LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010"

Transkript

1 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011

2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne i Danmark, Danske Regioner, Dansk Medicinsk Selskab, De faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen samt Sundhedsstyrelsen. Postadresse: NIP-sekretariatet Det nationale Indikatorprojekt c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 1 INDHOLD Indledning... 2 Indikator Ia... 6 Indikator Ib... 7 Indikator Ic... 8 Indikator IIa... 9 Indikator IIb Indikator IIc Indikator IId Indikator IIIa Indikator IIIb Indikator IIIc Indikator IIId Indikator IIIe Indikator IV Indikator V Opgørelse IIIUDRED Opgørelse IIIKIR Opgørelse IIIONKO Opgørelse IIIKEMO Opgørelse IIISTRÅLE Opgørelse IIISTR+KEMO... 25

4 2 Indledning Årsrapport 2010 fra Det Nationale Indikatorprojekt vedrørende sygdomsområdet lungecancer dækker aktiviteter for perioden: 1. januar december Evidensgrundlaget for sygdomsområdets indikatorsæt blev i løbet af år 2010 revurderet med udarbejdelse af en opdateret dokumentalistrapport. Efter afsluttet høringsrunde blev det nye indikatorsæt vedtaget i efteråret Indikatorsættet er først og fremmest ændret ved, at udredningsvarighed og de direkte ventetider fra registreret henvisning til behandling indtil påbegyndt behandling er taget ud som egentlige indikatorer. Disse kvalitetspunkter belyses fremover i form af supplerende opgørelser til de egentlige indikatorer. Herudover er der foretaget justeringer af de succes-kriterier, som angiver om et givet patientforløb er gennemført tilfredstillende. Endvidere er der for visse indikatorer foretaget en præcisering af patient- og forløbsunderlaget. Den nye dokumentalistrapport kan findes under sygdomsområdet lungecancer på Sideløbende med revisionen af indikatorsættet er datamodellen og TOPICA-inddateringsmodulet for DLCR blevet opgraderet og udvidet for bedre at kunne håndtere specielt forholdene omkring udredningsdata fra flere forskellige afdelinger. Dette har afledt krav om omlægninger af DLCR s analysedatabase. For hvert enkelt lungecancerforløb foretages der nu en algoritmisk kategorisering af alle data, således at udrednings- og behandlingsdata henføres til aktiviteter initialt i lungecancerforløbet, over for udrednings- og behandlingsaktiviteter senere i forløbet, herunder i forbindelse med recidiv eller progression af sygdommen. Kun udrednings- og behandlingsindsatser, som anses for at kunne henføres til den initiale udredning og behandling, medtages i værdisætningen af indikatorerne og som bidragydere til de nye supplerende opgørelser. For yderligere information om disse forhold henvises til den nationale rapport, som kan tilgås på sundhedsnettet ( efter audit. Nærværende dokument indeholder den detaljerede specifikation af det anvendte nye indikatorsæt og de supplerende opgørelser. Hvad angår indikatorresultaterne og de tilhørende statistiske analyser henvises også i denne sammenhæng til den nationale rapport. Tabellerne 1 og 2 sammenfatter indikatorsættet, henholdsvis supplerende opgørelser for NIP lungecancer. Hvad angår indikatorerne for varighed fra påbegyndt diagnostisk forløb til start på onkologisk behandling skelnes efter ønske fra klinisk side mellem kemoterapi og stråleterapi (IIIc for kemoterapi, henholdsvis IIId for stråleterapi). For en række lungecancerforløb er det registreret, at der er påbegyndt kemoterapi og stråleterapi på samme dato. Der er derfor foretaget en yderligere opdeling af indikatorerne for varighed til påbegyndelse af onkologisk behandling. Indikator IIIONKO angår onkologisk behandling uanset behandlingstype; indikatorerne IIIc og IIId er forbeholdt forløb med isoleret kemoterapi, henholdsvis isoleret stråleterapi som første behandling; indikator IIIe angår forløb med kombineret stråle- og kemoterapi registreret som første behandling. Alle indikatorer berørende samlet varighed fra påbegyndt diagnostisk forløb til behandlingsstart (indikatorerne IIIa for operation samt IIIb, IIIc, IIId og IIIe for onkologiske behandlingsformer) fremstilles fra behandlende afdeling såvel som fra udredende afdelings perspektiv; dette er angivet ved markering 1 efter indikatoren for behandlende afdelings perspektiv og 2 efter indikatoren for udredende afdelings perspektiv. Værdisættelse af indikator V (resektionsrate) forudsætter principielt, at uafhængige registreringer af nye tilfælde af primær lungecancer er tilgængelige. Valide nationale incidensopgørelser over antallet af nye tilfælde med lungecancer findes i Cancerregisteret, men data fra Cancerregisteret frigives med mere end 1 års efterslæb og kan derfor ikke udnyttes løbende. Data fra Landspatientregisteret (LPR) vedrørende lungecancer har vist sig ikke at kunne erstatte de validerede incidensopgørelser fra Cancerregisteret. Efter omlægningen af DLCR fra at være kontaktbaseret til at være forløbsbaseret, er indikator V atter medtaget og værdisat for diagnoseårgangene fra og med Herved udgør indikatorens nævner det samlede antal lungecancerforløb, som er registreret i DLCR og i øvrigt opfylder kriterierne for at bidrage til indikatorens.

5 De data, der er registreret i DLCR, indgår på forskellig måde i værdisætning og statistisk analyse af den enkelte indikator. Primære faktorer er de variable, som vil være af umiddelbar relevans i vurderingen af variation. I den foreliggende sammenhæng drejer det sig om kalendertid (tidspunkt for diagnose, henholdsvis tidspunkt for udredning/operation/onkologisk behandling afhængigt af den enkelte indikator) og geografi. Variablen geografi vurderes dels ved patientbopæl på diagnosetidspunktet (regionsniveau), dels - afhængigt af relevans for den enkelte indikator på afdelingsniveau. Prognostiske faktore repræsenterer variable, for hvilke det er klinisk relevant at kunne kvantificere en eventuel indvirkning på den enkelte indikators værdi, når indikatorværdien, stratificeret efter de primære faktorer, skal fortolkes. Specielt for overlevelse efter operation indgår operationstype som prognostisk faktor. Hvad angår indikatorerne for patientoverlevelse er patologisk diagnose (SCLC versus NSCLC) og sygdomsstadie vigtige prognostiske faktorer. På grund af dels midlertidige problemer med adgang til de centrale datakilder, dels fejl i den algoritme, der udtrækker relevante data fra Patobanken, er patologi (SCLC versus NSCLC) midlertidigt ekskluderet fra sættet af prognostiske fatorer. Alder og køn udgør justeringsfaktorer, som ikke i sig selv er af interesse i relation til den enkelte indikator, men som der nødvendigvis må tages højde for ved sammenligning af indikatorværdier mellem regioner og afdelinger, samt over kalendertid. 3.

6 4 Tabel 1. Indikatorskema: Indikatorer, tærskelværdier og relevante variable vedr. primær lungecancer Indikatorområde Nummer Indikator Type Tærskelværdi Tidsreference I. OVERLEVELSE, Ia Andel af patienter, som overlever 1 år fra diagnosedato Resultat 42% Diagnosedato GENEREL Ib Andel af patienter, som overlever 2 år fra diagnosedato Resultat 22% Diagnosedato II. OVERLEVELSE, Ic Andel af patienter, som overlever 5 år fra diagnosedato Resultat 12% Diagnosedato IIa Andel af patienter, som overlever 30 dage fra først registrerede operation (resektion) Resultat 97% Første operationsdato EFTER OPERATION IIb Andel af patienter, som overlever 1 år fra først registrerede operation (resektion) Resultat 75% Første operationsdato III. SAMLET VENTETID IIc Andel af patienter, som overlever 2 år fra først registrerede operation (resektion) Resultat 65% Første operationsdato IId Andel af patienter, som overlever 5 år fra først registrerede operation (resektion) Resultat 40% Første operationsdato IIIa1 IIIa2 IIIb1 IIIb2 IIIc1 IIIc2 IIId1 IIId2 IIIe1 IIIe2 Andel patienter opereret senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Andel patienter opereret senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Andel patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Andel patienter påbegyndt kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Andel patienter påbegyndt kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Andel patienter påbegyndt stråleterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Andel patienter påbegyndt stråleterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Andel patienter påbegyndt stråle- og kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter behandlende sygehus Andel patienter påbegyndt stråle- og kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb - efter udredende sygehus Proces 85% Første operationsdato Proces 85% Første operationsdato Proces 85% Proces 85% Proces 85% Proces 85% Proces 85% Proces 85% Proces 85% Proces 85% Dato for første onkologiske behandling Dato for første onkologiske behandling Dato for første kemoterapi Dato for første kemoterapi Dato for første stråleterapi Dato for første stråleterapi Dato for første stråleog kemoterapi Dato for første stråleog kemoterapi IV. STADIE-KLASSIFIKATION IV Andel patienter med overensstemmelse mellem ctnm og ptnm Proces 80% Første operationsdato Prognostiske faktorer Stadie Patologi Region (patientbopæl) Diagnoseår Komorbiditet Stadie Operationstype Region (efter afdeling) Årstal for operation Komorbiditet Årstal for behandling Behandlende afdeling/ Region efter afdeling Udredende afdeling/ Region efter afdeling Årstal for operation Komorbiditet Justerings - faktorer Alder Køn Alder Køn Alder Køn Alder Køn Kobling med eksterne data CPR-data: - patientbopæl - dødsdato (Patobankdata) CPR-data: - dødsdato V. RESEKTIONS-RATE V Andel patientermed ikke småcellet lungecancer, hvor der er foretaget resektion Proces 20% Første operationsdato Region (patientbopæl) Diagnoseår Komorbiditet Alder Køn CPR-data: - patientbopæl Patobankdata

7 5 Tabel 2. Oversigt over supplerende opgørelser vedr. primær lungecancer Opgørelsesnummer Opgørelse Tidsreference Opgørelsesparametre IIIUDRED Varighed af diagnostisk forløb. Maksimale øverste grænse: 90 dage Dato for henvisning til diagnostisk forløb Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 50+ dage Andel forløb (%) med varighed <29 dage IIIKIR Varighed fra afsluttet diagnostisk forløb indtil operation, hvor operation er registreret som første behandling Maksimale øverste grænse: 60 dage Dato for 1. operation Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 36+ dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage IIIONKO Varighed fra afsluttet diagnostisk forløb indtil onkologisk behandling, hvor onkologiske behandling er registreret som første behandling Maksimale øverste grænse: 60 dage Dato for første onkologiske behandling Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 36+ dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage IIIKEMO Varighed fra afsluttet diagnostisk forløb indtil kemoterapi, hvor kemoterapi er registreret som første behandling Maksimale øverste grænse: 60 dage Dato for første kemoterapi Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 36+ dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage IIISTRÅLE Varighed fra afsluttet diagnostisk forløb indtil stråleterapi, hvor stråleterapi er registreret som første behandling Maksimale øverste grænse: 60 dage Dato for første stråleterapi Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 36+ dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage IIISTR+KEMO Varighed fra afsluttet diagnostisk forløb indtil stråle- og kemoterapi, hvor stråle- og kemoterapi er registreret som første behandling Maksimale øverste grænse: 60 dage Dato for første stråle- og kemoterapi Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb(%) med varighed på 36+ dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage

8 6 Indikator Ia Overlevelse, generel Ia Andel af patienter, som overlever 1 år fra diagnosedato 42% Resultat Alle patienter med diagnosedato for første lungecancerforløb inden for perioden 1. januar december 2009 Alle patienter for hvem dødsdato er > 365 dage efter diagnosedato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 365 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. datainkonsistens Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende adresse (kommunekode) på diagnosetidspunkt Manglende patologisk klassifikation (NSCLC versus SCLC) Manglende oplysning om udredningsstadie Indholdet af Indikatortabel NIP_Ia: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) + PATO Patologi (NSCLC versus SCLC) + STAGE Sygdomsstadie (udredning) + START Dato for diagnose + + YearSTART DEXIT Årstal for diagnose Dato for død/senest registreret i live DUR Sygdomsvarighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data + OPStatus Operation Ja/Nej +

9 7 Indikator Ib Overlevelse, generel Ib Andel af patienter, som overlever 2 år fra diagnosedato 22% Resultat Alle patienter med diagnosedato for første lungecancerforløb inden for perioden 1. januar december 2008 Alle patienter for hvem dødsdato er > 730 dage efter diagnosedato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 730 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. datainkonsistens Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende adresse (kommunekode) på diagnosetidspunkt Manglende patologisk klassifikation (NSCLC versus SCLC) Manglende oplysning om udredningsstadie Indhold af Indikatortabel tabel NIP_Ib: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) + PATO Patologi (NSCLC versus SCLC) + STAGE Sygdomsstadie (udredning) + START Dato for diagnose + + YearSTART DEXIT Årstal for diagnose Dato for død/senest registreret i live DUR Sygdomsvarighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data + OPStatus Operation Ja/Nej +

10 8 Indikator Ic Overlevelse, generel Ic Andel af patienter, som overlever 5 år fra diagnosedato 12% Resultat Alle patienter med diagnosedato for første lungecancerforløb inden for perioden 1. januar december 2005 Alle patienter for hvem dødsdato er > 1825 dage efter diagnosedato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 1825 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. datainkonsistens Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for patienter for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende adresse (kommunekode) på diagnosetidspunkt Manglende patologisk klassifikation (NSCLC versus SCLC) Manglende oplysning om udredningsstadie Indhold af Indikatortabel tabel NIP_Ic: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) + PATO Patologi (NSCLC versus SCLC) + STAGE Sygdomsstadie (udredning) + START Dato for diagnose + + YearSTART DEXIT Årstal for diagnose Dato for død/senest registreret i live DUR Sygdomsvarighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data + OPStatus Operation Ja/Nej +

11 9 Indikator IIa Overlevelse, efter operation IIa Andel af patienter, som overlever 30 dage fra datoen for først registrerede operation (resektion) 97% Resultat Alle patienter, som har fået foretaget resektion som led i den initiale del af første lungecancerforløb med operationsdato inden for perioden 1. januar december 2010 Alle patienter for hvem dødsdato er > 30 dage efter først registrerede operationsdato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 30 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende angivelse af operationssygehus Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. Datainkonsistens Manglende klassifikation af operationstype Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende oplysning om udredningsstadie Indhold af indikatortabel NIP_IIa: OPAGE Alder ved operation + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) STAGE Sygdomsstadie (udredning) + START Dato for først registrerede operation + + HOSP Operationssygehus + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP TYPE Type af operation + YearSTART DEXIT Årstal for først registrerede operation Dato for død/senest registreret i live DUR Varighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status vedt DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data +

12 10 Indikator IIb Overlevelse, efter operation IIb Andel af patienter, som overlever 1 år fra datoen for først registrerede operation (resektion) 75% Resultat Alle patienter, som har fået foretaget resektion som led i den initiale del af første lungecancerforløb med operationsdato inden for perioden 1. januar december 2009 Alle patienter for hvem dødsdato er > 365 dage efter først registrerede operationsdato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 365 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende angivelse af opeationssygehus Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. Datainkonsistens Manglende klassifikation af operationstype Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende oplysning om udredningsstadie Indhold af Indikatortabel NIP_IIb: OPAGE Alder ved operation + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) STAGE Sygdomsstadie + START Dato for først registrerede operation + + HOSP Opererende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP TYPE Type af operation + YearSTART DEXIT Årstal for først registrerede operation Dato for død/senest registreret i live DUR Varighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data +

13 11 Indikator IIc Overlevelse, efter operation IIc Andel af patienter, som overlever 2 år fra datoen for først registrerede operation (resektion) 65% Resultat Alle patienter, som har fået foretaget resektion som led i den initiale del af første lungecancerforløb med operationsdato inden for perioden 1. januar december 2008 Alle patienter for hvem dødsdato er > 730 dage efter først registrerede operationsdato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 730 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende angivelse af operationssygehus Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. datainkonsistens Manglende klassifikation af operationstype Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende klassifikation af udredningsstadie Indhold af Indikatortabel NIP_IIc: OPAGE Alder ved operation + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) STAGE Stage (final classification) of disease + START Dato for først registrerede operation + + HOSP Opererende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP TYPE Type af operation + YearSTART DEXIT Årstal for først registrerede operation Dato for død/senest registreret i live DUR Varighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data +

14 12 Indikator IId Overlevelse, efter operation IId Andel af patienter, som overlever 5 år fra datoen for først registrerede operation (resektion) 40% Resultat Alle patienter, som har fået foretaget resektion som led i den initiale del af første lungecancerforløb med operationsdato inden for perioden 1. januar december 2005 Alle patienter for hvem dødsdato er > 1825 dage efter først registrerede operationsdato Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: DEXIT - START > 1825 Data udelukkes for patienter såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende angivelse af operationssygehus Manglende opfølgningsdato Manglende opfølgningsstatus (død versus overlevende) Beregning af negativ observationstid pga. datainkonsistens Manglende klassifikation af operationstype Data udelukkes for patienter, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for personer for hvem mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende klassifikation af udredningsstadie Indhold af Indikatortabel NIP_IId: OPAGE Alder ved operation + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) STAGE Stage (final classification) of disease + START Dato for først registrerede operation + + HOSP Opererende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP TYPE Type af operation + YearSTART DEXIT Årstal for først registrerede operation Dato for død/senest registreret i live DUR Varighed: DEXIT START (i dage) + + EXITSTATUS Status ved DEXIT (0: I live; 1: Død) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information CharlsonIndex Score for Charlson Index, beregnet via LPR-data +

15 13 Indikator IIIa Samlet ventetid, operation IIIa Andel af patienter opereret senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb IIIa1: efter behandlende sygehus IIIa2: efter udredende sygehus 85% Proces Alle forløb med operation som først registerede behandling og operationsdato inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb med operationsdato < 43 dage efter påbegyndt diagnostisk pakkeforløb (dato for henvisning til udredning) Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: FirstOPDATE - START < 43 Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for henvisning til udredning Manglende operationsdato Manglende angivelse af opererende afdeling (for IIIa1) Manglende angivelse af udredende afdeling (for IIIa2) Beregning af negativ varighed til behandling pga. datainkonsistens Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Indhold af Indikatortabel NIP_IIIa: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO START Adresse ved diagnose (regionsniveau) Dato for modtaget henvisning til udredning FirstOPDATE Dato for først registrerede operation + + YearOP Årstal for først registrerede operation UDREDHOSP Udredende afdeling + + UDREDHOSP_REG Regionstilhørsforhold for UDREDHOSP + + HOSP Opererende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP DUR Varighed: FirstOPDATE START (i dage) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information

16 14 Indikator IIIb Ventetid, onkologisk behandling IIIb Andel af patienter påbegyndt onkologisk behandling senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb IIIb1: efter behandlende sygehus IIIb2: efter udredende sygehus 85% Alle forløb med onkologisk behandling som først registrerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb med påbegyndt onkologisk behandling < 43 dage efterpåbegyndt diagnostisk pakkeforløb ( dato for henvisning til udredning) Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: FirstONKOBEHLDATE - START < 43 Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for henvisning til udredning Manglende dato for start på behandling Manglende angivelse af behandlende afdeling (til IIIb1) Manglende angivelse af udredende afdeling (til IIIb2) Beregning af negativ varighed til behandling pga. datainkonsistens Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Proces Indhold af Indikatortabel NIP_IIIb: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO START Adresse ved diagnose (regionsniveau) Dato for henvisning til udredning FirstKONKOBEHLDATE Dato for først registrerede onkologisk behandling + + YearKONKOBEHL Årstal for først registrerede onkologiske behandling UDREDHOSP Udredende afdeling + + UDREDHOSP_REG Regionstilhørsforhold for UDREDHOSP + + HOSP Behandlende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP DUR Varighed: FirstONKOBEHLDATE START (i dage) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information FirstBEHLTYPE Type af først registrede behandlingstype: ONKO + +

17 15 Indikator IIIc Ventetid, kemoterapi IIIc Andel af patienter påbegyndt kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb: IIIc1: efter behandlende afdeling IIIc2: efter udredende afdeling 85% Proces Alle forløb med isoleret kemoterapi som først registrerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb med påbegyndt kemoterapi < 43 dage efter påbegyndt diagnostisk pakkeforløb (dato for henvisning til udredning) Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: FirstONKOBEHLDATE - START < 43 Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for henvisning til behandling Manglende dato for start på behandling Manglende angivelse af behandlende afdeling (for IIIc1) Manglende angivelse af udredende afdeling (for IIIc2) Beregning af negativ varighed til behandling pga. datainkonsistens Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Indhold af Indikatortabel NIP_IIIc: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO START Adresse ved diagnose (regionsniveau) Dato for henvisning til udredning FirstKONKOBEHLDATE Dato for først registrerede kemoterapi + + YearKONKOBEHL Årstal for først registrerede kemoterapi UDREDHOSP Udredende afdeling + + UDREDHOSP_REG Regionstilhørsforhold for UDREDHOSP + + HOSP Behandlende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP DUR Varighed: FirstONKOBEHLDATE START (i dage) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information FirstBEHLTYPE Type af først registrede behandlingstype: KEMO + +

18 16 Indikator IIId Ventetid, stråleterapi IIId Andel af patienter påbegyndt stråleterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb IIId1: efter behandlende afdeling IIId2: efter udredende afdeling 85% Proces Alle forløb med isoleret stråleterapi som først registrerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb med påbegyndt behandling < 43 dage efter påbegyndt diagnostisk pakkeforløb (dato for henvisning til udredning) Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: FirstONKOBEHLDATE - START < 43 Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for henvisning til behandling Manglende dato for start på behandling Manglende angivelse af behandlende afdeling (for IIId1) Manglende angivelse af udredende afdeling (for IIId2) Beregning af negativ varighed til behandling pga. datainkonsistens Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Indhold af Indikatortabel NIP_IIId: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO START Adresse ved diagnose (regionsniveau) Dato for henvisning til udredning FirstKONKOBEHLDATE Dato for først registrerede kemoterapi + + YearKONKOBEHL Årstal for først registrerede kemoterapi UDREDHOSP Udredende afdeling + + UDREDHOSP_REG Regionstilhørsforhold for UDREDHOSP + + HOSP Behandlende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP DUR Varighed: FirstONKOBEHLDATE START (i dage) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information FirstBEHLTYPE Type af først registrede behandlingstype: STR + +

19 17 Indikator IIIe Ventetid, stråleog kemoterapi IIIe Andel af patienter påbegyndt stråle- og kemoterapi senest 42 dage efter påbegyndelse af det diagnostiske forløb: IIIe1: efter behandlende afdeling IIIe2: efter udredende afdeling 85% Proces Alle forløb med stråle- og kemoterapi som først registrerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb med påbegyndt behandling < 43 dage efter påbegyndt diagnostisk pakkeforløb (dato for henvisning til udredning) Evaluering Forløb er tilfredsstillende såfremt: FirstONKOBEHLDATE - START < 43 Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for henvisning til behandling Manglende dato for start på behandling Manglende angivelse af behandlende afdeling (for IIIe1) Manglende angivelse af udredende afdeling (for IIIe2) Beregning af negativ varighed til behandling pga. datainkonsistens Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Indhold af Indikatortabel NIP_IIIe: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO START Adresse ved diagnose (regionsniveau) Dato for henvisning til først registrerede stråle- og kemoterapi FirstKONKOBEHLDATE Dato for først registrerede stråle- og kemoterapi + + YearKONKOBEHL Årstal for først registrerede stråle- og kemoterapi UDREDHOSP Udredende afdeling + + UDREDHOSP_REG Regionstilhørsforhold for UDREDHOSP + + HOSP Behandlende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP DUR Varighed: FirstONKOBEHLDATE START (i dage) + + FirstBEHLTYPE Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information Type af først registrede behandlingstype: STR+KEMO

20 18 Indikator IV Stadieklassifikation Evaluering IV Andel af patienter, hvor stadieklassifikation ved udredning er i overensstemmelse med postoperativ stadieklassifikation 80% Alle forløb med operation som led i den initiale behandling og med operationsdato inden for perioden 1. januar december 2010 Proces Alle forløb med overensstemmelse mellem TNM-klassifikation efter udredning, henholdsvis efter operation i henhold til algoritme udarbejdet af DLCR Forløb er tilfredsstillende såfremt TNMeval er overensstemmende med TNMsurg i en grad specificeret af DLCR: Uoverensstemmelse defineres som værende til stede, hvis et TNMeval-stadie på Tx, T0, Tis, T1 eller T2 ændres til TNMsurg-stadie T3 eller T4 og/eller et TNMeval-stadie på N0, N1 ændres til TNMsurg-stadie N2 og /eller et TNMeval-stadie på M0 ændres til et TNMsurg-stadie M1. Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende operationsdato for opererede patienter Manglende postoperativ stadieklassifikation for opererede patienter Manglende udrednings-stadieklassifikation for opererede patienter Manglende angivelse af udredende afdeling for opererede patienter Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator Indhold af Indikatortabel NIP_IV: DxAGE Alder ved diagnose + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) HOSP Udredende afdeling + + HOSP_REG Regionstilhørsforhold for HOSP TNMeval TNM-stadieklassifikation ved udredning + + FirstOPDATE Dato for først registrerede operation + + YearOP Årstal for først regisrerede operation TNMsurg TNM-stadieklassifikation efter oepration + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information

21 19 Indikator V Resektionsrate Evaluering V Andel af patienter med ikke småcellet lungecancer, hvor der er foretaget resektion 20% Alle forløb med ikke småcellet lungecancer og med diagnosedato inden for perioden 1. januar december 2010 Alle forløb, hvor der i henhold til DLCRs registreringer er foretaget resektion (dvs. alle operationstyper pånær eksplorativt indgreb) Resektionsrate på 20% eller højere anses tilfredstillende Data udelukkes for forløb registreret i DLCR såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende registrering af operationstype for opererede patienter Manglende patologisk klassifikation (NSCLC versus SCLC) Proces Data udelukkes for forløb, som udgår fra n af den ujusterede indikator. Endvidere udelukkes data for forløb hvor mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende adresse (kommunekode) på diagnosetidspunkt Indhold af Indikatortabel NIP_V: DxAGE Alder ved diagnose + DxYEAR Årstal for diagnose + + REGIO Adresse ved diagnose (regionsniveau) + + FirstOPDATE Dato for først registrerede operation TYPE Type af operation + + PATO Patologi (NSCLC versus SCLC) + + Evaluering over for kriterium: Yes : Accepteret; No : Ikke accepteret; Data mangler : Ingen information

22 20 Opgørelse IIIUDRED Opgørelse: Varighed af diagnostisk pakkeforløb Evaluering IIIUDRED Fordeling af diagnostisk pakkeforløb efter varighed Proces Alle forløb med først registrerede dato for henvisning til udredning inden for perioden 1. januar december 2010 Varighed: Intervallet mellem UDREDslut og UDREDstart, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >50 dage Andel forløb (%) med varighed <29 dage pgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på udredning Manglende angivelse af udredende afdeling Beregning af negativ udredningstid pga. datainkonsistens Varigheden af det diagnostiske pakkeforløb >90 dage

23 21 Opgørelse IIIKIR Opgørelse: Ventetid til behandling Evaluering IIIKIR Fordeling af ventetid fra afsluttet diagnostisk pakkeforløb indtil operation Proces Alle forløb med operation som først registerede behandling og operationsdato inden for perioden 1. januar december 2010, og hvor Der ikke er givet neo-adjuverende onkologisk behandling Patienten ikke på egen foranledning har fået udskudt behandling Varighed: Intervallet mellem FirstOPDATE og UDREDslut, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >36 dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage opgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på diagnostisk pakkeforløb Manglende angivelse af behandlende afdeling Beregning af negativ ventetid pga. datainkonsistens Ventetid på behandling >60 dage

24 22 Opgørelse IIIONKO Opgørelse: Ventetid til behandling Evaluering IIIONKO Fordeling af ventetid fra afsluttet diagnostisk pakkeforløb indtil onkologisk behandling Alle forløb med onkologisk behandling som først registerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Varighed: Intervallet mellem FirstBEHLDATE og UDREDslut, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >36 dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage opgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på diagnostisk pakkeforløb Manglende angivelse af behandlende afdeling Beregning af negativ ventetid pga. datainkonsistens Ventetid på behandling >60 dage Proces

25 23 Opgørelse IIIKEMO Opgørelse: Ventetid til behandling Evaluering IIIKEMO Fordeling af ventetid fra afsluttet diagnostisk pakkeforløb indtil kemoterapi Alle forløb med isoleret kemoterapi som først registerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Varighed: Intervallet mellem FirstBEHLDATE og UDREDslut, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >36 dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage opgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på diagnostisk pakkeforløb Manglende angivelse af behandlende afdeling Beregning af negativ ventetid pga. datainkonsistens Ventetid på behandling >60 dage Proces

26 24 Opgørelse IIISTRÅLE Opgørelse: Ventetid til behandling Evaluering IIISTR Fordeling af ventetid fra afsluttet diagnostisk pakkeforløb indtil stråleterapi Proces Alle forløb med isoleret stråleterapi som først registerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Varighed: Intervallet mellem FirstBEHLDATE og UDREDslut, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >36 dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage opgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på diagnostisk pakkeforløb Manglende angivelse af behandlende afdeling Beregning af negativ ventetid pga. datainkonsistens Ventetid på behandling >60 dage

27 25 Opgørelse IIISTR+KEMO Opgørelse: Ventetid til behandling Evaluering IIISTR+KEMO Fordeling af ventetid fra afsluttet diagnostisk pakkeforløb indtil stråle- og kemoterapi Proces Alle forløb med stråle- og kemoterapi som først registerede behandling og påbegyndt behandling inden for perioden 1. januar december 2010 Varighed: Intervallet mellem FirstBEHLDATE og UDREDslut, opgjort på regionsniveau og landsplan efter Median 25-percentil 75-percentil Andel forløb (%) med varighed >36 dage Andel forløb (%) med varighed <15 dage opgjort på regionalt niveau og på landsplan Data udelukkes for forløb såfremt mindst eet af følgende punkter er gældende: Manglende dato for afslutning på diagnostisk pakkeforløb Manglende angivelse af behandlende afdeling Beregning af negativ ventetid pga. datainkonsistens Ventetid på behandling >60 dage

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe Lungecancer National auditrapport januar 2011 december 2011 Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 REVISIONSPÅTEGNELSE... 3 INDIKATORGRUPPENS

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 213. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Kompetencecentre for Epidemiologi

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 11 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

LUNGECANCER. Det Nationale Indikatorprojekt. Supplerende Mortalitetsanalyse Bilag til national auditrapport 2008

LUNGECANCER. Det Nationale Indikatorprojekt. Supplerende Mortalitetsanalyse Bilag til national auditrapport 2008 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Supplerende Mortalitetsanalyse 2003-07 Bilag til national auditrapport 2008 Udarbejdet af: Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register ~ 50% af alle nye kræfttilfælde i DK 5 Med valide klinisk funderede danske overlevelsestal at dokumentere de seneste behandlingsresultater inden for 4 store

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

1.0 Årsrapport 2010. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2010.

1.0 Årsrapport 2010. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2010. 1.0 Årsrapport 2010 Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2010. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft Anders Green, professor, overlæge, dr.med. OPEN, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet på vegne af Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner...

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner... Indholdsfortegnelse Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2 Forord... 4 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner... 7 Overordnede resultater... 8 Patient materialet:...

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Lungecancer. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Lungecancer. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Lungecancer Dokumentalistrapport Version 3.0 December 2010 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

LUNGECANCER. Det Nationale Indikatorprojekt. Supplerende analyse af mortalitet og udredningsomstændigheder

LUNGECANCER. Det Nationale Indikatorprojekt. Supplerende analyse af mortalitet og udredningsomstændigheder Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Supplerende analyse af mortalitet og udredningsomstændigheder Udarbejdet af: Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, cand.scient.

Læs mere

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING

NMSC. databasen BRUGERVEJLEDNING NMSC databasen BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TIL REGISTRERING I NMSC DATABASEN FOR PATIENTER MED FØLGENDE DIAGNOSER: BASALCELLE KARCINOM PLANOCELLULÆRT KARCINOM MB. BOWEN KERATOAKANTOM DENNE BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode...

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE... 3 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner.... 7 Overordnede resultater...

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Dansk Lunge Cancer Registers formål Aktuelle rapport Metode Definitioner...

Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Dansk Lunge Cancer Registers formål Aktuelle rapport Metode Definitioner... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Baggrund... 3 Dansk Lunge Cancer Registers formål... 4 Aktuelle rapport... 6 Metode... 6 Definitioner.... 8 Overordnede resultater... 9 Patient

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

DAGSORDEN. DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00. Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

DAGSORDEN. DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00. Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K DAGSORDEN DLCG Bestyrelsesmøde 25. Nov. 2014, kl. 14.00-18.00 Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Fremmødte: Niels-Christian Hansen (NCH), lungemedicinsk afd. J, OUH Karin Holmskov (KH), onkologisk

Læs mere

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C.

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Social position, lungekræft stadie og tid mellem henvisning og diagnose i Danmark, 2001-2008 1 SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Institut

Læs mere

Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register

Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register Afdeling: Medicinsk Center Udarbejdet af: Hanne Lyager, Anne Marie Thisgaard og Zofia Grzywacz Dato: 12. juni 2013 Resume for kommenteret årsrapport for RKKP- Dansk Lungecancer Register Indledning Den

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere