MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT"

Transkript

1 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre opgjort for perioden 1. oktober 2012 (4. kvartal 2012) til og med 30. juni 2014 (2. kvartal 2014). Dette notat beskriver primært offentliggørelse for det seneste kvartal: 2. kvartal Bemærk de følgende tal angiver forløb. Den samme person kan således registreres flere gange indenfor samme pakkeforløb (fx i tilfælde af recidiv). De farvemarkerede tal i de fortløbende tabeller angiver den procentvise andele forløb, der er gennemført inden for den i pakkeforløbene angivne lægefagligt begrundede forløbstid. Den lægefagligt begrundede forløbstid angives i kalenderdage. Kræftens Bekæmpelse har med nedenstående grøn-gul-rød markering valgt at definere graden af målopfyldelse: Grøn = % målopfyldelse Gul = % målopfyldelse Rød = 0-74 % målopfyldelse Eksempel: Brystkræft, kirurgi, 2. kvartal Den lægefagligt begrundede forløbstid er 27 kalenderdage. 82 % af alle forløb i Danmark er gennemført inden for 27 kalenderdage (se tabel 1). Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt: Specialkonsulent, Jesper Brockdorff Eriksen, , Sundhedsfaglig konsulent, Liv Dørflinger, , 2. Fortolkning af data Data skal tolkes med forsigtighed. Der ses en forsinkelse i registreringerne af forløb, og det er således ikke alle forløb for 1. kvartal 2014, som er registreret, når data offentliggøres. Ligeledes er ikke alle forløb for de foregående kvartaler registreret endnu. Det skyldes dels, at forløbene ikke er registreret hurtigt nok på afdelingerne, dels at forløbene ikke har en slut og start registrering i samme kvartal. Hvor stor er efterregistreringen? Erfaringer fra de forrige kvartaler viser, at mange forløb efterregistreres, og der ses en tendens til, at især de lange forløb registreres forsinket. Graden af målopfyldelse ændres derfor betydeligt over tid. Figur 1 viser, hvor mange ekstra forløb, der bliver registreret via efterregistreringen fordelt på de enkelte kvartaler. Side 1 af 10

2 Figur 1. Antal kvartalsvise registrerede forløb fra sidste opgørelse til aktuel opgørelse Forløb pr. august 2014 Forløb pr. maj Kvartal Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2014 Figur 1 viser, at den største efterregistrering sker i det første kvartal efter offentliggørelsen, men selv efter 12 mdr. efterregistreres der fortsat. Siden sidste opgørelse er der i 1. kvartal 2014 efterregisteret ekstra forløb svarende til en stigning på 24 %. Ved seneste opgørelse var dette tal nede på 15 %, men har også tidligere ligget omkring 20 %. Der er derfor fortsat en betydelig efterregistrering i regionerne. Hvad betyder efterregistreringen for målopfyldelsen? Det store antal efterregistreringer betyder en væsentlig ændring i graden af målopfyldelse for pakkeforløbene. Ved offentliggørelsen af data for 2. kvartal 2014 er det angivet en målopfyldelse for alle pakkeforløb på landsplan på 80 %. Dette tal er baseret på de registreringer, der er til rådighed ved offentliggørelsen, men grundet efterregistreringen mangler der en data for mange forløb. Det betyder, at det reelle tal for den samlede målopfyldelse nok nærmere er omkring 75 %. Dette tal er baseret på, hvordan efterregistreringen har påvirket udviklingen i målopfyldelsen i de tidligere kvartaler. Figur 2 viser, hvordan målopfyldelsen har ændret sig i kvartalerne afhængigt af, at der er kommet flere og flere data ind via efterregistreringen. Side 2 af 10

3 Figur 2. Samlet målopfyldelse på landsplan for andele pakkeforløb, der gennemføres inden for lægefaglig begrundet forløbstid. 100% 95% Opgørelse maj Opgørelse september Opgørelse november Opgørelse februar 2014 Opgørelse maj 2014 Opgørelse august % 85% 80% 70% 80% 72% 73% 73% 70% 70% 68% 68% 68% 68% 79% 80% 76% 84% 80% 80% 65% 60% 55% 50% 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal kvartal 2014 Figur 2 viser, at målopfyldelsen falder i takt med, at der kommer flere efterregistreringer ind, men efterhånden stagnerer målopfyldelsen på omkring 75 %, når de fleste forløb er registreret. 3. Samlet målopfyldelse på regionsniveau Figur 3 viser, andelen af pakkeforløb, der gennemføres inden for den lægefagligt begrundende forløbstid, for hver region. Der anvendes dynamiske tal i denne opgørelse, som er opgjort pr. august Side 3 af 10

4 Figur 3. Samlet målopfyldelse for andelen af pakkeforløb, der gennemføres indenfor den lægefagligt begrundede forløbstid (%), regionsopdelt. Der anvendes dynamiske tal opgjort pr. august % 85% 80% 70% 65% 60% 80% 77% 77% 66% 65% 78% 78% 78% 73% 65% 64% 78% 58% 85% 84% 81% 70% 68% 77% 82% 79% 86% 88% 85% 83% 78% 76% 77% 79% 74% 55% 50% 57% Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Målopfyldelse 4. Målopfyldelse 1. Målopfyldelse 2. Målopfyldelse 3. Målopfyldelse 4. Målopfyldelse 1. Målopfyldelse 2. kvartal 2012 kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 kvartal 2014 Tallene viser, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har den dårligste målopfyldelse blandt de fem regioner. I perioden fra 2. kvartal til og med 1. kvartal 2014 har der været en tendens til, at de to regioner nærmede sig de 3 andre. Begge regioner har dog et fald i målopfyldelse fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal Monitorering af organspecifikt pakkeforløb: SAMLET FORLØBSTID Et samlet forløb strækker sig fra henvisning til pakkeforløb til initial behandling start. Initial behandling kan være kirurgi, medicinsk behandling eller strålebehandling. Forløbets samlede varighed skal ligge inden for den lægefagligt begrundede forløbstid. De 10 største kræftformer Tabel 1 illustrerer andelen af forløb i 2.kvartal 2014, som gennemføres inden for den lægefagligt begrundede forløbstid (LBF) for de ti største kræftsygdomme i Danmark. Tabel 1. De ti største kræftformer - udvalgte behandlingsformer forløb Behandling LBF 1. kvartal 2014 Brystkræft Kirurgi 27 dage 82 % Prostatakræft Kirurgi 50 dage 51% Lungekræft Medicin 41 dage 82% Kræft i tyk- og endetarm Kirurgi 37 dage 80% Hoved- og halskræft Stråle 32 dage 69% Modermærkekræft Kirurgi 31 dage 98% Kræft i blæren Kirurgi 34 dage 48% Kræft i bugspytkirtlen Kirurgi 43 dage 93% Kræft i hjernen Kirurgi 22 dage 92% Kræft i livmoderen Kirurgi 29 dage 73% Side 4 af 10

5 Tabel 1 viser, at der fortsat er stor variation i målopfyldelse mellem de enkelte sygdomme. Det er kun tre kræftsygdomme med en målopfyldelse på over 90 %, mens tre kræftsygdomme har en målopfyldelse under 75 %. Tabel 2 viser udviklingen i målopfyldelsen for de 10 største kræftformer over tid. Det er vigtigt at bemærke, at der her er tale om låste tal, hvilket betyder, at målopfyldelsen er opgjort på den dato, hvor tallene for de enkelte kvartaler blev offentliggjort. Det betyder, at de senere offentliggørelser har ændret data fra de foregående kvartaler, hvorfor andelen af forløb, som gennemføres inden for den lægefagligt begrundende forløbstid, er blevet mindsket. Det er dog opgjort alligevel, fordi det derved er muligt at sammenligne på tværs af kvartalerne. Tabel 2. De 10 største kræftformer, kvartal og kvartal Behandling LBF forløb 2. kv forløb 1. kv forløb 4. kv. Brystkræft Prostatakræft Lungekræft forløb 3. kv. forløb 2. kv. forløb 1. kv. Kirurgi 27 dage 82 % 85 % 79 % 71 % 56 % 73 % Kirurgi 50 dage 51% 57 % 58 % 57 % 47 % 50 % Medicin 41 dage 82% 88 % 82 % 85 % 77 % 75 % Kræft i tyk- og Kirurgi endetarm 37 dage 80% 88 % 90 % 93 % 89 % 91 % Hoved- og halskræft Stråle 32 dage 69% 79 % 62 % 68 % 37 % 41 % Modermærkekræft Kirurgi 31 dage 98% 99 % 96 % 97 % 97 % 97 % Kræft i blæren Kræft i bugspytkirtlen Kræft i hjernen Kirurgi 34 dage 48% 50 % 72 % 82 % 67 % 56 % Kirurgi 43 dage 93% 70 % 83 % 94 % 94 % 86 % Kirurgi 22 dage 92% 95 % 96 % 84 % 94 % 89 % Kræft i livmoderen Kirurgi 29 dage 73% 82 % 71 % 65 % 72 % 84 % Forløb med den bedste og dårligste målopfyldelse i 2. kvartal 2014 Tabel 3 illustrerer andelen af forløb, som gennemføres inden for den lægefagligt begrundende forløbstid (LBF) for de 11 bedste kræftsygdomme/regioner i Danmark. Tabel 3. De 11 bedste forløb, 2. kvartal 2014 Pakkeforløb Behandling Region LBF forløb Antal forløb Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk Medicin Region Nordjylland 31 dage 100% 13 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk Medicin Region Sjælland 31 dage 100% 37 Kræft i hjernen Kirurgi Region Syddanmark 22 dage 100% 19 Sarkomer i bløddele Kirurgi Region Midtjylland 35 dage 100% 25 Modermærkekræft Kirurgi Region Nordjylland 44 dage 99% 101 Side 5 af 10

6 Modermærkekræft Kirurgi Region Hovedstaden 44 dage 99% 150 Modermærkekræft Kirurgi Hele landet 44 dage 98% 556 Modermærkekræft Kirurgi Region Midtjylland 44 dage 98% 107 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk Medicin Region Midtjylland 31 dage 97% 32 Modermærkekræft Kirurgi Region Sjælland 44 dage 97% 77 Sarkomer i bløddele Kirurgi Hele landet 35 dage 97% 30 Tabel 4 illustrerer andelen af forløb, som gennemføres inden for den lægefagligt begrundende forløbstid (LBF) for de ti dårligste kræftsygdomme/regioner i Danmark. Tabel 4. De 10 dårligste forløb, 2. kvartal 2014 Pakkeforløb Behandling Region LBF Antal forløb Kræft i blæren Medicin Hele landet 38 dage 19% 26 Prostatakræft Kirurgi Region Sjælland 50 dage 27% 11 Tarmkræftmetastaser i levere Kirurgi Region Hovedstaden 28 dage 33% 15 Kræft i blæren Stråle Hele landet 42 dage 36% 11 Lungekræft Kirurgi Region Hovedstaden 44 dage 42% 31 Kræft i blæren Kirurgi Region Hovedstaden 34 dage 44% 16 Kræft i blæren Kirurgi Hele landet 34 dage 48% 29 Kræft i æggestokkene Medicin Hele landet 27 dage 50% 12 Kræft i æggestokkene Kirurgi Region Hovedstaden 24 dage 50% 24 Prostatakræft Kirurgi Hele landet 50 dage 51% 61 Kræft i nyren Kirurgi Region Hovedstaden 41 dage 52% 31 Prostatakræft Kirurgi Region Hovedstaden 50 dage 52% 21 Kræft i livmoderen Kirurgi Region Midtjylland 29 dage 52% 21 Forløb fordelt på behandlingsform I de følgende tabeller 5-7 illustreres andele af forløb som gennemgøres inden for de fagligt begrundende forløbstider (LBF) fordelt på de tre behandlingsformer kirurgisk, medicinsk og stråler. Data opgøres for alle regioner for 2. kvartal Såfremt der er 10 eller færre registrerede forløb, vil beregningerne for andele forløb ikke fremgå af opgørelserne. I tabellen er forløb med mellem 1-10 registreringer angivet med *. Forløb med nul registreringer er angivet med 0. * = 1-10 registrerede forløb for 2. kvartal = registrerede forløb for 2. kvartal 2014 Tabel 5. Opgørelser over andele forløb gennemført inden for de fagligt begrundede forløbstider (LBF) for 2. kvartal KIRURGI. KIRURGI LBF Hele Region Region Region Syddanmarvedstaden Sjælland Region Ho- Region landet Nordjylland Midtjylland Brystkræft 27 dage 82% 73% 88% 95% 72% 82% Hoved- og halskræft 28 dage 82% * 66% 95% * Kræft i bugspytkirtlen 43 dage 93% * * * * * Side 6 af 10

7 Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund 43 dage 67% 0 * * * * Tarmkræftmetastaser i 28 dage leveren 60% 0 92% * 33% 0 Kræft i tyk- og endetarm 37 dage 80% 82% 94% 87% 84% 55% Kræft i blæren 34 dage 48% * * * 44% 0 Kræft i nyren 41 dage 67% * 80% 83% 52% 0 Prostatakræft 50 dage 51% * 54% 91% 52% 27% Prostatakræft (nervebesparende kirurgi) 82 dage 88% 0 * * 86 * Peniskræft 37 dage 53% * * * * * Kræft i vulva 36 dage 82% * * * * 0 Kræft i livmoderen 29 dage 73% 73% 52% 88% 70% 84% Kræft i æggestokkene 24 dage 72% 80% 88% 84% 50% * Livmoderhalskræft 28 dage * * * * 0 Kræft i hjernen 22 dage 92% 0 * 100% 81% Modermærkekræft 31 dage 98% 99% 98% 95% 99% 97% Lungekræft 44 dage 59% 59% 55% 74% 42% 58% Sarkomer i bløddele 35 dage 97% * 100% 0 * 0 Tabel 6. Opgørelser over andele forløb gennemført inden for de fagligt begrundede forløbstider (LBF) for 2. kvartal MEDICINSK BEHANDLING MEDICIN LBF Hele Region Region Region Syddanmarvedstaden Sjælland Region Ho- Region landet Nordjylland Midtjylland Lymfeknudekræft og 31 dage kronisk lymfatisk 95% 100% 97% 92% 91% 100% Akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk 6 dage 65% * * * 59% * syndrom Kræft i bugspytkirtlen 44 dage 84% * * 84% * * Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund 51 dage 88% * 93% 96% * * Kræft i tyk- og endetarm 37 dage 72% * 79% 72% 77% Kræft i blæren 38 dage 19% 0 * * * * Kræft i æggestokkene 27 dage 50% 0 * * * * Lungekræft 41 dage 82% 56% 87% 85% 80% 89% Tabel 7. Opgørelser over andele forløb gennemført inden for de fagligt begrundede forløbstider (LBF) for 2. kvartal STRÅLEBEHANDLING. STRÅLE LBF Hele Region Region Region Syddanmarvedstaden Sjælland Region Ho- Region landet Nordjylland Midtjylland Hoved- og halskræft 32 dage 69% 62% 60% 90% 67% 54% Kræft i tyk- og endetarm 41 dage 67% * 55% * 59% Kræft i blæren 42 dage 36% 0 * * * 0 Prostatakræft 55 dage 70% * 73% * * * Livmoderhalskræft 35 dage 80% * * * * 0 Side 7 af 10

8 Lungekræft 45 dage 72% * 86% 68% 60% 5. Monitorering af organspecifikt pakkeforløb: ANTAL FORLØB Nedenstående tabel 8 viser antal forløb, der er registreret i de enkelte kvartaler for hver region i perioden 1. oktober 2012 til august Der er i alt registreret forløb i perioden. Som det fremgår, er der registreret væsentlig færre forløb i 2. kvartal 2014 end i de tidligere kvartaler. Dette giver en indikation for mængden af forløb, der endnu ikke er registreret. Tabel 8. Antal forløb registreret i hver region fra 1. kvartal til 2. kvartal kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden 1. kvartal Alle kvartaler Region Sjælland Hele landet Tabel 9 angiver antal borgere i de enkelte regioner, samt antal ny-diagnosticerede kræftpatienter i Tallene i tabel 9 og tabel 8 kan ikke sammenlignes, da sidstnævnte angiver antal forløb, mens førstnævnte angiver antal patienter. Samtidig henvises ikke alle patienter i pakkeforløb for kræft. Tabel 9. Regionale data (fra NORDCAN, 2011) Region Antal borgere Nye tilfælde 2011 Prævalente, 2011 Døde af kræft, 2011 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Monitorering af organspecifikt pakkeforløb: UDREDNINGSPERIO DE Udredningsperioden begynder ved udredningsstart, første fremmøde til beslutning vedrørende initial behandling/pakkeforløb slut, diagnose afkræftet. Nedenstående tabel 10 illustrerer udviklingen i antallet af udredningsforløb fordelt på kvartaler, nationalt. Tabel 10. Antal forløb med hhv. be- og afkræftet kræftdiagnose, hele landet, kvartalsvis Bekræftet kræftdiagnose Afkræftet kræftdiagnose I alt 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Side 8 af 10

9 1. kvartal kvartal I alt Af tabel 10 fremgår det, at antallet af udredningsforløb i pakkeforløbene er nogenlunde ens over den seneste 1-årige periode. Der har i 2. kvartal 2014 været udredningsforløb sammenlignet med forløb i 1. kvartal Der mangler dog fortsat at blive registeret mange forløb, hvorfor de to tal ikke direkte kan sammenlignes på nuværende tidspunkt. Nedenstående tabel 11 viser ovenstående opgørelse (tabel 9) fordelt på regioner. Tabel 11. Antal forløb med hhv. be- og afkræftet kræftdiagnose, kvartalsvis 1. kvartal 2. kvartal Bekræftet Afkræftet I alt Bekræftet Afkræftet I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark kvartal 4. kvartal Bekræftet Afkræftet I alt Bekræftet Afkræftet I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark kvartal kvartal 2014 Bekræftet Afkræftet I alt Bekræftet Afkræftet I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft I det diagnostiske pakkeforløb for kræft angives en samlet forløbstid fra henvisning til pakkeforløb start til pakkeforløb slut, klinisk beslutning. Udviklingen i antallet af udredningsforløb er illustreret i nedenstående tabel 12 og figur 4. Tabel 12. Antal forløb i det diagnostiske pakkeforløb fordelt på regioner og kvartal 4. kvartal 2012 tal tal tal tal tal 2014 tal kvar- 2. kvar- 3. kvar- 4. kvar- 1. kvar- 2. kvar- I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Side 9 af 10

10 Figur 4. Antal forløb i det diagnostiske pakkeforløb fordelt på regioner og kvartal Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark 0 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal kvartal 2014 Sundhedsstyrelsen estimerer et årligt behov på ca udredningsforløb i det diagnostiske pakkeforløb, men i løbet af 1 ¾ år har der kun været lidt over forløb. Der er stor variation i antallet af forløb mellem de enkelte regioner. Særligt Region Sjælland har få registrerede forløb det gælder også, når der er taget højde for befolkningsunderlaget i de enkelte regioner (se tabel 8). Side 10 af 10

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Kræ$pakker - kliniske eksempler

Kræ$pakker - kliniske eksempler Kræ$pakker - kliniske eksempler Rikke Pilegaard Hansen Trøjborg Lægehus Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Sundhedsstyrelsens pakkeforløb Beskrivelser af pakkeforløb

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 215 Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft 1. Baggrund og hovedresultater Komorbiditet blandt kræftpatienter

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Kræftpatienters klager

Kræftpatienters klager Kvalitet & Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere