Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Produktionsskole, Åstruphegnet 25, Grenaa Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Norddjurs Kommune

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg på Grenaa Produktionsskole Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Beskæftigelsesplan Orientering om aktuelle nøgletal Status på indsatser og midler til LBR for Ansøgninger til LBR Gensidig orientering Mødeplan for Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Norddjurs Kommune

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd Besøg på Grenaa Produktionsskole P35 13/15835 Åben sag LBR Sagsfremstilling Besøg på Grenaa Produktionsskole. Der indledes med frokost sammen med produktionsskolens elever og rundvisning. Derefter vil Hanne Andreassen og Casper Brøste orientere om status og fremadrettede forventninger til mentorforløbet Unge godt på vej. LBR har bevilget kr til projektet i Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Projekt "Unge godt på vej" /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR fik en rundvisning på Produktionsskolen af viceforstander Käthe Fogh, hvor både elever og værkstedsledere fortalte om opgaverne og mulighederne på produktionsskolen. 1

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd Efterfølgende orienterede Hanne Andreassen og Casper Brøste om opstarten på Unge godt på vej. Forløbet blev startet d. 1. august 2013 med deltagelse af 5 unge. Der optages flere unge efter aftale med jobcentret. 2

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af dagsorden P35 13/3932 Åben sag LBR Sagsfremstilling Dagsorden til godkendelse. Harald Grønlund fra DA deltager som gæst. Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Harald Grønlund blev budt velkommen som gæst og der blev orienteret om forløbet for at blive godkendt som medlem af LBR. Forvaltningen oplyste, at der til mødet ikke var et bilag med vedr. virksomhedsindsatsen. Nøgletal på virksomhedsindsatsen medtages til næste møde. Dagsordenen blev godkendt. 3

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af referat P35 13/3937 Åben sag LBR Sagsfremstilling Referat fra møde den 18. juni 2013 til godkendelse. Referat fra dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget den 20. august Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at referater godkendes. Bilag: 1 Åben Beslutningsprotokol_Det Lokale Beskæftigelsesråd_ /13 2 Åben Beslutningsprotokol - Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget / Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Referater fra møderne d. 18. juni og d.20.august 2013 blev godkendt. 4

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesplan P35 13/15878 Åben sag LBR Sagsfremstilling Udkast til Beskæftigelsesplan 2014 drøftes med henblik på mål og indsatser. LBR`s høringssvar med bemærkninger indarbejdes i Beskæftigelsesplanen. Høringen skal være afsluttet inden 31. august Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at LBR`s bemærkninger indarbejdes i Beskæftigelsesplan Bilag: 1 Åben Kommentarer fra DH-Norddjurs vedr. Beskæftigelsesplan /13 2 Åben Beskæftigelsesplan forslag 1. juli 2013.pdf /13 3 Åben ministermål 4 - Mål 4 Måling af samarbejdsgraden og survey /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR drøftede Beskæftigelsesplan 2014 med baggrund i dialogmøder med Arbejdsmarkedsudvalget og bemærkninger fra Dansk Handicap. 5

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd LO orienterede om, at de havde nogle bemærkninger til beskæftigelsesplanen og at de ville blive fremsendt skriftligt. I den forbindelse nævntes bl.a., at LO ville have særlig fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der skal f.eks. være særlig opmærksomhed på, at sygedagpengeforløb ikke bliver for lange og at sager til Rehabiliteringsteamet er fuldt afklarede. Da bemærkningerne ikke forelå på mødet og dermed ikke kunne drøftes med hele LBR, blev aftalen at bemærkningerne sendes til forvaltningen, som forsøger at indarbejde dem i beskæftigelsesplanen. Herefter udsendes beskæftigelsesplanen til LBR til orientering. 6

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om aktuelle nøgletal P35 13/3988 Åben sag LBR Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. 7

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU nøgletal august 13.pdf /13 2 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs juni /13 3 Åben Aktuelle ledighedstal juni 2013.pdf /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Nøgletallene blev gennemgået og LBR udtrykte ønske om, at der til næste møde også forelå nøgletal på antallet af personer i ressourceydelse og uddannelsesydelse. 8

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd Status på indsatser og midler til LBR for P35 13/3998 Åben sag LBR Sagsfremstilling Bevillingen for 2013 er på kr Indsatsområder i 2013: Fokus på at sikre at unge får uddannelse eller job Fokus på kontakten til virksomheder udvikles Bevillinger til forløb i 2013: Kr til Grenaa Produktionsskole til mentorprojektet Unge godt på vej Kr til en fortsættelse af samarbejdet med Favrskov, Randers og Syddjurs kommer til jobrotationskontoret. Drøftelse af yderligere initiativer i 2013: På sidste møde var der følgende forslag til initiativer, som ønskes drøftet: Opfølgning på Erhvervskonference fra 2012 Rotation i private virksomheder Fokus på o. 30-årige uden uddannelse Virksomhedskontakten Temamøde med læger, a-kasser og Jobcentret 9

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at forslagene drøftes. Bilag: 1 Åben Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR pr /13 2 Åben Beskrivelse af bevilgede midler pr /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR drøftede forslagene, herunder også overvejelser i forbindelse med, at der muligvis kunne forventes flere midler inden udgangen af

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgninger til LBR G01 13/3989 Åben sag LBR Sagsfremstilling Der er indkommet 2 ansøgninger. 1. Ansøgning kr til temamøde med a-kasser, læger og Jobcentret 2. Ansøgning kr til uddannelsesforløb for mentorer i virksomhedscentre Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at ansøgningerne behandles. Bilag: 1 Åben Ansøgning kr om uddannelsesforløb for mentorer i /13 virksomhedscentre 2 Åben Ansøgning kr til temamøde med a-kasser, læger og Jobcentret /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR besluttede at bevillige midler til de to indkomne ansøgninger, idet de forventes at kunne understøtte dels den virksomhedsrettede indsats og det tværgående samarbejde i sagsbehandlingen mellem læger, forvaltning og a-kasser. 11

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd Gensidig orientering P35 13/3999 Åben sag LBR Sagsfremstilling Orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse vedr. bevilling for 2014 Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Fra LO s side blev orienteret om, at flere LBR ere havde ansøgt deres kommune om bevillinger til 2014, da der fra beskæftigelsesministeriets side ikke er midler i Der blev foreslået, at forespørge Norddjurs Kommune om en bevilling på kr. 0,5 mio. til Formanden ville viderebringe forslaget. 12

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødeplan for P35 13/4000 Åben sag LBR Sagsfremstilling Mødeplan for november 2013 Økonomiske konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Til næste møde skal indgå følgende punkter på dagsordenen: Kontanthjælpsreformen og anvendelsen af nyttejob. 13

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd Eventuelt P35 13/4001 Åben sag LBR Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Formanden orienterede om, at LBR ville få sendt Norddjurs Kommunes nye Handicappolitik i høring. Såfremt der vil være forslag til et høringssvar, vil forvaltningen udarbejde et høringssvar til godkendelse i LBR inden fremsendelse til det politiske udvalg. 14

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilagsoversigt 1. Besøg på Grenaa Produktionsskole 1. Projekt "Unge godt på vej" (115960/13) 3. Godkendelse af referat 1. Beslutningsprotokol_Det Lokale Beskæftigelsesråd_ (108116/13) 2. Beslutningsprotokol - Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget (110055/13) 4. Beskæftigelsesplan Kommentarer fra DH-Norddjurs vedr. Beskæftigelsesplan 2014 (109334/13) 2. Beskæftigelsesplan forslag 1. juli 2013.pdf (109332/13) 3. ministermål 4 - Mål 4 Måling af samarbejdsgraden og survey (109330/13) 5. Orientering om aktuelle nøgletal 1. AU nøgletal august 13.pdf (108121/13) 2. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs juni 2013 (108120/13) 3. Aktuelle ledighedstal juni 2013.pdf (108119/13) 6. Status på indsatser og midler til LBR for Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR pr (108384/13) 2. Beskrivelse af bevilgede midler pr (108381/13) 7. Ansøgninger til LBR 1. Ansøgning kr om uddannelsesforløb for mentorer i virksomhedscentre (110112/13) 2. Ansøgning kr til temamøde med a-kasser, læger og Jobcentret (110091/13) 8. Gensidig orientering 1. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf (108185/13) 15

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 16

19 Bilag: 1.1. Projekt "Unge godt på vej" Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Bilag: 3.1. Beslutningsprotokol_Det Lokale Beskæftigelsesråd_ Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

35 Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Jess Refsgaard, DH Norddjurs Kommune

36 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Resultatrevision Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser Orientering om aktuelle nøgletal Status på indsatser og midler til LBR for Ansøgninger til LBR Gensidig orientering Mødeplan for Eventuelt...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

37 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af dagsorden P35 13/3932 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Dagsorden til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Dagsordenen blev godkendt. 1

38 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af referat P35 13/3937 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Referat fra møde den 25. februar 2013 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvens Indstilling LBR formanden indstiller, at referatet godkendes Bilag: 1 Åben Beslutningsprotokol LBR 25. februar /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Referatet blev godkendt. Der skal være opmærksomhed omkring nye projekter, ledige sygemeldte, KLAP-projektet og LBR s indsatser. 2

39 Det Lokale Beskæftigelsesråd Resultatrevision G01 13/10613 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Resultatrevision 2012 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland, og kommentarerne herfra vil blive indarbejdet i resultatrevisionen. Forvaltningen vil på mødet orientere om de bemærkninger, der er kommet fra FTF og LO i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland. I høringssvaret fra FTF og LO kommenteres en række forhold vedrørende lovgivning og mål for beskæftigelsesindsatsen, som ligger uden for resultatrevisionens rammer. Arbejdsmarkedsområdet har foreslået, at der med baggrund i høringssvar fra FTF og LO indarbejdes følgende bemærkninger: At beskæftigelsesindsatsen fremadrettet nytænkes herunder aktiveringsstrategi og indsatser som følge af ændret lovgivning og reformer At afsnittet vedrørende besparelser på førtidspension og kontanthjælp omformuleres til Det skal endvidere bemærkes, at det i henhold til ministermålet er lykkedes at reducere antallet af personer på førtidspension og kontanthjælp Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Midtjylland giver ikke anledning til ændringer i forslag til Resultatrevision Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til Resultatrevision 2012 på mødet den 22. maj 2013 med de indarbejdede bemærkninger. Resultatrevision 2012 er videresendt til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Økonomiske konsekvenser 3

40 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Resultatrevision Forslag 22. maj /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den De indarbejdede bemærkninger til Resultatrevision 2012 fra LO/FTF blev gennemgået. Der var tilfredshed med udarbejdelsen af den færdige Resultatrevision. Det blev aftalt, at der i den nye Beskæftigelsesplan for 2014 skal overvejes, på hvilken måde indsatserne kan nytænkes. Orienteringen blev taget til efterretning, herunder Resultatrevision 2012 med de indarbejdede bemærkninger. 4

41 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog G01 13/10660 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling LBR orienteres på mødet om hvilke tilbud, Jobcentret kan tilbyde de forskellige målgrupper. Overordnet drejer det sig om følgende: Forsikrede ledige: Jobsøgningskurser Læsekurser Afklarings- og afprøvningsforløb Coaching Ordinær uddannelse Løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksen lærlinge Sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering: Afklaringsforløb (bl.a. arbejdsevne) Virksomhedspraktikker, afprøvning og genoptræning Fastholdelsesindsatser Forløb for personer med psykisk problemstillinger Fleksjob 5

42 Det Lokale Beskæftigelsesråd Kontanthjælp og integration: Virksomhedspraktik / virksomhedscenter Løntilskud Samtaleforløb Rusmiddelbehandling Brobygningsforløb Danskundervisning Mentorordning for fastholdelse i uddannelse Produktionsskole og AMU forløb Den samlede oversigt med uddybning af tilbud til de enkelte målgrupper samt leverandører findes i Jobcentrets tilbudskatalog, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog /13 6

43 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Forvaltningen orienterede om Jobcenterets tilbudskatalog og på hvilken måde forløbende blev evalueret af Jobcentret i forhold til overholdelse af mål, indhold og effekt. Såfremt der udtrykkes manglende tilfredshed med forløbene kan den enkelte ledige eller sygemeldte henvende sig til Jobcentret. Den enkelte borger har efter et forløb opfølgning med sagsbehandlerne omkring forløbet og resultatet af forløbet. Orienteringen blev taget til efterretning. 7

44 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser G01 13/10663 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling På LBR-mødet ønskes en drøftelse af indsatser til opfyldelse af målene i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Udkast til beskæftigelsesplanen for 2014 skal sendes til høring i LBR senest den 1. juli LBR behandler Beskæftigelsesplanen for 2014 igen på mødet den 27. august Herefter behandler Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen, således at beskæftigelsesplanen er færdigbehandlet samtidig med budget I lighed med 2013 skal der opstilles et kvantitativt niveaumål for de fire beskæftigelsesmål i Niveaumål for 2013 ses af nedenstående tabel sammen med status på beskæftigelsesmålene. Beskæftigelsesmål Status Mål for 2013 Flere unge skal have en uddannelse (uddannelsesgrad) 20,4 % (ultimo 2011) 24,9% Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension (kvote) 93 personer (faktisk i 2012) 3 personer under 40 år 39 personer over 40 år Langtidsledigheden skal bekæmpes (max) 304 personer (januar 2013) 234 personer En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder (samarbejdsgrad) 11% (ultimo 2011) 22% LBR orienteres om forslag til særlige indsatsområder i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan I 2014 forventes, at nye reformer på arbejdsmarkedsområdet inden for kontanthjælp og sygedagpenge skal implementeres. 8

45 Det Lokale Beskæftigelsesråd Med henblik på dette har arbejdsmarkedsområdet udpeget følgende indsatsområder til at understøtte både beskæftigelsesmålene for 2014 og implementeringen af allerede vedtagne reformer samt de kommende reformer: Udvikle og implementere en ny tidlig indsats for alle målgrupper Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Målrette uddannelse af unge under 30 år i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Udvikle redskaber og metoder til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, så langtidsledigheden mindskes Udvikle og organisere det tværkommunale samarbejde og dermed forebygge, at ledige kommer i permanent forsørgelse Udvikle sammenhænge i beskæftigelsesindsatsen med a-kasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Forslaget har taget udgangspunkt i udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet, som er beskrevet i Resultatrevision 2012 og Kommunebeskrivelsen for Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning 9

46 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag: 1 Åben Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for /13 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014_ pdf 2 Åben Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for /13 3 Åben Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for /13 4 Åben Beskæftigelsesregionens bud på niveumål - bud på lokale måltal.doc 71970/13 5 Åben Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune 70795/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Med baggrund i beskæftigelsesministerens 4 mål og Norddjurs Kommunes to mål til Beskæftigelsesplan 2014 orienterede forvaltningen om mål og indsatser. Der er fra Beskæftigelsesregion Midt udarbejdet måltal for 3 af beskæftigelsesmålene. Jobcenter Norddjurs har ikke foretaget yderligere analyser på området end de. der foreligger i Kommunebeskrivelsen, jobindsats.dk og lokale nøgletal. Jobcenter Norddjurs vurderer, at samarbejdet med virksomhederne kan yderligere udbygges idet de mindre virksomheder har færre samarbejdsaftaler med Jobcentret end de større virksomheder. I Beskæftigelsesplan 2014 har Norddjurs Kommune 2 lokale mål: Flere jobrotationsforløb i private virksomheder Færre sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret har i den forbindelse fokus på langtidsledige og at mange sygemeldte kommer fra ledighed. Flere unge skal i uddannelse, herunder erhvervskompetencegivende uddannelse. Det har dog vist sig, at mange unge kan færdiggøre deres uddannelse fordi der ikke kan skaffes praktikpladser. På den baggrund foreslog LBR at indsatser omkring praktikpladser skulle nytænkes og koordineres i højere grad end nu. 10

47 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orienteringen blev taget til efterretning. 11

48 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om aktuelle nøgletal P35 13/3988 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. 12

49 Det Lokale Beskæftigelsesråd Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Nøgletal til AU maj /13 2 Åben Ledighedstal April 2013 fra Beskæftigelsesregion Midt /13 3 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. April 2013 Norddjurs 76756/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Af nøgletallene kan aflæses, at der er udfordringen på kontanthjælpsområdet, i antallet af lange sygedagpengesager. I forhold til Akutpakken er der gode fremskridt og antallet af tilbageblevne reduceres uge for uge. Der er mange som har benyttet sig af mulighederne for uddannelsesydelse. Orienteringen blev taget til efterretning. 13

50 Det Lokale Beskæftigelsesråd Status på indsatser og midler til LBR for P35 13/3998 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Bevillingen for 2013 er på kr Indsatsområder i 2013: Fokus på at sikre at unge får uddannelse eller job Fokus på kontakten til virksomheder udvikles Bevillinger til forløb i 2013: Kr til Grenaa Produktionsskole til mentorprojektet Unge godt på vej Kr til en fortsættelse af samarbejdet med Favrskov, Randers og Syddjurs kommer til jobrotationskontoret. Drøftelse af yderligere initiativer i 2013: På sidste møde var der følgende forslag til initiativer, som ønskes drøftet: Opfølgning på Erhvervskonference fra 2012 Rotation i private virksomheder Fokus på o. 30-årige uden uddannelse Virksomhedskontakten Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling 14

51 Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR formanden indstiller, at Bilag: 1 Åben Beskrivelse af bevilgede midler 70933/13 2 Åben Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR 70929/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Forslagene til initiativer blev drøftet: Opfølgning på Erhvervskonference 2012 LO undersøger muligheden for konference i 2013 Rotation i private virksomheder - Understøtte jobrotation i 2013 Fokus på o. 30-årige uden uddannelse drøftes yderligere Virksomhedskontakten,- forslag til kompetenceudviklingsforløb for mentorer Derudover drøftedes initiativer for samarbejd mellem læger, a-kasser og Jobcentret ved afholdelse af temamøde. LBR ønsker nærmere undersøgt muligheden for at etablere et koordinerende organ for praktikplader. Orienteringen ble taget til efterretning. LBR drøfter initiativerne på næste møde. Jobcentret udarbejder yderligere beskrivelse af indsatsområderne. 15

52 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgninger til LBR G01 13/3989 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Der er ingen ansøgninger Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at det tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Sagen tages til efterretning. 16

53 Det Lokale Beskæftigelsesråd Gensidig orientering P35 13/3999 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Orientering om status på akutjob Orientering om svar fra beskæftigelsesministeren på fælles henvendelse Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Svar på fælles henvendelse til beskæftigelsesministeren 63716/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. 17

54 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødeplan for P35 13/4000 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Mødeplan for august november 2013 Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Der blev aftalt følgende vedrørende mødeplan: Den 20. august afholdes dialog møde med Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende Beskæftigelsesplan 2014 kl Efterfølgende drøfter LBR Beskæftigelsesplanen kl Den 27. august afholdes, som aftalt ordinært LBR-møde kl

55 Det Lokale Beskæftigelsesråd Den 26. november afholdes ordinært LBR-møde kl Mødeplanen blev taget til efterretning. 19

56 Det Lokale Beskæftigelsesråd Eventuelt P35 13/4001 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Ingen at bemærke. 20

57 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referat 1. Beslutningsprotokol LBR 25. februar 2013 (77511/13) 3. Resultatrevision Resultatrevision Forslag 22. maj 2013 (76701/13) 4. Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog 1. Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog 2013 (70768/13) 5. Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser 1. Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014_ pdf (75308/13) 2. Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 (70806/13) 3. Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014 (70805/13) 4. Beskæftigelsesregionens bud på niveumål - bud på lokale måltal.doc (71970/13) 5. Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune (70795/13) 6. Orientering om aktuelle nøgletal 1. Nøgletal til AU maj 2013 (76892/13) 2. Ledighedstal April 2013 fra Beskæftigelsesregion Midt. (76770/13) 3. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. April 2013 Norddjurs (76756/13) 7. Status på indsatser og midler til LBR for Beskrivelse af bevilgede midler (70933/13) 2. Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR (70929/13) 9. Gensidig orientering 1. Svar på fælles henvendelse til beskæftigelsesministeren (63716/13) 21

58 Det Lokale Beskæftigelsesråd Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 22

59 Bilag: 3.2. Beslutningsprotokol - Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

60 Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Torben Nielsen, DA Lydia Callesen, LO Hazel Laura Möller, integrationsråd Norddjurs Kommune

61 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget...1 Bilagsoversigt...4 Norddjurs Kommune

62 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget G01 13/15366 Åben sag LBR Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråd og arbejdsmarkedsudvalget afholder dialogmøde om Beskæftigelsesplan På mødet drøftes udkast til Beskæftigelsesplan 2014 med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål og Jobcentrets lokale mål for indsatsen. Det lokale beskæftigelsesråd skal inden 31. august afgive et høringssvar til beskæftigelsesplanen. Økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2014 drøftes med henblik på udarbejdelse af den endelige beskæftigelsesplan. Bilag: 1 Åben ministermål 4 - Mål 4 Måling af samarbejdsgraden og survey /13 2 Åben Beskæftigelsesplan forslag 1. juli 2013.pdf /13 1

63 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Formålet med dialogmødet var en drøftelse af udkast til beskæftigelsesplan 2014, herunder udfordringer på arbejdsmarkedet, som kan vanskeliggøre opfyldelsen af ministermålene. Det blev tilkendegivet, at Beskæftigelsesplanen overordnet var gennemarbejdet i forhold ministermålene, men at de enkelte mål vil give udfordringer, såfremt ledigheden i de kommende år ikke er faldende. De enkelte ministermål og de 2 mål for indsatsen fra Norddjurs Kommune blev gennemgået med henblik at indarbejde yderligere beskrivelser. Vedr. mål 1: Flere unge skal have en uddannelse LBR og arbejdsmarkedsudvalget var enige om, at målet med at få flere unge i uddannelse er af stor betydning for, at Norddjurs Kommune i fremtiden kan have en velkvalificeret arbejdskraft inden for håndværk og industri. En væsentlig barriere for at unge kan gennemføre en fuld erhvervsuddannelse er manglen på praktikpladser. På den baggrund forslås initiativer for at få udarbejdet flere partnerskabsaftaler med virksomheder, samt initiativer f.eks. med Djurslands Erhvervsråd, som vil kunne informere og tydeliggøre nødvendigheden af, at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse og at flere virksomheder tilbyder praktikpladser. Vedr. mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet- færre personer på førtidspension Der skal arbejdes på inklusion på arbejdsmarkedet ved at anvende i de forskellige hjælpeforanstaltninger. Forvaltningen oplyste, at organiseringen af samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger med det formål at forbygge, at borgeren skal igennem et rehabiliteringsteam og et efterfølgende ressourceforløb er godt i gang.. I den forbindelse samarbejdes bl.a. med voksenhandicap om etablering af aktiveringsforløb, som kan være med til at fremme borgerens ressourcer også i forhold til arbejdsmarkedet. Vedr. mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes LBR og arbejdsmarkedsudvalget var enige om, at måltallene for indsatsen er ambitiøse og kræver, at udviklingen på arbejdsmarkedet er positiv med en faldende ledighed. 2

64 Det Lokale Beskæftigelsesråd Forvaltningen orienterede om, at den sammen med 3F og beskæftigelsesregionen er i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse, hvori der dels skal arbejdes med screeningsmodel for at kunne spotte, de ledige, som er i fare for at blive langtidsledige og dels en målgruppeopdeling af de langtidsledige, som kan medvirke til at målrette indsatsen for de enkelte målgrupper. Udover denne indsats arbejdes der på at iværksætte flere rotationsforløb i kommunalt regi for at nedbringe langtidsledigheden for kvinder. Vedr. mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Idet virksomheder skal medvirke til at løse mange opgaver omkring jobcentrets målgrupper, skal der være fokus på, at der balanceres mellem tilskudsjobs og reelle jobs. Vedr. mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger I forbindelse hermed blev udtrykt ønske om, at der også var fokus på revalideringsmuligheder for de langtidssygemeldte. Vedr. mål 6: Udvide rotationsforløb i private virksomheder Samarbejdet med a-kasser og virksomheder skal medvirke til at der kan etableres flere rotationsforløb for ledige i private virksomheder. På det kommende LBR- møde indarbejdes kommentarer inden Beskæftigelsesplanen videresendes til endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen 3

65 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget 1. ministermål 4 - Mål 4 Måling af samarbejdsgraden og survey (106390/13) 2. Beskæftigelsesplan forslag 1. juli 2013.pdf (106296/13) 4

66 Det Lokale Beskæftigelsesråd Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 5

67 Bilag: 4.1. Kommentarer fra DH-Norddjurs vedr. Beskæftigelsesplan 2014 Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

68 Fra: Jess Refsgaard Sendt: 15. august :33 Til: Karen Helene Skau Cc: Jørgen Lund Emne: Beskæftigelsesplan DH Hej Karen Neden for kommentarer fra DH-Norddjurs: TIl LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med Beskæftigelsesplanen DH finder beskæftigelsesplanen ok. DH anerkender at 'vores' område er tilstede og inddraget i planen. Vi er tilfredse med, at der er kommet mere fokus på det tværgående samarbejde på tværs af forvaltningernes områder. DH vil supplere med at fremføre følgende: DH opfordre til at jobcenteret på dialogmødet kort beskriver eventuelle ikke inddragede elemneter ift hanicapområdet, som ikke i denne omgang har fået plads i planen? Pga økonomi, man-power, andet...? DH ønsker også fokus på, hvordan kommunen evt. kan understøtte, at flere mennekser med handicap ønsker at søge tilknytning til arbejdsmarkedet. - vores egne dag- og beskæftigelsestilbud på handicap og psykiatri området. - borgere der allerede er tildelt førtidspensin osv.. Forslag: Norddjurs overvejer at inddrage CABI i analysen og udviklingen af vores indsats i forhold til de 'svagt' arbejdsmarkeds tilknyttede borgere? Mvh Jørgen og Jess

69 Bilag: 4.2. Beskæftigelsesplan forslag 1. juli 2013.pdf Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 27. august Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

70 Jobcenter Norddjurs BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Grenaa havn Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

71 Beskæftigelsesplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Beskæftigelsespolitiske udfordringer i MÅL OG INDSATSOMRÅDER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Norddjurs Kommunes mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen Norddjurs Kommunes beskæftigelsesmål for MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGER- OG VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5. Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål 6. Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder SAMARBEJDE BUDGET BILAG... 26

72 Beskæftigelsesplan Indledning Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Formålet med planen er at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal jf. bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12 som minimum indeholde følgende: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for 2014, som Beskæftigelsesregion Midtjylland har omsat til kommunale mål for Norddjurs Kommune. Arbejdsmarkedsområdet har endvidere fastsat 2 lokale mål, som også indgår i Beskæftigelsesplan Derudover er politisk vedtaget, at aktiveringsindsatserne skal tage udgangspunkt i en tidlig indsats for alle målgrupper samt en målrettet uddannelses- og virksomhedsrettet indsats. 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Med baggrund i Beskæftigelsesregions Midtjyllands beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune, kommunens egne nøgletal og materiale fra jobindsats.dk gives en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune samt de lokale udfordringer. 2.1 Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune er i løbet af det seneste år stabiliseret. Både beskæftigelsen og ledigheden er således stort set uændret i løbet af I løbet af 2012 er situationen på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune næsten uændret. Udviklingen i beskæftigelsen har stort set været konstant efter kraftige fald i perioden fra 2008 til Ledigheden er på næsten samme niveau som i Imidlertid rammer ledigheden aktuelt andre grupper end tidligere. I december 2012 var der lønmodtagere i Norddjurs Kommune. Antallet har på det nærmeste været konstant i 2012, hvilket kan tages som udtryk for, at Norddjurs Kommune fra slut- 1

73 Beskæftigelsesplan 2014 ningen af 2011 har fået del i den stabilisering af beskæftigelsen, som allerede fra starten af 2010 har kendetegnet det midtjyske arbejdsmarked. Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere i Norddjurs og Midtjylland fra Første fase Anden fase Prognose jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov Norddjurs (venstre akse) Midtjylland (Højre akse) Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Opgjort som fuldtidslønmodtagere mellem år efter bopæl. Tallene er sæsonkorrigerede. Set over perioden fra starten af 2008 til starten af 2010 er beskæftigelsen i Norddjurs Kommune faldet med ca. 12 %. Beskæftigelsesudviklingen har været mere negativ her end i Midtjylland generelt. Beskæftigelsen er i 2012 faldet kraftigt på dele af det private arbejdsmarked samtidig med, at beskæftigelsen også er faldet i mindre omfang inden for det offentlige. Faldet i beskæftigelsen er især foregået inden for byggeriet og i mindre grad inden for handel/transport og landbrug. I den private servicesektor ses stigninger i beskæftigelsen. Inden for industrien er udviklingen i beskæftigelsen uændret. I 2011 faldt antallet af arbejdspladser mere end antallet af beskæftigede. Beskæftigelsen faldt med 1,7 % i løbet af 2011, mens de lokale virksomheder i samme periode mistede 3,3 % af deres arbejdspladser, svarende til 532 stillinger. Dette skyldes hovedsagligt, at store årgange forlader arbejdsmarkedet, og at lokale virksomheder er lukket ned. Fremadrettet forventes beskæftigelsen i Midtjylland at stabiliseres frem til 2014 og herefter at stige svagt. Hvis beskæftigelsen i Norddjurs Kommune følger samme udvikling som i Midtjylland, vil antallet af beskæftigede stabiliseres i de kommende år. 2

74 Beskæftigelsesplan 2014 Dette udfordres af den forventede demografiske udvikling i Norddjurs Kommune. På 10 års sigt kan der forventes følgende befolkningsudvikling: flere i pensionsalderen, 130 færre årige, færre årige og 901 færre børn og unge. Udviklingen betyder, at arbejdsstyrken forventes fortsat at falde i Norddjurs Kommune. Denne udvikling kan inden for få år begrænse vækstmulighederne i kommunen, fordi virksomhederne kan få vanskeligt ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, såfremt der ikke gøres en indsats. I 2012 var der i Norddjurs Kommune personer, der pendlede til arbejde i andre kommuner. Det svarer til, at 31 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen arbejder i en anden kommune. Antallet af personer, der pendler ud af kommunen er steget med 1 % siden I 2012 havde af de beskæftigede i Norddjurs bopæl i andre kommuner. Det svarer til en indpendlingsgrad til kommunen på 22 %. Endvidere pendler borgere i Norddjurs Kommune kortere (21,6 km) end gennemsnittet i klyngen (24,8 km). Med baggrund i jobåbninger i andre kommuner ( jobåbninger) kan der derfor være muligheder for de ledige, såfremt pendlingsafstanden blev udvidet. Figur 2: Antal jobåbninger i de midtjyske kommuner Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Antallet af jobåbninger er opgjort for Ledigheden i Norddjurs Kommune er i løbet af 2012 faldet med 0,7 % til i alt ledige. Ledighedsprocenten er på 6,3 %, hvilket er højere end den gennemsnitlige ledighed i Midtjylland (5,2 %). Hvis ledigheden i Norddjurs Kommune følger udviklingen i Midtjylland vil antallet af ledige falde til i 4. kvartal 2013 og 988 i 4. kvartal

75 Beskæftigelsesplan 2014 Ledigheden varierer i mellem de enkelte grupper på arbejdsmarkedet: Ledigheden stiger for ufaglærte og faglærte kvinder og ufaglærte unge Ledigheden falder for uddannede unge, voksne med videregående uddannelse samt for ufaglærte og faglærte mænd Ledigheden er højst blandt ufaglærte kvinder efterfulgt af ufaglærte mænd, uddannede unge og faglærte kvinder De ufaglærte og faglærte kvinder har en højere ledighed end gennemsnittet, samtidighed at ledigheden er stigende De uddannede unge og ufaglærte mænd har en højere ledigheden end gennemsnittet men til gengæld er antallet af ledige faldende for disse grupper. Antallet af ufaglærte beskæftigede i Norddjurs Kommune er i løbet af de seneste 10 år faldet med 24 %, mens antallet af beskæftigede med videregående uddannelse er steget med 12 %. Denne udvikling betyder, at der fremover forventes et overskud af ufaglærte på arbejdsmarkedet og et underskud af faglærte og uddannet arbejdskraft. En del af de ufaglærte har derfor behov for et kompetenceløft for at øge deres jobchancer. De øgede kompetencekrav i sammenhæng med den faldende arbejdsstyrke i Norddjurs Kommune kan betyde, at rekrutteringen af uddannet arbejdskraft bliver en udfordring. De ledige i Norddjurs Kommune, herunder især de unge, vil derfor have behov for kvalifikationer, som gør dem i stand til at erstatte de mange uddannede ældre, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år. Antallet af offentlig forsørgede stiger svagt i Norddjurs Kommune. I december 2012 var der offentlig forsørgede. Den største gruppe er førtidspensionister på derudover er de største ydelsesgrupper dagpengemodtagere, 921 kontanthjælpsmodtagere og 712 sygedagpengemodtagere. Andelen af befolkningen, der modtager offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune er på 21,9 %. I klyngen er den på 24,1 %. Den lavere andel offentligt forsørgede i Norddjurs Kommune afspejler, at forholdsvis færre modtager førtidspension og kontanthjælp end i klyngen. Der er dog samtidig forholdsmæssigt flere modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. I løbet af 2012 er antallet af offentligt forsørgede i Norddjurs Kommune steget med 1 %, hvilket er en større stigning end i klyngen og i Midtjylland. I Norddjurs Kommune har personer i 2012 modtaget offentlig forsørgelse i under ½ år personer har været på offentlig forsørgelse i mere end 1 år. Størstedelen af de personer, som har været på offentlig forsørgelse i lang tid er kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Det 4

76 Beskæftigelsesplan 2014 er en tendens til, at jo længere tid en person har modtaget offentlig forsørgelse, jo færre finder job eller kommer i uddannelse efterfølgende. Figur 3: Andelen af jobcentrets målgrupper i Norddjurs i december 2011, der er i job eller uddannelse i december 2012, fordelt efter varighed på offentlig forsørgelse i december % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% ½ år 29% 29% 29% 43 ½-1 år år 30 Over 2 år 43% 25 0-½ år 64% 9 ½-1 år 50% år 22% 2 Over 2 år 49% % 28 10% 11% % 47 19% 12% 10% A-dagpenge Kontanthjælp, match 1 Sygedagpengemodtagere Øvrige 0-½ år ½-1 år 1-2 år Over 2 år 0-½ år 23 ½-1 år år 51 Over 2 år Kilde: Beskæftigelsesregion Midtjylland, Kommunebeskrivelse 2013 Anm.: Antallet af personer, der går i job eller uddannelse er angivet inde i søjlerne. Job er beskæftigelse som lønmodtagere (inkl. fleksjob), hvor der ikke samtidig modtages offentlig forsørgelse. Øvrige inkluderer kontanthjælp match 2 og 3, ledighedsydelse og revalidering/forrevalidering. Opgørelsen af målgruppen viser desuden, at personer ramt af lange sygdomsforløb og personer, der modtager ydelser (ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelse og revalidering) har sværest ved at komme i job eller uddannelse. Det betyder, at der skal sættes tidligt ind med en indsats for at modvirke langvarig offentlig forsørgelse. 2.2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014 Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og udbudssiden giver jobcentret en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Faldet i arbejdsstyrken og hele den demografiske udvikling med stadig flere ældre og stadig færre unge forventes at medføre et yderligere fald. Hertil kommer en stor aldersbetinget afgang fra både den offentlige og den privat sektor i de kommende år. Det lavere uddannelsesniveau og dermed en kvalificeret arbejdskraft i Norddjurs Kommune set i forhold til resten af Beskæftigelsesregionen kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af arbejdspladser i kommunen. På den baggrund vurderer jobcentret, at der skal iværksættes indsatser, som kan medvirke til at udvide antallet af personer i arbejdsstyrken, samtidig med at der arbejdes på at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse. Jobcentrets strategi vil være, at indsatserne skal rette sig mod unge, sygemeldte, forsikrede og ikke-forsikrede ledige, herunder målgrupper med 5

77 Beskæftigelsesplan 2014 ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatser der samlet set skal medvirke til at færrest mulige komme på offentlig forsørgelse. Arbejdsstyrken kan øges og ledigheden reduceres ved bl.a. at have fokus på indsatser som kan bidrage til at: Begrænse tilgangen til offentlig forsørgelse gennem en tidlig indsats Begrænse antallet af langtidsledige borgere Anvende virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedscentre til aktivering Udvikle arbejdskraftreserven til et kommende arbejdsmarked Motivere seniorer til at udsætte deres afgang fra arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse og arbejdstidsaftaler Sygefraværet hos alle målgrupper nedsættes gennem bl.a. deltidssygemeldinger og fastholdelse Fastholde ledige, der kommer i arbejde efter lang ledighed Formidle flere job til målgruppen af flygtninge og indvandrer Unge uden uddannelse motiveres til at gå i gang med uddannelse tværsektorielt samarbejde omkring vejledning styrkes og nytænkes, så gruppen mindskes Stigningen af i de svagere ledige mindskes gennem vejledning, motivation, opkvalificering, formidling af job og jobskabelse i virksomhederne Redskaberne personlig assistance og hjælpemidler anvendes til at fastholde alle såvel beskæftigede som ledige med varige fysiske eller psykiske begrænsninger på arbejdsmarkedet Alle virksomheder tilskyndes til at udvise større rummelighed I den kommende periode vil det blive en vigtig udfordring at sikre, at arbejdsstyrken har de faglige og personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger eller vil efterspørge. Derudover prioriteres et samarbejde med virksomhederne om initiativer, som på sigt kan øge jobmulighederne for arbejdskraftreserven og de langtidsledige. En del af udfordringen er også at understøtte en fortsat geografisk mobilitet f.eks. til vækstområdet Aarhus. En bred og alsidig opkvalificering af hele arbejdsstyrken er en stor fælles opfordring for jobcentret, virksomhederne, a-kasserne, faglige organisationer andre aktører m.fl. 6

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune

Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HORSENS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HORSENS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I HORSENS...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER...4 BESKÆFTIGELSEN FALDER FORTSAT I STRUER...

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 25. februar 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS...4 BESKÆFTIGELSEN ER FALDET EN SMULE

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune

Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Samsø Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SAMSØ...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET PÅ SAMSØ...4 BESKÆFTIGELSEN FALDER FORTSAT PÅ SAMSØ...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune Den 8. december 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere