BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B fremstilles af Kunz Engineering Inc. Mendota, IL USA Og distribueres i EU af Rødkilde ATV Rødkilde Gods Rødkildevej V. Skerninge Danmark Vær opmærksom på følgende: Støjniveau på operatør plads (på sædet på ATV med slukket ATV): 85dB(A). Anvend høreværn. Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B er en landbrugsmaskine og skal anvendes som sådan. Kunz Rough Cut Brakpudser må kun anvendes når den er spændt for en trækenhed (ATV). Husk altid at trække parkeringsbremsen på trækenheden når du stiger af. Kunz Rough Cut Brakpudser er CE godkendt. 1

2 Læs hele vejledningen før du begynder at samle din maskine. Vær opmærksom på at drivremmen kræver jævnlig justering,- se afsnit F. Check at du har: - et klippebord (selve brakpudseren) - et vippeled til trækarm - to forhjul - to baghjul - en trækarm A. SAMLING AF HJUL PÅ KLIPPEREN 1. Placer klippebordet på træklodser eller en stor palle så det er løftet over jorden. NB: I det følgende angives højre og venstre I køreretningen. Altså som om du står bag ved klipperen og ser fremad. 2. Installer de to bageste hjul på bærearmene. Sammensæt bolt, møtrik og skiver som vist på figur 1. De bageste hjul skal vende udad som vist på figur Installer bærearmene i hullerne på klippebordet som vist på figur 2. NB Stram 1/2 x 3-1/2 og/2 x 1 boltene så de kun lige er spændt til. De skal kunne bevæge sig når højden justeres. Spændes der for lidt kan det resultere i for meget slid og rammen kan give sig. Spændes de for meget er det svært at stille højden. Dette er meget vigtigt! B. SAMLING AF TRÆKARM 1. Trækarmen kan installeres enten til venstre eller til højre foran klipperens forreste hjul, afhængig af hvordan du vil trække klipperen. Se figur Indsæt trækarmen I vippeledet og sæt låse pinden I på hver side af vippeleddet. NB: For at forhindre at låse pinden kan falde af pga. afklippet plantemateriale under kørsel bør du installere påsepinden med wirelåsen bagest I kørselsretningen. Se Figur 3. 2

3 Bære Arm Baghjul Bolt Bruges ikke Møtrik og låseskive kop skive Flad skive Figur 1: Samling af baghjul Vippeled til trækarm. trækarm Højde juster skrue Forside af brakpudser Bærearm. Samling af baghjul (skal vende udad I begge sider) Vippe Arm Træk til venstre Træk lige bagud position Figur 2: Samling af bære arm, vippeled og trækarm 3

4 Køreretning Sjekel med låsebolt Du kan forskyde trækarmen mellem hullerne 5/16 låse pinde Trækarm Bemærk at låsewiren skal være bagest i kørselsretningen Figur 3: ATV Trækarm KØRSEL OG INDSTILLING AF MASKINE Dette advarselssymbol anvendes for at gøre dig opmærksom på sikkerhedsinstruktioner. Følg vejledningen grundigt så du undgår person- eller ting skade. Læs hele denne vejledning og den medfølgende manual til motoren. Læs alle manualer før du kører med klipperen Vær sikker på at du kender alle justeringsmuligheder og deres placering før du kører med klipperen. A. TRÆKARMS JUSTERINGER OG INDSTILLINGER Sluk motoren og vær sikker på at klippebladene er stoppet helt før du justerer trækarmen. Trækarmen er designet så brakpudseren kan trækkes enten lige bag ATVen, eller til venstre for ATVen. Se Figur 4. NB: Når brakpudseren trækkes lige bag ATVen bør trækarmen monteres på den højre bærearm på brakpudseren. Se Figur 2. Trækarmen er monteret med en sjekel som kan bevæge sig i alle retninger når brakpudseren bruges i ujævnt terræn. For at undgå at du mister låsebolten bør du altid huske at spænde den godt til. 4

5 Trækarmen kan vendes så brakpudseren kan trækkes enten lige bag ved ATVen eller til venstre for ATVen. Det gøres ved at trække 5/16 låse pinden ud og vende trækarmen. Du kan også sideforskyde brakpudseren ved at vælge andre huller i trækarmen. Se Figur 3. Træk lige bag ATV Offset B. JUSTERING AF KLIPPEHØJDE Hvis du har elektrisk løft Figur 4: Brakpudser i forskellige trækpositioner Har du elektrisk løft justerer du klippehøjden på vippekontakten på konsollen som monteres på ATVen. Hvis du kører med klippebordet hævet helt i top på meget ujævnt terræn, kan du nogen gange låse aktuatoren så den ikke kan køres ned igen. Dette kan du afhjælpe ved at løfte klippebordet op med en donkraft eller lignende, sætte nogle solide støtte klodser under og derefter forsigtigt løsne aktuatoren fra klippebordet, enten med den ene bolt på klippebordet eller med det tre bolte på beslaget. Når belastningen tages af aktuatoren vil den normalt fungere korrekt igen. Hvis ikke, kan du afmontere aktuatoren med den ene bolt på klippebordet og derefter dreje den ud af top positionen igen. Hvis du har manuelt løft Sluk for motoren og lad klippebladene stoppe fuldstændig før du justerer klippehøjden på brakpudseren (Kun modeller uden elektrisk løft) 5

6 Justerskrue: Ca 3 omgange for hver cm Klippeblad Underside af klippedæksel Mål denne afstand og læg 3.33cm til så har du klippehøjden 3.33cm Klippehøjde Jævn overflade Figur 5: Justering af klippehøjde Klippehøjden kan justeres fra ca 7 cm til ca 20 cm. Højden justeres ved at dreje håndsvingene på hver side af brakpudseren. Se Figur 5. Drej håndsvingene med uret for at forøge klippehøjden og i mod uret for at sænke brakpudseren. Justeringen af klippehøjde foregår på følgende måde 1. Placer brakpudseren på et jævnt, stabilt underlag. 2. Juster og mål klippehøjden i begge sider ved at måle afstanden fra underlaget til underkanten af klippedækslet. Klippehøjden er denne afstand plus 3.33 cm. Klippebladene klipper 3.33cm over underkanten af klippedækslet. NB NB Hvis det er svært at justere højden på håndsvingene kan det skyldes at boltene som holder bærearmen på bærerammen er for stramme. Løsn dem lidt så de bedre kan bevæge sig. De må hverken være for stramme eller for løse. Ledene kan eventuelt smøres med fedt for lettere justering. For hurtig justering i marken kan du regne med at ca 3 omgange på drejehåndtaget ændrer højden med ca 1 cm. 6

7 Justerehåndtaget kan dreje som følge af vibrationer på brakpudseren. Dette bevirker at højden ændrer sig. Håndtaget kan låses ved at folde det ned mellem justererøret og justerebeslaget. Se Figur 6. Justere rør Justerehåndtag til højde Justerebeslag Bærearm Figur 6: Låsning af Justerehåndtag til højde C. START AF MOTOR Aktiver parkeringsbremsen på ATVen. Spænd trækarmen på ATVens gaffeltræk. Hold øje med at trækarmen ikke beskadiger din ATV når du bakker med brakpudseren. Start aldrig brakpudseren med mindre den er spændt for en bremset ATV! 1. Check at der er olie og benzin på motoren. 2. Træk chokeren ud. 3. Juster gashåndtaget på brakpudseren til ca halv gas. 4. Start motoren ved at dreje nøglen og lade motoren springe i gang. Når motoren er driftvarm tryk chokeren ind igen. 5. Juster gashåndtaget til ca 1/3 ½ gas og aktiver koblingen til rotorbladene. (Håndtaget sidder foran på klipperen under motoren. Vær opmærksom på, at du ikke har fødder under brakpudseren). 6. Juster gashåndtaget til fuld gas. NB Der kan forekomme noget hvinen fra remmene når du aktiverer koblingen. Det er normalt ved manuelle koblinger. Pas på at du ikke drukner motoren. Hvis motoren ikke kan starte, så vent 2-3 minutter og prøv igen. Hvis brakpudserens motor dør mens den er i brug, så flyt brakpudseren til et bart areal græs før du starter brakpudseren igen. Check rotorbladene for materiale, grene eller lignende som kan forhindre dem i at køre rundt. Gør du ikke dette kan remmene slides for hurtigt eller maskinen kan gå i brand. Husk altid at nøglen er 7

8 taget ud af brakpudseren og ATVen er bremset når du undersøger bunden af brakpudseren. D. SLUK AF MOTOR Sæt ATV I Neutral og aktiver parkeringsbremsen før du stiger af ATVen E. GENEREL BRUG AF BRAKPUDSEREN 1. Nedsæt hastigheden på motoren med gashåndtaget og de-aktiver koblingen med koblingshåndtaget. 2. Lad motoren køre lidt I tomgang så den kan køle ordentligt ned før du slukker for den med nøglen. Rens eller udskift alle advarselsmærkater på brakpudseren Fjern alle genstande såsom sten, ståltråd, grene m.m. som kan ryge ind I rotorbladene og eventuelt blive kastet rundt Brug ikke brakpudseren når der er børn og dyr i nærheden Fyld ikke benzintanken når motoren er varm eller kører Vær opmærksom på at alle sikkerhedsskærme sidder fast og er på plads Fjern eventuelle rester af græs eller lignende under sikkerhedsskærmene før brug (og før du starter motoren). Tørt græs omkring trækremme og skiver kan forårsage brand i maskinen Sluk for motoren før du spænder brakpudseren fra ATVen eller flytter brakpudseren med håndkraft. Kør aldrig med børn eller andre passagerer når du bruger brakpudseren Lad ikke børn bruge brakpudseren Kør langsomt og hold godt øje med brakpudserens hjørner så du ikke kører ind i sten, stubbe eller lignende. Se bagud og til siden før og under bakning med brakpudseren og undgå at bakke over genstande og personer. Vær opmærksom på at du ikke beskadiger trækarmen under bakning ved at brakpudseren svinger ud til siden Stop rotorbladene på brakpudseren hvis ATVen kører fast. Slut motoren på brakpudseren før du forsøger at trække eller skubbe ATV og brakpudser fri. 8

9 Lyt til brakpudserens motor mens du klipper. Motoren skal køre frit og ikke arbejde for hårdt. Belaster du motoren for hårdt kan det forårsage overophedning og fejl. Fjern ophobet materiale fra luftindtaget på motoren. Vær hele tiden opmærksom på, at motoren kan få nok luft. Hold øje med at lufkølefinnerne under dækslet på motoren ikke er blokeret. Hvis motoren ikke får nok luftkøling kan den overophede. F. JUSTERING OF UDSKIFTNING AF DRIVREM Se Figur 7 Sluk motoren, tag nøglen ud og vær sikker på at rotorbladene er stoppet før du laver nogen justeringer eller udskiftninger på rotorbladene. Fjern sikkerhedsskærmene Løsn møtrikkerne på den fjederbelastede trykarm og juster bolten indtil remmen kan skubbes over trykarmen og drivhjulene. Installer den nye rem og juster den på følgende måde: Se Figur 7. Vær meget opmærksom på at remmen ligger rigtigt! Med koblingen tilkoblet kan du justere møtrikkerne på fjedertrykarmen indtil længden af fjederen er mellem With the clutch engaged, adjust the nuts on the spring-loaded idler adjuster bolt until the length of the spring is between 51mm og 54mm. Dette er indstillingen for en helt ny rem. Når remmen er slidt til efter flere timers kørsel bør du justere fjederen igen til en længde på mellem 57mm og 60mm. For at få så lang levetid som muligt på drivremmen bør du justere den for hver 3-4 timers drift. NB: Hvis du ikke jævnligt kontrollerer remspændingen kan det resultere i forøget slid og fejl. Denne model er monteret med en rem bremse som er en sikkerhedsanordning der stopper rotorbladene efter koblingen er de-aktiveret. Denne bremse skal kun røre ved remmen når koblingen er de-aktiveret. Bremse anordningen skal justeres korrekt. Hvis den ikke er korrekt justeret kan rotorbladene stadig køre rundt selvom koblingen er de-aktiveret. Husk altid at slukke motoren før du servicerer rem bremsen. Når du skal justere bremsen, skal du sætte koblingen i den de-aktiverede position. Løsn bolten på toppen af bremsen. Skub bremsen i rillen indtil der er ca 1.6cm mellem remmen og bremsen. Stram bolten på toppen af bremsen igen. For at være sikker på at bremsen virker perfekt skal længden af fjederen være korrekt. Med koblingen I den de-aktiverede position vær sikker at fjederens længde ikke er mere end 7cm. Når remmen er slidt lidt til, skal frigangen mellem remmen og bremsen være ca 1.25cm. Check frigangen hver 3-4 time. 9

10 Advarsel: Hvis bremsen ikke er justeret korrekt, kan der forekomme for meget eller for lidt bremsning. Det kan resultere i brud på remmen eller mulig brand i maskinen pga for meget friktion og overophedning. Koblingsarm Tilkobling Frem Motor Kobling tilkoblet Fjederlængde 5.7cm til 6cm Kobling frakoblet Fjederlængde ikke mindre end 7cm Bremse 16mm afstand ved helt ny rem. 12mm afstand når remmen er slidt til og koblingen slået til. 0 mm afstand når der er frakoblet Figur 7: Drivremmens vej, justering af fjeder og bremse. G. UDSKIFTNING AF ROTORBLADE Pas på: du kan skære dig på skarpe rotorblade Når du afmonterer rotorbladet, anbefales det at du placerer et stykke træ mellem rotorbladet og undersiden af klippebordet. På den made kan du afmontere rotorbladet uden at skulle holde det i hånden. Husk at kontrollere at rotorbladet er i balance hver gang du har slebet det. Rotorblade der ikke er I balance kan forårsage vibrationer i maskinen, som kan føre til slid i lejer og løse bolte. Stram altid boltene til det rigtige moment. Forkert moment kan medføre at rotorbladet bliver løst og skade på holderen. Kunz modellen MR55B bruger en Kunz Engineering Part # (202141) rotorblads bolt. Denne bolt er 3/4 16NF x 1-1/4 lang, grade 5 og skal spændes med 300 ft-lbs. 10

11 Du kan med fordel bruge det samme stykke træ du brugte til at tage rotorbladet af med til at sætte det på igen. H. SMØRING Der er 5 steder der skal smøres på brakpudseren. Den fjederbelastede trykrulle skal smøres hver 10. time To drejehjul foran skal smøres hver 10. time 2 rotorblade aksler skal smøres med 2-5 tryk hver 50 time. Smør oftere hvis du kører i meget støvede områder. Brug kun en kvalitets fedt. NB: Du må ikke smøre rotorblade akslerne for meget. De er smurt fra fabrikken. Hvis du smører dem inden 50 timer kan det forårsage læk på pakningerne som kan resultere i defekte lejer. I. OPBEVARING Hvis brakpudseren opbevares udenfor skal den dækkes overfor at beskytte specielt motoren mod intrængende vand. Se din manual til motoren for mere information. 11

12 KUNZ BRAKPUDSER SPECIFIKATIONER Model MR55B MOTOR: Motor fabrikat Briggs & Stratton Motor model Intek OHV Cylindere 2 Cycles 4 Aksel Lodret Hestekræfter 22 Bore N/A Stroke N/A Displacement N/A Olie Se motor manual Crankshaft Dia. 1.0" Key Slot 1/4" Crankshaft Length 3.15" Threaded Hole in End of Crankshaft 7/16-20 Engine Mounting Bolts 5/16-18x1.50 Through Bolt Starter Electric Choke Manual ROTORKLIPPER Brændstoftank 14 liter Effektiv klippebredde 145 cm Klippedæk 10 ga. Welded steel Klippehøjde 7 til 28 cm Højdejustering Elektrisk Baghjul (Faste) (2 lags Plænehjul m. luft) To 15/600 x 6 Forhjul (Dreje) (2 lags Plæne m. Luft) To 5.30/4.50 x 6 Længde på rotorblad 2 stk 84cm Omdrejning på motor v. Arbejds RPM 3600 RPM KOBLING Koblingstype Manual DIMENSIONER Længde 249cm Bredde 152.5cm Højde 74cm Vægt 264kg TILKOBLING Type ATV MALING Pewter Gray, Krylon #

13 KUNZ BRAKPUDSER RESERVEDELSLISTE Del Nummer Beskrivelse Antal Cup Washer Wire Lock Pin,.31" x 2.50" Screw Pin Shackle Clevis Worm Drive Hose Clamp (7-7/8" to 9-1/8" Clamping Dia.) Compression Spring, 3"L x 1-3/32" O.D. x.135" Wire dia Offset Wheel Assy. (15/600 x 6, 2 Ply Turf) Centered Wheel Assy. (5.30/4.50 x 6, 2 Ply Stud) "V" Belt,.62" x 95.9" O.C Flat Idler, 4" O.D. x 3/8" Hole Flat Idler (Steel), 4" O.D. x 1/2" Hole "V" Sheave, 5" Dia. 1" Bore Spindle Assy Spindle Shaft (1) Sheave Spacer (1.98" Long) (1) Housing Assy. (With Two Bearings) (1) Bearing (6206 w/ Trash Guard Seals) (2) Bearing Spacer (1.41" Long) (1) Sheave, (7-1/2" Dia., B-Section) (1) Offset Mower Blade, 2-1/2" Wide, 30" Long, 3/4" Hole Ignition Switch Solenoid (Only on Model MR55B & MR55T) Hour/Tack Meter Optional Choke Control, 20" (Model MR55B & MR55T) Choke Control, 22.5" (Model MR55K) Throttle Control, 15" (Model MR55B & MR55T) Throttle Control, 46" (Model MR55K) Control Panel Decal, Starting Instructions Warning Decal General Danger Decal, Cut Finger Clutch Engagement Decal Warning Decal, Belt Sheild Name Decal,Kunz Name Decal, AcrEase Name Decal, 57" Rough Cut Rubber Gromet Fuel Tank, 3.75 Gal. (Plastic)(Use Gas Cap ) Handle Grip Gas Cap (For Fuel Tank ) Spacer, 1.38" O.D. x 1.33" Wall x 2.19" Long (MR55B & MR55T) Spacer, 1.38" O.D. x 1.33" Wall x 2.25" Long (MR55K) Flap Retainer Strip Belt Sheild Brake Stud Upper Pivot Support Safety Belting Crank Arm Idler Spacer Block Control Panel 1 13

14 Del Nummer Beskrivelse Antal Battery Box Assy Hitch Pivot Pivot Arm Height Adjust Nut Clutch Arm Idler Arm Assy Bronze Bearing, 1/2"I.D. x 3/4" O.D. x.75" Long Screw Adjuster Mower Deck Engine Support Bracket (Model MR55B & MR55T) Engine Support Bracket (Model MR55K) Caster Fork Tank Support Tongue Carrier Arm Plastic Bearing, 1-3/8" O.D. x 1.00" I.D. 4 14

15 KUNZ BRAKPUDSER RESERVEDELE

16 ADVARSELSSKILTE Danger Decal, Cut Hand & Foot Warning Decal, Belt Sheild Warning Decal, General Serie # og Model # Vask og udskift beskidte eller beskadigede advarselsmærkater Ekstra advarselssklite kan købes hos Kunz Engineering Inc. Mendota, IL (815)

17 EKSTRA UDSTYR WETLANDS KIT Ekstraudstyret Wetlands Kit er et ekstra sæt hjul til både for og bag på brakpudseren så den bærer bedre oppe i våde områder. Et Wetlands Kit er udmærker sig ved: Specielt velegnet i vådenge og andre områder der er for våde til at køre med en traktor Er velegnet til at blive trukket med en ATV med tvillinghjul (Clics). Et Wetlands Kit mere en fordobler trædearealet på brakpudseren. Meget let at installere. Kan installeres både på gamle og nye brakpudsere fra Kunz Engineering Brakpudseren kan IKKE flyde med et Wetlandskit. Du bør have en stor (>500cc) ATV til at trække den og gerne med Clic Duals tvillinghjul. Minimum klippehøjde med et Wetlands Kit installeret er ca. 7.5 cm Wetlands Kit (Del #003905) 17

18 EKSTRAUDSTYR FLYDE KIT Flydekittet består af et ekstra for og baghjul, samt monteringsbeslag. Flydekittet er godt når du skal slå rundt om søer og på ujævnt terræn hvor rotorbladene normalt ville gå i jorden. De ekstra hjul kan justeres fra side til side. Flydekit hjulene kan let tages af når der ikke er brug for dem. Passer til alle nye og ældre modeller af Kunz Rough Cut brakpudser Part numre hvis du har en Brakpudser med manuelt løft Rear Floatation Kit (Part # ) Front Floatation Kit (Part # ) Cross Brace Tube (Part # ) (Purchase one brace for each front and rear kit) Part numre hvis du har en brakpudser med elektrisk løft. Rear Floatation Kit (Part # ) Front Floatation Kit (Part # ) 18

19 Overensstemmelseserklæring Fabrikant: Kunz Engineering Inc., Mendota, IL 61342, USA Repræsenteret i EU ved: Rødkilde ATV Rødkilde Gods 5762 V. Skerninge, Danmark Produkt: Kunz Rough Cut Brakpudser Type: MR 55B erklærer herved at ovenstående produkt er fremstillet i overensstemmelse med EU bestemmelserne i følgende direktiv.: Maskindirektivet (98/37/EC, + Modifikationer 98/79/EC) og følgende standarder: Standards EN EN EN 1050 AT vejledning D6.4 (Bekendtgørelse 1040 af 11/12/2001) Dato Sted: Rødkilde Navn : Kim Rasmussen Underskrift 19

20 Kunz Rough Cut ATV brakpudser støjmåling Type: Rough Cut MR 55B Måledato 25. juli 2006 Importør Rødkilde ATV Rødkilde Gods Rødkildevej V. Skerninge Beskrivelse af maskinen Serienr Rotorklipper der drives af benzinmotor monteret på selve maskinen. Maskinen har ikke eget fremdriftssystem, men skal trækkes. Maskinen har intet græsfang 2 rotorblade á 76cm Rotorhastighed 6270m/min Brændstof: benzin Total klippebredde 1,45m Testbetingelser Klippehøjde 50mm (kan varieres trinløst fra 5 til 20cm med elektrisk regulering) Temperaturen ved målingerne var ca. 28 grc, målt i skyggen Rotoren indstillet til højeste hastighed Anvendt måleudstyr: Lydtrykmåler Brüel & Kjær Type 2236 (serienr ), kontrolleret med akustisk kalibrator Brüel & Kjær type 4230 (serie nr ). Kablibratoren er senest kontrolleret af DELTA 27. juni Testresultat Målingen er foretaget udendørs på naturligt græs Anvendt måleradius 4m Målt A-vægtet lydeffektniveau, jf. BEK 1040 med henvisninger til DS/ISO og DS/ISO 3744 L W,A =103 db(a), reference 1pW. Støjniveau på operatør plads (på sædet på ATV med slukket ATV): 85dB(A). Udført af AL AKUSTIK ApS, C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød 20

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 Chassis Chassis 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 4 Dæmper Cushion 5 861123 1 Bagagebærer Loading bracket 6 861124 4 Flangebolt M6 x 16 Flange

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk.

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk. FERRARI 346 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk Side 1 af 41 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION... 4 INFORMATION TIL

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

AFFJEDRING - GENERELT

AFFJEDRING - GENERELT AFFJEDRING - GENERELT Affjedringens opgave Affjedringens opgave er at bevare hjulenes kontakt med vejen. Som udgangspunkt er det anbefalelsværdigt at henvise til mc ens instruktionsbog, og kontrollere/indstille

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING 30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING MODEL.: HANDY SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BETJENINGSVEJLEDNING... 4 VELIGEHOLDSVEJLEDNING... 6 DEMONTERINGSVEJLEDNING...

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE 1 2 539101176 REMSKIVE BELT PULLEY 2 2 539101177 NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM 3 4 539102717 SKRUE 5/16-18 X 5/8 SCREW 5/16-18 X 5/8 4 1 539103256 FJEDER SPRING 5 2 539101331 LÅSEMØTRIK 01-02-2013

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM.

6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM. 6150 9135935 MOSRIVE / STENRIVE 100 CM. Samle vejledning Bruger vejledning Vedligeholdelse Reservedele DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk REGLER

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen):

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): Bruger Vejledning Vektor300 TREADMILL MODEL NUMBER: Vektor300 Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): 2 Forholdsregler Venligst påsæt din kvittering på denne side. Skriv gerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE R9 ROMASKINE INTRODUKTION: Dette produkt er designet til at blive brugt til hjemmebrug/familiebrug. Hvis produktet Ikke bruges ud fra forskrifterne vil garantien

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG 1 1 11GB/T67M5X12 MASKINSKRUE 5X12 MACHINE SCREW 5X12 2 1 111E40F-511-2 SKIVE WASHER 3 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL 4 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG 7 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere