NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats"

Transkript

1 NOTAT Velfærdsfrvaltningen VF-Sekretariat 3. maj Organisering af de kmmunale ungeindsats I dette ntat præsenteres frslag til rganisering af den kmmunale ungeindsats i Køge Kmmune. Målet med rganiseringen er at sikre, at kmmunen bedst muligt støtter p m de unge, der her behv fr hjælp g støtte fr at gennemføre en ungdmsuddannelse eller blive etableret på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet fr rganiseringen er, at der er én indgang fr den unge til kmmunen g at indsatsen verfr den unge tager udgangspunkt i den unges situatin g behv. Køge Rådhus Trvet Køge Tlf Kntakt: Jakb Skriver Tlf Mail Med den nye uddannelsesplitiske målsætning har kmmunen ansvaret fr, at alle unge, der har brug fr det, får hjælp til at gennemføre en ungdmsuddannelse eller blive etableret på arbejdsmarkedet. 1. august 2019 træder Lv m kmmunal ungeindsats træder i kraft. Kmmunerne skal således fra den dat etablere en uddannelses- g jbrettet ungeindsats, der hænger sammen sådan at de unge plever kntinuitet på tværs af lvgivninger, sagsmråder g budgetter. Side 1 / 7

2 Natinal uddannelsesplitisk målsætning Natinalt er målet, at mindst 90 % skal have gennemført en uddannelse, når de fylder 25 år, g samtidig skal andelen af unge uden uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning halveres. Disse mål skal være nået i Ved seneste måling i 2017 var tallene: Køge Hele landet Delmål 2025 Mål 2030 Andel af en ungdmsårgang (årgang 2016) sm frventes at få en ungdmsuddannelse inden 25 år Unge u. 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked - Prcent af unge u. 25 uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked 83 % 84 % 85 % 90 % ,0 % 8,4 % ca. 6 % ca. 4 % Med udgangspunkt i disse tal skal Køge Kmmunes ungeindsats senest i 2030 pnå at: - På hver ungdmsårgang (i Køge mkring 800 persner) skal ca. 60 unge flere end tilfældet er i dag gennemføre en ungdmsuddannelse inden de fylder 25 år. - Antallet af unge under 25 år, der hverken har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked skal være nedbragt til højst Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. 25% i 2020 g 30% i Lkalplitiske kriterier Én indgang: Uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesindsatsen fr unge g familieindsatsen fr årige samles på én matrikel. Helhed g sammenhæng: Ledelse g medarbejdere samarbejder på tværs g med de unge m at realisere uddannelsesplanerne. De unge skal pleve sammenhængende g effektiv indsats på tværs af lvgivninger, fagmråder g budgetter De unges perspektiv: Indsatsen skal tage udgangspunkt i de unges evner, ønsker g hele livssituatin. Og indsatsen skal tilrettelægges så det giver mening fr den unge. Den kmmunale ungeindsats i Køge Kmmune I dette afsnit beskrives, hvilke pgaver der freslås mfattet af den særskilte rganisering af den kmmunale ungeindsats. Den unge kan have kntakt til andre dele af kmmunen g det er derfr vigtigt, at der gså i de øvrige dele Side 2/7

3 af rganisatinen tænkes i sammenhængende frløb g krdinering med ungeindsatsen. I frslaget indgår, at den kmmunale ungeindsats skal mfatte de pgaver der i dag varetages i UUV, i Ungecenteret g dele af Familiecenterets pgaver. Organiseringen mfatter hele aldersgruppen år. Nedenfr er nærmere beskrevet de enkelte delpgaver. Ungdmmens Uddannelses Vejlednings (UUV) pgaver, herunder Uddannelsesplaner fra 8. klasse Opsøgende indsats p til 25 år. Åben vejledning p til 30 år Uddannelses- g erhvervsvejledning i grundsklen g 10. klasse Vejledning m åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse mm. Målgruppevurdering til den 2-årige Frberedende Grunduddannelse (FGU) Praktikfrmidling Målgruppevurdering g indstilling til STU (3-årig Særlig tilrettelagt Ungdmsuddannelse) Krdinering af UUV vejledningsindsatsen i Stevns g Slrød Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutiner Ungecenterets pgaver, herunder: Beskæftigelses- g uddannelsesindsats fr aktivitetsparate g uddannelsesparate på uddannelseshjælp (18 29 år) Virksmhedskntakt Jbfrmidling Målgruppevurdering til FGU (18 25 år) Mentrstøtte g støtte-kntaktpersn Kriminalpræventivindsats, exit g løsladelseskrdinatin Myndighedsansvar g pfølgning fr unge STU-elever Dele af Familiecenterets pgaver (14 23 år): Den kmmunale ungeindsats vil have ansvaret fr alle typer indsatser efter servicelven til unge i alderen år g deres familier i frm af frebyggende indsatser, anbringelser, efterværn, handicaprettede ydelser mv. herunder Sciale prblematikker Fysisk g psykisk funktinsnedsættelse Flygtningebaggrund Tværgående, understøttende funktiner sm fx frebyggende rådgivere, familieplejeknsulenter, lægeknsulenter g DUBU-bistand frbliver frankret i Side 3/7

4 Familiecenter Køge, hvrfra de servicerer den kmmunale ungeindsats. Alle underretninger vedrørende børn g unge under 18 år mdtages frtsat af Familiecenter Køge, der herefter kan videregive sagen til den kmmunale ungeindsats. Organisering af den kmmunale ungeindsats Frvaltningen freslår, at den kmmunale ungeindsats rganiseres sm en samlet enhed. Der udpeges en leder af enheden, sm har det verrdnede faglige g krdinerende ansvar. Enheden består herudver af medarbejdere fra det nuværende UUV, fra Ungecenteret g fra Familieafdelingen, i alt 58 medarbejdere. Ungeenhedens medarbejdere skal fysisk sidde på én lkalitet, men frbliver rganisatrisk tilknyttet de hidtidige fagfrvaltninger g med de nuværende ledelsesstrukturer. Persnaleledelsen frbliver således i de nuværende fagfrvaltninger, men den faglige ledelse er i den nye enhed. Side 4/7

5 Ungeindsatsen i Køge Kmmune Grundsklen Lederen af enheden skal i tæt samspil med fagcheferne i løbet af 2. halvår af 2019 arbejde med den interne rganisering af teamet med henblik på at sikre, at brgeren plever teamet sm den entydige indgang til kmmunen g således, at rganiseringen understøtter målene fr indsatsen. Til varetagelse af den kmmunale ungeindsats indgår 11 sagsbehandlere fra myndighedsmråderne i Familiecenter Køge til ungeindsatsen. Heraf 9 sagsbehandlere fra scialmrådet g 2 sagsbehandlere fra handicapmrådet. 22 medarbejdere fra UUV af de 22 medarbejdere varetager 7 medarbejdere pgaver i frhld til Stevns g Slrød kmmuner Side 5/7

6 25 medarbejdere fra Ungecenteret Til at varetage den faglige ledelse g daglige persnaleledelse af medarbejderne indgår en mrådeleder fra Familiecenter Køge, ledelsen af UUV g lederen af Ungecenteret i den nye enhed. De nævnte ledere vil frtsat persnalemæssigt referere til ledelserne i deres respektive fagfrvaltninger g indgå i ledergrupper m.v. i de nuværende fagfrvaltninger. Styring Det freslås, at der ikke ændres på ansvaret fr budgetterne fr mrådet, således at budgetansvaret frbliver i de nuværende fagudvalg g fagfrvaltninger. Der vil blive udarbejdet en styringsmdel der sikrer, at fagudvalgene g ledelsen kan følge p på udviklingen på mrådet. Plitisk frankring Det freslås, at ungeindsatsen frankres i Børneudvalget, Skleudvalget g Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget. De relevante fagudvalg har frtsat ansvaret fr de enkelte sagsmråder g deres bidrag til udførelse af kmmunens ungeindsats g varetager i fællesskab kmmunens myndighedsansvar fr at pfylde den natinale uddannelsesplitiske målsætning, såvel sm de lkalplitiske fr ungeindsatsen. De tre udvalg følger parallelt p på resultater g mål fr kmmunens samlede ungeindsats med udgangspunkt i række succeskriterier fr kmmunens samlede ungeindsats. Det freslås gså, at de tre udvalg nedsætter en plitisk følgegruppe, der arbejder frem til smmeren Følgegruppen skal følge implementeringen af den kmmunale ungeindsats det første år, herunder sikre, at der medi 2020 gennemføres den første evaluering, der kan frelægges fagudvalgene. Frvaltningen freslå, at følgegruppen består af udvalgsfrmændene fr de tre udvalg samt yderligere et medlem fr hvert af udvalgene. Administrativ frankring g styring Der etableres en administrativ styregruppe, der samlet har ansvaret fr at sikre verrdnede resultater, de budgetmæssige frhld, der berører enheden g sikrer effektive arbejdsgange på en måde der sikrer den unges vej ud i livet bedst muligt. Fysisk lkalisering Frvaltningen freslår, at enheden fysisk samles i Ølbycenter 53, hvr gså UUV i dag har lkaler. Det er frvaltningens vurdering, at der både vil være plads til den nye enhed g til, at CDI gså frtsat kan drive sine aktiviteter fra adressen. Side 6/7

7 En sådan lkalisering vil give en samling af indsatsen, sm er attraktiv fr de unge på grund af nærhed til kllektiv trafik g tæt på Campus Køge. Prcesplan Den kmmunale ungeindsats træder i kraft den 1. august Milepælene i prcesplanen er Fagudvalgene behandler frslag til rganisering på møderne i maj g sender frslag til høring i MED-rganisatinen Fagudvalgene behandler høringsfrslag på møderne i juni g Byrådet træffer beslutning på sit møde den 25. juni 2019 Med udgangen af juni udpeges en leder af enheden Efter smmerferien afhldes en wrkshp fr de berørte medarbejdere Side 7/7

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år BALLERUP KOMMUNE Dat: 9. august 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mrh@balk.dk Kntakt: Mette-Luise Rhde Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Ballerup Kmmunes strategi fr den sammenhængende ungeindsats 13-30 år INDLEDNING

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

UDKAST (vers. 5.0) Notat. Administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer

UDKAST (vers. 5.0) Notat. Administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer Ntat UDKAST (vers. 5.0) 7. maj 2018 Sags id: 18/4406 Administrativ betjening af g bistand til byrådets medlemmer Den kmmunale styrelseslv 8, stk. 6, 2. pkt. fastslår: Kmmunalbestyrelsen kan endvidere beslutte,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller

NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller NOTAT Sammenhængende kommunal Ungeindsats Køge 2 modeller Velfærdsforvaltningen og børne- og ungeforvaltningen 1. Indledning På et fællesmøde den 4. april 2019 drøftede Skoleudvalget, Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-1-18 Kmmissrium fr Eliteidrætsrådet i Ballerup Kmmune Efter kmmunestyrelseslvens 17, stk. 4, kan kmmunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Godkendelse af forslag til den fremadrettede antidopingindsats

Godkendelse af forslag til den fremadrettede antidopingindsats Punkt 9. Gdkendelse af frslag til den fremadrettede antidpingindsats 2018-009899 Sundheds- g Kulturfrvaltningen indstiller, at gdkender frslag til den fremadrettede antidpingindsats. Beslutning: Gdkendt.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune.

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune. Samarbejdsmdellen Erfaringer fra Ballerup Kmmune www.ballerup.dk VISION 2 ORGANISATION - BALLERUP KOMMUNE 3 UNGESTRATEGIEN I BALLERUP 0-30 år 4 UNGESTRATEGI Strategien fr den sammenhængende ungeindsats

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Temagruppen refererer til Styregruppen for implementering af Overenskomst for almen praksis 2018.

Temagruppen refererer til Styregruppen for implementering af Overenskomst for almen praksis 2018. Implementering af verenskmst mellem RLTN g PLO Kmmissrium fr temagruppe fr Kvalitet g Data. Temagruppen refererer til Styregruppen fr implementering af Overenskmst fr almen praksis 2018. Baggrund Med afsæt

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. fremtidig placering af forebyggende medarbejdere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. fremtidig placering af forebyggende medarbejdere 29. januar 2016 Afrapprtering fra arbejdsgruppen vedr. fremtidig placering af frebyggende medarbejdere 1. Indledning Sm en del af frvaltningens budgetfrslag 2016 freslg Ældre- g Handicapudvalget at flytte

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Der er efterfølgende lavet en budgetkontrol pr. 30. juni 2016, heraf fremgår det at:

Der er efterfølgende lavet en budgetkontrol pr. 30. juni 2016, heraf fremgår det at: Ntat Vedrørende: Ejendmsservice - ntat vedr. frslag fra Radikale Venstre Sagsnavn: Frslag fra Mgens Nyhlm, Radikale Venstre, vedr. ejendmsservice (Møde 5. september 2016) Sagsnummer: 00.01.00-G01-107-16

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier

Rapport fra arbejdsgruppen om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier Scial-, Indenrigs- g Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt Rapprt fra arbejdsgruppen m frenkling af hjælp til børn med handicap g deres familier Indhld 1. Indledning... 2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende ændring af 10. klasse lovgivning med virkning pr

Baggrundsnotat vedrørende ændring af 10. klasse lovgivning med virkning pr Baggrundsntat vedrørende ændring af 10. klasse lvgivning med virkning pr. 01.08.2008 PROBLEMSTILLING Den 6. juni 2007 vedtg flketinget Lv m ændring af lv m flkesklen g frskellige andre lve lv nr. 560 Lven

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Apopleksi 21. februar 2017 DAKI PRO-SEKRETARIATET Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Appleksi Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Appleksi Dat g versin D. 14. februar 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune SAMARBEJDSAFTALE mellem LO Aarhus g Børn g Unge Side 1 af 5 Fra skle til erhverv Øvrige samarbejdspartnere: Aarhus Håndværkerfrening, Dansk Byggeri Østjylland, Erhverv Aarhus, MSB/ UU Aarhus g Aarhus Lærerfrening.

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Denne artikel er publiceret i det elektrniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalbrg Universitet (Prceedings frm the Annual Transprt Cnference at Aalbrg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Oplæg til en rekrutteringsstrategi på sundheds- og omsorgsområdet

Oplæg til en rekrutteringsstrategi på sundheds- og omsorgsområdet Ntat Vedrørende: Rekrutteringsstrategi fr scial- g sundhedsuddannelser et samarbejde ml. FOA, Randers Scial- g sundhedsskle, Ungdmmens uddannelsesvejledning (UU) g msrgsmrådet Sagsnavn: Rekrutteringsstrategi,

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hofte og Knæ 15.03.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe - Hfte g Knæ Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Hfte g Knæ Dat g versin D. 15. marts 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt af den natinale

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Graviditet,

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Graviditet, 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Graviditet, fødsel, barsel Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Graviditet, fødsel, barsel Dat g versin D. 14. maj 2018 versin 1.1 Gdkendelse

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Depression

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Depression 3. juli 2017 DAKI PRO-SEKRETARIATET Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Depressin Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Depressin Dat g versin D. 2.maj 2017 versin 1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse g Uddannelse - Vurdering Hlder det krrigerede budget? Nej der frventes et merfrbrug på 14,6 mi. kr. før mplaceringer. Det frventede merfrbrug frdeler sig med 13,3 mi. kr. på plitikmrådet

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landbfrening g Ikast-Brande Kmmune ENDELIG AFTALE Den 17-5-2018. Nedenstående aftale er udarbejdet på baggrund af møder mellem SAGRO, repræsentanter fra Herning-Ikast

Læs mere

Visions og rammepapir

Visions og rammepapir Visins g rammepapir Indsatsen fr børn g unge i familier med rusmiddelprblemer i Københavns Kmmune Indhld 1. INDLEDNING/INDHOLD... 2 2. VISION OG MÅL FOR INDSATSEN... 3 3. PRINCIPPER FOR INDSATSEN I KØBENHAVNS

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde Vejledning til standardkntrakter vedr. sciale tilbud på det specialiserede vksenmråde Indledning Rammeaftale m faglig udvikling, styring g krdinering af kmmunale g reginale tilbud indgås årligt mellem

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Leder af driftsenheden på Fælleden.

Leder af driftsenheden på Fælleden. Leder af driftsenheden på Fælleden. Jb- g lederprfil Baggrund Skanderbrg Kmmune pfører aktuelt et nyt administratins- g idrætscenter på Fælleden nrd fr Skanderbrg. Det nye center skal fra nvember 2016

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Indholdet af MedCom9 er behandlet på MedCom styregruppes møder 25. juni og 26. september.

Indholdet af MedCom9 er behandlet på MedCom styregruppes møder 25. juni og 26. september. 7-12-2013 Frslag til MedCm9 budget Indhldet af MedCm9 er behandlet på MedCm styregruppes møder 25. juni g 26. september. Der er i løbet af prcessen givet udtryk fr at MedCm regnskabet i højere grad skulle

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Notatet beskriver baggrunden for etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN, principper, fokusområde samt konkrete indsatser der gennemføres i

Notatet beskriver baggrunden for etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN, principper, fokusområde samt konkrete indsatser der gennemføres i ERHVERVS ALLIANCEN NOTAT - UDMØNTNING AF BYRÅDETS FORANDRING OM STIFINDER- FUNKTION FOR VIRKSOMHEDER, B2014 Dat: 3. juni 2014 Sagsnr: 13/54977 Ntatet beskriver baggrunden fr etableringen af ERHVERVS ALLIANCEN,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Under udarbejdelse oplæg rev. 11. juni 2012 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Under udarbejdelse oplæg rev. 11. juni 2012 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Under udarbejdelse plæg rev. 11. juni 2012 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Flkeplysningsplitik i Struer Kmmune Struer Kmmunes Flkeplysningsplitik tager udgangspunkt i Fritids-

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere