Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk"

Transkript

1 Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs

2 Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse på vandet. Søsportens Sikkerhedsråd har samlet en række gode råd og informationer om mobiltelefoni til søs. Læs bl.a. hvordan man bruger mobiltelefonen i en nødsituation, og hvordan man forbereder sig bedst muligt på det. Kommunikation til søs En mobiltelefon er egentlig ikke beregnet til brug på vandet. Mobiltelefonnettets dækningsområde er først og fremmest indrettet til at give dækning på land, og de fleste mobiltelefoner skal desuden beskyttes mod fugt og vand, når de anvendes til søs. VHF-radioen er det eneste sikre, når det gælder nødkommunikation til søs, men mange fritidssejlere har ikke en VHF. Mobiltelefonens udbredelse har til gengæld medført, at næsten alle i dag kan ringe fra deres båd og for en del af fritidssejlerne, bliver mobiltelefonen derfor en vigtig del af sikkerhedsudstyret. Almindelig kommunikation Mobiltelefonen er velegnet til almindelig kommunikation, hvor det ikke er afgørende, at den på et hvilket som helst sted og tidspunkt virker eller er inden for dækningsområdet. Inden for udbyderens dækningsområde er mobiltelefonen velegnet til sikkerhedsrelateret kommunikation som f.eks. at hente vejrudsigter eller til at informere pårørende om en evt. forsinket hjemkomst. En sådan underretning af pårørende kan spare mange bekymringer og unødige eftersøgninger. Ring 1853 og hør vejrudsigten fra DMI - Danmarks Meteorologiske Institut 2

3 Nødkommunikation I nødsituationer er en VHF-radio det mest sikre kommunikationsmiddel. VHF-radioen har et meget stort dækningsområde, er udviklet til at klare forholdene til søs og har brugsmæssigt den afgørende fordel, at andre skibe i området har mulighed for at opfange og reagere på nødmeldingen. TDC s kystradiostation, Lyngby Radio, koordinerer kommunikationen mellem assisterende skibe og SOK, Søværnets Operative Kommando. Læs mere om dette i pjecen Værd at vide om VHF og DSC fra Søsportens Sikkerhedsråd. Nødkommunikation med en mobiltelefon er ikke optimalt, men for en del danske fritidssejlere vil det være eneste mulighed. Derfor vil vi i det følgende gennemgå, hvordan man bedst muligt kan ruste sig til den situation, at mobiltelefonen skal benyttes til nødkommunikation. 1. Oplad batteriet SOK og Lyngby Radio har koordineret mange søredningsaktioner, hvor det eneste kommunikationsmiddel med den nødstedte var en mobiltelefon og hvor forbindelsen pludselig er ophørt, fordi der ikke var mere strøm tilbage på mobiltelefonens batteri. Når kontakten med den nødstedte afbrydes, vanskeliggøres redningsaktionen. Oplad derfor batteriet helt, inden du sejler ud og brug ikke strøm på samtaler, der lige så godt kan vente. Tag gerne et fuldt opladet reservebatteri med til en nødsituation. Medbring gerne en mobiltelefon oplader, der kan tilsluttes bådens strømforsyning. Opladere til brug i biler med cigarstik er ofte også anvendelige i en båd. Forbered mobiltelefonen Der er i hvert fald 4 vigtige punkter, du skal forberede før du sejler ud. 1. Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra opladet batteri. 2. Beskyt mobiltelefonen mod fugt og vand. 3. Indkod vigtige telefonnumre. 4. Aktiver din mobiltelefons vis nummer funktion og deaktiver eventuelle mobilsvar- og viderestillingsfunktioner. Hvis du bliver involveret i en søredningsaktion, hvor mobiltelefonen anvendes, så er der yderligere ét meget vigtigt råd: Sørg for at mobiltelefonen ikke er optaget. Den skal være ledig til kommunikation med søredningsenhederne. 2. Beskyt mobiltelefonen mod fugt og vand De fleste mobiltelefoner ophører med at fungere, hvis de udsættes for fugt eller vand. Beskyt derfor mobiltelefonen med et vandtæt etui af en slags før afgang fra havn. Den simple form er at lægge mobiltelefonen i en kraftig plastpose (f.eks. en lille frysepose) og slå en knude på posen. Mere avancerede og dyrere løsninger er diverse vandtætte etuier. 3

4 3. Vigtige numre 112 anvendes i alle nødsituationer dvs. i enhver situation, hvor der er overhængende fare for besætning og skib. Nummeret kan trykkes på en mobiltelefon, selv om man ikke har indtastet pinkoden. Når du har foretaget et nødopkald til 112, skal du præcisere, at du er til søs. Du vil dermed straks blive stillet igennem til vagtchefen på Lyngby Radio. Dernæst skal du så vidt muligt oplyse følgende: Dit mobiltelefonnummer Bådens position Situationens art Antal personer om bord Antal evt. tilskadekomne Som underredningscentral refererer Lyngby Radio direkte til SOK, Søværnets Operative Kommando, og varetager den overordnede koordinering af nødkommunikation i danske farvande er et døgnbemandet telefonnummer til Lyngby Radio, der kan anvendes til at anmode om enhver anden form for assistance, hvor der ikke er tale om en nødsituation, som er dækket af 112. Desuden kan eventuelle observationer af ting til fare for skibstrafikken rapporteres til dette nummer er vejrudsigten fra DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Særlige kendetegn på båden Hvilken hjælp er nødvendig Vejrforholdene Herefter vil Lyngby Radio hurtigst muligt via VHF-radio alarmere skibsfarten i området og informere SOK. Lyngby Radio vil normalt ringe tilbage til dig inden for et kvarter. Sker dette ikke, kan det f.eks. skyldes, at du har slået mobilsvar til eller en misforståelse om dit mobilnummer. Tjek og ring tilbage via Vis nummer funktion, mobilsvar m.m. Det er vigtigt, at modtageren af et opkald kan se mobiltelefonens nummer, således at tilbagekald kan foretages. Se i mobiltelefonens manual, hvordan vis nummer funktionen slås til. Det er selvfølgelig også vigtigt, at mobiltelefonen ikke er viderestillet til din telefon derhjemme eller er sat på mobilsvar, så du ikke kan ringes Sejler du et sted, hvor mobiltelefonen er skiftet over til en udenlandsk operatør, vil et opkald til 112 skaffe kontakt til dette lands alarmcentral. 4

5 Mobildækning til søs I danske farvande Der findes i Danmark et stort antal udbydere af mobiltelefoni. Alle udbyder deres abonnementer via en netværksoperatør. I Danmark findes der 4 netværksoperatører, 3, TDC, Telenor og Telia, der hver især har tilladelse til at drive mobilnet med en række forskellige teknologier. Disse teknologier bliver ofte benævnt 2G, 3G og 4G og de kører på tværs af de frekvensområder, der er givet tilladelse til at drive mobilnet på. 2G eller GSM tilgodeser bl.a. god og bred dækning. 3G eller UMTS/WCDMA tilgodeser bl.a. mange brugere samtidigt. 4G eller LTE tilgodeser bl.a. data i høj hastighed. De fleste Mobiltelefoner kan i dag køre på flere teknologier. Det er derfor vigtigt, at man tjekker sin telefon, inden man sejler ud, at den under indstillinger er sat til at køre på alle mulige teknologier for at sikre bedst mulig dækning. Er man i tvivl om, hvordan man gør det, kan man rådføre sig hos sin udbyder. Fælles for alle mobilnet er, at de er designet og opbygget for brugere på land. Men da der ikke findes mange forhindringer på vandet, der reducerer dækningen, kan man ofte finde god dækning på vandet. Der kan dog være større forskelle i dækningen til søs, end der er på land. Hvis du benytter mobiltelefonen til søs og især hvis du ikke har en VHF-radio ombord, anbefales det at undersøge hos din egen udbyder, hvilken denne tilbyder i de danske farvande. Tjek også i det daglige at der er dækning i de områder, du oftest sejler i. Uanset den enkelte udbyders dækning kan nødopkald til 112 normalt gennemføres, hvis blot én af netværksoperatørerne dækker og har ledig kapacitet. Dog må der tages det forbehold, at en mobiltelefon, der modtager signal fra hjemmenettet, men ikke selv har tilstrækkelig sendestyrke til at nå nettet, manuelt skal tvinges over på et andet net med dækning i det pågældende område. På hjemmesiden for Søsportens Sikkerhedsråd findes en orienterende side med links til hver af de fire netværksudbydere, så man selv kan undersøge dækningen til søs for hvert af de fire net. For at kende dækningen for netop dit abonnement kan det dog være nødvendigt, at du retter henvendelse til din egen udbyder for at høre, hvilket net der benyttes. Det gælder i alle de tilfælde, hvor din udbyder af mobiltelefoni ikke har samme navn som et af de fire net. Dækningen til søs er ikke en konstant størrelse. Den påvirkes af vind, vejr og bølger. Ganske som på stærkt trafikerede steder i myldretiden kan det også forekomme, at nettet kan være midlertidigt optaget, hvis der er en stor mængde samtidige opkald fra et bestemt område. Man bør derfor ikke gå ud fra, at ethvert kald går igennem, selvom man mener at opholde sig inden for dækningsområdet. I vore nabolandes farvande Langs kysterne i vore nabolande vil der normalt være dækning. Længere til havs skal man imidlertid ikke regne med sammenhængende dækning. Dækningskort for dækning langs vore nabolandes kyster skal søges hos hvert lands udbydere af mobiltelefoni. 5

6 Mobiltelefonen til tale og Internet Mobiltelefonen kan som nævnt være nyttig til f.eks. at tjekke vejrudsigten eller at orientere familien med et opkald eller en sms om en forventet senere hjemkomst. På den måde kan mobiltelefonen være med til at skabe øget sikkerhed og tryghed og måske endog spare unødige eftersøgningsaktioner. I dag er en mobiltelefon ikke blot en telefon man kan ringe til og fra. Mængden af funktioner er nærmest eksploderet de senere år, hvilket så har betydet en mængde mere specialiserede apparater, hver med egen område til brug og udbytte. Udnyttes dette kan de enkelte apparater være med til at øge fornøjelsen ved at sejle og dermed sikkerheden til søs. Mobiltelefoner kan i dag deles op i flere kategorier: Almindelige mobiltelefoner, typisk med tastatur og uden mange funktioner Smarte mobiltelefoner, også omtalt som Smartphones, med et væld af funktioner Data dongles, der udelukkende giver adgang til Internettet Tablets / ipads, med en stor skærm og et væld af funktioner, dog ikke altid til tale. Generelt kan funktionerne deles op i 2 dele: Tale og sms Data / Internet eller adgang til services via Internettet kunne være i en situation, hvor båden bordfyldes og de elektriske installationer er kortsluttet. For mobiltelefoner, der giver adgang til at søge på Internettet, er det meget værdifuldt at hente friske vejrmeldinger ned til sejladsplanlægningen. Forskellige vejrtjenester giver illustrerede prognoser, og disse kan benyttes løbende før og under sejlads og kan have høj værdi for den videre sejlads. Mange havne har endvidere uddybende informationer om faciliteter, indkøbsmuligheder og seværdigheder. Nogen havne giver sågar mulighed for at reservere plads. Alt sammen via Internettet. Medbringer man en computer, er der mange måder at komme på Internettet på. De fleste bærbare har i dag indbygget Wifi, der betyder, at man kan koble sig op, hvor der er et tilgængeligt Wifi net. Mange havne har i dag i deres service tilbud til sejlerne mulighed for at koble sig op på havnens eget Wifi net. Wifi net giver en god kapacitet over et lille område. Det kan derfor være en god ide at supplere med Internet adgang via mobilnettet. Adgang kan opnås enten via ens normale mobiltelefon eller via en decideret data dongle. Er man i tvivl om hvordan, kan man rådføre sig hos sin udbyder. I tilknytning er mange mobiltelefoner i dag udstyret med GPS, der kan bruges i mange funktioner. Bruger man selv en mobiltelefon med indbygget GPS, anbefales det at sætte sig ind i, hvordan den fungerer, inden man sejler ud. På nogle mobiletelefoner lader positionen sig læse ud. Denne kan bruges i en nødsituation, hvor bådens normale GPS er sat ud af drift. Det 6

7 Har man sin tablet / ipad med, kan der hentes forskellige sejladsorienterede App s ned. Disse kan bruges i sejladsplanlægningen, men bør ikke erstatte egentlige navigationsinstrumenter. Med en tablet / ipad får man en noget større skærm og den kan med fordel bruges til at søge på internettet, hente dugfriske vejrmeldinger og informationer om destinationer, man ønsker at besøge. Eksempler på App s, som fritidssejlere allerede benytter, er søkort der ved hjælp af den indbyggede GPS, kan bruges som plotter. I tilknytning til dette fås AIS data, der viser de store skibes position og retning og yderligere informationer, der er tilgængelige om netop det skib. Selvom AIS data opdateres ofte, kan skibets fart og kurs være ændret. Så hold godt udkig! Sejlsikkert App en viser en række nyttige informationer om vind og strøm samt skydeøvelser, farvandsadvarsler og UV-index. Endvidere findes der en række App s til kapsejlere, der visualiserer startlinje og laver nedtælling for dig. Mulighederne er mange, og man skal bruge de funktioner, man selv syntes om. Sæt dig ind i hvordan du betaler for brug af data hos din teleudbyder. Herunder også, hvordan du betaler for dit forbrug, når du kobler op på et udenlandsk mobilnet. Sejlads i et grænseområde kan betyde, at din mobiletelefon automatisk skifter til et andet netværk, hvor du betaler en anden og højere pris, end du er vant til fra din normale udbyder. Med de tekniske hjælpemidler, der i dag er tilgængelige, opnås der en stor hjælp til sejladsplanlægningen. Dette er til gavn for både sejlads, fornøjelse og ikke mindst sikkerhed. Men intet slår godt sømandskab! 7

8 SejlSikkert App ANNONCE Ophavsret til søkort: Kort og Matrikelstyrelsen / 7. oplag SejlSikkert App giver dig et kort med dynamisk zoom, position, prognoser for vind og strøm op til 46 timer frem, information om skydeøvelser og fravandsvarsler. App en er gratis og er udviklet til både iphone og Android telefoner. App en kan også bruges på tabletter. Det er TrygFonden, Søfartsstyrelsen, Søsportens Sikkerhedsråd, DMI og Forsvaret, der står bag løsningen. Tryk: Rosendahls-Schultz grafisk 541 TRYKSAG 457 Rosendahls Download Download SejlSikkert App til iphone i App Store Download SejlSikkert App til Android på Google play Feedback og forslag Send en mail til og fortæl os, hvad du synes om SejlSikkert App. Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri HELT SIKKER BÆRBAR Pas godt på d Den bærbare er smart og kan bruges overalt i huset, men henkastet på et tilfældigt bord er den også et oplagt mål for en langfingret tyv, der ikke lige har tid til at skrue

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere