrug", han holder sig. I et hjørne staar et dejligt egetræ,

6 Side 6 stærkt og kraftigt. Det vil altid minde ham om fødestavnen i Vendsyssel, for han har selv hentet det fra Melholt og plantet det i sin have! lexa. Gift 15 Apr 1911 i Magleby, Stevns, Præstø, 3 Karen Jensen #2, født 6 Mar 1883 i Magleby, Stevns, Præstø, død 20 Feb 1964 i Viby, Ning, Århus. Forældre og slægt se database STVNS. eget nr: Forældre 2. Peder Christian Olesen #9, født 8 Maj 1853 i Føltved, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 19 Maj 1853 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, død 1 Maj 1925 i Ålykke, V.Melholt, Dronninglund, Hjørring. Skiftevis efternavn Olesen og Olsen. Overtager Try Sandhus 1877 efter svigermoderen (aftægt), mageskifter 1881 med 12 tdr fra Sdr Melholtsgård. Tilkøber i tidens løb tdr fra forskellige naboer. KIRKEBØGER Dåb Øster Hassing 1853 // M 8348 A,85 // Født Maj døbt 19 Maj Peder Christian Olesen Forældre Gmd Ole Christophersen og Hustru Cathrine Margrethe Carstens 36 Aar af Føltved Faddere Peder Chr Christophersdatter af Føltved Pigen Stine Christiansdatter af Føltved Carstens, Gmd Peder Chr Christophersen af Ø.Hassing Konfirmation /4 Dronninglund // M 8178 A // Peder Christian Olesen af Thorup Forældre Ole Fjeldgaard Christoffersen og Hustru Katrine Margrethe Carstens af Ø.Hassing født 8/ døbt i Ø.Hassing K. 18/ Kundskab: Maadelig, Opførsel mg Vaccineret /5 Schouboe 1. Vielse /4 Dronninglund // M // Ungkarl Peder Kristian Olsen, Gl.Kirk 24 Aar Pige Marie Pedersen, Try Sandhus 29 Aar Forlovere: Gmd Niels Olsen, Gl.Kirk Husm Jens Kr Jensen, Try, Lapholt Dødsfald: /10 begr 18/10 // Drl M 52836,15,123 // Marie Pedersen 31 Aar Husm Peder Kr Olsens Kone i Try Sandhus 2. Vielse /5 Dronnimnglund // M 52836,13,38 // Enkemand (1.g.) Peder Kristian Olesen Gmd Vester Melholt, 34 Aar Pigen Katrine Madsen, hjemme hos Faderen i Thorup 40 Aar ( lyst Maj. Attest af 5/ at Skiftet er sluttet. FOLKETÆLLINGER Bolle Bordvest. Dalen Gaard // M s.238 B // Peder Christian Olesen 16 f. Ø.Hass. Tjenestetyende 1880 Try Hede. Sandhuset nr 7 // M Drl liste 12 //

7 Side 7 Katrine Margrethe Karstens 62 Enke f. Hellevad Husmoder og Husejer og anden Ejer af Jordlod Peder Christian Olesen 26 Enkemand f. Ø.Hass. Tjener Husmoderen Ole Peter Olesen 2 f.drl. Hans Barn Marinus Olesen Katrine Margrethe Olesen 10 f.drl (8.3.1 eller 8.4.3) Kjersten Marie Nielsen 46 Enke forsørges af Husmoderen 1890 V.Melholt. Liste 93 // M // Mørkholts Hus nr 1-6 ( ) Peder Chr. Olsen 36 Aar f.ø.hass. Husejer Ane Kathrine Madsen 42 Aar f.drl.s. Husmoder Ole Peter Olsen 12 Aar f.drl.s. Barn Marinus Olsen 11 Aar - - Jens Peter Olsen 1 Aar - - Kathrine Margrethe Carstens 72 Aar f.hellevad, Aftægtskone 1901 V.Melholt // M s.1087 // Matrikel 1 d Melholtsgaard Mark (Ejer Peder Christian Olesen ) Peder Christian Olsen /5 f.ø.hass. Bopæl i sgn 1849 gift 1887, lev Børn 1 dødt B. Ane Katrine Madsen /3 f. Drl s. Jens Peter Olsen /9 Ane Marie Jensen /3 ugift f.drl Barn, Aftægt (?) gift lev børn 1 dødt b. (Anes moder) 1906 V.Melholt ( i Læg D Asaa) Liste 24 // M // Melholtgaards Mark nr 1 a Peder Christian Olesen /5 Husfader Husejer Ane Katrine Madsen /3 Husmoder Jens Peter Olsen /9 Barn Ane Marie Jensen /3 Slægtning (Anes moder) 1911 V.Melholt Drl Læg Melholt Liste 4 Melholtsgaard Familie 1 Peder Olesen /5 f.drl Taget bopæl 1896 Husfader Trine Olesen /3 Husmoder Jens Olesen /10 Søn 1921 ""Aalykke" Melholtsgaard Mark Melholt Matr 1 d Jens P. Olsen /9 Katrine Olsen /11 Peter Chr Olsen /5 Aftægtsmand Ane Katrine Olsen /3 - BARNEDÅB 1. OLE PETER født /8 døbt i K. 2/12 // Drl M 52834,IV,19,40// Forældre Gmd Peder Kr. Olsen og Hustru Marie Pederssen, Try Sandhus Faddere Katrine Karstesen, Marie Nielsen Niels Jacobsen, Niels Olsen (Note: Aug. Navnebemærkning af Ning Herredskontor på Navnet Ole Peder Asholt (VA 355/1917) Konfirmeret 4.okt Asaa // M 52837,21,10) 2. MARINUS født /10 døbt i K. 18/11 // M 52834,IV,56 Forældre Gmd Peder Kr. Olsen og Hustru Marie Pedersen, Try Sandhus Faddere Maren Jensen, Mariane Jensen Fredrik Olsen, Niels Nielsen, Jens Kristensen Konfirmeret /10 Asaa // M 52837,19,83 // 3. JENS PETER født /1 døbt i K. 19/4 // M 52834,18,4 // Forældre Husm Peder Kristian Olesen og Hustru Ane Katrine Madsen 42 Aar V.Melholt Faddere Konen Maren Jensen, Melholt P.Hansen Kristesen, Bolleskov, Husm Peter Kristensen Husm Ole Kristensen og Anders Kristensen, Bolleskov død /3 begr 22/3 // M 52838, 23, 4 // 4. JENS PETER født /9, døbt i K 8/11 // M 52837, 3 15 // Forældre Husm Peter Kr. Olesen og Hustru Ane Katrine Madsen 44 Aar, Melholtgaards Mark Faddere Katrine Margrethe Olesen, Melholt (8.3.1) Pigen Else Johanne Olesen Ungk Lars Peter Olesen og Peter Kristensen Møllebygger Høyer Olesen

8 Side 8 DOKUMENTER i uddrag se iøvrigt Sandhusmappen dec Skøde på Sandhuset (med aftægt til Kirsten Marie Nielsdtr.) maj Skifte efter Marie Pedersen aug Skøde på parcel 7 f af Bolle. (1) Gift 3 Apr 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Marie Pedersen #10, også kendt som Mariane Pedersen, født 27 Apr 1848 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, døbt 8 Jul 1848 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 12 Okt 1878 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 18 Okt 1878 i Dronninglund, Drl. Hjørring. (2) Gift 31 Maj 1887 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Ane Katrine Madsen #12, født 6 Mar 1847 i Bøgstedhus, Thorup, Dronninglund, død 13 Jun 1939 i Ålykke, V.Melholt, Dronninglund Sgn. Barn af Marie Pedersen: 1. i Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 7 Apr 1964 i Viby, Ning, Århus, begravet i Viby, Ning, Århus. 2 Gift 15 Apr 1911 i Magleby, Stevns, Præstø, 3 Karen Jensen #2. ii Marinus Olsen #11, født 5 Okt 1878 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, døbt 18 Nov 1878 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 25 Jan 1957 i Pjedsted, Holman, Vejle. Levned iflg egen beretning: 1878/79 i pleje hos farbror Niels i Gl.Kirk Tjenestekarl 1892 Konfirmeret 1896 Try Højskole Forkarl i Vamdrup 1899 Ladelund Landbrugsskole 1903 Kvægavlskonsulent for Fredericiakredsen 1917 Opretter korntørreri i Pjedsted Sognerådsmedlem se Dokument: Marinus. Bopæl 1908 og 1911 Palsgård ved Taulow (ikke langt fra Pjedsted) Barnedåb Herslev 1909 Peter Skovfoged Olsen Højrup Mark, Herslev sgn, Brusk h født juli dbt 26 sept F: Konsulent Marinus Olesen og Hustru Gjertrud Marie Sørensen Skovfoged, 33 år af Højrup Mark (Viede i Mørke maj) død smst 1 år Barnedåb Herslev Højrup Mark Peter Skovfoged Olsen født 28 juli 1911 dbt 29 juli Konsulent Marinus Olsen og Gjertrud Marie Skovfoged 35 år (Viede i Mørke maj ) Navnet ændret se anm rubrik: til Peter Skovfoged-Olsen 13 juli 1978 (af Vejle Amt 23 maj 1978) Faddere: Gdj Søren Skovfoged og hustru Ane af Mørke Gdj Anders Skovfoged af Rodskov Vielse Mørke Maj Marinus Olesen Gårdejer af Palsgård i Herslev sgn [ved Taulow] født i Drl 5 okt 1878 og søn af Husm Peter Christian Olesen og hustru Marie Pedersen af Vester Melholt Ungkarl med Gjertrud Marie Sørensen Skovfoged af Bole født smst 10 juli 1876 og datter af Gårdejer Peder Skovfoged Sørensen og hustru Christine Andersen Vestergård, Bole Pige Forlovere: Gdj Peter Skovfoged Sørensen og Gdj Søren Skovfoged Sørensen, begge af Bole iii iv Interview i Folkebladet 26 marts 1952 ved hans afgang: (se mappe). Gift 12 Maj 1908 i Mørke, Øster Lisbjerg,Randers, 4 Gertrud Marie Skovfoged #15, også kendt som Marinus Olesen. Barn af Ane Katrine Madsen: Jens Peter Olsen #13, født 21 Jan 1889 i V.Melholt, Dronninglund sgn, døbt 19 Apr 1889 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 18 Mar 1890 i V.Melholt, Dronninglund sgn, begravet 22 Mar 1890 i Dronninglund, Drl. Hjørring. Jens Peter Olsen #14, også kendt som Jens Peter Olsen (Forbak), født 17 Sep 1891 i V.Melholt, Dronninglund, død 23 Feb 1976 i Ålykke, V.Melholt, Dronninglund, begravet 27 Feb 1976 i V.Melholt K., Dronninglund. Tilnavn "Forbak", egtl "Fårbak" efter bedstefaderens gård i Østerhassing. Gift 7 Nov 1916, Cathrine Marie Sørensen Krogsgaard # Marie Pedersen #10, også kendt som Mariane Pedersen, født 27 Apr 1848 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, døbt 8 Jul 1848 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 12 Okt 1878 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 18 Okt 1878 i Dronninglund, Drl. Hjørring. KIRKEBØGER Dåb Dronninglund // M 8176 B // født /4 døbt i K. 8/7 Forældre Peder Henrichsen Kirsten Marie Nielsdatter i Trye Sandhus Faddere Kone Mette Christensdatter i Holt Pigen Karen Nielsdtr ibid Jens Henrichsen, Chr. Henrichsen og Lars Jensen af Trye Konfirmeret /4 Dronninglund // M 8178 A // Marie Pedersen af Bolle

9 Side 9 Forældre Peder Henrichsen og hustru Kirsten Marie Nielsen født 25/ i Trye Sandhus Kundskab mg, opførsel mg Vaccineret 13/9 55 af Timm Dødsfald /10 begr 18/10 // M 52836, 15, 123 // Marie Pedersen 31 Aar Husm Peder Kr.Olsens Kone i Try Sandhus DOKUMENTER Anmeldelse // B 28 H Bd 5353 Marie Pedersen 30 Ar gl af Try Hede død 12/ anm 17/10 Enkemand Husm Peder Chr. Olesen og 2 umyndige Fællesbørn Anmeldt af Frederik Olesen, Ørsø, der anmelder at Enkemanden vil hensidde i uskiftet Bo. Skifteretsattest (i original) Overensstemmende med Dronninglund Herreds Skifteprotokol attesteres, at Skiftet efter Peder Christian Olesens Hustru Mariane Pedersen af Try Hede, Dronninglund Sogn, afgaaet ved Døden den 12 Oktober 1878, er sluttet den 5 Mai Dronninglund Herreds Skifteret, den 12 Mai 1887 (i anledning af giftermål) Skifte Extract // B 28 H SP 20 (AA) // fol 732 B og fol 407 B af Skifteslutningen den 5. og 8 Maj 1879 efter den under 5. og 8.Maj 1879 efter den under 12 October afdøde Husmandskone Marie Pedersen af Trye Hede, Dronninglund Sogn Prot AA 39, da de umyndige Ole Peter Olesen og Marinus Olesen ifølge denne Skifteextract tillagte Arvesummer ialt 600, er Sex Hundrede Kroner, er Dags Dato indbetalt, for at tilstilles Overformynderiet. Extracten kan derfor nu aflyses og udslettes Dronninglund Herreds Skifteret den 16 October 1879 Kammerjunker Molkte FM P.Hellum Skudsmaalsbog (trykt 1862) Udfyldt 25 maj 1862 af Wissing (samme oplysninger som i kirkebog) Vaccineret 13 sept 1855 af Timm. Bedsteforældre 4. Ole Fjeldgaard Christoffersen #62, født 15 Sep 1810 i Kobbermølle, Dronninglund Sgn, 5 døbt 28 Okt 1810 i Dronninglund, Drl. Hjørring, 6 død 5 Nov 1856 i Gl Kirk, Dronninglund, Drl., Hjørring,, 7 begravet 16 Nov 1856 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 8 Skifte efter faderen 1832, Skøde på Fårback Mageskifte til Føltved Mageskifte til Ulsted der udstykkes. Skøder på to gårde i Gl Kirk 1856, der udstykkes; men han dør forinden afslutning heraf (se bilag). Herom fortælles i Familien:1.At han myrdes på vej hjem fra et Ålborgbesøg af to tjenestekarle fra Engholm, Eller 2: at han beruset kørte for stærkt, skred i grøften og druknede. Politirapporten viser det sidste. Folketælling 1834 Øster Hassing nr 64 en gård, Faarback Anne Male Fransdatter 66 enke gårdkone ( Fran = Tron! ) Fran Christofferssen 31 ugift hendes søn Ole Christoffersen 24 ugift hendes søn Nicoline Kristine Frederiksdatter 30 ugift tjenestepige Anne Jensdatter 5 ugift et plejebarn for betaling KIRKEBØGER Dåb: 1810 Dronninglund // M 8175 B // Indsidder Christopher Pedersen og Hustru Anne Malene Thronsdatter fra Kobbermølle deres Søn OLE FJELDGAARD hjemmedøbt d. 16.Sept., i Kirken d. 28 Okt 19.Sønd.e.Trin Faddere Anne Kathrine Pedersdatter, fra Sæby (faster) Anne Marie Jensdtr, fra Sæby (Tjenestepige) Mogens Michelsen, fra Ørsø (ikke familie) Søren Mogensen, ibid (dennes Søn) Anders Jensen, fra St.Fælum. (Fødselsdato ifølge familiebibelens notat 15. Sept.) Konfirmation: 1824 Østerhassing // M 8347 B // Ole Fjelgaard, Hølund, 14 Aar Forældre: Christoffer Pedersen og Anne Malene Tronsdatter Kundskab og Opførsel: Antagelig - god Vaccineret af Georgius 28 Sept 1817 Vielse 1838 Øster Hassing (nr 6) // M 8348 A,1,261 // Ungkarl Ole Fjeldgaard Christoffersen i Faarback 28 Aar Pigen Cathrine Margrethe Carstens i Pougvergaard 21 Aar

10 Side 10 Forlovere Peter Carstens i Pougvergaard og Jens Frederik Christoffersen i Diget Vielsesdag 30.Nov. Anmærkning: For dem er lyst 21. og 28. Oct. samt 4. November. Flytteudskrifter: Øster Hassing Kb. Afgang fra Sognet 1853 //M 8348 A,157 // Ole Fjeldgaard Christophersen og Hustru 43 Aar Gaardmandsfolk fra Føltved. Fra Føltved til Ulsted d. 30. Okt. Manden drikfældig. Ulsted Kb. Tilgangsliste 1853 // M8941 B,5,240 // Ole Fjeldgaard Christoffersen 43 Kathrine Margr. Carstens 36 Ægte- og Gaardmandsfolk (tilflyttet) fra Føltved i Øster Hassing Note: En for Manden lidet anbefalende Attest af Plum 30/10 53 Ulsted Kb. Afgangsliste 1855 // do s. 369 // Ole Fjeldgaard Christoffersen 44 4.Juli Gaardmand Kathrine Margrethe Carstens 37 8.Juli sidstnævntes Hustru til Gammelkirk i Dronninglund Dronninglund Kb Tilgang 1855 nr 15 og 16 // M 8178 // Ole Fjelgaard Christoffersen 45 Gaardmand Cathrine Margrethe Carstens 38 hans Kone anmeldt fra Ulsted 23 Juli Dødsfald Dronninglund Kb // M 8178 A,154 // død 5.Nov.1856 begr 16.Nov. Ole Fielgaard Christoffersen, Gmd i Gammelkirk 46 ar Begravet paa Østerhassing Kirkegaard Død ved Væltning på Landevejen. Østerhassing Kb // M 8348,15,179 // Ole Fjeldgaard Christophersen 1856 død 5.Nov. begr. 16 Nov. Gaardmand i Dronninglund, Alder 46 Skifteprotokol. Dødsanmeldelse 1856 nr ) // M 9583 // Ole Fjeldgaard Christophersen af Gammelkirk Dronninglund Sogn, Dor Fjerding, 46 Aar gl. Dødsdag 5.Nov. Anmeldt 8 Nov. af Ane Sophie Christensdtr, Gl.Kirk (Nabo til Jens Chr,Mikkelsen) Enken lever og 6 umyndige Børn Uskiftet Bo. A-tilladelse af 15 Dec 1856 Sp.J.N. 31/57 Aalborg Stiftstidende har ingen dødsannonce, men sådan var Vejret d. 6.Nov. 1856: Vinteren begynder at indfinde sig. I Aarhus og Randers faldt igaar den første Sne. Her har det i Nat frosset 4-5 Grader. I Middags viste Thermometret imod Nord 3 Graders Varme. Iøvrigt henvises til mappe med uddrag af bøger og udklip af avisartikler og diverse udtalelser vedrørende det famøse dødsfald. Fremforalt til den (af andre) fremdragne politirapport optaget dagen efter. Den oplyser at en tungt læsset vogn ved 6-7 tiden om aftenen var blevet overhalet af en stærkt kørende vogn med en noget beskænket kusk, og at han halvanden km længere fremme fandt vognen væltet og at der allerede var andre tilstede, og snart flere til, der fik vognen løftet op, og man fandt da kusken derunder, død, i en alen vand. Den ene hest stod ved den omvendte vognstang inde på marken på den anden side af grøften, medens der manglede den anden hest. Der var allerede sendt stafet til den afdødes familie. (kilde Politirapport for Kær Herred 1856 s.64) ( Viborg B ) FOLKETÆLLINGER : 1834 Øster Hassing. En Gaard. Faarback // Bd.25 s // Anne Malene Tronsdatter 65 Enke Gaardbeboer Tron Christoffersen 31 ugift hendes søn Ole Christoffersen Nicoline 30 Tjenestepige Anne 5 Et Plejebarn for Betaling 1840 Øster Hassing. Nr.59. Faarbacken //Bd.43 s.376 // Ole Fjeldgaard Christoffersen 30 gift Gaardmand Katrine Margrethe Carstens 22 - hans Kone Peter Olesen 1 Deres Barn Anne Jensdatter 11 Et Plejebarn Kirsten Tjenestetyende Tron Christoffersen 37 Husfaderens Broder

11 Side Øster Hassing Nr.59 Faarback // Bd.50 // Ole Fjeldgaard Christoffersen 35 f.drl.sgn Catrine Margrethe Carstens 27 f. Hellevad Sgn Peter Olesen 6 f.her i Sgn Christopher Olesen 4 - Niels Olesen 2-2 Tjenestefolk Sophie Larsdatter 65 f.i Torslev Enke 1850 Øster Hassing Føltved Fam 2 // Bd.57, s 381 // Ole Fjellegaard Christophersen 40 f.drl s. Gaardm Husfader Cathrine Margrethe Carstens 32 f.hellevad hans Kone Peter Olesen 11 Deres Børn Christopher Olesen Anne Christine Olesdatter Tj.k. og 2 Tj.piger 1855 Ulsted nr 72 En Gaard // Film s.11 // Ole Christophersen 45 f.drl Gaardm. Kathrine Carstens 37 f. Hellevad Peter 19, Niels 12, Christine 9 Holenius 5, Peter 2, Jens 2 Ane Madsdtr 18 Tjenestepige 1855 Gl.Kirk // film // Ole Christophersen 46 gift Gaardmand og Husfader Peter Olesen 16 ugift, hans Søn, født Ø.H. (NB fejl alder og dobbelt registrering ) 1860 Gl Kirk film s.75 Cathrine Carstens hos Peter Olesen BARNEDÅB: 1. Christoffer Olesen, Faarbak, Østerhassing // M 8348 A13, 29 // født Marts, døbt i K (Tvilling) Forældre: Ole Fjeldgaard Christoffersen og Hustru Trine Margrethe Carstens af Faarback Faddere: Madammen Haslund i Hassinggaard og Pige Maren Kutter i Gandrup Gaardmand Peder Christian Christoffersen i Øster Hassing og Jens Frederik Christoffersen i Diget Husmand Niels Jacob Christoffersen i Vester Hassing Død samme år 2 okt, begr. 8 okt 1/2 år gl // M8348 A, 13, 343 // 2. Peter Olesen // M8348 A, 13, 29 // født Marts, døbt i Kirken 20.Mai (Tvilling) Forældre Gaardmand - - Faddere Pigen Lise Frederikke Carstens af Vester Nejsig og Inger Nielsdatter af Gandrups Gaard Peter Carstens og Søn Vilhelm Carstens i Pougvergaard og Gaardmand Otto Larsen i Kirkegaard 3. Christoffer Olesen født /2, døbt i K. 2/4 // M 8348 A // Forældre Gaardmand Ole Fjeldgaard Christoffersen og Hustru Trine Margrethe Carstens af Faarback Faddere Gmd Frederik Christoffersens Hustru Ane Kristine Nielsdatter i Diget Pige Johanne Margrethe Nielsdatter i Gandrup og Karlen Gmd Niels Christoffersen Gmd Johan Larsen i Kirkegaard og Peter Christian Christoffersen i Østerhassing 4. Niels Olesen // do // født /8, døbt i K. 29/10 Forældre Gaardmand Ole Fjeldgaard Christoffersen og Hustru Cathrine Margrethe Carstens i Faarbak Faddere Gmd Mathias Pedersens Enke Else Jørgensdtr i Skindberg Pige Else Marie Johannsdatter og Fader Gmd Johannes Larsen i Kirkegaard Gmd Peter Carstens i Østerhassing Jens Frederik Christoffersen i Diget 5. Ane Christine Olesdatter // do,bog 13 s.139 // født Febr, i Kirken 9.April Forældre Gmd Ole Fjelgaard Christophersen og Hustru Trine Margrethe Carstens af Faarbak Faddere Pige Ane Frederikke Lise Carstens af Øster Neissig og Johanne Rigter af Gandrup Gmd Johan Larsen i Kirkegaards Hustru samt Gmd P.Carstens i Pougvergaarden og Jens Frederik Christophersen i Diget Død /2 begr 9/ 3 10 år Gmd Ole Fjelgaards Datter i Gammelkirk

12 Side 12 (Hovedpine. Begr. på Ø.Hassing Kirkegaard) 6. Mette Marie Magdalene Olesdatter født Dec, døbt i K. 18/2 // M 8348 A,13 // Forældre Gmd Ole Fjeldgaard Christoffersen og Hustru Trine Margrethe Carstens i Føltved Faddere Fæstemand Christen Jensen Hustru Johanne Marie Petersdatter af Egetved Simon Peter Christensens Hustru Karen Marie Simonsdatter af Kærbakken Husmand Frans Pedersen af Abildbæk Karlen Tron Christoffersen af Diget (hos J.Fr.) Død /3 begr 25/3 3 Mdr 10 Dg 7. Olenius Jacob Olesen født /4, døbt i K. 9/5 // M 8348,13,71 // Forældre Gmd Ole Fjellegaard Christophersen af Føltved og Hustru Cathrine Margrethe Carstens Faddere Pigen Olise Carstens af Øster Nejsig og Pigen Birgitte Christensdatter af Egetved Gmd Peder Carstens af Pougvergaard Gmd Jens Frederik Christophersen i Diget Simon Peder Christensen i Rævbak 8. Peder Christian Olesen født Maj døbt 19 Maj // 8348 A,85 // Forældre Gmd Ole Christophersen og Hustru Cathrine Margrethe Carstens 36 Aar af Føltved Faddere Peder Chr. Christophersens Hustru af Øster Hassing Pigen Stine Christiansdatter af Føltved Carstens Gmd Peder Chr. Christophersen af Ø.Hass, 9. Jens Frederik Olsen Født /5, døbt i K. 19/6 (tvilling) 77 DO // Forældre do Faddere Gmd Jeronimus Carstens' Hustru af Ø.Hassing Pigen Christine Bentsen af Diget Gmd Haslund af Vester Hassing - Jeronimus Carstens af Ø.Hassing Chr. Johansen af Rugholm. MAPPE med ikke indførte materialer i læg: 1. Oversigter 2. Kladder 3. Tavler over efterslægt og aner. 4. Kildemateriale vedr. Oles død 5.nov.1856 artikler, avisudklip, politirapport mine kommentarer inden politirapportens fremkomst og efter. 5. Dokumentmappe a. Naboer b. Øster Hassing c. Ulsted d. Gammel Kirk e. vedlagt Readerprint kopier af materialet. Gift 30 Nov 1838 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 9,10 Cathrine Margrethe Carstens #63. i Christoffer Olesen #64, født 27 Mar 1839 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, 11 død 2 Okt 1839 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, begravet 8 Okt 1839 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. ii Peter Olesen #65, også kendt som Peter Olsen, født 27 Mar 1839 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, døbt 20 Maj 1839 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, død 11 Maj 1876 i Gl Kirk, Dronninglund, Drl., Hjørring,. Overtager gården i Gl.Kirk efter faderen, og sønnen Jens arver den efter ham. Død 37 år gl. af "tæring" iflg familietradition "lån" på 500 Rdl af moderen. Sønnen Jens arveafkald 333 kr (svarende til en panteobligation 1890 på 1000 kr til Peters 3 børn fra Cathr) Kopier haves af svigerfaderens og dennes broders skøder samt andre. Skifte 1876, Testamente 1883 fra svigerf.,skøde 1899 til Jens Kristian. Gift 21 Jul 1865 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Johanne Kirstine Jensen #72. iii Christoffer Olesen #66, født 11 Feb 1841 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, død.eft 1911 i Smalby, Ø.Melholt, Dronninglund, Hjørring. Bopæl: 1870 og 1880 i Thorup, Drl sgn i Grindsted, Hammer sgn ff i Smalby, Ø.Melholt.(lille gård der overtages af sønnen Niels) Vielse Dronninglund jan Ungk Kristofer Olsen, Gl Kirk 28 år Pigen Karen Marie Nielsdatter, Øster Melholt 24½ år gl F: Boelsm. Hieronimus Carstens, Bolle Boelsm Niels Kristensen, Ø.Melholt. Gift 22 Jan 1869 i Dronninglund, Drl. Hjørring, 12 Karen Marie Nielsen #105, også kendt som Karen Marie Nielsdatter. iv Niels Olesen #67, også kendt som Niels Olsen, født 15 Aug 1843 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, døbt 15 Okt 1843 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, død 20 Feb 1916 i Tolstrup, Børglum, Hjørring, 13 begravet 29 Feb 1916 i Hjallerup, Dronninglund, Hjørring. Overtager 1870 en parcel af faderens ejendom i Gl.Kirk.(32d og 32b for 500 Rdl Husmand i GlKirk Particulier i Tolstrup. Låner 500 Rdl af moderen Arveafkald efter faderen Sønnen Peter får skøde på matr 32b og 32g.1901 for 1500 kr. Parcellen af 1870 overtages af Olenius for 500 Rdl v Vielse Dronninglund juni Niels Olsen af GlKirk 26 år Pigen Maren Jensen, Gl.Kirk 28 år Forlovere: Gmd Søren Kr. Jensen, Tolstrup og Gmd Kristoffer Olsen, Gl Kirk. Gift 11 Jun 1869 i Dronninglund, Drl. Hjørring, 14 Maren Jensen #134, også kendt som Maren Jensdatter. Ane Kirstine Olesdatter #68, også kendt som Ane Christine Olesdatter, født 4 Feb 1846 i Fårbak, Østerhassing, Kær, Ålborg, 15 død 28 Feb 1856 i Gl Kirk, Dronninglund, Drl., Hjørring,, 16 begravet 9 Mar 1856 i Østerhassing kirkegård,.

13 Side 13 vi Mette Marie Magdalene Olesdatter #69, født 7 Dec 1848 i Føltved, Østerhassing, Kær, Ålborg, død 17 Mar 1849 i Føltved, Østerhassing, Kær, Ålborg, begravet 25 Mar 1849 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. vii Olenius Jacob Olesen #70, født 2 Apr 1850 i Føltved, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 17 døbt 9 Maj 1850 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, død 21 Jun 1868 i Gl Kirk, Dronninglund, Drl., Hjørring,, begravet 28 Jun 1868 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. Gravsten Øster Hassing gamle kirkegård. 2. viii Peder Christian Olesen #9, født 8 Maj 1853 i Føltved, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 19 Maj 1853 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, død 1 Maj 1925 i Ålykke, V.Melholt, Dronninglund, Hjørring. (1) Gift 3 Apr 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Marie Pedersen #10, også kendt som Mariane Pedersen, født 27 Apr 1848 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, døbt 8 Jul 1848 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 12 Okt 1878 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 18 Okt 1878 i Dronninglund, Drl. Hjørring. (2) Gift 31 Maj 1887 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Ane Katrine Madsen #12, født 6 Mar 1847 i Bøgstedhus, Thorup, Dronninglund, død 13 Jun 1939 i Ålykke, V.Melholt, Dronninglund Sgn. ix Jens Frederik Olsen #71, også kendt som Jens Frederik Olesen, født 8 Maj 1853 i Føltved, Øster Hassing, Kær, Ålborg, døbt 19 Maj 1853 i Øster Hassing k, død 30 Jun 1910 i Ørsø, Dronninglund, Hjørring. Folketælling 1880 Ørsø, Dronninglund et hus Jens Frederik Olsen 22 jordbruger og daglejer f. Øster Hassing Mariane Andersen 29 gift hans kone f. i sgn Peter Christian Olsen 6 - Ole Fjeldgaard Olsen 4 - Katrine Marie Olsen 3 - Andreas Olsen under 1 år -. Gift 24 Apr 1874 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Marianne Andreasen # Cathrine Margrethe Carstens #63, født 9 Maj 1817 i Klokkerholm, Hellevad, Hjørring, 18 døbt 13 Maj 1817 i Hellevad, Dronninglund, Hjørring, død 3 Jul 1893 i Melholtsgaard Mark, Dronninglund sgn, 19,20 begravet 11 Jul 1893 i Gamle kg,øster Hassing, Kær, Ålborg. 21 Efter Oles død 1856 forestår hun afvikling af salg af udstykningerne, giver sønnerne forskud på arv. Hun bor g 1870 i GlKirk dels hos Peter, dels hos Niels bor hun på aftægt hos Lise i Ø.Neissig. Efter dennes død og da samtidig Peter Christians kone dør i barselsseng, flytter hun til Sandh. og er som moder for O.P. og Marinus. Dog er der også på aftægt svigermoderen. Bilag en retssag om dennes aftægt,skifte 1856, skøde 1859 til Cathrine 1870 skøde til Peter og et par parceller til Otto Larsen.(slutarv: Intet) Blev begravet i Oles gravsted på Øster Hassing gamle kirkegård. 6. Peder Henriksen #237, født 26 Jul 1814 i Buur, Ørsø, Dronninglund, Hjørring, døbt 16 Okt 1814 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 28 Dec 1871 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 5 Jan 1872 i Dronninglund, Drl. Hjørring. Også kaldt Peder Børs, (Buur i Ørsø) Overtager Try Sandhus Se Mappe med Sandhusets papirer KIRKEBOG: Dåb: Dronninglund Kb 1814 nr 28 // M 8175 B // PEDER HENRIKSEN født 26 juli, hjd 27 juli, i K 16 okt Forældre Selvejergaardmand Hendrich Jensen og Hustru Johanne Marie Pedersd. i Buur i Ørsø Faddere Karen Jensdatter fra Hjortbak Dorthe Susanne Olesdatter fra Thusbroe Ole Andersen ibid, Christen Nielsen fra Dahlen,... gaard fra Hjortbak i Dorf (Navn mgl i teksten) Daaben godkendt i Kirken d. 19.S.e.Trin (= 16 okt) Konfirmation: Drl S.e.P // M 8176 B,389 // Peder Henriksen i Buur i Ørsø f /7 Forældre: Hendrich Jensen Buur og Hustru Johanna Marie Jensdtr ibid. (Vacc 17 Maj 1825 af Eggert ) Vielse: Drl Jan Peder Henrichsen af Ørsøe 32 Aar // M 8176 B // Kirsten Marie Nielsdatter af Trye Sandhuus 23 Aar Forlovere: Peder Jensen af Try og Henrich Jensen af Ørsøe meldt d.7 dec begge vaccinerede. Dødsfald Drl 1871 // film s.19 // død 28/12 begr /1 Peder Henriksen, Husmand i Try 57 Aar død af Brystsyge. FOLKETÆLLINGER 1840 Try Hede nr 151 en Gaard // Bd 54 s.158 // Johannes Larsen 22 gift Marianne Simonsdatter 50 gift Hans Kone 2 børn og Peder Henriksen 27 Tjenestefolk Ane Kathrine Jensdatter 20 do Samme Sted, Nabo: Otto Larsen 27 Aar (Søn af Lars Jensen Holt. Han køber i 1870 parcel 68 b og 69 d af Cathrine M.Carstens 1845 Try Hede. Holtet (Nabo til Try Sandhus) // Bd.63 s. 167 // nr 144 Otto Larsen 33 og Mette Christensdtr 22 3 børn og 9 tjenestetyende bl.a.: Peder Henriksen Try Sandhus // Bd.73 s. 80 // Peter Henricsen 36 Husmand f.her i Sognet Kirsten Marie Nielsdatter 33 hans Kone -"- Johan Pedersen 4 deres Børn -"- Marie Pedersdatter 2 - " - -"- Maren Christensdatter 66 Enke Aftægtskone (Svigermoder) 1855 Try Sandhus // film //

14 Side 14 Peter Henricsen 41 Født i Sognet, Husmand, Daglejer Kirsten Marie Nielsdatter 32 Hans Kone Johannes Petersen 9 Marie Petersdatter 7 Maren Christensdatter 75 Enke f. Horsens Sogn (Husmoders Moder) 1860 Try Sandhus // film s.66 A // Peder Henricsen 46 Huusmand og Huusfader f.i.s. Kirsten Marie Nielsen 36 Hans Kone Marie Pedersen 12 deres Datter Maren Christensen 80 Enke f. Horsens Sogn, Aalborg a. (Husmoders Moder ) 1870 Try Sandhus // film s.241 A // Peder Henriksen 56 Aar. Lutheraner, Husfader, Husmand Kirsten Marie Nielsdatter 46 hans Kone Marie Pedersen 21 ugift deres Datter. BARNEDÅB: // Drl M 8176 B // 1. Johan Pedersen født /2 hjd.3/3 publ.i K.9/4 (Skærtorsd.) Forældre Peder Henriksen og Hustru Kirsten Marie Nielsen i Trye Sandhus Faddere Konen Mette Laursdatter i Try Pigen Kirsten Henrichsdatter af Ørsø Henrik Jensen af Ørsø, Jens Henriksen ibid Christen Henriksen i Holt.. 2. Marie Pedersen født /4 døbt i K. 8/7 // Drl M 8176 B // Forældre Peder Henriksen Kirsten Marie Nielsdatter i Try Sandhus Faddere Kone Mette Christensdatter i Holt Pigen Karen Nielsdatter ibid Jens Henrichsen og Lars Jensen af Trye Moderen introduceret den 8.Juli. DOKUMENTER (se Sandhusmappen) /12 Peder Henriksen får skøde på Try Sandhus /12 tgl 18/12 Panteobligation på 5o Rdl (1856 7/12 påtegning om transport og udslettelse) /11 tgl 10/12 Skøde på engparcel matr 95 c Bolle og Panteobligation på 400 Rdl til Hans Andersen /12 Transport af samme til Jens Thomsen ( /4 Aflysning af samme) sept. Johan giver afkald på arv efter fader og efterlev.moder.. Gift 28 Jan 1846 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Kirsten Marie Nielsdatter #238. i Johan Pedersen #239, født 27 Feb 1846 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, død. i Ålborg?. Arveafkald 1874,adr.Ålborg; 1879 værge for P.Chr.Olsen børn,ølkusk,adr Ålborg, Jomfru Anesgade 5.(ses ikke) AFKALD sept. Undertegnede Ungkarl Johan Pedersen, for Tiden tjenende i Aalborg, tilstår herved, at jeg ved at have erholdet udbetalt 50 Rdl (halvtredssindstyve Rigsdaler Rigsmønt ) er bleven fuldstændig fyldestgjort for Arv efter mine Forældre afdøde Huusmand Peder Henriksen af Try i Dronninglund Sogn og efterlevende Hustru Kirsten Marie Nielsen. Thi meddeler jeg herved al Arv efter nævnte mine Forældre fuldstændig Afkald og Quittering. Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast Aalborg d.30.sept Johan Pedersen Til Vitterlighed: Jens Alfred Baggesen, Jesper Jensen. KURATOR 1877: 2.dec. ved moderens aftægtkontrakt: " Jeg underskrevne Husmand Peter Christian Olsen af Try.. med Kurator Joh Petersen af Aalborg... " I den vedføjede kuratorbeskikkelse benævnt "Ølkudsk fra Byen" VÆRGE maj ved skiftet efter Marie Pedersen: " Som værge for de umyndige var mødt afdødes broder Johan Pedersen, boende i Jomfru Anes gade no 5 i Aalborg "". herefter er der ikke fundet flere oplysninger om Johan. 3. ii Marie Pedersen #10, også kendt som Mariane Pedersen, født 27 Apr 1848 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, døbt 8 Jul 1848 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 12 Okt 1878 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 18 Okt 1878 i Dronninglund, Drl. Hjørring. Gift 3 Apr 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, Peder Christian Olesen #9.

15 Side Kirsten Marie Nielsdatter #238, født 2 Maj 1823 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 22 døbt 2 Nov 1823 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død 29 Jun 1898 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, begravet 6 Jul 1898 i Dronninglund, Drl. Hjørring. Nyder aftægt i Sandhuset fra 1877 til sin død. KIRKEBOG Dåb: Født maj hjd.3 maj, publ i K 2 nov. //Drl M 8176 A // Kirsten Marie Nielsdatter Forældre: Husejer Niels Jensen og Hustru Maren Christensdatter i Trye Sandhuus Faddere Margrethe Hansdtr i Trye Hede, Kirsten Larsdtr i Trye Michel Jensen i Tolstrup, Jacob Jensen i Trye Svend Christensen fra Trye. Konfirmation: Dronninglund S.e.P. // M 8176 B s.551 // nr.8 Kirsten Marie Nielsdatter af Sandhuset Husm Niels Jensen og Hustru Maren Christensdtr i Sandhuset født 2 Maj 1823 Meget god Kundskab og god Opførsel. Vacc 25 Maj 1825 af Eggert. Dødsfald // Drl bog 17 // Kirsten Marie Nielsdtr. død /6 begr 6/7 75 Aar Try Sandhus. Enke efter Aftægtsmand Peter Børs Født her i Sognet og Datter af Niels Jensen og Hustru Maren Kristensdatter. Dødsanmeldelse i SKIFTEPROTOKOL // B 28 H 5357 // /6 anmeldt 1/7 Aftægtskone Kirsten Marie Nielsen af Try Sandhus i Drl Sogn, 75 Aar gl. Arvinger: - Efterladenskaber: Intet Skriftlig Anmeldelse AFTÆGTSKONTRAKT se Sandhusmappen //B 28 H SP 19 fol 211 // /12 tgl 13/12 sammen med skøde til svigersønnen Peder Chr. Olesen KLAGESAG vedr. Aftægten /9 i original dokument se Sandhusmappen angår dyner og ovn. Blev afvist. BOPÆL Folketæll 1834 til 1880 i Sandhuset Fkt 1890 stadig i Sandhuset, men nu hos nye ejere (kort 5906) KMN 66 år, enke, f. Trye. Oldeforældre 8. Christopher Pedersen Kamp #240, også kendt som Christopher List, født 1770 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, døbt 23 Mar 1770 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 død 1 Mar 1832 i Fårbak, Østerhassing, 24 begravet 11 Mar 1832 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. Bopæl:fraflytter Sæby ca Sønnen Ole født i Kobbermølle Drl Købekontrakt Hølund,Ø.Hassing 1812, flyttet til Fårbak Dokumenter iflg bilag 9 forligelseskommission 1819 Hølund s.å lån 1500 rd 1828 skøde på 2 parceller, 1830 skøde på Fårbak, 1832 skifte til Ole. Og andre se bilagsmappe. PS:Borgerskab som brændevinsbrænder i Sæby Folketælling 1787 Sæby bd 35 s.4/5. Fkt 1801 Sæby bd 36 s.234.nørregade. KIRKEBØGER Dåb. Sæby 1770, døbt 23 Marts // M 8840 B // Forældre: Peder Michelsen og Ane Christophersdatter Faddere: Niels Fjærum, Jacob Holst, Hr Thomas,Skodberg, Malene hos Byskriver Thomsen, Jens Feldbereders Hustru Maren Jensdatter. Vielse: Sæby Okt. // do // blev Værtshusmand Christopher Pedersen, Hattemager Peder Michelsens Søn og Thron Kamps Datter Anna Malene Kamp trolovede. Deres Forlovere vare: Christopher Bech, Hattemager og Hans Smith, Consumptionsbetjent. Copulerede den 6. Dec Dødsfald: Østerhassing // M 8348 A,1,s.335 // Død 1. Marts, begr. 11 Marts Christopher Pedersen Kamp 62 Aar Gaardmand af Faarbak. FOLKETÆLLINGER 1787 Sæby Algade // Bd. 35 s. 4/5 // Peder Michelsen, Husbond, 58, 2.g.gift, Hattemager Anne Christophersdatter, Hans KOne 45 Christoffer, ders Søn i sidste ægteskab, 17 Anne Cathrine, ligeså, deres Datter 13 Peder Christian, deres Søn, Sæby // Bd.36 s. 234 Vestre Rode Nørre- eller Pindborg Gade No 50 Christopher Pedersen Kamp 31 Brændevinsbrænder Anne Magdelene Thronsdatter 32 Kone Thron Christophersen 6

16 Side 16 Peder Christian Christophersen 4 Niels Jacob Christophersen 2 Jens Jensen 44 Tjenestekarl BORGERSKAB //Justitsprotokollen// /1 som Brændevinsbrænder BOPÆL. Sæby: 1770 født og dåb, 1795 Vielse,1798 Borgerskab, 1801 Fkt (Algade), 1804 ejer gården i Algadeved skifte, 1808 datter Mariane, jan Fadderskab Kobbermølle Dronninglund 1810 sønnen Ole født Hølund: 1813 Altergæst i Øster Hassing kirke årligt hvert efterår til 1826 (han sidst /10 og sønnerne sidst /4) fra gården Hølund. Fårbak: fra gården F. første gang /11 dog datter Mariane allerede 22/10 (Ny ejer til Hølund Fedder Brorson altergæst fra H. først /7.) Dvs. at Christopher Kamp har beboet og drevet Hølund sålænge retssagen har været under behandling Død som Gårdmand af Fårbak. DOKUMENTER (Udskrevet og i mappe) 1819 Forligelseskommission på Hølund 1819 Lån 1500 Rdl af Ernst Wilson, Sæby, tinglæst 10 sept Skøde på Fårbak efter købekontrakt af Skøde på to parceller 1830 Lån af 200 Rdl Skifte, hvorved Ole F. overtager gården som bestyrer for moderen. BARNEDÅB 1. Thron Christophersen //Sæby film 8840 B// 1796 den 26 Februar lod Christopher Pedersen, Værtshusmand og Hustru Anne Malene Kamp bekendtgøre deres Søns Daab, Thron kaldet, i Sæby Kirke. Mands Faddere: Peder Michelsen, Hattemager, Skomagersvend Henrich Christensen og Frederik Skræder Jens Frederichs Quindfaddere: Mandens Faster Anne Cathrine og Maren Thomasdtr. og... for Mathias Larsen Dødsfald: /6: Christopher Pedersen Kamps Søn Thron 6 Aar 4 Mdr. 2 Peder Christian 1797 den 27.August lod Christopher Pedersen, Værtshusmand og Madalene Thronsdatter hans Hustru deres Søns Daab Peder Christian kaldet bekendtgøre i Sæby Kirke. Mands Faddere: Niels... Smed, Skomagersvend Jens Jensen og Frederich Jensen Quindfaddere: Anna Cathrine, Mandens Søster og Mariane, Henrick Wilsens Datter. 3. Niels Jacob 1799 den 2. Maj, Christi Himmelfartsdag, blev en Søn af Christopher Pederssen, Værtshusmand og Hustru Magdalene Thron Kamps Datter, hjemmedøbt den 21 Marts og født den 17. ejus, kaldet Niels Jacob, fremstillet og var Daaben velsignet i Sæby Kirke. Mands Faddere: Hattemager Christopher Bech, Jørgen Laursen, Pottemager og Niels Rold Larsen Quind Faddere: Anna Cathrine Pedersdatter, Mandens Søster og Anna Malene, Jens Friderichsens Datter. 4. Jens Frederik Christoffersen Kristi Himmelfartsdag, dvs 6. April fremstilledes Christopher Pedersen List og Hustru Magdalene Thronsdatter Kamp den 1, Marts fødte og samme Dag hjemmedøbte Søn Jens Friderich Faddere: Jens Engen, Skomagermester,... Jensen Møller Ernst Wilsen, Svend Laurids... Madsen (?) 5. Thron Christophersen Maj Forældrene Christopher og Hustru Magdalen Tron Kamps Datter fremstillet i Sæby født d. 30.Marts og hjemmedøbt 3. April kaldet Thron Faddere vare Anna Cathrine Pedersdatter og Laurine Jørgensdtr. Ernst Wilsen, Consumptionsbetjent, Frederik Møller og Sille Knudsen, alle her af Byen. 6. Anna Marie 1805 den 1. Dec havde Christoffer Kamp sin Datter til confirmation, kaldet Anna Maria Faderens Kone, Anne CatrinePedersdatter og Pigen Laurentia Jørgensdatter

17 Side 17 Mands Faddere: Betjent Ernst Wilsen, Frederik Møller og Hattemagersvend Christen Michelsen Dødsfald: Marts blev Christopher Kampes Datter begravet 1 Aar 3 Mdr. 7. Marianne Christoffersen // Film Sæby 8840 B // 1808, 1.S.e.Paaske, den 15. Maj havde Christoffer List en Datter til Daabs confirmation som blev kaldet Mariane Faddere var Ernst Wilsen, Consunptionsbetjentens Kone Anna Maria Jens Fredericksdatter (Skrædder) Hans Jørgen Larsen Schiødt og Lars Dam (Note i familiebiblen: født 23/3) 8. Ole Fjeldgaard Christoffersen // film Dronninglund 8347 B // Indsidder Christopher Pedersen og Hustru Anne Malene Thronsdatter fra Kobbermølle deres Søn Ole Fieldgaard hjemmedøbt d. 16.Sept, i Kirken d, 28 Okt 19.S.e.Trin Faddere Anne Cathrine Pedersdatter, Anne Marie Jensdatter, fra Sæby Mogens Michelsen, fra Ørsø, Søren Mogensen, ibid. Anders Jensen, fra St.Fælum.. Gift 6 Dec 1795 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 25 Anna Magdalene Tronsdatter #241, også kendt som Anna Magdalene Tron Kamp. i Thron Christophersen #242, født 1796, døbt 26 Feb 1796 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 død 27 Jun 1802 i Sæby, Dronninglund, Hjørring. 23 ii Peder Christian Christoffersen #243, født 12 Jul 1797 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 døbt 27 Aug 1797 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 16 Mar 1875 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 26 begravet 25 mar 1875 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. Fkt 1834,1840,1845,1850,1855,1860 og 1870 i Ø.Hassing. Dok.: Lån 1855,1858 og 59. Skøde på 2 parceller Skifte 1875 Købekontrakt påå gård 1823,skøde Hustruskifte 1828 med extrakt 1839 og obligation til børnene 1844.Skøde på parcel 1853 med lån. Vielse Øster Hassing jan Ungkarl Peder Christian Christophersen 29 år af Øster Hassing Pigen Ane Marie Iversdatter 29 år af Egetved F.: Gmd Christoffer Pexerseb af Fårbak Husm Ivar Pedersen af Egetved Vielse Hals 15 nov 1839 Peder Christian Christophersen 42 år gmd i Øster Hassing (har været gift en gang før) Pige Ellen Larsdatter 30 år på Østerheden, Hals sogn F.: Jens Larsen, Østerheden og Frederik Christophersen Ø.H. i Diget (Bemærkning: (1) Indskrevet til Ægteskab d 14. sept 1839 (2) Ved udskrift af Skifteprotokollen af 26 juli 1839 bevist at skiftet er sluttet efter Brudgommens 1.hustru. Lysning fandt sted før vielsen. (1) Gift 19 Jan 1827 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 27,28 Ane Marie Iversdatter #249, født 25 Dec 1797 i Gandrup, V,Hassing, Kær, Ålborg, 29 død 10 Jun 1839 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 30 begravet 16 Jun 1839 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. (2) Gift 15 Nov 1839 i Hals, Kær, Ålborg, 31,32 Ellen Larsdatter #251, født 13 Jan 1809 i Østerheden, Hals, Kær, Ålborg, 33 døbt 28 Feb 1810 i Hals, Kær, Ålborg, død 11 Dec 1882 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 34 begravet 17 dec 1882 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. iii Niels Jacob Christoffersen #244, født 17 Mar 1799 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 døbt 2 Maj 1799 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 31 Maj 1843 i V.Hassing, Kær, Ålborg, 35 begravet 6 Jun 1843 i V.Hassing, Kær, Ålborg. Bopæl hos forældre i Sæby og Ø.Hassing (Alterg.1813), ved vielsen 1833 slagter i V.Hassing (Fkt 1834,1840) fik 4.aug 1836 en dødfødt dreng Folketælling 1834, Vester Hassing, et hus, fam 54 Niels Jacob Christophersen, 34, gift, Husmand og tømmermand Sara Jensdatter, 24, gift, hans kone Karen Larsdatter, 57, enke, aftægtskone [hendes moder] Vielse V.Hassing /12 [Tj.]karl Niels Jacob Christoffersen, Slagter i V.Hass. 34 år Pige Sara Cathrine Jensdatter i VesterHassing 24 år Forlovere Peder Christian Christophersen i Ø.Hass. og Husmand Mads Rasmussen i V.Hass. Folketælling 1840 Vester Hassing (bd 43 s. 331) Niels Jacob Christoffersen 41 Husmand, Tømmermand Sara Cathrine Jensdatter 31. hans kone Lone Cathrine 6, Jens Christian tj.p Fkt V.Hassing s.337 (= K 329) nr. 55 et hus Ane Nielsdtr 40 f. Hals sgn husejer, lever af sin lod Sara Marie Nielsdatter 3 f. her i sgn Fkt Grindsted pr Hammer Peder Larsen 38 f. her i sgn Ane Nielsdtr 45. f. Hals sgn Thomas Pedersen 12, f. her i sgn Sara Marie Nielsdtr 8 f. V.Hassing Vielse 2, V.Hass /9 Enkemand Niels Jacob Christoffersen 42 år af V.Hass. til Pige Ane Nielsdatter 36 år gl af V,.Hass. Forlovere: Gårdm Jens Larsen Krag og Hans Christian Larsen i V.Hass. Lyst 6., 13. og 20. Juni Barnedåb Vester Hassing 1834 Lone Cathrine Nielsdatter f /12 og døbt 11/ Forældre: Husm Niels Jacob Christophersen og Hustru Sara Cathrine Jensdater i V,Hass. Faddere: Gmd Peder Christian Christophersen og Hustru

18 Side 18 Ane Marie Iversdatter i Øster Hassing Pige Nicolone Frederiksdatter i Faarbakhuset Gmd Jens Frederik Christophersen i Diget og Morten Thomsen Krag i Vester Hassing Barnedåb V.Hass /7 dbt 20/8 Jens Christian Nielsen f /7, dbt 20/8 Forældre: Niels Jacob Christoffersen og Hustru Sara Cathrine Jensdatter i V.Hass. Faddere: Vibeke Marie Jensdatter i Aalborg, og Maren Kirstine Jensdatter Gmd Jens Larsen Krag af V.Hass. og Gmd Peder Christian Christoffersen og Jens Frederik Christoffrersen i Diget. (død /7) Barnedåb V.Hass Jens Christian Nielsen f /6 dbt 28/7 Forældre: Husm. og... Niels Jacob Kristoffersen og Hustru Sara Kathrine Jensdatter i V.Hass. Faddere: Gårdmand Peder Larsen og hustru Ane Margrethe Andersdatter i Agerbek, Pige Ane Johanne Andersdatter i V,Hass. Gårdm. Peder Christian Christoffersen i Ø.Hassing og Ole Fjeldgård Christoffersen i Faarbakhuset Barnedåb Vester Hassing 1842 Sara Marie Nielsdatter f /5 dbt 17/7 Forældre. Husm Niels Jacon Christoffersen og Hustru Ane Nielsdatter i Vester Hassing Faddere: Gmd Jens Larsen Krag og Hustru Sofie Kristensdtr og Pige Ane Johanne Andersdatter i V.Hass. Gmd Ole Fjelgaard Kristoffersen i Faarbak og Peder Kristian Kristoffersen i Ø.Hassing. (1) Gift 6 Dec 1833 i V.Hassing, Kær, Ålborg, 36 Sara Kathrine Jensdatter #256, født 15 sep 1809 i V.Hassing, Kær, Ålborg, døbt 24 sep 1809 i V.Hassing, Kær, Ålborg, død 8 Mar 1841 i V.Hassing, Kær, Ålborg, 37 begravet 19 Mar 1841 i V.Hassing, Kær, Ålborg. (2) Gift 17 Sep 1841 i V.Hassing, Kær, Ålborg, 38 Ane Nielsdatter #261, født 16 dec 1805 i Hals, Kær, Ålborg, 39 døbt 26 jan 1806 i Hals, Kær, Ålborg. iv Jens Frederik Christoffersen #245, født 1 Mar 1801 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 40 døbt 6 Apr 1801 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 23 Okt 1882 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. Fæster gården Diget 1828 på betingelse af at gifte sig med den tidligere beboer Niels Jensens steddatter samt aftægt til NJ og hans nuvær.kone. Bilag fæstebrev af 11 juni Kvittering på lån 100 rdl af Ole F.Chr underskrevet J.F.C.Kamp (1854) må rettes til J.F Christophersen! Sidste brug af familienavnet! Se dog dødsfald i kirkebog Dok. Skifte 1882 efter Jens F. og 1883 efter Ane. 2 plejebørn efter deres eget barns tidlige død (Søster Marianes børn). Gift 28 Sep 1828 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, Ane Kirstine Nielsdatter #265. v Thron Christoffersen #246, også kendt som Thron Kamp, født 30 Mar 1803 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23,41 døbt 4 Maj 1803 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 14 Feb 1866 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, begravet 22 Feb 1866 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 42 Boede på skift hos brødrene, bortset omk 1832 som gartner på Vanggården ved København (nuv.østerbro) Fkt 1850 betegner ham som gift, men ingen vielse ses i Ø.H. Død som ungkarl. vi Ane Marie Christoffersen #247, født 1805 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 døbt 1 Dec 1805 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 1807 i Sæby, vii Dronninglund, Hjørring, begravet 16 Mar 1807 i Sæby, Dronninglund, Hjørring. 23 Marianne Christofferdatter List #248, også kendt som Mariane Christoffersen, født 23 Mar 1808 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, 23 døbt 15 Maj 1808 i Sæby, Dronninglund, Hjørring, død 12 Maj 1878 i Sct Pauls k.,københavn, begravet 17 Maj 1878 i København. Notat i bibelen: død i Kbh. i høj alder.(o.p. vidste ikke hvornår) Noteret som altergæst i Ø.Hass K kt (fra Fårbak.) (1) Gift 27 Dec 1833 i Trinitatis k.,kbh., Jens Bentzen #2250, født 1811, død 8 Mar 1846 i København. (2) Gift 21 Jun 1850 i (Trinitatis k.), Kbh., Johan Bernhard Olsen #2825, født 1792 i Glückstad, Tyskland, død 18 Aug 1870 i København, begravet 28 Aug 1870 i (St.Pauls k.)kbh. 4. viii Ole Fjeldgaard Christoffersen #62, født 15 Sep 1810 i Kobbermølle, Dronninglund Sgn, 5 døbt 28 Okt 1810 i Dronninglund, Drl. Hjørring, 6 død 5 Nov 1856 i Gl Kirk, Dronninglund, Drl., Hjørring,, 7 begravet 16 Nov 1856 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 8 Gift 30 Nov 1838 i Øster Hassing, Kær, Ålborg, 9,10 Cathrine Margrethe Carstens # Anna Magdalene Tronsdatter #241, også kendt som Anna Magdalene Tron Kamp, født 1769 i Jerslev, Børglum, Hjørring, døbt 3 Dec 1769 i Jerslev, Børglum, Hjørring, død 29 Nov 1838 i Fårbak, Østerhassing, 43 begravet 9 Dec 1838 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 44 Folketælling 1834 Ø.Hass. gården Fårbak som enke hos sønnerne Thron og Ole. Dok. Skifte Aftægtskontrakt 1836 Alternativt mellemnavn "Malene" Folketælling 1834 Øster Hassing. En Gård. Faarback Anne Malene Tronsdatter 65 Enke Gardbeboer Tron Christoffersen 31 ugift, hendes søn Ole Christoffrersen 21 do do Anne 5 et Plejebarn for Betaling Nicoline 30 Tjenestepige Dødsfald 29 Nov 1838 Begr. 9 Dec // Ø.Hassing 8348 A,I,s,363// Anne Malen Tronsdatter, Gaardmand Christoffer Kamps enke i Faarback. Alder 69 Aar. SKIFTEPROTOKOL Kjær Hrd film 9895 s.370 A, bog Aar Dec anmeldte Gaardmand Ole Christoffrersen af Faarbak i Østerhassing Sogn at hans Moder, Aftægtsenke Anne Malen Troensdatter ibid er død 29 f.m. Myndige Arvinger. Paalæg blev givet om Anmeldelse... med Hensyn til A... tl Kongens Skifte. Attest blev meddelt. 10. Peter Ohlsen Carstens, 45 #268, også kendt som Peter Carstens, også kendt som Peter Olesen Carstens, født 1784 i Sønderborg, Als sdr h.,sønderborg a., 46 døbt 10 Mar 1784 i Sønderborg, Als sdr h.,sønderborg a., 47 død 21 Feb 1856 i Fruerlund, Ø.Hassing, 48 begravet 29 Feb 1856 i Øster Hassing, Kær, Ålborg. 49 KIRKEBØGER Dåb: Sønderborg Marts // m 6327 // Kaufmann Lorenz Carstens und dessen Ehefrau Johanna Christine geboren Helgeruds (Faddere:) Der Kontroleur Hans Peter Helgerud

19 Side 19 Mons. Jacob Carstens, Frau Sophie Lovise Krabbe Vielse: Kopulationsprotokol for København med register: Anno Marts Maaned, 6, Peter Olsen Carstens Avlsforvalter, i Garnisons 4 Rdl. I Huset. Garnisons Kirke. Bd.19. Viede Anno 1809, Marts 8. Hr Peder Olsen Carstens, Avlsforvalter af Nysøe, Præstø Amt. Jfr. Anne Kirstine Nielsen i Roeskilde. Caut. Helgerud, Capt, i L Kongensgade 74 C.D.Fick, Blikkenslagermester i Store Strandstræde 103. Dødsfald: Øster Hassing // M 8348 A, bog 15,s.175 // Febr. Begr. 29 Febr Peter Olesen Carstens. 72 Aar. Død af Alderdom. Capitalist i Fruerlund. LEVNEDSLØB (ved V.Asholt): Peter Ohlsen Carstens, født 10 marts 1784 i Sønderborg. Forældrene købmand Lorenz Carstens og dennes 2. hustru Johanne Christine Helgerud rejste han hjemmefra, idet han som 15-årig kom på Brahetrolleborg Seminarium hvor han var fra 1.maj 1799 til 1 maj 1801.(Om seminariet kan læses udførligt i en bilagsmappe) Det var ikke selve seminariet han var på, men den den dertil knyttede anstalt for unge elever, altså en ungdomsskole. De var i teenagealderen. På skolen virkede lærere der var professorer fra Kiels universitet. Skolen var oprettet af Ludvig Rewentlow. Forstanderen J.F.Oest og lærer P.Villaume kan man læse meget om i Biogr.leks. Den sidste underviste P.O. i landbrug. Som mange andre "studerende" på den tid blev han sendt på skole med en "Stammbuch", forgængeren til senere tiders poesibøger, hvor venner og bekendte, lærere og veninder og specielt familie, skrev små eller længere vers til erindring, ofte selvdigtede. Senere skrev han notater om sit liv og sin familie på de hvide blade bagfra i bogen, samt indførte nogle digte han selv havde skrevet, hvad må være en frugt af seminarieopholdet. Denne bog findes stadig i familien, jeg har fundet frem til den og kopieret det meste af den og bundet den ind i et lignende bind. Fra skolen kom han direkte til en gård i Hviding i Holsten, men vendte 1805 tilbage til Brahetrolleborg som forpagter på den hertil knyttede gård Bernstorffsminde. Det siger nok noget om hans kvalifikationer og omdømme. Her var han et par år, og kom så til Herregården Nysøe ved Næstved, og mens han var her traf han en pige på den nærliggende Høvdinggård, og hende blev han gift med i København Hun var nemlig egentlig fra Høje Tåstrup,og havde pladser forskellige steder deromkring. Traditionen siger Kongens køkken, papirerne siger Roskilde. I København havde han familie, en morbroder C.F.Helgerud, der var silkekræmmer og tillige kaptajn i det borgerlige infanteri under englandskrigene. Denne var dog ikke af de rigeste, gik konkurs flere gange. Han har skrevet en længere sang med tegnimg i stambogen, foruden at han naturligvis var forlover ved brylluppet.. Ikke længe efter brylluppet blev deres første barn født på fødselsstiftelsen i Kbh. I "Stambogen" er der naturligvis mange erindringer fra ungdomsvenner og veninder, et par med hul efter hårlokker, en enkelt lok har endda fået lov ar blive siddende. En norsk ven løfter en pegefinger.men efter brylluppet holder hilsenerne op. De flyttede til Nordjylland, hvor de op til 1827 boede i hvert fald ti forskellige steder som bestyrerpar på større gårde. Forældrene besøgte han efter eget udsagn sidst i 1819, selv om han oplyser at han inden gårdkøbet var et halvt år 1827/28 på Als (hvis det er det Als). Det anføres dog i kirkebogen ved faderens død i 1839 i listen over arvinger at han er bosiddende i "Skovsgård ved Nibe", som han dog ellers forlod Forbindelsen med forældrene har formentlig ikke været den bedste. I parantes kan bemærkes at forældrenes hilsen i hans "Stambog" begge er på tysk, medens han selv altid skrev på. dansk. Bemærk også at han afskriver et holstensk smædevers mod myndighederne! Bestyrertiden var ikke uden vanskeligheder. De oplevede to gårdbrande: I 1813 brændte Hjortedals præstegård og derefter i 1818 Klokkerholm Mølle.Det er måske det der afspejler sig i meget religiøse mindedigte over personer han måske har kendt, samt et fadervordigt købte han selv en gård. Den 7.august underskrev han købekontrakt, 43 år gl.., på Pokkelgården i Østerhassing, som har været ejet af herredsfoged Rod, og beboet af fæster Christen Jensen. Han udbetaler herfor 350 Rigsbankdaler i sedler og skal yde aftægt til Christen Jensens enke. Skødet udstedes 11 dec 1827 og tinglæses 11 juli Familien flytter ind ifølge hans optegnelser nytåret De har 7 børn. Pengene til gårdkøbet er alle lånte penge: 350 rbd ialt fra syv forskellige personer fra forskellige steder, f.eks en enkemadamme på Vilsbækminde, hvor han var forvalter Udstedelsesdato 13 juni 1828 mod pant i gården med dens 7 tdr htk, hvilket i areal er det seksdobbelte på de kanter (42 tdr ifølge beregning i stambogen). Jorden er på nogle steder halv muld og halv sand, andre steder kun en tredjedel sand. Nu er han gårdmand. Ved børnenes dåb (f.eks.1823) blev han benævnt"forpagter og af borgerstanden". Navnet på gården skrives nogle gange "Pukkelgård" andre "Pokkelgård" (i senere tid "Poppelgård"). Men i ældre skøder kaldes den Pougvergård, og her er vel forklaringen, for i V.Brønderslev sogn findes en gård der hedder "Poukjærgård" og det siges at stamme fra at der her en gang har boet en soldat, en "Pauker ved Det Nationale Rytteri", så det har sikkert forholdt sig på samme måde i Østerhassing, så det første navn formentlig har været "Pauker-gård" i moderne retskrivning. (iflg Vendsyssel årbog 1933 s.2). Iøvrigt står der senere ved sønnen Jens Frederiks bryllup at brudens hjemsted er "Paukkergården". Han solgte sin gård 1853 og boede derefter som rentier i Ulsted en kort id, og

20 Side 20 flyttede så ind i Fruerlund i Østerhassing i nærheden af en datter i Øster Neissig. Ved sin død 1856 havde han bestemt at pigerne skulle arve lige med brødrene, hvilket ikke gjaldt hans kones part. Han fulgte med i tiden, for 1857 kom en lov om lige arveret. Skolevæsen i Sønderborg: Sønderjydske årbøger 1945 II (Aage Bonde) s.226 I begyndelsen af det 19. årh. var forholdet det, at næppe en sjettedel af børnene i Sønderborg forstod og talte tysk til nødtørftighed. Til trods herfor legaliserede anordningen af 1807 tysk som undervisningssprog i skolen og indrømmer kun undervisningen af dansk en beskeden plads på timeplanen. Følgen var da også, at mangelfuld forståelse blev en hindring for eleverne i tilegnelse af lærestoffet. s.212: Ved begyndelsn af året 1797 havde forholdene indenfor skolevæsenet imidlertid i den grad antaget katastrofens præg, at indgriben fra autoriteterne var uomgængelig nødvendig.... kort tid efter... kommer anordningen om omdannelse af købstadsskolevæsenet (af 24 april 1797) Først i juni 1804 kommer der virkelig liv i foretagendet ved udkast til en provisorisk anordning for Sønderborg. MAPPE med forskelligt materiale samlet i læg: 1. Levnedsløb: Notat fra stambogen, oversigt af V.A og af G.Aarup Hansen. 2. Stambogen a. Komplet liste over mindevers og hilsener. b. Fotokier af enkelte sider som eksempler c. Udskrift af bidrag fra familie og lærere d. Hans egne optegnelser: Slesvig-holstenernes fadervor Bønnen Fadervor Brev om en børnefødsel Registrering af børnefødsler Tiendeberegning for Pokkelgård e. Mindedigte Min ven er død - Lampen er slukket - Hr Thisted Inspektør Rosenberg Julius Eibe Den ædle Madam Holst 3. Hustruen 4. Brahetrolleborg (46 blade fra forskellige kilder) 5. Udskrift af originalt brev 1854 til sønnen Lorentz om hans overvejelser om at flytte og ellers meget lokalt nyt om hele familien og om lokale folk + fotokopi af originalen og oversigt over indholdet 6. Diverse om den øvrige Carstens-slægt bl.a. gamle stamtavleudgaver. 7. Udskrifter af 28 dokumenter fra Skøde-og Panteprotokollen med oversigt 8. Fotokopier af samme (Readerprint) FOLKETÆLLINGER (18.Feb) Øster Hassing Peter Carstens 50 Gårdmand Anne Kirstine Carstens 50 hans kone Peter Hironnimus Carstens 14 deres barn Frederik Nielsen Carstens 11 - Katrine Margrethe Carstens 17 - Niels Pedersen 53 enkemd Inderste, lever af liden - + en tjenestekarl (1.feb) Øster Hassing en gård Peter Carstens (Hr) 56 gift Gårdmand Anne Kirstine Nielsen 56 gift hans Kone Vilhelm Carstens 26 ugift deres barn Hjeronnimus Carstens Jens Frederik Nielsen Carstens Johanne Mari Hansdatter 23 ugift Tjenestepige Lorens Carstens (Hr) 31 ugift Møllebygger 1845 ( 1.feb) Øster Hassing En Gård. Peter Olesen Carstens 62 gift f.sønderborg,als Gårdmand Anne Christine Nielsen 61 - Tåstrup præstegård, Sjælland hans Kone Lorens Carstens36 ugift Kbh. Møllebygger deres barn Wilhelm Carstens 31 - Hellevad sgn - Peter Jeronimus Carstens 25 - Svenstrup sgn Ålb.a. - Jens Frederik Nielsen Carstens 22 - Skagen - Peter Ole Jensen 2 - Ø.Hassing sgn Plejebarn + 1 tjp 22 år + 1 under forsorg 36 år 1850 Øster Hassing. En Gård Peter Carstens 67 giftsønderborg Gårdmand Ane Kirstine Nielsen 66 - Høje Thostrup sgn, Frederiksborg a. hans Kone

(se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

(se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., f. 19 aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, reference 2, stilling Lærer, Brugsfor.formd.,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961 Mette Møllers aner Mette Møller Familien Møller 96 Indholdsfortegnelse Mette Møllers aner. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation Navneindeks 2 2 3 4 Udskrift

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere