pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018"

Transkript

1 pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halv 18

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Tillidsbarometeret...3 s tillid til hinanden...4 Tillid til offentlige myndigheders databehandling...5 Tillid til private virksomheders databehandling...8 Tillid til online shopping...12 Tillid til sociale medier...14 Tillidsbarometeret 1. halv 18 2

3 Introduktion til Tillidsbarometeret I Tillidsbarometeret har PwC i samarbejde med Epinion bedt 1.5 danskere om at svare på en række spørgsmål, der omfatter danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilk, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders og det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier. Tillidsbarometeret best af neden stående otte områder, der hver især bidrager med en vægtet tillid til det samlede Tillidstal. Tillidstallet for første halv 18 ligger på index 62. For denne måling har vi valgt i det følgende at fokusere dybere på danskernes tillid til hinanden samt på de fire områder, som tilsammen udgør den digitale tillid (databehandling hos henholdsvis offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, online shopping og sociale medier). Hvert område har et samlet indekstal og dybere resultater i procentsatser, med mindre andet er anført. Se mere om Tillidsbarometeret på side Tillidstallet 62 % % 1 % 6,2 6,2 6,2 6, s tillid til hinanden Tillid til institutioner Tillid til det private erhvervsliv Tillid til erhvervslivets vilk i Danmark Tillid til offentlige myndigheders databehandling Tillid til det private erhvervslivs databehandling Tillid til online shopping Tillid til sociale medier Stregernes tykkelse angiver hvilken vægt, den enkelte tillidsdimension har i det endelige tillidstal. Jo tykkere, jo højere vægt Tillidsbarometeret 1. halv 18 3

4 s tillid til hinanden er kendt for at have stor tillid til hinanden, og dette underbygges også i Tillidsbarometeret. s tillid til hinanden er målt ud fra følgende tre udsagn: Jeg mener, at de fleste danskere i det store hele er til at stole på Jeg tror, at de fleste danskere vil prøve at udnytte mig (For dette udsagn er skalaen nedenfor vendt om) Jeg mener, at danskere for det meste er hjælpsomme. har ifølge Tillidsbarometeret stor tillid til hinanden og ligger samlet på indekstal 71 for de tre ovenstående spørgsmål. s tillid til hinanden er således meget stor også sammenlignet med andre lande 1. Dykker vi længere ned i svarene, er 76 % af danskerne enige i, at de fleste danskere i det store hele er til at stole på. Ser vi på de forskellige generationer, har de ældre en markant større tillid til danskerne, end de unge har. Således er 88 % af danskerne mellem 56-8 enige i, at danskerne i det store hele er til at stole på, mens det for den unge generation i alderen kun er 6 %, som er enige altså en forskel på 28 procentpoint. s tillid Jeg mener, at de fleste danskere i det store hele er til at stole på Jeg tror, at de fleste danskere vil prøve at udnytte mig Jeg mener, at danskere for det meste er hjælpsomme 71 Gennemsnit Jeg mener, at de fleste danskere i det store og hele er til at stole på 7 78% 88% Vigtigt/ % 9% Epinion har foretaget en sammenligning mellem tillid i Danmark og tillid i andre lande. Se mere på Tillidsbarometeret 1. halv 18 4

5 Tillid til offentlige myndigheders databehandling s kontakt med det offentlige foreg i stigende grad digitalt. Både kontakten med fx kommunerne og sundhedssektoren bliver mere digitaliseret, og danskerne møder stadig flere selvbetjeningsløsninger. Samlet set ligger tilliden til offentlige myndigheders databehandling på indekstal 61. Dette er baseret på nedenstående otte udsagn, hvor danskerne dels er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtigt hvert emne er for deres tillid til offentlige myndigheders databehandling, dels er blevet bedt om at anføre, hvor godt de mener, de offentlige myndigheder klarer opgaven på området. Tillid til offentlige myndigheders databehandling at jeg trygt kan benytte digitale selvbetjeningsløsninger som fx borger.dk og sundhed.dk at jeg trygt kan dele mine med offentlige myndigheder at de offentlige myndigheder behandler mine personlige fortroligt at kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine at de offentlige myndigheder kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger at de offentlige myndigheder anvender data til at være proaktive og/eller give bedre service at mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt at jeg vil kunne blive betjent digitalt lige så godt som personligt 61 Gennemsnit For de otte udsagn har PwC sammenholdt danskernes vurderinger af væsentlighed og tillid i en grafik, der viser de tre områder, hvor forskellen er størst mellem tilliden til offentlige myndigheders databehandling og vigtigheden af emnet: At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt har i tillidspotentiale. At kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine har et tillidspotentiale på 28. At de offentlige myndigheder kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger har et tillidspotentiale på 26. Områder med størst potentiale for at øge danskernes tillid til offentlige myndigheders databehandling Potentiale Potentiale Potentiale Vigtighed Performance At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt At kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine At de offentlige myndigheder kun ind samler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger Tillidsbarometeret 1. halv 18 5

6 For de offentlige myndigheder er der således størst potentiale i at have en dialog med danskerne om opbevaringen af deres data. Det vil øge tilliden til de offentlige myndigheders databehandling, hvis danskerne f vished for, at deres data kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt. Det er således vigtigt eller meget vigtigt for 85 % danskerne, at deres data kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt. Kun 2 % angiver, at det ikke er vigtigt for dem. Tillidsbarometeret viser, at navnlig de -ige har den laveste grad af tillid til, at det offentlige kun opbevarer deres data, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt. At kun de rette brugere har adgang til danskernes data, som er området med det næststørste tillidspotentiale, er vigtigt eller meget vigtigt for 89 % af danskerne. Endelig viser området med det tredjestørste potentiale, at det offentlige kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger, at 87 % af danskerne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem. At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt 8 77% 8 9 9% 9% % % 5 57% 3 29% Vigtigt/ Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt at mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt % / % 8% 9% 9% 1 9% 8% % % 18% Tillidsbarometeret 1. halv 18 6

7 At kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine 89% 8 89% 9 Vigtigt/ 7% % % % % Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt at kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine / 1 2 7% % 1 38% 9% 1 % 1 39% % At de offentlige myndigheder kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger 3 87% 79% 87% 9 9% 9% % 58% % Vigtigt/ Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt at de offentlige myndigheder kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger % / 1 % 4 1 7% 1 8% 1 9% 4 17% % % % 48% Tillidsbarometeret 1. halv 18 7

8 Nedenfor har vi sammenholdt alle otte udsagn i en grafik og har for hvert af de otte områder vist tillidspotentialet i forhold til at øge danskernes tillid til de offentlige myndigheders databehandling. Det gør det muligt at prioritere en målrettet indsats for at øge danskernes tillid. Tillidspotentialer i offentliges myndigheders databehandling At mine person kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt At kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine At de offentlige myndigheder behandler mine personlige fortroligt At de offentlige myndigheder kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger At jeg trygt kan dele mine med offentlige myndigheder At jeg vil kunne blive betjent digitalt lige så godt som personligt At de offentlige myndigheder anvender data til at være proaktive og/ eller give bedre service At jeg trygt kan benytte digitale selvbetjeningsløsninger som fx borger.dk og sundhed.dk Gennemsnit Tillid til det private erhvervslivs databehandling N danskerne køber varer og tjenesteydelser, afgiver de forskellige, for at deres køb kan gennemføres. Dette kan både omfatte, som forbrugeren selv har afgivet i forbindelse med sine køb, og, som virksomheden selv indsamler fx via cookies. Samlet set ligger tilliden til det private erhvervslivs databehandling på indekstal 57, baseret på danskernes svar på syv udsagn. er blevet bedt om at vurdere, dels hvor vigtigt hvert emne er for deres tillid til det private erhvervslivs databehandling, dels hvor godt de mener, det private erhvervsliv klarer opgaven på området. Tillidsbarometeret 1. halv 18 8

9 Tillid til det private erhvervslivs databehandling Jeg har tillid til, at jeg trygt kan benytte selvbetjeningsløsninger som fx webshops og netbank at de virksomheder jeg er i kontakt med/ handler med, behandler mine personlige fortroligt at de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med, anvender data til at være proaktive og/ eller give bedre service Jeg har tillid til, at jeg trygt kan dele mine med de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med at de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som kunde Jeg har tillid til, at kun de rette ansatte i de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med har adgang til mine data at mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt 57 Gennemsnit Vi har som på området for de offentlige myndigheders databehandling sammenholdt danskernes to vurderinger (tillid samt vigtighed) i en grafik, der viser de fire emner, hvor det private erhvervsliv har det største potentiale i forhold til at øge danskernes tillid til erhvervslivets databehandling. I prioriteret rækkefølge er tillids potentialet størst på nedenstående fire områder: At person kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt har et tillidspotentiale på 35. At de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som kunde har et tillidspotentiale på 32. At kun de rette ansatte i de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med har adgang til mine data har et tillidspotentiale på 32. At jeg trygt kan dele mine med de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med har et tillidspotentiale på 32. Områder med størst potentiale for at øge danskernes tillid til det private erhvervslivs databehandling Potentiale Potentiale Potentiale Potentiale Vigtighed Performance At mine person kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt At de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som kunde At kun de rette ansatte i de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med har adgang til mine data At jeg trygt kan dele mine med de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med Tillidsbarometeret 1. halv 18 9

10 Ser man nærmere på resultaterne er der 93 % af de ældre danskere (56-8 ), der finder det vigtigt eller meget vigtigt, at kun de rette ansatte i de virksomheder, de er i kontakt med/handler med, har adgang til deres. Til sammenligning er det 78 % af danskerne i alderen, der finder dette vigtigt eller meget vigtigt. Det er også denne aldersgruppe af danskere, der har den laveste grad af stillingtagen til spørgsmålet, og som svarer hverken/eller. mener generelt, at det er vigtigt, at de virksomheder, de er i kontakt med/ handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere dem som kunder. 89 % har således svaret, at dette er vigtigt eller meget vigtigt for dem. For danskerne i alderen svarer 81 %, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at de virksomheder, de er i kontakt med/handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere dem som kunder. For danskerne i alderen 56-8 er dette vigtigt eller meget vigtigt for 94 %. At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt, er vigtigt for 87 % af danskerne. Igen ser vi den største forskel mellem de yngre danskere på og de ældre danskere på Her svarer 78 % af de -ige og 93 % af de 56-8-ige, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at deres personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt. For 89 % af danskeres vedkommende er det vigtigt eller meget vigtigt, at de trygt kan dele deres med de virksomheder, de er i kontakt med/handler med. 8 % af de yngre danskere i alderen finder dette vigtigt eller meget vigtigt for deres tillid til det private erhvervslivs databehandling, hvor det samme gør sig gældende for 93 % af danskerne mellem At kun de rette ansatte i de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med, har adgang til mine 87% 78% 88% 9 Vigtigt/ 8% % 59% % Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt At de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som kunde 89% 8 89% 9 Vigtigt/ 3 7% 9% % 59% Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Tillidsbarometeret 1. halv 18

11 At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt 87% 78% 88% 9 Vigtigt/ 3 8% % 4 29% 59% % Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt At jeg trygt kan dele mine med de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med 89% 8% 89% 9 Vigtigt/ 29% 7% 3 47% % Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Nedenfor har vi sammenholdt alle syv udsagn og har for hvert spørgsmål vist tillidspotentialet i forhold til at øge danskernes tillid til det private erhvervslivs data behandling. Det gør det muligt at prioritere en målrettet indsats for at øge danskernes tillid. Tillidspotentialer i det private erhvervslivs databehandling At mine personlige kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt At de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med, kun indsamler de, der er nødvendige for at kunne servicere mig som kunde At kun de rette ansatte i de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med, har adgang til mine At jeg trygt kan dele mine med de virksomheder, jeg er i kontakt med/handler med At de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med, behandler mine personlige fortroligt At jeg trygt kan benytte selvbetjeningsløsninger som fx webshops og netbank At de virksomheder, jeg er i kontakt med/ handler med, anvender data til at være proaktive og/ eller give bedre service Gennemsnit Tillidsbarometeret 1. halv 18 11

12 Tillid til online shopping s køb af varer og tjenesteydelser online stiger, og tilliden til at handle og shoppe online er derfor vigtig. Samlet set ligger tilliden til online shopping på indekstal 56, baseret på danskernes svar på 12 spørgsmål, hvor de er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtigt hvert emne er for deres tillid til online shopping. For hvert af de 12 spørgsmål er tilliden som følger. Tillid til online shopping Jeg har tillid til, at jeg f de varer, jeg har købt, n jeg handler på nettet Jeg har tillid til, at de varer, jeg bestiller på nettet, er beskrevet troværdigt og svarer til de varer, jeg modtager Jeg har tillid til, at jeg trygt kan handle på nettet Jeg har tillid til, at mine forbrugerrettigheder bliver overholdt, n jeg handler på nettet (fx returret og produktgaranti) Jeg har tillid til, at jeg let kan få ombyttet mine varer, såfremt jeg ikke er tilfreds Jeg ved overordnet set, hvad e-handelsmærket st for Jeg har Jeg har tillid til, at tillid til, at jeg jeg trygt kan kan få den afgive mine nødvendige kreditkort ved ning, hvis jeg kundevejled- betaling på har reklamationer eller nettet behov for vejledning Den vejledning, man kan få digitalt, er lige så god som personlig vejledning Det imødekommer mine behov, hvis en robot i en webshop fx via automatiseret dialog kan hjælpe mig med at træffe bedre valg/køb Jeg er villig til at afgive flere data om mig selv for at få en bedre service, n jeg handler på internettet Jeg er villig til at afgive flere data om mig selv for at få en billigere pris 56 Gennemsnit Tillidsbarometeret viser, at danskerne har lavest tillid i forhold til at afgive data om sig selv for at opnå en bedre service eller en billigere pris. Generelt er kun 14 % af danskerne villige til at afgive flere data om sig selv for at opnå en billigere pris, og kun 13 % af danskerne, vil afgive flere data om sig selv for at få en bedre service, n de handler på internettet. På dette område skiller de yngre danskere, i alderen, sig ud, da 2 her er villige til afgive flere data for at opnå en billigere pris, mens % af de yngre danskere er villige til at afgive flere data for at få en bedre service. Jeg er villig til at afgive flere data om mig selv for at få en billigere pris % / % % % % % 1 Tillidsbarometeret 1. halv 18 12

13 Jeg er villig til at afgive flere data om mig selv for at få en bedre service, n jeg handler på nettet 18% 1 % 1 9% 37% 8% 7% 9% 17% % / I disse etableres der også mange nye forretningsmodeller, der er datadrevne, hvor forbrugerne indtaster deres data for at få serviceydelser, deler indhold på sociale medier, eller afgiver for at opnå fordele og billigere priser. Virksomhederne her baserer således hele eller dele af deres forretning på, at forbrugerne afgiver, som virksomhederne herefter anvender til at levere den serviceydelse, som forbrugerne efterspørger. s svar på ovenstående to områder om at afgive data i forhold til at opnå en bedre pris eller service viser, at virksomheder, der ønsker at vinde forbrugernes digitale tillid og få flere danskere til at se fordelen i trygt at afgive flere data om sig selv, st over for en stor opgave, hvor det bliver nødvendigt for dem at sikre, at dataafgivelsen er en klar fordel for både forbrugeren og virksomheden. Tillid til robotter og automatisering Også danskernes holdning og tillid til robotter, automatisering og digital rådgivning tyder på, at virksomhederne har en opgave med at skabe tillid til deres systemer og have dialog med kunderne om, at der kan opnås en lige så god service med den nye teknologi som med fysisk betjening. Fx mener kun 24 % af danskerne, at det vil imødekomme deres behov, hvis en robot hjælper dem, n de foretager indkøb i en webshop. Tendensen med, at yngre danskere i højere grad har tillid til digitaliseringen, gør sig også gældende for robotter og automatiseret dialog. Således er 32 % af de ige enige i, at det imødekommer deres behov, hvis en robot i en webshop fx via automatiseret dialog kan hjælpe med at træffe bedre valg/køb. Det imødekommer mine behov, hvis en robot i en webshop fx via automatiseret dialog kan hjælpe mig med at træffe bedre valg/køb / 19% % 2 9% 17% 37% 1 2 % % 3 Onlinerobotter kan fx give forslag til forbrugeren, baseret på kundens egne afgivne data fx præferencer inden for farve og varemærke, men en robot kan også komme med forslag, baseret på andre kunders tidligere eller lignende valg via dataspor og dataadfærd. % af danskerne er dog uenige i, at det imødekommer deres behov, hvis en robot i en webshop fx via automatiseret dialog kan hjælpe med at træffe bedre valg/køb. Virksomhederne bør således være opmærksomme på, at teknologiens muligheder nok kræver en særskilt tilgang til kundehåndtering og -dialog, hvis denne skal være med til at øge tilliden mellem forbruger og virksomhed. Tillidsbarometeret 1. halv 18 13

14 Tillid til sociale medier Nyheder og data udveksles på de sociale medier og hastigheden af disse udvekslinger er stigende. Både private, myndigheder og virksomheder er aktive på de sociale medier, og der udveksles fx billeder,, nyheder, serviceinformationer og historier. I en tid med debat om, hvorvidt fake news og købt indhold på bl.a. Facebook har påvirket demokratiske valg, er det betimeligt at sætte fokus på området sociale medier i relation til tillid. Det samlede indekstal for sociale medier ligger på 43, hvilket er det laveste på det digitale område af Tillidsbarometeret samt det laveste for hele barometeret. Tallet er baseret på danskernes svar på otte udsagn, hvor de er blevet bedt om at vurdere deres tillid på området. For hvert af de otte udsagn er tilliden som følger. Tillid til sociale medier at virksomheder informerer mig, hvis der sker ændringer i mine vilk på digitale platforme som LinkedIn, Twitter, Facebook mv. at de personer, jeg er i dialog med på nettet, også er dem, de udgiver sig for at være at mine personlige ikke bliver misbrugt på internettet Jeg har tillid til, at jeg ikke bliver udsat for identitetstyveri ved at færdes på internettet at de nyheder, jeg ser/læser på sociale medier, er troværdige Jeg har tillid til, at jeg trygt kan færdes på internettet uden at blive overvåget af uvedkommende at jeg trygt kan bruge sociale medier, uden at informationer og billeder bliver misbrugt at mine børn trygt kan færdes på sociale medier, uden at deres informationer og billeder bliver misbrugt Gennemsnit Den største tillid på området finder vi i danskernes tillid til, at virksomhederne informerer dem, hvis der sker ændringer i deres vilk på digitale platforme som Linkedin, Twitter, Facebook mv. (58), mens den laveste tillid (35) er i forhold til om danskerne har tillid til, at deres børn trygt kan færdes på sociale medier, uden at deres informationer og billeder bliver misbrugt. at virksomheder informerer mig, hvis der sker ændringer i mine vilk på digitale platforme som LinkedIn, Twitter, Facebook mv. 4 49% 4 3 / 17% 2 8% % % 7% 2 8% % 4 37% Kvinder Mænd / Tillidsbarometeret 1. halv 18 14

15 Der er flere kvinder end mænd, der er enige i, at de har tillid til, at virksomheder informerer, hvis der sker ændringer i deres vilk på digitale platforme som LinkedIn, Twitter, Facebook mv. 46 % af kvinderne er enige eller meget enige i dette udsagn, hvor det samme gør sig gældende for 37 % af mændene. Til gengæld ser vi, at kvinder har lavere tillid end mænd til, at deres børn trygt kan færdes på sociale medier, uden at deres informationer og billeder bliver misbrugt. at mine børn trygt kan færdes på sociale medier, uden at deres informationer og billeder bliver misbrugt 1 18% 1 9% / 17% % 9% 2 2 % 2 17% % % Kvinder Mænd / Tillidsbarometeret 1. halv 18 15

16 Om Tillidsbarometeret Tillidsbarometeret er et øjebliksbillede af tilliden i Danmark. Data er repræsentativt for den danske befolknings tillid til otte udvalgte områder. Tillidsbarometerets otte parametre s tillid Tillid til institutioner Tillid til det private erhvervsliv Tillid til erhvervslivets rammevilk Tillid til offentlige myndigheders databehandling Tillid til det private erhvervslivs databehandling Tillid til online shopping Tillid til sociale medier I PwC ønsker vi at bidrage til at skabe øget tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger, og vi vil sætte fokus på tilliden, som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Vi stiller derfor flere gange ligt resultater fra Tillidsbarometeret til rådighed. Her er alle danskernes svar i Tillid s- barometeret samlet i ét tal; Tillidstallet. Demografi for Tillidsbarometerets deltagere Nordjylland % Midtjylland 2 Hovedstaden % Syddanmark 2 Sjælland 1 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. 18 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Tillidsbarometeret 1. halv 18 16

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Highlights fra pulsmålingen. Erhvervslederne har blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem

Highlights fra pulsmålingen. Erhvervslederne har blandede forventninger til det nye erhvervsfremmesystem Erhvervsfremmesystemet 2018 Highlights fra pulsmålingen En politisk aftale fra maj 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre erhvervsfremmesystemet mere enkelt og sætte fokus på virksomhedernes

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Total Retail 2016: De siger, de vil have en revolution Oktober 2016

Total Retail 2016: De siger, de vil have en revolution Oktober 2016 www.pwc.dk Total Retail 2016: De siger, de vil have en revolution Oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lande, der er med i undersøgelsen i 2016 Belgium UK Denmark Poland Canada Germany Russia France

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Tilliden til den finansielle sektor

Tilliden til den finansielle sektor Tilliden til den finansielle sektor 1 Highlights Tilliden til den finansielle sektor Målingen omhandler tillid til den finansielle sektor og er foretaget af Epinion på vegne af PwC. Målingen er baseret

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Bankrådgivningen set fra kundens side af bordet

Bankrådgivningen set fra kundens side af bordet 16. September 2014 Bankrådgivningen set fra kundens side af bordet Ved Carsten Tangaard, professor og formand for Penge- og Pensionspanelet 1 Den personlige relation til bankrådgiveren er vigtig for kunden

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Databeskyttelse INDSAMLER OPBEVARER BRUGER DU DATA? Hvad er personoplysninger? Bedre regler for små virksomheder. Januar 2017 DA

Databeskyttelse INDSAMLER OPBEVARER BRUGER DU DATA? Hvad er personoplysninger? Bedre regler for små virksomheder. Januar 2017 DA Databeskyttelse 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 01001001010000110101000100010101101011011110001 Bedre regler for små virksomheder Bedre regler

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, PwC

DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, PwC www.pwc.dk DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, Revision. Skat. Rådgivning. Optimering af arbejdskapital En ofte overset mulighed 2 Myter om arbejdskapital

Læs mere

Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark Brian Christiansen Partner, PwC

Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark Brian Christiansen Partner, PwC Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 Brian Christiansen Partner, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 Baggrundsinformation 12. udgave 10 inspirationsartikler

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Digitale muligheder for det lokale pengeinstitut Bankseminar, 22. november 2018

Digitale muligheder for det lokale pengeinstitut Bankseminar, 22. november 2018 Digitale muligheder for det lokale pengeinstitut Bankseminar, 22. november 2018 Revision. Skat. Rådgivning. At bevare og udvikle den lokale tilstedeværelse er ikke en uopnåelig opgave heller ikke for et

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Ved ikke/vil ikke svare

Ved ikke/vil ikke svare Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. Pct. 1.226 50,3 48,9 0,8 1. Mænd 633 98,6 0,2 1,2 2. Kvinder 593 0,4 99,2 0,4 16-29 år 132 53,2 46,8 0 30-59 år 656 50,1 49,6 0,4 60-74 år 438 47,6

Læs mere

Digital kontakt til det offentlige

Digital kontakt til det offentlige Digital kontakt til det offentlige Februar 2018 Indledning I processen med at modernisere den offentlige sektor er digitaliseringen blevet et vigtigt værktøj. Dette muliggør et bedre samspil mellem borgerne

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Undersøgelsens formål At afdække brugernes overordnende tilfredshed med den fysiske og digitale borgerservice i Skanderborg Kommune

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Din digitale samarbejdsplatform

Din digitale samarbejdsplatform Din digitale samarbejdsplatform Log på En digital løsning, der hjælper dig med at optimere din virksomhed Ét sted til kommunikation, dokumentation og finansiel indsigt DeloitteDirect er en digital samarbejdsplatform

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

Gallup om datamennesket

Gallup om datamennesket Datamennesket Feltperiode: Den 27. juni 2. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.039 personer Stikprøven

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Foreninger i Tønder Kommune GDPR November 2018

Foreninger i Tønder Kommune GDPR November 2018 www.pwc.dk Foreninger i Tønder Kommune GDPR Revision. Skat. Rådgivning. Klaus Ravn Klubformand Klubben Forbundet Arbejdet Medlem af udviklings- og breddeudvalg Cyberspecialist Ungdomstræner Trænerinstruktør

Læs mere

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019 Præsentation af analysen C by Numbers 019 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC Marts 019 Om PwC s analyse C by Numbers Indgår i C by Numbers De ikke-finansielle selskaber i OMX C-indekset

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark UDGIVET 17. MAJ 2018 Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark TIL FORESPØRGSLER FRA MEDIER OG LIGNENDE: Amy Mitchell, Director, Journalism Research Katie Simmons, Associate Director,

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Lyngallup om indbrud Dato: 22/

Lyngallup om indbrud Dato: 22/ Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 AGENDA Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om indbrud 7 3 Statistisk sikkerhed 12 KONSULENT Camilla Kann Fjeldsøe KUNDE

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9 10:16 Friday, June 17, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.214 50,3 49,7 1. Mænd 615 99,6 0,4 2. Kvinder 599 0,1 99,9 16-29 år 143 51,0 49,0 30-59 år 679 50,5 49,5 60-74

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen januar Public 57564

TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen januar Public 57564 TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen 12. -13. januar 2011 Public 57564 Metode Feltperiode: 12,-13. januar 2011. Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Service på Rådhusets kontorer (herunder Borgerservicecentret): På spørgsmål vedrørende servicen på Rådhusets kontorer er det kun de borgere, der har tilkendegivet,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi ANALYSE Danskernes brug af ny sundhedsteknologi I disse år er der stor fokus på nye, innovative sundhedsteknologiske løsninger, som kan hjælpe mennesket i kampen for det sunde liv. Der er efterhånden et

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010 Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Tilfredshed blandt foreningens unge 2017 en tillægsrapport Kort udgave

Tilfredshed blandt foreningens unge 2017 en tillægsrapport Kort udgave Tilfredshed blandt foreningens unge 27 en tillægsrapport Kort udgave I denne rapport ser vi på tilfredshed blandt arbejdsaktive og arbejdsøgende medlemmer af Dansk Psykolog Forening i alderen 23-3 år.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. PRIVATLIVSPOLITIK FOR BILFORUM SVENDBORG 1. DATAANSVARLIG 1.1. Formål Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere