Fattigdommen vokser især på Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommen vokser især på Sjælland"

Transkript

1 Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom. En stor del af den stigning i fattigdommen, der har været i Danmark, er sket i sjællandske kommuner. Måler man således på, hvor fattigdommen er steget mere end landsgennemsnittet, viser det sig, at mange sjællandske kommuner har haft den største stigning i fattigdommen. Ud af de 33 kommuner, som har haft en stigning i fattigdommen over gennemsnittet, er de 25 sjællandske kommuner. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit Helene Regitze Lund Wandsøe 24. september 2012 Analysens hovedkonklusioner Målt med OECD s fattigdomsdefinition, hvor familier med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten er fattige, har antallet af fattige i Danmark været stigende gennem en årrække. Fraregnes studerende fra gruppen, er der nu fattige i Danmark. Det er en stigning på personer siden 2002, svarende til en stigning på 60 pct. Den kommune med relativt flest fattige er København, hvor 8,1 pct. af indbyggerne er fattige. Herefter følger tre vestegnskommuner, Ishøj, Albertslund og Brøndby. Ser man samlet på de 15 kommuner med relativt flest fattige, er det bemærkelsesværdigt, at 10 af de 15 kommuner ligger øst for Storebælt. Andelen af børn, der lever i fattige familier, er specielt høj på Lolland, i Brøndby og i København, hvor hvert tiende barn nu lever i en fattig familie. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fattigdommen stiger især på Sjælland Fattigdommen har været stigende gennem en årrække i Danmark. Udelader man studerende fra opgørelsen, viser de nyeste tal, at der nu er fattige personer i Danmark. Til at afgrænse denne gruppe er OECD s fattigdomsgrænse på 50 pct. af medianindkomsten brugt. Dette er beskrevet nærmere sidst i analysen. Der er dog stor forskel mellem de enkelte kommuner i forhold til hvor stor en andel af indbyggerne, der er fattige. Ser man på hvilke kommuner, der har den største overvægt af fattige, er der to tendenser, der viser sig. Dels er der mange udkantskommuner, der har relativt mange fattige. Dels har de tre største byer samt en række vestegnskommuner relativt mange fattige. Omvendt bor der relativt få fattige i Nordsjælland og en række andre københavnske omegnskommuner samt kommuner omkring Århus. I figur 1 er dette illustreret på et Danmarks kort. Figur 1. Fattigdommens danmarkskort, ekskl. studerende, 2010 Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Familier hvor mindst en af forsørgeren er studerende er udeladt fra gruppen af fattige. Se også bilag 1 for nærmere forklaring. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre I tabel 1 er de 15 kommuner med relativt flest fattige, når studerende ikke medregnes i gruppen af fattige, vist. Den kommune med relativt flest fattige er København, hvor 8,1 pct. af indbyggerne er fattige. Herefter følger tre vestegnskommuner, Ishøj, Albertslund og Brøndby, hvor mellem 6,3-7,1 pct. er fatti- 2

3 ge, mens Høje-Taastrup optræder på 7. pladsen med 5,2 pct. fattige. På top 15 ligger også en række udkantskommuner som Lolland, Tønder, Langeland og Vesthimmerlands Kommune. Ser man samlet på de 15 kommuner med relativt flest fattige, er det også bemærkelsesværdigt, at 10 af de 15 kommuner ligger øst for Storebælt. I tabellen er der også vist de 15 kommuner, der har den mindste andel af fattige. Helt i toppen ligger Allerød og Egedal, hvor omkring 2 pct. er fattige. Andelen af fattige i København er altså 4 gange så høj som i Allerød og i Egedal. Udover disse to kommuner finder man også en række andre kommuner omkring København på listen. Bl.a. finder man Lejre, Solrød, Hørsholm og Dragør blandt de kommuner med færrest fattige. På top 15-listen ligger også de tre kommuner, som ligger tæt på Århus, nemlig Skanderborg, Favrskov og Odder Kommune. Tabel 1. Fattige ekskl. studerende fordelt på kommuner, top og bund 15, 2010 Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. København 8,1 Allerød 2,0 Ishøj 7,1 Egedal 2,1 Albertslund 7,0 Skanderborg 2,3 Brøndby 6,3 Favrskov 2,5 Lolland 5,9 Lejre 2,7 Tønder 5,4 Solrød 2,8 Høje Taastrup 5,2 Hørsholm 2,9 Slagelse 5,1 Dragør 2,9 Frederiksberg 5,1 Odder 3,0 Odense 5,1 Middelfart 3,0 Langeland 5,0 Kerteminde 3,1 Vordingborg 4,9 Greve 3,1 Vesthimmerlands 4,9 Lyngby-Taarbæk 3,1 Helsingør 4,8 Frederikssund 3,1 Norddjurs 4,8 Rudersdal 3,3 Hele landet 4,5 Hele landet 4,5 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Stigende fattigdom på Sjælland I tabel 2 er væksten i fattigdommen i de 15 kommuner med hhv. størst og mindst fattigdom vist. Det ses af tabellen, at nogle af de største stigninger i fattigdommen er i København og omegnskommunerne Ishøj, Albertslund og Brøndby, hvor andelen af fattige er steget med omkring 3-3,5 pct.point. Til sammenligning er fattigdommen steget med 0,7 pct. point i Allerød og Egedal, som har den laveste andel af fattige. I gennemsnit er fattigdomsandelen steget med 2,4 pct.point for de 15 kommuner med den største andel fattige siden 2002, mens den for de 15 kommuner med den laveste andel er steget med 1 pct.point. Der er altså meget, der tyder på, at landet bliver mere polariseret, og de fattige i stigende grad koncentreres i bestemte kommuner. 3

4 Tabel 2. Vækst i andel fattige fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point København 2,9 Allerød 0,7 Ishøj 3,3 Egedal 0,7 Albertslund 3,4 Skanderborg 0,8 Brøndby 3,7 Favrskov 0,5 Lolland 2,4 Lejre 0,9 Tønder 1,4 Solrød 1,3 Høje-Taastrup 2,6 Hørsholm 0,8 Slagelse 2,0 Dragør 1,2 Frederiksberg 1,9 Odder 0,6 Odense 1,9 Middelfart 0,9 Langeland 0,8 Kerteminde 0,7 Vordingborg 1,7 Greve 1,4 Vesthimmerlands 1,1 Lyngby-Taarbæk 1,4 Helsingør 2,2 Frederikssund 1,3 Norddjurs 1,8 Rudersdal 1,2 Gennemsnit af top 15 2,4 Gennemsnit af bund 15 1,0 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vægtet gennemsnit af kommunerne. Ærø, Samsø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Udviklingen i fattigdommen fra 2002 til 2010 er også illustreret i danmarkskortet i figur 2. I figuren er de kommuner med en stigning større end landsgennemsnittet (målt i pct.point) vist med den mørke farve, mens de kommuner med en stigning under landsgennemsnittet (målt i pct.point) vist med en lys farve. Af kortet er det tydeligt at se, at mange sjællandske kommuner har haft den største stigning i fattigdommen. Ud af de 33 kommuner, som har haft en stigning i fattigdommen over gennemsnittet, er de 25 sjællandske, mens de resterende 8 ikke ligger på Sjælland. 4

5 Figur 2. Vækst i andel fattige fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet er opgjort som et vægtet gennemsnit af kommunerne. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Over hvert tiende barn på Lolland lever i en fattig familie Andelen af børn, der lever i fattige familier, er specielt høj på Lolland, i Brøndby og i København, hvor hvert tiende barn nu lever i en fattig familie. Udover disse tre kommuner finder man også vestegnskommunerne Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup på listen over de 15 kommuner med den relativt største børnefattigdom. Der optræder også en række udkantskommuner på listen såsom Langeland, Tønder, Vordingborg og en række nordjyske kommuner. I tabel 3 er også de 15 kommuner med den laveste andel af børn, som lever i fattigdom. Allerød topper denne liste her er blot 2,1 pct. af børnene fattige. 5

6 Tabel 3. Fattige børn fordelt på kommuner Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. Lolland 10,5 Allerød 2,1 Brøndby 10,1 Egedal 2,4 København 10,0 Skanderborg 2,8 Ishøj 9,7 Favrskov 3,0 Langeland 8,8 Lejre 3,1 Albertslund 8,7 Dragør 3,1 Tønder 8,4 Odder 3,2 Slagelse 7,6 Roskilde 3,2 Vordingborg 7,4 Hørsholm 3,3 Morsø 7,4 Lyngby-Taarbæk 3,3 Odense 7,3 Solrød 3,4 Vesthimmerlands 7,2 Hillerød 3,6 Høje-Taastrup 7,1 Middelfart 3,6 Guldborgsund 7,1 Frederikssund 3,7 Thisted 6,8 Rudersdal 3,7 Hele landet 5,7 Hele landet 5,7 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre I figur 3 er børnefattigdommen afbilledet på et danmarkskort. Af kortet er det tydeligt, at Vestsjælland, Lolland-Falster, Nord- og Sønderjylland ligger som de områder, hvor der bor relativt flest fattige børn. Derudover kan man også se på kortet, at Vestegnskommunerne har en høj andel af fattige børn. 6

7 Figur 3. Fattige børn, ekskl. studerende, 2010 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Vækst i andelen af fattige børn I tabel 4 er væksten i andelen af fattige børn vist for de 15 kommuner med den største andel af fattige børn, og for de 15 kommuner med den laveste andel af fattige børn. Igen er der en tydelig tendens til, at de kommuner med den største andel af fattige også har haft den største vækst. Mens Lolland og Brøndby har haft en stigning på 5 og 6 pct.point i andelen af fattige børn fra 2002 til 2010, så er andelen kun steget med 1 pct.point i Allerød og Egedal kommuner. I gennemsnit er andelen af fattige børn steget med 3,3 pct.point for de 15 kommuner med den største andel af fattige børn, mens den er steget med 1,2 pct. point for de 15 kommuner med den laveste andel af fattige børn. 7

8 Tabel 4. Vækst i andel fattige børn fordelt på kommuner fra 2002 til 2010 Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point Lolland 5,0 Allerød 0,8 Brøndby 6,2 Egedal 1,0 København 3,3 Skanderborg 1,1 Ishøj 5,2 Favrskov 0,6 Langeland 2,2 Lejre 1,0 Albertslund 4,4 Dragør 1,4 Tønder 2,2 Odder 0,7 Slagelse 3,1 Roskilde 1,4 Vordingborg 3,1 Hørsholm 0,8 Morsø 1,6 Lyngby-Taarbæk 1,7 Odense 3,2 Solrød 1,6 Vesthimmerlands 1,5 Hillerød 1,6 Høje-Taastrup 3,8 Middelfart 1,0 Guldborgsund 3,0 Frederikssund 1,6 Thisted 1,4 Rudersdal 1,5 Gennemsnit top 15 3,3 Gennemsnit bund 15 1,2 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vægtet gennemsnit af kommunerne. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Ærø, Samsø og Læsø er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

9 Bilag A. Opgørelse af fattigdom og fattigdomsgrænse I analysen er gruppen af fattige afgrænset ved OECD s fattigdomsgrænse, således at personer med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten betegnes som fattige. For en familie bestående af en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året, eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. osv. Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. Med denne definition er fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn på kr. for hele familien, svarende til kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne familie altså på kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 5 er fattigdomsgrænsen for forskellige familier vist. Tabel 5. Fattigdomsgrænsen, 2012-priser Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 1 person personer personer personer personer personer Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i analysen Fattige er i analysen afgrænset efter OECD s definition som personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2012-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. Til tidligere analyser af fattigdom har AE benyttet lovmodellens datagrundlag til opgørelse af fattigdom. Ved at skifte til Danmarks Statistiks officielle datagrundlag er der dog mulighed for at få ekstra år koblet på, hvorfor AE har valgt at skifte datagrundlag. Der er givet en mere detaljeret teknisk forklaring af datagrundlaget i papiret Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag som kan findes på AE s hjemmeside. Det kan diskuteres præcis hvilken afgrænsning, der skal benyttes, når man ser på antallet af fattige. OECD s grænse på 50 pct. af medianindkomsten er da heller ikke et perfekt mål for fattigdom. Med en så firkantet grænse vil man fx kunne finde familier, som ifølge definitionen er fattige, men som ikke ville blive opfattet som fattige, da de af selvvalgte årsager har en lav indkomst. Omvendt vil man kunne 9

10 finde familier, som ligger (lidt) over fattigdomsgrænsen, og dermed ikke er fattige ifølge definitionen, men alligevel ville blive opfattet som fattige, da de lider åbenlyse afsavn. Når AE alligevel gennem en årrække har brugt OECD s definition af fattigdom (dog hvor studerende fraregnes fra opgørelsen), har det flere årsager: For det første er det en anerkendt international definition af fattigdom, som både OECD og EU benytter til at opgøre antallet af fattige. EU bruger dog ofte 60 pct. af medianen som grænse for at opgøre personer i risiko for fattigdom. Derudover har Vismændene tidligere benyttet denne definition af fattigdom. For det andet findes der ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som man alternativt kan tage udgangspunkt i. En officiel grænse er blevet efterlyst gennem en årrække, og der er nu endelig nedsat et ekspertudvalg, der skal se på dette. For det tredje gælder det, at selvom OECD s grænse ikke er perfekt, så indikerer en stigning i gruppen af fattige med denne definition under alle omstændigheder, at der er en stigende gruppe af mennesker, som sakker bagud indkomstmæssigt i forhold til resten af befolkningen. Om man benævner denne gruppe personer med relativ lav indkomst, som Finansministeriet gør, eller som fattige rokker ikke ved, at det er en gruppe af mennesker, som ligger langt under det almindelige gældende indkomstniveau. 10

11 Bilag B. Fattigdom i alle landets kommuner Tabel A. Fattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr Kommune Antal fattige 2002 Antal fattige 2010 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 København ,2 8,1 2,9 2 Ishøj ,8 7,1 3,3 3 Albertslund ,7 7,0 3,4 4 Brøndby ,6 6,3 3,7 5 Lolland ,5 5,9 2,4 6 Tønder ,0 5,4 1,4 7 Høje-Taastrup ,6 5,2 2,6 8 Slagelse ,1 5,1 2,0 9 Frederiksberg ,2 5,1 1,9 10 Odense ,2 5,1 1,9 11 Langeland ,2 5,0 0,8 12 Vordingborg ,2 4,9 1,7 13 Vesthimmerlands ,8 4,9 1,1 14 Helsingør ,6 4,8 2,2 15 Norddjurs ,0 4,8 1,8 16 Morsø ,6 4,8 1,2 17 Aabenraa ,8 4,8 1,9 18 Rødovre ,4 4,7 2,3 19 Thisted ,8 4,7 1,0 20 Århus ,1 4,7 1,7 21 Hvidovre ,5 4,7 2,2 22 Guldborgsund ,8 4,6 1,8 23 Odsherred ,8 4,6 1,8 24 Hjørring ,0 4,6 1,6 25 Mariagerfjord ,3 4,6 1,3 26 Jammerbugt ,2 4,4 1,2 27 Gladsaxe ,9 4,4 2,5 28 Haderslev ,8 4,3 1,5 29 Svendborg ,2 4,3 1,1 30 Holbæk ,6 4,3 1,7 31 Fredericia ,1 4,2 2,2 32 Kalundborg ,8 4,2 1,4 33 Randers ,7 4,2 1,5 34 Sønderborg ,6 4,2 1,6 35 Horsens ,4 4,1 1,7 36 Lemvig ,9 4,1 1,3 37 Ringsted ,7 4,1 1,4 38 Halsnæs ,4 4,1 1,7 11

12 39 Esbjerg ,7 4,1 1,4 40 Faxe ,3 4,1 1,8 41 Varde ,1 4,1 0,9 42 Kolding ,7 4,1 1,4 43 Vejen ,4 4,0 0,6 44 Næstved ,4 4,0 1,6 45 Bornholm ,3 4,0 0,7 46 Aalborg ,5 4,0 1,4 47 Tårnby ,0 4,0 2,0 48 Vejle ,6 3,9 1,3 49 Ikast-Brande ,7 3,9 1,3 50 Skive ,9 3,9 1,0 51 Fredensborg ,1 3,9 1,8 52 Brønderslev ,9 3,9 1,0 53 Gentofte ,6 3,9 1,3 54 Sorø ,4 3,9 1,5 55 Frederikshavn ,6 3,8 1,3 56 Herlev ,4 3,8 1,5 57 Holstebro ,1 3,8 0,7 58 Herning ,7 3,8 1,1 59 Køge ,9 3,8 1,9 60 Rebild ,1 3,8 0,7 61 Ringkøbing-Skjern ,8 3,7 0,9 62 Nordfyns ,9 3,7 0,8 63 Glostrup ,7 3,7 2,0 64 Ballerup ,8 3,7 1,8 65 Syddjurs ,6 3,6 1,1 66 Faaborg-Midtfyn ,8 3,6 0,8 67 Viborg ,9 3,6 0,7 68 Vallensbæk ,2 3,6 2,5 69 Billund ,2 3,6 1,5 70 Gribskov ,5 3,6 1,2 71 Assens ,7 3,5 0,8 72 Hedensted ,0 3,4 1,5 73 Hillerød ,9 3,4 1,5 74 Roskilde ,9 3,4 1,5 75 Struer ,9 3,4 0,4 76 Nyborg ,4 3,4 0,9 77 Furesø ,8 3,3 1,5 78 Stevns ,0 3,3 1,3 79 Silkeborg ,3 3,3 1,0 12

13 80 Rudersdal ,1 3,3 1,2 81 Frederikssund ,9 3,1 1,3 82 Lyngby-Taarbæk ,7 3,1 1,4 83 Greve ,7 3,1 1,4 84 Kerteminde ,4 3,1 0,7 85 Middelfart ,1 3,0 0,9 86 Odder ,3 3,0 0,6 87 Dragør ,8 2,9 1,2 88 Hørsholm ,1 2,9 0,8 89 Solrød ,5 2,8 1,3 90 Lejre ,9 2,7 0,9 91 Favrskov ,0 2,5 0,5 92 Skanderborg ,6 2,3 0,8 93 Egedal ,3 2,1 0,7 94 Allerød ,3 2,0 0,7 Alle ,9 4,5 1,6 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

14 Bilag C. Børnefattigdom i alle landets kommuner Tabel B. Børnefattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr. Kommune Antal fattige børn 2002 Antal fattige børn 2010 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 Lolland ,5 10,5 5,0 2 Brøndby ,9 10,1 6,2 3 København ,7 10,0 3,3 4 Ishøj ,5 9,7 5,2 5 Langeland ,6 8,8 2,2 6 Albertslund ,4 8,7 4,4 7 Tønder ,2 8,4 2,2 8 Slagelse ,5 7,6 3,1 9 Vordingborg ,5 7,4 2,9 10 Morsø ,8 7,4 1,6 11 Odense ,1 7,3 3,2 12 Vesthimmerlands ,9 7,2 1,3 13 Høje-Taastrup ,4 7,1 3,7 14 Guldborgsund ,1 7,1 3,0 15 Thisted ,7 6,8 1,1 16 Aabenraa ,1 6,7 2,6 17 Rødovre ,3 6,6 3,3 18 Norddjurs ,0 6,6 2,6 19 Jammerbugt ,8 6,4 1,6 20 Kalundborg ,0 6,4 2,3 21 Odsherred ,9 6,3 2,4 22 Mariagerfjord ,7 6,3 1,6 23 Hjørring ,2 6,3 2,1 24 Helsingør ,1 6,3 3,1 25 Århus ,4 6,1 2,8 26 Lemvig ,1 6,1 2,0 27 Sønderborg ,3 6,0 2,7 28 Fredericia ,3 5,9 3,7 29 Frederiksberg ,9 5,9 2,0 30 Haderslev ,1 5,8 1,8 31 Varde ,1 5,8 0,7 32 Gladsaxe ,1 5,7 3,5 33 Hvidovre ,3 5,6 2,4 34 Bornholm ,6 5,6 1,1 35 Ringsted ,4 5,6 2,2 36 Svendborg ,7 5,5 1,8 37 Sorø ,3 5,5 2,2 38 Esbjerg ,4 5,4 2,0 14

15 39 Faxe ,8 5,4 2,6 40 Vejen ,1 5,4 0,3 41 Billund ,1 5,4 2,3 42 Halsnæs ,8 5,4 2,6 43 Skive ,3 5,3 1,0 44 Brønderslev ,2 5,3 1,1 45 Frederikshavn ,5 5,3 1,8 46 Horsens ,9 5,3 2,3 47 Næstved ,2 5,2 2,0 48 Holbæk ,4 5,2 1,9 49 Randers ,3 5,2 1,9 50 Fredensborg ,6 5,2 2,6 51 Ikast-Brande ,9 5,2 1,3 52 Vejle ,5 5,1 1,7 53 Kolding ,5 5,1 1,7 54 Ringkøbing- Skjern ,2 5,0 0,9 55 Rebild ,7 5,0 0,4 56 Tårnby ,6 5,0 2,4 57 Holstebro ,2 5,0 0,8 58 Faaborg-Midtfyn ,0 5,0 0,9 59 Vallensbæk ,4 4,9 3,6 60 Køge ,1 4,9 2,8 61 Viborg ,9 4,8 0,9 62 Nordfyns ,0 4,7 0,7 63 Herlev ,0 4,7 1,7 64 Herning ,7 4,7 1,0 65 Hedensted ,3 4,7 2,3 66 Aalborg ,3 4,7 1,4 67 Nyborg ,1 4,6 1,6 68 Struer ,3 4,6 0,3 69 Ballerup ,1 4,6 2,5 70 Assens ,4 4,5 1,1 71 Syddjurs ,9 4,3 1,4 72 Glostrup ,0 4,3 2,3 73 Gribskov ,8 4,2 1,3 74 Stevns ,5 4,0 1,5 75 Greve ,3 4,0 1,7 76 Furesø ,1 3,9 1,8 77 Kerteminde ,4 3,9 0,5 78 Gentofte ,9 3,9 1,0 15

16 79 Silkeborg ,9 3,8 0,8 80 Rudersdal ,2 3,7 1,5 81 Frederikssund ,1 3,7 1,6 82 Middelfart ,6 3,6 1,0 83 Hillerød ,0 3,6 1,6 84 Solrød ,8 3,4 1,6 85 Lyngby-Taarbæk ,7 3,3 1,7 86 Hørsholm ,6 3,3 0,8 87 Roskilde ,8 3,2 1,4 88 Odder ,5 3,2 0,7 89 Dragør ,7 3,1 1,4 90 Lejre ,1 3,1 1,0 91 Favrskov ,4 3,0 0,6 92 Skanderborg ,7 2,8 1,1 93 Egedal ,3 2,4 1,0 94 Allerød ,3 2,1 0,8 Alle ,7 5,7 2,0 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen, men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere